CDN INFRASTRUCTURE -PALVELUN ERITYISEHDOT MÄÄRITELMÄT:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CDN INFRASTRUCTURE -PALVELUN ERITYISEHDOT MÄÄRITELMÄT:"

Transkriptio

1 CDN INFRASTRUCTURE -PALVELUN ERITYISEHDOT Versio päivätty MÄÄRITELMÄT: Anycast-IP-osoite: IP-osoite, johon Asiakkaan verkkotunnus pitää uudelleenohjata Palvelun aktivoimiseksi. Backend-palvelin: Asiakkaan webhotellin IP-osoite, johon sisältö ladataan Käyttäjän katsellessa Asiakkaan Sivustoa. CDN: (Lyhenne sanoista "Content Delivery Network".) Eri puolille maailmaa hajautettu Välimuistipalvelin, joka mahdollistaa Asiakkaan Verkkosivuston käytön optimoinnin. CDN-palvelin: OVH:n hallinnoima Sijaintipaikassa oleva IT-palvelin, jolla toteutetaan Palvelun puitteissa Käyttäjien pyynnöt heidän katsellessaan Asiakkaan Verkkosivustoa. Dynaaminen sisältö: Vaihtuva sisältö, joka voi muuttua eri parametrien (mm. Käyttäjän verkkoselain, istunto jne.) perusteella. Käyttäjät: Asiakkaan Verkkosivustolla vierailevat Internetin käyttäjät. Liikenne: CDN:n ja Asiakkaan Verkkosivuston käyttäjien välillä siirrettävä datamäärä (ylös- ja alaslataus). Määrä lasketaan tavuina. Liikennekrediitti: Asiakkaan ostama datamäärä, jonka käyttöön lasketaan Käyttäjien yhteydet. Vain CDNpalvelimen ja Käyttäjän välinen liikenne lasketaan, ei CDN-palvelimen ja Asiakkaan Sivuston webhotellin välistä liikennettä. Parametrin asetus: Asiakkaan asettama parametri, joka määrittelee Verkkosivuston Staattisen sisällön väliaikaiseen tallentamiseen (Välimuistiin) sovellettavat säännöt. Sijaintipaikka: Internetiin yhdistettyjen CDN-palvelimien fyysinen sijaintipaikka OVH:n verkossa tarjouksessa ilmoitetulla tavalla. Staattinen sisältö: Pysyvä sisältö, kuten kuvat ja CSS-sivut, joiden ei ole tarkoitus olla erilaisia eri käyttäjien katsellessa Verkkosivustoa. TTL: (Lyhenne sanoista "Time To Live".) Asiakkaan Verkkosivuston Staattisen sisällön säilytysaika CDN:n Välimuistissa. Uudelleenohjaus: Toimenpide, jolla Asiakas muuttaa verkkotunnuksensa DNS-palvelimien konfiguraatiota ohjatakseen ne Palveluun. Mannerheimintie 40 A 39 1

2 Verkkosivusto: Sivujen ja sisällön muodostama kokonaisuus, jota käytetään yleensä verkkotunnuksen välityksellä ja joka muodostaa Asiakkaan Verkkosivuston/sivustot. Verkkotunnus: Verkkosivuston osa, joka muodostaa sivuston identiteetin Internetissä. Välimuisti: CDN-palvelimen paikallinen muisti (CDN:n liikenteenvaihtopisteet eli POP). LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ja taloudelliset ehdot, joiden mukaisesti OVH toteuttaa CDN InfraStructure -palvelun (jäljempänä "Palvelu"). Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla näitä erityisehtoja. LUKU 2: PALVELUN KUVAUS Verkkosivusto koostuu staattisista ja dynaamisista osista. CDN InfraStructure -palvelulla Yritysasiakkaat voivat optimoida Verkkosivustojensa näyttämisen eri puolilla maailmaa oleville Käyttäjille. Asiakkaan Verkkosivustolle menevä käyttäjä ohjataan automaattisesti CDN-palvelimelle, jolle on Internetin kautta suorin yhteys. Palvelu toteutetaan sillä edellytyksellä, että Asiakkaalla on käytettävissä Liikennekrediittiä. Muuten Palvelu keskeytyy automaattisesti ja sivuston käyttö tapahtuu suoraan webhotellin kautta. Verkkosivuston staattinen sisältö voidaan tallentaa Käyttäjää lähimmän CDN:n Välimuistiin, ja ainoastaan Dynaaminen sisältö jää ladattavaksi suoraan Asiakkaan Webhotellista. Sivuston näyttäminen Käyttäjille on siten optimoitua ja Verkkosivuston webhotelli on vähemmän kuormitettu. Asiakkaan Verkkosivustoa voidaan isännöidä OVH:n tai jonkin kolmannen osapuolen webhotellissa. LUKU 3: TEKNINEN TUKI Mikäli Palvelussa ilmenee OVH:n vastuulla oleva toimintahäiriö, Asiakas voi ilmoittaa häiriöstä OVH:n tekniseen tukeen, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta Asiakas hyväksyy, että vianetsinnästä voidaan laskuttaa, jos Palvelun toimintahäiriö ei ole OVH:n vastuulla. Lisäksi OVH tarjoaa palvelun käyttäjille mahdollisuuden kysyä neuvoa Palveluun liittyviin teknisiin kysymyksiinsä foorumilla tai pitää yhteyttä muiden käyttäjien kanssa Palveluun liittyvällä postituslistalla: Teknistä tukea tarjotaan vain CDN InfraStructure -palvelua varten, eikä Asiakkaan verkkosivuston isännöintiä varten. LUKU 4: PALVELUN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET/EHDOT Voidakseen käyttää Palvelua Asiakkaalla on oltava vähintään Verkkotunnus ja isännöintipalvelu. Mannerheimintie 40 A 39 2

3 Palvelu edellyttää, että Asiakas hallitsee Verkkotunnustansa/tunnuksiansa, mikä tarkoittaa, että Asiakkaan on oltava Verkkotunnuksen/tunnuksien omistaja tai omistajan valtuuttama. Asiakkaalla tulee lisäksi olla tarvittavat tekniset välineet ja henkilöt Palvelun Parametrien oikeanlaista asettamista varten. Asiakkaan tulee muuttaa Verkkotunnuksen/tunnuksien DNS-palvelimien asetukset siten, että Käyttäjät uudelleenohjataan CDN:ään Asiakkaan Verkkosivuston/sivustojen näyttämistä varten. Jos uudelleenohjausta CDN:ään ei tehdä, Asiakas ei voi hyödyntää Palvelua. Kun asetukset DNS-palvelimissa on muutettu, Asiakkaan Verkkosivustoa katsovien Käyttäjien kyselyt uudelleenohjataan automaattisesti CDN-palvelimeen, joka hakee Staattisen sisällön suoraan Asiakkaan webhotellista (Backend-palvelin/palvelimet). Näin ollen Asiakkaan Verkkosivuston Staattiset sisällöt tallennetaan eri Sijaintipaikkojen Välimuistiin Asiakkaan määrittelemien Parametrien asetusten mukaisesti, mikä mahdollistaa kyseisten sisältöjen nopeamman näyttämisen kun niitä katsotaan jatkossa. Käyttäjien suuntaan lähtevien yhteyksien kokonaisliikennemäärä vähennetään Asiakkaan CDN-palvelun Liikennekrediitistä. Palvelun tilaaminen ei ole mahdollista, jos Asiakkaalla ei ole vähintään yhtä webhotellia, johon Verkkosivuston tiedot on tallennettu. Asiakas voi katsoa OVH:n sivustolta listan Sijaintipaikoista, joissa OVH:lla on CDN-palvelimia. Asiakas ei voi määritellä, mitkä Sijaintipaikat hän haluaa ottaa käyttöön palveluaan varten, vaan kaikki ovat oletusarvoisesti käytössä. OVH varaa mahdollisuuden muuttaa Sijaintipaikkojen sijaintia Sopimuksen keston aikana. OVH ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisesta Sijaintipaikan poistamisesta, jolloin Asiakas voi pyytää Palvelunsa irtisanomista ilman kuluja. Asiakas voi konfiguroida enintään 1000 IP-osoitetta tai verkkotunnusta yhteen CDN-palvelimeen. Yhtä verkkotunnusta kohden voidaan konfiguroida vain yksi Backend-palvelin. OVH lähettää Asiakkaalle tilausvahvistuksen yhteydessä sähköpostitse ehdot Palvelun avaamiselle Asiakkaan Verkkosivustoa varten. Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua asianmukaisesti. LUKU 5: OVH:N VELVOLLISUUDET OVH sitoutuu tekemään parhaansa tarjotakseen Asiakkaalle laadukkaan ja viimeisintä tekniikkaa olevan palvelun. OVH sitoutuu: 5.1 Hallinnoimaan OVH:n infrastruktuuria ja CDN-palvelimia. Sivuston hallinta kuuluu Asiakkaan vastuulle. 5.2 Pitämään CDN-palvelimet toimintakunnossa. Jos johonkin niistä tulee toimintahäiriö, OVH sitoutuu tekemään tarvittavan siirron toiselle CDN-palvelimelle Asiakkaalle läpinäkyvällä tavalla minimoidakseen Palvelun keskeytymisen tai Asiakkaan Verkkosivuston toimintakatkoksen riskin. 5.3 Varmistamaan, että OVH:n välineitä ylläpidetään parhaalla laatutasolla ammattialan standardien ja käytäntöjen mukaisesti. Mannerheimintie 40 A 39 3

4 LUKU 6: OVH:N VASTUU Palvelun käyttöönotto ei vaikuta millään tavalla Asiakkaan hankkimaan webhotelliin. Näin ollen OVH ei voi taata Palvelun käyttöönotolla optimoitavaa nopeustasoa, joka riippuu olennaisesti Asiakkaan Verkkosivustosta, sen Sisällöstä ja Verkkosivuston Käyttäjien olinpaikoista. OVH:n ei voida katsoa olevan vastuussa seuraavissa tilanteissa: Asiakkaan virhe, huolimattomuus, laiminlyönti tai epäonnistuminen, annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen Sellaisen kolmannen osapuolen virhe, huolimattomuus tai laiminlyönti, jota OVH ei voi kontrolloida tai valvoa Ylivoimainen este, OVH:n tahdosta riippumaton tapahtuma tai asia Palvelun sulkeminen jostakin luvussa 8 mainitusta syystä Asiakkaalle luottamuksellisesti annetun salasanan luvaton paljastaminen tai käyttö Päivittämätön sovellus Asiakkaan verkkotunnus tai Verkkosivuston webhotelli ei ole käytettävissä, minkä seurauksena CDN InfraStructure -palvelu ei ole käytettävissä Verkkotunnuksen vääränlainen konfigurointi Asiakkaan toimesta Siirrettyjen tai tallennettujen tietojen tuhoutumien osittain tai kokonaan Asiakkaasta suoraan tai välillisesti johtuvien virheiden vuoksi Sellaisen kolmannen osapuolen toimenpide, jolle ei ole Asiakkaan lupaa OVH pidättää itsellään oikeuden keskeyttää palvelu ilman etukäteisilmoitusta, jos Asiakkaan CDN-palvelu vaarantaa OVH:n infrastruktuurin turvallisuuden, tai yleisemmin, jos Asiakkaan Palvelun käyttö on omiaan aiheuttamaan OVH:lle vastuita millä tahansa tavalla. Muissa tapauksissa OVH tiedottaa Asiakasta etukäteen, kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan, Palveluun kohdistuvan toimenpiteen luonteesta ja kestosta, jotta Asiakas pystyy ottamaan sen toiminnassaan huomioon. OVH sitoutuu palauttamaan Palvelun Asiakkaan käyttöön sillä edellytyksellä, että tämä tekee asianmukaiset ja välttämättömät korjaustoimenpiteet. Toistuvissa tai erityisen vakavissa laiminlyöntitapauksissa OVH varaa oikeuden olla avaamatta Asiakkaan CDN-palvelua uudelleen. OVH ei isännöi Asiakkaan Verkkosivustoa Palvelun puitteissa. OVH ei myöskään vastaa mistään Verkkosivuston Staattisesta tai Dynaamisesta sisällöstä kuten mm. tiedoista, äänistä, tekstistä, kuvista, kuvioista, Asiakkaan CDN-palvelimen välityksellä saatavilla olevista tai Asiakkaan Internetiin siirtämistä tai Internetissä julkaisemista tiedoista, olivatpa ne mitä tahansa. OVH määrittelee yksin Palvelun optimoinnin ja mm. suorimman Sijaintipaikan valinnan Käyttäjän katsoessa Asiakkaan Verkkosivustoa. OVH ei vastaa Internetissä verkkoliikennettä tarjoavien operaattorien ja erityisesti Asiakkaan tai Käyttäjien Internet-yhteyden tarjoajan/tarjoajien laiminlyönneistä tai toimintahäiriöistä. Jos Palvelu keskeytyy Liikennekrediitin loppuun käytön vuoksi, OVH ei voi taata Palvelun uudelleenavausta heti kun Asiakas on suorittanut maksun uudesta Liikennekrediitistä. Asiakkaan Verkkosivustoon/sivustoihin tekemät muutokset tulevat voimaan vasta Staattiselle sisällölle määritellyn TTL:n päättymisen jälkeen. Näin ollen Verkkosivustoa katsovat Käyttäjät näkevät tehdyt muutokset vasta TTL:n Mannerheimintie 40 A 39 4

5 päättymisen jälkeen. Palvelu ei missään tapauksessa vapauta Asiakasta kaikkien tarvittavien toimenpiteiden suorittamisesta webhotellinsa tietojen varmuuskopioimiseksi. Vastaavasti, OVH ei voi toimittaa CDN-palvelimeen tallennettujen tietojen kopiota, koska tiedot ovat tallennettuina vain TTL:lle määritellyn ajan. Asiakkaan tulee näin ollen tehdä kaikki tarvittavat toimenpiteet tietojensa varmuuskopioimiseksi niiden häviämisen tai Verkkosivustonsa vioittumisen varalta, olipa syy mikä tahansa. Palvelu mahdollistaa myös Palvelun käyttöön liittyvien tilastotietojen katsomisen (mm. Käyttäjien sijainti, liikenne per CDN-palvelin jne.). OVH tekee parhaansa tilastotietojen tuottamiseksi mahdollisimman pian. Asiakas kuitenkin hyväksyy, että Hallintapaneelissa näytetyissä tiedoissa saattaa ilmetä pieni viive todellisten ja kulloinkin näytettyjen tietojen välillä. Hallintapaneelin välityksellä tuotetut tilastotiedot annetaan Asiakkaalle vain tiedoksi, eikä OVH ole niistä millään tavalla vastuussa. Palvelun käyttö voi toimia suojauksena, jonka tarkoituksena on rajoittaa tietoverkkohyökkäysten vaikutuksia Asiakkaan webhotelliin. Palveluun ei kuitenkaan kuulu palomuuripalvelua, virustorjuntaa, jne., joten se ei missään tapauksessa vapauta Asiakasta tekemästä kaikkia tarvittavia suojaustoimenpiteitä turvatakseen Verkkosivustonsa ja estääkseen verkkohyökkäykset, kuten mm. SQL-injektio, DDOS- ja XSS-hyökkäykset. LUKU 7: ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU 7.1 Asiakas vakuuttaa omaavansa tarvittavat valtuudet, määräysvallan ja edellytykset tässä sopimuksessa mainittujen velvollisuuksien täyttämiseksi ja toteuttamiseksi, ja mm. riittävät oikeudet Verkkotunnukseen ja webhotelliin. 7.2 Asiakas sitoutuu antamaan voimassa olevat yhteystietonsa hänen tunnistamisensa mahdollistamiseksi: Sukunimi, etunimi, mahdollinen organisaatio, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. OVH varaa mahdollisuuden vaatia henkilöllisyyden todistavia asiakirjoja ja Asiakkaan pitää toimittaa ne 72 tunnin sisällä OVH:n pyynnöstä. Henkilöllisyyden todistavien asiakirjojen puuttuessa OVH varaa mahdollisuuden keskeyttää Asiakkaan palvelut. 7.3 Asiakas toimii itsenäisenä tahona ja kantaa siten yksin vastuun toimintansa riskeistä ja vaaroista. Asiakas on itse vastuussa Verkkosivustostaan, siirrettyjen, levitettyjen tai kerättyjen tietojen sisällöstä, niiden käytöstä ja päivityksestä sekä kaikista tiedostoista, mm. osoitetiedostoista. 7.4 Asiakas sitoutuu kunnioittamaan kolmansien osapuolien oikeuksia, henkilökohtaisia oikeuksia ja immateriaalioikeuksia, kuten tekijänoikeudet, lisenssit, patenttioikeudet ja tavaramerkkioikeudet. Näin ollen OVH ei miltään osin vastaa välitetyistä, levitetyistä tai kerätyistä tiedoista, niiden käytöstä ja päivityksestä tai mistään tiedostoista, ja mm. osoitetiedostoista. Asiakas ei saa laittaa Verkkosivustonsa välityksellä julkisesti saataville tekijänoikeuksia ja/tai immateriaalioikeuksia loukkaavia tiedostoja tai hypertekstilinkkejä. Näissä tilanteissa OVH varaa oikeuden purkaa sopimus välittömästi ja vaatia täysimääräisiä korvauksia kärsimistään vahingoista. 7.5 Asiakas vastaa yksin hänen webhotellinsa puutteellisen toiminnan aiheuttaman Verkkosivuston toimintahäiriön seurauksista. Mannerheimintie 40 A 39 5

6 7.6 Asiakas on velvollinen tarkistamaan säännöllisesti Hallintapaneelistaan Liikennekrediittinsä ja ostamaan lisää krediittiä, jos hän katsoo, että datamäärä ei ole riittävä turvaamaan hänen CDN InfraStructure -palvelunsa jatkuvuuden. 7.7 OVH varaa mahdollisuuden valvoa, että Asiakas käyttää Palvelua näiden sopimusehtojen mukaisesti. 7.8 OVH varaa itselleen oikeuden sulkea Palvelu ilman etukäteisilmoitusta näiden Sopimusehtojen luvussa 8 määritellyillä ehdoilla, jos Asiakas ei noudata OVH:n erityisiä ja yleisiä ehtoja, voimassa olevia lakeja ja asetuksia tai jos Asiakas loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia. LUKU 8: PALVELUN IRTISANOMINEN, RAJOITTAMINEN JA KESKEYTTÄMINEN 8.1 OVH varaa mahdollisuuden keskeyttää Palvelu seuraavissa tapauksissa: Palvelun käyttäminen näiden erityisehtojen tai OVH:n yleisten palveluehtojen vastaisesti Asiakkaan Palvelun Liikennekrediitin loppuminen (vain yhteydet CDN-palvelimen ja Käyttäjien välillä lasketaan) Palvelun käyttäminen laittomiin tai luvattomiin tarkoituksiin (mm. lapsiporno, terrorismi, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, luvaton vedonlyöntisivusto, spämmäys, krakkerointisivusto, warez-sivusto) Toimivaltaisen viranomaisen, tuomioistuimen tai välimiestuomioistuimen pyyntö sovellettavien lakien mukaan Asiakas ei myötävaikuta Palvelun luvattoman käytön lopettamiseen Asiakkaan Verkkosivuston epäilty väärinkäyttö tai krakkerointi Verkkourkinnan yritys Asiakkaan Palvelu on omiaan vahingoittamaan OVH:n infrastruktuuria Asiakas laiminlyö maksun Oikeus Verkkotunnukseen, webhotelliin tai kyseessä olevan sivuston hallintaan puuttuu 8.2 Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus ilman korvausvelvollisuutta ylivoimaisen esteen tilanteissa Yleisissä palveluehdoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. 8.3 Muissa tapauksissa Asiakas voi vapaasti irtisanoa Sopimuksen postittamalla irtisanomispyynnön osoitteeseen:, Mannerheimintie 40 A 39,. 8.4 Liikennekrediitti poistetaan 5 päivän kuluttua laskettuna Palvelun lakkaamisesta tai voimaan tulleesta irtisanomisesta. Mannerheimintie 40 A 39 6

Konfiguraatio: Kokonaisuus, josta laskutetaan voimassa olevan laskutusjakson ajalta.

Konfiguraatio: Kokonaisuus, josta laskutetaan voimassa olevan laskutusjakson ajalta. KIMSUFI-VIRTUAALIPALVELIMIEN (VKS) ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 31.5.2012 MÄÄRITELMÄT Hallintapaneeli: Hallintakäyttöliittymä, jota Asiakas pääsee käyttämään sivulta https://www.ovhhosting.fi/managerv5/

Lisätiedot

VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT GAMMA-VERSIO MÄÄRITELMÄT

VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT GAMMA-VERSIO MÄÄRITELMÄT VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT Versio päivätty 7.3.2013 MÄÄRITELMÄT GAMMA-VERSIO Hallintapaneeli: Hallintakäyttöliittymä, jota Asiakas pääsee käyttämään OVH:n verkkosivuilla tai API:n

Lisätiedot

PRIVATE CLOUD :IN ERITYISEHDOT MÄÄRITELMÄT. Cloud: Teknologia, joka on tarkoitettu suoritus- ja tallennusresurssien käyttämiseksi etäkäyttönä.

PRIVATE CLOUD :IN ERITYISEHDOT MÄÄRITELMÄT. Cloud: Teknologia, joka on tarkoitettu suoritus- ja tallennusresurssien käyttämiseksi etäkäyttönä. PRIVATE CLOUD :IN ERITYISEHDOT Versio päivätty 9.6.2011 MÄÄRITELMÄT Cloud: Teknologia, joka on tarkoitettu suoritus- ja tallennusresurssien käyttämiseksi etäkäyttönä. Hallintakäyttöliittymä: Hallintapaneeli,

Lisätiedot

API: Ohjelmointirajapinta, jota käyttämällä asiakas voi olla vuorovaikutuksessa OVH:n asiakkaalle tarjoamien palvelujen kanssa.

API: Ohjelmointirajapinta, jota käyttämällä asiakas voi olla vuorovaikutuksessa OVH:n asiakkaalle tarjoamien palvelujen kanssa. PUBLIC CLOUD -RATKAISUJEN ERITYISEHDOT GAMMA-VERSIO Viimeisin versio, päivätty 11.6.2012 Määritelmät: API: Ohjelmointirajapinta, jota käyttämällä asiakas voi olla vuorovaikutuksessa OVH:n asiakkaalle tarjoamien

Lisätiedot

Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla erityisehtoja.

Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla erityisehtoja. RYHMÄVIESTINTÄRATKAISUJEN ERITYISEHDOT HOSTED EXCHANGE 2013 Versio päivätty 3.10.2013 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ja

Lisätiedot

Mikäli yleisten ja erityisehtojen välillä olisi ristiriitaa, sovelletaan etusijalla näitä erityisehtoja.

Mikäli yleisten ja erityisehtojen välillä olisi ristiriitaa, sovelletaan etusijalla näitä erityisehtoja. SO YOU START -DEDIKOIDUN PALVELIMEN VUOKRAAMISEN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 LUKU 1: KOHDE Näiden So you Startin yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on

Lisätiedot

Nämä erityisehdot ovat ensisijaiset yleisiin ehtoihin nähden, mikäli näiden kahden asiakirjan välillä esiintyisi ristiriitaa.

Nämä erityisehdot ovat ensisijaiset yleisiin ehtoihin nähden, mikäli näiden kahden asiakirjan välillä esiintyisi ristiriitaa. DEDIKOIDUN PALVELIMEN VUOKRAAMISEN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 3.9.2013 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ehdot

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Nämä erityisehdot ovat ensisijaiset yleisiin ehtoihin nähden, mikäli näiden kahden asiakirjan välillä esiintyisi ristiriitaa.

Nämä erityisehdot ovat ensisijaiset yleisiin ehtoihin nähden, mikäli näiden kahden asiakirjan välillä esiintyisi ristiriitaa. ERILLISPALVELIMEN VUOKRAAMISEN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 6.7.2011 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ehdot ja

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä PyhäNet Oy:n (PYHÄNET) toimittamiin yleisiin sopimusehtoihin,

Lisätiedot

skriptien tai vastaavien ajaminen (esim. chat, IRC ja ventrilo), 8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa

skriptien tai vastaavien ajaminen (esim. chat, IRC ja ventrilo), 8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa YLEISET EHDOT Yleistä 1.1 Sopimuksen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Tmi Suncomet (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkaalle toimittamiin verkkohotellipalveluihin (hosting), verkkotunnuspalveluihin

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan ICT Hosting Media:n Y-tunnus 2474498-7 (jäljempänä palveluntarjoaja)

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu.

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu. YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Tähtikuitu Oy:n liittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkailla (asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan palvelukohtaisia

Lisätiedot

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam.

Verkkopalvelun järjestää ja ylläpitää Folksam Vahinkovakuutus Oy ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa Folksam. 1 (5) Folksamin Asiakasportaali henkilöasiakkaille Sopimusehdot 16.9.2014 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu henkilöasiakkaalle (Asiakasportaali)

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000 YLEISET EHDOT Yleistä 1.1 Sopimuksen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Tmi Suncomet (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä Savon Kuituverkko

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

Groupon Suomen käyttöehdot

Groupon Suomen käyttöehdot Groupon Suomen käyttöehdot Tämä sivu sisältää Groupon Suomen verkkosivun ja tarjoamiemme palvelujen käyttöehdot. 1. Perustietoja Näistä käyttöehdoista 1.1. Mikä tämä asiakirja on ja kuka me olemme: Luet

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat saatavissa ruotsin- ja suomenkielisenä.

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat saatavissa ruotsin- ja suomenkielisenä. 1 Yleistä Folksam Vahinkovakuutus Oy:n (jäljempänä Folksam tai Palveluntarjoaja) verkkopalvelu yrityksille (Folksam Yritysportaali) on tunnistetun asiakkaan sähköisten palvelujen kokonaisuus, johon voi

Lisätiedot

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express TÄRKEÄÄ LUE TÄMÄ HUOLELLA! Tämä ohjelmiston käyttöoikeussopimus (jäljempänä "Käyttöoikeussopimus") on edellä mainitun HansaWorldin ohjelmiston

Lisätiedot