LYDMILA NIEMINEN o.s. KOSKINEN MUISTELEE VASKELAN VUOSIAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LYDMILA NIEMINEN o.s. KOSKINEN MUISTELEE VASKELAN VUOSIAAN"

Transkriptio

1 Timo Koskinen LYDMILA NIEMINEN o.s. KOSKINEN MUISTELEE VASKELAN VUOSIAAN Oliko teillä karkkeja lapsena? Nii, isä ko tul kaupast, ni hänel ol semmone papertötteröst tehty tälläne näi ni siel ol nitsoi, sellasii aniskaramellilöi paperi seas, sellasii kovvii. Hänel ol tälläne tapa. Tiä tapahtu sillo, ku oltii jo erilliä, ku meil, Vana-setäl ja Heik-setäl ol kaikil omat talot ja hottiet. Mie oli nuorin. Toiset ol jo isoi. No, ei meil kaheksal lapsel olt ku kaks kolm vuotta vällii, ku jo seuruava tul. Alekka ol syntynt 1899 ja mie uon Teillä olikin aika varakas talo silloin, niin että oli varaakin tuollaisiin ostoksiin? En mie tiije, olik se niin varakas. Mut tuota, siel ol tälläisii perinteitä. Joka lauantai paistettii piirakkoi, toista sattuo kappaletta ain kerral. Meil ol kolm naista paistamas sillo. Mamma kypsens ja sit ol kaks miniää siin keral. Otrasii paistettiin ja ryynpiirakkoi paistettiin ja tälläsii. Mut sillo ko niitettii suurel joukol viljaa, sirppilöil, ol niiko talkoot ja ol niiton loppiaiset, ni sillo isä toi kaupast vesrinkellöi. Katsos sillo juhlittii tällei, ko ei jouvettu itse leipomaa, sinäpäivän. Vesrinkelit olt narus. Kyl myö syötii sillo ku mie olin nuoren niitäkii, mitä Viipuri rinkeliks sanottii. Viipuri rinkel ol iha er rinkel. Se ol iso. Enne vanhua niä rinkelit olliit mahottoma hyvvii. Sillo ku ei olt näitä pakastekuappiloi, vehnäset homehtuit ja kuivettuit kot'olois. Sen tähe niitä tehtiin korpuiks, jot säilyit. Rauha Koskisen papereissa luki, et Vaskelassa oli semmonen mallitila. Heik-setäl ol. Talo ol siin mei naapuris tien toisel puolel. Hänel ol kans monelaisii kunna hommii. Hiä ol ulosottomies, ajo isättömmii lapsii asjoi ja hoiti muitakii puuhii niis kunna touhuis. En mie tiiä, olik se häne talo sit sen erikoisemp talo. Iha sama malli ol meikii talol ku Heik-setäl. Hiä laitto kauniin kuusaijan siihen talon ja puutarhan ympäril. Siel ol mamman kasvattamat omenapuutkii, ajattele miun mammani kasvattamat. Nyt kerron tämänkii siul. Jussi, siu ukkiis (Johannes Koskinen), saip kummiltua omenan. Se ol iso ja Mamma (Tatjana Koskinen) sano, et älä puota hukkua niitä siemenii. Jussi siäst siemenet tarkast ku ol ens syönt omenan yksinniä ja anto sit siemenet mammal. Siel, katsoha sie, ol tälläsii korkeita kivaitoi pello pientareilla. Tälläse kivaija kuppielt mamma selvitti muata ja laitto siemenet itämiä. Ja ne it. Sielt nous taimii nii paljon ku ol niitä siemeniikii. Niä puut kasvo nii, jot ne oli jo issoi. Mut ain muut pilkkasiit, ku Tanu-Mamma (Tatjana) läks iltasil sin kivirauniol niitä hoitamuan, jot mykrät ei niitä syöniet. Hiä laitto sit jottai lannotustakii ja kastel niitä. Toiset tykkäsiitkii, jot Tanun on se puutarha. Mut sit ku sitä suurperheen talloo jaettiin kolme veljekse kese, nii jumantsukka, sit männiit jakamuan nämä mamman kasvattamat omenapuutkii joka talol. Heik-setä otti ja Vana-setä otti. Eihä muita omenapuita olt heist kelliä. Ne oli kuitekii viel nii pienii puita, et ne sai kaivettuu ylös ja siirrettyy uutie paikkua. Tälläne tapaus ol näihe kolme puutarhoi alkun. Vaik Heik-setäl ol mallitalo, ni ei hänel olt ens yhtiä muuta ku niä mamman kasvattamat omenapuut, viis omenapuuta. Mie muistan, ku Alekka ol mänt siihe ku ukot jakkoit näitä omenapuita. Alekka ol sanont et kui työ voitta niä mamman kasvattamat omenapuut jakkua. Ei hyö siint välittänniet, jakkoit vua. Siint Heik-

2 setäl ol omenapuut puutarhassua. Olivatko meidänkin puutarhan omenapuut tätä samaa perua? No, samoi mamman kasvattammii siel ol neljä puuta. Pitää joskus koettaa ottaa sieltä mukaan mamman omenapuu. Kuule, Pukin Taimi toi miul raakileita sielt. Ne ol ku möhkäleitä, kuivanniet sellasiks. Miu issäin Kostin isännyyve aikan ei viel istutettu marjapensaita. Mut ku hiä ol kuolt ja sit siu ukkiis rupes siihe isännäks, ku Alekka ol mänt perreinie uuvel tilallie Viipuri lähel Juustilaan, ni siu ukkiis niitä jostai hankki. Siel ol sillo jo maatalousneuvojii. Siellähän oli myös syreenipensas. No, se ol mamman tuoma syreenipensas. Ol ikkuna al. Kuulemma kasvua vielkii siin. Marjapensuat ol omenapuihe takan muantielle päi. Sota-aikan sotiluat kuulemma ottiit ne marjapensasrivit ja veivät juoksuhautohie suojaks. Kun issäis män käymiä välirauha aikan, ni siel ei olt yhtiä marjapensasta. Niä omenapuut ja syreeni jäi miun mielehein. Sillo enne lampaat ol jossain yhteisis metsis. Jokahine peltuosa aitas ainakii muantie puolelt. Lampuat sai olla luonno hotteis mis tahtoit. Jossai ettiäl mamma ol olt lampaita etsimäs ja sielt ottant syreeni taimen. Ja ku tul sen taime kans kottiin, ni sanoi miul: "Kuule, mie uon nii väsynt, jot mäne sie istuttammua tiä syreenipuska." Mie istutin sen puskan kamari ikkuna alle. Olha niitä villin kasvaneita pensaita. Onhan miulkii tuos kaks villii, loput on jalostettui. Oliko Larin Parasken pojan vaimo meidän Tanu-Mamman serkku? Niin juu, hiä ol Parasken miniän Tatjanan serkku. Vasun Tanuks tätä sanottii. Häne tyttäriese Maria ol miul pikkuserkku. Tiän Marian lapsii elliä viel. Maria ol Parasken pojan Vasilin tytär. (Larilan tämän sukuhaaran nykyinen nimi on Airasvuo. MV) Miten lähipiirissä elettiin? Heiki mallitilal ol ain muatalouskoulu harjoittelijoi. Sassa (Aleksandra) ol emäntä talossa. Hiä laitto ruuan. Yks Vaskela koulu opettaja ol yksinäine mies ja käi syömäs heil. Ja tuota, heil ol kyllä palvelija, ku pojat oli pienii. Pojist Paavo oli kaupas myymäs. Ei tult peltotöihe koskua. No, Eino sit tek mitä pit tehhä ja renki ol sit viel. Meijä talos ol tälläne systeemi niin kauan kuin isä eli. Nii, Alekka ol naimisis. Häne vaimuose nim ol Elisa. Alekka kulki mualimalla. Hiä oli semmone mies, joka ei paljo kot'töitä teht. Hiä ol metsätyömail ja tukiuitois pomon. Hiä ol kans Kalevan henkivakuutusyhtiön asiamies. Muut pojat, mikäli mie muistan, aikuisiiha hyökii olliit, tekkiit talon töitäkii. Siukii ukkiis män naimissii, ku mie viel kävin kouluu. Sillo meil ol kaks miniää ja näihe lapsii. Mie olin kans auttamas. Ja sit tul semmone aika, et Saaroisissa alettiin tehhä satamatöitä. Ukkiis Jussi ja veljiese Heikki alko käyvä satamua rakentamas. Oli varmaan aallonmurtaja. Siitähän tehtiin sellainen pitkä laituri. Vuostolkul ne siel olliit. Siel Koskise Mikkokii tähä Rauhaan tutustu. Tuota, Heikki ja Jussi käivät siel töis ja mie muistan ku mie sain aika usei hevose kans viijä ne sin muantai uamun ja lauantain illal hakkii ne pois hevosel. Toistakymment kilometrii, kyl siit aika pitkä matka tul. Eemeli ja isä tek kot'töitä. Sit ku isä kuol, ni Eemeli sanoi, tuota nyt o asia niin ku satama ol tult

3 valmiiks ja Heik ja Jussi tulliit kottii töihi ni Eemeli sano, ett nyt o hänen vuoruose lähtie mualimalt leipäns hakemua. Mie muistan, ku hiä näk lehest jos sie nyt olet kiinnostunut, ku mie lörpöttelen no, hiä näki lehest, jot nyt o tukinuitto jossakin ja läks sin. Siel ol metsäpirttiläine mies ottamas työhö. Eemeli män sinne ilmoittammua itsiese töihi. Tää kysy, tuota onkos siul suojeluskunna jäsenkirja. Eemeli sano, et ei uo. No ei meilkiä uo antua siul työtä. Eemeli sano, et kyl mie jostain suan töitä vaikken olekua suojeluskunna kirjois. Katsoha, sillo ol nii kova tiä suojeluskunta-uate. Ei meijä pojist kukkua eikä muutkua Koskise pojist kuuluniet suojeluskuntua. Eivät halunniet. Kaik olliit vapaussova aikan valkosii puolel. Kukkua ei olt kommunisti. Ei siel olt koko pitäjäs kommunistii vua rehellissii mualaisliittolaisii. Meijä kyläs meijä Alekkakkii ol maalaisliito osasto puhheejohtaja vähä aikua. Herrane aika, oliha miekii ain iltamis näytelmis ja tälläsis, eikä kuuluttu suojeluskuntaan. Mihin Eemeli sitten meni? Hiä män Juustillua Aleka luoks ja löys työtä jostakii. Miten Ukkini Johannes ja Maria tapasivat toisensa? Talot ol iha vierekkäi. Ei tarvint kaukua hakkie. Kyl hyö toisiese tunsiit lapsest ast. Suvimäki ol iha naapuris. Tie vua ol siin välis. Juu, tätä mie käin sanomuan, et siel miäjel olliit talot nii likel toisiua, et käviit jo ahtual. Sit ku erosiit, isä läks sielt kylämiäjelt uutie talohie kose rannal ja Heik-setä siihe mei vierie. Vana jäi perreinie siihe vanhal Ikka-Peko paikal. Hänelkii ol tehty siihe uus talo ja muut rakennukset. Ne Vaskelan talothan olivat Suvanto-järven rannalla ennen kuin se Taipaleenjoki puhkes. Oliko meidän uuden talon paikka entistä järven pohjaa? Ol varmasti. Katsos, siel ol ne penkeriet ja tarut kertuo, et se kaik o olt järve al. Siellä oli varmaankin hyvää peltomaata. Ol, ol, ol!

4 Lauhala eli Konstantin "Ika Kost" Koskisen talo sijaitsi aivan Vaskelankosken partaalla. Täysin samanlaiset rakennukset olivat myös Rantalassa "Ika Heikillä". Veljekset Kosti, Vana eli Juho ja Heikki rakensivat vuosien tienoilla, ennen suurperheen eroamista, kaikille uudet talot ja muut rakennukset. Ero ja varsin merkittävän omaisuuden jako sujui veljesten kesken erittäin sopuisasti, Vaskelan kuulun yksituumaisuuden mukaisesti. Naisten vikinöille ei korvaa kallistettu tärkeissä asioissa. Isännällä oli tuohon maailmanaikaan yhtä vahva päätösvalta kuin kapteenilla edelleenkin laivassaan. Kuva on otettu Aulis Koskisen kodin seinällä olevasta Lauhalasta maalatusta taulusta. MV Lauhalan sisarusjoukko Tatjana-äidin 80-vuotispäivillä Vasemmalta Johannes, Aleksander, Maria Arolainen, Lydmila Nieminen, Helena Lamppu ja Heikki. Tytär Anna Laurila menehtyi lapsivuoteeseen vuonna 1932 ja poika Emilian kuoli tapaturmaisesti vuonna Kuvan on antanut käyttööni Timo Koskinen. MV

5 Lauhalan isäntä "Ika Kost" Koskinen, Kuvan on antanut käyttööni Timo Koskinen. MV Maria Johanneksenvaimo Koskinen o.s. Suvimäki, aiemmin Jeremejev, Kuva on todennäköisesti 1920luvulta. Kuvan on antanut käyttööni Timo Koskinen. MV Emilian eli Eemeli Koskinen, , asevelvollisena Valkjärvellä. Kuvan on antanut käyttööni Timo Koskinen. MV Lydmila Koskinen s. 1916, myöhemmin Nieminen, lottana Karhumäessä. Tällä hellalla hoidettiin 5060 ihmisen ruokahuolto. Kuvan on antanut käyttööni Timo Koskinen. MV

6 Heikki Koskinen, , oli sukeltajana Saaroisten kalastussataman ja aallonmurtajan rakennustyömaalla 1930-luvun alussa. Kuvan on antanut käyttööni Timo Koskinen. MV Heikki Kostinpoika Koskinen (toinen vasemmalta) ja serkkunsa Mikko (Nikolai) Juhonpoika Koskinen (kolmas vasemmalta) olivat muotia seuraavia miehiä. Tosimiehen asuun kuuluivat 1920ja 1930-lukujen vaihteen tienoilla mm. pitkävartiset saappaat, lierihattu ja pikkutakin alle pantu värikäs ja leveä kaulaliina. Kahta muuta kuvassa olijaa ei ole tunnistettu. Kuvan on antanut käyttööni Timo Koskinen. MV

7 Vasemmalla seisoo Raimo Nyberg ja kiveen nojaa hänen äitinsä Helena Nyberg o.s. Jäske. Edessä on Lydmila Koskinen, myöhemmin Nieminen. Hänen sylissään istuvaa palleroa ei ole tunnistettu. Lydmilasta oikealle ovat syntyneet kaksoset Martti ja Salme Lamppu, Pirkko Lamppu ja Helena Lamppu o.s. Koskinen. Kivellä istuvat Aila Koskinen, Pirkko Lamppu,Aulis Koskinen ja Aaro Koskinen. Taustalla seisoo Ester Koskinen o.s. Loponen. Vaskelankosken äärellä otetun kuvan täytyy kaksosten koosta päätellen olla vuodelta Kuvan on antanut käyttööni Aulis Koskinen. MV Vaskelankoskella ennen Talvisotaa. Kuvassa vasemmalta sisarukset Aaro, Aila ja Aulis Koskinen sekä Koskisten paimenpoika. Kivellä istuu Raimo Heikinpoika Koskinen. Hänestä huolehtivaa henkilöä ei ole tunnistettu. Kuvan on antanut käyttööni Aulis Koskinen. MV

8 Laitilan sotilassairaalan toipilaita. Johannes Koskinen, , on kolmas oikealta, käsi "paketissa" ja kantositeessä. Kuvan on antanut käyttööni Aulis Koskinen. MV

9 Sota-ajan välttämättömyys Vaskelassa asuvalle siviilille. Nikolai Suvimäen, ent. Jeremejev, päivätty oleskelulupa. Oleskelululuvan on antanut käyttööni Aulis Koskinen. MV

KIERRÄN VASKELUA TALO TALOLTA 1930-LUVU PUOLVÄLI PAIKKEIL

KIERRÄN VASKELUA TALO TALOLTA 1930-LUVU PUOLVÄLI PAIKKEIL KIERRÄN VASKELUA TALO TALOLTA 1930-LUVU PUOLVÄLI PAIKKEIL Jussi Laurila Johannes, kutsumanimeltään Jussi Laurila on syntynyt vuonna 1921. Vaskelaja Metsäpirttiaktiivina hän on mm. kirjoittanut runsaasti

Lisätiedot

Anna Lamppu, Riisnieme Anni A' MIE MUISTAN. Larin Parasken veronmaksu

Anna Lamppu, Riisnieme Anni A' MIE MUISTAN. Larin Parasken veronmaksu Anna Lamppu, Riisnieme Anni A' MIE MUISTAN Larin Parasken veronmaksu Heikki ennoin kerto, ko hiä ol Lari Paraske kans Sakkola kirkol maksamas omiaa ja Paraske veroloi. No, ko verot ol maksettu ja käytiin

Lisätiedot

Halonen Sanelma Uusikirkko ENTISEN EVAKON TARINA

Halonen Sanelma Uusikirkko ENTISEN EVAKON TARINA Halonen Sanelma Uusikirkko ENTISEN EVAKON TARINA Sanelma Halonen on tällä muistelmallaan osallistunut Karjala-lehden muistelmakilpailuun ja kertoo näin: Haastelen tässä, mitä itse muistan, ehkäpä muistin

Lisätiedot

SÄÄTIÖN PALSTA. jäsenenä Paavo Määttänen sekä asiamiehenä Marjaana Lumme.

SÄÄTIÖN PALSTA. jäsenenä Paavo Määttänen sekä asiamiehenä Marjaana Lumme. 1 SÄÄTIÖN PALSTA Kädessäsi on ensimmäinen säännöllisesti ilmestyvä Kanneljärveä koskeva pitäjäjulkaisu. Riippuen Sinun, lukijamme, mielenkiinnosta ja aktiivisuudesta Kannel-Säätiö tulee julkaisemaan tätä

Lisätiedot

Näkymä Suolaspuorin terassilta

Näkymä Suolaspuorin terassilta Jäsentiedote 3_2012 Näkymä Suolaspuorin terassilta Hyvät Metsäpirtin Peltoset! Jälleen on takana yksi toimintakausi ja uusi lähtenyt alkuun. Sukujuhlaa vietimme elokuussa Uudessakaupungissa, ravintola

Lisätiedot

Leeni Ylivakeri (synt. 1914), maatilan emäntä ja suurperheen äiti, mummu ja isomummu kertoo tässä kirjasessa elämästään. Tarina alkaa Vihdistä, josta

Leeni Ylivakeri (synt. 1914), maatilan emäntä ja suurperheen äiti, mummu ja isomummu kertoo tässä kirjasessa elämästään. Tarina alkaa Vihdistä, josta Leeni Ylivakeri (synt. 1914), maatilan emäntä ja suurperheen äiti, mummu ja isomummu kertoo tässä kirjasessa elämästään. Tarina alkaa Vihdistä, josta Leeni siirtyy perheensä mukana Liedon kautta Paimioon

Lisätiedot

Kesä Koivistol Seppo Mannonen

Kesä Koivistol Seppo Mannonen Nro 10 Lokakuu 2012 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien Kesä Koivistol Seppo Mannonen Osa 5 Nii myö äiti kans alettii assuu mei ommaa talloo. Taloha ol sisält jotekii siivotto mut pihal

Lisätiedot

Karjalaiset kesäjuhlat Lahdessa. Muistelmaa evakkoajoista, Iitissä.

Karjalaiset kesäjuhlat Lahdessa. Muistelmaa evakkoajoista, Iitissä. Nro 6 Kesäkuu 2012 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien Karjalaiset kesäjuhlat Lahdessa Heikki Salokannel Muistelmaa evakkoajoista, Iitissä. Seppo Mannonen Osa 1 Miun Äiti ol onnellinen,

Lisätiedot

Helmikuu 2012 Launiaisten Sukuseura ry. jäsenlehti numero 16

Helmikuu 2012 Launiaisten Sukuseura ry. jäsenlehti numero 16 Helmikuu 2012 Launiaisten Sukuseura ry. jäsenlehti numero 16 Ensimmäiset pikkusukkien saajat. Kuvassa Emilia Alho syntynyt 5.10.2011 ja toinen on Antte Lehti syntynyt 21.10.2011. Vauvat ovat pikkuserkkuja

Lisätiedot

Juhlien juhlat Koivistolla

Juhlien juhlat Koivistolla Nro 8 Elokuu 2014 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien Juhlien juhlat Koivistolla Teksti Riikka Salokannel Kuvat Essi Salmenkivi Tiijjät sie? Suome toista päärattaa, Nälkärattaa Riihimäelt

Lisätiedot

Latit 51º 22 Pohj. Long 4º 27 Länt.

Latit 51º 22 Pohj. Long 4º 27 Länt. Nro 2 Helmikuu 2008 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien Tarmo Valmela Latit 51º 22 Pohj. Long 4º 27 Länt. Näytähä Joro meil sitä puukkojais Yrjö, Olli ja Terkka yrittiit vanhemma arvokkuuvel

Lisätiedot

Laila Hietamies. Koivukoto Kuvittanut Leena Lumme. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Laila Hietamies. Koivukoto Kuvittanut Leena Lumme. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Koivukoto 1 2 Laila Hietamies Koivukoto Kuvittanut Leena Lumme 3 Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava 4 Novellin Koivukoto ensimmäinen versio on ilmestynyt nimellä Jos tulisi lopulta ikävä Salme Sauren

Lisätiedot

Mutta puhutaan taas perheestä. Meille italialaisille perhe on todella tärkeä. Minkälainen perhe sinulla on? Minkälainen on sinun perheesi?

Mutta puhutaan taas perheestä. Meille italialaisille perhe on todella tärkeä. Minkälainen perhe sinulla on? Minkälainen on sinun perheesi? Poslech z http://www.yle.fi/opinportti/supisuomea/ (5. Tv-sarja) Hei!/Ciao! Minä olen Giuseppe La Grassa. Olen italialainen. Olen asunut Suomessa 26 vuotta. Suomi on pohjoinen maa - ja hyvin kaukana minun

Lisätiedot

Lumivaaralaisia evakkotarinoita

Lumivaaralaisia evakkotarinoita Lumivaaralaisia evakkotarinoita LUMIVAARALAISIA EVAKKOTARINOITA Etelä-Suomen Lumivaaralaiset ry. toimittanut Kalevi Rapo 4 Kansikuvassa ollaan evakkoon lähdössä. Takakannessa Lumivaaran kirkko 90-luvulla.

Lisätiedot

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO)

TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) TURUN POLIISIASEMA AMANDA 7.12.2006 (POLIISIVIDEO) Amanda Auer 9v. istuu tuolilla pienessä huoneessa. Vastapäätä on poliisi, joka ei näy kuvassa. Amandalla on suklaapatukka kädessään. Poliisi haastattelee

Lisätiedot

Minä tiijän yhen tappauksen

Minä tiijän yhen tappauksen Kivijärven perinnepiiriläiset ovat muistelleet pieniä arkisia sattumuksia, joita ilman jokapäiväinen elämä olisi Kivijärven kylillä ollut entisaikaan paljon yksitoikkoisempaa. Perinnepiirin muistelut on

Lisätiedot

Koivisto-säätiö sai tunnustusta Karjalan liitolta

Koivisto-säätiö sai tunnustusta Karjalan liitolta Nro 7 Heinäkuu 2014 Koivistolaisten kotiseutulehti vuodesta 1944 lähtien Koivisto-säätiö sai tunnustusta Karjalan liitolta Karjalan Liitto myönsi Koivisto-säätiölle ensimmäisen palkinnon säätiöiden sarjassa

Lisätiedot

Muistelmia Karjalan keväästä 1944 ja toisesta evakkotiestä, joka alkoi kesäkuun 17. päivänä - jatkuu edelleen.

Muistelmia Karjalan keväästä 1944 ja toisesta evakkotiestä, joka alkoi kesäkuun 17. päivänä - jatkuu edelleen. Muistelmia Karjalan keväästä 1944 ja toisesta evakkotiestä, joka alkoi kesäkuun 17. päivänä - jatkuu edelleen. Saima Kalenius, heinäkuun sateisena päivänä 2004 Aimo Kalenius, kursiivilla Silloinkin kevät

Lisätiedot

Maaliskuu 2014 Launiaisten Sukuseura ry. jäsenlehti numero 18

Maaliskuu 2014 Launiaisten Sukuseura ry. jäsenlehti numero 18 Maaliskuu 2014 Launiaisten Sukuseura ry. jäsenlehti numero 18 SUKU KOKOONTUU SUNNUNTAINA 21.9.2014 Hyvän olon keskus Epitihia Meriläistentie 1 Turku. Aloitamme sääntömääräisellä vuosikokouksella, ruokailu

Lisätiedot

Asenne, joka avaa taivaita

Asenne, joka avaa taivaita Esko Valtanen 2.1.2011 Asenne, joka avaa taivaita Eletään Herralle Tuossa ajattelin näin, että mitenkähän olisi jos olisi sellainen tilanne, että me tietäisimme ihan tasan tarkkaan, että sanotaan esim.

Lisätiedot

ASEMAPÄÄLLIKKÖ ÖLLERIN SALAISUUS

ASEMAPÄÄLLIKKÖ ÖLLERIN SALAISUUS 1 ASEMAPÄÄLLIKKÖ ÖLLERIN SALAISUUS 1. Kaupunginmuseo Hei! Minä olen Wilhelm-hiiri. Minä olen tällainen ihan tavallinen, harmaa kotihiiri ja minä asun täällä kaupunginmuseossa ja minä tarvitsen teidän apuanne!

Lisätiedot

27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller

27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller Wav23 Jaller 27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.14. Kuullaan todistaja Peter Jaller Puheenjohtaja: Täällä ollaan muuten samalla tavalla kuin eilenkin, paitsi että Kuusisto on pois,

Lisätiedot

Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT

Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT 1 Graafinen suunnittelu ja taitto: Piirroskuvitus: Kansi: Takakannen teksti: Antti Kouvo (vävypoika) Esa Hämäläinen (poika) Nora Forsman

Lisätiedot

Viipurin pitäjäläinen 2/2010 VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN

Viipurin pitäjäläinen 2/2010 VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN Viipurin pitäjäseura ry:n lehti 2/2010 1 SISÄLLYS Puheenjohtajalta 3 Toivo Nousiainen in memoriam 4 Karjalaiset juhlivat laulaen 5 Hapankaalikeittoa ja arpajaisvoittoja 10 Viipurilaisen

Lisätiedot

ELÄMÄNI PAAVO JORDMAN

ELÄMÄNI PAAVO JORDMAN ELÄMÄNI PAAVO JORDMAN Sisällysluettelo Esittely 2 Tärkeimmät ihmiset 3 Kun tulin maailmaan 0-3v 4 Päiväkodissa 3-6v 5 Reppu selkään 6-9v 6 Viimeisimmät vaiheet 9-12v 7 Liitteet Ajatuskartta Tämän työn

Lisätiedot

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Torstai 13. marraskuuta 2014 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 59. vuosikerta YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Vpl. Pyhäjärvi-Seuran retkeläiset pääsivät yleisöksi televisiossa lauantaisin

Lisätiedot

mkerilaisten viesti numero 4

mkerilaisten viesti numero 4 mkerilaisten viesti numero 4 inkerilaisten viesti TOIMITUS KONTTORI: TILAUSHINTA: ILMOITUSHINNAT PAAASIAMIES RUOTSISSA: PAAASIAMIES SUOMESSA: Paatoimittaja: Matti Vironmaki, puh. 90-631 285 Toimitussihteeri:

Lisätiedot

Veera Lauk - taiteilija

Veera Lauk - taiteilija inkerilaisten Inkerilaisten viesti Toimisto Lehden tilaukset ja osoitteet, jasenmaksut ja tuotctilaukset ym. Inkerikoti, Karjalatalo, Kapylankuja 1, 00610 Helsinki. Puh. (09) 793 796 ti klo 18.30-20, Annikki

Lisätiedot

Levolle laske Luojani, armias ole suojani, jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Aamen. Ja anna Erkin tulla takaisin! 1

Levolle laske Luojani, armias ole suojani, jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Aamen. Ja anna Erkin tulla takaisin! 1 Levolle laske Luojani, armias ole suojani, jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Aamen. Ja anna Erkin tulla takaisin! 1 (Jatta-siskon iltarukouksesta 1946 50) Oli kaunis kesäaamu ja "Isot Tytöt"3

Lisätiedot