API: Ohjelmointirajapinta, jota käyttämällä asiakas voi olla vuorovaikutuksessa OVH:n asiakkaalle tarjoamien palvelujen kanssa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "API: Ohjelmointirajapinta, jota käyttämällä asiakas voi olla vuorovaikutuksessa OVH:n asiakkaalle tarjoamien palvelujen kanssa."

Transkriptio

1 PUBLIC CLOUD -RATKAISUJEN ERITYISEHDOT GAMMA-VERSIO Viimeisin versio, päivätty Määritelmät: API: Ohjelmointirajapinta, jota käyttämällä asiakas voi olla vuorovaikutuksessa OVH:n asiakkaalle tarjoamien palvelujen kanssa. Cloud: Teknologia, joka on tarkoitettu suoritus- ja tallennusresurssien käyttämiseksi etäkäyttönä. Cloud-Hallinta: Hallintaliittymä, jolla asiakas voi pyytää Cloud-palvelimien varausta ja pysäytystä, hallita Cloudpalvelujaan ja hakea kulutustositteitaan. Cloud-ratkaisut: Joukko ratkaisuja, jotka käyttävät Cloud-teknologiaa. Instanssi: OVH:n Cloud-alustalla isännöitävä aineeton palvelin, joka mahdollistaa sovellusratkaisujen kehittämisen tai käytön. Siihen kuuluvia resursseja ovat prosessori, käyttömuisti ja paikallinen ei-pysyvä levy. I/O: Asiakkaan Paikalliselta pysyvältä levyltä lähtevät tai Paikalliselle pysyvälle levylle vastaanotetut tiedot, jotka laskutetaan asiakkaalta miljoonan Input/Output-siivuina. Käynnistetty tila: Luotu ja aktiivinen Instanssi, jonka virtuaaliprosessori on käynnissä. Instanssin tila on nähtävissä asiakkaan Cloud-Hallinnasta tai API:n välityksellä. OVH-tili: Laskutustili, jonne kootaan kaikki OVH:n palveluiden laskutukseen liittyvät tiedot ja toiminnot. Asiakas voi tallettaa tilille rahaa varannoksi, joka mahdollistaa OVH:n tuotteiden tilauksen tai uusinnan maksamisen. Asiakas voi myös rekisteröidä OVH-tilille maksutapoja (pankki- ja luottokortti), joilla voi hoitaa laskunmaksun automaattisesti. Paikallinen ei-pysyvä levy: Suoraan Instanssiin liitetty tallennustila käyttöjärjestelmän toiminnan mahdollistamiseksi. Tiedot tuhoutuvat ja levy asentuu uudestaan alkuperäisessä tilassaan Instanssin jokaisen uudelleenkäynnistyksen tai sammutuksen yhteydessä. Paikallinen pysyvä levy: Pysyvä yhteen Instanssiin liitetty tallennustila, jonne tiedot tallentuvat, olipa Instanssin tila mikä tahansa. Paikallinen pysyvä levy poistetaan Instanssin lakkauttamisen yhteydessä. Projekti: Instanssien ja paikallisten pysyvien levyjen kokonaisuus, josta asiakasta laskutetaan. OVH HOSTING Oy 1/7

2 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n palveluiden yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä ne tekniset ja taloudelliset ehdot, joiden mukaisesti OVH sitoutuu järjestämään asiakkaan käyttöön Cloud-Hallinnan ja OVH:n kehittämät Cloud-palvelut. Cloud-Hallinta on käyttöliittymä, joka mahdollistaa asiakkaan Cloud-palvelimen hallinnan ja käytön, erityisesti Cloud-palvelimien käyttöönoton pyytämisen. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei OVH sitoudu näissä ehdoissa millään tavalla osallistumaan asiakkaan Internetsivuston tai asiakkaan hallinta- ja ylläpitotyökalujen suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen tai asentamiseen. Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla näitä erityisehtoja. LUKU 2: VÄLINEET OVH:n Cloud-alusta, johon OVH:n asiakkaalle tarjoama palvelu asennetaan, on käytettävissä Internet-verkossa verkkoon kytketyistä työasemista käsin. OVH antaa asiakkaan käyttöön kehittämiään Cloud-ratkaisuja, kuitenkin siten, että palvelun korkean teknisyyden vuoksi OVH:lla on palvelua koskien vain suoritusvelvoite, ei tulosvelvoitetta. LUKU 3: TEKNINEN TUKI OVH:n sivustolla käytettävissä olevan, häiriötilanteita koskevan palvelun lisäksi OVH tarjoaa palvelun käyttäjille mahdollisuuden kysyä neuvoa kaikkiin muihin palveluun liittyviin teknisiin ongelmiinsa foorumilta osoitteessa LUKU 4: PALVELUJEN EHDOT Asiakkaan Cloud-Hallinta on aktiivinen heti Cloudin tilaamisen aktivoinnista alkaen ja asiakas voi tällöin käyttää OVH:n kehittämiä ja tarjoamia Cloud-ratkaisuja suoraan asiakkaan yksinomaisen hallintaliittymän kautta. OVH varaa asiakkaan Instanssille IPv4-osoitteen ja IPv6-lohkon siitä alkaen, kun Instanssi siirtyy Käynnistettyyn tilaan, aina siihen saakka, kunnes Instanssi sammutetaan tai käynnistetään uudelleen. Jos asiakkaan Instanssi ei ole enää Käynnistetyssä tilassa, on OVH:lla oikeus käyttää varatut IP-resurssit automaattisesti jollekin muulle Cloudalustan Instanssille. Laitteet ja infrastruktuurit, joihin OVH:n palvelu on konfiguroitu, pysyvät aina OVH:n omaisuutena. OVH tarjoaa asiakkaan saataville erilaisia Instanssi-konfiguraatioita, joiden kuvaus on luettavissa Internetissä sivustolla Asiakas voi myös tilata Paikallisen pysyvän levyn, jonka hän voi liittää yhteen Instanssiin. Tällaista pysyvää tallennustilaa ei voi liittää kuin vain yhteen Instanssiin. Asiakkaan tulee huolehtia parhaiten hänen tarpeitaan vastaavan tallennustilan koon valinnasta. Tallennustila on käytettävissä vain siitä Instanssista, johon se on liitetty. Sovellettavat hinnat ovat luettavissa OVH:n Internet-sivustolla (http://). Asiakas on OVH:lta vuokratun Instanssin ylläpitäjä. Asiakas voi asentaa palvelimelle sovellusohjelmistoja. Nämä asennukset ja sovellusohjelmistot ovat täysin asiakkaan omalla vastuulla, eikä OVH ota mitään vastuuta asennuksista tai ohjelmistoista johtuvasta palvelun toimintahäiriöstä. OVH HOSTING Oy 2/7

3 LUKU 5: OVH:N VELVOLLISUUDET OVH sitoutuu tarjoamaan asiakkaalle laadukkaan, ammattikäyttöön soveltuvan ja viimeisintä alan tekniikkaa olevan palvelun. OVH sitoutuu: 5.1 Pitämään Infrastruktuurin toimintakunnossa. Mikäli Infrastruktuurissa ilmenee OVH:sta johtuvasta syystä toimintahäiriö, OVH sitoutuu korjaamaan häriön mahdollisimman nopeasti lukuun ottamatta huoltotoimenpidettä, joka vaatii palvelun keskeytyksen pidemmäksi aikaa kuin mitä häiriön korjaamiseen tavallisesti kuluu. Viimeksi mainitussa tapauksessa OVH sitoututuu ilmoittamaan siitä välittömästi asiakkaalle. 5.2 Varmistamaan yhteyden asiakkaan palveluun Internetin kautta vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. OVH varaa mahdollisuuden keskeyttää palvelimen sen toiminnan parantamiseksi tarvittavia teknisiä toimenpiteitä varten. 5.3 Aloittamaan asiakkaan pyynnöstä nopeasti korjaustoimenpiteet sellaisissa häiriötilanteissa, jotka eivät johdu OVH:n tarjoaman palvelun vääränlaisesta käytöstä asiakkaan taholta. 5.4 Varmistamaan, että OVH:n välineitä ylläpidetään parhaalla laatutasolla ammattialan standardien ja käytäntöjen mukaan. LUKU 6: OVH:N VASTUU OVH pidättää itsellään oikeuden katkaista asiakkaan vuokraaman Instanssin yhteyden Internetiin, jos se vaarantaa OVH:n isännöintialustan turvallisuuden ylläpidon, johtuipa tämä sitten kyseessä olevan palvelimen hakkeroinnista, järjestelmästä löytyvästä turva-aukosta tai tarpeesta päivittää palvelinta. Mikäli mahdollista, OVH ilmoittaa yhteyden katkaisemisesta asiakkaalle etukäteen. OVH ei vastaa minkään asiakkaan Internetiin siirtämän tai Internetiin nähtäville laittaman, asiakkaan palvelussa isännöitävillä Internet-sivustoilla olevien viestien, äänien, tekstien, kuvien, kuvioiden, tietojen tai muun datan sisällöstä. OVH ei vastaa verkkoliikennettä Internetissä tarjoavien operaattorien, erityisesti asiakkaan Internet-yhteyden tarjoajan/tarjoajien laiminlyöneistä tai toimintahäiriöistä. OVH ei vastaa mistään asiakkaalle näiden sopimusehtojen puitteissa mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä vahingosta. LUKU 7: ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU 7.1 Asiakas toimii itsenäisenä tahona ja kantaa siten yksin vastuun toimintansa riskeistä ja vaaroista. Asiakas on itse vastuussa OVH:n palvelussa isännöitävistä palveluista, sovelluksista, ohjelmista ja Internet-sivustoista, siirrettyjen, levitettyjen tai kerättyjen tietojen sisällöstä, niiden käytöstä ja päivityksestä sekä kaikista tiedostoista, erityisesti osoitetiedostoista. Asiakas sitoutuu kunnioittamaan kolmansien osapuolien oikeuksia, mukaan lukien niihin kuitenkaan rajoittumatta yksityisyyden suojaan liittyviä oikeuksia ja immateriaalioikeuksia, kuten tekijänoikeudet, lisenssit, patenttioikeudet ja tavaramerkkioikeudet. OVH:ta ei voida pitää millään tavalla vastuullisena palvelun kautta OVH HOSTING Oy 3/7

4 välitetyistä, levitetyistä tai kerätyistä tiedoista, niiden käytöstä tai päivityksestä tai mistään tiedostoista (mm. osoitetiedostoista) tai muusta sisällöstä. Asiakas ymmärtää olevansa yksin vastuussa kaikista niistä oikeudellisista seuraamuksista, joita lainvastaisesta toiminnasta palvelussa saattaa seurata. OVH ei ota mitään vastuuta asiakkaan Internetin käyttäjien saataville laittamista tiedoista tai muusta sisällöstä taikka niiden käytöstä. Jos asiakas käyttää palvelua laittomiin tarkoituksiin, OVH voi sulkea palvelun ilman etukäteisilmoitusta ja irtisanoa asiakkaan palvelusopimuksen. Asiakas ei myöskään saa palvelusta käsin luvattomasti tunkeutua tai yrittää tunkeutua muille sivustoille (esimerkiksi porttien skannaus, verkon nuuskinta, IP-huijaus). Mikäli OVH saa tietoonsa asiakkaan käyttäneen palvelua edellä mainittuihin tarkoituksiin, on OVH:lla oikeus sulkea palvelu ilman etukäteisilmoitusta. OVH pyrkii kuitenkin ilmoittamaan asiakkaalle viipymättä jälkikäteen aina sulkiessaan palvelun edellä esitetyistä syistä johtuen. Yllä kuvatuissa tilanteissa asiakas on velvollinen suorittamaan kaikki avoimet laskusaatavat OVH:n palvelun käytöstä palvelun irtisanomispäivään saakka. 7.2 Asiakas vastaa yksin kaikista sellaisista palvelun toimintahäiriöiden seurauksista, jotka aiheutuvat asiakkaan käytöstä tai sellaisen tahon käytöstä, joille asiakas on antanut salasanan/salasanat palveluun. Asiakas vastaa yksin yllämainitun/mainittujen salasanan tai salasanojen katoamisesta. 7.3 OVH:n asiakkaalle tarjoaman palvelun ja Infrastruktuurissaan olevien palveluiden turvatason edistämiseksi OVH sitoutuu ilmoittamaan asiakkaalle foorumin välityksellä päivitysten saatavuudesta niihin OVH:n ylläpitämiin sovelluksiin, joissa on ilmennyt turvallisuusriski. Asiakas on velvollinen päivittämään sovelluksiin OVH:n ilmoittamat saatavilla olevat päivitykset. Jos näiden ohjelmien päivitystä ei ole tehty OVH:n pyyntöjen seurauksena, OVH pidättää itsellään oikeuden katkaista palvelimen yhteyden Internet-verkkoon. Samoin, jos OVH havaitsee asiakkaan palvelun olevan hakkeroitu, asiakkaalle lähetetään sähköposti, jossa ilmoitetaan uudelleenasennuksen olevan pakollinen palvelimen ja isännöintialustan eheyden ylläpitämiseksi. Asiakas voi tällöin tilata tällaisen uudelleenasennustoimenpiteen OVH:lta tallennettuaan ja varmuuskopioituaan ensin tietokokonaisuutensa. OVH varaa itselleen oikeuden katkaista Instanssin yhteyden Internet-verkkoon odottaessaan palvelimen uudelleenasennusta. OVH ei ole velvollinen tekemään tietojen siirtoa hakkeroidusta järjestelmästä uuteen järjestelmään, vaan asiakas on itse vastuussa tietojen siirrosta. OVH sitoutuu ja rajoittaa toimenpiteensä ainoastaan uuden järjestelmän asentamiseen. 7.4 Turvallisuussyistä sähköpostin käyttö OVH:n palvelusta käsin on estetty, minkä vuoksi OVH on sulkenut portin Turvallisuussyistä kaikki IRC-palvelut (esimerkiksi botit, proxyt, bouncer-ohjelmat jne.), anonyymit navigointipalvelut (joita yleisesti kutsutaan proxyksi), videochat-ohjelmat (kuten erityisesti Camfrog-ohjelma) edellyttävät ennakkokirjautumista. OVH:lla on oikeus estää kirjautumiset ja katkaista palvelin, jolla näitä palveluita käytetään ilman OVH:n etukäteishyväksyntää. 7.6 Asiakkaan tulee tehdä kaikki tarvittavat toimenpiteet sekä Paikalliseen ei-pysyvään levyyn että mahdolliseen Paikalliseen pysyvään levyyn tallennettujen tietojensa varmuuskopioimiseksi. Asiakas ymmärtää, että Paikalliseen ei-pysyvään levyyn tallennetut tiedot poistuvat automaattisesti, kun Instanssi sammutetaan tai pysäytetään. Kun Instanssi käynnistetään uudestaan, käyttöjärjestelmä asentuu uudelleen Paikalliseen ei-pysyvään levyyn. OVH HOSTING Oy 4/7

5 Lisäksi, Paikallinen pysyvä levy poistetaan automaattisesti, jos siihen liitetty Instanssi lakkautetaan. Asiakkaan omalla vastuulla on huolehtia tarvittavista tallennustoimenpiteistä ja varmuuskopioinnista ennen jonkin Instanssin tilan muuttamista. 7.7 Asiakas maksaa kaikki OVH:lta ja/tai kolmannelta osapuolelta hankitut luvat ja/tai käyttöoikeudet. Lupien ja/tai käyttöoikeuksien puuttuessa OVH:lla on oikeus lakkauttaa palvelu ilman ennakkoilmoitusta. 7.8 Asiakkaan IP-osoitteen laitonta käyttöä arvioidaan asiakkaan sijaintivaltiossa noudatettavan lainsäädännön mukaan. OVH pidättää itsellään oikeuden velvoittaa asiakkaan käyttämään OVH:n asiakkaalle tarjoamaa asiakkaan sijaintivaltion mukaista IP-osoitetta, jossa asiakas on vastuussa palvelunsa toteuttamisesta. Käyttäessään IP-osoitetta tietyssä valtiossa, asiakkaan tulee noudattaa kyseessä olevan valtion kaikkia lakeja ja asetuksia. OVH:n saadessa asiakkaan IP-osoitetta koskevan huomautuksen lakeja, asetuksia tai määräyksiä loukkaavasta toiminnasta, asiakkaan tulee tehdä kaikki tarvittavat toimenpiteet havaitun loukkauksen loppumiseksi. Jos näin ei tapahdu, OVH varaa itselleen oikeuden lakkauttaa välittömästi tarjoamansa palvelun. 7.9 OVH:lla on oikeus valvoa, että asiakas käyttää käytössään olevia OVH:n palveluita sallitulla tavalla. OVH varaa oikeuden lakkauttaa tarjoamansa palvelu ilman ennakkoilmoitusta, jos asiakas ei noudata OVH:n yleisiä ja erityisiä ehtoja tai voimassa olevia lakeja ja määräyksiä sekä kolmansien osapuolten oikeuksia OVH:n toimenpiteet Cloud-palvelinsopimusta tehtäessä rajoittuvat palvelimen asentamiseen ja käytettäväksi laittamiseen. OVH ainoastaan vuokraa määritellyn Infrastruktuurin, mutta se ei hallinnoi palveluun tallennettujen sivustojen sisältöä tai sivustojen hallinnoijan ja niiden muokkaajien sopimussuhdetta. Asiakas on siten Cloud-palvelimen ainoa hallinnoija ja yksin vastuussa kaikista palveluun tallennettujen tietojen hallinnasta ja sisällöstä. Näin ollen asiakasta on pidettävä tietoyhteiskunnan palveluista annetun lain merkityksessä palvelun tarjoajana tai välittäjänä. Asiakkaan tulee pitää hallussaan ja säilyttää sähköisen viestinnän tietosuojalain tarkoittamalla tavalla 12 kuukauden ajan tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa jokainen, joka luo sisältöä asiakkaan tarjoamiin palveluihin. OVH:lla ei ole mitään vastuuta tässä suhteessa. Asiakkaan tulee ilmoittaa yhteyspiste, jonka yhteystiedot ovat helposti ja jatkuvasti saatavilla, ja jonne voidaan ilmoittaa sivustolla olevasta oikeudettomasta tai lain vastaisesta aineistosta ja mm. aineistosta, jossa kyse voi olla kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tai sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta aineistosta. Asiakkaan tulee myös esiintyä palveluntuottajana kaikissa käyttöehdoissa tai oikeudellisissa tiedotteissa, joita hänen sopimuskumppaninsa mainitsevat muokkaamillaan Internet-sivustoilla. LUKU 8: HINNAT JA LASKUTUS Cloud-tuotteeseen sovellettavat hinnat ovat nähtävissä sivustolla Cloud-palvelun aktivoimiseksi suoritetaan tilaus, jolla talletetaan OVH-tilille rahaa ja jota voi käyttää palvelun laskutuksessa. Tilauksen yhteydessä asiakkaan käyttämä maksutapa (pankki- tai luottokortti) rekisteröidään ja yhdistetään OVH-tiliin. OVH voi käyttää tätä maksutapaa palvelun kuukausilaskutuksessa. Asiakkaalla on mahdollisuus poistaa ja muuttaa OVH-tiliin liitettyjä maksutapoja Cloud-Hallinnan kautta. Hyväksymällä nämä ehdot OVH HOSTING Oy 5/7

6 asiakas valtuuttaa OVH:n veloittamaan asiakkaan käyttämät palvelut suoraan asiakkaan rekisteröimältä pankki- tai luottokortilta. Jos OVH ei pysty veloittamaan asiakkaan maksutavaksi rekisteröimää maksukorttia, asiakkaalle toimitetaan lasku sähköpostitse, jonka jälkeen asiakkaan on maksettava avoin summa viipymättä. Mikäli asiakas ei tämän jälkeen maksa OVH:n avointa saatavaa viipymättä, OVH:lla on oikeus lakkauttaa OVH:n palvelut maksamattoman laskun vuoksi. OVH varaa mahdollisuuden laskuttaa asiakasta ennen kuluvan kalenterikuukauden loppua, jos asiakkaan Projektia vastaava veloitus tulee muodostumaan merkittävän suureksi summaksi. Asiakas voi pyytää Instanssin aktivointia Cloud-Hallinnastaan tai API:staan. Palvelun veloitus alkaa siitä lukien, kun Instanssi siirtyy Käynnistettyyn tilaan. Asiakasta veloitetaan jokaisesta käynnistetystä Instanssista sitä vastaavan konfiguraation mukaisella tuntiveloituksella. Laskutus lakkaa juoksemasta, kun Instanssi sammutetaan. Vastaavasti, pysäytetyistä Instansseista ei laskuteta. Asiakasta laskutetaan jokaiselta alkavalta tunnilta. Esimerkiksi, jos Instanssi laitetaan useita kertoja päälle ja pois päältä alle tunnin aikana, asiakasta laskutetaan jokaiselta alkavalta tunnilta, jolloin Instanssi on ollut käynnissä. Paikallista pysyvää levyä laskutetaan kuukausittain OVH:n hinnaston mukaan, jota sovelletaan jokaiseen asiakkaan vuokraamaan gigatavuun. Lisäksi pysyvästä tallennustilasta laskutetaan käytön mukaan. Asiakasta laskutetaan jokaisesta Paikalliselle pysyvälle levylle tallennetusta miljoonan Input/Output-siivusta (I/O). Asiakas näkee Paikalliselle pysyvälle levylle tallennetun Input/Output-määrän Cloud-Hallintansa tai API:n kautta laskutuksen reaaliaikaiseksi tarkastamiseksi. Asiakas voi tarvittaessa muuttaa Cloud-palvelimen konfiguraatiota. Tällöin konfiguraation muuttaminen suurempaan veloitetaan asiakkaalta uuteen konfiguraatioon sovellettavan perusveloituksen mukaisesti, joka on nähtävissä osoitteessa Asiakasta laskutetaan alkuperäisen konfiguraation ja uuden suuremman konfiguraation välisestä hinnanerotuksesta. LUKU 9: LUOTTAMUKSELLISUUS OVH sitoutuu pitämään asiakkaan sille luovuttamat tiedot luottamuksellisena. OVH kuitenkin edellyttää asiakasta vaihtamaan oman ylläpitäjän salasanan (ROOT) Instanssiinsa sitä käynnistettäessä. Selvyyden vuoksi todetaan, että asiakas on Instanssin ainoa ylläpitäjä. Asiakkaan tulee siten tehdä kaikki tarvittavat tekniset toimenpiteet taatakseen järjestelmänsä hyvän turvallisuustason (erityisesti palomuurin asentaminen), samalla tavoin kuin asiakas tekisi mille tahansa atk-palvelimelle. LUKU 10: PERUUTTAMINEN Yleisten palveluehtojen luvun 12 ehdoista poiketen asiakas hyväksyy nimenomaisesti palvelun välittömän täytäntöönpanon lukien hänen tilauksensa hyväksynnästä. Maksun hyväksymisestä lukien asiakkaalla on käyttöoikeus Cloud-palveluihin ja mahdollisuus aktivoida valitsemansa Cloud-palvelimet. Palvelun täytäntöönpanon OVH HOSTING Oy 6/7

7 jälkeen (kuluttaja-asiakkaiden osalta viitataan tältä osin kuluttajansuojalain 6:16 :ään), asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa Cloud-palvelun tilausta tai tekemäänsä tilauksen uusintaa. OVH HOSTING Oy 7/7

VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT GAMMA-VERSIO MÄÄRITELMÄT

VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT GAMMA-VERSIO MÄÄRITELMÄT VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT Versio päivätty 7.3.2013 MÄÄRITELMÄT GAMMA-VERSIO Hallintapaneeli: Hallintakäyttöliittymä, jota Asiakas pääsee käyttämään OVH:n verkkosivuilla tai API:n

Lisätiedot

Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla erityisehtoja.

Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla erityisehtoja. RYHMÄVIESTINTÄRATKAISUJEN ERITYISEHDOT HOSTED EXCHANGE 2013 Versio päivätty 3.10.2013 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ja

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Rekisteröitymällä palveluun ja täyttämällä rekisteröintivaiheen pakolliset tietokentät.

Rekisteröitymällä palveluun ja täyttämällä rekisteröintivaiheen pakolliset tietokentät. Pockethunt yleiset ehdot henkilöasiakkaille YLEISTÄ Pockethunt on Internet pohjainen palvelu, joka tarjotaan tuetuille laitteille maksuttoman Basic palvelun tai maksullisen Premium palvelun tilausten perusteella

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Palveluehdot: visma.net

Palveluehdot: visma.net Palveluehdot: visma.net Maa: Finland Sopimus on luettavissa englanniksi sivulta 15 alkaen. Versio: 1.2 Viimeksi 15.11..2013 Muutosloki muutettu: TILITOIMISTOILLE: Visma.net on nyt tilitoimistojen ja heidän

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015

PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PyhäNet Oy Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 13.1.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä PyhäNet Oy:n (PYHÄNET) toimittamiin yleisiin sopimusehtoihin,

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu.

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu. YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Tähtikuitu Oy:n liittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkailla (asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan palvelukohtaisia

Lisätiedot

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja. Yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Tervetuloa Avare Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") fernando.fi Internet-sivustolle. Sivuston käyttöön liittyvät seuraavat Internet-sivuston käyttöehdot (jäljempänä "Käyttöehdot"),

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

3. Tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja sisältävän ohjelmiston käyttäminen ja korvausvelvollisuus.

3. Tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja sisältävän ohjelmiston käyttäminen ja korvausvelvollisuus. Kiitos, että valitsit Toshiba-tietokoneen. Seuraavassa sopimuksessa kuvataan oikeutesi käyttää tiettyjä tietokoneeseen valmiiksi asennettuja ohjelmistoja. Kun hyväksyt tämän sopimuksen tai käytät ohjelmistoa,

Lisätiedot

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000 YLEISET EHDOT Yleistä 1.1 Sopimuksen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Tmi Suncomet (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Kainuunsanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Kainuun Sanomien (Alma Media Kustannus Oy) ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Yleiset sopimusehdot Kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1.7.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä Savon Kuituverkko

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa.

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa. Palvelusopimus Version 1.2 Active Domainin ja Webin Palvelusopimus I Yleistä Palvelusopimus tarkoittaa tätä sopimusta ja siihen liittyvää sähköistä tilauskaavaketta, jonka Asiakas täyttää päästäkseen käyttämään

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot