1. Tietokonejärjestelmien turvauhat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Tietokonejärjestelmien turvauhat"

Transkriptio

1 1 1. Tietokonejärjestelmien turvauhat Kun yhteiskunta tulee riippuvaisemmaksi tietokoneista, tietokonerikollisuus ei tule ainoastaan vakavammaksi seurauksiltaan vaan myös houkuttelevammaksi rikollisille. K. Shankar Yksityisyys ja turvallisuus ovat ongelmia, jotka liittyvät tietokonejärjestelmiin ja -sovelluksiin, joita ei osattu nähdä ennen kuin pitkällä nykyisen tietokonealan jälkipuoliskolla. R.Turn & W. Ware Käsitteitä Uhka (threat) mahdollinen tapahtuma (tahallinen tai tahaton), jolla voi olla ei-toivottuja vaikutuksia tietokonejärjestelmään liittyviin tietoihin ja muihin resursseihin Haavoittuvuus (vulnerability) = tietokonejärjestelmän valitettava ominaisuus (tahallinen tai tahaton), joka tekee mahdolliseksi uhkan toteutumisen Hyökkäys (attack) tietokonejärjestelmää vastaan pahantahtoisen sisään tunkeutujan suorittama toimenpide, johon liittyy olemassa olevien haavoittuvuuksien hyväksikäyttö olemassa olevan uhan toteuttamiseksi Erityyppisiä uhkia Paljastumisuhka (disclosure threat) tarkoittaa tietokoneelle talletetun tai verkon läpi siirtyvän tiedon paljastumista taholle, jolla ei ole oikeutta saada tätä tietoa Eheysuhka (integrity threat) tarkoittaa valtuuttamatonta muutosta tietoihin, jotka on talletettu tietokoneeseen tai jotka ovat siirtymässä verkon läpi

2 2 Palvelun keskeytyminen (denial of service) on uhka, joka toteutuu kun jokin (kriittinen) järjestelmä tai resurssi ei ole käytettävissä käyttäjän pahantahtoisen toimen seurauksena Hyökkääjän tarkoitus Hyökkääjän pahaa tarkoitusta on usein vaikea todeta tai ainakaan näyttää toteen Esimerkiksi FORTRAN-ohjelma, joka maksoi Venusluotaimen: Ohjelmarivi: DO 20 t = Piti olla: DO 20 t = 1,100 Miten tällaisesta virheestä voidaan päätellä, oliko se tahallinen vai tahaton? Turvallisuus ja käytettävyys Turvallisuus ja käytettävyys ovat ristiriitaisia vaatimuksia. Lasikaappi turvallisin, mutta miten on käytettävyys! Käytettävyys (usability) Turvallisuus (security) Miten arvioit turvallisuuden ylläpitämiseen kuluvien kustannusten olevan suhteessa mahdollisiin vahinkokustannuksiin?

3 3 Käytettävyys ( availability) Käytettävyydellä tarkoitetaan että tiedot ja niiden muodostamat palvelut ovat niihin oikeutettujen henkilöiden käytettävissä tai saatavilla oikea aikaisesta. Mikäli käytettävyysvaatimus otetaan kirjaimellisesti muodostuu tietoturvasta koko tietojärjestelmän käytön ja suunnittelun perusvaatimus Käytettävyys riippuu monesta eri tekijästä mm. 1. Tiedon luottamuksellisuus 2. Laitteiston määrästä 3. Ohjelmistolisensseistä 4. Tietoliikennekapasiteetista 5. Laitteisto-, ohjelmisto- ja tietoliikennehäiriöistä 6. Käyttäjän toiminnasta 7. Oheismateriaalin saatavuudesta 8. Huolto- ja tukitoimintojen tehokkuudesta Käytettävyyttä voidaan melko helposti rajoittaa, mutta sitä on vaikea nostaa. Sitä rajoitetaan ja säädellään erilaisilla palvelutason estoilla, jotka tehdään prioriteettien avulla. Käytettävyyden varmistaminen ja hallinta => monimutkaista. Lisää vaikeuksia Suurin osa vanhoista järjestelmistä on suunniteltu turvattomiksi => turvallisuus on lisättävä niihin jälkikäteen Käyttöjärjestelmien osalta jatkuva päivitys! Erilaisten apuohjelmien jatkuva päivitys, mm. virustorjuntaohjelmistot Näyttöä (varmuutta, assurance) järjestelmän turvallisuudesta on vaikea saada. Palkatut konsultit

4 4 Uhka-analyysi Uhat korkein taso turvallisuutta mietittäessä, haavoittuvuudet ja hyökkäykset ovat merkityksellisiä vain uhkakuvakehyksessä Tyypillisessä tietojärjestelmäprojektissa ei vieläkään tehdä perusteellista uhka-analyysiä Eräs syy on järjestelmällisten uhka-analyysimenetelmien puute ja huono tuntemus: - uhkalistat - uhkapuut - muitakin menetelmiä on Tietoturvatoiminta perustuu kaksoissykliin: - ennakoivaan toimintaan - valittujen hallintatoimien toteutumiseen sekä niiden onnistumiseen ja kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin Uhkalistat Yleisimmin käytetty uhka-analyysimenetelmä Perustana suunnittelijoiden aivoriihi Tulos on satunnainen ja rakenteeton: - kattavuus? - kokonaisuuden ristiriidattomuus? - määritysten selkeys ja yksiselitteisyys? Tarpeellisia, mutta eivät sovellu ainoaksi eivätkä ensimmäiseksi askeleeksi

5 5 Uhkapuut Rakenteellinen, top down menetelmä, puumainen, vertaa yrityksen organisaatiokaavioon Lähtökohtana "kaikkien uhkien joukko" Perusideana iteratiivinen uhkakuvan kattava jakaminen - kunkin jakotapahtuman kattavuus tärkeää - jokaisesta uhasta tulee uuden alipuun juuri - kun jakoa ei voida jatkaa, käytetään uhkalistoja Järjestelmällinen, yleisesti käytetty ja toimivaksi osoittautunut menetelmä Uhkapuiden käyttö Uhka voidaan jakaa riippumattomiin aliuhkiin: TAI - sääntö Uhka voi riippua useammasta aliuhasta: JA - sääntö Muitakin yhdistelymahdollisuuksia on Alimman tason uhille voidaan antaa arvot kriittisyydelle ja toteutumisen todennäköisyydelle => riski, ns. riskitaso Puun sisäisten solmujen riskitasot voidaan laskea

6 6 Esimerkki Miten määritellään Uhka A:n riskitaso Uhka A Uhka A. 1 Uhka A.2 Vaikutukset = 4 Vaikutukset = 5 Todennäköisyys = 2 Todennäköisyys = 15 Riskitaso = 4*2 = 8 Riskitaso = 5*15 = 75 Mitä uhka tai mitkä uhkat kannattaa pienentää? HARJOITUSTEHTÄVÄT: 1. Mieti sairaalan tietojärjestelmän uhat käyttäen uhkalistamenetelmää (Miten kuvailet aikaansaannosta?) 2. Piirrä sairaalan tietojärjestelmän uhat käyttäen uhkapuumenetelmää. 3. Piirrä uhkapuu tiedoston tuhoutumisesta siten, että kaaviokuvaan tulevat uhan vaikutus v, todennäköisyys uhan toteutumiselle t ja riskitaso r. Mihin toimenpiteisiin ryhdyt?

7 7 YHTEENVETO Uhka-analyysissä on otettava huomioon kaikki olemassa olevat uhat sekä uhat jotka ovat tulevaisuudessa mahdollisia. Uhka-analyysin tulee sisältää seuraavat toimenpiteet selvitetään jo tunnettujen uhkatekijöiden olemassaolo ja niissä tapahtuneet muutokset tunnistetaan uudet uhkatekijät, joita ovat muun muassa ihmisten toiminnan aiheuttamat uhat ympäristöstä ja sen muutoksesta aiheutuvat uhat organisaation toimintatavoissa tapahtuneiden muutosten aiheuttamat uhat uuden teknologian aiheuttamat uhat näiden yhteisvaikutusten muodostamat uhat määrittää uhat todellisiksi uhkiksi tai harmittomiksi tapahtumiksi. Uhkien selvittämisen jälkeen arvioidaan mahdolliset seurausvaikutukset, joita ovat liiketoimintaprosessiin kohdistuvat vaikutukset liiketoiminnan kehittämiseen kohdistuvat vaikutukset tuotantomenetelmiin ja -välineisiin kohdistuvat vaikutukset organisaation kohdistuvat vaikutukset henkilöstöön kohdistuvat vaikutukset asiakkaisiin, sidosryhmiin ja olemassa oleviin yhteistyösuhteisiin kohdistuvat vaikutukset muut seurausvaikutukset Seurausvaikutusten perusteella määritellään suojaustavoitteet. Niitä määriteltäessä tulee ottaa huomioon, että suojaukset ovat toteutettavissa ovat katettavia voidaan tehdä kustannustehokkaasti ovat laillisia ja moraalisesti hyväksyttäviä.

8 8 Kun suojaustavoitteet on määritelty voidaan valita suojaustoimenpiteet. päätöksen tekijällä on käytettävissä riittävästi tietoa suojaustoimenpiteiden valinnan suorittamiseksi suojaustoimenpiteiden valinta voidaan tehdä ilman lisäselvityksiä toteutettavien suojaustoimenpiteiden valinta voidaan perustella riittävän tarkasti joidenkin suojaustoimenpiteiden hylkääminen voidaan perustella riittävän tarkasti. Tietoriskien vähentämiseksi suoritettava ennakoiva toiminta koostuu siis seuraavista toimenpiteistä määritetään uhat tunnistetaan uhkien aiheuttamat riskitekijät arvioidaan uhan toteutumisen aiheuttamat seurausvaikutukset, määritetään suojaustavoitteet valitaan toimenpiteet, jotka toteuttavat suojaustavoitteissa annetut vaatimukset määritetään mittarit, joilla varmistutaan toteutuksen onnistumisesta. Tietoriskien vähentämiseksi asetetut tavoitteet eivät saa olla riippuvaisia käytetystä lähestymistavasta tai menetelmästä.

9 9 System Security Engineering määrittele järjestelmäarkkitehtuuri identifioi uhat, haavoittuvuudet ja hyökkäykset identifioi ja asenna turvamekanismit arvioi komponenttien riski priorisoi haavoittuvuudet Hyväksyttävä riskitaso

Ohjelmistojen tietoturvan parantaminen haavoittuvuuksia poistamalla

Ohjelmistojen tietoturvan parantaminen haavoittuvuuksia poistamalla Ohjelmistojen tietoturvan parantaminen haavoittuvuuksia poistamalla Pasi Hiltunen 6.4.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tutkielmassa tarkastellaan yleisimpiä

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Tietoturvan huomioon ottaminen tietojärjestelmähankinnassa

Tietoturvan huomioon ottaminen tietojärjestelmähankinnassa Tässä Relator Oy:n tuottamassa White Paper -julkaisussa käsitellään sovellusten hankkimista sekä sovelluskehitystä tietoturvan näkökulmasta. White Paperin ovat kirjoittanut Relator Oy:n konsultit Kimmo

Lisätiedot

Tietoturva tietosuoja tietojärjestelmissä

Tietoturva tietosuoja tietojärjestelmissä Tietoturva tietosuoja tietojärjestelmissä 3.3.2015 Pirkko Nykänen & Antto Seppälä 2.3.2015 1 TIETOSUOJA Henkilötietojen käsittely turvattava ja henkilötiedot suojattava asiattomalta käsittelyltä tietojen

Lisätiedot

TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA. Verkottumisen riskit ja niiden hallinta

TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA. Verkottumisen riskit ja niiden hallinta TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA Verkottumisen riskit ja niiden hallinta Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto 2005 Verkkopainos 2010 1. verkkopainos Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto

Lisätiedot

Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä

Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä 1/8 Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä Näiden esimerkkien tavoitteena on havainnollistaa riskienhallinnan menetelmien käyttöä. Esimerkin tavoitteena ei ole toimia riskienhallintaprosessin

Lisätiedot

Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva

Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva Verkostoautomaatiojärjestelmien tietoturva 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 SELVITYKSEN TAUSTAT JA TEKOTAPA... 6 2.1 Selvityksen taustaa... 6 2.2 Selvitykselle asetetut tavoitteet... 6 2.3 Työn

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos hyväksymispäivä arvosana arvostelija Tietoturvapolitiikat Riitta Mäkinen Helsinki 20.4.2003 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietoturva nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä -seminaari

Lisätiedot

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET HAAGA Raportteja 7 Niina Kinnunen TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET ISBN-10: 951-865-118-3 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-118-8 (pdf) ISSN: 1796-2536 HAAGA Raportteja 7 TIETOTURVAN TILA

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tietoturvan ja tietosuojan hallinnan periaatteet ja hyvät käytännöt

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tietoturvan ja tietosuojan hallinnan periaatteet ja hyvät käytännöt RAPORTTEJA 5/2005 Tero Tammisalo Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien tietoturvan ja tietosuojan hallinnan periaatteet ja hyvät käytännöt Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Lisätiedot

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Joulukuu 2013 Johdanto Yritysten toiminta nojaa nykyään hyvin toimiviin ja turvallisiin tietojärjestelmiin. Kuitenkin neljä viidestä tietoturvatarkastuskohteesta

Lisätiedot

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS Mika Valonen 27.11.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Internetissä toimivaan sähköiseen kauppapaikkaan kohdistuu useita turvallisuusuhkia,

Lisätiedot

LUOTI-julkaisuja 3/2006 HABBO WEB. Luotettavien ja turvallisten interaktiivisten palveluiden kehittäminen. LUOTI-pilottihanke Loppuraportti

LUOTI-julkaisuja 3/2006 HABBO WEB. Luotettavien ja turvallisten interaktiivisten palveluiden kehittäminen. LUOTI-pilottihanke Loppuraportti LUOTI-julkaisuja 3/2006 HABBO WEB Luotettavien ja turvallisten interaktiivisten palveluiden kehittäminen LUOTI-pilottihanke Loppuraportti 3/20 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Termit ja lyhenteet 4

Lisätiedot

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä Jussi Saarinen Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 31. heinäkuuta 2014 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle 1 Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle ISBN 952-201-788-4 (painotuote), ISBN 952-201-789-2 (verkkojulkaisu), Luoti- julkaisuja 8/2006, Helsinki 2006

Lisätiedot

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Anna Hosia Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.6.2001 KOM(2001)298 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Verkko- ja tietoturva:

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvat. kyberuhat 2015

Yrityksiin kohdistuvat. kyberuhat 2015 Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015 Helsinki 26.3.2015 2 SAATTEEKSI Tietoverkot yhdistävät suomalaiset yritykset osaksi maailmanlaajuista toimintaa ja samalla avaavat yritykset mistä päin tahansa tehtäville

Lisätiedot

Käyttötapauspohjainen testaaminen

Käyttötapauspohjainen testaaminen Käyttötapauspohjainen testaaminen Niina Jormanainen 21.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Käyttötapaukset ovat hyvin yleisesti käytettyjä järjestelmän vaatimusten

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Ohjelmistotestauksen perusteet. versio 1.0

Ohjelmistotestauksen perusteet. versio 1.0 Ohjelmistotestauksen perusteet versio 1.0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 4 Luku 1 Mitä on ohjelmistotestaus?... 5 Testauksen määritelmä... 5 Testauksen psykologia ja tavoitteet... 5

Lisätiedot

Auditointiraportti kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen pilotista

Auditointiraportti kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen pilotista Auditointiraportti kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen pilotista Tiivistelmä Auditoinnin kohteena on syksyn 2008 kunnallisvaaleissa kolmessa kunnassa toteutettava sähköisen äänestyksen kokeilu. Kyse

Lisätiedot

KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN TIETOTURVA

KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN TIETOTURVA Lappeenranta University of Technology Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma CT50A2602 Käyttöjärjestelmät Syksy 2013 Opintojakson Käyttöjärjestelmät seminaarityö Anssi Hauvala, Keijo

Lisätiedot

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro-gradu tutkielma Jouni Rissanen 20.11.2013 2 Tiivistelmä Erilaisten julkaisujen

Lisätiedot