TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008"

Transkriptio

1 1 Suomen Squashliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 sivu SISÄLTÖ 1 1. Strategia ja toiminnan painopisteet 2 2. Lasten ja nuorten squash Juniorikampanja ja VOK-hanke Lasten ja nuorten kilpailutoiminta Ohjaajakoulutus ja seurojen kehittäminen Lasten ja nuorten valmennustoiminta 4 3. Aikuisten harrastesquash Kilpailutoiminta Koulutustoiminta 6 4. Huippusquash Valmennustoiminnan päälinjat Maajoukkueiden valinnat ja toimintatavat Maajoukkueryhmien tavoitteet Koulutustoiminta Antidopingtoiminta 8 5. Järjestötoiminta Hallinto ja organisaatio Talous Markkinointi ja varainhankinta Palvelut Viestintä Kilpailujärjestelmän koordinointi ja kehittäminen Tasa-arvotoiminta Yhteystoiminta ja edunvalvonta Kansainvälinen toiminta Talousarvio 15 LIITE Antidopingohjelma

2 2 1. STRATEGIA JA TOIMINNAN PAINOPISTEET Suomalaisen squashin vuosi 2007 oli toiminnallisesti aktiivinen, liiton toiminta taloudellisesti vakaa ja Toimintasuunnitelman keskeiset toimenpiteet toteutettiin. Liiton Strategian linjaukset, ks. liite, tarkistettiin syyskesällä 2007, ja se toimii pohjana vuoden 2008 Toimintasuunnitelmalle. Vuoden toimintasuunnitelman 2008 keskeiset strategian mukaiset painopistealueet: 1. Syksyllä vuonna 2006 käynnistynyt Juniorikampanja jatkuu ja lisää edelleen lasten ja nuorten sekä opettajien tuntemusta lajista sekä juniorien harrastajamäärää. Sen tukena on seuraohjausta vahvistava VOK-hanke, joka lisää tietotaitoa ja ohjaajaresursseja erityisesti lasten ja nuorten, mutta myös aikuisten toiminnassa. 2. Kansainvälisen menestyksen parantaminen kiinnittämällä entistä enemmän huomiota potentiaalisimpien maajoukkuetason pelaajien valmentautumiseen sekä junioriryhmien kautta jatkuvuuteen. Miesten maajoukkueen uudeksi valmentajaksi valittiin Mika Monto. Toiminnan sydän on liiton harjoittelukeskus Helsingissä. 3. Squashkenttien laadun ja riittävän määrän varmistaminen on kehityksen perusta. Suurimpana hankkeena liitto edesauttaa uuden kv-mitat täyttävän squashareenan rakentamisen aloittamista Helsingissä. 4. Lajin näkyvyyden, tunnettuuden ja kiinnostuksen lisäämiseksi varmistetaan televisionäkyvyys. 5. Yhteiskunnallinen vastuu toiminnassa eettisesti kestävän ja tasa-arvoa edistävän toiminnan kautta. Liiton keskeinen vahvuus toiminnassa on valiokunnille ja työryhmille delegoitu laaja vastuu oman vastuualueen toiminnasta sekä lajiaktiivien keskuudessa oleva hyvä henki ja innostus, mitä tukee hyvä tiedon kulku ja toiminnan läpinäkyvyys. Pohjan toiminnan kehittämiselle luo hyvien suorituspaikkojen riittävyys, harrastajamäärän ja lajin tunnettuuden lisääntyminen ja talouden edelleen vahvistuminen. 2. LASTEN JA NUORTEN SQUASH Lasten ja nuorten toiminnan kehittämisestä vastaa Juniorivaliokunta. Tehtävät keskittyvät lasten rekrytointiin ja lasten ja nuorten harrastesquashiin ja ns. Junioriportaikon toimivuuden kehittämiseen. Lasten ja nuorten toimialueen painopisteenä on syksyllä 2006 käynnistetty Juniorikampanja, jota toteuttaa kolmihenkinen projektiryhmä yhteistyössä seurojen ja hallien kanssa. Juniorikampanja on konkreettinen, toivottu ja kiitetty. Se luo pohjan lajin kasvulle ja menestykselle. Kampanjaa tukee taloudellisesti Nuori Suomi ja välineitten osalta Berner Sport. Kampanjan tuomat uudet junioriryhmät vaativat uusia ohjaajia, joiden koulutusta kehitetään VOK-hankkeen (valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittäminen) avulla.

3 Juniorikampanja ja VOK-hanke Juniorikampanjan tavoitteena on Junioriharrastajien määrän voimakas kasvattaminen erityisesti 8-12-vuotiaitten ikäryhmässä. Ydinkohderyhmänä ovat ikäluokan hallien lähikoulujen lapset. Heidät kutsutaan opettajansa johdolla luokka kerrallaan squashhalliin maksuttomaan tunnin tapahtumaan. Projektin johto varmistaa, että jatkona samalla hallilla seura tarjoaa mahdollisuuden kurssiin ja säännölliseen ohjattuun harrastukseen seurassa. Luokkatapahtumat käynnistyivät syksyllä Vuoden 2007 aikana osallistuvia uusia eri oppilaita oli n ja kouluopettajia ja luokkia runsaat 100. Oppilaista osallistuu jatkokursseille n. 10 % eli 240 ja seuraharrastajiksi n. 5 % eli 120. Vuonna 2008 oppilasmäärä nousee peräti lapseen ja rekrytoituminen jäseneksi kasvattaa yli 200:lla lapsella seuroja, mikä merkitsee n. 35 % lisäystä. Kampanjapäivinä opettajat osallistuvat apuohjaajina tapahtumiin ja oppivat näin lasten mailapelien metodeja, joita osaa voi soveltaa myös koulun liikuntasalissa. Toiminnan määrän kasvu tuo lisää imua ohjaajakoulutukseen, jota kautta seurojen junioriohjauksen ja -valmennuksen ja laatu lisääntyy. Myös lajin tunnettuus paranee koululaisten, opettajien ja lasten vanhempien piirissä. VOK-hanke tarjoaa uutta voimaa ohjaajaresursseihin ja sen oheen on liitetty syksyllä 2007 lapsia kannustava taitomerkkijärjestelmä. Strategian mukaan kaikille squashhallien läheisyydessä sijaitsevien koulujen oppilaille tulisi voida taata laadukas squashharrastusmahdollisuus. Keskeinen keino tavoitteen saavuttamiseksi on tukea ja kehittää seurojen ja hallien valmiuksia ja osaamista ohjauksessa ja organisoinnissa. Liiton organisaatio konsultoi halukkaita seuroja uusien ryhmien käynnistämisessä ja seurattomia halleja, jotta seuratoiminta ja varsinkin junioritoiminta voisi käynnistyä. Kestävän kasvun edellytyksenä on eettisten periaatteiden noudattaminen lasten ja nuorten toiminnassa. On keskeistä taata turvallinen, kasvattava ja innostava harrastus- ja harjoitteluympäristö Lasten ja nuorten kilpailutoiminta Lasten ja nuorten kilpailujärjestelmän kehittämisen tavoitteena on parantaa nuorille suunnattujen kilpailutapahtumien laatua ja lisätä määrää. Taitomerkistön ja kansallisten kilpailujen väliin suunnitellaan seura- ja aluetason kisoja, joihin mukaanlähtökynnys olisi mahdollisimman matala. Squashia harrastaville lapsille ja nuorille järjestetään mahdollisuus osallistua vähintään 12 kotimaiseen kisaan. Lahjakkaita, kilpailullisesti suuntautuneita nuoria kannustetaan osallistumaan ainakin viiteen kansainväliseen kisaan. Syksyllä 2008 järjestetään toinen ESF:n alainen juniorikilpailu Lahti Junior Open vuotiaitten drop-outia pyritään ehkäisemään sosiaalisilla ja rennoilla alueellisilla turnauksilla (esim. Jaffa Cup). Valtakunnallinen Juniori-GP-sarja tarjoaa edelleen lapsille ja nuorille paljon otteluita ja iloa. Juniorien kilpailujärjestelmän pääkilpailumuodot toimintavuonna 2008 ovat: Kansalliset Kansainväliset - Juniorien GP-sarjassa luokat ovat alle 13, 15, 17 ja 19 vuotiaat. - Juniorien SM-kilpailuissa luokat ovat alle 15, 17 ja 19 vuotiaat - alle 19-, 17- ja 15-vuotiaitten EM- kilpailut - henk.koht. Euroopan juniori-gp-sarja

4 Ohjaajakoulutus ja seurojen kehittäminen Lasten ja nuorten squashin ohjaajakoulutustoiminnassa on käynnissä VOK-hanke (valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittäminen), jonka työstäjänä on Tomi Niinimäki. Liitto on saanut tähän työhön euron tuen. Se kohdistuu tason I sisältöjen päivitykseen ja materiaalien täydentämiseen mennessä. Materiaalista muokataan paperiversioiden lisäksi sähköisiä sovelluksia. Uutena toimintona ovat kahden tunnin Taitomerkkiohjaajakoulutukset, jotka toteutetaan pääosin Juniorikampanjapäivien yhteydessä. Ohjaajakoulutuksissa erityishuomio kiinnitetään alle 12-vuotiaitten seuraohjaajiin ja painotetaan eettisesti kestävää ja korkealaatuista toimintaa, joka tarjoaa harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille lapsille ja nuorille sekä mahdollisuuksia erilaisiin harrastuksen intensiteetteihin. Juniorikampanjassa mukana olevissa yksiköissä ohjaajatarve kasvaa. Juniorivaliokunta pyrkii kehittämään uusia ohjaajien rekrytointimenetelmiä. Tähän liittyy seurojen omat aloittavien ohjaajien kouluttajat. Squashkoulun ohjaajakoulutuksia (1+1 vrk) järjestetään 2-3 huomioiden erityisesti juniorimäärältään kasvavien seurojen tarpeet. Kurssit ovat osa EU-Tason I sisältä. Tasolla II Squashvalmentajakurssi koostuu 2+2 vuorokauden tapahtumista ja etätehtävistä. Kurssija järjestetään vähintäin yksi. Liitto tarjoaa seuroille ja alueille kehityspalavereita ja toimintamalleja omien järjestelmiensä kehittämiseen. Muita välineitä seuraohjaajien tukemiseen ovat yhteydenpito, ohjaajaposti sekä avainohjaajan tapaamiset. Kouluopetusmateriaalia toimitetaan seuroille, liikunnanopettajille sekä urheiluopistojen opiskelijoille sähköisesti ja painettuna. Liikunnanopettajille järjestetään tilauksesta paikallisia metodikoulutuksia. Toimintavuonna järjestetään 4-6 T1- ja T2-tasojen tuomarikurssia. Perustason koulutustoimintaa pyritään siirtämään asteittain alueitten kouluttajille Lasten ja nuorten valmennustoiminta Kilpailullisesti suuntautuneiden, lahjakkaiden lasten ja nuorten harjoittelussa seurataso on avainasemassa. Seuroja kannustetaan käynnistämään ja kehittämään koulutettujen vetäjien johtamia valmennusryhmiä, joissa toiminta on entistä tiiviimpää. Alle 15-vuotiaitten maajoukkueryhmä on saanut kaksi uutta valmentajaa, vastuuvetäjänä Ari Pelkonen ja toisena valmentajana Kari Laurikainen. Kahdeksan poikaa ja kuusi tyttöä saavat 2008 n. 10 vuorokautta tehokasta leiritystä. Alle 13-vuotiaille lahjakkuuksille juniorivaliokunta järjestää kesällä valtakunnallisen leirin. Valiokunta tukee lisäksi seurojen yhteistyönä järjestettäviä leirejä, joitten kohderyhmänä ovat vuotiaat maajoukkuetoiminnan ulkopuolelle jäävät kilpapelaajat. Tämä toimii osana drop-outin ehkäisyä. Liittotasolla nuorten valmennustoiminnasta vastaavat ammattitaitoiset ja korkeasti koulutetut kokeneet ryhmävalmentajat. (tarkemmin luvussa 3. Huippusquash)

5 5 3. AIKUISTEN HARRASTESQUASH Aikuisten harrastetoiminnasta ja kehittämisestä vastaa liiton toimisto. Seniorien kilpasquashin kehittämisestä Seniorivaliokunta (SenVK). SenVK:n neuvoa-antavana elimenä toimii Seniorineuvosto, joka koostuu seurojen yhdyshenkilöinä olevista edustajista. Keväällä 2008 Suomi isännöi seniorien PM-kilpailuja, jotka järjestetään yhteistyössä tehtävään valitun seuran kanssa. Lajin piirissä on paljon aikuisharrastajia, jotka ovat seuratoiminnan ulkopuolella. Keskeinen tavoite on lisätä aktiivipelaajien määrää seuroissa yhteistoimin liiton, seurojen ja hallien kanssa. Ohjaajille ja valmentajille, jotka haluavat toimia aikuisten parissa, järjestetään koulutusta, jotta eri halleissa järjestettäisiin kiinnostavia nuorten aikuisten ja seniorien harjoitus, peli- ja kilpailutapahtumia. Lajin positiivisista vaikutuksista kerrotaan mm. median edustajille, jotta squashin vahvuudet tulisivat tietoon laajasti Kilpailutoiminta Liitto koordinoi aikuisten kilpailujärjestelmää, johon kuuluvat seurojen järjestämät kilpailumuodot. SM-kilpailujen ja GP-kilpailujen imagoa ja markkinointia parannetaan edelleen. Seniorien kilpailujärjestelmää mukautetaan vastaamaan pelaajakunnan toiveita. Ruotsi-Suomi -maaottelussa syksyllä Tukholmassa tullaan pelaamaan yli 50- vuotiaitten luokka. Nelinpelin suosio on kasvanut ja pelimuoto sopii erityisesti kokeneille pelaajille. Ensimmäiset seniorien epäviralliset Nelinpelin SM-kilpailut pelataan keväällä Ajanpaino Firma-squash jatkuu suosittuna harrastekisamuotona ja sen järjestäjä Squash Tuki ry toimii yhteistyössä liiton kanssa kilpailusarjan edelleen kehittämiseksi. Aikuisharrastajien ja seniorien kilpailujärjestelmän kilpailumuodot ovat: - 3-tason (= harrastajaluokat) paikalliset kisat - Nelinpelikilpailut - 2-tason kansalliset kilpailut - Squash-liigan I-II divisioonat miehillä - Seniorien SM-kilpailut luokissa N30-55 ja M Seniorien GP-sarja luokissa N30-55 ja M Seniorien joukkue-sm - Maaottelu Suomi - Ruotsi 50 luokassa (M ja N) - Vuorovuosina Pohjoismaissa veteraanien PM-kilpailut (keväällä 2008 Suomessa) - Ajanpaino Firma-Squash, jota koordinoi Squashtuki ry Koulutustoiminta Kaikki liiton koulutus on tarkoitettu myös ohjaajille ja valmentajille, jotka toimivat aikuisten parissa. Toimisto varmistaa, että perusyksiköillä on käytössä nuorille aikuisille ja toisaalta ikääntyneille kohdennettua materiaalia. Tavoitteena on perusyksiköissä aktivoida passiivisia ja lisätä jo aktiivisten aikuispelaajien harrastuksen laatua, pelaamisen nautintoa ja terveysvaikutuksia. Tämän toteutumiseksi seniorivaliokunta pyrkii aktivoimaan Seniorineuvoston kautta seuroja, joka toteuttavat tapahtumia ja hankkeita. Kansallisen tason tuomaritoiminnan kehittämiseksi järjestetään 3-5 alueellista T2- ja T3-tason tuomarikurssia.

6 6 4. HUIPPUSQUASH Huippusquashtoiminnan suunnittelusta ja seurannasta vastaa valmennuksen johtoryhmä (VJR) ja valmennuksen toteuttamisesta vastaavat ryhmävalmentajat. Päätavoitteita on huippu-urheiluasenne harjoittelukulttuurissa ja valmennusorganisaation kehittäminen vastaamaan huippu-urheilun vaateita, pelaajien päivittäisvalmennuksen tehostaminen sekä leiritys- ja testausjärjestelmän kehittäminen. Laadun ja tehon nostamiseksi miesten valmennuksessa ryhmä on tiivistetty viiteen pelaajan. Jatkuvuuden varmistamiseksi VJR tehostaa alle 15-vuotiaitten lahjakkuuksien rekrytointia ja leiritystä kahden uuden valmentajan avulla Valmennustoiminnan päälinjat Huippu-urheilu asenteen saaminen yhä useammalle pelaajalle on keskeisenä tavoitteena. Asenne heijastuu valmentajista, jotka omalla esimerkillään ja toiminnallaan luovat ilmapiiriä. Pelaajien toiminnassa korostetaan tavoitteellisuutta, pitkäjänteisyyttä sekä asioiden priorisointia niin, että huipulle tähtäävä urheilu on mahdollista. Harjoitusmäärätavoitteena on, että nuorten maajoukkuepelaajien harjoittelu nousee 18 tuntiin viikossa. Pelaajilla tulee olla henkilökohtainen harjoittelu- ja kilpailuohjelma, josta ilmenee nousujohteinen tavoitteenasettelu. Ryhmien sisäistä tiedottamista täsmennetään edelleen ja varmistetaan suunnitteluaikataulu sekä valmentajien ja pelaajien välinen kommunikaatio. Jokaisen ryhmän maajoukkueohjelmassa on mainittu leiritykset, maajoukkueen kilpailut sekä tärkeimmät henkilökohtaiset kilpailut. Ryhmäkohtaiset ohjelmat tiedotetaan kesän osalta 1.3. mennessä ja kauden ohjelma mennessä. Pelaajakohtaiset kehityskeskustelut valmentaja käy vähintään kerran vuodessa ryhmän jokaisen pelaajan kanssa tarvittaessa VJR:n muitten jäsenten tukemana. Päivittäisharjoittelun määrän ja laadun tueksi Squashliiton harjoittelukeskuksessa järjestetään toimintaa vähintään 40 viikkoa vuodessa. Harjoittelukeskus toimii yhteistyössä Mäkelänrinteen lukion ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kanssa. Harjoittelukeskus tarjoaa viidestä kuuteen ohjattua harjoitusta viikossa. Lisäksi painotetaan pelaajien omaehtoista harjoittelua, jotta em. harjoitusmäärien tavoitteet saavutetaan. Tämä merkitsee keskittymistä entistä tiiviimpään ja pienempään ryhmään. Harjoittelukeskuksen pelaajat täyttävät sähköistä harjoittelupäiväkirjaa, jolla he raportoivat kokonaisharjoittelustaan Squashliiton harjoittelukeskusvalmentajalle. Leiritysohjelmassa useimmilla ryhmillä on kolme kahden päivän leiriä. Tarvittaessa on valmistavana arvokisaleirit Maajoukkueiden valinnat ja toimintatavat Vastuuvalmentajat maajoukkueryhmille ja harjoittelukeskukselle (Mäkelänrinteen urheilulukioryhmä ja harjoittelukeskustoiminta) nimetään vähintään kaudeksi kerrallaan. Valmentajien valinnan tekee VJR ja sen vahvistaa Squashliiton hallitus. Valmentajien kanssa tehdään kirjalliset sopimukset. Pelaajasopimukset tehdään nuorten ja aikuisten maajoukkueryhmiin valittujen ja toimintaan sitoutuneiden pelaajien kanssa. Sopimus määrittelee sekä pelaajien että liiton edut ja velvollisuudet. Pelaajasopimuksella pelaavat sitoutuvat myös dopingvapaaseen urheiluun.

7 7 Maajoukkueryhmät ovat: - miesten maajoukkue - naisten maajoukkue - alle 19 ja 17 vuotiaiden poikien maajoukkue (nuoret) - alle 19 ja 17 vuotiaiden tyttöjen maajoukkue (nuoret) - alle 15 -vuotiaiden poikien ja tytöttöjen maajoukkue Arvokilpailuvalinnoissa kaikille pelaajille on annettava kohtuullinen näyttömahdollisuus. Pääperiaatteena on, että kisoihin valitaan paras mahdollinen joukkue, joka perustuu kilpailutuloksiin. Ryhmä- ja arvokilpailuvalinnoissa ryhmän vastuuvalmentaja esittelee ehdotuksen VJR:lle, joka tekee esityksen pohjalta päätöksen, jonka vahvistaa liiton hallitus. Valmennusryhmät valitaan kaudeksi kerrallaan, mutta toimintaa analysoidaan puolivuosittain. Mikäli aihetta muutokseen ilmenee, valmentajalla on tällöin oikeus ja velvollisuus esittää VJR:lle, että ryhmään nostetaan tai siitä pudotetaan pelaajia. Valmennus- ja kilpailutoiminnan kulujen kattamisessa on seuraavat pääperiaatteet, joista voidaan poiketa erityisperustein, mutta kuitenkin pysyen ryhmälle osoitetussa vuosibudjetissa: - Henkilökohtaisten kilpailujen kuluista vastaavat pelaajat - Aikuisten joukkueitten leirityksen ja arvokilpailut sekä nuorten Ruotsimaaottelun kulut maksaa liitto - Juniorien joukkueitten leirityksen ja arvokisojen kuluista liitto maksaa puolet 4.3. Maajoukkueryhmien tavoitteet 2008 Miesten ryhmässä on 5 pelaajaa ja eräissä tapahtumissa lisäksi haastajaryhmä. Tulostavoitteet - voitto Ruotsi maaottelussa EM-joukkuekisoissa 2008 kahdeksan parhaan joukkoon - MM-joukkuekisoissa 2009 sijoittuminen kahdeksan parhaan joukkoo - yksi pelaaja PSA rankingilla 10 joukossa - kaksi pelaajaa PSA rankingilla 120 joukossa 2008 ja 60 joukossa 2009 Harjoittelun painopiste on pelirutiinin ja kansainvälisen kokemuksen lisääminen. Harjoittelukeskus on tärkeä osa pääkaupunkiseudulla asuvien pelaajien päivittäisharjoittelussa ja sen perusohjelman lisäksi järjestetään ryhmälle oma peliharjoitus kerran viikossa. Maajoukkueryhmälle toiminta on maksutonta, mutta haastajat maksavat osan kuluista. Naisten ryhmässä on 6 pelaajaa ja eräissä tapahtumissa lisäksi haastajaryhmä. Tulostavoitteet - voitto Ruotsi maaottelussa pääsy 10 parhaan joukkoon Euroopassa 2 vuoden sisällä - yksi pelaaja WISPA rankingilla 40 joukossa Ryhmätasolla on olennaista kaikkien pelaajien aktiivisen monipuolisen valmentautumisen varmistaminen. Harjoittelukeskus on tärkeä osa pääkaupunkiseudulla asuvien pelaajien päivittäisharjoittelussa. Maajoukkueryhmälle toiminta on maksutonta, mutta haastajat maksavat osan kuluista. Alle 19 ja 17 vuotiaitten poikien ryhmässä on 8 pelaajaa. Tulostavoitteet - EM-kilpailuissa 2008 yksi pelaajaa henk.koht kilpailussa neljän joukkoon ja yksi 32 joukkoon - Joukkueena EM-kilpailuissa kahdeksan parhaan joukkoon

8 8 Harjoittelun painopiste ryhmätasolla on aikuismaiseen ja ammattimaiseen harjoitteluun opettelu ja totuttautuminen. Harjoittelukeskus on tärkeä osa pääkaupunkiseudulla asuvien pelaajien päivittäisharjoittelussa. Alle 19 ja 17 vuotiaitten tyttöjen ryhmässä on kolme pelaajaa. Tulostavoitteet - EM-kilpailussa yksi pelaajaa 32 parhaan joukkoon - Joukkueena EM-kilpailuissa kahdeksan parhaan joukkoon Harjoittelun painopiste kuten edellä. Alle 15 vuotiaiaitten poikien ja tyttöjen ryhmässä on 10 poikaa ja 8 tyttöä. Tavoitteet - Urheilullisen elämäntavan ja harjoittelurutiinin oppiminen - EM-joukkuekilpailussa 12 joukossa ja Pohjoismaissa kärkijoukossa. Harjoittelun painopiste ryhmätasolla on hyvän perustaidon harjoittelu sekä monipuoliseen fyysiseen harjoitteluun oppiminen Koulutustoiminta Maajoukkuevalmentajat jakavat tietoaan eri tasoilla kouluttajina. Valmentajakursseja järjestetään yksi syksyllä, joka on suunnattu ensisijaisesti seurojen kilparyhmien vetäjille. Kurssi on EU-tason 2 koulutusta kestäen 2+2 päivää. Maajoukkuetason valmentajien jatkokoulutuksia on yksi, joka on suunnattu ryhmävalmentajille ja maajoukkuetason pelaajien henkilökohtaisille valmentajille. Maajoukkuevalmentajat osallistuvat lisäksi SLU-yhteisön seminaareihin ja koulutukseen ulkomailla. Squashvalmentajia osallistuu mailapelien yhteiseen tason III tutkintoon, joka käynnistynee syksyllä 2008 ja VJR on suunnittelussa mukana. Kärkitason pelaajille tarjotaan tason 2-4 tuomarikursseja. Sääntötuntemus on osa pelaajan tietotaitoa. Koulutuksesta vastaa kilpailuvaliokunta Antidopingtoiminta Squashliiton antidopingtoiminta noudattaa hallituksen erikseen hyväksymää antidopingohjelmaa. Ohjelman tavoitteena ovat ennaltaehkäisy, tiedottaminen ja testaus. Antidopingtyö on liitetty valmentajakoulutukseen ja maajoukkueryhmien pelaajasopimuksissa on erillinen kohta puhtaasta urheilusta. Kaudella alettiin informoida asiasta erikseen liigajoukkueita. Maailman squashliiton WSF:n antidopingohjelma on kansainvälisessä käytössä. SSqL pitää aktiivisesti yhteyttä kotimaassa ADT:n henkilöstöön, jotta ajankohtaiset asiat ovat nopeasti koko pelaajiston tiedossa. (SSqL:n Antidopingohjelma liitteenä). 5. JÄRJESTÖTOIMINTA Liiton hallitus ja henkilökunta toimivat hyväksytyn strategian suuntaisesti. Liitto toimii asiakaslähtöisesti ja perustaa toimintansa seurojen, pelaajien ja hallien palveluille, joita tuotetaan kaikilla neljällä squashin toimialalla: nuoriso-, aikuisharraste-, huippuja kilpa- sekä järjestötoiminta. Strategia-aineisto on sekä hallituksen että valiokuntien ohjenuora.

9 9 Organisaatiossa (liite) valiokunnat hoitavat omien toimialojensa tehtäviä siten, että henkilöstön aikaa vapautuu yhä enemmän keskeisiin tehtäviin, esim. seurojen kehitystoimintaan. Squashliiton toiminta perustuu suurelta osin perusyksiköissä (seurat ja hallit) tehtävälle vapaaehtoiselle työlle. Avaintehtävät - Palvelut seuroille, halleille ja lajista kiinnostuneille henkilöille ja yhteisöille - Kilpailu-, koulutus- ja valmennustoiminnan johtaminen - Junioritoiminnan kehitystyön johtaminen - Seura- ja hallitoiminnan (olosuhdetyö) kehitystyön johtaminen - Markkinointi ja varainhankinta - Viestintä - Asiantuntevien henkilöresurssien vahvistaminen valiokunnissa ja työryhmissä - Positiivisen talouskehityksen varmistaminen 5.1. Hallinto ja organisaatio Squashliiton toiminnassa noudatetaan vahvistettua strategiaa, Squashliiton sääntöjä ja reilun pelin periaatetta. Liiton säännöt ja ohjeet sisältävät SLU:n hyväksymät eettiset periaatteet. Ylimpänä päättävänä elimenä on Liittokokous, jossa on edustettuina rekisteröidyt jäsenseurat ja squashjaostot. Liittokokous kokoontuu 2008 Järvenpäässä 15.3.

10 10 Toimintaa valvoo liiton hallitus. Sen apuna toimii työvaliokunta, johon kuuluvat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja toiminnanjohtaja. Hallitus kokoontuu 7-8 kertaa vuodessa. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistelutyö hallitukselle, talouden suunnittelu, seuranta ja varainhankinta sekä olosuhdetyö. Liiton operatiivisesta toiminnasta ja hallintorutiineista vastaa toiminnanjohtaja apunaan muu henkilöstö. Eri sektoreilla on lisäksi vastuulliset hallituksen luottamushenkilöjäsenet ja heidän apunaan valiokunnat ja työryhmät. Koko hallitus osallistuu kohtuuden rajoissa käytännön toimintaan ja edistää aktiivisesti lajia strategian mukaisesti. Liiton luottamustoimissa toimivien vapaaehtoisten määrää on onnistuttu kasvattamaan ja toiminnan henki on ollut hyvä. Päätöksenteon lisäksi ryhmien jäsenet ovat myös mukana käytännön tehtävissä. Kokoukset pidetään useimmissa valiokunnissa kahden kuukauden välein ja sähköposti- tai puhelinpalaverit viikoittain. Kaikista olennaisista päätöksistä tiedotetaan välittömästi hallituksen jäsenille, toimistolle ja valiokuntien puheenjohtajille Talous Liiton talouden käytännön suunnittelusta ja seurannasta vastaa toiminnanjohtaja yhdessä liiton rahastonhoitajan kanssa apunaan SLU:n taloushallintopalvelu. Liiton markkinoinnista ja varainhankinnasta vastaa työvaliokunta, jonka tehtävänä on suunnitella ja luoda tuotteita markkinoinnin edistämiseksi sekä vastata yhteistyöstä television ja muun median kanssa. Squashliiton toiminnan rahoitus perustuu valtionapuun, markkinointituottoihin sekä perusyksiköiltä perittäviin palvelu- ja jäsenmaksuihin. Seurojen jäsenmaksut liitolle koostuvat 70 euron perusmaksusta ja seurojen henkilöjäsenmäärään perustuvista maksuista. Henkilöjäsenmäärään perustuva maksu on nuorten jäsenten (alle 19-v.) osalta 3 euroa ja aikuisilla 11 euroa seuran jäsentä kohti. Maksu sisältää SQUASH.FI -lehden seurojen jäsenille kotiin postitettuna neljästi vuodessa. Uudet seurat on vapautettu perusmaksusta kahden ensimmäisen vuoden ajan. Hallitus seuraa taloudellista tilannetta SLU:n taloushallintopalvelun raportin perusteella kokouksissaan (7-8 vuodessa). Työvaliokunta seuraa taloutta ja ennakoi kassavirtaa kuukausittain. Talousseurannassa tuloslaskelmaa verrataan edellisen vuoden vastaavaan jaksoon ja lisäksi on käytössä eri toimintoja kuvaava ns. kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelmaseuranta. Seuroja informoidaan perittävien maksujen aikataulutusta, jotta seurojen talouden suunnittelu helpottuisi Markkinointi ja varainhankinta Liiton markkinoinnin keskeisenä tavoitteena on lisätä lajin kiinnostavuutta ja näkyvyyttä ja sitä kautta tunnettuutta arvostettuna ja hyvänä kilpaurheilu- ja harrastelajina. Liiton keskeisenä tavoitteena on taloudellisen omavaraisuuden lisääminen myös yhtistyökumppanisopimusten kautta. Yrityselämän suuntaan pääviestinä on squashin hyvä asema työkykyä edistävänä lajina sekä suomalaisen huippusquashin korkea taso. Olli Tuomisen kansainvälinen menestys, yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa toimiva harjoittelukeskus, seuroja vahvistava Juniorikampanja ja kehittyvä Aluejärjestelmä luovat tavoitteelle hyvät mahdollisuudet.

11 11 Markkinoinnin keskeiset kohderyhmät ovat: - Nuoriso (lapset, nuoret, koululaiset) - Aikuispelaajat ja harrastajat (kilpapelaajat, harrastajapelaajat, työpaikat) - Kenttätoiminta (liiton perusyksiköt = seurat, hallit) - Huippupelaajat - Yritykset Squashtuki ry järjestää vuonna 2007 Firma-Squashia yhteistyökumppaninaan edelleen Ajanpaino Oy. Vuoden aikana pyritään jatkamaan pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia päätuotteille, mikä varmistaa talouden vakautta ja lisäksi luomaan tarpeellisia uusia kestäviä kumppanuuksia. Liiton markkinoinnin ja varainhankinnan päätuotteita ovat: - Kansainväliset arvokilpailut ja maaottelut - Henkilökohtaiset SM-kilpailut - SSqL:n eliittisarja (GP-kisat) - Maajoukkueet - Squashliiga - Squash.FI -jäsenlehti 5.4. Palvelut Palvelukonseptin perusta on seuroille ja niiden jäsenille sekä yhteistyötahoille tarjottavat palvelut. Ne jakautuvat seuraaviin pääkohtiin. - Viestintä (kts. 5.5.) ja viestintäkoulutus - Kilpailujärjestelmän koordinointi (kts. 5.6.) - Tuomarikoulutus ja kilpailujen järjestämiskoulutus - Juniorirekrytointi (Juniorikampanja) ja junioritoimintaportaikko - Ohjaaja- ja valmentajakoulutus - Seuratoiminnan koulutus - mm. kehityspalaverit - Squashiin liittyvä neuvonta ja asiantuntijapalvelu 5.5. Viestintä Suomalaisen squashin vision mukaan squash on vuonna 2009 suomalaisten tuntema ja arvostama laji ja Suomen Squashliitto ry korkeatasoinen palveluorganisaatio. Viestinnän tehtävänä on tukea lajikuvaa ja liiton mainetta vision suunnassa. Lajin ja liiton maineen kehittäminen on yksi liiton strategisista kärkihankkeista. Lajikuva, kansainvälinen menestys ja liiton maine kulkevat käsi kädessä. Tavoitteena on vaikuttaa näihin niin, että squash nousee jälleen mielenkiintoiseksi, houkuttelevaksi lajiksi ja liitto sen aktiiviseksi ja osaavaksi edistäjäksi. Viestinnän kohderyhmät ovat samat kuin markkinoinnin kohderyhmät. Viestinnän osalta keskeinen välitason kohderyhmä on lisäksi media. Lajikuva kehittynyt viime vuosina myönteiseen suuntaan. Liiton talouden vahvistumisen mahdollistama kehitystyö näkyy jo lajiaktiivien joukossa lajikuvan paranemisena. Vuoden 2008 haasteena on jatkaa lajikuvan kehittämistä myös muiden kuin seurajäsenten keskuudessa. Liitto jatkaa aktiivista mediatiedottamista ja yhteistyötä lajin televisionäkyvyyden kehittämiseksi. Mahdollisuutta Liigaplayoffsien televisioimiseksi keväällä 2008 tutkitaan. Lisäksi pyritään saamaan televisionti Mikkelin PSA-kilpailusta helmikuussa. Medialle ja jäsenistölle tiedotetaan säännöllisesti mm. PSA:n rankingista ja otteluista. Arvokilpailuista sekä muista merkittävistä tapahtumista tai liiton päätöksistä tiedotetaan tapahtumakohtaisesti ja kohdistetusti medialle ja jäsenistölle.

12 12 Squash.FI -lehti sekä liiton internetsivut ovat laadukkaat ja Liitto jatkaa niiden kehittämistä. Lehti ilmestyy painettuna neljä kertaa vuodessa ja lisäksi osia siitä julkaistaan sähköisessä muodossa liiton kotisivuilla. Jäsenmaksun maksaneet saavat painetun version postitse kotiin ja sitä toimitetaan lisäksi tilauksesta. Vapaaehtoisten tiedottajien renkaan toimintaa kehitetään edelleen mm. panostamalla seura-aktiivien ja uusien alueyhteyshenkilöiden viestintäosaamisen kehittämiseen sekä mediasuhteiden parantamiseen. Urheilutoimittajille järjestetään mahdollisuuksia lajiin tutustumiseen ja tarjotaan entistä aktiivisemmin mielenkiintoisia näkökulmia lajiin. Liitto osallistuu myös aktiivisesti tapahtumiin, joissa lajia voidaan esitellä ja markkinoida. Myös liiton maine seurajäsenten keskuudessa on kehittynyt myönteiseen suuntaan ja 2008 haasteena on liiton maineen kehittäminen myös muiden kuin seurajäsenten keskuudessa. Liiton viestintä omien jäsenseurojensa yhteyshenkilöille ja jäsenille on edelleen avainasemassa liiton maineen kehittämisessä. Liiton sisäinen viestintää kehitetään edelleen entistä avoimemmaksi ja ennakoivammaksi. Sisäisen viestinnän kehittämistä jatketaan. Liiton keskeiset viestinnän keinot ja kanavat vuonna Liiton Internetsivut - - Squash.FI -lehti - Seurapostit eri sektoreiden vastuuhenkilöille - Halliposti - Toimiston kuukausitiedote - Tapahtumakalenteri - Lehdistötiedotteet - Suorat mediakontaktit 5.6. Kilpailujärjestelmän koordinointi ja kehittäminen Squashin kilpailujärjestelmän koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa kilpailuvaliokunta (KilpailuVK). Järjestelmän rutiineista vastaa toimintaan perehtynyt osapäiväinen henkilö. Kilpailujärjestelmä perustuu pääosin seurojen järjestämiin kisoihin. Kilpailujärjestelmän tulee mahdollistaa mielenkiintoiset tapahtumat ja kasvavat osanottajamäärät. Sääntöjä ja järjestelmän toimivuutta tarkkaillaan ja hiotaan tarvittaessa kevätkauden päättyessä. Aikuisten SM-kisoissa pelataan epävirallisina B-, C- ja D-luokat yleisen luokan lisäksi. Enemmän juniorikilpailuista kohdassa 2.2. ja aikuisten kilpailuista kohdassa 3.1. Kilpailukalenterin laadintaa ja kilpailujen hakemuskäytäntöä kehitetään edelleen pyrkimyksenä pitkäjänteinen suunnittelu myös seuroissa. Kilpailujärjestelmän koordinointiin liittyvät tehtävät Kilpailukalenteri Squashliiga Kansalliset kilpailut Hakemusten käsittely, koordinointi ja kalenterin julkaisu www- sivuilla Otteluohjelma, sarjataulukot, tulospalvelu, tiedotus Konsultointi Ranking Arvokilpailut PSA / WISPA Tulospalvelu Tulosten kirjaus ja listan julkaisu sekä jatkuva systeemin kehittäminen Järjestäjänä liitto yhteistyössä paikallisten seurojen/hallien kanssa SSqL hoitaa kv. yhteydet sekä erikseen sovittavat asiat Viikoittainen sekä tarvittaessa päivittäinen info tiedotusvälineille, seuroille ja lajia seuraaville

13 13 Tuomaritoiminta Naisten Finnish Open Miesten Finnish Open Tuomaritoiminta Koordinointi ja koulutus Savcor Finnish Open for Ladies pelataan Mikkelissä - kansainvälisten yhteyksien tuki Liitto tukee järjestämistä Neliportainen koulutusjärjestelmä 5.7. Tasa-arvotoiminta Tytöillä ja pojilla, naisilla ja miehillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa squashia. Squashin johtotehtävissä naisten ja miesten osuuksien tulee olla suhteessa harrastajien määrään. Lahjakkaitten pelaajien valmennustoimintaa pyritään parantamaan siten, että taloudelliset syyt eivät olisi kehityksen esteenä. Toimintaa tuetaan tasa-arvoa korostavilla lehtiartikkeleilla ja haastatteluilla Squash.FI -lehdessä. Lisäksi asia on esillä nuorten tapahtumissa ja koulutusseminaareissa ja keskusteluissa lasten vanhempien kanssa. Toimintavarojen ja resurssien niukkuuden vuoksi tasa-arvotyössä suurin osuus on asenteisiin vaikuttavalla tiedotustyöllä. Tyttöharrastajien määrän kasvuun vaikutetaan edistämällä squashin junioritoimintaportaikon ja sen osana Juniorikampanjan toimintaa. Portaikon mukaan toimivissa seuroissa tyttöjen osuus on puolet junioreista, kun se kaikissa seuroissa on noin 30 prosenttia. Aikuisten naisharrastajien osuus on vain 14 prosenttia. Tasapainoa lisää myös yhteistyö seuraohjaajien, Squashtuki ry:n ja juniorikisajärjestäjien kanssa Yhteystoiminta ja edunvalvonta Työvaliokunta vastaa sektorista hallituksen valvonnassa ja tehtäviä ovat Yhteystoiminta SLU ja ns. mailapeliliitot, OPM, OK, Nuori Suomi, Kuntoliikuntaliitto, seurat, hallit jne. Edunvalvonta Määräraha-asiat, suoritusolosuhteet jne. Toiminta- ja hankeavustuksista OPM:n jakama Valtionapu Squashliitolle on ratkaiseva talouden ja toiminnan kannalta. Työvaliokunta valmistelee ja viimeistelee hakemukset. Huippu-urheiluun liittyvää Olympiakomitean valmennustuki on haettavissa vuosittain kuin myös muitten toimialojen hankeavustukset. Vuonna 2008 VOK-hankeeseen haetaan avustusta ja muita hakemuksia tehdään, jos hanke on Strategian linjassa ja hakukriteerit täyttyvät. Toimisto informoi seuroja valtakunnallisista paikallistukihankkeista, joita mm. Nuori Suomelta on ollut vuosittain haettavissa. Hyvän seuran palkinto on haettavissa SLU:lta vuosittain. Squashseurat voivat hakea kotikunnasta toimintatukea ja yleensä on jaettavana tukea juniorien ohjattuun toimintaan. Suoritusolosuhdetyö eli hallien ja -kenttien laadun ja määrän lisääminen on harrastamisen ja koko lajin kehitykselle välttämätöntä. Tämä voi tapahtua mm. ajanmukaistamalla nykyisiä kenttiä ja palauttamalla käytöstä poistettuja kenttiä käyttöön sekä rakentamalla uusia suorituspaikkoja. Liitto vaikuttaa olosuhteisiin tehokkaimmin aktivoimalla harrastustoimintaa kaikilla tasoilla ja osoittamalla asiantuntija-apua vireillä oleviin projekteihin eri puolilla maata. Pyynnöt asiantuntijaavusta esitetään liiton toimistolle. Työvaliokunta jatkaa toimintaa liiton startegian mukaisesti, jotta Helsinkiin Taliin vireillä oleva valtakunnallinen squashkeskushanke toteutuisi. Keskuksessa tulisi olemaan perinteisten squashkenttien lisäksi nykyaikainen siirrettävä neljän lasiseinän kenttä ja katsomo täyttäen kansainväliset arvokilpailujen vaatimukset. Keskus toimisi myös liiton harjoittelukeskuksena sekä alueen harrastajien ja jonkin seuran kotihallina.

14 14 Squashliitto on Suomen Liikuntakeskusten Yhdistys ry:n jäsen. Yhdistys kerää vuosittain hallikohtaisia arvioita vuodeksi eteenpäin eri lajien ja mm. squashin kysynnästä. Yhdistyksen edellisvuosina raportoima nouseva kysyntä jatkunee Kansainvälinen toiminta Liitto kuuluu jäsenenä Maailman Squashliittoon (WSF) ja Euroopan Squashliittoon (ESF). Yhteydet niihin samoin kuin ammattilaispelaajien järjestöihin (PSA ja WISPA) ovat olleet toimivat ja säännölliset. Yhteydet naisten kansainväliseen pelaajien yhdistykseen (WISPA) ovat keskittyneet Mikkelissä vuosittain järjestetyn kansainvälisten naisten kisan yhteyteen. Squashliitto on läheisissä suhteissa erityisesti Ruotsin liittoon. Ruotsi -maaottelun konseptia (2008 pelataan Ruotsissa) pyritään edelleen kehittämään samoin kkuin leiritysyhteistyötä. Myös muitten kanssa yhteistyön uusia muotoja haetaan.

15 6. TALOUSARVIO VARSINAINEN TOIMINTA Toteutunut TUOTOT yht. YHT Osanottomaksut, pääsyliput ym. Tuotot yht KULUT Henkilöstökulut Palkkakulut Sivukulut Poistot -67 Vuokrat Tilavuokrat Kenttävuokrat ym Ulkopuol. palvelut Koulutus- valm- kehitt.palv Asiantuntijapalvelut Taloushallintopalvelut Muut ostetut palvelut Matka- ja majoitus Henkilökunta Toimint. osallistuvat Matk.ja pvr Toimint. osallistuvat Maj. ja ruok Osanottomaksut Materiaalikulut Valmennusmat. (pallot ym.) Julkaisu- PR -mat Painatus (Sq-lehti ym.) Kopiointi -600 Toimistotarvikkeet Kalustohankinnat -600 Muut mat Urheilijatuet, sopimukset Muut toimintakulut Henkilök. terv.hoito ja koulutus Postikulut Puhelin- ja telefaxkulut Tietoliikennekulut Pankkipalvelumaksut -900 Muut toimistokulut -500 Kokous- ja neuvott., edustus Palkinto- ja ansiomerkkik Jäsenmaksut, muut järjestöt Vahinkovakuutukset Mainoskulut -500 Muut toimintakulut Avustukset muille yhteisöille Kulut yht VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot Lisenssituotot Myyntituotot (tarvikeväl.) Lahjoitukset ja avustukset Ilmoitus- ja mainostuotot Sponsorisopimukset Tv-sopimukset Sarjamaksut Kilpailuluvat Muut tuotot Varainhank. yht KORKOTUOTO AVUSTUKSET OPM Valtionavustus toimintaan VOK NS Jun.kamp Avustukset yht TULOS

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009

TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009 TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009 Kilpailutoiminta Liigajoukkueet Naisten ykkösjoukkueen tavoitteena on voittaa tänäkin keväänä kultaa. Sama tavoite on myös vuodelle 2010. Naisten II-joukkue pelaa ykkösdivisioonassa

Lisätiedot

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Visio Suunnistus on menestyvä, houkutteleva, näkyvä, arvostettu ja kaikille sopiva urheilulaji. Suunnistus oivalluksia ja onnistumisia! Huippusuunnistajat sekä

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

MAAJOUKKUETOIMINTA 2015

MAAJOUKKUETOIMINTA 2015 MAAJOUKKUETOIMINTA 2015 MAAJOUKKUETOIMINNAN ARVOT Yhdessä tekeminen Intohimo kehittyä Pelaajalähtöisyys Kunnioitus MAAJOUKKUETOIMINNAN TAVOITTEET Huippu-urheilulähtöisyys o Tavoitteena auttaa ja tukea

Lisätiedot

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen 2014-2018 Alustus Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä koululais- ja junioripelaajiemme

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 1000,00 1000,00 0,00 yhteensä 1000,00 1000,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut -1500,00 0,00-4187,90 Yhteensä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 700,00 yhteensä 0,00 0,00 700,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-1500,00-2014,00 Yhteensä 0,00-1500,00-2014,00

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Kisakallio Toimintasuunnitelma 2012 A. NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALA Kilpailutapahtumien monipuolistaminen Taitokisat Show Your Skills Harjoittelukulttuurin kehittäminen seuroissa Yksilön valmentaminen joukkueurheilussa

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13 Sivu 1 10 Keskushallinto 3002 Koulutus 14400,00 0,00 0,00 3080 Myyntituotot 0,00 0,00 1705,00 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 713,32 yhteensä 14400,00 0,00 2418,32 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat,

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Visio Koko Suomi

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI 25.4.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 10 Keskushallinto 3089 Muut tuotot 5000,00 14400,00 19025,68 3090 Erityisavustukset 10000,00 0,00 2365,00 yhteensä 15000,00 14400,00 21390,68 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

PK-35 ry Toimintasuunnitelma

PK-35 ry Toimintasuunnitelma PK-35 ry Toimintasuunnitelma 12.11.2016 Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 pyrkii olemaan toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat mahdolliset edellytykset

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto Talousarvio 2013 Suomen Cheerleadingliitto Kilpailutoiminta / Talousarvio 2013 Kilpailutoiminta Budj/13 Budj/12 May Madness kilpailu Osallistumismaksut 18000,00 15000,00 Pääsylipputulot 11000,00 9000,00

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Organisaatio 2014 16.1.2014 2. Toimisto Arkisto. Supporterit Nimityskomitea. GBK johtokunta. Edustusjalkapallo jaosto. PR-jaosto.

Organisaatio 2014 16.1.2014 2. Toimisto Arkisto. Supporterit Nimityskomitea. GBK johtokunta. Edustusjalkapallo jaosto. PR-jaosto. 16.1.2014 1 Organisaatio 2014 GBK johtokunta Toimisto Arkisto Supporterit Nimityskomitea Edustusjalkapallo jaosto Juniorijaosto Talousjaosto Kokkola Cup jaosto PR-jaosto Miehet GBK I, II, Tigers, III,

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 P09 vanhempainilta Asialista Seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Maksut Toimihenkilöt Viestinnän käytännöt FC REIPAS Iloa, Innostumista,

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015. Talenttivalmentajatuki 2016-2017

Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015. Talenttivalmentajatuki 2016-2017 Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015 Talenttivalmentajatuki 2016-2017 Taustaa ja tavoitteet Talenttivalmennus vuosina 2014-15 Talenttivalmentajat laatujärjestelmän mukaisesti valituissa seuroissa

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

PALLOLIITON HELSINGIN PIIRI TOIMINTASUUNNITELMA 2017

PALLOLIITON HELSINGIN PIIRI TOIMINTASUUNNITELMA 2017 PALLOLIITON HELSINGIN PIIRI TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Palloliiton strategiset painopistealueet vv. 2016-2020 1. Pelaajan laadukas arki pelaajien kehittäminen valmentajien kehittäminen 2. Elinvoimainen seura

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Suomen golfin strategia 13.2.2015

Suomen golfin strategia 13.2.2015 Suomen golfin strategia 13.2.2015 Strategiaprosessin tausta Golf on poikkeuksellisen laajasti eri ikäisiä ja tasoisia harrastajia puhutteleva laji, joka mahdollistaa yhdessä liikkumisen hoidetussa luontoympäristössä

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Suomen golfin strategia käytäntöön vienti

Suomen golfin strategia käytäntöön vienti Suomen golfin strategia käytäntöön vienti Golfalan liikevaihto Jäsenmäärä 143182 250 Työllistää miljoonaa euroa ~2000 Kenttäyhteisöjä 130 Golfin potentiaali 1,7miljoonaa golfista kiinnostunutta 700 000

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

TPV Strategia - Päivitys

TPV Strategia - Päivitys TPV 2017 Strategia - Päivitys 2016-6.12.2015 TPV:n arvot 1. Tavoitteellisuus 2. Positiivisuus 3. Vastuullisuus 4.!loisuus! Mihin toimintamme perustuu? Visio 2017 Tähtien tekijä - TPV toimii monipuolisesti

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo Yleistä...2 Kausi 2010 yhteenveto...2 Painopisteet toiminnan kehittämisessä kaudelle 2011...2 Tiedottaminen...2 Yhteistyökumppanit...3 Kilpailutoiminta...4

Lisätiedot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot 2007 Mihin näitä tarvitaan? Luo suuntaviivat tulevalle ja ohjaa toiminnan kehittämistä Linjaa seuran tavoitteet Linjaa seuran periaatteet Ohjeistaa toimintaa On

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Ringetteliitto ry SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO

Lisätiedot

IPS RY Toimintasuunnitelma 2016

IPS RY Toimintasuunnitelma 2016 IPS RY Toimintasuunnitelma 2016 Junioritoiminta kaudella 2016 Kaudella 2016 seuralla tulee olemaan erilaisia projekteja, millä pyritään kehittämään seura yhden askeleen eteenpäin. Isoin projekti on seuratoiminnan

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

egroup 2014 Valmennusryhmä-info

egroup 2014 Valmennusryhmä-info egroup 2014 Valmennusryhmä-info 12.12.2013 Kilpasuunnistajan polku Essussa egroup ja egrouph-valmennusryhmät vastaavat sarjoissa H/D 16-21 kilpasuunnistajana menestymään pyrkivien urheilijoiden valmennuksesta

Lisätiedot

ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY 1

ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY 1 ETELÄ-VANTAAN URHEILIJAT RY 1 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2015-2016 YLEISTÄ Tulevalla kaudella EVU jatkaa panostusta toiminnan laatuun. Valmennuspäällikön tehtävien tarkentaminen ja keskittyminen pääsääntöisesti

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Toimintasuunnitelma 2016 Varsinainen toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sulkapallon harrastus- ja kilpailutoimintaa Pohjanmaan alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA!

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA! UIMALIITON STRATEGIA 2017-2020 VEDESSÄ ON VIRTAA! Visiomme: Halutuin laji huipulla! Missiomme: Kehitämme uimataitoa ja uintiurheilua yhdessä uimaseurojen kanssa, jotta: - vesiliikunnasta muodostuu mahdollisimman

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot