Kaupungin solmukohdassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungin solmukohdassa"

Transkriptio

1 Kaupungin solmukohdassa Keskustorilla oleskelevien näkemyksiä paikan päältä Noora Karumaa Kaupunkikeskustan strateginen kehittäminen: Uudenlaiset osallistumismenetelmät ja tiedontuotanto käytännössä HALYAS14 raportti

2 Sisällys 1. Ongelmallista oleskelua Tampereen keskustassa Tilannehaastattelut Aineisto Hengaajat Muut oleskelijat Lopuksi Lähteet

3 1. Ongelmallista oleskelua Tampereen keskustassa Tampereen Kuninkaankadun ja Puutarhakadun risteys eli Anttilan kulma politisoitui kesällä Keskustelua kävelykadulla oleskelevista alkoholia juovista aikuisista käytiin Aamulehdessä ja Aamulehden verkkosivuilla. Aamulehdessä ääneen pääsi Kuninkaankadun liikkeenpitäjiä, kaupungin edustajia, kansalaisia nettikommenteissaan ja myöhemmin myös kaksi Anttilan kulmalla olevien penkkien käyttäjää. Anttilan kulman tapaukseen liittyvissä Aamulehden Internetsivujen uutisartikkelien kommenteissa toiseksi samankaltaiseksi keskustan ongelmakohdaksi nostettiin Keskustorin Juvenes-kioskin ympäristö. Keskustorin Juvenes-kioskin ympäristössä eli McDonaldsin kulmalla oleskelee aikuisten lisäksi myös nuoria. Aukio mahdollistaa keskustan toimintojen keskellä olemisen, mutta samalla seisahtumisen. Erilaiset keskustan liikenteen virtaukset rajaavat paikkaa. Vieressä on vilkas Hämeenkatu, tiuhaan käyvä McDonaldsin ovi sekä linja-auto- ja taksipysäkkien liikenteen solmukohta Keskustorilla. Aukio on risteyskohta, jossa voi kuitenkin tarkkailla keskustan vilinää sivusta olematta kenenkään tiellä. Ihmisten alkoholinkäyttö ja päihtymys voivat saada sivustakatsojalle paikan näyttäytyvän epäviihtyisänä ja vaarallisena, sellaisena johon ei tee mieli jäädä viettämään aikaa. Samanlaisen negatiivisen kokemuksen saattaa aiheuttaa myös ihmisten ei-toiminnallisena ilmenevä oleskelu, tyhjän toimittaminen, vaikka siihen eivät päihteet liittyisikään. Nuorison hengailukulttuurista ja siihen liittyvistä konflikteista ovat kirjoittaneet esimerkiksi Kuusisto-Arponen ja Tani (2009). Kuusisto-Arponen ja Tani käsittelevät muun muassa nuorten kohtaamaa sosiaalista kontrollointia kauppakeskuksissa, jotka ovat ensisijaisesti kuluttamiseen tarkoitettuja tiloja. Tutkimuksessani lähestyin McDonaldsin kulmaa tavoitteenani saada selville kyseisessä paikassa aikaa viettävien näkemykset ja kokemukset tästä paikasta. Mitä siellä tehdään ja miltä tämä ongelmakohteeksikin politisoitunut kohde näyttää paikan päällä oleville ihmisille? 3

4 2. Tilannehaastattelut Aineiston keräsin käyttäen menetelmänä tilannehaastatteluita. Tilannehaastattelussa kysytään ihmisiltä näkemyksiä rajattuun aihealueeseen liittyen. Haastattelut ovat lyhyitä ja kysymysten aihealue liittyy joihinkin haastattelutilanteessa läsnä oleviin elementteihin, kuten ympäristöön tai meneillään oleviin toimintoihin. Tilannehaastattelu sopii menetelmänä paikkojen tutkimiseen, sillä paikan päällä tutkimuksen kohteena olevassa tilassa myös haastateltavien kokemus paikasta on läsnä. Sovelsin haastattelutilanteissa hahmottelemaani haastattelurunkoa. Haastattelurungon toisen (2.) kohdan kysymykset paikasta ovat tutkimukseni keskiössä olevia kysymyksiä, joihin pyrin saamaan vastauksen. Kolmanteen kohtaan listatut kysymykset toimivat mahdollisten laajempien kysymysten malleina, mutta pyrin haastatteluissa keskustelunomaisuuteen. Tilannehaastattelun soveltuvuutta asukkaiden kaupunkisuunnitteluun osallistamisessa arvioin tämän raportin viimeisessä luvussa. Tilannehaastatteluiden kysymysrunko: 1. Esittelen itseni ja kerron millä asialla olen. 2. Kysymyksiä paikasta -Oleskeletko usein tässä? -Mitä teet tässä? 3. Laajempia kysymyksiä -Miten päätit tulla tähän? / Päätitkö jotenkin tulla tähän? / Miksi tässä? -Onko tämä hyvä paikka tehdä sitä mitä olet tekemässä? / Miksi on, miksi ei? -Mitkä ovat tämän paikan parhaat puolet? -Mikä tässä paikassa on huonoa? Mikä häiritsee? -Voisiko tätä paikkaa tehdä jotenkin kannaltasi mukavammaksi? -Asutko Tampereella? Missä päin? -Miten (millä kulkuneuvolla) tulit tähän? 4

5 -Vietätkö aikaa muualla Tampereen keskustassa? -Missä et mielelläsi vielä aikaa keskustassa? -Millainen olisi ihanteellinen paikka oleskella? -Sana on vapaa 3. Aineisto Haastatteluja keräsin välisenä aikana Aleksis Kiven kadun ja Hämeenkadun risteyksen eteläpuolella kioskirakennuksen ympärillä. Suurin osa haastatteluista käytiin perjantaina ja lauantaina ilta-aikaan, mutta tein muutamia haastatteluita myös päiväsaikaan arkena. Hain haastateltaviksi aukiolle seisahtuneita ihmisiä. Hämeenkadun ohikulkijat ja jalkakäytävän ja autotien väliin jäävillä linja-autopysäkeillä seisseet ihmiset rajautuivat täten haastattelujen ulkopuolelle. Haastattelutilanteita oli yhteensä 16 ja haastateltavia yhteensä 31 henkilöä. Kokonaisuudessaan haastatelluista oli naispuolisia 13 ja miespuolisia 18. Suurin osa haastatteluista tehtiin viikonloppuina, perjantaina ja lauantaina alkuillasta. Mutta muutama haastattelu käytiin myös päiväsaikaan tiistaina ja torstaina. Olin varautunut tekemään haastatteluja myös englanniksi, mutta kaikki tehdyt haastattelut käytiin suomeksi. Kulmalla oleskelevia nuoria oli 18 haastatelluista, joista tyttöjä 7 ja poikia 11. Ihmisiä, jotka eivät olleet viettämässä aikaa aukiolla hengailumielessä, vaan muista syistä, oli haastatelluista 13. Näistä aukiolla muista syistä seisahtuneista suurin osa oli oletettavasti täysi-iän ylittäneitä, heistä naisia oli 6 ja miehiä 7. Hengaajat: Tyttöjä yhteensä 7 ja poikia 11. Muut oleskelijat: Naisia yhteensä 6 ja miehiä 7. En kysynyt haastatelluilta mitään taustatietoja, kuten ikää tai nimeä. Kerroin, että opiskelen yliopistolla ja olen tekemässä tutkimusta yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Pyysin 5

6 jokaiselta haastatellulta lupaa haastattelujen luottamukselliseen nauhoittamiseen. Kaksi haastateltavaa kieltäytyi keskustelun nauhoittamisesta, mutta antoivat luvan keskustelun sisällön käyttämiseen aineistona (ks. haastattelu numero 10). Olen luokitellut haastattelut kahteen alalukuun Hengaajiin ja Muihin oleskelijoihin. Ensimmäiseen kuuluvat haastatellut, jotka hakeutuvat paikkaan viettämään vapaa-aikaa. Ensimmäiseen hengaajien ryhmään kuuluu pelkästään nuoria. Toiseen ryhmään kuuluvat haastatellut, joille aukio on seisahtumispaikka: he ovat jatkamassa matkaa. Hengaavat nuoret kuitenkin käyttävät paikkaa myös kaikilla samoilla tavoilla kuin toiseen ryhmään luokitellut: tapaamisten sopimiseen ja bussin odotteluun. Olen numeroinut haastattelutilanteet ajallisen järjestyksen mukaan (Haastattelu 1 jne.). Haastateltuja en ole eritellyt juoksevan numeroinnin mukaan läpi raportin, mutta eri henkilöt olen erotellut numeroin kunkin haastattelun sisällä sikäli kuin katsoin tarpeelliseksi. 4. Hengaajat Haastattelu 1 Perjantaina 8. helmikuuta 2013 haastattelin puoli kuuden aikoihin illalla neljää nuorta, jotka seisoskelivat Juvenes-kioskin ja McDonaldsin välisellä alueella. Hetken kuluttua seuraan liittyi lisää nuoria, joista kolme otti osaa haastatteluun. Kertomansa mukaan nuoret olivat kokoontuneet aukiolle viettämään perjantai-iltaa kavereiden kanssa, kaksi kertoi tulleensa ryyppäämään. Kaksi haastatelluista mainitsi ettei ole juonut alkoholia lainkaan ja yksi kommentoi siihen, että ei hänkään ole juurikaan juonut. Yksi omien sanojensa mukaan kolalinjalla olleista nuorista ilmaisi huolensa myös siitä, millaisen kuvan heidän porukkansa haastatteleminen antaa: Tota, toivottavasti sä et uppaa tätä mihinkään, sillä me saadaa Tampereesta vitunmoine alkoholistikuva. (Haastattelu , haastateltava 1/4.) Huomautuksella hän todennäköisesti viittasi lähinnä erääseen porukassa olleeseen poikaan, joka oli äänekkäällä päällä. 6

7 Kysyessäni syytä sille, miksi haastateltavat olivat kerääntyneet juuri kyseiseen paikkaan, he kertoivat aukion olevan kokoontumispaikka. Bussiyhteyksien takia siihen on kätevä kaikkien tulla eri puolilta kaupunkia. Paikalta myös lähdetään muihin paikkoihin yhdessä. Oleskelun kannalta huonoja puolia oli nuorten mielestä erityisesti kylmyys. Pakkasta oli perjantaiillalla -5-7 astetta. McDonaldsiin osa oli lähdössä käymään vessassa. Eräs kertoi, ettei pidä McDonaldsin vartijoista. Seurueessa selvin päin ollut haastateltu sanoi, että vaikka kylmyys häiritsee niin näitten kans on ny paha mennä tonne sisälle, viitaten näillä erityisesti seurueen alkoholia nauttiviin poikiin (Haastattelu , haastateltava 1/2). Myös paikalla liikkuvat epämääräiset ihmiset mietityttivät nuoria, mutta omassa hyvässä porukassa olo tuntuu turvalliselta: H5: Se on hyvä ku meil on luotettava porukka. Meil on... H2: Meil on tää tässä tää meijän ihana poika! H5:...kavereita eli tääl ei niinku tarvii pelkää yhtää, ei spurgut ikinä uskalla tulla tänne vittuileen meille onneks. Aukion ja McDonaldsin lisäksi yhtenä hengailupaikkana maininnan saa Koskikeskus. Koskikeskus on nuorten oleskelupaikka, mutta mielipiteet Koskikeskuksesta ovat ristiriitaisia. Yksi mainitsee Koskikeskuksen vihoviimeisenä kohteena oleskelulle, koska siellä oleilee lähinnä nuorempaa väkeä. Koskikeskuksen nuoriso vaikuttaa myös olevan aivan oma ilmiönsä, yhden haastateltavan kommentin perusteella: No onneks, onneks mä en oo ikinä kokenu mitää Koskari-teiniyttä, ne on nii noloja, se on niin noloo ettei mitää rajaa. (Haastattelu , haastateltava 1/6.) Koskikeskus on kuitenkin yksi paikka, jossa nuoriso oleilee sisäpaikkojen puuttuessa. H2: Joo, yleensä me ollaa täällä mutta jos tulee kylmä eikä päästä Mäkkii ni mennää Koskarii Minä: Koskarii, okei. Eiks Koskariki mee jossai vaihees kiinni? H2: Joo, se menee... Monelt se menee? Kymmeneltä. Menee kymmeneltä mun mielestä viikonloppuna, ni sit siirrytään tänne tai sit lähetää jonneki muualle. Toiveena nuorilla oli paikka keskustassa, jossa voisi oleilla sisällä. Eräs haastatelluista yhdisti sisäpaikan myös mahdollisuuteen olla ryyppäämättä: Siis nuorilla on joitaki hyviä paikkoja täällä, 7

8 mut sais olla kyllä vähä lisää... Ettei just täällä porukka ryyppää viikonloppuna. (Haastattelu , haastateltava 1/3.) Toiveena on nuorisolle paikka, jossa voisi esimerkiksi pelata biljardia tai pingistä. Lisäksi haastatellut kertoivat pitävänsä Tampereesta, erityisesti mukavien ja sosiaalisten ihmisten takia. Maininnan sai myös Tammerfest yhdelle haastatellulle mieleisenä tapahtumana. Haastattelu 6 Perjantaina 15. helmikuuta kello kolme nuorta seisoo aukiolla kioskin ja Commercen talon kulman välissä lähellä jalkakäytävää. Kaksi poikaa ja yksi tyttö kertovat tavanneensa kaverin aukiolla ja olevansa ohikulkumatkalla. Kaikille paikka on tuttu, mutta useimmiten siitä kävellään vain ohi, koska se on reitin varrella esimerkiksi matkalla musiikkipajalle (Haastateltava 6/2). Yksi haastateltava kertoo, että kyseiseen paikkaan on helppo sopia tapaaminen (H 6/1). Toinen sanoo, että hän usein törmää tuttuihin siinä kohtaa, mutta ei varsinaisesti yleensä sovi tapaamista (H 6/2). Kolmas kertoo kävelevänsä siitä lähinnä läpi (H 6/3). Yksi myös kertoo odottavansa Keskustorilla bussia päivittäin. Paikassa kolmikosta kahta häiritsevät erityisesti roskat. Kolmas ilmoittaa ettei pidä paikasta. Haastatellut puhuvat ihmispaljoudesta seikkana, joka tekee paikasta epäviihtyisän. Yhtä haastatelluista häiritsevät epämiellyttävät ihmiskontaktit, joihin hän saattaa joutua erottuvan tyylinsä takia (H 6/2). Haastateltu sanoo, että kulmaus oli parempi paikka silloin kun McDonalds oli suljettuna (H 6/2). Myös paikalla oleskelevat muut nuoret saavat kritiikkiä. H2: Sillon ku tota Mäkkärii ei täs ollu ni tä oli sillon parempi paikka, hehe, se kyllä. Minä: Aijaa? Miten tä oli erilainen? H3: No nii! H2: No esimerkiks Mäkkäris käy niinku just kaikennäkösiä tollasia... lissuja ja hoppareita ja tällasia, ja ne on niinku, ne ei oo suvaitsevaisia mun mielestä... H3: Ei munkaa. H2:...tai siis en mä nyt sano tollai yleistäen, mutta kyl niinku musta ainaki tuntuu että noista hoppareista ja tollasista löytyy sellasta porukkaa, ettei ne suvaitse esim punkkareita vaik meillä ei oo mitää ketää vastaa. H3: Joo ja sit nä on ihan suoraan sanottuna idiootteja, vittu nä noita mäkkärin kylttejä kaatelee koko ajan ja heittelee kaikenmaailman roskia sun muita ja... 8

9 H2: Mm, vaikka tos on roskis niin ni roskat... Kato ny tostaki näkee, ne roskat täytyy pistää tohon vaikka tos on roskis vieres! Ikään kuin yhteenvetona haastateltavat luettelevat paikasta epäviihtyisän tekeviä asioita: Häiriköt, roskat, ihmispaljous, pulsut, narkkarit ja tupakkaa sekä rahaa pyytävät ihmiset. Kolmikko on kuitenkin ratkaissut viihtyvyysongelmat hakeutumalla mieluummin muualle. H2: Nii, mut eihä eihä ny tietenkää voi niille sanoo että te ette saa olla täällä H3: Nii, niimpä, et kaikkien paikkahan tää on Busseille toivotaan lisää katettuja pysähdyspaikkoja, jotakin päätepysäkin kaltaista tai sisätilaterminaalia. Haastatellut puhuvat myös siitä, miten keskustassa ei voi oleskella ilman rahankäyttöä. H3: Jos tänne muutenki sais tänne Tampereelle niinku tulla ees pari semmost jotai tilaa tiäkkö niinku et missä vois vaan niinku hengata tai sillee et niinku et ei tarvii mennä sinne ostaan jotai että sä voit olla siellä H1: Nii aina, keskustassa ku on nii sitte pitää ainaa niinku jos menee johonki ni pitää ostaa jotai et saa vaikka istuu jossai kahvilassa (...) H2: Se on ihme ku tarvii rahaa jo pelkästää jo siihe olemiseen! Yhden haastatellun mieleen muistuu tapaus liikekeskus Siperiasta, josta hänet seurueineen häädettiin vartijan toimesta, vaikka kukaan ei juonut alkoholia, eikä kuulemma muita ihmisiä juurikaan paikalla liikkunut. H2: Siel on vittu 400 neliöö tyhjää tilaa, mut siel ei saa silti olla kukaa! Et mikä vitun idea täs on? Mua vituttaa se niinku ihan törkeesti, et tääl on taloja tyhjillään mut niis ei saa olla! Toiveita on myös vihreyden ja puiden lisäämisestä keskustan katukuvaan rakennusten sijaan. Yksi näkee vanhat rakennukset kuitenkin kauniina katsoa, johon kylläkin toinen esittää eriävän mielipiteen. Haastattelu 12 9

10 Torstaina keskipäivällä kioskin ja Commercen talon välissä nuori mies kertoo odottavansa bussia. Hän kertoo olevansa paikassa usein, melkein joka päivä, mutta yleensä ryyppäämässä. Hän valittaa paikan huonoa ilmapiiriä. Ilmapiiriä huonontavina ihmisinä hän mainitsee narkkarit ja juopot ja toteaa, että paikassa on kyllä mukaviakin ihmisiä. Aukiolla hän kertoo oleskelevansa yleensä porukassa. Ihmisten viemistä poliisiasemalle hän ei näe ratkaisuna ilmapiirin parantamiseen. H: Sen sijaan että ne juopot vietäs yöks asemalle ni ne vois pistää vaikka hoitoon, että eihä ne siitä mihinkää parane jos ne yöks heittää niinku putkaan Minä: Aivan, onks nimenomaan juopot ne tän kohdan ikävin asia? H: Ei tääl oikee muuta ookkaa mistä valittaa, että eihä noi kerjäläiset nyt haitakskaa oo täällä. Selitystä sille, miksi hän ja kaverinsa kokoontuvat juuri sille paikalle haastateltu ei osaa sanoa: kaikki vain tulevat. Hän kertoo, että McDonaldsin kulmalla oleillaan lähinnä talvella. Kesällä mennään Koskenrantaan. Hänen toiveenaan olisi iloisempi katukuva, johon voisi myötävaikuttaa esimerkiksi toimiva terveydenhuolto. Haastattelu 14 Lauantaina 23. helmikuuta seitsemän jälkeen illalla McDonaldsin kulmalla lähellä jalkakäytävää seisoo kaksi nuorta tyttöä perus viikonlopun hengausta harrastamassa. He ovat muualta, mutta käyvät usein Tampereella. Päiväsaikaan he kiertelevät keskustan kauppoja ja oleilevat joskus myös Koskikeskuksessa. Nyt heillä oli lomaa ja he olivat aiemmin nähneet paikassa oleilevan ihmisiä, joten he päättivät tulla myöhemmin katsomaan mitä paikan päällä on. Aukiolla seistessä tytöt eivät kuitenkaan olleet vakuuttuneita. H1: melkein justiin tultii Mäkkäristä tähän H2: Ihan tämmöst perus, aika turhaa... Ei tääl oo sille mitää oikee nähtävää H1: Ei me oikeestaa, ei vaa ollu oikee mitää sillee tekemistä ni tultii vaa kattoo sillee et ketä tääl liikkuu ja näkyykö tuttuja Toinen luonnehtii koko paikkaa vähän spurguksi ja toista haastateltua häiritsevät erityisesti useat tupakoitsijat, sillä hän inhoaa tupakkaa. He ovat havainneet myös ikävää kuppikuntaisuutta 10

11 paikalla oleskelevien nuorten keskuudessa. Kylmyyden takia paikassa ei jaksa kovin pitkään seistä, haastateltavien mielestä jonkinlainen yötä päivää auki oleva sisätila keskustaan olisi hyvä saada. Haastattelu 15 Lauantaina illalla kaksi nuorta miestä oleilee kioskin katoksen vieressä. He ovat sopineet tapaavansa kyseisessä paikassa, mutta eivät oikein enää tiedä miksi seisovat siinä. Heillä ei ole juurikaan hyvää sanottavaa paikasta. H1: Tä on ihan kamala paikka mä en ees tiiä miks mä tulin tänne Minä: Ihan kamala? Mikä täst tekee kamalan? H1: No ei tääl mitään oo H2: No tä on ruma ja pimee ja turha paikka Toinen mainitsee, että aukio on erityisesti kokoontumispaikka, josta lähdetään etenemään muualle. Toinen kertoo tulleensa paikalle etsimään päihteitä, joita ei kuitenkaan ole löytynyt. Paikan pimeyttä ja ankeutta haastateltujen mukaan korostavat alkoholistit ja se ettei paikassa ole oikein mitään muuta kuin pari kauppaa. Haastattelu 16 Kolme nuorta tyttöä hengaa aukion keskellä lauantaina seitsemän jälkeen illalla. Tytöt kertovat olevansa paikalla lähes päivittäin, mutta erityisesti viikonloppuisin katsomassa josko paikalla olisi tuttuja, joita moikata ja joiden kanssa viettää aikaa. Mitään erityistä sopimista paikalla näkemisestä ei tarvitse suorittaa, vaan yleensä jo tiedetään että tuttuja on paikalla. H1: Ei vaa siis se on lähinnä ollu sitä aina että automaattisesti tietää että tääl on jotain, tai jotain ihmisiä, ja sitten vaan tänne tulee, et täällä on jotain tai sitten ei oo, sitte sen jälkee yleensä aletaa pirauttelee että missä kaikki on Sisäpaikan tarve tulee keskustelussa nopeasti esille. "No ehkä nyt tällain talvella tä on ollu vähä huono ku ei oo, ei oo oikee mitää paikkaa missä olla sisällä ku joka paikast kuitenki häädetään, et kesällä on ihan ok kuitenki." (Haastattelu 16, haastateltava 16/1.) Koskikseskuskin on erään haastatellun mukaan muuttunut niin paljo, ettei siellä ole enää istumapaikkoja. 11

12 H3: No joku nuorten hengailupaikka ois ihan kiva H2: No mää just meinasin sanoo et joku... H1: Noku sinneki joku idiootti on pistäny säännön et siel ei saa olla kännissä ja sitten ne tulee puhalluttamaan ja kaikki on pilalla H3: Eiku semmone missä saa oikeesti olla miten on! H2: Että kylhän niinku tuolla koskipuistolla on se nuorisokahvila, mutta siin on taas se et siel on niitä tiettyjä ihmisiä sitten sinne ei viitti mennä ku ei tunne itteensä tervetulleeks siihen sakkiin Yhden haastatellun toiveena olisi erityisesti paikka, jossa voisi soittaa musiikkia ja esiintyä. Paikka saisi olla jotain muuta kuin nuorisotila; paikka kaikille. H1: No esimerkiks treenikämppä ja yks mitä mä oon miettiny on just joku esim kahvila jossa voi tulla esiintyyn aina tiettynä päivänä, esimerkiks, mut se on vaa tietty yks vaihtoehto monista. Kahden haastatellun mielestä kioskin aukion häiritseviä tekijöitä ovat huutavat juopot, mutta yksi sanoo etteivät semmoset perus puliukot mitään haittaa. Haastattelu helmikuuta lauantai-iltana nuori mies on tullut kävellen kioskin takana olevan katoksen alle tupakalle. Hänen seurassaan on nuori nainen ja hän kertoo, että he olivat sopineet tapaamisen kyseiseen paikkaan. Katoksen ja palvelut haastateltu mainitsee alueen hyvinä puolina. H: No täs on hyvää ku täs on tää katos, talvella varsinki ja sateella, ja sit täs on kaupat ja Mäkki lähellä Haastateltu toivoo parempia vessoja entisten tilalle tai ainakin toimivia valoja vessoihin. 5. Muut oleskelijat Haastattelu 4 12

13 Perjantaina 15. helmikuuta kello puoli kahdeksalta illalla nuori mies on saapunut bussilla odottelemaan kaveriaan ja seisoskelee Pentik-myymälän kohdalla aukiolla, bussien pysähdyspaikan puolella kioskia. Hän ja kaverinsa olivat sopineet tapaavansa paikalla ja koska haastateltu tiesi mistä suunnasta hänen kaverinsa on tulossa, hän oli valinnut paikan lähellä Aleksis Kiven kadun kulmaa. Haastateltu kertoo, että odottaa usein bussia Keskustorilla, mutta ei muuten juurikaan oleile paikalla. Paikkana hän ei koe aluetta mitenkään ihmeellisenä. Hän on tehnyt huomion, että lähinnä nuorempi sukupolvi ja alkoholinkäyttäjät oleskelevat aukiolla. H: Nuorempaa sukupolvee ja sit noita vanhempia asiantuntijoita hehe paikalla ni H: No varmaan pahimmillaan niinku täs on aika paljon semmost känniporukkaa ni se ny ehkä vähä pistää karttamaan Haastateltu kaipaa aukiolle lisää kioskeja, parempaa kahvilaa ja sisätilaa. H: Tampereen keskustahan tää nyt on tavallaan, siihen nähden ehkä vähän tämmöne, mitenkäs sen sanois (.) karu, mutta kai tässä vois olla tietty enemmän jotain tyyliin kioskeja tai muuta vastaavaa. Haastattelu 5 Perjantaina illalla nuori mies seisoskelee Vikkula-baarin edessä Commercen talon (rakennus Aleksis Kiven kadun ja Hämeenkadun eteläisessä kulmassa) seinustalla ja kertoo olevansa menossa pubiin kaverinsa kanssa, joka tuleekin kohta paikalle. H1: Mä tykkään siit kontrastist miten niinku nää talot niinku, on niinku jotenki näihi muihin, mut et tähä ehkä viihtyvyyttä ni... Kyl mä tykkään, tuol on semmosii hyvii paikkoi misä saa niinku ihminen rauhaa. Se ois mul tosi tärkeet et ihmisil ois rauhaa. Minä: Tuleeks se kontrasti esimerkiks tästä Juvenes-kioskista ja tästä (osoitan Commercen taloa) vai? Vai mitä tarkotat? H1: Kyllä, joo joo! Joo ja et mun mielest se on hyvä et noi kaikki lämpöilmapumput on tosa tosi rumasti. Sit toi niinku talo on tosa noi... (Näyttää Commercen taloa.) Molempia haastateltuja häiritsevät erityisesti mainokset. Vanhojen talojen ikkunoihin mainokset eivät sovi ja katukuva on sekava mainosten paljouden takia. Valaistus voisi olla tunnelmallisempi. Toinen haastatelluista mainitsee seinien töherrykset asiana, mistä ei pitäisi ihmisiä sakottaa. 13

14 Paikalla olevaa nuorisoa ei toisen haastatellun mielestä pitäisi yrittää häätää, koska hänen mielestään kyseinen paikka on hyvä oleskella, sillä nuoret näyttävät viihtyvän ja paikassa näkee paljon ihmisiä ja voi täten oppia paljon. Haastatellut toivovat paikalle istuskeluun sopivia penkkejä. Haastattelu 7 Keski-ikäinen nainen seisoo aukion takana Pentik-liikkeen edessä ja kertoo tulleensa ystäväänsä tapaamasta ja nyt odottavansa bussia. Haastateltu kertoo, että ei kovin usein odota bussia Keskustorilla, mutta silloin tällöin iltaisin. Hän kokee paikan levottomana. H: Tässä on kyllä hyvää tää, että tässä voi niinku oleilla, mutta sitten tosiaan tää on nykyään tämmöstä aika rauhatonta meininkiä. --- H: No, joskus on käyny nii että mä oon seisoskellu tällä ja yhtäkkiä on lentäny pullo jostaki kohti että. Mutta ei muuta oo tapahtunu, mä ny tosiaan seisoskelen täälä reunoilla yleensä. Levottomuudesta huolimatta hän on kuitenkin sitä mieltä, että Keskustori on nuorille oikeutettu paikka oleskella. H: No emmää oikeestaa tiiä, ku toisaalta mul tuli itelle mielee just ne ajat ku ite kulki kaupungilla iltasin ni tä on kyllä ihan hyvä paikka semmoseen ja täytyyhän noittenki saada jossakin olla noitten nuorten ihmisten ketkä tulee tänne tapaamaan. Emmä tiä mun mielestä tä on nykyään jo aikasemmin päivälläki tai alkuillasta tä on tosi levoton. --- H: Emmä tiä voiko mitenkään rauhottaa, ku ei ihmisiä voi ajaa poiskaan eikä ihmisiä voi karsinoida... Nii, ja mun mielestä tä on siitä hyvä paikka että täs on kaikkee ympärillä sopivasti. Haastattelun lopuksi haastateltu perää vielä jotakin ratkaisua Hämeenkadun pyöräilijöiden ja kävelijöiden yhteiselon ongelmiin. Haastattelu 8 Nuori nainen odottaa kaveriaan Juvenes-kioskin katoksen alla perjantaina 15. helmikuuta kahdeksan jälkeen illalla. Hän kertoo, että on tullut paikalle bussilla ja kaverinsa tulevan myös 14

15 bussilla. Kioskille on hyvä sopia tapaaminen, koska busseilla pääsee paikalle helposti. Kun kaveri tulee, he ovat jatkamassa iltaa kahville keskustaan. Hyvinä asioina haastateltu mainitsee alueen palvelut: Kioski, Coffee House, McDonalds. Hänen mielestään paikka on päivällä mukavampi, illalla aukiolla ei ole oikein hyvä odotella. Nuoriso, alkoholistit ja nistit huonontavat paikan tunnelmaa. H: Jos vaikka pysyis ainaki siistinä, että täällä ei niinku mitään kaljatölkkejä ois tai mitään ja sit vähä vähemmän noita huumeidenkäyttäjiä Minä: Aivan H: Juopuneita nuoria ja (...) Minä: Nii just, että ois vähä rauhallisempaa? H: Ja vähä turvallisempaaki ois tietenki Minä: Joo. Turvallisempaa? Pelottaaks sua tässä? H: Tähän aikaa yleensä kyllä pelottaa ainaki olla yksin täällä. Yleisesti ottaen haastateltu pitää keskustaa hyvänä paikkana, missä kaikki tarvittava on ulottuvilla. Hän toivoisi Juvenes-kioskin ympäristöä kuitenkin siistimmäksi ja rauhallisemmaksi. Haastattelu helmikuuta tiistaina päivällä kaksi vanhempaa naista seisoo Juvenes-kioskin katoksen vieressä bussipysäkkien puolella. He kertovat sopineensa tapaamisen paikalle ja odottavansa kolmatta henkilöä liittymään seurueeseen. Kioskille on hyvä sopia tapaaminen, koska siten vältetään sekaannukset tien puolien suhteen. Toinen haastatelluista on tullut paikalle ja kävellen ja toinen bussilla. He pitävät paikasta erityisesti kesällä, kun ympäristössä on vihreyttä ja penkkejä voi käyttää. Sateen yllättäessä on katoksia ja lähellä liikkeitä. Kaksikko muistelee, että silloin kun Keskustorin bussikatokset tulivat, niitä moitittiin, mutta he eivät löydä katoksista moittimista. Haastatellut keskustelevat lyhyesti myös viistokadusta ja siitä, miten ihmiset yhä haluavat sitä takaisin. Toinen sanoo, että kyllähän liikenne oli sujuvampaa viistokadun aikoihin, mutta toinen huomauttaa että liikenne on lisääntynyt niistä ajoista. Kerjäläiset eivät heidän mielestään kuulu meidän katukuvaan. 15

16 Haastattelu 10 Kaksi miestä seisoskelee etäämmällä aukion laitamilla Aleksis Kiven kadulla. He viettävät työnsä puolesta aukion läheisyydessä paljon aikaa tai kulkevat siitä läpi, joten heille paikka on tuttu. Haastatellut eivät halua keskustelua nauhoitettavan, koska ovat töissä, mutta vastaavat kysymyksiin yksityishenkilöinä. Toinen kertoo, että McDonaldsin kulmalla käydään huumekauppaa. Poliisiauton läsnäolon haastatellut ovat havainneet rauhoittavan paikkaa, mutta toisaalta ihmisten häätäminen siltä paikalta vain siirtää ihmiset toisaalle. Haastattelu 11 Torstaina 21. helmikuuta kello puoli yksi päivällä vanhempi mieshenkilö odottaa bussia aukion laidalla, Hämeenkadulla olevan ilmoitustaulun vieressä. Hän oleskelee Keskustorilla ainoastaan bussia odottamassa ja bussipalvelut riittävät hänelle hyvin. Muuten hänellä ei ole paikan suhteen mielipidettä suuntaan tai toiseen. Haastattelu 13 Ennen yhtä päivällä torstaina 21. helmikuuta vanhempi nainen on odottamassa bussia Juveneskioskin katoksen alla. Hän kertoo olevansa paikalla vain satunnaisesti. Hänen mielestään paikka on ihan mukava, mutta talvisin on vähän kylmä odotella bussia. Hän toivoisi paikkaan jonkinlaista sisätilaa, esimerkiksi bussiterminaalia. Haastattelu 18 Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello kahdentoista aikaan nuori nainen seisoskelee porukassa Juvenes-kioskin katoksen alla. Hän kertoo, että he ovat vain ohikulkumatkalla ja joku on ostamassa tupakkaa. Hän kertoo kulkevansa paikan läpi usein. Haastateltu kertoo, ettei mielellään jää aukiolle oleilemaan, vaan jatkaa pikimmiten matkaa. H: En tai siis, tosi usein kävelen tästä läpi mutta todella harvoin edes seisahdun hetkeks, paitsi noihin liikennevaloihin et mielelläni jatkan aina nopeesti matkaa 16

17 M: Ahaa, siihen on vissii joku syy sitte? H: Öö no en tunne tätä hirvee sellai mukavaksi hengailupaikaksi kyllä se täytyy myöntää H: Mikäs siihen vaikuttaa? H: Emmä tiiä, varmaa sellane ilmapiiri ja niinku ehkä jopa sottaisuus, tuntuu et tääl on tosi sottaista tässä kohtaa ja semmosta levotonta. Haastateltu sanoo, että siisteyttä parantamalla alueen voisi tehdä viihtyisämmäksi. Hän kuitenkin toteaa, että siisteyden ylläpitäminen voi olla hankalaa jos ihmiset roskaavat koko ajan. Haastateltu kertoi toiseksi alueeseen liittyväksi epämiellyttäväksi tekijäksi ihmispaljouden. Hän sanoi ymmärtävänsä, että bussien pysähtymispaikalle kerääntyy aina paljon ihmisiä, mutta karttavansa itse ihmismassoja. 6. Lopuksi Tampereen Keskustorin ympäristö on paikka, jossa kokoontuu ja piipahtaa jatkuvasti paljon ihmisiä. Toisille Keskustorin kioskin aukio näyttäytyy melko merkityksettömänä paikkana, se on ohikulkumatkan yksi pätkä ja osa bussipysäkkien miljöötä. Muutamissa arkena päiväsaikaan tehdyissä haastatteluissa kyseinen kohta keskustassa ei näyttäytynyt millään tavalla erityisenä. Muutamien bussia odottavien oli hankala paikantaa mistä alueesta ylipäätään halusin haastattelussa mielipiteitä kuulla. Ilta-aikaan ihmiset havaitsivat alueen luonteen kokoontumispaikkana ehkä paremmin, kun taas päiväsaikaan ryhdyttiin muistelemaan aluetta iltaaikaan. Illalla ihmiset katselivat ympärilleen ja osoittelivat puheen lomassa ympäristöstään tarkoittamiaan seikkoja. Nämä havainnot kertovat omalta osaltaan siitä, miten tilannekohtaista ja aikaan sitoutunutta paikan kokeminen on. Aukion epämiellyttäviä ominaisuuksia haastateltujen mielestä olivat roskat ja muu epäsiisteys, sekä synkkyys ja pimeys. Myös rikkinäiset vessat ja sekavien mainosten kirjo mainittiin ympäristöä huonontavina tekijöinä. Eräässä haastattelutilanteessa haastateltavat puhuivat siitä, miten McDonaldsin ollessa hetken poissa toiminnasta, miljöö oli ollut parempi. Joitakin haastateltuja häiritsi ihmispaljous ja jotkut hengailijat mainitsivat paikassa vallitsevan huonon ilmapiirin. Kahdessa haastattelutilanteessa hengailijat ottivat esiin vartijat nuorten oleskelua rajoittavina ihmisinä. 17

18 Kioskin ympärille toivottiin tunnelmallisempaa valaistusta sekä puita ja vehreyttä. Aukiolle kaivattiin parannuksia, jotka tekisivät oleskelusta ja odottelusta mukavampaa: lisää penkkejä, bussiterminaali tai sisätiloissa oleva kahvila. Keskustaan toivottiin myös viikonloppuiltaisin auki olevaa ikärajatonta tilaa, joka ei välttämättä olisi nuorisotila. Esimerkiksi kahvilaa, jossa pääsisi soittamaan musiikkia ja esiintymään. Keskustori on paikka, jonne ihmisiä kokoontuu väistämättä muun muassa linja-autojen päätöspysäkkien ja vaihtoyhteyksien vuoksi. Monet haastatelluista ottivat kantaa julkisuudessakin keskusteltuun ihmisten oleskeluun Keskustorin alueella. Ihmisryhmistä nuoret ja päihteidenkäyttäjät nousivat esille huomiota herättävinä alueella oleskelijoina. Vaikka monet pitivät paikkaa levottomana ja esimerkiksi alkoholia käyttäviä ihmisiä ympäristön häiritsevinä tekijöinä, ihmisten piilottamista katukuvasta ei ehdotettu. Ihmisten oleskeluun alueella vaikuttaa erityisesti se, että risteyspaikkaan on helppo sopia tapaamisia eri puolilta tulevien ihmisten kanssa. Haastateltuja miellytti se, että keskustorilla on kaikki tarvittava lähellä: bussit, kioski ja liikkeet. Paikassa muisteltiin olevan kesäisin myös vihreyttä ja silloin aukion penkkejäkin voi käyttää. Aukion rakennusten vanhan ja uuden muodostama kontrasti sai myös kiitosta. McDonaldsin kulmauksesta hengaajille mieleisen paikan tekivät mukavat ihmiset ja varsinkin kaverit, joiden kanssa vietetään aikaa. Staffans (2004) on väitöskirjassaan tutkinut osallistuvien asukkaiden näkökulmasta kahta erilaista kaupunkisuunnittelutapausta: selkeästi rajautuvaa ostoskeskuksen kehittämistä ja koko kaupungin tulevaisuutta visioivaa ja ohjaavaa yleiskaavan valmistelua. Staffans havaitsi, että suunnitteluprosessi on järjestynyt tavalla, jossa eri toimijoille on varattu omat roolinsa. Esimerkiksi asukkaan roolista käsin esitetyt näkemykset luokiteltiin hänen tutkimassaan prosessissa asukasmielipiteiksi ja myös käsiteltiin tästä kategoriasta. Poliittiselle päätöksenteolle oli tärkeää, että mielipiteitä saataisiin kerättyä useita. (Em ) Vaikka osallistumista olisi paljon, vuoropuhelua asukkaiden ja hallinnon välillä voi olla vähän. Suunnittelijoiden ja asukkaiden eriäviä näkökulmia kaupunkiin Staffans pitää merkittävänä ongelmana kommunikaation kannalta. "Poliitikot ja valmistelijat tarkastelivat kaupunkiympäristöä ulkoapäin erilaisten ohjelmien, suunnitelmien ja strategioiden toteuttamiskohteena, asukkaat taas ympäristöstä itsestään ulospäin katsellen, siinä eläen ja asuen." (Em ) 18

19 Määrällisesti runsaat vastaukset kaupungin selvityksiin asukkaiden mielipiteistä voivat näyttää demokratian kannalta parhaalta ja osallistamisen voidaan katsoa onnistuneen mikäli mahdollisimman moni asukas on ilmaissut kantansa tai kertonut ideoistaan. Saatujen mielipiteiden määrästä voi muodostua ikään kuin itseisarvo. Erilaiset osallistumisväylät tavoittavat eri ihmisryhmiä ja asukkaiden mielipiteiden keräämisen menetelmiä monipuolistamalla voitaisiin laajentaa osallistuvien ihmisryhmien kenttää. Staffans (2004) puhuu asukkaiden järjestelmässä saaneen maallikkoroolin ja suunnittelijoiden ja asukkaiden näkökulmaeron yhdistelmästä osallistuvan asukkaan paradoksina. Kun kansalaisten kuulemisen tavat ja rooli asiantuntijuuden ulkopuolella on määritelty ennalta, asukkaiden mielipiteet voivat jäädä yksittäisiksi kommenteiksi muiden vastaavien sekaan. Tiedon oikeanlainen ilmaisu ja jäsentäminen olisivat tärkeitä vaikuttavuuden kannalta. (Em. 245.) Mielestäni tätä näkökulmien ja suunnitteluosapuolien välistä kuilua voidaan kuroa kiinni jalkautumalla haastattelemaan ihmisiä heidän arkisten toimintojensa keskelle. Tilannehaastattelussa kaupunkilainen pääsee henkilökohtaisesti keskustelemaan näkemyksistään, mikä tuo hallintoa ja asukkaiden elettyä elämään lähemmäksi toisiaan. Haastattelut eivät vaadi osallistujilta aktiivista hakeutumista osallistumiseen, vaan heitä lähestytään koska heidän näkemyksensä halutaan kuulla. Ihmisten aktiivinen kuuleminen ja etsiminen kuultaviksi voi lisätä luottamusta suunnitteluprosessien oikeudenmukaiseen etenemiseen. Menetelmänä tilannehaastattelu mahdollistaa sellaisten ihmisten tavoittamisen, jotka eivät muuten ole aktiivisia osallistujia kaupunkisuunnittelussa. Tilannehaastatteluilla voidaan käsitellä vain rajattuja aihealueita. Haastattelut ovat lyhyitä ja paikallisia. Esimerkiksi tiettyihin kaupungin kohteisiin liittyen tilannehaastattelut tuottavat kokemuksellista tietoa kaupungista hetkestä käsin ja alhaalta ylöspäin. Tilannehaastatteluilla saadaan myös kontakti tiettyjen paikkojen käyttäjiin paremmin kuin laajoilla lomakekyselyillä. Etäällä täytettyyn kyselyyn muisteltu kokemus paikasta voi olla erilainen kuin eletty. Samalla voidaan välttää asukasosallistumisen rutinoituminen päätöksenteon irralliseksi legitimoijaksi ja edistää asukkaiden mielipiteiden roolia ideoiden lähteenä. 19

20 Lähteet Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa ja Tani, Sirpa (2009). Hengailun maantiede. Alue ja ympäristö 51 38: 1 (2009) ss Staffans, Aija (2004). Vaikuttavat asukkaat. Vuorovaikutus ja paikallinen tieto kaupunkisuunnittelun haasteina. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja A 29. Teknillinen korkeakoulu. Espoo. https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/ /2391/isbn pdf?sequence=1 20

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat

Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat Pohdintaa osallisuuden arvosta: Case turvallisuuskahvilat Harri Raisio & Alisa Puustinen DDI T&K-päivä 9.11.2016, Vantaa TURVALLISUUSKAHVILA Ketterä tapa osallistaa laaja joukko ihmisiä yhteiseen keskusteluun

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Kaupunkitutkimuksen päivät, 28.-29.4.2016, Helsinki Jenna Taajamo, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

Suora sitaatti niinkö tosiaan?

Suora sitaatti niinkö tosiaan? @MagSymp16 Suora sitaatti niinkö tosiaan? Lauri Haapanen viittä vaille tohtori toimittaja lauri.haapanen@helsinki.fi www.laurihaapanen.fi Twitter: @LauriHaapanen Esimerkki 1: Kulutusvalinnat Kulttuurilehti,

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi

Kyselytutkimus. Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kyselytutkimus Lappeenrannan nuorisotoimen sometiimi Kysyimme Lappeenrantalaisilta lapsilta, nuorilta ja aikuisilta heidän mielikuvia nuorisotoimesta (painottaen nuoria). Näin he vastasivat. Lapset Lapset

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

IDEA. Manimiitti Järvenperän koulu. @Nuorisopalvelut1. Julkaistu 19.4.2016. Viety eteenpäin 2.5.2016. Espoon nuorisopalvelut LISÄTIETOA KOMMENTIT (59)

IDEA. Manimiitti Järvenperän koulu. @Nuorisopalvelut1. Julkaistu 19.4.2016. Viety eteenpäin 2.5.2016. Espoon nuorisopalvelut LISÄTIETOA KOMMENTIT (59) Tämä idea on luotu Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelussa. https://www.nuortenideat.fi//fi/ideat/654/ Manimiitti Järvenperän koulu IDEA 19.4.2016 klo 12.22 @Nuorisopalvelut1 Tämä on Espoon nuorisopalveluiden

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari 11.2.2005, Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJA

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA Leena Haanpää Nuoret ja vaikuttaminen seminaari Rauma 24.1.2013 NUORET LUUPIN ALLA Hankkeen tavoitteet: -

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja Seinäjoki 17. 18.2.2016 Jari Pirhonen, Elisa Tiilikainen, Marjut Lemivaara Taustaa Tieteellinen artikkeli, jonka aiheena

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form herttaoksanen@gmail.com 25 responses Edit this form View all responses Publish analytics Summary Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? 16% 28% 36% 20% Ei sovi. 5 20% Sopii melko hyvin. 9 36% Sopii hyvin.

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

TIMO LOUHIKARI: RONDO

TIMO LOUHIKARI: RONDO TIMO LOUHIKARI: AVAINKOHTAUS 1. INT. IN TALO, ETEINEN PÄIVÄ Ovikello soi, Rondo menee avaamaan oven, TV:n ääni pauhaa taustalla. Oven takana seisoo Artsi apureidensa kanssa. Katohan, huhu piti paikkansa.

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

PUHEKIELEN PRONOMINIT

PUHEKIELEN PRONOMINIT PUHEKIELEN PRONOMINIT Mä: mua, mut, mussa, musta, muhun, mulla, multa, mulle Sä: sua, sut, sussa, susta, suhun, sulla, sulta, sulle Pk. Mä luulen, et huomenna mul on aikaa. Kk. Luulen, että huomenna minulla

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Assembly wild-compo demo, 3-5min Käsikirjoitus kesäkuu 2004 / Sampo Pesonen

Assembly wild-compo demo, 3-5min Käsikirjoitus kesäkuu 2004 / Sampo Pesonen POWER ON ssembly wild-compo demo, 3-5min Käsikirjoitus kesäkuu 2004 / Sampo Pesonen POWER ON KOHTUS 1 NÖRTIN HUONE INT ILT Tietokone on jylhänä pöydällä. Nörtti painaa koneen päälle. Kuva jähmettyy KOHTUS

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Kasvattajan rooli leikkiä edistävissä ja rajoittavissa tekijöissä

Kasvattajan rooli leikkiä edistävissä ja rajoittavissa tekijöissä Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Kasvattajan rooli leikkiä edistävissä ja rajoittavissa tekijöissä Saija Turunen, tutkija, Ph.D. 1 Esityksen rakenne Tutkimuksen esittely Tutkimustulokset Aikuisen

Lisätiedot

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi Nuoret ja tupakka Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi 16-18-vuotiaista suomalaisnuorista tupakkatuotteita käyttää päivittäin 17%. Tytöt ja pojat tupakoivat lähes yhtä paljon. Nuorten tupakoinnin yleisyys

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Kokemuksesta asiantuntijuudeksi Oikeutetun osallistumisen tulkintoja suomalaisessa osallistavassa sosiaalipolitiikassa

Kokemuksesta asiantuntijuudeksi Oikeutetun osallistumisen tulkintoja suomalaisessa osallistavassa sosiaalipolitiikassa Kokemuksesta asiantuntijuudeksi Oikeutetun osallistumisen tulkintoja suomalaisessa osallistavassa sosiaalipolitiikassa Taina Meriluoto Tohtorikoulutettava Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

47 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form

47 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form herttaoksanen@gmail.com 47 responses Edit this form View all responses Publish analytics Summary Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? 38.3% 31.9% 21.3% Ei sovi. 4 8.5% Sopii melko hyvin. 10 21.3% Sopii

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Bussipysäkillä. Hei sori, onks sulla kelloa? Okei, kiitti kuitenkin. Anteeks, tiiätkö, paljonko kello on? Se on kakskyt vaille kymmenen.

Bussipysäkillä. Hei sori, onks sulla kelloa? Okei, kiitti kuitenkin. Anteeks, tiiätkö, paljonko kello on? Se on kakskyt vaille kymmenen. 1 Bussipysäkillä 1. Hei sori, onks sulla kelloa? puhekieli kirjakieli bussipysäkki = linja-autopysäkki = 2. Mies: Sori, ei oo. Okei, kiitti kuitenkin. Anteeks, tiiätkö, paljonko kello on? Joo, hetki Se

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA

ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA ELIITTIURHEILUJOHTAJAKSI ETENEMISEN KERTOMUKSIA Tietoisesti pyrkien vai sattumalta edeten? LitM, KK Väitös 19.2.2016 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Golfliiton liittokokousseminaari 13.2.2016 LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Asiakkaiden ajatuksia laadusta ja arvioinnista. kelä

Asiakkaiden ajatuksia laadusta ja arvioinnista. kelä laadusta ja arvioinnista päihdetyössä Kimmo MäkelM kelä Asenne ratkaisee! Tää on työtä sydämell mellä Laadun ominaisuuksien jaottelu (Outinen ym. 1994) Toiminnan edellytysten laatu Toiminnan laatu Toiminnan

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

NOPSA -toimintamallissa perheen osallisuus on monialaisen verkostotyön lähtökohta

NOPSA -toimintamallissa perheen osallisuus on monialaisen verkostotyön lähtökohta Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013 NOPSA -toimintamallissa perheen osallisuus on monialaisen verkostotyön lähtökohta KAPSERI II Osallisuuden helmet

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto

HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto HARRI SAHAVIRTA Helsingin kaupunginkirjasto 23.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimushanke 2016-2017 Helsingin kaupunginkirjasto hallinnoi, mukana myös Espoo, Inari, Tampere ja Vihti

Lisätiedot

Mulla on aivan ihana se työntekijä

Mulla on aivan ihana se työntekijä Sanna VTT, dos, erikoistutkija Mulla on aivan ihana se työntekijä nuorten kokemuksia palvelujärjestelmästä Pohjois-Suomen Kumppanuusfoorumi Työpajojen matalan kynnykset palvelut ja nuorten palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Huomaa lapsi, Kuopion 1. ja 2. ryhmät

Huomaa lapsi, Kuopion 1. ja 2. ryhmät Huomaa lapsi, Kuopion 1. ja 2. ryhmät ..niinku tavallaan ku se tavote on se että lapset voi paremmin nin tuota ei siinä niinku se aikuinen mitään menetä missään kohtaa. Että jos on niinku halu, niinku

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA III KESKIVIIKKO 14.9.2011 Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. Ryhmätyö 1 Ensimmäisessä ryhmätyössä osallistujat

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

Kokemuksia kerhotoiminnasta

Kokemuksia kerhotoiminnasta Kokemuksia kerhotoiminnasta Kerhopäivinä koulussa on aina myönteinen sutina. Ovat oppilaat ja ohjaajat sama hehku kasvoillaan touhottamassa sinne tänne. Siinä tulee rehtorinakin tunne, että tämähän toimii!

Lisätiedot

Omat rajat ja turvaohjeet

Omat rajat ja turvaohjeet Omat rajat ja turvaohjeet Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa. Se tarkoittaa, että myös sinä päätät itse, kuka saa koskettaa sinua. Sinä saat myös päättää, mihin paikkoihin toinen ihminen saa

Lisätiedot

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä:

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: Lapsen kanssa järjestetään kahdenkeskeinen arviointihetki 2 kertaa vuodessa: alkukartoitus ja seuranta puolen vuoden päästä. Tutustu

Lisätiedot

RuBu ja merkityksellisen osallisuuden kokemus. Georg Boldt, VTM

RuBu ja merkityksellisen osallisuuden kokemus. Georg Boldt, VTM RuBu ja merkityksellisen osallisuuden kokemus Georg Boldt, VTM georgmboldt@gmail.com Tausta Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus käynnisti osallistuvan budjetoinnin kokeilun keväällä 2013 Eroaa merkittävästi

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:9 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 9 2 Kohde 2: linja 8 3 Kohde 3: linjat 8, 88, 99 4 Kohde 4: linja 13

Lisätiedot

Täyden kympin vapaa-aika

Täyden kympin vapaa-aika Täyden kympin vapaa-aika Miten kuvata hyvinvointia nuorilähtöisesti? Anna Anttila 18.1.2016 Muistele itseäsi noin 10- vuotiaana. Mitä useimmiten halusit tehdä, mikä toi sinulle eniten iloa? Tuottaako tekemisen

Lisätiedot

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

Käsitteitä omasta työstä omaan työhön

Käsitteitä omasta työstä omaan työhön Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Käsitteitä omasta työstä omaan työhön 1 LÄHTÖKOHTAINEN LUOTTAMUS LAPSEN TODELLISTUMINEN 2 Lähtökohtainen luottamus Luottamusta asiakkaaseen ja siihen, että

Lisätiedot

Kundit Kuntoon terveyden edistämisen päivä

Kundit Kuntoon terveyden edistämisen päivä Kundit Kuntoon terveyden edistämisen päivä 6.9.2016 Ammattiopisto Lappian Tornion toimipisteen juhlasalissa tekniikan alan 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Palautteeseen vastanneita oli 155. 1. Sukupuoli

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle.

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. Hän rakastaa minua. Tietenkin minä rakastan häntä. Kyllä minä uskon, että hän rakastaa minua... Hänhän on vaimoni! Joskus hän sanoo sen ääneenkin. Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. On hyvä

Lisätiedot

Päätöksenteon mallit

Päätöksenteon mallit Prosesseja! Mitä luvattiin? Prosessi on helposti tapahtumanjärjestäjälle kirosana, mutta kelvollista työtä on helvetin vaikea tehdä ilman ainakin jonkinlaista prosessia. Käymme läpi mielestämme tärkeimpiä

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

RUSA esittää: Bertin murrosikä

RUSA esittää: Bertin murrosikä RUSA esittää: Bertin murrosikä joka osaa lentää. Bertin Luku 1: Bertin Bert on asunut koko ik rivitalossa. Talo on pien punainen ja yksikerrok Bertin kaveripiiri pienen Bert on sanonut, että h kun kaverit

Lisätiedot

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa

Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa 2009-2013 Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa Suomalainen ajankäyttö Suomalainen viestintä ja käytöstavat Suomalainen elämäntapa Aikatauluja ja sovittuja tapaamisaikoja on hyvä noudattaa täsmällisesti.

Lisätiedot

Huostaanotettujen lasten ja nuorten ajatuksia ja kokemuksia sukulaissijaisperheessä elämisestä

Huostaanotettujen lasten ja nuorten ajatuksia ja kokemuksia sukulaissijaisperheessä elämisestä Huostaanotettujen lasten ja nuorten ajatuksia ja kokemuksia sukulaissijaisperheessä elämisestä Sukulaissijaisperhehoito osana lastensuojelun sijaishuoltojärjestelmää Suomessa suhtautuminen sukulaissijoituksiin

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

РУССКИЙ ЯЗЫК АУДИРОВАНИЕ LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 11.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

РУССКИЙ ЯЗЫК АУДИРОВАНИЕ LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 11.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN РУССКИЙ ЯЗЫК АУДИРОВАНИЕ LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 11.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto. Merkitse

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

1. Tehtäväsarja. Väite: Työpaikan valinnan tärkein kriteeri on palkkataso.

1. Tehtäväsarja. Väite: Työpaikan valinnan tärkein kriteeri on palkkataso. KOKEEN SUORITTAJAN KAPPALE 1. tétel 1/2. oldal 1. Tehtäväsarja Suullinen koe koostuu kolmesta arvioitavasta osasta. Tehtävissä 2 ja 3 kokeen suorittajalla on noin puoli minuuttia aikaa valmistautua tehtävään.

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

Taitajaa taitavammin. Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry

Taitajaa taitavammin. Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry Taitajaa taitavammin Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry 6. Miten hyvin kilpailulajisi järjestelyt mielestäsi sujuivat? 1=erittäin huonosti 2=huonosti 3=kohtalaisesti 4=hyvin 5=erittäin

Lisätiedot

Kun sä olet poissa kurssilta

Kun sä olet poissa kurssilta Kun sä olet poissa kurssilta Kun sä olet poissa kurssilta, soita tai kirjoita viesti. Anteeksi, mä en voi tulla tänään kurssille, koska mä oon sairas. mulla on flunssa. mun vatsa on tosi kipeä. mun lapsi

Lisätiedot