Hyvinvointia oppimisesta. Sivulla 4 Kehoäly - Hyvinvoinnin ja läsnäolon menetelmä - Tapio Sippoin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia oppimisesta. Sivulla 4 Kehoäly - Hyvinvoinnin ja läsnäolon menetelmä - Tapio Sippoin"

Transkriptio

1 1 Lohja Vihti Siuntio Hiiden Luukku Hiiden Opiston asiakaslehti 2014 Hyvinvointia oppimisesta Eurooppalainen vertaileva tutkimus BeLL (Benefits of Lifelong Learning) vapaan sivistystyön opintojen tuottamista hyödyistä valmistui tammikuussa Tutkimukseen osallistui kymmenen maata; Englanti, Espanja, Italia, Romania, Saksa, Serbia, Slovenia, Suomi, Sveitsi ja Tšekki. Suomen koordinaattorina toimi professori Jyri Manninen Itä-Suomen yliopistosta. BeLL:n tutkimuskohteena olivat vapaan sivistystyön opinnot, joita Suomessa järjestää kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot ja liikunnan oppilaitokset. Opinnot ovat harrastustavoitteisia, ei-ammatillisia kursseja, jotka perustuvat vapaa- ja omaehtoisuuteen. Lue lisää sivulta 2. Tapio Sippoin on Hiiden Opiston uusi tuntiopettaja lukuvuodella Hän opettaa Kehoälymenetelmää, josta kertoo sivulla 4. Tässä numerossa: Timo Nevalainen opiskelee japanin kieltä Hiiden Opistossa matkailuansa varten. Japanin matkastaan Timo koosti kuvakirjan nimeltään From Hanko to Tokyo. Timo kertoo opiskelustaan sivulla 10. MAAHANMUUTTAJA- OPETUKSEN MONET MUODOT HIIDEN OPISTOSSA Hiiden Opisto tukee maahanmuuttajien kotoutumista monin tavoin. Opetushallitus on myöntänyt Hiiden Opistolle avustusta tätä työtä varten. Kurkista sivuille 9 ja 12, mitä kaikkea opiston monikulttuurisuus voi olla! Sivulla 2 Tarvitaanko Hiiden Opistoa? - Anne Kotonen Vapaan sivistystyön hyödyt - Bell-tutkimus Sivulla 3 Kansalaisopistojen rahoitusuudistus -Matti Saarinen Sivulla 4 Kehoäly - Hyvinvoinnin ja läsnäolon menetelmä - Tapio Sippoin Tavallisen tantan elämänlaajuinen itsekasvatusprojekti - Marja-Riitta Turunen Karjalohjan kuvataidenäyttely , Karjalohjan kirjaston kulttuurivintti Lohjan kevätnäyttely , Lohjan pääkirjasto Lohjan kuvataidenäyttely , Lohjan pääkirjasto Sivuilla 5-8 Hiiden Opiston kevään 2015 tapahtumia sekä aineosastojen kurssitarjonta Sivulla 9 Lohjan kulttuuripalveluiden kuulumisia Sivuilla Timo ja Markku - sitkeät ja elämänmyönteiset opiskelijat Sivulla 12 Monikulttuurisuuden monet muodot Hiiden Opistossa Vihdin kevätnäyttely , Työväentalo Rientola, Nummela Nummelan kuvataidenäyttely , Nummelan kirjasto Tanssi- ja musiikkigaala! lauantaina Laurentius-sali, Lohja

2 2 HIIDEN LUUKUN TOIMITUS 2014 Tarvitaanko Hiiden Opistoa? p ä ä k i r j o i t u s Päätoimittaja Anne Kotonen Toimitussihteeri Marja-Riitta Turunen Toimittajat Kaisa Hannula, Ilona Kauppinen, Eija Terävä, Marja-Riitta Turunen Taitto Kaisa Hannula, Eija Terävä Painatus Lönnberg Oy Hiiden Opisto on Lohjan, Vihdin ja Siuntion alueella toimiva kansalaisopisto. Eurooppalainen taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD vertaili aikuisten taitotasoja 24 maassa Suomesta tutkimukseen osallistui noin 3,5 milj vuotiasta kansalaista. Tutkimuksessa tarkasteltiin lukutaitoa, numerotaitoa sekä ongelmanratkaisutaitoa. Suomalaisten nuorten aikuisten taidot olivat vertailun huippua, sen sijaan vanhempien työikäisten taidot selvästi heikompia vaikkakin keskimääräistä korkeampia muihin maihin verrattuna lukutaidossa ja numerotaidossa. Taitotasot kääntyvät jyrkkään laskuun sekä Suomessa että muissa tutkimusmaissa 35 vuoden iässä ja ovat alimmillaan 65-vuotiaiden ikäryhmässä, johon tutkimus rajautuukin (Kuva 1. Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC: Programme for the International Assesment of Adult Competencies, OECD). Pisa-tutkimuksista tiedämme, että suomalaisten lasten ja nuorten koulutus ja osaamistaso on maailman huippua. Sen sijaan osaamisvaje ja koulutukseen osallistumattomuus tuli esiin aikuisten PIAAC-tutkimukseen osallistuneilla vanhemmissa ikäryhmissä. Tuloksista ilmenee hälyttävästi, että esim. tietotekniikkaa soveltavissa ongelmanratkaisuissa jopa miljoonalla suomalaisella aikuisella on puutteelliset taidot. PIAAC-tuloksia pohtiessaan Opetus- ja kulttuuriministeriön johtaja Kirsi Kangaspunta peräänkuuluttaa koko kansakunnan osaamispotentiaalin saattamista täysimääräiseen käyttöön. Kangaspunta heittää pallon mm. vapaalle sivistystyölle. (Rakenteiden uudistaminen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön näkökulmasta, OKM 2014). Kansalais- ja työväenopistoilla - Hiiden Opisto mukaan lukien - onkin aikuisten osaamisen edistämisessä ja ylläpitämisessä PIAACin valossa valtavasti tekemistä. Pelkästään tietoyhteiskuntataitojen opettamisessa ja tietotekniikan osaamistason nostamisessa yli 35 -vuotiaiden ikäryhmässä on haastetta. Hiiden Opisto ottaa kopin Kangaspunnan pallosta ja ryhtyy töihin. Kyllä, Hiiden Opistoa todella tarvitaan. Kuva 1. Taitojen keskiarvot ikäryhmittän Suomessa (PIAAC) rehtori Anne Kotonen Vapaan sivistystyön hyödyt BeLL (Benefits of Lifelong Learning) eurooppalainen vertaileva tutkimus vapaan sivistystyön opintojen tuottamista hyödyistä valmistui tammikuussa Tutkimukseen osallistui kymmenen maata; Englanti, Espanja, Italia, Romania, Saksa, Serbia, Slovenia, Suomi, Sveitsi ja Tšekki. Suomen koordinaattorina toimi professori Jyri Manninen Itä-Suomen yliopistosta. Tutkimuksessa mitattiin opiskelijan kokemaa muutosta omassa elämässään ja opiskelun tuottamia laajempia hyötyjä niin perheelle, yhteisölle, työelämälle ja yhteiskunnalle. Tuloksista ilmeni, että suurin osa vapaan sivistystyön opintoihin osallistuneista tunnistaa monia erilaisia opiskelun tuottamia hyötyjä. Yli 70 prosenttia kokee opiskelumotivaation, sosiaalisen kanssakäymisen ja hyvinvoinnin sekä tyytyväisyyden lisääntyneen opiskelun ansiosta. Uudet taidot ja tiedot lisäävät itseluottamusta ja tunnetta, että yksilö pystyy vaikuttamaan oman elämänsä suuntaan. BeLL-tutkimuksen tulosten mukaan vapaa sivistystyö tuottaa työelämälle paremmin osaavia ja jaksavia työntekijöitä. Yhteiskunta saa aktiivisia kansalaisia, terveydenhuolto- ja sosiaalikulut pienenevät ja sosiaalinen koheesio vahvistuu. Aikuisopiskelu hyödyttää eniten niitä aikuisopiskelijoita, joiden koulutustaso on matalampi. Vapaa sivistystyö tasoittaa siten lapsuuden ja nuoruuden koulutusmahdollisuuksien eroja. Tutkijat esittävät tutkimuksen tulosten pohjalta, että vapaan sivistystyön opinnot tulisi huomioida paremmin kansallisessa ja EU:n koulutuspolitiikassa ja opintojen selvät hyvinvointivaikutukset tulisi hyödyntää systemaattisemmin. Vapaasta sivistystyöstä ei voi säästää, se tuottaa paljon enemmän hyötyjä kuin aiheuttaa menoja. Vastaavasti vapaasta sivistystyöstä säästäminen lisää yhteiskunnan menoja varsin nopeasti, esimerkiksi lisääntyvinä sosiaali- ja terveysmenoina, tiivistää Suomen-koordinaattori Jyri Manninen tulokset. Sosiaalinen koheesio tarkoittaa yhteiskunnan sisäistä eheyttä. Se kuvaa yhteiskunnan yhtenäisyyttä ja luokka- ja elintasoeroja ja sitä, kuinka jäsenet elävät ja tekevät töitä yhdessä. Teksti: Marja-Riitta Turunen Linkkivinkit: Koulutukseen osallistumisen hyödyt (Bell-tutkimus). Eniten lisääntyi koulutusmyönteisyys (96 % vastanneista), vähiten työhön liittyvät hyödyt (47 % vastanneista). Opiskelun vaikutus hyvinvointiin. Ote Hiiden Opiston kurssiarviointikyselystä

3 Kansalaisopistojen rakenne- ja rahoitusuudistus tulee, oletko valmis Hiiden Opisto? 3 Hallitus antoi päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimenpanosta. Päätöksen mukaan myös vapaassa sivistystyössä toteutetaan rakenne- ja rahoitusuudistus Matti Saarinen, lohjalainen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan sekä sivistys- ja tiedejaoston jäsen, lupautui suomentamaan meille vireillä olevaa uudistusta. (http://www.hare.vn.fi/mhanke) Hiiden Opiston on säilytettävä omat kasvonsa Rakenneuudistuksen tavoitteena on toiminnan laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi luoda riittävän suuret vapaan sivistystyön oppilaitokset ja elinvoimainen ylläpitäjäverkko, jossa on nykyistä vähemmän ylläpitäjiä. Ylläpitäjäverkon muodostumiseen vaikuttavat olennaisesti myös ne ratkaisut, joita tehdään koskien ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta ja perusopetusta. Voisiko tämä ajatus johtaa siihen, että Hiiden Opisto yhdistetään vaikkapa Laureaan, Lohjan lukioon tai johonkin vielä suurempaan seutuopistoon vai onko Hiiden Opisto mielestäsi tarpeeksi suuri toimiakseen nykyisenlaisella pohjalla? - Ylläpitäjäkunnat päättävät tietenkin itse näistä asioista. Itse toivoisin, että päätöksissä huomioitaisiin ns. läheisyysperiaate, joka on Euroopan Unionin keskeisiä toimintaperiaatteita. Ei ole mikään itseisarvo, että kokoa kasvatetaan. Merkitystä on sillä, että tunnetaan ihmiset, tavat ja ympäristö, hyvänä esimerkkinä ovat kyläkoulut. Hiiden Opistollakin täytyy olla omat kasvot, jotka kuntalainen voi tunnistaa. Hiiden Opiston alueen väestöpohja on yli asukasta, se varmasti on riittävä pohja toiminnan jatkamiselle nykyiselläänkin. Hiiden Opiston tilanne on myös muutoin erittäin hyvä, niin taloudellisten kuin muidenkin resurssien suhteen. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää ja ajantasaistaa rahoituksen määräytymisperusteet. Rahoituksen tulee kannustaa opiskelumuotojen kehittämiseen ja toiminnan ennakoitavuuden parantamiseksi määritellään vapaan sivistystyön toiminnan volyymille ylläpitäjäkohtaiset rahoituksen reunaehdot. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä Hiiden Opistolle? - Vastaan suoraan inhorealistisesti, kyse on rahasta ja sen säästämisestä. Hiiden Opiston on tultava toimeen nykyistä pienemmillä resursseilla. Valtio supistaa omaa rahoitusosuuttaan, joka määräytyy valtionosuuksiin oikeuttavien tuntien määrän ja tunnin yksikköhinnan perusteella. Jos opisto ylittää toiminnassaan nämä reunaehdot, niin ylimenevä osa jää sen omaan piikkiin. Toiminnan ennakoitavuus tarkoittaa sitä, että rahoitus on vakaalla pohjalla ja leveämmillä hartioilla, jotta yllättävät notkahdukset tai muutokset tulorahoituksessa eivät vaaranna opiston toimintaa. Korkea osaaminen, henkivakuutus tulevaisuuteen Matti Saarinen on kalastuksen lisäksi kiinnostunut kielistä ja käyttäytymistieteistä, joihin hän toivoo voivansa paneutua vaikkapa Hiiden Opistossa työelämän kiireiden hellittäessä. Perhesyistä ruotsin ja hollannin kielet ovat hänelle läheisiä. Matti Saarinen, olet eduskunnan sivistys- ja tiedejaoston jäsen, mitkä asiat sillä alueella koet tärkeimmiksi tällä hetkellä? - Suomessa on maailman paras koulutusjärjestelmä, jonka jatkuvuus on taattava tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Aikoinaan Suomi on juostu maailmankartalle ja metsää on kaadettu muskeleiden avulla, mutta nyt tarvitsemme menestyäksemme aivoja ja henkistä pääomaa. Jos emme onnistu koulutuspolitiikassamme, putoamme kansakuntien maakuntasarjaan, jolle on tarjolla vain hanttihommia, jotka eivät muille kelpaa. Näen korkean osaamisen pitkälti henkivakuutuksena tulevaisuuteen, jolla voidaan taata se, että Suomi on jatkossakin osaava ja inhimillinen hyvinvointivaltio. Kannan huolta myös vapaan sivistystyön resurssien riittävyydestä, sillä sen tekemän työn vaikutus yhteiskuntaamme ja ihmisten hyvinvointiin on suuri. On ollut jo yli sata vuotta. Toteutuuko koulutuksen/vapaan sivistystyön tasa-arvoistava tavoite? - No nyt päästiin ihan ajan valtimolle. Ilmiö on vielä marginaalinen, mutta tulee esiin selvästi jo pienten lasten kohdalla. Tasa-arvo ei toteudu esimerkiksi lasten harrastuksissa, osa jää ulkopuolelle. Sama kehitys jatkuu koulussa, osa jää ulkopuolelle ja jää lopulta myös ilman koulutusta. Ilman koulutusta ei saa töitä ja nuori syrjäytyy yhteiskunnasta ja elämästä. Tällä hetkellä joka päivä työkyvyttömyyseläkkeelle jää 4-5 alle 30-vuotiasta. Ongelmat ovat koko ajan vaikeampia ja ratkaisua niihin olisi etsittävä ajoissa. Kansalaisopisto ei yksinään voi paljoa tehdä, mutta sen oven olisi oltava aina auki ja kynnyksen vielä matalampi, jotta se ihan surkeimmassakin jamassa oleva ihminen voisi astua siitä sisään niin halutessaan. Hänelle pitäisi ojentaa vielä käsikin kynnyksen ylittämisen avuksi. Marja-Riitta Turunen! Talousprofessori: Koulutus on peruspilari Lamasta on taloustieteilijä Sixten Korkmanin mukaan turha syyttää hyvinvointivaltiota tai liian isoja palkkoja. Syyt ovat rakenteissa: Nokian romahduksessa, metsäteollisuuden kutistumisessa, metalliteollisuuden ongelmissa ja euroalueen kriisissä. Kun kasvuresepti on hukassa, kysytään arvoja: millaisen yhteiskunnan me haluamme? Professori varoittaa uhraamasta pohjoismaista hyvinvointivaltion mallia lamalle. Koulutus on mallin peruspilari ja Suomen tärkein kilpailutekijä. Hyvinvointivaltiota ei hoideta leikkauksilla vaan veropohjaa vahvistamalla, Aalto-yliopiston professori muistuttaa. Se tarkoittaa talouden saattamista kestävään kasvuun. Lisäksi hyvinvointivaltion lupausta pitää täsmentää, jotta kukin tietää, mitä verojensa vastineeksi saa. Taloustieteen professori Sixten Korkman, Aaltoyliopisto, Korkmanin esitys Julkisen talouden kriisi ja koulutus on pidetty Toisen asteen rakenneseminaarissa Helsingissä. Lainaus Soulista

4 4 Kehoäly - läsnäolon ja itsehoidon menetelmä Kuka olet ja mikä on taustasi? Olen Tapio Sippoin, Hiiden Opiston tuntiopettaja, Kehoälyn harjoitusten ja Terveysmeditaation kehittäjä, sekä meridiaanihieronnan ja akupainannan ammattilainen. Akateemiselta taustaltani olen kauppatieteen maisteri, pedagogi ja uskontotieteilijä. Olen myös työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden asiantuntija, urheiluvalmentaja, hieroja, akupunktioterapeutti ja jäsenkorjaaja. Olen toiminut itsehoidollisten terveysharjoitusten ohjaajana ja opettajana yli kaksikymmentä vuotta. Opettajan tai ohjaajan persoonallisuus, asiantuntemus ja lähestymistapa ovat oppimiselle tärkeitä. Lisäksi ryhmän merkitys on suuri. Terhi Kouvo, Bell, Miten olet kehittänyt Kehoälyn menetelmän? Kehoäly on syntynyt kolmenkymmenen vuoden jatkuvan prosessin aikana. Ensimmäiset Kehoälyn harjoitukset kehittelin 80-luvulla ja siitä lähtien olen kehittänyt Kehoälyn harjoituksia koko ajan lisää. Kehoälyn harjoitusten taustalla vaikuttaa laaja opiskeluni ja kokemukseni erilaisista bodymind-menetelmistä ja parantamisen muodoista. Suurin osa Kehoälyn harjoituksista on itseni kehittämiä, mutta joukossa on joitakin muualta lainattuja ja sovellettuja harjoituksia. Voidaan sanoa, että harjoitukset muistuttavat joiltain osin joogaa. Mikä on ominaista harjoittelulle? Kehoälyharjoitukset vahvistavat ihmisen toimintakykyä ja vähentävät stressiä. Kehoälyn harjoittelu on terveysliikuntaa ja se sisältää erilaisia liikesarjoja, hermostoa vahvistavaa harjoittelua, lempeää itsehoitoa, oman elinvoiman tunnistamista ja rentoutusharjoituksia. Kehoälyn harjoittelun seuraukset voisi tiivistää niin, että oman elämän mielekkyys ja kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy. Tämä sopii myös Hiiden Opiston tämän vuoden opetus teemaan oppimisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Kenelle suosittelet Kehoäly läsnäolon ja itsehoidon kurssia ja miksi? Kurssin opetus painottuu perusteiden oppimiseen ja kurssi sopii senioreille, keski-ikäisille ja nuorille, kaikille, joilla on halua oppia enemmän itsestään. Kurssi sopii erityisesti stressistä tai väsymyksestä kärsiville, sekä kaikille jotka ovat kiinnostuneita omasta hyvinvoinnistaan. Mitä hyötyä kurssin käymisestä on? Kurssilla oppii tiedostamaan omaa kehon ja mielen yhteyttä ja sitä kuinka harjoittelua kannattaa tehdä. Kurssin ensisijainen tarkoitus on ohjata ihmisiä kuuntelemaan omaa kehoaan, arvostamaan aidommin itseään, sekä tulemaan tietoisemmaksi omasta elinvoimastaan. Oleellista on erilaisten harjoitusten kautta saavutettava kyky rauhoittaa ja vahvistaa omaa mieltä, sekä kasvava elämän mielekkyyden kokemus sitä voisi verrata mindfulnessiin. Veden ja luonnon vaikutukset hyvinvointiin ovat vahvoja. Mihin polku vie, jos tästä oikein innostuu? Kurssin jälkeen voi tehdä itsenäisesti Kehoälyn harjoituksia esim. kotona ja työpaikalla. Enemmän asiasta innostuneet voivat syventää Kehoälyn osaamista edistyneemmille suunnatuilla kursseilla, laajentaa Kehoälyyn liittyvää ymmärrystä menemällä MindWellness terveysmeditaation kursseille ja harjoituksiin, sekä jatkaa halutessaan vaikka Kehoälyn ohjaajien koulutukseen. Haastattelu: Ilona Kauppinen Lisätietoja: Tavallisen tantan elämänlaajuinen itsekasvatusprojekti Kuva: Eija Terävä Itsekasvatus, mitä se on? Useimmille itsekasvatusta pohtineille suomalaisen sivistystyön veteraaneille kuten J.V. Snellman, Santeri Alkio, Zahris Castrén ja Urpo Harva itsekasvatuksen selkeänä johtotähtenä näytti olevan ihmisyyden edistäminen muodossa tai toisessa. Yksilöllisestä näkökulmasta itsensä kasvattaminen saattoi sivistystyön tuolloisessa merkitysmaailmassa tarkoittaa herruutta yli villien intohimojen tai pyrkimystä pois joutilaisuudesta (Jaakko Rantala, Kansalaisfoorumi.net-verkkolehti, ). Tämän tantan elämässä on tarvittu rutkasti tuota itsekasvatusta. Vapaan sivistystyön oppilaitokseen tutustuin jo 16-vuotiaana vähemmän vapaaehtoisesti 1970-luvun alkupuolella, kun laahustin Tuusulan kansanopiston ovesta sisään. Äitini patisti minut sinne kotitalouslinjalle toivoen tyttäressään tapahtuvan suotuisaa kehitystä. Sivistystä postilaatikossa Työväenopiston oven aukaisin ensimmäisen kerran muutamaa vuotta myöhemmin Vantaalla. Suoritin heti laakista tutkinnon - perhepäivähoitajatutkinnon nimittäin. Tarvitsin kasvatusoppia, sillä olin tullut äidiksi (huom. villit intohimot) ja ottanut vielä päivähoitolaisenkin (huom. pyrkimys pois joutilaisuudesta). Suoritin samoin tein myös Kansanvalistusseuran kirjeopistossa muitakin lapsenkasvatukseen sekä kirjoittamiseen liittyviä kursseja. Kirjeopisto oli 40 vuotta sitten autottomalle, köyhälle kotiäidille mainio tapa opiskella. Muistan vieläkin, kuinka innostuneena odotin päiväpostin tuloa. Kirjeitse saapuva sivistys valaisi arkipäivääni kirkkaan kevätauringonsäteen lailla. Muutettuani Vihtiin vuonna 1980 ryhdyin ns. virallisen koulutukseni lisäksi kasvattamaan itseäni kansalaisopistossa milloin miltäkin kantilta. Olen hakenut tietoa ja taitoa, henkistä huoltoa sekä kehon kohennusta. Muistan erityisellä lämmöllä yli kaksikymmentä vuotta sitten Nummelassa kokoontunutta naisten piiriä, joka taisi olla melkeinpä feministinen sortiltaan. Viisautta verkossa Pitäjänkeskuksessa olen paukutellut kangaspuilla mattoa ja muokannut savesta kippoja. Olen opetellut digikameran käyttöä ja kuvankäsittelyä sekä kirjoittamista eri näkökulmista lähestyen. Opistossa olen saanut myös päivitettyä tarvittaessa uusia kansalaistaitoja atk-ajokortin, hygieniapassin ja EA-kortin muodossa. Tänä! syksynä olen aloittanut ohjaajana Hiiden Opiston ikäihmisten yliopistossa, jossa professorien jakama viisaus saapuu verkon ja tietokoneen kautta esimerkiksi Karisjärven vanhalle kansakoululle. Loppuyhteenvetona totean, että olen pikku hiljaa päässyt villien intohimojen herraksi ja joutilaisuutta vastaan taistelen joka päivä. Lieneekö vapaan sivistystyön ja itsekasvatuksen ansiota vaiko vain ikääntymisen aikaansaamaa luonnollista kehitystä, en tiedä. Muutoin ihmisenä kasvamisen matka jatkuu opistossa sekä sen ulkopuolella. Tavallinen tantta, Marja-Riitta Turunen Nykyisin tulospaineet, talouden mittarit, koulutuspoliittiset tavoitteet ja postmoderni yksilöllisyys vaikuttavat opistotoiminnan taustalla. Niiden puristuksesta huolimatta kannattaa pitää kiinni sadan vuoden läpi kantaneesta sivistysajatuksesta. Maailma tarvitsee tulevaisuudessakin yhdessä toimivia, epäileviä, luovia ja tuntevia eli sivistyneitä ihmisiä. Samu Nyström: Oodi sivistykselle. Helsingin työväenopisto 100 vuotta. Minerva Kustannus Oy.

5 Kevään 2015 ohjelma Hiiden Opistossa 5 Kevätkaudella käynnistyy lähes 160 kurssia, nappaa lehden keskisivunen talteen ja löydä omasi! Myös monilla koko lukuvuoden kestävillä kursseilla on tilaa - kysy lisää toimistoista. Huom., lyhytkursseille ilmoittautuminen viim. kahta viikkoa ennen kurssin alkua. Jos peruutat kurssipaikkasi viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kurssin alkua, ei kurssimaksua peritä. Kevätlukukausi Talviloma Pyhien aattoina ei ole opetusta. Ilmoittaudu ke klo 9:00 alkaen: (019) / (09) Lohjan toimisto Linnaistenkatu Lohja p. (019) fax. (019) tarja.saarinen(at)hiidenopisto.fi ritva.karhu(at)hiidenopisto.fi Avoinna ja ma-to , pe Muina aikoina ma-to 9-15, pe Vihdin toimisto Karhumäenpolku Nummela p. (09) fax. (09) tuula.vartiainen(at)hiidenopisto.fi Avoinna ja ma-to ja 13-15, pe Muina aikoina ma-to ja pe Tapahtumat Lohjan Menneen Ajan Joulumarkkinat Taito- ja taidepaja , Lohjan museon navetta Linnunpönttötalkoot la , Kuo ppanummen koulukeskus, Nummela Karjalohjan kuvataidenäyttely , Karjalohjan kirjaston kulttuurivintti Tanssi- ja musiikkigaala la Laurentius-sali, Lohja Vihdin kevätnäyttely , Työväentalo Rientola, Nummela Lohjan kevätnäyttely , Lohjan pääkirjasto Lohjan kuvataidenäyttely , Lohjan pääkirjasto Opintoretki: Tammelan ylänkö Etelä-Suomen erämaa la Nummelan kuvataidenäyttely , Nummelan kirjasto Opintoretki: Jean Sibeliuksen syntymästä 150 vuotta Tuusulanjärven musiikillisia kulttuurimuistoja la Taiteen ja liikunnan osasto KUVATAITEET ÄITI JA VAUVA -KUVAKYL- PY 2/LAKE to Lohjan yhteislyseon lukio, Lohja. Mäkitalo Annastiina 24 t, maksuton. Kuvakylpy on kuvallinen versio vauvamuskarista ja on tarkoitettu ensimmäisen vauvansa kanssa kotona oleville äideille (ja isille). Kurssilla pyritään kiireettömyyteen ja vauvantahtisuuteen, sekä tutustutaan muihin samassa elämäntilanteessa oleviin. Ilm IKONIMAALAUS ALKEET B pe , la-su Luksia, Ojakkalantie 6, NUMMELA Tarima Ritva, 40 t, 57. Kurssilla perehdytään ikonimaalauksen perusasioihin. Maalataan oma ikoni valinnan mukaan maaja mineraalivärejä käyttäen. Kurssi sopii vasta-alkajille ja ennen maalausta harrastaneille. Tarvikkeita voi ostaa opettajalta. Kurssipäivät: 16.1., 17.1., 18.1., 23.1., 24.1., Ilm AIHEENA IHMINEN pe Pitäjänkeskus, Uudenmaantie 10, VIHTI. Junno Maija, 8 t, 18. Piirrämme ja maalaamme ihmistä. Piirrämme ja maalaamme croquita ja pidempiä asentoja. Mukaan hiiltä, säämiskä, hiilikumi, luonnoslehtiö, lyijykyniä, kumi, akvarellit, siveltimet ja vesipurkki. Litoposteria voi ostaa opettajalta. Kurssipäivät: 30.1., Ilm IKONIMAALAUS INTENSII- VIKURSSI B pe , lasu Lohjan Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA. Tarima Ritva, 40 t, 57. Ikonimaalausta munatemperatekniikalla aikaisemmin maalanneille. Aiheena Suurenviikon ikonit. Ikonien teologiaa, historiaa ja symboliikkaa. Käytännön työskentelyä maa- ja mineraaliväreillä. Vaativa aihe puupohjalle valinnan mukaan. Kurssipäivät: 6.2., 7.2., 8.2., 27.2., 28.2., 1.3. Ilm IKONIMAALAUS INTENSII- VIKURSSI D pe la-su Luksia, Ojakkalantie 6, NUMMELA. Tarima Ritva, 40 t, 57. Sisältö sama kuin edellä Kurssipäivät: 6.3., 7.3., 8.3., 20.3., 21.3., Ilm OMAT KIRJAIN- JA KUVALEI- MASIMET pe , la-su Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, LOHJA. Lyra Iiris, 19 t, 28. Piirrämme ja suunnittelemme kirjaimista ja kuva-aiheista omia leimasimia, joilla painamme kauniita kortteja. Tuo piirustuspaperia, pala voipaperia, maalarinteippiä, lyijykynä, kirurgiveitsi, liimaa ja leimasinvärityyny. Materiaalimaksu Ilm MAALAUSRETKI HALOSENNIE- MEEN ma , la , Lohjan Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA. Junno Maija, 12 t, 41. Matkaamme Halosenniemeen, jonka Pekka Halonen rakennutti perheelleen kodiksi ja itselleen ateljeeksi. Retki toteutetaan tilausbussilla yhdessä valokuvauskurssin kanssa. Paikan päällä jalkaudumme museon ympäristöön piirtämään ja maalaamaan inspiroituen Halosen ja hänen naapureidensa sielunmaisemasta. Lähistöllä lounasmahdollisuus. Ruoka ei kuulu hintaan. Kurssiin kuuluu myös töiden katselmus opistolla sekä matalan kynnyksen näyttelyn kokoaminen opiston käytävälle retkeä seuraavana maanantaina. Retken alustukseksi voi myös osallistua Torsti Salosen luennolle Halosesta ja hänen aikalaisistaan pe (luennolle ilmottaudutaan erikseen). Retkipäivä 16.5., lähiopetuspäivä Ilm AISTIKASTA MAALAUSTA ma-to , pe Lohjan Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA. Junno Maija, 31 t, 47. Lähestymme kuvan tekemistä hieman erilaisesta näkökulmasta. Kutkuttelemme kaikkia aistejamme virittäytyessämme maalamiseen. Annamme musiikin, kirjallisuuden ja ehkä jopa liikkeen vaikuttaa työskentelyymme. Pyrimme pois totutusta ja avaamaan tekemistämme leikkisään suuntaan. Annettuja ja omia aiheita, retkiä. Tekniikka vapaa. Päivä sisältää tunnin ruokatauon. Ilm NÄYTTÄMÖTAITEET TARINATEATTERIKURSSI to Lohjan Yhteislyseon lukio, auditorio, Karstuntie 6, LOHJA, Rimpinen Anna, 52 t, 59. Tarinateatteri on improvisaatiopohjaista, yleisön kokemuksista ja tarinoista syntyvää yhteisöllistä teatteria. Kurssilla tutustutaan tarinateatteriin esitysmuotona ja otetaan haltuun perustekniikoita. Kurssi kehittää esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja. Ilm Liikunta ja tanssi TANSSITAAN VAUVANI ma Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA, Kauppinen Ilona, 16 t, 32. Tunneilla vaihdellaan teemoja salsasta jazziin ja afrotanssista balettiin, jolloin vauva voi olla rintarepussa tai kantoliinassa. Lopputunti tehdään keskivartaloa vahvistavia Pilates-liikkeitä ja joogapohjaisia venytyssarjoja. Vauva (0-12 kk) voi olla mukana liikkeissä, turvakaukalossa tai alustalla. Oma alusta vauvalle mukaan. Ilm TANSSITAAN VAUVANI ke Uimahallin liikuntatila, Hiidenvedentie 3, NUMMELA, Kauppinen Ilona, 16 t, 32, Tunnilla vaihdellaan teemoja afrosta salsaan, jolloin vauva voi olla rintarepussa tai kantoliinassa. Lopputunti tehdään keskivartaloa vahvistavia Pilatesliikkeitä ja joogapohjaisia venytyssarjoja. Vauva (0-12 kk) voi olla mukana liikkeissä tai turvakaukalossa alustalla. Oma alusta vauvalle mukaan. Ilm MATKA MINUUN - KOHTI VA- PAUTTA JA UNELMIA, la , Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOH- JA, Kauppinen Ilona, 12 t, 23. Miten löydän työkaluja omaan hyvinvointiini? Tuntuuko, että elämästä puuttuu jotain? Omat ajatuksemme luovat todellisuutemme ja sitä kautta tunteemme ja tekomme. Kurssilla käydään läpi erilaisia mielikuvaharjoitteita, rentoutusharjoituksia, aarrekartta, tehdään oivalluksia ja matkataan omaan kehoon ja mieleen. Kurssipäivät: 31.1., 14.2., 28.2., Ilm MINDFULNESS B su Opistotalo, Jumppasali, Linnaistenkatu 9, LOHJA. Makkonen Päivyt, 32 t, 47. Ei alennuksia. Tule oppimaan hyväksyvää tietoista läsnäoloa mindfulness-kurssille. Kurssi perustuu Jon Kabat-Zinnin kehittämään MBSR-Mindfulness based stress reduction-menetelmään. Kurssin aikana opetellaan hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittamista erilaisten meditaatio-ja tietoisuustaitoharjoitteiden avulla. Menetelmän harjoittamisen myönteisinä vaikutuksina mm. stressinhallinta, rentoutumiskyky ja tässä hetkessä eläminen lisääntyvät! Ryhmätapaamisten väliajoiksi saat erilaisia kotiharjoitteita, joiden avulla pyritään lisäämään erityisesti tässä hetkessä elämisen taitoa arjessa. Ota oma alusta mukaan ja mukava lämmin vaatetus. Ohjaaja Päivyt Makkonen MBSR- mindfulness -ohjaaja CFM Kurssipäivät: 11.1., 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 1.3., 8.3., Ilm LAVATANSSIT II ti Lohjan työväentalo, Kalevankatu 1, LOHJA. Broström Petter, 26 t, 58. Kurssilla opitaan lisää käytännön tanssitaitoa. Ilm RAUTAROUVIEN TANSSILII- KUNTA ti Uimahallin liikuntatila, Hiidenvedentie 3, NUM- MELA. Kauppinen Ilona, Kurvinen Anita, 26 t, 33. Vaihdellen eri tanssityylejä, mm. luovaa tanssia, nykytanssia, afroa, mustalaistanssia ja balettia. Lisäksi venytellään ja tehdään lihaskuntoa ylläpitäviä liikkeitä sekä rentoutusharjoituksia. Kurssi on tarkoitettu yli 60-vuotiaille tai eläkepäätöksen saaneille. Ilm KAHVAKUULAA HARJULLA ti Ingberg Petra, 6 t, 24. Nummelan harju, Hiihtomajan parkkipaikka. Kahvakuulatunneilla treenataan tehokkaasti Harjulla ulkona ja käydään läpi kahvakuulan perustekniikkaa. Oma kahvakuula ja reipasta mieltä mukaan myös sateen sattuessa! Kurssipäivät: 28.4., 5.5., 12.5., 19.5., ja 2.6. Ilm TANSSI- JA LIIKEIMPROVI- SAATIO INTENSIIVI ma-ke Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOH- JA Koistinen Laura, 15 t, 28. Kurssilla tehdään erilaisia ohjattuja tanssi- ja liikeimprovisaatioharjoituksia yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on syventää tietämystä omasta kehosta ja liikkeestä. Ilm.11.5.

6 6 Kielten ja musiikin osasto kielet YLEISET KIELITUTKINNOT Hiiden Opistossa on mahdollista suorittaa perus- ja keskitason tutkintoja. Katso tentti- ja ilmoittautumisaikataulut sivulta 12. Espanja ESPANJAN KULTTUURILU- ENTO: EUSKADI - PAÍS VASCO - BAS- KIMAA pe Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA. Rantala Olli, 3t, Ovimaksu 5. Espanjan alueista omaperäisin on baskien ikivanha kotimaa. Kieleltään muusta Euroopasta poikkeavat baskit asuvat luonnonkauniilla seudulla, joka tarjoaa upeita maisemia, valtavasti kulttuurihistoriaa ja eläviä perinteitä. Luentokieli suomi; avainkäsitteet espanjaksi ja pari sanaa baskia! Bienvenidos! Ongi etorri! Ilm ESPANJAN ALKEET MAT- KAILIJOILLE (PERUSTASO A1) to Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, NUMMELA. Bellaveglia Tarja, 12 t, 23 Oppikirja: Venga, a España!. Käytännönläheinen tutustumiskurssi Espanjaan tai espanjankieliseen maahan matkaa suunnitteleville. Kielen oppimista ääntämisestä lähtien aivan alkeista, keskitytään matkailijoille hyödyllisissä tilanteissa kommunikoimisen harjoitteluun. Lisäksi maantuntemusta. Sopii vasta-alkajille. Ilm ESPANJAN KURSSI - ESPAñOL CON MÚSICA (PERUSTA- SO A1-A2) ti , ke Lohjan Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA. Méndez Jenni, 15 t, 28. Opiskelemme espanjaa musiikin avulla. Harjoittelemme espanjankielisen laulun avulla kuuntelua, sanastoa, ääntämistä ja/tai kielioppia. Espanjan alkeet opiskelleille. Opettajan Ilm.7.4. Italia ITALIAN KULTTUURILUEN- TO: MOLISE - UN TESORO NASCOSTO pe Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA. Fina Rosario, 3 t, Ovimaksu 5. Il Molise - Un tesoro nascosto. Un gioiellino del Meridione d Italia, abbracciato dal mare e dai monti, dove l antico incontra il moderno. Yksi Italian pienimmistä ja tuntemattomimmista maakunnista, Molise on kätketty jalokivi. Meri ja ranta, kukkuloita ja korkeita vuoria. Pikkukylissä elävät vielä vanhat perinteet ja elämisen tahti on rauhallinen. Luentokielinä suomi ja italia. Ilm ITALIAN KULTTUURILU- ENTO: I DIALETTI ITALIANI - ITALIAN MURTEITA pe Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA. Di Nardo Enrico, 3 t, Ovimaksu 5. Analisi dei più comuni dialetti d Italia, delle cadenze e delle pronunce delle varie regioni d Italia attraverso film italiani e video di comici italiani. Sotto esame il dialetto toscano, romanesco, napoletano, siciliano ecc. Luennolla esitellään Italian yleisimpiä murteita ja murteellista ääntämystä. Näytteitä myös italialaisista elokuvista ja komedia-sarjoista. Luentokielet italia/ suomi. Ilm ITALIAA KESKIPÄIVÄLLÄ - ITALIANO A MEZZOGIORNO (PERUS- TASO A1-A2) ke Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA. Haavisto Anja-Riitta, 20 t, 33. Tule kertaamaan ja aktivoimaan taitojasi sekä oppimaan uutta. Arkielämän sanastoa ja käytännön kielitaitoa kehittäviä harjoituksia. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle. Ilm ITALIAN KURSSI - CI VUO- LE ORECCHIO! (PERUSTASO A1-A2) ke Lohjan Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA. Haavisto Anja-Riitta, 18 t, 28. Italian kuullunymmärtämisharjoituksia eri aihepiireistä musiikkia unohtamatta. Kuunnellaan monia tuttuja italialaisia lauluja ja otetaan selvää, mistä sanat kertovat. Sopii kaikille, vähän italiaa opiskelleille. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle. Ilm ITALIAN INTENSIIVIKURSSI - PARTIAMO! (PERUSTASO A1) ke Lohjan Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA. Fina Rosario, 12 t, 23. Italian alkeet haltuun nopeasti keskeisimpien matkailutilanteiden kautta; opitaan peruskielioppirakenteita ja tutustutaan italialaiseen elämänmenoon ja kulttuuriin. Sopii sekä aloittelijoille, jotka haluavat edetä ripeästi että niille, jotka haluavat palauttaa mieleen sanastoa ja rakenteita. Opettajan Ilm.1.4. Ranska RANSKAA MATKAILIJOIL- LE (PERUSTASO A1) ma Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA. Heinonen Anette, 12 t, 23. Oletko lähdössä matkalle Ranskaan tai ranskankieliseen maahan? Opit ääntämään ranskaa ja selviytymään helpoissa matkatilanteissa. Tutustut myös tapakulttuuriin. Sopii vasta-alkajille tai kertausta haluaville. Opettajan Ilm RANSKAN KURSSI: SOIRÉES FRANÇAISES (PERUSTASO A1-A2) ti Opistotalo, Karhumäenpolku 5, NUMMELA. Lundqvist Soile, 9 t, 18. Kolme iltaa - kolme teemaa: gastronomiaa & viinialueita, kuuluisia henkilöitä kuten Prévert, Cézanne, Chanel, chansoneja & upeita puutarhoja. Tule tutustumaan ranskalaisten elämään, kulttuuriin ja matkakohteisiin Ranskassa! Sopii kielen perustiedot opiskelleille tai pidemmälle ehtineille. Bienvenue! Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle. Kurssipäivät: 21.4., 28.4., 5.5. Ilm.7.4. Ruotsi RUOTSIN NOPEIDEN AL- KEIDEN JATKO 1 (PERUSTASO A1) ma Lohjan Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA. Haavisto Anja-Riitta, 24 t, 33. Oppikirja: Hålligång, kpl 1-3. Tule jatkamaan ruotsin opiskelua. Kurssi valmistaa toimimaan arkielämän tilanteissa ruotsiksi. Sopii jonkin verran ruotsia opiskelleille sekä perusasioiden kertaajille. Ilm KADONNEEN RUOTSIN- KIELEN METSÄSTYSKURSSI! (PERUS- TASO A1-A2) la Pitäjänkeskus, Uudenmaantie 10, VIHTI. Tokoi Paula, 16 t, 28. Kurssi valmistaa toimimaan arkielämän tilanteissa ruotsiksi. Sopii unohtuneen kielitaidon aktivoimiseen ja kertaamiseen. Opettajan Ilm RUOTSIN PERUSKURSSI 1 - VÅR I MUMINDALEN (PERUSTA- SO A1-A2) ke Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA. Haavisto Anja-Riitta, 8 t, 18. Tutustumme Tove Janssoniin ja Muumilaaksoon. Kuullunymmärtämistä, asiaa verbeistä sekä aikamuodoista. Sopii jonkin verran ruotsia opiskelleille. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle. Ilm Saksa SAKSAN PERUSKURSSI 1 - BERLIN (PERUSTASO A2) to Lohjan Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA. Odell Anja, 8 t, 18 Tutustumme Saksan pääkaupunkiin ja sen nähtävyyksiin. Katsomme videoita, luemme tekstejä sekä tutustumme autenttisiin nettisivuihin. Sopii n. 4-5 vuotta saksaa opiskelleille. Opettajan Ilm SAKSAA MATKAILIJOILLE (PERUSTASO A1) to Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, NUMMELA. Bellaveglia Tarja, 12 t, 23. Käytännönläheinen kurssi. Lähdemme liikkeelle alusta, pääpaino käytännön fraaseissa ja suullisessa harjoittelussa, kielioppia vain hiukan. Tervehdyksiä, lukusanoja, oman itsen esittely, ostoksilla käynti, kahvilassa ja ravintolassa tilaaminen, hotelliin majoittuminen. Oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin. Ilm Muut kielet KIELTEN KULTTUURILUEN- TO: KAUKASUS - KIELTEN VUORISTO 6.2. pe Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA. Rantala Olli, 3 t, Ovimaksu 5. Arabit nimittivät Kaukasusta kielten vuoristoksi sen kielellisen moninaisuuden vuoksi. Alueen pitkä historia ja ikivanhat perinteet tekevät siitä kulttuurisesti kiinnostavan. Armenia ja Georgia olivat kaksi ensimmäistä kristinuskoon kääntynyttä valtiota, joten myös uskonnolliset perinteet ovat alueella pitkiä. Tutustumme alueen historiaan ja kulttuuriin suomenkielisellä luennolla. Ilm SUOMEN ALKEET KEVÄÄL- LÄ - FINNISH FOR FOREIGNERS - BE- GINNERS SPRING COURSE (PERUS- TASO / LEVEL A1) ma Lohjan Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA. Eriksson Solveig, 26 t, 39. Oppikirja: Hyvin menee 1. Suomea aivan alkeista. Kielen perusteita, puhumista, arkielämän tilanteita ja sanastoa. Sopii vasta-alkajille. Voit hakea opintoavustusta kurssimaksun maksamiseen Hiiden Opiston toimistoista. Ilmoittautuminen opettajalle kurssin alkaessa. Book: Hyvin menee 1. Come and learn Finnish from the beginning. We will practice vocabulary, pronunciation, speaking and grammar. Our focus will be on everyday language. Beginners course. You can apply for a study grant at the offices of Hiiden Opisto to pay the course fee. No advance enrolment ENGLANNIN INTENSII- VIPERUSKURSSI - SUMMER ENG- LISH (PERUSTASO A2) ke Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA. Rawstorne Henry, 18 t, 28. If you need English for holidays, work or for business trips, this course is for you. We will have lots of discussions, as well as activities and games. It is taught in English by an Englishman. Opettajan Sopii n. 3-4 vuotta opiskelleille. Kurssipäivät: 29.4., 6.5., 20.5., 27.5., 3.6., Ilm JAPANIN INTENSIIVISET MATKAILUALKEET (PERUSTASO A1) la Opistotalo, Karhumäenpolku 5, NUMMELA. Maezono-Eskola Kaori, 12 t, 23. Oppikirja: Hyvää matkaa! japaniksi. Oppikirja tulee olla mukana ensimmäisellä tunnilla. Matkailutilanteissa tarvittavaa peruskeskustelua. Opetellaan tunnistamaan matkalla hyödyllisiä yksinkertaisia kanjimerkkejä. Tutustutaan kulttuuriin ja tehdään origamitöitä. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle. Ilm KIINAN KULTTUURILU- ENTO - NOJATUOLIMATKA KIINAAN 7.3. la Opistotalo, Karhumäenpolku 5, NUMMELA. Lukkaroinen Sari, 2 t, ovimaksu 5. Kuljemme Kiinan muurilla, Pekingin keisariaikaisilla nähtävyyksillä, läpi modernin Shanghain, kohti muinaista pääkaupunkia Xiania ja terrakottasotilaita. Sieltä jatkamme pandojen kotiseudulle Sichuaniin ja edelleen kohti etelää. Tutustumme paikalliseen kulttuuriin, tapoihin ja perinteisiin. Ilm KAKSIN - kielet kiertoon Hiiden Opiston kielten ja musiikin osaston Kaksin kielet kiertoon -projektin ideana on, että muodostetaan pareja, jotka opettavat toisilleen omaa äidinkieltään. Lähde mukaan oppimaan kieliä uudella, hauskalla tavalla ja löydä itsellesi samalla uusi ystävä. Projektissa esimerkiksi suomenkielinen venäjänopiskelija ja venäjänkielinen suomenopiskelija opettavat toisilleen äidinkieltään. Samalla molemmat pääsevät myös tutustumaan toisen maan tapoihin ja kulttuuriin. Tapaamisissa ei ole mukana opettajaa, vaan parit tapaavat toisiaan itsenäisesti, vaikka lenkillä tai kahvilla. Kaksin kieltenopiskelu sopii kaikentasoisille kieltenopiskelijoille, jotka ovat opiskelleet kieltä vähintään vuoden. Mukaan voi lähteä myös pelkästään pariksi maahanmuuttajalle, jolloin puhutaan vain suomea. Näin maahanmuuttaja voi löytää itselleen suomenkielisen ystävän tukemaan hänen suomen opintojaan ja kotoutumistaan. Yhteisiä tapaamisia on lukuvuoden aikana kaksi. Keväällä 9.4. on yhteinen tapaaminen, jossa parit voivat kertoa meille kokemuksistaan. Tervetuloa mukaan! Laitetaan yhdessä kielet kiertoon! Ei ennakkoilmoittautumista. Come and learn languages in a fun, new way and find yourself a friend along the way. The idea of the face-to-face language learning project is that, for example, a Finn who is studying Russian and a native Russian speaker, who is studying Finnish, teach each other their native language. At the same time, both will learn about the customs and culture of their partner s country. There is no teacher present during the meetings and the pairs decide themselves when and where they meet. Face-to-face language learning is suitable for language learners of all levels, who have studied the language for at least a year. During the year, there are two meetings lead by a teacher. During the second meeting on April 9th, pairs can talk about their experiences. Welcome along students of all languages. No advance enrolment TUTUSTUMME KIINAN KIE- LEEN (PERUSTASO A1) la Opistotalo, Karhumäenpolku 5, NUMMELA. Lukkaroinen Sari, 12 t, 23. Oppikirja: Kiinaa matkailijoille. Tutustumme kiinan kieleen ja kulttuuriin. Harjoittelemme mm. tervehtimistä, ravintolassa tilaamista ja tinkimistä ostoksilla sekä opettelemme yleisimpiä kirjoitusmerkkejä. Kurssi auttaa matkailijaa selviämään erilaisista käytännön tilanteista Kiinassa. Ilm NYKYKREIKAN INTENSII- VIKURSSI - KREIKKAA LAULAEN JA TANSSIEN (PERUSTASO A1-A2) ke Lohjan Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA. Velentzas Evangelos, 16 t, 28. Tutustumme nykyaikaisiin ja perinteisiin lauluihin, joita voimme sekä laulaa että tanssia. Laulujen myötä harjoittelemme ääntämistä ja lukemista, kartutamme sanavarastoa. Opettajan Ilm LATINAN KULTTUURILU- ENNOT: LATINAN VAIHEITA SUO- MESSA ma Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA. Heikkonen Antti, 6 t, Ovimaksu 5 /luento. Suomalaiset ovat olleet kosketuksissa latinankielisen kulttuurin kanssa jo yli tuhannen vuoden ajan. Latinaa käytettiin kirkon, hallinnon sekä tieteen kielenä vuosisatojen ajan. Edelleenkin suomalaiset ovat maailmankuuluja latinankielisten uutislähetysten ansiosta. Tutustumme latinan käyttöön Suomessa kuvien, laulujen ja lyhyiden tekstinäytteiden avulla. Luento ei edellytä latinan taitoa. Luentopäivät: 13.4., Ilm TUTUSTUMME TANSKAN KIELEEN (PERUSTASO A1) ma ke Lohjan Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA Toivonen Johanna, 12 t, 23. Käymme läpi tanskan kielen perusteita ja keskitymme käytännön kielitaitoon. Harjoittelemme ääntämistä ja ennen kaikkea kuullunymmärtämistä. Intensiivikurssi, etenemme ripeään tahtiin, ruotsin kielen perustiedoista on hyötyä. Opettajan Kurssipäivät: 27.4., 29.4., 4.5. Ilm VENÄJÄÄ MATKAILIJOILLE (PERUSTASO A1) la Karjalohjan koulu, Koulukuja 1, KARJALOHJA. Tokoi Paula, 16 t, 28. Harjoitellaan matkalle esille tulevia tilanteita, mm. itsensä esitteleminen, tervehtiminen, ravintolassa tilaaminen ja lippujen ostaminen. Sopii vasta-alkajille sekä kertaajille. Opettajan materiaali, maksetaan opettajalle. Ilm.6.3. Kurssikoodi to Opistotalo, Linnaistenkatu 9, Lohja Lundqvist Soile, Odell Anja Ei ennakkoilmoittautumista VIRON ALKEITA MATKAI- LIJOILLE (PERUSTASO A1) ma Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, NUM- MELA.Liira-Vilenius Liilia, 12 t, 23. Tule oppimaan matkalla tarvittavaa sanastoa ja fraaseja. Aiheina mm. hotellissa, ravintolassa ja kaupassa asioiminen. Syntyperäinen opettaja antaa vinkkejä hienoista matkakohteista. Sopii aloittelijoille ja kertaajille. Ilm SUOMI TUTUKSI NET- TIKURSSI / LAKE - FINNISH FOR FOREIGNERS - FINNISH ONLINE (PE- RUSTASO / LEVEL A1) to Kuoppanummen k o u l u k e s k u s, Kuoppanummentie 18, NUMMELA Leväniemi Pirjo, 24 t, Suomen kielen alkeiskurssi, joka suoritetaan kielistudiossa. Tavoitteena jokapäiväisen sanaston kehittäminen. Aihepiirit sijoittuvat suomen oppijan arkeen, mm. esittäytyminen, koti ja perhe, ostoksilla käyminen ja päivärutiinit. Monipuolista Suomi tutuksi verkkomateriaalia (Promentor) voi myös käyttää kotona kurssin ajan, jos opiskelijalla on toimiva nettiyhteys. Sopii hieman suomen alkeita opiskelleille. Ilmoittautuminen ajalla internetissä tai opiston toimistoihin p / This beginners course is carried out in a language laboratory. The goal is to develop everyday vocabulary. The topics on this course are introductions, home and family, shopping and daily routines. The Suomi tutuksi web material can also be used at home during the course, if the student has a working internet connection. For those who have studied a little Finnish. Enrolment on the internet or by phone to / Musiikki LAULUN JA ESIINTYMISTAI- DON PAJA to , la Järnefeltin koulu, Helsingiuksentie 56, VIRKKALA. Gebhard Inari, Rautakoski Sari, Vakkilainen Ari, 80 t, 118. Ei alennuksia. Ohjelmistossa klassista sekä kevyttä musiikkia. Laulutekniikkaa, musikaalisten muotojen hallintaa ja näyttämöilmaisua. Esiintyvä ryhmä. Sopii vasta-alkajille sekä edistyneemmille laulajille. Ohjaajina oopperalaulaja Inari Gebhard (laulu), säveltäjä Ari Vakkilainen (piano) sekä ohjaaja Sari Rautakoski ( näyttämöilmaisu). Kurssipäivät: 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., la 21.3., la 28.3., 16.4., Ilm.15.1.

7 7 Yhteiskuntaosasto Historia ja kotiseutu LOHJA UUDEKSI KOTIKAU- PUNGIKSI ma , Anttilan koulu, LOHJA, , Salonen Torsti, 26 t, 33. Millainen on laajempi Lohja ja millaisia uusia palveluja ja mahdollisuuksia on tarjolla? Kurssi on suunnattu kaikille, jotka haluavat perehtyä Lohjaan ja sen erilaiseen julkiseen ja yksityiseen palvelutarjontaan. Kurssi sopii niin kauan paikkakunnalla asuneille kuin uusille asukkaille. Ilmoittautuminen KARJALOHJAN KYLÄMAT- KA - YHTEISÖLLISTÄ TARINANKERRON- TAA to , Karjalohjan nuorisotalo Katulamppu, Keskustie 46, KARJALOH- JA , Karjalainen Annamari, 10 t, 23. Tapaamisissa muistellaan tarinoita ja juttuja Karjalohjalta ennen vanhaan. Valitaan yhdessä aihepiirit, jotka heitä kiinnostavat. Tarinat voivat olla lähihistoriaa tai tarinoita, joita isovanhemmat Karjalohjasta kertoivat, suullista muistitietoa. Tapaamiset ovat vapaamuotoisia tarinapiirejä, joiden tukena muistiharjoitteita. Kaikenikäiset kertojat ja kuulijat ovat tervetulleita. Kesän 2014 tapaan tarinoista on tarkoitus tehdä Kylämatka esitys. Ilmoittautuminen TUUSULANJÄRVEN KULT- TUURIMAISEMIA pe Opistotalo, LOHJA, 15.5., Salonen Torsti. Tuusulanjärven rantamaisemiin muodostui 1890-luvun lopulla taiteilijayhteisö. Suomen taiteen kultakauden tunnetuimmat edustajat asettuivat seudulle perheineen. Juhani Aho, taiteilijavaimonsa Venny Soldan-Brofeldt, taidemaalari Eero Järnefelt, taiteilija Pekka Halonen, runoilija Juhana Henrik Erkko ja säveltäjämestari Jean Sibelius viettivät järven rannalla perhe-elämää, tekivät työtään. Luento on katsaus Tuusulanjärven taiteilijayhteisöön, käy alustukseksi valokuvaus- ja taidemaalausretkelle. Ovimaksu 5. Ilm RETKET TAMMELAN YLÄNKÖ - ETE- LÄ-SUOMEN ERÄMAA la Lohjan Kirkkokenttä, 25.4., Salonen Torsti, 70, ei alennuksia. Uudenmaan ja Lounais- Hämeen rajaama Tammelan ylänkö on lähialueemme laajin erämaa-alue. Tutustumme alueen luontoon vierailemalla Hämeen luontokeskuksessa Tammelassa, jatkamme historiallista Hämeen Härkätietä Lopelle Marsalkka Mannerheimin metsästysmajalle. Tutustumme majan historiaan, nautimme siellä lounaan. Vierailemme Lopen 1500-luvun puukirkossa ja taiteilijakoti Villa Vesperissä. Oppaana Torsti Salonen. Retken hintaan sisältyvät opastukset, lounas ja kahvi. Mahdolliset sisäänpääsymaksut kohteisiin maksetaan erikseen. Lähtö Lohjan Kirkkokentältä klo 9.00 ja Nummelan linja-autoasemalta klo Paluu Nummelaan n. klo ja Lohjalle n. klo Ilm JEAN SIBELIUKSEN SYNTY- MÄSTÄ 150 VUOTTA - TUUSULANJÄR- VEN MUSIIKILLISIA KULTTUURIMUIS- TOJA la , Lohjan Kirkkokenttä, Salonen Torsti,70, ei alennuksia. Kansallissäveltäjämme syntyi Opintoretkellä vieraillaan säveltäjän kodissa Ainolassa, Alvar Aallon suunnittelemassa säveltäjä Joonas Kokkosen taidekodissa ja Järvenpään taidemuseossa. Oppaana Torsti Salonen. Retken hintaan sisältyvät opastukset, lounas ja kahvi. Mahdolliset sisäänpääsymaksut kohteisiin maksetaan erikseen. Lähtö Lohjan Kirkkokentältä klo 9.00 ja Nummelan linja-autoasemalta klo Paluu Nummelaan n. klo ja Lohjalle n. klo Ilm AVOIN YLIOPISTO RUOTSIN KIRJALLINEN JA SUULLINEN TAITO (5 OP) ke , Lohjan Yhteislyseon lukio, LOHJA, , Lepikkö Asta, 60 t, 100, ei alennuksia. Kurssin hyväksytty suorittaminen osoittaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa. Yhteistyöyliopisto Turun yo, yliopiston opintomaksun 20 Turun yliopisto laskuttaa suoraan opiskelijalta. Pohjakoulutusvaatimuksena lukion vähimmäisoppimäärä ruotsin kielessä. Ilm. (019) HENKILÖSTÖJOHTAMINEN (5 OP), ti , Lohjan Yhteislyseon lukio, LOHJA, , Linnavuori-Yrjönsalo Maija, 18 t, 100, ei alennuksia. Opiskelija oppii ymmärtämään henkilöstöjohtamisen merkityksen organisaatiossa: mm. henkilöstöresurssien suunnittelua, osaamisen kehittämistä ja perehdytystä sekä hallitsemaan erilaisia henkilöstöjohtamisen perustyökaluja. Opiskelija tuntee henkilöstöjohtamiseen liittyviä perusteorioita ja malleja. Yhteistyöyliopisto Turun yo laskuttaa opintomaksun 50 suoraan opiskelijoilta. Ilm. (019) RIKOSOIKEUS (8 OP) pe , la , Opistotalo, NUMME- LA, , Luennoitsijat, 24 t, 100, ei alennuksia. Edellytyksenä osallistumiselle on Johdatus oikeustieteeseen -kurssin hyväksytty suorittaminen. Tavoitteena antaa opiskelijoille perustiedot ja kokonaiskuva rikosoikeuden yleisistä opeista ja oikeusperiaatteista, rangaistavan käyttäytymisen alasta, ym. Yhteistyöyliopisto Turun yo laskuttaa opintomaksun 20 suoraan opiskelijoilta. Verkkoluennot: Kuoppanummen koulukeskus, Nummela. Lähiopetus: Opistotalo, Nummela. Etäluentopäivät: mato klo , ma-to klo Ilm. (019) ELÄMÄNTAITO JA IHMISSUHTEET LASTEN HOITAJAN PERUS- KURSSI MLL ke , la , Anttilan koulu, LOHJA, , Hämäläinen Anu, 36 t, 85, ei alennuksia. Hiiden Opisto ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri järjestävät yhteistyössä lastenhoitokurssin. Kurssille voivat tulla 16 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat nuoret ja aikuiset.. Kurssista saa todistuksen, joka huomioidaan haettaessa opiskelemaan kasvatus- ja hoitoalalle. MLL:n hoitajana voi toimia henkilö, joka on suorittanut lastenhoitokurssin hyväksytysti ja on soveltuva lastenhoitotyöhön. Kurssipäivät: 14.1., 17.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 25.2., 4.3., 11.3., 18.3., Ilm YLEISÖLUENTO AIVOVEREN- KIERTOHÄIRIÖISTÄ ti , Opistotalo, LOHJA, , Luennoitsijoina Aivoliiton suunnittelijat Pirjo Laine ja Krista Hoffström. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista SANAT VOIMAN JA LUOVUU- DEN LÄHTEENÄ / SIUNTIO pe , la - su , Toimipaikka avoin, , Nordström Paula, 23 t, 33. Pidätkö lukemisesta? Onko kirjoittaminen sinulle luonteva tapa ilmaista itseäsi? Lähde tutkimusmatkalle omaan elämääsi ja tulevaisuuteesi. Voimauttava kirjoittaminen on väylä itsetuntemukseen ja itseluottamuksen voimistumiseen ja tunteiden käsittelyyn. Ryhmässä kirjoittaminen ei vaadi minkäänlaista kirjallista tai taiteellista osaamista. Kurssipäivät: 27.2., 28.2., 1.3., 7.3., 8.3. Ilm JÄRJESTYSTÄ KODIN TA- VARAKAAOKSEEN B ma , Kuoppanummen koulukeskus, NUMME- LA, 23.2., Villa Hanna. Tiedätkö missä tärkeät paperisi ovat? Miten kodin paperit saa järjestykseen ja mitkä ovat tärkeitä dokumentteja? Luennolta saat käytännön työkaluja ja dokumenttikaaoksen selättämiseen. Ovimaksu 5. Ilm LUOVUUS ESIIN! / VIHTI to , Kuoppanummen koulukeskus, NUMMELA, , Virtanen Mari, 12 t, 23. Jokainen on pohjimmiltaan luova. Luovuus ei vain aina pääse esiin, sillä sen kuluttavat pelko, epävarmuudet, kateus. Kurssi raivaa negatiivisuudet sivuun, auttaa päästämään luovuuden valloilleen. Kurssipäivät: 12.3., 19.3., 26.3., 9.4. Perustuu Julia Cameronin harjoitusohjelmaan. Ilm atk ja media JULKAISUN TAITON PERUS- TEET IN DESIGN CS4 (TASO 3) ke , Opistotalo, LOHJA Terävä Eija, 18 t, 43. Lehti-ilmoituksen, erilaisten esitteiden ja lehden taittaminen, pdf-tallennus (internet, tulostin, digipaino) sekä kuvankäsittely. Ilm GOOGLE DRIVE - OHJELMAT PILVESSÄ (TASO 2) ke , Opistotalo, LOHJA Terävä Eija, 15 t, 33. Google Drive ohjelmien käyttö sekä tiedostojen ja kansioiden jakaminen ja yhteiskäyttö. Ilm KOTISIVUT HELPOSTI WEEB- LY-OHJELMALLA B (TASO 2) ti, to , Opistotalo, LOHJA Terävä Eija,15 t, 33. Tutustutaan kotisivusuunnittelun perusteisiin sekä verkossa olevaan englanninkieliseen, helppokäyttöiseen kotisivujen suunnittelualustaan. Ilm LUONTOKUVAUSTA KULT- TUURIMAISEMASSA la klo , la klo Retki Halosenniemi, TUUSULA ja palaute Opistotalo, LOHJA Kommonen Janne 14 t,51, ei alennuksia. Kuvaustehtävät tuovat esille sen, miten monella tavalla saman asian voi nähdä. Kehityt valokuvaajana, kun saat palautetta kuvistasi. Soveltuu henkilöille, jotka osaavat digitaalisen valokuvauksen perusteet ja omistavat pokkari- tai järjestelmäkameran. Retki sisältää edestakaisen bussikuljetuksen. Retkikohteessa lounasmahdollisuus tai omat eväät mukaan. Lähiopetus sis. kurssipalautteet ja kertauksen retken annista. Ilm ONNISTUNUT SOMMITTE- LU VALOKUVAUKSESSA la , su Opistotalo, LOHJA Koski Jari,12 t, 37. piste, viivat katseen johdattajina, kuvakoot, kuvakulmat, kuvan jakautuminen pintoihin, kuvan jakaminen kolmanneksiin sekä kultaiseen leikkaukseen, kolmiosommittelu ja kehys kehyksessä.kurssi sopii kaikille digikameran omistajille. Ilm INTERNET JA SÄHKÖPOSTI (TASO 2) to , Opistotalo, LOHJA Malinen Anne-Marie, 21 t, 48. Perustaidot sähköpostin ja internetin käyttöön. Ilm PHOTOSHOP ELEMENTS KU- VANKÄSITTELY (TASO 2) ma , Opistotalo, LOHJA Heino Laura, 21 t, 48 Perustaidot digitaalisen kameran käyttöön ja kuvatiedostojen hallintaan sekä kuvankäsittelyä Photoshop Elements 9-ohjelmalla. Ilm TIETOKONE JA INTERNET TU- TUKSI JATKOKURSSI D (TASO 2) to , Opistotalo, LOHJA Terävä Eija, 12 t, 23. Kurssilla vahvistetaan tekstinkäsittely- ja internetin käyttötaitoja sekä harjoitellaan eri tallennusvälineiden käyttöä. Senioreiden atk-kurssi. Ilm GMAIL-SÄHKÖPOSTI (TASO 1) ti , Opistotalo, LOHJA Terävä Eija, 15 t, 28. Kurssilla luodaan sähköpostiosoite ja opetellaan Gmail-sähköpostin eri toimintoja. Senioreiden atk-kurssi. Ilm TUTUSTUTAAN TABLETTIIN D (TASO 1) ma , Opistotalo, LOHJA Terävä Eija,12 t, 23. Tabletin ostopäätöstä harkitseville tai androidtabletin juuri ostaneelle. Kurssilla käytetään opiston tabletteja, mutta oman Samsung Galaxy S2 tai Galaxy S3-tabletin käyttö on mahdollista. Ilm OMA KANNETTAVA WIN- DOWS 8 -KONE TUTUKSI (TASO 1) ke , Opistotalo, LOHJA Sannikka Ulla, 21 t, 33 Windows 8 ja 8.1 käytön perusteet aloittelijoille. Kurssilla käytetään omia kannettavia Win 8/8.1-koneita. Ilm XP-KONEEN UUSI ELÄMÄ LI- NUXINA (TASO 2) ma , Opistotalo, LOHJA Terävä Eija,15 t, 28. Kurssilla asennetaan omaan vanhaan kannettavaan tietokoneeseen Linux-käyttöjärjestelmä. Lisäksi asennetaan tarpeellisia ohjelmia ja harjoitellaan niiden käyttöä. Tuo mukanasi yksi DVD-levy, ulkoinen kovalevy sekä XP-kannettava tietokoneesi virtajohtoineen. Kurssilla voi myös harjoitella asennusta ja Linuxin käyttöä pöytäkoneilla, jos omaa kannettavaa ei ole. Senioreiden atk-kurssi. Ilm LUOVASTI TIETOKONEELLA - SENIOREIDEN OMA DESIGN-KURSSI B (TASO 2) ti ,Opistotalo, LOHJA Terävä Eija, 21 t, 33 Kutsu- ja kiitoskorttien valmistusta, esitteitä ja esityksiä PowerPoint2013-ohjelmalla. Senioreiden atk-kurssi. Ilm OMA DIGIKAMERA TUTUK- SI B (TASO 2) to , Opistotalo, LOHJA Terävä Eija, 21 t, 33. Kameran toiminot, sommittelun perusteet ja valokuvien siirtäminen tietokoneelle. Oma kamera mukaan kurssille. Senioreiden atkkurssi. Ilm KUVAT JA TARINAT TALTEEN IFOLOR-KUVAKIRJAAN B (TASO 2) ke , Opistotalo, LOHJA Terävä Eija,15 t, 28. Ifolor-kuvakirjaohjelmaan tutustuminen. Senioreiden atkkurssi. Ilm KUVANKÄSITTELYN PERUS- TEET VERKOSSA B (TASO 2) Terävä Eija, 15 t, 38. Kuvankäsittelyn perusteita ja soveltavia harjoitustöitä Photoscape-ohjelmalla. Kaikille tietotekniikan perusteet hyvin hallitseville henkilöille. Viikkoa ennen kurssia lähetetään sähköpostitse ohjeet kurssin aloittamista varten. Verkkokurssi Ilm VALOKU- VAUSKURSSI MAA- HANMUUTTAJILLE/ LAKE ti , to , Opistotalo, LOHJA Kommonen Janne, 15 t. Valokuvauksen perusteita omalla kameralla. Kamera voi olla kännykkäkamera, taskukamera eli pokkari tai järjestelmäkamera. Kurssi on ilmainen. Basics of photography with one s own camera. You can use the camera of your telephone, a pocket camera or a system camera. The course is free of charge. Enrolment by SENIORIT FACEBOOKIIN C (TASO 2) to , Karjalohjan koulu, KARJALOHJA Terävä Eija, 12 t, 23. Kurssilla luodaan omat Facebooktunnukset ja harjoitellaan Facebookin käyttöä. Senioreiden atk-kurssi. Kurssilla käytetään omaa kannettavaa tietokonetta ja omaa langatonta internetyhteyttä. Ilm TIETOKONEEN KÄYTÖN KER- TAUSKURSSI C (TASO 2) ti , Karjalohjan koulu, KARJALOHJA Terävä Eija,18 t, 28. Kerrataan tekstinkäsittelytaitoja, internetin käyttöä, sähköpostin käyttöä ja tiedostojenhallintaa. Senioreiden atk-kurssi. Käytetään omaa kannettavaa tietokonetta ja omaa langatonta internetyhteyttä. Ilm OMA KANNETTAVA WIN- DOWS -KONE TUTUKSI (TASO 1) to , Aleksis Kiven koulu, SIUNTIO Räsänen Katja, 28 t, 39. Tietokoneen peruskäyttö, tiedostojen hallinta sekä tietokoneen ongelmatilanteista selviytyminen. Senioreiden atk-kurssi. Kurssilla käytetään omia kannettavia tietokoneita. Ilm TILANNEVALOKUVAUS la -su , Opistotalo, NUMMELA, Koski Jari, 12 t, 37, ei alennuksia. Vinkkejä matkakuvaukseen ja erilaisiin kodin juhlakuvauksiin luonnonvalossa digipokkari- tai digijärjestelmäkameran käyttäjille. Valokuvauksen alkeiden hallitseminen suotavaa. Ilm LAITTEEN JA TIEDON HAL- LINTA (TASO 2) ma , Opistotalo, NUMMELA Malinen Anne-Marie, 21 t, 48. Tietokoneen käytön monipuolinen yleiskurssi, joka soveltuu myös kokeneen käyttäjän kertauskurssiksi. Ilm VERKKOTYÖSKENTELY (TASO 2) to , Opistotalo, NUMMELA Heino Laura, 21 t, 48. Kurssi antaa kattavat tieto-ja viestintätekniikan taidot verkossa oppimiseen ja työskentelyyn. Kurssipäivät: 12.3., 19.3., 26.3., 9.4., 16.4., 23.4., 7.5. Ilm TIETOKONE JA INTERNET TUTUKSI JATKOKURSSI B (TASO 2) to , Opistotalo, NUMMELA Sannikka Ulla,15 t, 8. Kurssilla vahvistetaan tekstinkäsittely- ja internetin käyttötaitoja sekä harjoitellaan eri tallennusvälineiden käyttöä. Senioreiden atk-kurssi. Ilm TIETOKONE JA INTERNET TUTUKSI JATKOKURSSI A (TASO 2) ma , Opistotalo, NUMMELA Sannikka Ulla,15 t, 28. Kurssilla vahvistetaan tekstinkäsittely- ja internetin käyttötaitoja sekä harjoitellaan eri tallennusvälineiden käyttöä. Senioreiden atk-kurssi. Ilm YHTEYDENPITO INTERNE- TISSÄ (TASO 2) to , Opistotalo, NUMMELA Räsänen Katja, 21 t, 33. Tutustutaan internetin yhteydenpitovälineisiin (Gmail-sähköposti, Gmail-videokeskustelu, kuvien jakaminen sukulaisille, Skype, blogit, Youtube, Twitter, Facebook), keskustellaan eri palveluiden tietoturvasta ja mietitään mikä viestintäväline voisi olla itselle sopiva. Ilm KUVANKÄSITTELYN PERUS- TEET PICASALLA (TASO 2) ti , Opistotalo, NUMMELA Sannikka Ulla, 20 t, 33. Kuvien siirtäminen digikamerasta, kuvien perusmuokkaus, varmuuskopiointi ja kuvien siirto cd/dvd-levylle sekä kuvien lähettäminen sähköpostin liitteenä. Senioreiden atk-kurssi. Ilm TIETOKONEOHJELMAT ILOK- SI JA AVUKSI A (TASO 2) ma , Opistotalo, NUMMELA Räsänen Katja, 21 t, 33. Monipuolista tietokoneohjelmien käyttöä tietokoneen perusteet hallitseville senioreille. Ilm KUVAT JA TARINAT TALTEEN IFOLOR-KUVAKIRJAAN A (TASO 2) to , Opistotalo, NUMMELA Sannikka Ulla, 16 t, 28. Ifolor-kuvakirjaohjelmaan tutustuminen. Senioreiden atk-kurssi. Ilm TEHDÄÄN OMA DIGITARI- NA A (TASO 2) ma , Opistotalo, NUMMELA Räsänen Katja, 24 t, 33. Videotiedostojen, valokuvien ja äänen koostaminen elokuvaksi ilmaisen Windows Elokuvatyökalun (Movie Maker) avulla. Senioreiden atk-kurssi. Omien kannettavien koneiden käyttö mahdollista. Ilm OMA DIGIKAMERA TUTUK- SI A (TASO 2) ti , Opistotalo, NUMMELA Sannikka Ulla, 20 t, 33. Kameran toiminot, sommittelun perusteet, valokuvien siirtäminen tietokoneelle. Oma kamera mukaan kurssille. Senioreiden atk-kurssi. Ilm OPETTAJAN EVÄÄT - OPE- TUSSIVUSTO (TASO 3) Terävä Eija,18 t, 48, Kurssilla suunnitellaan ja luodaan opetussivusto tai oma oppimispäiväkirja Google Sivustot-palvelussa. Viikkoa ennen kurssia lähetetään sähköpostitse ohjeet verkkokurssin aloitusta varten. Verkkokurssi. Ilm TIETOKONE JA INTERNET TU- TUKSI C (TASO 1) ti , Nummi- Pusulan koulu ja lukio, NUMMI Räsänen Katja, 28 t, 39. Soveltuu tietokoneen käyttöä aloittaville senioreille. Ilm TUTUSTUTAAN TABLETTIIN C (TASO 1) to , Nummi-Pusulan koulu ja lukio, NUMMI Räsänen Katja, 12 t, 23. Tabletin ostopäätöstä harkitseville tai android-tabletin juuri ostaneelle. Kurssilla käytetään opiston tabletteja, mutta oman Samsung Galaxy S2 tai Galaxy S3-tabletin käyttö on mahdollista. Ilm Muu koulutus RANNIKKOMERENKULKU A to Anttilan koulu, LOHJA. Sjöholm Arto, 39 t, 78, ei alennuksia. Kurssi tähtää Suomen Navigaatioliiton rannikkolaivurin tutkinnon suorittamiseen. Edellyttää tietomäärää saaristolaivurikurssista. Saaristolaivurikurssilaiset etusijalla, vapautuvia paikkoja voi tiedustella toimistosta. Ilm RANNIKKOMERENKULKU B ke Kuoppanummen koulukeskus, NUMMELA. Sjöholm Arto, 39 t, 78, ei alennuksia.sisältö sama kuin edellä. Ilm MEHILÄISTENHOITO- KURSSI to Pullin koulu, Torkkel Hannu, 34 t, 47, ei alennuksia. Kurssin aikana käydään läpi mehiläisten hoidon perusteita. Talviaika koostuu teoriaopinnoista ja kesäaikana tutustutaan käytännössä mehiläisten hoitoon. Tarhakäynnit sovitaan tarkemmin kurssilaisten kanssa. Tarkempiin tiedusteluihin vastaa luukku.com. Ilm KOIRIEN KÄYTTÄYTYMI- NEN JA KOULUTTAMINEN ti Kuoppanummen koulukeskus, NUMMELA. Lohivirta Marjaana, 39 t, 50. Koirien käyttäytyminen ja käytösongelmat. Koirien kouluttaminen, oppimisen perusteet ja erilaisia koulutustapoja. Koirien kieli ja erilaiset koiraharrastukset. Eri koirarotujen erityispiirteet. Opettaja suorittanut eläintenkouluttajan ammattitutkinnon. Ilm.2.1.

8 8 Taitoaineiden osasto TERVEYS LAPSI JA TAPATURMA, EA 1 la su Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, LOHJA Huom! Kurssiajankohta muuttunut Malmén Miia 16 t 46. Ensiavun peruskurssi EA!, joka painottuu lasten ensiapuun. Ilm ENSIAVUN PERUSKURSSI C (EA 1) la , su ,Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, LOHJA , Ahola-Luttila, Teemu, 16 t, 46. SPR:n todistusmaksu 8. Ilm ENSIAVUN PERUSKURSSI D (EA 1), la-su , Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, NUMMELA , Forssas Isa, 16 t, 46. SPR:n todistusmaksu 8. Ilm HÄTÄENSIAPU C, to , Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, LOH- JA, 7.5., Ahola-Luttila Teemu, 4 t, 15. SPR:n todistusmaksu 8. Ilm KÄSITYÖ KÄSINTEHTYÄ SAIPPUAA B ti , la , su , Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOH- JA , Lahti Minna,12 t, 23. Info Kurssipäivät: 31.1., 1.2. Ilm HAAVEIDEN MAJA, la , su , Luksia, Ojakkalantie 6, NUMMELA , Hirva Sari, 12 t, 23. Tarvikeluettelo on saatavilla internetistä kurssitietojen kohdalta tai toimistoista. Ilm KOKEILEVA KANKAANPAI- NANTA JA KIRJONTA B, pe , la-su , Opistotalo, Minerva, Karhumäenpolku 5, NUMMELA , Pyöriä Annamari, 16 t, 28. Info klo , kurssipäivät ja Tarvikeluettelo saatavilla kurssitietojen kohdalta internetistä tai toimistoista. Ilm NUKKEKURSSI (perhekurssi), la su , Veturi, Ratapihantie 3, SIUNTIO , Pankkonen Sari, 16 t, 28. Tarvikeluettelo on saatavilla internetistä kurssitietojen kohdalta tai toimistoista. Ilm KASVIVÄRJÄYS pe , la , su , Opistotalo, Taitoaine, Linnaistenkatu 9, LOHJA , Tetri Anna-Karoliina, 20 t, 33. Tarvikeluettelo saatavilla kurssitietojen kohdalta internetistä tai toimistoista. Ilm mennessä Huovutus HUOVUTA HAUSKAT LAPA- SET, la , su , Opistotalo, Taitoaine, Linnaistenkatu 9, LOH- JA, Tetri Anna-Karoliina, 16 t, 28. Tarvikeluettelo saatavilla kurssitietojen kohdalta internetistä tai toimistoista. Ilm FELTED ANIMALS - HUO- VUTETTUJA ELÄIMIÄ la , su , Opistotalo, Taitoaine, Linnaistenkatu 9, LOHJA , Troynich Yaroslava, 14 t, 23. In this felting workshop you will learn how to design models for animal-shaped hand puppets, how to work with different types of wool, and the basics of needle and wet felting. The course language is English. Tarvikeluettelo on saatavilla internetistä kurssitietojen kohdalta tai toimistoista. Ilm PIENIÄ PEHMOJA PÄÄSIÄI- SEKSI - huovutuksen perhekurssi, pe ,la , Opistotalo, Minerva, Karhumäenpolku 5, NUMME- LA , Laine Reija, 9 t, 18. Kurssimaksu 18 / henkilö. Tarvikeluettelo on saatavilla internetistä kurssitietojen kohdalta tai toimistoista. Ilm Ompelu OMMELLAAN MUSTALAIS- TANSSIHAMEITA to , Opistotalo, Taitoaine, Linnaistenkatu 9, LOHJA , Suutari Raili, 18 t, 28. Tule ompelemaan upea liehuvahelmainen tanssihame. Ilm MINIRYIJY OMPELEMALLA pe , la-su , Opistotalo, Taitoaine, Linnaistenkatu 9, LOHJA , Pyöriä Annamari, 20 t, 33. Toteutetaan kurssiviikonlopun aikana perinteisellä ryijytekniikalla ommellen miniryijy. Kurssipäivät: pe 23.1., la 24.1, su ja pe 6.3. Ilm LAUKKUKURSSI, pe , la-su , Opistotalo, Minerva, Karhumäenpolku 5, NUMME- LA , Ruokamo Satu,17 t, 28. Info 6.3. Kurssipäivät Ilm VALMISTA TARVIKKEI- TA LEMMIKILLE, ma , la-su , Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA , Merikallio Nina,14 t, 23.. Info Kurssipäivät: Ilm Lankatyöt NEULAKINNAS ke , Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, LOH- JA , Papinaho-Kangas Leila, 20 t, 33. Ilm KEHRÄTÄÄN LANKAA B, pe , la-su , Luksia, Ojakkalantie 6, NUMMELA , Hakkarainen Jaana, 24 t, 33. Info Kurssipäivät: 7.2., 8.2., Ilm BRYGGEN KUKKAPITSI, ti , Pusulan koulu, Kaukelantie 1, PUSULA , Sammallahti Pirjo, 12 t, 23. Pitsinnypläyksen alkeet osaaville. Ilm mennessä LOIMILANKANYPLÄYS, ke , Opistotalo, Minerva, Karhumäenpolku 5, NUMMELA , Sammallahti Pirjo, 12 t, 23. Ilm Metallilankatyöt VÄÄNNÄ RAUTALANGASTA B pe , la-su , Opistotalo, Luokka 3, Linnaistenkatu 9, LOH- JA , Laine Reija, 20 t, 33. Info klo Kurssipäivät 27.2., 28.2., 1.3. Tarvikeluettelo on saatavilla internetistä kurssitietojen kohdalta tai toimistoista. Ilm KEVÄISET KRANSSIT JA KO- RISTEET, la , Veturi, Ratapihantie 3, SIUNTIO 21.3., Pankkonen Sari, 8 t, 18. Tarvikeluettelo on saatavilla internetistä kurssitietojen kohdalta tai toimistoista. Ilm KIMALTAVAT KORENNOT JA PERHOSET, la , Veturi, Ratapihantie 3, SIUNTIO 11.4., Pankkonen Sari, 8 t, 18. Lisätietoja https://sites.google. com/site/rautalankakoristeet/ Ilm Puu- ja pajutyöt HYÖNTEISHOTELLI, ke , Taitotalo, Tiedonpolku 2, NUMMI 8.4., Raine Anne, 4 t, 12. Tarvikeluettelo on saatavilla internetistä kurssitietojen kohdalta tai toimistoista. Ilm RISUASTIA PUUPÖLKKYYN, ke , Taitotalo, Tiedonpolku 2, NUMMI 18.3., Raine Anne, 4 t,12. Ilm NYT PAJUKKOON MARS!, la , Taitotalo, Tiedonpolku 2, NUMMI 9.5., Raine Anne, 5 t, 12. Ilm Kierrätys ASUSTEITA JUOMATÖLKKI- EN AVAAJISTA (JATKO), ti , Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA , Kymäläinen Sari,12 t, 23. Jatkokurssi perustekniikat hallitseville. Ilm ASUSTEITA JUOMATÖLK- KIEN AVAAJISTA (ALKEET)B, to , Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOH- JA , Kymäläinen Sari, 15 t, KIRJAN UUSI ELÄMÄ, pe , la-su , Muijalan koulu, Takaniityntie 26, LOHJA AS , Rängman Riikka, 19 t, 28. Info 6.3., kurssipäivät: ja 15.3.Tarvikeluettelo on saatavilla internetistä kurssitietojen kohdalta tai toimistoista. Ilm Taonta ja tiffanylasityöt TAONNAN ALKEET B, ti , Onnellisen sepän paja, Katteluksen tila, Kattelus 15, KARJALOHJA Ryhänen Sami, 32 t, 65. Kurssilaisten alaikäraja 16 v. Ilm LASITIFFANY E, la-su , Pitäjänkeskus, työpaja, Uudenmaantie 10, VIHTI , Hytönen Marita, 32 t, 47. Kurssipäivät: 28.3., 29.3., 11.4., Ilm mennessä LASITIFFANY B, la-su , Källhagens skola, Lukkarinkuja 2, VIRKKALA , Hytönen Marita, 20 t, 33. Kurssipäivät: 18.4., 19.4., 25.4., Ilm Korut ja keramiikka KORUJA SOLMEILEMALLA, pe , la-su , Opistotalo, Kanervasali, Karhumäenpolku 5, NUMMELA , Ruokamo Satu, 17 t, 28. Kurssipäivät:16.1., 31.1., 1.2. Ilm HOPEATYÖKURSSI KEVÄT, VIHTI, la-su , Pitäjänkeskus, työpaja, Uudenmaantie 10, VIHTI , Vuorela Ari, 32 t, 47. Kurssipäivät: 17.1., 18.1., 31.1., 1.2..Kurssilaisten alaikäraja 16 v. Ilm VALOKUVA KERAMIIKALLE B, pe , la , Luksia, Ojakkalantie 6, NUMMELA , Manninen Marjukka, 11 t, 23. Tallenna valokuvasi keramiikalle, joka kestää ikuisesti. Polttomaksu 8. Kurssipäivät 30.1., 7.2., Ilm mennessä HOPEASAVIKORU EMALI- KORISTELUIN, pe , la , Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, LOH- JA , Huusko Sanna, 11 t, 23. Ilm mennessä HOPEATYÖKURSSI KEVÄT, LOHJA, la su , Tytyrin koulu, Kirkkokatu 8, LOHJA , Vuorela Ari, 32 t, 47. Kurssipäivät: , Kurssilaisten alaikäraja 16 v. Ilm HELMIMUNIA PÄÄSIÄISEK- SI, ma , la-su , Opistotalo, Linnaistenkatu 9, LOHJA , Lahti Minna,16 t, 28. Info 2.3., jolloin tutustutaan malleihin ja tehdään helmitilaus. Kurssipäivät: Ilm LASIKORUT, la-su , Källhagens skola, Lukkarinkuja 2, VIRKKA- LA , Kymäläinen Sari, 18 t, 28. Sulatamme koruja la-su ja la työstämme korut valmiiksi kiinnittäen korulankoja ja -pohjia. Ilm KORUKURSSI KERAMIIK- KA, ti , la , Aleksis Kiven koulu, Puistopolku 2, SIUNTIO , Sarviaho Mari, 10 t, 23. Polttomaksu 8. Materiaalimaksu maksetaan käytön mukaan opettajalle. Kurssipäivät: la 7.3. klo , ti klo ja la klo Ilm KEVÄTPÖRINÄÄ! - Keramiikan perhekurssi, la , Aleksis Kiven koulu, Puistopolku 2, SIUNTIO , Sarviaho Mari, 6 t, 12.. Polttomaksu 8. Materiaalimaksu maksetaan opettajalle käytön mukaan. Kurssipäivät: la klo ja la 7.3. klo Ilm Kesäkurssit KANKAANKORISTELU KE- SÄKURSSI, ma-to, , Opistotalo, Taitoaine, Linnaistenkatu 9, LOHJA, , Pyöriä Annamari, 30 t, 47. Kurssilla tutustutaan erilaisiin kankaan kuviointimenetelmiin. Info klo , kurssipäivät: 1.6.,.2.6., 3.6., 4.6. Ilm KUDOTAAN MATTOJA, ma , to , Pitäjänkeskus, kutomo, Uudenmaantie 10, VIHTI , Korte Jaana, 24 t, 33. Ilm LASITIFFANY KESÄKURS- SI, la-su , Taitotalo, Tiedonpolku 2, NUMMI , Hytönen Marita, 32 t, 47. Kurssipäivät 23.5., 25.5., 30.5.,31.5. Ilm ENTISÖINTI JA VERHOILU, KESÄKURSSI, ma-pe , Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, NUMMELA , Salminen Anja, 35 t, 50.Kurssilaisten alaikäraja 16 v. Ilm PUUTARHA PIHASUUNNITTELUN PE- RUSTEET A la , Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, LOHJA , Valtonen Anitta, 12 t, 23. Pihasuunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet. Tilanjako, kulkureitit, materiaalien ja värien valinta. Puut, pensaat ja perennat taloon sopiviksi. Ideoita omalle pihalle. Ilm PIHASUUNNITTELUN PE- RUSTEET B, su , Nummi-Pusulan koulu ja lukio, Tiedonpolku 4, NUM- MI , Valtonen Anitta, 12 t, 23. Pihasuunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet. Ideoita omalle pihalle. Ilm PUUTARHAN KEVÄTTYÖT ti , Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, LOHJA , Valtonen Anitta, 4 t, 12. Teemme listan puutarhan kevättöistä ja aikataulutamme ne. Ilm KOTITALOUS JUUREVAA LEIPÄÄ, pe , la , Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, LOHJA , Vehovuori Mirja, 8 t, 18. Raaka-ainemaksu 10 maksetaan kurssilla opettajalle. Ilm MAKUMATKA VÄLIMEREN ALUEEN JA LÄHI-IDÄN RUOKAKULT- TUURIIN la , Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, LOHJA 7.2., Ahvenainen Juha-Pekk, 6 t, 12. Valmistamme erilaisia Välimeren alueen ja Lähi-idän suolaisia sekä makeita herkkuja. Raaka-ainemaksu 14 maksetaan kurssin opettajalle. Ilm BUON APPETITO! B, pe , la , Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, NUMMELA , Fina Rosario, 10 t, 23. Valmistetaan italialaisia kotiruokia sesongin mukaan. Raaka-ainemaksu maksetaan opettajalle. Ilm AMERICAN STYLE la , Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, LOH- JA 14.3., Ahvenainen Juha-Pekka, 6 t, 12. Valmistamme herkullisia ruokia eripuolilta Yhdysvaltoja. Raaka-ainemaksu 14 maksetaan kurssin opettajalle. Ilm KAKUN KORISTELU KAULIT- TAVALLA SOKERIKUORRUTTEELLA, la , Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, NUMMELA 21.3., Susi, Raija, 5 t, 12. Raaka-ainemaksu 25 euroa maksetaan opettajalle. Ilm TÄYDELLISEN PIHVIN JÄL- JILLÄ la , Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, LOHJA 11.4., Ahvenainen Juha- Pekka, 5 t, 12. Ilm SOKERIMASSAKUKAT JA -KORISTEET KAKKUIHIN, la , Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, NUMMELA 16.5., Susi, Raija, 5 t, 12.. Raaka-ainemaksu 10 euroa maksetaan opettajalle. Ilm

9 Emil Lotianun ja Maksim Gorkin mukaan näytelmäksi kirjoittanut Martti Pulakka Musiikki: Yevgeny Doga ja Jyrki Heikkilä Kustantaja: Finnvox Studiot Oy Ohjaus: Sari Niinikoski Musiikin johto: Antti Kajander Koreografiat: Kirsi Kannas ja Sari Niinikoski Lavastus: Jari Jalonen Puvustus: Kati Heikkinen Esitysjakso: Liput: 24 /20. Myynti: Lohjan Teatterin toimisto, p , Sivistystalo, Tehtaankatu 26, Lohja Lohjan kaupungin asiakaspalvelukes, p , Karstuntie 4, Lohja Karjalohjan palvelupiste Nummi-Pusulan palvelupiste LippuRex Luckan myyntipisteet Esitykset: Lohjan Teatteri, Suurlohjakatu 12, LOHJA Kahvio: Väliaikatilaukset teatterin toimistosta, p Maahanmuuttajaien opetus / Education for immigrants Kielet / Languages SUOMI TUTUKSI NET- TIKURSSI / LAKE - FINNISH FOR FOREIGNERS - FINNISH ONLINE (PE- RUSTASO / LEVEL A1) to Kuoppanummen koulukeskus, Kuoppanummentie 18, NUMMELA Leväniemi Pirjo, 24 t, Suomen kielen alkeiskurssi, joka suoritetaan kielistudiossa. Tavoitteena jokapäiväisen sanaston kehittäminen. Aihepiirit sijoittuvat suomen oppijan arkeen, mm. esittäytyminen, koti ja perhe, ostoksilla käyminen ja päivärutiinit. Monipuolista Suomi tutuksi verkkomateriaalia (Promentor) voi myös käyttää kotona kurssin ajan, jos opiskelijalla on toimiva nettiyhteys. Sopii hieman suomen alkeita opiskelleille. Ilmoittautuminen ajalla internetissä tai opiston toimistoihin p / This beginners course is carried out in a language laboratory. The goal is to develop everyday vocabulary. The topics on this course are introductions, home and family, shopping and daily routines. The Suomi tutuksi web material can also be used at home during the course, if the student has a working internet connection. For those who have studied a little Finnish. Enrolment on the internet or by phone to / Tietotekniikka / Computer skills VALOKUVAUSKURS- SI MAAHANMUUTTAJILLE/LAKE ti , to , Opistotalo, LOHJA Kommonen Janne, 15 t. Valokuvauksen perusteita omalla kameralla. Kamera voi olla kännykkäkamera, taskukamera eli pokkari tai järjestelmäkamera. Kurssi on ilmainen. Basics of photography with one s own camera. You can use the camera of your telephone, a pocket camera or a system camera. The course is free of charge. Enrolment by Kuvataiteet / Visual arts ÄITI JA VAUVA -KUVAKYL- PY 2/LAKE to Lohjan yhteislyseon lukio, Lohja. Mäkitalo Annastiina 24 t, maksuton. Kuvakylpy on kuvallinen versio vauvamuskarista ja on tarkoitettu ensimmäisen vauvansa kanssa kotona oleville äideille (ja isille). Kurssilla pyritään kiireettömyyteen ja vauvantahtisuuteen, sekä tutustutaan muihin samassa elämäntilanteessa oleviin. Ilm Art bath is an image-based version of a music group for babies. The course is aimed at mothers (and fathers) with their first baby. During this course we will get acquainted with picture books (classics, novelties), visit exhibitions and draw and paint one s own baby, practicing basic techniques of creating images. We will also make a colourful mobile and print a t-shirt. The material created during the course will be put together to make a personalized album for the baby. The activities are unhurried and babycentered. It is a great opportunity to make friends with other people sharing the same situation in life, and also to learn Finnish, since the course language is Finnish. Enrolment on the internet or by phone to / LAKE Laatu- ja kehittämishanke HANKEKOORDINAATTORI Virpi Juvonen-Kugge p tai hiidenopisto.fi Lohjan kulttuuripalveluiden kuulumisia Lohjan Menneen Ajan Joulumarkkinat järjestetään 20:nnen kerran! Lohjan keskiaikaisella kirkonmäellä voi joulun alla tavata parhaimpiinsa pukeutuneita kaupunkilaisia, monenmoisia markkinakauppiaita, seppiä, miekkailijoita, soittajia ja tietysti itse joulupukin. Markkinahulinan keskellä on mukavaa istahtaa välillä nuotion ääreen lämmittelemään tai nauttia makoisia herkkuja myyntikojuista ja kahviloista, kuunnella Tiernapoikia ja kuorojen laulua tai seppien kilkuttelua. Sunnuntaina voi nähdä myös nukketeatteriesityksen Laurentius-salissa. Markkinarauhaa häiritsevät pannaan armotta jalkapuuhun. Myyntikojuja pystytetään yli 200 ja tarjolla on jälleen korkealaatuisia itse valmistettuja tuotteita, kuten käsitöitä tekstiileistä puutöihin, jouluisia makeita ja suolaisia, perinteisiä ja paikallisia herkkuja, lahjatavaroita, kuusenkoristeita, kransseja, taontatöitä ja paljon muuta mielenkiintoista. Viime vuonna Lohjan joulumarkkinoilla kävi n vierasta kahden päivän aikana. Museon alueella on myös Hiiden Opiston Taito- ja taidepajat, jossa tehdään omin käsin viime hetken joululahjoja, Museon aitassa on joulupukilla oma postikontti, jossa lapset voivat tavata pukin. Museon kärrykatoksessa on myös uusi myyntipiste kymmenelle myyjälle. Lisätietoja ja kuvia tapahtumasta: Kalle Ryökäs; / MiljArt Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto keväällä 2015 Helmikuun päivänä kuullaan oppilaiden kamarimusiikkiesityksiä. Sibeliuksen 150-vuotis juhlavuoden kunniaksi kuullaan mm. säveltäjän pianotuotantoa. Puhallinorkesterilla on luvassa juhlakonsertti, sinfoniaorkesteri ja muut oppilasorkesterit esiintyvät ahkerasti niin Lohjalla kuin Nummelassa. Larte-kuoro ja sinfoniaorkesteri esittävät keväällä 80 vuotta täyttävän säveltäjä Aulis Sallisen Kieliopillisen sarjan. Kausi huipentuu perinteiseen päätöskonserttiin, jossa onnitellaan päättötodistuksen saajia ja juhlitaan kevättä hyvän musiikin ja elävien esitysten parissa. Tarkemmat tiedot tammikuussa musiikkiopiston internet-sivuilla

10 10 Timo, sisukas japaninopiskelija Timo Nevalainen on 32-vuotias hankolainen tietotekniikkainsinööri, joka ajelee autollaan sata kilometriä suuntaansa, jotta pääsee perjantai-illaksi Hangosta Vihdin Nummelaan Hiiden Opiston japanin kielen kurssille. Hän aloitti tänä syksynä neljännen lukuvuotensa tämän eksoottisen kielen parissa. -Innostuin vuonna 2003 Japanista nähtyäni Viimeinen samurai elokuvan. Japanin ihmeelliset maisemat ja kulttuuri sykähdyttivät ja päätin heti, että kun saan tarpeeksi rahaa kasaan, niin lähden Japaniin. Kuitenkin ensin minun oli hankittava ammatti ja työ ja sen semmoista, joten pystyin vasta vuonna 2011 aloittamaan unelmani toteuttamisen todenteolla. Aivan ensimmäiseksi halusin opiskella sen verran japania, että turistina pärjään siellä. Nummela oli lähin paikka, mistä löytyi kielen alkeiskurssi. Ahkeralla työllä kieli karttuu Siitä alkoi Timo Nevalaisen kielimatkailu Hangon ja Nummelan välillä. Nuori mies menetti kielelle niin sydämensä kuin vapaaaikansakin ja turistijapaniajatukset unohtuivat nopeasti. Kaksi ensimmäistä vuotta hän istui varmuuden vuoksi neljä oppituntia yhteen kyytiin tunneilla ja tänä vuonna hän opiskelee Hiiden Opiston kurssin lisäksi yhtenä iltana viikossa japania Espoossa. Päivittäin hän käyttää parisen tuntia lukemiseen ja kielen harjoitteluun. Hänen kielitaitonsa on karttunut vauhdilla ja hän testannut sen suorittamalla jo japanin kielen kansainvälisen taitotasokokeen (JLPT) kolmostason. - Ensimmäinen reissuni Japaniin toteutui viime vuoden maalis-huhtikuussa. Kuukauden vietin Tokiossa ja toisen kuukauden reissaten siellä sun täällä. Japanissa kiehtovaa on se, että se on nykyaikainen ja länsimainenkin maa, mutta kuitenkin sen oma vanha kulttuuri ja perinteet ovat vahvasti läsnä. Menneisyys ja nykyisyys kulkevat käsi kädessä. Lokakuun lopussa lähden kuukaudeksi jälleen sinne. Ryhmässä itsevarmuus kasvaa Timo aikoo jatkaa Japanin maan valloitusta vielä tämänkin jälkeen ainakin kahdella reissulla ja kielen valloitusta samalla innolla kuin tähänkin saakka. Heti matkalta saavuttuaan joulukuussa hän osallistuu taitotasokokeen kakkostasoon, minkä jälkeen on jäljellä vielä korkein eli ykköstaso N1, joka on tasoista vaikein. Pystyäkseen suorittamaan sen opiskelijan täytyy osata japania jo liiketoiminta- ja yliopistotasoisesti. -Opiskelu Hiiden Opistossa on antanut minulle paljon. Olen saanut sosiaalisia kontakteja ja uusia opiskelijakavereita ilmaantuu joka vuosi. Moni opiskelijatovereista on myös käynyt Japanissa ja heiltä olen saanut paljon tietoa ja vinkkejä matkojani varten. Opettajilta olen saanut myös paljon hyviä ohjeita ja jopa kontakteja matkalleni ja niin oli helpompi mennä sinne ensimmäisellä kerralla. Oppitunneille lähteminen voittaa aina kotona löhöilyn ja henkistä hyvinvointia tämä kaikki on lisännyt selvästi. Olen iloisempi ja pirteämpi. Pelkästään kotona kieltä opiskelemalla en olisi ikinä saanut näin paljon lisää itsevarmuutta. Opiskelumotivaationi huitelee ihan katossa. Sisulla suuret vuoret valloitetaan Timo Nevalaiselta löytyy valtavasti sisua muuhunkin kuin Japaniprojektiin. Hän on laihduttanut viimeisen kuuden vuoden aikana 70 kiloa ja niistä 30 viimeisen vuoden aikana. Lisäpontimen laihdutukseensa hän sai aikeestaan kiivetä 3776 m korkealle Fujille, japanilaisten pyhälle vuorelle. Joskus tulevaisuudessa Timo aikoo lähteä Etelä-Amerikkaan ja sitä vartenhan tämän suomi-samurain onkin sitten opiskeltava espanjaa. Edes turistikielen verran, nauraa Timo. Haastattelu: Marja-Riitta Turunen Tokiossa Timo nauttii Bushi taiken -kokemuksesta, joka tarkoittaa henkilökohtaista samurai-kokemusta. Hän käyskenteli 30 min. julkisissa paikoissa miehen perinnepukuun eli kimonoon pukeutuneena. Eurooppalaisessa vertailussa suomalaiset kokevat keskimääräistä selvemmin opiskelun lisäävän itsevarmuutta ja ovat valmiita rohkaisemaan muitakin opiskelemaan. Terhi Kouvo, Bell,

11 Markku, elämästä innostunut taideopiskelija 11 Kuka olet ja missä asut? Olen 32-vuotias elämästä innostunut maanmittausinsinööri Markku Oksanen, ja asun vaimoni kanssa Vihdin kirkonkylällä. Kuinka kauan olet opiskellut/harrastanut kuvataiteita? Muutama vuosi sitten mieleeni pälkähti, että nuorempana pidin kovasti piirtämisestä, mutta sittemmin harrastus oli jäänyt. Hiiden Opiston kurssiesitettä on aina kiva selailla, ja tilanteeseen heränneenä mietinkin kuvataiteen peruskurssin kohdalla että miksikäs ei. Olen nyt taiteen perusopetuksen kolmannella eli viimeisellä vuosikurssilla, ja kurssi kaikkinensa onkin ollut innostavan Maija Junnon ohjailemana mukava läpileikkaus erilaisiin tekniikoihin. Peruskurssilla tulee törmättyä sellaisiinkin kuvataiteen aloihin, joihin ei muuten tulisi eksyttyä. Samalla pääsee tutustumaan itseenkin taas uudelta kantilta. Opiskeletko Hiiden Opistossa muuta? Käyn myös Janne Virtasen kitarasäestystunneilla Oinolassa nyt kolmatta vuotta. Tarpeeksi kauan kun valittaa ääneen, että olisi kiva oppia soittamaan kitaraa, niin huomaa saavansa sellaisen vaimolta joululahjaksi. Sen jälkeen vaihtoehdot ovat vähissä. Kurssi on ollut todella mukava; opetus ja kappaleet mieluisia. Tasokin on tasapainoillut mukavasti hyvän olon ja tavoitteellisuuden molemmin puolin. Aiemmin kävin myös rivitanssissa, ja sitä tekisikin mieli jatkaa jossain vaiheessa. Mitä opiskelu antaa Sinulle? Hiiden Opiston kurssit antavat minulle sopivassa suhteessa mahdollisuuden harrastaa, rentoutua, oppia uusia asioita sekä haastaa ja kehittää itseäni. Tuntuu hyvältä, että hyvinkin kohtuullisella taloudellisella panostuksella ihmisillä on mahdollisuus oppia niin moninaisia asioita, ihan vaikka vain siksi että haluaa. Opiskelu antaa mahdollisuuden olla ja tehdä mitä haluaa tai haluaisi. Onko taitosi ja osaamisesi vahvistunut opiskelun aikana? Vaikka opiskelu itsessään on mukavaa, niin toivon että kolmen vuoden aikana myös osaaminen on lisääntynyt, ja onhan se. Vaikka sekä kitaransoitossa että kuvataiteissa olen vasta ensiaskelmilla, niin osaavat ja innostavat opettajat ovat saaneet luotua pohjaa, josta on helpompi jatkaa. Lisääkö opiskelu yleistä hyvinvointiasi? Varmasti. Tuskin kurssilla olisin, jos se ei tuntuisi hyvältä. Kursseilla oleminen sekä itsensä kehittäminen lisäävät sekä lyhyt- että pitkäaikaisesti hyvinvointiani. Pidän kursseilla olevasta tunnelmasta ja "oppimisen ilosta", sekä siitä että taidot ja kokemukset karttuvat. Aina ei tietenkään ole hyvä päivä, mutta useimmiten kurssien ilmapiirit eivät ainakaan pahenna niitä. Ovatko sosiaaliset suhteet kurssilla tärkeitä Sinulle? Yhteisöllisyys kursseilla on melko tärkeää minulle, ja ihan varmasti suurelle osalle opistolaisista muutenkin. Kursseilla tapaa samoista asioista kiinnostuneita samanlaisia ja erilaisia ihmisiä, jotka ovat oppimassa vapaaehtoisesti. Motivoituneet opiskelijat eivät varmasti haittaa opettajankaan intoon opettaa. Kansalaisopistojen kurssit ovat siis hyviä paikkoja tutustua uusiin asioihin sekä myös ihmisiin. Onko Sinulla tavoitteita kuvataiteen suhteen? Tavoitteeni liittyvät enemmän oman hyvän olon lisäämiseen sekä itseni kehittämiseen, kuin taitojen raakaan hyödyntämiseen. Aion pysyä maanmittausalan tehtävissä, enkä havittele uutta ammattia tai sivutointa. Juuri tähän kansalaisopistojen kurssit ovat omiaan. Vaikka joillakin kurssit voivat toimia johdantoina uusille urille, niin suurimmalle osalle ne ovat kehoa ja mieltä ylläpitäviä henkireikiä ja pieniä riemun hetkiä arjen ympärillä. Markku sekoittaa palettiveitsellä akryylivärejä paletillaan. Haastattelu: Marja-Riitta Turunen Kuva: Maija Junno Hiiden Käytävä Uusi näyttelytila opistotalon sydämessä! Hiiden Opiston opistotalossa, Linnaistenkatu 9:ssä on avattu Hiiden Käytävä -niminen näyttelytila. Hiiden Käytävän tarkoitus on toimia matalan kynnyksen joustavana näyttelytilana opiston taito- ja taideaineiden opiskelijoille, ryhmille ja opettajille. VARAA OMA NÄYTTELYAIKASI: puh:

12 12 Let s bake pulla! Let s go lätkä! Monikulttuurisuuden monet muodot Hiiden Opistossa Mikä on mersu? Mokomaa otusta ihmettelivät eräänä päivänä Lohjalla asuvat Laeticia Petit ja Jonathan Massera. Onneksi heidän suomalaiset kieliystävänsä avasivat heille mersun merkityksen ja saman tien opetettiin bemarit ja pösötkin. Tällaisia käytännön kielikysymyksiä, joihin ei löydy oppikirjasta vastausta, tulee eteen päivittäin uudessa maassa asuessa. Hiiden Opistossa järjestettiin viime syksynä Kaksin - Kielet kiertoon -tapahtuma (s. 6), jonka tarkoituksena oli saattaa yhteen pareja, jotka opettaisivat toisilleen omaa äidinkieltään. Paikalle saapuivat Vihdistä Irmeli ja Sakari Männikkö. Sakari ei löytänyt toivomaansa kreikankielistä paria, mutta Irmeli puolestaan löysi kielenopettajaksi kokonaisen ranskalaisen pariskunnan. Sakari liitettiin osaksi kvartettia ja niin alkoi Laetician, Jonathanin, Irmelin ja Sakarin kielikumppanuus, joka on muuttunut matkan varrella lämpimäksi ystävyydeksi. Myöhemmin syksyllä Carola Jaakkola, Irmelin kurssikaveri Hiiden Opiston ranskankurssilta, halusi mukaan ja niin joukko laajeni viisikoksi. Irmelin kertoman mukaan Carola Jaakkolan myötä kielen opiskelusta tuli järjestelmällistä ja tavoitteellista aikaisemman hengailun sijaan. Heillä on käytössä oppikirjat, he tekevät tehtäviä ja syventyvät kielioppiin. Ryhmä tapaa kerran viikossa ja heidän lukuvuotensa on huomattavasti pidempi kuin Hiiden Opistossa, sillä lomaa he pitivät vain heinäkuun. Porukan tapaamisissa opetetaan ja opiskellaan siis ranskaa ja suomea. Kielitaidon karttumista odotellessa työkielenä käytetään englantia, jota kaikki osaavat hyvin. Sakari ja Jonathan puhelevat välillä myös ruotsiksi. Kielitaidon suhteen ryhmäläiset tuntevat olevansa suunnilleen samalla lähtötasolla, Laeticia ja Jonathan ovat asuneet viisi vuotta Suomessa ja Irmeli ja Carola ovat opiskelleet ranskaa nelisen vuotta. Kaikkien kielitaito on heidän mielestään kohentunut huomattavasti viimeisen vuoden aikana. Jääkiekon kieli on yhteinen. HIFK:n intohimoiset kannattajat Jonathan, Irmeli ja Laeticia Saken kuvaamana Hartwallareenalla. Kulttuurinkierrätystä kielen lisäksi Viisikko opiskelee toistensa kieltä myös toiminnallisissa merkeissä. Sienimetsässä, kesämökillä, jääkiekkomatsissa, jumppatunnilla, konsertissa, perhejuhlissa tai vaikkapa ruoanlaiton ohessa siirtyy sanaston lisäksi kokonainen kulttuuri, tiedot ja taidot, tavat ja tyylit, maut ja mausteet ja niin ihmismielen kuin luonnon maisemakin. Ryhmä on viettänyt yhdessä loppiaista ranskalaisittain ja vappua suomalaisittain. He seuraavat yhdessä sekä Ranskan että Suomen politiikkaa. Kaikki kannattavat samaa suomalaista jääkiekkojoukkuetta. He ovat tutustuneet toistensa perheisiin ja vaihtaneet ruokareseptejä. Laetician äidin ansiosta Irmelin pulla niittää mainetta Pariisissa saakka. Ryhmäläiset iloitsevat uusista ystävistä ja uuden oppimisesta. Ryhmä on lisännyt mielihyvän tunnetta elämässä. Laeticia ja Jonathan olivat tunteneet olonsa yksinäisiksi ennen tätä. Nyt heillä on ystäviä, joihin voi tukeutua tilanteen niin vaatiessa. Mikä tärkeintä terveyden kannalta, tällä kielikurssilla ilo irtoaa ja nauru raikaa. Marja-Riitta Turunen Maahanmuuttajien opetusta - Education for immigrants in Hiiden Opisto Haluatko oppia suomen kieltä tai tietokoneen käyttöä? Kiinnostaako sinua musiikki, leivonta tai käsityöt? Hiiden Opistossa voit opiskella ja kehittää näitä ja monia muita tietoja ja taitoja turvallisesti ja kannustavassa ilmapiirissä. Samalla tutustut uusiin ihmisiin ja suomalaiseen kulttuuriin. Ota yhteys: hankekoordinaattori Virpi Juvonen-Kugge, YLEISET KIELITUTKINNOT Suomessa käytetty yleinen kielitutkintojärjestelmä perustuu Euroopan neuvoston suositukseen kielitaidon tasoasteikosta. Yleinen kielitutkinto on opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston kehittämä, aikuisille suunnattu kansallinen kielitutkinto, joka mittaa kielen osaamista käytännön tilanteissa. Hiiden Opistossa on mahdollista suorittaa perus- ja keskitason tutkintoja. Lisätietoja kielitutkinnoista löytyy opetushallituksen nettisivuilta. Testipäivä Kieli Tutkinnon tasot Ilm. aika Huom suomi keskitaso englanti, italia, venäjä perustaso, keskitaso suomi keskitaso ruotsi keskitaso Huom ranska perustaso, keskitaso suomi keskitaso Afganistanilainen Mashuma Nurmohammadi leipoo tyttärensä kanssa Let s bake pulla! -kurssilla perinteisiä suomalaisia korvapuusteja. Kuva: Virpi Juvonen-Kugge. Tulosta ilmoittautumislomake ja toimita lomake Hiiden Opiston toimistoon (Linnaistenkatu 9, Lohja). Tutkinnon lisätietoja sekä ilmoittautumislomakkeita: tai Hiiden Opistosta. Kirjalliset ilmoittautumiset Hiiden Opiston toimistoon, Linnaistenkatu 9, Lohja.

Suomen kieli / Finnish language, Финский язык

Suomen kieli / Finnish language, Финский язык KUOPION KANSALAISOPISTO KEVÄT 2016 Suomen kieli / Finnish language, Финский язык UUDET RYHMÄT Suomi aloittelijoille UUSI, Finnish for beginners NEW Puistokartano, C128 Valokuvaus, Puistokatu 20, Elina

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Senioreiden atk. Senioreiden Atk. Lohja. 34011207 TIETOKONE TUTUKSI A (TASO 0-1) 10.9.-8.10. pe 12.30-15.45

Senioreiden atk. Senioreiden Atk. Lohja. 34011207 TIETOKONE TUTUKSI A (TASO 0-1) 10.9.-8.10. pe 12.30-15.45 34017339 GOOGLE-SIVUSTOT JA BLOGGER B 1.3.-22.3. ti 17.00-20.15 Terävä Eija 16 t 37 Ilmoittautuminen 15.2. mennessä Kurssilla perustetaan ilmaiset Google-kotisivut sekä Googlen blogi eli nettipäiväkirja.

Lisätiedot

Rakenteiden uudistaminen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön vapaan sivistystyön näkökulmasta. Kirsi Kangaspunta, johtaja 25.9.

Rakenteiden uudistaminen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön vapaan sivistystyön näkökulmasta. Kirsi Kangaspunta, johtaja 25.9. Rakenteiden uudistaminen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön vapaan sivistystyön näkökulmasta Kirsi Kangaspunta, johtaja 25.9.2014 KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Senioreiden atk. Senioreiden atk. Lohja

Senioreiden atk. Senioreiden atk. Lohja Senioreiden atk SYYSLUKUKAUSI Lohja 34051224 TIETOKONE JA INTERNET TUTUKSI E 3.9. 22.10. ke 13.30-16.00 Terävä Eija, 21 t, 33 Ilmoittautuminen 20.8. mennessä Windows 8.1 -koneen käytön perusteet: hiiren

Lisätiedot

kaikille kieltenopiskelijoille!

kaikille kieltenopiskelijoille! Yleisten kielitutkintojen tutkintopäivät Elokuu 2014 Kevät 2015 Testipäivä Kieli Tutkinnon tasot Ilm. aika Testipäivä Kieli Tutkinnon tasot Ilm. aika 30.8.2014 suomi keskitaso 2.-13.6.2014 (Ilm. päättynyt)

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

KUVATAITEET TAIDEMAALAUS KUVATAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataiteet 11031118 TAIDEMAALAUS A. 1.9. 24.11., 12.1. 20.4. ma 18.00-20.30

KUVATAITEET TAIDEMAALAUS KUVATAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataiteet 11031118 TAIDEMAALAUS A. 1.9. 24.11., 12.1. 20.4. ma 18.00-20.30 KUVATAITEET KUVATAITEEN PERUSOPETUS 11037110 KUVATAITEEN PERUSKURSSI I 1.9. 24.11., 12.1. 20.4. ma 18.00-20.30 Junno Maija, 75 t, 76 Kuvataiteen perusopetusohjelman mukaisen 3-vuotisen kurssin 1. vuosikurssi.

Lisätiedot

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastossa elo-syyskuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, 3 tai tutustu tablettiin.

Lisätiedot

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Loka-joulukuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa

Lisätiedot

Atk ja media iltakurssit

Atk ja media iltakurssit Atk ja media Atk ja media iltakurssit SYYSLUKUKAUSI Lohja 34051200 KOTISIVUJEN SUUNNITTELUN PERUSTEET (TASO 2) 8.9. 27.10. ma 17.30-20.00 Ilmoittautuminen 26.8. mennessä Kurssilla tutustutaan yksinkertaisten,

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2017

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2017 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2017 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

Rakenteiden uudistaminen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön näkökulmasta

Rakenteiden uudistaminen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön näkökulmasta Rakenteiden uudistaminen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön näkökulmasta Kirsi Kangaspunta, johtaja KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

TANSSITAAN VAUVANI KEVÄT: 10.1 3.4.2012 9.1 2.4.2012. klo 14.30 15.30 klo 13.00 14.00 AIKUISTEN FUDIS

TANSSITAAN VAUVANI KEVÄT: 10.1 3.4.2012 9.1 2.4.2012. klo 14.30 15.30 klo 13.00 14.00 AIKUISTEN FUDIS TANSSITAAN VAUVANI Alkutunti liikutaan tanssien vaihdellen teemoja salsasta jazziin ja afrotanssista balettiin, jolloin vauva voi olla rintarepussa tai kantoliinassa. Lopputunti tehdään keskivartaloa vahvistavia

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

Suomessa käytetty yleinen kielitutkintojärjestelmä perustuu Euroopan neuvoston suositukseen kielitaidon tasoasteikosta. Kevät 2017

Suomessa käytetty yleinen kielitutkintojärjestelmä perustuu Euroopan neuvoston suositukseen kielitaidon tasoasteikosta. Kevät 2017 YLEISET KIELITUTKINNOT YLEISET KIELITUTKINNOT Suomessa käytetty yleinen kielitutkintojärjestelmä perustuu Euroopan neuvoston suositukseen kielitaidon tasoasteikosta. Yleinen kielitutkinto on Opetushallituksen

Lisätiedot

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Luetaan yhdessä verkoston seminaari 17.11.2012, hankevastaava Kotoutumiskoulutuksen kolme polkua 1. Työmarkkinoille suuntaavat ja

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

SENIOREIDEN ATK. Senioreiden atk LOHJA

SENIOREIDEN ATK. Senioreiden atk LOHJA Senioreiden atk SENIOREIDEN ATK LOHJA Eija Terävä opettaa Windows7-käyttöjärjestelmää. Kuva: Kaisa Hannula 34011231 OMA KANNETTAVA TIETOKONE TUTUKSI A 25.9.-6.11. ke 16.30-19.00 Karjalohjan koulu, Koulukuja

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Healthy European Youth. Erasmus+ -meeting in Nokia, Finland 24.-29.5.2015

Healthy European Youth. Erasmus+ -meeting in Nokia, Finland 24.-29.5.2015 Healthy European Youth Erasmus+ -meeting in Nokia, Finland 24.-29.5.2015 Tervetuloa Info-iltaan! Illan kulku: - Kahvitarjoilu - rehtorin puheenvuoro Eija Paukkuri - Erasmus-tiimi esittäytyy - viikon ohjelma

Lisätiedot

SENIOREIDEN ATK LOHJA. Senioreiden atk

SENIOREIDEN ATK LOHJA. Senioreiden atk SENIOREIDEN ATK LOHJA Syyslukukausi 34051232 TIETOKONE JA INTERNET TUTUKSI A ke 11.00-13.30, 2.9.-21.10. Ilmoittautuminen 19.8. mennessä Windows 8.1 -koneen käytön perusteet: hiiren käyttö eri tilanteissa,

Lisätiedot

Suomen Kameraseurojen Liiton koulutukset syksyn 2014 aikana

Suomen Kameraseurojen Liiton koulutukset syksyn 2014 aikana Suomen Kameraseurojen Liiton koulutukset syksyn 2014 aikana VALOKUVAUS Valokuvauksen opettajana toimii pitkän linjan valokuvaaja ja kouluttaja Timo Ripatti. Kursseilla on mallit ja heidän kustannuksensa

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Tässä päivässä ja tulevaisuudessa

Tässä päivässä ja tulevaisuudessa Alku uudelle... Tässä päivässä ja tulevaisuudessa 2 Otavan Opisto on Mikkelin kaupungin omistama kansanopisto, jossa voi suorittaa joustavasti lähi- ja etäopintoja. Erityisosaamistamme on verkkopedagogiikka,

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

VALINNAISTEN KIELTEN OPINTO-OPAS

VALINNAISTEN KIELTEN OPINTO-OPAS ESPOON AIKUISLUKIO VALINNAISTEN KIELTEN OPINTO-OPAS LUKUVUOSI 2017 2018 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Aineopiskelijamaksu... 4 Ilmoittautuminen... 5 Espanja... 6 Italia... 8 Ranska... 10 Saksa... 12 Venäjä...

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Erasmus+ Online Linguistic Support

Erasmus+ Online Linguistic Support Erasmus+ Online Linguistic Support Näin hyödynnät Erasmus+ -kokemuksesi! Erasmus+ avartaa ja voi muuttaa koko elämän Erasmus+ tähtää taitojen kartuttamiseen ja työllistyvyyden lisäämiseen sekä koulutuksen,

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

taiteen ja liikunnan osasto

taiteen ja liikunnan osasto Taiteen ja liikunnan osasto taiteen ja liikunnan osasto Taiteen ja liikunnan osasto pitää sisällään kuvataiteen, kirjallisuuden, liikenteen, puheviestinnän sekä tanssin ja liikunnan opetuksen. Taiteen

Lisätiedot

ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTTI KURSSIT KESÄ 2017

ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTTI KURSSIT KESÄ 2017 ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTTI KURSSIT KESÄ 2017 ITALIAN KIELEN KURSSIT - IIC HELSINKI - Kesäkurssit 2017 (toukokuu - kesäkuu 2017) Lisätietoja kursseista ja ilmoittautumiset: corsi.iichelsinki[at]esteri.it

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

KIELET MUSIIKKI. yki-tutkintojen. Kielet

KIELET MUSIIKKI. yki-tutkintojen. Kielet MUSIIKKI Musiikin opiskelu jakautuu kahteen aihepiiriin: musiikki- ja soitinopetus ja orkesterit sekä laulunopetus ja kuorot. Musiikin ja kielten opiskelu yhdistyvät venäläiset laulut tutuiksi ja kreikkaa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

VERKKO-OPETUS ATK JA MEDIA SYYSLUKUKAUSI SYYSLUKUKAUSI KEVÄTLUKUKAUSI. Verkko-opetus / Atk ja media. Lohja

VERKKO-OPETUS ATK JA MEDIA SYYSLUKUKAUSI SYYSLUKUKAUSI KEVÄTLUKUKAUSI. Verkko-opetus / Atk ja media. Lohja Verkko-opetus / Atk ja media VERKKO-OPETUS SYYSLUKUKAUSI 34017200 KUVANKÄSITTELYN PERUSTEET VERKOSSA A 21.10.-18.11. Terävä Eija, 15 t, 33 Ilmoittautuminen 7.10. mennessä avulla. Kurssi soveltuu kaikille

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Kielet. Ilm. aika tasot. 1.-12.6.2015 (Ilm. päättynyt ) englanti, italia, venäjä perustaso, keskitaso 19.3.2016 1.-30.9.2015

Kielet. Ilm. aika tasot. 1.-12.6.2015 (Ilm. päättynyt ) englanti, italia, venäjä perustaso, keskitaso 19.3.2016 1.-30.9.2015 Yleisten kielitutkintojen tutkintopäivät Elokuu 2015 Kevät 2016 Testipäivä Kieli Tutkinnon tasot Ilm. aika Testipäivä Kieli Tutkinnon tasot 29.8.2015 suomi keskitaso Syksy 2015 24.10.2015 englanti perustaso,

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

A2-KIELEN VALINTA. Mahdollisuus monipuoliseen kielitaitoon. 8.1.2014 Eveliina Bovellan 1

A2-KIELEN VALINTA. Mahdollisuus monipuoliseen kielitaitoon. 8.1.2014 Eveliina Bovellan 1 A2-KIELEN VALINTA Mahdollisuus monipuoliseen kielitaitoon 8.1.2014 Eveliina Bovellan 1 Kielivisailu Saksa 1. Mitä seuraavista asioista ei voi syödä? a) Kuchen b) Küche c) Kühe 8.1.2014 Eveliina Bovellan

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

AIKIS Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus 2008 2011

AIKIS Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus 2008 2011 AIKIS Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Aikis -hankkeen tavoitteena on koordinoida aikuisille maahanmuuttajille tarkoitetun suomen ja ruotsin

Lisätiedot

KEVÄÄN 2012 tietotekniikan kurssit Joensuun ympäristökunnissa Eno Kurssi: 120316 Tietokoneen @-ajokorttikurssi 2

KEVÄÄN 2012 tietotekniikan kurssit Joensuun ympäristökunnissa Eno Kurssi: 120316 Tietokoneen @-ajokorttikurssi 2 KEVÄÄN 2012 tietotekniikan kurssit Joensuun ympäristökunnissa Eno 120316 Tietokoneen @-ajokorttikurssi 2 Kurssin kesto: 12.01.12-15.03.12 Kokoontumisajat: Torstai 17:30-20:45 ENON YLÄKOULU Alapappilantie

Lisätiedot

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta?

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? 1 Educa 2014 Helsinki PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 25.1.2014 2 Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC:

Lisätiedot

KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS

KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS (Loppi n.70km Helsingistä) TO-SU 26.6.-29.6.2014 LAADUKKAASTA OHJELMASTA LÖYDÄT eli muutama hyvä syy

Lisätiedot

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielivalintamateriaalia Tampereen kaupunki Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö 30.01.2014 Lukeminen, numerotaito ja tietotekniikka nuorilla ja aikuisilla PIAAC 2012 tutkimuksen tuloksia

Kuntoutussäätiö 30.01.2014 Lukeminen, numerotaito ja tietotekniikka nuorilla ja aikuisilla PIAAC 2012 tutkimuksen tuloksia 1 Kuntoutussäätiö 30.01.2014 Lukeminen, numerotaito ja tietotekniikka nuorilla ja aikuisilla PIAAC 2012 tutkimuksen tuloksia Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Kansainvälinen

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Kielet ja musiikki KIELET JA MUSIIKKI

Kielet ja musiikki KIELET JA MUSIIKKI ja musiikki KIELET JA MUSIIKKI Kielten ja musiikin osasto käsittää kielten ja musiikin kurssit sekä Yleiset kielitutkinnot. Osastonjohtaja Soile Lundqvist, soile.lundqvist@hiidenopisto.fi ja päätoiminen

Lisätiedot

SUOMI. Kielet. perusteiden harjoittelua, sanavaraston laajentamista

SUOMI. Kielet. perusteiden harjoittelua, sanavaraston laajentamista KIELI- JA KULTTUURIMATKA ESPANJAAN - ESPANJALAINEN KEVÄT FUENGIROLASSA 19.4.-26.4. Kurssikoodi ilmoittautumista varten 12071349 Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset pe 1.2. mennessä Hiiden Opiston toimistoon

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Tarja Nikula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus) Anne Pitkänen-Huhta (Kielten laitos) Peppi Taalas (Kielikeskus) Esityksen rakenne Muuttuvan maailman seuraamuksia

Lisätiedot

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Päätuloksia ja tietoja NAO-kohderyhmästä

Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Päätuloksia ja tietoja NAO-kohderyhmästä Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) Päätuloksia ja tietoja NAO-kohderyhmästä Antero Malin Professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 25.10.2013 Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) PIAAC:

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Maija Saraste Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kirjastotapaaminen Saransk 7.10.2011 1 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeenlinna

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kauppatieteellisen alan kieliopinnot 1.9.2017 Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden

Lisätiedot

Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa

Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa Taina Juurakko Paavola Tutkijayliopettaja, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen

Lisätiedot

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5.

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5. JAKSOVINKIT 6 16-17 Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista

Lisätiedot

LIIKUNTA LOHJA KEHO- JA MIELITUNNIT. Liikunta. Perus- ja kuntoliikunta. Perheliikunta

LIIKUNTA LOHJA KEHO- JA MIELITUNNIT. Liikunta. Perus- ja kuntoliikunta. Perheliikunta LIIKUNTA LOHJA 83011100 KAHVAKUULA / PERUSTEET Lohjan työväentalo, Kalevankatu 1, LOHJA ma 18.30-19.15, 31.8.-23.11., 11.1.-18.4. Heino Turo, 25 t, 40 Kokonaisvaltaista jumppaa kahvakuulan kanssa. Kurssin

Lisätiedot

PRE-DP VANHEMPAINILTA. Pre-DP, IB1, IB2

PRE-DP VANHEMPAINILTA. Pre-DP, IB1, IB2 PRE-DP VANHEMPAINILTA Pre-DP, IB1, IB2 Keitä me olemme? Suvi Tirkkonen, 0447184568 suvi.tirkkonen@opedu.kuopio.fi opettajat Mitä me teemme ja miten me teemme? IB-koordinaattori, historianopettaja, ro,

Lisätiedot

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Aika Teema Paikka Kohderyhmä Ilmoittautuminen Tammi-helmikuu 17.1. klo 13.15 15.30 Symboliset laskimet Martinlaakson lukio

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

KEVÄTLUKUKAUSI. Atk ja media. Lohja

KEVÄTLUKUKAUSI. Atk ja media. Lohja Atk ja media 34057207 TIETOKONE SUKUTUTKIMUKSEN APUNA B 21.10. 25.11. ti 17.30-20.45 Salonen Torsti, 24 t, 58 Ilmoittautuminen 7.10. mennessä Kurssilla tutustutaan tietokoneen eri käyttömahdollisuuksiin

Lisätiedot

BeLL KyseLyLomaKe www.bell-project.eu

BeLL KyseLyLomaKe www.bell-project.eu Q BeLL Kyselylomake www.bell-project.eu Hyvä aikuisopiskelija! Tämän kyselyn tarkoituksena on koota aikuisopiskelijoiden kokemuksia aikuisopiskelusta ja sen hyödyistä. Kysely on tarkoitettu omaehtoisesti

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot