TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008"

Transkriptio

1 1 Suomen Squashliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 sivu SISÄLTÖ 1 1. Strategia ja toiminnan painopisteet 2 2. Lasten ja nuorten squash Juniorikampanja ja VOK-hanke Lasten ja nuorten kilpailutoiminta Ohjaajakoulutus ja seurojen kehittäminen Lasten ja nuorten valmennustoiminta 4 3. Aikuisten harrastesquash Kilpailutoiminta Koulutustoiminta 6 4. Huippusquash Valmennustoiminnan päälinjat Maajoukkueiden valinnat ja toimintatavat Maajoukkueryhmien tavoitteet Koulutustoiminta Antidopingtoiminta 8 5. Järjestötoiminta Hallinto ja organisaatio Talous Markkinointi ja varainhankinta Palvelut Viestintä Kilpailujärjestelmän koordinointi ja kehittäminen Tasa-arvotoiminta Yhteystoiminta ja edunvalvonta Kansainvälinen toiminta Talousarvio 15 LIITE Antidopingohjelma

2 2 1. STRATEGIA JA TOIMINNAN PAINOPISTEET Suomalaisen squashin vuosi 2007 oli toiminnallisesti aktiivinen, liiton toiminta taloudellisesti vakaa ja Toimintasuunnitelman keskeiset toimenpiteet toteutettiin. Liiton Strategian linjaukset, ks. liite, tarkistettiin syyskesällä 2007, ja se toimii pohjana vuoden 2008 Toimintasuunnitelmalle. Vuoden toimintasuunnitelman 2008 keskeiset strategian mukaiset painopistealueet: 1. Syksyllä vuonna 2006 käynnistynyt Juniorikampanja jatkuu ja lisää edelleen lasten ja nuorten sekä opettajien tuntemusta lajista sekä juniorien harrastajamäärää. Sen tukena on seuraohjausta vahvistava VOK-hanke, joka lisää tietotaitoa ja ohjaajaresursseja erityisesti lasten ja nuorten, mutta myös aikuisten toiminnassa. 2. Kansainvälisen menestyksen parantaminen kiinnittämällä entistä enemmän huomiota potentiaalisimpien maajoukkuetason pelaajien valmentautumiseen sekä junioriryhmien kautta jatkuvuuteen. Miesten maajoukkueen uudeksi valmentajaksi valittiin Mika Monto. Toiminnan sydän on liiton harjoittelukeskus Helsingissä. 3. Squashkenttien laadun ja riittävän määrän varmistaminen on kehityksen perusta. Suurimpana hankkeena liitto edesauttaa uuden kv-mitat täyttävän squashareenan rakentamisen aloittamista Helsingissä. 4. Lajin näkyvyyden, tunnettuuden ja kiinnostuksen lisäämiseksi varmistetaan televisionäkyvyys. 5. Yhteiskunnallinen vastuu toiminnassa eettisesti kestävän ja tasa-arvoa edistävän toiminnan kautta. Liiton keskeinen vahvuus toiminnassa on valiokunnille ja työryhmille delegoitu laaja vastuu oman vastuualueen toiminnasta sekä lajiaktiivien keskuudessa oleva hyvä henki ja innostus, mitä tukee hyvä tiedon kulku ja toiminnan läpinäkyvyys. Pohjan toiminnan kehittämiselle luo hyvien suorituspaikkojen riittävyys, harrastajamäärän ja lajin tunnettuuden lisääntyminen ja talouden edelleen vahvistuminen. 2. LASTEN JA NUORTEN SQUASH Lasten ja nuorten toiminnan kehittämisestä vastaa Juniorivaliokunta. Tehtävät keskittyvät lasten rekrytointiin ja lasten ja nuorten harrastesquashiin ja ns. Junioriportaikon toimivuuden kehittämiseen. Lasten ja nuorten toimialueen painopisteenä on syksyllä 2006 käynnistetty Juniorikampanja, jota toteuttaa kolmihenkinen projektiryhmä yhteistyössä seurojen ja hallien kanssa. Juniorikampanja on konkreettinen, toivottu ja kiitetty. Se luo pohjan lajin kasvulle ja menestykselle. Kampanjaa tukee taloudellisesti Nuori Suomi ja välineitten osalta Berner Sport. Kampanjan tuomat uudet junioriryhmät vaativat uusia ohjaajia, joiden koulutusta kehitetään VOK-hankkeen (valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittäminen) avulla.

3 Juniorikampanja ja VOK-hanke Juniorikampanjan tavoitteena on Junioriharrastajien määrän voimakas kasvattaminen erityisesti 8-12-vuotiaitten ikäryhmässä. Ydinkohderyhmänä ovat ikäluokan hallien lähikoulujen lapset. Heidät kutsutaan opettajansa johdolla luokka kerrallaan squashhalliin maksuttomaan tunnin tapahtumaan. Projektin johto varmistaa, että jatkona samalla hallilla seura tarjoaa mahdollisuuden kurssiin ja säännölliseen ohjattuun harrastukseen seurassa. Luokkatapahtumat käynnistyivät syksyllä Vuoden 2007 aikana osallistuvia uusia eri oppilaita oli n ja kouluopettajia ja luokkia runsaat 100. Oppilaista osallistuu jatkokursseille n. 10 % eli 240 ja seuraharrastajiksi n. 5 % eli 120. Vuonna 2008 oppilasmäärä nousee peräti lapseen ja rekrytoituminen jäseneksi kasvattaa yli 200:lla lapsella seuroja, mikä merkitsee n. 35 % lisäystä. Kampanjapäivinä opettajat osallistuvat apuohjaajina tapahtumiin ja oppivat näin lasten mailapelien metodeja, joita osaa voi soveltaa myös koulun liikuntasalissa. Toiminnan määrän kasvu tuo lisää imua ohjaajakoulutukseen, jota kautta seurojen junioriohjauksen ja -valmennuksen ja laatu lisääntyy. Myös lajin tunnettuus paranee koululaisten, opettajien ja lasten vanhempien piirissä. VOK-hanke tarjoaa uutta voimaa ohjaajaresursseihin ja sen oheen on liitetty syksyllä 2007 lapsia kannustava taitomerkkijärjestelmä. Strategian mukaan kaikille squashhallien läheisyydessä sijaitsevien koulujen oppilaille tulisi voida taata laadukas squashharrastusmahdollisuus. Keskeinen keino tavoitteen saavuttamiseksi on tukea ja kehittää seurojen ja hallien valmiuksia ja osaamista ohjauksessa ja organisoinnissa. Liiton organisaatio konsultoi halukkaita seuroja uusien ryhmien käynnistämisessä ja seurattomia halleja, jotta seuratoiminta ja varsinkin junioritoiminta voisi käynnistyä. Kestävän kasvun edellytyksenä on eettisten periaatteiden noudattaminen lasten ja nuorten toiminnassa. On keskeistä taata turvallinen, kasvattava ja innostava harrastus- ja harjoitteluympäristö Lasten ja nuorten kilpailutoiminta Lasten ja nuorten kilpailujärjestelmän kehittämisen tavoitteena on parantaa nuorille suunnattujen kilpailutapahtumien laatua ja lisätä määrää. Taitomerkistön ja kansallisten kilpailujen väliin suunnitellaan seura- ja aluetason kisoja, joihin mukaanlähtökynnys olisi mahdollisimman matala. Squashia harrastaville lapsille ja nuorille järjestetään mahdollisuus osallistua vähintään 12 kotimaiseen kisaan. Lahjakkaita, kilpailullisesti suuntautuneita nuoria kannustetaan osallistumaan ainakin viiteen kansainväliseen kisaan. Syksyllä 2008 järjestetään toinen ESF:n alainen juniorikilpailu Lahti Junior Open vuotiaitten drop-outia pyritään ehkäisemään sosiaalisilla ja rennoilla alueellisilla turnauksilla (esim. Jaffa Cup). Valtakunnallinen Juniori-GP-sarja tarjoaa edelleen lapsille ja nuorille paljon otteluita ja iloa. Juniorien kilpailujärjestelmän pääkilpailumuodot toimintavuonna 2008 ovat: Kansalliset Kansainväliset - Juniorien GP-sarjassa luokat ovat alle 13, 15, 17 ja 19 vuotiaat. - Juniorien SM-kilpailuissa luokat ovat alle 15, 17 ja 19 vuotiaat - alle 19-, 17- ja 15-vuotiaitten EM- kilpailut - henk.koht. Euroopan juniori-gp-sarja

4 Ohjaajakoulutus ja seurojen kehittäminen Lasten ja nuorten squashin ohjaajakoulutustoiminnassa on käynnissä VOK-hanke (valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittäminen), jonka työstäjänä on Tomi Niinimäki. Liitto on saanut tähän työhön euron tuen. Se kohdistuu tason I sisältöjen päivitykseen ja materiaalien täydentämiseen mennessä. Materiaalista muokataan paperiversioiden lisäksi sähköisiä sovelluksia. Uutena toimintona ovat kahden tunnin Taitomerkkiohjaajakoulutukset, jotka toteutetaan pääosin Juniorikampanjapäivien yhteydessä. Ohjaajakoulutuksissa erityishuomio kiinnitetään alle 12-vuotiaitten seuraohjaajiin ja painotetaan eettisesti kestävää ja korkealaatuista toimintaa, joka tarjoaa harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille lapsille ja nuorille sekä mahdollisuuksia erilaisiin harrastuksen intensiteetteihin. Juniorikampanjassa mukana olevissa yksiköissä ohjaajatarve kasvaa. Juniorivaliokunta pyrkii kehittämään uusia ohjaajien rekrytointimenetelmiä. Tähän liittyy seurojen omat aloittavien ohjaajien kouluttajat. Squashkoulun ohjaajakoulutuksia (1+1 vrk) järjestetään 2-3 huomioiden erityisesti juniorimäärältään kasvavien seurojen tarpeet. Kurssit ovat osa EU-Tason I sisältä. Tasolla II Squashvalmentajakurssi koostuu 2+2 vuorokauden tapahtumista ja etätehtävistä. Kurssija järjestetään vähintäin yksi. Liitto tarjoaa seuroille ja alueille kehityspalavereita ja toimintamalleja omien järjestelmiensä kehittämiseen. Muita välineitä seuraohjaajien tukemiseen ovat yhteydenpito, ohjaajaposti sekä avainohjaajan tapaamiset. Kouluopetusmateriaalia toimitetaan seuroille, liikunnanopettajille sekä urheiluopistojen opiskelijoille sähköisesti ja painettuna. Liikunnanopettajille järjestetään tilauksesta paikallisia metodikoulutuksia. Toimintavuonna järjestetään 4-6 T1- ja T2-tasojen tuomarikurssia. Perustason koulutustoimintaa pyritään siirtämään asteittain alueitten kouluttajille Lasten ja nuorten valmennustoiminta Kilpailullisesti suuntautuneiden, lahjakkaiden lasten ja nuorten harjoittelussa seurataso on avainasemassa. Seuroja kannustetaan käynnistämään ja kehittämään koulutettujen vetäjien johtamia valmennusryhmiä, joissa toiminta on entistä tiiviimpää. Alle 15-vuotiaitten maajoukkueryhmä on saanut kaksi uutta valmentajaa, vastuuvetäjänä Ari Pelkonen ja toisena valmentajana Kari Laurikainen. Kahdeksan poikaa ja kuusi tyttöä saavat 2008 n. 10 vuorokautta tehokasta leiritystä. Alle 13-vuotiaille lahjakkuuksille juniorivaliokunta järjestää kesällä valtakunnallisen leirin. Valiokunta tukee lisäksi seurojen yhteistyönä järjestettäviä leirejä, joitten kohderyhmänä ovat vuotiaat maajoukkuetoiminnan ulkopuolelle jäävät kilpapelaajat. Tämä toimii osana drop-outin ehkäisyä. Liittotasolla nuorten valmennustoiminnasta vastaavat ammattitaitoiset ja korkeasti koulutetut kokeneet ryhmävalmentajat. (tarkemmin luvussa 3. Huippusquash)

5 5 3. AIKUISTEN HARRASTESQUASH Aikuisten harrastetoiminnasta ja kehittämisestä vastaa liiton toimisto. Seniorien kilpasquashin kehittämisestä Seniorivaliokunta (SenVK). SenVK:n neuvoa-antavana elimenä toimii Seniorineuvosto, joka koostuu seurojen yhdyshenkilöinä olevista edustajista. Keväällä 2008 Suomi isännöi seniorien PM-kilpailuja, jotka järjestetään yhteistyössä tehtävään valitun seuran kanssa. Lajin piirissä on paljon aikuisharrastajia, jotka ovat seuratoiminnan ulkopuolella. Keskeinen tavoite on lisätä aktiivipelaajien määrää seuroissa yhteistoimin liiton, seurojen ja hallien kanssa. Ohjaajille ja valmentajille, jotka haluavat toimia aikuisten parissa, järjestetään koulutusta, jotta eri halleissa järjestettäisiin kiinnostavia nuorten aikuisten ja seniorien harjoitus, peli- ja kilpailutapahtumia. Lajin positiivisista vaikutuksista kerrotaan mm. median edustajille, jotta squashin vahvuudet tulisivat tietoon laajasti Kilpailutoiminta Liitto koordinoi aikuisten kilpailujärjestelmää, johon kuuluvat seurojen järjestämät kilpailumuodot. SM-kilpailujen ja GP-kilpailujen imagoa ja markkinointia parannetaan edelleen. Seniorien kilpailujärjestelmää mukautetaan vastaamaan pelaajakunnan toiveita. Ruotsi-Suomi -maaottelussa syksyllä Tukholmassa tullaan pelaamaan yli 50- vuotiaitten luokka. Nelinpelin suosio on kasvanut ja pelimuoto sopii erityisesti kokeneille pelaajille. Ensimmäiset seniorien epäviralliset Nelinpelin SM-kilpailut pelataan keväällä Ajanpaino Firma-squash jatkuu suosittuna harrastekisamuotona ja sen järjestäjä Squash Tuki ry toimii yhteistyössä liiton kanssa kilpailusarjan edelleen kehittämiseksi. Aikuisharrastajien ja seniorien kilpailujärjestelmän kilpailumuodot ovat: - 3-tason (= harrastajaluokat) paikalliset kisat - Nelinpelikilpailut - 2-tason kansalliset kilpailut - Squash-liigan I-II divisioonat miehillä - Seniorien SM-kilpailut luokissa N30-55 ja M Seniorien GP-sarja luokissa N30-55 ja M Seniorien joukkue-sm - Maaottelu Suomi - Ruotsi 50 luokassa (M ja N) - Vuorovuosina Pohjoismaissa veteraanien PM-kilpailut (keväällä 2008 Suomessa) - Ajanpaino Firma-Squash, jota koordinoi Squashtuki ry Koulutustoiminta Kaikki liiton koulutus on tarkoitettu myös ohjaajille ja valmentajille, jotka toimivat aikuisten parissa. Toimisto varmistaa, että perusyksiköillä on käytössä nuorille aikuisille ja toisaalta ikääntyneille kohdennettua materiaalia. Tavoitteena on perusyksiköissä aktivoida passiivisia ja lisätä jo aktiivisten aikuispelaajien harrastuksen laatua, pelaamisen nautintoa ja terveysvaikutuksia. Tämän toteutumiseksi seniorivaliokunta pyrkii aktivoimaan Seniorineuvoston kautta seuroja, joka toteuttavat tapahtumia ja hankkeita. Kansallisen tason tuomaritoiminnan kehittämiseksi järjestetään 3-5 alueellista T2- ja T3-tason tuomarikurssia.

6 6 4. HUIPPUSQUASH Huippusquashtoiminnan suunnittelusta ja seurannasta vastaa valmennuksen johtoryhmä (VJR) ja valmennuksen toteuttamisesta vastaavat ryhmävalmentajat. Päätavoitteita on huippu-urheiluasenne harjoittelukulttuurissa ja valmennusorganisaation kehittäminen vastaamaan huippu-urheilun vaateita, pelaajien päivittäisvalmennuksen tehostaminen sekä leiritys- ja testausjärjestelmän kehittäminen. Laadun ja tehon nostamiseksi miesten valmennuksessa ryhmä on tiivistetty viiteen pelaajan. Jatkuvuuden varmistamiseksi VJR tehostaa alle 15-vuotiaitten lahjakkuuksien rekrytointia ja leiritystä kahden uuden valmentajan avulla Valmennustoiminnan päälinjat Huippu-urheilu asenteen saaminen yhä useammalle pelaajalle on keskeisenä tavoitteena. Asenne heijastuu valmentajista, jotka omalla esimerkillään ja toiminnallaan luovat ilmapiiriä. Pelaajien toiminnassa korostetaan tavoitteellisuutta, pitkäjänteisyyttä sekä asioiden priorisointia niin, että huipulle tähtäävä urheilu on mahdollista. Harjoitusmäärätavoitteena on, että nuorten maajoukkuepelaajien harjoittelu nousee 18 tuntiin viikossa. Pelaajilla tulee olla henkilökohtainen harjoittelu- ja kilpailuohjelma, josta ilmenee nousujohteinen tavoitteenasettelu. Ryhmien sisäistä tiedottamista täsmennetään edelleen ja varmistetaan suunnitteluaikataulu sekä valmentajien ja pelaajien välinen kommunikaatio. Jokaisen ryhmän maajoukkueohjelmassa on mainittu leiritykset, maajoukkueen kilpailut sekä tärkeimmät henkilökohtaiset kilpailut. Ryhmäkohtaiset ohjelmat tiedotetaan kesän osalta 1.3. mennessä ja kauden ohjelma mennessä. Pelaajakohtaiset kehityskeskustelut valmentaja käy vähintään kerran vuodessa ryhmän jokaisen pelaajan kanssa tarvittaessa VJR:n muitten jäsenten tukemana. Päivittäisharjoittelun määrän ja laadun tueksi Squashliiton harjoittelukeskuksessa järjestetään toimintaa vähintään 40 viikkoa vuodessa. Harjoittelukeskus toimii yhteistyössä Mäkelänrinteen lukion ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kanssa. Harjoittelukeskus tarjoaa viidestä kuuteen ohjattua harjoitusta viikossa. Lisäksi painotetaan pelaajien omaehtoista harjoittelua, jotta em. harjoitusmäärien tavoitteet saavutetaan. Tämä merkitsee keskittymistä entistä tiiviimpään ja pienempään ryhmään. Harjoittelukeskuksen pelaajat täyttävät sähköistä harjoittelupäiväkirjaa, jolla he raportoivat kokonaisharjoittelustaan Squashliiton harjoittelukeskusvalmentajalle. Leiritysohjelmassa useimmilla ryhmillä on kolme kahden päivän leiriä. Tarvittaessa on valmistavana arvokisaleirit Maajoukkueiden valinnat ja toimintatavat Vastuuvalmentajat maajoukkueryhmille ja harjoittelukeskukselle (Mäkelänrinteen urheilulukioryhmä ja harjoittelukeskustoiminta) nimetään vähintään kaudeksi kerrallaan. Valmentajien valinnan tekee VJR ja sen vahvistaa Squashliiton hallitus. Valmentajien kanssa tehdään kirjalliset sopimukset. Pelaajasopimukset tehdään nuorten ja aikuisten maajoukkueryhmiin valittujen ja toimintaan sitoutuneiden pelaajien kanssa. Sopimus määrittelee sekä pelaajien että liiton edut ja velvollisuudet. Pelaajasopimuksella pelaavat sitoutuvat myös dopingvapaaseen urheiluun.

7 7 Maajoukkueryhmät ovat: - miesten maajoukkue - naisten maajoukkue - alle 19 ja 17 vuotiaiden poikien maajoukkue (nuoret) - alle 19 ja 17 vuotiaiden tyttöjen maajoukkue (nuoret) - alle 15 -vuotiaiden poikien ja tytöttöjen maajoukkue Arvokilpailuvalinnoissa kaikille pelaajille on annettava kohtuullinen näyttömahdollisuus. Pääperiaatteena on, että kisoihin valitaan paras mahdollinen joukkue, joka perustuu kilpailutuloksiin. Ryhmä- ja arvokilpailuvalinnoissa ryhmän vastuuvalmentaja esittelee ehdotuksen VJR:lle, joka tekee esityksen pohjalta päätöksen, jonka vahvistaa liiton hallitus. Valmennusryhmät valitaan kaudeksi kerrallaan, mutta toimintaa analysoidaan puolivuosittain. Mikäli aihetta muutokseen ilmenee, valmentajalla on tällöin oikeus ja velvollisuus esittää VJR:lle, että ryhmään nostetaan tai siitä pudotetaan pelaajia. Valmennus- ja kilpailutoiminnan kulujen kattamisessa on seuraavat pääperiaatteet, joista voidaan poiketa erityisperustein, mutta kuitenkin pysyen ryhmälle osoitetussa vuosibudjetissa: - Henkilökohtaisten kilpailujen kuluista vastaavat pelaajat - Aikuisten joukkueitten leirityksen ja arvokilpailut sekä nuorten Ruotsimaaottelun kulut maksaa liitto - Juniorien joukkueitten leirityksen ja arvokisojen kuluista liitto maksaa puolet 4.3. Maajoukkueryhmien tavoitteet 2008 Miesten ryhmässä on 5 pelaajaa ja eräissä tapahtumissa lisäksi haastajaryhmä. Tulostavoitteet - voitto Ruotsi maaottelussa EM-joukkuekisoissa 2008 kahdeksan parhaan joukkoon - MM-joukkuekisoissa 2009 sijoittuminen kahdeksan parhaan joukkoo - yksi pelaaja PSA rankingilla 10 joukossa - kaksi pelaajaa PSA rankingilla 120 joukossa 2008 ja 60 joukossa 2009 Harjoittelun painopiste on pelirutiinin ja kansainvälisen kokemuksen lisääminen. Harjoittelukeskus on tärkeä osa pääkaupunkiseudulla asuvien pelaajien päivittäisharjoittelussa ja sen perusohjelman lisäksi järjestetään ryhmälle oma peliharjoitus kerran viikossa. Maajoukkueryhmälle toiminta on maksutonta, mutta haastajat maksavat osan kuluista. Naisten ryhmässä on 6 pelaajaa ja eräissä tapahtumissa lisäksi haastajaryhmä. Tulostavoitteet - voitto Ruotsi maaottelussa pääsy 10 parhaan joukkoon Euroopassa 2 vuoden sisällä - yksi pelaaja WISPA rankingilla 40 joukossa Ryhmätasolla on olennaista kaikkien pelaajien aktiivisen monipuolisen valmentautumisen varmistaminen. Harjoittelukeskus on tärkeä osa pääkaupunkiseudulla asuvien pelaajien päivittäisharjoittelussa. Maajoukkueryhmälle toiminta on maksutonta, mutta haastajat maksavat osan kuluista. Alle 19 ja 17 vuotiaitten poikien ryhmässä on 8 pelaajaa. Tulostavoitteet - EM-kilpailuissa 2008 yksi pelaajaa henk.koht kilpailussa neljän joukkoon ja yksi 32 joukkoon - Joukkueena EM-kilpailuissa kahdeksan parhaan joukkoon

8 8 Harjoittelun painopiste ryhmätasolla on aikuismaiseen ja ammattimaiseen harjoitteluun opettelu ja totuttautuminen. Harjoittelukeskus on tärkeä osa pääkaupunkiseudulla asuvien pelaajien päivittäisharjoittelussa. Alle 19 ja 17 vuotiaitten tyttöjen ryhmässä on kolme pelaajaa. Tulostavoitteet - EM-kilpailussa yksi pelaajaa 32 parhaan joukkoon - Joukkueena EM-kilpailuissa kahdeksan parhaan joukkoon Harjoittelun painopiste kuten edellä. Alle 15 vuotiaiaitten poikien ja tyttöjen ryhmässä on 10 poikaa ja 8 tyttöä. Tavoitteet - Urheilullisen elämäntavan ja harjoittelurutiinin oppiminen - EM-joukkuekilpailussa 12 joukossa ja Pohjoismaissa kärkijoukossa. Harjoittelun painopiste ryhmätasolla on hyvän perustaidon harjoittelu sekä monipuoliseen fyysiseen harjoitteluun oppiminen Koulutustoiminta Maajoukkuevalmentajat jakavat tietoaan eri tasoilla kouluttajina. Valmentajakursseja järjestetään yksi syksyllä, joka on suunnattu ensisijaisesti seurojen kilparyhmien vetäjille. Kurssi on EU-tason 2 koulutusta kestäen 2+2 päivää. Maajoukkuetason valmentajien jatkokoulutuksia on yksi, joka on suunnattu ryhmävalmentajille ja maajoukkuetason pelaajien henkilökohtaisille valmentajille. Maajoukkuevalmentajat osallistuvat lisäksi SLU-yhteisön seminaareihin ja koulutukseen ulkomailla. Squashvalmentajia osallistuu mailapelien yhteiseen tason III tutkintoon, joka käynnistynee syksyllä 2008 ja VJR on suunnittelussa mukana. Kärkitason pelaajille tarjotaan tason 2-4 tuomarikursseja. Sääntötuntemus on osa pelaajan tietotaitoa. Koulutuksesta vastaa kilpailuvaliokunta Antidopingtoiminta Squashliiton antidopingtoiminta noudattaa hallituksen erikseen hyväksymää antidopingohjelmaa. Ohjelman tavoitteena ovat ennaltaehkäisy, tiedottaminen ja testaus. Antidopingtyö on liitetty valmentajakoulutukseen ja maajoukkueryhmien pelaajasopimuksissa on erillinen kohta puhtaasta urheilusta. Kaudella alettiin informoida asiasta erikseen liigajoukkueita. Maailman squashliiton WSF:n antidopingohjelma on kansainvälisessä käytössä. SSqL pitää aktiivisesti yhteyttä kotimaassa ADT:n henkilöstöön, jotta ajankohtaiset asiat ovat nopeasti koko pelaajiston tiedossa. (SSqL:n Antidopingohjelma liitteenä). 5. JÄRJESTÖTOIMINTA Liiton hallitus ja henkilökunta toimivat hyväksytyn strategian suuntaisesti. Liitto toimii asiakaslähtöisesti ja perustaa toimintansa seurojen, pelaajien ja hallien palveluille, joita tuotetaan kaikilla neljällä squashin toimialalla: nuoriso-, aikuisharraste-, huippuja kilpa- sekä järjestötoiminta. Strategia-aineisto on sekä hallituksen että valiokuntien ohjenuora.

9 9 Organisaatiossa (liite) valiokunnat hoitavat omien toimialojensa tehtäviä siten, että henkilöstön aikaa vapautuu yhä enemmän keskeisiin tehtäviin, esim. seurojen kehitystoimintaan. Squashliiton toiminta perustuu suurelta osin perusyksiköissä (seurat ja hallit) tehtävälle vapaaehtoiselle työlle. Avaintehtävät - Palvelut seuroille, halleille ja lajista kiinnostuneille henkilöille ja yhteisöille - Kilpailu-, koulutus- ja valmennustoiminnan johtaminen - Junioritoiminnan kehitystyön johtaminen - Seura- ja hallitoiminnan (olosuhdetyö) kehitystyön johtaminen - Markkinointi ja varainhankinta - Viestintä - Asiantuntevien henkilöresurssien vahvistaminen valiokunnissa ja työryhmissä - Positiivisen talouskehityksen varmistaminen 5.1. Hallinto ja organisaatio Squashliiton toiminnassa noudatetaan vahvistettua strategiaa, Squashliiton sääntöjä ja reilun pelin periaatetta. Liiton säännöt ja ohjeet sisältävät SLU:n hyväksymät eettiset periaatteet. Ylimpänä päättävänä elimenä on Liittokokous, jossa on edustettuina rekisteröidyt jäsenseurat ja squashjaostot. Liittokokous kokoontuu 2008 Järvenpäässä 15.3.

10 10 Toimintaa valvoo liiton hallitus. Sen apuna toimii työvaliokunta, johon kuuluvat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja toiminnanjohtaja. Hallitus kokoontuu 7-8 kertaa vuodessa. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistelutyö hallitukselle, talouden suunnittelu, seuranta ja varainhankinta sekä olosuhdetyö. Liiton operatiivisesta toiminnasta ja hallintorutiineista vastaa toiminnanjohtaja apunaan muu henkilöstö. Eri sektoreilla on lisäksi vastuulliset hallituksen luottamushenkilöjäsenet ja heidän apunaan valiokunnat ja työryhmät. Koko hallitus osallistuu kohtuuden rajoissa käytännön toimintaan ja edistää aktiivisesti lajia strategian mukaisesti. Liiton luottamustoimissa toimivien vapaaehtoisten määrää on onnistuttu kasvattamaan ja toiminnan henki on ollut hyvä. Päätöksenteon lisäksi ryhmien jäsenet ovat myös mukana käytännön tehtävissä. Kokoukset pidetään useimmissa valiokunnissa kahden kuukauden välein ja sähköposti- tai puhelinpalaverit viikoittain. Kaikista olennaisista päätöksistä tiedotetaan välittömästi hallituksen jäsenille, toimistolle ja valiokuntien puheenjohtajille Talous Liiton talouden käytännön suunnittelusta ja seurannasta vastaa toiminnanjohtaja yhdessä liiton rahastonhoitajan kanssa apunaan SLU:n taloushallintopalvelu. Liiton markkinoinnista ja varainhankinnasta vastaa työvaliokunta, jonka tehtävänä on suunnitella ja luoda tuotteita markkinoinnin edistämiseksi sekä vastata yhteistyöstä television ja muun median kanssa. Squashliiton toiminnan rahoitus perustuu valtionapuun, markkinointituottoihin sekä perusyksiköiltä perittäviin palvelu- ja jäsenmaksuihin. Seurojen jäsenmaksut liitolle koostuvat 70 euron perusmaksusta ja seurojen henkilöjäsenmäärään perustuvista maksuista. Henkilöjäsenmäärään perustuva maksu on nuorten jäsenten (alle 19-v.) osalta 3 euroa ja aikuisilla 11 euroa seuran jäsentä kohti. Maksu sisältää SQUASH.FI -lehden seurojen jäsenille kotiin postitettuna neljästi vuodessa. Uudet seurat on vapautettu perusmaksusta kahden ensimmäisen vuoden ajan. Hallitus seuraa taloudellista tilannetta SLU:n taloushallintopalvelun raportin perusteella kokouksissaan (7-8 vuodessa). Työvaliokunta seuraa taloutta ja ennakoi kassavirtaa kuukausittain. Talousseurannassa tuloslaskelmaa verrataan edellisen vuoden vastaavaan jaksoon ja lisäksi on käytössä eri toimintoja kuvaava ns. kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelmaseuranta. Seuroja informoidaan perittävien maksujen aikataulutusta, jotta seurojen talouden suunnittelu helpottuisi Markkinointi ja varainhankinta Liiton markkinoinnin keskeisenä tavoitteena on lisätä lajin kiinnostavuutta ja näkyvyyttä ja sitä kautta tunnettuutta arvostettuna ja hyvänä kilpaurheilu- ja harrastelajina. Liiton keskeisenä tavoitteena on taloudellisen omavaraisuuden lisääminen myös yhtistyökumppanisopimusten kautta. Yrityselämän suuntaan pääviestinä on squashin hyvä asema työkykyä edistävänä lajina sekä suomalaisen huippusquashin korkea taso. Olli Tuomisen kansainvälinen menestys, yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa toimiva harjoittelukeskus, seuroja vahvistava Juniorikampanja ja kehittyvä Aluejärjestelmä luovat tavoitteelle hyvät mahdollisuudet.

11 11 Markkinoinnin keskeiset kohderyhmät ovat: - Nuoriso (lapset, nuoret, koululaiset) - Aikuispelaajat ja harrastajat (kilpapelaajat, harrastajapelaajat, työpaikat) - Kenttätoiminta (liiton perusyksiköt = seurat, hallit) - Huippupelaajat - Yritykset Squashtuki ry järjestää vuonna 2007 Firma-Squashia yhteistyökumppaninaan edelleen Ajanpaino Oy. Vuoden aikana pyritään jatkamaan pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia päätuotteille, mikä varmistaa talouden vakautta ja lisäksi luomaan tarpeellisia uusia kestäviä kumppanuuksia. Liiton markkinoinnin ja varainhankinnan päätuotteita ovat: - Kansainväliset arvokilpailut ja maaottelut - Henkilökohtaiset SM-kilpailut - SSqL:n eliittisarja (GP-kisat) - Maajoukkueet - Squashliiga - Squash.FI -jäsenlehti 5.4. Palvelut Palvelukonseptin perusta on seuroille ja niiden jäsenille sekä yhteistyötahoille tarjottavat palvelut. Ne jakautuvat seuraaviin pääkohtiin. - Viestintä (kts. 5.5.) ja viestintäkoulutus - Kilpailujärjestelmän koordinointi (kts. 5.6.) - Tuomarikoulutus ja kilpailujen järjestämiskoulutus - Juniorirekrytointi (Juniorikampanja) ja junioritoimintaportaikko - Ohjaaja- ja valmentajakoulutus - Seuratoiminnan koulutus - mm. kehityspalaverit - Squashiin liittyvä neuvonta ja asiantuntijapalvelu 5.5. Viestintä Suomalaisen squashin vision mukaan squash on vuonna 2009 suomalaisten tuntema ja arvostama laji ja Suomen Squashliitto ry korkeatasoinen palveluorganisaatio. Viestinnän tehtävänä on tukea lajikuvaa ja liiton mainetta vision suunnassa. Lajin ja liiton maineen kehittäminen on yksi liiton strategisista kärkihankkeista. Lajikuva, kansainvälinen menestys ja liiton maine kulkevat käsi kädessä. Tavoitteena on vaikuttaa näihin niin, että squash nousee jälleen mielenkiintoiseksi, houkuttelevaksi lajiksi ja liitto sen aktiiviseksi ja osaavaksi edistäjäksi. Viestinnän kohderyhmät ovat samat kuin markkinoinnin kohderyhmät. Viestinnän osalta keskeinen välitason kohderyhmä on lisäksi media. Lajikuva kehittynyt viime vuosina myönteiseen suuntaan. Liiton talouden vahvistumisen mahdollistama kehitystyö näkyy jo lajiaktiivien joukossa lajikuvan paranemisena. Vuoden 2008 haasteena on jatkaa lajikuvan kehittämistä myös muiden kuin seurajäsenten keskuudessa. Liitto jatkaa aktiivista mediatiedottamista ja yhteistyötä lajin televisionäkyvyyden kehittämiseksi. Mahdollisuutta Liigaplayoffsien televisioimiseksi keväällä 2008 tutkitaan. Lisäksi pyritään saamaan televisionti Mikkelin PSA-kilpailusta helmikuussa. Medialle ja jäsenistölle tiedotetaan säännöllisesti mm. PSA:n rankingista ja otteluista. Arvokilpailuista sekä muista merkittävistä tapahtumista tai liiton päätöksistä tiedotetaan tapahtumakohtaisesti ja kohdistetusti medialle ja jäsenistölle.

12 12 Squash.FI -lehti sekä liiton internetsivut ovat laadukkaat ja Liitto jatkaa niiden kehittämistä. Lehti ilmestyy painettuna neljä kertaa vuodessa ja lisäksi osia siitä julkaistaan sähköisessä muodossa liiton kotisivuilla. Jäsenmaksun maksaneet saavat painetun version postitse kotiin ja sitä toimitetaan lisäksi tilauksesta. Vapaaehtoisten tiedottajien renkaan toimintaa kehitetään edelleen mm. panostamalla seura-aktiivien ja uusien alueyhteyshenkilöiden viestintäosaamisen kehittämiseen sekä mediasuhteiden parantamiseen. Urheilutoimittajille järjestetään mahdollisuuksia lajiin tutustumiseen ja tarjotaan entistä aktiivisemmin mielenkiintoisia näkökulmia lajiin. Liitto osallistuu myös aktiivisesti tapahtumiin, joissa lajia voidaan esitellä ja markkinoida. Myös liiton maine seurajäsenten keskuudessa on kehittynyt myönteiseen suuntaan ja 2008 haasteena on liiton maineen kehittäminen myös muiden kuin seurajäsenten keskuudessa. Liiton viestintä omien jäsenseurojensa yhteyshenkilöille ja jäsenille on edelleen avainasemassa liiton maineen kehittämisessä. Liiton sisäinen viestintää kehitetään edelleen entistä avoimemmaksi ja ennakoivammaksi. Sisäisen viestinnän kehittämistä jatketaan. Liiton keskeiset viestinnän keinot ja kanavat vuonna Liiton Internetsivut - - Squash.FI -lehti - Seurapostit eri sektoreiden vastuuhenkilöille - Halliposti - Toimiston kuukausitiedote - Tapahtumakalenteri - Lehdistötiedotteet - Suorat mediakontaktit 5.6. Kilpailujärjestelmän koordinointi ja kehittäminen Squashin kilpailujärjestelmän koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa kilpailuvaliokunta (KilpailuVK). Järjestelmän rutiineista vastaa toimintaan perehtynyt osapäiväinen henkilö. Kilpailujärjestelmä perustuu pääosin seurojen järjestämiin kisoihin. Kilpailujärjestelmän tulee mahdollistaa mielenkiintoiset tapahtumat ja kasvavat osanottajamäärät. Sääntöjä ja järjestelmän toimivuutta tarkkaillaan ja hiotaan tarvittaessa kevätkauden päättyessä. Aikuisten SM-kisoissa pelataan epävirallisina B-, C- ja D-luokat yleisen luokan lisäksi. Enemmän juniorikilpailuista kohdassa 2.2. ja aikuisten kilpailuista kohdassa 3.1. Kilpailukalenterin laadintaa ja kilpailujen hakemuskäytäntöä kehitetään edelleen pyrkimyksenä pitkäjänteinen suunnittelu myös seuroissa. Kilpailujärjestelmän koordinointiin liittyvät tehtävät Kilpailukalenteri Squashliiga Kansalliset kilpailut Hakemusten käsittely, koordinointi ja kalenterin julkaisu www- sivuilla Otteluohjelma, sarjataulukot, tulospalvelu, tiedotus Konsultointi Ranking Arvokilpailut PSA / WISPA Tulospalvelu Tulosten kirjaus ja listan julkaisu sekä jatkuva systeemin kehittäminen Järjestäjänä liitto yhteistyössä paikallisten seurojen/hallien kanssa SSqL hoitaa kv. yhteydet sekä erikseen sovittavat asiat Viikoittainen sekä tarvittaessa päivittäinen info tiedotusvälineille, seuroille ja lajia seuraaville

13 13 Tuomaritoiminta Naisten Finnish Open Miesten Finnish Open Tuomaritoiminta Koordinointi ja koulutus Savcor Finnish Open for Ladies pelataan Mikkelissä - kansainvälisten yhteyksien tuki Liitto tukee järjestämistä Neliportainen koulutusjärjestelmä 5.7. Tasa-arvotoiminta Tytöillä ja pojilla, naisilla ja miehillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa squashia. Squashin johtotehtävissä naisten ja miesten osuuksien tulee olla suhteessa harrastajien määrään. Lahjakkaitten pelaajien valmennustoimintaa pyritään parantamaan siten, että taloudelliset syyt eivät olisi kehityksen esteenä. Toimintaa tuetaan tasa-arvoa korostavilla lehtiartikkeleilla ja haastatteluilla Squash.FI -lehdessä. Lisäksi asia on esillä nuorten tapahtumissa ja koulutusseminaareissa ja keskusteluissa lasten vanhempien kanssa. Toimintavarojen ja resurssien niukkuuden vuoksi tasa-arvotyössä suurin osuus on asenteisiin vaikuttavalla tiedotustyöllä. Tyttöharrastajien määrän kasvuun vaikutetaan edistämällä squashin junioritoimintaportaikon ja sen osana Juniorikampanjan toimintaa. Portaikon mukaan toimivissa seuroissa tyttöjen osuus on puolet junioreista, kun se kaikissa seuroissa on noin 30 prosenttia. Aikuisten naisharrastajien osuus on vain 14 prosenttia. Tasapainoa lisää myös yhteistyö seuraohjaajien, Squashtuki ry:n ja juniorikisajärjestäjien kanssa Yhteystoiminta ja edunvalvonta Työvaliokunta vastaa sektorista hallituksen valvonnassa ja tehtäviä ovat Yhteystoiminta SLU ja ns. mailapeliliitot, OPM, OK, Nuori Suomi, Kuntoliikuntaliitto, seurat, hallit jne. Edunvalvonta Määräraha-asiat, suoritusolosuhteet jne. Toiminta- ja hankeavustuksista OPM:n jakama Valtionapu Squashliitolle on ratkaiseva talouden ja toiminnan kannalta. Työvaliokunta valmistelee ja viimeistelee hakemukset. Huippu-urheiluun liittyvää Olympiakomitean valmennustuki on haettavissa vuosittain kuin myös muitten toimialojen hankeavustukset. Vuonna 2008 VOK-hankeeseen haetaan avustusta ja muita hakemuksia tehdään, jos hanke on Strategian linjassa ja hakukriteerit täyttyvät. Toimisto informoi seuroja valtakunnallisista paikallistukihankkeista, joita mm. Nuori Suomelta on ollut vuosittain haettavissa. Hyvän seuran palkinto on haettavissa SLU:lta vuosittain. Squashseurat voivat hakea kotikunnasta toimintatukea ja yleensä on jaettavana tukea juniorien ohjattuun toimintaan. Suoritusolosuhdetyö eli hallien ja -kenttien laadun ja määrän lisääminen on harrastamisen ja koko lajin kehitykselle välttämätöntä. Tämä voi tapahtua mm. ajanmukaistamalla nykyisiä kenttiä ja palauttamalla käytöstä poistettuja kenttiä käyttöön sekä rakentamalla uusia suorituspaikkoja. Liitto vaikuttaa olosuhteisiin tehokkaimmin aktivoimalla harrastustoimintaa kaikilla tasoilla ja osoittamalla asiantuntija-apua vireillä oleviin projekteihin eri puolilla maata. Pyynnöt asiantuntijaavusta esitetään liiton toimistolle. Työvaliokunta jatkaa toimintaa liiton startegian mukaisesti, jotta Helsinkiin Taliin vireillä oleva valtakunnallinen squashkeskushanke toteutuisi. Keskuksessa tulisi olemaan perinteisten squashkenttien lisäksi nykyaikainen siirrettävä neljän lasiseinän kenttä ja katsomo täyttäen kansainväliset arvokilpailujen vaatimukset. Keskus toimisi myös liiton harjoittelukeskuksena sekä alueen harrastajien ja jonkin seuran kotihallina.

14 14 Squashliitto on Suomen Liikuntakeskusten Yhdistys ry:n jäsen. Yhdistys kerää vuosittain hallikohtaisia arvioita vuodeksi eteenpäin eri lajien ja mm. squashin kysynnästä. Yhdistyksen edellisvuosina raportoima nouseva kysyntä jatkunee Kansainvälinen toiminta Liitto kuuluu jäsenenä Maailman Squashliittoon (WSF) ja Euroopan Squashliittoon (ESF). Yhteydet niihin samoin kuin ammattilaispelaajien järjestöihin (PSA ja WISPA) ovat olleet toimivat ja säännölliset. Yhteydet naisten kansainväliseen pelaajien yhdistykseen (WISPA) ovat keskittyneet Mikkelissä vuosittain järjestetyn kansainvälisten naisten kisan yhteyteen. Squashliitto on läheisissä suhteissa erityisesti Ruotsin liittoon. Ruotsi -maaottelun konseptia (2008 pelataan Ruotsissa) pyritään edelleen kehittämään samoin kkuin leiritysyhteistyötä. Myös muitten kanssa yhteistyön uusia muotoja haetaan.

15 6. TALOUSARVIO VARSINAINEN TOIMINTA Toteutunut TUOTOT yht. YHT Osanottomaksut, pääsyliput ym. Tuotot yht KULUT Henkilöstökulut Palkkakulut Sivukulut Poistot -67 Vuokrat Tilavuokrat Kenttävuokrat ym Ulkopuol. palvelut Koulutus- valm- kehitt.palv Asiantuntijapalvelut Taloushallintopalvelut Muut ostetut palvelut Matka- ja majoitus Henkilökunta Toimint. osallistuvat Matk.ja pvr Toimint. osallistuvat Maj. ja ruok Osanottomaksut Materiaalikulut Valmennusmat. (pallot ym.) Julkaisu- PR -mat Painatus (Sq-lehti ym.) Kopiointi -600 Toimistotarvikkeet Kalustohankinnat -600 Muut mat Urheilijatuet, sopimukset Muut toimintakulut Henkilök. terv.hoito ja koulutus Postikulut Puhelin- ja telefaxkulut Tietoliikennekulut Pankkipalvelumaksut -900 Muut toimistokulut -500 Kokous- ja neuvott., edustus Palkinto- ja ansiomerkkik Jäsenmaksut, muut järjestöt Vahinkovakuutukset Mainoskulut -500 Muut toimintakulut Avustukset muille yhteisöille Kulut yht VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot Lisenssituotot Myyntituotot (tarvikeväl.) Lahjoitukset ja avustukset Ilmoitus- ja mainostuotot Sponsorisopimukset Tv-sopimukset Sarjamaksut Kilpailuluvat Muut tuotot Varainhank. yht KORKOTUOTO AVUSTUKSET OPM Valtionavustus toimintaan VOK NS Jun.kamp Avustukset yht TULOS

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 Suomen Squashliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu SISÄLTÖ 1 1. Strategia ja toiminnan painopisteet 2 2. Lasten ja nuorten squash 2 2.1. Juniorikampanja ja VOK-hanke 3 2.2. Lasten ja nuorten kilpailutoiminta

Lisätiedot

Hallien ja seurojen taloudellisen toiminnan tukeminen ja kehittäminen

Hallien ja seurojen taloudellisen toiminnan tukeminen ja kehittäminen SSqL TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2012 1.1. YLEISTÄ Toiminnan painopiste muuttuu. Uuden linjauksen mukaan vapaana (poislukien lakisääteiset menot ja toimistokulut) käytettävissä olevien

Lisätiedot

SUOMEN SQUASHLIITTO RY STRATEGIA 2005 2009. Suomen Squashliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU puh (09) 3481 2400 fax (09) 3481 2411

SUOMEN SQUASHLIITTO RY STRATEGIA 2005 2009. Suomen Squashliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU puh (09) 3481 2400 fax (09) 3481 2411 SUOMEN SQUASHLIITTO RY STRATEGIA 2005 2009 Suomen Squashliitto ry Radiokatu 20, 00093 SLU puh (09) 3481 2400 fax (09) 3481 2411 SQUASHLIITON STRATEGIA 2005 2009 Nykytila Suomen Gallupin vuonna 2001 suorittaman

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry

Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016. JSK Squash ry Toimintasuunnitelma 01.08.2015-31.07.2016 JSK Squash ry ver 29.9.2015 JSK:n - toimihenkilöt Johtokunta (+vastuualueet) Jack Westrén-Doll, puheenjohtaja talous jack.westren-doll@granlund.fi Raimo Yliranta,

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS

9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TUOTOT 166 922 200 000 354 000 08-3000 Osanottomaksut 80 620,00 100 000

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009

TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009 TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009 Kilpailutoiminta Liigajoukkueet Naisten ykkösjoukkueen tavoitteena on voittaa tänäkin keväänä kultaa. Sama tavoite on myös vuodelle 2010. Naisten II-joukkue pelaa ykkösdivisioonassa

Lisätiedot

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010 SSqL:n hallituksen kokous 7. / 2010 pöytäkirja AIKA 17.6.2010 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kunto kabinetti Läsnä Leo Hatjasalo pj. Lars Ekholm (esittelijä) Tomi Niinimäki Juha Sarlund

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

Nuorten maajoukkuetoiminta. www.basket.fi

Nuorten maajoukkuetoiminta. www.basket.fi Nuorten maajoukkuetoiminta Tavoitteet Nuorten maajoukkueiden tavoitteena on: Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään yksi/ikäluokka viisi kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2012 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

Seuran päämäärä ja tavoite

Seuran päämäärä ja tavoite Seuran päämäärä ja tavoite PK-35 haluaa olla toiminta-alueensa suurin, monipuolisin ja kehittyvin jalkapalloseura, joka tarjoaa parhaat edellytykset kilpa- ja harrastejalkapallolle. Seuran tavoitteena

Lisätiedot

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA TAUSTAA Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategiatyö käynnistyi syksyllä 2014 Suomen Ringetteliiton ja Suomen Kaukalopalloliiton

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015 VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta klo15.00 mennessä. Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014 Helsingin miekkailijat Vuosikokous 2014 Seuramme arvot Tasa-arvo, suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus Tvåspråkighet Sosiaalinen yksilölaji Elinikäinen ilo Yksilön kunnioitus Yhdessä tekeminen Toimintaa

Lisätiedot

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa Strategia 2015-2018 Visio TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

Östersundom Idrottsförening rf Östersundomin Urheiluseura ry. Toimintasuunnitelma 2014

Östersundom Idrottsförening rf Östersundomin Urheiluseura ry. Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2 (5) 1. Yhdistystoiminta 2. Junioritoiminta 3. Aikuiset Tavoitteenamme vuodelle on edelleen pystyä muokkaamaan ja sopeuttamaan toimintaamme toimintaympäristömme muutosten mukaan. Tätä

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta mennessä. PL 50, 36201 Kangasala Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura /

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Taustaksi Lentopallon lajina otettava johtavan lajin roolia paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti terve itsetunto omassa tekemisessä Jo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 HSRC 40 VUOTTA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Kilpailutoiminta... 3 Kilpailutoimikunta... 3 Kilpailukalenteri... 3 SM-liiga... 4 Edustuspelaajat...

Lisätiedot

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto Talousarvio 2013 Suomen Cheerleadingliitto Kilpailutoiminta / Talousarvio 2013 Kilpailutoiminta Budj/13 Budj/12 May Madness kilpailu Osallistumismaksut 18000,00 15000,00 Pääsylipputulot 11000,00 9000,00

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015 -

TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015 - TPV 2017 Strategia - Päivitys 2015-20.12014 TPV:n arvot 4. Mihin toimintamme perustuu? Tavoitteellisuus Positiivisuus Vastuullisuus!loisuus! Visio 2017 Tähtien tekijä TPV toimii monipuolisesti osana tamperelaista

Lisätiedot

LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA

LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA SUOMEN LENTOPALLOLIITON STRATEGIA 27.11.2011 lentopallo - urheilua, elämyksiä ja hyvinvointia SUOMEN LENTOPALLOLIITON strategia 27.11.2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuosi 2014 on seuran kahdestoista varsinainen toimintavuosi. Vuosille 2013 2015 tehtiin päätös palkata AC Kirkkonummi- ACK ry:lle oppisopimuksella kokopäiväisesti toimiva

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

SSqL:n TOIMINTAKERTOMUS 2013

SSqL:n TOIMINTAKERTOMUS 2013 SSqL:n TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ 2011 tehdyn strategian mukaisesti käytettävissä olevien resurssien painopisteenä on ollut edelleen seuratoiminnan laadun kehittäminen (seurakäynnit, ohjaaja-valmentajakoulutus)

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1998 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1998 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2014 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015

JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 JÄRVENPÄÄN VOIMISTELIJAT RY VALMENNUSRYHMIEN INFO TILAISUUS JÄRVENPÄÄ-TALO 24.8.2015 Järvenpään Voimistelijat ry. pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1950 Jäseniä n. 667 henkilöä (tilanne 24.8.2015) Lapset

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry 0 Suomen Cheerleadingliitto ry Talousarvio 2012 Lasten ja nuorten liikunta/talousarvio 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Kesäleiri Osallistumismaksut 18350,00 15900,00 Ohjaajapalkkiot -1480,00-1120,00 Ulkom.ohjaajien

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Työryhmien jäsenille maksetaan vain kilometrikorvaukset Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n talousohjeen mukaisesti

Lisätiedot

SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia

SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia STRATEGIA/Pelaajan polku/lapset ja nuoret Vuonna 2014 minisulkista järjestää 10 seuraa Toteutunut: Vuonna 2014 minisulkista järjestää tällä hetkellä 20 seuraa Vuonna

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013

Seuraohjelma. oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013. Liittohallituspäätös 16.12.2013 Seuraohjelma oto seuravalmentajatuen hakuinfo ja hakukriteerit, joulukuu 2013 Liittohallituspäätös 16.12.2013 Tavoite: laajentaa oto seuravalmennuksen piiriin kuuluvien seurojen määrää max. 10 seuralla

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 2.4.2015 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019

SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 Pelin avaus Maali visio Taktiikka - valinnat Lajiylpeys Sisäinen arvostus

Lisätiedot

ME YHDESSÄ TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOSPROSESSI. Copyright

ME YHDESSÄ TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOSPROSESSI. Copyright ME YHDESSÄ TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOSPROSESSI 1 Missio / näky / toiminnan perustarkoitus Mikä on toiminnan tarkoitus? Missio on olemassaolon syy ja perustelu. Missio on varsin pysyvä tila Missio vastaa:

Lisätiedot

Luonnos. Markkinointi- ja yhteistyösopimus Karkkilan kaupunki ja KaU Koris ry

Luonnos. Markkinointi- ja yhteistyösopimus Karkkilan kaupunki ja KaU Koris ry Luonnos Markkinointi- ja yhteistyösopimus Karkkilan kaupunki ja KaU Koris ry 2015-2016 2 OSAPUOLET KaU Koris ry, y-tunnus 2364245-2 Karkkilan kaupunki, y-tunnus 0127046-7 SOPIMUSKAUSI 1.1.2015 31.12.2016

Lisätiedot

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2016 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Seura- ja nuorisotoiminta... 3 3 Harrasteliikuntaa kaikille ikäryhmille... 4 4 Valmentajakoulutus... 4 5 Kilpailutoiminta...

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012. Junioritoiminnan uusi alku

TOIMINTASUUNNITELMA 2012. Junioritoiminnan uusi alku TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Junioritoiminnan uusi alku TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Kilpailutoiminta... 3 Kilpailutoimikunta... 3 Kilpailukalenteri... 3 SM-liiga... 3 Edustuspelaajat...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015. Talenttivalmentajatuki 2016-2017

Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015. Talenttivalmentajatuki 2016-2017 Suomen Palloliitto, liittohallitus 13.9.2015 Talenttivalmentajatuki 2016-2017 Taustaa ja tavoitteet Talenttivalmennus vuosina 2014-15 Talenttivalmentajat laatujärjestelmän mukaisesti valituissa seuroissa

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 P09 vanhempainilta Asialista Seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Maksut Toimihenkilöt Viestinnän käytännöt FC REIPAS Iloa, Innostumista,

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Stadin paras kasvattajaseura 2020 Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Toiminta-ajatus Jalkapalloa lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa Kustannukset ovat suhteessa harrastukseen

Lisätiedot

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille www.salibandy.net Seuratuki: tarkoitus Liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille Liikunnallinen elämäntapa ohjatun seuratoiminnan kautta

Lisätiedot

Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän

Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän Active For Life aktiivinen oppija ja tekijä läpi elämän Elämässä matka on tärkeämpi kuin maali 1 KULTTUURI JA TAIDE KAUPUNKI JA LIIKE-ELÄMÄ MAJOITUS JA RAVINTOLA- PALVELUT MATKAILU Tiilaakso Liikunta ja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET Yhdistyksen nimi Virallinen lyhenne Yhdistys rek.no tai y-tunnus Kotikunta YHTEYSTIEDOT LIIKUNTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Ringetteliitto ry SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO

Lisätiedot

Organisaatio 2014 16.1.2014 2. Toimisto Arkisto. Supporterit Nimityskomitea. GBK johtokunta. Edustusjalkapallo jaosto. PR-jaosto.

Organisaatio 2014 16.1.2014 2. Toimisto Arkisto. Supporterit Nimityskomitea. GBK johtokunta. Edustusjalkapallo jaosto. PR-jaosto. 16.1.2014 1 Organisaatio 2014 GBK johtokunta Toimisto Arkisto Supporterit Nimityskomitea Edustusjalkapallo jaosto Juniorijaosto Talousjaosto Kokkola Cup jaosto PR-jaosto Miehet GBK I, II, Tigers, III,

Lisätiedot

VIMPELIN VETO STRATEGIA KAUSILLE 2015-2017

VIMPELIN VETO STRATEGIA KAUSILLE 2015-2017 VIMPELIN VETO STRATEGIA KAUSILLE 2015-2017 PÄIVITETTY 10.12.2014 SIVU SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN YLEISESITTELY 2-5 LAJIEN ESITTELY 6-13 STRATEGISET TAVOITTEET 14 TOIMINTASUUNNITELMA 15 MITTARISTO 16 TOIMENPIDESUUUNITELMA

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita Kysely avoinna www.pesis.fi sivuilla 14.11.- 15.12.2012 Kyselyyn saatiin 93 vastausta Kysely oli osin yhtenevä SLU:n keväällä 2012 järjestämään kyselyyn (vertailukelpoisuus) Kyselyn tavoitteena oli: saada

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Kilpailutoiminta... 2 Kilpailutoimikunta... 2 Kilpailukalenteri... 2 Kilpailuita... 2 Squashliiga... 2 Edustuspelaajat... 3 Tiedotustoiminta...

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot