Hallitustyöskentely pk-yrityksissä Hyödyntämätön voimavara?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitustyöskentely pk-yrityksissä Hyödyntämätön voimavara?"

Transkriptio

1 Hallitustyöskentely pk-yrityksissä Hyödyntämätön voimavara? Jari Huovinen Jyväskylä

2 Esityksen sisältö 1. Pk-yritysten toimintaympäristö Kilpailukykytekijät Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne 2. Jyväskylän seutu EK:n kuntien yritysilmastotutkimuksessa Keskeiset vahvuudet ja haasteet Hyvän yritysilmaston elementit 3. Hallitustyöskentely pk-yrityksissä Tehtävät ja työskentelytavat Hallituksen kokoonpano Johtoryhmät ja neuvonantajatiimit Johtopäätökset

3 Pk-yritysten toimintaympäristö

4 Tyytymättömyys hallitusta kohtaan lisääntynyt

5 Suomen kilpailukyky (1/3): Monet tekijät uhkaavat Suomen kilpailukykyä Suurimmat yritysten toimintaympäristöön ja kilpailukykyyn vaikuttavat uhkatekijät

6 Suomen kilpailukyky (2/3): Kustannusympäristö jarruttaa yritysten kehittämistä Muuttuja Kustannusympäristö Markkinaympäristö Säädösympäristö Toimiala Teollisuus 3,96 3,85* 3,54 Rakentaminen 3,88 3,72 3,51 Kauppa 4,07 3,42 3,40 Palvelut 3,89 3,33* 3,42 Yrityksen koko Alle 10 työntekijää 3,93 3,32* 3,28* työntekijää 3,96 3,59 3,50 Väh. 50 työntekijää 3,92 3,68* 3,54* Kaikki 3,94 3,56 3,47 * Yritysten välillä tilastollisesti merkitseviä eroja

7 Suomen kilpailukyky (3/3): Lapissa ja Kainuussa eniten uhkatekijöitä Muuttuja Kustannusympäristö Markkinaympäristö Säädösympäristö Yhteensä Alue Lappi ja Kainuu 4,23 3,76 3,75 3,93 Satakunta 4,19 3,59 3,68 3,84 Keski-Suomi 3,88 3,95 3,56 3,82 Etelä- ja Pohjois-Savo 3,96 3,69 3,60 3,78 Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa 4,13 3,55 3,59 3,77 Pohjois-Karjala 4,12 3,59 3,46 3,70 Häme 4,03 3,64 3,31 3,70 Kaakkois-Suomi 3,87 3,58 3,59 3,69 Varsinais-Suomi 3,88 3,67 3,38 3,63 Pirkanmaa 3,77 3,48 3,53 3,59 Uusimaa 3,95 3,43 3,35 3,59 Pohjois-Pohjanmaa 3,59 3,37 3,40 3,46

8 Rahoituksen saatavuus ja maksuvalmius (1/3): Pk-lainojen kehitys sekä lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen osuudet 100 % 100 % 90 % 90 % 80 % 80 % 70 % 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 % 30 % 30 % 20 % 10 % % 10 % % % Enintään miljoonan lainat Yli miljoonan lainat Lyhytaikaiset lainat Pitkäaikaiset lainat Lähde: Suomen Pankki Lähde: EK:n rahoituskyselyihin perustuva arvio

9 Rahoituksen saatavuus ja maksuvalmius (2/3) Uusien yrityslainojen kehitys (lähde: Suomen pankki)

10 Rahoituksen saatavuus ja maksuvalmius (3/3): Maksuvaikeuksien yleisyys lähentelee vuoden 2009 tasoa

11 Johtopäätökset (1/2) Monet uhkatekijät varjostavat Suomen kilpailukykyä Suomen työvoimakustannukset Suomen yritysverotus Suomen ansiotuloverotus Osaavan työvoiman saatavuus 78 % vastaajista piti merkittävinä uhkina EU:n päätökset Suomen hallituksen toimet yrittäjyyden ja työllisyyden edistämisessä Työmarkkinaosapuolten ratkaisut Vain 16 % vastaajista antoi hallitukselle hyvän arvosanan Suomen kilpailukyky Euroopan velkakriisi Kysynnän riittämättömyys Maksuvaikeudet Rahoituksen saatavuus 60 % vastaajista piti merkittävinä uhkina Säädösympäristö Markkinaympäristö Kustannusympäristö EU-säädökset Suomen lainsäädäntö Suomen poliittinen tilanne 51 % vastaajista piti merkittävinä uhkina

12 Johtopäätökset (2/2) Kustannusympäristön parantaminen Hallitukselta odotetaan yhteisö-ja pääomaverotuksen keventämistä, työmarkkinaosapuolilta maltillisia palkkaratkaisuja Markkinaympäristöön vaikuttaminen Tarvitaan uusi, vaikuttavuudeltaan merkittävä kasvustrategia ja -ohjelma kannattavaan kasvuun pyrkiville pk-yrityksille (lisäksi selvitysmiesraporttien toimenpiteiden toteuttaminen) Finnveransuhdannerahoituksen jatkaminen tai vaihtoehtoisten rahoitusinstrumenttien lanseeraaminen Säädösympäristön kehittäminen Yritysvaikutusten arviointiin ja pk-yritysten tarpeisiin huomiota kaikilla päätöksenteon tasoilla

13 Jyväskylän seutu EK:n kuntien yritysilmastotutkimuksessa

14 Tutkimuksen viitekehys Mukana olevat muuttujat Tilastomuuttujat Tulovero % Toimintamenot per asukas Työllisyysaste Yrittäjyysaste Yrityksiä per asukas Aloittaneet yritykset / yrityskanta Kysely Yritysilmasto-väittämät (neljä teemaa) Sijaintipaikan sopivuus Elinkeinopolitiikan kokonaisarvosana PK-yritykset ja aluepalvelut / JH

15 Seutukuntien yritysilmasto Seutukunta Kokonaispisteet Sijoitus Seinäjoen seutukunta Tampereen seutukunta Loimaan seutukunta Helsingin seutukunta Hämeenlinnan seutukunta Oulun seutukunta Ylä-Savon seutukunta Turun seutukunta Vaasan seutukunta Salon seutukunta Lahden seutukunta Mikkelin seutukunta Rauman seutukunta Joensuun seutukunta Imatran seutukunta Porin seutukunta Rovaniemen seutukunta Jyväskylän seutukunta Lappeenrannan seutukunta Kuopion seutukunta Savonlinnan seutukunta 40 Uusi 22. Raaseporin seutukunta 36 Uusi 23. Kotkan-Haminan seutukunta Kouvolan seutukunta Kajaanin seutukunta PK-yritykset ja aluepalvelut / JH

16 Jyväskylän seutukunta (1/3) Jyväskylän seudulla toiminnalliset edellytykset ovat melko hyvät ja uusia yrityksiä syntyy kohtuullisesti yritysjohtajat arvioivat toteutettua elinkeinopolitiikkaa kriittisesti ja esimerkiksi yrittäjyysaste sekä yritystiheys ovat keskimääräistä matalampia PK-yritykset ja aluepalvelut / JH

17 Jyväskylän seutukunta (2/3) Yritysilmaston laatua koskevissa väittämissä yritysjohtajien mielipiteet melko ennallaan, seudun yrityksissä ollaan edelleen aavistuksen keskimääräistä kriittisempiä PK-yritykset ja aluepalvelut / JH

18 Jyväskylän seutukunta (3/3): Kuntien yritysilmaston laatu arviot erilaisissa yrityksissä Keskisuuret ja suuret yritykset pitävät yritysilmastoa kohtuullisena, mikroyritysten mielipiteet kriittisempiä PK-yritykset ja aluepalvelut / JH

19 Jyväskylän seutukunta: Johtopäätökset Jyväskylän seudun yritysilmastossa ei suuria muutoksia Yritysjohtajien mielipiteet ovat silti keskimääräistä kriittisempiä ja arviot esimerkiksi elinkeinopolitiikasta ovat aikaisempaa pessimistisempiä Erityisesti yritysten tasapuoliseen kohteluun ja yritysten mahdollisuuksiin osallistua kuntapalvelujen tuottamiseen toivotaan kiinnitettävän huomiota Tilastojen perusteella toiminnalliset edellytykset ovat melko hyvät Myös uusia yrityksiä syntyy tasaisesti, mutta muut yrittäjyysaktiivisuutta kuvaavat muuttujat tiputtavat sijoitusta PK-yritykset ja aluepalvelut / JH

