Sosiaaliturva uusiksi - Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton linjat. Hyväksytty liittohallituksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaaliturva uusiksi - Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton linjat. Hyväksytty liittohallituksessa 12.9.2008."

Transkriptio

1 Sosiaaliturva uusiksi - Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton linjat Hyväksytty liittohallituksessa Johdanto 2. Perusturva kuuluu kaikille 3. Toimivat palvelut kuuluvat kaikille 4. Rahoitus 5. Perustulon hyviä puolia 6. Askelia kohti perustuloa 7. Opiskelijoihin ja nuoriin liittyviä kiireellisiä uudistuksia 1. Johdanto Tässä linjapaperissa esitellään Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton ViNOn ajatuksia ihanteellisesta sosiaaliturvasta. Nämä ihanteet tulee ottaa huomioon historiallisessa sosiaaliturvan uudistamistyössä. Koska ViNO on opiskelija- ja nuorisojärjestö, nostetaan tässä linjapaperissa esiin erityisesti nuoriin ja opiskelijoihin liittyviä sosiaaliturvakysymyksiä. Nuorten kannalta on vastuutonta, jos sosiaaliturvaa ei nyt uudisteta, sillä muuten nuoret joutuvat työelämässä kohtuuttoman huoltotaakan alle. Sosiaaliturvajärjestelmän tulee olla mahdollisimman yksinkertainen, ymmärrettävä, kattava ja avoin. Tähän tavoitteeseen nähden on ollut surullista seurata sitä salailua, jolla sosiaaliturvaa Suomessa uudistetaan. Sosiaaliturva koskettaa hyvin konkreettisesti kaikkia ihmisiä. Siksi olisikin erityisen tärkeää, että uudistuksia valmisteltaisiin avoimesti ja että niistä käytäisiin todellista, ideologista keskustelua. Sosiaaliturvan uudistusta valmistelevan SATA-komitean työtä tulee avata ja lopettaa nykyinen salailukulttuuri. 2. Perusturva kuuluu kaikille Hyvinvointivaltiota on vahvistettava. Sosiaaliturvaa tulee tarkastella kokonaisuutena. Näin vältetään yksittäiset, irrallaan toisistaan tehdyt päätökset, joiden tuloksena sosiaaliturva heikkenee ja sen hahmottaminen vaikeutuu. Ideaalisosiaaliturva rakentuu täydelle perustulolle, joka on riittävä elämiseen. Askeleena kohti täyttä perustuloa kannatamme Vihreiden esittämää osittaista perustuloa, jossa perustulon päälle olisi mahdollista saada erilaisia etuuksia, kuten asumistukea ja lapsilisää. Osittaisen perustulon tulee olla sen suuruinen, että muutamilla lisäetuuksilla täydennettynä sillä voi elää. Minimietuuden on mahdollistettava ihmisarvoinen elämä. Toimiva sosiaaliturvajärjestelmä on jokaisen ihmisen perusoikeus. Siksi sosiaalietuuksien tulee olla yksilökohtaisia eli riippumattomia muista ihmisistä. Suomen perustuslain mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Haluamme yhteiskunnan, jossa ihmiset

2 nähdään ensisijaisesti ihmisinä, ei työntekijöinä tai muiden elämäntilanteeseen liittyvien titteleiden kautta. Sosiaaliturvauudistuksessa on huomioitava, että työelämä on murroksessa. Teollisen yhteiskunnan ongelmiin rakennettu sosiaaliturva ei enää vastaa pätkätöiden arjen ongelmiin. Siksi asumisen tuesta tulee tehdä subjektiivinen oikeus. Näin ollen ihminen voi elää perustulolla ja asumistuella, eikä hänen niin halutessaan tarvitse kirjautua työnhakijaksi tai valita edustaako virallisesti esimerkiksi opiskelijaa, vanhempaa vai sairaslomalaista. Ihmisiä tulee enemmin kannustaa työskentelemään kuin pakottaa heitä siihen. Nykyisessä sosiaaliturvassa on lukuisia kannustinloukkuja, jotka tosiasiallisesti estävät töiden vastaanottamisen. Perustuloon perustuvassa sosiaaliturvassa jokainen työllä ansaittu euro lisää ihmisen tuloja, mikä tekee töiden vastaanottamisesta aina kannattavaa. Perinteinen palkkatyö ei myöskään ole ainoa tuottava työn muoto. Perustulo tunnustaa myös kotona tehdyn työn arvon ja moninaiset työnmuodot. Köyhyyttä täytyy vähentää. Ei ole oikeutettua köyhyyttä. Ei esimerkiksi ole oikein pakottaa opiskelijat elämään köyhyysrajan alapuolella sillä perusteella, että opiskelu on väliaikainen elämänvaihe ja "sijoitus tulevaan". Yksi lyhyen aikavälin keino vähentää köyhyyttä on kaikkien sosiaalietuuksien sitominen indeksiin. Näin etuudet nousevat samaa tahtia yleisen hintatason kanssa. Onhan esimerkiksi monet palvelumaksutkin sidottu indeksiin. 3. Toimivat palvelut kuuluvat kaikille Sosiaaliturvaetuudet eivät yksin turvaa hyvinvointivaltiota. Ne tarvitsevat rinnalleen toimivat palvelut. Myös oikeus asumiseen ja toimiva joukkoliikenne ovat hyvinvointivaltion osia. Sosiaaliturvaa uudistettaessa täytyy samalla pitää huolta palvelujen tasosta ja saatavuudesta. Kannatamme ensisijaisesti julkisesti tuotettuja palveluja. Yksityinen tuotanto saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia, kun voittoa haetaan lisätukea tarvitsevien oppilaiden tai potilaiden terveyden kustannuksella. Julkisen palveluntuotannon hyviä puolia ovat demokraattinen kontrolli sekä se, ettei kaikkea valtaa jätetä markkinoille. Yksityisessä tuotannossa resursseja valuu myös yrityksen voiton tuottamiseen. Kuitenkin myös kilpailuttaminen, ulkoistaminen ja yksityinen tuotanto voivat olla hyvinvointivaltion lisätyökaluja. Emme vaadi kuntaa tuottamaan itse omat kännykkänsä, ja usein myös talojen rakentamisen joku ulkopuolinen taho osaa paremmin. 4. Rahoitus Sosiaaliturvalla tai koko julkisella sektorilla on lukuisia positiivisia vaikutuksia taloudelle. Niitä ei tule lähestyä vain yhteiskuntaa rasittavana kuluna. Esimerkiksi julkinen sektori luo kysyntää silloin, kun markkinat eivät sitä tee. Euro pienituloisen kukkarossa menee varmemmin kulutukseen ja vahvistaa kansantaloutta. Nostamatta jätetty etuus ei ole kunnille ja valtiolle säästöä, vaan kuluttaa rahaa pahoinvointina esimerkiksi sairaanhoitomenojen kautta.

3 On vastuutonta lähteä siitä oletuksesta, että veroja voidaan jatkuvasti laskea. Olemme valmiita maksamaan nykyistä korkeampia veroja, jos niillä saadaan turvattua hyvinvointivaltio ja laadukkaat palvelut. Kukaan ei saa joutua kärsimään tai tipahtaa järjestelmän ulkopuolelle siksi, että verovaroja ei kerätä tarpeeksi. Kannatamme progressiivista verotusta. Verotusta tulee suunnata uudestaan. Pääomaverotus tulee nostaa samalle tasolle työn verotuksen kanssa. Tobinin vero tai vastaavanlainen pääoman liikuttamista verottava järjestelmä on otettava käyttöön. Euroopan unionin tasolla tarvitaan yhtenäinen, riittävän korkea minimitaso pääomaverotukselle. Perintövero tulee myös palauttaa entiselle tasolleen. Perintöverotus on säilytettävä järjestelmänä, eikä millekään ihmisryhmälle tule myöntää siitä erivapauksia. Koska harmaan talouden aiheuttamat menetykset ovat miljardiluokkaa joka vuosi, tulee veronkiertoon puuttua niin Suomessa kuin kansainvälisessä yhteistyössä. Tärkeä lähiaikojen veroratkaisu on ekologinen verouudistus. Kannatamme saastuttaja maksaa - periaatetta. Päästöoikeuksien huutokauppaamisella ja windfall-voittojen verottamisella saadaan lisätuloja ja samalla toimitaan ekologisesti kestävästi. Ekologiseen verouudistukseen kuuluu myös autoilun verottaminen päästöjen mukaan sekä autoveron että ajoneuvoveron osalta. Kannatamme lisäksi ruuhkamaksuja, lentoveroja sekä jäteverotuksen ja kevyen polttoöljyn verotuksen kiristämistä. Ympäristöverojen tarkoitus on kuitenkin vähentää rahan lähdettä eli saastuttamista, joten sosiaaliturvan rahoitus ei voi yksin perustua niille. Näillä keinoin saadaan lisää verotuloja hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi. Verotuksen nykyistä progressiota ei tule ainakaan veronalennuksin loiventaa - pikemminkin vahvistaa. Jos verotusta kuitenkin kevennetään, kannatamme työn verotuksen keventämistä ja kevennysten kohdistamista erityisesti pieni- ja keskituloisille. 5. Perustulon hyviä puolia Paras sosiaaliturvan muoto on jokaiselle vastikkeetta maksettava perustulo. Perustulo mahdollistaa tilanteen, jossa kaikki työn vastaanottaminen on taloudellisesti kannattavaa, mutta ei koskaan pakollista, eikä työtä koskaan joudu tekemään millä ehdoilla hyvänsä. Perustulo huomioi sen rikkauden, jota ihmiset jatkuvasti tuottavat riippumatta siitä, ovatko he töissä, vapaa-ajalla tai jossain näiden välissä. Nykyjärjestelmä luokittelee ihmiset erillisiin laatikoihin, joiden välillä siirtyminen aiheuttaa tarpeetonta byrokratiaa ja vie etuuksia hakevien voimia. Perustulojärjestelmässä on nykyjärjestelmää helpompi olla työssäkäyvä opiskelija, opiskeleva vanhempi tai pikku hiljaa kuntoutuva sairaslomalainen. Vastikkeettomuuden lisääminen Sosiaaliturvan lähtökohtana tulee olla, että yksilö on oman elämänsä paras asiantuntija. Esimerkiksi työttömien pakottaminen työllistymiskursseille ja toimeentulotukiasiakkaan tiliotteiden seuranta on lopetettava holhoavana käytäntönä. Työvoimahallinnon resursseja tulee kohdentaa työvoimaneuvontaan ja sosiaalityöhön. Perustulon ajatukseen sisältyy vastikkeettomuus eli sosiaaliturva kuuluu kaikille ilman velvoitetta tehdä töitä, käydä kurssilla tai avata taloudenpitoansa ulkopuolisille. Byrokratian vähentyminen

4 Perustulon etu on sen yksinkertaisuus. Perustulo tulee samansuuruisena kaikille eikä ihmisen tarvitse tarpoa lomakkeiden loputtomassa suossa saadakseen itselleen kuuluvat etuudet. Nykyinen tukijärjestelmä on monimutkainen ja siinä on liian paljon vaihtelevia käytäntöjä ja kuntakohtaisia eroja. Järjestelmä on niin hankala, etteivät kaikki tukeen oikeutetut nosta tukea, koska eivät selviydy hakuprosesseista. Lukuisten, monimutkaisten lomakkeiden täyttäminen ja omien oikeuksien puolesta taisteleminen on liikaa vaadittu etenkin silloin, kun ihminen kärsii masennuksesta tai uupumuksesta tai on muuten vaikeassa elämäntilanteessa. Perustulo vähentää byrokratiaa ja vapauttaa sosiaalityöntekijöiden aikaa ihmisen neuvomiseen ja auttamiseen. Kannustavuus Nykyjärjestelmä ei kannusta aktiivisuuteen. Se on on-off-malli: olet joko työssäkäyvä, sairas, työtön, tutkija, opiskelija, koti-isä tai kotiäiti. Eri roolien yhdistäminen on lähes mahdotonta. Pienetkin tulot vähentävät etuuksia reippaasti, jolloin esimerkiksi työttömän ei monesti ole taloudellisesti kannattavaa ottaa vastaan osa-aikatyötä. Myös vanhemmuuden, opiskelun ja sairasloman yhdistäminen työntekoon ja eri etuuksiin on monimutkaista. Perustulo poistaa tämän ongelman. Koska perustulo ei riipu ihmisen työtuloista, kasvattaa kaikki työssäkäynti ansioita ja on siten taloudellisesti kannattavaa. Aukkojen poistuminen Perustulo paikkaa nykyisen järjestelmän heikkouksia. Nykyistä tukijärjestelmää on rakennettu - ja valitettavasti myös purettu - vuosikymmenten saatossa, eikä se enää ole aukoton. On tilanteita, joissa ihminen jää ilman tukea tai tukien väliseen tilaan. Sairastunut opiskelija on tästä hyvä esimerkki. Opiskelija joutuu katkaisemaan opintotuen ennen kuin voi hakea sairauspäivärahaa. Näin opiskelija joutuu olemaan kokonaan ilman tukia sairauspäivärahahakemuksen käsittelyyn kuluvan ajan. Perustulo ratkaisee tällaiset ongelmat: kun perimmäinen tuki on sama, ei ihminen jää ilman toimeentuloa olosuhteiden muuttuessa. Joustavuus ja henkilökohtaisuus Perustulo mahdollistaa elämäntilanteiden muuttumisen nykyistä järjestelmää paremmin. Perustulon avulla ihmisen on helpompi selviytyä äkillisistä muutoksista, kuten sairastumisesta. Myös tulevaisuuden suunnittelu on helpompaa, kun tietää, että perustoimeentulo on turvattu. Nyky-yhteiskunnassa ihmisten statukset eivät ole pysyviä - tänään opiskelija saattaa huomenna olla työntekijä, freelancer tai tutkija. Nykyjärjestelmässä tällaiset muutokset ovat hankalia, kun eri elämäntilanteille on eri etuudet. Perustulo mahdollistaisi joustavan siirtymisen elämäntilanteesta toiseen. 6. Askelia kohti perustuloa Nykyisen sosiaaliturvan selkeyttämistä tulee aloittaa seuraavilla askelilla: * Alle tuhannen euron tulot tulee vapauttaa veroista. Pienituloisten työnteon tulee aina olla kannattavaa.

5 * Perusturvan tasoa on nostettava. Pienimmät etuudet kuten opintotuki, kodinhoidon tuki, vähimmäissairauspäiväraha ja työttömyyspäiväraha on nostettava tasolle, jolla on mahdollista elää. Minimisosiaalietuuksia tulee voida nostaa ilman, että kaikki muutkin etuudet nousevat samalla automaattisesti. * Toimeentulotuen perusosan myöntäminen tulee siirtää Kelan vastuulle. Tämä vapauttaa sosiaalityöntekijöitä varsinaiseen neuvontatyöhön ja helpottaa ihmisten asiointia, kun tukia ei tarvitse hakea monelta eri taholta. * Sosiaaliturvajärjestelmää tulee yhdenmukaistaa niin, että eri etuuksilla elävät ovat samanarvoisessa asemassa keskenään. Kaikilla sosiaaliturvan varassa elävillä pitää olla mahdollisuus riittävään toimeentuloon. Myös opiskelijoita on kohdeltava samalla tavalla kuin muita pienituloisia. * Sosiaaliturvan tuloloukkuja tulee karsia. Erityisesti asumisen tukea on kehitettävä niin, että työn tekeminen on aina kannattavaa. 7. Opiskelijoihin ja nuoriin liittyviä kiireellisiä uudistuksia Opiskelijat Myös opintotukea tulee käsitellä sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä. Sosiaaliturvajärjestelmää muutettaessa on tärkeää huomata, että opiskelijoiden toimeentulo koostuu myös muista etuuksista, kuten yleisestä asumistuesta, sairauspäivärahasta ja toimeentulotuesta. Jotta opiskelijoiden siirtyminen opintotuelta muille etuuksille olisi mahdollisimman sujuvaa, on opintotuen erityispiirteet huomioitava sosiaaliturvauudistusta tehtäessä. Opiskelijoiden kannalta siirtyminen perustuloon on paras ratkaisu. Rajatut opintotukikuukaudet ja opintojen edistymisen seuranta aiheuttavat turhia paineta opiskelijoille, jotka vielä hakevat suuntaa opinnoillensa. Opiskelun mahdollistavat etuudet tuleekin nähdä ensisijaisesti sosiaaliturvana - ei koulutuspolitiikan välineenä. Jos pitkät opiskeluajat nähdään ongelmana, niihin tulee puuttua parantamalla opinto-ohjauksen resursseja ja opiskelijoiden tukipalveluja. Kesken jääneet opinnot, hidastunut opiskelutahti työnteon takia tai stressi tulevasta toimeentulosta eivät palvele koulutuspoliittisia päämääriä. Sosiaaliturvan on mahdollistettava opiskelijoille myös loma. Nykyisessä järjestelmässä opiskelijat joutuvat tekemään kesäisin töitä tai opiskelemaan saadakseen kesätukea, joten useimmat opiskelijat eivät pidä käytännössä päivääkään lomaa opiskeluvuosiensa aikana. Elääkseen tasapainoista elämää ja voidakseen opiskella täysipainoisesti myös opiskelijoiden tulee voida viettää lomaa. Opintotuki ja sairauspäiväraha Opiskelijan sairastaessa lähtökohtana tulee olla, että sosiaaliturva tukee opiskelijan tervehtymistä. Nykyinen järjestelmä, jossa opiskelija joutuu lakkauttamaan opintotukensa ennen kuin sairauspäivärahaa voi hakea, on kestämätön. Järjestelmä tulee muuttaa niin, että opiskelija voi nostaa opintotukea myös sairastaessaan. Opintotuen vastikkeellisuus ja opintotukikuukausien kuluminen poistuu opiskelijan toimittaessa lääkärin lausunnon

6 opintotukitoimistoon. Tällä järjestelyllä opiskelijan toimeentulo on taattu sairastaessakin. Järjestelmä on jo käytössä muissa Pohjoismaissa. Opiskelijalla tulee myös olla mahdollisuus siirtyä ilman katkoksia opintotuelta perinteiselle sairauspäivärahalle, joten opintotuen nostaminen ei saa estää sairauspäivärahan hakemista. Toisin kuin nykyjärjestelmässä, sairauspäivärahan määrää laskettaessa opiskelijan tuloksi tulee laskea sekä työtulot sekä opintotuki, sillä opiskelijan toimeentulo koostuu vain harvoin ainoastaan opintotuesta. Opiskelijan sairauspäivärahan suuruus tulee olla vähintään samalla tasolla kuin muilla edun saajilla. Sairaalla opiskelijalla tulee olla mahdollisuus myös suorittaa opintoja. Osallistuminen esimerkiksi luennolle tai tentin suorittaminen helpottaa opiskelijan paluuta arkeen sairausjakson jälkeen ja näin vaikuttaa positiivisesti opiskelijan terveyteen. Opintotuen taso Opintotuen taso tulee nostaa samalle tasolle kuin muut minimietuudet. Nykyinen tilanne, jossa opintotuen taso ilman opintolainaa on selkeästi muita sosiaalietuuksia heikompi, on kestämätön. Opintorahan ja asumislisän enimmäismäärään tarvitaankin reilu korotus, ja opintotuen tason tulee seurata yleistä hintakehitystä eli se on sidottava muiden etuuksien tapaan indeksiin. Erityisen tärkeää tämä on ateriatuen kohdalla, jota tulee nostaa samaan aikaan ateriatuen enimmäismäärän kanssa. Opintorahan ja asumislisän on riitettävä peruselämiseen, eikä opintolainan nostamista voida pitää edellytyksenä perustarpeiden täyttämiseen. Toisen asteen opiskelijat Toisen asteen opiskelijoiden opintotuki on liian matala. Ensimmäisinä askelina tulee poistaa vanhempien tulojen vaikutus alle 20-vuotiaiden itsenäisesti asuvien opiskelijoiden opintotukeen poistaa ja nostaa 17-vuotiaiden opintoraha vuotiaiden tasolle. Asumisen tukeminen Yksi yhtenäinen asumistukijärjestelmä on opiskelijan kannalta paras. Tämä yksinkertaistaa esimerkiksi opiskelijaperheiden ja sairauspäivärahalla elävien tukiviidakkoa. Opiskelijoita ei tule kuitenkaan siirtää nykyisen yleisen asumistuen piiriin ennen kuin sitä on uudistettu voimakkaasti. Hyvän asumistukijärjestelmän ominaisuuksia ovat tuen riittävä taso, nykyistä suuremmat tulorajat ja mahdollisimman yksinkertainen järjestelmä eli mahdollisimman vähän tuen tasoon vaikuttavia elementtejä. Asumisen tuen on oltava subjektiivinen - siihen ei saa vaikuttaa puolison tai vanhempien tulot. Asumisen tukimuotoja yhdistettäessä nykyinen asumisen tukitaso ei saa tippua, sillä nykyiselläänkään opintoraha ja asumislisä eivät riitä kattamaan täysipäiväisen opiskelun kustannuksia. Kotona asuvien opiskelijoiden opintorahan taso ei saa olla heikompi kuin itsenäisesti asuvilla. Nuoret ja nuoret perheet Ikä ei saa vaikuttaa tuenhakijan kohteluun etuuksia myönnettäessä. Työttömyyskorvausmahdollisuuksia ei saa heikentää nuorten kohdalla. Vastikkeettomuuden

7 lisäämisen tulee koskea myös nuoria - nuoria ei tule pakottaa töihin vasten heidän tahtoaan. Myös nuorten on saatava päättää omasta elämästään. Myös opiskelevien perheiden kannalta perustulo on selkein sosiaaliturvan muoto. Nykyisessä järjestelmässä vanhempainpäiväraha on sidoksissa tuloihin ja kannustaa siten siirtämään perheen perustamisen vasta opiskelun jälkeiseen aikaan. Moni lykkää lasten hankkimista vain koska opiskeluaikana siihen ei koeta olevan taloudellisia edellytyksiä Kannatamme sosiaaliturvaa, joka mahdollistaa lasten hankkimisen elämäntilanteesta riippumatta. Perustulo luo samanlaisen toimeentulon pohjan kaikille perheille. Opintotuen lapsikorotus on ensimmäinen askel, jolla opiskelijaperheitä tulee tukea. Opiskelijaperheiden asumisen tuki tulee olla samalla tasolla kuin muiden opiskelijoiden. Vanhempainvapaa tulee jakaa tasaisemmin molempien vanhempien kesken ( malli: kuusi kuukautta korvamerkittynä erikseen molemmille vanhemmille ja kuusi kuukautta, jonka vanhemmat voivat jakaa vapaasti keskenään). Sosiaaliturvajärjestelmässä tulee huomioida myös rekisteröidyissä parisuhteessa elävän sosiaalisen vanhemman ja etävanhempien oikeudet vanhempainvapaisiin ja -rahaan. Valtion on tuettava tasapuolisesti kaikenlaisia perhemalleja ja elämänmuotoja. Erilaisiin yhteisöasumisen muotoihin tulee kannustaa nykyistä selvemmin.

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta

Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta Opintotuki toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa Erot ja kehittämistarpeet toimeenpanijan näkökulmasta lakimies Jukka Laukkanen Opetusministeriön seminaari 29.10.2007 Miksi toisen asteen oppilaitosten

Lisätiedot

DIGITALISAATIO JA AUTOMATISOITU SOSIAALITURVA

DIGITALISAATIO JA AUTOMATISOITU SOSIAALITURVA MIKÄ YLEISTURVA? Yleisturva on kolmiportainen sosiaaliturvamalli, jossa yhdistyy suurin osa nykysosiaaliturvan tukimuodoista ja pienituloisten verovähennyksistä. Se on automatisoitu ja lineaarisesti vähenevä

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 Pentti Arajärvi Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 1 SUOMEN PERUSTUSLAKI 18 Oikeus työhön ja elinkeinovapaus Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa

Lisätiedot

Perusoikeuksien lainsäädännöllinen polku

Perusoikeuksien lainsäädännöllinen polku Perusoikeuksien lainsäädännöllinen polku Välttämätön toimeentulo ja huolenpito on subjektiivinen oikeus Perustoimeentulon on oltava kattava eikä väliinputoajia saa olla Etuustasoa ei ole määritelty rahamääräisesti

Lisätiedot

Työeläkepäivät. Markku Lehto 17.11.09

Työeläkepäivät. Markku Lehto 17.11.09 Työeläkepäivät Markku Lehto 17.11.09 Mitä on perustoimeentulo Perustuslaki 19 Oikeus sosiaaliturvaan. Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään

Lisätiedot

KOHTI MAHDOLLISUUKSIEN SOSIAALITURVAA. Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA

KOHTI MAHDOLLISUUKSIEN SOSIAALITURVAA. Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA KOHTI MAHDOLLISUUKSIEN SOSIAALITURVAA Sosiaaliturvan kokonaisuudistus SATA Sosiaaliturvauudistus Hallitus on ryhtynyt suomalaisen sosiaaliturvan uudistamiseen. Sosiaaliturvauudistuksen (SATA) tavoitteena

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 36/2007 vp Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan opintorahan korottamista noin 15 prosentilla. Ehdotan lakialoitteessa,

Lisätiedot

Perhepalikat uusiksi. SAK:n malli perhevapaiksi

Perhepalikat uusiksi. SAK:n malli perhevapaiksi Perhepalikat uusiksi SAK:n malli perhevapaiksi Perhepalikat uusiksi SAK:n malli perhevapaiksi 1. Joustavoittaa perhevapaita 2. Helpottaa perheen ja työn yhteensovittamista 3. Kannustaa isiä perhevapaille

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen - Opintotuki Leena Ikonen Kela Fulbright Finland, 17.5.2017 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan

Lisätiedot

HE 231/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

HE 231/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta Johannes Heikkonen Turun Yliopisto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle HE 231/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta Taustaa Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Maistraatinportti 2 puh. 020 7489 400 00240 Helsinki www.akava.fi/opiskelijat Sisällys 1. Sosiaaliturvajärjestelmän on oltava yhtenäinen

Lisätiedot

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista.

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista. Taskutilasto 2002 ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ Isät, % vanhempainpäivärahakausista 60 Päiviä/ isä 30 Isät, % kausista 40 20 20 Päiviä/isä 10 1986 1990 1995 2000 KANSANELÄKELAITOKSEN TASKU-

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen

JYYn Toimeentuloinfo. Opintotukisihteeri Meri Himanen JYYn Toimeentuloinfo Opintotukisihteeri Meri Himanen 3.5.2017 Ajankohtaista opintotuesta Kesätuki Opintotuen muutokset Opintotukitoiminnan siirtyminen yliopistolta Kelaan Kesäopintotuki Kesäkuukausille

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen Raija Kostamo 28.3.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki Opintotuen

Lisätiedot

Oikeus työhön, ulos köyhyydestä - vihreät askeleet työn ja sosiaaliturvan parempaan yhteensovittamiseen 16.12.2013

Oikeus työhön, ulos köyhyydestä - vihreät askeleet työn ja sosiaaliturvan parempaan yhteensovittamiseen 16.12.2013 Oikeus työhön, ulos köyhyydestä - vihreät askeleet työn ja sosiaaliturvan parempaan yhteensovittamiseen 16.12.2013 Tavoitteena toimivampi sosiaaliturva Lisätään työn tarjontaa. Helpotetaan tukien yhdistämistä

Lisätiedot

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti

Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti 2 2015 Kannustinloukuista eroon oikeudenmukaisesti JOHDANTO... 2 1 TYÖNTEON KANNUSTIMET JA KANNUSTINPAKETTI... 4 1.1 Kannustinpaketti... 5 2 KANNUSTINPAKETIN VAIKUTUKSET TYÖNTEON KANNUSTIMIIN JA TULONJAKOON...

Lisätiedot

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen 1 Lähtökohta: veropohjaa rapautettu Hallitus on jo keventänyt veroja yli 3500 miljoonalla

Lisätiedot

Perustulomallit. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen perustuloseminaari 23.4.2013

Perustulomallit. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen perustuloseminaari 23.4.2013 Perustulomallit Sosiaalipoliittisen yhdistyksen perustuloseminaari 23.4.2013 Johanna Perkiö jatko-opiskelija Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Tampereen yliopisto johanna.perkio@uta.fi Mistä perustulomalleissa

Lisätiedot

Perhepalikat uusiksi

Perhepalikat uusiksi Perhepalikat uusiksi 1. 2. 3. 4. 5. Joustavoittaa perhevapaita Helpottaa perheen ja työn yhteensovittamista Kannustaa isiä perhevapaille Kohtelee perheitä tasapuolisesti Ei lisää kustannuksia 1. Joustavoittaa

Lisätiedot

Onneksi olkoon, sinut on valittu!

Onneksi olkoon, sinut on valittu! Perustulohack 2016 Onneksi olkoon, sinut on valittu! Tietopaketti perustulopilottiin valituille. Silja Uusikangas & Minna Manninen Mikä on perustulo? Perustulo on tuloa, joka maksetaan säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi:

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi: Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen ohjelma Hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 YKSILÖ Opiskelijan toimeentulo Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Lisätiedot

Teuvo Pohjolainen

Teuvo Pohjolainen 1 Teuvo Pohjolainen 22.11.2016 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d :n muuttamisesta (HE 229/2016 vp) Perustuslakivaliokunnan

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti 16.2.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

opintotuki info info vuonna 2008

opintotuki info info vuonna 2008 opintotuki info info vuonna 2008 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut Tietoa opintotuesta Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille EK:n vaalitavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Vauhtia vientiin Viennin arvo on yhä 20 % pienempi kuin vuonna 2008 Kilpailukyky

Lisätiedot

Perustulo: mitä, miksi. Ari Okkonen

Perustulo: mitä, miksi. Ari Okkonen Perustulo: mitä, miksi Ari Okkonen Olemmeko tyytyväisiä nykyiseen Köyhyys Työttömyys Sosiaalituen varassa elävien syrjäytyminen Sosiaalijärjestelmän kalleus Nykyään käytetään tarveharkintaa Pienet ansiot

Lisätiedot

Kuuleeko kukaan yksinelävää köyhää?

Kuuleeko kukaan yksinelävää köyhää? Kuuleeko kukaan yksinelävää köyhää? Kuka kuuntelee köyhää? - keskustelusarja Helsinki, 10.12.2008 Peruspalveluministeri Paula Risikko Tulevaisuuden haasteita, ongelmia Tuloerot Terveyserot Kulutuserot

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos

OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS. Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos OPINTOTUEN HISTORIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS Pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kansaneläkelaitos Esityksen sisältö Suomen opintotukijärjestelmän synty ja kehitys Olennaiset muutokset 1900-luvulta ja 2000-luvun

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Sosiaaliturva kohti perustuloa 2010-luvulla Vihreiden linjapaperi perustulosta (hyväksytty puoluehallituksessa 20.8.2010)

Sosiaaliturva kohti perustuloa 2010-luvulla Vihreiden linjapaperi perustulosta (hyväksytty puoluehallituksessa 20.8.2010) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Sosiaaliturva kohti perustuloa 2010-luvulla Vihreiden linjapaperi perustulosta (hyväksytty

Lisätiedot

Miten metsänomistus vaikuttaa pysyvään kunnalliseen hoitoon joutuvien henkilöiden hoitomaksuihin ja erilaisiin Kelan maksamiin sosiaalietuuksiin

Miten metsänomistus vaikuttaa pysyvään kunnalliseen hoitoon joutuvien henkilöiden hoitomaksuihin ja erilaisiin Kelan maksamiin sosiaalietuuksiin Miten metsänomistus vaikuttaa pysyvään kunnalliseen hoitoon joutuvien henkilöiden hoitomaksuihin ja erilaisiin Kelan maksamiin sosiaalietuuksiin Polvelta Toiselle messut, Rovaniemi 18.3.2017 Antti Pajula,

Lisätiedot

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010

OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 OPINTOTUKI INFO INFO VUONNA 2010 Opintotukea on opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 Kuka saa opintotukea ja kuinka Yliopistotutkintoon monta kuukautta? ( tukiajat 1.8.2005 alkaen)

Lisätiedot

Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin

Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin Kuulemistilaisuus Ympäristövaliokunta 16.11.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HE 40/2015 VP EDUSKUNNALLE LAIKSI OPINTOTUKILAIN MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HE 40/2015 VP EDUSKUNNALLE LAIKSI OPINTOTUKILAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 1 / 8 Eduskunta Sivistysvaliokunta Lausuntopyyntö 29.9.2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HE 40/2015 VP EDUSKUNNALLE LAIKSI OPINTOTUKILAIN MUUTTAMISESTA Yleistä lausuu pyydettynä eduskunnan

Lisätiedot

Opintotuki ja opiskelijan asuminen. Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017

Opintotuki ja opiskelijan asuminen. Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017 Opintotuki ja opiskelijan asuminen Mäntsälän lukio, huhtikuu 2017 Opintotuki Opintotukea ja asumistukea koskevat tiedot löytyvät Kelan sivuilta. Tässä myös mainio pikaopas kaaviona. Sivuilla on myös hyvä

Lisätiedot

DIGITALISAATIO JA AUTOMATISOITU SOSIAALITURVA

DIGITALISAATIO JA AUTOMATISOITU SOSIAALITURVA MIKÄ YLEISTURVA? Yleisturva on kolmiportainen sosiaaliturvamalli, jossa yhdistyy suurin osa nykysosiaaliturvan tukimuodoista ja pienituloisten verovähennyksistä. Se on automatisoitu ja sosiaaliturvaa yksinkertaistava

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja julkisen talouden suunnitelma: vaikutus eri väestöryhmien toimeentuloon. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Vuoden 2016 talousarvio ja julkisen talouden suunnitelma: vaikutus eri väestöryhmien toimeentuloon. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Vuoden 2016 talousarvio ja julkisen talouden suunnitelma: vaikutus eri väestöryhmien toimeentuloon Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 8.10.2015 Väestö yleensä

Lisätiedot

Toimeentulotuen ja asumistuen yhteys

Toimeentulotuen ja asumistuen yhteys Toimeentulotuen ja asumistuen yhteys Pasi Moisio Vähimmäisturvayksikkö Sosiaali- ja terveyspolitiikan ja -talouden osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Työelämän ja sosiaaliturvan yhteensovitus

Lisätiedot

Keskustaopiskelijat: Keskustan esitykset työurien pidentämiseksi alkupäästä. 1 Opintojen nivelvaiheet sujuviksi ja välivuodet vähemmiksi

Keskustaopiskelijat: Keskustan esitykset työurien pidentämiseksi alkupäästä. 1 Opintojen nivelvaiheet sujuviksi ja välivuodet vähemmiksi Keskustaopiskelijat: Keskustan esitykset työurien alkupäästä Työurien pidentäminen alkupäästä, etenkin korkeakoulutettujen osalta, on tehtävä jossa vastuu on ennen kaikkea opiskelijalla itsellään, mutta

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kela-siirto

Toimeentulotuen Kela-siirto Toimeentulotuen Kela-siirto Pasi Moisio Sosiaalipolitiikan tutkimusyksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Sosiaaliturvan uudistukset -seminaari Sosiaalipoliittinen yhdistys 3.2.2015 Tieteiden talo

Lisätiedot

Sosiaaliturva ja elämänvaiheet. Sosiaaliturva esimerkkihenkilöiden elämänvaiheissa Aino, Perttu ja Viivi

Sosiaaliturva ja elämänvaiheet. Sosiaaliturva esimerkkihenkilöiden elämänvaiheissa Aino, Perttu ja Viivi Sosiaaliturva ja elämänvaiheet Sosiaaliturva esimerkkihenkilöiden elämänvaiheissa Aino, Perttu ja Viivi Sosiaaliturva esimerkkihenkilöiden elämänvaiheissa Aino, Perttu ja Viivi Jotkut epäilevät, etteivät

Lisätiedot

Vanhempainvapaan voi pitää myös osittaisena jolloin molemmat vanhemmat ovat samaan aikaan osa-aikatöissä ja saavat osittaista vanhempainrahaa.

Vanhempainvapaan voi pitää myös osittaisena jolloin molemmat vanhemmat ovat samaan aikaan osa-aikatöissä ja saavat osittaista vanhempainrahaa. Perhevapaiden 1 (6) Perhevapaiden Suomen nykyinen perhevapaajärjestelmä on kipeästi uudistuksen tarpeessa. Järjestelmä on tarpeettoman jäykkä eikä tue joustavaa työn ja perheen yhteensovittamista. Pala-palalta

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valtakunnallisen vaikuttamisen ohjelma Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (OSAKO) linjaus opiskelijan yhteiskunnasta,

Lisätiedot

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia.

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien

Lisätiedot

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllä mainitusta asiasta.

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllä mainitusta asiasta. LAUSUNTO Helsinki 9.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö STM051:00/2016 Asia: Lausunto hallituksen esityksestä laiksi perustulokokeilusta SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten

Lisätiedot

Perustulo elinkeinoelämän näkökulmasta. EK:n Perustuloseminaari Ilkka Oksala

Perustulo elinkeinoelämän näkökulmasta. EK:n Perustuloseminaari Ilkka Oksala Perustulo elinkeinoelämän näkökulmasta EK:n Perustuloseminaari 6.6.2017 Ilkka Oksala Sosiaaliturvaamme haastetaan Nykyistä sosiaaliturvamallia haastetaan Vaikeaselkoinen saajan näkökulmasta Onko oikeudenmukainen?

Lisätiedot

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI JA HARJOITTELU ULKOMAILLA Harjoitteluun voi saada opintotukea kun Opiskelija saa harjoittelustaan opintopisteitä opintopisteitä ei tarvitse kertyä 5 op/tukikuukausi/harjoittelukuukausi Lukuvuoden

Lisätiedot

Neljä tapaa uudistaa työttömyysturvaa

Neljä tapaa uudistaa työttömyysturvaa 2 2016 Neljä tapaa uudistaa työttömyysturvaa Kesäkuu 2016 Lisätiedot: Joonas Rahkola joonas.rahkola@sak.fi puhelin 020 774 0189 Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 1 YHDISTELMÄVAKUUTUS

Lisätiedot

Hallituksen esitys linjapaperin muuttamiseksi

Hallituksen esitys linjapaperin muuttamiseksi Hallituksen esitys linjapaperin muuttamiseksi Lisäykset linjapaperiinpunaisella värillä. Poistot linjapaperista yliviivattuina. Perustelut muutoksille numeroituna. 2.2. Toimeentulo Päätoimisen opiskelun

Lisätiedot

Vanhempainvapaan joustomalli

Vanhempainvapaan joustomalli Vanhempainvapaan joustomalli Väestöliiton ehdotus perhevapaajärjestelmään Vanhempainvapaan kokonaiskesto: Yhteensä 16 kk. Tämä koostuu: Äidin osuudesta: - ennen lapsen syntymää 1 kk - lapsen syntymän jälkeen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI YLEISESTÄ ASUMISTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (HE 231/2016)

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI YLEISESTÄ ASUMISTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (HE 231/2016) MUISTIO 1(3) Neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen 15.11.2016 Sosiaali- ja terveysvaliokunta HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI YLEISESTÄ ASUMISTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (HE 231/2016) Esityksen

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut ja yhteiskunnan tuet

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut ja yhteiskunnan tuet Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut ja yhteiskunnan tuet Seinäjoki 8.11.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta henkilöiltä

Lisätiedot

Ennen asunnonhakua: Kun kiinnostava asunto löytyy: Kartoita omia tuloja ja menojasi Selvitä mihin asumisen tukiin ja etuuksiin sinulla on mahdollinen oikeus (ole tarvittaessa yhteydessä oman kuntasi sosiaalitoimeen

Lisätiedot

Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän käyttöönotosta Äänekoskella

Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän käyttöönotosta Äänekoskella Kaupunginvaltuusto 60 08.09.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 287 15.09.2008 Perusturvalautakunta 86 30.09.2009 Kaupunginhallitus, julkinen 55 15.02.2010 Kaupunginvaltuusto 25 08.03.2010 Keskusta-oikeisto

Lisätiedot

Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011

Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011 Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011 Perusturvan riittävyyden arviointityöryhmä 1.3.2011 3.3.2011 1 Tausta Joulukuussa 2010 kansaneläkeindeksistä annettuun lakiin lisättiin säännös joka neljäs

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen Timo Lindholm / Sitra 22.8.2017 Lähtökohdat - Globaalit ilmiöt muokkaavat työelämää hävittävät ja luovat töitä. - Työn murroksen

Lisätiedot

Hallitusohjelmaan väestön ja työvoiman uusiutuminen

Hallitusohjelmaan väestön ja työvoiman uusiutuminen 3+ tiimi (Risto, Honkanen, Rauno Saarnio, Matti Sillanpää, asiantuntijoita) Hallitusohjelmaan väestön ja työvoiman uusiutuminen Uusiutumistasoinen syntyvyys ja samalla ikääntymisen taittaminen ei ole mahdollista

Lisätiedot

vaikutuksista perusturvaan

vaikutuksista perusturvaan Pasi Moisio Seppo Sallila RAPORTTI 20 2012 RAPORTTI 20/2012 Pasi Moisio ja Seppo Sallila Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN 978-952-245-617-5 ISSN 1798-0089 Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin tukea voi saada? 2 Miten tulot vaikuttavat tukeen? 3 Miten tuen määrä lasketaan?

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Miten heikossa asemassa olevia nuoria voidaan tukea palveluissa?

Miten heikossa asemassa olevia nuoria voidaan tukea palveluissa? Miten heikossa asemassa olevia nuoria voidaan tukea palveluissa? Mirja Määttä Tutkija, VTT, Kohtaamo-hanke Keski-Suomen ELY-keskus (Itä-Suomen yliopisto) Tarve muutokselle nuorten palveluissa Nuorten etuus-,

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1992 vp - HE 72 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain muuttamisesta ja rajoituksesta oikeuteen saada aikuisopintorahaa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan aikuisten

Lisätiedot

PERHEVAPAAUUDISTUS ILKKA KAUKORANTA SAK:N TASA-ARVOVIIKONLOPPU SOKOS HOTEL VAAKUNA HÄMEENLINNA

PERHEVAPAAUUDISTUS ILKKA KAUKORANTA SAK:N TASA-ARVOVIIKONLOPPU SOKOS HOTEL VAAKUNA HÄMEENLINNA PERHEVAPAAUUDISTUS ILKKA KAUKORANTA SAK:N TASA-ARVOVIIKONLOPPU 16.-17.4.2016 SOKOS HOTEL VAAKUNA HÄMEENLINNA UUDET PERHEVAPAAPALIKAT TASA-ARVO OLETUKSENA, MUTTA VANHEMMAT VOIVAT SIIRTÄÄ ETUUKSIA KESKENÄÄN

Lisätiedot

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Ikärakenne Lähtökohtia Palvelujen tarve lisääntyy ja painopiste muuttuu Palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät eläkkeelle Työvoimakilpailu

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992).

Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992). Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992). Tulotiedot tulee toimittaa päivähoidon johtajalle hakemuksen palautuksen yhteydessä, kuitenkin

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

ALKUPERÄINEN TEKSTI MUSTA! MUUTOKSET PUNAISELLA, perustelut jätetty ohjelmaan.

ALKUPERÄINEN TEKSTI MUSTA! MUUTOKSET PUNAISELLA, perustelut jätetty ohjelmaan. 1 ALKUPERÄINEN TEKSTI MUSTA! MUUTOKSET PUNAISELLA, perustelut jätetty ohjelmaan. 2 YKSILÖ 3 Opiskelijan toimeentulo 4 Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon. 5 6 Opintotuki

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

HE 152/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

HE 152/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annettua

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI)

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) 31.10.2017 Kärkihankkeen tavoitteet ja sisällöt Toimenpidekokonaisuus 1 Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit Määrittää maakuntien

Lisätiedot

HE 64/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia valtiontakauksen määrää.

HE 64/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia valtiontakauksen määrää. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

JOHDATUS JATKO-OPISKELIJAN OPISKELIJA-ASEMAAN. Petri Sjöblom 3.4.2007

JOHDATUS JATKO-OPISKELIJAN OPISKELIJA-ASEMAAN. Petri Sjöblom 3.4.2007 JOHDATUS JATKO-OPISKELIJAN OPISKELIJA-ASEMAAN Petri Sjöblom 3.4.2007 "Everything that is really great and inspiring is created by the individual who can labour in freedom" A.Einstein BUT: Can there be

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Hallituksen muutosesitys linjapaperiin

Hallituksen muutosesitys linjapaperiin SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 07 Sivu 1 / 6 1 Hallituksen muutosesitys linjapaperiin 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Lisäykset

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan opintotukilakia muutettavaksi siten, että laissa säädetyt markkamäärät muutettaisiin euroiksi ja senteiksi. Muutokset

Lisätiedot

Hallituksen ehdolliset lisätoimet

Hallituksen ehdolliset lisätoimet Hallituksen ehdolliset lisätoimet Ehdolliset lisäsäästöt: suoraan palkansaajiin kohdistuvia ovat työttömyysturva, vuorotteluvapaa, vanhempainvapaan lomakarttuman poistaminen eli yhteensä 202 miljoonaa.

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT

OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT 1 OPINTOTUKI-INFO VUONNA 2014 LÄÄKETIETEEN OPISKELIJAT SISÄLTÖ OPINTOTUKIAIKA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA ASUMISLISÄ LAINATAKAUS OPINTOTUEN TULOMALLI OPINTOTUEN HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot