SISÄILMATUTKIMUS MIKKOLAN KOULU, LYYRA LYYRANPOLKU 2, VANTAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄILMATUTKIMUS MIKKOLAN KOULU, LYYRA LYYRANPOLKU 2, VANTAA"

Transkriptio

1 SISÄILMATUTKIMUS MIKKOLAN KOULU, LYYRA LYYRANPOLKU 2, VANTAA

2 RAPORTTI Nro: Sivu 1 / 11 SISÄLLYS: SISÄILMATUTKIMUS, MIKKOLAN KOULU, LYYRA 1. Yleistiedot tutkimuksesta Tiivistelmä Päähavainnot kohteessa Merkkiainetutkimukset Tutkimusmenetelmä Havainnot merkkiaineesta Johtopäätökset merkkiainehavainnoista Mikrobien ilmanäytteet Näytteenotto, mikrobien ilmanäytteet Tulosten tulkinta, mikrobien ilmanäytteet Mikrobien ilmanäytteistä huomioitavaa Mikrobien ilmanäytteiden tulokset Johtopäätökset mikrobien ilmanäytteistä TVOC mittaukset (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) Yleistä Terveysvaikutukset Ohje- ja tavoitearvot Näytteenottomenetelmä Mittaustulokset Johtopäätökset TVOC -mittaustuloksesta Teolliset mineraalivillakuidut (MMMF) Näytteenotto Tulosten tulkinta Tulokset kuitu- ja pölynäytteistä Johtopäätokset kuitu- ja pölynäytteistä Tutkimuksen johtopäätökset Suositukset jatkotoimenpiteiksi Sisäilmainsinöörit Oy Puh Luoteisrinne 4 C Fax internet: Espoo Y-tunnus:

3 RAPORTTI Nro: Sivu 2 / 11 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie Vantaa SISÄILMATUTKIMUS, MIKKOLAN KOULU, LYYRA 1. Yleistiedot tutkimuksesta Tutkimukset tilasi Jouni Räsänen / Vantaan kaupunki. Tutkimuksen kohteena oli Mikkolan koulun Lyyrarakennus osoitteessa Lyyranpolku 2, Vantaa. Rakennuksen katolla olevassa IV konehuoneessa (3001) on ollut vesivuoto ja vettä on päässyt valumaan alapuolisiin luokkatiloihin ja käytävälle. Käytävällä ja invavessassa on aistittavissa märkään betoniin viittaavaa hajua. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokkahuoneen 2028 ja käytävän sisäilman laatua mikrobien osalta sekä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osalta. Luokasta 2028 tutkittiin myös teollisten mineraalivillakuitujen pitoisuutta laskeumapinnoilla. Tuloilmakanavasta otettiin pölynkoostumusnäyte IV konehuoneessa. Lisäksi suoritettiin perustutkimuksia ja yritettiin selvittää betonimaisen hajun lähdettä. Luokan 2028 viereiseen kanaaliin laskettiin merkkiainetta ja ympäröivissä tiloissa tutkittiin kaasuanalysaattorilla merkkiaineen kulkeutumista ja liikkeitä. Projekti aloitettiin kohteen esikatselmuksella ja tutkimukset suoritettiin Tutkimuksen suorittivat Vesa Nordström ja Mikko Niskanen Sisäilmainsinöörit Oy:stä Työssä sovelletaan Konsulttialan yleisiä sopimusehtoja KSE Tiivistelmä Mikrobien ilmanäytteiden tulokset olivat normaaleja, samoin VOC näytteiden tulokset. Kuitu- ja pölynäytteissä ei todettu normaalista poikkeavaa. Rakenteissa ei todettu poikkeavia kosteuden arvoja pintakosteuden tunnistimella. Perustutkimuksissa ja merkkiainetutkimuksissa todettiin merkittäviä ilmavuotoja IV konehuoneesta alapuolisen käytävän alakattotilaan ja kanaalista ympäröiviin luokkatiloihin. Käytävän alakatossa on paljon paljasta eristevillaa ja alakatosta on ilmavirtauksia ympäröiviin luokkatiloihin epätiiviiden läpimenojen kautta. Sisäilmainsinöörit Oy Puh Luoteisrinne 4 C Fax internet: Espoo Y-tunnus:

4 RAPORTTI Nro: Sivu 3 / Päähavainnot kohteessa IV koneen lämmityspatterin säätöventtiilissä on ollut vuoto, kuva 1. Lattian kaadot ovat lattiakaivosta poispäin ja vedet on päässyt valumaan pääasiassa kanaalin kautta alapuolisiin tiloihin, kuva 2. Puhaltimen jälkeen oli lamellivaimentimet, kuva 3. Luokassa 2028, invavessassa ja niiden edustalla käytävällä sekä luokan 2033 alakattotilassa aistittiin märkään betoniin viittaavaa hajua. Tutkituissa tiloissa ei todettu poikkeavia kosteuden arvoja, kuvat 4-7. Pintakosteuden tunnistamiseen käytettiin GANN hydrotest LG 1 mittalaitetta sekä LB 70 mitta-anturia. Mittauksen perustana on dielektrinen mittausmenetelmä. Mittaustulokseen vaikuttaa ensisijaisesti materiaalin tiheys ja kosteuspitoisuus. Mittaustulos on suuntaa-antava (vertailuarvo), sillä mittaustulokseen saattaa vaikuttaa rakenteessa olevat sähköä johtavat metallit tai kiteet (huomioitava mittaustuloksen tulkinnassa), lisäksi mittalaite ei huomioi rakenteen lämpötilaa. Mittalaitteen lukemat välillä ovat kohonneita kosteuden arvoja ja arvot yli 120 ovat märkiä kosteuden arvoja. Tilojen sisäilman suhteellinen kosteus oli välillä 24,8 26,3 %RH ja lämpötila välillä 21,9 22,1 º C. Ulkoilman suhteellinen kosteus oli 19,8 %RH lämpötilassa 24,5 º C. Sisäilma seuraa ulkoilman olosuhteita. Käytävän alakaton päällä oli paljasta eristevillaa, kuva 8. Alakattotilasta puhalsi voimakkaasti käytävälle päin viileämpää ilmaa, ilmassa oli öljymäinen haju. Sama haju aistittiin myös IV konehuoneessa. Konehuoneesta meni mm. patteriputkia käytävän alakattotilaan, läpimenot ovat todennäköisiä ilma- ja hajuvuotoreittejä. Invavessan alakattotilasta todettiin useita epätiiviitä läpimenoja kanaaliin, lisäksi läpimenot käytävän alakatosta luokkien alakattotiloihin olivat epätiiviitä, kuvat Sisäilmainsinöörit Oy Puh Luoteisrinne 4 C Fax internet: Espoo Y-tunnus:

5 RAPORTTI Nro: Sivu 4 / Merkkiainetutkimukset 4.1. Tutkimusmenetelmä Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää onko luokan 2028 ja invavessan välisestä kanaalista ilmavuotoja ympäröiviin luokkatiloihin ja käytävälle. Merkkiaine laskettiin kanaalin ovesta ja ovi suljettiin. Ilmanvaihto oli normaalisti päällä. Merkkiaineen kulkeutumista kanaalista ympäröiviin tiloihin paikannettiin kaasuanalysaattorilla. Tutkimukset suoritettiin Sosiaali- ja terveysministeriön mukaisin laittein ja menetelmin. Merkkiaineena käytettiin rikkiheksafluoridia (SF 6 ), jota ei normaalisti esiinny luonnossa. Kaasuanalysaattori reagoi vain tähän aineeseen Havainnot merkkiaineesta Merkkiaine kulkeutui vessaan, luokkaan 2028, käytävän alakattoon ja luokan 2033 alakattoon, kuvat Luokista 2026, 2029, 2030, 2032 ja 2036 ei saatu merkkiainehavaintoa tutkimushetkellä Johtopäätökset merkkiainehavainnoista Kanaalista on ilma- ja hajuvuotoja invavessaan, luokkaan 2028, käytävän alakattoon ja sieltä luokkaan Käytävän alakatosta saattaa kulkeutua kuituja ja niiden sideaineita ilmavirtausten mukana muihinkin luokkatiloihin. 5. Mikrobien ilmanäytteet Näytteiden otossa käytettiin Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen mukaisia menetelmiä. Näytteet kasvatettiin laboratoriossa +25 o C:ssa kolmella erilaisella kasvatusalustalla: Mesofiiliset sienet Mesofiiliset sienet Mesofiiliset bakteerit Aktinobakteerit Hagem agar (kasvatusaika 7 vrk) DG18 -agar (kasvatusaika 7 vrk) THG -agar (kasvatusaika 7 vrk) THG -agar (kasvatusaika 7-14 vrk) Sisäilmainsinöörit Oy Puh Luoteisrinne 4 C Fax internet: Espoo Y-tunnus:

6 RAPORTTI Nro: Sivu 5 / 11 Kasvatuksen jälkeen syntyneiden pesäkkeiden määrät laskettiin ja sienet tyypitettiin valomikroskooppisesti. Näytteet on analysoitu työterveyslaitoksella Kuopiossa. Näytteenottopisteet on esitetty suuntaa-antavassa pohjakuvassa liitteessä 1. Analyysimenetelmä yms. on kuvattu tarkemmin analyysivastauksessa liitteessä Näytteenotto, mikrobien ilmanäytteet Ilmanäytteet kerättiin ajastinta käyttäen 15 minuuttia 6-vaiheisilla hiukkaskeräimillä suoraan kasvatusalustoille nopeudella 28,3 litraa/min Tulosten tulkinta, mikrobien ilmanäytteet Sulan maan aikana taajamassa sisäilmanäytteiden mikrobipitoisuuksia verrataan ulkoilmanäytteen mikrobipitoisuuksiin ja lajistoon. Tilanne tulkitaan tavanomaiseksi, mikäli sisäilman pitoisuudet ovat pienempiä kuin ulkoilman ja lajisto on samankaltaista. Jos näytteen mikrobilajisto on tavanomaisesta poikkeava ja / tai pitoisuudet suurempia kuin vertailunäytteessä, voidaan tehdä johtopäätös mikrobilähteen olemassaolosta rakennuksessa ja olosuhteista, jotka mahdollistavat terveyshaitan. Yksittäisten tyypillisesti kosteissa oloissa viihtyvien lajien esiintyminen pieninä pitoisuuksina on kuitenkin normaalia. Kohonnut bakteeripitoisuus (> kpl/m 3 ) ei ilmennä tällaista terveyshaittaa, jos sädesieniä ei ole todettu, vaan se viittaa esim. puutteelliseen ilmanvaihtoon. Analyysivastauksessa tulokset on ilmoitettu pesäkkeitä muodostavien yksiköiden määränä kuutiometrissä (cfu/m³). Määritysraja on 2 cfu/m³ Mikrobien ilmanäytteistä huomioitavaa Tulosten tulkinnassa kiinnitetään erityistä huomiota sisäilman epätavanomaisiin mikrobilajeihin, ei niinkään kokonaispitoisuuteen. Useiden kosteusvaurioon viittaavien mikrobien esiintyminen merkittävässä määrin näytteessä viittaa mikrobilähteeseen tutkitussa tilassa tai sen läheisyydessä. Mikäli näytteessä esiintyy lajeja, joiden indikaattorimerkitys on vielä avoin, tulkitaan tulos tapauskohtaisesti. Sisäilmainsinöörit Oy Puh Luoteisrinne 4 C Fax internet: Espoo Y-tunnus:

7 RAPORTTI Nro: Sivu 6 / 11 Terveysperusteisia raja-arvoja sisäilman sieni-itiöpitoisuuksille ei ole olemassa Ihmisten reagoiminen mikrobeille on yksilöllistä. Ilmanäyte ei paikanna mahdollista mikrobilähdettä, vaan kertoo hengitettävän ilman laadun mikrobien osalta. Tulokset kuvaavat tutkimushetken tilannetta ja pitoisuudet sekä lajisto saattavat muuttua olosuhteiden muuttuessa (sukkessio) Mikrobien ilmanäytteiden tulokset Näyte 1: Vertailunäyte ulkoilmasta, kuva 16 Sulan maan aikana sisäilmanäytteille tarvitaan vertailunäyte ulkoilmasta. Näyte otettiin rakennuksen edustalta, tuloilman sisäänoton läheisyydestä. Näyte 2: Luokka 2028, kuva 17 Näytteessä esiintyneiden sieni-itiöiden kokonaispitoisuudet olivat tavanomaista tasoa, alle vertailunäytteen (kohta Yhteensä). Bakteeripitoisuus oli alhainen, alle cfu/m 3. Näytteen lajisto ja tulos on normaali. Näyte 3: Käytävä (invavessan edusta), kuva 18 Näytteessä esiintyneiden sieni-itiöiden kokonaispitoisuudet olivat tavanomaista tasoa, alle vertailunäytteen (kohta Yhteensä). Bakteeripitoisuus oli alhainen, alle cfu/m 3. Näytteessä esiintyi yksi (1) poikkeava, tyypillisesti kosteissa oloissa viihtyvä sienilaji (º -merkitty laji); Mucor määritysrajan verran. Yksittäisten tyypillisesti kosteissa oloissa viihtyvien lajien esiintyminen pieninä pitoisuuksina on normaalia. Näytteen tulos tulkitaan normaaliksi tutkimushetkellä Johtopäätökset mikrobien ilmanäytteistä Molempien mikrobien sisäilmanäytteiden tulokset tulkitaan normaaliksi tutkimushetkellä. Sisäilmainsinöörit Oy Puh Luoteisrinne 4 C Fax internet: Espoo Y-tunnus:

8 RAPORTTI Nro: Sivu 7 / TVOC mittaukset (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 6.1. Yleistä VOC -yhdisteitä vapautuu rakennusmateriaaleista, jos materiaali on päässyt kostumaan tai alkanut muuten hajota, esim. vanhuuttaan. Myös uusista sisustusja rakennusmateriaaleista saattaa vapautua jopa vuoden ajan erilaisia yhdisteitä. Ilmanvaihtoa tehostamalla sekä sisälämpötilaa nostamalla voidaan nopeuttaa helposti haihtuvien yhdisteiden poistumista materiaaleista. VOC yhdisteiden tutkiminen sisäilmasta saattaa olla tarpeen, mikäli sisätiloissa esiintyy hajuhaittaa tai tilojen käyttäjät kokevat oireita, kuten päänsärkyä, ylähengitysteiden, silmien ja limakalvojen ärsytystä. VOC mittaustulos on kuitenkin yleensä niin epätarkka, ettei sitä voida käyttää sellaisenaan terveyshaitan arvioinnissa Terveysvaikutukset Kemiallisten aineiden aiheuttaman terveyshaitan arviointi on usein epävarmaa, koska haitan aiheuttajaa ei läheskään aina tunneta. Toisaalta mikrobien aineenvaihduntatuotteet (MVOC) ovat orgaanisia yhdisteitä, ja ne saattavat olla hyvinkin myrkyllisiä Ohje- ja tavoitearvot Orgaanisille aineille esitetyt arvot ovat luonteeltaan ohjeellisia (Asumisterveysopas), ja ne perustuvat terveydenhoitolain nojalla julkaistuihin suosituksiin, käytännön kokemuksiin sekä terveydensuojeluviranomaisten päätöksiin. Sisäilman tavanomaisena TVOC -pitoisuutena (Asumisterveysopas) pidetään arvoa µg/m 3. Tavanomaisesta kohonnut arvo (esim. yli 600 µg/m 3, Asumisterveysopas) kertoo kemiallisten aineiden epätavallisen suuresta määrästä sisäilmassa, jolloin tarvitaan lisäselvityksiä niiden lähteen selvittämiseksi. Työterveyslaitoksen toimenpidesuosituksen raja-arvo on < 250 µg/m 3. Yksittäisen yhdisteen pitoisuus harvoin ylittää 50 µg/m 3. Sisäilmainsinöörit Oy Puh Luoteisrinne 4 C Fax internet: Espoo Y-tunnus:

9 RAPORTTI Nro: Sivu 8 / Näytteenottomenetelmä Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) kerättiin ilmapumpuilla sisäilmasta Tenaxadsorbtioputkeen, näytteet kerättiin n. 1 m korkeudelta ja niiden koko oli noin 10 litraa (dm 3 ). Näytteet analysoitiin työterveyslaitoksella Helsingissä kaasukromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta. Tarkemmin tulokset ja analyysimenetelmä on esitetty analyysivastauksessa liitteessä 3. Näytteenottopisteet on esitetty suuntaa-antavassa pohjakuvassa liitteessä Mittaustulokset Työterveyslaitoksen analyysivastauksen (tilaus ) mukaiset TVOC -mittaustulokset olivat: Luokka 2028, kuva µg/m 3 Käytävä (2027 edusta), kuva µg/m Johtopäätökset TVOC -mittaustuloksesta Tutkitun tilan TVOC- pitoisuudet ovat reilusti alle Asumisterveysopas 2009 tavanomaisena pidettävän raja-arvon µg/m 3, eikä yksittäisissä yhdisteissä todettu poikkeavaa. 7. Teolliset mineraalivillakuidut (MMMF) Mineraalivillaa on käytetty yleisesti lämpö- ja äänieristysmateriaalina mm. ilmanvaihtokoneissa ja kanavissa sekä akustiikkalevyissä. Kuitupitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteista ohjearvoa, ihmiset oireilevat kuiduille ja niiden sideaineille yksilöllisesti. Eristevillojen valmistuksessa käytetyt hartsit, liimat, aldehydit ym. sideaineet aiheuttavat ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytystä, lisäksi ne saattavat altistaa ylähengitysteiden tulehduksille, mm. poskiontelon tulehdukset. Sisäilmainsinöörit Oy Puh Luoteisrinne 4 C Fax internet: Espoo Y-tunnus:

10 RAPORTTI Nro: Sivu 9 / 11 Elimistön puolustusjärjestelmät kykenevät poistamaan suurimman osan eristevillakuiduista tehokkaasti. Niiden poistumisaika elimistöstä on muutamia viikkoja tai kuukausia Näytteenotto Näytteenottopisteet on esitetty suuntaa-antavassa pohjakuvassa liitteessä 1. Luokassa 2028 kuitunäyte kerättiin laskeumapinnalta kahden viikon laskeumapölystä geeliteipillä sekä pölynkoostumusnäyte minigrip pussilla tuloilmajärjestelmästä IV -konehuoneessa. Näytteet toimitettiin laboratorioon, jossa teippinäytteestä analysoitiin valomikroskoopilla (VM) kuitujen laskennallinen määrä (kpl/cm 2 ) ja pyyhintänäytteestä pölynkoostumus tutkittiin elektronimikroskoopilla (SEM). Näytteet on analysoitu WSP Finland Oy:n tutkimuslaboratoriossa Oulussa. Tulokset on esitetty liitteessä Tulosten tulkinta Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen mukaan sisäpintojen kuitupitoisuuksille ei ole annettu yksiselitteistä terveydellistä pitoisuusohjetta. Toimistotyyppisissä tiloissa, säännöllisesti siivottujen pintojen mineraalikuitupitoisuuksille käytetään raja-arvoa 0,2 kuitua/cm 2 (Työterveyslaitos 2009). Pitoisuudet yli 0,2 kuitua/cm 2 ovat merkittävästi kohonneita. Tuloilmajärjestelmän sisäpintojen kuitupitoisuuksille ei ole annettu pitoisuusohjetta Tulokset kuitu- ja pölynäytteistä Geeliteippinäyte 1: Luokka 2028, laskeumapinta, kuva 21 Kuitupitoisuus < 0,1 kuitua / cm 2 Sisäilmainsinöörit Oy Puh Luoteisrinne 4 C Fax internet: Espoo Y-tunnus:

11 RAPORTTI Nro: Sivu 10 / 11 Pyyhintänäyte 2: IV -konehuone, tulokanava, kuva 22 Näytteessä todettiin niukasti mineraalivillakuituja (kanavan sisäpinta). Näyte sisältää runsaasti erittäin hienojakoista (ei näkyvää) mineraalipölyä. Orgaanista pölyä (siitepöly yms.) todettiin jonkin verran, eli merkittäviä ohivuotoja ei suodatinkaseteissa ole Johtopäätokset kuitu- ja pölynäytteistä Luokan 2028 laskeumapintojen kuitupitoisuudet olivat hyvää tasoa ja alittivat kahden viikon laskeumapölylle asetetun raja-arvon 0,2 kuitua/cm 2. Tuloilmakanavassa vaimentimien jälkeisellä pinnalla ei todettu sisäilman laatua heikentäviä partikkeleita. 8. Tutkimuksen johtopäätökset Tutkittujen tilojen näytteissä ei todettu mitään poikkeavaa. Aistinvaraisesti ja merkkiaineella todetut ilmavirtaukset kanaalin ja alakattotilan epätiiviistä läpimenoista luokka- ja käytävätiloihin mahdollistavat epäpuhtauksien ja hajujen kulkeutumisen sisätiloihin. 9. Suositukset jatkotoimenpiteiksi Kanaalin taloteknisten läpimenojen tiivistäminen palokatkomenetelmin sisätiloihin sopivilla (ei karsinogeenisillä) aineilla / massoilla. Käytävän alakaton eristevillojen poisto. Alipaineistus / puhallus käytävän päästä portaikosta ulkoilmaan. Mikäli käytävän alakatossa tarvitaan äänieristeitä, suosittelemme esim. dacron eristettä, ei mineraalivillaa. Käytävän alakattotilaan osastoivia kipsilevyseiniä ilmavirtausten katkaisemiseksi. Sisäilmainsinöörit Oy Puh Luoteisrinne 4 C Fax internet: Espoo Y-tunnus:

12 RAPORTTI Nro: Sivu 11 / 11 Tutkimustuloksia ei voi yleistää koskemaan rakennuksen muita tiloja. Raportin suosituksia ei saa käyttää suoraan korjaustyöselityksenä, vaan jatkotutkimuksien ja korjaussuunnittelun lähtötietoina. Raportissa esitetyt jatkotoimenpidesuositukset on tehty tutkimustulosten ja kohteessa tehtyjen havaintojen perusteella. Raportin osittainen esittäminen on kiellettyä. Sisäilmainsinöörit Oy Espoossa 8 / 9 / 2011 Vesa Nordström projektipäällikkö Liitteet: - 1. Suuntaa-antava pohjakuva kohteesta - 2. Työterveyslaitoksen mikrobien sisäilmanäytteiden analyysivastaus K IA Työterveyslaitoksen sisäilman TVOC -näytteiden analyysivastaus tilaus WSP Finland Oy:n kuitulaskenta ja pölynkoostumusanalyysin tutkimusraportti / PÖLY / Kuvia kohteesta Sisäilmainsinöörit Oy Puh Luoteisrinne 4 C Fax internet: Espoo Y-tunnus:

13

14

15

16

17 ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) Sisäilmainsinöörit Oy Vesa Nordström Luoteisrinne 4 C ESPOO VOC-analyysi ilmanäytteistä As.viitenumero: Kerääjä/Vastuuhlö: Analysoitavat yhdisteet: Tulo.pvm.: Analysoija(t): Vesa Nordström Haihtuvat orgaaniset yhdisteet; ATD-GC-MS Hanna Hovi, Hannele Mustonen Analysointimenetelmä Näytteet on kerätty Tenax-adsorptioputkeen ja analysoitu kaasukromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta (TD-GC-MS). Yhdisteet on tunnistettu puhtaiden vertailuaineiden ja/tai Wiley- tai NIST-massaspektritietokannan avulla. Näytteistä on määritetty haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) tolueeniekvivalenttina. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet on määritetty joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina. TVOC on määritetty kromatogrammista n-heksaanin ja n-heksadekaanin väliseltä alueelta kyseiset aineet mukaan lukien. Näytteistä on määritetty myös TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden kokonaispitoisuus tolueeniekvivalenttina ja TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden yksittäisiä pitoisuuksia, mikäli pitoisuudet ovat tulosten tulkinnan kannalta merkittäviä. Yksittäisiä yhdisteitä on kvantitoitu 5-40 kpl tai niin monta, että vähintään 2/3 TVOC-alueen piikkien yhteispinta-alasta on selvitetty. Tulokset (µg/m³) perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun ilmamäärään/keräysaikaan. Analyysimenetelmän mittausepävarmuus ilman näytteenottoa (luottamusväli 95 %) on aktiivinäytteille 9-59 % yhdisteestä riippuen, keskimäärin 19 %. Passiivinäytteille mittausepävarmuus on vastaavasti % yhdisteestä riippuen, keskimäärin 24 %. Tolueeniekvivalenttina määritettyjen yksittäisten yhdisteiden, samoin usein myös TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat edellä mainittuja suurempia, ja niiden pitoisuusmääritys on semikvantitatiivinen. Menetelmän määritysraja on yhdistekohtainen, ollen keskimäärin 4 ng/näyte eli 0,4 µg/m³ 10 dm³:n aktiiviselle tai 15 vrk:n passiiviselle näytteelle. TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b Helsinki puhelin faksi

18 TYÖTERVEYSLAITOS Tulokset ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: Yhdiste U121 CK Lyyrapolku 2 Luokka /Hovi 10,1 dm³ Pitoisuus Laatu AROMAATTISET HIILIVEDYT Bentseeni Ksyleenit (p,m) Styreeni Tolueeni TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET a-pineeni YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1-Butanoli 2-Etyyli-1-heksanoli MONIARVOISET ALKOHOLIT 1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT 2-Fenoksietanoli ALDEHYDIT Bentsaldehydi Dekanaali Nonanaali KETONIT Asetofenoni HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) - 4 µg/m³ 0,7 µg/m³ 0,5 µg/m³ 0,8 µg/m³ - 0,8 µg/m³ - 0,5 µg/m³ 1 µg/m³ - 1 µg/m³ - 2 µg/m³ - 6 µg/m³ 2 µg/m³ 3 µg/m³ - 3 µg/m³ 25 µg/m³ Näyte/keräin: LIMS numero: Mittauspaikka: Mittauskohde: Analysointipvm: Ilmamäärä: Yhdiste K140 CK Lyyrapolku 2 Käytävä /Hovi 10,1 dm³ Pitoisuus Laatu AROMAATTISET HIILIVEDYT Bentseeni Ksyleenit (p,m) TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b Helsinki - 0,5 µg/m³ 0,8 µg/m³ puhelin faksi

19 TYÖTERVEYSLAITOS Yhdiste ANALYYSIVASTAUS Tilaus: Pitoisuus Laatu 3 (3) Tolueeni TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET a-pineeni YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1-Butanoli 2-Etyyli-1-heksanoli MONIARVOISET ALKOHOLIT 1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT 2-Fenoksietanoli ALDEHYDIT Bentsaldehydi Dekanaali Heksanaali Nonanaali Oktanaali HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 0,8 µg/m³ - 0,6 µg/m³ - 0,6 µg/m³ 3 µg/m³ - 4 µg/m³ - 2 µg/m³ - 2 µg/m³ 2 µg/m³ 1 µg/m³ 3 µg/m³ 1 µg/m³ 20 µg/m³ Työterveyslaitoksen Asiakasratkaisut on akkreditoitu testauslaboratorio T013 (FINAS-akkreditointipalvelut, EN ISO/IEC 17025). Näytteenottoa ei ole akkreditoitu. Työympäristön kehittäminen -osaamiskeskus Hanna Hovi asiantuntija Terhi Leiviskä asiantuntija Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. TYÖTERVEYSLAITOS Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki KÄYNTIOSOITE Topeliuksenkatu 41 b Helsinki puhelin faksi

20 5783/PÖLY/11 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (1) WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax Sisäilmainsinöörit Oy Vesa Nordström Luoteisrinne 4 C ESPOO KUITULASKENTA JA PÖLYNKOOSTUMUSANALYYSI Kohde Lyyranpolku 2 Analyysimenetelmät Geeliteippinäytteen mineraalivillakuitupitoisuus tutkittiin valomikroskoopilla ja pussiin kerätyn pölyn koostumus elektronimikroskoopilla. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näytteenotosta vastaa tilaaja. Mall: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. ver Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. Tulokset kpl/cm 2 * 1 luokka 2028, laskeumapinta (14 vrk) <0,1 * Viitearvon >0,2 kpl/cm 2 ylittävät pitoisuudet kahden viikon laskeumanäytteille on lihavoitu (Työterveyslaitos 2009). 2 IV-konehuone 3001, tulokanava WSP FINLAND OY Saara Salmela tutkija, FM Näyte sisältää runsaasti mineraalipölyä (2-20 µm, K-, Mg-, Na-, Ca- ja Fe-silikaatit, kvartsi, kalsiumoksidi tai karbonaatti, kipsi) ja metallipölyä (rautaoksidi, sinkki). Orgaanista pölyä (männyn siitepöly, itiöt tms.) ja tekstiilikuituja on jonkin verran. Mineraalivillakuituja (kivivilla, kuonavilla tms.) on niukasti. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA Sivu 1 / 12 SISÄLLYS: SISÄILMATUTKIMUS, JOKINIEMEN ALA-ASTE 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Päähavainnot

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS, JOKINIEMEN KOULU VALKOISENLÄHTEENTIE VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS, JOKINIEMEN KOULU VALKOISENLÄHTEENTIE VANTAA SISÄILMATUTKIMUS, JOKINIEMEN KOULU VALKOISENLÄHTEENTIE 51 01370 VANTAA RAPORTTI Nro: 11115 Sivu 1 / 13 SISÄLLYS: SISÄILMATUTKIMUS, JOKINIEMEN KOULU 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI 4.12.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen TUTKIMUSRAPORTTI Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 0..04 PROJEKTI Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaukset TILAAJA Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, HKR-Rakennuttaja KOHDE Arabian monitoimikiinteistö,

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI 28.8.2014 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet:

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS JOKINIEMEN KOULUN KEITTIÖ VALKOISENLÄHTEENTIE 51, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS JOKINIEMEN KOULUN KEITTIÖ VALKOISENLÄHTEENTIE 51, VANTAA SISÄILMATUTKIMUS JOKINIEMEN KOULUN KEITTIÖ VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA Sivu 1 / 14 SISÄLLYS: SISÄILMATUTKIMUS, JOKINIEMEN KOULUN KEITTIÖ 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Päähavainnot kohteessa...

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: Sivu 1 / 7

SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: Sivu 1 / 7 RAPORTTI SISÄLLYS: Sivu 1 / 7 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Havaintoja kohteessa... 3 4. Luokan 27 pintakosteusmittaukset ja havaintoja... 3 5. TVOC mittaukset

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

LISÄTUTKIMUKSET 30.12.2013-21.1.2014 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI

LISÄTUTKIMUKSET 30.12.2013-21.1.2014 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI LISÄTUTKIMUKSET 30.12.2013-21.1.2014 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI SISÄLLYS: Sivu 1 / 13 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Tutkimuksessa käytetyt

Lisätiedot

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, 01400 VANTAA RAPORTTI Sivu 1 / 6 HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET 24.11.2014, REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ,

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

MALMINIITYN PÄIVÄKODIN TUTKIMUKSET UUSINIITYNKUJA 3, VANTAA

MALMINIITYN PÄIVÄKODIN TUTKIMUKSET UUSINIITYNKUJA 3, VANTAA MALMINIITYN PÄIVÄKODIN TUTKIMUKSET 18.4. 2.5.2013 UUSINIITYNKUJA 3, VANTAA Sivu 1 / 13 MALMINIITYN PÄIVÄKODIN TUTKIMUKSET SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja...

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSIÄ, MIKKOLAN KOULU, NUORISOTILA

SISÄILMASELVITYKSIÄ, MIKKOLAN KOULU, NUORISOTILA SISÄILMASELVITYKSIÄ, MIKKOLAN KOULU, NUORISOTILA LAUSUNTO Nro: 14085 Sivu 1 / 16 SISÄILMASELVITYKSIÄ, MIKKOLAN KOULU, LYYRA, NUORISOTILA 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 3 3. Päähavainnot

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 17.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti,

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUKSET, VAIHE 2 VANTAANKOSKEN YLÄASTE ISONTAMMENTIE 15, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUKSET, VAIHE 2 VANTAANKOSKEN YLÄASTE ISONTAMMENTIE 15, VANTAA SISÄILMATUTKIMUKSET, VAIHE 2 VANTAANKOSKEN YLÄASTE ISONTAMMENTIE 15, VANTAA Sivu 1 / 15 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Päähavainnot kohteessa... 3 4. Mikrobitutkimukset...

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUKSET 21.5. 18.6.2013 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI

SISÄILMATUTKIMUKSET 21.5. 18.6.2013 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI SISÄILMATUTKIMUKSET 21.5. 18.6.2013 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI SISÄLLYS: Sivu 1 / 16 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Tutkimuksessa käytetyt

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSIÄ, VAIHE 2, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO

SISÄILMASELVITYKSIÄ, VAIHE 2, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO SISÄILMASELVITYKSIÄ, VAIHE 2, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO RAPORTTI Nro: 16137 Sivu 1 / 7 SISÄLLYS: SISÄILMASELVITYKSIÄ, VAIHE 2, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO 1. Yleistiedot tutkimuksesta...

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI

TUTKIMUSRAPORTTI, VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI TUTKIMUSRAPORTTI, 14.-28.5.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI Sivu 1 / 20 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja... 2 2. Yleistiedot tutkimuksesta...

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI

MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI Sivu 1 / 9 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja... 2 2. Tiivistelmä... 2 3.

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (8) Sisäilmari Oy Tatu Keinänen Kalkkipetteri 08700 LOHJA VOC-analyysi materiaalinäytteestä Asiakasviite: Näytteen kerääjät: Tatu Keinänen Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla,

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 246518 20.02.2014 1 (4) Vahanen Tampere Oy Pasi Wahlfors Tampellan Esplanadi 2 33100 TAMPERE VOC-analyysi ilmanäytteestä Asiakasviite: KPS3180/1 Näytteen kerääjät: Pasi Wahlfors

Lisätiedot

MUISTIO (RH %) ,5 vaalea liima, makea haju ,5 vaalea liima, makea haju

MUISTIO (RH %) ,5 vaalea liima, makea haju ,5 vaalea liima, makea haju MUISTIO 24.04.2017 /JLA T16058 Huutjärven koulu Huutjärventie 56 Pyhtää Mediateekin tutkimukset Huutjärven koulun Mediateekin 2037 tiloissa on koettu oireita. Tiloissa tehtiin tutkimuksia 30.3. ja 13.4.2017.

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA 203, VANTAA

SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA 203, VANTAA SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA 203, VANTAA LAUSUNTO Nro: 15072 Sivu 1 / 10 SISÄILMAN LAATUUN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ, JOKINIEMEN KOULU, VANHA RAKENNUS, LUOKKA

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

SEURANTATUTKIMUS ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2, HELSINKI

SEURANTATUTKIMUS ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2, HELSINKI SEURANTATUTKIMUS 2.1.- 7.3.2012 ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2, HELSINKI RAPORTTI Nro: 12014 Sivu 1 / 11 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Tietoja tutkittavasta kohteesta...

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus Tutkimusselostus 1 (3) UZIN PE 460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 21.9.2009 Betton Oy / Vantaa Juha Tamminen Vapaalantie 2 B 01650 VANTAA Uzin PE460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 1 Johdanto 1.1

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1331 14.2.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien- ja VOC-yhdisteiden

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 118/2013 Mika Laita Jyväskylä 2013 1 / 5 1. JOHDANTO Inex Partners Oy:n

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSET KOSKIKUJAN PÄIVÄKOTI KOSKIKUJA 7, VANTAA

SISÄILMASELVITYKSET KOSKIKUJAN PÄIVÄKOTI KOSKIKUJA 7, VANTAA SISÄILMASELVITYKSET 2.9.- 16.9.2013 KOSKIKUJAN PÄIVÄKOTI KOSKIKUJA 7, VANTAA Sivu 1 / 21 KOSKIKUJAN PÄIVÄKODIN TUTKIMUKSET SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 3 1.1. Kohde... 3 1.2. Tutkimuksen tilaaja...

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu HB Sisäilmatutkimus Oy 9.2.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 www.lifa.fi LAUSUNTO Vantaan Kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu Jouni Räsänen Kielotie

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI

SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI LAUSUNTO Nro: 15052 Sivu 1 / 14 SISÄILMASELVITYKSET, GESTERBYN KOULU, VILHONKUMMUNTIE 4, KIRKKONUMMI 1. Yleistiedot tutkimuksesta...

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Johdanto TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA Tutkimuksen

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

RAJATORPAN KOULUN SISÄILMATUTKIMUKSET

RAJATORPAN KOULUN SISÄILMATUTKIMUKSET RAJATORPAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET 28.4.2015-12.6.2015 RAPORTTI Nro: 15058 Sivu 1 / 30 RAJATORPAN KOULUN SISÄILMATUTKIMUKSET SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Osittainen kuntotutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa

Osittainen kuntotutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa Osittainen kuntotutkimus Hakunilan koulu Hiirakkotie 9 01200 Vantaa Lausunto 2 (10) 28.11.2014 Yleistä Kohde Hakunilan koulu Hiirakkotie 9 01200 Vantaa Tilaaja Vantaan kaupunki Maankäytön, rakentamisen

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01155-17 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy Toivo Koistinen Liinuminkatu 1 A 2 15860 Hollola Toivo Koistinen, VTT-O-185190-17 VTT Expert Services

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS 4.11.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

Tehtaanpuiston yläaste ja Vuosaaren lukio

Tehtaanpuiston yläaste ja Vuosaaren lukio 1 (13) Tehtaanpuiston yläaste ja Vuosaaren lukio TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen katselmus ja sisäilmaston laadun mittaus 3.2.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKRRakennuttaja 2 (13) HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus Ruukinkankaan koulu Ruukinkatu 5, Suomussalmi Tutkija Sotkamon Erikoispuhdistus Oy Sivu 1 / 4 MMMF-tutkimus Ruukinkankaan koulu, Suomussalmi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Vuokkoharjun koulu Kouluntie Kärkölä

Sisäilmatutkimus. Vuokkoharjun koulu Kouluntie Kärkölä Sisäilmatutkimus Vuokkoharjun koulu Kouluntie 18 16600 Kärkölä 2 Raportti Vuokkoharjun koulu 1290 1.3.2017 Jukka Koponen Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Vuokkoharjun koulun sisäilmatutkimus Aika

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET Lausunto 07.04.2014 Tilaaja Siikaisten kunta Tekninen johtaja Anne Järvenranta Toimeksianto Sisäilman seurantamittaukset.

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1238511 5.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151 Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Sisäilmamittaukset 02-04/2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston

Lisätiedot

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus-

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO

SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO RAPORTTI Nro: 16098 Sivu 1 / 10 SISÄLLYS: SISÄILMASELVITYKSIÄ, KOMEETAN KOULU, KOMEETANKATU 1, ESPOO 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Mällinkatu 1A 48600 Kotka 15.1.2018 Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T14054 6 TUTKIMUSRAPORTTI 1 / 5 SISÄLLYS

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Tutkimusmenetelmä. 1.1 Tehtävä. 1.2 Materiaali. Kati Alakoski Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja Helsinki

1 Johdanto. 2 Tutkimusmenetelmä. 1.1 Tehtävä. 1.2 Materiaali. Kati Alakoski Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja Helsinki Tutkimusselostus 1 (4) Weber.floor 4712 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 29.5.2013 Kati Alakoski SaintGobain Weber Oy Ab Strömberginkuja 2 00381 Helsinki Weber.floor 4712 haittaaineiden läpäisevyystutkimus

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS Mikkolan Koulu, Vantaa

SISÄILMATUTKIMUS Mikkolan Koulu, Vantaa Sivu 1/7 SISÄILMATUTKIMUS Mikkolan Koulu, Vantaa Lyyra-rakennus, Lyyranpolku 2, Vantaa Vega-rakennus, Venuksentie 2, Vantaa Tutkimukset kohteessa, näytteenottopäivä oli 20.6.2017 Tilaaja: Toimeksianto:

Lisätiedot

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: SAVILLA, talvi 2011 1/3 TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 21. 2.2011 Juuan kunta, tekniset palvelut Ari Jaaranen Poikolantie 1 Kohde: Tilaaja: Teollisuuskiinteistö, SAVILLA

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VIIALAN KESKUSKOULU LATTIAPÄÄLLYSTEIDEN VAURIOITUMISEN SELVITYS

TUTKIMUSSELOSTUS VIIALAN KESKUSKOULU LATTIAPÄÄLLYSTEIDEN VAURIOITUMISEN SELVITYS TUTKIMUSSELOSTUS VIIALAN KESKUSKOULU LATTIAPÄÄLLYSTEIDEN VAURIOITUMISEN SELVITYS Sisällys Tutkimusselostus 2 (17) 1 Yleistiedot... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tekijät... 3 1.4 Tehtävä...

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

RAPORTTI. Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie HELSINKI

RAPORTTI. Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie HELSINKI S i v u - 1 - RAPORTTI VOC-MITTAUKSET SISÄILMASTA JA LATTIAPINNOITTEISTA Itäkeskuksen lukio Kajaaninlinnantie 10 00900 HELSINKI 30.12.2010 RAPORTIN NUMERO: 21039 TILAAJA: Petri Sorola, PJS IV- ja sisäilmatutkimus

Lisätiedot

MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI

MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI 1(6) MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI Analyysiraportti 1916416 11.2.2016 2(6) 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA... 4 2.1 Tutkimusmenetelmä... 4 2.2 Tulos...

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO Sivunumero: 1/11 LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO SISÄILMANLAADUN MITTAUS Tutkimusselostus 15.11.2013 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/11 Kohde: Toimeksianto: LYCEIPARKENS SKOLAN

Lisätiedot