20 Hyvän yritysilmaston elementit Hyvä yritysilmasto syntyy, jos kunta 1. Ottaa yritysvaikutukset huomioon päätöksenteossaan Kaikissa kunnissa ei ole riittäviä valmiuksia yritysvaikutusten arviointiin 2. Hyödyntää alueen yrityksiä palvelutuotannossaan Kuntien kannattaa keskittyä ydintehtäviin Asenteet, ennakkoluulot, osaamisen puute ja lainsäädäntö vaikeuttavat joskus pienyritysten osallistumista kuntapalveluiden tuottamiseen 3. Kohtelee yrityksiä tasapuolisesti Huomioi niin suurten kuin pientenkin yritysten tarpeet PK-yritykset ja aluepalvelut / JH

21 Hallitustyöskentely pk-yrityksissä

22 Selvityksen tavoitteet ja aineisto (1/2) Selvityksen ensisijaisina tavoitteina oli kartoittaa: 1. Hallitustyöskentelyn muotoja ja merkitystä 2. Hallitusten kokoonpanoa sekä 3. Muiden johtamistiimien yleisyyttä pk-yrityksissä Lisäksi erityisenä kiinnostuksen kohteena ulkopuoliset hallitusjäsenet Tutkimukseen osallistui yhteensä 472 yritysjohtajaa henkilöä työllistävistä pk-yrityksistä Aineiston analysoinnissa käytettiin yrityskoon mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat yleistettävissä koko Suomen pk-yrityskenttään

23 Selvityksen tavoitteet ja aineisto (2/2) Keski-Suomen aineisto N % Valtakunnallinen jakauma Toimiala Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Yrityskoko työntekijää työntekijää Väh. 50 työntekijää Tavoitteet Voimakas kasvu (30%/vuosi) Maltillinen kasvu (10%/vuosi) Aseman säilyttäminen Yrittäjäkokemus Sarja- ja portfolioyrittäjät Ensiyrittäjät

24 1 Hallituksen tehtävät ja työskentelytavat

25 Hallituksella strategiatehtävä ja valvontarooli Hallituksen tärkeimmät tehtävät Asteikko 1-5: 1=ei lainkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeä, Lähde: EK (2009) Jari Huovinen 25

26 Yrittäjät arvostavat toisia yrittäjiä Eri ammattiryhmien osaaminen (%-vastaajista)* * Osaamista melko tai erittäin paljon, Lähde: EK (2009) Jari Huovinen 26

27 Heterogeenisuus hallitustyöskentelyssä lisääntynyt

28 Heterogeenisuus hallitustyöskentelyssä lisääntynyt

29 Aktiivinen hallitustyöskentely on vähentynyt taantuman aikana

30 Hallituksen merkitys kasvaa yrityskoon kasvaessa, kasvuyrityksissä hallituksen rooli korostuu

31 2 Hallituksen kokoonpano

32 Naisjäseniä hallituksissa yhä useammin Taustatekijät Keski-Suomi Hallituksen koko Hallitusjäsenten lukumäärä (keskiarvo) 3,9 3,2 3,3 Hallituksen kokoonpano Ulkopuolisia hallitusjäseniä Yliopistosta tai tiedekorkeakoulusta valmistuneita Naisjäseniä Nuoria, enintään 35 vuotiaita Ulkomaalaisia

33 Naiset toimivat pienissä kaupan ja palvelualan yrityksissä

34 Kasvuyrityksissä ja keskisuurissa yrityksissä useimmin ulkopuolisia hallitusjäseniä

35 Kasvuyrityksillä suurimmat tarpeet ulkopuolisille hallitusjäsenille

36 Ulkopuolisen hallitusjäsenen etsimisessä tarvitaan apua erityisesti pienissä tuotannollisissa yrityksissä

37 3 Johtoryhmät ja neuvonantajatiimit

38 Neuvonantajatiimit yleistymässä

39 Johtoryhmät yleisiä kasvuyrityksissä

40 Sarja- ja portfolioyrittäjät hyödyntävät neuvonantajatiimejä

41 4 Johtopäätökset

42 Johtopäätökset (1/2) 1. Hallitustyöskentelyn ääripäät ovat korostuneet talous-ja velkakriisin aikana Yhtäältä säännöllinen hallitustyöskentely on harvinaisempaa, mutta toisaalta myös erittäin aktiivisia hallituksia esiintyy enemmän 2. Yhä useamman pk-yrityksen hallituksessa on mukana naisjäseniä Muilta osin hallitusten kokoonpanoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten vuosien aikana 3. Vajaa kolmannes hyödyntää yrityksen ulkopuolisia hallitusjäseniä Tarpeita yrityksestä riippumattomille hallitusjäsenille on noin 17 %:lla, kasvuyrityksistä yli neljänneksellä 4. Neuvonantajatiimit ovat jonkin verran yleistyneet Erityisesti sarja-ja portfolioyrittäjät hyödyntävät hallitusta epävirallisempia johtamisen tiimimuotoja

