Pohjanmaan maakuntakaava Kaavaselostuksen liitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjanmaan maakuntakaava Kaavaselostuksen liitteet"

Transkriptio

1 Pohjanmaan maakuntakaava Kaavaselostuksen liitteet 1. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 1 2. Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat 3 3. Vedenalaiset muinaisjäännökset 5 4. Rakennussuojelulailla suojellut kohteet, kirkkolailla suojellut kohteet, asetuksella suojellut valtion rakennukset ja sopimuksella suojellut rautatiekohteet Pohjanmaan maakunnassa 7 5. Kiinteät muinaisjäännökset Pohjanmaalla Teemakartat Virkistysalueet ja virkistys-/matkailukohteet 35 Maakuntavaltuuston hyväksymä Vaikutusten arviointi 39

2

3 LIITE 1: Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Kulttuurimaisemat ovat ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksena syntyneitä kokonaisuuksia. Ympäristöministeriö asetti vuonna 1986 maisema-aluetyöryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää maamme arvokkaat kulttuuri- ja luonnonmaisema-alueet. Työssään maisema-aluetyöryhmä keskittyi maaseudun kulttuurimaisemien arviointiin. Vuonna 1993 ympäristöministeriö julkaisi maisemaaluetyöryhmän mietinnön 66/1992, jonka I osassa on kuvaukset maaseudun kulttuurimaiseman tärkeimmistä piirteistä, ja II osassa esitellään 150 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Maisema-alueet sisältyvät valtioneuvoston vuonna 1995 tekemään valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja maisemanhoidon kehittämistä koskevaan periaatepäätökseen. Pohjanmaalta periaatepäätökseen sisältyy 7 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta: Kunta Kristiinankaupunki Maalahti, Mustasaari Mustasaari Mustasaari, Vaasa, Maalahti Mustasaari, Vähäkyrö, Isokyrö, Ylistaro Vaasa Vöyri-Maxamaa Alue Härkmeri Övermalax-Åminne Björköby Söderfjärden Kyro älvdal Kyrönjokilaakso Vanha Vaasa Vöyrin jokilaakso Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Museovirasto ja ympäristöministeriö julkaisivat vuonna 1993 luettelon valtakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista ympäristöistä. Tähän selvitykseen on valittu yhteensä lähes 1800 kohdetta, joista 68 kohdetta sijoittuu Pohjanmaalle. Valtaosa kohteista on laajoja kulttuurimaisemia. Historiallisen rakennetun kulttuuriympäristön luonteenomaisimpia kohteita ovat mm. maaseudun ja saariston kylät, puukaupungit, kirkot ympäristöineen, rautatieasema-alueet sekä vanhat tiet. Kohteet ovat osaksi samoja kuin ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietintöön sisältyvät Arvokkaat maisema-alueet (mietintö 66/1992). Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Pohjanmaalla: Kunta Alue Isokyrö 27. Kyrönjoen kulttuurimaisema 28. Isonkyrön keskiaikainen kivikirkko ympäristöineen 29. Orisbergin kartano ympäristöineen Kaskinen 38. Kaskisten ruutukaava-alueen puutaloasutus Korsnäs 57. Korsnäsin kirkonseutu 58. Harrströmin kylä ja kalasatama 59. Molpen kalastajakylä Kristiinankaupunki 62. Vanha ruutukaava-alue ja Myllymäki 63. Lapväärtin kirkko ympäristöineen 64. Lapväärtin pappila 65. Härkmeren kylä 66. Siipyyn kulttuurimaisema Kruunupyy 67. Kruunupyyn kirkko ja jokimaisema 68. Kruunupyyn reservikomppanian alue, Söderby 69. Alavetelin kirkonseutu 70. Teerijärven kirkko ympäristöineen Laihia 81. Laihian kirkonseutu 82. Laihian kulttuurimaisema Kyläinpäästä Rutoon 83. Laihian rautatieasema 1

4 Luoto 95 Luodon kirkonseutu 96 Euranin kalasatama, Örarna Maalahti 97. Maalahdenjoen kulttuurimaisema 98. Petolahden kirkonseutu 99. Bergön saariasutus Vöyri-Maksamaa 100. Kirkonseudun kulttuurimaisema Tottesundista Kärklaxiin 158. Vöyrinjoen kulttuurimaisema Mustasaari 101. Koivulahden kirkonseutu ja Kyrönjoen kulttuurimaisema 102. (Molppeåkern) Moippeåkern 103. Sulvan kirkonseutu 104. Grönvikin lasitehtaan alue 105. Tuovilan kivisilta 106. Raippaluodon kirkonkylä 107. Björköbyn kylä ja Svedjehamn 108. Valassaaret Närpiö 110. Närpiön kirkonseutu 111. Närpiönjoen kulttuurimaisema 112. Pirttikylän kirkko ympäristöineen 113. Benvikin kartano ja kulttuurimaisema Oravainen 114. Oravaisten kirkko 115. Oravaisten taistelukenttä 116. Kimon ruukin alue Pedersöre 117. Purmon kirkonseutu 118. Åvistin kylä ja vanha raitti 119. Ähtävän kirkonseutu 120. Lappforsin kylä ja Högkullbackenin taloryhmä 121. Kållby-, vanha tielinja 122. Pännäisten rautatieasema ympäristöineen 123. (Östensön koulukoti) Lagmansgården Pietarsaari Uusikaarlepyy Vaasa Vähäkyrö 124. Kaupungin eteläinen sisääntulotie ja Isokatu 125. Kaupungin kirkko ja Pohjoisnummen kaupunginosa (Skata) 126. Kirkkorannan kylä 127. Rosenlundin pappila 128. Pietarsaaren rautatieasema ympäristöineen 129. Leppäluoto 142. Kirkonseudun ja Pankkikadun miljöö 143. Seminaarialue ja Seminaarikadun rakennukset, Siltatupa ja vanha silta 144. Pietarsaarentien vanha rakennuskanta 145. Munsalan kirkonseutu 146. Stenbackan kylä Jepualla 147. Kiitolan kartano ja teollisuusympäristö 148. Vanha Vaasa 149. Vaasan keskustan historialliset rakennukset 150. Vaasan kasarmialue 151. Palosaaren vanha teollisuusympäristö ja Sundin ranta 152. Vaasan rautatieasema 153. Vaskiluodon asema 154. Höstveden kyläasutus 157. Kyrönjoen kulttuurimaisema 2

5 LIITE 2: Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat Perinnemaisemat eli perinteisen niitty- ja laiduntalouden muovaamat perinnebiotoopit, kuten niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat katoamassa maataloudessa tapahtuneiden muutosten myötä. Perinnemaisemien merkitykseen maaseudun kulttuurimaisemassa aloitettiin kiinnittämään huomiota 1980-luvulla mm. maisematoimikunnan mietinnössä vuonna 1980 sekä maisemansuojelun kehittämistoimikunnan mietinnössä vuonna 1985, mutta varsinainen perinnemaisemien kartoitustyö ympäristöhallinnossa alkoi vasta vuonna Kartoituksen tuloksena on ilmestynyt alueellisia perinnemaisemaraportteja, joista Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan perinnemaisemat ilmestyi vuonna Pohjanmaan osalta tähän raporttiin sisältyy 3 valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua perinnemaisemaa, 30 maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua aluetta ja 95 paikallisesti arvokkaaksi luokiteltua aluetta. Valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet sijoittuvat Korsnäsiin (Yttre Utstenarna), Kristiinankaupunkiin (Kiili) ja Mustasaareen (Stora Långraden). Maakunnallisesti arvokkaita perinnemaisemia on eniten Kristiinankaupungissa. Perinnemaisematyypeistä Pohjanmaalla on eniten merenrantaniittyjä ja metsälaitumia sekä hakamaita, niittyjä, kallioketoja, ketoja ja nummia. Perinnemaisemat maakuntakaavassa: Kunta Kohde Perinnemaisematyyppi Arvoluokka Isokyrö Leipimaan haka haka M Kaskinen Sjöbobacken haka, kallioketo, niitty M - Korsnäs Kristiinankaupunki Yttre Utstenarna Fjärdsbådan Åminnetin rantaniitty Rönngrunden Kiili Skaftungin laidun Bodbackin laidun Hartskatan rantalaidun Byvikenin rantalaidun Tiilitehtaanmäki Jossfolkin niitty Heinolan laidun Byvikenin rantahaka Ingvesin niitty Jaakkolan haka metsälaidun, merenrantaniitty metsälaidun, merenrantaniitty merenrantaniitty, metsälaidun merenrantaniitty haka, keto, kallioketo haka, niitty haka, niitty metsälaidun, järvenrantaniitty, haka haka, järvenrantaniitty, metsälaidun niitty, kallioketo niitty, kallioketo niitty, kallioketo, metsälaidun haka niitty haka, niitty, kallioketo Kruunupyy Sandkullan haka haka M - Luoto Grisselörsgrundet merenrantaniitty M - Maksamaa Rexholmin rantalaidun metsälaidun, niitty, merenrantaniitty M Mustasaari Stora Långraden Bodbackeninn yhteislaidun Långgrundin lammaslaidun Sondasören Gloskäretin laidun Åkerlundin haka metsälaidun, merenrantaniitty, nummi keto, niitty, merenrantaniitty metsälaidun, merenrantaniitty, keto nummi, metsälaidun, merenrantaniitty metsälaidun, haka, merenrantaniitty metsälaidun, haka, entinen pelto V M M M M - M - Närpiö Pjelaxfjärdenin rantaniitty Strandbergin laidun Nässkatfjärdenin rantalaidun Storvikenin rantalaidun merenrantaniitty metsälaidun, merenrantaniitty, niitty metsälaidun, merenrantaniitty merenrantaniitty, metsälaidun Oravainen/ Maksamaa Fårholmen merenrantaniitty, haka M Oravainen Lötetin rantaniitty merenrantaniitty, metsälaidun M - Pietarsaari Ådönin laitumet metsälaidun, merenrantaniitty, niitty M V M M - M - V M + M + M + M + M - M M M - M - M - M + M M - M - 3

6 Valtakunnallisesti arvokkaalla (V) kohteella perinteinen laidunnus tai niitto on jatkunut pitkään, yleensä yli 50 vuotta. Luonteenomaista niille on edustava ja monipuolinen niitty- tai muu perinnekasvillisuus. Pitkään ilman lannoitteita laidunnetut monipuoliset ja laajat niityt sekä hakamaat ovat yleensä valtakunnallisesti arvokkaita. Maakunnallisesti arvokkaita (M+,M, M-) kohteita luonnehtii pitkään jatkunut perinteinen tai lähes perinteinen laidunnus, minkä ansiosta alueella on tyypillistä perinnekasvillisuutta ja usein monipuolinen lajisto. Katso liite 6: Kulttuuriperintö ja perinnemaisemat 4

7 LIITE 3: Vedenalaiset muinaisjäännökset (joulukuu 2007) (Lähde: Museovirasto) Kunta KOHDE ID KOHDENIMI Tyyppi Ajoitus PKOO YKJ Kaskinen 1772 Albertina hylky 2461 Gertrund hylky 2462 Tamarind hylky (rauta) Korsnäs 1790 Södra Björkön hylky hylky 2221 Harrströmin hylky hylky Kristiinankaupunki IKOO YKJ Paikannus- Tarkkuus /m ei määritelty luku luku luku ei määritelty kaljaasi Höke hylky 1800-luku Sandskärin hylky hylky 1765 Kilgrundin hylky hylky 1766 Furuskärin hylky hylky 1767 Murgrundin veneen hylky hylky 1768 s/s Slöjd hylky 1770 Kaupunginlahden hylky hylky Luoto 1839 Sultan hylky 1840 Örarna hylky 1843 Köbergsgrundenin haaksi-rikkopaikka hylky 1800-luku ei määritelty ei määritelty ei määritelty luku ei määritelty luku ei määritelty luku ss Björn hylky 1800-luku ei määritelty (rauta) 1836 John Grafton hylky 1900-luku (rauta) Maalahti 1791 Svettgrund 1 hylky ei määritelty Sillgrund hylky ei määritelty Storgadden 1 hylky ei määritelty Stenskär 1 hylky ei määritelty Johannes hylky 1800-luku Magdalena hylky 1800-luku Ulrika hylky 1825 Gjutan hylky Mustasaari 1810 Lappörarnan itäinen hylky 1811 Lappörarnan läntinen hylky 1813 Lappörarnan luoteisrannan hylky hylky hylky hylky 1800-luku ei määritelty ei määritelty luku ei määritelty Storstensörin kivilotja hylky ei määritelty Gustavas-bådanin hylky hylky ei määritelty Köklotin hylky hylky ei määritelty Malmbådan- in hylky hylky ei määritelty

8 Närpiö 1771 Hebe hylky 1900-luku (rauta) 1774 Hamnskäret 1 hylky 1600-luku Olga hylky 1800-luku Svarthällanin haaksirikko-paikka hylky 1700-luku Finnvikenin hylky hylky 1700-luku Trutbådan hylky 1800-luku Kaldonskärin hylky hylky ei määritelty Grytskärin hylky hylky ei määritelty Suola-alus hylky 1900-luku > pursi hylky hylky 2509 Klobbskatanin hylky hylky 2511 Rörgrunds-vikenin maahylky hylky Oravainen 1823 Brudhamnin hylky hylky Pietarsaari 1837 Alggrundetin hylky hylky ei määritelty luku ei määritelty < 10 ei määritelty < 10 ei määritelty luku Glasmästarenin hylky hylky ei määritelty Storsandin hylky hylky ei määritelty > Stora Alörenin hylky hylky ei määritelty Aspskäretin hylynosa hylky Vaasa 2478 Sundomin hylky hylky 1787 Truthällanin haaksirikkopaikka Uusikaarlepyy Vöyri- Maxamaa 1822 Riberget hylky 1821 Ryssbergetin haaksirikkopaikka Hylky ei määritelty ei määritelty ei määritelty luku Katso liite 6: Vedenalaiset muinaisjäännökset 6

9 LIITE 4: Rakennussuojelulailla suojellut kohteet, kirkkolailla suojellut kohteet, asetuksella suojellut valtion rakennukset ja sopimuksella suojellut rautatiekohteet Pohjanmaan maakunnassa (Lähde: Museovirasto) Rakennussuojelulailla (60/1985) suojellut kohteet Pohjanmaan maakunnassa (Lähde: Museovirasto, 2008) Kunta Kohdenimi Rakennus Isokyrö Kristiinankaupunki Kruunupyy Pitkä-Perttilä Entinen pankkirakennus Kaupunginhotelli Jäätelöbaarin talo Käräjätalo päärakennus pankkirakennus kaupunginhotelli/kop jäätelöbaarin talo Käräjätalo Laihia Torgaren pappila Hulmin Kapteenin talo Ylipotin luhti Pukkalan tila Alkiomäki Närpiö Kirkkotallit alue 3 alue 1 alue 2 Pietarsaari Bremergården päärakennus luhtiaitta päärakennus renkitupa sauna- ja aittarakennus navetta Hulmin kasarmialueen ns. kapteenin talo luhtirakennus asuinrakennus pihapiiri päärakennus sauna talousrakennus Liljan talo asuinrakennus 1 hirsinen ulkorakennusrivi asuinrakennus 2 Vaasa Raastuvankatu 11 asuinrakennus Korsnäs Tuulimylly, Harström tuulimylly puoti ullakko paja Mustasaari Grönvikin entisen lasitehtaan päärakennus päärakennus puisto ja puutarha Uusikaarlepyy Skolmuseet Anders Svedbergs skola boden skolhuset bastu Vaasa Vaskiluodon asema-alueen rakennukset asuinrakennus maakellari sauna ulkorakennus Vaskiluodon entinen asemarakennus Vanhan Vaasan lainajyvämakasiini Alkula Kirkkopuistikko 2 Hovioikeudenpuistikko 11 asemarakennus makasiini päärakennus ympäristö leivintupa 1862 piharakennus 1863 päärakennus 1864 ent. Wasan Osake Pankki Koulukatu 2 päärakennus (maaherran talo) piharakennukset ulkorakennus Pedersöre Sandsund Asuinrakennus 7

10 Kirkkolailla (1054/1993) suojellut kohteet Pohjanmaan maakunnassa (Lähde: Museovirasto, 2008) Kunta Kohdenimi Tyyppi Ajoitus Ajoitus/ muutos Isokyrö Isokyrön vanha kirkko Isokyrön uusi kirkko Orisbergin kirkko Korsnäs Korsnäsin kirkko Suunnittelu G. Th. Chiewitz C. L. Engel Kristiinankaupunki Kruunupyy Kristiinankaupungin vanha kirkko Lapväärtin kirkko Kristiinankaupungin uusi kirkko Siipyyn tapuli Kruunupyyn kirkko Alavetelin kirkko Teerijärven kirkko Länsitornillinen tukipilarikirkko Intendentinkonttori Jac Ahrenberg Laihia Laihian kirkko Ristikirkko 1805 Yli-intendentinvirasto Luoto Luodon kirkko 1786 Jacob Rijf Maalahti Mustasaari Närpiö Bergön kirkko Maalahden kirkko Petolahden kirkko Mustasaaren kirkko Koivulahden kirkko Raippaluodon kirkko Sulvan kirkko Björkön kirkko Närpiön kirkko Pirttikylän kirkko Ylimarkin kirkko Puukirkko, päätytornillinen pitkäkirkko Tasavartinen ristikirkko Puukirkko, tasavartinen ristikirkko laajennus 1853 Intendentinkonttori (C. Bassi) C.A. Setterberg Johan Elfström Johan Elfström Theodor Granstedt Oravainen Oravaisten kirkko 1797 Yli-intendentinvirasto/Carl Rijf Pedersöre Pietarsaari Uusikaarlepyy Ähtävän kirkko Pedersören kirkko Purmon kirkko Pietarsaaren KSRK:n kirkko Jepuan kirkko Munsalan kirkko Uudenkaarlepyyn kirkko Huutoniemen kirkko Palosaaren kirkko Vaasan kirkko P. Nikolaoksen kirkko 1770 Matti Honka Tasavartinen ristikirkko Antti Hakola Tasavartinen ristikirkko 1731 Johan Knubb - Vaasa 1964 Aarno Ruusuvuori 1910 A. W. Stenfors 1869 C.A. Setterberg 1862 Setterberg Vähäkyrö Vähäkyrön kirkko 1803 Yli-intendentinvirasto Yli-intendentinvirasto Vöyri-Maksamaa Maksamaan kirkko Vöyrin kirkko Tukipilarikirkko/ristikirkko laajennus 8

11 Asetuksella (480/1985) suojellut valtion rakennukset Pohjanmaan maakunnassa (Lähde: Museovirasto, 2008) Kunta Kohdenimi Rakennus Pedersöre Lagmansgården, Östensö skolhem Vanha asuinrakennus Vaasa Vaasan hovioikeuden talo Vaasan korkeakoulu Vaasan korkeakoulualue Vanhan Vaasan sairaala Vasa övningsskolas gymnasium (nyk. Åbo Akademin tutkimus- ja opetustiloina) Vesiylioikeus Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten Korsholms skolor, Korsholman koulutila Virastotalo Koulurakennus Työväen asuinrakennus Konttorirakennus Paloasema Sairaalarakennus Talousrakennus, ruokala Ukkola (nyk. sairaala) Konttori Sielullisesti sairaiden vastaanottolaitos Huvila (nyk. päiväkoti) Koulurakennus Maanmittauskonttori (nyk. virastorakennus) Åbo Akademin päärakennus Ns. vanha koulurakennus Päärakennus Sopimuksella (VR) suojellut rautatiekohteet Pohjanmaan maakunnassa (Lähde: Museovirasto, 2008) Kunta Kohdenimi Rakennus Kaskinen Kaskisen asema asemarakennus asemapäällikön talo sauna liiteri Pedersöre Pännäinen kaksoisvahtitupa navetta sauna navetta kellari liiteri sauna kellari liiteri asemarakennus tavaramakasiini kaksoisvahtitupa kaksoisvahtitupa kaksoisvahtitupa veturitall kellari kellari liiteri Pietarsaari Pietarsaaren asema asemarakennus liiteri liiteri kaksoisvahtitupa Vaasa Alholmen (Leppäluoto) Mustasaaren asema liiteri asemarakennus tavaramakasiini 9

12 10

13 Bilaga 5 Liite 5 Fasta fornlämningar i Österbotten Kiinteät muinaisjäännökset Pohjanmaalla Museiverkets uppgifter (april 2004) från Museiverkets och Österbottens förbunds publikation Fasta fornlämningar i Österbotten, utgiven Nämnd publikation med närmare uppgifter och karta ingår som skild bilaga i landskapsplanens handlingar. Museoviraston tiedot (huhtikuu 2004) Museoviraston ja Pohjanmaan liiton julkaisusta Kiinteät muinaisjäännökset Pohjanmaalla, joka ilmestyi Edellämainittu julkaisu, johon sisältyy tarkemmat tiedot ja kartta, on erillisenä liitteenä maakuntakaavan asiakirjoissa. 11

14 152 ISOKYRÖ- STORKYRO Kohde 29, luokka III, ei kartalla. 1. VIITALUOMA Lehmäjoki kivikautinen asuinpaikka, pellolla ja piha-alueella. II. MJR LASKIAISSAARI / POIKKISARANMÄKI Ventälä hautaröykkiö metsässä. I. MJR PITKÄKORPI / KALKKIKALLIO Ventälä kaksi hautaröykkiötä kalliolla. II. MJR KNAAPI Ventälä seitsemän hautaröykkiötä kalliolla. I. MJR JOUPPILA/ KYLMÄKORPI Ikola hautaröykkiö. II. MJR PELTOKOSKI Ikola hautaröykkiö. II. MJR VARPULA Ritaala kiuasröykkiö, ns. ryssänuuni. II. MJR NIEMENMAANMÄKI Napue viisi hautaröykkiötä kallioilla. I. MJR PALOJENMÄKI Valtala kolme hautaröykkiötä kallioilla. I. MJR RIIHIMÄKI Laurola rautakautinen kalmisto (?) piha-alueella. II. MJR ALA-PERTTILÄ Laurola rautakautinen polttokalmisto. II. MJR KAAMINMÄKI Napue rautakautinen hautaröykkiö, Napuen muistomerkin lähellä. I. MJR OLLIKKALA/KAPUMÄKI Laurola rautakautinen hauta/kalmisto?, piha-alueella. II. MJR PUKKILA Palo rautakautinen polttokalmisto, osittain tutkittu II. MJR KIVISAARI / PURTILO Napue hautaröykkiö. II. MJR IISAKINKORPI Tuurala, Salo RN:o 3:2 hautaröykkiö metsäisellä mäellä. II. MJR RÖÖKINMÄKI Lehmäjoki kaksi hautaröykkiötä metsässä kalliomäellä. II. MJR KALLIO / SELJÄNKANGAS W Valtaala kivikautinen asuinpaikka ja hautaröykkiö. II. MJR SELJÄNKANGAS E Orismala MJR hautaröykkiö. II. MJR LEVÄLUHTA Orismala rautakautinen uhrilähde/ suokalmisto, osaksi tutkittu. I. MJR RINTA-ULVINEN Ulvila rautakautinen polttokalmisto. II. MJR NYYSSÖ Ritaala, kaksi hautaröykkiötä mäellä. II. MJR VAINIO-PRASKI Ritaala hautaröykkiö mäellä. II. MJR RINTA/ALLISTENMÄKI Ritaala kolme hautaröykkiötä mäellä. II. MJR VUORESSALO Kuivila ja Ulvila 13 kivilatomusta ja röykkiötä kalliolla, ajoittamattomia. II MJR KAPUSTAKANNANMÄKI Laurola, Pömpeli kaksi hautaröykkiötä. II. MJR MARJAMÄKI Napue kolme hautaröykkiötä?. II. MJR ALA-POLLARI Palonkylä, rautakautinen kalmisto/asuinpaikka? pihamaalla. II. MJR VARPOLA Palonkylä, Varpolan ent. pappila raudanvalmistuspaikka, hist. ajalta? pihamaalla. III. MJR VUORESSALO W Kuivila, kivilatomus, ajoittamaton II. MJR OJOONMÄKI Napue, hautaröykkiö. II. MJR SAARENKALLIO Palhojainen 4 hautaröykkiötä. II. MJR SIKOSALO Palhojainen, kiviröykkiöitä ( viljelysröykkiöitä?). II. MJR PERTTULA Napue uhrikivi/kuppikallio. II. MJR JAKOBSTAD - PIETARSAARI 1. NÄSISKATAN Fäboda två offerstenar /kaksi kuppikiveä.ii MJR KASKINEN KASKÖ Ei rekisteröityjä kohteita. Inga registrerade objekt. 499 KORSHOLM MUSTASAARI 499 Korsholm Mustasaari 1. MIDDAGSHULT Norra Hälsingby 6 gravrösen/6 hautaröykkiötä. II MJR STORHÄLLORNA Norra/Södra Hälsingby,Langskogen 10 gravrösen / 10 hautaröykkiötä. II MJR TRYSSJELIBACKEN Norra Hälsingby 2 rösen/2röykkiötä. II MJR BODHOLMEN N Södra Jungsund, Värlax Stensättning,odaterad / kivilatomus,ajoittamaton. II MJR TÖLBY BRÄNNSKOGEN Tölby hyddbotten/ majanpohja.i. MJR STORHÄLLORNA NORRA Helsingby stenkompass på berg/ kompassiruusu kalliolla.ii MJR STAVERSBY Staversby stengärdesgård, hist. tid /kiviaita, hist. ajalta.ii MJR ROSENLUND Södra Helsingby 9 gravrösen/ 9 hautaröykkiötä.ii MJR Björköby 1. RÄVSTUGAN Björkö, Österön stenkonstruktion, hist. tid / kivirakennelma, hist. aika. II MJR STORHAMNSKATAN / VIKARSKATAN Björkö, Vikarskatan, fiskeläge, från hist. tid / kalastusyhdyskunta, hist. ajalta. II. MJR ISKMOÖRFLADAN / HAMNÄNG Björkö,Österön, 2 ryssugnar och flere lämningar av dylika, hist. tid / 2 ryssänuunia ja useita uuninjäännöksiä, hist aika. II MJR GUSTAV VASAS FISKELÄGE Björköby, Lappörarna Konungens fiskeläge, hist. tid / kuninkaan kalastamo, hist. aika. I. MJR TRIBBONSKÄRET Björkö, Lappörarna jungfrudans, kompassros, botten av ett sjömärke, hist. tid / jatulintarha, kompassiruusu, kummelin pohja, hist. aika. I. MJR PROSTBÅDAN Valsörarna, Storskär Jungfrudans, kompassros, fiskeläge, hist. tid. / Jatulintarha, kompassiruusu, kalastusyhdyskunta, hist. aika. I. MJR MALSKÄR Björkö, Valsörarna Jungfrudans, kompassros, hist. tid./ Jatulintarha, kompassiruusu, hist. aika. I. MJR FASTA FORNLÄMNINGAR I ÖSTERBOTTEN 12

15 270 Kvevlax Koivulahti 1. KVEVLAX-KOLBOTTENSVIKEN Köklot, stensättning/kivilatomus?. II. MJR KVEVLAX-MALBACKEN Kölot, Fångstboplats (från tidig medeltid?)/ pyyntiasuinpaikka (varhaiskeskiaikainen?). II. MJR KVEVLAX-SILLSKATAN Mickelsörarna, Märaskäret jungfrudans, stensättningar, rösen/ jatulintarha, kivilatomuksia, röykkiöitä. I. MJR KVEVLAX-TJOCKSKATAN Mickelsörarna, jungfrudans, gropar i strandvall/ jatulintarha, kuoppia kivikossa. II. MJR KVEVLAX-TRANASBACKEN Kvevlax, odlingsrösen och stengärdesgård (hist tid)/ viljelysröykkiöitä ja kiviaita (hist.ajalta) II. MJR KVEVLAX-HÖMOSS Västerhankmo, 2 rösen/2 röykkiötä. II. MJR KVEVLAX-LÅNGGÄRDAN Petsmo, bågformig stenvall, stenrad, hist tid? / kaareva kivivalli ja kivirivi, hist. aikaa? MJR KVEVLAX-ÖSKATAN Västerhankmo gropar/kuopanteita. II. MJR KVEVLAX-RÖVARBERGSBACKEN Kvevlax kompassros på berg, hist. tid / kompassiruusu kalliolla, hist. aika. II MJR KVEVLAX-ÖVRE HAMNSKÄRET Södra Jungsund Fångstboplats från medeltiden/ keskiaikainen pyyntiasuinpaikka. II MJR KVEVLAX VASSOR - BASTUHOLMEN Förvaringsgropar i en naturlig stenåker, förhist. tid?/ Säilytyskuoppia luontaisessa kivikossa, hist. aika?. II. MJR Replot Raippaluoto 1. HOLMBACKEN 1 Norra Vallgrund bostadsgrund, odaterad/ ajoittamaton rakennuksenpohja. II. MJR KRÅKSTRÖM BERGET Södra Vallgrund, Sommarösund stensättning?/kivilatomus?. II. MJR HERRAS MOSSEN Södra Vallgrund en avlång stensättning (hyddbotten), odaterad / soikea kivilatomus (majanpohja), ajoittamaton. II. MJR Solf Sulva Objekt nr 10, klass III, ej på kartan eller i förteckningen. Kohde 10, luokka III, ei kartalla tai luettelossa. 1. HELENE Rimal, röse och stensättningar /röykkiö ja kivilatomuksia. I-II. MJR TAFSNEMOSSEN 1 Rimal 3 gravrösen /3 hautaröykkiötä. I. MJR FORTH Rimal, Röjningsröse, hist. tid /raivauskivikasa, hist. ajalta. II. MJR KIVNESSKOGEN Väster Solf, 6 gravrösen / 6 hautaröykkiötä. II. MJR BENTASÄNGEN Öster Solf, 10 gravrösen/10 hautaröykkiötä MJR MÄSSBÄCKSKOGEN 1 Östersolf, 12 gravrösen/12 hautaröykkiötä. II. MJR HELENELUND Rimal 4 gravrösen? / 4 hautaröykkiötä?. II. MJR MÄSSBÄCKSSKOGEN 2 Östersolf, Gravröse?/hautaröykkiö?. II. MJR LASSMABERGET Östersolf, 3 gravrösen/3 hautaröykkiötä. II. MJR TAFSNE I Rimal, 4 rösen, odaterade /4 röykkiötä, ajoittamattomia. II. MJR TAFSNE II Rimal, 4 rösen/röykkiötä. II. MJR FINNMOSSBACKEN 1 Vestersolf, 6 rösen/röykkiötä. II. MJR SÖDERNÄSBERG Munsmo, röse/röykkiö. II. MJR FINNDALEN Vestersolf, Röse, hist. tid? /röykkiö, hist. ajalta? II. MJR FINNMOSBACKEN 2 Vestersolf, 26 rösen/röykkiötä. II. MJR TAFSNEMOSSEN 2 Vestersolf, 16 rösen, odaterade /16 röykkiötä, ajoittamattomia. II. MJR FINNMOSSEN Vestersolf 7 rösen i en grupp/ 7 röykkiötä ryhmässä. II. MJR LÅNGMOSSEN Östersolf 2 rösen / 2 röykkiötä. II. MJR MESTBÄCK Östersolf 18 rösen, odaterade /18 röykkiötä, ajoittamattomia. II. MJR KURIKKAS Östersolf gravröse/hautaröykkiö. II. MJR BRÄNNSKOGEN Östersolf Röse, odaterat / röykkiö, ajoittamaton. II. MJR BOSTRÖM Östersolf röse eller hyddbotten, odaterad / röykkiö tai asumuksenpohja,ajoittamaton. II. MJR NYSVEDS BERGET Rimal röse? /röykkiö? II. MJR MÄSSBÄCKSSKOGEN E Vestersolf 15 rösen/röykkiötä. II. MJR MÄSSBÄCKSSKOGEN W Östersolf 3 rösen/röykkiötä. II. MJR FINNMOSSBACKEN 3 Östersolf röse/röykkiö. II. MJR KVISTIS GJUTAN Östersolf 5 rösen i två grpper,odaterade /5 röykkiötä kahtena ryhmänä, ajoittamattomia. II. MJR KALASAR HALSEN Vestersolf 4 rösen, odaterade /4 röykkiötä, ajoittamattomia. II. MJR KALASAR Vestersolf 10 rösen, odaterade /10 röykkiötä, ajoittamattomia. II. MJR KIVNÄSSKOGEN SE Vestersolf Röse, odaterat /röykkiö, ajoittamaton. II. MJR KIVNE Vestersolf röse/röykkiö. II. MJR BLADBACKEN W Vestersolf 3 kompassrosor/kompassiruusua. II. MJR KORSNÄS Objekt 3, 5 / kl. III ej i förteckningen eller på kartan, objekt 4, 6, 8, 10 / kl. III ej på kartan. Kohteita 3, 5 / lk. III ei luettelossa eikä kartalla, kohteita 4, 6, 8, 10 / lk. III ei kartalla. 1. NORRSKOGEN 1 Överträsk, 10 rösen/ 10 röykkiötä. II. MJR NORRSKOGEN 2 Överträsk, Norrskogen, 6 rösen/6 röykkiötä. II. MJR VÄKTAR Kyrkby, Väktar Odlingsröse, hist. tid /viljelysröykkiö, hist, ajalta.iii. MJR HENOBACKEN 3 Taklax, Henobacken Odlingsröse,stengärdesgårdar, hist. tid./ Viljelysröykkiö,kiviaitoja, hist. ajalta.iii MJR TROFASTBACK Korsnäs, Harrström, Trofastback, förhistoriska hyddbottnar, rösen/ esihist. asumuksenpohjia, röykkiöitä. I. MJR KAMB Korsnäs, Taklax, Kamb, 4 odlingsrösen/ 4 viljelyröykkiötä. III. MJR KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET POHJANMAALLA 3 13

16 9. ORRMOAN Korsnäs, Orrmoan, förhist. hyddbottnar, en jungfrudans/ esihist. asumustenpohjia ja jatulintarha. I. MJR SNICKARBACKEN Taklax, Snickarbacken, Röse, hist. tid / röykkiö, hist. ajalta. III. MJR KRISTIINANKAUPUNKI KRISTINESTAD 287 Kantakaupunki Stamstaden 1. BERGMANNASBERGEN Kristinestad 2 gravrösen/hautaröykkiötä. II. MJR STORMOSSEN Kristinestad Gravröse/hautaröykkiö. II. MJR SOLVÄNGEN Kristinesdtad stenvallar, hist. tid / kivivalleja, hist. ajalta. I. MJR Lappfjärd Lapväärtti Objekt 53, 54 i klass III, ej på kartan eller i förteckningen. Kohdenumerot 53, 54, luokka III, ei kartalla tai luettelossa. 1 LAPPFJÄRD-ÅBACKBERGET 1 Lappfjärd, 8 gravrösen från bronsåldern / 8 hautaöykkiötä, pronssikaudelta. I-II. MJR LAPPFJÄRD-LINDÅSEN S Lappfjärd 10 gravrösen från bronsåldern /10 hautaröykkiötä, pronssikaudelta. I. MJR LAPPFJÄRD-LINDÅSEN N Lappfjärd 5 gravrösen, från bronsåldern /5 hautaröykkiötä, pronssikaudelta. II. MJR LAPPFJÄRD- RUSMOSSEN I-II Lappfjärd 3 gravrösen, från bronsåldern /3 hautaröykkiötä, pronssikaudelta. II. MJR LAPPFJÄRD-KAKURSJÖN Lappfjärd 3 gravrösen, från bronsåldern /3 hautaröykkiötä, pronssikaudelta. II. MJR LAPPFJÄRD-STORÅSEN W Lappfjärd 2 gravrösen/hautaröykkiötä. II. MJR LAPPFJÄRD- ÖSTERÅSEN Lappfjärd 12 gravrösen, från bronsåldern / 12 hautaröykkiötä, pronssikaudelta. I-II. MJR LAPPFJÄRD- SPAGMOSSA Lappfjärd 5 gravrösen, från bronsåldern / 5 hautaröykkiötä, pronssikaudelta. II. MJR LAPPFJÄRD-BACK 1 Lappfjärd Gravröse/hautaröykkiö. II. MJR LAPPFJÄRD- BACK 2 Lappfjärd 2 gravrösen/hautaröykkiötä. II. MJR LAPPFJÄRD-BACK 3 Lappfjärd 3 gravrösen/hautaröykkiötä. II. MJR LAPPFJÄRD-BACK 4 Lappfjärd 7 gravrösen, från bronsåldern / 7 hautaröykkötä, pronssikautisia. II. MJR LAPPFJÄRD- SYNDERSJÖN 1-2 Härkmeri 7 gravrösen/hautaröykkötä. I-II. MJR LAPPFJÄRD- ÖVERSTTRÄSKET A-C. Lappfjärd 3 gravrösen/hautaröykkiötä. II. MJR LAPPFJÄRD-RUDA Lappfjärd Gravröse/hautaröykkiö. II. MJR LAPPFJÄRD- STARRÄNGEN A -B Lappfjärd 2 gravrösen/hautaröykkiötä. II. MJR LAPPFJÄRD-LUNNMOSSEN Lappfjärd 2 gravrösen/hautaröykkiötä. II. MJR LAPPFJÄRD-BERGKROK Härkmeri 5 gravrösen/hautaröykkiötä. II. MJR LAPPFJÄRD-TORNBERGET A-C Lappfjärd 3 gravrösen/hautaröykkiötä. II. MJR LAPPFJÄRD-HOLMMOSSEN /A-B Lappfjärd 2 gravrösen/hautaröykkiötä. II. MJR LAPPFJÄRD-HÖGBERGET/ PAULAKANGAS Uttermossa Gravröse/hautaröykkiö. II. MJR LAPPFJÄRD-HÖGBERGET W Uttermossa Gravröse/hautaröykkiö. II. MJR LAPPFJÄRD-SANDHEDEN Uttermossa 9 gravrösen, från bronsåldern / 9 hautaröykkiötä, pronssikautisia. I. MJR LAPPFJÄRD - STUGMOSSEN 1 Lappfjärd 2 gravrösen på berg /2 hautaröykkiöitä kalliolla. II. MJR LAPPFJÄRD-NORRVIKEN 1 Lappfjärd, Korsbäck stenåldersboplats / kivikautinen asuinpaikka. II. MJR LAPPFJÄRD-NORRVIKEN 2 Lappfjärd, Korsbäck, Gravröse/hautaröykkiö. II. MJR LAPPFJÄRD- LANGÄNG Dagsmark, Korsbäck stenåldersboplats / MJR LAPPFJÄRD-RIIHILUOMA Dagsmark, Rinne stenåldersboplats / MJR LAPPFJÄRD-BERGÅSEN Dagsmark stenåldersboplats / MJR LAPPFJÄRD-SANTAMÄKI Lappfjärd stenåldersboplats /kivikautinen asuinpaikka? II. MJR LAPPJÄRD-BERG Lappfjärd, Korsbäck, Backlid stenåldersboplats / MJR LAPPFJÄRD-HEMSTRANDEN Lappfjärd, Korsbäck stenåldersboplats /kivikautinen asuinpaikka? II. MJR LAPPFJÄRD-BÖTOMBERGET/ PYHÄVUORI Lappfjärd, Bötombergen gropar i stenklapper på berget/ rakkakuoppia luontaisessa kivikossa. II. MJR LAPPFJÄRD-GRANLIDEN 1-2 Uttermossa 1) stenåldersboplats och 2) röse / 1) kivikautinen asuinp. ja 2) röykkiö. II. MJR BJÖRNÅSEN Lappfjärd, Kärjenkoski stenåldersboplats och gravfält/ kivikautinen asuinpaikka ja kalmisto. I. MJR ESKOLA Dagsmark, Korsbäck 2 rösen/röykkiötä. II. MJR LAPPFJÄRD-STORÅSEN Lappfjärd Stenåldersboplats med 9 st.hyddbottnar / kivikautinen asuinpaikka, jossa 9 asumuspainnetta. I. MJR LAPPFJÄRD-RISÅSEN N Dagsmark stenåldersboplats och 3 rösen/ kivikautinen asuinpaikka ja 3 röykkiötä. II. MJR LAPPFJÄRD-KYTTÅKERSBACKEN Dagsmark stenåldersboplats, i ett grustäktsområde/ kivikautinen asuinpaikka, hiekanottoalueella. II-III. MJR LAPPFJÄRD-BYÅSEN Lappfjärd, Dagsmark stenåldersboplats/ MJR LAPPFJÄRD-SOTTÅSEN Dagsmark 3 gravrösen /3 hautaröykkiötä. II. MJR LAPPFJÄRD-BERGÅSEN NE Dagsmark, 3 rösen på skogssluttning/ 3 röykkiötä metsäisellä rinteellä. II. MJR LAPPFJÄRD-RÄVÅSEN Dagsmark stenåldersboplats med 30 hyddbottnar /kivikautinen asuinpaikka, jossa 30 asumuspainannetta. I. MJR LAPPFJÄRD-MÖSSÅSEN/ KORNBÄCKEN Dagsmark stenåldersboplats/kivikautinen asuinpaikka. II. MJR LAPPFJÄRD-RÄVÅSEN 2 Dagsmark stenåldersboplats/ MJR LAPPFJÄRD-LILLSJÖ Dagsmark stenåldersboplats / MJR LAPPFJÄRD-MOSSATÅET Dagsmark Stenåldersboplats / MJR FASTA FORNLÄMNINGAR I ÖSTERBOTTEN 14

17 49. LAPPFJÄRD-TRÄSKÄNDA Kärjenkoski stenåldersboplats / MJR LAPPFJÄRD- VARGGROTTAN / SUSILUOLA Lappfjärd boplats i en grotta, från paleolitisk stenålder /luola-asuinpaikka, paleoliittiselta kivikaudelta. I. MJR LAPPFJÄRD-LILLSJÖ 2 Dagsmark, Lillsjö stenåldersboplats / MJR LAPPFJÄRD-STORLIDEN/ISOKORPI Dagsmark stenåldersboplats / MJR LAPPFJÄRD-SANDVIKEN-ESKOLA 2 Korsbäck, Sandviken stenåldersboplats / MJR LAPPFJÄRD-STUGMOSSEN 2 Lappfjärd 3 gravrösen, från bronsåldern / 3 hautaröykkiötä, pronssikaudelta. II. MJR LAPPFJÄRD- STUGMOSSEN 3 Lappfjärd Gravröse, från bronsåldern / hautaröykkiö, pronssikaudelta. II. MJR LAPPFJÄRD-ÅBACKBERGET 2 Lappfjärd Gravröse, från bronsåldern / hautaröykkiö, pronssikaudelta. II. MJR LAPPFJÄRD-ÅBACKBERGET 3 Lappfjärd 5 gravrösen, från bronsåldern / 5 hautaröykkiötä, prinssikautisia. I. MJR Sideby Siipyy Objekt nr 2 och 16, klass III, ej på kartan. Kohteet no 2 ja 16, luokka III, ei kartalla. 1. DOMARKOBBAN Sideby/Siipyy jungfrudans, hist. tid. /jatulintarha, hist. ajalta. I. MJR KYRKOSKÄRET Sideby/Siipyy, begravningsplats, historisk tid?, förstörd vid grustäkt / hist. ajan hautausmaa?, tuhottu soranotossa. III. MJR MESSMOSSBACKEN Sideby/Siipyy röse/röykkiö. II. MJR VIERTOLA Kallträsk stenåldersboplats på odlad mark /kivikautinen asuinpaikka viljelysmaalla. II. MJR TAMMINEN Kallträsk 2 stenåldersboplats på odlad mark /kivikautinen asuinpaikka viljelysmaalla. II. MJR STORPÅTTBACKEN Sideby/Siipyy, Hedkrok 2 rösen, det ena undersökt. /2 röykkiötä, toinen tutkittu. II. MJR STENRINGSBACKEN Sibeby/Siipyy, Hedkrok 5 gravrösen från bronsåldern i en rad på en ås, ett röse undersökt /5 pronssikautista hautaröykkiötä harjulla rivissä, yksi röykkiö tutkittu. I. MJR STENRINGSBACKEN N Sideby Siipyy, Storsjö gravröse från bronsåldern /pronssikautinen hautaröykkiö. II. MJR ROFALLSKOGEN Ömossa tre rösen, odaterade /kolme röykkiötä, ajoittamattomia. II. MJR LILLMOSSKÄRRSKOGEN Ömossa tre rösen på berg, odaterade / kolme röykkiötä kalliolla, ajoittamattomia. II. MJR PAMBALIDEN Ömossa Gravröse, odaterat / hautaröykkiö, ajoittamaton. II. MJR MYRBERGEN Ömossa Gravröse/hautaröykkiö. II. MJR NEDERMOSSKOGEN Ömossa två gravrösen /kaksi hautaröykkiötä. II. MJR SORAKANGAS Ömossa två gravösen, från bronsåldern? /kaksi hautaröykkiötä, pronssikautisia? II. MJR BRÄNDASKÄRRET Ömossa tre gravrösen, från bronsåldern? /kolme hautaröykkiötä, pronssikautisia? II. MJR RÅDDSKOGEN Ömossa Röse, odaterat, förstört, Röykkiö, ajoittamaton, tuhottu. III. MJR SVEDUDDEN Skaftung röse, hist. tid? /röykkiö, hist. aika? II. MJR MURÅSEN / MURMOSSBERGET Skaftung 14 rösen i en grupp, odaterade /14 röykkiötä ryhmässä, ajoittamattomia. I. MJR STUBBMOSSEN Skaftung röse, odaterad /röykkiö, ajoittamaton. I. MJR SKOGMANSBACK Ömossa 10 rösen, från bronsåldern? /10 röykkiötä, pronssikautisia. II. MJR Tjöck Tiukka 1. TJÖCK - LUND Tjöck Gravröse, från bronsåldern /pronssikautinen hautaröykkiö. I. MJR TJÖCK - NYÅKER Tjöck Gravröse från bronsåldern /pronssikautinen hautaröykkiö. I. MJR TJÖCK - PELLFOLK 1 Tjöck 4 gravrösen från bronsåldern / 4 hautaröykkiötä, pronssikaudelta. I. MJR TJÖCK-PELLFOLK 2 Tjöck 2 gravrösen från bronsåldern / 2 hautaröykkiötä, pronssikaudelta. I. MJR TJÖCK- BJÖRKROMOSSEN Tjöck, Långasmossen 2 gravrösen/hautaröykkiötä. II. MJR TJÖCK - TRINDMOSSEN Påskmark, Västerbacka gravröse / hautaröykkiö. II. MJR TJÖCK - FRÄKENLIDEN / LÄNSIMÄKI Påskmark Röse, odaterat / röykkiö, ajoittamaton. II. MJR TJÖCK - GILLERÅSBACKEN Påskmark 3 rösen och stensättningar/ 3 röykkiötä ja latomuksia. II. MJR TJÖCK - KILBERGET 1 Tjöck 13 gravrösen, stensättningar och stenvall/ 13 hautaröykkiöitä, latomuksia ja kivivallia. I-II. MJR TJÖCK - KILBERGET II Tjöck 2 gravrösen / 2 hautaröykkiötä. II. MJR TJÖCK - SÖDERBERG Påskmark gravröse/hautaröykkiö. II. MJR TJÖCK - BRÄNDÅSEN 1 Tjöck 5 rösen / 5 röykkiötä. II. MJR TJÖCK - BRAMMARÅS Påskmark gravröse/hautaröykkiö. II. MJR TJÖCK - SLÄTÅSEN Påskmark 5 gravrösen och stensättningar/ 5 hautaröykkiötä ja latomuksta. II. MJR TJÖCK - ORMBERGET Påskmark gravröse/hautaröykkiö. II. MJR TJÖCK - RUSSMOSSEN Tjöck Gravröse / hautaröykkiö. I. MJR TJÖCK - HÖGBERGSÅSEN Tjöck Gravröse, från bronsåldern /hautaröykkiö, pronssikautinen. I. MJR TJÖCK - RAJAVUORI Tjöck gravröse/hautaröykkiö. II. MJR TJÖCK - LIDÅSEN I Tjöck 6 gravrösen/hautaröykkiötä. II. MJR TJÖCK - LIDÅSEN 2 Tjöck gravröse/hautaröykkiö. II. MJR TJÖCK - LIDÅSEN 3 Tjöck, röse/röykkiö. II. MJR TJÖCK - BJÖRNDAL Tjöck 15 gravrösen / 15 hautaröykkiötä. I. MJR TJÖCK - KROKÄNGEN Påskmark 2 gravrösen / 2 hautaröykkiötä. II. MJR TJÖCK - LÄMNASKÄRRET Påskmark 4 gravrösen / 4 hautaröykkiötä. I-II. MJR TJÖCK - GILLERÅSBACKEN 2 Påskmark Gravröse/hautaröykkiö. II. KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET POHJANMAALLA 5 15

18 26. TJÖCK - BRÄNDÅSEN Tjöck stenåldersboplats/ MJR KRONOBY KRUUNUPYY 1. NEDERVETIL- NYÅKERSBACKEN Nedervetil, Överby röse/röykkiö. II. MJR NEDERVETIL - LUGGASBACKEN 1 Nedervetil, Säljes 5 rösen i en grupp / 5 röykkiön ryhmä. II. MJR NEDERVETIL - HONKOBACKHARJU Nedervetil, Saarukka, 6 rösen och en jättekyrka / 6 röykkiötä ja jätinkirkko. I-II MJR NEDERVETIL - GRANBACKEN/ STORGRANÖN Nedervetil, Överby, nyskiftesområde röse/ röykkiö. II. MJR NEDERVETIL - GROVFURBACKEN Nedervetil, Överby,Tast rösen/ röykkiöitä. II. MJR NEDERVETIL - OLLISBACKEN Nedervetil, Överby, Tast Rösen och stenåldersboplats/ MJR NEDERVETIL- KONAMA Nedervetil, Pelo 3 rösen /3 röykkiötä. II. MJR NEDERVETIL - LUGGASBACKEN A Nedervetil, Seljes stenåldersboplats / MJR KRONOBY- MYRSKOGÖJNEN Kronoby,Ytterbråtö Gravröse? / hautaröykkiö? II. MJR KRONOBY - BORGBACKEN 1 Nedervetil, Påras 13 rösen och stensättningar / 13 röykkiötä ja latomusta. II. MJR KRONOBY - BASTÖJNEN Nedervetil, Påras, röse/röykkiö. II. MJR KRONOBY - RIFINNÖJEN Nedervetil, Ytterbråtö, Stormossen 21 rösen och stensättningar / 21 röykkiötä ja latomuksia. II. MJR KRONOBY- KOBERGET Kronoby, Ytterbråtö 3 rösen / 3 röykkiötä. II. MJR KRONOBY - KÅTABACKEN Kronoby, Ytterbråtö 2 rösen / 2 röykkiötä. II. MJR KRONOBY - HÖGÖJNEN Hopsala,Kivijärv röse / röykkiö. II. MJR KRONOBY - KVARNKLUBBEN Nedervetil, Söderby 17 rösen (odlingsrösen?) / 17 röykkiötä (viljelyröykkiöitä?). II. MJR KRONOBY - TRÄSBACKEN A Nedervetil, Apalahti 5 rösen (odlingsrösen?) / röykkiöitä (viljelyröykkiöitä?). II. MJR KRONOBY - TRÄSBACKEN B Nedervetil, Apalahti fångstgropsystem / pyyntikuopparivi. II. MJR KRONOBY - KETTUSBACKEN Nedervetil,Skriko röse / röykkiö. II. MJR KRONOBY - SELJES SEMESTERBY/ SELJESIN LOMAKYLÄ Nedervetil, Stora Seljes Stenåldersboplats / MJR KRONOBY - SELJESBÄCKEN Nedervetil stenåldersboplats / MJR KRONOBY - SALMENHARJU 1-2 Nedervetil, Haavisto röse och stenåldersboplats / röykkiö ja MJR NEDERVETIL- ÅSVÄGEN A Nedervetil,Haavisto stenåldersboplats / MJR NEDERVETIL- ÅSVÄGEN B / Nuolisbäcken Nedervetil,Haavisto stenåldersboplats och 4 fångstgropar / kivikautinen asuinpaikka ja 4 pyyntikuoppaa. II. MJR KRONOBY - PER-JÖNSHARJUN Hopsala, Kivijärv hyddbottnar? förvaringsgropar i stenklapper / rakkakuoppia? asumuspainanteita? kivikossa. II. MJR NEDERVETIL- TITURHARJU Nedervetil 20 rösen / 20 röykkiötä. II. MJR NEDERVETIL - SÄKSHOLMEN Nedervetil, Överby 4 rösen och en hyddbotten / 4 röykkiötä ja asumuksenpohja. II. MJR NEDERVETIL - BRANTBACKEN Nedervetil Stenåldersboplats?, 3 hyddbottnar i en stenåker / kivikautinen asuinpaikka?, kolme asumuksenpohjaa kivikossa. II. MJR NEDERVETIL - SUNDQVISTAS 1 Nedervetil, Stora-Seljes stenåldersboplats? / kivikautinen asuinpaikka? II. MJR NEDERVETIL - SUNDQVISTAS 2 Nedervetil, Stor-Säljes stenåldersboplats? / kivikautinen asuinpaikka? II. MJR NEDERVETIL - SALMENHARJU 2 Nedervetil, Haavisto röse och boplats? / röykkiö ja asuinpaikka. II. MJR NEDERVETIL - PIRTTINIEMI Nedervetil,Norrby stenåldersboplats / MJR TERJÄRV - EMASBACKEN Terjärv, Kortjärv 6 rösen, odaterade / 6 röykkiötä, ajoittamattomia. II. MJR KRONOBY - BORGBACKEN 2 Påras,Söderby boplats från bronsåldern / pronssikautinen asuinpaikka. II. MJR TERJÄRV - VILIVIIKI Viiperi stenåldersboplats / kivikautinen asuinpaikka.ii. MJR TERJÄRV - VIIPERINOOSI Terjärv, Viiperi stenåldersboplats / MJR KRONOBY - TORRKULLSLÄTEN Söderby, Jöusen 16 rösen / 16 röykkiötä. II. MJR KRONOBY - FORSKLUBBARNA Söderby, Jöusen 17 rösen / 17 röykkiötä. II. MJR KRONOBY- SÖDERBY SKOLA Söderby, Snåre två offerstenar / kaksi uhrikiveä. II. MJR KRONOBY - HÖGRYGGEN Söderby, Snåre Vallformation, jättekyrka? /vallimuodostuma, jätinkirkko? II. MJR KRONOBY - RÖSTEINREISON Söderby, Jöusen stensättning, hist. tid? / kiveys, hist. ajalta?. II. MJR KRONOBY FINSKOR - GRETAS KLUBBEN S Påras röse, odaterat / röykkiö, ajoittamaton. II. MJR KRONOBY - ÖJEN Ytterbråtö röse? / röykkiö? II. MJR KRONOBY - TRÅNSUNDBERG Hopsala rösen, stensättningar, hist. tid / röykkiöitä, kiveyksiä, hist. ajalta. III. MJR TERJÄRV - HELVETESKÄRRET Terjärv, Överbråtö a) stenåldersboplats?, b) vallformation / a) kivikautinen asuinpaikka?, b)vallimuodostuma. II. MJR KRONOBY - FINNSJÖN Norrby stensättningar, ej tidbestämda / ajoittamattomia kiveyksiä. II. MJR TERJÄRV - HEMBACKEN Terjärv, Kortjärv, Sandvik stenåldersboplats / MJR TERJÄRV - STRANDEN Terjärv, Kortjärv -Terjärv, Högnabba stenåldersboplats? / kivikautinen asuinpaikka? II. MJR TERJÄRV - FRÖJDÖMOSSEN Terjärv, Granöbyn stenåldersboplats / MJR TERJÄRV - PIKKU MIESVESI 2 Terjärv, Åsen stenåldersboplats / MJR KRONOBY - KRASSLANDSBACKEN Påras, Krasslandet stenåldersboplats? / kivikautinen asuinpaikka? II. MJR TERJÄRV - NYA KYTTLANDET Terjärv, Viiperi stenåldersboplats? / kivikautinen asuinpaikka? II. MJR TERJÄRV - BEGRAVNINGSPLATS Terjärv stenåldersboplats? / kivikautinen asuinpaikka? II. MJR TERJÄRV - KAITÅSEN Terjärv stenåldersboplats?/ kivikautinen asuinpaikka?.ii MJR TERJÄRV - FRÖJDÖBACKEN Terjärv, Fröjdö stenåldersboplats/ MJR TERJÄRV FURU Terjärv, Kortjärv stenåldersboplats/ MJR TERJÄRV - BROLIDEN/ YRJASBROKYTTLANDET Terjärv, Kortjärv, Vistbacka stenåldersboplats?/ kivikautinen asuinpaikka? II. MJR TERJÄRV - LILLBÄCK Terjärv stenåldersboplats?/ kivikautinen asuinpaikka? II. MJR TERJÄRV - NÄSET Terjärv 6 FASTA FORNLÄMNINGAR I ÖSTERBOTTEN 16

19 stenåldersboplats?/ kivikautinen asuinpaikka? II. MJR TERJÄRV - FÅRBROBACKEN Terjärv 7 rösen och gropar, ej daterade/ 7 röykkiötä ja kuoppaa, ajoittamattomia. II. MJR TERJÄRV - LISSANTINOOSI Terjärv stenåldersboplats/ MJR TERJÄRV - VITSJÖBACKEN Kronoby, Påras, Söderby stenåldersboplats?/ kivikautinen asuinpaikka? II. MJR TERJÄRV - FURUSÄNGET Terjärv, Småbönders, Furu stenåldersboplats?/ kivikautinen asuinpaikka? II. MJR KRONOBY - KÄLTINGSBACKEN Kronoby, Påras, Söderby stenåldersboplats?/ kivikautinen asuinpaikka? II. MJR KRONOBY - JEUSSEN BRÄNNBACKEN Kronoby, Söderby, Påras 10 rösen i en grupp/ 10 röykkiön ryhmä. I. MJR TERJÄRV - GRANBACKEN Terjärv, Sunabacka 15 små röjningsrösen, hist. tid/ 15 raivausröykkiötä, hist. ajalta. III. MJR TERJÄRV - FINNBACKEN Terjärv, Sunabacka 4 rösen, hist. tid?/ 4 röykkiötä, hist.ajalta? II. MJR TERJÄRV- HERMOSBACKEN Terjärv, Rekilax 10 rösen, stengärdesgård/ 10 röykkiötä, kiviaitaa. II. MJR TERJÄRV - SKALLOBACKEN Terjärv, Högnabba rösen, röjda ytor, hist. tid/ röykkiöitä, raivanteita, hist. aika. II. MJR NEDERVETIL - BRUNNIHARJU W Nedervetil, Nyskiftesområde röse/röykkiö. I. MJR NEDERVETIL - BRUNNIHARJU SW Överby, Nyskiftesområde 5 rösen / 5 röykkiötä. I. MJR NEDERVETIL - NUOLISENOJA Norrby, Nyskiftesområde stenåldersboplats/ MJR KRONOBY - FORSBACKEN Ytterbråtö 7 gravrösen och 9 kokgropar?, odaterade 7 hautaröykkiötä ja 9 keittokuoppaa?, ajoittamattomia. II. MJR KRONOBY - RUMMELBACKEN Hopsala Gravröse / hautaröykkiö. II. MJR KRONOBY - HÖGRYGGEN Ytterbråtö gravröse? / hautaröykkiö. II. MJR TERJÄRV - SNÅRBACKEN Terjärv jättekyrka/jätinkirkko. II. MJR HIETAHAUTA Storby, 2 gravrösen/2 hautaröykkiötä. II. MJR RUOKOSHARJU Storby, gravröse /hautaröykkiö II. MJR BLÄCKISÅSEN 1-3 Kallis, stenåldersboplatser, ett gravröse / kivikautisia asuinpaikkoja, hautaröykkiö. I- II. MJR KÖYRISÅSEN 1 Storby, stenåldersboplats och rösen/ kivikautinen asuinpaikka ja röykkiöitä. II. MJR KÖYRISÅSEN 2 Storby, 2 gravrösen/ 2 hautaröykkiötä. I. MJR KÖYRISÅSEN 3 Storby, stenåldersboplats och rösen/ kivikautinen asuinpaikka ja röykkiöitä. I - II. MJR KÖYRISÅSEN 4 Storby stenåldersboplats/ MJR LAIHIA LAIHELA 1. TYLLIJOKI 1 /A-C Kirkonkylä, 54 pientä hautaröykkiötä kolmena ryhmänä louhikkomäellä, ajoittamattomia. II. MJR TYLLIJOKI 2 Kirkonkylä, Tanelinahde, 9 pientä hautaröykkiötä metsässä maantien molemmin puolin. II. MJR LIEKOKULMA Yrjälä 9 pientä hautaröykkiötä rinteessä n. 150 m:n matkalla. II. MJR RIITASAARI Kirkonkylä 136 hautaröykkiötä metsässä ja suosaarilla. I-II MJR TRANSTEENI Yrjälä, 30 röykkiötä. II/III. MJR MOHKO 1 Yrjälä 6 pientä röykkiötä metsässä. II MJR MOHKO 2 Yrjälä 7 hautaröykkiötä metsässä. II. MJR KEFFU Yrjälä röykkiö metsässä. II. MJR PÄKINSAARI Yrjälä röykkiö metsässä. II. MJR RIITAPÄKINMÄKI Kirkonkylä 36 hautaröykkiötä. II. MJR PITKÄARO W Lyyskilä, Päkki 6 hautaröykkiötä. II. MJR KALLIOLAAKSO Kirkonkylä 46 hautaröykkiötä metsässä. II. MJR HÄIJYLUHTA Kirkonkylä 28 hautaröykkiötä metsässä. II. MJR EIKINARO Lyyskilä, Päkki 14 hautaröykkiötä metsässä. II. MJR LAITALANTÖNKKÄ Mieltylä, Päkki 56 hautaröykkiötä mäellä. II. MJR PÄKINMÄKI Mieltylä, Franssi 20 hautaröykkiötä. II. MJR PIMIÄKORPI Mieltylä, Hakola 36 hauta- ja raivausröykkiötä metsässä.ii. MJR RUUHOMÄKI Isokylä 31 hautaröykkiötä rinteessä kolmena ryhmänä. II. -205; 1996 MJR VAKKURINMETSÄ Isokylä 71 hautaröykkiötä kolmena ryhmänä. II. MJR VANATTARI-TENKKULUHTA Mieltylä 20 röykkiötä kolmessa ryhmässä. II. MJR KIIMAKANGAS Kirkonkylä 13 rautakautista hautaröykkiötä metsässä ja piha-alueella (4 tutkittu). I-II. MJR LUOMANSUUNNIITTY Isokylä A) 4 kuopannetta/ pyyntikuoppia? ajoittamattomia B) kuppikivi (1 kuppi). II. MJR VUORUUSENMÄKI Isokylä 3 rautakautista hautaröykkiötä (1 tutkittu). I. MJR PALOMÄKI Käyppälä, 1 9 rautakautista hautaröykkiötä ja mahd. asuinpaikka. I. MJR KIVINIEMENMÄKI Käyppälä, rautakautinen röykkiö pihalla (tutkittu. I MJR A. HIETAANMETSÄ Isokylä 15 rautakautista hautaröykkiötä (2 tutkittu). I-II. MJR B. MUJANVAINIO Jakkula 14 rautakautista hautaröykkiötä (6 tutkittu) ja polttokalmisto sekä mahd. asuinpaikkajäännöksiä. I-II. MJR C. HUUMUUKSENMÄKI Jakkula/Torstila 5 rautakautista hautaröykkiötä rinteessä. I-II. MJR KYLLIKEENSARKA Jakkula 17 hautaröykkiötä. II. MJR A. LUHTASTENSARKA 1 Jakkula, Allinen 16 pientä hautaröykkiötä metsässä. II. MJR B. LUHTASTENSARKA 3 Jakkula, Allinen 13 pientä röykkiötä. II MJR LUHTASTENSARKA 2 Jakkula, Allinen 126 hautaröykkiötä neljässä ryhmässä. II. MJR KARJATARHANMÄKI E Suorttila, Allinen 17 pientä röykkiötä metsässä. II. MJR KARJATARHANMÄKI W Jakkula, Allinen 9 hautaröykkiötä ja rautakautinen asuinpaikka? II. MJR SYYNINMAANLUOKKO Suortila, Allinen KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET POHJANMAALLA 7 17

20 71 hautaröykkiötä kahdessa ryhmässä. II. MJR KALKKIVUORI 1 Käyppälä, Allinen 11 pientä röykkiötä mäellä. II. MJR ROUKKIONKANGAS 1 Miettylä, Kirkonmetsä 10 hautaröykkiötä metsässä ja kalliolla, pronssikautisia. I-II. MJR RIIHIMAA Kirkonmetsä Hautaröykkiö matalalla mäellä. II. MJR NIKKARINLOUKKO Maunula/Torstila 251 röykkiötä viitenä ryhmänä metsässä ja tonttimailla n x 1000 m alalla. I-II. MJR A. RAUTAKALLIO 1 Yrjälä 29 hautaröykkiötä metsässä. II. MJR B. RAUTAKALLIO 2 Yrjälä (?), Kumarla 16 hautaröykkiötä. II. MJR C. RAUTAKALLIO 3 Ratikylä 32 röykkiötä mäenkumpareilla. II. MJR D. RAUTAKALLIO 4 Yrjälä, Kumarla hauta- ja raivausröykkiötä maantien molemmin puolin. II. MJR MADESNIEMI Miettylä, Tönkkä 6 pientä hauta?röykkiötä piha-alueella. II. MJR TÖNKKÄ Suortila, Tönkkä 37 röykkiötä metsässä. II. MJR IRUNLUOMA Jakkula/Miettylä 14 röykkiötä metsikössä ja piha-alueella. II. MJR IRUUNJÄRVI JA TANELINPERKOO Poola 40 röykkiötä ryhminä ja yksittäin Iruunjärven itä- ja eteläpuolella, pronssikautisia. I-II. MJR ALATALO/ JÄTINHAUDANMAA Isokylä, Peltomaa a) 25 hautaröykkiötä, b) 10 kuoppaliettä, c) terassimainen kivirakennelma rinteellä maantien molemmin puolin, pronssikaudelta. I. MJR ISOKORPI Lyyskilä 6 hautaröykkiötä louhikkoisessa maastossa, pronssikaudelta. I-II. MJR ISOKORPI E Perälä 5 pientä röykkiötä mäellä, pronssikaudelta. II MJR PIHLAJASAARI JA HARJUSAARI Perälä, 8 pronssikautista hautaröykkiötä suosaarilla. I-II. MJR SALONMÄKI Mieltylä 24 pronssikautista hautaröykkiötä ja 8 kuopannetta.neljänä ryhmänä. I-II. MJR SOUKANNEVANKALLIOT Mieltylä/Isokylä 11 pronssikautista hautaröykkiötä. I-II. MJR KARRUNMAA 1 Perälä Hautaröykkiö lounaisrinteessä. II. MJR KARRUNMAA 2 Perälä 1 hautaröykkiö metsässä. II.. MJR TYYVINPERKO A Ratikylä 4 röykkiötä metsäisessä rinteessä. II. MJR TEERIVUORI 1 Kirkonkylä Hautaröykkiö kalliomaastossa. II. MJR TEERIVUORI 2 Kirkonkylä Hautaröykkiö metsässä. II. MJR KALLIOISTENMAA NW Keskikylä hautaröykkiö kalliorinteessä. II. MJR ANNIKKALANKANGAS / PIKKUSAARI Keskikylä 2 hautaröykkiötä mäenkumpareilla, pronssikaudelta. II. MJR MURHAASTONKANGAS Keskikylä 2 hautaröykkiötä, pronssikautisia. I. MJR TAKA-AHO Keskikylä 3 hautaröykkiötä metsässä. II. MJR VAARANMÄKI Keskikylä Hautaröykkiö mäen etelärinteellä. I. MJR PERKOO Keskikylä kaksi röykkiötä mäellä. II. MJR JÄRVINEVANKANGAS Kirkonkylä, Kyläinpää, kolme hautaröykkiötä harjanteella, pronssikautisia. II. MJR A. NIKONKALLIO Kirkonkylä, Kylänpää Hautaröykkiö mäellä, pronssikaudelta. II. MJR B. HEPPOMÄKI Kirkonkylä, Kylänpää Hautaröykkiö mäellä. II. MJR HAUDANMÄKI Kylänpää Hauta?röykkiö louhikkomäellä. II. MJR UUSILUHTA Torstila, Kylänpää Hautaröykkiö etelärinteessä. II. MJR KOSKENRINTA-RIIHIRANNANMÄKI Jokikylä 5 hautaröykkiötä, pronssikaudelta. II. MJR KOSKELANMÄKI Jokikylä, Kylänpää Hautaröykkiö mäenkumpareella, pronssikaudelta. II. MJR PAULANEVANMÄKI Jokikylä 4 hautaröykkiötä mäellä. II. MJR RINTAMAA Kylänpää 6 hautaröykkiötä. II. MJR KALLIONMAA 1 Käyppälä/Jokikylä 3 hautaröykkiötä. II. MJR ROTKONMÄKI Lyyskilä 77 röykkiötä ( 200x180 m alalla). II. MJR SIRKKI Miettylä 19 hautaröykkiötä metsässä, prinssikautisia. II. MJR TUURINLUOMA Jokikylä röykkiö. II. MJR KLIPINNEVA Potila Hautaröykkiö. II. MJR SUTIKANKANGAS 1 Potila 3 röykkiötä ja kivikautinen asuinpaikka. III. MJR SUTIKANKANGAS 2 Jokikylä 2 röykkiötä ja kivikautinen asuinpaikka. II/III. MJR PERÄLÄ Jokikylä MJR PRINKINKALLIO Potila 4 röykkiötä ja kiviaitaa, hist ajalta. II. MJR PASLINNA Käyppälä kiviaita rinteessä, hist. aikaa. II. MJR PIKKUMÄKI Kirkonkylä, Tyllijoki 5 pientä hautaröykkiötä louhikkomäellä. II. MJR ERVINGINMÄKI/ LOUKASMÄKI Yrjäälä 8 pientä röykkiötä ja kiviaita. II. MJR KORVENKALLIO Keskikylä 4 hautaröykkiötä ja kivipöytä, kalliomaastossa. II. MJR MÄKI-MARTTILA Kylänpää 2 hautaröykkiötä kalliolla. II. MJR SIRKKI 2 Perälä, Tönkkä 8 hautaröykkiötä metsäisessä rinteessä. I. MJR TEERIVUORI 3 Kirkonkylä 8 hautaröykkiötä ja MJR KOTANEVA Yrjälä 6 röykkiötä metsässä. II. MJR VÄLMÄ Yrjälä 11 röykkiötä metsässä. II. MJR TYLLIJOKI 3 / A-D Yrjälä 18 hautaröykkiötä. II. MJR KORPIMÄKI Tyllijoki 2 hautaröykkiötä kalliolla. II. MJR RAJAVUORI Lyyskilä Hautaröykkiö kalliolla. II. MJR NUORISOLIITON TONTTI / JAKKULA ent. Ylipään Nuorisoseurantalon tontti 3 röykkiötä ja polttokalmisto. II?/III. MJR RUOKKIONKANGAS 2 Lyyskilä, Poola 13 röykkiötä. II. MJR FASTA FORNLÄMNINGAR I ÖSTERBOTTEN 18

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA Kulttuuria kartalla 13 Pohjanmaa 13.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 13.1. POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 11 kpl Pohjanmaan

Lisätiedot

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS

ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS 2016 ÖSTERBOTTEN I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTROBOTHNIA IN NUMBERS Kaskinen - Kaskö Korsnäs Isokyrö - Storkyro Larsmo - Luoto Malax - Maalahti Kronoby - Kruunupyy Vörå - Vöyri Kristinestad - Kristiinankaupunki

Lisätiedot

Tilasto Äänioikeutettujen määrästä / Äänestysaluetiedot - Europarlamenttivaalit 2014

Tilasto Äänioikeutettujen määrästä / Äänestysaluetiedot - Europarlamenttivaalit 2014 Taso : Kunta Vaalipiiri : 12 Vaasan vaalipiiri Kunta : 499 Mustasaari Tulostettu : 25.05.2014 11:26 001 Björköby Kunta: 499 Mustasaari Björköby Bodagården - miehiä 159 159 0 0 3 146 146 0 0 3 305 305 0

Lisätiedot

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI KIVIJÄRVI - KEURUU PIENET YKSINÄISTALOT - REKOLA - LUHANKA RINTAMAMIESTALOT - SEPÄNKATU HANKASALMEN ASEMANKYLÄ ASEMARAKENNUKSET - HAAPAMÄKI KIRKKORAKENNUKSET

Lisätiedot

Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla

Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla Pendelöinti ja työpaikkaomavaraisuus Vaasan seudulla Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 24.10.2016 Pendelöinti Vaasaan ja Vaasasta vuosina 1995 2014 *) Vaasasta pendelöivien lukumäärän

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 22.12.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu hidastunut koko maassa, Pohjanmaan ELYalueen tahti nyt maan keskiarvoa.

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 22.7.2014 klo 9.00 Ulkomaalaisten, naisten ja nuorten työttömyys kasvaa. Kesäkuun lopussa työttömiä oli 10 288 henkilöä,

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 21.10.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys jatkaa ennätyskorkealla tasolla. Erityisasiantuntijoiden, palvelu- ja myyntityöntekijöiden

Lisätiedot

KOHDE NÄRPES-VASA REITTI LAPPFJÄRD - NÄRPES

KOHDE NÄRPES-VASA REITTI LAPPFJÄRD - NÄRPES 1 AIKATAULULIITE KOHDE NÄRPES-VASA REITTI LAPPFJÄRD - NÄRPES 01.06.2015 - + km DR ID M-P 0 304103 Lappfjärdin huoltoasema 06:45 1 95590 Lapväärtintie L X 1 95588 Lålby th L X 2 95586 Lålby L X 5 95584

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.3.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja lähes kolmanneksen vuoden takaista enemmän. Pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta

Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta Ajankohtaista maiseman ja ympäristönhoidosta VYYHTI työpaja Taivalkoskella 10.4.2014 Kalle Hellström ProAgria Oulu/maa ja kotitalousnaiset Kuva: Aili Jussila Arvokkaiden maisema alueiden päivitysinventointi

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Salon seudun maisemat

Salon seudun maisemat Salon seudun maisemat Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Marie Nyman, Alueiden käyttö 29.1.2014 TAUSTAA: ELY-keskuksen

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 216 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 217 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

Vaasa-Pori pyöräretki

Vaasa-Pori pyöräretki TAMPEREEN TAIVALTAJAT RY Vaasa-Pori pyöräretki Reittisuunnitelma 6.-14.7.2013 Kai Ristimäki / Matti Rahomäki 30.6.2013 Sivu 2 / 7 1.Päivä (lauantai 6.7.2013): - Kokoontuminen Tampereen Rautatieasemalla

Lisätiedot

ILMOITUSPAIKAT JA MODUULIT

ILMOITUSPAIKAT JA MODUULIT MEDIAKORTTI 2016 ILMOITUSPAIKAT JA MODUULIT 6 x 280 84mm 84x100 1, 2, 3, 4, 6 x 50 ETUSIVU PÄÄUUTISAUKEAMA, SIVUT 2 3 SEURATOIMINTA UUTISAUKEAMA, PYSTYBLOKKI 6x365 3x365 2x365 UUTISAUKEAMA, 1/2-SIVUA 6x180

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

Ohjelmallinen Rakennussuojelu (OHRA -hanke)

Ohjelmallinen Rakennussuojelu (OHRA -hanke) Ohjelmallinen Rakennussuojelu (OHRA -hanke) Kaavoituksen ajankohtaispäivä Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualue, Kirsti VIrkki, Alueiden käytön yksikkö 27.5.2015 Rahoittajana

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Huhtikuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 20.5.2014 klo 9.00 Terveydenhuollon ja sosiaalialan työttömyys jatkaa kasvuaan. Kokkola ja Vaasa nousemassa suurimpien

Lisätiedot

Muiden kuntien kanssa kuntayhtymä voi tehdä sopimuksia vapaaehtoisten tehtävien hoidosta täyttä korvausta vastaan.

Muiden kuntien kanssa kuntayhtymä voi tehdä sopimuksia vapaaehtoisten tehtävien hoidosta täyttä korvausta vastaan. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjanmaan liitto -kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Pohjanmaan liitto.

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 274 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 275 Taivallahden-Löytänän kulttuurimaisema Järvenpää Paksula 1) Historiallisesti

Lisätiedot

VARJAKKA hanke VARJAKKA 2020 HANKE VARJAKAN ALUE INFOA

VARJAKKA hanke VARJAKKA 2020 HANKE VARJAKAN ALUE INFOA 2020 -hanke VARJAKKA 2020 HANKE VARJAKAN ALUE INFOA 27.5.2009 VARJAKKA - ALUERAJAUS Aluerajaus: Varjakan saari, Varjakan mantere ja Akion saari Alueen pinta-ala noin 200 ha (Varjakka + Pyydyskari 100 ha,

Lisätiedot

Vaasan Läänin Puhelin Oy. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Vaasan Läänin Puhelin Oy. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(10) Teleoperaattorihinnasto Vaasan Läänin Puhelin Oy Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.11.2007 alkaen toistaiseksi 2(10) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä. KÄÄNNÖS PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2013 DNr:o YM4/5222/2012 ASIA Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Pohjanmaan liiton

Lisätiedot

12 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN

12 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN 12 VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN Maisema ja kulttuuriympäristö liittyvät tiiviisti yhteen, sillä maisema on suurelta osin ihmisen toiminnan eri aikoina muovaamaa. Tämän luvun maisemakuvaa

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 172 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 173 Kihniö Virrat PARKANO Linnankylän kulttuurimaisema Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 356 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 357 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella

Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella 2015 Teemu Saarinen 18.12.2015 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu SIEVIN KUNTA Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu Tuppurannevan tuulipuiston suunnittelutarveratkaisun MRL 137 mukainen vaikutustarkastelu Liite 22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

001 Björköby Ennakkoäänet Vaalipäivän äänet Äänet yhteensä

001 Björköby Ennakkoäänet Vaalipäivän äänet Äänet yhteensä Kunnallisvaalit 212 28.1.212 Äänestysalueittain ryhmien äänet Sivu 1 28.1.212 KA3 1 Björköby Ennakkoäänet Vaalipäivän äänet Äänet yhteensä Kansallinen Kokoomus,,, Suomen Kristillisdemokraatit (KD), 6 2,5

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 120 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 121 Kihniö Virrat KIHNIÖ Korhoskylän kulttuurimaisema Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

Maaseudun rahoitustilastot 2014

Maaseudun rahoitustilastot 2014 Maaseudun rahoitustilastot 2014 Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunta Ohjelmakauden suunnittelu Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maaseutu- ja energiayksikkö

Lisätiedot

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin.

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. ARVOALUE: ASEMAN SEUTU Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. Kuvaus Arvoalueeksi on rajattu aseman seudulta alue, johon kuuluu Vammalan rautatieaseman

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella

Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella Nuorisotakuun seuranta Pohjanmaan ELY:n alueella 2015 Teemu Saarinen 13.7.2015 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 14 Dialuettelo 14

Sisällys: Negatiiviluettelo 14 Dialuettelo 14 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja inventointi 5 3. Kaava-alueella sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset ja tentatiivikohteet

Lisätiedot

Saarijärvi Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi Timo Jussila

Saarijärvi Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi Timo Jussila 1 Saarijärvi Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2007-2008 Timo Jussila Kustantaja: Saarijärven kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2

Lisätiedot

Busseista myydään ainoastaan kertalippuja käteisellä

Busseista myydään ainoastaan kertalippuja käteisellä MATKALIPUT Bussikorttien (5 e) myynti ja lataus: Vaasan Paikallisliikenne Oy, Hovioikeudenpuistikko 11 Auki: arkisin 11.00-16.00 Studio Ticket, Rewell Center, www.studioticket.fi Bussikorttien latauspisteet:

Lisätiedot

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä

Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Taustaa puustoisista perinneympäristöistä Laitila 4.- 5.9.2012 Hannele Kekäläinen ylitarkastaja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Maatalousympäristöt Suomen viidenneksi

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A POHJANMAAN LIITTO. Sähkönsiirron toteutusmahdollisuudet seudullisesti merkittäviltä tuulivoima-alueilta

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A POHJANMAAN LIITTO. Sähkönsiirron toteutusmahdollisuudet seudullisesti merkittäviltä tuulivoima-alueilta S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A POHJANMAAN LIITTO Sähkönsiirron toteutusmahdollisuudet seudullisesti merkittäviltä tuulivoima-alueilta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.6.2016 P28113 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

österbotten I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTRObOTHNIA IN NUMbERS

österbotten I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTRObOTHNIA IN NUMbERS österbotten I SIFFROR POHJANMAA LUKUINA OSTRObOTHNIA IN NUMbERS INNEHåLL SISäLTö CONTENTS Om österbottens förbund Pohjanmaan liitosta About the Regional Council of Ostrobothnia...4 Arealuppgifter kommunvis

Lisätiedot

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in Numbers 2011 Innehåll Sisältö Contents Om Österbottens förbund Pohjanmaan liitosta About the Regional Council of Ostrobothnia...4 Arealuppgifter

Lisätiedot

TARKASTUSRAPORTTI. Vesilahti, Kirmukarmu (922010022) Käynnin päivämäärä 28.09.2011 Kävijän nimi. Kirsi Luoto Käynnin tyyppi tarkastus

TARKASTUSRAPORTTI. Vesilahti, Kirmukarmu (922010022) Käynnin päivämäärä 28.09.2011 Kävijän nimi. Kirsi Luoto Käynnin tyyppi tarkastus TARKASTUSRAPORTTI Vesilahti, Kirmukarmu (922010022) Käynnin päivämäärä 28.09.2011 Kävijän nimi Kirsi Luoto Käynnin tyyppi tarkastus Muistioteksti Pirkanmaan maakuntamuseon arkeologi Kirsi Luoto teki tarkastuskäynnin

Lisätiedot

Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke

Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke Viljelijöiden Ympäristöinfot Keski-Suomessa vuonna 2013 Projektisuunnittelija Ilona Helle Keski-Suomen ELY-keskus TARKKA! -hanke 9.4.2013 2 Maatalousluonnon erityispiirteitä Viljeltyjen peltojen lisäksi

Lisätiedot

Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2017

Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2017 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 9.2.2017 Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2017 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö marianne.pekola-sjoblom @ kuntaliitto.fi p. 050 337 5634 @M_PekolaSjöblom Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset 5 Kartta alueelle tehdyistä koekuopista 6 Valokuvat 7 Negatiiviluettelo

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 330 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 331 Sastamala Kihniö Parkano Ikaalinen Hämeenkyrö Nokia Virrat Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUS JA LIIKKUMINEN TILLGÄNGLIGHET OCH RÖRLIGHET

SAAVUTETTAVUUS JA LIIKKUMINEN TILLGÄNGLIGHET OCH RÖRLIGHET SAAVUTETTAVUUS JA LIIKKUMINEN TILLGÄNGLIGHET OCH RÖRLIGHET Maakunnan erityispiirteet ja matkailun kehittäminen Landskapets särdrag och turismens utveckling Kuva: Jan Eerala. Matkailutiet Suomessa 1. Revontulten

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

Hämeenlinna Iittala Keikkala Kevyenliikenteen väylän inventointi Kreetta Lesell 2009

Hämeenlinna Iittala Keikkala Kevyenliikenteen väylän inventointi Kreetta Lesell 2009 Iittala Keikkala Kevyenliikenteen väylän inventointi Kreetta 2009 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta väylästä 4 2. Ympäristön muinaisjäännökset

Lisätiedot

4. Historialliset tiet

4. Historialliset tiet 4. Historialliset tiet Muinaisten huomattavien kulkuteiden jäännökset ovat muinaismuistolain suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä (Muinaismuistolaki 2 ). Lain tarkoittamien teiden lähtökohtana pidetään

Lisätiedot

Lakkautuskunta Nimike Ajankohta Liitoskunta Nimike 001 Ahlainen Pori - Björneborg 002 Aitolahti Tampere - Tammerfors

Lakkautuskunta Nimike Ajankohta Liitoskunta Nimike 001 Ahlainen Pori - Björneborg 002 Aitolahti Tampere - Tammerfors Lakkautuskunta Nimike Ajankohta Liitoskunta Nimike 001 Ahlainen 01.01.1972 609 Pori - Björneborg 002 Aitolahti 01.01.1966 837 Tampere - Tammerfors 003 Akaa 01.01.1946 310 Kylmäkoski 003 Akaa 01.01.1946

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 50 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 51 Kihniö Virrat HÄMEENKYRÖ Urjaisen-Osaran-Kostulan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Lakkautuskunta Nimike Ajankohta Liitoskunta Nimike 994 Pirkkala Nokia 994 Pirkkala Pirkkala - Birkala 321 Kyyrölä

Lakkautuskunta Nimike Ajankohta Liitoskunta Nimike 994 Pirkkala Nokia 994 Pirkkala Pirkkala - Birkala 321 Kyyrölä Lakkautuskunta Nimike Ajankohta Liitoskunta Nimike 994 Pirkkala 01.01.1922 536 Nokia 994 Pirkkala 01.01.1922 604 Pirkkala - Birkala 321 Kyyrölä 01.01.1934 497 Muolaa 013 Antrea 19.09.1944 - Luovutetulla

Lisätiedot

Kaskinen. muinaisjäännösinventointi 2011

Kaskinen. muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kaskinen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Kaskisten kaupunki / Airix Ympäristö Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Vanhat kartat... 3 Yleiskartta...

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 58 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 59 Kihniö Virrat IKAALINEN Poltinjoen kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ikaalinen Hämeenkyrö Ylöjärvi Ruovesi

Lisätiedot

Kommunerna i sote Kunnat sotessa

Kommunerna i sote Kunnat sotessa Kommunerna i sote Kunnat sotessa Göran Honga CEO, M.Sc., MBA 02.03.2016 HENKILÖSTÖ PERSONAL hlö/10.000 as pers/10.000 inv Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2013 2014 1990

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

0 1 "02-20fg I Valtioneuvosto (vip^tiis fja I

0 1 02-20fg I Valtioneuvosto (vip^tiis fja I SMPÜNlJf^l 0 1 "02-20fg I Valtioneuvosto (vip^tiis fja I HSS Media - bolagen Ab hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille: Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki,

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa

Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa Maatalouden ympäristötuen erityistuen ja laidunpankin mahdollisuudet Puustoisten perinneympäristöjen hoidossa 1 Esityksen sisältö Maatalouden ympäristötuki - erityistukimuodot: perinnebiotooppien hoito,

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

p/1 (29) PETÄJÄ Petäjän asuinrakennus pihapiireineen luvulta. Pihapiirissä useita, osin huonokuntoisia rakennuksia.

p/1 (29) PETÄJÄ Petäjän asuinrakennus pihapiireineen luvulta. Pihapiirissä useita, osin huonokuntoisia rakennuksia. PAIKALLISESTI ARVOKKAAT RAKENNUSKULTTUURIKOHTEET Liite 8 Numerointi osayleiskaavan mukainen, suluissa inventointinumero (Lapin kulttuuriympäristöt tutuiksi hankkeen inventointitulokset, Lapin ympäristökeskus,

Lisätiedot

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle RATKAISU, SEN VALMISTELU JA PERUSTELUT Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Toiminta ja tukitoiminnot epäillyn ja todetun muistisairauden yhteydessä (potilas ja omaiset)

Toiminta ja tukitoiminnot epäillyn ja todetun muistisairauden yhteydessä (potilas ja omaiset) Toiminta ja tukitoiminnot epäillyn ja todetun muistisairauden yhteydessä (potilas ja omaiset) Vaasan sairaanhoitopiiri ja alueen sosiaali- ja perusterveydenhuolto TUKITOIMINNOT Diana Rosenlöf 25.2.2014

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön maastokäynti

Kulttuuriympäristön maastokäynti FCG Finnish Consulting Group Oy Laukon kartano LAUKONSELÄN JA KARTANOALUEEN RANTA- ASEMAKAAVA Kulttuuriympäristön maastokäynti 303461-15872 26.10.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Kulttuuriympäristön

Lisätiedot

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET 29.6.2016 SAMMANDRAG YHTEENVETO 04.08.2016 gho Maakuntien rahoituksen koelaskelmat STM 29.6.2016 Maakunta Asukasmäärä Soten ja Soten ja Maakuntien Maakuntien

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 188 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 189 Kihniö Virrat PÄLKÄNE Varalan-Kirvun-Iharin kulttuurimaisema Parkano

Lisätiedot

A8B8cOnDE8FDGD. D vuokrattu, ks huomautukset ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS. ~ RtlföL. OS. 213) Tunnistetiedot.

A8B8cOnDE8FDGD. D vuokrattu, ks huomautukset ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS. ~ RtlföL. OS. 213) Tunnistetiedot. ~ RtlföL. OS. 213) 3. 9 2007 M ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS 1 1 Tunnistetiedot Kunta: Kokemäki lnventointinumero: Alue: Ylistaro Luokka: 1 Nimi: Mäki -K et a 1 a Ajoitus: Rautakausi Kohteen laji: Kuppikallio

Lisätiedot

SPRÅKBAROMETERN KIELIBAROMETRI 2016

SPRÅKBAROMETERN KIELIBAROMETRI 2016 SPRÅKBAROMETERN KIELIBAROMETRI 2016 Marina Lindell Forskardoktor Institutet för samhällsforskning, Åbo Akademi Pressinformation/ Lehdistötilaisuus 14.09.2016 KIELIBAROMETRI Seurataan kielipalveluiden toteutumista

Lisätiedot

INKOO KARJAA 110 kv:n voimajohdon arkeologinen inventointi Inkoon voimalaitoksen ja Karjaan sähköaseman välillä

INKOO KARJAA 110 kv:n voimajohdon arkeologinen inventointi Inkoon voimalaitoksen ja Karjaan sähköaseman välillä INKOO KARJAA 110 kv:n voimajohdon arkeologinen inventointi Inkoon voimalaitoksen ja Karjaan sähköaseman välillä FL Sirkka-Liisa Seppälä 28.8. 1.9.2006 Arkeologian osasto 1 SISÄLLYS JOHDANTO 2 INVENTOINTIALUEEN

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Kemiönsaari Gräsböle tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa

Kemiönsaari Gräsböle tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Kemiönsaari Gräsböle tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Varsinais-Suomen Energia Oy, Lounaisvoima Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2

Lisätiedot

Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007

Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007 Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007 f. 144877 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset

Lisätiedot

Lakkautuskunta Nimike Ajankohta Liitoskunta Nimike 001 Ahlainen Pori 002 Aitolahti Tampere 003 Akaa 1.1.

Lakkautuskunta Nimike Ajankohta Liitoskunta Nimike 001 Ahlainen Pori 002 Aitolahti Tampere 003 Akaa 1.1. Lakkautuskunta Nimike Ajankohta Liitoskunta Nimike 001 Ahlainen 1.1.1972 609 Pori 002 Aitolahti 1.1.1966 837 Tampere 003 Akaa 1.1.1946 020 Akaa 004 Alahärmä 1.1.2009 233 Kauhava 006 Alastaro 1.1.2009 430

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

NOUSIAINEN KUOKKALA Latomuksen kaivaus valtatie 8:n parantamisalueella

NOUSIAINEN KUOKKALA Latomuksen kaivaus valtatie 8:n parantamisalueella NOUSIAINEN KUOKKALA Latomuksen kaivaus valtatie 8:n parantamisalueella F145752:3 Kreetta Lesell 2008 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo Arkistotiedot 1. Johdanto Peruskarttaote 2. Tutkimushistoria

Lisätiedot

Kuopio kehittämiskeskustelu

Kuopio kehittämiskeskustelu Kuopio kehittämiskeskustelu 4.5.2016 Kulttuuriympäristön säilyttäminen / kehittäminen: MRL Kulttuuriympäristöstrategia Maisemat RKY 2009 Maakunnallisesti arvokkaat Valtion omistamat rakennukset Kaupungin

Lisätiedot

ULVILA Liikistö. Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus. Tiina Jäkärä Yksityinen tutkimuskaivaus

ULVILA Liikistö. Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus. Tiina Jäkärä Yksityinen tutkimuskaivaus ULVILA Liikistö Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus Tiina Jäkärä 2008 Yksityinen tutkimuskaivaus Tutkimuskohde: Ulvila Liikistö Ulvila Pappila rno 1:20 Tutkimus: keskiaikaisen kappelinpaikan

Lisätiedot

HÄMEENLINNA 21 AULANGONLINNA

HÄMEENLINNA 21 AULANGONLINNA HÄMEENLINNA 21 AULANGONLINNA Rautakautisen muinaislinnan alueella tapahtuneen kahvilarakennuksen laajennuksen perustuksen kaivamisen valvonta 29. - 30.5.2000 Nina Strandberg 2000 1 1. JOHDANTO Aulangon

Lisätiedot

PERUSSELVITYKSET 1:40 000 12.7.2013

PERUSSELVITYKSET 1:40 000 12.7.2013 KUNNALLISTEKNIIKKA Vesijohtoverkosto Jakelujohto, mitattu Vesihuollon toiminta-alue Lähteet: Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenrannan Energia Oy 212-213 km,5 km 1 km 2 km 3 km LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KESKUSTAN

Lisätiedot

Timo Jussila Tapani Rostedt Hannu Poutiainen. Kustantaja: Lapuan kaupunki

Timo Jussila Tapani Rostedt Hannu Poutiainen. Kustantaja: Lapuan kaupunki 1 Lapua Keskustaajaman ympäristön osayleiskaava-alueen 5 Ruha ja alueen 2 Keskustaajaman eteläosan muinaisjäännösten inventointi. 2010 V. 2009 inventoinnin täydennys- ja jatkotyö Timo Jussila Tapani Rostedt

Lisätiedot

4,6 ha 23,2 ha 0,3 ha 107,75 ha 8,7 ha 0,24 ha

4,6 ha 23,2 ha 0,3 ha 107,75 ha 8,7 ha 0,24 ha Säljes - Myydään Fastigheterna säljes tillsammans eller separat samt helt eller i delar Kiinteistöt myydään yhdessä tai erikseen ja kokonaan tai määräaloina Objekt Kohde Jord- och skogsbrukshemman i Sideby,

Lisätiedot

Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kangasala Ruutanan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi...

Lisätiedot

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS JURV A 57, MÄISKÄLÄ Jyri Saukkonen 1999 175 01 0057 PERUSTIEDOT Kunta: Nimi: Muinaisjäännöstyyppi: Ajoitus: Rauhoitusluokka: Lukumäärä: Maastokartta: Merkitty maastokartalle:

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Hannu Linkola, hannu.linkola@ymparisto.fi Satakunnan arvokkaat maisema-alueet -seminaari 26.11.2013 Ravintola Liisanpuisto / Satakuntaliitto Maalaismaisemaa

Lisätiedot

Loviisa (Ruotsinpyhtää) 2009 Gäddbergsön osayleiskaava-alueen inventointi Katja Vuoristo

Loviisa (Ruotsinpyhtää) 2009 Gäddbergsön osayleiskaava-alueen inventointi Katja Vuoristo Loviisa (Ruotsinpyhtää) 2009 Gäddbergsön osayleiskaava-alueen inventointi 10. 14.8.2009 Katja Vuoristo Abstrakti Ruotsinpyhtää Gäddbergsön osa-yleiskaava-alueen inventointi Museoviraston arkeologian osasto

Lisätiedot

SELVITYS AUNELANMÄEN ASEMAKAAVA-ALUEEN 384 HISTORIASTA

SELVITYS AUNELANMÄEN ASEMAKAAVA-ALUEEN 384 HISTORIASTA SELVITYS AUNELANMÄEN ASEMAKAAVA-ALUEEN 384 HISTORIASTA Tämä selvitys pohjautuu karttoihin, jotka ovat Porvoon museon tai kaupungin arkistossa tai kansallisarkistossa. Tässä on esitetty otteita kartoista,

Lisätiedot

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in numbers. Isokyrö Storkyro. Kaskinen Kaskö. Korsnäs. Kristinestad Kristiinankaupunki

Österbotten i siffror Pohjanmaa lukuina Ostrobothnia in numbers. Isokyrö Storkyro. Kaskinen Kaskö. Korsnäs. Kristinestad Kristiinankaupunki Isokyrö Storkyro Kaskinen Kaskö Korsnäs Kristinestad Kristiinankaupunki Kronoby Kruunupyy Laihia Laihela Larsmo Luoto Malax Maalahti Korsholm Mustasaari Närpes Närpiö Oravais Oravainen Jakobstad Pietarsaari

Lisätiedot

DDD. D Vuokrattu, ks. huomautukset ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS

DDD. D Vuokrattu, ks. huomautukset ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS h ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS DDD Tunnistetiedot Kunta: _u_l_v_i_la Inventointinumero:...l..::z.9~64:t...:L...:3wO'------- Alue: Luokka:..., Nimi: Tuohimaa Ajoitus: k.::;1:::.:.v:..=i:.!:k::::a~u:=...s1=.

Lisätiedot

Suonenjoki, kehittämiskeskustelu Kulttuuriympäristön kehittäminen

Suonenjoki, kehittämiskeskustelu Kulttuuriympäristön kehittäminen Suonenjoki, kehittämiskeskustelu 9.11.2016 Kulttuuriympäristön kehittäminen Kulttuuriympäristöt: - Suonenjoen keskusta - Iisveden taajama Iisveden satamaa 1 - Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 MRL

Lisätiedot

Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet

Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet Keravan kaupunki Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet Keravan yleiskaava 2035 (YK 6) 23.02.2015 Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteet 1-21 Liite 1. Keravan voimassa oleva yleiskaavayhdistelmä

Lisätiedot