Lammashaan raivaus- ja hoitosuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lammashaan raivaus- ja hoitosuunnitelma"

Transkriptio

1 Lammashaan raivaus- ja hoitosuunnitelma Ei-tuotannollinen investointituki Perinnebiotooppien hoidon erityistuki Kalle Hellström, ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Tämä suunnitelma on laadittu osana VYYHTI-hankkeen mallisuunnitelma-aineistoa EU:n ohjelmakauden ohjeen mukaan. Suunnitelma on laitettu internetiin maaliskuussa 2014, jolloin uuden ohjelmakauden säädökset eivät ole vielä selvillä

2 1. Hakija Ei-tuotannollinen investointituki arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen, 1-vuotinen sopimus ( ), rekisteröity yhdistys Perinnebiotoopin hoito, 5-vuotinen sopimus, n , rekisteröity yhdistys Yhdistyksen nimi Vastuuhenkilö: Etunimi Sukunimi Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka puhelin: Y-tunnus: Suunnitelman laatija: Kalle Hellström, ProAgria Oulu/Maa- ja kotitalousnaiset Osoite: PL 106, Oulu Puh , (vaihde) Kuva 1. Raivattavan lammashaan sijainti, laitumen rajaus punaisella. Sisältää Maanmittauslaitoksen Peruskarttarasterin 3/2014 aineistoa. 2

3 2. Sopimusalue Sopimukseen haettavat lohkot, pinta-alat ja kiinteistötunnukset: U1 Laidunhaka 9,7 ha xxx-xxx-xx-xxx ja xxx-xxx-xx-xxx Haettava pinta-ala yhteensä 9,7 ha 3. Yleiskuvaus Sopimukseen haettava alue sijaitsee kuntataajaman tuntumassa noin 2 kilometrin päässä kuntakeskuksesta. Maasto on laidunalueella hyvin alavaa, alle 3 metriä merenpinnantasoa ylempänä. Paikalla on ollut asutusta kuitenkin jo satoja vuosia. Tila on perustettu vuonna 1607 meressä olevan ison saaren ja mantereen välisen salmen rantaan. Sen jälkeen maanpinta on kohonnut noin 4 metriä ja tämä saari on kuroutunut kiinni mantereeseen. Tilalla on ollut laajat merenrantaan rajoittuvat pellot ja niityt. Nykyinen hirsinen päärakennus on rakennettu vuonna Siinä on edellisen kerran asuttu vuoteen Tilan nykyinen omistaja aikoo kunnostaa rakennuksen omaksi asunnokseen. Pihapiiri on ollut umpipiha: navetta päärakennuksen vastakkaisella puolella ja hirsisiä aittoja toisilla sivuilla. Suuri osa aitoista on säilynyt kohtuullisen hyväkuntoisina nykypäivään (laitettu peltikatot). Kivinavetta on noin 100 vuotta vanha. Vanhan 70 cm paksun luonnonkiviseinän päälle on myöhemmin muurattu 30 cm paksu betonitiilikerros. Pihapiirin länsipuolella on n. 800 m pitkä pitkänomainen viljelyssä oleva pelto. Tämän länsipuolella on puolestaan vanhaa metsittynyttä laidunmaata ja kosteikkoa. Kosteikko on tarkoitus myös kunnostaa haettavalla ei-tuotannollisella investointituella. Kosteikon viereen perustetaan 9,7 hehtaarin laajuinen lammaslaidun, jonka puusto raivataan hakamaiseksi (Kuva 1). Alueen keskelle tulee myös avoimia osia. Alueella on ollut vielä sotien jälkeen peltoja, mistä kertovat vanhat lapiolla kaivetut sarkaojat. Viimeisimmäksi alueet ovat olleet laitumina noin vuoteen Nämä alueet ovat säilyneet puoliavoimina ja niille on tullut jonkin verran pajupensaikkoa. Alueella on ollut vanhan lammassuojan jäänteet. Suurin osa alueesta on vuotiasta koivua kasvavaa kosteahkoa vanhaa laidunmaata, jonka luonnehtijalajeja ovat nurmilauha ja metsäruohot, kuten metsätähti, metsäalvejuuri, karhunputki, peltokorte, maitikat ja mesimarja (Kuva 4). Metsäkasvillisuus on menestynyt paremmin kuin niittykasvillisuus, koska koivujen latvuspeittävyys on suuri ja metsä melko varjoinen. Puoliavoimena pysyneellä alueella on siellä täällä noin kaksi metriä korkeaa pajukkoa ja muuten suurruohoniittyä, jossa valtalajina ovat mesiangervo, maitohorsma ja karhunputki (Kuva 3). Matalakasvuisemmista niittylajeista tavattiin siankärsämöä, kevätleinikkiä, niittysuolaheinää ja mesimarjaa. Koska maastokäynti tehtiin , ei kasvillisuus ollut vielä päässyt täyteen kasvuvauhtiin, joten niittylajistosta ei saanut seikkaperäistä käsitystä. Länteen edelleen mentäessä maasto muuttuu edelleen kosteammaksi ja peltokorte on paikoin kenttäkerroksen valtalajina. 3

4 Kuva 2. Lohkokartta. Laitumen aita (1360 m) rakennetaan keltaisen viivan kohdalle, alueen pohjoisosa kunnostusraivataan metsäkoneella, eteläosa puolestaan miestyönä. Sisältää Maanmittauslaitoksen Ortoilmakuvan 3/2014 aineistoa. 4. Hoidon tavoitteet Hoidon tavoitteena on palauttaa vanhan laidunalueen puoliavoin maisema ja mahdollistaa hakamailla ja avoimilla niityillä viihtyvän kasvilajiston ja niistä riippuvaisen eläinlajiston, mm. perhoset ja muut hyönteiset, levittäytyminen alueelle. Hoidettuja hakamaita ei alueella ole kovinkaan paljon, joten hanke lisää myös luonnon monimuotoisuutta ja parantaa näiden harvinaistuvien luontotyyppien alueellista verkostoa. Samalla vaalitaan vanhoja maankäyttötapoja ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa. Luonnonniityt ja laitumet kehittyivät vuosikymmeniä jatkuneen hoidon myötä monimuotoisiksi ja lajirikkaiksi. Hoito onkin pitkäjänteistä työtä ja muutokset eivät näy välttämättä vielä muutamassa vuodessa. Avointen alueiden muuttumista lajirikkaammiksi voidaan tarvittaessa tehostaa niitolla keskikesällä, jos lampaat eivät ehdi syödä kasvustoa riittävästi keskikesään mennessä. 4

