Tutkimusraportti. HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusraportti. HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736"

Transkriptio

1 Tutkimusraportti HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Projekti

2 Sisältö Sisältö Tutkimuskohde ja lähtötiedot Yleistiedot Tehtävä ja työn rajaus Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtokoneet Ilmanvaihtokanavat Ensimmäisen kerroksen Ilmanvaihto (opehuone, OT3) Toisen kerroksen ilmanvaihto (OT1, OT2 ja OT3) Rakennusautomaatio, ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet Muita havaintoja Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Liitteet Liite 1.1 Ilmavirtamittaukset 1 krs. Liite 1.2 Ilmavirtamittaukset 2 krs. Liite 2.1 Kanavakuvaukset 2 krs. 2/ HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6

3 TIIVISTELMÄ Tutkimuksen kohteena on osoitteessa Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna sijaitseva Hamkin koulukiinteistöön kuuluva Tapiola rakennus. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää tilojen ilmanvaihtojärjestelmien soveltuvuus suunniteltuun peruskoulukäyttöön. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Koteloidut ilmanvaihtokoneet (tulo- ja poistokoneet) sijaitsevat pohjakerroksen iv-konehuoneessa. Erilliset poistokoneet ovat huippuimureita, jotka sijaitsevat rakennuksen vesikatoilla. Ilmanvaihtolaitteiden ja rakennusautomaatiojärjestelmän kuntoa ja toimintaa tutkittiin silmämääräisesti ja suorittamalla pistokoeluonteisia ilmamäärämittauksia. Päähuomioina tutkimuksen perusteella voidaan todeta: Ensimmäisen kerroksen osalta tilojen raitisilmavirrat ovat nykytilanteessa pääosin alimitoitettuja suunniteltuun käyttöön (OT3 / 25 henkilöä). Tilannetta on mahdollista parantaa, mutta tämä todennäköisesti edellyttää kanavamuutoksia ääniongelmien välttämiseksi. Tilakohtaisten ilmavirtojen suhteissa (tulo, poisto) on poikkeamia (pääsääntöisesti tilat on suunniteltu tasapanotilanteeseen). Toisen kerroksen osalta länsisivun opetustilojen (suunniteltu OT3 käyttöön / n. 25 henkilöä) raitisilmavirrat ovat riittäviä suunniteltuun käyttöön, mutta osin tuloilmavirrat ovat kanavistoon verrattuna liiankin suuria. Tästä aiheutuu visuaalisesti arvioituna normaalista poikkeavaa ääntä, joka voi olla häiritsevää (mitatut ilmavirrat ovat myös suunnitelmiin verrattuna osin jopa 100 % suurempia). Itäsivun opetustilojen (OT3 käyttö) tilakohtaiset raitisilmavirrat ovat nykytilanteessa riittäviä n henkilölle / tila. Tilannetta on mahdollista muokata vastaamaan tulevaa käyttöä säätämällä ilmavirtoja. Tilakohtaisten ilmavirtojen säätöpeltien (auki / kiinni toiminto) toiminta ja toimilaitteiden kunto on suositeltavaa tarkastaa (rikkinäisiä toimilaitteita havaittiin tiloissa 226, 227 ja 234). Tuloilmakanavien sisäpuolisissa tarkastuksissa havaittiin, että asennetuissa äänenvaimentimissa ja toisen kerroksen tuloilman päätelaitteiden liitäntälaatikoissa on käytetty mineraalivillaa äänenvaimennusmateriaalina. Ilmanvaihtolaitteiden huoltotoimenpiteitä tehtäessä huolellisuuteen on suositeltavaa kiinnittää erityistä huomiota (pieniä puutteita havaittiin). Toisen kerroksen osalta rakennuksen tulevia käyttäjiä on erittäin tärkeää ohjeistaa tilakohtaisten ilmanvaihdon tehostus, päällä / pois-kytkimien käytöstä. Ilmanvaihtokoneita ohjataan, valvotaan ja säädetään rakennusautomaatiojärjestelmän välityksellä. Järjestelmään ollaan toteuttamassa valvomo pc:n ja ohjelmiston uusintaa. Järjestelmän tekninen käyttöikä on lopuillaan ja sen laajamittainen uusimien lähitulevaisuudessa (1 2 vuotta) on suositeltavaa. WSP Finland Oy Tommi Paasivirta LVIA asiantuntija, ins. (AMK) Ilkka Piittisjärvi LVI tiimipäällikkö 3/ HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6

4 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot 1.1 Yleistiedot Tilaaja Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Raatihuoneenkatu 9, 2. krs PL Hämeenlinna Mika Metsäalho Kohde HAMK Tapiola Korkeakoulunkatu Hämeenlinna Tutkimuksen kohteena on 1970-luvulla rakennettu Hamkin koulukiinteistöön kuuluva rakennus Tapiola, jota on peruskorjattu 1990-luvulla. Rakennus on tutkituilta osin kaksikerroksinen (asuntola osuus ei kuulunut tähän tutkimukseen). Tutkimus kohdennettiin ensisijaisesti tiloihin, jotka on suunniteltu otettavan peruskoulukäyttöön (syyslukukaudella 2015). Kuva 1. Tapiola, 1 krs. pohjapiirustus (alustava tilankäyttökaavio, opetustilat merkitty) Kuva 2. Tapiola, 2 krs pohjapiirustus (alustava tilankäyttökaavio, opetustilat merkitty). 4/ HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6

5 1.2 Tehtävä ja työn rajaus Ilmanvaihtolaitteiden kuntoa ja toimintaa tutkittiin silmämääräisesti ja suorittamalla pistokoeluonteisia ilmamäärämittauksia. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää tilojen ilmanvaihtojärjestelmien soveltuvuus suunniteltuun peruskoulukäyttöön. Rakennusautomaatiojärjestelmän kuntoa ja toimintaa tutkittiin silmämääräisesti käyttöliittymästä, sekä tiloissa olevien kenttälaitteiden osalta. Työ suoritettiin sovitussa laajuudessa (Metsäalho / Paasivirta). Kiinteistö-kierroksella haastateltiin kiinteistön käyttö/huolto-henkilöstöä, sekä tarkastettiin rakennus visuaalisesti niiltä osin, mihin oli esteetön pääsy (rakennuksen asuntola ei kuulunut tähän tutkimukseen). Tutkimuksen suoritti LVIA- asiantuntija ins. (AMK) Tommi Paasivirta, avustavana tutkijana toimi LVIasiantuntijaharjoittelija Mikko Hasanen. 1.3 Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet ja viimeisimmät kalibrointiajat Mittalaite SwemaFlow 125 D huppumittari Swema 3000 md monitoimimittari Käyttötarkoitus Ilman virtaaman mittaukset Ilman virtaamamittaukset Viimeisin kalibrointi 4/2014 9/2014 Wöhler VIS 350 putkistokamera - 5/ HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6

6 2. Ilmanvaihtojärjestelmä Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaihtokoneet sijaitsevat pohjakerroksen iv-konehuoneessa. Erillisinä poistopuhaltimina palvelevat huippuimurit, jotka sijaitsevat rakennuksen vesikatoilla Ilmanvaihtokoneet Rakennuksen ilmanvaihtoa palvelevat seuraavat koteloidut ilmanvaihtokoneet. Taulukko 2. Rakennuksen ilmanvaihtoa palvelevat seuraavat koteloidut ilmanvaihtokoneet (IV Produkt Oy). Konepositio Palvelualue valm. ilmamäärä Sijainti / huomio vuosi m3/s 1TP1 1 krs ,990 / +0,495 IV- konehuone 1PP1 1 krs ,760 / -0,380 IV-konehuone 2TP1 2 krs ,30 2,56 IV-konehuone 2PP1 2 krs ,25 2,32 IV-konehuone Tuloilmakoneissa on lämmityspatteri (vesi) ja ilmanvaihtokoneissa on lämmöntalteenotto (levylämmönsiirrin). Ilmanvaihtokoneet on asennettu vuonna 1997 tehdyn peruskorjaus- ja muutostyön yhteydessä Tuloilmakoneita ei ole varustettu jäähdytyksellä. Tarkastuksissa ilmanvaihtokoneissa ei havaittu normaalista poikkeavia ääniä (laakereista, kiilahihnasta tms.) Ensimmäistä kerrosta palvelevat ilmanvaihtokoneet 1TP1/1PP1) ovat kaksitehoisia (1/2-teho ja 1/1-teho) ja toista kerrosta palvelevat ilmanvaihtokoneet (2TP1/2PP1) ovat taajuusmuuttaja ohjattuja (painesäätö). Kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen mukaan tuloilmakoneen 2TP1 lämmityspatterin otsapinnassa on hieman likaa. Kuva 3. Tuloilmakoneen 2TP1 lämmityspatterin otsapinnassa on hieman irtolikaa. Tuloilman ilmansuodatus on toteutettu konekohtaisilla suodattimilla (pussi, F7). Suodatinasennuksiin on suositeltavaa kiinnittää erityistä huomiota, etenkin suodatinelementtien väliset tiivistenauhat tulee olla asennettuina (puutteita havaittiin tuloilmakoneessa 2TP1). Suodatinkehikot vaikuttivat tiiviiltä, eikä ohivirtauksia havaittu. Tuloilmakoneen (2TP1) suodatinkammiossa (suodattimen jälkeen) ja puhallinkammiossa on hieman hienojakoista pölykertymää. Tuloilmakoneen (1TP1) puhallinkammiossa on hieman kiilahihnoista irronneita kumin kappaleita. 6/ HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6

7 Kuva 4. Tuloilmakoneen (2TP1) puhallinkammiossa on hieman hienojakoista pölyä. Kuva 5. Tuloilmakoneen (1TP1) puhallinkammiossa on kiilahihnoista irronneita kuminpalasia. Tuloilmakoneiden raitisilmasäleikkö sijaitsee rakennuksen vesikatolla. Tiedon mukaan tuloilmakoneissa ei ole ollut ongelmia sade- / lumisuojauksen kanssa. Kuva 6. Tuloilmakoneiden ulkoilmasäleikkö on vesikatolla. 7/ HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6

8 Tuloilmakoneiden yhteydessä olevien äänenvaimennuslamellien pinnat vaikuttivat puhtailta, mutta reikäpellin alla käytetystä äänenvaimennusmateriaalista ei tehty havaintoja (mahdollisesti pinnoittamatonta mineraalivillaa). Kuva 7. Tuloilmakoneiden äänenvaimennuslamellien pinnat ovat puhtaita Ilmanvaihtokanavat Ilmanvaihtokanavat ovat sinkittyä kierresaumattua pyöreää peltikanavaa ja kanttikanavaa. Runkokanavat on pohjakerroksen osalta asennettu alapohjan alla olevaan alustatilaan ja toisen kerroksen osalta ullakkotilaan eristettyinä. Runko- ja haarakanavien ilmavirtojen säätöpellit ovat kellarikerroksessa mekaanisesti säädettäviä (PRA, varustettu mittayhteillä), toisen kerroksen osalta tilakohtaisten säätöpeltien (FMDU, varustettu mittayhteillä) yhteydessä on toimilaitteella varustetut tilakohtaiset sulkupellit. Peltejä voidaan ohjata tilakohtaisilla kytkimillä auki / kiinni (kytkimien toimintaa on selostettu kohdassa rakennusautomaatiojärjestelmä, ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet). Runko- ja haarakanavien asennustyön laatu on silmämääräisesti arvioituna hyvää, merkittäviä vuotokohtia ei havaittu. IV-konehuoneesta lähtevien tuloilman runkokanavien sisäpuolisissa tarkastuksissa ei havaittu merkittäviä pölykertymiä. Kuva 8. Tuloilman runkokanavassa ei ole merkittävää pölykertymää. 8/ HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6

9 Havaintoja tehdyistä kanavakuvauksista (kuvaukset on merkitty liitteisiin 2.1 ja 2.2): Luokkatilan 238 tuloilmakanavassa on hieman hienojakoista pölyä (silmämääräisesti arvioituna vaikuttaa siitepölyltä). Kuva 9, Tilan 238 tuloilmakanavassa on hieman hienojakoista pölyä (kuvaus TU3) Tilan 227 tuloilmakanavistossa olevan äänenvaimentimessa on todennäköisesti käytetty mineraalivillaa äänenvaimennusmateriaalina (reikäpellin alla). Kuva 10. Kanavaäänenvaimentimen sisäpuolella reikäpellin alla on todennäköisesti mineraalivillaa Ensimmäisen kerroksen Ilmanvaihto (opehuone, OT3) Kuva 11. Alustava tilankäyttökaavio ensimmäinen kerros. 9/ HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6

10 Tiloissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu sijoittamalla tulo- ja poistoilman päätelaitteet kaikkiin tiloihin ja ilmanjako on toteutettu sekoittavana. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu yksivyöhykejärjestelmänä (ei jäähdytystä), jolloin tuloilman lämpötila on koko koneen palvelualueella sama, eikä sitä voida säätää huone-/tilakohtaisen tarpeen mukaan. Ilmanvaihtokoneiden ilmamäärät on säädettävissä konekohtaisesti 1/1-teho ja 1/2-teho, eikä järjestelmän kanavistoissa ei ole tilakohtaisia ilmanvaihdon tarpeen mukaan säätyviä ilmamääräsäätimiä vaan säätöpellit ja päätelaitteet ovat mekaanisesti säädettäviä koko palvelualueella. Tiloissa tehtiin pistokoeluonteisia ilmavirtamittauksia. Ilmanvaihtokoneet kävivät 1/1-teholla mittaushetkellä (mittaustulokset on esitetty liitteessä 1.1). Saatujen lähtötietojen perusteella tilojen peruskoulukäytössä tilakohtainen suunniteltu henkilökuormitus tulisi olemaan n. 25 henkilöä / tila (OT3). Mittaustuloksen perusteella tilakohtaiset tuloilmavirrat ovat luokkaa l/s, mikä vastaa henkilöperusteisena mitoituksena (D2, 6 (l/s)/henkilö) 7 13 henkilön kuormitusta tilakohtaisesti. Ilmavirtojen kasvattaminen tiloissa vaatii todennäköisesti ko. tiloja palvelevien haarakanavien uusimista (kanavakoot 125 mm ja 160 mm), koska muuten ilmavirtojen kasvattaminen aiheuttaa todennäköisesti ääniongelmia (160 mm kanavassa ilman nopeus 3 m/s > ilmavirta n. 60 l/s). Mittaustulosten perusteella tilakohtaiset Ilmavirrat on suositeltavaa säätää vastaamaan tulevaa käyttötarkoitusta ja lähemmäksi tasapainotilannetta (ilmavirtojen suhteessa on merkittäviä poikkeamia tasapainotilanteesta). Tilojen tuloilman päätelaitteet on uusittu vuonna 2014 kattohajottajiksi opettajien huonetta lukuun ottamatta (tehdyistä muutoksista ei ollut piirustuksia käytettävissä / epäselväksi jäi onko tehdyt muutokset dokumentoituna). Uusittujen kattohajottajien äänenvaimennusmateriaalina ei ole käytetty mineraalivillaa. Opettajien huoneen (tila 137) tuloilman päätelaite on seinähajotin, jonka äänenvaimennusmateriaalina on käytetty pinnoitettua mineraalivillaa. Poistoilman päätelaitteet ovat kartioventtiilejä (KSO). Kuva 12. Vuonna 2014 uusittu kattohajottaja tilassa 139. Kuva 13. Mineraalivillaa tuloilman päätelaitteessa tila 137. Tehdyissä tarkastuksissa havaittiin, että tutkittujen tilojen tuloilman päätelaitteissa ja liitäntäkanavissa ei ole havaittavissa merkittävää pölykertymää, mutta osin havaittiin hieman rakeisempaa likaa. Kuva 14. Tuloilmakanavan pohjalla on hieman rakeista likaa (tila 137). 10/ HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6

11 2.4. Toisen kerroksen ilmanvaihto (OT1, OT2 ja OT3) Kuva 15. Alustava tilankäyttökaavio toinen kerros (syrjäyttävä ilmanjako = keltainen alue, sekoittava ilmanjako = vihreä alue). Tiloissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu sijoittamalla tulo- ja poistoilman päätelaitteet kaikkiin tiloihin, ilmanjako on toteutettu osin syrjäyttävänä ja osin sekoittavana. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu yksivyöhykejärjestelmänä (ei jäähdytystä), jolloin tuloilman lämpötila on koko koneen palvelualueella sama, eikä sitä voida säätää huone-/tilakohtaisen tarpeen mukaan. Ilmanvaihtokoneiden ilmamäärät on säädettävissä konekohtaisesti (taajuusmuuttajakäytöt). Järjestelmän kanavistoissa ei varsinaisesti ole tilakohtaisia ilmanvaihdon tarpeen mukaan säätyviä ilmamääräsäätimiä, mutta mekaanisesti säädettävien säätöpeltien (FMDU) yhteyteen on asennettu toimilaitteella varustetut sulkupellit, joiden toiminta on auki / kiinni. Peltejä voidaan ohjata tilakohtaisten tehostus-, päällä / pois-kytkimien välityksellä. Kuva 16. Mekaanisesti säädettävä säätöpelti (vihreä nuoli) ja toimilaitteella varustettu sulkupelti (sininen nuoli) tilassa / HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6

12 Tiloissa tehtiin pistokoeluonteisia ilmavirtamittauksia. Ilmanvaihtokoneet kävivät 1/1-teholla mittaushetkellä, kanavapaineen asetusarvot tulo 215 Pa ja poisto 185 Pa (mittaustulokset on esitetty liitteessä 1.2). Saatujen lähtötietojen perusteella tilojen peruskoulukäytössä tilakohtainen suunniteltu henkilökuormitus tulisi olemaan n. 25 henkilöä / tila (OT3). Mittaustuloksen perusteella rakennuksen länsisivulla sijaitsevien tilojen (234, 235, 236, 247 ja 256) tilakohtaiset tuloilmavirrat ovat luokkaa l/s, mikä vastaa henkilöperusteisena mitoituksena (D2, 6 (l/s)/henkilö) riittävää ilmavirtaa suunnitellulle henkilökuormitukselle (tehostettuna ko. tilojen tuloilmavirrat ovat osin jopa 400 l/s). Rakennuksen eteläpäädyssä ja itäsivulla sijaitsevien tilojen (226, 228, 238, 242, 250 ja 254) tilakohtaiset tuloilmavirrat ovat luokkaa l/s, mikä vastaa henkilöperusteisena mitoituksena (D2, 6 (l/s)/henkilö) henkilön kuormitusta tilakohtaisesti. OT2 käyttöön suunnitelluissa tiloissa (tilat 225, 227, 241 ja 253) tuloilmavirrat ovat luokkaa l/s, mikä vastaa henkilöperusteisena mitoituksena (D2, 6 (l/s)/henkilö) henkilön kuormitusta tilakohtaisesti. OT1 käyttöön suunnitelluissa tiloissa (tilat 245, 246, 249 ja 258 ) tuloilmavirrat ovat luokkaa 130 l/s, mikä vastaa henkilöperusteisena mitoituksena (D2, 6 (l/s)/henkilö) 22 henkilön kuormitusta tilakohtaisesti. Tilakohtaisissa ilmavirroissa havaittiin merkittäviä poikkeamia tulo- ja poistoilmavirtojen suhteessa (ilmamäärätase). Ilmanvaihdon äänitasoja ei tässä tutkimuksessa mitattu, mutta visuaalisesti arvioituna normaalista poikkeavaa ääntä on havaittavissa länsisivun opetustiloissa (tilat 234, 235, 236, 247 ja 256). Tiloissa yksittäisten tuloilmalaitteiden ilmavirrat ovat suunnitelmiin verrattuna lähes 100 % suurempia (mitatut arvot ovat suuruusluokkaa 120 l/s), jolloin liitäntäkanavissa (160 mm) ilmannopeudet ovat noin 6 m/s. Tilakohtaiset / päätelaitteiden Ilmavirrat on suositeltavaa säätää vastaamaan tulevaa käyttötarkoitusta ja lähemmäksi tasapainotilannetta (tilakohtaisten tehostuspeltien toimintaa on käsitelty kohdassa 2.5 Rakennusautomaatio, ohjaus-, säätö-, ja valvontalaitteet). Tilojen tuloilman päätelaitteet ovat syrjäyttävissä tiloissa piennopeuslaitteita (Deco U ja Deco K), joiden ilmanjakopinta on puu- tai metallilevy. Kuva 17. Piennopeuslaitteen ilmanjakolevy on poistettu (tila 234). Kuva 18. Pinnoitettu villalevy saman laitteen liitäntälaatikossa. Syrjäyttävän ilmanjaon tiloissa tulee kalusteiden / oppilaiden sijoittelussa huomioida tuloilman päätelaitteiden lähivyöhykkeen ilmannopeudet, eli ei sijoiteta kalusteita / oppilaita liian lähelle tuloilman päätelaitteita (suositeltu ilman nopeus oleskeluvyöhykkeellä alle 0,2 m/s). Sekoittavan ilmanjaon tiloissa tuloilman päätelaitteet ovat katto- ja seinähajottajia, TKB, TLB/C). Kaikkien tuloilman päätelaitteiden liitäntälaatikoissa on käytetty mineraalivillaa äänenvaimennusmateriaalina. 12/ HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6

13 Kuva 19. Seinälle asennettu tuloilman päätelaite (TLB, tila 254) Kuva 20. Sisällä on pinnoitettua mineraalivillaa.(reunat auki). Poistoilman päätelaitteet ovat pääsoin venttiilejä ja säleikköjä (URH, EVA). Osin poistoilmalaitteiden pinnalla on näkyvää likaa / pölykertymää. Kuva 21. Likainen poistoilman päätelaite (EVA) tilassa Rakennusautomaatio, ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet Ilmanvaihtokoneita ohjataan, valvotaan ja säädetään rakennusautomaatiojärjestelmän välityksellä. Järjestelmä on Siemensin (Landis & Staefa) valmistama. Järjestelmän paikalliskäyttölaitteet ovat alakeskuksissa olevia säätimiä ja graafinen käyttöliittymä sijaitsee ensimmäisen kerroksen valvomohuoneessa. Järjestelmällä ei tällä hetkellä ole etäkäyttömahdollisuutta verkon välityksellä. 13/ HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6

14 Kuva 22. Näkymä rakennusautomaatiojärjestelmän graafisesta käyttöliittymästä (valvomo pc) ensimmäisen kerroksen valvomohuoneeessa. Tiedon mukaan valvomo pc ja ohjelmisto on päätetty uusia (tarjousta ko. töistä on pyydetty). Järjestelmä on asennettu 1990-luvulla ja sen laajamittainen uusiminen tulee ajankohtaiseksi 1 3 vuoden kuluessa (tekninen käyttöikä). Rakennusautomaatiojärjestelmään liitettyjen tilakohtaisten tehostuspeltien asennot (auki / kiinni) ovat luettavissa valvomo pc:ltä, mutta tiedon mukaan niitä ei voida ohjata kuin tilakohtaisten kytkimien välityksellä. Kuva 23. Näkymä tehostuspeltien asennoista valvomo pc:llä. Havaintoja kytkimien / peltien toiminnasta: Tilassa 234 on 3 kpl tuloilman päätelaitteita / peltejä. Yksi pelti ei reagoi kumpaankaan IV- tehostuskytkimeen (2 kpl) vaan on aina kiinni (ilmavirta 0 l/s). Tilan ilmanvaihto on kokonaan pois päältä, jos kumpikaan tehostuskytkin ei ole päällä. Tilassa 235 ja 236 on erilliset IV- käy / seis kytkimet (2kpl) ja IV-tehostuskytkimet (2 kpl). Tilassa on perusilmanvaihto, jos IV- käy / seis kytkin on päällä ja ilmanvaihtoa voidaan tehostaa IV-tehostuskytkimellä. Tilassa 226 IV- käy / seis kytkimen asennolla ei ole mitään vaikutusta peltien toimintaan (ovat aina täysin auki). Tilassa 227 tuloilmavirta pysyy vakiona kytkimen asennosta riippumatta (käy / seis), mutta poistoilmavirta menee nollaan / poistokanavan pelti menee kiinni asentoon. Tiloissa 228, 238 ja 241 tilojen ilmanvaihto on kokonaan pois päältä, jos IV käy seis kytkimet ovat seis tilassa (1 kpl kytkimiä / tila). 14/ HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6

15 (Katso tutkimuskohdat liite1.2. Liitteessä on merkitty mitatut ilmavirrat ilman tehostusta ja tehostettuna). Tilakohtaisten tehostuskytkimien toiminta on suositeltavaa tarkastaa kaikkien tilojen osalta ja tarvittaessa uusia toimimattomia peltien toimilaitteita (osin niitä on jo uusittu). On myös erittäin tärkeää ohjeistaa tulevia käyttäjiä olemassa olevien laitteiden käytöstä, koska osin tiloissa ei ole minkäänlaista ilmanvaihtoa, jos IV käyttökytkimet ovat seis tilassa. Parantavana toimenpiteenä järjestelmän toiminnan muuttamista (peltien toiminta) on harkittava siten, että tiloissa on aina perusilmanvaihto päällä ja tehostuskytkimestä ilmanvaihtoa voidaan tehostaa käyttötilanteen mukaan. Tämä todennäköisesti edellyttää kanavistoon asennettujen peltien ja toimilaitteiden uusimista (ilmamääräsäätimet), kaapelointien tekemistä kenttälaitteille alakeskuksista ja tarvittavien liityntäpisteiden lisäämistä rakennusautomaatiojärjestelmään. Kuva 24. Ilmanvaihdon tehostuskytkin tilassa 254 (kytkin ei asennossa > tilan ilmanvaihto on kokonaan seis). Taulukko 3. Ilmanvaihtokoneiden käyntiajat Konepositio 1/1-teho 1/2-teho Sijainti / huomio 1TP1/1PP1, 1 krs. ma pe 5:50 18:29 ma to 18:30 22:59 pe 18:30 ma 5:49 ma to klo 23:00 5:49 koneet ovat kokonaan seis. 2TP1/2PP1 2 krs. Taajuusmuuttajakäytöt / painesäätö, tilakohtaiset käyttökytkimet (aikaohjelmaa ei saatu selville) 2.6. Muita havaintoja Toista kerrosta palvelevien ilmanvaihtokoneiden (2TP1/2PP1) käynnistystilanteesta puuttuu viive, eli taajuusmuuttajalle määritelty käynnistysramppi on liian nopea tai asiaa ei ole huomioitu rakennusautomaation ohjelmassa. Toisen kerroksen länsisivun opetustiloissa (tilat 234, 235, 236, 247 ja 256) patteriventtiilien termostaattiosat puuttuvat pääsääntöisesti kaikista patteriventtiileistä. Patterit on asennettu ikkunoiden alle tuloilman päätelaitteiden ilmanjakolevyjen taakse koteloituna. Kuva 25. Lämmityspatterit on asennettu koteloituna ikkunaseinille. 15/ HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6

16 Kuva 26. Osin termostaattiosat puuttuvat kokonaan. Kuva 27. Ja osin ne ovat pois paikaltaan. 3. Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Tässä tutkimusraportissa olevat korjaussuositukset eivät ole valmis korjaussuunnitelma. Korjauksista päätetään raportin valmistumisen jälkeen. Tutkimus kohdennettiin ensisijaisesti tiloihin, jotka on suunniteltu otettavan peruskoulukäyttöön (syyslukukaudella 2015). Tehtyjen tarkastusten perusteella ilmanvaihtokoneiden kammioissa on havaittavissa hieman pölykertymää ja erityistä huomiota tulee kiinnittää huolellisuuteen tehtävien huoltotoimenpiteiden yhteydessä (mm. kammioiden puhdistus, suodatinelementtien väliset tiivistenauhojen asentaminen). Tuloilmakoneiden runkokanavissa olevien äänenvaimennuslamellien pinnat ovat puhtaita, mutta reikäpellin alla on todennäköisesti käytetty mineraalivillaa äänenvaimennusmateriaalina. Tuloilmakanavien sisäpuolisissa tarkastuksissa havaittiin hieman hienojakoista pölyä (silmämääräisesti arvioituna siitepölyä) ja kanavistoihin asennetuissa äänenvaimentimissa on käytetty mineraalivillaa äänenvaimennusmateriaalina (reikäpellin alla). Ilmanvaihtokoneita ohjataan, valvotaan ja säädetään rakennusautomaatiojärjestelmän välityksellä. Järjestelmä on Siemensin valmistama (Landis & Staefa). Järjestelmään ollaan uusimassa valvomo pc:tä ja ohjelmistoa. Kokonaisuutena järjestelmän tekninen käyttöikä on lopuillaan ja sen laajamittainen uusiminen tulee ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa. 1 krs. Ilmanvaihtokoneet käyvät vakioteholla (1/2- ja 1/1-teho) aikaohjelmien mukaisesti. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu sijoittamalla tulo- ja poistoilman päätelaitteet kaikkiin tiloihin. Tuloilman päätelaitteet on pääosin uusittu kattohajottajiksi vuonna Tehtyjen ilmavirtamittausten perusteella tilojen raitisilmavirrat ovat luokkaa l/s (7 13 henkilöä, henkilöperusteinen mitoitus, D2). Mittaustulosten perusteella tilakohtaisten ilmavirtojen säätäminen on aiheellista, mutta tilakohtaisten ilmavirtojen kasvattamien suunnitellun käytön mukaiseksi (OT3/ n.25 henkilöä) edellyttää kanavamuutoksia (tilojen haara- ja liitäntäkanavien koot ovat tällä hetkellä 125 mm ja 160 mm). Tuloilman päätelaitteiden liitäntälaatikoissa ei ole mineraalivillaa, pois lukien tila 137 jossa on käytetty mineraalivillaa äänenvaimennusmateriaalina (päätelaitetta ei ole uusittu vuonna 2014). 2 krs. Ilmanvaihtokoneet käyvät asetellulla vakiopaineella (taajuusmuuttajakäyttö, painesäätö). Tilakohtaisten käyttökytkimien välityksellä voidaan tilakohtaisia ilmavirtoja tehostaa, ohjaamalla tilakohtaisia sulkupeltejä (toiminta auki / kiinni). Tosiasiassa tilakohtaiset kytkimet ovat pääosin ilmanvaihto päällä pois kytkimiä, koska kytkimen pois tilassa useassa tilassa ei ole minkäänlaista ilmanvaihtoa. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu sijoittamalla tulo- ja poistoilman päätelaitteet kaikkiin tiloihin ja ilmanjako on toteutettu osin sekoittavana ja osin syrjäyttävänä. Tuloilman päätelaitteet ovat syrjäyttävän ilmanjaon tiloissa piennopeuslaitteita ja sekoittavan ilmanjaon tiloissa katto-, sekä seinähajottajia. kaikissa tuloilman päätelaitteissa on käytetty mineraalivillaa äänenvaimennusmateriaalina. 16/ HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6

17 Tehtyjen ilmavirtamittausten perusteella länsisivun opetustilojen (suunniteltu OT3 käyttöön) raitisilmavirrat ovat riittäviä suunniteltuun käyttöön, mutta osin ilmavirrat ovat kanavistoon verrattuna liiankin suuria, josta aiheutuu visuaalisesti arvioituna ääniongelmia (mitatut ilmavirrat ovat myös suunnitelmiin verrattuna osin jopa 100 % suurempia). Ilmanvaihtojärjestelmään tehdyn tutkimuksen perusteella suosittelemme ilmanvaihtojärjestelmän toimintaan ja sisäilman laatuun vaikuttavia seuraavia toimenpiteitä (* merkityt toimenpiteet liittyvät toisiinsa / asiaa voidaan tarvittaessa jatkoselvittää). Kiireelliset ja huoltoluonteiset toimenpiteet Tulevien käyttäjien ohjeistaminen toisen kerroksen ilmanvaihtoon liittyvien tehostus-, päällä / poiskytkimien käytöstä. Kaikkien toisen kerroksen tilakohtaiseen ilmanvaihdon tehostukseen liittyvien peltien toimilaitteiden toiminnan tarkastaminen ja viallisten uusimien (toimimattomia havaittiin tiloissa 234, 227, 226). Ilmanvaihtokoneiden säännöllinen huoltaminen (kammioiden, pattereiden otsapintojen puhdistaminen, suodattimien väliset tiivisteet jne.). Ensimmäinen kerros: Ilmavirtojen säätäminen tulevan käytön mukaiseksi ja lähemmäksi tasapainotilannetta (henkilökuormituksesta riippuen saattaa sisältää kanavauusintoja). Toinen kerros: Ilmavirtojen säätäminen tulevan käytön mukaiseksi ja lähemmäksi tasapainotilannetta (länsisivun opetustiloissa ilmavirtojen pienentäminen, visuaalisesti arvioituna ilmanvaihto aiheuttaa normaalista poikkeava ääntä). Länsisivun opetustilojen (tilat 234, 235, 236,247 ja 256) patteriventtiilien termostaattiosien asentaminen / tarvittaessa venttiilien uusiminen. Suositellut jatkotoimenpiteet vuoden kuluessa *Ilmanvaihtojärjestelmän kanavistoissa olevien äänenvaimentimien uusiminen. *Tuloilman päätelaitteissa käytetyn mineraalivillan korvaaminen. Ilmanvaihtojärjestelmää parantavia toimenpide-ehdotuksia (1 3 vuotta) Rakennusautomaatiojärjestelmän uusiminen, samassa yhteydessä toisen kerroksen kytkimellä ohjattujen säätö- ja sulkupeltien vaihtaminen ilmamääräsäätimiksi ja liittäminen rakennusautomaatiojärjestelmään (nykyisin käytössä on vain tilatieto). Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen puhdistushistorian mukaisesti Suositellut jatkotutkimukset *Mineraalivillakuituselvitys laskeumanäytteistä, tämän perusteella voidaan tehdä arviota irtoaako havaituista lähteistä (äänenvaimentimet, tuloilman päätelaitteet) mineraalivillakuituja / esiintyykö niitä tilojen pinnoilla. 17/ HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6

18 TOIMENPIDE: KUNTOTUTKIMUS RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: HAMK, TAPIOLA TYKISTÖTIE HÄMEENLINNA PIIRUSTUSLAJI: POHJAPIIRUSTUS, POHJAKERROS PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: TUTKIMUSKOHDAT LIITE 1.1 MERKKIEN SELITYKSET: TUTKIJA: Uimalankatu Tampere Tel: Fax: T.P. PVM:

19 TOIMENPIDE: KUNTOTUTKIMUS RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: HAMK, TAPIOLA TYKISTÖTIE HÄMEENLINNA PIIRUSTUSLAJI: POHJAPIIRUSTUS, 2. KRS.# PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: TUTKIMUSKOHDAT LIITE 1.2 MERKKIEN SELITYKSET: TUTKIJA: Uimalankatu Tampere Tel: Fax: T.P. PVM:

20 TOIMENPIDE: KUNTOTUTKIMUS RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: HAMK, TAPIOLA TYKISTÖTIE HÄMEENLINNA PIIRUSTUSLAJI: POHJAPIIRUSTUS, 2. KRS. PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: KANAVAKUVAUKSET LIITE 2.1 MERKKIEN SELITYKSET: TUTKIJA: Uimalankatu Tampere Tel: Fax: T.P. PVM:

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 1 IV KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tulevan käytön tarpeet ja tavoitteet... 4 3 Nykytilanteen analysointi, järjestelmien

Lisätiedot

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen

SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen SFP-opas Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen 3. painos Heinäkuu 2009 LVI-talotekniikkateollisuus ry 1 Sisältö Esipuhe 3 Yleinen osa Oppaan tarkoitus

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 05.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen

Lisätiedot

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas RAPORTTI VTT-S-04674-14 Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas Kirjoittajat: Tilaaja: Mikko Saari, Arto Antson, Petri Kukkonen ja Mikko Nyman Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Pientaloteollisuusjaosto

Lisätiedot

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 16.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja toimenpide-ehdotuksista...4

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE 3 90590 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. 08-3224200 LVI-TYÖSELITYS

Lisätiedot

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Jari Ketola Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Teksti:

Lisätiedot

Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma

Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma RAPORTTI VTT-S-10522-10 Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma Kirjoittajat Tilaaja Mikko Saari, Petri Kukkonen, Tapio Paananen & Juhani Laine Rakennustuoteteollisuus RTT ry 1 (45) Raportin

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut. Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.fi Järjestelmävaihtoehdot Asuinrakennuksiin on valittavissa seuraavat

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54)

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/54) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 12 (1/54) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (1/54) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MANNILANTIE 4 44100

Lisätiedot

SFP-luku LVI-suunnittelussa

SFP-luku LVI-suunnittelussa Jukka Manner SFP-luku LVI-suunnittelussa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) Rakentamisen koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.12.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jukka Manner

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011 RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI

Lisätiedot

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna

Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna Lausunto 07.11.2014 1/3 Linnan Tilapalvelut, Hämeenlinna Laatija: Tommi Paasivirta, Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna Lähtötilanne ja seurantamittausten tarkoitus Koulun luokkatilojen

Lisätiedot

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY A R K I N S SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo (erillinen) Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) Liite 3 Purunpoisto (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat:

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat: KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 KUNTOARVIO n suorittajat: Rakennustekniikka: Kiinteistökäynti: 08.10.2010 Matti Ruotsala Raportti laadittu: 23.12.2010 LVI tekniikka: Marko Lukkari Sähkötekniikka:

Lisätiedot

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 SISÄLLYSLUETTELO Sivu ILOX MOSAIK KONEEN OSAT 2 ILMANVAIHDON TARVE 3 ILMANVAIHDON OHJAUSVAIHTOEHDOT 3 KÄYTTÖÖNOTTO 4 3.1 Jälkilämmitys

Lisätiedot

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Laskentaohje IV-kuntotutkimukseen 16.1.2014 1 (23) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee rakennuksen

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. 10.2.2015 Sivu 1/11. Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. 10.2.2015 Sivu 1/11. Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku HANKESUUNNITELMA 10.2.2015 Sivu 1/11 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku Hanke: Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito KORJAUSRAKENTAMINEN Turun Kiinteistöliikelaitos,

Lisätiedot

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto VALLOX ILMANVAIHDON Suunnittelu Asennus Käyttöönotto Väli 1 1.09.94F 10.11.010 VALLOX 4 4 6 1 7 9 5 8 1 4 5 6 7 8 9 Ilmanvaihtokone Ilmanvaihdon ohjaus Liesituuletin Kattoläpivienti Venttiilit Kanavisto

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.4.2013

Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.4.2013 Kuntoarvio Start Martinkyläntie 3 01670 Vantaa Kuntoarvio Start 2/23 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 5 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 6 2.3.

Lisätiedot