CLOUD DESKTOP -PALVELUN ERITYISEHDOT Päivämäärän 09/09/2016 mukainen versio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CLOUD DESKTOP -PALVELUN ERITYISEHDOT Päivämäärän 09/09/2016 mukainen versio"

Transkriptio

1 CLOUD DESKTOP -PALVELUN ERITYISEHDOT Päivämäärän 09/09/2016 mukainen versio LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ja taloudelliset ehdot, joiden mukaisesti OVH sitoutuu järjestämään asiakkaan käyttöön Virtuaalityöpöydän (jäljempänä Palvelu tai Cloud Desktop.) Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla näitä erityisehtoja. Isolla alkukirjaimella alkavat termit on määritelty OVH:n verkkosivuilta löytyvässä Sanastossa. LUKU 2: VÄLINEET OVH tarjoaa Cloud Desktopin puitteissa monen tyyppisiä Virtuaalityöpöydän konfiguraatioita, joissa on erilaisia ominaisuuksia (kuten prosessorin ja RAM-muistin resurssien määrä, käyttöön annettu tallennustila, kaistanleveys, esiasennetut sovellukset, jne.). Infrastruktuurit ovat yhteiskäytössä ja Asiakkaalle annettu resurssien määrä (Tallennustila, CPU, RAM) osoitetaan Asiakkaalle loogisella tavalla. Palvelun korkean teknisyyden vuoksi OVH:lla on palvelua koskien vain suoritusvelvoite, ei tulosvelvoitetta. OVH:n palvelinalusta, johon Asiakkaan Virtuaalipalvelin asennetaan, on Asiakkaan ja Asiakkaalta Virtuaalipalvelimen käyttöoikeuden saaneiden henkilöiden käytettävissä Internetin välityksellä. Asiakkaalla on oltava Internet-yhteys Hallintapaneeliin kirjautumista ja Palvelun käyttämistä varten ja hän on yksin vastuussa kyseisestä Internet-yhteydestä ja mm. sen saatavuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. LUKU 3: TEKNINEN TUKI Palvelun OVH:n vastuulle kuuluvissa häiriötilanteissa Asiakas voi ottaa yhteyttä OVH:n tarjoamaan tekniseen tukeen, jonka yhteystiedot ovat nähtävissä OVH:n kotisivuilla. Lisäksi OVH tarjoaa Palvelun käyttäjille mahdollisuuden keskustella keskenään Palvelulle tarkoitetun postituslistan kautta: Asiakkaan pitää liittyä palvelun postituslistalle etukäteen voidakseen käyttää sitä. LUKU 4: PALVELUN KÄYTTÖEHDOT Asiakas tilaa Palvelun Internetissä OVH:n sivustolta ja hänen on rekisteröitävä Palvelua varten maksuväline, jolla Palvelua koskevat laskut maksetaan luvun 12 ehtojen mukaisesti.

2 OVH antaa Asiakkaan käyttöön erilaisia Virtuaalityöpöytien konfiguraatioita, joiden kuvaukset ovat saatavilla OVH:n Verkkosivuilla. OVH pyytää Asiakasta tutustumaan huolellisesti jokaiseen konfiguraatioon ennen tilauksensa vahvistamista. Hänen tulee itse määritellä odotuksiaan ja tarpeitaan parhaiten vastaavat konfiguraatio ja käyttöjärjestelmä. Vahvistettuaan Asiakkaan tilauksen OVH lähettää Asiakkaalle sähköpostitse käyttäjätunnukset, joilla hän voi kirjautua Virtuaalityöpöydälle. Jokaisella OVH:lta vuokratulla Virtuaalityöpöydällä on kiinteä IP V4 -osoite, joka on geolokalisoitu Virtuaalityöpöydän fyysisen sijainnin mukaisesti ja joka on yhteinen tai jaetaan muiden Virtuaalityöpöytien kanssa. OVH ei vastaa IP-osoitteiden jakamisesta johtuvista Palvelun käytön mahdollisista rajoituksista ja sitoutuu ryhtymään toimiin minimoidakseen tällaisia estoja ja rajoituksia sikäli kun ne eivät ole Asiakkaasta johtuvia. Aineelliset resurssit (Isäntäpalvelin, Tallennustila, jne.) sekä Asiakkaan vuokraama Virtuaalityöpöytä pysyvät OVH:n yksinomaisena omaisuutena. Tämän sopimuksen puitteissa Asiakas on Virtuaalityöpöytänsä ainoa hallinnoija. OVH ei puutu millään tavoin Asiakkaan Virtuaalityöpöydän hallintaan. Samoin Asiakas on yksin vastuussa hänen käyttöönsä annetun Virtuaalityöpöydän käytöstä. OVH:n vastuulla on ylläpitää Infrastruktuuria (laitteet, verkko, Isäntäpalvelimet, levyt), jolle Asiakkaan käyttöön annettu Virtuaalityöpöytä on konfiguroitu. Asiakas vakuuttaa omaavansa tarvittavan teknisen tietämyksen Virtuaalityöpöytänsä oikeanlaisen hallinnoinnin varmistamiseksi ja Virtuaalityöpöytänsä puitteissa tallentamiensa ja käyttämiensä tietojen varmuuskopioimseksi. Asiakas sitoutuu myös tutustumaan OVH:n Virtuaalityöpöytäpalvelua koskevaan ja saataville laittamaan liittyvään dokumentaatioon. Asiakas voi itse asentaa ohjelmistoja Virtuaalityöpöytäänsä. Nämä asennukset tapahtuvat Asiakkaan omalla vastuulla, eikä OVH ota vastuuta asennuksista johtuvista Virtuaalityöpöydän toimintahäiriöistä. Asiakas sitoutuu noudattamaan sen käyttöjärjestelmän lisenssi- ja käyttöehtoja, jonka kanssa OVH on konfiguroinut Virtuaalityöpöydän, sekä noudattamaan OVH:n Virtuaalityöpöydälle esiasentamien sovellusten lisenssi- ja käyttöehtoja. Asiakkaan tulee suorittaa edellä mainittujen, Virtuaalityöpöydälle esiasennettujen käyttöjärjestelmien ja sovellusten ylläpito- ja päivitystoimenpiteet. Asiakas vastaa näistä yksin, eikä OVH ota mitään vastuuta näistä ja mm. toimenpiteistä, jotka rikkovat käyttöehtoja ja/tai sovellettavia lisenssiehtoja (ylläpito,

3 päivitys, jne.) tai Asiakkaan suorittamien toimenpiteiden aiheuttamasta Virtuaalityöpöydän toimintahäiriöstä. OVH varaa oikeuden muuttaa Asiakkaan Virtuaalityöpöydälle esiasentamiaan käyttöjärjestelmiä ja sovelluksia muun muassa tekemällä kaikki tarpeellisiksi katsomansa päivitykset ja/tai versioiden asennukset. Edellä mainitut sovellusten ja käyttöjärjestelmien lisenssi- ja käyttöehdot toimitetaan Asiakkaalle Virtuaalityöpöydän ensimmäisen tilauksen yhteydessä, ja ne ovat myös saatavilla sivustolla OVH.com tai julkaisijoiden sivustoilla. Palvelun puitteissa Asiakkaalla on mahdollisuus muuttaa Virtuaalityöpöytänsä konfiguraatiota ylemmän tasoiseen konfiguraatioon OVH:n ennalta määrittelemien kokoonpanojen mukaisesti. Tällöin hänen tulee tilata Hallintapaneelistaan konfiguraatio, johon hän haluaa muuttaa Virtuaalityöpöytänsä. Päinvastainen konfiguraation muutos, jossa siirryttäisiin alemman tasoiseen konfiguraatioon, ei kuitenkaan ole mahdollinen. Tällaiset muutokset eivät tapahdu välittömästi ja vaativat Palvelun tilapäisen keskeytyksen. OVH ei vastaa mistään ongelmasta, joka aiheutuu Palvelun katkaisemisesta konfiguraation muutoksen vuoksi. Asiakkaan tulee esittää pyyntönsä Hallintapaneelissa tai OVH:n APIn kautta. OVH varaa oikeuden suodattaa tiettyjä infrastruktuurin suojelemisen kannalta kriittisiksi arvioituja portteja. Samoin Asiakas hyväksyy, että UDP / ICMP -virrassa on rajoituksia. OVH varaa mahdollisuuden rajoittaa Virtuaalityöpöydän tiettyjä toiminnallisuuksia Infrastruktuurinsa turvallisuuden takaamiseksi. OVH tiedottaa Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan näiden estojen asettamisesta. Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua asianmukaisesti. LUKU 5: OVH:N VELVOITTEET JA VASTUU OVH sitoutuu toimimaan huolellisesti laadukkaan palvelun tarjoamiseksi. OVH sitoutuu: Huolehtimaan OVH:n Infrastruktuurin ja Isäntäpalvelimien ylläpidosta; Pitämään Isäntäpalvelimet toimintakunnossa. Toimintahäiriön ilmetessä OVH sitoutuu korvaamaan viallisen osan mahdollisimman pienellä viiveellä lukuun ottamatta toimintahäiriötä, joka ei johdu OVH:sta, tai muuta toimenpidettä, joka vaatii Palvelun keskeytyksen pidemmäksi aikaa kuin mitä osan korvaamiseen tavallisesti kuluu. Jälkimmäisessä tapauksessa OVH ilmoittaa siitä välittömästi Asiakkaalle; Varmistamaan Asiakkaan Virtuaalityöpöydän käytettävyyden sovellettavien Palvelutasositoumusten mukaisesti. OVH varaa mahdollisuuden keskeyttää Palvelu toiminnan parantamiseksi tarvittavia teknisiä toimenpiteitä varten; Aloittamaan Asiakkaan pyynnöstä nopeasti korjaustoimenpiteet sellaisissa häiriötilanteissa, jotka eivät johdu Virtuaalityöpöydän vääränlaisesta käytöstä Asiakkaan taholta;

4 Huolehtimaan välineidensä ylläpidosta parhaalla laatutasolla ammattialan standardien ja käytäntöjen mukaisesti. OVH ei ole vastuussa Asiakkaan Virtuaalityöpöydälle tallentamien tai Internetiin Virtualityöpöydän käytön yhteydessä lataamien tietojen, äänien, tekstien, kuvien, kuvioiden, jne. sisällöstä, eikä verkkooperaattoreiden Internet-liikenteen ja erityisesti Asiakkaan Internet-yhteyden tarjoajien toimintahäiriöistä. OVH ei tee varmuuskopioita Virtuaalityöpöydälle tallennetuista tiedoista. Siksi Asiakkaan tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin Virtuaalityöpöydälle tallentamiensa ja/tai käyttämiensä tietojen varmuuskopioimiseksi mm. voidakseen palauttaa ne Palvelun toimintahäiriön sattuessa, ja siltä varalta, että ne häviäisivät tai muuttuisivat mistä syystä tahansa. OVH ei anna Asiakkaalle mitään takuuta Palvelun käytön seurauksista, koskien mm. siihen tallennettujen tietojen turvaamista ja säilytystä. LUKU 6: ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU Asiakas vakuuttaa omaavansa tarvittavat valtuudet, määräysvallan ja edellytykset tässä sopimuksessa mainittujen velvollisuuksien täyttämiseksi ja toteuttamiseksi. Asiakas toimii itsenäisenä tahona ja kantaa näin ollen itse toimintaansa liittyvät riskit ja vastuut. OVH järjestää Asiakkaalle vain pääsyn Virtuaalityöpöytään ja Asiakas vastaa yksin Palvelun käytöstä. Asiakas sitoutuu noudattamaan Palvelun käyttöön sovellettavaa lainsäädäntöä sekä kunnioittamaan kolmansien osapuolien oikeuksia, henkilökohtaisia oikeuksia ja immateriaalioikeuksia, kuten tekijänoikeudet, patenttioikeudet ja tavaramerkkioikeudet. Asiakas sitoutuu maksamaan vaadittavat lisenssit, jos hän käyttää kolmansien osapuolien ohjelmistoja Palvelua käyttäessään. Asiakas vastaa Virtuaalityöpöytäänsä kirjautumista koskevien lokitietojen säilyttämisestä sovellettavan lain mukaisesti. OVH muistuttaa Asiakasta oikeudellisista seuraamuksista, joita saattaa olla lainvastaisesta toiminnasta Virtuaalityöpöydällä tai siitä käsin. OVH ei ota mitään vastuuta Asiakkaan internetin käyttäjien saataville laittamien tietojen käytöstä. OVH ei vastaa myöskään seurauksista, jos Asiakas käyttää roskapostitustekniikaksi osoittautuvaa tekniikkaa Internet-verkossa. Tällainen toiminta aiheuttaa Palvelun keskeytyksen ilman ennakkoilmoitusta ja tämän Sopimuksen irtisanomisen. Asiakas ei myöskään saa Virtuaalityöpöydältä käsin luvattomasti tunkeutua tai yrittää tunkeutua muille sivustoille (mm. porttien skannaaminen sniffing spoofing ) eikä toimia tai käyttäytyä arveluttavalla tavalla, esim. liikenteen muutokset (Hitleap- Jingling), Black Hat SEO (videoiden lataaminen ja uudelleen ylöslataaminen verkossa olevista videoalustoista / oleviin videoalustoihin ), kryptovaluuttojen louhinta, videopelien botit, jne.

5 Tällaisissa tapauksissa OVH varaa oikeuden purkaa sopimus välittömästi ja vaatia täysimääräisiä korvauksia kärsimistään vahingoista. Asiakas vastaa yksin kaikista sellaisista Virtuaalityöpöydän toimintahäiriöiden seurauksista, jotka aiheutuvat Asiakkaan henkilökunnan käytöstä tai sellaisen tahon käytöstä, joille Asiakas on antanut salasanan/salasanat Palveluun. Samoin Asiakas vastaa yksin yllämainitun/-mainittujen salasanan tai salasanojen katoamisesta. Ylläpitääkseen Asiakkaan Virtuaalityöpöydän ja kaikkien Infrastruktuurissa olevien palvelimien turvatason, OVH varaa oikeuden vaatia päivityksiä Virtuaalityöpöydän käyttöjärjestelmään ja OVH:n esiasentamiin sovelluksiin, joissa on havaittu tietoturvariski. Jos käyttöjärjestelmän ja mainittujen sovellusten päivitystä ei suoriteta OVH:n pyyntöjen seurauksena, OVH pidättää oikeuden katkaista Virtuaalityöpöydän yhteyden Internet-verkkoon. Samoin, jos OVH havaitsee turvallisuusongelman Asiakkaan Virtuaalityöpöydällä, OVH voi ilmoittaa Asiakkaalle sähköpostitse, että uudelleenasennus tai poistotoimenpide on tarpeen Virtuaalityöpöydän ja koko Infrastruktuurin eheyden ylläpitämiseksi. OVH varaa oikeuden katkaista Virtuaalityöpöydän yhteys Internet-verkkoon odottaessaan Asiakkaan suorittamaa Virtuaalityöpöydän uudelleenasennusta. Asiakkaan tulee itse huolehtia tietojensa siirtämisestä krakkeroidusta järjestelmästä uuteen. OVH sitoutuu ainoastaan asentamaan uuden järjestelmän. Asiakas sitoutuu olemaan lähettämättä luvattomia sähköposteja, eli roskapostia, Virtuaalityöpöydältään ja mm. tietoyhteiskuntakaaren 200 :n kieltämiä viestejä. Tämän sopimusehdon noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa luvattomia sähköposteja lähettäneen Virtuaalityöpöydän sulkemisen ja/tai Sopimuksen irtisanomisen. Asiakas hyväksyy, että turvallisuussyistä tietyt toiminnot ja protokollat (kuten IRC tai tiedostojen vaihtaminen vertaisverkossa) Virtuaalityöpöydästa käsin saattavat olla rajoitettuja. Anonymiteettipalvelut (Proxy-palvelut) ja kortinjakamispalvelut (CCCam ja vastaavat) Palvelusta käsin ovat kiellettyjä. OVH:n Virtuaalityöpöydän ylläpitämisessä käyttämät virtualisointitekniikat eivät luo OVH:lle tulosvelvoitetta koskien Asiakkaan tietojen säilytystä. Kaikki varmuuskopiointiin liittyvät toimenpiteet ovat yksinomaan Asiakkaan vastuulla. Asiakkaan tulee maksaa kaikista OVH:n kanssa sovituista lisensseistä tai käyttöoikeuksista. Mikäli Asiakas ei noudata näitä ehtoja, OVH pidättää oikeuden keskeyttää Palvelu ilman eri ilmoitusta. OVH varaa mahdollisuuden valvoa, että Asiakas käyttää Palvelua näiden sopimusehtojen mukaisesti.

6 OVH pidättää oikeuden sulkea Palvelu ilman etukäteisilmoitusta OVH:n Yleisisten palveluehtojen 7 luvussa määritellyillä ehdoilla, jos Asiakas ei noudata OVH:n erityisiä ja yleisiä ehtoja ja kaikkia voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä kolmansien osapuolien oikeuksia. LUKU 7: ESTOTOIMENPITEET OVH:N VERKOSTA LÄHTEVÄÄ ROSKAPOSTITUSTA VASTAAN OVH käyttää teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoitus on estää huijaussähköpostien lähettäminen sekä roskapostitus sen Infrastruktuurista käsin. Tässä tarkoituksessa OVH suorittaa Asiakkaan käyttämältä palvelimelta portin 25 (SMTP-palvelin) kautta Internetiin lähtevän liikenteen tarkistustoimenpiteen. Tämä toimenpide käsittää liikenteen tarkistamisen automaattisilla työkaluilla. Lähetyksiä ei suodateta eikä pysäytetä, mutta ne tarkistetaan muutaman sekunnin aikaviiveellä. Nämä toimenpiteet tehdään samanaikaisesti, eikä koskaan etukäteen palvelimen ja Internet-verkon välillä. Lähetetyille sähköposteille ei myöskään tehdä mitään toimenpiteitä: OVH ei merkitse (varusta tunnisteella) sähköposteja tai muokkaa millään tavalla Asiakkaan lähettämiä sähköposteja. Näiden toimenpiteiden aikana OVH ei tallenna mitään tietoja, lukuun ottamatta tilastotietoja. Tämä toimenpide tehdään säännöllisesti ja täysin automaattisesti. Mitään ihmisten suorittamaa väliintuloa ei tapahdu tarkistettaessa liikennettä porttiin 25 (SMTP-portti). Jos Asiakkaan palvelimelta lähetettyjä sähköposteja tunnistetaan roska- tai huijaussähköposteiksi, OVH ilmoittaa siitä Asiakkaalle sähköpostitse ja sulkee Palvelimen SMTP-portin. OVH ei säilytä Palvelimen SMTP-portista lähetetyistä sähköposteista kopioita, vaikka ne onkin tunnistettu roskapostitukseksi. Asiakas voi pyytää SMTP-portin avaamista Hallintapaneelinsa kautta. Jokainen uusi roskapostiksi tunnistettu sähköposti aiheuttaa SMTP-portin sulkemisen uudestaan aiempaa pitemmäksi ajaksi. OVH varaa oikeuden hylätä kaikki uudet SMTP-portin avaamispyynnöt kolmannesta sulkemisesta lukien. LUKU 8: MITIGAATIO (SUOJAUS DOS- JA DDOS-HYÖKKÄYKSIÄ VASTAAN) OVH toteuttaa suojauksen DOS- ja DDOS-tyyppisiä tietoverkkohyökkäyksiä (palvelunestohyökkäykset) vastaan sillä edellytyksellä, että ne on toteutettu laajamittaisesti. Tämän toiminnon tarkoituksena on mahdollistaa Asiakkaan Palvelun yhtämittainen toiminta koko hyökkäyksen keston ajan. Tämä toiminto koostuu OVH:n verkon ulkopuolelta Asiakkaan Palveluun tulevan liikenteen tarkistuksesta. Tällöin oikeudettomaksi katsottu liikenne hylätään ennen Asiakkaan infrastruktuuria,

7 jolloin oikeutetut käyttäjät pääsevät Asiakkaan tarjoamiin sovelluksiin tietoverkkohyökkäyksestä huolimatta. Näitä suojaustoimenpiteitä ei voida käyttää tietoverkkohyökkäyksiin kuten SQL-injektio, brute force - hyökkäys ja tietoturva-aukkojen hyväksikäyttö. Koska suojauspalvelu on erittäin monimutkainen, OVH:lla on suojauksesta vain suoritusvelvoite, ei tulosvelvoitetta. On mahdollista, että asennetut työkalut eivät tunnista hyökkäystä ja mahdollista Palvelun toiminnan ylläpitoa. Riippuen hyökkäyksen luonteesta ja monimutkaisuudesta, OVH toteuttaa eritasoista liikenteen suojausta suojatakseen infrastruktuurinsa ja Asiakkaan Palvelun. Mitigaatio on aktiivinen vasta sen jälkeen, kun OVH:n työkalut ovat tunnistaneet hyökkäyksen, ja se on päällä vähintään 26 tunnin ajan. Ennen mitigaation alkamista Palvelu ottaa hyökkäyksen vastaan yksin, mistä saattaa aiheutua käyttökatkos. Kun tietohyökkäys on tunnistettu ja mitigaatio aktivoitu automaattisesti, sitä ei voida poistaa käytöstä kuin vasta 26 tunnin ajanjakson jälkeen. OVH ei voi taata Asiakkaan sovellusten käytettävyyttä koko mitigaation keston ajan, mutta yrittää rajoittaa hyökkäyksen vaikutusta Asiakkaan Palveluun ja OVH:n Infrastruktuuriin. Jos mitigaation aktivoinnista huolimatta tietoverkkohyökkäys on sen luonteinen, että se todennäköisesti vahingoittaa OVH:n tai OVH:n muiden asiakkaiden infrastruktuureja, OVH tehostaa suojaustoimenpiteitä, mikä saattaa heikentää Asiakkaan Palvelun toimivuutta tai vaikuttaa sen saatavuuteen. Lopuksi, on mahdollista, että OVH:n välineet eivät tunnista osaa tietoverkkohyökkäyksen aiheuttamasta liikenteestä ja se saavuttaa Asiakkaan Palvelun. Mitigaation tehokkuus riippuu myös Asiakkaan Palvelun konfiguroinnista, minkä vuoksi Asiakkaan tulee varmistaa, että sillä on tarvittavat taidot hyvän ylläpidon toteuttamiseksi. Muistutettakoon, että mitigaatio ei missään tapauksessa vapauta Asiakasta toteuttamasta Palvelunsa suojausta, asentamasta suojausohjelmia (palomuuri, jne.), päivittämästä järjestelmäänsä säännöllisesti, varmuuskopioimasta tietojansa tai varmistamasta tietokoneohjelmiensa turvallisuutta (skriptit, koodit, jne.). LUKU 9: GEOLOKALISOINTI Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että häneen sovelletaan myös sen maan lainsäädäntöä, jonka alueelle laitteet on asennettu ja tiedot tallennettu. Hän hyväksyy OVH:n oikeuden keskeyttää palvelu, jos sitä käytetään toimintaan, joka on kiellettyä OVH:n toimittamien laitteiden fyysisen sijaintipaikan maassa.

8 Sama koskee myös geolokalisoituja IP-osoitteita; asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua sen maan lainsäädännön vastaisesti, johon IP-osoite on liitetty. Väärinkäyttötapauksissa OVH voi keskeyttää Asiakkaan Virtuaalityöpöydän ja / tai poistaa kaikki Asiakkaan Virtuaalityöpöytään liittyvät geolokalisoidut osoitteet. LUKU 10: PALVELUTASOSOPIMUS (SLA) OVH sitoutuu noudattamaan saatavuustasoja, jotka ovat nähtävissä OVH:n kotisivuilla ( SLA ). Sitoutumiset Palvelutasoihin ovat seuraavien ehtojen mukaiset: Kuukausittaisella käytettävyydellä tarkoitetaan kyseisen kuukauden kokonaisminuuttimäärää vähennettynä kyseisen kuukauden seisonta-ajan minuuttimäärällä, joka jaetaan kyseisen kuukauden kokonaisminuuttimäärällä. Seisonta-ajalla tarkoitetaan yhteyden katoamista Asiakkaan aktiiviseen Virtuaalityöpöytään OVH:n sivustolla olevan SLA:n mukaisesti määritellyn ajanjakson ajaksi, ilman että Asiakkaalla on mahdollisuutta uudelleenkäynnistää kyseistä Virtuaalityöpöytää. Seisonta-aika lasketaan alkavaksi vikatiketin avaamisesta alkaen. Edellä mainittuihin palvelutasoihin sitoudutaan alla lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta edellyttäen, että Asiakas tekee OVH:n kanssa yhteistyötä Palvelun käyttöön palauttamiseksi Seisonta-ajan sattuessa. Ilmoittaessaan viasta ja luodessaan tiketin Asiakkaan tulee antaa OVH:lle kaikki tarpeellinen tieto vianhakua ja korjaustoimenpiteitä varten. Asiakas sitoutuu pysymään jatkuvasti käytettävissä voidakseen heti ensimmäisestä pyynnöstä tehdä yhteistyötä OVH:n kanssa esim. toimittamalla OVH:lle kaikki lisätiedot ja suorittamalla kaikki tarvittavat testit ja tarkistukset. Asiakas antaa tarvittaessa OVH:lle pääsyn Hallintapaneeliinsa. Jos Asiakas ei ole käytettävissä tai ei tee yhteistyötä OVH:n kanssa, Asiakas ei voi vedota palvelutasosopimukseen. Tämä sitoumus ei missään tilanteessa koske Asiakkaan hallinnassa olevien osioiden, kuten Asiakkaan Virtuaalityöpöydälle asentamien ja siinä käyttämien ohjelmistojen tai sovelluksien saatavuutta. Virtuaalityöpöytää vaihdettaessa Asiakkaan kuuluu uudelleenasentaa tai nollata ohjelmistot ja sovellukset ja palauttaa niihin tallennettu data ja tiedot. Tämän tyyppisiin nollaamis- ja palautustoimenpiteisiin tarvittavaa aikaa ei katsota Seisonta-ajaksi. Jos OVH havaitsee, että Virtuaalityöpöytä on käytettävissä ja toimii oikein, OVH vapautuu tämän SLA:n mukaisista velvoitteistaan samoin kuin silloin, jos Seisonta-aika liittyy Virtuaalityöpöydän käyttöön Asiakkaan toimesta. Jos edellä mainittuja palvelutasositoumuksia ei saavuteta, Asiakas voi saada hyvityksiä alla mainituin ehdoin. Seisonta-aikaan sovellettavat hyvitykset on määritelty OVH:n kotisivuilla ja ne eivät voi kalenterikuukauden aikana ylittää 100 % Asiakkaan käyttämättä jäävästä Palvelusta kuukaudessa maksamaa summaa.

9 Edellä mainitut hyvitykset Asiakkaalle muodostavat kertakaikkisen korvauksen kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat OVH:n sitoumusten toteutumatta jäämisestä. Asiakas sitoutuu olemaan esittämättä mitään muita vaatimuksia ja olemaan ryhtymättä mihinkään muihin toimenpiteisiin. Hyvitykset maksetaan suoraan Asiakkaan OVH-tilille Asiakkaan niitä pyytäessä. Asiakkaan on ehdottomasti tehtävä pyyntö Hallintapaneelistaan viimeistään Seisonta-ajan toteamista seuraavan kuukauden kuluessa. Tämän jälkeen Asiakas ei ole enää oikeutettu hyvitykseen. Asiakkaan tulee käyttää hyvitys Virtuaalityöpöytäpalveluunsa kalenterikuukauden kuluessa siitä hetkestä, jolloin ne hyvitettiin Asiakkaan OVH-tilille. Muutoin hyvitykset menetetään eikä niitä voida enää käyttää. Hyvityksiä ei voida missään tilanteessa maksaa Asiakkaalle rahana. Asiakas ei voi missään tilanteessa vedota tähän lukuun ja vaatia määriteltyjä hyvityksiä, jos Seisontaaika on kokonaan tai osittain aiheutunut jostain seuraavista syistä: (i) OVH:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva tapahtuma tai tekijä, kuten esimerkiksi ylivoimainen este, kolmannen osapuolen toiminta, Internet-yhteysongelma, Internetin toimintahäiriö, Asiakkaan hallinnassa olevien laitteistojen tai ohjelmistojen toimintahäiriö tai väärinkäyttö (mm. Virtuaalityöpöydällä ajetut sovellukset), (ii) Asiakas laiminlyö jonkin hänen vastuulleen tämän sopimuksen puitteissa asetetun velvoitteen (kuten yhteistyön vian korjaamiseksi), (iii) Palvelun väärinkäyttö tai epätarkoituksenmukainen käyttö Asiakkaan toimesta (kuten Virtuaalityöpöydän tai Hallintapaneelin väärinkäyttö, jne.), (iv) suunniteltu ylläpitotoimenpide, (v) OVH:n Yleisten palveluehtojen luvun 7 ehtojen mukaisesti tapahtuva keskeytys tai (vi) krakkerointi tai tietomurto. Tällaisissa tilanteissa, ja kohdan (iv) poikkeuksella, OVH varaa oikeuden laskuttaa Asiakasta tarvittaessa suoritettavasta korjauksesta käytettävyyden palauttamiseksi. Tämä vaatii kustannusarvion toimittamisen Asiakkaan hyväksyttäväksi. OVH käyttää Seisonta-aikojen ja erityisesti edellä mainittujen poikkeusten olemassaolon syiden selvittämiseen kaikkia käytettävissä olevia keinoja ja mm. OVH:n tietojärjestelmän elementtejä (esim. kirjautumistietoja). LUKU 11: SOPIMUKSEN KESTO JA PALVELUN UUSINTA Sopimus astuu voimaan Asiakkaan tilatessa Palvelun, ja se on voimassa toistaiseksi. Se voidaan irtisanoa OVH:n Yleisten palveluehtojen mukaisesti. Käytölle ei ole minimikestoa. Jokainen alkanut kuukausi laskutetaan kuitenkin kokonaisuudessaan valitun maksutavan mukaan jäljempänä 12 luvussa esitetyllä tavalla. Ellei Asiakas ole pyytänyt Palvelun lakkauttamista Hallintapaneelistaan yllä esitetyllä tavalla, Virtuaalityöpöytä, johon Asiakkaan data on tallennettu, pysyy käytettävissä kuukaudesta toiseen. LUKU 12: HINNAT, MAKSUTAVAT JA LASKUTUS Cloud Desktopiin sovellettavat hinnat ovat nähtävissä OVH:n verkkosivustolla.

10 Asiakas voi käyttää Virtuaalityöpöytää kiinteällä kuukausihinnalla koko sen kalenterikuukauden ajan, jonka aikana Virtuaalityöpöytä on luotu. Asiakkaan tulee maksaa kiinteä kuukausimaksu kokonaisuudessaan myös tilanteessa, jossa Virtuaalityöpöytä on lakkautettu ennen kyseessä olevan kalenterikuukauden loppua. Kun Asiakas on tilannut Virtuaalityöpöydän kesken kuukauden, Asiakkaalle hyvitetään Palvelun tilauksen uusimisen yhteydessä seuraavassa kuussa tilausta edeltänyttä ajanjaksoa pro rata vastaava summa. Jos Asiakas ei uusi tilaustaan, ensimmäinen kuukausi veloitetaan kokonaisuudessaan. Kiinteällä kuukausihinnalla veloitetut Virtuaalityöpöydät, joita ei ole lakkautettu ennen meneillään olevan kuukauden loppua, uusitaan automaattisesti seuraavana kuukautena ja niiden laskutus jatkuu sovellettavalla kiinteällä kuukausihinnalla edellä mainittujen ehtojen mukaisesti. Asiakasta laskutetaan Virtuaalityöpöydästä tämän luvun ehtojen mukaisesti myös, jos hän ei käytä sitä. Virtuaalityöpöytä katsotaan luoduksi, kun Asiakas hyväksyy sen Hallintapaneelissaan tai APIn kautta. Virtuaalityöpöytä näkyy luomisensa jälkeen Asiakkaan Hallintapaneelissa. Virtuaalityöpöytä lakkaa olemasta käytössä poistamishetkellä. Todettakoon, että poistamattoman Virtuaalityöpöydän laskutus jatkuu. OVH:n hyväksymät maksutavat Palvelun ensimmäisen tilauksen yhteydessä ovat: pankkikortti, PayPal, suoraveloitus ja Asiakkaan OVH-tili. Asiakas voi tehdä konfiguraation muutoksen laskutusjakson aikana. Tällöin konfiguraation vaihtamisesta suurempaan laskutetaan Asiakasta uuteen konfiguraatioon sovellettavan hinnaston mukaisesti, joka on nähtävissä sivustolla Jos Asiakkaan OVH-tilillä on varoja enemmän tai yhtä paljon kuin konfiguraation vaihdon kustannus, summa veloitetaan automaattisesti Asiakkaan OVH-tililtä. Jos tilillä ei ole riittävästi varoja, OVH veloittaa Asiakasta jollakin Asiakkaan OVH-tiliin rekisteröidyllä ja liitetyllä maksuvälineellä. Jos OVH ei pysty veloittamaan rekisteröidyllä maksuvälineellä, Asiakkaalle lähetetään sähköposti, jossa pyydetään mahdollisimman pian maksamaan maksua odottava laskusumma. Jos näin ei tapahdu, OVH lakkauttaa Palvelun ilman eri ilmoitusta maksun laiminlyönnin vuoksi. Jokainen Palvelun puitteissa tilattu lisäominaisuus laskutetaan erikseen lisäominaisuuteen sovellettavien ehtojen mukaisesti, jotka on määritelty OVH:n sivustolla. Tällöin, riippuen lisäominaisuuden tyypistä, laskutus voi koskea toimenpidettä, kuukautta tai vuotta. LUKU 13: PERUUTTAMINEN Poikkeuksena yleisten palveluehtojen luvun 14 ehtoihin, Asiakas (joka on kuluttaja kuluttajansuojalain tarkoittamalla tavalla) hyväksyy nimenomaisesti palvelun välittömän täytäntöönpanon hänen tilauksensa hyväksynnästä lukien. Maksun hyväksymisestä lukien Asiakkaalla on pääsy Virtuaalityöpöytäänsä.

11 Tämän jälkeen ja kuluttajansuojalain 6:16 :n mukaisesti Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa Palvelun tilausta tai uusintaa. Sama koskee konfiguraation muuttamista. LUKU 14: SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN, PALVELUN RAJOITTAMINEN JA LAKKAUTTAMINEN Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus ilman korvausvelvollisuutta ylivoimaisen esteen sattuessa Yleisten palveluehtojen 3 luvun mukaan. Muissa tapauksissa Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen postittamalla irtisanomispyynnön seuraavaan osoitteeseen:,,. Näiden erityisehtojen luvun 6 ehtojen noudattamatta jättäminen Asiakkaan taholta ja mm. kaikki OVH:n palvelimista käsin tapahtuva nimenomaisesti kielletty käyttö ja/tai nimenomaisesti kielletyn sisällön levittäminen OVH:n palvelimilla ja/tai sellaisen sisällön levittäminen, josta saattaa aiheutua siviili- ja/tai rikosoikeudellinen vastuu, ja/tai joka loukkaa jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, antaa OVH:lle oikeuden keskeyttää Asiakkaan palvelut viipymättä ja ilman etukäteisilmoitusta sekä irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin, minkä lisäksi OVH:lla on oikeus vaatia vahingonkorvausta kaikista kärsimistään vahingoista. Tämän sopimuksen päättyessä mistä syystä tahansa Asiakkaan Virtuaalityöpöytä sekä kaikki siihen mahdollisesti tallennettu aineisto poistetaan. Asiakkaan tulee varmistaa, että hän on varmuuskopioinut aineistonsa tai siirtänyt ne toiseen järjestelmään ennen hänen Virtuaalityöpöytänsä poistoa. Toimenpiteet Palvelun rajoittamiseksi tai keskeyttämiseksi toteutetaan aina suhteessa laiminlyönnin/laiminlyöntien vakavuuteen ja toistuvuuteen. Ne määritellään havaitun laiminlyönnin / havaittujen laiminlyöntien luonteen mukaan. Asiakas hyväksyy, että OVH saa rajoittaa palvelua tai keskeyttää sen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä sovellettavien lakien mukaisesti.

AS A SERVICE WEBHOTELLIALUSTAN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty

AS A SERVICE WEBHOTELLIALUSTAN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty AS A SERVICE WEBHOTELLIALUSTAN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 09.9.2016 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n palveluiden yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset

Lisätiedot

Mikäli yleisten ja erityisehtojen välillä olisi ristiriitaa, sovelletaan etusijalla näitä erityisehtoja.

Mikäli yleisten ja erityisehtojen välillä olisi ristiriitaa, sovelletaan etusijalla näitä erityisehtoja. SO YOU START -DEDIKOIDUN PALVELIMEN VUOKRAAMISEN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 LUKU 1: KOHDE Näiden So you Startin yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on

Lisätiedot

VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT LUKU 1: KOHDE

VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT LUKU 1: KOHDE VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT Versio päivätty 30.7.2015 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ja kaupalliset

Lisätiedot

Konfiguraatio: Kokonaisuus, josta laskutetaan voimassa olevan laskutusjakson ajalta.

Konfiguraatio: Kokonaisuus, josta laskutetaan voimassa olevan laskutusjakson ajalta. KIMSUFI-VIRTUAALIPALVELIMIEN (VKS) ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 31.5.2012 MÄÄRITELMÄT Hallintapaneeli: Hallintakäyttöliittymä, jota Asiakas pääsee käyttämään sivulta https://www.ovhhosting.fi/managerv5/

Lisätiedot

LDP-Palvelun puitteissa Asiakkaalla on käytössään Hallintapaneeli ja API-Sovelluksia.

LDP-Palvelun puitteissa Asiakkaalla on käytössään Hallintapaneeli ja API-Sovelluksia. LOGS DATA PLATFORM -PALVELUN ERITYISEHDOT Versio päivätty 25.10.2016 LUKU 1: MÄÄRITELMÄT Lokit: Asiakkaan tietojärjestelmien tapahtumalokeista tuleva data. LDP: Logs Data Platform. Osiot: Asiakkaan LDP-alustalla

Lisätiedot

RYHMÄVIESTINTÄRATKAISUJEN HENKILÖKOHTAISTEN TILIEN ERITYISEHDOT

RYHMÄVIESTINTÄRATKAISUJEN HENKILÖKOHTAISTEN TILIEN ERITYISEHDOT RYHMÄVIESTINTÄRATKAISUJEN HENKILÖKOHTAISTEN TILIEN ERITYISEHDOT Versio päivätty 9.6.2011 MÄÄRITELMÄT Asennuskulut: OVH:n Palvelun asentamisesta aiheutuvat kulut, jotka laskutetaan kaikista Palvelutilauksista.

Lisätiedot

Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla erityisehtoja.

Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla erityisehtoja. ASIAKIRJOJEN SÄHKÖISEN HALLINTAPALVELUN ERITYISEHDOT Versio päivätty 27.10.2015 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ja taloudelliset

Lisätiedot

OVH:n PUBLIC CLOUD PALVELUN ERITYISEHDOT. Päivämäärän 28/07/2016 mukainen versio

OVH:n PUBLIC CLOUD PALVELUN ERITYISEHDOT. Päivämäärän 28/07/2016 mukainen versio OVH:n PUBLIC CLOUD PALVELUN ERITYISEHDOT Päivämäärän 28/07/2016 mukainen versio LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä mm. tekniset ja

Lisätiedot

Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla erityisehtoja.

Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla erityisehtoja. RYHMÄVIESTINTÄRATKAISUJEN ERITYISEHDOT HOSTED EXCHANGE 2013 Versio päivätty 3.10.2013 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ja

Lisätiedot

Kanta-asiakastili: Tila asiakkaan hallintaliittymässä, joka mahdollistaa maksamisen Prepaid-pisteillä.

Kanta-asiakastili: Tila asiakkaan hallintaliittymässä, joka mahdollistaa maksamisen Prepaid-pisteillä. MINICLOUD -RATKAISUJEN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 17.02.2011 MÄÄRITELMÄT Cloud: Suoritus- ja talletusresurssien etäkäyttöön tarkoitettu teknologia. Kanta-asiakastili: Tila asiakkaan hallintaliittymässä,

Lisätiedot

Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla erityisehtoja.

Mikäli yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan etusijalla erityisehtoja. RYHMÄVIESTINTÄRATKAISUJEN ERITYISEHDOT PRIVATE EXCHANGE 2013 Versio päivätty 3.10.2013 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset

Lisätiedot

OVH ei näiden ehtojen puitteissa osallistu millään tavalla Asiakkaan Palvelun hallinnointiin.

OVH ei näiden ehtojen puitteissa osallistu millään tavalla Asiakkaan Palvelun hallinnointiin. DEDICATED CLOUDIN ERITYISEHDOT Versio päivätty 13.1.2014 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ja kaupalliset ehdot, joilla OVH

Lisätiedot

API: Ohjelmointirajapinta, jota käyttämällä asiakas voi olla vuorovaikutuksessa OVH:n asiakkaalle tarjoamien palvelujen kanssa.

API: Ohjelmointirajapinta, jota käyttämällä asiakas voi olla vuorovaikutuksessa OVH:n asiakkaalle tarjoamien palvelujen kanssa. PUBLIC CLOUD -RATKAISUJEN ERITYISEHDOT GAMMA-VERSIO Viimeisin versio, päivätty 11.6.2012 Määritelmät: API: Ohjelmointirajapinta, jota käyttämällä asiakas voi olla vuorovaikutuksessa OVH:n asiakkaalle tarjoamien

Lisätiedot

VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT GAMMA-VERSIO MÄÄRITELMÄT

VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT GAMMA-VERSIO MÄÄRITELMÄT VIRTUAALISTEN YKSITYISPALVELIMIEN (VPS) ERITYISEHDOT Versio päivätty 7.3.2013 MÄÄRITELMÄT GAMMA-VERSIO Hallintapaneeli: Hallintakäyttöliittymä, jota Asiakas pääsee käyttämään OVH:n verkkosivuilla tai API:n

Lisätiedot

PRIVATE CLOUD :IN ERITYISEHDOT MÄÄRITELMÄT. Cloud: Teknologia, joka on tarkoitettu suoritus- ja tallennusresurssien käyttämiseksi etäkäyttönä.

PRIVATE CLOUD :IN ERITYISEHDOT MÄÄRITELMÄT. Cloud: Teknologia, joka on tarkoitettu suoritus- ja tallennusresurssien käyttämiseksi etäkäyttönä. PRIVATE CLOUD :IN ERITYISEHDOT Versio päivätty 9.6.2011 MÄÄRITELMÄT Cloud: Teknologia, joka on tarkoitettu suoritus- ja tallennusresurssien käyttämiseksi etäkäyttönä. Hallintakäyttöliittymä: Hallintapaneeli,

Lisätiedot

CDN INFRASTRUCTURE -PALVELUN ERITYISEHDOT MÄÄRITELMÄT:

CDN INFRASTRUCTURE -PALVELUN ERITYISEHDOT MÄÄRITELMÄT: CDN INFRASTRUCTURE -PALVELUN ERITYISEHDOT Versio päivätty 10.4.2013 MÄÄRITELMÄT: Anycast-IP-osoite: IP-osoite, johon Asiakkaan verkkotunnus pitää uudelleenohjata Palvelun aktivoimiseksi. Backend-palvelin:

Lisätiedot

Nämä erityisehdot ovat ensisijaiset yleisiin ehtoihin nähden, mikäli näiden kahden asiakirjan välillä esiintyisi ristiriitaa.

Nämä erityisehdot ovat ensisijaiset yleisiin ehtoihin nähden, mikäli näiden kahden asiakirjan välillä esiintyisi ristiriitaa. DEDIKOIDUN PALVELIMEN VUOKRAAMISEN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 3.9.2013 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja täydentävien erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ehdot

Lisätiedot

Yleisöllä on pääsy OVH:n webhotelli-infrastuktuuriin Internetin kautta verkkoon liitettyjen asemien avulla.

Yleisöllä on pääsy OVH:n webhotelli-infrastuktuuriin Internetin kautta verkkoon liitettyjen asemien avulla. WEBHOTELLIEN ERITYISEHDOT Viimeinen versio, päivätty 18.11.2013 LUKU 1: KOHDE Näiden erityisehtojen tarkoituksena on määritellä tekniset ja taloudelliset ehdot, joilla OVH sitoutuu säilyttämään omalla

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

ESIKONFIGUROIDUN WEBHOTELLIN ERITYISEHDOT: SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ JA SÄHKÖPOSTIRATKAISU RYHMÄTYÖTILALLA

ESIKONFIGUROIDUN WEBHOTELLIN ERITYISEHDOT: SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ JA SÄHKÖPOSTIRATKAISU RYHMÄTYÖTILALLA ESIKONFIGUROIDUN WEBHOTELLIN ERITYISEHDOT: SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ JA SÄHKÖPOSTIRATKAISU RYHMÄTYÖTILALLA Versio päivätty 5.1.2011 LUKU 1: KOHDE Näiden OVH:n yleisiä palveluehtoja sekä verkkotunnusten

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. 1 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hilla-sovelluksen kehittäjien Elegant Paw ja Tmi Janne Romppanen ja heidän asiakkaansa välisessä asioinnissa. Nämä ehdot

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5)

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5) Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu Palvelukuvaus 1 (5) 1. Palvelun yleiskuvaus Storage IT automaattinen tiedonvarmennuspalvelu on Storage IT Oy:n asiakkailleen tarjoama palvelu, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Käyttöehdot ja evästekäytäntö

Käyttöehdot ja evästekäytäntö Käyttöehdot ja evästekäytäntö Evästekäytäntö Kaikki Lapti Group Oy:n (myöhemmin Lapti) verkkosivustot käyttävät evästeitä. Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Xcore Systems Finland:n antamaa kirjallista suostumusta.

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Xcore Systems Finland:n antamaa kirjallista suostumusta. 1 PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo SOPIMUSEHDOT Näitä sopimusehtoja sovelletaan Xcore Systems Finland:n asiakkailleen toimittamiin palveluihin. Nämä ehdot

Lisätiedot

Online-jako 2.0 Nokia N76-1

Online-jako 2.0 Nokia N76-1 Online-jako 2.0 Nokia N76-1 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus 1. Sopimuksen kohde Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietoverkon välityksellä

Lisätiedot

Kymenlaakson Kyläportaali

Kymenlaakson Kyläportaali Kymenlaakson Kyläportaali Klamilan vertaistukiopastus Tietoturva Tietoturvan neljä peruspilaria 1. Luottamuksellisuus 2. Eheys 3. Saatavuus 4. (Luotettavuus) Luottamuksellisuus Käsiteltävää tietoa ei paljasteta

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit

Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit Palvelun avausaika on enintään neljä viikkoa tilaushetkestä tai asiakkaan toivomasta myöhemmästä avaushetkestä. Kiinteistöliittymäkohteissa toimitusaika voi olla pidempi. Avaushetki vahvistetaan asiakkaalle

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan ICT Hosting Media:n Y-tunnus 2474498-7 (jäljempänä palveluntarjoaja)

Lisätiedot

Postivahti sähköposti -palvelun palvelukuvaus

Postivahti sähköposti -palvelun palvelukuvaus Postivahti sähköposti -palvelun palvelukuvaus voimassa 19.11.2014 alkaen 1. Palvelun yleiskuvaus Postivahti sähköpostipalvelu on sähköpostipalvelu, jota voidaan käyttää joko erillisellä sähköpostiohjelmalla

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

PALVELUEHDOT: EXPERIENCE SERVICE VERSIO: 2013-06-12

PALVELUEHDOT: EXPERIENCE SERVICE VERSIO: 2013-06-12 1 (5) PALVELUEHDOT: EXPERIENCE SERVICE VERSIO: 2013-06-12 JOHDANTO Näitä palveluehtoja sovelletaan Experience Service verkkopalvelun käyttämiseen. Palvelun tarjoajana on 4SUM Partners Oy. Palveluehdot

Lisätiedot

Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen

Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen Liittymis- ja käyttösopimusehdot 1.2.2017 alkaen SUONENJOEN VESI OY Liittymis- ja käyttösopimus SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE

PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE PALVELUKAISTA PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE 1. YLEISTÄ Palvelukaista on tarkoitettu tehostamaan kotimaisten pienyritysten lähimarkkinointia yhteisösponsoroinnin avulla. Yhteisösponsorointi

Lisätiedot

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia:

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia: Rouhia Oy:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") ylläpitämä Reactored on pilvipalveluna toimiva verkkopalvelu, jota käytetään internet-selaimella. Palvelu on tarkoitettu ensi sijassa oppilaitosten sekä yksittäisten

Lisätiedot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen. Soma Systems Yleiset sopimusehdot Y-tunnus: 2122675-4 http://www.soma.fi/ Kenraalintie 12 A 5 46800 Myllykoski 040 141 8830 1. Sopimusehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

SUONENJOEN VESI OY. Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen

SUONENJOEN VESI OY. Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen SUONENJOEN VESI OY Liittymis- ja käyttösopimusehdot 18.2.2003 alkaen SUONENJOEN VESI OY Liittymis- ja käyttösopimus SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa,

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin Versio: 0.5 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa.

Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa. Aboa Sports Management Oy:n yleiset tilausehdot 1. Yleistä Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas (jäljempänä Asiakas ) tilaa Aboa Sports Management Oy:ltä EOM-jalkapallolehden (jäljempänä

Lisätiedot

Gigleen rekisteröityminen. Giglen käyttö. Esiintyjän tilaaminen

Gigleen rekisteröityminen. Giglen käyttö. Esiintyjän tilaaminen Giglen käyttöehdot Gigle ( Gigle tai palvelu ) on sovellus ja verkkosivu (www.gigleapp.com), joka yhdistää paikalliset esiintyjät ja näiden asiakkaat. Giglessä esiintyjät voivat myydä esityksiään muille

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Sopimusehdot Yrityksen tiedot Multim Oy Y-tunnus: 2119522-2 Isolinnankatu 24 28100 Pori www.shellit.org www.multim.fi 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Multim

Lisätiedot