OVH ei näiden ehtojen puitteissa osallistu millään tavalla Asiakkaan Palvelun hallinnointiin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OVH ei näiden ehtojen puitteissa osallistu millään tavalla Asiakkaan Palvelun hallinnointiin."

Transkriptio

1 DEDICATED CLOUDIN ERITYISEHDOT Versio päivätty LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ja kaupalliset ehdot, joilla OVH sitoutuu vuokraamaan ja säilyttämään Infrastruktuurissaan Asiakkaan Dedicated Cloudin. OVH ei näiden ehtojen puitteissa osallistu millään tavalla Asiakkaan Palvelun hallinnointiin. Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla näitä erityisehtoja. LUKU 2: VÄLINEET OVH antaa Asiakkaan käyttöön OVH:n Virtuaalisiin Palvelinkeskuksiin muodostetun Dedicated Cloudin, jonka käytössä on yksityinen ja suojattu verkko. Palvelun korkean teknisyyden vuoksi OVH:lla on Palvelua koskien vain suoritusvelvoite, ei tulosvelvoitetta. Asiakas vakuuttaa omaavansa tarvittavat tekniset taidot virtualisointipalvelun, kuten OVH:n tarjoaman Dedicated Cloudin, asianmukaiseksi hallinnoimiseksi. Asiakas on Virtuaalisten Palvelinkeskuskusten muodostaman Dedicated Cloudin ainoa hallinnoija. OVH:n toimenpiteet rajoittuvat Infrastruktuurin ylläpitoon ja sähkön sekä verkkoyhteyden toimittamiseen Asiakkaan Dedicated Cloudiin. Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua ja erityisesti hänelle allokoituja verkkoresursseja järkevästi. Jos Palvelun Infrastruktuuriin tuottamia resursseja käytetään epänormaalilla tavalla, OVH pidättää oikeuden sulkea Asiakkaan Dedicated Cloud näiden erityisehtojen 7. luvun ehtojen mukaisesti. LUKU 3: TEKNINEN TUKI OVH:n sivustolla käytettävissä olevan, häiriötilanteita koskevan palvelun lisäksi OVH tarjoaa palvelun käyttäjille mahdollisuuden kysyä neuvoa kaikkiin muihin palveluun liittyviin teknisiin ongelmiinsa foorumilta osoitteessa tai Dedicated Cloudille tarkoitetulta postituslistalta LUKU 4: PALVELUJEN EHDOT Malminkatu

2 OVH tarjoaa Asiakkaan saataville erilaisia Tuotepaketteja, joiden kuvaus on luettavissa Internetissä sivustolla Asiakas tilaa valitsemansa Tuotepaketin, joista kukin sisältää Isäntäpalvelimen ja kaksi Tallennustilaa. Asiakkaalla on myös mahdollisuus täydentää Tuotepakettiaan lisäresursseilla, kuten ylimääräisellä Isäntäpalvelimella tai Tallennustilalla. Isäntäpalvelimen taso määrittää myös Virtuaalisen Palvelinkeskuksen toiminnallisuudet. Eräiden toiminnallisuuksien aktivoimiseksi voidaan tarvita tietty vähimmäismäärä Isäntäpalvelimia. Asiakas pääsee kirjautumaan Virtualisointikäyttöliittymäänsä Palvelun tilaamisesta alkaen. Asiakkaan tulee kirjautua siihen tehdäkseen hallinnointitoimenpiteitä Virtuaalikoneisiin. Hän voi näin luoda, poistaa tai muuttaa niiden asetuksia. Asiakas kirjautuu Hallinta- ja Virtualisointikäyttöliittymäänsä seuratakseen käyttöään ja hallinnoidakseen Tuotepakettejansa ja resurssejansa. Hän voi myös nähdä Virtuaalisten Palvelinkeskustensa tiedot ja tilata Palvelun puitteissa tarvittavia lisäresursseja ja -palveluita. Asiakas löytää Hallintakäyttöliittymästään myös laskutustietonsa ja voi päivittää pankkitietojaan tulevia maksuja varten. LUKU 5: PALVELUN KUVAUS Dedicated Cloud -palvelu on yritysasiakkaille tarkoitettu palvelu, jonka avulla Asiakas saa käyttöönsä oman yksityisen ja suojatun verkon. Palvelu perustuu VMware :n kehittämiin toimintoihin ja muihin OVH:n yhteistyökumppaneiden integroituihin ratkaisuihin. Asiakas voi asentaa jopa Virtuaalikonetta (joista enintään käynnissä) Isäntäpalvelimiensa ja Tallennustilansa välityksellä ja perustaa näin oman Virtuaalisen Palvelinkeskuksen, joka on ainoastaan hänen hallinnoitavissaan. Palvelun puitteissa Asiakas on IP-osoitteiden resurssien hallinnoija. Hänen tulee hallinnoida niitä asianmukaisesti Palvelun hyvän toiminnan takaamiseksi. Hänen tulee antaa jokaiselle Virtuaalikoneelleen IPosoite ja hän on täten yksin vastuussa OVH:n hänelle antamien IP-osoitteiden käytöstä. Jokaisella Dedicated Cloudilla on oma yksityinen ja suojattu verkkonsa. Kaistanleveydellä tapahtuva liikenne on rajoittamatonta ja ilmaista saman Dedicated Cloudin sisällä, samoin kuin Internet-verkosta sisään tuleva liikenne. Dedicated Cloudista lähtevän liikenteen kaistanleveys on rajoitettu tiettyyn tiedonsiirron enimmäismäärään. Asiakas voi halutessaan tilata lisäpalvelun enimmäismäärän kasvattamiseksi. Asiakas voi seurata Dedicated Cloudin kaistanleveyden käyttöhistoriaa ja keskimääräistä liikenteen määrää Hallintakäyttöliittymästään. Malminkatu

3 Asiakas hallinnoi kunkin Virtuaalisen Palvelinkeskuksen resursseja yksin ja hänellä on mahdollisuus tilata lisäresursseja (Isäntäpalvelin- ja tallennusresurssien lisääminen) tilapäistä tai pysyvää tarvetta varten. Hän voi myös valita kuukausittaisen tai pelkästään resurssien käyttötunteihin perustuvan laskutuksen. Asiakas hallinnoi Isäntäpalvelimia ja tallennustiloja yksin ja hänen tulee aina varmistaa omaavansa tarvittavat resurssit Virtuaalikoneiden hyvän toiminnan takaamiseksi. LUKU 6: OVH:N VELVOLLISUUDET OVH sitoutuu tarjoamaan laadukkaan, ammattikäyttöön soveltuvan ja viimeisintä tekniikkaa olevan palvelun. OVH sitoutuu: 6.1 Pitämään Infrastruktuurin toimintakunnossa. Infrastruktuurin toimintahäiriön ilmetessä OVH sitoutuu korvaamaan viallisen osan mahdollisimman pienellä viiveellä lukuun ottamatta toimintahäiriötä, joka ei johdu OVH:sta, tai muuta huoltotoimenpidettä, joka vaatii Palvelun keskeytyksen pidemmäksi aikaa kuin mitä osan korvaamiseen tavallisesti kuluu. Jälkimmäisessä tapauksessa OVH ilmoittaa siitä välittömästi Asiakkaalle. 6.2 Aloittamaan Asiakkaan pyynnöstä nopeasti korjaustoimenpiteet sellaisissa häiriötilanteissa, jotka eivät johdu Palvelun vääränlaisesta käytöstä Asiakkaan taholta. 6.3 Varmistamaan, että OVH:n välineitä ylläpidetään parhaalla laatutasolla ammattialan standardien ja käytäntöjen mukaan. LUKU 7: OVH:N VASTUU OVH:n ei voida katsoa olevan vastuussa seuraavissa tilanteissa: Asiakkaan virhe, huolimattomuus, laiminlyönti tai epäonnistuminen, annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen Sellaisen kolmannen osapuolen virhe, huolimattomuus tai laiminlyönti, jota OVH ei voi kontrolloida tai valvoa Ylivoimainen este, OVH:n tahdosta riippumaton tapahtuma tai asia Palvelun keskeytys jostakin luvussa 7 mainitusta syystä Asiakkaalle luottamuksellisesti annetun salasanan luvaton paljastaminen tai käyttö Vioittunut sovellus Käyttöpäätteiden vääränlainen käyttö Asiakkaan tai tämän asiakaskunnan taholta Siirrettyjen tai tallennettujen tietojen tuhoutuminen osittain tai kokonaan Asiakkaasta suoraan tai välillisesti johtuvien virheiden vuoksi Sellaisen kolmannen osapuolen toimenpide, jolle ei ole Asiakkaan lupaa Asiakas ei täytä sille kuuluvia lain mukaisia velvollisuuksia OVH varaa oikeuden keskeyttää Asiakkaan palvelut, jos Asiakkaan Palvelu vaarantaa OVH:n Infrastruktuurin turvallisuuden, ja mm. jos Asiakkaan Virtuaalikoneet krakkeroidaan, järjestelmästä löytyy turva-aukko, tai jos sen Infrastruktuurin resursseja, johon asiakkaan Dedicated Cloud on asennettu, käytetään väärällä tavalla. Mikäli mahdollista, OVH ilmoittaa Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen huoltotoimenpiteen luonteesta Malminkatu

4 ja kestosta, jotta Asiakas pystyy ottamaan sen toiminnassaan huomioon. OVH sitoutuu palauttamaan yhteyden heti, kun Asiakas on tehnyt korjaavat toimenpiteet. OVH ei vastaa asiakkaan Internetiin siirtämien tai Internetissä nähtäväksi laittamien, Asiakkaan Palvelussa isännöitävillä Internet-sivustoilla olevien viestien, äänien, tekstien, kuvien, kuvioiden ja tietojen sisällöstä. OVH ei vastaa verkkoliikennettä Internetissä tarjoavien operaattorien, erityisesti Asiakkaan Internet-yhteyden tarjoajan/tarjoajien laiminlyöneistä tai toimintahäiriöistä. OVH ei varmuuskopioi Asiakkaan Dedicated Cloudissa isännöitäviä tietoja, lukuun ottamatta OVH:n Palvelun puitteissa suorittamaa varmuuskopiointia, joka ei vapauta Asiakasta tarvittavien toimenpiteiden suorittamisesta kaikkien tietojen varmuuskopioimiseksi. Asiakkaan tulee näin ollen tehdä kaikki tarvittavat toimenpiteet tietojensa varmuuskopioimiseksi niiden häviämisen tai vioittumisen varalta, olipa syy mikä tahansa. OVH ei anna mitään takuita Asiakkaan Palvelun käytön seurauksista, erityisesti mitä tulee edellä mainittujen tietojen turvaamiseen ja säilyttämiseen. Dedicated Cloud -tuote ei sisällä liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaa (BCP), jollei toisin ole mainittu. Asiakkaan on otettava käyttöön oma jatkuvuussuunnitelmansa, jota varten hän voi tilata Dedicated Cloud -palvelut erillisistä palvelinkeskuksista, mikä mahdollistaa resurssien käytön eri riskiympäristöissä. Lisäksi Asiakkaan on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joita tarvitaan liiketoiminnan jatkumiseksi vakavissa toimintahäiriötilanteissa, jotka voivat vaikuttaa Palvelun saatavuuteen, eheyteen ja luottamuksellisuuteen. LUKU 8: ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU 8.1 Asiakas vakuuttaa omaavansa tarvittavat valtuudet, määräysvallan ja edellytykset tässä sopimuksessa mainittujen velvollisuuksien täyttämiseksi ja toteuttamiseksi. 8.2 Asiakas sitoutuu antamaan voimassa olevat yhteystietonsa hänen tunnistamisensa mahdollistamiseksi: Sukunimi, etunimi, organisaatio, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. 8.3 OVH:n toimenpiteet Dedicated Cloud -sopimuksen tekemisen yhteydessä rajoittuvat Dedicated Cloudiin tarvittavien aineellisten resurssien ja verkon järjestämiseen. OVH ainoastaan vuokraa määritellyn Infrastruktuurin, mutta se ei hallinnoi Palveluun tallennettujen sivustojen sisältöä tai sivustojen hallinnoijan ja niiden muokkaajien sopimussuhdetta, tai edelleen, Asiakkaan Palveluun asentamien Virtuaalikoneiden hallinnoijia. Asiakas on Dedicated Cloudin ainoa hallinnoija ja yksin vastuussa Palveluun tallennettujen tietojen hallinnasta. Hänen kuuluu yksin tehdä toimintansa jatkuvuuden varmistava varmuuskopiointi. Vain Asiakkaalla on pääsy hänen Virtuaalisiin Palvelinkeskuksiinsa tallennettuihin tietoihin ja asiakas hallinnoi niitä yksin. Näin ollen asiakasta on pidettävä tietoyhteiskunnan palveluista annetun lain merkityksessä palvelun tarjoajana tai välittäjänä. OVH tarjoaa Asiakkaalle ainoastaan pääsyn Dedicated Cloudiinsa, mikä puolestaan mahdollistaa Asiakkaan ja Malminkatu

5 tämän asiakkaiden tietojen tallentamisen. Asiakkaan tulee pitää hallussaan ja säilyttää sähköisen viestinnän tietosuojalain tarkoittamalla tavalla 12 kuukauden ajan tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa jokainen, joka luo sisältöä Asiakkaan tarjoamiin palveluihin. OVH:lla ei ole mitään vastuuta tässä suhteessa. Asiakkaan tulee ilmoittaa yhteyspiste, jonka yhteystiedot ovat helposti ja jatkuvasti saatavilla, ja jonne voidaan ilmoittaa sivustolla olevasta oikeudettomasta tai lain vastaisesta aineistosta ja mm. aineistosta, jossa kyse voi olla kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tai sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta aineistosta. Asiakkaan tulee myös esiintyä palveluntuottajana kaikissa käyttöehdoissa tai oikeudellisissa tiedotteissa, joita hänen sopimuskumppaninsa mainitsevat muokkaamillaan Internet-sivustoilla. 8.4 Asiakas sitoutuu kunnioittamaan kolmansien osapuolien oikeuksia, henkilökohtaisia oikeuksia ja immateriaalioikeuksia, kuten tekijänoikeudet, lisenssit, patenttioikeudet ja tavaramerkkioikeudet. OVH:ta ei voida pitää millään tavalla vastuullisena välitetyistä, levitetyistä tai kerätyistä tiedoista, niiden käytöstä ja päivityksestä tai mistään tiedostoista, ja mm. osoitetiedostoista. Asiakas ei Dedicated Cloudissa isännöitävien sivustojen välityksellä saa laittaa julkisesti saataville tekijänoikeuksia ja/tai immateriaalioikeuksia loukkaavia tiedostoja, hypertekstilinkkejä tai tiedostonjakopalveluita ja uutisryhmiä. OVH muistuttaa asiakasta oikeudellisista seuraamuksista, joita saattaa olla lainvastaisesta toiminnasta palvelussa. OVH ei ota mitään vastuuta Asiakkaan Internetin käyttäjien saataville laittamien tietojen käytöstä. Asiakkaan käyttäessä todistetusti roskapostin lähetykseen tarkoitettuja tekniikoita Internetissä, OVH voi sulkea Palvelun ilman etukäteisilmoitusta ja irtisanoa nämä sopimusehdot. Asiakas ei myöskään saa palvelusta käsin luvattomasti tunkeutua tai yrittää tunkeutua muille sivustoille (porttien skannaaminen, urkinta, huijaaminen jne.). Näissä tilanteissa OVH varaa oikeuden purkaa sopimus välittömästi ja vaatia täysimääräisiä korvauksia kärsimistään vahingoista. 8.5 Asiakas vastaa yksin kaikista sellaisista Palvelun toimintahäiriöiden seurauksista, jotka aiheutuvat Asiakkaan henkilökunnan käytöstä tai sellaisen tahon käytöstä, joille Asiakas on antanut salasanan/salasanat palveluun. Samoin Asiakas vastaa yksin yllämainitun/mainittujen salasanan tai salasanojen katoamisesta. Asiakas on yksin vastuussa Virtualisointikäyttöliittymän käyttöoikeuksien hallinnasta ja Palvelun puitteissa tehdyistä toimista, muutoksista ja asetuksista. Kaikki Hallinta- tai Virtualisointikäyttöliittymän kautta otetut yhteydet, Palvelun muutokset tai tilaukset katsotaan Asiakkaan tekemiksi, joka on siten vastuussa niistä. Asiakkaan Palvelun ja hänen Infrastruktuurissaan olevien Palveluiden turvatason säilyttämiseksi OVH sitoutuu ilmoittamaan Asiakkaalle sähköpostitse postituslistalle saatavilla olevat päivitykset, jotka saattavat sopia Asiakkaan Palvelulle. Asiakkaan tulee varmistaa säännöllisesti Hallintakäyttöliittymässään, onko jokin hänen Palveluunsa liittyvä päivitys tarpeellinen. Jos Asiakas ei päivitä Palvelua tai jokin Palvelu on selvästi vanhentunut, OVH varaa itselleen oikeuden rajoittaa Asiakkaan Palvelua ja ilmoittaa siitä Asiakkaalle. Malminkatu

6 Samoin, jos OVH havaitsee Asiakkaan Palvelun olevan krakkeroitu, Asiakkaalle voidaan lähettää sähköposti, jossa pyydetään toimimaan nopeasti ongelman tai epänormaalin toiminnan poistamiseksi ja siten mahdollistamaan Palvelun ja koko Infrastruktuurin eheyden ylläpitäminen. OVH varaa oikeuden rajoittaa Palvelua siihen saakka, kunnes ongelma on ratkennut, mikäli OVH arvioi ongelman ratkaisun mahdolliseksi. 8.6 Asiakas sitoutuu olemaan lähettämättä luvattomia sähköposteja, eli roskapostia, Palvelustaan käsin, ja mm. olemaan lähettämättä sähköisen viestinnän tietosuojasta annetun lain kieltämiä viestejä. Tämän sopimusehdon noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa luvattomia sähköposteja lähettäneen Dedicated Cloudin sulkemisen ja/tai Sopimuksen irtisanomisen. 8.7 Turvallisuuden vuoksi tietyt toiminnot ja protokollat (kuten IRC ja tiedostojen jakaminen vertaisoliolta toiselle) Palvelusta käsin saattavat olla rajoitettuja. Välityspalvelujen (proxyt) sekä anonymisointipalveluiden käyttämistä Palvelusta käsin on vältettävä. Asiakas hyväksyy nämä rajoitukset palveluun. 8.8 Asiakkaan tulee käyttää Palvelua VMware -käyttölisenssin ehtojen mukaisesti. Mikäli Asiakas ei noudata näitä ehtoja, OVH varaa oikeuden keskeyttää Palvelu ilman etukäteisilmoitusta. 8.9 OVH varaa mahdollisuuden valvoa, että Asiakas käyttää Palvelua näiden sopimusehtojen mukaisesti. OVH pidättää oikeuden sulkea Palvelu ilman etukäteisilmoitusta OVH:n yleisissä palveluehdoissa määritellyillä ehdoilla, jos Asiakas ei noudata OVH:n erityisiä ja yleisiä ehtoja ja kaikkia voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä kolmansien osapuolien oikeuksia Asiakas sitoutuu olemaan loukkaamatta OVH:n tai OVH:n yhteistyökumppaneiden tavaramerkkejä. Jos Asiakas kuitenkin aiheuttaa kustannuksia OVH:lle tai kumppaneilleen mahdollisessa loukkaustilanteessa, OVH ilmoittaa tästä Asiakkaalle ja toimittaa Asiakkaalle tarvittavat dokumentit ja laskun Asiakas tiedostaa, että virtualisointikehitys ja päivitykset tehdään OVH:n ja OVH:n yhteistyökumppaneiden oman harkinnan ja aikataulun mukaisesti. Asiakas voidaan siirtää ylemmän tason Virtualisointikäyttöliittymään Palvelun asianmukaisen toiminnan säilyttämiseksi. LUKU 9: MITIGAATIO (SUOJAUS DOS- JA DDOS-HYÖKKÄYKSIÄ VASTAAN) OVH toteuttaa suojauksen DOS- ja DDOS-tyyppisiä tietohyökkäyksiä (palvelunestohyökkäykset) vastaan sillä edellytyksellä, että ne on toteutettu laajamittaisesti. Tämän toiminnon tarkoituksena on mahdollistaa Asiakkaan Palvelun yhtämittainen toiminta koko hyökkäyksen keston ajan. Tämä toiminto koostuu OVH:n verkon ulkopuolelta Asiakkaan Palveluun tulevan liikenteen tarkistuksesta. Tällöin oikeudettomaksi katsottu liikenne hylätään ennen Asiakkaan infrastruktuuria, jolloin oikeutetut käyttäjät pääsevät Asiakkaan tarjoamiin sovelluksiin tietohyökkäyksestä huolimatta. Näitä suojaustoimenpiteitä ei voi käyttää tietohyökkäyksiin kuten mm. SQL-injektio, brute force -hyökkäys, tietoturva-aukkojen hyväksikäyttö. Koska suojauspalvelu on erittäin monimutkainen, OVH:lla on suojauksesta vain suoritus-, ei tulosvelvoitetta. On mahdollista, että asennetut työkalut eivät tunnista hyökkäystä ja mahdollista Palvelun toiminnan ylläpitoa. Malminkatu

7 Riippuen hyökkäyksen luonteesta ja monimutkaisuudesta, OVH toteuttaa eritasoista liikenteen suojausta suojatakseen infrastruktuurinsa ja Asiakkaan Palvelun. Mitigaatio on aktiivinen vasta sen jälkeen, kun OVH:n työkalut ovat tunnistaneet hyökkäyksen, ja se on päällä vähintään 26 tunnin ajan. Ennen mitigaation alkamista Palvelu ottaa hyökkäyksen vastaan yksin, mistä saattaa aiheutua käyttökatkos. Kun tietohyökkäys on tunnistettu ja mitigaatio aktivoitu automaattisesti, sitä ei voida poistaa käytöstä kuin vasta 26 tunnin ajanjakson jälkeen. OVH ei voi taata Asiakkaan sovellusten käytettävyyttä koko mitigaation keston ajan, mutta yrittää rajoittaa hyökkäyksen vaikutusta Asiakkaan Palveluun ja OVH:n infrastruktuuriin. Jos mitigaation aktivoinnista huolimatta tietohyökkäys on sen luonteinen, että se todennäköisesti vahingoittaa OVH:n tai OVH:n muiden asiakkaiden infrastruktuureja, OVH tehostaa suojaustoimenpiteitä, mikä saattaa heikentää Asiakkaan Palvelun toimivuutta tai vaikuttaa sen saatavuuteen. Lopuksi, on mahdollista, että OVH:n välineet eivät tunnista osaa tietohyökkäyksen aiheuttamasta liikenteestä ja se saavuttaa Asiakkaan Palvelun. Mitigaation tehokkuus riippuu myös Asiakkaan Palvelun konfiguroinnista, minkä vuoksi Asiakkaan tulee varmistaa, että sillä on tarvittavat taidot hyvän ylläpidon toteuttamiseksi. Muistutettakoon, että mitigaatio ei missään tapauksessa vapauta Asiakasta toteuttamasta Palvelunsa suojausta, asentamasta suojausohjelmia (palomuuri, jne.), päivittämästä järjestelmäänsä säännöllisesti, varmuuskopioimasta tietojansa tai varmistamasta tietokoneohjelmiensa turvallisuutta (skriptit, koodit, jne.). LUKU 10: ESTOTOIMENPITEET OVH:N VERKOSTA LÄHTEVÄÄ ROSKAPOSTITUSTA VASTAAN OVH käyttää teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoitus on estää huijaussähköpostien lähettäminen sekä roskapostitus sen infrastruktuurista käsin. Tässä tarkoituksessa OVH tarkastaa Asiakkaan käyttämältä Palvelulta Internetiin porttiin 25 (SMTP-palvelin) lähtevän liikenteen. Tämä toimenpide käsittää liikenteen tarkistamisen automaattisilla työkaluilla. Lähetyksiä ei suodateta eikä pysäytetä, mutta ne tarkistetaan muutaman sekunnin aikaviiveellä. Nämä toimenpiteet tehdään samanaikaisesti, eikä koskaan ennakoivasti palvelimen ja Internetin välillä. Lähetetyille sähköposteille ei myöskään tehdä mitään toimenpiteitä. OVH ei merkitse (varusta tunnisteella) sähköposteja tai muokkaa millään tavalla Asiakkaan lähettämiä sähköposteja. Näiden toimenpiteiden aikana OVH ei tallenna mitään tietoja, lukuun ottamatta tilastotietoja. Tämä toimenpide tehdään säännöllisesti ja täysin automaattisesti. Mitään ihmisten suorittamaa väliintuloa ei tapahdu tarkistettaessa liikennettä porttiin 25 (SMTP-portti). Jos Asiakkaan palvelimelta lähetettyjä sähköposteja tunnistetaan roska- tai huijaussähköposteiksi, OVH ilmoittaa siitä Asiakkaalle sähköpostitse ja sulkee kyseisen IP:n SMTP-portin. OVH ei säilytä Palvelun SMTP-portista lähetetyistä sähköposteista kopioita, vaikka ne onkin tunnistettu Malminkatu

8 roskapostitukseksi. Asiakas voi pyytää SMTP-portin avaamista Hallintakäyttöliittymänsä kautta. Jokainen uusi roskapostiksi tunnistettu sähköposti aiheuttaa SMTP-portin sulkemisen uudestaan aiempaa pitemmäksi ajaksi. OVH varaa oikeuden hylätä kaikki uudet SMTP-portin avaamispyynnöt kolmannesta sulkemisesta lukien. LUKU 11: TAATUT PALVELUTASOT Jos Palvelu ei ole saatavilla tai Palvelussa on OVH:n vastuulle kuuluva tekninen virhe/virheitä, Asiakkaan tulee ottaa yhteys OVH:hon ja avata häiriötiketti Hallintakäyttöliittymästään. Saavuttaakseen taatun palvelutason, Asiakkaalla täytyy olla vähintään kaksi Isäntäpalvelinta ja High Availability (HA) -lisäpalvelu päällä Virtualisointikäyttöliittymässä. Asiakkaat, joilla on vain yksi Isäntäpalvelin, eivät ole oikeutettuja taattuun palvelutasoon, joten Asiakas ei voi myöskään hyötyä Isäntäpalvelimen vaihdosta tilanteessa, jossa Palvelu ei ole väliaikaisesti saatavilla, tai on häiriintynyt. Palvelutasosopimusta noudatetaan seuraavan kaavion mukaisesti, kun Asiakas on luonut häiriötiketin: Komponentti Taattu palvelutaso Hyvitystapa Isäntäpalvelin 99,99 % Vioittuneen Isäntäpalvelimen vaihto 15 minuutissa. Jos Isäntäpalvelinta ei pystytä vaihtamaan, 100 %:n hyvitys Isäntäkoneesta. Tallennustila 100 % 5 %:n hyvitys Tallennustilasta jokaista 10 minuutin katkoaikaa kohti. Enimmäishyvitys 100 % Tallennustilan kokonaissummasta. Verkko 100 % 5 %:n hyvitys laskusta jokaiselta 10 minuutin katkosajalta ja enintään 100 % laskun kokonaissummasta. Verkkoyhteys 99,95 % 5 %:n hyvitys seuraavan laskun kokonaissummasta jokaiselta tunnilta katkosaikaa kohti, enintään 100 %:n hyvitys laskun kokonaissummasta. Virtualisointikäyttöliittymä 99,9 % 10 %:n hyvitys virtualisointikäyttöliittymäpaketista jokaiselta tunnilta katkosaikaa kohti, enintään 100 %:n hyvitys virtualisointikäyttöliittymä-paketin summasta. Mahdolliset korvaukset koskien OVH:n vastuulla olevia Palvelun katkoksia ja toimintahäiriöitä lasketaan alkaen siitä hetkestä, kun Asiakas luo häiriötiketin, ja päättyen siihen, kun OVH on vahvistanut vian korjatuksi. Malminkatu

9 OVH:sta johtuvasta palvelutason alituksesta tehtävät hyvitykset maksetaan häiriötilannetta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Asiakkaan tulee pyytää näiden sopimusehtojen mukaista korvausta palvelutason alituksesta viimeistään kuukauden kuluessa häiriötiketin sulkemisesta. LUKU 12: SOPIMUKSEN KESTO JA PALVELUN UUSINTA Palvelu tilataan automaattisesti jatkuviksi kuukauden jaksoiksi, ilman sitoumuksen vähimmäispituutta. Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen milloin tahansa tämän Sopimuksen luvun 15 ehtojen mukaisesti. LUKU 13: HINNAT, MAKSUTAVAT JA LASKUTUS Dedicated Cloudiin sovellettavat hinnat ovat nähtävissä OVH:n verkkosivustolla. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan yritysasiakkaille. Ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron. Asiakkaan maksettavaksi tuleva kokonaissumma (lukuun ottamatta lisäpalveluita tai sellaisia palveluita, joiden käyttövolyymi voi vaihdella) ilmenee OVH:n antamasta tilausvahvistuksesta. OVH:n hyväksymät maksutavat ensimmäisen palvelun tilauksen yhteydessä ovat pankki- tai luottokortti tai veloitus pankki- tai luottokortilta. Jokainen alkanut kuukausi erääntyy maksettavaksi ja on maksettava etukäteen. Palvelun uusintaa vastaavan maksun voi suorittaa vain pankki- tai luottokortilla, jolloin uusiminen tapahtuu OVH:n yleisten palveluehtojen mukaisesti. Maksun laiminlyönti tai virheellinen maksu, kuten virheellinen tai vajaa summa, vaadittavien viitetietojen puuttuminen, OVH:lle kelpaamattomalla maksutavalla tai menetelmällä maksettu summa, jätetään huomioimatta ja OVH hylkää Palvelun tilaus- tai uusimispyynnön. Asiakkaan tulee tilauksen yhteydessä suorittaa Palvelun asennuskulut sekä hänen valitsemaansa Tuotepakettiin ja mahdollisiin samalla tilattuihin resursseihin ja lisäpalveluihin sovellettava kuukausiveloitus. OVH varmistaa kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä laskutukseen kuuluvat Tuotepaketit, resurssit ja lisäpalvelut ja uusii Palvelun tämän kokonaisuuden perusteella. Dedicated Cloudista lähtevän liikenteen kaistanleveys on rajoitettu tiettyyn tiedonsiirron enimmäismäärään. Asiakas voi halutessaan tilata lisäpalvelun enimmäismäärän kasvattamiseksi. OVH:lla on oikeus ennen kuluvan kuukauden loppua vaatia Asiakasta suorittamaan maksu kuluvan kuukauden aikana tilatuista resursseista, käytöstä ja/tai lisäpalveluista, jos niiden kokonaissumma ylittää OVH:n hyväksymän Asiakkaalla avoinna olevien maksujen summan. OVH varaa oikeuden vaatia Asiakasta suorittamaan Asiakkaan käytön kattavan takuumaksun, jos OVH arvioi sen tarpeelliseksi ottaen huomioon Asiakkaan Palvelun käytön. Tuntiveloituksen perusteella veloitettuja resursseja tai lisäpalveluita vastaavan laskun maksun laiminlyönti oikeuttaa OVH:n keskeyttämään kaikki uudet palvelut, kaikki resurssien tai lisäpalveluiden tilaukset ja Malminkatu

10 voimassa olevat palvelut. Asiakas voi halutessaan lisätä tilapäisesti Virtuaalisen Palvelinkeskuksensa Tallennustilaa ja/tai Isäntäpalvelimia. Nämä toiminnot laskutetaan Asiakkaalta uuteen konfiguraatioon sovellettavan hinnaston mukaisesti, joka on nähtävissä sivustolla Kaikki alkaneet tunnit veloitetaan. Asiakasta veloitetaan pankki- tai luottokortilta kuluvan kuukauden lopussa kaikista hänen Virtuaaliseen Palvelinkeskukseensa tekemistä tilapäisistä muutoksista kuluneen kuukauden ajalta. Myös lisäresursseista (Isäntäpalvelin, Tallennustila jne.), lisäkaistanleveydestä tai lisäpalveluista voidaan laskuttaa käyttötuntien mukaan. Tällöin OVH laskuttaa kuluvan kuukauden lopussa koko Asiakkaan tilaamaa palvelukokonaisuutta vastaavan kokonaissumman kuluvalta kuukaudelta tuntilaskutuksella, sekä mahdollisen lisäkaistanleveydellä tapahtuneen liikenteen. Jokainen avoinna oleva lasku, jota ei ole maksettu ennen seuraavan kalenterikuukauden kymmenettä päivää, antaa OVH:lle oikeuden keskeyttää laskun kohteena oleva Palvelu. Jos edellisen kuukauden laskua ei ole maksettu kuluvan kalenterikuukauden 20. päivään mennessä, OVH poistaa kyseisen Palvelun. LUKU 14: PERUUTTAMINEN Yleisten palveluehtojen ehdoista poiketen Palvelulla ei ole peruuttamisoikeutta. Koska Palvelun voivat tilata vain yritysasiakkaat, kuluttajasuojalain määräykset eivät sovellu. LUKU 15: PALVELUN IRTISANOMINEN, RAJOITTAMINEN JA KESKEYTTÄMINEN 15.1 Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus ilman korvausvelvollisuutta näiden sopimusehtojen luvussa 6 mainituissa ylivoimaisen esteen tilanteissa Muissa tapauksissa Asiakas voi vapaasti irtisanoa Sopimuksen Hallintakäyttöliittymän kautta tai postittamalla irtisanomispyynnön osoitteeseen OVH Hosting oy, Malminkatu 28, Näiden Dedicated Cloudin erityisehtojen luvun 6 sopimusehtojen noudattamatta jättäminen Asiakkaan taholta ja mm. kaikki OVH:n palveluista käsin tapahtuva nimenomaisesti kielletty käyttö ja/tai kielletyn sisällön levittäminen OVH:n palveluissa ja Infrastruktuurissa ja/tai sellaisen sisällön levittäminen, josta saattaa aiheutua siviili- ja/tai rikosoikeudellinen vastuu, ja/tai joka loukkaa jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, antaa OVH:lle oikeuden kytkeä irti ja/tai sulkea Asiakkaan palvelut viipymättä ja ilman etukäteisilmoitusta ja irtisanoa Sopimus välittömin vaikutuksin, minkä lisäksi OVH:lla on oikeus täyteen korvaukseen kaikista kärsimistään vahingoista Tämän Sopimuksen päättyessä mistä syystä tahansa, OVH sitoutuu poistamaan kaikki Asiakkaan sivustoon liittyvät ja hänen Infrastruktuurissaan olevat tiedostot Palvelua voidaan rajoittaa tai se voidaan keskeyttää myös mikäli jokin OVH:n tarjoamaan Palveluun soveltuva muu erityisehto määrittää rajoittamisen tai keskeyttämisen seuraukseksi sopimusrikkomuksesta Toimenpiteet palvelun rajoittamiseksi tai keskeyttämiseksi toteutetaan aina suhteessa Malminkatu

11 laiminlyönnin/laiminlyöntien vakavuuteen ja toistuvuuteen. Ne määritellään havaitun laiminlyönnin / havaittujen laiminlyöntien luonteen mukaan OVH saa rajoittaa Palvelua tai keskeyttää sen tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä sovellettavien lakien mukaisesti. Malminkatu

12 LIITE 1: VARMUUSKOPIOPALVELU OVH:n tarjoama Varmuuskopiopalvelu on kolmannen osapuolen kehittämä järjestelmä, joka on integroitu Hallinta- ja Virtualisointikäyttöliittymään. Se antaa Asiakkaalle mahdollisuuden varmuuskopioida ja palauttaa Dedicated Cloudin virtuaalikoneet ja niihin tallennetut tiedot. PALVELUN EHDOT Varmuuskopiopalvelun varaama Tallennustila on fyysisesti eriytetty Asiakkaan Dedicated Cloud -Infrastruktuurista. Asiakas hyväksyy, että OVH ei osallistu Asiakkaan Varmuuskopioratkaisun suunnitteluun, kehittämiseen tai täytäntöönpanoon. Asiakas voi konfiguroida Hallinta- ja Virtualisointikäyttöliittymän kautta Palveluun liittyvien Virtuaalikoneidensa varmuuskopiointiaikavälin. Asiakasta veloitetaan Virtuaalikoneen varmuuskopiointiaikavälin sekä siihen liittyvän tiedontallennuksen keston mukaisesti. Asiakas voi valita kuinka monta edellistä varmuuskopiota hän haluaa säilyttää Varmuuskopiopalvelulle tarkoitetussa Tallennustilassaan. Asiakas on vastuussa siitä, että varmuuskopiot ovat hänen pyyntöjensä ja valitsemansa konfiguraation mukaisia. Virhetilanteessa Asiakas voi uudelleenkäynnistää Virtuaalikoneidensa varmuuskopioinnin. Asiakas voi palauttaa kaiken varmuuskopioidun tiedon tai osan varmuuskopioidusta tiedosta Hallintakäyttöliittymän kautta. OVH:N VELVOLLISUUDET Velvollisuudet OVH:lla ei ole tietoa tallennetuista tiedoista. Täten Asiakas on vastuussa siitä, että hänellä on riittävät oikeudet varmuuskopioitavaan tietoon ja ettei sen sisältö ole Suomen lain tai hyvien tapojen vastaista. OVH sitoutuu huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan laadukkaan palvelun toimittamisesta alalla yleisesti noudatettavan käytännön ja teknisen vaatimustason mukaisesti. OVH varaa oikeuden keskeyttää palvelu suorittaakseen teknisiä huoltotoimia palvelun parantamiseksi. Tällöin OVH ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan kohtuullisessa ajassa ennen huoltotoimenpidettä sen luonteesta ja kestosta, jotta Asiakas voi varautua siihen toiminnassaan. Asiakkaan on seurattava seuraavaa varmuuskopiointiaan tarkasti. Tilanteessa, jossa Varmuuskopioratkaisulle varatun Tallennustilan data korruptoituu/vioittuu tai data ei ole Malminkatu

13 muusta syystä saatavissa, OVH toimittaa uuden varmuuskopion Asiakkaan datasta tai pyytää Asiakasta tekemään uuden varmuuskopion. Tietojen varmuuskopiointi OVH ei vastaa varmuuskopioinnin virheettömästä toteutumisesta. Täten Asiakas on vastuussa varmuuskopioinnin toteutumisesta ja mikäli varmuuskopioimisessa tulee esiin virhetilanne, Asiakkaan tulee tutkia sen syyt ja ilmoittaa niistä OVH:n asiakaspalvelulle Virtuaalipalvelimien varmuuskopioimiseksi uudelleen. Mikäli virhetilanne havaitaan, OVH voi keskeyttää palvelun ilmoitettuaan siitä Asiakkaalle. Asiakastietojen luottamuksellisuus Varmuuskopioitavilla Virtuaalikoneilla olevat tiedot ovat luottamuksellisia. OVH sitoutuu olemaan paljastamatta niitä. OVH:n on kuitenkin mahdollisen takavarikon yhteydessä tai toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimitettava pyydetyt tiedot viranomaisille. Samoin epäiltäessä tunkeutumista OVH:n laitteilla olevien tietojen käsittelyyn, OVH pidättää oikeuden päästä Asiakkaan tietoihin ja mahdollisesti lakkauttaa Asiakkaan tili välittömästi. Vastuu OVH ei ole vastuussa asiakkaan virtuaalipalvelimien sisällöstä, jonka data voi koostua äänitiedostoista, tekstitiedostoista, kuvista ja muista erinäisistä tiedoista. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT Asiakkaan on varmistettava, että virtuaalikoneiden varmuuskopiointi on onnistunut. Ongelmatilanteessa Asiakkaan on tehtävä tarpeelliset toimet varmuuskopioinnin suorittamiseksi uudelleen. Asiakas toimii itsenäisenä tahona ja kantaa siten yksin vastuun toimintansa riskeistä ja vaaroista. Asiakas on itse vastuussa Dedicated Cloudin Virtuaalikoneilla sijaitsevista tiedostoistaan ja datastaan. Hän on vastuussa verkkoa pitkin välitetyistä, levitetyistä tai kerätyistä tiedoista, niiden käytöstä ja päivityksestä sekä kaikista tiedostoista, ja mm. osoitetiedostoista. Asiakas sitoutuu käyttämään Varmuuskopioratkaisua asianmukaisesti ja voimassa olevia lakeja ja säännöksiä noudattaen. OVH varaa oikeuden muuttaa hintojaan ja korottaa Asiakkaan Varmuuskopiopalvelun hinnoittelua minkä tahansa epänormaalin käytön takia. Varmuuskopiopalvelun selkeät väärinkäyttötapaukset oikeuttavat OVH:n rajoittamaan tai keskeyttämään Asiakkaan Varmuuskopiopalvelun kokonaan tai osittain. TIETOJEN POISTO Asiakas hyväksyy, että kaikki Varmuuskopiopalvelun Tallennustilaan tallennetut tiedot poistetaan OVH:n Malminkatu

14 toimesta tilanteessa, jossa Varmuuskopiopalvelua tai Dedicated Cloud -palvelua ei ole uusittu. Asiakas huolehtii kaiken tiedon talteen ottamisesta ennen Varmuuskopiopalvelun tai Dedicated Cloud -palvelun päättymispäivää. Malminkatu

PRIVATE CLOUD :IN ERITYISEHDOT MÄÄRITELMÄT. Cloud: Teknologia, joka on tarkoitettu suoritus- ja tallennusresurssien käyttämiseksi etäkäyttönä.

PRIVATE CLOUD :IN ERITYISEHDOT MÄÄRITELMÄT. Cloud: Teknologia, joka on tarkoitettu suoritus- ja tallennusresurssien käyttämiseksi etäkäyttönä. PRIVATE CLOUD :IN ERITYISEHDOT Versio päivätty 9.6.2011 MÄÄRITELMÄT Cloud: Teknologia, joka on tarkoitettu suoritus- ja tallennusresurssien käyttämiseksi etäkäyttönä. Hallintakäyttöliittymä: Hallintapaneeli,

Lisätiedot

Mikäli yleisten ja erityisehtojen välillä olisi ristiriitaa, sovelletaan etusijalla näitä erityisehtoja.

Mikäli yleisten ja erityisehtojen välillä olisi ristiriitaa, sovelletaan etusijalla näitä erityisehtoja. SO YOU START -DEDIKOIDUN PALVELIMEN VUOKRAAMISEN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 LUKU 1: KOHDE Näiden So you Startin yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on

Lisätiedot

Konfiguraatio: Kokonaisuus, josta laskutetaan voimassa olevan laskutusjakson ajalta.

Konfiguraatio: Kokonaisuus, josta laskutetaan voimassa olevan laskutusjakson ajalta. KIMSUFI-VIRTUAALIPALVELIMIEN (VKS) ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 31.5.2012 MÄÄRITELMÄT Hallintapaneeli: Hallintakäyttöliittymä, jota Asiakas pääsee käyttämään sivulta https://www.ovhhosting.fi/managerv5/

Lisätiedot

AS A SERVICE WEBHOTELLIALUSTAN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty

AS A SERVICE WEBHOTELLIALUSTAN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty AS A SERVICE WEBHOTELLIALUSTAN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 09.9.2016 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n palveluiden yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset

Lisätiedot

RYHMÄVIESTINTÄRATKAISUJEN HENKILÖKOHTAISTEN TILIEN ERITYISEHDOT

RYHMÄVIESTINTÄRATKAISUJEN HENKILÖKOHTAISTEN TILIEN ERITYISEHDOT RYHMÄVIESTINTÄRATKAISUJEN HENKILÖKOHTAISTEN TILIEN ERITYISEHDOT Versio päivätty 9.6.2011 MÄÄRITELMÄT Asennuskulut: OVH:n Palvelun asentamisesta aiheutuvat kulut, jotka laskutetaan kaikista Palvelutilauksista.

Lisätiedot

Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla erityisehtoja.

Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla erityisehtoja. ASIAKIRJOJEN SÄHKÖISEN HALLINTAPALVELUN ERITYISEHDOT Versio päivätty 27.10.2015 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ja taloudelliset

Lisätiedot

Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla erityisehtoja.

Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla erityisehtoja. RYHMÄVIESTINTÄRATKAISUJEN ERITYISEHDOT HOSTED EXCHANGE 2013 Versio päivätty 3.10.2013 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ja

Lisätiedot

API: Ohjelmointirajapinta, jota käyttämällä asiakas voi olla vuorovaikutuksessa OVH:n asiakkaalle tarjoamien palvelujen kanssa.

API: Ohjelmointirajapinta, jota käyttämällä asiakas voi olla vuorovaikutuksessa OVH:n asiakkaalle tarjoamien palvelujen kanssa. PUBLIC CLOUD -RATKAISUJEN ERITYISEHDOT GAMMA-VERSIO Viimeisin versio, päivätty 11.6.2012 Määritelmät: API: Ohjelmointirajapinta, jota käyttämällä asiakas voi olla vuorovaikutuksessa OVH:n asiakkaalle tarjoamien

Lisätiedot

VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT LUKU 1: KOHDE

VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT LUKU 1: KOHDE VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT Versio päivätty 30.7.2015 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ja kaupalliset

Lisätiedot

CDN INFRASTRUCTURE -PALVELUN ERITYISEHDOT MÄÄRITELMÄT:

CDN INFRASTRUCTURE -PALVELUN ERITYISEHDOT MÄÄRITELMÄT: CDN INFRASTRUCTURE -PALVELUN ERITYISEHDOT Versio päivätty 10.4.2013 MÄÄRITELMÄT: Anycast-IP-osoite: IP-osoite, johon Asiakkaan verkkotunnus pitää uudelleenohjata Palvelun aktivoimiseksi. Backend-palvelin:

Lisätiedot

LDP-Palvelun puitteissa Asiakkaalla on käytössään Hallintapaneeli ja API-Sovelluksia.

LDP-Palvelun puitteissa Asiakkaalla on käytössään Hallintapaneeli ja API-Sovelluksia. LOGS DATA PLATFORM -PALVELUN ERITYISEHDOT Versio päivätty 25.10.2016 LUKU 1: MÄÄRITELMÄT Lokit: Asiakkaan tietojärjestelmien tapahtumalokeista tuleva data. LDP: Logs Data Platform. Osiot: Asiakkaan LDP-alustalla

Lisätiedot

Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla erityisehtoja.

Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla erityisehtoja. RYHMÄVIESTINTÄRATKAISUJEN ERITYISEHDOT PRIVATE EXCHANGE 2013 Versio päivätty 3.10.2013 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset

Lisätiedot

VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT GAMMA-VERSIO MÄÄRITELMÄT

VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT GAMMA-VERSIO MÄÄRITELMÄT VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT Versio päivätty 7.3.2013 MÄÄRITELMÄT GAMMA-VERSIO Hallintapaneeli: Hallintakäyttöliittymä, jota Asiakas pääsee käyttämään OVH:n verkkosivuilla tai API:n

Lisätiedot

Kanta-asiakastili: Tila asiakkaan hallintaliittymässä, joka mahdollistaa maksamisen Prepaid-pisteillä.

Kanta-asiakastili: Tila asiakkaan hallintaliittymässä, joka mahdollistaa maksamisen Prepaid-pisteillä. MINICLOUD -RATKAISUJEN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 17.02.2011 MÄÄRITELMÄT Cloud: Suoritus- ja talletusresurssien etäkäyttöön tarkoitettu teknologia. Kanta-asiakastili: Tila asiakkaan hallintaliittymässä,

Lisätiedot

Nämä erityisehdot ovat ensisijaiset yleisiin ehtoihin nähden, mikäli näiden kahden asiakirjan välillä esiintyisi ristiriitaa.

Nämä erityisehdot ovat ensisijaiset yleisiin ehtoihin nähden, mikäli näiden kahden asiakirjan välillä esiintyisi ristiriitaa. DEDIKOIDUN PALVELIMEN VUOKRAAMISEN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 3.9.2013 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ehdot

Lisätiedot

Yleisöllä on pääsy OVH:n webhotelli-infrastuktuuriin Internetin kautta verkkoon liitettyjen asemien avulla.

Yleisöllä on pääsy OVH:n webhotelli-infrastuktuuriin Internetin kautta verkkoon liitettyjen asemien avulla. WEBHOTELLIEN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 18.11.2013 LUKU 1: KOHDE Näiden erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ja taloudelliset ehdot, joilla OVH sitoutuu säilyttämään omalla

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

CLOUD DESKTOP -PALVELUN ERITYISEHDOT Päivämäärän 09/09/2016 mukainen versio

CLOUD DESKTOP -PALVELUN ERITYISEHDOT Päivämäärän 09/09/2016 mukainen versio CLOUD DESKTOP -PALVELUN ERITYISEHDOT Päivämäärän 09/09/2016 mukainen versio LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ja taloudelliset

Lisätiedot

ESIKONFIGUROIDUN WEBHOTELLIN ERITYISEHDOT: SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ JA SÄHKÖPOSTIRATKAISU RYHMÄTYÖTILALLA

ESIKONFIGUROIDUN WEBHOTELLIN ERITYISEHDOT: SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ JA SÄHKÖPOSTIRATKAISU RYHMÄTYÖTILALLA ESIKONFIGUROIDUN WEBHOTELLIN ERITYISEHDOT: SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ JA SÄHKÖPOSTIRATKAISU RYHMÄTYÖTILALLA Versio päivätty 5.1.2011 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja sekä verkkotunnusten

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. 1 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hilla-sovelluksen kehittäjien Elegant Paw ja Tmi Janne Romppanen ja heidän asiakkaansa välisessä asioinnissa. Nämä ehdot

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS Sivu 1 / 4 Uusi sopimus Muutos voimassa olevaan BusinessWeb sopimukseen BusinessWeb sopimuksen purku (irtisanominen) Asiakas täyttää harmaannetut kohdat. Tähdellä merkityt ovat pakollisia. Asiakkaan tiedot

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit

Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit Palvelun avausaika on enintään neljä viikkoa tilaushetkestä tai asiakkaan toivomasta myöhemmästä avaushetkestä. Kiinteistöliittymäkohteissa toimitusaika voi olla pidempi. Avaushetki vahvistetaan asiakkaalle

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Nämä erityisehdot ovat ensisijaiset yleisiin ehtoihin nähden, mikäli näiden kahden asiakirjan välillä esiintyisi ristiriitaa.

Nämä erityisehdot ovat ensisijaiset yleisiin ehtoihin nähden, mikäli näiden kahden asiakirjan välillä esiintyisi ristiriitaa. ERILLISPALVELIMEN VUOKRAAMISEN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 6.7.2011 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ehdot ja

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Xcore Systems Finland:n antamaa kirjallista suostumusta.

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Xcore Systems Finland:n antamaa kirjallista suostumusta. 1 PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo SOPIMUSEHDOT Näitä sopimusehtoja sovelletaan Xcore Systems Finland:n asiakkailleen toimittamiin palveluihin. Nämä ehdot

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen. Soma Systems Yleiset sopimusehdot Y-tunnus: 2122675-4 http://www.soma.fi/ Kenraalintie 12 A 5 46800 Myllykoski 040 141 8830 1. Sopimusehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Hyvä verkkopalvelumme pääkäyttäjä, Kerromme tässä tiedotteessa ajankohtaisia ja tärkeitä asioita LähiTapiolan yritysten verkkopalveluun kirjautumisesta,

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan www.virtuaalikuvaus.com :in asiakkaalleen toimittamiin tuotteisiin

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan ICT Hosting Media:n Y-tunnus 2474498-7 (jäljempänä palveluntarjoaja)

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Online-jako 2.0 Nokia N76-1

Online-jako 2.0 Nokia N76-1 Online-jako 2.0 Nokia N76-1 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus 1. Sopimuksen kohde Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietoverkon välityksellä

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen Pääjakamon kytkentärimapaikka Voimassa alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1(1) PÄÄJAKAMON KYTKENTÄRIMAPAIKKA... 1 1 TUOTEKUVAUS... 1 2 KATEGORIAT... 1 3 HINNOITTELU... 1 4 TOIMITUSPROSESSI... 1 4.1 ASIAKASPALVELU...1

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia:

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia: Rouhia Oy:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") ylläpitämä Reactored on pilvipalveluna toimiva verkkopalvelu, jota käytetään internet-selaimella. Palvelu on tarkoitettu ensi sijassa oppilaitosten sekä yksittäisten

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Sopimusehdot Yrityksen tiedot Multim Oy Y-tunnus: 2119522-2 Isolinnankatu 24 28100 Pori www.shellit.org www.multim.fi 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Multim

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5)

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5) Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu Palvelukuvaus 1 (5) 1. Palvelun yleiskuvaus Storage IT automaattinen tiedonvarmennuspalvelu on Storage IT Oy:n asiakkailleen tarjoama palvelu, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Johdanto. Henkilötietojen käsittely

Johdanto. Henkilötietojen käsittely Johdanto easyfairs Scandinavia AB suhtautuu erittäin vakavasti näytteilleasettajiensa (asiakkaidensa) sekä yrityksen sivustolla ja tapahtumissa vierailevien henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ), asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ), asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 14.2.2011 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ), asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. LUKU 1: KOHDE

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU)

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU) IT2015 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU) 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietoverkon välityksellä toimitettaviin ohjelmistopalveluihin.

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot