3jZboö'Vf> j\vm ^/icöj» yj>

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3jZboö'Vf> j\vm ^/icöj» yj>"

Transkriptio

1 EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO VALIOKUNNAT 3jZboö'Vf> j\vm ^/icöj» yj>

2 Valtiopäiväasia, HE 13/ Sivu 1/2 js^em f4-edu3kufffl%- PALUU HAKU KAIKISTA^ Asian valiokuntakäsittely HE 13/2005 vp laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ministeriö Oikeusministeriö Saapumisvaihe Asiantuntijavaihe /Jaostokäsittely Keskusteluvaihe Ratkaistavana päättynyt Täysistunto lähettänyt lakivaliokuntaan mietintöä varten Käsittelyyn yhdistetty LA 20/2005 vp LA 30/2005 vp LA 31/2004vp LA 41/2005 aloitteita yp_ akivaliokunta Saapunut L Käsittely päättynyt LaVM 5/2006 vp Käsittelyvaiheet Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. I käsittely Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi: - LA 20/2005 vp, LA 30/2005 vp, LA 31/2004 vp, LA 41/2005 vp Asiantuntijoiden kuuleminen - lainsäädäntöneuvos Tuula Linna, oikeusministeriö (K) - lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, oikeusministeriö (K) - ylitarkastaja Kai Kullaa, sosiaali- ja terveysministeriö (K) - lakimies Pasi Pönkä, Suomen Kuntaliitto (K) Merkitty saapuneeksi - Luottomiehet - Kreditmännen ry:n ja Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen kirjalliset lausunnot. Jatkettu I käsittely Asiantuntijoiden kuuleminen - johtava kihlakunnanvouti Pekka Louekoski, Helsingin kihlakunnan ulosottovirasto (K) - johtava kihlakunnanvouti Hannu Hinkkanen, Lappeenrannan kihlakunnan ulosottovirasto (K) - johtava kihlakunnanvouti Jorma Turtonen, Lapuan kihlakunnan ulosottovirasto (K) - kihlakunnanvouti Visa Kallio, Suomen Kihlakunnanvoudit ry (K) Asiantuntijoiden kuuleminen - toimistosihteeri Kirsi Olkkonen, Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry (K) - puheenjohtaja Mika VVallenius, Avustavat Ulosottomiehet ja Haastemiehet ry (K)

3 Valtiopäiväasia, HE 13/2005 Sivu 2/ ,11, Käsittely avustava ulosottomies Juhani Pulkkinen, Suomen Ulosottoapulaisten yhdistys ry (K) Asiantuntijoiden kuuleminen - käräjätuomari Kimmo Vanne, Käräjäoikeustuomarit ry (K) - asianajaja Sakari Sorri, Suomen Asianajajaliitto (K) - hallituksen jäsen Juha Niemi-Pynttäri, Julkiset Oikeusavustajat ry (K) Asiantuntijoiden kuuleminen - puheenjohtaja Timo Mäki, Suomen Perimistoimistojen Liitto ry (K) - vahinkovakuutuspäällikkö Hannu Ijäs, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry (K) - asiamies Reima Letto, Suomen Rahoitusyhtiöiden Yhdistys ry (K) Asiantuntijoiden kuuleminen - professori Erkki Hayansi, (K) - professori Jarmo Tuomisto, (K) Asiantuntijoiden kuuleminen - lakimies Sakari Wuolijoki, Suomen Pankkiyhdistys (K) - hallituksen jäsen, asianajaja Olli Pohjakallio, Velkaneuvonta ry (K) - hallituksen puheenjohtaja Reijo Siven, Katakombista elämään kansanliike ry (K) - Vantaan kaupungin sosiaali- ja potilasasiamies Miikkael Liukkonen, Katakombista elämään kansanliike ry (K) Merkitty saapuneeksi - Keskuskauppakamarin kirjallinen lausunto. Merkitty saapuneeksi - Katakombista elämään kansanliike ry:n lisäselvitys. Asiantuntijoiden kuuleminen - lainsäädäntöneuvos Tuula Linna, oikeusministeriö (K) - lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, oikeusministeriö Merkitty saapuneeksi - Suomen Perimistoimistojen Liitto ry: n lisäselvitys Merkitty saapuneeksi - K-S Yrittäjien Kipinä ry:n kirjallinen lausunto. Merkitty saapuneeksi - oikeusministeriön lisäselvitys. Merkitty saapuneeksi - oikeusministeriön lisäselvitys Merkitty saapuneeksi - oikeusministeriön lisäselvitys. Yleiskeskustelu Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. Jatkettu yleiskeskustelu Jatkettu yleiskeskustelu Yksityiskohtainen käsittely Valmistunut: - LaVM 5/2006 vp Päivitetty :40:

4 LAKIVALIOKUNT A Sihteeri HE 13/2005 vp (ulosottolain kokonaisuudistuksen III vaihe) ASIANTUNTIJASUUNNITELMA Perjantai 9.9. klo 9.15 Oikeusministeriö Sosiaali-ja terveysministeriö Kansaneläkelaitos (ei lausuttavaa) Suomen Kuntaliitto Perjantai klo 9.15 Helsingin kihlakunnan ulosottovirasto " Lappeenrannan kihlakunnan ulosottovirasto = Lapuan kihlakunnanviraston ulosotto-osasto Suomen kihlakunnanvoudit ry Keskiviikko klo ' Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry Avustavat ulosottomiehet ja haastemiehet ry Suomen ulosottoapulaisten yhdistys ry Perjantai klo 9.15 Käräjäoikeustuomarit B ry Suomen Asianajajaliitto Julkiset Oikeusavustajat ry Keskiviikko klo Keskuskauppakamari Suomen Pankkiyhdistys ry Velkaneuvonta ry Katakombista elämään kansanliike ry Perjantai klo 9.15 Suomen Perimistoimistojen Liitto ry * Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto * Suomen Rahoitusyhtiöiden Yhdistys ry Keskiviikko klo Professori Erkki Havansi Professori Jarmo Tuomisto

5 5 Tuula Linna Tatu Leppänen Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto HE 13/2005 vp Lakivaliokunnalle Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - HE 13/2005 vp - Ulosottolain kokonaisuudistus I vaihe 1996: muutoksenhakuja organisaatio II vaihe 2004: yleinen menettely ym. mm. asianmukaisuuden vaatimus - velalliskohtaisuus - valtakunnallinen tietojärjestelmä (ULJAS) ulosoton määräaikaisuus (15/20 vuotta) - muun kuin maksuvelvoitteen täytäntöönpano, mm. häätö III vaiheen HE 13/2005 vp: ulosmittaus, myynti ja tilitys eli maksuvelvoitteen täytäntöönpano - tarkoitus tulla voimaan vuoden 2007 alusta IV vaiheen ehdotus (OM, Lausuntoja ja selvityksiä 2005:18): lausuntokierroksella - HE tarkoitus antaa vuonna uusi ulosottokaan, johon otettaisiin aiemmin uudistetut osat asiallisesti sellaisenaan, joitakin tarkistuksia muutoksenhakusäännöksiin - kaksiportainen organisaatio - verojen ja maksujen ulosotto saatavan lopullinen lakkaaminen (17/22 vuotta) - tarkoitus tulla voimaan vuoden 2008 alusta III vaiheen uudistuksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 1. Tuetaan velallisen omatoimisuutta ja pehmeitä perintäkeinoja - mm. maksuaika, maksusuunnitelma ja maksusopimus (UL 4:6, 59 ja 60) 2. Parannetaan velallisen taloudellista vähimmäissuojaa - pienituloisten ulosmittausta lievennettäisiin (UL 4:49) - velalliselle jäisi aina suojaosuus + 1/3 ylimenevästä tulosta (nyt jää suojaosuus + l A) - suojaosuutta korotettaisiin jo kertyneellä indeksimäärällä > 570 kuukaudessa (velallinen yksin) puolison pienituloisuus otettaisiin aiempaa paremmin huomioon - pitkä työttömyys voisi lykätä ulosmittauksen aloittamista (UL 4:51) - pienituloiset saisivat automaattisesti kaksi vapaakuukautta vuodessa (UL 4:53) - vapaakuukausia myös muilla perusteilla, asumiskustannukset mainittaisiin nimenomaisesti

6 6 - yli kolme vuotta jatkuneessa palkan tai eläkkeen ulosmittauksessa luovuttaisiin ulosottomaksusta (ULmaksuL 5, 2. lakiehd.) - myös yksittäistapauksittain helpotuksia ulosottomaksuista aiempaa laajemmin - muuta: erottamisetusäännökset vuonna 1997 säädetyssä muodossa (UL 4:21) asunto olisi takasijalla ulosmiftausjärjestyksessä (UL 4:24) varat yleishyödylliseltä yhteisöltä tai kansalaiskeräyksestä koti-irtaimiston ym. hankkimiseen olisivat suojassa määräajan (UL 4:19 ja 20) 3. Kohennetaan yritystoiminnan jatkamisen edellytyksiä - ns. vaihtuvan varaston ulosmittaus (UL 4:40) - ulosmittauksesta huolimatta velallinen voisi jatkaa liiketoimintaa myymällä varastoa ja tulo ulosmittaisiin elinkeinotulona -elinkeinotulon uiosmittaussääntöä (yleensä 1/6 ulosmittaukseen) sovellettaisiin myös yhtiöihin ja yrittäjän epäsäännölliseen liiketuloon (UL 4:65 ja 66) - saattaa joissakin tapauksissa säästää yhtiön konkurssilta - epäsäännöllistä tuloa saavat yrittäjät pääsisivät samaan asemaan kuin toistuvaa elinkeinotuloa saavat yrittäjät - tuotantovälineet takasijalla ulosmittausjärjestyksessä (UL 4:24) 4. Otetaan käyttöön huutokauppaan nähden vaihtoehtoisia myyntitapoja - vapaamuotoinen myynti (UL 5:75-77) - edellyttäisi yleensä asianosaisten suostumusta menettelytapa olisi vapaa, voidaan käyttää esim. kiinteistönvälittäjää 5- Tehostetaan täytäntöönpanoa eräin osin - kaikkein suurimmissa tuloluokissa ulosmittausta tiukennettaisiin (UL 4:49) enintään puolet nettotulosta ulosmittaukseen - rajana ankarampaa ulosmittaukseen olisi nettotulo kuukaudessa kolmen vuoden siirtymäaika - kuolinpesäosuuden ulosmittauksessa toimintavastuu pesässä ulosottomiehelle (UL 4:77-82) - ulosottomies hakisi tarvittaessa pesänselvittäjää ja/tai pesänjakajaa, mutta se ei olisi pakollista ulosottomies voisi antaa suostumuksen sopimusjakoon (säästää kustannuksia) - yhteisesti omistettu omaisuus voitaisiin myydä ulosotossa sen sijaan, että myydään osuus ja ostaja hakee yhteisomistuksen purun tuomioistuimessa (UL 4:71-75 ja 5:81-83) ulosmittaukselle tiukat edellytykset (mm. suhteellisuusperiaate) - ensin tarjottaisiin velallisen osuutta muille yhteisomistajille ("lunastus") myynti edellyttäisi käypää hintaa, kulut otettaisiin velallisen osuudesta - yhteisesti omistettu asunto, jossa asuu toinen(kin) yhteisomistaja myytäisiin vain tuomioistuimen päätöksellä 6. Menettelyjä yksinkertaistetaan ja nykyaikaistetaan - mm. kuuluttamista vähennetään, internetiä hyödynnetään, tarjoaminen sähköisesti ym. - eri omaisuuslajeja (kiinteistö, irtain, alukset jne.) koskevia säännöksiä yhtenäistettäisiin 7. Selkeytetään nykyistä oikeustilaa - velallisen vapaaehtoisesti (maksukehotuksella) maksamat varat kohdennettaisiin yleensä velallisen toivomalla tavalla (UL 4:7) - huutokauppaostajan oikeusasema säänneltäisiin muun muassa, kun omaisuudessa on oikeudellinen virhe tai tosiasiallinen virhe (UL 5:3-14) - tiiitysjärjestys: ensin kertymä kohdennettaisiin korolle, sitten pääomalle ja viimeiseksi kuluille (UL 6:4)

7 7 8. Parannetaan oikeusturvaa Vähimmäishintasäännöksen soveltamisala laajenisi (UL 5:23) - koskisi kiinteistöjen lisäksi kaikkea arvokasta irtainta omaisuutta Tilityksen keskeytyssäännös otettaisiin lakiin (UL 6:15) - estäisi mahdollisesti oikeudenmenetyksiä Tuula Linna Tatu Leppänen Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto HE 13/2005 vp KESKEISIÄ ULOSOTON TILASTOTIETOJA VUODELTA Ulosottovelallisten määrä vuoden lopussa: velallista Ulosottopiireihin saapuneet asiat: 2,25 miljoonaa kappaletta 3,1 miljardia euroa Rahatilitykset: 560 miljoonaa euroa Varattomuus- tai tuntemattomuusesteellä palautetut asiat: kappaletta Maksukieltojen määrä: palkan ulosmittaus eläkkeen ulosmittaus elinkeinotulon ulosmittaus - yhteensä kappaletta Veronpalautusten ulosmittauksia: kappaletta Huutokauppoja yhteensä: asunto-osakkeet muu irtain omaisuus kiinteistöt yhteensä 85 kappaletta Lähde: Oikeushallintotilastoja vuodelta Ulosottotoimi. Oikeusministeriö. Toiminta ja hallinto 2005:10. SOSIAALI- JA TERVEYSMINIST ERIÖ Eduskunta Lakivaliokunta HE 13/2005 vp

8 Hallituksen esitys laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 13/2005 vp) Eduskunnan lakivaliokunnassa on valmisteltavasti käsiteltävänä hallituksen esitys laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 13/2005 vp) sekä neljä esitykseen liittyvää lakialoitetta. Esityksessä ehdotetaan (s ), että palkan ulosmittausta koskevat säännökset uudistettaisiin teknisesti. Ehdotetun 4 luvun 2 :stä ilmenee, että palkkaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös ulosmittauskelpoisen eläkkeen ja muun toimeentuloetuuden ulosmittaukseen. Käytännössä palkka ja eläke ovat merkittäviä ulosmittauksen kohteita. Luvun :ssä säädettäisiin siitä velallisen palkka-ja muiden tulojen yhteismäärästä, josta ulosmitattava määrä lasketaan. Yhteismäärää kutsuttaisiin tulopohjaksi. Tähän laskennalliseen tulopohjaan kuuluisivat kaikki velallisen saamat palkat ja luontoisedut. Tulopohjaan kuuluisivat myös eläkkeet ja muut palkan sijasta maksettavat toimeentuloetuudet riippumatta siitä, ovatko ne ulosmittauskelpoisia tai ulosmittauskelvottomia, kuten kansaneläke ja työttömän peruspäiväraha. Tulopohjaan eivät sen sijaan kuulu 19 :ssä tarkoitetut avustukset, korvaukset tai muut varat. Kokonaan ulosoton ulkopuolelle siten jäisivät nykyiseen tapaan eläke- tai sosiaalilainsäädännön nojalia määrätarkoitukseen myönnetyt avustukset ja korvaukset, kuten toimeentulotuki, elatustuki j a asumistuki. Palkan ulosmittauksen määrä laskettaisiin näin saadusta kokonaismäärästä. Yksittäisestä ulosmittauskelpoisesta tulosta tai etuudesta saataisiin tällöin ulosmitata säännönmukaista suurempi määrä. Ulosmittauskelvo-tonta etuutta ei luonnollisesti tällöinkään voitaisi ulosmitata. Tulopohjasta vähennettäisiin veron ennakonpidätys, mikä vastaa nykyistä 4 luvun 6 b :n 2 momenttia. Selvyyden vuoksi säädettäisiin lisäksi, että tulopohjasta vähennetään myös pakolliset, velallisen maksettava työelä- Postiosoite: PL 33,00023 Valtioneuvosto Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, Helsinki Puhelin: (09) Telekopio: (09) (Kirjaamo) Sähköposti: kirj aamo. vn. fi X400: G=kirj aamo; S=stm;0=s tm; P=vn;A=mailnet;C=fi kemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Palkasta ulosmitattava määrä laskettaisiin siten nykyiseen tapaan palkan nettomäärästä. Ehdotettu sääntely vastaa nykyistä käytäntöä. Ehdotus vastaa myös tavoitetta, jonka mukaan palkka ja eläke rinnastetaan sosiaaliturvassa samalla tavoin. Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen Ylitarkastaja Kai Kullaa

9 SUOMEN KUNTALIITTO Pasi Pönkä /90/2005 Eduskunnan lakivaliokunta HE 13/2005 vp Suomen Kuntaliitto ry:n lausunto HE 13/2005 vp laiksi ulosottolain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Suomen Kuntaliitto pitää maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa koskevaa ulosottolain säännösten uudistamista koskevaa esitystä perusteltuna. Esityksen tarkoituksena on kehittää heikossa taloudellisessa asemassa olevien velallisten vähimmäissuojaa, parantaa yritystoiminnan jatkamisen edellytyksiä ulosotossa ja kehittää huutokauppaan nähden vaihtoehtoisia myyntimuotoja. Lisäksi esitys sisältää eräitä muita kannatettavia uudistuksia muun muassa maksusuunnitelmat ja maksusopimukset. Suomen Kuntaliito haluaa tarkastella lyhyesti uudistusta kuntien kannalta erityisesti toimeentulotuen myöntämisen osalta. Toimeentulotukea myönnetään käytännössä esimerkiksi palkasta tai eläkkeestä ulosmitattujen velkojen maksamiseen, vaikka velat, kuten esimerkiksi yritystoiminnan verovelat, eivät aina ole toimeentulotukeen oikeutettuja menoja. Perusteeksi tälle on katsottu, ettei tulon saajalla ole käytännössä määräämisvaltaa ulosmitatusta palkka- tai eläketulon osasta (ks. KHO 2001:20). Ulosottojärjestel-män tulisi olla ensinnäkin sillä tavoin joustava, etteivät ihmiset joutuisi ulosoton johdosta kohtuuttomiin tilanteisiin ja toiseksi sellainen, ettei viime sijaiseksi tarkoitetulla toimeentulotuella jouduttaisi rahoittamaan sellaisia menoja, jotka eivät ole toimeentulotukijärjestelmän piirissä. Ulosotto lisää ulosoton joustavuutta ja vähentää kuntien toimeentulotuen myöntämisen tarvetta. SUOMEN KUNTALIITTO Pasi Pönkä lakimies

10 fr Rnjek;» Oikeuskäytäntö» Korkein hailinto-oikeus» 2001» /674 KHO:2001:20 'G/ 404 Vj> /674 KHO:2001:20 '^ HP ' ^jzbbcjfm Toimeentulotuki - Käytettävissä olevat tulot - Eläkkeen ulosmittaus Diaarinumero: 3310/3/00 Antopäivä: Taltio: 674 Asialuokitus: , X:n eläkkeestä oli ulosmitattu 688 markkaa verovelkaa vuodelta X:n hakiessa toimeentulotukea lokakuulle 1999 hänen eläketulostaan ei toimeentulotukilaskelmassa vähennetty kyseistä ulosottoa, koska aikaisemmasta yritystoiminnasta johtuva verovelka ei ollut toimeentulotuessa huomioon otettava meno. Hallinto-oikeus velvoitti pemsturvalautakunnan myöntämään X:lle toimeentulotukea lisää 688 markkaa lokakuulle 1999 seuraavin perusteluin: Eläkkeestä tai palkasta ulosmitattava osuus on tulon osa, johon saajalla ei ole määräämisvaltaa. Henkilö ei tältä osin itse voi päättää, maksaako hän velkansa vai pitääkö huolta itsestään jättämällä velat maksamatta. Ulosmitatun tulon käsittelyä toimeentulotukea määrättäessä ei voida ratkaista sillä perusteella, onko ulosmittaus aikanaan aiheutunut toimeentulotukeen oikeuttavista menoista. X:n eläkkeestä ulosmitattu 688 markkaa lokakuussa 1999 ei ole ollut tosiasiallisesti hänen käytettävissään. Toimeentulotuki oli siten myönnetty 688 markkaa liian pienenä. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi perusturvalautakunnan hallinto-oikeuden päätöksestä tekemän valituksen ja pysytti hallinto-oikeuden päätöksen. Laki toimeentulotuesta 6 ja 11 http ://www. finlex.fi/fi7pikeus/kho/2q01 / ?search%5Btype%5D=pika&search. Luottomiehet K redi tinannen r.y

11 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 13/2005 vp) Pääministeri Matti Vanhasen haliituksen ohjelmaan liittyvinä ovat valmistuneet Velkahaliintaohjelma kesällä 2004 ja Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma vastikään. Ohjelmissa listataan tärkeimmät tavoitteet seuraavasti: 1) vähentää velkaongelmia, 2) tehostaa ja nopeuttaa maksukyvyttömyystilanteiden selvittämistä sekä 3) alentaa perintäkustannuksia. Lakiesityksessä perintäkustannusten alentamiseen pyritään laajentamalla suojaosuuksia, lisäämällä vapaakuukausia ja laskemalla kahden alimman taulukkomaksun määrää 50 sentillä. Pitkään jatkuneen palkan/eläkkeen ulosmittauksen jälkeen taulukkomaksun perinnästä luovuttaisiin kokonaan. Näistä toimenpiteistä aiheutuva valtion tulojen menetys arvioidaan 1,5 miljoonaksi euroksi vuodessa, joka katettaisiin velkojilta kerättävällä tilitysmaksulla. Ulosottomaksuilla katettaisiin uudistuksen jälkeenkin noin 60 prosenttia toimintamenoista. Mielestämme hallitus ei ole selvittänyt avoimesti useilta elinkeinoelämän tahoilta esitettyä keinoa, jolla perintäkuluja alennettaisiin tuntuvasti: Velalliselta kertyvän maksun yhteydessä perittävä taulukkomaksu tulisi laskea kulloinkin kertyvän kokonaissumman perusteella eikä erikseen jokaiselta asialta. Liitteenä olevassa esimerkkitapauksessa velallinen maksaisi 49 euron asemasta 12 euroa valtion ulosottomaksua ja voisi lyhentää velkaansa 88 eurolla nykyisen 51 euron sijasta. Taulukkomaksun laskutavan muutos poistaisi suurimmat kohtuuttomuudet ulosotosta ja mahdollistaisi mm. esityksessä UL 4:16 ja 17 :ssä olevan turhan ulosmittauksen kiellon uudelleen arvioinnin. Velalliset maksaisivat pakkotäytäntöönpanossa velkojensa lyhennyksiä nykyiseen verrattuna arviolta 10 miljoonaa euroa enemmän vuodessa. Toivomme, että edustajamme voisi esiintyä lakivaliokunnassa asiantuntijana, kun esityksen käsittely tulee siihen vaiheeseen. LIITE Luottomiehet - Kreditmännen r.y. PL HELSINKI, Merita Pankki I,uo((o»aitvhc< KJ*«< 11 < mil» ti eu Esimerkki ulosoton taulukkomaksujen vaikutuksista

12 Velallisen palkasta/eläkkeestä ulosmitataan 100 e / kk Velan lyhentämiseen: Ulosoton taulukkomaksu/velka: Velkoja 1 yr e 10e 7 e Velkoja 2 5 e 7e Velkoja 3 >8 e 8 e 7e Velkoja 4 13e 7e Velkoja 5 y e 4e 7e Velkoja 6 8e 7e Velkoja 7 We 3e 7 e Velat lyhenevät 1j0O e 51 e 49 e taulukkomaksuihin Ulosoton taulukkomaksujen osuus 49 % Mikäli hlölle maksetaan palkkaa 2 krt/kk, taulukkomaksuja menee 2 krt/kk

13 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI ULOSOTTOLAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 13/2005) Vesi- ja viemärilaitos yhdistys on vesi- ja viemärilaitosten yhteisjärjestö, jonka jäseninä on 291 vesi- ja viemärilaitosta. Jäsenistö kattaa noin 85 % Suomen vesihuollosta. Lisäksi yhdistyksellä on yhteistoimintajäseninä 98 vesihuoltoalalla toimivaa yritystä. Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen saaman tiedon mukaan eduskunnan täysistunto on lähettänyt lakivaliokuntaan mietintöä varten ulosottolain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 13/2005). Hallituksen esitys on valmisteltu huolella ja ammattitaitoisesti ja uusi laki on omiaan selventämään ulosoton käytäntöjä. Yhdistys haluaa kunnioittavasti kiinnittää valiokunnan huomiota seuraavaan ulosottolain muuttamista koskevan lakiehdotuksen säännökseen ja sen perusteluihin lähinnä käytettyjen käsitteiden osalta: Lakiehdotuksen 5 luvun 7 :n 2 momentin mukaan ulosottomiehen tulee ilmoittaa ostajaehdokkaille myös sellaisten selville saatujen saatavien ja maksujen määrä, joiden suorittamista sähkön tai muun vastaavan palvelun saaminen myyntikohteeseen edellyttää. Säännöksen perusteluissa selvitetään, mitä nämä saatavat ja maksut tarkoittavat. Perusteluissa todetaan muun muassa, seuraavaa: "Kiinteistön huutokaupassa saattavat maksamatta olevat sähkömaksut aiheuttaa sopimusehdosta riippuen sen, että ostajan on suoritettava maksamattomat maksut voidakseen jatkaa sopimusta... Jos velalliselta on jäänyt suorittamatta liittymismaksukin, se on suoritettava ennen puheena olevan palvelun saamista myyntikohteeseen. Sama koskee myös vedentoimituksen liittymismaksuja. Jotteivät edellä mainitut seikat tulisi ostajalle yllätyksenä, ulosottomiehen tulee pykälän 2 momentin mukaan ilmoittaa ostajaehdokkaalle myös sellaisten selville saamiensa saatavien tai maksujen määrä, joiden suorittamista sähkön tai vastaavan palvelun saaminen myyntikohteeseen edellyttää. Ulosottomies ei tietojen antamisen lisäksi puuttuisi maksamattomiin maksuihin, vaan asia jäisi ostajan ja asianomaisen sähkö-, vesi- tai muun vastaavan laitoksen väliseksi sopimusasiaksi." Lakiehdotuksen perusteluissa sanottu pitää paikkansa vesihuollon osalta. Vesihuoltolaitosten sopimusehtojen ja yleisten toimitusehtojen mukaan liittymismaksun maksaminen on edellytys palvelun toimittamiselle. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, Osoite /Adress Puhelin / Tel. Asemapäällikönkatu 7 (09) FIN HELSINKI Telefax 09J Kotisivu / Hemsida Sähköposti / Elpost wy vw.fi LY

14 vesihuoltopalvelun toimittamista ei tarvitse aloittaa tai jatkaa, jos liittymismaksua ei ole maksettu eikä uusi omistaja ota sitä vastattavakseen. Tällöin luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi sopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu. Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen näkemyksen mukaan vesihuolto tulisi mainita myös lakitekstissä. Näin vältettäisiin pykälän soveltamisessa sellainen väärinkäsitys, että pykälässä tarkoitettaisiin vain energiahuollon palveluihin liittyviä maksuja. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ehdottaakin, että lakiehdotuksen 5 luvun 7 :n 2 momenttia täydennetään seuraavasti (täydennysehdotus on merkitty kursiivilla): Ostajaehdokkaille tulee ilmoittaa myös sellaisten selville saatujen saatavien ja maksujen määrä, joiden suorittamista sähkön, vesihuollon tai muun vastaavan palvelun saaminen myyntikohteeseen edellyttää. Lisäksi Vesi- ja viemärilaitosyhdistys pyytää, että lakivaliokunta ottaisi huomioon mietinnössään seuraavat perustelutekstiä koskevat tarkennukset: Esityksen 5 luvun 7 :n perustelutekstissä puhutaan "vedentoimituksen liittymismaksusta. " Yhdistys toteaa, että "vesihuoltolaitoksen liittymismaksu" olisi täsmällisempi ilmaisu ja vastaisi yleisesti käytettyä terminologiaa. Vesihuoltolain (119/2001) 19 :n mukaan vesihuoltolaitos voi periä liittymismaksua laitoksen toimittamista palveluista. Vedentoimituksella ymmärretään yleensä talousveden toimittamista kiinteistölle. Liittymismaksua käytetään kuitenkin vedentoimituksen lisäksi myös jätevesien ja muiden vesien viemäröinnissä pois kiinteistöltä. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys katsoo, että 5 luvun 7 :n perusteluihin tarvittaisiin pieni tarkennus siihen kohtaan, jossa todetaan, että ulosottomies ei puuttuisi maksamattomiin maksuihin, vaan asia jäisi ostajan ja asianomaisen sähkö-, vesi- tai muun vastaavan laitoksen väliseksi sopimusasiaksi. Tässä yhteydessä olisi parempi käyttää vesilaitoksen sijasta sanaa "vesihuoltolaitos", jota käytetään muun muassa vesihuolto-laissa. Vesihuoltolain 3 :n mukaan vesihuoltolaitos on laitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta. Vesihuollolla puolestaan tarkoitetaan vedenhankintaa eli veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä viemäröintiä eli jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista ja käsittelyä. Vesi-ja viemärilaitosyhdistys antaa mielellään tarvittaessa lisätietoja: Rauno Piippo, puh , Anneli Tiainen, puh , toimitusjohtaja Anneli Tiainen lakiasiain päällikkö

15 MUISTIO HELSINGIN KIHLAKUNNAN ULOSOTTOVIRASTO Johtava kihlakunnanvouti Pekka Louekoski HE 13/2005 vp Eduskunnan lakivaliokunnalle Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 13/2005 vp) esitän Helsingin kihlakunnan ulosottoviraston puolesta seuraavaa. Hallituksen esitys ulosottolain muuttamisesta on osa suunniteltua ulosottolain kokonaisuudistusta. Esitetty laaja uudistus on käytännön ulosottotoimen kannalta onnistunut ja toimiva. Kiinnitän lakivaliokunnan huomiota niihin erilliskysymyksiin, joihin ehdotan korjauksia. Ulosottolaki 4:14 (keinotekoinen järjestely) Pykälässä säädetään edellytyksistä, jolloin ulosottoprosessin sivulliselle vain muodollisesti kuuluva omaisuus saadaan ulosmitata velallisen omaisuutena, jos ulosottomies katsoo omaisuuden tosiasiallisesti kuuluvan velalliselle. Tosiasiallisen olosuhteen selvittämistä varten pykälän 3 momentin mukaan ulosottomiehellä on oikeus saada sivullista koskevia tietoja toiselta sivulliselta kuten esimerkiksi pankilta. Ulosoton työvaiheiden selventämiseksi ja asianosaisten oikeusturvan parantamiseksi pykälän 3 momentissa tulisi olla säännös siitä, missä tapauksessa sivullista koskevia tietoja saadaan hankkia ja missä ulosottoprosessin vaiheessa tiedot voidaan hankkia. Tämän vuoksi pykälän 3 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi kaksi säännöstä seuraavasti. "Mitä 1 momentissa säädetään omaisuudesta, koskee myös velallisen järjestelyyn ohjaamaa tuloa. Mitä 3 luvun :ssä säädetään velallista koskevista tiedoista, sovelletaan myös tässä pykälässä tarkoitettua sivullista koskeviin tietoihin. Sivullista koskevat tiedot saadaan hankkia, kun hänen asemansa selvittämiseen yksittäisessä ulosottoasiassa on painava syy. Tiedot voidaan hankkia ennen päätöstä keinotekoisen järjestelyn sivuuttamisesta ". 4:25:n 3 momentti UL 4:24:ssä säädetään omaisuuden ulosmittausjärjestyksestä. Omaisuus, jota velallinen tarvitsee vakituiseksi asunnokseen, on ulosmittausjärjestyksessä viimeisenä. Samasta asiasta säädetään uudelleen 4:25:n 3 momentissa, jonka mukaan ilman velallisen suostumusta hänen vakituinen asuntonsa saadaan ulosmitata ennen muuta omaisuutta vain painavasta syystä. On todettava, että ulosottokäytännössä velallisen rahavarat ja irtain omaisuus harvoin kattavat suurehkon ulosotto velan. Useimmiten myös velallisen asunto on ulosmitattava sanotun velan perimisen turvaamiseksi. Turvaava ulosmittaus antaa velalliselle mahdollisuuden maksaa velkansa maksusuunnitelman mukaisissa erissä. Ulosmittaus ei estä myöskään pankkilainan hankkimista ja velan maksua sillä. Käytännössä velallisen asunto myydään vasta sitten, kun on todettu, ettei velka muutoin kerry. Ehdotettu 4:25:n 3 momentti tulkinnanvarainen eikä paranna velallisen asemaa ulosmittauksessa. Momentti esitetään poistettavaksi pykälästä.

16 16 4:53 (vapaakuukausien määrä) Ehdotetun 4:53:n mukaan ulosottomiehen on ilman velallisen pyyntöä viran puolesta annettava tulorajaulosmittauksessa velalliselle vuosittain kaksi vapaakuukautta. Perustelujen mukaan vapaakuukausia olisivat ensisijaisesti kesälomakuukausi lomarahoineen ja joulukuu. Vapaakuukausista velallinen voisi sopia ulosottomiehen kanssa. Ulosottomenettelyssä velallinen saa palkan ja eläkkeen ulosmittauksesta ennakkoilmoituksen ennen ulosmittausta. Ennakkoilmoituksessa velalliselle annetaan ulosmittausta koskevia tietoja ja toimitusmiehen yhteystiedot. Ennakkoilmoitukseen voidaan merkitä myös tarvittavat tiedot myönnettävistä vapaakuukausista ja niiden hakemismenettelystä. Osa velallisista ei välttämättä tarvitse tai halua vapaakuukausia. Näin esimerkiksi silloin, kun loppuvelka kertyisi pian tai velallinen muutoin haluaisi velkansa kertyvän nopeammin. Tämän vuoksi ulosmittauksessa tulisi edellyttää, että vapaakuukaudet annettaisiin vain velallisen pyynnöstä. UL 4:53:n 1 momentti tulisi kirjoittaa seuraavasti: "Velalliselle on pyynnöstä annettava tulorajaulosmittauksessa vuosittain kaksi vapaakuukautta. Muilla perusteilla vapaakuukausia annetaan velallisen pyynnöstä enintään kolme vuosittain. Hakijan suostumuksella vapaakuukausia voidaan hakemuksen raukeamatta antaa enintään kuusi vuosittain". 4:81 (perinnöstä luopuminen) Ulosottokäytännöstä saadun kokemuksen mukaan perinnönsaajana oleva velallinen, joka haluaa kiertää velkojen maksamista, vielä ulosmittauksen jälkeen laatii perinnöstä iuopumisilmoituksen ja merkitsee siihen päiväyksen, jonka mukaan luopuminen on tapahtunut ennen ulosmittausta. Järjestelyä ei voida hyväksyä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että ulosmittauksessa velallinen saisi suojaa velkojan vaatimusta vastaan vasta sitten, kun luopumisilmoitus on jätetty velallisen kotipaikan maistraattiin talletettavaksi. Tämän vuoksi 81 tulisi kirjoittaa seuraavasti. "Velallisen oikeutta perintöön tai testamenttiin ei saa ulosmitata, jos velallinen perittävän eläessä on luopunut oikeudestaan perintökaaren 17 luvun 1 :n 2 momentin mukaisesti taikka perittävän kuoleman jälkeen on luopunut oikeudestaan perintökaaren 17 luvun 2a :n mukaisesti ja antanut kuolinpesälle kirjallisen Iuopumisilmoituksen tiedoksi niin kuin hallintolain 57 :n 2 momentissa säädetään. Ulosmittauksessa velallinen saa suojaa velkojan vaatimusta vastaan vasta, kun luopumisilmoitus on jätetty velallisen kotipaikan maistraattiin talletettavaksi. Velallisen tulee viipymättä ilmoittaa Iuopumisilmoituksen tallettamisesta pesän osakkaille ja hallinnolle. Sen jälkeen kun ulosmittauspäätös on tehty, velallinen ei voi hakijaa sitovasti luopua oikeudestaan perintöön ". 5:9 (valtion korvausvastuu) Jos omaisuuden myynnissä velkoja, muu oikeuden haltija, oikea omistaja tai ostaja on menettänyt oikeutensa tai kärsinyt vahinkoa 5 luvun 6 :n, 7 :n 1 momentin tai 8 :n perusteella, hänellä on oikeus saada vahingonkorvausta valtion varoista. Pykälän 3 momentin mukaan korvaus määrätään ulosottomiehen tuottamuksesta riippumatta noudattaen, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään. Valtiolla on oikeus saada suorittamansa määrä vahingon aiheuttajalta. Valtion takautumisoikeuden toteuttamisessa noudatettaisiin vahingonkorvauslain säännöksiä. Selvyyden vuoksi viittaus vahingonkorvauslakiin tulisi lisätä valtion takautumisoikeutta koskevaan säännökseen seuraavasti: "Valtiolla on oikeus saada suorittamansa määrä vahingon aiheuttajalta siten kuin vahingonkorvauslaissa säädetään ".

17 17 Laki ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta Voimaantulosäännöksen 3 momentti Toistuvaistulon ulosmittauksen kestoa ja kertymiä voidaan luotettavasti seurata lukien, jolloin ulosottotoimessa otettiin käyttöön valtakunnallinen ulosottorekisteri. Toistuvaistulon kestoja kertymät eivät kuitenkaan tässäkään rekisterissä ole kaikissa tapauksissa automaattisesti saatavissa, vaan selvittely saattaa vaatia manuaalityötä. Tämän vuoksi voimaantulosäännöksen 3 momentti ehdotetaan kirjoitettavaksi seuraavsti. "Laskettaessa maksuttomiin suoritteisiin oikeuttavaa toistuvaistulon ulosmittauksen aikaa otetaan huomioon aika 1.3,2004 lukien ". Johtava kihlakunnanvouti Pekka Louekoski

18 LAPPEENRANNAN KIHLAKUNNAN ULOSOTTOVIRASTO Johtava kihlakunnanvouti Hannu Hinkkanen PL Lappeenranta Lappeenranta HE 13/2005 vp N:o ^^/hösr/bl^ Viite Hallituksen esitys HE 13/2005 laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Lappeenrannan kihlakunnan ulosottoviraston as i an tuntij apuh een vuoro Eduskunnan EDUSKUNTA Lakivaliokunta Pyydettynä asiantuntijapuheenvuorona ulosottolainsäädännön kokonaisuudistuksen III vaiheesta saan Lappeenrannan kihlakunnan ulosottoviraston puolesta esittää kohteliaimmin seuraavaa: YLEISTÄ SIELTÄ TÄÄLTÄ Ehdotuksen tarkoituksena on kehittää heikossa taloudellisessa asemassa olevien velallisten vähimmäissuojaa, parantaa yritystoiminnan jatkamisen edellytyksiä ulosotossa ja mahdollistaa huutokauppaan nähden vaihtoehtoisia realisointitapoja sekä lisätä velallisten omatoimisuutta ja kirjata perinnän vaihtoehtoisia, pehmeitä keinoja ulosottolakiin. Sivutuotteena lakia systematisoidaan ja muutetaan helpommin ymmärrettävään muotoon. Pykälämäärä kasvaa merkittävästi, vaikka väliotsikot helpottavatkin haluttujen lainkohtien löytymistä. Taloudellisia vaikutuksia on arvioitu, mutta niiden perusteella ei ehkä ole täysin varmoja johtopäätöksiä tehtävissä. Selvää on, että sellaiset pitkäaikaiset velalliset, jotka velkaantuvat enemmän kuin ulosottoteitse pystytään perimään, "ansaitsevat" jokaisen helpotuksen kohdalla velkojiensa kustannuksella olipa kyse vapaakuukausien määristä, suojaosuuksien korotuksista tai ulosottoperusteen vanhenemisesta. Velkojien menetykset ovat lopullisia ja velallisten vähimmäissuoja paranee. Toki voi ajatella niin, että pitkäaikaisten toistuvaistulon ulosmittauksen kohteiksi joutuneiden "vapaakortti" taulukkomaksuista koituu velkojien hyödyksi. On todennäköistä, että valtion ulosottomaksutulot vähenevät ja että 60 prosentin kustannusvastaavuustason ylläpito on mahdollista vain ulosottolaitoksen näivettämisellä eli kulujen karsinnalla. Velkojilta perittävän tilitysmaksun on ajateltu kattavan kahden alimman taulukkomaksun alentamisen ja pitkäaikaisessa ulosottoperinnässä olleiden velallisten taulukkomaksun helpottamisen aiheuttamat menetykset. Arvio on optimistinen, koska pitkäaikaisvelallisten määrä ei ulosotossa näytä vähenevän ja koska tilitysmaksu ohjaa muun muassa velkasovintojen yhteydessä ulosoton ulkopuolella tapahtuviin maksuihin. Velkasovinto kyllä tehdään ulosottoperinnässä olevista veloista, mutta maksut hoidetaan suoraan velkojille, jotka sen jälkeen peruuttavat saatavansa ulosotosta. Tilitys-ja taulukkomaksut jäävät saamatta ja velkojat maksavat vain käsittelymaksun. Esityksen perusteluissa on viitattu siihen, että ulosottomiesten tulisi entistä enemmän myöntää yksittäistapauksellisia helpotuksia ulosottomaksuista. Kohtuuttomuudet tulee tietenkin oikaista, mutta massamenettelyssä, mihin oikeusministeriön työmääränormitkin viittaavat, ei taulukkomaksun yksittäistapauksellisiin kohtuuttomuuksiin juurikaan voida puuttua. Vielä on huomattava, että väljät poikkeusnormit ohjaavat helposti kovin erilaisiin tulkintoihin maan eri ulosottopiireissä ja jopa saman ulosottoyksikön sisällä. Sellainen taulukkomaksun uudistus, jossa kertasuorituksen suuruus olisi ratkaisevaa eikä se kunka suoritus jakaantuu eri saataville, olisi syytä toteuttaa. Kohtuuttomuudetkin vähenisivät. Esitys on ulosottotoimen kannalta sikäli ristiriitaisia tuntoja aiheuttava, että toimintaa ohjataan yhä enemmän suurten asia- ja velallismäärien käsittelyyn entistä tehokkaammin ja vähentyvin voimavaroin ja siitä huolimatta kaavamaisuutta vähennetään ja ulosottotoimen tehtäviä muun muassa vaihtoehtoisten myyntimuotojen takia ja kuolinpesissä sekä yhteisomistustilanteissa lisätään merkittävästi. Joustavuus ja yksilökohtaisten olosuhteiden huomioon ottaminen on toki paikallaan, mutta samalla on huolehdittava ulosoton resursseista. Muutoin uudistuksen periaatteet jäävät toteuttamatta.

19 JOITAKIN YKSITYISKOHTIA SIELTÄ TÄÄLTÄ Esityksen 4 luku 7 ja 6 luku 2 Optio-oikeutta koskeva esitys on tasapainoinen. Maksunsaantijärjestyslain osoittama etusijajärjestys on oltava pääsääntönä. Tätä ei maksuvelvollinen voi horjuttaa. Sivullisen oikeus on myös kiistaton, vaikka se suokin mahdollisuuden yhteistoimin velallisen kanssa kiertää etusijasäännöksiä. Käytännössä ongelmia aiheuttaa se, että ulosottoyksiköiden tilille tulevista suorituksista ei voi päätellä sitä, onko maksaja sivullinen vai maksuvelvollinen. Viitesiirroissa ongelma korostuu, koska kelvollisen viitesiirron käsittely hoituu ilman ulosottoviraston henkilöstön myötävaikutusta. Näin ollen mahdollisuutta harkita maksun kohdentamista ei edes ole. Vanhimman ulosottoperusteen käsitettä olisi ehkä hyvä täsmentää, jotta esimerkiksi eri verosaatavien osalta varojen jako eri saataville olisi selkeä. Esityksen 4 luku 14 Samastussivullisen tietojen hankintaa koskeva kohta tulisi täydentää siten, että tietoja voidaan kysyä jo ennen samastuspäätöksen tekemistä. Muutoin joudutaan tekemään turhia samastuspäätöksiä ja niitä seuraavia itseoikaisuja. Sivullisten oikeusturvasta voidaan helposti huolehtia jälkikäteisellä ilmoitusmenettelyllä. Esityksen 4 luku 15 Irtainta koskeva ehdollinen saanto pitäisi rajoittaa nykytilanteeseen. Osamaksukauppakin omistuksenpidätystä koskeva ehto riittää. Ajoneuvot ovat varsin tyypillinen osamaksukohde. Niiden osalta rekisterimerkintä osoittaa ulkopuolisille omistajan ja haltijan. Väärinkäytösmahdollisuudet eivät ole kovin suuret. Takaisinottoehto muuttaisi tilanteen. Kyllähän nysäänkin eräät autoliikkeet käyttävät takaisinottoehtoa osamaksusopimuksissaan. Ne ottavat tietoisen riskin saadakseen kaupan ammattiautoilijan kanssa tehdyksi, sillä osamaksuostaja kirjataan heti omistajaksi. Autoverovapauskauden alkaminen lienee ostajan tavoittelema etu. Muutostarvetta ei ole. Jos irtaimen omaisuuden "vakuusluovutukset" sallitaan laajalti, niin ulosottovelkojien asema heikkenee. Samaan maaliin pelaavat velallinen ja omistuksen itselleen pidättänyt tai takaisinottoehdoin omaisuuden luovuttanut myyjä voivat aina syrjäyttää ulosmittausvelkojat. Sopimusten jälkikäteinen päivääminen olisi muutoksen jälkeen arkipäivää ulosotossa. Laskuissa olevat omistusoikeuden pidätystä koskevat maininnat yleistyisivät ja niitä tultaisiin käyttämään perusteena ulosottovelkojien syrjäyttämiseen. Jos irtaimen panttaus on tarkoitus yhä säilyttää pääsääntöisesti luovutusta edellyttävänä, niin suhtautuminen ehdollisiin luovutuksiinkin pitäisi olla pikemminkin pidättyvä kuin lähes kaiken salliva. Kun muutokselle ei näytä olevan muuta perustetta kuin synkronointi uuden konkurssikin kanssa, niin pitäytyminen entiseen on perustellumpaa. Esityksen 4 luvun 16 Turhan ulosmittauksen kieltoa halutaan laajentaa muun muassa ulottamalla se myyntivaiheeseen saakka. Mitään määrällistä alarajaa siitä, kuinka paljon varoja olisi kerryttävä täytäntöönpanokulujen yli, ei ole esitetty. Tämä voisi aiheuttaa sen, että pienen velan perimiseksi tapahtunut ulosmittaus ja myynti voidaan joutua peruuttamaan, vaikka hakijan saatava olisi kertynyt kauppahinnasta kokonaan. Pienen saatavan velkoja asetetaan kehnoon asemaan. Parempi tapa olisi määritellä "lainsuojattomuuden" raja muun kuin toistuvaistulon ulosmittauksen esteenä. Voidaan todeta, että pesäosuuden ja määräosin omistetun omaisuuden realisointitulokset ovat yllätyksellisiä. Niiden kohdalla voidaan joutua käymään läpi pitkä ja kuluja aiheuttava prosessi, jonka lopputuloksena ulosmittaus kumotaan turhana. Turhan ulosmittauksen kiellon soveltaminen aiheuttaneekin pikemmin tarpeettomia varattomuusmerkintöjä kuin tarpeettomia ulosmittauksia. Kun konkurssipesään kuuluvaa omaisuutta myydään panttivelkojan hakemuksesta, olisi kentällä tiedettävä, tuleeko turhan ulosmittauksen kieltoa soveltaa. Näissä tilanteissa konkurssilain 17 luvun 7 :n tarkoittamat kustannukset voivat olla korkeita ja kertymä hakijalle vähäinen. Esityksen 4 luvun 20 Rahalla ei ole korvamerkkejä. Näin ollen kahden vuoden suoja-aika on liian pitkä. Varojen erillään pitäminen on kahden tilin avulla helppoa. Selvitykseltäkään tuskin vaaditaan kovin paljon. Kun jotkut muut kuin toistuvaissuorituskorvaukset voivat olla varsin mittavia ja kun niitä ei ole tarkoitettu elinkustannusten maksamiseen, niin ulosottovelkojien syrjäyttäminen kahdeksi vuodeksi tuntuu kohtuuttomalta. Toki esimerkiksi vammautumisen jälkeen erilaiset apuvälinehankinnat voivat ajankohtaistua vasta parinkin vuoden kuluttua.

20 Esityksen 4 luvun 21 Erottamisetua koskevien säännösten muuttamiselle ei ole juuri akuutteja syitä, kuten yksityiskohtaisissa perusteluissakin todetaan. Näin ollen nykytilannetta ei pidä muuttaa. Kun erottamisetu on otettava viran puolesta huomioon, niin velallisen toimintavapaus voi tosiasiassa pienentyä, jos erottamisetua nostetaan 50 prosentilla. Esityksen 4 luvun 48 S. 52 ia 53 $ Avopuolison huomioon ottamisen kynnys suojaosuutta laskettaessa on oltava riittävä. Velvollisuus selvityksen esittämiseen on maksuvelvollisella. Suhteen pysyvyys ja yhteinen talous on todistettava. Velallisen elatuksen varassa olevien "tuloraja" 570 euroa kuukaudessa on liian korkea. Jos esitys olisi selkeä, niin suojaosuuden ja "tulorajan" tulisi olla jokaisen velallisen elatuksen varassa olevan kohdalla saman suuruinen. Näin ollen oikeampaa olisi pysyttää edellä mainittu ansaintaraja 210 eurossa. Kun tulorajaulosmittauksessa vapaakuukaudet on annettava viran puolesta, niin ne tulisi todella antaa siten. Velallisen toivomuksilla ei silloin pitäisi olla mitään tekemistä asian kanssa. Miksi kahden vapaakuukauden sijasta tulisi antaa kahden ja puolen kuukauden maksuvapaus? Kesälomakuukauden palkkahan on noin puolitoistakertainen verrattuna normaalikuukauteen. Usein on vielä niin, että kesälomakuukauden palkka ei toteudu tulorajaulosmittauksena, vaan pääsäännön mukaisena. Ulosmittausta tehtäessä ei valita tulorajaulosmittausta tai pääsäännön mukaista tapaa, vaan palkan suuruus vasta ratkaisee sen, minkälaisesta toistuvaistulon ulosmittauksesta on kyse. Esityksen 5 luku 2, 11, 15, 20 ia 23 Kiinteistö ja arvokas irtain omaisuus on rinnastettu 5. luvun useassa kohdassa. Arvokkaaksi irtaimeksi katsotaan noin euron arvoinen omaisuus. Rinnastus on joissakin tapauksissa perusteeton, koska osa ulosmitatuista kiinteistöistä ja varsinkin niiden murtoosista on reilusti alle euron hintaisia. Näin ollen omaisuuden arvon pitäisi olla määräävä tekijä eikä se, onko kyseessä kiinteä vai irtain. Vähäarvoisten kiinteistöjen kohdalla ei tulisi soveltaa edellä mainittuja pykäliä. Kuinka tulee suhtautua vähimmäishintavaatimukseen silloin, kun konkurssipesä hakee joko arvokkaan irtaimen tai kiinteistön pakkohuutokauppaa ulosottolain mukaisesti? Tämä olisi ehkä hyvä selventää. Onko pesällä myös kielto-oikeus 5 luvun 55 :n mukaisesti, vaikka alinta hyväksyttävää tarjousta ei konkurssilain 17 luvun 14 :n 3 momentin mukaan määrätäkään? Esityksen 5 luku 85 Perustelujen mukaan yrityskiinnitystä ei kuoletettaisi huutokaupan johdosta. Menettely sisältää ulosottovelkojien kannalta riskin, koska yrityskiinnitys näkyy rasituksena koko määrästään jo hakemuspäivästä lukien. Näin ollen on mahdollista käydä niin, että kiinnityksenhaltijan saatava kertyy joko kokonaan tai osittain huutokaupasta ja että myöhemmät ulosotto velkojat kuitenkin torjutaan rasitustodistustiedon perusteella. Lisäksi yrityskiinnityslain 14 :n 2 momentin mukaan pantinsaajalla ei ole oikeutta maksuun omaisuudesta, joka on ennen yrityskiinnityksen hakemista ulosmitattu tai luovutettu konkurssiin. Sanamuoto on omiaan aiheuttamaan sekaannusta, vaikka panttikirjan panttausajankohta lieneekin ratkaisevampi kuin kiinnityksen hakemispäivä. Epävarmuutta aiheuttaa myös se, että ulosmittaus ja pakkohuutokauppa harvoin koskee kaikkea sitä omaisuutta, jota on yrityskiinnitetty. Kun yrityskiinnityksen kohde "elää" vielä koko ajan, niin selkeintä olisi, että kiinnitys kuoletettaisiin kertyneiltä osin. Esityksen 6 luku 12 Kertaluontoisissa jaoissa velalliselle ilmoittaminen on perusteltua, mutta toistuvaistulon ulosmittauksessa se on turhaa ja velallisia kiusaavaa. Kustannukset ovat melkoiset. Asian voisi hoitaa perimiskuitteja kehittämällä eikä lisäilmoituksilla. Esityksen siirtymäsäännöksen kohta 6

21 4 Suurituloisten totutteluaika 4 luvun 49 :n 1 momentin 3 kohdan soveltamiseen on tarpeeton. Nämä velalliset ovat saaneet nauttia etuoikeutetusta asemastaan jo riittävän kauan ilman esitettyä siirtymäaikaakin. Esitys ulosottomaksuista annetun lain muuttamisesta Taulukkomaksuista vapauttamisesta pitäisi luopua. Taulukkomaksun tulisi määräytyä kertasuorituksen mukaisesti ilman että suorituksen jakaminen eri saataville vaikuttaisi. Pienimpiä taulukkomaksuja voi hyvin alentaa. Maksuista vapautettujen asema tulisi pohtia uudelleen. Ulosottomiesten merkittävänä tehtävänä ei voi olla ulosottomaksulain kohtuuttomuuksien yksittäistapauksellinen oikaiseminen. Lain pitää olla sellainen, että poikkeukset ovat harvinaisia. LOPUKSI Esitys on varsin laaja ja se nykyaikaistaa ulosottolakia tuntuvasti. Kieliasu selkeytyy ja joustavuus lisääntyy. Mahdollisuudet kasvavat niin ulosoton pehmeiden keinojen käytössä kuin realisointitavoissakin. Huutokaupan luonne muuttuu merkittävästi, kun vaatimus käyvän hinnan kertymisestä ja toisaalta ostajan oikeuksista virhetilanteissa otetaan käyttöön. Toisaalta ulosoton tehtävät kasvavat ja paineet kustannusten karsimiseen ja tehokkuuden lisäämiseen ovat ilmeisiä. Tämän vuoksi ulosoton "kannattavuudesta" tulisi huolehtia siten, ettei valtiolle perittävien ulosottomaksujen perustaa horjuteta. Esitys on erinomaisen kannatettava joistakin edellä esille otetuista epäkohdista huolimatta. Hannu Hinkkanen Lappeenrannan kihlakunnan ulosottovirasto johtava kihlakunnan vouti Valtion virastotalo Raatimiehenkatu 19 Postiosoite: PL 40, Lappeenranta Puhelinvaihde Nordeal

22 LAPUAN KIHLAKUNNANVIRASTO ULOSOTTO»OSASTO JOHTAVA KIHLAKUNNANVOUTI Pl 2, Lapua puh Fax HE 13/2005 vp Eduskunta Lakivaliokunta HALLITUKSEN ESITYS HE 13/2005 vp Pyydettynä puheenvuorona ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lapuan kihlakunnanviraston ulosotto-osaston puolesta esitän seuraavaa: Yleisarvio Pidän lakiesitystä selkeästi kirjoitettuna ja tarpeellisena sekä velkojien ja velallisten oikeudet tasapuolisesti huomioon ottavana. Esityksen yleisenä tavoitteena oleva tehokas ja kohtuullinen ulosotto toteutuu ehdotetuissa lainkohdissa pääosin hyvin, mutta saanen esittää seuraavassa joitakin tarkentavia kommentteja ja ehdotuksia: UL 4:2 Palkka Palkan määrittely on riittävän kattava. Esimerkiksi veronpalautuksen lisäämistä palkkaan verrattavien etuuksien luetteloon, ja siten ulosmittauksen rajoittamista 1/3 osaan, en pidä perusteltuna. Veronpalautus on palkka-, eläke- tai muusta tulosta kertynyttä säästöä, joka saadaan vasta noin vuoden kuluttua verovuoden päättymisestä. Veronpalautuksella ei siten turvata velallisen minimitoimeentuloa, mikä on ulosmittausrajoituksen tarkoitus. UL 4:7 Varojen kohdentaminen velallisen pyynnön mukaisesti Kysymyksen ratkaiseminen siitä, onko velallisella valinta- eli optio-oikeus ulosotossa, on tärkeä. Koska ulosottolaissa ei asiasta ole nimenomaista säännöstä ja koska sekä ulosottokäytäntö että oikeuskirjallisuudessa esitetyt mielipiteet ovat hyvin erilaisia, pidän ehdotusta tarpeellisena ja sanamuodoltaan sopivana. 4:64 Luonnollisen henkilön toistuva elinkeinotuloja 4:65 Muu elinkeinotulo Elinkeino- tai liiketoimintaa harjoittavan velallisen saama tulo on esityksessä jaoteltu toistuvaan elinkeinotuloon ja muuhun elinkeinotuloon. Toistuvaistulon tai ylipäätään elinkeinotulon määrittely ei kuitenkaan ole kovin yksiselitteistä ja tapaukset, joissa elinkeinonharjoittajan tulot kertyvät toistuvaistulona yhdeltä sopimuskumppanilta, ovat perin harvinaisia. Erittelyn tekemiseksi ei liene merkittävää muodollista tai tosiasiallistakaan perustetta, sillä toistuvaistulon ulosmittaus voitaisiin toimittaa 4 luvun 8 2 momentin nojalla etukäteen, kuten myös jatkuva maksukielto voidaan antaa 4 luvun 28 :n mukaan. Myöskään velkojalle tai velalliselle ei lähtökohtaisesti ole merkitystä, missä muodossa tai minkälaisten sopimusten perusteella tulonmuodostus tapahtuu. Sensijaan ulosottomiehen rooli yrittäjän riskin ja velkojan luottoriskin säätelijänä on elinkeinotulon ulosmittauksessa keskeinen tekijä. Ulosottomiehen olisi huomioitava tässä lukuisia eri tekijöitä, kuten esim. velallisen velkaantumisaste, maksukäyttäytyminen sekä yrityksen kulurakenne ja kannattavuus.

23 Yrittäjäriskin ja luottoriskin suhteen on siten ratkaisevassa asemassa velallisen varallisuusasema. Ulosmittaamatta jätettävän osuuden suuruudella vaikutettaisiin oleellisesti em. riskeihin samalla, kun tällä osuudella on sosiaalinen tarkoitus velallisen ja yritystoiminnan suojana. Suojattua osuutta määrättäessä kriteereinä olisivat yrittäjäriski, luottoriski ia yritystoiminnan suojaaminen ia sen vuoksi laki kaipaisi täsmennystä. Velallisen ylivelkaisuus ja jatkuvat laiminlyönnit realisoivat velkojan luottoriskin. Suojattu osuus on aina suoraan velkojan tappio. Yleisperustelujen 3.1.-kohdassa sanotaan: "Ulosottomenettelyn ensisijaisena tavoitteena ei ole velallisen yritystoiminnan tervehdyttäminen, vaan sitä varten käytettävissä on yrityssaneerausmenettely." Edellä olevan johdosta esitetään, että 4 luvun 64 ja 65 yhdistettäisiin, tekemättä eroa toistuvaistulon ja muun tulon välille, ja suojatun osuuden pääsääntö (5/6) koskisi vain tilapäisiä maksuhäiriöitä tai sitä, että hakijan oikeus on varmistettu turvaavalla ulosmittauksella tai muulla tavoin. Näillä korvattaisiin esityksessä oleva toistuvaistulo erityissäänneltynä tapauksena. Muussa tapauksessa ulosmittaus toimitettaisiin hallituksen esityksen mukaisesti lähtökohtaisesti kokonaan, mutta saataisiin rajoittaa myös ulosottomiehen harkinnan perusteella tarkoituksenmukaisella ja suhteellisuusperiaatetta noudattavalla tavalla. Käytännössä ulosmittaamatta jäävä osuus pienenisi ja siten myös yrittäjäriskin painoarvo, luottoriskin tavoin, kasvaisi velallisen laiminlyöntien lisääntyessä, eli suojaosuus liukuisi riskivertailun perusteella. Maksuvaikeudet voitaisiin sinänsä nimittää tilapäisiksi ylivelkaisuudesta huolimatta, mikäli on kysymys takausvelasta tai muusta ylivelkaisuuteen johtaneesta yksittäisestä tapahtumasta, jolloin yritystoiminnan ja siitä ulosottoon kertyvän tulon turvaaminen on sekä velallisen, että velkojan etu (riskivertailu). Selvennystä kaivannee myös voimassaolevan ja esitetyn lain tarkoitus, eli ulosmitattavan osuuden määrittelyssä lähtökohtana oleva velallisen kokonaistulo. Suojattu osuus voi sisältyä ulosmittauksen ulkopuolelle jääviin tuloeriin ja tiettyjä tuloeriä voidaan ulosmitata kokonaan. Kokonaistulon tarkka määrä ei ulosottoselvityksistä, kirjanpidon ja verotustietojen tarkastuksista ym. huolimatta välttämättä ole käytettävissä, vaan ulosmittaus olisi perustettava näiden pohjalta tehtyyn arvioon, johon velallisella ja velkojalla olisi normaaliin tapaan oikeus hakea muutosta (itseoikaisu tai valitus). Huomionarvoista on myöskin, että 4 luvun :n mukaiset maksusuunnitelmat olisi tarkoitus perustaa ulosmittauskelpoiseen tuloon. Yleisperustelujen kohdassa 3.2. on siinä tarkoituksessa mainittu: "Ulosottomies ei voi ilman hakijan suostumusta antaa velalliselle lakiin perustumattomia helpotuksia." Sekä voimassaoleva laki, että käsillä oleva hallituksen esitys mahdollistavat kumpikin edellä esitetyn menettelyn, joten edellä olevilla ehdotuksilla ei ole tarkoitus puuttua velallisen ja velkojan oikeuksiin. Tarkoitus olisi yksinomaan rajata ja ohjata ulosottomiehen laajaksi tarkoitettua harkintavaltaa. Lisäksi olisi tavoite täsmentää säännöstä ja yhtenäistää lainkäyttöä ulosotossa ja tuomioistuimissa. 5:65 Määräalan, ainesosan ja tarpeiston erikseen myynti Erikseen myynti edellyttää puheena olevan momentin mukaan velallisen ja niiden oikeuden haltijoiden suostumusta, joiden oikeutta se koskee. Käytännössä on ollut tapauksia, että vaikka määräalan myynnillä kaikki ulosmittausvelat olisivat tulleet maksetuiksi, on ollut pakko myydä koko tila, koska velallinen ei ymmärtämättömyyttään ole antanut myyntiin suostumustaan. Tämän vuoksi esitän, että ulosottomiehelle myönnettäisiin harkintavalta sellaisissa tapauksissa, joissa määräalan, ainesosan tai tarpeiston erikseen myynti olisi selvästikin velallisen edun mukaista ja kaikki ulosottovelat tulisivat näin maksetuiksi, mutta velallinen ei (ymmärtämättömyyttään) anna myyntiin suostumustaan. Jorma Turtonen Johtava kihlakunnanvouti SUOMEN KIHLAKUNNANVOUDIT RY Hallituksen jäsen, kihlakunnanvouti Visa Kallio Helsinki

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

Olipa kerran velka Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja

Olipa kerran velka Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja Olipa kerran velka 13.10.2016 Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja Aiheet Ulosotosta yleisesti Tilastoja Ulosottomenettelystä ja täytäntöönpanotoimista

Lisätiedot

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu 27.9.2016 Antti Soininen 1 Ulosotto yleisesti Itsenäistä, riippumatonta ja puolueetonta lainkäyttöä Osa oikeuslaitosta Merkittävää julkisen vallan käyttöä, joka

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012 Nuoret ulosotossa Ulosotto on.. Lakiin perustuvaa velkojen pakkoperintää Pakkotäytäntöönpanotehtäviä häädöt osamaksuesineen takaisinotto ja tilitys vankeusrangaistusten täytäntöönpano Lainkäyttöä ja puolueetonta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

HE 53/2000 vp YLEISPERUSTELUT

HE 53/2000 vp YLEISPERUSTELUT HE 53/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lasten kotihoidon ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Lausunto 1 (5) 11.8.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö TEM/1886/03.01/2013 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Työ- ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia niin, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin.

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaista,

Lisätiedot

1992 vp -HE 378 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1992 vp -HE 378 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1992 vp -HE 378 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintökaaren 5 luvun 2 :n ja perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta HE 126/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua

Lisätiedot

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 74/1995 vp

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 74/1995 vp HE 74/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ulosottolakia muutettavaksi muun muassa siten, että

Lisätiedot

OMAKOTITALOTONTTI TURUN HIRVENSALOSSA, TONTILLA VANHA ASUINRAKENNUS

OMAKOTITALOTONTTI TURUN HIRVENSALOSSA, TONTILLA VANHA ASUINRAKENNUS MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 14.02.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Myydään nettihuutokaupalla -sivustolla ajalla klo 13:00

Myydään nettihuutokaupalla  -sivustolla ajalla klo 13:00 MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 12.01.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 HE 106/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Esitys liittyy valtion vuoden

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp)

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) Lainvalmisteluosasto LsN Mari Aalto 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) 1. Yleistä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNNAN KANNUSKOSKELLA SIJAITSEVA OMAKOTITALO / VAPAA-AJAN ASUNTO

LUUMÄEN KUNNAN KANNUSKOSKELLA SIJAITSEVA OMAKOTITALO / VAPAA-AJAN ASUNTO ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53101 LAPPEENRANTA 04.02.2015 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi LUUMÄEN KUNNAN

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain 47 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiden etuuksien

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 131/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 23 ja 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain isyysrahaa koskevia

Lisätiedot

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi riistanhoitomaksusta

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 :n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta EV 221/1996 vp- HE 205/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhteismetsälain muuttamisesta ja yhteismetsäosuuksien lunastamisesta annetun lain kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 63/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan aravalainasaatavien vanhentumiseen ja takaisinperintään liittyvää sääntelyä

Lisätiedot

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin 7 euron suuruinen tasokorotus.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri VALTIONEUVOSTON ASETUS TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MU- KAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISESTÄ 1. Yleistä 1.1 Asetuksenantovaltuus

Lisätiedot

1992 vp - HE 155. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 155. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 155 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että lapsilisä maksettaisiin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 356/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 :n muuttamisesta Kaupallisten sopimusten maksuehdoista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot