PAKKAUSSELOSTE. Equilis Resequin injektioneste, suspensio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Equilis Resequin injektioneste, suspensio"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Equilis Resequin injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija ja valmistaja: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat AN Boxmeer Alankomaat Paikallisten yhtiöiden edustamana jäsenvaltioissa. Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat AN Boxmeer Alankomaat 2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI Equilis Resequin injektioneste, suspensio. 3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET Per annos (2 ml): Inaktivoitu EHV-1, kanta RAC-H vähintään 10 7,8 TCID 50 Inaktivoitu EHV-4, kanta 2252 vähintään 10 6,5 TCID 50 Inaktivoituja hevosen influenssavirusantigeenejä seuraavista kannoista: A/equi1/Praha/1/56 50 mikrog HA A/equi2/Newmarket/1/93 ( amerikkalainen virustyyppi) 20 mikrog HA A/equi2/Newmarket/2/93 ( eurooppalainen virustyyppi) 20 mikrog HA Alumiinihydroksidi, Immunostim 4. KÄYTTÖAIHEET Hevosten ja ponien aktiivinen immunisointi seuraavien virusten aiheuttamien hengitystieinfektioiden vähentämiseksi: hevosen herpesvirustyyppi 1 (EHV-1) ja Tissue culture infective dose 50 % (soluviljelmiä infektoiva annos); Antigeenipitoisuus, jonka aikaansaama vasta-ainetaso hiirellä EHV1 vastaan on 1:16 ja EHV4 vastaan 1:80 Hemagglutiniini; Antigeenipitoisuus, jonka aikaansaamat vasta-ainetasot marsulla eivät olet merkittävästi alhaisempia kuin vertailuvalmisteella.

2 herpesvirustyyppi 4 (EHV-4) sekä hevosinfluenssavirus (EIV) kannat A/equi 1 sekä tämänhetkiset amerikkalaiset ja eurooppalaiset A/equi 2 kannat. Erityispiirteet EHV-1: Kenttäinfektioiden yhteydessä on todettu, että rokote nostaa vasta-ainetiittereitä sekä komplementin sitoutumiskokeella (CF) että virusneutralisaatiotestillä (VN) mitattuna. Tehdyissä altistuskokeissa rokotetuilla eläimillä viruserityksen kesto oli huomattavasti lyhyempi ja virusten uudelleen eristäminen huomattavasti vähäisempää verrattuna rokottamattomiin eläimiin. EHV-4: Kenttäinfektioiden yhteydessä on todettu, että rokote nostaa vasta-ainetiittereitä sekä komplementin sitoutumiskokeella (CF) ja virusneutralisaatiotestillä (VN) mitattuna. Tehdyissä altistuskokeissa rokotetuilla eläimillä oli huomattavasti vähemmän kliinisiä oireita (esim. kuume ja sierainvuoto) ja viruseritys oli huomattavasti vähäisempää verrattuna rokottamattomiin eläimiin. Kenttäinfektioiden yhteydessä immuniteetti EHV-1 ja EHV-4 viruksia vastaan saavutettiin kahdessa viikossa perusrokotusten jälkeen. Altistuskokeissa saavutettiin suojaava immuniteetti kuukausi ensimmäisen rokotuksen jälkeen. Aktiivisen immuniteetin säilyttämiseksi eläimet on rokotettava uudelleen kuuden kuukauden välein. EIV: Rokote nostaa vasta-ainetasoja hemagglutinaation inhibitio- (HI) ja radiaaligeelihemolyysitesteillä (SRH) mitattuna seuraavia hevosinfluenssakantoja vastaan: A/equi-1/Prague 1/56 (H7N7) sekä eurooppalaiset ja amerikkalaiset variantit alatyypeistä A/equi-2/Newmarket 2/93 ja /Newmarket 1/93 (H3N8). Seurauksena on virusten erittymisen määrän ja keston sekä kliinisten oireiden (esim. kuume, yskä ja nenänvuoto) merkittävä väheneminen hevosinfluenssainfektioissa. Suojaava immuniteetti EIV:tä vastaan saavutetaan kahdessa viikossa perusrokotusten jälkeen. Aktiivisen immuniteetin säilyttämiseksi eläimet on rokotettava uudelleen kuuden kuukauden välein. 5. VASTA-AIHEET Rokottamista on vältettävä, jos hevonen on sairas tai jos sillä on vaikea loistartunta tai huono yleiskunto, koska näissä tapauksissa riittävää immuunivastetta ei voida taata. 6. HAITTAVAIKUTUKSET Equilis Resequin -rokotteen sisältämät adjuvantit voivat aiheuttaa injektiokohtaan ohimenevää turvotusta. Halkaisijaltaan korkeintaan 7 cm:n tasaista turvotusta voi esiintyä. Erittäin harvoin voi esiintyä vieläkin laaja-alaisempaa turvotusta. Tyypillisesti nämä turvotukset eivät aiheuta eläimelle haittaa ja häviävät viikon tai korkeintaan kahden viikon kuluessa. Satunnaisesti voi esiintyä korkeintaan 1,5 ºC:n lämmönnousua rokotusta seuraavana päivänä. Mahdolliset kananmunaproteiinijäämät saattavat aiheuttaa satunnaisia yliherkkyysreaktioita. Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

3 7. KOHDE-ELÄINLAJIT Hevonen. 8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN Hevosille: Syvä, lihaksensisäinen 2 ml:n injektio kaulaan tai rinnan alueelle. Perusrokotus: Kaikki aiemmin rokottamattomat hevoset tulisi rokottaa kahdesti 6 viikon välein (V1-V2). Kolmas rokote annetaan kahdesta kuuteen kuukauden kuluttua (V3) toisen rokotuskerran jälkeen. Varsat olisi parasta rokottaa kuuden kuukauden ikäisinä. Jos rokote halutaan antaa ennen tätä ikää, tulisi testaamalla varmistaa, ettei eläimillä ole maternaalisia vasta-aineita. Varsojen tulisi aina olla vähintään 4 kuukautta vanhoja ennen rokotusta. Tehosterokotus: 6 kuukauden välein. 9. ANNOSTUSOHJEET Rokotepullo tai -ruisku on ravistettava ennen käyttöä. 10. VAROAIKA Nolla vrk. 11. SÄILYTYSOLOSUHTEET Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä jääkaapissa (2 C 8 C). Säilytä valolta suojassa. Ei saa jäätyä. Sisäpakkauksen ensimmäisen avaamisen jälkeinen kestoaika: 8 tuntia. Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. 12. ERITYISVAROITUKSET Kaikki tallin hevoset on rokotettava (laumaimmuniteetti), jotta infektioriski tallissa vähenisi. Ainakin kaksi ensimmäistä perusrokotusta pitäisi antaa ennen kuin uusia hevosia tuodaan talliin, tallia vaihdetaan tai ennen kuin osallistutaan hevostapahtumiin, esim. kilpailuihin tai raveihin. Parhaan suojan saamiseksi EHV ja EIV viruksia vastaan on otettava huomioon seuraavat seikat: - Kaikki tallin hevoset on rokotettava säännöllisesti.

4 - Rokottamattoman tai sairaan hevosen tuomista rokotettuun talliin on vältettävä. Rokotetta voidaan käyttää tiineyden ja laktaation aikana. Rokotteen turvallisuudesta ja tehosta yhteiskäytössä muiden kuin yllä mainittujen eläinlääkevalmisteiden kanssa ei ole tietoa. Tästä syystä päätös rokotteen käytöstä ennen tai jälkeen muiden eläinlääkevalmisteiden antoa on tehtävä tapauskohtaisesti. Injisoitaessa valmistetta vahingossa itseensä on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä tälle pakkausselostetta tai myyntipäällystä. Ei saa sekoittaa mihinkään muuhun rokotteeseen tai immunologiseen valmisteeseen. 13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle. 14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY MUUT TIEDOT Rokote on tarkoitettu hevosten aktiiviseen immunisointiin hevosen tyypin 1 ja 4 herpesviruksia sekä hevosinfluenssaviruksia vastaan. 1 annos ja 5 annosta injektiopullossa, 1 annos tai 5 x 1 annosta esitäytetyssä injektioruiskussa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markinoilla.

5 BIPACKSEDEL Equilis Resequin injektionsvätska, suspension 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat AN Boxmeer Nederländerna Representerat av nationella ombud i medlemsländerna. Tillverkare: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat AN Boxmeer Nederländerna 2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Equilis Resequin injektionsvätska, suspension 3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER Per dos (2 ml): Inaktiverat ekvint herpesvirus typ 1 (EHV1), stam RAC-H minst 10 7,8 TCID 50* Inaktiverat ekvint herpesvirus typ 4 (EHV4), stam 2252 minst 10 6,5 TCID 50* Inaktiverade ekvina influensavirusantigen av stammarna A/equi 1/Prague/1/56 50 mikrogram HA** A/equi 2/Newmarket/1/93 (amerikansk typ) 20 mikrogram HA A/equi 2/Newmarket/2/93 (europeisk typ) 20 mikrogram HA Aluminiumhydroxid, Immunostim 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN * Tissue culture infective dose 50 %; antigenkoncentration som inducerar antikroppsnivåer hos möss om 1:16 för EHV1 och 1:80 för EHV4 ** Haemagglutinin; Antigenkoncentration som inducerar antikroppsnivåer hos marsvin och som inte är signifikant lägre än referenspreparatet.

6 För aktiv immunisering av hästar och ponnyer för att reducera sjukdomar i luftvägarna orsakade av ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1), ekvint herpesvirus typ 4 (EHV-4) och av ekvint influensavirus (EIV) av A/equi 1 och de aktuella amerikanska och europeiska stammarna av A/equi 2. Specifika egenskaper EHV-1: I närvaro av fältsmitta inducerar vaccinet komplementfixerande (CF) och virusneutraliserande (VN) antikroppstitrar, vilket signifikant reducerar tiden för virusutsöndring och medför en påtaglig reduktion av andelen virusreisolat hos vaccinerade djur jämfört med ovaccinerade kontrolldjur i ett infektionsförsök. EHV-4: I närvaro av fältsmitta inducerar vaccinet komplementfixerande (CF) och virusneutraliserande (VN) antikroppstitrar, vilket leder till en påtaglig reduktion av kliniska symptom (t.ex. feber och nasal sekretion) och utsöndring av experimentellt tillfört virus hos vaccinerade djur jämfört med ovaccinerade kontrolldjur. I närvaro av fältsmitta utvecklas immunitet mot EHV-1 och EHV-4 inom två veckor efter grundvaccination. Data från infektionsförsök en månad efter primärvaccination visar, att en skyddande immunitet utvecklats. Halvårsvisa revaccinationer underhåller den aktiva immuniteten. EIV: Vaccinet ger upphov till hemagglutinationsinhibitions- (HI) och single radial hemolys- (SRH) antikroppsnivåer mot ekvina influensastammar av A/equi 1/Prag 1/56 (H7N7) och de aktuella europeiska och amerikanska varianterna av subtyperna A/equi 2/Newmarket 2/93 and Newmarket 1/93 (H3N8). Detta leder till en signifikant reducering av nivån och durationen av virusutsöndring samt en påtaglig minskning av kliniska symptom (feber, hosta och nasal sekretion) vid infektion med ekvint influensavirus (EIV). Inom loppet av två veckor efter grundvaccinationen har skyddande immunitet mot EIV etablerats. Revaccination med sex månaders intervall upprätthåller den aktiva immuniteten. 5. KONTRAINDIKATIONER Skall inte användas till sjuka hästar, till hästar med latent sjukdom, grav parasitinfektion eller hästar som har nedsatt allmäntillstånd, eftersom ett tillfredsställande immunförsvar inte kan garanteras i sådana fall. 6. BIVERKNINGAR Equilis Resequin är ett adjuverat vaccin och immunisering kan ibland ge upphov till tillfälliga svullnader vid injektionsstället. Flata svullnader upp till 7 cm kan uppträda. I mycket sällsynta fall kan större svullnader ses. Vanligen orsakar dessa svullnader inte några besvär och de försvinner spontant inom en, högst två veckor. En förhöjning av kroppstemperaturen med upp till 1,5 C kan ibland inträffa dagen efter vaccination.

7 Överkänslighetsreaktioner orsakade av äggderiverade komponenter i vaccinet kan ibland uppträda. Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären. 7. DJURSLAG Häst 8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR) Till hästar: 2 ml injiceras djupt intramuskulärt i halsen eller i bringan. Grundvaccinering Alla ovaccinerade hästar bör vaccineras två gånger (V1 V2) med omkring 6 veckors intervall och åtföljas av en tredje vaccination (V3) två till sex månader senare. Föl bör helst vaccineras vid omkring sex månaders ålder. Om vaccinationen skall göras tidigare, bör djuren först testas för att säkerställa frånvaro av maternell immunitet. Föl bör vara minst 4 månader vid första vaccination. Revaccination Var sjätte månad. 9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING Vaccinflaskan eller sprutan skall omskakas väl före användning. 10. KARENSTID Noll dygn. 11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i kylskåp (2 C - 8 C). Ljuskänsligt. Får ej frysas. Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 8 timmar. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten. 12. SÄRSKILDA VARNINGAR

8 Alla hästar i den aktuella populationen bör vaccineras för att minska infektionstrycket inom populationen (populationsimmunitet). Åtminstone bör de två första vaccinationerna i grundvaccinationen ha givits till en ny häst som introduceras, innan något stallbyte och innan en häst deltar i en tävling eller kapplöpning. För att optimera vaccinskyddet mot EHV och EIV måste följande krav tillgodoses: - Regelbunden vaccination av alla hästar i den aktuella populationen. - Undvikande av introduktion av ovaccinerade eller sjuka hästar i korrekt vaccinerade populationer. Vaccinet kan användas under dräktighet och laktation. Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Blanda inte med andra vacciner eller immunologiska produkter. 13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande. 14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Vaccinet är avsett för att ge upphov till en aktiv immunitet hos hästar mot ekvint herpesvirus typ 1, ekvint herpesvirus typ 4 och ekvint influensavirus. 1 dos och 5 dosers injektionsflaskor, 1 dos eller 5 x 1 dosers förfylld spruta. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

PAKKAUSSELOSTE. Amoxiclav vet 40 mg/10 mg tabletti kissalle ja koiralle

PAKKAUSSELOSTE. Amoxiclav vet 40 mg/10 mg tabletti kissalle ja koiralle PAKKAUSSELOSTE Amoxiclav vet 40 mg/10 mg tabletti kissalle ja koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Prascend 1 mg tabletti hevosille

PAKKAUSSELOSTE Prascend 1 mg tabletti hevosille PAKKAUSSELOSTE Prascend 1 mg tabletti hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Lisätiedot

Norocarp 20 mg/50 mg tabletit

Norocarp 20 mg/50 mg tabletit PAKKAUSSELOSTE Norocarp 20 mg/50 mg tabletit MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Norbrook Laboratories Limited

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. 2. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Soludox 500 mg/g jauhe juomaveteen sekoitettavaksi sioille ja kanoille. Doksisykliinihyklaatti

PAKKAUSSELOSTE. 2. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Soludox 500 mg/g jauhe juomaveteen sekoitettavaksi sioille ja kanoille. Doksisykliinihyklaatti PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Eurovet Animal Health B.V. Handelsweg 25, 5531 AE Bladel

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli

PAKKAUSSELOSTE. Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli PAKKAUSSELOSTE Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Droncit vet. 9% oraaligeeli

Droncit vet. 9% oraaligeeli PAKKAUSSELOSTE Droncit vet. 9% oraaligeeli Eläimille Mitä lääkevalmiste sisältää? 1 g geeliä sisältää pratsikvantelia 90,0 mg (vaikuttava aine) Apuaineet: Propyyliparahydroksibentsoaatti (E 216), metyyliparahydroksibentsoaatti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KLOXERATE vet intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle

PAKKAUSSELOSTE. KLOXERATE vet intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle PAKKAUSSELOSTE KLOXERATE vet intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle KOOSTUMUS Yksi intramammaariruisku sisältää vaikuttavina aineina kloksasilliininatriumia vastaten 200 mg kloksasilliinia ja ampisilliininatriumia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten gemsitabiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Salazopyrin EN 500 mg enterotabletit sulfasalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio. metyyliprednisoloniasetaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio. metyyliprednisoloniasetaatti kansallinen IIx3 336937-9/2014 FAKO Karri Penttilä hyv. 16.2.15 /27.2.2015 TAK Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio metyyliprednisoloniasetaatti Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni

PAKKAUSSELOSTE. Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit rabepratsolinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo PAKKAUSSELOSTE Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova Omepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni PAKKAUSSELOSTE Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen - Säilytä tämä

Lisätiedot