43 Johtopäätökset (2/2): Yritysten osaamistarpeet ja hallitustyypit vaihtelevat elinkaarella Yrityksen koko Byrokratia Kulttuuri Uudistava hallitus Valvonta Pirstoutuminen Konservatiivinen hallitus Tulosyksikkörakenne Koordinointi Asiantuntijahallitus Toimintokohtainen johto Johtajuus Yrittäjyys Yrityksen ikä pp.kk.vvvv 43 Tekijä

PK-yritysten toimintaympäristö. Yritysten kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

PK-yritysten toimintaympäristö. Yritysten kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät PK-yritysten toimintaympäristö Yritysten kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät PK-toimintaympäristökysely Marraskuu 2012 SISÄLTÖ JOHTOPÄÄTÖKSET 3 1 YRITTÄJYYS JA YHTEISKUNTA 4 1.1 Yritysjohtajilta välttävä

Lisätiedot

Selvitys omistaja- ja kasvuyrittäjyyden olemuksesta Suomessa. Kartoitus kasvun ulottuvuuksiin ja osa-alueisiin

Selvitys omistaja- ja kasvuyrittäjyyden olemuksesta Suomessa. Kartoitus kasvun ulottuvuuksiin ja osa-alueisiin Selvitys omistaja- ja kasvuyrittäjyyden olemuksesta Suomessa Kartoitus kasvun ulottuvuuksiin ja osa-alueisiin Selvitys omistaja- ja kasvuyrittäjyyden olemuksesta Suomessa Kartoitus kasvun ulottuvuuksiin

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015

EK:n Kuntaranking 2015 Kuntaranking 2015 EK:n Kuntaranking 2015 Sisällys 1 Toimintaympäristöissä eroja... 2 2 Seinäjoen seutu toistamiseen ykkösenä... 2 3 Kokonaisvaltainen kuva seutukuntien tilanteesta... 4 4 Yritysilmastossa

Lisätiedot

Kasvun ajurit 5. Järjellä, tunteella vai vaistojen varassa?

Kasvun ajurit 5. Järjellä, tunteella vai vaistojen varassa? Kasvun ajurit 5 Hallitustyöskentely kasvun ja kilpailuky menestystekijänä Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertail Järjellä, tunteella vai vaistojen varassa? PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätyöskentely

Lisätiedot

Pk-yritysten toimintaympäristökysely

Pk-yritysten toimintaympäristökysely Pk-yritysten toimintaympäristökysely Pk-toimintaympäristökysely Toukokuu 1 SISÄLTÖ JOHTOPÄÄTÖKSET 1 YRITTÄJYYS JA YHTEISKUNTA 4 1.1 Arviot Suomen hallituksesta viime syksyä myönteisemmät 4 1. Joka kymmenes

Lisätiedot

PK YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kysely kilpailukyvyn neljästä ulottuvuudesta

PK YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kysely kilpailukyvyn neljästä ulottuvuudesta PK YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kysely kilpailukyvyn neljästä ulottuvuudesta SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 YRITTÄJYYS JA YHTEISKUNTA 5. Suomen hallitus saa yritysjohtajilta tyydyttävän arvosanan

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökyselyn tulokset 20.11.2014

Pk-toimintaympäristökyselyn tulokset 20.11.2014 Pk-toimintaympäristökyselyn tulokset 20.11.2014 Tähän raporttiin on tiivistetty tulokset pk-toimintaympäristökyselystä, jonka EK teki jäsenistölleen marraskuussa 2014. Aineisto on edustava otos EK:n jäsenyrityksistä,

Lisätiedot

Pk-yritysten toimintaympäristö. Yritysten menestyminen toimintaympäristön murroksessa

Pk-yritysten toimintaympäristö. Yritysten menestyminen toimintaympäristön murroksessa Pk-yritysten toimintaympäristö Yritysten menestyminen toimintaympäristön murroksessa Pk-toimintaympäristökysely Huhtikuu 014 SISÄLTÖ 1 YRITYKSET MURROKSEN KOURISSA 3 1.1 Asenneilmasto kasvun esteenä 3

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ELINVOIMA JA KILPAILYKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA

TURUN SEUDUN ELINVOIMA JA KILPAILYKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA TURUN SEUDUN ELINVOIMA JA KILPAILYKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA Valtiotieteen tohtori Timo Aro 26.2.2014 2010-luvun aluerakenteen keskeiset muutosvoimat 1 Kaupungistuminen ja kaupunkiseutulähtöisyys

Lisätiedot

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia Esipuhe Finnvera Oyj ja Suomen Yrittäjät ry tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa. Pk-yritysbarometri perustuu runsaan

Lisätiedot

ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA

ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009 YRITYSTEN NÄKÖKULMA Julkaistavissa 19.8.2009 klo 10 ALUEIDEN KILPAILUKYKY 2009: Yritysten näkökulma KESKUSKAUPPAKAMARI Elokuu 2009 Keskuskauppakamari, Aleksanterinkatu 17, PL

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

Tiivistelmä tuloksista

Tiivistelmä tuloksista Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö tekee yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa a. Barometri perustuu runsaan 4 pk-yrityksen vastauksiin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ELINVOIMA JA KILPAILYKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA

TURUN SEUDUN ELINVOIMA JA KILPAILYKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA TURUN SEUDUN ELINVOIMA JA KILPAILYKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA Valtiotieteen tohtori Timo Aro 11.3.2014 2010-luvun aluerakenteen keskeiset muutosvoimat 1 Kaupungistuminen ja kaupunkiseutulähtöisyys:

Lisätiedot

Syksy 2015. Pk-yritysbarometri. Kainuun ELY-keskus

Syksy 2015. Pk-yritysbarometri. Kainuun ELY-keskus Syksy 2015 Pk-yritysbarometri Kainuun ELY-keskus 2 Pk-yritysbarometri syksy 2015 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Lappi. Alueraportti, Lappi. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Lappi. Alueraportti, Lappi. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Pk-yritysbarometri, syksy 2015 1 Pk-yritysbarometri, syksy 2015 2 Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia

JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia 2 SELVITYKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN 2.1 Selvityksen tavoitteet 2.2 Keskeiset

Lisätiedot

Alueraportti, Keski-Suomi

Alueraportti, Keski-Suomi Pk-yritysbarometri, syksy 2014 1 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 2 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

MISTÄ ON VAHVAT KUNNAT TEHTY?

MISTÄ ON VAHVAT KUNNAT TEHTY? MISTÄ ON VAHVAT KUNNAT TEHTY? Valtiotieteen tohtori Timo Aro 14.3.2014 Alueet (lue organisaatiot ja rakenteet!) eivät suinkaan kuole siihen, että tekevät vääriä asioita, vaan siihen, että ne jatkavat aikanaan

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja PK-yritysten haasteet Suomessa. Senior Adviser, Ph.D Kimmo Hyrsky PK-yritykset ja aluepalvelut

Yrittäjyyden ja PK-yritysten haasteet Suomessa. Senior Adviser, Ph.D Kimmo Hyrsky PK-yritykset ja aluepalvelut Yrittäjyyden ja PK-yritysten haasteet Suomessa Senior Adviser, Ph.D Kimmo Hyrsky PK-yritykset ja aluepalvelut Esityksen sisältö 1. Globaali talouden rakennemuutos ja yrittäjyysyhteiskunta 1.12.2012 EK

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Halsuan kunta Kaustisen kunta Kokkolan kaupunki Kruunupyyn kunta Lestijärven kunta Perhon kunta Toholammin kunta Vetelin kunta 17.12.2014 Jarmo Asikainen Anni Antila

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2013

Pk-yritysbarometri, syksy 2013 1 Pk-yritysbarometri, syksy 2013 2 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Yritysrahoituskysely 2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Sisällys Esipuhe 4 Yhteenveto 5 1. Aineisto 6 2. Rahoituksen hankinta 8 3. Rahoituksen hankinta-aikomukset 12 4. Rahoitusongelmat 14

Lisätiedot