5 5. Perustamistoimenpiteet Hoitoon tulevalla 9,7 hehtaarin alueella toteutetaan ei-tuotannollinen investointi (arvokkaan perinnebiotoopin alkuraivaukseen ja aitaamiseen) vuoden 2014 aikana. Hoitoalue muodostuu yhdestä lohkosta, joka rajautuu pohjoisessa ja idässä peltoon, kaakossa perustettavaan kosteikkoon sekä etelässä ja lännessä kosteaan tiheään lehtimetsään (Kuva 2). Länsipuolen metsä muuttuu sen verran kosteapohjaiseksi, että se ei olisi lampaille kovin hyvää laidunmaata. Investointituella rakennetaan alueen ympärille 1360 metriä pitkä sähköaita. Aita rakennetaan todennäköisesti 150 cm korkeista lasikuitutolpista, joihin tulee kolme sähkölankaa. Ylin voi olla esim. valkoinen huomionauha, jossa myös kulkee virta. Tämä voi jonkin verran estää hirvieläinten aidoille aiheuttamia vahinkoja. Alue on melko kosteana ja tiheäkasvuisena hirvien mielimaastoa. Langat voidaan kerätä talveksi pois, jolloin niiden rikkoutumista ei tarvitse silloin pelätä. Ei-tuotannollisen investoinnin kuluarvio on esitetty Taulukossa 1. Aitatarvikkeisiin on varattu 1,5 euroa/metri. Jos tolpat laitetaan 5 metrin välein, niitä tarvitaan n. 270 kpl. Lasikuitutolpat (150 cm) maksavat n. 3,5 /kpl. Aitalanka maksaa noin 100 /1000 m. Aidan pystytykseen on varattu 50 työtuntia (16 /h). Sähkö laitumen aitaan on helpoin hoitaa aurinkokennolla varustetulla akkusähköpaimenella. Ne maksavat yhteensä noin 500 euroa (Taulukko 1). Aitalinjalta raivataan vesakko ja korkea heinikko raivaussahalla, jotta sähkö kulkee hyvin aidassa. Tähän on varattu investointituesta 20 työtuntia. Taulukko 1. Ei-tuotannollisen investoinnin kuluarvio (lohko U1). Ei tuotannollinen investointi arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen, rekisteröity yhdistys 2013 Lohko U1 (9,7 ha) Määrä, ala/alue Aikataulu Kustannus Kustannus/so pimuskausi Kustannus/ha Perustamiskustannukset Aidan rakentaminen: sähköaita 1360 m x 1,5 /m 1360 jm kevät ,5 /m ,31 Aidan pystytys 50h*16 /h 50 h kevät /h ,47 Akkupaimen sähköaitaan 1 kpl kevät /kpl ,55 Peruskunnostusraivaus 5 ha 5 ha kevät /ha ,01 Raivaustähteiden korjuu 5 ha 5 ha kevät /ha ,76 Raivaustähteiden kuljetus 2 ha 2 ha kevät /ha ,80 Raivaustähteiden poltto 3 ha 3 ha kevät /ha ,90 Aidanalusten raivausta ja niittoa (raivaussaha) Vuosittaiset kustannukset 20 h keväällä ja tarvittaessa 21,2 /h ,71 Eläinten valvonnan lisätyö 9,7 ha Päivittäin 75 /ha 727,5 75,00 Juomaveden järjestäminen 9,7 ha Päivittäin 50 /ha ,00 Hoitopäiväkirjan pitäminen 6 h Vuosittain 24,6 /h 147,6 15,22 Kustannukset yhteensä ( ) 9074,50 950,73 5

6 Lähes koko alueella tehdään kunnostusraivaus ennen laidunnuksen aloittamista. Vajaa puolet alueesta (4,7 ha) on sellaista, jossa puuston käsittely voidaan tehdä metsäkoneella. Näitä toimenpiteitä ei ole huomioitu tässä suunnitelmassa, koska hakkuusta saadaan myyntikelpoista koivupuuta. Koneella tehtävä osa sijoittuu alueen itä- ja pohjoisosaan Kuva 2). Tällä alueella tehdään epätasainen harvennus ja 50-80% runkoluvusta otetaan pois (vrt. Kuva 4). Paikoin puita jätetään ryhmiin ja toisiin kohtiin raivataan pieniä aukkoja. Näissä valoaukoissa voi niittykasvillisuus menestyä paremmin. Alueen eteläosassa lähellä kosteikkoa ja umpeutuvilla niityillä on paljon nuorta koivua ja pajua, joka raivataan miestyönä (moottorisaha ja raivaussaha, rajaus Kuvassa 2). Raivausalueen koko on 5 hehtaaria. Isommat puut voidaan hyödyntää esim. polttopuuna, mutta pienemmät oksat kasataan ja poltetaan paikalla. Raivattavalta 5 hehtaarin alueelta arvioidaan 2 hehtaarilta kuljetettavan puuaines pois ja poltettavan 3 hehtaarilta (Taulukko 1). Aita on tarkoitus pystyttää keväällä 2014, jolloin laiduntamaan päästäisiin heti alkukesällä. Laidunnuksen kuluja on laskettu myös investointitukikaudelle, mm. hoitopäiväkirjan pitäminen, eläinten valvonta ja juomaveden järjestäminen (Taulukko 1). Taulukko 2. Perinnebiotoopin 5-vuotisen hoitosopimuksen kuluarvio (lohkot U1-U5). Perinnebiotoopin hoito, rekisteröity yhdistys Lohko U1 (9,7 ha), 5 vuotinen sopimus Kustannus /sopimusk ausi Kustannu s/sop.vu osi Vuosittaiset toimenpiteet Määrä, ala/alue Aikataulu Kustannus Kustannu s/ha/v. Hoitopäiväkirjan pitäminen 6h * 24,6 /h 6 h Vuosittain 24,6 /h ,6 15,22 Aidan kunnostus, 20% rakentamiskuluista 275 jm + 10h työ Kevät ja tarvittaessa laidunkaudella 1,5 /m + työ 10h*16 /h 2862,5 572,5 59,02 Akkupaimenen uusiminen 1 kpl Tukikaudella 500 /kpl ,31 Ylläpitoraivaus 3 ha Kevät/syksy 98 /ha ,31 Raivaustähteiden korjuu 3 ha Kevät/syksy 211 /ha ,26 Raivaustähteiden poltto 3 ha Kevät/syksy 226 /ha ,90 Aidanalusten raivausta ja keväällä ja niittoa (raivaussaha) 35 h tarvittaessa 21,2 /h ,49 Eläinten valvonnan lisätyö 9,7 ha Päivittäin 75 /ha 3637,5 727,5 75 Juomaveden järjestäminen 9,7 ha Päivittäin 50 /ha Kustannukset yhteensä 21898, ,60 451,51 6. Vuosittaiset toimenpiteet Yhdistys hakee ei-tuotannollisen investointituen perään 5-vuotista perinnebiotoopin hoitosopimusta. Yhdistys voi hakea tukea joko huhtikuussa 2014 tai keväällä Jos hoitosopimusta hakee keväällä 2014, tulee investointituen maksatus olla hoidettu syyskuun loppuun mennessä, jolloin maksatushakemus tulisi olla jätettynä noin mennessä. 6

7 Tällöin 5-vuotinen hoitosopimus voisi alkaa Jos hoitotukea haetaan keväällä 2015, tukikausi voisi alkaa Uuden ohjelmakauden tukimuodot eivät olleet tämän suunnitelman laatimishetkellä vielä tarkkaan tiedossa, mutta hehtaaritukisumma pysyy suunnilleen samana kuin se on ollut vuonna 2013 päättyneellä ohjelmakaudella (450 /ha/v). Perinnebiotooppituessa (vuodesta 2015 alkaen ympäristökorvauksessa) haetaan korvausta laiduntamisesta aiheutuvista kuluista. Hoitosopimuksen kuluarvio on esitetty Taulukossa 2. Hoitotoimista pidetään hoitopäiväkirjaa, johon merkitään mm. aidan korjaamiset, niitot, eläinten tuonnit ja viennit jne. Tuen maksatusta haetaan vuosittain. Kuva 3. Laidunalueen keskellä on säilynyt avointa niittyä. Laidunnus aloitetaan mahdollisimman aikaisin kesällä, heti kun laitumella on riittävästi syötävää eläimille, normaalivuosina kesäkuun alkupuolella. Alueen kasvillisuus on rehevää ja kasvun hillitsemiseksi ja maiseman avaamiseksi olisi hyvä saada riittävä laidunpaine heti alkukesällä, kun kasvit ovat vielä laiduntajille maittavia. Eläinmäärä sovitetaan laitumen tuottokyvyn mukaan siten, että koko lauma voisi olla alueella koko laidunkauden ajan, noin Tarvittaessa laidunnusta voidaan jatkaa syyskuulle. Rehevälle metsälaitumelle suositellaan 1 lammasyksikköä (uuhta karitsoineen) hehtaarille, hakamaalla sopiva tiheys on noin 1,5 uuhta+karitsat/ha. Uuhella on arvioitu olevan 2,5 karitsaa. Harjapään laitumen osalta tämä tarkoittaisi laskennallisesti metsälaitumelle n. 30 eläintä ja hakamaille eläintä. Sopiva lampaiden määrä voisi olla aluksi eläintä ja sitä voidaan säätää myöhemmin sen mukaan, miten alue kehittyy ja syömistä riittää. Laitumen vuosittaisia toimia on mm. aitojen tarkistaminen keväällä. Tähän on varattu tarvikekuluja ja työaikaa. Tuessa on laskettu, että aita voidaan uusia kerran 5-vuotisen 7

8 tukikauden aikana. Aidan huoltokuluja voikin veloittaa 20% perustamiskuluista vuodessa (Taulukko 2). Myös akkupaimenlaite voidaan uusia kerran tukikaudella. Aidan alusten niittoon on varattu 35 tuntia vuodessa. Tarvittaessa voidaan niittää myös hylkylaikkuja, jos lampailta jää jotain kasvustoja loppukesällä syömättä. Eläinten valvonta teettää myös työtä, sillä suhteellisen laajalta ja puustoiselta alueelta eläinten hakeminen teettää työtä 0,5-1 tuntia päivässä. Myös juomaveden järjestämiseen on varattu työaikaa, sillä alueella ei ole luontaisia puhtaita juomapaikkoja, sillä laidun aidataan erilleen kosteikosta ja pelto-ojista. Mahdollisesti kosteikon reunaan voidaan kaivaa pieni vesiallas, jota lampaat voivat myös käyttää juomapaikkana. Kuva 4. Laitumen pohjoisosan koivikkoa, jota harvennetaan ennen laidunnuksen aloittamista. Hoitosopimuksen aikana tehdään vuosittain ylläpitoraivausta 3 hehtaarin alueella. Kyse on pienimuotoista raivaustoimista, koska hehtaarikustannus, 98 /ha mahdollistaa vain noin 4 tunnin raivaussaha/moottorisahatyön. Raivatun aineksen korjuuseen ja polttoon on myös laitettu työaikaa (Taulukko 2). Ylläpitoraivauksen avulla samat kohdat voidaan käydä läpi joka kolmas vuosi. Tämä riittänee vesakon kurissa pitämiseksi, sillä lampaat syövät myös mieluusti lehtipuiden ja pensaiden taimia. Erityistuki edellyttää, että hoitosuunnitelmassa määritellyt toimenpiteet tehdään vuosittain. Mikäli jotain kohtaa ei voida laiduntaa jonakin vuonna ollenkaan tai riittävästi, tulee alue hoitaa muulla tavoin, esim. niittämällä tai raivaamalla. Mahdollisia hoitovälineitä tällä kohteella ovat työnnettävä pienniittokone, raivaussaha ja viikate. Niitto- ja raivausjäte tulee kerätä kasaan ja viedä pois tukialueelta. Yhdistys eli tuen hakija tekee laidunnukseen tulevista alueista vuokrasopimuksen maanomistajan kanssa. Yhdistys maksaa vuokra-ajalta nimellisen vuokran (esim. 5 8

9 euroa/koko vuokra-aika). Vuokra-ajan tulee kattaa investointitukikausi ja sen perään haettava 5-vuotinen hoitosopimus eli vähintään vuoden 2020 lopulle. Lampaat ovat maanomistajan, joka toimii myös yhdistyksessä. Hän on suunnitellut lammaskatraan kasvattamista, joten laidunnus olisi helposti järjestettävissä, koska kuljetus- ja valvontamatkaa olisi alle 1 kilometri. 7. Muuta Hoitosuunnitelma on laadittu ProAgria Oulu/Maa- ja kotitalousnaisten toimesta osana VYYHTI -projektia. Suunnittelu on hakijalle maksutonta sillä edellytyksellä, että hoitosuunnitelmaa voidaan käyttää VYYHTI -projektin mallisuunnitelman pohjana (internetjulkaisu). Tästä laaditaan sopimus hakijan, maanomistajien ja suunnitelman laatijan kesken. Hakijan henkilötietoja ei anneta julkisuuteen, mutta esim. suunnitelman karttoja voidaan käyttää esimerkkiaineistossa. Suunnitelman laatija tutustui hoitoalueeseen kahden yhdistyksen edustajan kanssa. Mukana maastokäynnillä oli myös VYYHTIhankkeen projektipäällikkö ja samalla katsottiin suunniteltua kosteikkoaluetta. Tämän aineiston kartat on ladattu Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tietopalvelusta maaliskuussa Lisenssin käyttöoikeustiedot ovat osoitteessa: Karttoja on muokattu kuvankäsittelyohjelmalla hakijan tietojen suojaamiseksi. Allekirjoitukset: Paikka ja päiväys Paikka ja päiväys Etunimi Sukunimi Yhdistyksen nimi Erityistuen hakija, yhdistyksen edustaja Kalle Hellström ProAgria Oulu/Maa- ja kotikotitalousnaiset Hoitosuunnitelman laatija 9

Peltoniityn hoitosuunnitelma

Peltoniityn hoitosuunnitelma Peltoniityn hoitosuunnitelma Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki 2013-2018 Kalle Hellström, ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 30.4.2013 Tämä suunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Joenvarsihieholaitumen hoitosuunnitelma

Joenvarsihieholaitumen hoitosuunnitelma Joenvarsihieholaitumen hoitosuunnitelma Ei-tuotannollinen investointituki 2013-2015 Perinnebiotooppien hoidon erityistuki 2015-2019 Kalle Hellström, ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 24.6.2013

Lisätiedot

Kylän joenvarsiniittyjen hoitosuunnitelma

Kylän joenvarsiniittyjen hoitosuunnitelma Kylän joenvarsiniittyjen hoitosuunnitelma Perinnebiotooppien hoidon erityistuki 2013-2018 Kalle Hellström, ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 29.4.2013 Tämä suunnitelma on laadittu osana VYYHTI-hankkeen

Lisätiedot

Laidunnetun saaren hoitosuunnitelma

Laidunnetun saaren hoitosuunnitelma Laidunnetun saaren hoitosuunnitelma Perinnemaiseman hoidon erityistuki 2015-2020 ProAgria Etelä-Pohjanmaa/Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset 04.07.2014 1. Hakija Perinnemaiseman hoito, 5-vuotinen

Lisätiedot

Jokisuiston laitumen hoitosuunnitelma

Jokisuiston laitumen hoitosuunnitelma Jokisuiston laitumen hoitosuunnitelma Ei-tuotannollinen investointituki 2013-2014 Perinnebiotooppien hoidon erityistuki 2014-2019 Kalle Hellström, ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 17.6.2013

Lisätiedot

Lammashaan kunnostus ja hoitosuunnitelma

Lammashaan kunnostus ja hoitosuunnitelma Lammashaan kunnostus ja hoitosuunnitelma Ei tuotannollinen investointi Kalle Hellström, Oulun Maa ja kotitalousnaiset 19.12.2014 Tämä suunnitelma on laadittu osana VYYHTI hankkeen mallisuunnitelma aineistoa

Lisätiedot

Kuntataajaman lammaslaitumien hoitosuunnitelma

Kuntataajaman lammaslaitumien hoitosuunnitelma Kuntataajaman lammaslaitumien hoitosuunnitelma Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen 1.10.2013-30.9.2018 Kalle Hellström, ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 22.4.2013 Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Laidunnetun järvenrantaniityn hoitosuunnitelma

Laidunnetun järvenrantaniityn hoitosuunnitelma Laidunnetun järvenrantaniityn hoitosuunnitelma Perinnemaiseman hoidon erityistuki 2015-2020 ProAgria Etelä-Pohjanmaa/Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset 07.08.2014 1. Hakija Perinnemaiseman hoito,

Lisätiedot

Iin Hiastinhaaran laitumen hoitosuunnitelma

Iin Hiastinhaaran laitumen hoitosuunnitelma Iin Hiastinhaaran laitumen hoitosuunnitelma Ei-tuotannollinen investointituki 2013-2014 Perinnebiotooppien hoidon erityistuki 2014-2019 Kalle Hellström, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 27.6.2013 Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Maisemanhoidon edistämistä mallisuunnitelmien avulla Kärsämäeltä Kuusamoon

Maisemanhoidon edistämistä mallisuunnitelmien avulla Kärsämäeltä Kuusamoon Maisemanhoidon edistämistä mallisuunnitelmien avulla Kärsämäeltä Kuusamoon Kalle Hellström ProAgria Oulu/Maa ja kotitalousnaiset VYYHTI:n loppuseminaari, POHTO 25.11.2014 Kuva: Kalle Hellström Perinnebiotoopit

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Kosteikon perustaminen ja hoito Edistetään vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta huoltamalla perustettua kosteikkoa Alueelle, jossa peltoa on yli

Lisätiedot

HOITOSUUNNITELMA: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO

HOITOSUUNNITELMA: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO 1 HOITOSUUNNITELMA: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO TÄMÄ MALLIPOHJA ON TEHTY AVUKSI HOITOSUUNNITELMAN TEKEMISEEN. MALLIPOHJAAN ON TUOTU ESIIN NIITÄ ASIOITA, MITÄ HOITOSUUNNITELMAN ON

Lisätiedot

Lammaslaitumien hoitosuunnitelma

Lammaslaitumien hoitosuunnitelma Lammaslaitumien hoitosuunnitelma Ei tuotannollinen investointi ja Maatalouden ympäristökorvaussopimus 2015 2020 Kalle Hellström, Oulun Maa ja kotitalousnaiset 19.12.2014 Tämä suunnitelma on laadittu osana

Lisätiedot

Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta

Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta VYYHTI työpaja Taivalkoskella 10.4.2014 Kalle Hellström ProAgria Oulu/maa ja kotitalousnaiset Kuva: Aili Jussila Arvokkaiden maisema alueiden päivitysinventointi

Lisätiedot

Iin Hiastinhaaran laidunhanke

Iin Hiastinhaaran laidunhanke Iin Hiastinhaaran laidunhanke Kalle Hellström Työpaja Pohjois-Iin kyläyhdistys 6.6.2013 Kuvat: Kalle Hellström Perinnemaisema =Perinteisen maankäytön synnyttämä maaseutumaisema: perinnebiotoopit, pellot,

Lisätiedot

Metsälaitumien ja luonnonsuojelualueiden hyödyntäminen nautojen ruokinnassa. Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset

Metsälaitumien ja luonnonsuojelualueiden hyödyntäminen nautojen ruokinnassa. Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset Metsälaitumien ja luonnonsuojelualueiden hyödyntäminen nautojen ruokinnassa Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset Luonnonlaitumet viljellyt peltolaitumet - luonnonheinän energiamäärä

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Tilanne 31.12.2011 kpl ha / ey Maksetut sopimukset, luonnonmukainen tuotanto 401 15635,47 2 673 929 perinnebiotooppien hoito 128 775,03 320 643 alkuperäisrotujen

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

Vaarakylän niittyjen hoitosuunnitelma

Vaarakylän niittyjen hoitosuunnitelma Vaarakylän niittyjen hoitosuunnitelma Maatalouden ympäristökorvaussopimus 2015 2020 Ei tuotannollinen investointi Kalle Hellström, Oulun Maa ja kotitalousnaiset 18.12.2014 Tämä suunnitelma on laadittu

Lisätiedot

LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta

LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta LUMO ja PEBI korvausta maisemanhoidosta PUHTIA MAATALOUTEEN YMPÄRISTÖNHOIDOSTA Ahlman 13.10.2011 Jutta Ahro, maisemasuunnittelija, Pirkanmaan maa- ja kotitalousnaiset PEBI eli perinnebiotooppi Perinnebiotooppi

Lisätiedot

TULEVA YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ Tukimahdollisuudet metsässä

TULEVA YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ Tukimahdollisuudet metsässä Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. TULEVA YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ Tukimahdollisuudet metsässä Maisemasuunnittelija Sanna Seppälä ProAgria Länsi-Suomi /Länsi-Suomen

Lisätiedot

MAISEMALAIDUNTAMINEN. Maarit Satomaa, ProAgria Oulu/ Oulun Maa- ja kotitalousnaiset. www.proagria.fi/oulu YmpäristöAgro- hanke

MAISEMALAIDUNTAMINEN. Maarit Satomaa, ProAgria Oulu/ Oulun Maa- ja kotitalousnaiset. www.proagria.fi/oulu YmpäristöAgro- hanke MAISEMALAIDUNTAMINEN Maarit Satomaa, ProAgria Oulu/ Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Maisemalaidunnus taloudellisesti kannattavaa eläinten omistajalle maisemalaidunnus palvelusta ollaan valmiita maksamaan

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa

Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa 1 Esityksen sisältö Maatalouden ympäristötuki - erityistukimuodot: perinnebiotooppien hoito,

Lisätiedot

Maiseman- ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille

Maiseman- ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille Maiseman- ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille Lisätiedot ja esityksen kuvat: Maarit Satomaa, YmpäristöAgro-hanke, ProAgria Oulu/ Maa- ja kotitalousnaiset, maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi,

Lisätiedot

HÄÄVI Härkää sarvista Laidunnus luonnon ja maiseman hoidossa

HÄÄVI Härkää sarvista Laidunnus luonnon ja maiseman hoidossa HÄÄVI Härkää sarvista Laidunnus luonnon ja maiseman hoidossa Ympäristökuiskaaja-koulutus 3.2.2011, Jyväskylä Kaisa Raatikainen, Keski-Suomen ELY-keskus 01.02.2011 1 Esityksen sisältöä Mistä maatalousalueiden

Lisätiedot

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA

SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA SOMERON KOKKAPÄÄN LUONNONHOITOSUUNNITELMA LUONNONHOITO-LIFE Tammikuu 2015 Helena Lunden Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut Someron Kokkapään luonnonhoitotyöt ja toimenpidesuunnitelma ovat osa luonnonhoito-life

Lisätiedot

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry. Kerkontie 4, 25250 Märynummi xxx 73142040 Salo (Halikko) Eija Hagelberg, myös yhteyshenkilö

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry. Kerkontie 4, 25250 Märynummi xxx 73142040 Salo (Halikko) Eija Hagelberg, myös yhteyshenkilö Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry. Kerkontie 4 25250 Märynummi xxx 73142040 Salo (Halikko) Eija Hagelberg myös yhteyshenkilö *(% )$## 13501 Nummen kylämäki 1 13 U1 Perkko rantaniitty 03 16 13501

Lisätiedot

YHDISTYKSET MAISEMAN- JA VESIENHOITOTÖISSÄ. Juha Siekkinen Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys ry.

YHDISTYKSET MAISEMAN- JA VESIENHOITOTÖISSÄ. Juha Siekkinen Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys ry. YHDISTYKSET MAISEMAN- JA VESIENHOITOTÖISSÄ Juha Siekkinen Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys ry. 1 MIKSI YKSITYISIÄ IHMISIÄ JA YHDISTYKSIÄ TARVITAAN KOSTEIKKOLUONNON EDISTÄMISEKSI? Aikoinaan:

Lisätiedot

Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013. Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen

Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013. Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013 Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen Esityksen sisältö Maatalouden ympäristötuet rekisteröidyille yhdistyksille 2013 Ei-tuotannolliset

Lisätiedot

Ei-tuotannollisen inv.hankkeen ja ymp.erityistukisopimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä

Ei-tuotannollisen inv.hankkeen ja ymp.erityistukisopimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä Sisältö: Ei-tuotannollisen inv.hankkeen ja ymp.erityistukisopimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä Mitä ymp.erityistukisopimuksia ja ei-tuotann.inv.tukia viljelijät ja ry:t voi hakea Kainuussa? Ympäristötuen

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuet ja eituotannollisten. yhdistyksille 10.3.2011. Uudenmaan Ely muokannut Esme Manns-Metso

Maatalouden ympäristötuet ja eituotannollisten. yhdistyksille 10.3.2011. Uudenmaan Ely muokannut Esme Manns-Metso Maatalouden ympäristötuet ja eituotannollisten investointien tuet yhdistyksille 10.3.2011 Uudenmaan Ely muokannut Esme Manns-Metso 1 2 Aiheita Taustaa maatalouden ympäristötuesta ja eituotannollisten investointien

Lisätiedot

Hevoslaitumen hoitosuunnitelma

Hevoslaitumen hoitosuunnitelma Hevoslaitumen hoitosuunnitelma Ympäristökorvaus maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon 2015 2020 Kalle Hellström, Oulun Maa ja kotitalousnaiset Netta Lummela, Kainuun Ammattiopisto 15.12.2014

Lisätiedot

MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOSOPIMUS

MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOSOPIMUS Ympäristösopimukset MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOSOPIMUS Perinnebiotoopit ja luonnonlaitumet Merenranta- ja järvenrantaniityt Kedot Hakamaat ja metsälaitumet Alueelle nähtävissä selviä

Lisätiedot

HOITOSUUNNITELMA HAKEMUKSEEN: KOSTEIKON HOITO

HOITOSUUNNITELMA HAKEMUKSEEN: KOSTEIKON HOITO HOITOSUUNNITELMA HAKEMUKSEEN: KOSTEIKON HOITO Hakijan nimi: Osoite: Puhelin: Tilatunnus: Sopimukseen haettavan alueen sijaintikunta: Suunnittelijan nimi ja puhelinnumero: Huom: Kokonaan uudet ympäristösopimukset

Lisätiedot

Rekisteröidyt yhdistykset ja maisemanja luonnonhoito hyvä hoitosuunnitelma

Rekisteröidyt yhdistykset ja maisemanja luonnonhoito hyvä hoitosuunnitelma Rekisteröidyt yhdistykset ja maisemanja luonnonhoito hyvä hoitosuunnitelma Lyömäen keto, Hattula Auli Hirvonen maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ maa- ja kotitalousnaiset p. 0400 864 494 Miksi hoidamme

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille

Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille HUOM! Tiedot perustuvat vuoden 2011 asetusmuutokseen, katso viimeisin tieto vuoden 2011 hakuoppaasta tai ympäristötuen asetuksesta Lisätiedot

Lisätiedot

Ympäristönhoito info Tuet yhdistyksille

Ympäristönhoito info Tuet yhdistyksille Ympäristönhoito info Tuet yhdistyksille HYMY hanke, Aisapari ry Ympäristötuen erityistuet Hoitosopimukset 5 10 vuotta EI-tuotannolliset investoinnit Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013

Lisätiedot

Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke

Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna 2013 Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke 9.4.2013 2 Maatalousluonnon erityispiirteitä Viljeltyjen peltojen lisäksi

Lisätiedot

Ympäristösopimukset:

Ympäristösopimukset: Ympäristösopimukset: Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset paivi.jokinen@proagria.fi puh. 040 301 2409 Maatalousluonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon

YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon Maarit Satomaa Maisema- ja ympäristöasiantuntija ProAgria Oulu/ Maa- ja kotitalousnaiset 13.1.2014 Kuusamo Maiseman- ja luonnonhoito osana viljelijän

Lisätiedot

MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010

MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010 MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010 HUOM! Tiedot varmistuvat kevään 2010 kuluessa, tilanne 5.1.2010 mukaan Hakuaika huhtikuun loppuun mennessä, hakemukset liitteineen

Lisätiedot

LAIDUNTAMINEN LUONNONLAITUMILLA

LAIDUNTAMINEN LUONNONLAITUMILLA LAIDUNTAMINEN LUONNONLAITUMILLA Ypäjä 30.5.2013 Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ProAgria Keskukset Hevostallit lisääntyvät Hevostalleja 16 000 kpl Hevosia 76 000, lisääntyy 1 500 hevosta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008 2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

- Lampaille lammasverkko 3 /m

- Lampaille lammasverkko 3 /m 6 Liite 2 Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia sopimuksissa 7. Sopimus perinnebiotooppien hoidosta sekä luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä Traktorityö kuljettajineen 41 /h Ihmistyö 16 /h

Lisätiedot

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Leena Lehtomaa, naturvårdsenheten 17.9.2011 1 Hyvin hoidettu monimuotoinen

Lisätiedot

Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013. Tarja Stenman 1

Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013. Tarja Stenman 1 Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013 1 Kosteikot yleensä Kosteikkoja on Suomen maapinta-alasta noin 25 % Kosteikkoja ovat esimerkiksi märät maa-alueet, suot, matalat järvet ja merialueet sekä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUKIEN HAKUPROSESSEJA - Ja mistä löydät lisää tietoa Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja

YMPÄRISTÖTUKIEN HAKUPROSESSEJA - Ja mistä löydät lisää tietoa Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja YMPÄRISTÖTUKIEN HAKUPROSESSEJA - Ja mistä löydät lisää tietoa Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja riistanhoitosäätiö YMPÄRISTÖKUISKAAJA-HANKE TORNIOSSA

Lisätiedot

Kosteikon rakentaminen eituotannollisena

Kosteikon rakentaminen eituotannollisena Kosteikon rakentaminen eituotannollisena investointina Maatalousalueilla Matti Salminen Hämeen ELY keskus Kosteikolla tarkoitetaan pysyvästi veden osittain peittämää aluetta, joka toimii kiintoaineksen

Lisätiedot

KYLÄMAISEMAN ARVOT JA MAISEMANHOITO Kylämaisemat kuntoon 30.9.2010 Mäntsälä

KYLÄMAISEMAN ARVOT JA MAISEMANHOITO Kylämaisemat kuntoon 30.9.2010 Mäntsälä KYLÄMAISEMAN ARVOT JA MAISEMANHOITO Kylämaisemat kuntoon 30.9.2010 Mäntsälä Helena Pakkanen Kymenlaakson Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus/proagria Kymenlaakso ry Mitä kylämaisema on Jokaisella kylämaisemalla

Lisätiedot

Hevostalouden ajankohtaiset tukiasiat: hevostilan maataloustuet, alkuperäisrotujen kasvatus, maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet hevostilalla

Hevostalouden ajankohtaiset tukiasiat: hevostilan maataloustuet, alkuperäisrotujen kasvatus, maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet hevostilalla Hevostalouden ajankohtaiset tukiasiat: hevostilan maataloustuet, alkuperäisrotujen kasvatus, maiseman- ja luonnonhoidon erityistuet hevostilalla Johanna Helkimo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 19.4.2010

Lisätiedot

VINKKEJÄ MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITOON -perhosniityistä riistaelinympäristöihin Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group

VINKKEJÄ MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITOON -perhosniityistä riistaelinympäristöihin Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group VINKKEJÄ MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITOON -perhosniityistä riistaelinympäristöihin Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja riistanhoitosäätiö YMPÄRISTÖKUISKAAJA-HANKE

Lisätiedot

Puustoiset perinneympäristöt ja niiden hoito

Puustoiset perinneympäristöt ja niiden hoito Kuvat: Maija Mussaari Puustoiset perinneympäristöt ja niiden hoito Maastoseminaari 10.8.2010 Leivonmäki Kaisa Raatikainen, Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELY, Kaisa Raatikainen, luonto ja kulttuuriympäristöt

Lisätiedot

Perinnemaisemien hoito

Perinnemaisemien hoito Perinnemaisemien hoito Kylämaisemat kuntoon 23.10.2009 1 Esityksen teemat 1. Perinnemaisema ja perinnebiotoopit 2. Laidunnus luonnon ja maiseman hoitokeinona 3. Härkää sarvista (HÄÄVI) - hanke 4. Erilaiset

Lisätiedot

Merenrantalaitumien hoitosuunnitelma

Merenrantalaitumien hoitosuunnitelma Merenrantalaitumien hoitosuunnitelma Ympäristökorvaus maatalousluonnon ja maiseman hoitoon 2015 2020 Kalle Hellström, Oulun Maa ja kotitalousnaiset 18.12.2014 Tämä suunnitelma on laadittu osana VYYHTI

Lisätiedot

HOITOSUUNNITELMA HAKEMUKSEEN: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO

HOITOSUUNNITELMA HAKEMUKSEEN: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO HOITOSUUNNITELMA HAKEMUKSEEN: MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO Hakijan nimi: Osoite: Puhelin: Tilatunnus: Sopimukseen haettavan alueen sijaintikunta: Suunnittelijan nimi ja puhelinnumero:

Lisätiedot

HIRVIJOEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN JA KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA

HIRVIJOEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN JA KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA HIRVIJOEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN JA KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen 25.4.2012 1 YLEISSUUNNITTELU MMM rahoittaa, suunniteltu vuodesta 1999 joka vuosi yksi

Lisätiedot

Kuvat: Eija Hagelberg ja Sakari Mykrä

Kuvat: Eija Hagelberg ja Sakari Mykrä ERITYISYMPÄRISTÖTUKIEN KUSTANNUSLASKENTAA Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja riistanhoitosäätiö YMPÄRISTÖKUISKAAJA-HANKE Oulussa 26.-27.1.2011 Kuvat:

Lisätiedot

alv 0 % - vaativat perinnebiotooppi- ja monimuotoisuuskohteet 420 /suunnitelma

alv 0 % - vaativat perinnebiotooppi- ja monimuotoisuuskohteet 420 /suunnitelma 32 Liite 2 Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia sopimuksissa alv 0 % Suunnitelman laatiminen 320 /suunnitelma - vaativat perinnebiotooppi- ja monimuotoisuuskohteet 420 /suunnitelma Alueen koko ja monimuotoisuudesta

Lisätiedot

Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille

Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille Maiseman-ja luonnonhoidon tuet viljelijöille ja yhdistyksille HUOM! Tiedot perustuvat vuoden 2011 asetusmuutokseen, katso viimeisin tieto vuoden 2011 hakuoppaasta tai ympäristötuen asetuksesta Lisätiedot

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

HÄTILÄNNOTKON VIHERALUE, NOKIA Hoito- ja käyttösuunnitelma v. 2010-2014

HÄTILÄNNOTKON VIHERALUE, NOKIA Hoito- ja käyttösuunnitelma v. 2010-2014 HÄTILÄNNOTKON VIHERALUE, NOKIA Hoito- ja käyttösuunnitelma v. 2010-2014 Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi Pirkanmaalla -hanke ProAgria Pirkanmaa, maa- ja kotitalousnaiset Riikka Söyrinki SISÄLLYS 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014

Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus Maisemat Ruotuun -hanke Aili Jussila 23.9.2014 Maisemaraivaus on maisemallisesti tärkeille alueille tehtyä puiden harventamista. Puustoa ei harvenneta tasavälein eikä kaavamaisesti, vain

Lisätiedot

Maisemanhoidon edistämistä mallisuunnitelmien avulla Kärsämäeltä Kuusamoon. Kalle Hellström ProAgria Oulu/Maa- ja kotitalousnaiset

Maisemanhoidon edistämistä mallisuunnitelmien avulla Kärsämäeltä Kuusamoon. Kalle Hellström ProAgria Oulu/Maa- ja kotitalousnaiset Maisemanhoidon edistämistä mallisuunnitelmien avulla Kärsämäeltä Kuusamoon Kalle Hellström ProAgria Oulu/Maa- ja kotitalousnaiset Perinnebiotooppeja jäljellä vain 1% 100 vuoden takaisesta määrästä! Perinnebiotoopit

Lisätiedot

Voimassa olevat ja haetut erityistukisopimukset Pirkanmaalla

Voimassa olevat ja haetut erityistukisopimukset Pirkanmaalla Voimassa olevat ja haetut erityistukisopimukset Pirkanmaalla 411 103 61 48 suojavyöhyke 2 51 108 luonnon monimuotoisuus maisema perinnebiotooppi luomu pohjavesialueen pelt.vilj. valumavesien käsittely

Lisätiedot

ristöjen hoito - Vesilinnut

ristöjen hoito - Vesilinnut Elinympärist ristöjen hoito - Vesilinnut Vesilintuelinympärist ristöt t = vesiensuojelu + maisema + luonnon Piirrokset: Jari Kostet ja MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri

Lisätiedot

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen 1 LUONNONSUOJELUALUEET Suomen pinta-alasta suojeltu noin yhdeksän prosenttia luonnonsuojelu- ja erämaalailla. Lisäksi suojelutavoitteita tukevia muita alueita sisältyy

Lisätiedot

1. Kohteiden sijainti ja kuvaus

1. Kohteiden sijainti ja kuvaus LIITE HAKEMUKSEEN PERINNEBIOTOOPIN HOITO Hakija: Matti Meikäläinen Osoite: Mustialantie 1055, 31310 Mustiala Puhelin: Tila: Mustialan opetusmaatila Tilatunnus: xxxxxxxxx Kunta: Tammela Kohteet: Mustialan

Lisätiedot

Luonnon ja maiseman hoitoa jokivarressa

Luonnon ja maiseman hoitoa jokivarressa Esimerkkisuunnitelma erityistukihakemuksen liitteeksi Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, 5v Luonnon ja maiseman hoitoa jokivarressa Hakijan nimi: Osoite: Puhelin: Tilatunnus: Kunta: Kohteet:

Lisätiedot

Taulukko 3. Suunnittelualueen esimerkkikohteet 17 28 (kuvat 11 12). Kohde Kuvaus Mahdollinen erityistukimuoto 17 Ojantakanen, Ylivieska

Taulukko 3. Suunnittelualueen esimerkkikohteet 17 28 (kuvat 11 12). Kohde Kuvaus Mahdollinen erityistukimuoto 17 Ojantakanen, Ylivieska Taulukko 3. Suunnittelualueen esimerkkikohteet 17 28 (kuvat 11 12). Kohde Kuvaus Mahdollinen erityistukimuoto 17 Ojantakanen, 18 Peltokangas, 19 Takaneva, 20 Lähdemäki, 21 Hautarinne, 22 Yläjunno, 23 Junno,

Lisätiedot

PERINNEBIOTOOPIT JA KOSTEIKOT

PERINNEBIOTOOPIT JA KOSTEIKOT PERINNEBIOTOOPIT JA KOSTEIKOT Ohjeita yhdistyksille perinnebiotooppien ja kosteikkojen perustamis- ja ennallistamisinvestointeihin sekä ylläpitorahoituksen hakemiseen. 23.4.2009 2 MITÄ OVAT PERINNEBIOTOOPIT?...

Lisätiedot

IIN HIASTINHAARAN LAITUMEN HOITOSUUNNITELMA YMPÄRISTÖSOPIMUS Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito

IIN HIASTINHAARAN LAITUMEN HOITOSUUNNITELMA YMPÄRISTÖSOPIMUS Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito IIN HIASTINHAARAN LAITUMEN HOITOSUUNNITELMA YMPÄRISTÖSOPIMUS Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito 1.5.2015 30.4.2020 Pohjois-Iin kyläyhdistys ry 1. HAKIJA Ympäristösopimus Maatalousluonnon

Lisätiedot

LUMO-KOHTEET JA PERINNEBIOTOOPIT MUSTIALASSA: KUVATEOS JA HOITOPÄIVÄKIRJA. Reetta Muurinen Loppuseminaari 25.3.2011

LUMO-KOHTEET JA PERINNEBIOTOOPIT MUSTIALASSA: KUVATEOS JA HOITOPÄIVÄKIRJA. Reetta Muurinen Loppuseminaari 25.3.2011 LUMO-KOHTEET JA PERINNEBIOTOOPIT MUSTIALASSA: KUVATEOS JA HOITOPÄIVÄKIRJA Reetta Muurinen Loppuseminaari 25.3.2011 2 LUMO-kohteet ja perinnebiotoopit Mustialassa: kuvateos ja hoitopäiväkirja Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Maatalousluonnon monimuotoisuus

Maatalousluonnon monimuotoisuus Maatalousluonnon monimuotoisuus Kimmo Härjämäki Luonnon- ja riistanhoitosäätiö Hiidenveden kunnostus & LuVy & JÄRKI hankkeen viljelijäilta VIHTI 3.4.2013 Kuvat: Kimmo Härjämäki, ellei toisin mainita Esityksen

Lisätiedot

EI TUOTANNOLLISTEN INVESTOINTIEN KORVAUS

EI TUOTANNOLLISTEN INVESTOINTIEN KORVAUS EI TUOTANNOLLISTEN INVESTOINTIEN KORVAUS Videokoulutus 27.3 Ely-keskusten Eituotannollisten investointien käsittelijöille ja sidosryhmille Riikka Klemola, pinta-alatukiyksikkö, Mavi Yleistä Korvauksenhakijat:

Lisätiedot

Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia sopimuksissa

Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia sopimuksissa Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia sopimuksissa Kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa alv 0 % Suunnitelman laatiminen 320 /suunnitelma - vaativat perinnebiotooppi- ja monimuotoisuuskohteet 420 /suunnitelma

Lisätiedot

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II

PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II SUUNNITELMA 1 (6) PÖLLYVAARAN-HETTEENMÄEN METSÄSUUNNITELMA, VERSIO II 1. Tehtävä Tehtävänä oli suunnitella Kajaanin kaupungin metsien hakkuut ja niihin liittyvät hoitotyöt Pöllyvaaran, Hetteenmäen ja Nakertajan

Lisätiedot

PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS

PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS PERINNEBIOTOOPIT, KOSTEIKOT, LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS Ohjeita yhdistyksille ei-tuotannollisten investointien ja hoitosopimusten hakemiseen 1.3.2010 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry 2 MITÄ OVAT

Lisätiedot

Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, perinnebiotooppien hoito

Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, perinnebiotooppien hoito Maaseuturahasto Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, perinnebiotooppien hoito EU-tukikoulutustilaisuus 7.4.2011 Jyväskylä projektipäällikkö Kaisa Raatikainen Keski-Suomen ELY-keskus, Härkää

Lisätiedot

Itä-Suomen Yliopiston laidunkoeohjeet. 1. Laidunkasvikoe. Kesto: Perustetaan 2010 seurataan 2011 ja 2012

Itä-Suomen Yliopiston laidunkoeohjeet. 1. Laidunkasvikoe. Kesto: Perustetaan 2010 seurataan 2011 ja 2012 Itä-Suomen Yliopiston laidunkoeohjeet 1. Laidunkasvikoe Kesto: Perustetaan 2010 seurataan 2011 ja 2012 Tausta: Ennen kokeen perustamista otetaan viljavuustutkimusnäyte koealalta, joka edustaa koko koealaa.

Lisätiedot

Ympäristötuki ja LFA

Ympäristötuki ja LFA Ympäristötuki ja LFA Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja LFA-lisäosa Tukiehdot ennallaan: Vuonna 2008 sitoumuksen antaneet voivat antaa uuden 5- vuotisen luonnonhaittakorvaus sitoumuksen v. 2013 Samalla voidaan

Lisätiedot

Uurainen 17. Uuraisten työkohteet

Uurainen 17. Uuraisten työkohteet Uurainen 17. Uuraisten työkohteet Työnsuunnittelija Erkki Kupari on laatinut loppuraportit Uuraisten työkohteista. Loppuraporttien henkilötyöpäiviin on merkitty työntekijöiden henkilötyöpäivät. Uuraisten

Lisätiedot

Härkää sarvista hanke Perinnebiotooppien hoito

Härkää sarvista hanke Perinnebiotooppien hoito Maaseuturahasto Härkää sarvista hanke Perinnebiotooppien hoito Yhdistys luonnon- ja maisemanhoidon tukien hakijana Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle teemapäivä 5.5.2011 Saarijärvi Kaisa Raatikainen,

Lisätiedot

Metsänhoitoa kanalintuja suosien

Metsänhoitoa kanalintuja suosien RIISTAMETSÄNHOITO Metsänhoitoa kanalintuja suosien Riistametsänhoito on helppoa, ja sen menetelmät sopivat tavallisen talousmetsän hoitoon. Metsänhoitotöissä voidaan ottaa riista huomioon läpi metsikön

Lisätiedot

Vanhat rakennukset kuntoon Ke klo Pieksämäen Veturitallit

Vanhat rakennukset kuntoon Ke klo Pieksämäen Veturitallit Vanhat rakennukset kuntoon Ke 19.4. klo 18-20.30 Pieksämäen Veturitallit Vanhat rakennukset kuntoon klo 18 Avaussanat, Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanke Hankevastaava Saara Ryhänen klo 18.05 Sielukas

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ASKAINEN Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ASKAINEN Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ASKAINEN 2.7.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylämaisemaan

Lisätiedot

Ympäristösopimukset ja Ei-tuotannolliset investoinnit. Pohjanmaan Ely-keskus, Peter Björkmark

Ympäristösopimukset ja Ei-tuotannolliset investoinnit. Pohjanmaan Ely-keskus, Peter Björkmark Ympäristösopimukset ja Ei-tuotannolliset investoinnit Pohjanmaan Ely-keskus, Peter Björkmark Ympäristösopimukset: Kosteikkojen hoito (myös yhdistykset ja vesioikeudelliset yhteisöt voivat hakea) Maatalousluonnon

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Maatalousalueiden kosteikko- ja monimuotoisuuspäivä Petäjävesi. Täky hankeen koulutustilaisuus 8.4.2011 Ilona Helle

Maatalousalueiden kosteikko- ja monimuotoisuuspäivä Petäjävesi. Täky hankeen koulutustilaisuus 8.4.2011 Ilona Helle Maatalousalueiden kosteikko- ja monimuotoisuuspäivä Petäjävesi Täky hankeen koulutustilaisuus 8.4.2011 Ilona Helle 10.00 Johdatus päivän aiheisiin: Päivän ohjelma TÄKY maatilat kehittyvät 2008-2011 -hanke

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET 2017

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET 2017 YMPÄRISTÖSOPIMUKSET 2017 Tietoiseksi EU-tuista hanke Seinäjoki 24.4.2017 Riikka Asunmaa, ProAgria Etelä-Pohjanmaa MKN Maisemapalvelut HAETTAVAT SOPIMUKSET 2017 1) Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman

Lisätiedot

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Kosteikot ovat pysyvästi ja tulva-alueet mahdollisesti vain osan vuotta veden peittämiä alueita, joiden tavoitteena on hidastaa vesien virtaamaa sekä

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylämaisemaan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Riistaelinympäristöjen hoito ja tuet KOSTEIKOT

Riistaelinympäristöjen hoito ja tuet KOSTEIKOT Riistaelinympäristöjen hoito ja tuet KOSTEIKOT Oulu 26.1.2011 Mikko Alhainen Projektipäällikkö, Kotiseutukosteikko Life Return of Rural Wetlands Piirrokset: Jari Kostet, Tom Björklund ja MKJ 24.01.2011

Lisätiedot

Puustoisten perinneympäristöjen kasvillisuudesta

Puustoisten perinneympäristöjen kasvillisuudesta Puustoisten perinneympäristöjen kasvillisuudesta Esko Vuorinen, Silvestris luontoselvitys oy "Puustoisten perinneympäristöjen monimuotoisuuden ja monikäytön turvaaminen" maastoseminaari 31.8.-1.9.2010

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti NIEMENKULMA 10.5.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti NIEMENKULMA 10.5.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti NIEMENKULMA 10.5.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylämaisemaan

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

NUMMEN KYLÄTONTIN HOITOSUUNNITELMA

NUMMEN KYLÄTONTIN HOITOSUUNNITELMA NUMMEN KYLÄTONTIN HOITOSUUNNITELMA 1 2 Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry. Kerkontie 4 25250 Märynummi Tilatunnus 073142040 yht. henkilö Eija Hagelberg puh. xxxxxxxxxxx Perinnebiotoopin hoitosuunnitelma

Lisätiedot

Rantaniityt ja niiden hoito laiduntaen. Ympäristökuiskaaja koulutus Tornio 29.11.2011 Marika Niemelä, MTT

Rantaniityt ja niiden hoito laiduntaen. Ympäristökuiskaaja koulutus Tornio 29.11.2011 Marika Niemelä, MTT Rantaniityt ja niiden hoito laiduntaen Ympäristökuiskaaja koulutus Tornio 29.11.2011 Marika Niemelä, MTT 30.11.2011 Esityksen sisältö Rantaniityistä yleensä Tulvaniityt Hoidon hyödyt Erilaisia hoitotapoja

Lisätiedot

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu -

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu - KOJONKULMA - Mahdollisuuksien maaseutu - Kyläkävelyraportti KOJONKULMA 10.7.2012 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa-

Lisätiedot