Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu

2 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE KELLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 Tammi-maaliskuu 2015 Liikevaihto oli 381 miljoonaa euroa (382) Käyttökate oli 129 miljoonaa euroa (126) ja liikevoitto 76 miljoonaa euroa (72) Tulos ennen veroja oli 71 miljoonaa euroa (64) Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,32) Kassavirta investointien jälkeen oli 68 miljoonaa euroa (39) Mobiilin liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 15,3 euroa (15,0 edellisellä neljänneksellä) Mobiililiittymien vaihtuvuus oli 17,7 prosenttia (16,6 edellisellä neljänneksellä) Mobiilin liittymäkanta pieneni liittymällä vuosineljänneksen aikana Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni edellisestä neljänneksestä liittymällä. Nettovelka/käyttökate oli 1,8 (1,9 vuoden 2014 lopussa) ja velkaantumisaste 128 prosenttia (114 prosenttia vuoden 2014 lopussa) Keskeiset tunnusluvut Ensimmäinen neljännes Koko vuosi Milj. euroa Liikevaihto Käyttökate Liikevoitto Tulos ennen veroja Osakekohtainen tulos, euroa 0,37 0,32 1,41 Investoinnit käyttöomaisuuteen Rahoitusasema ja kassavirta Milj. euroa Nettovelka Nettovelka/käyttökate 1) 1,8 1,8 1,9 Velkaantumisaste (gearing), % 128,5 101,9 114,0 Omavaraisuusaste, % 32,2 41,1 39,4 Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen velkaantumisaste ja omavaraisuusaste eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen kanssa osinkopäätöksen erilaisen ajoituksen vuoksi. Ensimmäinen neljännes Koko vuosi Milj. euroa Kassavirta investointien jälkeen ) (korolliset velat rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä) Elisa julkaisee liiketoimintaansa liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan osoitteessa (Elisa Operational Data.xls). 2 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

3 Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Elisalta vahva tulos Yleisen taloudellisen tilanteen aiheuttamasta jatkuvasta epävarmuudesta huolimatta Elisan kilpailukyky vahvistui. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto pysyi samalla tasolla ja tulos kasvoi viime vuoteen verrattuna. Tuloksen kasvua vauhditti erityisesti mobiilidatan käytön kasvu ja toiminnan tuottavuuden parantaminen. Mobiililiittymäkanta laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liittymällä. Lasku johtui etupäässä passiivisten liittymien poistumisesta ja prepaid-kannan pienentymisestä. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä laski liittymällä. Asiakkaiden hyvä käyttökokemus nopeammista datanopeuksista vahvistui ja 4G-liittymien kysyntä jatkoi kasvua. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana asiakkaat käyttivät ensimmäistä kertaa dataa enemmän 4Gverkossamme kuin 2G- ja 3G-verkoissa yhteensä. Uutta puhelinta hankittaessa 75 prosenttia valitsee nopeita yhteyksiä tukevan LTE-puhelimen, sillä 4G-yhteydet ovat jo saatavilla yli 96 prosentille suomalaisista. Tuplasimme ensimmäisenä Suomessa 4G-verkon nopeudet 12 paikkakunnalla. Toimme samalla kuluttajille myyntiin jopa 300 Mbit/s nopeudet mahdollistavan liittymän. Asiakkaat ovat ottaneet uuden liittymätyypin hyvin vastaan, sillä datan käytön räjähdysmäinen kasvu vaatii uusia ratkaisuja kasvavan tarpeen tyydyttämiseen. Lanseerasimme Suomessa ja Virossa Elisa Internet of Things (IoT) -palvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa IoT-sovellusten ja -palveluiden luomisen nopeasti ilman perinteistä ohjelmistokehitystä. Elisa IoT on pilvessä toimiva avoin alusta, jonka avulla yritysasiakkaat voivat ryhtyä innovoimaan uudenlaisia IoT-tuotteita ja uutta liiketoimintaa sekä saada merkittävää kilpailuetua. Panostamme yritysvastuun eri osa-alueisiin. Älypuhelinten käytön kasvun myötä haluamme tukea vanhempien digitaalista vanhemmuutta ja avasimme sitä varten erillisen palvelusivuston. Sivustolta löytyy eväitä digitalisoituvaan maailmaan muun muassa tietoa parhaista peleistä, estopalveluista sekä vinkkejä vanhempien avuksi. Panostamme myös nuorten työllistämiseen. Elisa yhdessä tytär- ja vuokratyöyhtiöiden kanssa palkkaa kesäksi 200 nuorta kesätöihin ja osallistuu Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan sekä on mukana Nuorille töitä -ohjelmassa. Jatkamme määrätietoisesti asiakastyytyväisyyden ja toimintamme tuottavuuden parantamista edistävien toimenpiteiden toteuttamista. Tuottavuuden parantaminen, uusien palveluiden kehittäminen asiakkaille sekä vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat kilpailukykyiselle toiminnallemme jatkossakin. ELISA 3 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

4 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 -standardin vaatimuksia. Tämän osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Markkinatilanne Suomen kilpailuympäristö on ollut tiukka mutta vakaa alkuvuoden aikana, kampanja-aikojen tyypillisesti ollessa pitkiä. Älypuhelinmarkkinat ovat kasvaneet nopeasti, ja datapalvelujen käytön kehitys on jatkunut suotuisana. Noin 90 prosenttia myydyistä matkapuhelimista on älypuhelimia. Toinen matkapuhelinmarkkinoiden kasvua edistänyt tekijä on laajempi verkon kattavuus 4G-nopeuksille. Perinteisten kiinteän verkon liittymien määrä ja käyttö ovat vähentyneet. Uuden visuaalisen viestinnän (videoneuvotteluiden), tietoteknisten ulkoistusten ja IPTVviihdepalvelujen markkinoiden suotuisa kehitys on jatkunut. Henkilöasiakkaiden muiden uusien verkkopalvelujen kysyntä on myös kasvussa. Liikevaihto, tulos ja rahoitusasema Liikevaihto ja tulos Ensimmäinen neljännes Koko vuosi Milj. euroa Liikevaihto Käyttökate Käyttökate-% 33,9 33,0 33,8 Liikevoitto Liikevoitto-% 20,0 18,8 19,9 Oman pääoman tuottoprosentti 1) 28,1 26,0 25,6 1) Rullaava 12 kuukauden voitto ennen raportointipäivää Liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Mobiilipalveluiden, laitemyynnin ja kuluttaja-asiakkaiden verkkopalveluiden kasvu lisäsivät liikevaihtoa. Liikevaihtoa heikensivät yhdysliikennehintojen lasku, joidenkin ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myynti, yritysasiakkaiden ICT-liikevaihdon lasku sekä perinteisten kiinteän verkon palvelujen käytön ja liittymämäärän väheneminen molemmissa segmenteissä. Käyttökate kasvoi kaksi prosenttia 126 miljoonasta eurosta 129 miljoonaan euroon lähinnä mobiilipalvelujen ja kuluttaja-asiakkaiden verkkopalvelujen liikevaihdon kasvun ansiosta. Myös tuottavuusparannukset kasvattivat käyttökatetta. Nettorahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 6 miljoonaa euroa ( 8) enimmäkseen aiempaa matalamman korkotason vuoksi. Tuloslaskelman tuloverot olivat 12 miljoonaa euroa ( 13). Elisan nettotulos oli 59 miljoonaa euroa (51). Konsernin osakekohtainen tulos kasvoi 14 prosenttia 0,37 euroon (0,32). 4 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

5 Rahoitusasema Milj. euroa Nettovelka Nettovelka/käyttökate 1) 1,8 1,8 1,9 Velkaantumisaste (gearing), % 128,5 101,9 114,0 Omavaraisuusaste, % 32,2 41,1 39,4 Ensimmäinen neljännes Koko vuosi Milj. euroa Kassavirta investointien jälkeen ) (korolliset velat rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä) Kassavirta investointien jälkeen oli 68 miljoonaa euroa (39) lähinnä nettokäyttöpääoman kasvun, korkeamman käyttökatteen ja alhaisempien rahoituskustannusten ansiosta. Konsernirakenteen muutokset Konsernirakenteessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia ensimmäisellä neljänneksellä. Kuluttaja-asiakkaat Ensimmäinen neljännes Koko vuosi Milj. euroa Liikevaihto Käyttökate Käyttökate-% 34,8 32,7 34,3 Liikevoitto Käyttöomaisuusinvestoinnit Liikevaihto kasvoi 1 prosentin. Laitemyynnin, mobiilipalveluiden ja verkkopalveluiden kasvu paransivat liikevaihtoa. Alhaisemmat yhdysliikennemaksut ja kiinteän verkon käytön ja liittymämäärän väheneminen puolestaan pienensivät liikevaihtoa. Käyttökate kasvoi 8 prosenttia lähinnä kasvaneen mobiili- ja verkkopalveluliikevaihdon sekä tuottavuusparannusten ansiosta. Yritysasiakkaat Ensimmäinen neljännes Koko vuosi Milj. euroa Liikevaihto Käyttökate Käyttökate-% 32,4 33,4 33,2 Liikevoitto Käyttöomaisuusinvestoinnit Liikevaihto laski 3 prosenttia. Joidenkin ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen myynti, ICT-palveluliikevaihdon lasku, perinteisten kiinteän verkon palvelujen käytön ja liittymämäärän väheneminen sekä matkaviestinnän yhdysliikenne- ja roaming-maksujen lasku heikensivät liikevaihtoa. Käyttökate pieneni 6 prosenttia pääasiassa liikevaihdon laskun seurauksena. 5 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

6 Henkilöstö Tammi maaliskuussa Elisan henkilöstömäärä oli keskimäärin (4 181). Työsuhdeetuuksista aiheutuvat kulut olivat 67 miljoonaa euroa (65). Henkilöstömäärät segmenteittäin kauden lopussa olivat seuraavat: End 2014 Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Yhteensä Henkilökunnan määrä kasvoi1 prosentilla pääasiassa telemyynnin kasvun takia. Investoinnit Tammi-maaliskuu Koko vuosi Milj. euroa Investoinnit käyttöomaisuuteen, josta - Henkilöasiakkaat - Yritysasiakkaat Osakkeet Yhteensä Tärkeimmät investoinnit liittyivät 3G-verkon ja 4G-verkon kapasiteetin ja peittoalueen kasvattamiseen sekä muihin verkko- ja IT-investointeihin. Rahoitusjärjestelyt ja luokitukset Voimassa olevat rahoitusjärjestelyt Milj. euroa Enimmäismäärä Käytössä Kommittoidut luottolimiitit Yritystodistusohjelma ¹ ) EMTN-ohjelma ² ) 1, ) Ohjelma ei ole komittoitu. Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu. Pitkien lainojen luokitukset Luokittaja Luokitus Näkymä Moody s Investor Services Baa2 Vakaa Standard & Poor s BBB+ Vakaa Standard & Poors nosti Elisan luokituksen luokkaan BBB+ ja vahvisti näkymän vakaaksi ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

7 Osake Osakkeiden vaihtomäärät ja päätöskurssit perustuvat Nasdaq Helsingin kaupankäyntiin. Tammi-maaliskuu Koko vuosi Pörssivaihdon kehitys Vaihdetut osakkeet, miljoonaa 28,4 32,6 112,7 Vaihto, miljoonaa euroa 682,5 649, ,4 % osakkeista 17,0 19,5 67,4 Osakkeet ja markkina-arvot Osakkeita, kpl Omat osakkeet Ulkona olevat osakkeet Päätöskurssi, euroa 23,40 20,89 22,61 Markkina-arvo, miljoona euroa Omat osakkeet, % 4,69 4,77 4,77 Elisan osakkeella käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla. Fidessa Fragmentation raportin mukaan näiden markkinapaikkojen volyymi oli ensimmäisellä neljänneksellä noin 156 prosenttia (92) Nasdaq Helsingin vaihdosta. Kaikkien markkinapaikkojen yhteisvolyymi on noin 43 prosenttia (37) ulkona olevista osakkeista. Osakemäärä Osakkeita, kpl Omat osakkeet Ulkona olevat osakkeet Osakkeet Osakepalkkiojärjestelmä ) Osakkeet ) Pörssitiedote Elisa siirsi omaa osakettaan vuosien kannustinohjelmaan kuuluville henkilöille Merkittävät oikeudelliset ja regulaatioon liittyvät asiat Viestintävirasto julkaisi päätösluonnokset velvoitteesta noudattaa 1,25 sentin enimmäisminuuttihintaa yhdysliikennemaksuissa Elisalle ja muille suomalaisille matkaviestintäoperaattoreille. Euroopan komissio on aloittanut perusteellisen tutkimuksen Viestintäviraston yhdysliikennemaksuja koskevasta sääntöehdotuksesta. Yhdysliikennehintojen lasku alentaa sekä Elisan liikevaihtoa että kustannuksia, joten se ei vaikuta olennaisesti kannattavuuteen. Viestintävirasto julkaisi päätösluonnokset kupari- ja kuitutilaajayhteyksien hintatasoista. Päätösluonnosten mukaisesti Elisan ja muiden merkittävien kiinteän verkon operaattorien on sovellettava 10,7 euron enimmäiskuukausivuokria kuparitilaajayhteyksien osalta ja 75 euron enimmäiskuukausivuokria kuitutilaajayhteyksien osalta. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Visual Data Oy:n vaatimuksen saada Elisalta ja useilta muilta tietoliikenneyhtiöiltä 3,5 miljoonaa euroa vahingonkorvauksia kilpailulain nojalla (asia liittyy tilaajien yhteystietojen julkaisemiseen). Visual Data on valittanut päätöksistä. Tekijänoikeuslakiin on tehty muutoksia. Tekijänoikeusjärjestöille on annettu oikeus lisensoida henkilökohtainen verkkotallennus. Verkkotallennuksesta aletaan tämän vuoksi periä lisenssimaksua, ja verkkotallennukseen kohdistuu myös joitakin muita muutoksia. Lisäksi tekijänoikeuslain muutos antoi tekijänoikeusjärjestöille oikeuden periä tekijänoikeusmaksuja ns. must carry -kanavista. 7 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

8 Elisan toimintaan liittyvät oleelliset riskit ja epävarmuustekijät Riskienhallinta on osa Elisan sisäistä valvontajärjestelmää. Sen avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Yhtiö jakaa liiketoimintaan vaikuttavat riskinsä strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin. Strategiset ja operatiiviset riskit: Televiestintäala on erityisen kilpailtu Elisan päämarkkina-alueilla, mikä voi vaikuttaa Elisan liiketoimintaan. Lisäksi ala on voimakkaasti säännelty. Elisaa ja sen liiketoimintaa valvovat ja sääntelevät useat viranomaiset. Sääntely vaikuttaa joidenkin Elisan tuotteiden ja palvelujen hintoihin. Se voi myös vaatia pitkäkestoisia investointeja. Tietoliikenneteknologian nopea kehitys voi vaikuttaa merkittävästi Elisan liiketoimintaan. Elisan päämarkkina-alue on Suomi, missä matkapuhelinten määrä asukasta kohden on maailman suurimpia ja liittymämäärän kasvu siksi rajallista. Lisäksi Elisan kiinteän verkon puhelinliikenteen volyymi on vähentynyt viime vuosina. Nämä tekijät voivat rajoittaa kasvumahdollisuuksia. Vahinkoriskit: Yhtiön ydintoiminnot on vakuutettu onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen ja keskeytymisten varalta. Vahinkoriskejä ovat myös oikeudenkäynnit ja kanteet. Rahoitusriskit: Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainat ja sijoitukset on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi voidaan käyttää korkojohdannaisia. Elisan liiketoimintoihin liittyvistä varoista ja kassavirroista valtaosa on euromääräistä, joten valuuttariski on vähäinen. Likviditeettiriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa konsernin rahoitus kaikissa tilanteissa. Elisalla on käteisvaroja, komittoituja luottojärjestelyjä ja jatkuva kassavirta, jotka riittävät kattamaan ennakoitavissa olevat rahoitustarpeet. Likvidien varojen sijoitukset tehdään vahvistettujen limiittien rajoissa taloudellisesti vakaisiin pankkeihin, kotimaisiin yrityksiin ja instituutioihin. Myyntisaamisten luottoriskikeskittymät ovat vähäisiä asiakaskannan suuruuden ansiosta. Rahoitusriskien hallinta on selostettu vuoden 2014 vuosikertomuksen liitetiedossa 34. Varsinainen yhtiökokous 2015 ja hallituksen järjestäytymiskokous Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,32 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi nykyisistä jäsenistä uudelleen Raimo Lind, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Jaakko Uotila ja Mika Vehviläinen. 8 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

9 Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala. Elisan varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Raimo Lindin ja varapuheenjohtajaksi Mika Vehviläisen. Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokuntaan nimitettiin Raimo Lind (pj), Leena Niemistö ja Mika Vehviläinen sekä tarkastusvaliokuntaan Seija Turunen (pj), Petteri Koponen ja Jaakko Uotila. Hallituksen valtuutukset Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on 5 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa saakka. Edellisen vuoden yhtiökokouksessa, yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, oikeudesta luovuttaa omia osakkeita ja/tai myöntää osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeelle enintään 15 miljoonaa yrityksen osaketta. Valtuutus on voimassa saakka. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi yrityskaupan, jolla Elisa hankkii kilpailuoikeudellisen määräysvallan Anvia Oyj:ssä. Elisan omistusosuus Anviasta on 26,8 prosenttia ja Elisa on Anvian suurin osakkeenomistaja. Elisa teki ostotarjouksen kaikille Anvian osakkeenomistajille hintaan euroa osakkeelta. Ostotarjous alkoi ja päättyy Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2015 Suomen makrotalousympäristön odotetaan yhä olevan heikon vuonna Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu myös haasteellisena. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna Mobiilidatan, ICT-palvelujen ja uusien verkkopalvelujen sekä tehtyjen yritysostojen odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Konsernin kertaluonteisista eristä puhdistetun koko vuoden käyttökatteen odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna Koko vuoden investointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta. Elisan rahoitusasema ja maksuvalmius ovat hyvät. Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitään esimerkiksi virtaviivaistamalla tuotevalikoimaansa sekä IT-järjestelmiään ja -operaatioitaan. Tämän lisäksi asiakaspalvelun ja myynnin tehokkuutta lisätään sekä yleisiä hallintokuluja vähennetään. Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän aikavälin kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun sekä uusiin online- ja ICT-palveluihin. HALLITUS 9 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

10 Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. Konsernin tuloslaskelma milj. euroa Liite Liikevaihto 1 380,7 382, ,2 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 1,0 8,2 Materiaalit ja palvelut -144,4-150,0-606,1 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -66,9-65,2-247,7 Liiketoiminnan muut kulut -40,8-41,9-170,0 Käyttökate 1 129,1 126,2 519,7 Poistot -53,0-54,1-214,7 Liikevoitto 1 76,0 72,0 305,0 Rahoitustuotot 1,2 1,9 4,7 Rahoituskulut -6,8-10,2-31,9 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,7 0,0-0,1 Voitto ennen veroja 71,2 63,7 277,7 Tuloverot -12,3-12,6-54,7 Tilikauden voitto 58,9 51,1 222,9 Tilikauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 58,8 51,6 224,9 Määräysvallattomille omistajille 0,1-0,5-1,9 58,9 51,1 222,9 Tulos/osake (euroa) Laimentamaton 0,37 0,32 1,41 Laimennettu 0,37 0,32 1,41 Ulkona olevia osakkeita keskimäärin (1000 osaketta) Laimentamaton Laimennettu Laaja konsernin tuloslaskelma Tilikauden voitto 58,9 51,1 222,9 Muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioituna Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Myytävissä olevat rahoitusvarat -0,1 0,7 7,3 Rahavirran suojaukset -0,2-0,1-0,1 Muuntoerot Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: -0,1 0,2 0,2-0,4 0,9 7,3 Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -3,6 Laajan tuloslaskelman voitto 58,5 52,0 226,7 Laajan tuloslaskelman voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 58,4 52,5 228,6 Määräysvallattomille omistajille 0,1-0,5-1,9 58,5 52,0 226,7 10 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

11 Konsernin tase milj. euroa Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 690,5 692,0 Liikearvo 834,6 831,5 Muut aineettomat hyödykkeet 137,0 137,0 Osuudet osakkuusyrityksissä 50,4 48,8 Myytävissä olevat rahoitusvarat 20,2 20,4 Laskennalliset verosaamiset 14,4 13,5 Muut saamiset 72,1 72, , ,5 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 47,7 53,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 336,6 330,4 Tuloverosaamiset 3,0 2,9 Rahavarat 61,5 41,3 448,8 427,8 Varat yhteensä 2 267, ,4 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 726,3 878,0 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,7 0,6 Oma pääoma yhteensä 727,0 878,6 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 19,7 21,0 Eläkevelvoitteet 18,2 18,2 Varaukset 3,3 3,1 Rahoitusvelat 811,6 818,0 Muut velat 29,6 28,2 882,5 888,5 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 467,6 246,0 Tuloverovelat 4,0 1,7 Varaukset 2,9 3,8 Rahoitusvelat 183,9 224,9 658,4 476,3 Oma pääoma ja velat yhteensä 2 267, ,4 11 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

12 Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma milj. euroa Liiketoiminnan rahavirrat Voitto ennen veroja 71,2 63,7 277,7 Oikaisut Poistot 53,0 54,1 214,7 Muut oikaisut 3,4 1,6 14,5 56,5 55,7 229,2 Käyttöpääoman muutos Myynti- ja muiden saamisten lisäys(-) / vähennys (+) -4,7 0,4-4,8 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys(+) 5,2 1,5-1,6 Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys(-) 12,1-7,9-14,1 12,6-5,9-20,5 Rahoituserät, netto -9,4-11,7-24,2 Maksetut verot -12,2-13,0-50,1 Liiketoiminnan nettorahavirta 118,7 88,8 412,1 Investointien rahavirrat Investoinnit käyttöomaisuuteen -49,7-49,8-197,8 Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin -0,8-0,8-38,7 Lainasaamisten takaisinmaksut 0,3 Omaisuuden myynnit 0,0 0,8 9,2 Investointien nettorahavirta -50,5-49,8-227,0 Rahavirta ennen rahoitusta 68,2 39,1 185,0 Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,1 0,1 Pitkäaikaisten lainojen maksut -5,4-167,0-172,7 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) -41,5 50,1 108,1 Rahoitusleasingvelkojen maksut -1,2-1,2-4,6 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston lisäys Omien osakkeiden luovutus Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 0,0-5,6 Maksetut osingot 0,0 0,0-206,7 Rahoituksen nettorahavirta -48,1-118,0-281,5 Rahavarojen muutos 20,1-78,9-96,4 Rahavarat tilikauden alussa 41,3 137,8 137,8 Rahavarat tilikauden lopussa 61,5 58,9 41,3 12 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Sijoitetun vapaan Määräysoman vallattomien Oma Osake- Omat Muut pääoman Kertyneet omistajien pääoma milj. euroa pääoma osakkeet rahastot rahasto voittovarat osuus yhteensä Oma pääoma ,0-148,2 381,2 90,9 453,4 1,9 862,2 Kauden tulos 51,6-0,5 51,1 Muuntoerot 0,2 0,0 0,2 Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,7 0,7 Rahavirran suojaukset -0,1-0,1 Laaja tulos 0,7 51,8-0,5 52,0 Osakepalkitseminen 1,0 1,0 Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -0,1 0,1 0,0 Oma pääoma ,0-148,2 381,9 90,9 506,1 1,5 915,1 milj. euroa Oma pääoma ,0-148,2 384,8 90,9 467,5 0,6 878,6 Kauden tulos 58,8 0,1 58,9 Muuntoerot -0,1-0,1 Myytävissä olevat rahoitusvarat -0,1-0,1 Rahavirran suojaukset -0,2-0,2 Laaja tulos -0,3 58,7 0,1 58,5 Osingonjako -210,5-210,5 Osakepalkitseminen 2,7 0,5 3,1 Muut muutokset -2,7-2,7 Oma pääoma ,0-145,6 384,4 90,9 313,5 0,7 727,0 13 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

14 Liitetiedot LAATIMISPERIAATTEET Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Tiedot on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty sovellettaviksi. Alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuunottamatta osavuosikatsaus on laadittu noudattaen tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Muutokset laatimisperiaatteissa käyttöön otettuja standardeja, standardien muutoksia ja muutettuja tulkintoja ovat: - IFRS-standardien vuosittaiset muutokset 1. Tiedot segmenteittäin 1-3/2015 Henkilö- Yritys - Kohdista- Konserni milj.euroa asiakkaat asiakkaat mattomat yhteensä Liikevaihto 235,5 145,1 380,7 Käyttökate 82,1 47,1 129,1 Poistot -29,6-23,4-53,0 Liikevoitto 52,4 23,6 76,0 Rahoitustuotot 1,2 1,2 Rahoituskulut -6,8-6,8 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,7 0,7 Voitto ennen veroja 71,2 Investoinnit 29,2 22,4 51,6 1-3/2014 Henkilö- Yritys - Kohdista- Konserni milj.euroa asiakkaat asiakkaat mattomat yhteensä Liikevaihto 233,3 148,9 382,3 Käyttökate 76,3 49,8 126,2 Poistot -30,8-23,3-54,1 Liikevoitto 45,5 26,5 72,0 Rahoitustuotot 1,9 1,9 Rahoituskulut -10,2-10,2 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 Voitto ennen veroja 63,7 Investoinnit 25,5 22,9 48,4 1-12/2014 Henkilö- Yritys - Kohdista- Konserni milj.euroa asiakkaat asiakkaat mattomat yhteensä Liikevaihto 954,1 581, ,2 Käyttökate 326,9 192,8 519,7 Poistot -122,7-92,0-214,7 Liikevoitto 204,2 100,7 305,0 Rahoitustuotot 4,7 4,7 Rahoituskulut -31,9-31,9 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,1-0,1 Voitto ennen veroja 277,7 Investoinnit 104,9 86,6 191,5 Varat 1 248,2 868,1 127, ,4 14 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

15 2. Muut vuokrasopimukset Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: milj. euroa Yhden vuoden kuluessa 28,3 28,1 Yhtä vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 43,8 27,9 Yli viiden vuoden kuluttua 26,6 6,5 98,8 62,5 3. Ehdolliset velat milj. euroa Omasta puolesta annetut vakuudet Kiinnitykset 1,5 1,5 Pantatut arvopaperit 0,1 0,1 Talletukset 0,8 0,9 Takaukset 1,1 1,1 Muiden puolesta annetut vakuudet Takaukset 0,5 0,6 Muut 0,0 4,1 4,3 Muut sopimusvelvoitteet Takaisinostovastuut 0,0 0,0 Remburssivastuu 0,1 0,1 Pääomalainan kirjaamaton korkovastuu 0,0 0,0 4. Johdannaissopimukset milj. euroa Johdannaissopimusten nimellisarvot Valuutanvaihtosopimus 2,3 3,0 Sähköjohdannainen 1) 8,9 7,4 11,1 10,4 Johdannaissopimusten käyvät arvot Valuutanvaihtosopimus -0,1-0,2 Sähköjohdannainen -0,6-0,3-0,7-0,4 1) Elisa on siirtynyt vuoden 2014 aikana suojaamaan sähköostot johdannaisilla. Aiemmin yhtiö osti sähköä ennakkosopimuksin. 15 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

16 Tunnusluvut milj. euroa Oma pääoma/osake, (euroa) 4,55 5,73 5,51 Korollinen nettovelka 934,0 932, ,5 Gearing, % 128,5 101,9 114,0 Omavaraisuusaste, % 32,2 41,1 39,4 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % * ) 17,2 16,9 15,7 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 51,6 48,4 191,5 josta rahoitusleasingilla hankittu osuus 0,5 0,1 1,0 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 13,5 12,7 12,5 Sijoitukset osakkeisiin 0,8 0,0 43,5 Henkilöstö keskimäärin * ) laskennassa käytetty rullaavaa 12 kk tulosta Sijoittajakalenteri Tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsaus Tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsaus Yhteystiedot Sijoittajasuhteet: Viestintä: Elisan kotisivu: 16 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 16.7.2015 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 16.7.2015 KELLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2015 Toinen neljännes 2015 Liikevaihto oli 390 miljoonaa euroa (384)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 16.7.2014 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.7.2014 KELLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2014 Toinen neljännes 2014 Liikevaihto oli 384 miljoonaa euroa (390) Käyttökate

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 30.1.2015

Tilinpäätös 2014 30.1.2015 Tilinpäätös 2014 30.1.2015 ELISA TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 30.1.2015 KELLO 8.30 ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2014 Loka-joulukuu 2014 Liikevaihto oli 386 miljoonaa euroa (401) Käyttökate oli 125 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 7.2.2014

Tilinpäätös 2013 7.2.2014 Tilinpäätös 2013 7.2.2014 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2014 KELLO 8.30 ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2013 Loka joulukuu 2013 Liikevaihto oli 401 miljoonaa euroa (396) Käyttökate oli 122 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 19.10.2012 KELLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2012 Kolmas neljännes 2012 Liikevaihto oli 387 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2012 6.2.2013

Tilinpäätös 2012 6.2.2013 Tilinpäätös 2012 6.2.2013 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.2.2013 KELLO 8:30 ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012 Loka joulukuu 2012 Liikevaihto oli 396 (401) miljoonaa euroa Käyttökate oli 124(133) miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 3.2.2012

Tilinpäätös 2011 3.2.2012 Tilinpäätös 2011 3.2.2012 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.2.2012 KELLO 8:30 ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011 Vuosi 2011 Liikevaihto nousi 1 530 miljoonaan euroon (1 463) Käyttökate kasvoi 506 miljoonaan

Lisätiedot

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008 KLO 8.30 ELISAN TAMMI SYYSKUUN OSAVUOSIKATSAUS

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008 KLO 8.30 ELISAN TAMMI SYYSKUUN OSAVUOSIKATSAUS ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2008 KLO 8.30 ELISAN TAMMI SYYSKUUN OSAVUOSIKATSAUS Vuoden 2008 kolmas neljännes Liikevaihto oli 374 miljoonaa euroa (394) Käyttökate oli 129 milj. euroa (132), liikevoitto

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Markkinatilanne Kilpailuympäristö on ollut tiukka, ja kampanjointi lisääntyi vuoden lopussa. Liittymäkannan

Lisätiedot

Elisan liikevaihdon, kertaluonteisista eristä puhdistetun käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2007 tasolla

Elisan liikevaihdon, kertaluonteisista eristä puhdistetun käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2007 tasolla ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2008 KLO 8.30 ELISAN TAMMI-MAALISKUUN 2008 OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto oli 367 miljoonaa euroa (378) Liikevaihtoa heikensi noin 7 miljoonan euron liikevaihtokorjaus vuodelta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

TILINPÄÄTÖS 2014 SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Tilinpäätös 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernin tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Rahavirtalaskelma Laskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4)

4-6/2007 37. * Laskettu vuositasolle toisen vuosineljänneksen perusteella: (korolliset velat rahavarat) / (katsauskauden oikaistu käyttökate x 4) ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.7.2007 KLO 8.30 ELISAN OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKUULTA 2007 Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia 393 miljoonaan euroon (382) Käyttökate parani 34 prosenttia 127 miljoonaan euroon

Lisätiedot

ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA

ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA 1 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2006 KLO 8.30 ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli 39 miljoonaa euroa (39). Liikevaihto oli 348 miljoonaa

Lisätiedot

ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA

ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA 1 ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 KLO 8.30 ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli 39 miljoonaa euroa (56). Liikevaihto oli 333 miljoonaa

Lisätiedot

Elisa Oyj vuosikertomus 2006

Elisa Oyj vuosikertomus 2006 Elisa Oyj vuosikertomus 2006 Sisältö. 1 Elisa lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Matkaviestintäliiketoiminta 7 Kiinteän verkon liiketoiminta 8 Henkilöstö ja ympäristö 10 Toimintakertomus ja tilinpäätös

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille Vuosikertomus 2009 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Elisa Eesti Henkilöstö

Lisätiedot

DNA:lla vahva ensimmäinen vuosipuolisko käyttökate ja liikevoitto kasvoivat

DNA:lla vahva ensimmäinen vuosipuolisko käyttökate ja liikevoitto kasvoivat Sisällysluettelo Yhteenveto 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Tammi-kesäkuu Toimintaympäristö 5 Liikevaihto ja tulos 6 Rahavirta ja rahoitusasema 8 Liiketoiminta-alueiden kehitys 9 Investoinnit 12 Verkkoinfrastruktuuri

Lisätiedot

Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite

Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite Elisa Oyj:n ( Elisa ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Elisa tai Elisa-konserni ) ja Telekarelia Oy:n ( Telekarelia ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Telekarelia tai

Lisätiedot

Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite

Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite Tarjousesite 30.7.2013 Sulautumisesite Elisa Oyj:n ( Elisa ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Elisa tai Elisa-konserni ) ja Kymen Puhelin Oy:n ( Kymen Puhelin ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa Kymen Puhelin

Lisätiedot

DNA Oy:n. osavuosikatsaus

DNA Oy:n. osavuosikatsaus DNA Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Sisällysluettelo Osavuosikatsauksen yhteenveto Toimitusjohtajan katsaus Katsauskäytäntö Toimintaympäristö Liikevaihto ja tulos Rahavirta ja rahoitusasema Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 2012

Sisällysluettelo. DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 2012 DNA Oy:n Tilinpäätöstiedote 2012 Sisällysluettelo Yhteenveto Toimitusjohtajan katsaus Katsauskäytäntö Toimintaympäristö Liikevaihto ja tulos Rahavirta ja rahoitusasema Liiketoiminta-alueiden kehitys Investoinnit

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Yhteenveto. Toimitusjohtajan katsaus. Toimintaympäristö. Liikevaihto ja tulos. Rahavirta ja rahoitusasema

Sisällysluettelo. Yhteenveto. Toimitusjohtajan katsaus. Toimintaympäristö. Liikevaihto ja tulos. Rahavirta ja rahoitusasema Sisällysluettelo Yhteenveto Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liikevaihto ja tulos Rahavirta ja rahoitusasema Liiketoiminta-alueiden kehitys Investoinnit Verkkoinfrastruktuuri Henkilöstö Konsernirakenne

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus Q1 Tammi- maaliskuu 2015

Osavuosi- katsaus Q1 Tammi- maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus Q1 Tammimaaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2015 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Selvä parannus liikevoitossa parantuneen

Lisätiedot

DNA Oy:n. osavuosikatsaus

DNA Oy:n. osavuosikatsaus DNA Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 Sisällysluettelo Osavuosikatsauksen yhteenveto Toimitusjohtajan katsaus Katsauskäytäntö Toimintaympäristö Liikevaihto ja tulos Rahavirta ja rahoitusasema Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk)

Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk) Tampere, 2012-06-06 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2011-30.4.2012 (6 kk) * Liikevaihto 15,18 milj. euroa (13,80 milj. euroa), kasvua 10 % * Liikevoitto -1,58 milj. euroa (-0,35

Lisätiedot

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille

Sisältö. Tietoja osakkeenomistajille Sisältö Elisa lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Henkilöasiakkaat...4 Yritysasiakkaat...6 Henkilöstö...8 Yritysvastuu... 11 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös...15 Selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 4.8.2014 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk Liikevaihto

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus 40 41 Hallituksen toimintakertomus Operatiiviset tunnusluvut 2010 2009 Kuluttajaliiketoiminnan tunnusluvut Milj. 2010 2009 DNA:n liikevaihto vuonna 2010 kasvoi 690,5 miljoonaan euroon. Liikevaihtoa nostivat

Lisätiedot