KESÄYLIOPISTOJEN KOULUTUSTIETOJA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESÄYLIOPISTOJEN KOULUTUSTIETOJA 2015"

Transkriptio

1 KESÄYLIOPISTOJEN KOULUTUSTIETOJA 2015 Perhehoitoliitto ry Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto Kampusranta 9 C, Seinäjoki info(at)epky.fi Levoton Tuhkimo vaiko Sunnuntai-Lumikki, tarina nuorista ja nuorten kohtaamisesta Ajankohta: Torstai , klo 9-15 Kohderyhmä: Nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Hinta: Koulutuksen hinta on 145 euroa, sisältäen aloitus kahvituksen sekä koulutuksen materiaalin. Validoivan hoidon peruskurssi 7 op Ajankohta: Aloitus Paikkakunta: Seinäjoki Kohderyhmä: Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Hinta: Koulutuksen hinta on 575 euroa, sisältäen koulutuksen ja kahvituksen. Laskutus kahdessa erässä. Mindfulness-ohjaajakoulutus Ajankohta: Aloitus Paikkakunta: Seinäjoki Kohderyhmä: Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat syventää omia mindfulness-taitojaan ja oppia käyttämään mindfulness-pohjaisia menetelmiä työssään yksilöiden tai ryhmien ohjaamisessa. Koulutukseen osallistuvilta vaaditaan vähintään mindfulness-peruskurssia vastaavaa osaamista sekä toivotaan omaa kokemusta mindfulnessin harjoittamisesta Hinta: Koulutuksen hinta on 2150 euroa, sisältäen alku- ja loppukahvit sekä koulutuksen ja koulutuksen materiaalin. Koulutuksen voi maksaa useammassa erässä. Sensomoottori Konkreettisia työkaluja oppimisen ja keskittymisen ongelmiin Ajankohta: Tiistai , klo 8-17 Kohderyhmä: Päiväkotien ja alakoulujen henkilökunta Hinta: Koulutuksen hinta on 440 euroa, sisältäen koulutuksen, kahdet kahvit sekä Sensomoottori Sensomotorisen harjoittelun käsikirjan (arvo 176 euroa). Työkaluja haastaviin asiakastilanteisiin Ajankohta: Torstai , klo 9-15 Koulutuksen tavoitteena on tukea työntekijän rakentavaa toimintaa haastavissa vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden tai potilaiden kanssa. Koulutuksessa tutustutaan asiakkaan ggressiivisen/vaativan/manipuloivan käyttäytymisen taustatekijöihin, tunnistetaan vaihtoehtoisia toimintatapoja ja etsitään keinoja vaikeiden tilanteiden ennaltaehkäisemiseen. Hinta: Koulutuksen hinta on 120 euroa, sisältäen opetuksen, koulutusmateriaalin ja kahvitarjoilun. Mentalisaatio ja reflektiivinen kyky Ajankohta: Perjantai , klo Paikkakunta: Seinäjoki Mentalisaatio on meissä kaikissa olemassaoleva, luontainen inhimillinen kyky, joka vähenee stressaavissa tilanteissa. Voimme tulla tietoisiksi näistä mekanismeista ja aktiivisesti harjoitella mentalisaatiota, mikä voi merkittävästi vahvistaa ja lähentää ihmissuhteita työssä ja henkilökohtaisessa elämässä. Hinta: 1

2 Koulutuksen hinta on 120 euroa, sisältäen opetuksen, koulutusmateriaalin ja kahvitarjoilun. Vanhuksen arvostava hoito Ajankohta: Tiistai , klo Kohderyhmä: Palvelu- ja hoivakotien henkilöstö, vanhuspalveluiden työntekijät sekä muut ikääntyvien kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveystoimen sekä seurakuntien henkilöstö. Hinta: Koulutuksen hinta on 160 euroa, sisältäen opetuksen, koulutusmateriaalin ja kahvitarjoilun. Helsingin seudun kesäyliopisto Kaisaniemenkatu 4 A, Helsinki info(at)kesayliopistohki.fi Ihmisen vahvuuksien tukeminen näkökulmia positiivisen psykologiaan 5 op (Lapin yliopisto) Ajankohta: Lähiopetus ja luentokuulustelu Kohderyhmä: Kurssilla tarkastellaan positiivisen psykologian esille nostamia inhimillisiä voimavaroja: onnellisuus, optimismi, myönteiset tunteet, luovuus, viisaus, sinnikkyys jne. Painopiste on ihmisessä itsessään olevat hyvän elämän lähteet sekä niiden esille nostaminen ja edistäminen kasvatuspsykologisin menetelmin. Jakso on osa kasvatuspsykologian perusopintokokonaisuutta. Osallistumismaksu: noin 100 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op (UEF) Ajankohta: toukokuu kesäkuu 2016 Kohderyhmä: Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille. Osallistumismaksu: noin 370 Mindfulness tunnetaitovalmentajakoulutus, 25 op Ajankohta: to-pe , to 1.10., pe , to , to 3.12., to-pe , to , to-pe Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys- ja opetusalan henkilöstö sekä henkilöstönkehittämisen ammattilaiset. Tavoitteena on täydennyskouluttaa ammattilaisia, jotka pystyvät monipuolisesti hyödyntämään työssään mindfulnessmenetelmää stressinhallinnan ja tunnetaitojen edistämiseksi lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Osallistumismaksu: noin Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 25 op (Turun yliopisto) Ajankohta: kesä kevät 2016 Kohderyhmä: Kaikille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Lisäksi opintokokonaisuus tarjoaa välineitä heille, jotka ammatissaan työskentelevät siirtolaisten ja pakolaisten parissa esim. opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä. Osallistumismaksu: noin 500 Musiikkiterapian perusopinnot 40 op (Sibelius Akatemia) Ajankohta: syksy syksy 2016 Kohderyhmä: Musiikkiterapian perusopinnot soveltuvat henkilöille, jotka haluavat saada yleiskuvan musiikkiterapiasta ja sen käyttömahdollisuuksista. Ne sopivat erityisesti hoito-, erityiskasvatus-, opetus- tai musiikkialan amma- 2

3 teissa toimiville tai kyseisillä aloilla opiskeleville henkilöille. Koulutuksen suorittaneet voivat omien musiikillisten valmiuksiensa rajoissa käyttää musiikkia terapeuttisesti oman työnsä monipuolistamiseksi. Osallistumismaksu: noin 800 Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus, 20 op Ajankohta: to - pe , to - pe , ti - ke , to - pe , ti - ke Kohderyhmä: Henkilöille, jotka työskentelevät tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa kuten opettajat, erityisopettajat ja muut kasvatusalan toimijat, eri alojen terapeutit, sosiaali- ja terveysalan hoitajat ja ohjaajat, mielenterveys- ja päihdetyöntekijät. Pääsyvaatimukset: Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Osallistumismaksu: noin 2100 Satuhierontavalmennus rentoutumista ja rauhoittumista ilon ja leikin kautta Ajankohta: to klo Kohderyhmä: Lastentarhanopettajat, lastenhoitajat, perhepäivähoitajat, toimintaterapeutit, lasten kanssa työskentelevät. Tavoite: Satuhieronta on satujen, tarinoiden ja mielikuvien yhdistämistä kosketukseen ja kevyeen hierontaan. Satuhieronnan avulla on mahdollista ennaltaehkäistä kiusaamistilanteita, ja stressiperäisiä ongelmia, sekä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja, stressinhallintaa, sekä varhaiskasvattajan oman työn mielekkyyttä. Osallistumismaksu: noin 180 (sisältää työkirjan ja syventämisjakson) Teatteri ja kasvatus -perusopintokokonaisuus 25 op (Taideyliopisto/TeaK) Ajankohta: syksy kevät 2016, opetus viikonloppuisin (pe ilta & lauantaipäivä), yht. 13 viikonloppua Kohderyhmä: Opettajat, varhaiskasvattajat, harrastajaryhmien vetäjät, ryhmänohjaajat ja muut asiasta kiinnostuneet, jotka haluavat tutustua teatterin ja draaman tekemisen työtapoihin sekä ryhmädynamiikkaan ja kokemukselliseen oppimiseen. Osallistumismaksu: noin 800 Vahvuuksille avautuva kasvuyhteisö Ajankohta: to - pe klo Kohderyhmä: Koulu- ja kasvuyhteisöjen johtajat, opettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit, koulupsykologit ja pedagogisen hyvinvoinnin kehittäjät ja muut kasvatusalan ammattilaiset. Tavoite: Kasvatuspedagogiikan kärkiohjelman tavoitteena on tarjota osallistujille mahdollisuus tutustua hyveiden ja vahvuuksien psykologiaan sekä hyveiden ja vahvuuksien perusteisiin ja kasvatusajatteluun. Taustalla on OKM:n rahoittaman nelivuotisen Syvien vahvuuksien koulu -prosessin kokemukset ja tuotokset. Koulutus tarjoaa virikkeitä ja innostavia mahdollisuuksia vahvuuspedagogiikan ja pedagogisen hyvinvointikulttuurin kehittämiseen omassa kasvuyhteisössä sekä oman elämän kehittämisessä. Tarkastelu ja keskustelut perustuvat monipuolisiin positiivisen psykologian ja voimaantumisen teorioihin. Osallistumismaksu: noin 200 Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet hoidollisten ja pedagogisten alojen työntekijöille, 8 op Ajankohta: to 11.6., ti - ke , pe 28.8., ke - to , ke , to - pe Kohderyhmä: Suunnattu pedagogisen, hoidollisen ja terapeuttisen alan työntekijöille Osallistumisen edellytykset: Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltuvalta pedagogiselta tai hoidolliselta alalta. (Sosiaali-, ja terveysalojen työntekijät, terapeutit, opettajat, työnohjaajat jne.) Läsnäolo jokaisella opintojaksolla. Koulutukseen ei voi osallistua lainkaan, mikäli osallistuja joutuu pakottavasta syystä olemaan poissa 1. tai 2. opintojaksolla. Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa. Kurssilaiset valitaan vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, koulutustausta ja työkokemus sekä nykyinen työyhteisö. Hakija kertoo lisäksi vapaamuotoisesti, miten toivoo voivansa 3

4 soveltaa menetelmää omassa työyhteisössään, miksi pitää menetelmää tarpeellisena ja mitä odottaa koulutukselta henkilökohtaisesti. Osallistumismaksu: noin 1650 Jyväskylän kesäyliopisto PL 35 (Mattilanniemi 2), Jyväskylän yliopisto kesayo(at)jyu.fi https://kesayo.jyu.fi Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja https://www.kesayliopistopalvelut.fi/jyvaskylankesayliopisto/course.asp?tietuenro=2874 Ajankohta: , koulutuspäivät klo 9-16 Paikkakunta: Jyväskylä Kohderyhmä: Opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Osallistumismaksu: 1920 Ilmoittautuminen: mennessä Puutarhaterapia ja Coach- koulutus 30 op https://www.kesayliopistopalvelut.fi/jyvaskylankesayliopisto/course.asp?tietuenro=2756 Ajankohta: alkaen, 1 vuosi Paikkakunta: Jyväskylä Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu moniammatilliseksi: sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle, yritysten henkilöstölle ja muille kiinnostuneille. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat edelleen laajentaa omaa kompetenssiaan, tietoisuustaitojaan sekä työnsä monipuolisuutta ja laadukkuutta. Hinta: 3120 Ilmoittautuminen: mennessä Mikkelin kesäyliopisto Lönnrotinkatu 5, Mikkeli koulutus (at) mikkelinkesayliopisto.fi Lastensuojelun ajankohtaispäivä 3NpYWFsaS0gamEgdGVydmV5ZGVuaHVvbHRvO2ZrdXJzc2ludGllZG90O2M3MTQ%3D Ajankohta: Paikkakunta: Mikkeli Kohderyhmä: Kuntien lastensuojelutyössä toimivat henkilöt. Aluehallintoviraston sosiaalihuollon ohjaus- ja valvontatehtävissä toimivat henkilöt. Lastensuojelu- järjestöt, asianajajat, lakimiehet, oikeusavustajat ja edunvalvojat. Osallistumismaksu: 180 sisältää opetuksen, monistemateriaalin ja kahvit. Ilmoittautuminen: mennessä PERHEARVIOINTI - Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä (3 op) 3JTb3NpYWFsaS0gamEgdGVydmV5ZGVuaHVvbHRvO2ZrdXJzc2l0O2MyNQ%3D%3D Ajankohta: Syksy 2015 Paikkakunta: Mikkeli Kohderyhmä: Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä on suunniteltu ammattiauttajille ja tutkijoille, jotka tekevät arvioita perhe- elämästä perhesuhteista joko perheen kotona tai vastaanotoilla. 4

5 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/ylivieska Koulukatu 2 B Ylivieska kesayo(at)ylivieska.fi Erityisherkän tukeminen ammattilaisille Ajankohta: Ke-To klo Paikkakunta: Ylivieska Kohderyhmä: Terveys-, sosiaali-, opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle sekä eri alojen esimiehille ja myös muille työssään erityisherkkyyden ymmärtämisestä hyötyville Osallistumismaksu: 380 Ilmoittautuminen: mennessä Sosiaalipäivystystyön luonne ja mahdollisuudet Ajankohta: To klo Paikkakunta: Ylivieska Kohderyhmä: Sosiaalipäivystykseen osallistuvat Osallistumismaksu: 130 Ilmoittautuminen: mennessä Sosiaalinen kuntoutus tulee -koulutuspäivä Ajankohta: To klo Paikkakunta: Ylivieska Kohderyhmä: Kuntouttavassa työtoiminnassa ja muissa työllisyydenhoidon palveluissa ja niihin läheisesti liittyvissä palveluissa työskentelevät sekä niiden johtamisessa ja kehittämistyössä toimivat ammattilaiset. Osallistumismaksu: 150 Ilmoittautuminen: mennessä Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kirkkokatu 16, LAHTI (03) info(at)paijathameenkesayliopisto.fi Perhearviointi- Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä _perheen_toimintakyvyn_voimavarojen_vahvuuksien_ja_vaikeuksien_arviointimenetel Ajankohta: 19.3, ja klo (21 oppituntia) Paikkakunta: Lahti Kohderyhmä: Perhearviointimenetelmä soveltuu hyvin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöille, jotka työskentelevät perheiden kanssa. Menetelmä antaa konkreettisia työkaluja esim. lastensuojelu- ja lastenvalvontatyöhön, perheneuvola- ja perhetyöhön, lasten- ja nuorisopsykiatriaan sekä terapiatyön tueksi. Osallistumismaksu: 600, sisältää koulutuksen, jaettavan koulutusmateriaalin, Perhearviointioppaan tallennelomakkeineen sekä iltapäiväkahvit Ilmoittautuminen mennessä Snellman-kesäyliopisto Asemakatu 7, KUOPIO asiakaspalvelu(at)snellmankesayliopisto.fi 5

6 Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyökoulutus (30 op) %20ja%20terveysala/5615/Voimavarakeskeinen%20perhe- %20ja%20verkostoty%C3%B6koulutus%20%2830%20op%29 Ajankohta: maaliskuu 2016 Paikkakunta: Kuopio Osallistumismaksu: 2400 Ilmoittautuminen: mennessä Voimavaralähtöinen vanhustyö %20ja%20terveysala/5861/Voimavaral%C3%A4ht%C3%B6inen%20vanhusty%C3%B6 Ajankohta: Paikkakunta: Kuopio Kohderyhmä: Vanhustyössä toimivat ammattihenkilöt Osallistumismaksu: 135 Ilmoittautuminen: mennessä Lapset puheeksi %20ja%20terveysala/5925/Lapset%20puheeksi Ajankohta: Paikkakunta: Iisalmi Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä kaikki lapsi- ja perhetyötä tekevät henkilöt, jotka kohtaavat haasteellisissa elämäntilanteissa olevia lapsiperheitä Osallistumismaksu: 130 Ilmoittautuminen: mennessä Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op) %20ja%20terveysala/5919/Psykoterapeuttiset%20valmiudet%20%2830%20op%29%20 Ajankohta: Paikkakunta: Kuopio Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu psykoterapeuttisista työskentelymenetelmistä kiinnostuneille sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan tai muun soveltuvan ammatillisen opintoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutus täydentää sairaanhoitajan (AMK), sosionomin (AMK) tai vastaavan tutkinnon suorittaneiden henkilöiden osaamista siten, että he voivat myöhemmin jatkaa opintojaan erityistason psykoterapeuttikoulutuksessa. Koulutus antaa vahvuutta, valmiuksia ja uusia virikkeitä terapeuttiseen työhön yksilöiden ja yhteisöjen kanssa. Osallistumismaksu: 2350 Ilmoittautuminen: mennessä Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (20 op) %20ja%20terveysala/5930/Ratkaisukeskeinen%20neuropsykiatrinen%20valmentaja%20%2820%20op%29%20 Ajankohta: Paikkakunta: Kuopio Kohderyhmä: Koulutus soveltuu henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Esimerkkejä soveltuvista ammattiryhmistä ovat opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat. Koulutus antaa hyvän perustan kaikille henkilöille, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa. Osallistumismaksu: 1850 Ilmoittautuminen: mennessä 6

7 Tampereen kesäyliopisto Yliopistonkatu 60 A, Tampere toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi Masennuksen ryhmämuotoinen hoito Ajankohta: 4.3. ja Kohderyhmä: Depressiohoitajat, masentuneiden ja uupuneiden kanssa sosiaali- tai terveysalalla, koulutoimessa, työterveyshuollossa tai henkilöstöhallinnossa työskentelevät sekä muut työntekijöidensä ja itsensä jaksamisesta ja hyvinvoinnista kiinnostuneet. Kuvaus: Koulutuksessa opetellaan taitoja, joiden avulla on mahdollista vaikuttaa omaan mielialaan, tiedostaa omat voimavarat ja oppia uutta ajattelua itsestä. Koulutuksessa saatu työkalupakki on hyvä apu ryhmien ohjaamisessa sekä yksilötyöskentelyssä ja se auttaa myös työntekijää itseään jaksamaan arjessa. Osallistumismaksu: 220 Tukiviittomat Ajankohta: Kohderyhmä: Kasvatus- ja hoitoalojen ammattilaiset. Kuvaus: Tukiviittomat ovat viittomakielen viittomia, joita käytetään puheen tukena tai korvaamaan puhetta. Tukiviittomista voidaan käyttää kommunikaatiokeinona erilaisissa puheen ja kielenkehityksen häiriöissä. Kurssilla opiskellaan suuri määrä keskeisiä arkielämään liittyviä tukiviittomia, joita tarvitaan kasvatus- ja hoitoalalla. Osallistumismaksu: 140 NLP johdantokurssi Ajankohta: Kohderyhmä: NLP johdantokurssista hyötyvät mm. opetuksessa ja valmennuksessa työskentelevät, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä erilaiset terapeutit. Menetelmää voidaan käyttää myös liike-elämässä, suunnittelussa, asiakaspalvelussa ja ihmissuhdetyössä. Kuvaus: NLP eli neurolingvistinen prosessointi ja kommunikointi tarjoaa mallin omien ja muiden kokemusten tarkastelemiseen, selvittää ajattelun rakennetta sekä antaa keinoja muutokseen. NLP johdantokurssilla tutustutaan ajattelumalleihin ja opetellaan mielikuvien käyttämistä. Perustekniikat auttavat ymmärtämään itseä ja muita paremmin ja löytämään lisää voimavaroja jaksamiseen. Osallistumismaksu: 160 Ihmisgenetiikka 3 op, perinnöllisyystieteen opintojakso (Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan) Ajankohta: Kuvaus: Opintojakso soveltuu henkilöille, jotka haluavat saada yleiskuvan sekä normaalien ominaisuuksien että periytyvien tautien genetiikasta ihmisellä. Eri periytymismalleja valotetaan tautiesimerkeillä, joissa annetaan kokonaiskuva tautien oireista aina molekyylitaustaan. Erityistä huomiota kiinnitetään myös sikiödiagnostiikkaan ja syövän genetiikkaan. Osallistumismaksu: 130 Syömis- ja nielemishäiriöt 4 op, logopedian opintojakso (Tampereen yliopiston opintovaatimusten mukaan) Ajankohta:

8 Kuvaus: Opintojaksolla käsitellään vastasyntyneiden ja pienten lasten syömisen sääntelyn kehitystä, siinä ilmeneviä häiriöitä, niiden syitä ja logopedisia kuntoutusmuotoja sekä aikuisiällä ilmeneviä syömisen ja nielemisen sensomotorisen säätelyn muutoksia, niiden syitä ja logopedisia kuntoutusmuotoja. Osallistumismaksu: vahvistamatta Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan) (ennakkotieto) Ajankohta: syksy 2015 kesä 2016 Kohderyhmä: Erityispedagogiikka sopii henkilöille, jotka kokevat tarvitsevansa työssään erityiskasvatuksellista osaamista. Tällaisia ammatteja ovat esim. opettaja, koulunkäyntiavustaja, kehitysvammaohjaaja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eri tehtävissä toimivat. Osallistumismaksu: vahvistamatta Päihdelääketieteen perusteet 6 op (Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan) (ennakkotieto) Ajankohta: syksy 2015 Kohderyhmä: Opintojakso soveltuu henkilöille, jotka haluavat saada perusvalmiudet päihdeongelmien ja - sairauksien toteamiseen, kohtaamiseen ja hoitamiseen sekä perehtyä päihdeongelmaisiin kohdistuviin asenteisiin. Opinnoissa tarkastellaan päihteiden käyttöä ja käytön seurauksia sekä lääketieteen että yhteiskunnan palvelujärjestelmien näkökulmasta. Tavoitteena on tutkitun tiedon lisääminen päihdeongelmaisten kanssa työskenteleville oman ammatillisen toiminnan tueksi. Osallistumismaksu: vahvistamatta Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja koulutus Ajankohta: Koulutus alkaa Kohderyhmä: Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, - nuorten ja - aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille. Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Koulutukseen voi hakeutua myös oppisopimuskoulutuksena paikallisen oppisopimustoimiston kautta. Osallistumismaksu:

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot