Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi edelleen. Vuoden alussa yhdistyksessä oli 868 jäsentä ja vuoden lopussa jäseniä oli 888. Lisäys oli siis 20 jäsentä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi edelleen. Vuoden alussa yhdistyksessä oli 868 jäsentä ja vuoden lopussa jäseniä oli 888. Lisäys oli siis 20 jäsentä."

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS Keski-Suomen Ekonomit ry:n toimintavuosi 2012 YHTEENVETO Toimintavuotta 2012 juhlittiin teemalla 75 vuotta vastuullista ekonomiosaamista Keski- Suomessa. Juhlavuodesta on laadittu erillinen loppuraportti, joka on tämän toimintakertomuksen liitteenä. Yhdistys järjesti vuoden aikana 11 tapahtumaa ja tarjosi jäsenilleen mahdollisuuden osallistua lukuisiin yhteistyötapahtumiin sekä viikoittaiseen sählyvuoroon. Yhdistyksen rekisteröityjä tapahtumailmoittautumisia kirjattiin lähes 400 kappaletta. Jäsenistön tiedottamiseen käytettiin yhdistyksen kotisivuja sekä sähköpostijäsenkirjeitä. Kutsu 75-vuotis pääjuhlaan lähetettiin kirjeitse kaikille jäsenille. Yhteistyötä jatkettiin Ekonomiliiton ja Pörssi ry:n kanssa entisellä työnjaolla ja yhteistyötä kehitettiin edelleen myös Dumppi ry:n ja Avancen kanssa. Tapahtumatarjonnassa lisääntyivät paikallisyhdistysten väliset tapahtumat esimerkiksi Ekonomijazz ja Särkänniemen perhetapahtuma. 1. JÄSENMÄÄRÄ Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi edelleen. Vuoden alussa yhdistyksessä oli 868 jäsentä ja vuoden lopussa jäseniä oli 888. Lisäys oli siis 20 jäsentä. 2. HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT Yhdistyksen hallituksen kokoonpano toimintakaudella 2012 on ollut seuraava: puheenjohtaja, Mari Pitkänen varapuheenjohtaja ja työmarkkinavastaava, Kirsi-Marja Oinonen sihteeri, Aarne Töllinen talousvastaava, Jaana Ikkala perusviestintävastaava, Jaana Kuula nettisivuvastaava, Saara Minkkinen (os. Uusitalo) urahallinta- ja opiskelijatyövastaava, Ari Häkkinen juhlavuoden projektivastaava sekä sidosryhmä- ja yrityssuhdevastaava, Kaisu Holopainen 75-vuotisjuhlavuoden tapahtumavastaava, Jaana Ruponen tapahtumavastaava, Varpu Sneck-Lehtinen Hallitustyöskentelyyn ovat lisäksi toimintakaudella osallistuneet Jyväskylän yliopiston taloustieteiden opiskelijoiden Pörssi ry:n puheenjohtaja Juho Tikkanen, IT-tiedekunnan opiskelijoiden Dumppi ry:n puheenjohtaja Annika Jokisuu sekä SEFE:n kylteri-yhdyshenkilö Kimmo Laaksonen. Toimintakauden aikana hallitus kokoontui virallisesti 11 kertaa. Toimintavuoden alussa hallitus valtuutti juhlatoimikunnan jatkamaan juhlavuoden järjestelyjä. Juhlatoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kaisu Holopainen ja ryhmän jäseniksi Kirsi-Marja Oinonen, Saara Minkkinen (os. Uusitalo), Jaana Ruponen, Varpu Sneck-Lehtinen ja Mari Pitkänen. Juhlatoimikunta kokoontui aktiivisesti ja juhlavuodesta kerrotaan tarkemmin kohdassa kuusi. Toiminnantarkastajina ovat toimineet Kari Muhli ja Tiina Mennala varamiehinään Jorma Kokko ja Vesa Lehtinen.

2 3. LIITTOTASON TOIMINTA Ekonomiliiton toimintaan otimme osaa SEFEn kevät- ja syysliittokokouksissa, joissa yhdistystä edusti puheenjohtaja Mari Pitkänen. AKAVA Keski-Suomen aluetoimikunnassa ekonomeja on edustanut Hanna-Maija Kiviranta. 4. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET Yhdistyksen kevätkokous pidettiin samaisessa Nikolain salissa, jossa yhdistys oli perustettu 75 vuotta aikaisemmin. Kokous hyväksyi vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle. Juhlakokouksen jälkeen iltaa jatkettiin opiskelijaseurassa lobbauskoulutuksen ja musiikin merkeissä. Syyskokous pidettiin Kauppalaisseuran säätiön vieraana. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Kokouksessa valittiin toimikaudeksi 2013 yhdistykselle hallituksen jäsenet. Puheenjohtajana jatkaa (kausi 2/2) Mari Pitkänen ja hänen lisäkseen hallituksessa jatkavat Jaana Ikkala, Jaana Ruponen, Ari Häkkinen, Saara Minkkinen, Varpu Sneck-Lehtinen. Uusina hallitukseen valittiin Jari Paavilainen, Heidi Luoto ja Hanna-Maija Kiviranta. 5. JÄSENTILAISUUDET Jäsentilaisuuksissa pyrittiin mahdollisimman monipuoliseen ohjelmatarjontaan. Juhlavuoden tapahtumista on raportoitu tarkemmin juhlavuoden loppuraportissa. Itse järjestettyjen tapahtumien lisäksi jäsenistölle tiedotettiin yhteistyötapahtumista, joita järjestettiin SEFE:n, Pörssi ry:n, Dumppi ry:n ja AKAVA Keski-Suomen sekä muiden SEFEn paikallisyhdistysten toimesta. Jäsentilaisuudet: 2012 Ekonomien sählyvuoro sekä kevät- että syyskaudella sunnuntai-iltaisin Kuokkalan Graniitissa vuotisjuhlaseminaari I: Vastuullinen rahoittaminen Keski-Suomessa Keski-Suomen Ekonomien kevätkokous ja jäsenilta Jalossa 25.4 Sofi Oksasen Ajan musiikkia 1.5 Vapputreffit vuotisjuhlaseminaari II: Innovatiivinen ja vastuullinen johtaminen 23.5 Perhetapahtuma uudella keskuspaloasemalla 4.6 Grilli-ilta Marttakeskuksessa 12.7 Jyväskylän Kesä: Stevie Wonder Night 5.8 Golfkurssi ekonomiperheille vuotisjuhlaseminaari III: Vastuullinen työssä jaksaminen vuotisjuhlavuoden pääjuhla Keski-Suomen Ekonomien syyskokous ja vierailu Kauppalaisseuraan 6. JUHLAVUOSI Juhlatoimikunnan tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa erillisprojektina vuoden 2012 aikana jäsenille 75-vuotisjuhlaseminaareja ja pääjuhlan edulliseen illalliskorttihintaan. Seminaareilla pyrimme nostamaan yhdistyksen profiilia ekonomikuntaa kiinnostavilla tärkeillä teemoilla. Tavoitteeksi asetettiin myös yhdistyksen historiikin kokoaminen ja päätettiin toteuttaa se haastattelemalla juhlavuoden kuluessa ekonomijäseniä eri vuosikymmeniltä, ja julkaista haastattelut yhdistyksen verkkosivuilla. Yhdistyksen varoista 75-vuotisprojektiin osoitettiin vuoden 2012 budjetissa euroa. Lisäksi hallitus päätti keväällä 2012 myös Sefe-tuen eli euroa käytettäväksi juhlavuoden tapahtumiin. Yhdistys ei budjetoinut vuodelle 2012 lainkaan sponsorointituottoja, mutta hallituk-

3 sen kokouksessa sovittiin, että nämä tuotot tulevat lisäksi projektin budjettiin. Keskeisenä tavoitteena oli, että pystyisimme sponsoroimaan pääjuhlan illalliskorttien hinnan niin edulliseksi, että mahdollisimman moni lähes 900 jäsenestä osallistuisi pääjuhlaan. Valitun, yhdistyksen jäsenten ekonomiosaamista korostavan juhlavuositeeman "75 vuotta Vastuullista Ekonomiosaamista Keski-Suomessa" mukaisesti järjestimme jäsenillemme Agorassa kolme tasokasta ja maksutonta juhlaseminaaria. Korkeatasoisen seminaariohjelman lisäksi jäsenille tarjottiin mahdollisuus verkostoitumiseen tarjoilun kera. Jokaiseen seminaariin osallistui yli 50, toukokuun seminaariin yhdessä kauppakorkean alumnien ja jatko-opiskelijoiden kanssa jopa 100 henkilöä. Seminaarien teemat olivat "Vastuullista rahoitusta Keski-Suomessa" (helmikuu) "Innovatiivinen ja vastuullinen johtaminen" (toukokuu) "Vastuullinen työssä jaksaminen" (syyskuu)

4 Juhlavuoden aikana hallituksen pitkäaikainen jäsen Kirsi-Marja Oinonen kokosi yhdistyksen historiikin. Historiikin taustatiedoiksi koottiin yhdistyksen vuosikertomuksista, pöytäkirjoista ja muista dokumenteista yhteenvetotaulukko. Historiikki toteutettiin haastattelemalla yhdistyksen aktiivisia jäseniä ja toimijoita eri vuosikymmeniltä. Kuusi historiikkihaastattelua julkaistiin yhdistyksen nettisivuilla säännöllisin väliajoin ja niistä tehty yhteenveto jaettiin kaikille pääjuhlaan osallistuneille painotuotteena, joka julkaistaan myös yhdistyksen verkkosivuilla. Päätapahtuma järjestettiin Solo Sokos Hotel Paviljongin Trattorian Aukio ravintolassa. Tilaisuuden juhlapuhujana oli Sefen puheenjohtaja Kasperi Launis, joka jakoi myös Sefe-tunnustukset ansioituneille. Juhlayleisöä viihdytti lukuisien puheiden lomassa musiikkiartisti Maria Lund pianisteineen. Tilaisuuden luonteen mukaisesti juhlava mutta silti 'ekonomirento' juhlaillallinen kesti neljä tuntia, ja jatkui innokkaimpien osalta vielä Jyväshovin yökerhossa, johon olimme saaneet pääjuhlasponsorilta ilmaisen sisäänpääsyn halukkaille. 7. MERKKIPÄIVÄT Toimintavuoden aikana muistettiin merkkipäiviään viettäneitä yhdistyksen jäseniä sekä SEFEn jäsenyhdistyksiä. 8. STIPENDIT Yhdistyksen juhlavuosi näkyi myös stipendien normaalia suurempana määränä. Juhlavuoden pääjuhlassa Jaana Kuula ja Ari Häkkinen luovuttivat yhdistyksen myöntämät neljä stipendiä Jyväskylän yliopiston taloustieteitä opiskeleville: 400 euron stipendit saivat Lauri Lähteenmaa, Ari Peltoniemi, Johannes Siponen ja Juha Soikkeli. 9. TIEDOTTAMINEN Tehostimme jäsenviestintäämme verkossa ja sähköpostilla. Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin sähköisillä jäsenkirjeillä, yhdistyksen kotisivuilla ja Ekonomi-lehdessä. Keski-Suomen Ekonomeja tehtiin tunnetuksi opiskelijoille kirjoittamalla laaja juttu vastavalmistuneista ekonomeista Pörssi ry:n Pörssikurssi lehteen. 10. YHDISTYKSEN TALOUS Yhdistyksen varat on sijoitettu turvaavasti pankkitalletuksiin Keski-Suomen Osuuspankissa ja Nordea Pankissa sekä Amer-yhtymän osakkeisiin (1656-kpl). Yhdistyksen juhlavuoden budjetti on tietoisesti alijäämäinen. Taloudenpidossa on perinteisesti noudatettu viiden vuoden sykliä, joissa neljänä vuonna kerätään puskuria juhlavuosien suuremmille menotarpeille. Jäsenmaksutuloilla ja jäsen-tilaisuuksien tuotoilla sekä sponsorituotoilla katettiin pääosa juhlavuodenkin toimintakuluista. 11. LÄHTÖKOHDAT VUODELLE 2013 Juhlavuosi 2012 antaa seuraavaan kauteen hyvän lähtökohdan. Tavoitteemme profiilin nostoon ja uusien jäsenien aktivoimiseen onnistui ja pääsemme ylläpitämään ja jatkokehittämään tätä aktiivisuutta. Toimintasuunnitelmassa vuoden 2013 päätavoitteena on yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen ja jäsenistön ammatillisen osaamisen kehittämisen tukeminen. 75-vuotisessa historiassa ja juhlavuotena tehdyt ponnistelut vastuullisen ekonomiosaamisen tiimoilla näyttävät nyt kantavan hedelmää. Keski-Suomen Ekonomit on haluttu yhteistyökumppani ja se helpottaa työtä, jota teemme jäsentemme tueksi. Jyväskylässä KESKI-SUOMEN EKONOMIT RY:N HALLITUS

5

Mistä kaikki alkoi? Ekonomit kutsuttiin 7.4.1937 kirjeellä yhdistyksen perustamiskokoukseen.

Mistä kaikki alkoi? Ekonomit kutsuttiin 7.4.1937 kirjeellä yhdistyksen perustamiskokoukseen. Mistä kaikki alkoi? Arvoisa Ekonoomi luki kutsussa, josta alkoi Keski-Suomen ekonomien nyt jo 75-vuotinen yhteinen taival. Elettiin vuotta 1937 ja Keski-Suomen ekonomeja kutsuttiin koolle perustamiskokoukseen.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Ekonomit ry - HEKO

VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Ekonomit ry - HEKO VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Ekonomit ry - HEKO SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2012... 3 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3. JÄSENTOIMINTA... 5 TAPAHTUMAT... 5 APURAHAT... 7 JÄSENEDUT...

Lisätiedot

PIRKANMAAN EKONOMIT RY

PIRKANMAAN EKONOMIT RY PIRKANMAAN EKONOMIT RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Y-tunnus 0562733-9 Kotipaikka Tampere Sisällysluettelo: TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2010...3 1. Hallitus...3 2. Jäsenistö...3 3. Kokoukset...3 3.1 Kevätkokous

Lisätiedot

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 2(19) YLEISKATSAUS OPTIMI RY:N TOIMINTAVUOTEEN 2013 Yleistä. Vuonna 2013 Optimin toiminnassa oli jatkuvuutta, sillä jopa kahdeksan hallituksen jäsentä oli edellisestä hallituksesta.

Lisätiedot

PIRKANMAAN EKONOMIT RY

PIRKANMAAN EKONOMIT RY PIRKANMAAN EKONOMIT RY TASEKIRJA 31.12.2009 Y-tunnus 0562733-9 Kotipaikka Tampere Sisällysluettelo: TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2009... 3 1. Hallitus... 3 2. Jäsenistö... 3 3. Kokoukset... 3 3.1 Kevätkokous

Lisätiedot

Puheenjohtajalta. Hyvää alkanutta juhlavuotta!

Puheenjohtajalta. Hyvää alkanutta juhlavuotta! Puheenjohtajalta Hyvää alkanutta juhlavuotta! MALin perustamisesta tulee ensi syksynä kuluneeksi 50 vuotta. Vuotta 2011 juhlitaankin monin tavoin. Juhlaristeily järjestetään Helsingin edustalla ti 31.5.

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2011 Vuosi 2011 oli yhdistyksen 74. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 LEIPURIPÄIVÄT 2012 Suomen Leipuriliitto ry:n 112. vuosikokous ja kesäpäivät 10. 12.8.2012 Kokkolassa Osallistujien majoitus: Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4,

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Hauhon Yrittäjät ry. TOIMINTAKERTOMUS 2004

Hauhon Yrittäjät ry. TOIMINTAKERTOMUS 2004 Hauhon Yrittäjät ry. TOIMINTAKERTOMUS 2004 HISTORIA Hauhon yrittäjäyhdistyksen historia on kaksivaiheinen. Toisen maailmansodan jälkeen Suomeen perustettiin yrittäjäyhdistyksiä innolla. Yhtenä merkittävänä

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on tarjota jäsenilleen opiskelijoille, käytännön työntekijöille, tutkijoille ja yhteisöille foorumi, jossa voidaan keskustella sosiaalityön

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 Leipuripäivät 2013 Suomen Leipuriliitto ry:n 113. vuosikokous ja kesäpäivät 9. 11.8.2013 Sotkamon vuokatissa Osallistujien majoitus: Holiday Club Katinkullan

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS Sivu 2

KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS Sivu 2 KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS Sivu 2 YLEISTÄ Kuopion Insinöörit ry:n toiminta oli vuonna 2010 suurimmalta osalta vakiintunutta. Kuopion Insinöörien 68. toimintavuoden päätteeksi olimme kymmenenneksi

Lisätiedot

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA...3 1.1 Yhdistyksen kokoukset...4 1.2 Hallitus...4 1.3 Yhteistyö...4 1.3.1 SEFE...4 1.3.2

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2013

V U O S I K E R T O M U S 2013 KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT RT V U O S I K E R T O M U S 2013 1. YLEISTÄ Yhdistyksen kahdeksas toimintavuosi oli sopeutumista uuteen toimintaympäristöön, sillä Keravan Taidemuseo oli muuttanut edellisenä

Lisätiedot

Kummitoiminta kasvoi edelleen vuoden 2011 aikana. Kummilapsia yhdistyksellä oli vuoden lopussa 383.

Kummitoiminta kasvoi edelleen vuoden 2011 aikana. Kummilapsia yhdistyksellä oli vuoden lopussa 383. T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 1 Kummitoiminnan 26. vuosi Nakurun lapset ry:n toiminnan tavoitteet: 1. Kummitoiminnalla pyritään takaamaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen lapsuus kenialaisen kummitoimintamme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2012 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ KATSAUS VUOTEEN 2012 3 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

kokoushuone Tilia, Rihkamatori A-porras (Rihkamakatu 7), Porvoo

kokoushuone Tilia, Rihkamatori A-porras (Rihkamakatu 7), Porvoo YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY Vuosikokouspöytäkirja 2007 AIKA: 12.3.2007 KLO 16.30 PAIKKA: Läsnä: kokoushuone Tilia, Rihkamatori A-porras (Rihkamakatu 7), Porvoo Sari Rajajärvi Katariina Serenius Camilla

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Helsingin Ekonomit ry - HEKO

VUOSIKERTOMUS 2013. Helsingin Ekonomit ry - HEKO VUOSIKERTOMUS 2013 Helsingin Ekonomit ry - HEKO Helsingin Ekonomit ry HEKO 1 Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3. JÄSENTOIMINTA...

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY. Toimintakertomus 2008

SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY. Toimintakertomus 2008 SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY Toimintakertomus 2008 1 ESIPUHE... 3 2 JÄRJESTÖHALLINTO... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Talous... 4 2.3 Hallitus... 4 2.4 Sääntömääräiset kokoukset... 5 2.5 Kansainvälinen toiminta...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Vahvistettu hallituksen kokouksessa 19.2.2011 Keltaisella merkityt kohdat vahvistetaan vasta ylimääräisessä hallituksen kokouksessa. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus vuodelta 2013 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki www.mielenterveyshelmi.fi Toimintakertomus vuodelta 2013 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 14.4.2014 Hyväksytty sääntömääräisessä kevätkokouksessa

Lisätiedot