SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA

2 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 2(8) 1. Sopijapuolet Sopimuksen kohde Sopimuksen mukaiset käymälät Sopimusasiakirjat ja sopimusehdot Sopimuskausi Toimitusaika ja -katselmus Viivästyssakko Alihankkijat Myyjälle maksettavat kauppahinta Laskutus Vahingonkorvaus ja sopimussakko Ulkopuoliselle ja asiakkaalle aiheutunut vahinko Sopimuksen muuttaminen Sopimuksen siirtäminen Helsingin kaupungin käymälämalli Rahoitusosapuolen asema HKR:n hankintamenettelyssä Erimielisyydet Sopimuksen purkaminen Sopimuksen voimaantulo Allekirjoitukset... 8

3 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 3(8) 1. Sopijapuolet Tilaaja Helsingin kaupungin rakennusvirasto Y-tunnus: Käyntiosoite: Kasarmikatu 21, Helsinki Postiosoite: PL 1500, Helsingin kaupunki Laskutusosoite: PL1509, Helsingin Kaupunki Puhelin: (09) Yhteyshenkilö: Ari-Pekka Muilu Sähköposti: Myyjä XXXXXXXXXXX Y-tunnus: XXXXXXXXXXX Osoite: XXXXXXXXXXX Puhelin: XXXXXXXXXXX Yhteyshenkilö: XXXXXXXXXXX Sähköposti: XXXXXXXXXXX Rahoitusyhtiö Nordea Rahoitus Suomi Oy Y-tunnus: Osoite: Aleksis Kivenkatu 9, NORDEA Puhelin: Yhteyshenkilö: xxxxxxxxxxxxxxx Sähköposti: xxxxxxxxxxxxxxx Tässä sopimuksessa termillä sopijapuolet tarkoitetaan tilaajaa yhtenä osapuolena, myyjää toisena osapuolena ja rahoitusyhtiötä kolmantena osapuolena 2. Sopimuksen kohde Tämä sopimus koskee käymäläyksiköiden ostamista ja toimittamista tilaajan käyttöön leasing-hankintana. Tilaaja rahoittaa käymäläyksiköiden hankinnan käyttämänsä rahoitusyhtiön avulla. Rahoitusyhtiö ostaa käymäläyksiköt myyjältä ainoana tarkoituksenaan vuokrata ne tilaajalle rahoitussopimuksen mukaisin ehdoin. Kunkin käymäläyksikön leasing-aika on kymmenen vuotta. Käymälöiden ylläpidosta on erillinen sopimus tilaajan sekä myyjän välillä.

4 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 4(8) Rahoitusyhtiöllä sekä tilaajalla on erillinen keskinäinen AssetMaster-rahoitussopimus ja kohteet rahoitetaan rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti. 3. Sopimuksen mukaiset käymälät Myyjä sitoutuu toimittamaan sopimusaikana (vuosina ) tilatut sopimusasiakirjojen mukaiset käymälämallit täysin käyttövalmiina tilaajan osoittamiin paikkoihin. Pääosa käymälöistä asennetaan Helsingin keskustan alueelle. Arviolta 30 kpl näistä hankittavista käymälöistä sijoitetaan nykyisin käytössä olevien vanhentuvien city-käymälöiden paikalle. Tämän lisäksi käymälöitä sijoitetaan muuallekin Helsingin kaupungin alueella. Hankittavat käymälät täyttävät tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset tekniset ja esteettiset vaatimukset. 4. Sopimusasiakirjat ja sopimusehdot Yleisökäymälöiden toimituksessa noudatetaan tätä sopimusta ja siihen liittyviä jäljempänä lueteltuja sopimusasiakirjoja. Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys: 1. Tämä sopimus 2. JYSE 2014 tavarat 3. Mahdolliset lisäkirjeet, 4. Tarjouspyyntö liitteineen 5. Myyjän tarjous Myyjän tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä sekä ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset koko sopimuskauden ajan. 5. Sopimuskausi Yleisökäymälät hankitaan sopimuskaudella vuosina Leasing-sopimus päättyy käymäläkohtaisesti ja sopimusajan päätyttyä myyjä sitoutuu ostamaan käymäläyksikön rahoitusyhtiöltä yhden (1) euron hinnalla. Myyjä purkaa käymäläyksikön käyttökohteesta ja vastaa sen kuljettamisesta pois. Toimitusraja purkamisessa on sama kuin alkuperäisessä asennuksessa. Käymäläyksikön omistusoikeus siirtyy myyjälle, kun lunastushinta on maksettu rahoitusyhtiölle. Rahoitusyhtiö ei vastaa kohteen kunnosta myyjää kohtaan.

5 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 5(8) 6. Toimitusaika ja -katselmus Käymäläyksikön toimitusaika on enintään 3 kk tilauksesta. Mikäli ensimmäinen tilaus yhdestä käymälästä päästään tekemään viimeistään kesäkuussa 2015, niin toimitusaika on enintään 4 kk. Tilaus on tehtävä kirjallisesti. Jokaisesta käymäläyksiköstä tehdään oma erillinen tilaus, jossa ilmoitetaan toimituspaikka ja - aika. Vuosittain hankittavista käymälämääristä neuvotellaan etukäteen myyjän kanssa viimeistään siinä vaiheessa kun yksittäisen hankkeen suunnittelua ja rakennuslupavalmistelua käynnistetään. Ennen töiden aloittamista tilaaja ja myyjä pitävät yhteisen katselmuksen. 7. Viivästyssakko Käymälätoimituksen viivästyminen ja viivästyssakko käsitellään JYSE 2014 Tavarat kohdan 12 mukaisesti. Mikäli käymälätoimitus viivästyy, on tilaajalla oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että viivästyksestä on aiheutunut vahinkoa. Viivästyssakko on suuruudeltaan 1 prosentti jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla myyjä ylittää sovitun toimitusajan. Viivästyssakko lasketaan myyjältä sellaisen toimituksen tai sen osan hinnasta, joka viivästymisen vuoksi on jäänyt saamatta, ja sitä peritään enintään 15 viikolta. Käymälätoimituksen takuuaika on JYSE 2014 Tavarat kohdan 11 mukainen. 8. Alihankkijat Myyjän alihankkijat ja heidän tehtävänsä sopimuksen kohteen toimittamisessa ovat seuraavat: xxxxxxxxxxxx Myyjä vastaa alihankkijoidensa osuudesta kuten omastaan. 9. Myyjälle maksettava kauppahinta Rahoitusyhtiö maksaa myyjälle käymälän hankintahinnan. Käymäläyksikkö voidaan laskuttaa, kun tilaaja on hyväksynyt sen vastaanottotarkastuksessa. Hinta on tarjouksen mukainen yksikköhinta. Hinnat ovat käymälätoimitusten osalta kiinteät kaksi vuotta alkaen sopimuksen allekirjoittamisesta. Mahdolliset hinnanmuutokset JYSE 2014 Tavarat kohdan 5.7 mukaan. 10. Laskutus Nordea Rahoitus Suomi Oy maksaa hankintahinnan myyjälle kun tilaaja on hyväksynyt tuotteen ja ilmoittanut siitä kirjallisesti Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle. Käymälätoimituksen lasku toimitetaan Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle.

6 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 6(8) Maksuaika on 21 vrk hyväksytyn laskun saapumisesta. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Rahoitusyhtiö ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan viivästyskorkoa, mikäli viivästys johtuu tilaajasta johtuvasta syystä. 11. Vahingonkorvaus ja sopimussakko Sopijapuolella on oikeus saada toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta korvaus kaikista välittömistä kuluista ja vahingoista. Korvausvaatimukset on esitettävä kirjallisesti. 12. Ulkopuoliselle ja asiakkaalle aiheutunut vahinko Myyjä vastaa toimittamansa käymälän tilaajalle tai kolmannelle mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta. Tapauksissa, joissa kaupunki on laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kaupunki hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on aiheutunut siitä, että myyjä on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on kaupungilla oikeus kohdistaa myyjään korvausvaade. Myyjän on pidettävä luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja -päätöksistä. Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin myyjän vahinkotapahtumien asiakirjoihin. 13. Sopimuksen muuttaminen Sopimuksen muuttaminen tehdään sopijapuolten allekirjoittamalla kirjallisella muutossopimuksella. 14. Sopimuksen siirtäminen Tätä sopimusta ei saa siirtää uudelle osapuolelle ilman sopijapuolten kirjallista suostumusta paitsi milloin siirto liittyy joko liikkeenluovutukseen tai jonkun sopijapuolen toiminnan sisäiseen uudelleen järjestelemiseen. 15. Helsingin kaupungin käymälämalli Myyjä xxxxxxxxxxxxxx sitoutuu olemaan toimittamatta julkisivultaan täysin samanlaista, rakennusvalvontavirastolta mallihyväksynnän saanutta yleisökäymälää kenellekään muulle tilaajalle kuin Helsingin kaupungille ilman rakennusviraston lupaa ja erillistä sopimusta.

7 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 7(8) 16. Rahoitusosapuolen asema rakennusviraston hankintamenettelyssä Rahoitusyhtiön roolina on käymälöiden leasing-rahoitus, joka kestää kymmenen vuotta kunkin yksikön osalta riippumatta ylläpitosopimuksen voimassaoloajasta. Leasing-sopimuksen päättyessä käymäläyksikkö siirtyy myyjän omistukseen yhden (1) euron hinnalla. Rahoitusyhtiöllä on oikeus kieltäytyä rahoittamasta tässä sopimuksessa mainittuja kohteita, mikäli rahoitusyhtiön ja tilaajan välinen rahoitussopimus päättyy tai rahoitusyhtiö muutoin katsoo saatavansa tilaajalta vaarantuneen. Rahoitusyhtiöllä ei ole velvollisuuksia tilaajan ja myyjän välisessä ylläpitosopimuksessa mainittujen teknisten tai yllä- ja kunnossapitovelvoitteiden osalta. Kaikki sopimuksen ja sen liitteiden mukaiset velvollisuudet säilyvät myyjällä ja tilaajalla. Myyjän velvoitteiden laiminlyönti ei oikeuta kaupunkia pidättäytymään vuokran maksusta rahoitusyhtiötä kohtaan. 17. Erimielisyydet Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 18. Sopimuksen purkaminen Toimituksen toistuvat puutteet ja laiminlyönnit joista on huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkamisperuste. Sopimuksen purkaminen tilaajan taholta tällaisessa tilanteessa ei oikeuta myyjää saamaan mitään korvausta. Lisäksi tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos myyjä on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen tai jos myyjä ei toimita määräajassa kyseisiä selvityksiä. Ennen sopimuksen purkamista tilaajan tulee kirjallisesti huomauttaa myyjää laiminlyönnistä ja ilmoittaa sopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä korjata tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava toiselle sopijapuolelle kirjallisesti ja purkamisilmoituksessa on ilmoitettava purkamisen perusteet. 19. Sopimuksen voimaantulo Sopimus syntyy kun kaikki sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

8 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 8(8) 20. Allekirjoitukset Tämä sopimus on laadittu kolmena samasanaisena kappaleena, yksi kullekin sopijapuolelle. Helsingissä Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Silja Hyvärinen osastopäällikkö xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Pekka Isoniemi ylläpitotoimisto toimistopäällikkö Nordea Rahoitus Suomi Oy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Liitteet: liite 1 liite 2 liite 3 liite 4 Mahdolliset lisäkirjeet, Tarjouspyyntö liitteineen JYSE 2014 Tavarat Myyjän tarjous teknisine piirustus- ja valokuvaliitteineen

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA 2014 2015 TARJOUSPYYNTÖ

KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA 2014 2015 TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 8 KULJETUSPALVELUIDEN HANKINTA 2014 2015 TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka Liikelaitos (Tilaaja) pyytää tarjoustanne aika- ja yksikköhintaperusteisista

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

Mallialueen suunnittelu sopimus pp.kk.201v

Mallialueen suunnittelu sopimus pp.kk.201v Ma213-18 Mallialueen suunnittelu sopimus pp.kk.201v Ma213-18 Päivitys Kuva asemoidaan asiakirjan oikeaan reunaan tekstin tasossa. Jos kuva ulottuu koko asiakirjan leveydelle, vasen marginaali on 2 cm.

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Liite 5 1(9) SOPIMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLLON KULJETUKSISTA. Nurmijärven kunta, (jäljempänä Kunta tai Sopijaosapuoli )

Liite 5 1(9) SOPIMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLLON KULJETUKSISTA. Nurmijärven kunta, (jäljempänä Kunta tai Sopijaosapuoli ) 1(9) SOPIMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLLON KULJETUKSISTA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunta, (jäljempänä Kunta tai Sopijaosapuoli ) Y-tunnus: 9014643-2 X, (jäljempänä Palveluntuottaja tai Sopijaosapuoli

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015 1 KONETYÖPALVELUT TALVIHOITOTÖISTÄ 2015-2017 1 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitos (Tilaaja) pyytää tarjoustanne aikaperusteisten talvikunnossapitotöiden suorittamisesta.

Lisätiedot

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN 1. Sopijapuolet Ostaja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,, 60800 Ilmajoki. Y-tunnus: 2220682-7 Yhteyshenkilö: Sopimusasioissa kuntayhtymän johtaja tai hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

HUS:N JA TOIMITTAJA OY:N SOPIMUS VIRTSALIUSKANLUKULAITTEIDEN JA NIIDEN KULUTUSTARVIKKEIDEN HANKINNASTA

HUS:N JA TOIMITTAJA OY:N SOPIMUS VIRTSALIUSKANLUKULAITTEIDEN JA NIIDEN KULUTUSTARVIKKEIDEN HANKINNASTA SATU 10.9.2014 LIITE 8 Sopimus 1 (6) HUS:N JA TOIMITTAJA OY:N SOPIMUS VIRTSALIUSKANLUKULAITTEIDEN JA NIIDEN KULUTUSTARVIKKEIDEN HANKINNASTA Liite 3. 1. Sopijapuolet Tilaaja HUS (jäljempänä HUS tai tilaaja)

Lisätiedot

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5 SOPIMUSLUONNOS SOPIMUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

Puitesopimusta ja sen sisältöä koskevissa asioissa yhteydenotto tehdään sopijapuolten edustajille:

Puitesopimusta ja sen sisältöä koskevissa asioissa yhteydenotto tehdään sopijapuolten edustajille: 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta / Sivistystoimi, y-tunnus 9014643-2 Käyntiosoite: Keskustie 2 B, 01900 NURMIJÄRVI Postiosoite: PL 37, 01901 NURMIJÄRVI Palveluntuottaja, jäljempänä Työnohjaaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet.

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet. JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Kauppa- ja teollisuusministeriön valtion hankinnoista annetun asetuksen(1416/93) perusteella 22.12.1993 vahvistamat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

HUS:N JA TOIMITTAJA OY:N SOPIMUS CLOSTRIDIUM DIFFICILE ANALYTIIKAN HANKINNASTA KÄYTTÖKORVAUSPERUSTEISELLA HINNOITTELULLA

HUS:N JA TOIMITTAJA OY:N SOPIMUS CLOSTRIDIUM DIFFICILE ANALYTIIKAN HANKINNASTA KÄYTTÖKORVAUSPERUSTEISELLA HINNOITTELULLA DIPAL 16.6.2015 LIITE 4 Sopimus 1 (6) HUS:N JA TOIMITTAJA OY:N SOPIMUS CLOSTRIDIUM DIFFICILE ANALYTIIKAN HANKINNASTA KÄYTTÖKORVAUSPERUSTEISELLA HINNOITTELULLA 1. Sopijapuolet Tilaaja HUS (jäljempänä HUS

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA

HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1 (6) Liite 4 HANKINTASOPIMUSLUONNOS VESITEKNIIKKA TUOTERYHMÄN VENTTIILEISTÄ, LIITOSOSISTA, MUHVILUKOISTA JA KORJAUSMUHVEISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Nurmijärven kunta Keskustie 2 B 01901 Nurmijärvi

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2015 2018 TARJOUSPYYNTÖ

ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2015 2018 TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIKUNNOSSAPITO 2015 2018 TARJOUSPYYNTÖ ÄÄNEKOSKEN, SUOLAHDEN, KONGINKANKAAN JA SUMIAISTEN TAAJAMIEN KATUJEN JA PIHOJEN

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot 27.8.2013

Yleiset sopimusehdot 27.8.2013 Yleiset sopimusehdot 27.8.2013 Saatekirje yleisiin sopimusehtoihin 27.8.2013 Arvoisa Elintarviketeollisuusliiton jäsenyrityksen edustaja Elintarviketeollisuusliitto on valmistellut nämä yleiset sopimusehdot

Lisätiedot