RANTAKYLÄN KOULU PIHAN KUNNOSTUS TOIMINTAPIHAKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANTAKYLÄN KOULU PIHAN KUNNOSTUS TOIMINTAPIHAKSI"

Transkriptio

1 JOENSUUN TILAKESKUS RANTAKYLÄN KOULU PIHAN KUNNOSTUS TOIMINTAPIHAKSI HANKESUUNNITELMA

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO TOIMINNAN NYKYINEN TILANNE JA TULEVAISUUS HANKKEEN TARPEELLISUUS KOULUN PIHANA LÄHILIIKUNTAPAIKKANA RAKENNUKSEN SALAOJITUS, PERUSMUURI JA SOKKELIT KÄYTTÖTALOUS KUSTANNUSVAIKUTUKSET TOIMITILAKUSTANNUSTEN MUUTOS PIHAN PERUSKORJAUKSEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TOTEUTTAMINEN TOTEUTTAMISAJANKOHTA TOTEUTTAMISEN AIKAISET JÄRJESTELYT TOTEUTTAMISEN MENETTELYTAVAT INVESTOINNIT JA RAHOITUS RAKENNUSKUSTANNUKSET AVUSTUKSET KAUPUNGIN RAKENNUTTAMISOHJELMA HANKESUUNNITELMAN LAATIMINEN ALLEKIRJOITUKSET...12 LIITTEET: Asemapiirros (nykytilanne) Asemapiirros (peruskorjaus)

3 2 1 Johdanto Rantakylän koulu sijaitsee Joensuun kaupungissa Rantakylän kaupunginosassa osoitteessa Pataluodonkatu 6, JOENSUU. Koulun lähiympäristössä on hyvät liikkumismahdollisuudet. Tätä kokonaisuutta täydentämään Rantakylän koululle toteutetaan vuoden 2015 aikana toiminnallinen lähiliikuntapaikka koululaisten ja kaikkien Rantakylän kaupunginosan lapsien käyttöön. Pihaan on suunniteltu Joensuun ensimmäiset interaktiiviset eli vuorovaikutteiset tietokoneohjatut liikuntapelit, joilla pyritään saamaan yhä useampi nuori liikunnan pariin. Pihan korjauksella selkeytetään liikkumista piha-alueella ja erotetaan kevyt- ja ajoneuvoliikenne toisistaan. Saattoliikenteen osalta on huomioitu jo koulun laajentaminen, jolloin nyt rakennettava saattoympyrä palvelisi myös uutta laajennusta.

4 3 2 Toiminnan nykyinen tilanne ja tulevaisuus Rantakylän koulussa opiskelee tällä hetkellä keskisen Rantakylän alueen peruskoululaisista luokkalaiset. Oppilaita on tällä hetkellä n Tulevaisuudessa koulua tullaan laajentamaan siten, että myös Rantakylän 1-4 luokkalaiset siirtyvät tämän koulun yhteyteen. Näille lapsille muodostuu vielä oma piha Paulapuiston puolelle. Koulun laajentamisen yhteydessä menetetään nykyinen rakennuksen luoteispuolella sijaitseva pelikenttä. Kaavoituksessa on kuitenkin jo huomioitu rakennuksen lounaispuolella sijaitsevaan Paulapuistoon eteläpäähän rakennettava uusi palloilukenttä. Nykytilanne Lähiliikuntapaikkana viereinen Paulapuisto tarjoaa toimintaympäristön perheen pienimmille, Pataluodon koulun pihassa on toimintapiha yläasteikäisille mutta koulu-uraansa aloitteleville ei liikkumaan aktivoivaa pihaa vielä ole.

5 4 3 Hankkeen tarpeellisuus 3.1 Koulun pihana Piha on nykyisin täysin ilman toiminnallisia välineitä oleva pelkkä sorakenttä. Ainoa selkeästi hahmottuva tila on henkilökunnan pysäköintialue, jonka senkin läpi kulkee ajotie piha-alueelle! Piha on arvioitu nykyistä käyttötarkoitustaan vastaamattomaksi erilaisten arviointien ja tarkastusten yhteydessä, ja kehotettu saattamaan piha nopeasti viihtyisämmäksi, toiminnallisemmaksi, liikunnallisuutta tukevaksi moderniksi oppimisympäristöksi. Keväisin piha on liejuinen sorakenttä, josta kulkeutuu sisätiloihin kuraa. Entisen lukion koulupiha on yksi huonoimmista kaupungin koulupihoista, joita ei vielä ole korjattu teknisesti ja toiminnallisesti vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Koulun pihalta puuttuu täysin saattoliikennemahdollisuus. Piha ei palvele nykyisellään toiminnallisesti tarkoitustaan koulun pihana. Tavoitteena olisi, että piha olisi turvallinen ja osaltaan lisäisi käyttäjien hyvinvointia koulun virkistys- ja tapahtuma-alueena. Koulun pääsisäänkäynnin pitäisi päästä paremmin esiin pihajärjestelyin. Nykyinen valaistus myös koetaan puutteelliseksi ja piha-alue pimeäksi.

6 Päällystämättömältä pihalta hiekka ja pöly kulkeutuu rakennuksen sisälle ja huonontaa sisäilman laatua sekä lisää osaltaan siivoushenkilöstön työtaakkaa. 5 Leikki- ja liikuntavälineitä ei ole! Pyörätelineet ja aita ovat huonokuntoisia. Nykyisellään koulun pihavarustus on olematon ja huonokuntoinen sekä pyörätelineiden määrä riittämätön. 3.2 Lähiliikuntapaikkana Lähiseudun lapsille piha ei tarjoa tällä hetkellä minkään laisia aktivoivia leikkitai liikuntamahdollisuuksia. 3.3 Rakennuksen salaojitus, perusmuuri ja sokkelit Nykyiset salaojat on rakennettu peltosalaojista betonisin tarkastuskaivoin. Salaojaputkissa ei ole asianmukaisia laskuja salaojakaivoihin, vaan ne mutkittelevat sekä pysty- että sivusuunnassa. Puuta olevat kaivojen kannet ovat maan alla ja lahonneet ja osittain sortuneet. Salaojat uusitaan salkosiiviläputkiksi ja salaojakaivot muovikaivoiksi. Maanalaisen perusmuurin vesieristys ja salaojien rakentaminen on järkevää suorittaa tässä vaiheessa, ettei uusia pintoja tarvitse myöhemmin purkaa korjaustoimenpiteitä varten.

7 6 Pienet sokkelikorjaukset tarpeen. Juurien nostama maanpinta kastelee sokkelin Sokkelien kuntotutkimukset teki tutkija Jouko Alastalo, Sisäilmatalo Kärki Oy:stä. Tutkimusreiät tilan 169 kohdalla. Tutkimusreikä seinän alaosan tasossa. Sokkelin lämmöneristetilan (mineraalivillalevy) rakennekosteus oli tutkimuskohdissa % ja kosteuspitoisuus 6,4..9,3 g/m3, mikä on normaalia maanpinnan tason alapuolella olevassa rakenteessa. Ko. kosteudessa materiaalin homehtumisriski on kohtalainen / suuri. Pihan korjauksen yhteydessä asennetaan rakennuksen ympärille salaojat ja lisätään seinään kosteuseristys, jolloin kosteusrasite rakennuksen sokkeliin ja rakennuksen alle vähenee huomattavasti. Samassa yhteydessä korjataan sokkelien muutama pintavaurio. Pääsääntöisesti elementtisokkelit ovat hyvässä kunnossa.

8 7 4 Käyttötalous 4.1 Kustannusvaikutukset Rantakylän koulun pihakorjauksen investoinnit tulevat korottamaan kokonaisvuokraa (kts. 4.2). Hankkeella ei ole vaikutusta toimintakustannuksiin (henkilöstömenot, kalusto- ja laitehankinnat). 4.2 Toimitilakustannusten muutos Uusi vuokra kokonaisinvestoinnin jälkeen Pääomavuokra 4,53 /m 2 /kk, yht ,79 /vuosi Hoitovuokra 3,41 /m 2 /kk, yht ,78 /vuosi Kokonaisvuokra 7,94 /m 2 /kk, /kk ja /vuosi

9 8 5 Pihan peruskorjauksen tavoitteet ja toimenpiteet Rantakylän koulun piha-alueesta kehitetään koulun oppilaita ja lähiseudun asukkaita liikkumiseen kannustava, monipuolinen lähiliikuntapaikka. Koulun piha-aluetta voidaan käyttää kouluajan ulkopuolella Rantakylän alueen asukkaiden leikki- ja liikuntapaikkana. Interaktiiviset välineet voidaan ohjelmoida toimimaan sovitun ajan myös illalla. Metallirakenteisella korkealaatuisella areenalla pyritään kestävään kehitykseen siten, että minimoidaan rakenteiden peruskorjaustarve. Vuorovaikutteiset liikuntaa lisäävät välineet Pihan peruskorjauksella pyritään poistamaan pihan tekniset ja toiminnalliset puutteet. Pihan toiminnot tulisi jäsentää selvästi (turvallisuus). Koulukiinteistön nykyinen etelänpuoleinen hiekkapiha-alue tulisi pyhittää oleskelualueeksi ja autojen pysäköinti, saatto- ja huoltoliikenne pitäisi järjestää tontin pohjoisosiin. Pihojen päällystämisen ansiosta hiekan sekä pölyn kulkeutumista koulun sisätiloihin saadaan vähennettyä.

10 9 Pihan korjaustoimenpiteitä ovat mm: Saattoliikenteen järjestäminen Pysäköintipaikkojen peruskorjaus. Pihan uudet pintarakenteet (asfaltointi, laatoitus ja nurmetus) Uusia Istutuksia (puita ja pensasaita) Uusia istuimia pihaan Sokkelien vesieristys ja salaojituksen rakentaminen. Seinän vierustan laatoitus Pääsisäänkäynnin edustan ehostaminen Monitoimiareena ja leikki- / liikuntavälineet Uudet polkupyörätelineet Pihan valaistuksen uusiminen Kameravalvonta koko piha-alueelle Ohessa esitellyin toimenpitein kyetään muuttamaan koulupiha turvalliseksi ja lisäämään sen toiminnallisuutta huomattavasti. Peruskorjauksen jälkeinen tilanne Turvallisuus: Välineet asennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti. Leikkivälineiden alle laitetaan välinevalmistajan ohjeiden mukaiset turva-alustat

11 10 6 Toteuttaminen 6.1 Toteuttamisajankohta Rantakylän koulun pihakorjauksen toteuttamisajankohta olisi kevät ja kesäloma- aika Rakennustyö käynnistetään mahdollisimman aikaisin keväällä, jolloin rakennustöille jäisi aikaa noin 4 kuukautta. 6.2 Toteuttamisen aikaiset järjestelyt Rakentaminen tapahtuu pääasiallisesti koulun kesäloman aikana. Keväällä alkava työmaa erotetaan selkeästi koululaisten ulko-oleskelutiloista ja haitat pyritään minimoimaan. 6.3 Toteuttamisen menettelytavat Rakennushanke toteutetaan kokonaisurakkana. Joensuun kaupungin Tilakeskus vastaa hankkeen organisoinnista suunnittelutyön ja rakentamisen aikana. Rakentamisen käynnistyttyä rakennuttaja nimeää Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 edellyttämä turvallisuuskoordinaattorin, jonka kanssa käy läpi suunnitteluvaiheen turvallisuusasiat ja luovuttaa turvallisuuskoordinaattorin tehtävät nimetylle henkilölle. Hankkeen pääsuunnittelija yhteistyössä rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin ja johtoyhtiöiden turvallisuuskoordinaattoreiden kanssa vastaa turvallisuussuunnittelun koordinoinnista ja suunnitelmien yhteen sovittamisesta.

12 11 7 Investoinnit ja rahoitus 7.1 Rakennuskustannukset Kustannusarvion laati insinööri Eino Mönkkönen / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pihan peruskorjauksen kustannusarvio on yhteensä , joka jakaantuu seuraavasti: Maanrakennustyöt Putkityöt Vihertyöt Rakennustekniset työt Varusteet Sähkötyöt Välittömät kustannukset yhteensä Rakennuttajan kustannukset Lisä- ja muutostyövaraukset Kokonaiskustannukset alv. 0% Avustukset Hankkeelle haetaan avustusta valtion liikuntapaikkarakentamisen valtionavusta, jonka hakuaika päättyy ja päätös mahdollisesta avustuksesta saadaan toukokuussa Avustuksien määrä oli tänä vuonna n. 20% - 40% (riippuu hakijoiden määrästä). Mahdollisen avustuksen vaikutus vuokraan arvioidaan, kun avustuksen suuruus on tiedossa. 7.3 Kaupungin rakennuttamisohjelma Hanketta esitetään Joensuun kaupungin rakentamisohjelman v nimettyihin hankkeisiin.

13 12 8 Hankesuunnitelman laatiminen Rakennuttaja Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, Joensuu Timo Korhonen Tilakeskuksen johtaja Käyttäjä: Joensuun kaupunki / Rantakylän koulu Pataluodonkatu 6, Joensuu Antti Ikonen rehtori Suunnittelija: Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, Joensuu Raimo Tukiainen toimistoarkkitehti 9 Allekirjoitukset Joensuussa Timo Korhonen Tilakeskuksen johtaja Janna Puumalainen Tilaajajohtaja

14 Kevyenliikenteen väylä 3 ent. metalliverkkoaita Katu?... ehkä joskus. Sora SORAPINTA JALKAPALLO / LUISTELU Sora ent. portti Sora URAKKA-ALUE K K lumitila Nr. 24 ap Asf. K Sora ent. metalliverkkoaita HUOLTOPIHA Turvamatto keltainen POLKUPYÖRÄT, 96 kpl K Nr. lumitila Verkkoaita Nr. ent. portti Vanha tiilimuuri K K Laat. PELIT Lipputanko Keinonurmi RANTAKYLÄN KOULU, luokat 5-6 Nr. Turvamatto vihreä Turvamatto vihreä Kivituhka Kivituhka MONITOIMIAREENA Nr. Vanha tiilimuuri Verkkoaita ent. verkkoaita puretaan POLKUPYÖRÄT, 32 kpl POLKUPYÖRÄT, 32 kpl URAKKA-ALUE Turvamatto punainen Verkkoaita ent. verkkoaita puretaan Verkkoaita URAKKA-ALUE ent. verkkoaita puretaan

15

Pataluodon koulu Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu. Vaurioituneiden rakenteiden korjaus. Hankesuunnitelma 28.5.2014. Joensuun Tilakeskus

Pataluodon koulu Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu. Vaurioituneiden rakenteiden korjaus. Hankesuunnitelma 28.5.2014. Joensuun Tilakeskus Pataluodon koulu Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu Vaurioituneiden rakenteiden korjaus Hankesuunnitelma 28.5.2014 Joensuun Tilakeskus 2 1. JOHDANTO Rakennuksen käyttäjät ovat kokeneet ajoittain huonoon sisäilmaan

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN - KOULUPIHASTA LÄHILIIKUNTAPAIKAKSI

NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN - KOULUPIHASTA LÄHILIIKUNTAPAIKAKSI Nurmijärven kunta Liikuntatoimi Nuori Suomi ry NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN - KOULUPIHASTA LÄHILIIKUNTAPAIKAKSI Pirjo Suhonen 2007 NURMIJÄRVEN KOULUPIHOJEN KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA

ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA Tilaaja: ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA 1 HANKESUUNNITELMAN TAUSTAA Hankesuunnitelma on selvitys rakennuksen tarvittavasta laajuudesta, laadusta sekä käytössä olevista menetelmistä.

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 3 43800 KIVIJÄRVI HANKESUUNNITELMA VERSIO.5 7.0.04 HANKESUUNNITELMA 7.0.04 Versio.5 Sivu (0) Sisällys. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4... YHDYSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat

Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 23.04.2015 Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat 157/10.04.07/2015 Kasvope 19 Kunnanhallitus on 16.3.2015 48 antanut kuntajohtamisen käyttösuunnitelmassa 2015 kasvatus-

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela. Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys 17.11.2011, Dnro TRE: 8882/10.03.06/2011.

HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela. Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys 17.11.2011, Dnro TRE: 8882/10.03.06/2011. TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela HANKE TESOMAN PALLOILUHALLI Tesoman valtatie 44, 33310 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tesoman

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat...

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat... KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014 Tekninen lautakunta 1 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö

Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö Tarveselvitys Kirkkonummen kunta 13.8.2014 Sisällys 1 Tarveselvityksen tiivistelmä 1 1.1 Yhteenveto Pinta-alat ja tilatehokkuus 1 2 Tarveselvitysprosessi

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri -1, TELA 16014 1:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero varapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen Kirsi

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

+KAAVOITUSKATSAUS 2007-2008

+KAAVOITUSKATSAUS 2007-2008 +KAAVOITUSKATSAUS 2007-2008 KANSALAISINFORMAATIOTA! Tässä Kaupunki Rakentaa & Kaavoituskatsaus 2007-2008 -julkaisussa on runsaasti tietoa vireillä olevista Oulun kaupungin kuntatekniikan kohteiden rakentamisesta,

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 3.2.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Luumi Jari Olsson Birgitta

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma Nikkilän Sydän Iso Kylätie 12, 04130 SIPOO Nikkilän Sydän Tiivistelmä 1 (4) TIIVISTELMÄ Nykyiset Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolan tilat ovat huonokuntoisia; niissä on esiintynyt sisäilmaongelmia,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Varhaiskasvatuksen. Uudessakaupungissa. Palveluverkkoselvitys UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen perusopetuksen Uudessakaupungissa ja kiinteistöt Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 1 (35) FCG KONSULTOINTI OY P24201P001 Palveluverkkoselvitys 2 (3)

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku. Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN

HANKESUUNNITELMA. 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku. Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA 5.4.2012 Sivu 1/20 Diaarinumero: Tilaaja: Turun Tilakeskus Yliopistonkatu 27 a 20100 Turku Hanke: Kauppahalli KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA Sivu 2/20 KAUPPAHALLI KORJAUSRAKENTAMINEN

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010

KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 11.5.2010 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 2 SISÄLTÖ Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 1. Kuopion uimahalli 5 1.1 Uimahallin sijainti ja laajuus 5 1.2 Nykytilanne

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014

HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014 1 HANKESUUNNITELMA Lyceiparkens skola 21.11.2014 2 LYCEIPARKENS SKOLA, HANKESUUNNITELMA 18.08.2014 1. YHTEENVETO HANKKEESTA... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAADINTA... 4 2.1 Hankesuunnitteluun osallistuneet

Lisätiedot

Turun kaupunginteatterirakennuksen peruskorjaus ja laajennus. Päivitetty hankesuunnitelma

Turun kaupunginteatterirakennuksen peruskorjaus ja laajennus. Päivitetty hankesuunnitelma Turun kaupunginteatterirakennuksen peruskorjaus ja laajennus Päivitetty hankesuunnitelma 12.1.2015 1 (14) SISÄLLYS 1 Johdanto... 2 2 Turun kaupunginteatteri Oy:n nykyinen toiminta ja tuleva tilantarve...

Lisätiedot

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yhteenveto hankkeesta... 3 2. Hankesuunnitelman laadinta... 4 3. Hankkeesta aiemmin

Lisätiedot

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SIJAINTIVAIHTOEHDOT... 4 2.1 Toiminnalliset lähtökohdat soveltuvuuden

Lisätiedot

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki MIT-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTAA... 4 2.1 Kouluverkostosuunnitelma... 4 2.2 Tarkasteltavat vaihtoehdot...

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut. Olavinkatu 27 57130 Savonlinna. 31.10.

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut. Olavinkatu 27 57130 Savonlinna. 31.10. HANKESUUNNITELMA 31.10.2013 Sivu 1/16 Tilaaja: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27 57130 Savonlinna Hanke: KERIMÄEN PALOASEMA KORJAUSRAKENTAMINEN Savonlinnan kaupunki,

Lisätiedot

HIEKKAHARJUN UUSI VESITORNI

HIEKKAHARJUN UUSI VESITORNI HIEKKAHARJUN UUSI VESITORNI Hankesuunnitelma HSY:n hallitus 21.8.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA ARKKITEHDIT NRT OY JKMM OY WISE GROUP FINLAND OY OY PQR CONSULT AB SÄHKÖ-OHMI OY ALUSTAVA 27.03.2014 27.03.2014 1(22) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot