OVH ei näiden ehtojen puitteissa osallistu millään tavalla Asiakkaan Palvelun hallinnointiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OVH ei näiden ehtojen puitteissa osallistu millään tavalla Asiakkaan Palvelun hallinnointiin."

Transkriptio

1 DEDICATED CLOUDIN ERITYISEHDOT Versio päivätty LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ja kaupalliset ehdot, joilla OVH sitoutuu vuokraamaan ja säilyttämään Infrastruktuurissaan Asiakkaan Dedicated Cloudin. OVH ei näiden ehtojen puitteissa osallistu millään tavalla Asiakkaan Palvelun hallinnointiin. Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla näitä erityisehtoja. LUKU 2: VÄLINEET OVH antaa Asiakkaan käyttöön OVH:n Virtuaalisiin Palvelinkeskuksiin muodostetun Dedicated Cloudin, jonka käytössä on yksityinen ja suojattu verkko. Palvelun korkean teknisyyden vuoksi OVH:lla on Palvelua koskien vain suoritusvelvoite, ei tulosvelvoitetta. Asiakas vakuuttaa omaavansa tarvittavat tekniset taidot virtualisointipalvelun, kuten OVH:n tarjoaman Dedicated Cloudin, asianmukaiseksi hallinnoimiseksi. Asiakas on Virtuaalisten Palvelinkeskuskusten muodostaman Dedicated Cloudin ainoa hallinnoija. OVH:n toimenpiteet rajoittuvat Infrastruktuurin ylläpitoon ja sähkön sekä verkkoyhteyden toimittamiseen Asiakkaan Dedicated Cloudiin. Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua ja erityisesti hänelle allokoituja verkkoresursseja järkevästi. Jos Palvelun Infrastruktuuriin tuottamia resursseja käytetään epänormaalilla tavalla, OVH pidättää oikeuden sulkea Asiakkaan Dedicated Cloud näiden erityisehtojen 7. luvun ehtojen mukaisesti. LUKU 3: TEKNINEN TUKI OVH:n sivustolla käytettävissä olevan, häiriötilanteita koskevan palvelun lisäksi OVH tarjoaa palvelun käyttäjille mahdollisuuden kysyä neuvoa kaikkiin muihin palveluun liittyviin teknisiin ongelmiinsa foorumilta osoitteessa tai Dedicated Cloudille tarkoitetulta postituslistalta LUKU 4: PALVELUJEN EHDOT Malminkatu 28 1

2 OVH tarjoaa Asiakkaan saataville erilaisia Tuotepaketteja, joiden kuvaus on luettavissa Internetissä sivustolla Asiakas tilaa valitsemansa Tuotepaketin, joista kukin sisältää Isäntäpalvelimen ja kaksi Tallennustilaa. Asiakkaalla on myös mahdollisuus täydentää Tuotepakettiaan lisäresursseilla, kuten ylimääräisellä Isäntäpalvelimella tai Tallennustilalla. Isäntäpalvelimen taso määrittää myös Virtuaalisen Palvelinkeskuksen toiminnallisuudet. Eräiden toiminnallisuuksien aktivoimiseksi voidaan tarvita tietty vähimmäismäärä Isäntäpalvelimia. Asiakas pääsee kirjautumaan Virtualisointikäyttöliittymäänsä Palvelun tilaamisesta alkaen. Asiakkaan tulee kirjautua siihen tehdäkseen hallinnointitoimenpiteitä Virtuaalikoneisiin. Hän voi näin luoda, poistaa tai muuttaa niiden asetuksia. Asiakas kirjautuu Hallinta- ja Virtualisointikäyttöliittymäänsä seuratakseen käyttöään ja hallinnoidakseen Tuotepakettejansa ja resurssejansa. Hän voi myös nähdä Virtuaalisten Palvelinkeskustensa tiedot ja tilata Palvelun puitteissa tarvittavia lisäresursseja ja -palveluita. Asiakas löytää Hallintakäyttöliittymästään myös laskutustietonsa ja voi päivittää pankkitietojaan tulevia maksuja varten. LUKU 5: PALVELUN KUVAUS Dedicated Cloud -palvelu on yritysasiakkaille tarkoitettu palvelu, jonka avulla Asiakas saa käyttöönsä oman yksityisen ja suojatun verkon. Palvelu perustuu VMware :n kehittämiin toimintoihin ja muihin OVH:n yhteistyökumppaneiden integroituihin ratkaisuihin. Asiakas voi asentaa jopa Virtuaalikonetta (joista enintään käynnissä) Isäntäpalvelimiensa ja Tallennustilansa välityksellä ja perustaa näin oman Virtuaalisen Palvelinkeskuksen, joka on ainoastaan hänen hallinnoitavissaan. Palvelun puitteissa Asiakas on IP-osoitteiden resurssien hallinnoija. Hänen tulee hallinnoida niitä asianmukaisesti Palvelun hyvän toiminnan takaamiseksi. Hänen tulee antaa jokaiselle Virtuaalikoneelleen IPosoite ja hän on täten yksin vastuussa OVH:n hänelle antamien IP-osoitteiden käytöstä. Jokaisella Dedicated Cloudilla on oma yksityinen ja suojattu verkkonsa. Kaistanleveydellä tapahtuva liikenne on rajoittamatonta ja ilmaista saman Dedicated Cloudin sisällä, samoin kuin Internet-verkosta sisään tuleva liikenne. Dedicated Cloudista lähtevän liikenteen kaistanleveys on rajoitettu tiettyyn tiedonsiirron enimmäismäärään. Asiakas voi halutessaan tilata lisäpalvelun enimmäismäärän kasvattamiseksi. Asiakas voi seurata Dedicated Cloudin kaistanleveyden käyttöhistoriaa ja keskimääräistä liikenteen määrää Hallintakäyttöliittymästään. Malminkatu 28 2

3 Asiakas hallinnoi kunkin Virtuaalisen Palvelinkeskuksen resursseja yksin ja hänellä on mahdollisuus tilata lisäresursseja (Isäntäpalvelin- ja tallennusresurssien lisääminen) tilapäistä tai pysyvää tarvetta varten. Hän voi myös valita kuukausittaisen tai pelkästään resurssien käyttötunteihin perustuvan laskutuksen. Asiakas hallinnoi Isäntäpalvelimia ja tallennustiloja yksin ja hänen tulee aina varmistaa omaavansa tarvittavat resurssit Virtuaalikoneiden hyvän toiminnan takaamiseksi. LUKU 6: OVH:N VELVOLLISUUDET OVH sitoutuu tarjoamaan laadukkaan, ammattikäyttöön soveltuvan ja viimeisintä tekniikkaa olevan palvelun. OVH sitoutuu: 6.1 Pitämään Infrastruktuurin toimintakunnossa. Infrastruktuurin toimintahäiriön ilmetessä OVH sitoutuu korvaamaan viallisen osan mahdollisimman pienellä viiveellä lukuun ottamatta toimintahäiriötä, joka ei johdu OVH:sta, tai muuta huoltotoimenpidettä, joka vaatii Palvelun keskeytyksen pidemmäksi aikaa kuin mitä osan korvaamiseen tavallisesti kuluu. Jälkimmäisessä tapauksessa OVH ilmoittaa siitä välittömästi Asiakkaalle. 6.2 Aloittamaan Asiakkaan pyynnöstä nopeasti korjaustoimenpiteet sellaisissa häiriötilanteissa, jotka eivät johdu Palvelun vääränlaisesta käytöstä Asiakkaan taholta. 6.3 Varmistamaan, että OVH:n välineitä ylläpidetään parhaalla laatutasolla ammattialan standardien ja käytäntöjen mukaan. LUKU 7: OVH:N VASTUU OVH:n ei voida katsoa olevan vastuussa seuraavissa tilanteissa: Asiakkaan virhe, huolimattomuus, laiminlyönti tai epäonnistuminen, annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen Sellaisen kolmannen osapuolen virhe, huolimattomuus tai laiminlyönti, jota OVH ei voi kontrolloida tai valvoa Ylivoimainen este, OVH:n tahdosta riippumaton tapahtuma tai asia Palvelun keskeytys jostakin luvussa 7 mainitusta syystä Asiakkaalle luottamuksellisesti annetun salasanan luvaton paljastaminen tai käyttö Vioittunut sovellus Käyttöpäätteiden vääränlainen käyttö Asiakkaan tai tämän asiakaskunnan taholta Siirrettyjen tai tallennettujen tietojen tuhoutuminen osittain tai kokonaan Asiakkaasta suoraan tai välillisesti johtuvien virheiden vuoksi Sellaisen kolmannen osapuolen toimenpide, jolle ei ole Asiakkaan lupaa Asiakas ei täytä sille kuuluvia lain mukaisia velvollisuuksia OVH varaa oikeuden keskeyttää Asiakkaan palvelut, jos Asiakkaan Palvelu vaarantaa OVH:n Infrastruktuurin turvallisuuden, ja mm. jos Asiakkaan Virtuaalikoneet krakkeroidaan, järjestelmästä löytyy turva-aukko, tai jos sen Infrastruktuurin resursseja, johon asiakkaan Dedicated Cloud on asennettu, käytetään väärällä tavalla. Mikäli mahdollista, OVH ilmoittaa Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen huoltotoimenpiteen luonteesta Malminkatu 28 3

4 ja kestosta, jotta Asiakas pystyy ottamaan sen toiminnassaan huomioon. OVH sitoutuu palauttamaan yhteyden heti, kun Asiakas on tehnyt korjaavat toimenpiteet. OVH ei vastaa asiakkaan Internetiin siirtämien tai Internetissä nähtäväksi laittamien, Asiakkaan Palvelussa isännöitävillä Internet-sivustoilla olevien viestien, äänien, tekstien, kuvien, kuvioiden ja tietojen sisällöstä. OVH ei vastaa verkkoliikennettä Internetissä tarjoavien operaattorien, erityisesti Asiakkaan Internet-yhteyden tarjoajan/tarjoajien laiminlyöneistä tai toimintahäiriöistä. OVH ei varmuuskopioi Asiakkaan Dedicated Cloudissa isännöitäviä tietoja, lukuun ottamatta OVH:n Palvelun puitteissa suorittamaa varmuuskopiointia, joka ei vapauta Asiakasta tarvittavien toimenpiteiden suorittamisesta kaikkien tietojen varmuuskopioimiseksi. Asiakkaan tulee näin ollen tehdä kaikki tarvittavat toimenpiteet tietojensa varmuuskopioimiseksi niiden häviämisen tai vioittumisen varalta, olipa syy mikä tahansa. OVH ei anna mitään takuita Asiakkaan Palvelun käytön seurauksista, erityisesti mitä tulee edellä mainittujen tietojen turvaamiseen ja säilyttämiseen. Dedicated Cloud -tuote ei sisällä liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaa (BCP), jollei toisin ole mainittu. Asiakkaan on otettava käyttöön oma jatkuvuussuunnitelmansa, jota varten hän voi tilata Dedicated Cloud -palvelut erillisistä palvelinkeskuksista, mikä mahdollistaa resurssien käytön eri riskiympäristöissä. Lisäksi Asiakkaan on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joita tarvitaan liiketoiminnan jatkumiseksi vakavissa toimintahäiriötilanteissa, jotka voivat vaikuttaa Palvelun saatavuuteen, eheyteen ja luottamuksellisuuteen. LUKU 8: ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU 8.1 Asiakas vakuuttaa omaavansa tarvittavat valtuudet, määräysvallan ja edellytykset tässä sopimuksessa mainittujen velvollisuuksien täyttämiseksi ja toteuttamiseksi. 8.2 Asiakas sitoutuu antamaan voimassa olevat yhteystietonsa hänen tunnistamisensa mahdollistamiseksi: Sukunimi, etunimi, organisaatio, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. 8.3 OVH:n toimenpiteet Dedicated Cloud -sopimuksen tekemisen yhteydessä rajoittuvat Dedicated Cloudiin tarvittavien aineellisten resurssien ja verkon järjestämiseen. OVH ainoastaan vuokraa määritellyn Infrastruktuurin, mutta se ei hallinnoi Palveluun tallennettujen sivustojen sisältöä tai sivustojen hallinnoijan ja niiden muokkaajien sopimussuhdetta, tai edelleen, Asiakkaan Palveluun asentamien Virtuaalikoneiden hallinnoijia. Asiakas on Dedicated Cloudin ainoa hallinnoija ja yksin vastuussa Palveluun tallennettujen tietojen hallinnasta. Hänen kuuluu yksin tehdä toimintansa jatkuvuuden varmistava varmuuskopiointi. Vain Asiakkaalla on pääsy hänen Virtuaalisiin Palvelinkeskuksiinsa tallennettuihin tietoihin ja asiakas hallinnoi niitä yksin. Näin ollen asiakasta on pidettävä tietoyhteiskunnan palveluista annetun lain merkityksessä palvelun tarjoajana tai välittäjänä. OVH tarjoaa Asiakkaalle ainoastaan pääsyn Dedicated Cloudiinsa, mikä puolestaan mahdollistaa Asiakkaan ja Malminkatu 28 4

5 tämän asiakkaiden tietojen tallentamisen. Asiakkaan tulee pitää hallussaan ja säilyttää sähköisen viestinnän tietosuojalain tarkoittamalla tavalla 12 kuukauden ajan tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa jokainen, joka luo sisältöä Asiakkaan tarjoamiin palveluihin. OVH:lla ei ole mitään vastuuta tässä suhteessa. Asiakkaan tulee ilmoittaa yhteyspiste, jonka yhteystiedot ovat helposti ja jatkuvasti saatavilla, ja jonne voidaan ilmoittaa sivustolla olevasta oikeudettomasta tai lain vastaisesta aineistosta ja mm. aineistosta, jossa kyse voi olla kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tai sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta aineistosta. Asiakkaan tulee myös esiintyä palveluntuottajana kaikissa käyttöehdoissa tai oikeudellisissa tiedotteissa, joita hänen sopimuskumppaninsa mainitsevat muokkaamillaan Internet-sivustoilla. 8.4 Asiakas sitoutuu kunnioittamaan kolmansien osapuolien oikeuksia, henkilökohtaisia oikeuksia ja immateriaalioikeuksia, kuten tekijänoikeudet, lisenssit, patenttioikeudet ja tavaramerkkioikeudet. OVH:ta ei voida pitää millään tavalla vastuullisena välitetyistä, levitetyistä tai kerätyistä tiedoista, niiden käytöstä ja päivityksestä tai mistään tiedostoista, ja mm. osoitetiedostoista. Asiakas ei Dedicated Cloudissa isännöitävien sivustojen välityksellä saa laittaa julkisesti saataville tekijänoikeuksia ja/tai immateriaalioikeuksia loukkaavia tiedostoja, hypertekstilinkkejä tai tiedostonjakopalveluita ja uutisryhmiä. OVH muistuttaa asiakasta oikeudellisista seuraamuksista, joita saattaa olla lainvastaisesta toiminnasta palvelussa. OVH ei ota mitään vastuuta Asiakkaan Internetin käyttäjien saataville laittamien tietojen käytöstä. Asiakkaan käyttäessä todistetusti roskapostin lähetykseen tarkoitettuja tekniikoita Internetissä, OVH voi sulkea Palvelun ilman etukäteisilmoitusta ja irtisanoa nämä sopimusehdot. Asiakas ei myöskään saa palvelusta käsin luvattomasti tunkeutua tai yrittää tunkeutua muille sivustoille (porttien skannaaminen, urkinta, huijaaminen jne.). Näissä tilanteissa OVH varaa oikeuden purkaa sopimus välittömästi ja vaatia täysimääräisiä korvauksia kärsimistään vahingoista. 8.5 Asiakas vastaa yksin kaikista sellaisista Palvelun toimintahäiriöiden seurauksista, jotka aiheutuvat Asiakkaan henkilökunnan käytöstä tai sellaisen tahon käytöstä, joille Asiakas on antanut salasanan/salasanat palveluun. Samoin Asiakas vastaa yksin yllämainitun/mainittujen salasanan tai salasanojen katoamisesta. Asiakas on yksin vastuussa Virtualisointikäyttöliittymän käyttöoikeuksien hallinnasta ja Palvelun puitteissa tehdyistä toimista, muutoksista ja asetuksista. Kaikki Hallinta- tai Virtualisointikäyttöliittymän kautta otetut yhteydet, Palvelun muutokset tai tilaukset katsotaan Asiakkaan tekemiksi, joka on siten vastuussa niistä. Asiakkaan Palvelun ja hänen Infrastruktuurissaan olevien Palveluiden turvatason säilyttämiseksi OVH sitoutuu ilmoittamaan Asiakkaalle sähköpostitse postituslistalle saatavilla olevat päivitykset, jotka saattavat sopia Asiakkaan Palvelulle. Asiakkaan tulee varmistaa säännöllisesti Hallintakäyttöliittymässään, onko jokin hänen Palveluunsa liittyvä päivitys tarpeellinen. Jos Asiakas ei päivitä Palvelua tai jokin Palvelu on selvästi vanhentunut, OVH varaa itselleen oikeuden rajoittaa Asiakkaan Palvelua ja ilmoittaa siitä Asiakkaalle. Malminkatu 28 5

6 Samoin, jos OVH havaitsee Asiakkaan Palvelun olevan krakkeroitu, Asiakkaalle voidaan lähettää sähköposti, jossa pyydetään toimimaan nopeasti ongelman tai epänormaalin toiminnan poistamiseksi ja siten mahdollistamaan Palvelun ja koko Infrastruktuurin eheyden ylläpitäminen. OVH varaa oikeuden rajoittaa Palvelua siihen saakka, kunnes ongelma on ratkennut, mikäli OVH arvioi ongelman ratkaisun mahdolliseksi. 8.6 Asiakas sitoutuu olemaan lähettämättä luvattomia sähköposteja, eli roskapostia, Palvelustaan käsin, ja mm. olemaan lähettämättä sähköisen viestinnän tietosuojasta annetun lain kieltämiä viestejä. Tämän sopimusehdon noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa luvattomia sähköposteja lähettäneen Dedicated Cloudin sulkemisen ja/tai Sopimuksen irtisanomisen. 8.7 Turvallisuuden vuoksi tietyt toiminnot ja protokollat (kuten IRC ja tiedostojen jakaminen vertaisoliolta toiselle) Palvelusta käsin saattavat olla rajoitettuja. Välityspalvelujen (proxyt) sekä anonymisointipalveluiden käyttämistä Palvelusta käsin on vältettävä. Asiakas hyväksyy nämä rajoitukset palveluun. 8.8 Asiakkaan tulee käyttää Palvelua VMware -käyttölisenssin ehtojen mukaisesti. Mikäli Asiakas ei noudata näitä ehtoja, OVH varaa oikeuden keskeyttää Palvelu ilman etukäteisilmoitusta. 8.9 OVH varaa mahdollisuuden valvoa, että Asiakas käyttää Palvelua näiden sopimusehtojen mukaisesti. OVH pidättää oikeuden sulkea Palvelu ilman etukäteisilmoitusta OVH:n yleisissä palveluehdoissa määritellyillä ehdoilla, jos Asiakas ei noudata OVH:n erityisiä ja yleisiä ehtoja ja kaikkia voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä kolmansien osapuolien oikeuksia Asiakas sitoutuu olemaan loukkaamatta OVH:n tai OVH:n yhteistyökumppaneiden tavaramerkkejä. Jos Asiakas kuitenkin aiheuttaa kustannuksia OVH:lle tai kumppaneilleen mahdollisessa loukkaustilanteessa, OVH ilmoittaa tästä Asiakkaalle ja toimittaa Asiakkaalle tarvittavat dokumentit ja laskun Asiakas tiedostaa, että virtualisointikehitys ja päivitykset tehdään OVH:n ja OVH:n yhteistyökumppaneiden oman harkinnan ja aikataulun mukaisesti. Asiakas voidaan siirtää ylemmän tason Virtualisointikäyttöliittymään Palvelun asianmukaisen toiminnan säilyttämiseksi. LUKU 9: MITIGAATIO (SUOJAUS DOS- JA DDOS-HYÖKKÄYKSIÄ VASTAAN) OVH toteuttaa suojauksen DOS- ja DDOS-tyyppisiä tietohyökkäyksiä (palvelunestohyökkäykset) vastaan sillä edellytyksellä, että ne on toteutettu laajamittaisesti. Tämän toiminnon tarkoituksena on mahdollistaa Asiakkaan Palvelun yhtämittainen toiminta koko hyökkäyksen keston ajan. Tämä toiminto koostuu OVH:n verkon ulkopuolelta Asiakkaan Palveluun tulevan liikenteen tarkistuksesta. Tällöin oikeudettomaksi katsottu liikenne hylätään ennen Asiakkaan infrastruktuuria, jolloin oikeutetut käyttäjät pääsevät Asiakkaan tarjoamiin sovelluksiin tietohyökkäyksestä huolimatta. Näitä suojaustoimenpiteitä ei voi käyttää tietohyökkäyksiin kuten mm. SQL-injektio, brute force -hyökkäys, tietoturva-aukkojen hyväksikäyttö. Koska suojauspalvelu on erittäin monimutkainen, OVH:lla on suojauksesta vain suoritus-, ei tulosvelvoitetta. On mahdollista, että asennetut työkalut eivät tunnista hyökkäystä ja mahdollista Palvelun toiminnan ylläpitoa. Malminkatu 28 6

7 Riippuen hyökkäyksen luonteesta ja monimutkaisuudesta, OVH toteuttaa eritasoista liikenteen suojausta suojatakseen infrastruktuurinsa ja Asiakkaan Palvelun. Mitigaatio on aktiivinen vasta sen jälkeen, kun OVH:n työkalut ovat tunnistaneet hyökkäyksen, ja se on päällä vähintään 26 tunnin ajan. Ennen mitigaation alkamista Palvelu ottaa hyökkäyksen vastaan yksin, mistä saattaa aiheutua käyttökatkos. Kun tietohyökkäys on tunnistettu ja mitigaatio aktivoitu automaattisesti, sitä ei voida poistaa käytöstä kuin vasta 26 tunnin ajanjakson jälkeen. OVH ei voi taata Asiakkaan sovellusten käytettävyyttä koko mitigaation keston ajan, mutta yrittää rajoittaa hyökkäyksen vaikutusta Asiakkaan Palveluun ja OVH:n infrastruktuuriin. Jos mitigaation aktivoinnista huolimatta tietohyökkäys on sen luonteinen, että se todennäköisesti vahingoittaa OVH:n tai OVH:n muiden asiakkaiden infrastruktuureja, OVH tehostaa suojaustoimenpiteitä, mikä saattaa heikentää Asiakkaan Palvelun toimivuutta tai vaikuttaa sen saatavuuteen. Lopuksi, on mahdollista, että OVH:n välineet eivät tunnista osaa tietohyökkäyksen aiheuttamasta liikenteestä ja se saavuttaa Asiakkaan Palvelun. Mitigaation tehokkuus riippuu myös Asiakkaan Palvelun konfiguroinnista, minkä vuoksi Asiakkaan tulee varmistaa, että sillä on tarvittavat taidot hyvän ylläpidon toteuttamiseksi. Muistutettakoon, että mitigaatio ei missään tapauksessa vapauta Asiakasta toteuttamasta Palvelunsa suojausta, asentamasta suojausohjelmia (palomuuri, jne.), päivittämästä järjestelmäänsä säännöllisesti, varmuuskopioimasta tietojansa tai varmistamasta tietokoneohjelmiensa turvallisuutta (skriptit, koodit, jne.). LUKU 10: ESTOTOIMENPITEET OVH:N VERKOSTA LÄHTEVÄÄ ROSKAPOSTITUSTA VASTAAN OVH käyttää teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoitus on estää huijaussähköpostien lähettäminen sekä roskapostitus sen infrastruktuurista käsin. Tässä tarkoituksessa OVH tarkastaa Asiakkaan käyttämältä Palvelulta Internetiin porttiin 25 (SMTP-palvelin) lähtevän liikenteen. Tämä toimenpide käsittää liikenteen tarkistamisen automaattisilla työkaluilla. Lähetyksiä ei suodateta eikä pysäytetä, mutta ne tarkistetaan muutaman sekunnin aikaviiveellä. Nämä toimenpiteet tehdään samanaikaisesti, eikä koskaan ennakoivasti palvelimen ja Internetin välillä. Lähetetyille sähköposteille ei myöskään tehdä mitään toimenpiteitä. OVH ei merkitse (varusta tunnisteella) sähköposteja tai muokkaa millään tavalla Asiakkaan lähettämiä sähköposteja. Näiden toimenpiteiden aikana OVH ei tallenna mitään tietoja, lukuun ottamatta tilastotietoja. Tämä toimenpide tehdään säännöllisesti ja täysin automaattisesti. Mitään ihmisten suorittamaa väliintuloa ei tapahdu tarkistettaessa liikennettä porttiin 25 (SMTP-portti). Jos Asiakkaan palvelimelta lähetettyjä sähköposteja tunnistetaan roska- tai huijaussähköposteiksi, OVH ilmoittaa siitä Asiakkaalle sähköpostitse ja sulkee kyseisen IP:n SMTP-portin. OVH ei säilytä Palvelun SMTP-portista lähetetyistä sähköposteista kopioita, vaikka ne onkin tunnistettu Malminkatu 28 7

8 roskapostitukseksi. Asiakas voi pyytää SMTP-portin avaamista Hallintakäyttöliittymänsä kautta. Jokainen uusi roskapostiksi tunnistettu sähköposti aiheuttaa SMTP-portin sulkemisen uudestaan aiempaa pitemmäksi ajaksi. OVH varaa oikeuden hylätä kaikki uudet SMTP-portin avaamispyynnöt kolmannesta sulkemisesta lukien. LUKU 11: TAATUT PALVELUTASOT Jos Palvelu ei ole saatavilla tai Palvelussa on OVH:n vastuulle kuuluva tekninen virhe/virheitä, Asiakkaan tulee ottaa yhteys OVH:hon ja avata häiriötiketti Hallintakäyttöliittymästään. Saavuttaakseen taatun palvelutason, Asiakkaalla täytyy olla vähintään kaksi Isäntäpalvelinta ja High Availability (HA) -lisäpalvelu päällä Virtualisointikäyttöliittymässä. Asiakkaat, joilla on vain yksi Isäntäpalvelin, eivät ole oikeutettuja taattuun palvelutasoon, joten Asiakas ei voi myöskään hyötyä Isäntäpalvelimen vaihdosta tilanteessa, jossa Palvelu ei ole väliaikaisesti saatavilla, tai on häiriintynyt. Palvelutasosopimusta noudatetaan seuraavan kaavion mukaisesti, kun Asiakas on luonut häiriötiketin: Komponentti Taattu palvelutaso Hyvitystapa Isäntäpalvelin 99,99 % Vioittuneen Isäntäpalvelimen vaihto 15 minuutissa. Jos Isäntäpalvelinta ei pystytä vaihtamaan, 100 %:n hyvitys Isäntäkoneesta. Tallennustila 100 % 5 %:n hyvitys Tallennustilasta jokaista 10 minuutin katkoaikaa kohti. Enimmäishyvitys 100 % Tallennustilan kokonaissummasta. Verkko 100 % 5 %:n hyvitys laskusta jokaiselta 10 minuutin katkosajalta ja enintään 100 % laskun kokonaissummasta. Verkkoyhteys 99,95 % 5 %:n hyvitys seuraavan laskun kokonaissummasta jokaiselta tunnilta katkosaikaa kohti, enintään 100 %:n hyvitys laskun kokonaissummasta. Virtualisointikäyttöliittymä 99,9 % 10 %:n hyvitys virtualisointikäyttöliittymäpaketista jokaiselta tunnilta katkosaikaa kohti, enintään 100 %:n hyvitys virtualisointikäyttöliittymä-paketin summasta. Mahdolliset korvaukset koskien OVH:n vastuulla olevia Palvelun katkoksia ja toimintahäiriöitä lasketaan alkaen siitä hetkestä, kun Asiakas luo häiriötiketin, ja päättyen siihen, kun OVH on vahvistanut vian korjatuksi. Malminkatu 28 8

9 OVH:sta johtuvasta palvelutason alituksesta tehtävät hyvitykset maksetaan häiriötilannetta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Asiakkaan tulee pyytää näiden sopimusehtojen mukaista korvausta palvelutason alituksesta viimeistään kuukauden kuluessa häiriötiketin sulkemisesta. LUKU 12: SOPIMUKSEN KESTO JA PALVELUN UUSINTA Palvelu tilataan automaattisesti jatkuviksi kuukauden jaksoiksi, ilman sitoumuksen vähimmäispituutta. Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen milloin tahansa tämän Sopimuksen luvun 15 ehtojen mukaisesti. LUKU 13: HINNAT, MAKSUTAVAT JA LASKUTUS Dedicated Cloudiin sovellettavat hinnat ovat nähtävissä OVH:n verkkosivustolla. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan yritysasiakkaille. Ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron. Asiakkaan maksettavaksi tuleva kokonaissumma (lukuun ottamatta lisäpalveluita tai sellaisia palveluita, joiden käyttövolyymi voi vaihdella) ilmenee OVH:n antamasta tilausvahvistuksesta. OVH:n hyväksymät maksutavat ensimmäisen palvelun tilauksen yhteydessä ovat pankki- tai luottokortti tai veloitus pankki- tai luottokortilta. Jokainen alkanut kuukausi erääntyy maksettavaksi ja on maksettava etukäteen. Palvelun uusintaa vastaavan maksun voi suorittaa vain pankki- tai luottokortilla, jolloin uusiminen tapahtuu OVH:n yleisten palveluehtojen mukaisesti. Maksun laiminlyönti tai virheellinen maksu, kuten virheellinen tai vajaa summa, vaadittavien viitetietojen puuttuminen, OVH:lle kelpaamattomalla maksutavalla tai menetelmällä maksettu summa, jätetään huomioimatta ja OVH hylkää Palvelun tilaus- tai uusimispyynnön. Asiakkaan tulee tilauksen yhteydessä suorittaa Palvelun asennuskulut sekä hänen valitsemaansa Tuotepakettiin ja mahdollisiin samalla tilattuihin resursseihin ja lisäpalveluihin sovellettava kuukausiveloitus. OVH varmistaa kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä laskutukseen kuuluvat Tuotepaketit, resurssit ja lisäpalvelut ja uusii Palvelun tämän kokonaisuuden perusteella. Dedicated Cloudista lähtevän liikenteen kaistanleveys on rajoitettu tiettyyn tiedonsiirron enimmäismäärään. Asiakas voi halutessaan tilata lisäpalvelun enimmäismäärän kasvattamiseksi. OVH:lla on oikeus ennen kuluvan kuukauden loppua vaatia Asiakasta suorittamaan maksu kuluvan kuukauden aikana tilatuista resursseista, käytöstä ja/tai lisäpalveluista, jos niiden kokonaissumma ylittää OVH:n hyväksymän Asiakkaalla avoinna olevien maksujen summan. OVH varaa oikeuden vaatia Asiakasta suorittamaan Asiakkaan käytön kattavan takuumaksun, jos OVH arvioi sen tarpeelliseksi ottaen huomioon Asiakkaan Palvelun käytön. Tuntiveloituksen perusteella veloitettuja resursseja tai lisäpalveluita vastaavan laskun maksun laiminlyönti oikeuttaa OVH:n keskeyttämään kaikki uudet palvelut, kaikki resurssien tai lisäpalveluiden tilaukset ja Malminkatu 28 9

10 voimassa olevat palvelut. Asiakas voi halutessaan lisätä tilapäisesti Virtuaalisen Palvelinkeskuksensa Tallennustilaa ja/tai Isäntäpalvelimia. Nämä toiminnot laskutetaan Asiakkaalta uuteen konfiguraatioon sovellettavan hinnaston mukaisesti, joka on nähtävissä sivustolla Kaikki alkaneet tunnit veloitetaan. Asiakasta veloitetaan pankki- tai luottokortilta kuluvan kuukauden lopussa kaikista hänen Virtuaaliseen Palvelinkeskukseensa tekemistä tilapäisistä muutoksista kuluneen kuukauden ajalta. Myös lisäresursseista (Isäntäpalvelin, Tallennustila jne.), lisäkaistanleveydestä tai lisäpalveluista voidaan laskuttaa käyttötuntien mukaan. Tällöin OVH laskuttaa kuluvan kuukauden lopussa koko Asiakkaan tilaamaa palvelukokonaisuutta vastaavan kokonaissumman kuluvalta kuukaudelta tuntilaskutuksella, sekä mahdollisen lisäkaistanleveydellä tapahtuneen liikenteen. Jokainen avoinna oleva lasku, jota ei ole maksettu ennen seuraavan kalenterikuukauden kymmenettä päivää, antaa OVH:lle oikeuden keskeyttää laskun kohteena oleva Palvelu. Jos edellisen kuukauden laskua ei ole maksettu kuluvan kalenterikuukauden 20. päivään mennessä, OVH poistaa kyseisen Palvelun. LUKU 14: PERUUTTAMINEN Yleisten palveluehtojen ehdoista poiketen Palvelulla ei ole peruuttamisoikeutta. Koska Palvelun voivat tilata vain yritysasiakkaat, kuluttajasuojalain määräykset eivät sovellu. LUKU 15: PALVELUN IRTISANOMINEN, RAJOITTAMINEN JA KESKEYTTÄMINEN 15.1 Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus ilman korvausvelvollisuutta näiden sopimusehtojen luvussa 6 mainituissa ylivoimaisen esteen tilanteissa Muissa tapauksissa Asiakas voi vapaasti irtisanoa Sopimuksen Hallintakäyttöliittymän kautta tai postittamalla irtisanomispyynnön osoitteeseen OVH Hosting oy, Malminkatu 28, Näiden Dedicated Cloudin erityisehtojen luvun 6 sopimusehtojen noudattamatta jättäminen Asiakkaan taholta ja mm. kaikki OVH:n palveluista käsin tapahtuva nimenomaisesti kielletty käyttö ja/tai kielletyn sisällön levittäminen OVH:n palveluissa ja Infrastruktuurissa ja/tai sellaisen sisällön levittäminen, josta saattaa aiheutua siviili- ja/tai rikosoikeudellinen vastuu, ja/tai joka loukkaa jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, antaa OVH:lle oikeuden kytkeä irti ja/tai sulkea Asiakkaan palvelut viipymättä ja ilman etukäteisilmoitusta ja irtisanoa Sopimus välittömin vaikutuksin, minkä lisäksi OVH:lla on oikeus täyteen korvaukseen kaikista kärsimistään vahingoista Tämän Sopimuksen päättyessä mistä syystä tahansa, OVH sitoutuu poistamaan kaikki Asiakkaan sivustoon liittyvät ja hänen Infrastruktuurissaan olevat tiedostot Palvelua voidaan rajoittaa tai se voidaan keskeyttää myös mikäli jokin OVH:n tarjoamaan Palveluun soveltuva muu erityisehto määrittää rajoittamisen tai keskeyttämisen seuraukseksi sopimusrikkomuksesta Toimenpiteet palvelun rajoittamiseksi tai keskeyttämiseksi toteutetaan aina suhteessa Malminkatu

11 laiminlyönnin/laiminlyöntien vakavuuteen ja toistuvuuteen. Ne määritellään havaitun laiminlyönnin / havaittujen laiminlyöntien luonteen mukaan OVH saa rajoittaa Palvelua tai keskeyttää sen tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä sovellettavien lakien mukaisesti. Malminkatu

12 LIITE 1: VARMUUSKOPIOPALVELU OVH:n tarjoama Varmuuskopiopalvelu on kolmannen osapuolen kehittämä järjestelmä, joka on integroitu Hallinta- ja Virtualisointikäyttöliittymään. Se antaa Asiakkaalle mahdollisuuden varmuuskopioida ja palauttaa Dedicated Cloudin virtuaalikoneet ja niihin tallennetut tiedot. PALVELUN EHDOT Varmuuskopiopalvelun varaama Tallennustila on fyysisesti eriytetty Asiakkaan Dedicated Cloud -Infrastruktuurista. Asiakas hyväksyy, että OVH ei osallistu Asiakkaan Varmuuskopioratkaisun suunnitteluun, kehittämiseen tai täytäntöönpanoon. Asiakas voi konfiguroida Hallinta- ja Virtualisointikäyttöliittymän kautta Palveluun liittyvien Virtuaalikoneidensa varmuuskopiointiaikavälin. Asiakasta veloitetaan Virtuaalikoneen varmuuskopiointiaikavälin sekä siihen liittyvän tiedontallennuksen keston mukaisesti. Asiakas voi valita kuinka monta edellistä varmuuskopiota hän haluaa säilyttää Varmuuskopiopalvelulle tarkoitetussa Tallennustilassaan. Asiakas on vastuussa siitä, että varmuuskopiot ovat hänen pyyntöjensä ja valitsemansa konfiguraation mukaisia. Virhetilanteessa Asiakas voi uudelleenkäynnistää Virtuaalikoneidensa varmuuskopioinnin. Asiakas voi palauttaa kaiken varmuuskopioidun tiedon tai osan varmuuskopioidusta tiedosta Hallintakäyttöliittymän kautta. OVH:N VELVOLLISUUDET Velvollisuudet OVH:lla ei ole tietoa tallennetuista tiedoista. Täten Asiakas on vastuussa siitä, että hänellä on riittävät oikeudet varmuuskopioitavaan tietoon ja ettei sen sisältö ole Suomen lain tai hyvien tapojen vastaista. OVH sitoutuu huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan laadukkaan palvelun toimittamisesta alalla yleisesti noudatettavan käytännön ja teknisen vaatimustason mukaisesti. OVH varaa oikeuden keskeyttää palvelu suorittaakseen teknisiä huoltotoimia palvelun parantamiseksi. Tällöin OVH ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan kohtuullisessa ajassa ennen huoltotoimenpidettä sen luonteesta ja kestosta, jotta Asiakas voi varautua siihen toiminnassaan. Asiakkaan on seurattava seuraavaa varmuuskopiointiaan tarkasti. Tilanteessa, jossa Varmuuskopioratkaisulle varatun Tallennustilan data korruptoituu/vioittuu tai data ei ole Malminkatu

13 muusta syystä saatavissa, OVH toimittaa uuden varmuuskopion Asiakkaan datasta tai pyytää Asiakasta tekemään uuden varmuuskopion. Tietojen varmuuskopiointi OVH ei vastaa varmuuskopioinnin virheettömästä toteutumisesta. Täten Asiakas on vastuussa varmuuskopioinnin toteutumisesta ja mikäli varmuuskopioimisessa tulee esiin virhetilanne, Asiakkaan tulee tutkia sen syyt ja ilmoittaa niistä OVH:n asiakaspalvelulle Virtuaalipalvelimien varmuuskopioimiseksi uudelleen. Mikäli virhetilanne havaitaan, OVH voi keskeyttää palvelun ilmoitettuaan siitä Asiakkaalle. Asiakastietojen luottamuksellisuus Varmuuskopioitavilla Virtuaalikoneilla olevat tiedot ovat luottamuksellisia. OVH sitoutuu olemaan paljastamatta niitä. OVH:n on kuitenkin mahdollisen takavarikon yhteydessä tai toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimitettava pyydetyt tiedot viranomaisille. Samoin epäiltäessä tunkeutumista OVH:n laitteilla olevien tietojen käsittelyyn, OVH pidättää oikeuden päästä Asiakkaan tietoihin ja mahdollisesti lakkauttaa Asiakkaan tili välittömästi. Vastuu OVH ei ole vastuussa asiakkaan virtuaalipalvelimien sisällöstä, jonka data voi koostua äänitiedostoista, tekstitiedostoista, kuvista ja muista erinäisistä tiedoista. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT Asiakkaan on varmistettava, että virtuaalikoneiden varmuuskopiointi on onnistunut. Ongelmatilanteessa Asiakkaan on tehtävä tarpeelliset toimet varmuuskopioinnin suorittamiseksi uudelleen. Asiakas toimii itsenäisenä tahona ja kantaa siten yksin vastuun toimintansa riskeistä ja vaaroista. Asiakas on itse vastuussa Dedicated Cloudin Virtuaalikoneilla sijaitsevista tiedostoistaan ja datastaan. Hän on vastuussa verkkoa pitkin välitetyistä, levitetyistä tai kerätyistä tiedoista, niiden käytöstä ja päivityksestä sekä kaikista tiedostoista, ja mm. osoitetiedostoista. Asiakas sitoutuu käyttämään Varmuuskopioratkaisua asianmukaisesti ja voimassa olevia lakeja ja säännöksiä noudattaen. OVH varaa oikeuden muuttaa hintojaan ja korottaa Asiakkaan Varmuuskopiopalvelun hinnoittelua minkä tahansa epänormaalin käytön takia. Varmuuskopiopalvelun selkeät väärinkäyttötapaukset oikeuttavat OVH:n rajoittamaan tai keskeyttämään Asiakkaan Varmuuskopiopalvelun kokonaan tai osittain. TIETOJEN POISTO Asiakas hyväksyy, että kaikki Varmuuskopiopalvelun Tallennustilaan tallennetut tiedot poistetaan OVH:n Malminkatu

14 toimesta tilanteessa, jossa Varmuuskopiopalvelua tai Dedicated Cloud -palvelua ei ole uusittu. Asiakas huolehtii kaiken tiedon talteen ottamisesta ennen Varmuuskopiopalvelun tai Dedicated Cloud -palvelun päättymispäivää. Malminkatu

PRIVATE CLOUD :IN ERITYISEHDOT MÄÄRITELMÄT. Cloud: Teknologia, joka on tarkoitettu suoritus- ja tallennusresurssien käyttämiseksi etäkäyttönä.

PRIVATE CLOUD :IN ERITYISEHDOT MÄÄRITELMÄT. Cloud: Teknologia, joka on tarkoitettu suoritus- ja tallennusresurssien käyttämiseksi etäkäyttönä. PRIVATE CLOUD :IN ERITYISEHDOT Versio päivätty 9.6.2011 MÄÄRITELMÄT Cloud: Teknologia, joka on tarkoitettu suoritus- ja tallennusresurssien käyttämiseksi etäkäyttönä. Hallintakäyttöliittymä: Hallintapaneeli,

Lisätiedot

VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT GAMMA-VERSIO MÄÄRITELMÄT

VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT GAMMA-VERSIO MÄÄRITELMÄT VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT Versio päivätty 7.3.2013 MÄÄRITELMÄT GAMMA-VERSIO Hallintapaneeli: Hallintakäyttöliittymä, jota Asiakas pääsee käyttämään OVH:n verkkosivuilla tai API:n

Lisätiedot

Konfiguraatio: Kokonaisuus, josta laskutetaan voimassa olevan laskutusjakson ajalta.

Konfiguraatio: Kokonaisuus, josta laskutetaan voimassa olevan laskutusjakson ajalta. KIMSUFI-VIRTUAALIPALVELIMIEN (VKS) ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 31.5.2012 MÄÄRITELMÄT Hallintapaneeli: Hallintakäyttöliittymä, jota Asiakas pääsee käyttämään sivulta https://www.ovhhosting.fi/managerv5/

Lisätiedot

Mikäli yleisten ja erityisehtojen välillä olisi ristiriitaa, sovelletaan etusijalla näitä erityisehtoja.

Mikäli yleisten ja erityisehtojen välillä olisi ristiriitaa, sovelletaan etusijalla näitä erityisehtoja. SO YOU START -DEDIKOIDUN PALVELIMEN VUOKRAAMISEN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 LUKU 1: KOHDE Näiden So you Startin yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on

Lisätiedot

Nämä erityisehdot ovat ensisijaiset yleisiin ehtoihin nähden, mikäli näiden kahden asiakirjan välillä esiintyisi ristiriitaa.

Nämä erityisehdot ovat ensisijaiset yleisiin ehtoihin nähden, mikäli näiden kahden asiakirjan välillä esiintyisi ristiriitaa. DEDIKOIDUN PALVELIMEN VUOKRAAMISEN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 3.9.2013 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ehdot

Lisätiedot

API: Ohjelmointirajapinta, jota käyttämällä asiakas voi olla vuorovaikutuksessa OVH:n asiakkaalle tarjoamien palvelujen kanssa.

API: Ohjelmointirajapinta, jota käyttämällä asiakas voi olla vuorovaikutuksessa OVH:n asiakkaalle tarjoamien palvelujen kanssa. PUBLIC CLOUD -RATKAISUJEN ERITYISEHDOT GAMMA-VERSIO Viimeisin versio, päivätty 11.6.2012 Määritelmät: API: Ohjelmointirajapinta, jota käyttämällä asiakas voi olla vuorovaikutuksessa OVH:n asiakkaalle tarjoamien

Lisätiedot

CDN INFRASTRUCTURE -PALVELUN ERITYISEHDOT MÄÄRITELMÄT:

CDN INFRASTRUCTURE -PALVELUN ERITYISEHDOT MÄÄRITELMÄT: CDN INFRASTRUCTURE -PALVELUN ERITYISEHDOT Versio päivätty 10.4.2013 MÄÄRITELMÄT: Anycast-IP-osoite: IP-osoite, johon Asiakkaan verkkotunnus pitää uudelleenohjata Palvelun aktivoimiseksi. Backend-palvelin:

Lisätiedot

Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla erityisehtoja.

Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla erityisehtoja. RYHMÄVIESTINTÄRATKAISUJEN ERITYISEHDOT HOSTED EXCHANGE 2013 Versio päivätty 3.10.2013 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ja

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Nämä erityisehdot ovat ensisijaiset yleisiin ehtoihin nähden, mikäli näiden kahden asiakirjan välillä esiintyisi ristiriitaa.

Nämä erityisehdot ovat ensisijaiset yleisiin ehtoihin nähden, mikäli näiden kahden asiakirjan välillä esiintyisi ristiriitaa. ERILLISPALVELIMEN VUOKRAAMISEN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 6.7.2011 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ehdot ja

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu.

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu. YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Tähtikuitu Oy:n liittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkailla (asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan palvelukohtaisia

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä PyhäNet Oy:n (PYHÄNET) toimittamiin yleisiin sopimusehtoihin,

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä Savon Kuituverkko

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA A-OSA. YLEISET SOPIMUSEHDOT B-OSA. LIITTYMÄSOPIMUKSEN ERITYISEHDOT C-OSA. PALVELUSOPIMUSTEN ERITYISEHDOT

SOPIMUSEHDOT TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA A-OSA. YLEISET SOPIMUSEHDOT B-OSA. LIITTYMÄSOPIMUKSEN ERITYISEHDOT C-OSA. PALVELUSOPIMUSTEN ERITYISEHDOT TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA SOPIMUSEHDOT VERSIO 1.1 VOIMASSA 14.08.2013 ALKAEN TOISTAISEKSI A-OSA. YLEISET SOPIMUSEHDOT B-OSA. LIITTYMÄSOPIMUKSEN ERITYISEHDOT C-OSA. PALVELUSOPIMUSTEN ERITYISEHDOT

Lisätiedot

Alta löydät liittymätilaustasi koskevat tiedot. Tämän kirjeen kääntöpuolelta löydät lisätietoja liittymän toimituksesta ja käyttöönotosta.

Alta löydät liittymätilaustasi koskevat tiedot. Tämän kirjeen kääntöpuolelta löydät lisätietoja liittymän toimituksesta ja käyttöönotosta. Priority PP Finlande 122931 Itella Posti Oy PL 8 00061 ELISA Sirpa Kerppilä Kerppiläntie 161 15880 HOLLOLA FINLAND GSM-LIITTYMÄSI TILAUSVAHVISTUS 13.02.2012 Tervetuloa Saunalahden GSM-asiakkaaksi! Olet

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

LynxNet. Lynxnet Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA- JA YRITYSASIAKKAILLE.

LynxNet. Lynxnet Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA- JA YRITYSASIAKKAILLE. LynxNet Lynxnet Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA- JA YRITYSASIAKKAILLE. 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Lynxnet Oy:n asiakkaalle toimittamiin palveluihin.

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot