SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2012

2 SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1.1. LAKI- JA ASETUSPERUSTEET 1.2. SUUNNITELMAN TARKOITUS 1.3. KOHTEEN YLEISTIEDOT 1.4. LIITTYMINEN ALUEEN PELASTUSTOIMEEN 2. VAARATILANTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET 3. TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI JA SUOJAUTUMIS- MAHDOLLISUUDET 3.1 PALOTURVALLISUUS Tulipalojen ennaltaehkäisy Rakenteellinen paloturvallisuus Tuhopolttojen torjunta Palotarkastus Jälkivahinkojen torjunta 3.2. TYÖSUOJELU JA ENSIAPUVALMIUS Lääkkeet ja lääkitys Työtapaturmien vähentämisohjeita 3.3. RIKOSTEN EHKÄISY TIETOTURVALLISUUS Tietovuodon ehkäisyohjeita 3.5. KIINTEISTÖN HUOLTO 3.6 KOULUN TILAT JA OPETUSTILAT 3.7 KEITTIÖ JA RUOKAHUOLTO 3.8 PIHA-ALUE, KOULULIIKENNE, VÄLITUNNIT

3 4. TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILÖT 4.1. TURVALLISUUSKOULUTUS 5. TURVALLISUUSMATERIAALI 6. SUUNNITELMA TOIMINNASTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA 6.1. YLEISET TOIMINTAOHJEET ONNETTOMUUKSIEN VARALTA Hätäilmoitusohje Sisäiset hälytysjärjestelyt Rakennuksesta poistuminen Tiedottaminen onnettomuustilanteessa Vahingosta toipuminen 6.2. ONNETTOMUUSKOHTAISET TOIMINTAOHJEET Toimintaohje tulipalon sattuessa Toimintaohje tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa Toimintaohje sähkökatkon sattuessa Toimintaohje kaasuvaarassa Toimintaohje säteilyvaarassa Toimintaohje vesivahingon sattuessa 7. KOULURAKENNUKSEN YLEISÖTILAISUUDEN TAI TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUS 8. HÄIRINTÄ, EPÄASIALLINEN KÄYTTÄYTYMINEN, VÄKIVALLAN UHKA ( Toimintaohjeet ) 8.1..Väkivallan uhka 8.2.Toimintaohje väkivallan uhka 8.3 Työntekijään kohdistuvat uhkatilanteet LIITTEET: Hätäilmoitusohje Hätäilmoitus Sysmän yhteiskoulun kriisisuunnitelma Sysmän yhteiskoulun järjestyssäännöt Sysmän yhteiskoulun päihdetyön malli

4 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1.1. LAKI- JA ASETUSPERUSTEET Jokainen on mahdollisuuksiensa mukaan velvollinen valvomaan, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon tai muun onnettomuuden ehkäisemiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä ( Pelastuslaki 24). Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on velvollinen varautumaan asianomaisessa kohteessa olevien henkilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät (Pelastuslaki 8). Asetuksessa säädettävän rakennuksen omistajan ja haltijan, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittajan, viraston, laitoksen ja yhteisön on laadittava suunnitelma 8 :ssä tarkoitetuista toimenpiteistä (Pelastuslaki 9). Turvallisuussuunnitelma ( Pelastusasetus 10) Pelastustoimilain 9 :n 3 momentissa tarkoitetussa suunnitelmassa on selvitettävä: 1) vaaratilanteet ja niiden vaikutukset; 2) toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumismahdollisuudet; 3) suojeluhenkilöstö, sen varaaminen ja koulutus sekä muun henkilöstön perehdyttäminen suunnitelmaan; 4) käytettävissä oleva suojelumateriaali; sekä 5) toimintasuunnitelma erilaisissa vaaratilanteissa. Suunnitteluvelvollisuus ( Pelastusasetus 11) Pelastustoimilain 9 :n 3 momentissa tarkoitettu suunnitelma on laadittava seuraavia kohteita varten: 1) 14 :n 1 momentissa tarkoitettuihin palotarkastuskohteisiin; 2) muihin yrityksiin, laitoksiin ja vastaaviin kohteisiin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden henkilöiden määrä on yleensä 30; 3) asuinrakennuksiin tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla oleviin rakennusryhmiin, joissa on yhteensä vähintään viisi asuinhuoneistoa. Jos samassa rakennuksessa on upeampia suunnitelman laatimiseen velvoitettuja, rakennuksen omistaja tai hänen edustajansa ja huoneoston haltija huolehtivat yhteistyössä rakennuksessa yhteisesti tarvittavien toimenpiteiden suunnittelusta, jollei muuta ole sovittu. Suunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava kunnan pelastusviranomaiselle kunnan antamien ohjeiden mukaisesti sekä tiedotettava siitä asianomaisen kohteen asukkaille, työntekijöille ja muille, joiden on osallistuttava suunnitelman toimeenpanoon. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla.

5 1.2. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tehtävänä on suojata Sysmän yhteiskoululla työskentelevä henkilöstö, oppilaat, ympäristö ja omaisuus erilaisten vaarojen varalta. Tavoitteena on, että haitta ja vaaratekijät tunnistetaan, arvioidaan sekä suunnitellaan ennakoivat toimenpiteet. Lisäksi luodaan suunnitelma siitä miten vaaran torjuminen ja pelastustoimenpiteet voidaan tarpeen vaatiessa toteuttaa tehokkaasti ja nopeasti. 1.3 KOHTEEN YLEISTIEDOT SYSMÄN YHTEISKOULU Peltotie 3 / Kolulutie Sysmä Puhelin: Kanslia Anne Saarinen Rehtori Sirpa Eskola-Levänen Opettajainhuone Kiinteistönhoitaja Arto Rilasmaa Ruokala Kiinteistön rakenne ja henkilöstö: Rakennuksia tontilla: 3 kpl Varsinainen koulurakennus (betonia) ja puukoulu Kerroksia: Koulurakennuksessa 3 + kellarikerros ja puukoulussa 2 Luokkahuoneita: Koulurakennuksessa 11 kpl Puukoulussa 7 kpl Muut tilat: Juhlasali, Pukuhuoneet Opettajien huone Ruokala, Jakelukeittiö Kansliatilat Kirjasto, Oppilaskunnan huone Pienisali Opinto-ohjaajan huone Koulukuraattorin huone Henkilömäärä: Opettajia n. 20 Oppilaita n. 200 Muu henkilöstö n.10

6 1.4. LIITTYMINEN KUNNAN PELASTUSTOIMEEN Nimi: Päijät-Hämeen pelastuslaitos Osoite: Saimaankatu Lahti Puhelin Poikkeusolojen johtokeskus ja lähin paloasema: Nimi: Sysmän paloasema Osoite: Keskustie Sysmä Puhelin: Toiminta-aika: 10 min Lähin hälytin: Paloasema, kuuluvuus riittävä Palopäällikkö: Markku Numminen Päivystys: Heinolan paloasema Palotarkastukset: Markku Numminen Suuronnettomuuksien johto- ja kokoontumispaikka: Nimi: Sysmän paloasema Osoite: Keskustie Sysmä Ensiapu ja sairaanhoito: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Osoite: Keskussairaalankatu Lahti Puhelin: Terveysasema: Sysmän terveysasema Osoite: Leppäkorventie Sysmä Puhelin:

7 2. VAARATILANTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET Arvioidaan mahdolliset yrityksen sisäiset ja ulkoiset vaaratekijät, jotka edellyttävät ennakkosuunnittelua ja varautumista sekä joihin tällä suunnitelmalla varaudutaan, esim. tulipalovaarat ja palovaaralliset kohteet, tapaturmanvaarat, vaaraa aiheuttavat kemikaalit ja aineet, rikollinen toiminta, tekniset häiriöt, tietoturvallisuus. Vaaranarviointi voidaan tehdä käyttäen riskianalyysiä ja erilaisia riskilaskelmia. Vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista oleva asetus ( 59,1999 ), määrää mm. tekemään riskiarvioinnin ja laatimaan sisäisen pelastussuunnitelman, jos käsittely tai varastointi on laajamittaista, kemikaalien määrät on asetuksen liitteessä. Palovaaralliset kohteet Tapaturmanvaarat Vaaralliset aineet Tekniset häiriöt Rikollinen toiminta Tietoturvavaarat Ei erityistä normaalitilanteessa Ei erityistä normaalitilanteessa Ei kiinteistössä Ei aiheuta erityistä vaaraa Ei aiheuta erityistoimenpiteitä Hallinnassa

8 3. TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI JA SUOJAUTUMIS- MAHDOLLISUUDET 3.1. PALOTURVALLISUUS Vastuuhenkilö: kiinteistönhoitaja Arto Rilasmaa 3.11 Tulipalojen ennaltaehkäisy Järjestys ja siisteys: - ylimääräinen palokuorma poistettu - roskat ja jätteet niille varattuun lukittuun paikkaan - jäteastiat muovisia, kannellisia - kulkutiet ja uloskäytävät pidetään vapaina Tulityöt yms: - tulityöt, suojeluohjetta noudatettava - tulitöitä valvotaan ja vartioidaan - lupakaavakkeet täytetään - tulityötekijöillä on tulityökortti - kynttilöitä ei polteta Palavat aineet: ei ole kiinteistössä Koneet ja laitteet - laitteet ja koneet turvallisuusmääräysten mukaiset - sähkölaitteet määräysten mukaiset - huolehditaan laitteet pois päältä - kuumentuvissa sähkölaitteissa riittävät suojaetäisyydet Poistumistiet: - poistumistiet merkitty - poistumistiet pidetään vapaana - tutustu ennakolta poistumisteihin, poistumisohjeet - säännölliset pelastusharjoitukset Alkusammutuskalusto: - käsisammuttimet paikoillaan, tarkastettu ja huollettu - pikapalopostit kunnossa - käsisammuttimien ja pikapalopostien edustat vapaana - tutustutaan ennakolta sammuttimien käyttöön, koulutus

9 3.1.2 Rakenteellinen paloturvallisuus Rakennusten paloluokat P2 Kivikoulu, P3 Puukoulu Turva- ja merkintävalaistus Kunnossa Rakennusten poistumistiet Varapoistumistiet, hätäpoistumistiet, poistumisohjeet vaaran uhatessa Kokoontumispaikka Rakennusten suojaustasot Alkusammutuskalusto Sammutuslaitteisto Ilmastointi ja savunpoisto Tupakointi Olavin toimintakeskuksen piha-alue ( Uotintie 7 ) Alkusammutuskalusto,kameravalvonta Käsisammuttimia, sammutuspeite, Palopostit ja alkusammuttimet Hätäpysäytin, sähköpääkeskus Kielletty koulualueella Tuhopolttojen torjunta Vastuuhenkilöt: Vartiointijärjestelyt Kulunvalvonta Lukitus ja murtosuojaus Jätteiden säilytyspaikat Kiinteistön hoito Kiinteistönhuolto Kameravalvonta Lukot Asianmukaiset Palotarkastukset Lakisääteinen palotarkastus tehdään kerran vuodessa. Palotarkastukseen osallistuvat: Palotarkastaja Kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoidon vastuuhenkilö

10 3.1.5 Jälkivahinkojen torjunta Jälkivahinkojentorjunnan tavoitteena on ehkäistä vahinkojen syntymistä, rajoittaa ja minimoida syntyneiden vahinkojen vaikutuksia sekä saattaa tilanne mahdollisimman nopeasti ennalleen. Toimenpiteet riippuvat kulloisenkin tilanteen vaatimuksista TYÖSUOJELU JA ENSIAPUVALMIUS Työsuojelupäällikkö Urho Papinniemi Työsuojeluvaltuutetut Eila Harmaala ja Juha Koli Työsuojelun toimintaohjelma Voimassa oleva Ensiapukoulutus Riittävä ensiapukoulutus henkilöstöllä Lääkkeet ja lääkitys Tiedot lapsen jatkuvaa lääkitystä vaativista sairauksista ja lääkkeistä annostusohjeineen kirjataan oppilaan terveyskorttiin. Oppilaille ei anneta lääkkeitä ilman erityisohjeita. Hätätapauksissa ja esim. vaarallisen allergisen reaktion ilmetessä otetaan yhteys hätäkeskukseen ( Hätänumero 112 ). Koululla tulee olla lukollinen, asianmukaisesti varustettu lääkekaappi sekä ensiapuvälineet. Retkille ja koulun ulkopuolisiin tapahtumiin otetaan mukaan erillinen ensiapulaukku Työtapaturmien vähentämisohjeita - vastuuhenkilöt valittu ja koulutettu - henkilöstön työopastus ja perehdytys tehtäviinsä - työpaikka hyvässä järjestyksessä - työvälineet tarkoituksen mukaisia ja hyväkuntoisia - tarvittavat suojalaitteet ja suojaimet - riittävä valaistus - ensiapukoulutus järjestetty ja koulutettu riittävästi - työterveyshuolto järjestetty - ensiapuvälineitä riittävästi - piha-alueet kunnossa, liukkautta torjutaan riittävästi - vaara-alueet merkitty

11 3.3. RIKOSTEN EHKÄISY Vaaratekijöinä mm. ilkivalta, väkivalta, murrot, tuhopoltot, pommiuhka - lukitukset riittävän vahvoja - kattoikkunat ja muut aukot suojattu - avainten säilytys luotettava - avainvastuuhenkilö nimetty - avainten luovutus kontrolloitu - rikosilmoitusjärjestelmä 3.4 TIETOTURVALLISUUS Koulun tietotoiminnat voi jakaa paperilla tapahtuvaan hallinnointiin ja toisaalta atktoimintaan. Kansliassa on sekä kirjallista että sähköistä materiaalia, jota koskee salassapitovelvollisuus. Esim. henkilörekisterit täytyy pitää poissa asiaankuulumattomien ulottuvilta. Koulun toiminnalle on olennaista jatkuvuus. Pienikin häiriö tietojenkäsittelyssä aiheuttaa suurta hankaluutta, ja häiriön aiheuttajasta riippumatta toiminnan saattaminen ennalleen voi kestää pitkään. Tänä aikana kanslian työskentely lamautuu suurimmaksi osaksi. Toiminnan jatkuvuus pyritään varmistamaan ennalta ehkäisevillä turvatoimilla. Tietoturvaan kuuluu myös suullinen tietoturvallisuus sekä asiakaspalvelussa että sisäisessä tiedonvälityksessä. TURVATOIMET - Tietojenkäsittelyn kehittäminen ja ylläpito - Tiedot ovat yhtäpitäviä, oikeita ja ajan tasalla. - Tiedot ja palvelut ovat niiden käytettävissä, joilla on siihen oikeus. - Henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Jokainen noudattaa tietoturvallisuudesta annettuja ohjeita ja vastaa omalta osaltaan tietoturvallisuuden toteuttamisesta. - Asiakirjat säilytetään lukitussa toimistotilassa, jonne pääsee vain yleisavaimella.

12 Tietovuodon ehkäisyohjeita Luottamuksellisen ja salaisen tiedon tietovuodon ehkäisy: - posti aina henkilön nimellä - ei keskustella julkisella paikalla tai liikennevälineissä - ei keskustella puhelimessa - varmistetaan ettei papereita jää kopiokoneeseen - asiapapereita säilytetään lukitussa kaapissa - kuljetettaessa asiakirjoja, niistä pidetään erityistä huolta - tuhotaan huolellisesti - ei lähetetä sähköpostissa, sähköpostina käytetään vain työnantajan sähköpostia ( ei esim Gmail tms. ) ATK-tietovuodon ehkäisy: - vaihda salasana vähintään kerran kuukaudessa - jos laitat salasanan paperille, säilytä sitä lukitussa kaapissa - älä anna toisen nähdä tietoja ruudulta - säilytä varmuuskopiot, muistitikut lukitussa kaapissa - älä pidä suojaamattomalla kiintolevyllä salaisia tai luottamuksellisia tietoja - kannettavista tietokoneista ja tietolevyistä pidetään erityistä huolta, esimerkiksi laitteita ei jätetä autoon - suojaa muistitikku, jos mahdollista - lukitse tietokone, kun poistut sen välittömästä läheisyydestä 3.5. KIINTEISTÖN HUOLTO Kiinteistön turvallisuudesta vastaavat rehtori ja kiinteistönhoitaja yhdessä teknisenpalvelukeskuksen kanssa. Kiinteistönhoito Kiinteistön siivous ja puhtaanapito Säkönjakelu ja sähköverkko Sähköpääkeskus Lämmitysjärjestelmä Vesi- ja viemärijärjestelmät Veden pääsulkujen sijainti Ilmastointi Ilmastoinnin hätäpysäytys Ilmastoinnin puhdistus Jätehuolto ja ongelmajätteet Turvamerkit ja turvavalaistus Arto Rilasmaa Tekninen palvelukeskus, ostopalvelut Vattenfall Ruokalan käytävä, pohjakerros Kaukolämpö Sysmän kunnan vesi- ja viemärijärjestelmät Suksivarasto, pohjakerros Koneellinen poisto- ja tuloilma Sähköpääkeskus, ruokalan käytävä 5 vuoden välein Mape OY Kiinteistönhoito

13 3.6 KOULUN TILAT JA OPETUSTILANTEET Onnettomuusvaaran sisältävien opetustilojen ja tilanteiden riskit on arvioitu ja niitä koskevat turvallisuusohjeet ja määräykset käydään oppilaiden kanssa säännöllisesti läpi. Opetuksessa käytettävät välineet ja laitteet ovat kunnossa ja niiden turvallisuus tarkastetaan säännöllisesti. Lisäksi opetustilat, jotka sisältävät arvokasta omaisuutta tai vaarallisia koneita, laitteita tai kemikaaleja pidetään lukittuina ja suojattuina. Koulun fyysiset olosuhteet ovat kunnossa ja tarjoavat näin terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön. Opetustilat ja yhteiset tilat kuten käytävät, aulat, portaat, kulkutiet ovat järjestyksessä ja kunnossa. Muualla kuin koulutiloissa tapahtuva opetus arvioidaan mahdollisten onnettomuus- ja vaaratilanteiden kannalta erityisen huolellisesti. Erityisvaarat tunnistetaan, arvioidaan ja ne pyritään ennaltaehkäisemää mahdollisimman tehokkaasti. Toiminnan turvaamiseksi laaditaan tapahtumakohtainen turvallisuussuunnitelma. 3.7 KEITTIÖ JA RUOKALA Keittiössä on sammutuspeite ja käsisammuttimet. Keittiön rasvasuodattimet,- erottimet ja ilmastointilaitteisto pidetään kunnossa ja puhdistetaan määräysten ja huoltoohjelman mukaisesti. Käytettävät koneet ja laitteet ovat työ- ja sähköturvallisia. Kulkutiet ja lattiat pidetään puhtaina ja esteettöminä. Ruuanvalmistushenkilökunnalle on annettu selkeät ohjeet ruokien valmistuksesta, hygieniasta, häiriötilanteiden varajärjestelmistä, koneiden ja laitteiden oikeista ja turvallisista käyttötavoista, työturvallisuudesta sekä oman terveyden tunnistamisesta ja siitä huolehtimisesta. Keittiön henkilökunta osaa antaa oikeaa tietoa tuotteista ja niiden raaka-aineista. Koulun keittiössä on kirjallinen elintarvikealan toimijan laatima omavalvontasuunnitelma, jonka avulla voidaan tunnistaa toiminnan riskikohdat. Suunnitelma pidetään ajan tasalla ja säilytetään toimintayksikössä. Elintarvikkeita käsitellään, säilytetään ja kuljetetaan niin, ettei laatu vaarannu eikä lämpöketju katkea. Ruokamyrkytystä epäiltäessä otetaan välittömästi yhteys lääkäriin tai terveydenhoitajaan.

14 3.8 PIHA-ALUE, VÄLITUNNIT, KOULULIIKENNE Välituntivalvonta on määrällisesti ja laadullisesti riittävää ja tehokasta huomioiden tilapäiset ennalta arvaamattomat riskit. Valvojat tietävät vastuunsa vahinkojen estämisessä ja osaavat toimia oikein vahingon tapahtuessa. Pihalla olevien urheiluvälineiden ja kalusteiden kunto tarkastetaan säännöllisesti ja ne kunnostetaan tarvittaessa välittömästi. Vaaralliset paikat koulun pihalla ja lähietäisyydellä on tunnistettu ja oppilaiden kanssa on sovittu turvallisuussäännöt ja tarvittavat suojaustoimet on toteutettu. Mahdolliset piilopaikat ja niihin liittyvät vaarat on tiedostettu. Koulun alueen liikennejärjestelyt sekä pysäköinti- että pysähtymisalueet ovat toimivat ja turvalliset. Koulualueen ulkopuolisiin oppimistilanteisiin liittyvään matkaturvallisuuteen kiinnitetään riittävää huomiota ja liikutaan annettujen turvallisuusohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti. 4. TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILÖT Koulun turvallisuudesta vastaa koulun ylin johto yhdessä ylläpitäjän kanssa. Jokaisella koulun työntekijällä ja oppilaalla on velvollisuus ylläpitää turvallisuutta parhaansa mukaan. Riskitietous ja taito toimia oikein hätätilanteessa on välttämätön osa turvallisuuskulttuuria TURVALLISUUSKOULUTUS Turvallisuushenkilöstö on varattava ja koulutettava tehtäviin sekä koko henkilöstö perehdytettävä suunnitelmaan.

15 4.1. Turvallisuushenkilöstön koulutus Ensiapukoulutus annetaan Suomen Punaisen Ristin tai oman työterveyshoitajan järjestämillä kursseilla. Koulutusta tulisi antaa riittävälle määrälle ( 5 % ) henkilöstöstä ja koulutus on ylläpidettävä kertaamalla kolmen vuoden välein. Työsuojelukoulusta antavat työsuojeluviranomaiset ja muut alan yhteisöt. Koko henkilöstölle annetaan alkusammutuskoulutus ja toimintaohjeet hätätilanteita varten. Uudet työntekijät saavat turvallisuuskoulutuksen perehdyttämiskoulutuksen yhteydessä. 5. TURVALLISUUSMATERIAALI Turvallisuusmateriaalin hankinnasta vastaa: Kiinteistön omistaja ja haltija on onnettomuuksien varalta velvollinen hankkimaan ja pitämään kunnossa sammutus- ja pelastuskalustoa sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään tai kunnan paloviranomainen yksittäisen kohteen osalta määrää. Työturvallisuuslaki velvoittaa työantajan hankkimaan ensiapuja sidostarvikkeita, sekä tarvittavia lääkkeitä. TÄRKEIMPIÄ TURVALLISUUSVÄLINEITÄ Sammutusvälineet pikapalopostit käsisammuttimet (jauhe- ja neste) sammutuspeitteet Lääkintävälineet lääkkeet siteet Viestivälineet kaiutin puhelinkalusto näyttötaulut

16 6. SUUNNITELMA TOIMINNASTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA Laaditaan toimintaohjeet erilaisten onnettomuuksien varalta. Jokaisen työntekijän täytyy tietää, mitkä ovat hänen välittömät tehtävänsä onnettomuustilanteissa YLEISET TOIMINTAOHJEET ONNETTO- MUUKSIEN VARALTA Hätäilmoitusohje ( Liite 1 ) Uhkan havaitsija tekee hätäilmoituksen soittamalla yleiseen hätänumeroon 112 Hätäilmoitusohje: Kerro kuka olet, mitä on tapahtunut, missä on tapahtunut, onko ihmisiä vaarassa, vastaa kysymyksiin, älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan. Yleinen hätäilmoitus- ja hälytystoiminta on esitetty kaikissa yleisissä puhelinluetteloissa, joista näkee myös alueen varanumerot Sisäiset hälytysjärjestelyt Hätätilanteen sattuessa hälytä apua puhelimella numerosta 112. Kerro kuka olet ja mistä soitat. Mitä on tapahtunut? Missä on tapahtunut? Onko joku vaarassa tai loukkaantunut? Vastaa kysymyksiin lyhyesti ja tarkasti. Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan. Suorita ilmoitus keskusradiolla kansliasta tai opettajienhuoneesta kaikkiin luokkiin, että koululla on hätätilanne. Varmista hälytyksen perillemeno "ovelta ovelle" periaatteella. Selosta tilanne rauhallisesti saapuvalle pelastushenkilöstölle. Hätätilanteen sattuessa toimintaa johtaa REHTORI, hänen sijaisensa tai hälytyksen tehnyt henkilö, siksi kunnes pelastushenkilöstö saapuu paikalle ja vastuu toiminnan johtamisesta siirretään heille.

17 Rakennuksesta poistuminen Koulu tyhjennetään oppilaista välittömästi käyttämällä normaaleja kulkureittejä, jos se suinkin on mahdollista. Hätätapauksissa käytetään VARATIETÄ tai HÄTÄPOISTUMISTIETÄ. Poistuminen tapahtuu annettujen ohjeiden mukaisesti. Opettaja poistuu viimeisenä ja tarkistaa, että kaikki ovat poistuneet luokasta ja ympäröivät ovet ja ikkunat on suljettu. Luokka kokoontuu välittömästi tarkistusta varten Olavin toimintakeskuksen eteen ( Uotintie 7 ), josta tarvittaessa siirrytään sisätiloihin Tiedottaminen onnettomuustilanteessa Tärkeimmät yhteystiedot on koululla selkeästi näkyvillä ja nopeasti saatavilla. Yksiköissä huolehditaan tietojen päivittämisestä. Yksittäistä oppilasta koskevassa häiriötilanteessa tiedottamisesta vanhemmalle/ huoltajalle huolehtii luokanvalvoja tai opettaja. Laajemmassa häiriötilanteessa tiedottamisesta vastaa koulun rehtori tai sivistys-toimenjohtaja yhteisessä tiedotustilaisuudessa. Pelastustoimen tai poliisin apua vaativassa tilanteessa tiedotusvastuu on tilannetta johtavalla henkilöllä. Epidemiaa koskevassa tapauksessa tiedottamisesta vastaa terveysviranomainen Vahingosta toipuminen Vahingot selvitetään ja arvioidaan tarvittaessa asiantuntijoiden avulla. Henkilöstö arvioi yksikön esimiehen johdolla koulun toiminnalle tapahtumasta aiheutuvat haittatekijät ja niiden seuraukset. Apuna voidaan käyttää työterveyshuoltoa, teknistä palvelukeskusta, vakuutusyhtiötä jne. Tehdään suunnitelma korjaustoimenpiteistä sekä jatkotoimista.

18 6.2. ONNETTOMUUSKOHTAISET TOIMINTAOHJEET Ohessa esimerkkejä toimintaohjeista yleisimmissä vaara- ja onnettomuustilanteissa Toimintaohje tulipalon sattuessa Pelasta: pelasta itsesi ja vaarassa olevat varo hengittämästä savua (erittäin myrkyllistä) ohjaa oppilaat lähintä poistumistietä ulos mene kokoontumispaikkaan Ilmoita: soita yleiseen hätänumeroon 112 kerro kuka olet, missä palaa, osoite ja kerros, mikä palaa ja onko ihmisiä vaarassa älä katkaise puhelua ilman lupaa Sammuta: ota lähin sammutin ja aloita sammutustyö heti (älä vaaranna henkeäsi) ei vettä sähköjännitteisiin kohteisiin eikä nestepaloihin aloita liekkien edestä, jatka taakse, alhaalta ylös ja levitä aine edestakaisella liikkeellä liekkien juureen lopeta ruiskutus liekkien kadotessa Ehkäise: rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet ja ikkunat poista lähellä olevat tulenarat esineet, syttyvät aineet suojaa arat ja tärkeät koneet ja laitteet vesi- yms. vaurioilta Opasta: järjestä palokunnan opastus paikalle ole palokunnan apuna Jälkivahinkojen torjunta: huolehdi jälkivartioinnista tuuleta tilat siivoa ja raivaa tilat poista sammutusvesi ja jauhe tarkkaan kuivaa tilat huolellisesti suuremmat vahingot hoitaa ammattihenkilöstö

19 Toimintaohje tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa Tee nopeasti tilannearvio: - selvitä mitä on tapahtunut - onko potilas hereillä - hengittääkö, toimiiko sydän Käynnistä potilaan ensiapu Pienet vammat voit hoitaa itse paikan päällä Käytä ensiapukaapin välineistöä ja tarvikkeita Pyydä apua ensiaputaitoisilta Suuremmissa vammoissa tai vakavissa sairastapauksissa tee hätäilmoitus Yleinen hätänumero 112 Hätäilmoitusta tehdessä kerro: - mitä on tapahtunut (mahdollisimman tarkkaan) - osoite ja kerros - milloin - miten opastus tapahtuu - kuka olet Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat siihen luvan Järjestä selkeä opastus paikalle Älä jätä potilasta yksin Opettele henkeä pelastavat ensiaputoimenpiteet

20 Toimintaohje sähkökatkon sattuessa Sähkökatko ei normaalioloissa kestä tunteja kauemmin, tyypillinen sähkökatko on minuuttien luokkaa, koska virtaa pyritään syöttämään kiertoteitse vikakohdan ohi. Tilanne aiheuttaa suurimmat vahingot tietojärjestelmille, joita ei oltu tallennettu. Ilmastointi pysähtyy. Valaistusongelmat tulevat korostetusti esille tiloissa joissa ei ole ikkunaa. Jos sähkökatko kestää kauan koko toiminta voidaan joutua keskeyttämään. Kiinteistöissä on yleensä varajärjestelmä ainakin merkkivaloille, jotka jäävät palamaan vaikka sähkö katkeaa. ATK-järjestelmiä on yleensä varmennettu sähkökatkon varalle. Varmista sähkökatkon varalle: - valmistele varavalaistus ja huolehdi turvavalaistuksen kunnosta - varmista tietojärjestelmät - suunnittele toiminta siten, että haitta on mahdollisimman pieni Jos sähkö katkeaa: pysy rauhallisena, varavalaistus jää palamaan älä raavi tikkuja (palovaara), sytytä taskulamppu, jonka paikka tulee olla tiedossasi älä soita turhia puheluita, silla linjat saattavat ylikuormittua kytke virta pois sellaisista laitteista, jotka voivat vahingoittua virran kytkeytyessä niihin uudelleen jos toimintaa ei voida jatkaa, yrityksen johto ja esimiehet antaa tarvittavat lisäohjeet Toimintaohje kaasuvaarassa Vaarallisilla aineilla ymmärretään kemikaaleja, jotka ovat joko terveydelle tai ympäristölle vaarallisia sekä palavia nesteitä ja räjähdysvaarallisia aineita. Aineiden olomuoto voi olla kiinteä, kaasumainen tai neste. Onnettomuustilanteessa vaaralliset aineet voivat syttyä, räjähtää ja kehittää myrkyllisiä kaasuja, jotka ovat yleensä kaasuina ilmaa raskaampia. Vaikka kohteessa ei normaalisti käytettäsikään kaasuja, mutta esim. korjaustöissä voidaan käyttää kaasuja, jotka ovat räjähdysvaarallista tai edistävät voimakkaasti palamista, jos niitä pääsee ilmatilaan. Tulipaloissa saattaa syntyä myös vaarallisia kaasuja, joiden väri on yleensä kellertävä.

21 Pelastusviranomaiset antavat suojautumisohjeita radiossa sekä paikallisesti kaiuttimilla. Yleinen vaaramerkki voi tarkoittaa myös kaasuvaaraa. TOIMINTAOHJEET SISÄISESSÄ KAASUVAARASSA: Jos sisätiloissa on esim. neste- tai asetyleenikaasun hajua: varo liekkiä tai kipinää, joka voi sytyttää kaasun räjähdysmäisesti poistu tiloista heti ja käske myös muita poistumaan heti suorita hätäilmoitus numeroon 112 ohjaa pelastusviranomaiset kohteeseen pelastusviranomainen mittaa kaasupitoisuuden ja tuulettaa tilat happikaasu on myös vaarallinen, edistää voimakkaasti palamista (voi olla myös hajustettu) TOIMI NÄIN KAASUVAARAN UHATESSA ULKOPUOLELTA: Jos olet sisällä: pysy sisällä ja kutsu ulkona olevat sisälle älä mene kellariin tai väestönsuojaan sulje ikkunat, ovet ja ilmastointi avaa radio ja kuuntele ohjeita älä käytä puhelinta, jotta et tukkisi linjoja jos tarvitset välitöntä apua, soita yleiseen hätänumeroon 112 jos sisällä tuntuu kaasun hajua, kostuta kangas ja hengitä sen läpi, jolloin kangas suodattaa ilmaa, älä käytä sähkö- tai muita laitteita jotka voivat sytyttää kaasun älä lähde omatoimisesti ulos, voit joutua matkalla vaaraan jos alue joudutaan tyhjentämään, antavat viranomaiset siitä ohjeet radiolla tai kuulutusautoilla Jos olet ulkona: mene heti sisälle ja neuvo muitakin tekemään niin toimi, kuten edellä on neuvottu Jos joudut ulkona yllättäen kaasupilveen: älä juokse, hengitä nenän kautta ja suojaa hengitysilma esim. nenäliinalla pyri pääsemään sisälle nopeasti jos et heti pääse sisälle pyri poistumaan sivutuuleen, jonka suunnan voit todeta monella tavalla älä mene alaviin maastonkohtiin, vaan pyri korkeammalle paikalle jos olet autossa, sulje ilmanvaihto ja pyri pois kaasupilvestä, kuuntele autoradiota Myrkkytietokeskus: puhelin (09)

22 6.2.5 Toimintaohje säteilyvaarassa Radioaktiivinen laskeuma voi syntyä vakavasta ydinvoimalaitosonnettomuudesta, ydinonnettomuudesta ta ydinräjäytyksestä. Säteilyturvakeskus valvoo jatkuvasti radioaktiivista säteilyä. Radioaktiivisen säteilyn vaikutus toimintaan Laskeuma saastuttaa kaikki paikat, jotka normaalistikin joutuvat vesisateelle ja pölylle alttiiksi. Lisäksi on vaara, että säteilevä pöly pääsee ilmastoinnin kautta sisätiloihin. Voimakkaan laskeumavaiheen ajaksi joudutaan työskentely keskeyttämään, tällöin on suojattava mm. ilmastoinnin sisäänotto. On varauduttava seuraaviin toimenpiteisiin: - jatketaanko toimintaa vai keskeytetäänkö työt - ketkä siirtyvät koteihinsa ja suojautuvat siellä - mitattava saatua säteilyannosta, koska henkilön saaman säteilyannoksen ylittyessä joudutaan hänet vaihtamaan - ketkä jäävät tarvittaessa jatkamaan toimintaa ja pitämään huolta toiminnasta - varattava suojavaatetus ihon suojaamiseksi ja pesun helpottamiseksi - varattava suojanaamari hengityksen suojaamiseksi - varattava ilmastoinnin suodattimia Radioaktiivisen säteilylaskeuman uhatessa pelastusviranomainen antaa säteilyvaroituksen. Säteilyvaroitus edellyttää sisälle suojautumista. Tieto varoituksesta sekä ohjeet suojautumisesta annetaan: - yleisenä vaaramerkkinä kunnan ja koulun hälytysjärjestelmien kautta - yleisradion välittäminä pelastusviranomaisen hätätiedotteina radion kautta Toiminta vesivahingon sattuessa - Suljetaan välittömästi kiinteistön päävesisulku - Päävedensulun sijainti: Lämmönjakohuoneessa (pannuhuone) kellarissa Ilmoitus vesivahingosta on aina tehtävä viipymättä kiinteistönhoitajalle tai kiinteistön päivystäjälle.

23 7. KOULURAKENNUKSSA JÄRJESTETTÄVÄT TILAISUUDET JA TILAPÄINEN MAJOITUSKÄYTTÖ Oppilaitoksen tiloissa tapahtuvaa yleisötilaisuutta tai tilapäismajoitusta varten on syytä laatia erillinen pelastussuunnitelma, josta käy tapahtuman turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Lisäksi toiminnasta käytännössä vastaavat henkilöt on syytä perehdyttää pelastussuunnitelmaan sekä koulun tiloihin jo ennakolta. Tilapäismajoituksen ja tapahtuman turvallisuudesta vastaa toiminnan järjestäjä. Tilapäismajoituksessa toimitaan tarvittaessa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa yhteistyössä pelastussuunnitelmassa olevien ohjeiden mukaisesti. Tilapäismajoituksen sekä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma: - tilaisuuden johto ja johtamissuunnitelma - nimet ja yhteystiedot - tilaisuuden nimi, paikka, ajankohta, osallistujamäärä sekä kesto - tapahtuman luonne- suunnitelma pelastustehtävien toteuttamiseksi - kulkutiet, opastus, kielletyt alueet, pysäköinti - suunnitelma hälytyksen antamisesta ja toteuttamisesta - majoitustapahtumassa nimilistat majoitustilan seinälle - valvonnan järjestäminen, valvontavuorot, vieraiden tunnistaminen - majoituksen valvontapisteet, kulunvalvonta Koulun juhlat: - nimetään juhlien turvallisuusvastaava - tehdään turvallisuustarkastus sekä pelastussuunnitelma - pelastus-, sammutus- sekä ensiapuvalmiutta lisätään tilaisuuden ajaksi - tarkastetaan poistumisreittien kunto sekä opasteet - elävää tulta ei käytetä koulun juhlissa - turvallisuustarkastuksen määrittämää juhlatilan suurinta henkilömäärää ei ylitetä 8. HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU Rehtorin ja koulun työntekijöiden on puututtava heti asiaan, kun huomataan häirintää tai epäasiallista käyttäytymistä työyhteisössä. Sysmän kunnan toimintaohje häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen selvittämiseksi.

24 8.1 VÄKIVALLAN UHKA Väkivallalla tarkoitetaan henkilöön kohdistuvaa sanallista nimittelyä, arvostelua, uhkailua sekä fyysistä väkivaltaa kuten tönimistä, liikkumisen estämistä, lyömistä ja päällekarkaamista. Väkivalta- ja uhkatilanteita ovat mm. solvaaminen, huutaminen, tavaroiden heitteleminen, paikkojen rikkominen, töniminen, potkiminen, raapiminen sekä vakavampina kiinnikäyminen ja aseella uhkaaminen. Sanalliset uhkatilanteet voivat tapahtua kirjallisina viesteinä, ääniviesteinä paikan päällä tai apuvälineen välityksellä. Yhä useampi henkilö joutuu työssään väkivallan tai väkivallan uhan kohteeksi. Väkivaltatilanteilla on merkittäviä vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja työkykyyn, vaikka vain pieni osa niistä aiheuttaa fyysisiä vammoja. Tilanteiden seurauksena hänelle voi syntyä henkistä väsymystä, avuttomuutta, pelon tunteita ja työssä viihtymättömyyttä. Työturvallisuuslain 27 mukaan, työssä johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työ ja työolosuhteet on järjestettävä siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta. Tällöin työpaikalla on oltava väkivallan torjumiseen tai rajoittamiseen tarvittavat asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen. Tällaista työtä ja työpaikkaa varten työantajan on laadittava menettelytapaohjeet, jossa kiinnitetään huomiota ennalta uhkaavien tilanteiden hallintaan ja toimintatapoihin, joilla väkivalta- tilanteiden vaikutukset työntekijän turvallisuuteen voidaan torjua tai rajoittaa. VAAROJEN ARVIOINTI Työssä esiintyvien vaarojen arviointi alkaa riskien arvioinnista. Kokonaistilanteen selvittäminen työpaikalla vaatii systemaattisia tilanne- ja olosuhdekartoituksia. Vaarojen arviointi suoritetaan yksikön esimiehen johdolla, koko henkilöstön kanssa. Vaarojen arvioinnissa tulee huomioida kaikki osa-alueet: väkivallan uhka, työhygieeniset tekijät, tapaturmanvaarat, ammattitaudit sekä henkinen hyvinvointi. Kartoituksen pitää aina johtaa toimenpiteisiin havaittujen riskien vähentämiseksi.

25 8.2 TOIMINTAMALLI 1. Työtilat; suunnittelu, toteutus, järjestys ja siisteys Työtilojen suunnittelussa on väkivaltariskien kannalta otettava huomioon erityisesti huoneen muoto, sisäänkäyntijärjestelyt, palvelutiskien ja muun kalustuksen sijoittelu sekä asiakkaiden opastuksen ja vastaanoton järjestäminen. Riskityötiloissa tulisi järjestää pako- ja perääntymis- mahdollisuus sekä eliminoida loukkuun jäämisen vaara. Riittävällä valaistuksella, järjestyksellä ja siisteydellä lisätään viihtyisyyttä, jolla on vaikutusta asiakkaan tunteisiin. Rahan käsittely tulee järjestää asiakkaan ulottumattomiin. 2. Työn ja työtapojen suunnittelu ja ohjeistus Merkittävä tekijä työkokonaisuuksien suunnittelussa väkivaltariskien kannalta on työntekijöiden määrä työskentelypaikassa. Työssä, jossa työntekijä työskentelee yksin ja johon siitäs syystä liittyy ilmeinen haitta tai vaara hänen turvallisuudelleen tai terveydelleen eikä yksintyöskentelyä voida välttää, on hyvä luoda selkeät toimintaohjeet. Riskitasoa tulee alentaa erilaisin teknisin keinoin ja menettelytavoin sekä varmistaa mahdollisuus avun hälyttämiseen. Hälytysjärjestelmän tulee olla nopea, selkeä ja toimintavarma ja sen toiminta on kokeiltava säännöllisesti. Työmenetelmien suunnittelussa on keskeistä erilaisten turvallisuusrutiinien luominen, ylläpitäminen ja toisaalta harkittu muuttaminen ja salassapito. Työ ja työympäristö vaativat jatkuvaa seurantaa vaarojen havaitsemiseksi ja väkivallanuhan hallinta on jatkuvaa toimintaa. 3. Koulutus Henkilöstö on syytä kouluttaa ennaltaehkäisemään ja kohtaamaan väkivaltatilanne. Tärkeintä on antaa työntekijöille ohjeet tilanteen ratkaisemiseksi. Turvallinen toiminta perustuu yhteisesti sovittuihin ja noudatettuihin toimintatapoihin.

26 4. Seuranta Työpaikalle tulee laatia väkivallan läheltä piti uhkatilanteita ja väkivaltatilanteita varten seurantajärjestelmä, josta saadaan tarvittaessa tietoa sattuneista tapauksista, niiden luonteesta, vakavuudesta ja toistuvuudesta. Seuranta tapahtuu työyhteisöissä ja palvelukeskuksissa, joista raportoidaan tarvittaessa kunnan johdolle ja työsuojelutoimikunnalle. Seurannan avulla voidaan turvatoimia kehittää, kohdentaa ja tarvittaessa lisätä. 5. Jälkihoito Ihmiseen kohdistunut väkivalta tai uhkaava tilanne on aina vakava asia. Fyysisten vammojen lisäksi osalliset kärsivät usein myös psyykkisistä reaktioista, jotka eivät ilmene heti tapahtuman jälkeen. Jälkihoidon tarkoituksena on vähentää ja pehmentää väkivalta- tilanteiden aiheuttamia vaikutuksia ja auttaa heitä palaamaan normaaleihin työ- ja elämänolosuhteisiin niin pian kuin mahdollista. Jälkihoidolla tarkoitetaan asian käsittelyä työyhteisössä; esimiehen, työtoverien, työterveys- huollon ja ammattiauttajien kanssa niin nopeasti kuin se on mahdollista. Avun on oltava aktiivista ja sitä ei saa jättää uhrin omatoimisuuden varaan. 8.3 Työntekijään kohdistuva uhkaustilanne Puhelimitse tai kirjeitse tulleesta uhkauksesta ilmoitetaan poliisille ja esimiehelle. Tilanteessa toimitaan poliisin antamien ohjeiden mukaan. Työntekijän saadessa tietoonsa, että toimintayksikköön on mahdollisesti saapumassa väkivaltaisesti käyttäytyvä henkilö, hänen on tiedotettava asiasta muulle henkilökunnalle. Toimintayksikköön saapunut uhkauksen tekijä pyritään poistamaan toimintayksiköstä, samalla kun paikalla mahdollisesti olevat muut henkilöt saatetaan pois tilanteesta. Jos uhkauksen tekijä on ennestään tuntematon henkilö, on yritettävä painaa mieleen hänen tuntomerkkinsä.

27 HÄTÄILMOITUSOHJE Hätätilanteen sattuessa hälytä apua puhelimella numerosta 112. Kerro kuka olet ja mistä soitat. Mitä on tapahtunut? Missä on tapahtunut? Onko joku vaarassa tai loukkaantunut? Vastaa kysymyksiin lyhyesti ja tarkasti. Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan. 2 Suorita ilmoitus keskusradiolla kansliasta tai opettajienhuoneesta kaikkiin luokkiin, että koululla on hätätilanne. Varmista hälytyksen perillemeno "ovelta ovelle" periaatteella. 3. Koulu tyhjennetään oppilaista välittömästi käyttämällä normaaleja kulkureittejä, jos se suinkin on mahdollista. Hätätapauksissa käytetään VARATIETÄ tai HÄTÄPOISTUMISTIETÄ. Poistuminen tapahtuu annettujen ohjeiden mukaisesti. Opettaja poistuu viimeisenä ja tarkistaa, että kaikki ovat poistuneet luokasta ja ympäröivät ovet ja ikkunat on suljettu. Luokka kokoontuu välittömästi tarkistusta varten Olavin toimintakeskuksen eteen ( Uotintie 7 ), josta tarvittaessa siirrytään sisätiloihin. 4. Tulipalon sattuessa aloita alkusammutus välittömästi koulun alkusammuttimilla. Käytä apunasi saatavissa olevia henkilöitä, sillä yksin et ehdi nopeaan toimintaan. Ilmanvaihtolaitteet pysäytetään ILMANVAIHDON PÄÄKYTKIMESTÄ. Pääkytkin löytyy sähköpääkeskuksesta ruokalan käyttävällä. 5. Selosta tilanne rauhallisesti saapuvalle pelastushenkilöstölle. 6. Hätätilanteen sattuessa toimintaa johtaa REHTORI tai hälytyksen tehnyt henkilö, siksi kunnes pelastushenkilöstö saapuu paikalle ja vastuu toiminnan johtamisesta siirretään heille. 7. Koulun sammuttimien sijoitus: Alkusammuttimet: Puurakennus; -ala-aula kanslian vieressä -yläkerran luokkien eteinen Kivirakennus; -luokka 8, luokka 9 ja luokka 11 -varasto luokkien 9 ja 10 välissä -kuvataideluokan käytävä -kotitalousluokka -iso sali ja lämmönjakohuone Sammutuspeitteet: Opettajanhuone ja luokkahuoneet Palopostit: Puurakennus; -ala-aula kanslian vieressä -yläkerran luokkien eteinen Kivirakennus; -käytävä musiikkiluokan vieressä -ruokalan käytävä -portaikko näyttömän vieressä poikien pukuhuoneen päädyssä. 8. Ensiapuvälinestö Opettajainhuone 9. Koulun puhelimet: Opettajainhuone Ruokala

28 HÄTÄILMOITUS 112 YLEINEN HÄTÄNUMERO Kerro kuka olet ja mistä soitat. Kerro myös puhelinnumero. 2. Mitä on tapahtunut? Tulipalo, kerro mitä palaa ( rakennus, varasto, kulkuväline ) Onnettomuus, uhka, mikä on hätänä tai vaarana Sairaskohtaus, mitä potilas valittaa, mitä potilas tekee nyt miten hän voi 3. Missä on tapahtunut Kerro osoite mahdollisimman tarkasti Sovi opastuksesta!!! 4. Kerro onko joku vaarassa tai loukkaantunut Pelastajien ensisijainen tehtävä on ihmishenkien pelastaminen. 5. Vastaa kysymyksiin. Mitä tarkemmat tiedot voit antaa tapahtumasta, sitä tehokkaamman avun saat. 6. Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan.

29 SYSMÄN YHTEISKOULUN KRIISISUUNNITELMA KOULUMME KRIISIVALMIUS Koulumme oppilaat ja henkilökuntaan kuuluvat aikuiset voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen joko koulussa tai sen ulkopuolella. Kuolema, sairaus tai onnettomuus voi kohdata oppilaittemme perheenjäseniä tai muita läheisiä ihmisiä. Koulullamme on kriisisuunnitelma, joka sisältää erilaisia toimintamalleja kriisitilanteita varten. Henkilökuntaa perehdytetään koulun kriisityöhön, jonka tarkoituksena on tukea kriisissä olevan henkilön omaa selviytymistä ja nopeuttaa sitä. Toiminta tapahtuu vanhempien kanssa yhteistyössä. 1. KRIISIEN ENNALTAEHKÄISY 1.1. MYÖNTEINEN JA TURVALLINEN ILMAPIIRI 2. KOULUN KRIISIRYHMÄ 2.1. KOKOONPANO 2.2. TEHTÄVÄT 3. TIEDOTTAMINEN 3.1. TIEDOTTAMINEN KRIISITILANTEESSA 4. TOIMINTAMALLEJA ERI KRIISITILANTEISSA 4.1. ONNETTOMUUS KOULUSSA 4.2. OPPILAAN KUOLEMA 4.3. OPETTAJAN TAI KOULUN MUUHUN HENKILÖKUNTAAN KUULUVAN KUOLEMA 4.4. OPPILAAN LÄHIOMAISEN KUOLEMA 4.5. ITSEMURHAN UHKA 4.6. ITSEMURHA 4.7. VAKAVA SAIRAUS 4.8. ONNETTOMUUS TAI SEN UHKA KOULUN ULKOPUOLELLA 5. ARVIOINTI KRIISITILANTEEN JÄLKEEN

30 1. KRIISIEN ENNALTAEHKÄISY 1.1. Myönteinen ja turvallinen ilmapiiri Myönteisen ja turvallisen ilmapiirin syntymiseen myötävaikuttavia tekijöitä ovat mm: - koulukiusaamiseen puuttuminen heti ja perusteellisesti - valvonta eri tilanteissa ja henkilökunnan kokonaisvastuu - koulun selvät pelisäännöt, joista pidetään kiinni * lujat rajat ei hyväksyttävälle käytökselle * pelisäännöt selviksi myös kotiin - yhteistyö vanhempien ja koulun henkilökunnan välillä 2. KOULUN KRIISIRYHMÄ 2.1. Kokoonpano Sirpa Eskola- Levänen työ gsm Tarja Sohkanen työ koti Maija Peltonen työ gsm Kouluterveydenhoitaja Koulupsykologi Tehtävät - kriisiryhmä kutsutaan kokoon rehtorin avuksi kriisitilanteessa - kriisiryhmä kutsuu tarvittaessa oppilashuoltoryhmän koolle - miettii jatkotoimenpiteet yhdessä kodin kanssa - harkitsee ulkopuolisen avun tarvetta henkilökunnalle ja oppilaille - pitää kriisisuunnitelman ajan tasalla - ylläpitää kouluttautumista kriisityöhön - perehdyttää uudet työyhteisön jäsenet

31 3. TIEDOTTAMINEN 3.1. Tiedottaminen kriisitilanteessa Henkilö, joka on saanut tiedon tapahtuneesta, tiedottaa siitä rehtorille. 1. Rehtori selvittää - ketä asia koskee - mitä on tapahtunut ja missä - miten kaikki tapahtui ja mitä tapahtumasta tiedetään * jos rehtori ei ole paikalla toissijaisesti asian hoitaa vararehtori * kolmantena asiasta vastaa sen luokan luokanvalvoja, jota asia koskee 2. Rehtori kutsuu kriisiryhmän avukseen 3. Opettajakuntaa ja muuta koulun henkilökuntaa informoidaan tapahtuneesta/ opettajat saavat ohjeita asian käsittelystä luokissa * huhujen ehkäiseminen, oikeat tiedot Kaikki tiedottaminen koulun ulkopuolelle tapahtuu ensisijaisesti vastuuhenkilön kautta. 4. TOIMINTAMALLEJA ERI KRIISITILANTEISSA 4.1. Onnettomuus koulussa Hälytä ambulanssi / muut opettajat avuksi! Aloita ensiapu! - tieto terveydenhoitajalle tai terveyskeskukseen - tieto rehtorille / tieto kriisiryhmälle / tieto henkilökunnalle - oppilaat pois onnettomuuspaikalta - silminnäkijät erilleen, heistä pidetään erityistä huolta - ilmoitus huoltajille mahdollisimman pian, mutta onnettomuuden seurauksia ei kerrota tarkemmin. - asian käsittely luokassa - kirjallinen viesti koteihin asiasta - järkyttyneimmät oppilaat kotiin vain aikuisen mukana - asian jälkipuintia henkilökunnan kanssa - asian jälkipuintia luokassa (keskustelu luokassa) - oppilaiden seuranta 4.2. Oppilaan kuolema - oppilaan kuolemasta ilmoittaa perheelle pappi, poliisi tai sairaala - tiedon saanut opettaja informoi rehtoria

32 - rehtori informoi opettajakuntaa - luokanvalvoja neuvottelee kriisiryhmän kanssa kuka on perheen kontaktihenkilö - perheen toivomuksia koteihin tiedottamisesta kunnioitetaan - keskustelu luokissa / muistaminen - oppilaiden seurantaa / kriisiryhmä ja oppilashuoltoryhmä (oppilaiden seurantaa mahdollisen ulkopuolisen avun tarpeen vuoksi) 4.3. Opettajan tai koulun muuhun henkilökuntaan kuuluvan kuolema Rehtori informoi / henkilökuntaa / luokkaa / yhteisesti salissa - kriisiryhmä keskustelee siitä, tarvitaanko henkilökunnalle / oppilaille ulkopuolista apua - keskustelut luokissa - muistaminen * lippu * hiljainen hetki * hautajaiset - oppilaiden seurantaa 4.4. Oppilaan lähiomaisen kuolema - tieto rehtorille ja kriisiryhmälle - tieto oppilasta opettavalle opettajalle / kaikille opettajille - kotoa lupa saada kertoa asiasta muulle luokalle - oppilaan seurantaa 4.5. Itsemurhan uhka Puhu oppilaan kanssa: - älä jätä yksin - tarjoudu pohtimaan yhdessä ongelmaa, älä yritä ratkaista sitä - ongelma, jonka vuoksi oppilas on valmis tekemään itsemurhan, ei voi olla hetkessä ratkaistavissa Kuuntele, älä tuomitse, älä vähättele. Ota yhteys kotiin. Mobilisoi kriisi- ja oppilashuoltoryhmä toimimaan Itsemurha Koskettaa aina koko kouluyhteisöä. KODIN KANSSA SOVITTAVA, MITEN TOIMITAAN. Jälkipuinti erittäin tärkeätä, koska itsemurha nostattaa esiin esim. voimakasta syyllisyyttä. - tieto rehtorille / tieto kriisiryhmälle - tieto koulun henkilökunnalle - tieto oppilaille: perheeltä lupa kertoa tosiasiat, jotta perättömät huhut estettäisiin - tiedote mahdollisista reaktioista ainakin oman luokan koteihin - jälkipuinti henkilökunnalle - erityinen tuki ja seuranta silminnäkijöille ja lähimmille ystäville - keskustelut luokissa

33 - oppilaiden seurantaa - muistaminen koulussa ja luokassa 4.7. Vakava sairaus - sovi huoltajien kanssa, mitä kerrotaan oppilaille - oppilaan omaa mielipidettä on kunnioitettava - pyritään saamaan lupa kertoa luokan oppilaille ja muulle henkilökunnalle - jälkipuintia sairaan, hänen ystäväpiirinsä ja luokan kanssa - toimintaohjeet sairauskohtauksen varalta - lasten toiminnallisuuden ja myötätunnon kanavoiminen sairaan hyväksi - oppilaiden seurantaa 4.8. Onnettomuus tai sen uhka koulun ulkopuolella - rehtori ottaa selville tosiasiat - informoi muun henkilökunnan - keskustelu luokissa * tietoa kotiin tapahtuneesta ja mahdollisista reaktioista 5. ARVIOINTI KRIISITILANTEEN JÄLKEEN - henkilökunta arvioi kriisiryhmän kanssa, miten tilanne hoidettiin - konsultoidaan mahdollisesti mukana olleita esim. ensilinjan ihmisiä ja vanhempia - tehdään tarvittavat muutokset kriisivalmiussuunnitelmaan

34 SYSMÄN YHTEISKOULU Järjestyssäännöt (hyväksytty johtokunta / 2) Järjestyssääntöjen tavoitteena on, että koulu on turvallinen, toimiva ja viihtyisä työpaikka sekä oppilaille että henkilökunnalle. Kaikki toiminta lähtee toisen ihmisen kunnioittamisesta ja rehellisyydestä. Jokainen on vastuussa itsestään ja tekemisistään. Ehdottomasti kiellettyä - koulun alueelta poistuminen ilman lupaa, lukuun ottamatta ruokavälituntia - toisen omaisuuden vahingoittaminen, luvaton käyttö ja varastaminen. Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. - kaikenlainen väkivalta ja kiusaaminen (Erillinen ohje) - kouluvilppi. Vilppiä on myös muualta kokonaan tai osittain kopioidun työn esittäminen omanaan. - päihteiden ja huumeiden hallussapito ja käyttö sekä tupakointi koulun alueella, koulupäivän aikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa (Erillinen ohje) Koulutyön toimivuuteen ja viihtyisyyteen kuuluu, että - olen täsmällinen ja hoidan tehtäväni tunnollisesti - huolehdin opiskeluvälineistä - säilytän ympäristön siistinä - noudatan annettuja ohjeita Toisen ihmisen kunnioittamiseen ja vastuunottamiseen itsestä kuuluu, että - puhun totta - olen luottamuksen arvoinen - käyttäydyn asiallisesti ja kohteliaasti - säilytän omalta osaltani työrauhan Rikkomusten seuraukset (perusopetuslaki 36 ) - oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia. - opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta. Oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa (perusopetuslaki 31 ) - oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevantyöpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa (perusopetuslaki 31 ) - kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle ja oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Menettelystä kurinpitoasiassa ja erottamisen täytäntöönpanosta samoin kuin häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistamisesta määrää perusopetuslain 36.

35 SYSMÄN YHTEISKOULUN PÄIHDETYÖN MALLI Johdanto Yleisperiaate on se, että nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttöön puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vakavampien päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi. Päihteiden ja varsinkin huumeiden käyttö salataan mahdollisimman pitkään aikuisilta ja kestää kauan ennen kuin aikuiset huomaavat, mistä on kysymys. Nuori viettää noin puolet valveillaoloajastaan koulun penkillä, opettajat ovat siis aitiopaikalla katselemassa nuoren elämää. Näin ollen heillä on mahdollisuus havaita nuoren terveyttä ja elämänhallintaa vaarantava päihteidenkäyttö. Nuoren runsas alkoholin käyttö paljastuu koulussa yleensä vasta silloin, kun nuori käyttää alkoholia jo viikollakin tai tulee maanantaisin krapulassa kouluun (esim. lukuisat päänsärkytapaukset maanantaisin terveydenhoitajan vastaanotolla). Koululla on päihdeongelma eli konkreettinen toimintamalli, miten toimitaan ongelmatilanteissa. Koulun oppilashuoltoryhmä toimii päihdeasioiden asiantuntija- ja kehittämisryhmänä. Seuraavassa on tapauskohtaiset ohjeet alaikäisten (alle 18-v.) tilanteita varten. Yli 18-vuotiaiden päihdetilanteiden toimintamalli on Sysmän kunnan päihdeongelmaisten hoitoonohjausmalli (liite 1) sovellettuna koulun toimintaympäristöön. Tupakka ja nuuska - Kun oppilaan havaitaan ensimmäisen kerran tupakoivan tai käyttävän nuuskaa ohjataan hänet keskustelemaan rehtorin ja kouluterveydenhoitajan kanssa. Rehtori tiedottaa asiasta kotiin kirjallisena ja tiedustelee huoltajan kantaa jatkotoimenpiteisiin. - Koulualueella/ koulun tilaisuuksissa tupakoinnista 2 h jälki-istuntoa. Päihdetapauksissa toimimme näin 1. Mitä tehdä, kun oppilas on selvästi päihteen vaikutuksen alainen? 1.1. Havainnon tekijä menee oppilaan kanssa rehtorin tai erityisopettajan luo. A. Huoltaja tavoitetaan: 1.2. Oppilas itse ottaa yhteyden kotiin, jos kykenee ja kertoo lyhyesti tapahtuneesta, jonka jälkeen rehtori pyytää huoltajaa saapumaan koululle.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu PELASTUSSUUNNITELMA Isännöitsijätoimisto Puhelin: 040-5549123 Kauppurienkatu Fax: 08-90100 Oulu Asunto-osakeyhtiö

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA

EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA 1 LIITE 7 EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA 1 EURAN LUKION KRIISIVALMIUS Euran lukion opiskelijat ja henkilökuntaan kuuluvat voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan

Lisätiedot

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA TÄRKEÄT NUMEROT Koulun osoite: MUISTA RAUHALLISUUS! YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 Poliisi 112 Palo- ja pelastusasiat 112 Kangasalan terveyskeskus 03-5655 400 Pälkäneen

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta.

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö LIITE 18 KOLA 11.4.2017 Kurinpitomenettely Toimintatapa ja kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta ja muuta Kasvatuskeskustelu PoL 35 a (Kurinpitotoimet)

Lisätiedot

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS As Oy Lahden Mattssonin Kulma PELASTUSSUUNNITELMA 1(5) AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS Turvallisuusjärjestelyjen organisointi 1. Johdanto 2. Henkilöstö 3. Tietoja kiinteistöstä

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa 1 (7) Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa Yhteistyötoimikunta 23.8.2010 32 Kunnanhallitus 30.8.2010 227 2 (7) Sisällysluettelo 1.Mitä on henkinen väkivalta? 3 2.Mitä on fyysinen

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 1 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/ 2011 3 ) ja pelastuslakiin (379/2011 16 ) Pelastuslaki

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) 1.4

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA Ulvilan Kaupunki Suosmeren koulu TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tämä suunnitelma on tehty paloviranomaisten ohjeiden mukaan ja sen on kirjalliseen muotoon saattanut Suosmeren koulun rehtori. Ulvilassa 31.3.2004

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA

KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA 2017 KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA 9.5.2017 1 Sisällys Tärkeitä puhelinnumeroita:... 2 Mikä on kriisi... 2 Kriisityön tavoitteet... 2 Tiedottaminen kriisitilanteissa... 2 Kriisitilanteen

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Asunto Oy Siltakyläntie 2

Asunto Oy Siltakyläntie 2 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Asunto Oy Siltakyläntie 2 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Viitalantie 221, 60640 Isokoski

Viitalantie 221, 60640 Isokoski Venestalon pelastussuunnitelma, joka sisältää sammutus- ym. turvallisuusohjeita Viitalantie 221, 60640 Isokoski TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Venestalo on Veneskoski-Viitala-seura ry:n omistama kylätalo, joka

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti.

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Oma turvallisuuteni Valitse kyllä tai ei. TURVALLISESTI Tiedän hätänumeron. kyllä ei KODISSANI Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Huoneessani on toimiva palovaroitin. Tiedän, mitä

Lisätiedot

Tämän osion tarkoituksena on antaa ohjeita ja neuvoja koulujen pelastussuunnitelman laatimiseksi. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on:

Tämän osion tarkoituksena on antaa ohjeita ja neuvoja koulujen pelastussuunnitelman laatimiseksi. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on: Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa Tukioppilastoiminta HYK:ssa Tukioppilaiksi koulutetaan 8. luokkalaiset oppilaat, jotka ovat valinneet tukioppilaskurssin valinnaisaineeksi.

Lisätiedot

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu.

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu. Lain mukaan joka kodissa täytyy olla palovaroitin. Tulipalo alkaa usein keittiöstä. Jos rasva syttyy palamaan, laita kansi päälle. Älä koskaan käytä vettä. Huolehdi palavasta kynttilästä. Älä tupakoi sängyllä

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.8.2017 2 1. KOULUN NIMI: Euran Kirkonkylän koulu 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Koulun järjestyssääntöjen

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Satakunnan yhteisökeskus. Isolinnankatu 16.

Satakunnan yhteisökeskus. Isolinnankatu 16. Satakunnan yhteisökeskus Isolinnankatu 16. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta, poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? - Onnettomuus? - Sairaskohtaus? Onko silminnäkijöitä? Onko

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Versio Päiväys Muutos 0.1 2.3.2010 Luonnos 1.0 21.4.2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 1.01 7.3.2011 Päivitetty yhteystietoja

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta ehkäistä

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS TURVALLINEN YLEISÖTAPAHTUMA / -TILAISUUS Kirsi Arola palotarkastaja Kouvolan toimipiste Pelastuslaki 379 /2011 14 Omatoiminen varautuminen koskee myös yleisötilaisuuksia 1)

Lisätiedot

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT AS.. OY MÄKÄRÄN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun,

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen Liite Askolan lukion suunnitelmaan kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimintatavoista: Menettelytavat rike- ja häiriötilanteessa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis-

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

MARJATILA TYÖNANTAJANA. Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

MARJATILA TYÖNANTAJANA. Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen MARJATILA TYÖNANTAJANA Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Turvallinen työskentely ympäristö? Yhteisillä tiedolla Yhteisillä

Lisätiedot

YHTEISET PELISÄÄNNÖT YLÄKOULUSSA. Järjestyssääntöjen tavoitteet

YHTEISET PELISÄÄNNÖT YLÄKOULUSSA. Järjestyssääntöjen tavoitteet YHTEISET PELISÄÄNNÖT YLÄKOULUSSA Järjestyssääntöjen tavoitteet Koulun tehtävä on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi versio 2a j.m. Sivu 1/6 2.2.04 versio 2a j.m. Sivu 2/6 2.2.04 Esimerkit Päivittäiset onnettomuudet Huoneistopalo Välitön

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Asunto-Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt

Asunto-Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt Asunto-Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun,

Lisätiedot

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelma 1 (8) 28.7.2015 Päijät-Hämeen pelastuslaitos yleisotilaisuudet@phpela.fi Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pelastussuunnitelma Lahti-Suunnistus 2015

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa.

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. PALOTURVALLISUUS Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. Porin yliopistokeskus 22.10.2015 TH Mitä on paloturvallisuus ja pelastustoiminta?

Lisätiedot

Työturvallisuuskasvatus Tredussa

Työturvallisuuskasvatus Tredussa Työturvallisuuskasvatus Tredussa Työturvallisuuslaki 738/2002 * Sovelletaan opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä TTL 4 $ * Sovelletaan opiskelijaan työssäoppimisen yhteydessä kuten vuokratyössä TTL

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Kriisisuunnitelma

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Kriisisuunnitelma UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kriisisuunnitelma 1 Sisällysluettelo 1. Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen 3 1.1. Paloturvallisuus 3 1.1.1. Tulipalojen ennaltaehkäisy 3 1.1.2. Tulitöiden valvontasuunnitelma

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

2 JOHDANTO... 3 3 ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KRIISIVALMIUS JA KRIISIORGANISAATIO... 3 3.1. Pelastussuunnitelmat... 3 3.2. kriisiryhmä...

2 JOHDANTO... 3 3 ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KRIISIVALMIUS JA KRIISIORGANISAATIO... 3 3.1. Pelastussuunnitelmat... 3 3.2. kriisiryhmä... 1 SISÄLLYS 2 JOHDANTO... 3 3 ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KRIISIVALMIUS JA KRIISIORGANISAATIO... 3 3.1. Pelastussuunnitelmat... 3 3.2. kriisiryhmä... 4 4 KRIISIVIESTINTÄ... 4 4.1. Kriisiviestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot