KUNNOSSA KASSULLE pilottihanke Kymenlaaksossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNOSSA KASSULLE pilottihanke Kymenlaaksossa 1.8.2008-31.12.2011"

Transkriptio

1 Puolustusvoimat KUNNOSSA KASSULLE pilottihanke Kymenlaaksossa Loppuraportti Kymenlaakson Liikunta ry

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO KUNNOSSA KASSULLE-HANKE KOHDERYHMÄ HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI HANKKEEN TOIMINTA KUTSUNTATILAISUUS TOTEUTTAJATAHOT KOHDERYHMÄ KUNTOTESTIT HARJOITUKSET YHTEISTYÖ AMMATTIOPISTOJEN KANSSA KYSELY KANNUSTAMINEN HANKKEEN TULOKSET YHTEENVETO HANKKEEN KOHDERYHMÄLÄISTEN SELVIYTYMISESTÄ PALVELUKSESTA HANKKEEN KOHDERYHMÄLÄISTEN OSALLISTUMISAKTIIVISUUS JÄRJESTETTYIHIN HARJOITUKSIIN PALAUTETTA KOHDERYHMÄLTÄ HANKKEEN TALOUS JATKOTOIMENPIDESUOSITUKSET LÄHTEET LIITTEET

3 1 1 Johdanto Varusmiespalvelukseen astuvien nuorten miesten fyysinen kunto on aiheena kiinnostava, koska kunto on monella nuorella laskenut ja ennen kaikkea toimenpiteet sen kehittämiseksi ovat usean liikunta-alan toimijan mielenkiinnon kohteena. Fyysisellä kunnolla on keskeinen rooli taistelijan toimintakyvyn kehittämisessä. Fyysinen kunto vaikuttaa usein myös henkilön psyykkiseen toimintakykyyn. Nuorten fyysisen ja henkisen toimintakyvyn alentuminen on näkynyt varusmiespalveluksen ennenaikaisten keskeytymisten lisääntymisenä. Yhä useampi nuori keskeyttää palveluksen juuri terveydellisistä syistä. Tosin vastuu nuorten miesten kuin myös samanikäisten naisten fyysisen kunnon kehittämisestä ei ole pelkästään puolustusvoimilla vaan myös kodeilla ja yhteiskunnan eri toimijoilla. Fyysisellä kunnolla on suora vaikutus myös aikuisiässä työssä jaksamiseen sekä työ- ja toimintakykyyn. Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu myös nuorten koululiikunnan, vapaa-ajanliikunnan, harrastamisen sekä seura- ja arkiliikunnan vähenemisestä (Karumo & Savolainen 2009). Mikael Fogelholmin ym. (2007) liikunta- ja terveystutkimuksista tekemän katsauksen mukaan vain noin prosenttia nuorista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Vaikka nuorten vapaa-ajan harrastuksiin pohjaava liikunta-aktiivisuus on 2000-luvulla lisääntynyt, ovat liikunta-aktiivisuuden ääripäät etääntymässä toisistaan (Kansallinen liikuntatutkimus ). Erittäin vähän liikkuvia nuoria on tutkimuksesta riippuen jopa prosenttia (Fogelholm 2007). Tämän lisäksi varusmiespalvelukseen astuvien nuorten miesten 12-minuutin juoksutestin keskiarvo on laskenut kahden viimeisen vuosikymmenen aikana lähes 300 metrillä. Samaan aikaan palvelukseen astuvien kehon keskipaino on noussut kuusi kiloa. (Santtila, Kyröläinen, Vasankari, Tiainen, Palvalin, Häkkinen & Häkkinen 2009). Huoli nuorten fyysisestä kunnosta ja liikunta-aktiivisuudesta on siis aiheellinen. Keskimäärin nuorta miestä keskeyttää varusmiespalveluksen vuosittain tuki- ja liikuntaelimistön vammojen takia (Taanila ym. 2010). Taanilan ym. (2010) mukaan nuorten miesten huono kunto, suuri painoindeksi ja vyötärölihavuus, heikko koulumenestys sekä aikaisemmat tuki- ja liikuntaelinvaivat (TULE-vaivat) lisäävät merkittävästi tuki- ja liikuntaelinvaivojen ilmaantumisen riskiä varusmiespalveluksen aikana. Vahvin riskitekijä näistä on huono kestävyyskunto. Huono fyysinen kunto peruskoulutuskauden kuntotesteissä on vahva riskitekijä niin selkävaivojen ilmaantumiseen kuin varusmiespalveluksen keskeyttämiseen. Taanila toteaakin, että varusmiesten TULE-vaivoja voitaisiin todennäköisesti vähentää tehokkaimmin parantamalla palvelukseen astuvien nuorten kestävyys- ja lihaskuntoa jo ennen varusmiespalveluksen alkua. Hyvä tulos ( 2600 m) 12 minuutin juoksutestissä on suotava harjoitusohjelman tavoite ennen palvelukseen astumista. Nuorten miesten painon hallinnan ohjaus tehostaisi lisäksi näitä vaikutusmahdollisuuksia.

4 2 2 Kunnossa Kassulle-hanke Palvelukseen astuvien nuorten miesten heikentyvän fyysisen kunnon ennaltaehkäisemiseksi perustettiin pilottihanke, jota valmisteltiin yhteistyössä Kymenlaakson Liikunta ry:n, Kymen Aluetoimiston ja Pääesikunnan henkilöstöosaston liikunta-alan asiantuntijoiden kanssa. Kunnossa kassulle -hankkeen toimintakausi oli Hankkeen tavoitteena oli parantaa varusmiespalvelukseen astuvien nuorten miesten, etenkin, heikkokuntoisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia kutsuntojen sekä palvelukseen astumisen välillä. Tämän lisäksi tavoitteena oli parantaa nuorten miesten kykyjä selviytyä varusmiespalveluksesta. Hanke pyrkii synnyttämään toimintamalleja, jotka olisivat kopioitavissa koko valtakuntaan. Hanke tukee nuorten omaehtoisuutta, omatoimisuutta ja osallisuutta oman hyvinvointinsa kehittämisessä. Hanketta hallinnoi Kymenlaakson Liikunta ry ja koordinaattorina toimi työfysioterapeutti AMK, terveystieteiden maisteri Kirsi Kiiskinen sekä Hanna-Leena Halonen ( ) Hanke toteutettiin yhteistyössä Puolustusvoimien, Kymenlaakson aluetoimiston sekä kymenlaaksolaisten urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen kanssa. Hankkeen rahoituksesta vastasi Maanpuolustuksen kannatussäätiö. Kunnossa Kassulle-hankkeen ohjausryhmä: Timo Pulkkinen, Kymenlaakson Liikunta ry, ohjausryhmän puheenjohtaja Tommi Lehtinen, Kymenlaakson Liikunta ry Kirsi Kiiskinen, Kymenlaakson Liikunta ry ( ) Hanna-Leena Halonen, Kymenlaakson Liikunta ry ( ) Matti Santtila, Pääesikunta ( ) Olli Ohrankämmen, Pääesikunta ( ) Heikki Hokkanen, Kymenlaakson aluetoimisto ( ) Markku Hutka, Kymenlaakson aluetoimisto ( ) Veli-Matti Pekurinen, Kymenlaakson aluetoimisto ( ) Esa Makkonen, Kymenlaakson aluetoimisto ( ) Marko Nuuttila, Kymenlaakson aluetoimisto ( ) Anders Grönman, Kymenlaakson aluetoimisto ( ) Ohjausryhmä kokoontui vuosittain noin 3-5 kuukauden välein. 3 Kohderyhmä Hankkeen kohderyhmänä oli heikkokuntoiset, liikunnallisesti passiiviset sekä ylipainoiset nuoret. Ensimmäisenä toimintavuotenaan kohderyhmään kuuluivat myös yhteiskunnasta syrjäytyneet tai muuten esimerkiksi sosiaalisesti vaikeuksissa olevat nuoret. AikaLisä -ohjelman tullessa Kymenlaaksoon syrjäytymisuhassa olevat nuoret ohjattiin AikaLisän piiriin. Alustavasti hankesuunnitelmassa kohderyhmään oli arvioitu noin 20 % kutsuntoihin tulevista nuorista. Hankkeen kohderyhmäläiset seulottiin kutsunnoissa kyselylomakkeella (liite 1). Vuonna 2008 kyselylomakkeena käytettiin varusmiesten terveyskyselyä, mutta heti seuraavasta vuodesta alkaen otettiin käyttöön liitteen 1 mukainen suppeampi kyselylomake, missä keskityttiin ainoastaan fyysisen kunnon asioihin. Seulontakriteerit olivat seuraavat:

5 3 arvioitu VO 2 max 40 tai alle BMI 27,5 tai yli sekä alhainen liikunta-aktiivisuus BMI 18 tai alle sekä alhainen liikunta-aktiivisuus Liikunta-aktiivisuus 20 min/vko tai alle 12 minuutin juoksutestin tulos (Cooper) 2200m tai alle Viimeisen koulutodistuksen liikunnan numero 7 tai alle kaksi riskivastausta tai enemmän: henkilö oli kohderyhmään kuuluva 4 Hankkeen tavoitteet ja arviointi Hankkeen päällimmäisenä tavoitteena oli parantaa varusmiespalvelukseen menevien heikkokuntoisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia kutsuntojen ja palvelukseen astumisen välissä ja tätä kautta parantaa varusmiespalveluksesta selviytymistä. Hankkeen tavoitteena oli myös erilaisten liikuntatottumusten tarjoaminen ja markkinoiminen kohderyhmälle. Hankkeeseen mukaan tulevilla oli mahdollisuus myös testata kuntonsa varusmiesten kuntotesteillä (lihaskunto ja 12-minuutin juoksutesti). Kohderyhmäläisillä oli mahdollisuus jatkossa kuntonsa seurantaan puolen vuoden välein. Lopputulos eli kuntoindeksin parantuminen hankkeen aikana mitattiin hankkeen järjestämissä kuntotesteissä sekä peruskoulutuskauden testeissä varuskunnissa. Tavoitteena oli lisäksi osallistumisaktiivisuuden lisääminen hankkeen järjestämiin harjoituksiin sekä uuden harrastuksen saaminen. Osallistumisaktiivisuuden tavoite oli noin 10 % kohderyhmäläisistä. 5 Hankkeen toiminta Hankkeen koordinaattori kiersi syksyisin kaikki Kymenlaakson kutsunnat ja piti kutsuntatilaisuudessa lyhyen infon hankkeesta. Koordinaattori toteutti lisäksi kyselyn, jonka perusteella hanketta suositeltiin kohderyhmälle. Kutsuntapäivän päätteeksi kohderyhmäläisillä oli mahdollisuus keskustella hankekoordinaattorin kanssa ja ilmoittautua hankkeeseen mukaan. Hankkeen infopisteessä oli jaossa liikuntamateriaalia ja kutsuntaikäisillä oli mahdollisuus InBodykehonkoostumusmittaukseen sekä puristusvoimamittaukseen. Mittausten yhteydessä heille annettiin myös liikunta- ja terveysneuvontaa. Kohderyhmäläisille oli valmisteltu kuukausittainen liikuntaohjelma, jossa heille päiväohjelman lisäksi tarjottiin erilaisten liikuntalajien harjoituksia. Ohjelman ja harjoitusten kautta pyrittiin saamaan säännöllinen liikuntatoiminta itseään kiinnostavassa lajissa tavoitteellisesti käyntiin joko yksin tai ryhmänä. Harjoitukset järjestettiin pelkästään kohderyhmälle tai yleisharjoituksina ja niitä oli tarjolla koko maakunnan alueella. Kohderyhmäläiset saivat liikuntaohjelman sekä tiedon harjoituksista ja kuntotesteistä pääsääntöisesti sähköpostilla. Lisäksi päivitetyt hankkeen harjoitukset sekä kuntotestit löytyivät netistä osoitteesta

6 4 5.1 Kutsuntatilaisuus Seuraavassa kaaviossa on kuvattu kutsuntatilaisuuden kulku ja hankkeen linkittyminen kutsuntapäivän ohjelmaan. Kutsuntatilaisuuden avaus n. klo Kunnossa Kassulle-info ja kyselyn täyttäminen n. klo Oppitunnit. Oppituntien ajan koordinaattori tekee kohderyhmän seulonnan kyselyn perusteella. n. klo Haastattelu lääkäri lautakunta Kunnossa Kassulle-haastattelu (vapaaehtoinen) n. klo Kuva 1. Kutsuntatilaisuuden kulku.

7 5 Kuva 2. Kutsunnoissa kaikki halukkaat kutsuntaikäiset mitattiin InBody-kehonkoostumuslaitteella. 5.2 Toteuttajatahot Hankkeen käytännön toteuttajina olivat pääsääntöisesti urheiluseurat ja kansanterveysjärjestöt, jotka järjestivät hankkeen kohderyhmäläisille oman lajinsa esittely- ja harjoituskertoja. Aluksi kaikki harjoitukset järjestettiin pelkästään kohderyhmäläisille, mutta jatkossa kohderyhmä saa tiedon myös yleisistä kuntoiluharjoituksista ja seurojen toiminnasta. Hankkeen alussa toteuttajiksi ilmoittautui yli 30 kymenlaaksolaista urheiluseuraa ja liikuntajärjestöä. 5.3 Kohderyhmä Kymenlaakson kutsunnoissa vuosien aikana Kunnossa Kassulle-kyselyn täytti yhteensä 3289 nuorta. Heistä hankekriteerein seuloutui kohderyhmään yhteensä 852 nuorta, joista 584 ilmoittautui mukaan hankkeeseen. Taulukossa 1 on yhteenveto kohderyhmästä. Vuoden 2011 kutsunnoissa KuKa-kyselyn täytti yhteensä 1118, joista seuloutui 227 ja ilmoittautui hankkeeseen 54. Kaiken kaikkiaan ns. riskiryhmään kuuluvia eli kyselyn perusteella seulottuja oli noin 20-26% kaikista kyselyn täyttäneistä.

8 6 Kutsunnat KuKa-kyselyn täyttäneitä Seulottuja Hankkeeseen Ilmoittautuneita Miehikkälä-Virolahti Pyhtää Iitti Kotka Kouvola Hamina Yhteensä (26%) 584 (18%) Taulukko1. Vuosien kutsunnoissa kuka-kyselyn täyttäneiden, seulottujen ja hankkeeseen ilmoittautuneiden määrä kunnittain. Kuvassa 3 näkyy vuonna 2008 hankkeeseen seuloutuneiden jakautuminen siviilitaustan mukaan. Suurin osa kohderyhmästä opiskelee ammattioppilaitoksessa. Kuva 3. Kohderyhmäläisten jakautuminen siviilitaustan mukaan.

9 7 5.4 Kuntotestit Hanke järjesti syksyisin kutsuntojen jälkeen ja keväisin varusmiesten kuntotestit eri paikkakunnilla. Seuraavassa taulukossa näkyy kohderyhmän osallistuminen hankkeen järjestämiin kuntotesteihin paikkakunnittain. Lisäksi keväällä 2009 yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston (EKAMI) Haminan toimipisteen kanssa testattiin varusmieskuntotestein 36 tulevaa kutsuntaikäistä harrasteliikuntakurssin yhteydessä. Paikkakunta Osallistujamäärä Cooper-keskiarvo Cooper-vaihteluväli Hamina m 1800m 2550m Kotka m 1300m 2760m Kouvola m 1600m 2550m Kausala m 2000m 2470m Taulukko 2. Kohderyhmän osallistuminen kuntotesteihin, cooper-tulokset keskiarvoinen ja vaihteluvälein.

10 8 5.5 Harjoitukset KOUVOLA karate Han Moo Do amerik. jalkapallo lenkkeily hiihto armeijan suksilla suunnistus koripallo keilaus sähly kuntopiiri lentopallo jääkiekko sulkapallo KOTKA defendo jousiammunta geokätköily lumikenkäily kahvakuula HAMINA hiihto nyrkkeily krav maga lenkkeily Taulukko 3. Seurojen järjestämät harjoitukset ja niissä käyneiden määrä / harjoitus vuosittain.

11 9 5.6 Yhteistyö ammattiopistojen kanssa Yhteistyö Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston kanssa aloitettiin toukokuussa Koska kohderyhmästä lähes 60 % opiskelee ammattioppilaitoksessa, ajateltiin yhteistyön ammattioppilaitosten kanssa voivan motivoida nuoria liikkumiseen etenkin, jos eri lajeja tarjottaisiin omassa koulussa tai johonkin kurssiin liittyen. Haminan toimipisteen liikunnanopettaja otti yhteistyötarjouksen iloiten vastaan. Tarjosimme EKAMI:n harrasteliikuntaryhmälle sekä kaikille Kunnossa Kassulle-kohderyhmän etelä-kymenlaaksolaisille viikoittaista sählyä, krav maga:a sekä nyrkkeilyä. Etenkin sählyssä saatiin hyvät pelit aikaiseksi, kun osallistujia oli reilu 10. Krav maga ja nyrkkeily vetivät muutaman innokkaan kokeilijan harjoituksiin ja osa heistä ilmoitti haluavansa muun muassa krav magan peruskurssille syksyllä Lisäksi tälle ryhmälle järjestettiin varusmiesten kuntotestit. Haminassa lajeina jatkossa tarjottiin nyrkkeilyä. Yhteistyö Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) kanssa aloitettiin syyskuussa Tarjosimme KSAO:n heikkokuntoisille ja ylipainoisille opiskelijoille sekä kaikille Kunnossa Kassullekohderyhmän pohjois-kymenlaaksolaisille lajiesittelyjä karatessa, sulkapallossa, puistosuunnistuksessa, Han Moo Dossa sekä amerikkalaisessa jalkapallossa. Keväällä 2010 järjestettiin Kunnossa Kassulle-liikuntapäivä. Päivän ideana oli tarjota erilaisia liikuntalajikokeiluja ammattiopiston nuorille. Mukana tapahtumassa oli 10 liikuntajärjestöä, mm. kiipeilyä, karatea, jenkkifutista, zumbaa, katukorista, petankkia ja puistosuunnistusta. Lisäksi Karjalan Prikaati sekä Utin Jääkärirykmentti esittelivät toimintaansa ja nuorilla oli mahdollisuus kokeilla mm. marssi- ja laskuvarjohyppyvarustusta. Nuorilla oli tapahtumapassi, johon heidän tuli kerätä vähintään kolmelta liikuntarastilta leima. Arvontapalkintoina oli lahjakortteja urheiluliikkeisiin, tavarapalkintoja sekä rannekelahjakortteja Tykkimäen huvipuistoon. Tapahtuma osoittautui onnistuneeksi. Paikalla kävi arviolta 400 nuorta, jotka innokkaasti kiersivät kokeilemassa eri lajeja. Kuva 4. Laskuvarjokamppeiden kanssa suunnistusradalle Kunnossa Kassulle-liikuntapäivässä

12 10 Kunnossa Kassulle-hanke oli mukana vuosittain Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston opiskelijoille suunnatussa terveysterrorismi-päivässä. Päivät toteutettiin yhteistyössä Kymenlaakson Sydänpiirin ja Terveys ry:n kanssa. Päivän aikana oppilaat saivat tutustua Kunnossa Kassulle-pisteessä mm. puristusvoimamittaukseen ja tasapainoiluun sekä saivat tietoa paikkakuntansa liikuntatarjonnasta, Sydänpiirin pisteessä energiajuomien haitallisuuteen ja Terveys ry:n pisteessä kännilasirataan ja häkämittaukseen. Terveysterrorismi-päiviin osallistui hankkeen aikana eri päivinä yhteensä noin 1500 nuorta. 5.7 Kysely Toukokuussa 2009 ja touko-kesäkuussa 2011 toteutettiin webropolin kautta kysely hankkeen kohderyhmäläisille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää kohderyhmän osallistumista hankkeeseen ja heidän ajatuksiaan koko hankkeesta. Kyselyyn vastasi 92 vuonna 2009 ja 28 vuonna Kyselyn tulokset ovat liitteenä (liite 2.). Yhteenvetona kyselystä kävi ilmi, että nuorilla, jotka eivät osallistuneet hankkeeseen, ei ollut aikaa osallistua tai harjoitukset/kuntotestit oli järjestetty heille huonoon aikaan. Osa heistä oli kuitenkin lisännyt liikuntaa omatoimisesti ja hyödyntänyt hankkeen kautta saamiaan harjoitusohjelmia. Hankkeeseen osallistuneet olivat saaneet uuden harrastuksen tai saaneet tietää cooper-tuloksensa. Hankkeen jatkokehittämisen kannalta kysely antoi hyviä neuvoja. Suurin osa toivoi aikataulullisesti harjoituksia viiden jälkeen illalla ja osa kertoo vain oman motivaation puuttuvan. Hanke oli muuten heidän mielestään toimiva. 5.8 Kannustaminen Hankkeen kohderyhmäläiset saivat kerätä liikuntapasseihinsa suoritusmerkintöjä seurojen harjoituksissa käynneistä. 20 merkinnästä sai erilaisia lahjoitettuja palkintoja muun muassa vapaalippuja seurojen peleihin, Tykkimäen rannekelahjakortin tai elokuvalipun. Kaikista aktiivisimmat kohderyhmäläiset palkittiin hankkeen aikana Utin Jääkärirykmentin tarjoamalla helikopterilennolla. Palkittavat olivat osallistuneet säännöllisesti hankkeen kautta tarjottuihin harjoituksiin ja kuntotesteihin sekä osoittaneet kuntotesteissä kuntonsa nousseen. Kohderyhmäläisiä pyrittiin lisäksi motivoimaan vastaamaan keväällä lähetettyyn kyselyyn arpomalla vastanneiden kesken palkintoja, joita saatiin lahjoituksina. Eniten kuntoa kohottanut ja aktiivisesti harjoituksiin osallistunut nuori mies palkittiin puolustusvoimien lahjoittamalla sykemittarilla.

13 11 Kuva 5. Hankkeen kohderyhmäläisiä tutustumassa helikopteriin Utin Jääkärirykmentissä. 6 Hankkeen tulokset Hankkeen vaikuttavuutta arvioitiin kohderyhmäläisten kestävyyskunnon muutoksista vertaamalla hankkeen aikaisia kuntotestituloksia peruskoulutuskauden kuntotestituloksiin sekä kohderyhmäläisten selviytymisestä varusmiespalveluksessa (ts. keskeyttäneiden määrä). Arviointikriteerinä oli lisäksi kohderyhmäläisten osallistumisaktiivisuus hankkeen harjoituksiin.

14 Yhteenveto hankkeen kohderyhmäläisten selviytymisestä palveluksesta PALVELUKSEN ALOITTANEET (tilanne 10/2011): 427* Kunnossa Kassulle-hankkeeseen ilmoittautunutta nuorta KESKEYTTÄNEET 71 (17%) henkilöä Jälkitarkastus/ C-luokkaan 14 Jälkitarkastus/ E-luokkaan 43 Siviilipalvelus (20%) on osallistunut hankkeen järjestämiin liikuntoihin: näistä 59 on osallistunut kuntotesteihin. PALVELUKSESSA / RESERVISSÄ 356 (83%) henkilöä Hankkeen liikuntoihin osallistuneista keskeyttäneitä on 6 (7%) Cooper-keskiarvo hankkeen kuntotesteissä oli 2168 m (vaihteluväli 1600m-2600m) Cooper-keskiarvo palveluksessa olevilla hankkeeseen kuluvilla nuorilla on 2295 m (vaihteluväli 1275m-2900m) Cooper-tulos on parantunut 40 nuorella verrattuna hankkeen kuntotestituloksiin. Kuvio 3. Hankkeen kohderyhmän selviytyminen palveluksessa 2009, 2010 ja ja 2. saapumiserän osalta. Tilanne 10/2011. (*Kohderyhmään ilmoittautuneista 584:stä nuoresta 427 ehti astua palvelukseen ennen hankkeen loppua.) Kaiken kaikkiaan hankkeen liikuntoihin osallistuneista keskeytti palveluksen vain 7%. Huomion arvoista on että hankkeen liikuntoihin osallistuneita ovat vain riskiryhmään kuuluviksi seulottuja. 6.2 Hankkeen kohderyhmäläisten osallistumisaktiivisuus järjestettyihin harjoituksiin Osallistumisaktiivisuus hankkeen järjestämiin harjoituksiin oli ensimmäisenä kokeiluvuotena noin 10 %. Myöhemmin lajitarjontaa supistettiin merkittävästi, jotta saatiin useampi kohderyhmäläinen mukaan samoihin harjoituksiin. Osallistumisaktiivisuus myöhemmin oli noin 7%.

15 13 7 Palautetta kohderyhmältä Sain 20 merkintää tänään täyteen. Paljonko pitää saada seuraavaan palkintoon? PS. On ollut tämän hankkeen aikana todella mukavaa. Helpommin se motivaatio liikkumiseen näiden kautta löytyy ku iteksee, ainaki mul :D On kyllä itteäkin nakertanu kun ei oo kerenny/päässy reeneissä käymään kun mulla on iltahommia ja tilaustöitä. Mutta omatoimisesti oon kuntoa kohottanut, fillarilla koulumatkat ja joka viikko lätkäpelit erään firman joukkueessa. Ja kulkemista haitannu sekin kun ei pääse autolla ajamaan sattuneesta syystä =) Mahdollisuuksien mukaan koitan kumminkin päästä! Olen käynyt Han Moo Do -harjoituksissa todella ahkerasti. Se on ollut todella kivaa ja epäilen että tulen harrastamaan sitä jatkossakin. 8 Hankkeen talous Hankkeen kokonaiskustannukset reilulta kolmelta vuodelta olivat yhteensä euroa. Tällä rahalla on hankekoordinaattorin työaika ollut vuonna 2008 viisi kuukautta 100% hankkeelle. Vuodet 2009 ja 2010 hankekoordinaattorin työajasta ollut 85%, vuoden 2011 työajasta oli 50 % hankkeelle. Vuodesta 2009 eteenpäin kutsuntapäiville oli palkattu hankekoordinaattorin avuksi testiavustaja. Kokonaiskustannuksiin ovat kuuluneet hankekoordinaattorin palkka- ja matkakulujen lisäksi hanketta toteuttaneiden liikunta- ja urheiluseurojen palkkiot, kutsuntojen testiavustajan palkat, tilavuokrat, materiaalikulut, puhelinkulut, testauslaitteistoista mm. puristusvoimamittarit sekä osa inbody laitteen kokonaiskuluista. Hankkeen rahoituksesta on vastannut Maanpuolustuksen kannatussäätiö.

16 14 9 Jatkotoimenpidesuositukset Kunnossa Kassulle -hanke on selvästi osoittanut, että kutsuntaikäisille nuorille suunnatut liikuntapalvelut ovat hyödyllisiä ja kysyttyjä. Liikuntapalveluilla pystytään lisäämään nuorten liikunta-aktiivisuutta sekä parantamaan heidän fyysistä kuntoaan. Samalla voidaan ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä. Ohjausryhmä yksimielisesti esittää seuraavia jatkotoimenpidesuosituksia: Kehonkoostumuksen mittaus (InBody-mittaus) on hyvä palvelu kutsunnoissa, koska hankeesta saatujen kokemusten mukaan suurin osa nuorista miehistä kävisi mittauksissa. Samalla saadaan luonnollinen kontakti nuoreen, hänelle voidaan antaa henkilökohtaista terveys- ja liikuntaneuvontaa sekä neuvoa ilmoittautumaan mukaan liikuntapalvelutoimintaan. Mittaustilanne on lisäksi hyvä tilaisuus ohjata nuori tarvittaessa AikaLisä-ohjaajalle. Hankkeen käytössä ollut seulontakysely oli toimiva ja sitä voidaan hyödyntää sellaisenaan valtakunnallisesti kaikissa kutsunnoissa. Hankkeella ja siihen liittyvällä liikuntatoiminnalla olisi hyvä olla yksi koordinoija, esimerkiksi SLU-alue, Aikalisä tai kunnan liikuntatoimi. Kukin kunta voisi olla omalla panoksellaan tai palveluillaan mukana tarjoamassa nuorille kutsuntaikäisille muun muassa liikuntaneuvontaa, kuntosalikortteja tai uintikortteja. Kuntien urheiluseurat voisivat järjestää erilaisia liikuntapalveluita. Yhteistyö kuntien, seurojen ja SLU-alueiden kanssa toisi toimintaan laajuutta sekä lisäresursseja. Liikuntapalvelun liittämistä AikaLisä-toiminnan alaisuuteen omana erityisosaamisalueenaan tulisi jatkaa ja edelleen kehittää.

17 15 LÄHTEET Fogelholm, M. Paronen, O. & Miettinen, M Liikunta hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 1. Karumo, M. & Savolainen, J Nuori Suomi: Arkiliikunnan puute uhkaa jo lasten fyysistä kehitystä. Helsingin Sanomat C3%A4kehityst%C3%A4/HS SI1KA02yj7 (Viitattu ) Santtila, M Effects of Added Endurance or Strength Training on Cardiovascular and Neuromuscular Performance of Conscripts During the 8-week Basic Training Period. Studies in sport, physical education and health 146. Jyväskylän yliopisto. Liikuntabiologian laitos. Väitöskirja. Santtila, M. Kyröläinen, H. Vasankari, T. Tiainen, S. Palvalin, K. Häkkinen, A. & Häkkinen, K Physical fitness profiles in young finnish men during the years Medical science sports and exercise, 38 (11), Taanila, H. Suni, J. Pihlajamäki, H. Mattila, V. Ohrankämmen, O. Vuorinen, P. Parkkari, J Aetiologyand risk factors of musculoskeletal disorders in physically active conscripts: a follow-up study in the Finnish Defence Forces. BMC Musculoskeletal Disorders, 11 (1), (Viitattu )

18 16 LIITE 1. Alla on kysymyksiä, joiden tietoja käytetään kutsuntatilaisuudessa arvioitaessa fyysisiä valmiuksiasi varusmieskoulutukseen. Vastauksia käsitellään aivan yhtä luottamuksellisesti kuin sairaustietoja. Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Vastaaminen on vapaaehtoista. Lisätietoa lomakkeen käytöstä: terveysliikunnan kehittäjä Kirsi Kiiskinen Sukunimi Etunimet Ikä vuotta Pituus cm Paino kg Ympyröi seuraavista kohdista kuvaavin vaihtoehto 1. Kuinka monena päivänä viime viikon aikana liikuit hengästyen / hikoillen? 0 päivänä 1 päivänä 2 päivänä 3 päivänä 4 päivänä 5 päivänä 6 päivänä 7 päivänä 2. Kuinka paljon käytit keskimäärin aikaa liikuntaan yhtenä päivänä? tunnit minuutit 0 tuntia 0 min 1 tuntia 10 min 2 tuntia 20 min 3 tuntia 30 min 4 tuntia 40 min 5 tuntia 50 min 3. Viimeisimmän Cooperin juoksutestin tulos (metreinä) metriä 4. Liikunnan numero viimeisimmässä koulutodistuksessa

19 17 Vastaajien ikä LIITE 2. Kysely tehtiin hankkeen kautta yhteystietonsa antaneille touko-kesäkuussa Aikaisempi kysely on tehty vuonna Kysely lähetettiin 163 henkilölle ja vastauksia tuli 28. Vastausprosentti jäi varsin vaatimattomaksi, 17,2%. Vuonna 2009 kysely lähettiin 347 ja vastauksia tuli 93 eli 26,8% Sukupuoli Mies Nainen Asuinpaikka Miehikkälä Virolahti Hamina Kotka Pyhtää Kouvola Iitti

20 18 Opiskelu-/työpaikka KSAO EKAMI Lukio Töissä Työtön Muu Palvelukseen astuminen II/2009 I/2010 II/2010 I/2011 II/2011 I/2012 II/2012 I/2013 Jälkitarkastus Mihin Sinut on määrätty palvelukseen? Karjalan Prikaati Utin Jääkärirykmentti Kotkan Rannikkopataljoona Hamina Muu Oletko osallistunut hankkeen järjestämiin harjoituksiin? Tätä kysymystä ei ollut vuoden 2009 kyselyssä Kyllä En

21 19 Mihin hankkeen järjestämiin harjoituksiin olet osallistunut? Tätä kysymystä ei ollut vuoden 2011 kyselyssä Karate Itsepuolustus Keilaus Jousiammunta Sähly Lenkkeily Lihaskuntoharjoitus Suunnistus Hiihto Amerikkalainen jalkapallo Muu Oletko osallistunut hankkeen järjestämiin kuntotesteihin? Kyllä En En ole osallistunut hankkeeseen Ei aikaa Ei kiinnostavia lajeja Ei halua liikkua ryhmässä Kulkeminen ongelma Muu syy

22 20 Avoimet vastaukset: jokin muu syy, mikä? - Töissä - Lähiaikoina en ole käynyt järjestetyissä harjoituksissa, sillä olen lukenut ensin yo-kokeisiin, sen jälkeen yliopiston pääsykokeisiin. Sen sijaan olen liikkunut itsenäisesti. - Koulut ja muut akuutit ongelmat - ei ole ollut yhteisiä harjoituksia - on tullut hetken laiskistuminen Olen hyödyntänyt minulle sähköpostilla lähetettyjä liikuntaohjeita Kyllä En Avoimet vastaukset: en, miksi? - harjoitusohjelmalla ei saanut tuloksia ja oma antoi enemmän tuloksia - Innostus ei ole riittänyt yksilöharjoituksiin. Odotin enemmän joukkuelajeja ja yhdessä tekemistä, mutta matkat tulivat jatkuvaksi esteeksi. Lukion ylioppilaskokeiden paineiden alla, sekä siirryttyäni työelämään koko hanke jäi taka-alalle. Onneksi työni on fyysisesti melko vaativaa, ja sitä 8 tuntia päivässä käy hyvin liikunnasta. - Omat aikataulut - ei ole aikaa Kuinka monena päivänä viime viikon aikana liikuit hengästyen/hikoillen?

23 21 Kuinka paljon käytit keskimäärin aikaa liikuntaan yhtenä päivänä? 10 minuuttia 20 minuuttia 30 minuuttia 40 minuuttia 50 minuuttia 60 minuuttia 70 minuuttia 80 minuuttia 90 minuuttia 100 minuuttia 110 minuuttia 120 minuuttia yli 2 tuntia Liikunnan määräni on lisääntynyt kutsuntojen jälkeen Kyllä En Kuntoni on kohentunut Kunnossa Kassulle -hankkeen myötä Kyllä En

24 22 Avoimet vastaukset: kyllä, miten? - lihaskunto ja juoksu - Liikun paremmin - Jaksan juosta paremmin - sekä kestävyys- että lihaskunto on kehittynyt, paljon on kyllä vielä tekemistäkin - Aerobinen kunto on kohentunut - Kestän nykyään pidempään ja lihakseni ovat kasvaneet. - en hengästy helposti - yleisesti ottaen - olen ollut vasta vähän aikaa mukana. - painoa tippunut - Lisäämällä arkiliikuntaa Kunnossa Kassulle -hankkeesta on ollut minulle hyötyä Kyllä En Avoimet vastaukset: kyllä, miten? - harjoitusohjelma on kiva - muistuttaa liikkumaan - Pistänyt minut liikkeelle - kunto kasvanut, osallistuin talven aikana kuntonyrkkeilyyn, mikä oli mukavaa ja tehokkaan tuntuista - Olen aloittanut uuden harrastuksen - Motivaatio - en hengästy helposti - valmis ohjelma - motivoi liikkumaan - Muistuttanut liikkumaan Avoimet vastaukset: ei, miksi? - ei ole ollut aikaa, niin ei ole paljoa kerinnyt tehdä - ei kiinnostavia lajeja ja harjoitusohjelman sopimattomuus - Vaikka kuntoni on kohentunut ja olen liikkunut suhteellisen paljon, kiitos siitä kuuluu työelämään astumiselle - olen pitänyt pientä taukoa töiden takia - Ei ole ollut aikaa Kunnossa Kassulle -toimintaa ollaan kehittämässä sosiaalisessa mediassa. Olisitko halukas saamaan tietoa liikkumisesta ja kunnon kehittämisestä sosiaalisen median kautta? Tämä kysymys oli vain vuoden 2011 kyselyssä. Kyllä En

25 23 Miten koet seuran harjoitusten järjestäjänä? Ohjaus on osaavaa Ohjaaja huomioi kaikki tasavertaisesti Olen lähtenyt mukaan seuran toimintaan Muuten Mitä muutoksia haluaisit Kunnossa Kassulle -hankkeeseen? Tai muuta palautetta hankkeesta. 2011: en koe muutoksien tulevan tarpeeseen Kiitoksia kaikista liikunta ohjeista ja kiitos hankkeen, löysin itselleni sopivan harrastuksen jota tulen jatkossakin harrastamaan. Toivoisin, että hankkeen harjoituksia voitaisiin tulevaisuudessa järjestää muuallakin kuin Kouvolassa, että myös muiden paikkakuntien hankkeessa mukana olijat voivat osallistua yhteisiin harjoituksiin vaivattomammin ja useammin. Tämä hanke on hyvällä asialla, toivon mukaan se jatkuu tulevaisuudessakin Tää kesäkuun ohjelma on hyvä kun tässä on enemmän vaihtelua verrattuna edellisiin joissa oli lähinnä lihaskuntoharjoitusta ja lenkkiä vuoropäivin. Olen ollut mukana viime kuun lopulta, eli sain ensimmäisen kunto-ohjelman kesäksi. En siis ole vielä täysin perillä hankkeen toiminnasta, enkä näin ollen osaa esittää kehitysehdotuksia. Ehkä vähän selvemmät ohjeet tai tarkemmat ja ehkä jotain terveellistä ruokavaliovaihtoehtoja.. ja jotain ryhmäharjoituksia niin kuin juoksulenkki jonkun johdolla niille jotka lähtevät 1/12 armeijaan jne. Juoksu- ja hengitystekniikkaopastus olisi hieno homma, miksei myös uinti ja hiihto intin suksilla. 2009: Hyvä ajatuksena ja se, mitä olen ehtinyt olemaan mukana, on tuntunut hyvältä. Pyrin jatkossakin osallistumaan harjoituksiin niin paljon kuin mahdollista. Kiitos Aikoja kannattaisi hiukan muuttaa, koska suurin osa alokkaista on juuri päässyt koulusta jolloin tuskin jaksetaan lähteä vetämään parin tunnin harjoituksia. Jos tunnit muutettaisiin klo.16 sijasta vaikka klo.17:sta niin varmaan tulisi enemmän ihmisiä paikalle. Toivoisin että harjoitukset olisivat myöhemmin illalla. En ole pystynyt kunnolla osallistumaan hankkeen itseäni kiinnostavien harjoituksiin, koska niiden aikataulut menevät päällekkäin muiden harrastusteni kanssa. Samoin kävi myös keväisen kuntotestin kanssa. Paremmat palkinnot, esim. Lahjakortti ym. Kun kaikkia ei kiinnosta jalkapallo tai vastaava seuraaminen. Moni lajeista on Haminassa, minulla ei ole omaa autoa käytössä joten kulkeminen harjoituksiin on vaikeaa. Lajeja lähemmäs kiitos! Näin muuten hanke on ollut erittäin onnistunut mielestäni. Keep up the good work!

26 24 Homma on muuten loistava koska ei tällainen kaupunki pulliainen saa mitään itse aikaiseksi. Ainoastaan se, että järjestetään kaikki klo 1600 jälkeen ja mieluusti ennen 2100 Ei ole muuta! Idea aivan loistava, tarkoitus hyvä ja oikeaoppinen. Omalla kohdallani epäonnistuin - en sillä etten kaikkiin treeneihin mennyt - vaan etten ottanut tuulta purjeisiin jo syksyllä ja innostunut omatoimiseen treenaamiseen. Olisi ollu parempi peruskunto jo ennen inttiä. Jaa-a Kiitos. Muuten kyllä olisin osallistunut, mutta aika ei riitä vain mitenkään. Toki on hyvä, että nuorille tarjotaan mahdollisuuksia liikkua - onhan yleinen ennakkoluulo, että urheiluseuroihin olisi pitänyt liittyä jo aikoja sitten, eikä nyt enää ikäänkuin saa enää porukkaa kiinni. Huonokuntoisten nuorten kanssa toimiessa on hyvä ottaa huomioon, että nuori todennäköisesti häpeää huonoa kuntoaan ja on epävarma. Samalla huonokuntoiset nuoret ovat todennäköisesti myös epäsuosittuja, joka lisää häpeää entisestään. Ryhmäpaineen lievittämiseksi voisi yrittää lisätä tietoisuutta yhä enemmän myös siellä missä painetta luova ryhmä yleensä lienee - oppilaitoksissa. Lieneehän tietämättömyys sentään yleisin syy kaikenlaiseen rasismiin. Koululta saattaisi saada mahdollisesti myös liikuntatiloja, välineitä ja/tai ohjaajia. Tulikin tuossa ylempänä. Kuten sanottu hanke on hieno asia, mutta oma motivaatio on vielä remonttia vaille. Uskon sen kehittyvän tässä kun enää puolisen vuotta aikaa palvelukseen. Pitäisi lähteä jo nuoremmista sukupolvista liikkeelle. Kutsuntojen jälkeen voi asenne olla jo jämähtänyt liikunta vastaiseksi elämän tapojen takia, jolloin mikä tahansa hanke ei enää pelasta. Osallistun siis kyllä Indiansin treeneihin, koska olen Indiansin pelaaja (ja treeniinhän pääsee myös tämän hankkeen kautta..), mutta muuten en ole ehtinyt panostaa liikkumiseen. Ehkä tässä kesän myötä! Hanke kyllä kiinnostaa :) Lisää lajeja ja jotain mielenkiintoa niihin Hanke on ollut ihan toimiva. Taitaa vaan olla kävijämäärät ollut melko vähäisiä ainakin karatessa. Jotain mitä voisi tehdä kaksin ohjaajan kanssa :D Todella ammattimainen ote hankkeeseen. Peukut ylös. Sähköposti-ilmoitukset on selkeitä. Loistava idea. Idea tosi hyvä ja haluisin keretä joskus mukaan. en oikein osaa sanoa, että mitä pitäisi muuttaa...

Hyvinvointimittaukset Oulun kutsunnoissa v.2009-2013. Jaakko Tornberg LitM, Tutkimuskoordinaattori ODL Liikuntaklinikka

Hyvinvointimittaukset Oulun kutsunnoissa v.2009-2013. Jaakko Tornberg LitM, Tutkimuskoordinaattori ODL Liikuntaklinikka Hyvinvointimittaukset Oulun kutsunnoissa v.2009-2013 Jaakko Tornberg LitM, Tutkimuskoordinaattori ODL Liikuntaklinikka Taustaa - MOPO hankkeen tavoitteena on edistää nuorten miesten hyvinvointia ja terveyttä

Lisätiedot

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA Vuorentaan koulun vanhempainyhdistys toteutti yhteistyössä Vuorentaan koulun, Lasten Liikunnan Tuen sekä liikunta-alan toimijoiden kanssa Kaveri liikuttaa hankkeen. Hämeenlinnan

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti

Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti Sisältö Faktaa lasten/nuorten liikkumisesta? Liikunta Entä liikkumattomuus Ylipaino

Lisätiedot

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä Mikko Ikävalko EteläKarjalan Liikunta ja Urheilu ry 15 64vuotiaiden suomalaisten fyysisen aktiivisuuden toteutuminen suhteessa suosituksiiin (%) Vain

Lisätiedot

Puolustusvoimat puolustusvoimien kuntotestit 2011

Puolustusvoimat puolustusvoimien kuntotestit 2011 Puolustusvoimat puolustusvoimien kuntotestit 2011 Kuntotestit puolustusvoimissa Kuntotestit antavat yhdessä terveystarkastusten kanssa hyvän kuvan henkilön terveydentilasta ja fyysisestä kunnosta sekä

Lisätiedot

suhteessa suosituksiin?

suhteessa suosituksiin? Nuori Suomi liikunnasta syrjäytyneet asiantuntijaryhmä tij - työkokous k 1.12.200912 2009 Vantaa Miten lapset ja nuoret liikkuvat suhteessa suosituksiin? Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari Helsinki 11.-12.9.2012 Alustuksen sisältö

Lisätiedot

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta TAUSTAMATERIAALI Kansallinen aikusten liikuntatutkimus 2006 Tahot, joiden kanssa tai järjestämänä kuntoilua, liikuntaa tai urheilua harrastetaan 19-65 - vuotiaiden keskuudessa. 1997-98 2001-02 2005-06

Lisätiedot

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

LAJIKYSELYN TULOKSET YHTEENVETO

LAJIKYSELYN TULOKSET YHTEENVETO LAJIKYSELYN TULOKSET YHTEENVETO 29.3.2016 CreaMentors Oy Erja Koivula j Mihin Reserviläisurheiluliiton (RESUL) jäsenjärjestöön kuulut tai mikäli kuulut useampaan jäsenjärjestöön, missä järjestössä toimit

Lisätiedot

LIIKUNTALATURIN KÄYTTÄJÄKYSELYN RAPORTTI

LIIKUNTALATURIN KÄYTTÄJÄKYSELYN RAPORTTI LIIKUNTALATURIN KÄYTTÄJÄKYSELYN RAPORTTI Mukava, rauhallinen & rento ohjaaja, uskaltaa tehdä ja epäonnistua nolostumatta Kivaa ja rentoa pelailua! Ei liian kilpailuhenkistä. Paljon monipuolisia lajeja,

Lisätiedot

Reserviläisen toimintakyky ennen ja nyt

Reserviläisen toimintakyky ennen ja nyt Reserviläisen toimintakyky ennen ja nyt Heikki Kyröläinen, PhD, FACSM, Professori Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Pääesikunta, Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotilaslääketieteen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Profy 65+ hanketuloksia ja suosituksia jatkolle Keski-Pohjanmaan VI Hyvinvointifoorumi Kokkola 21.8.2014

Profy 65+ hanketuloksia ja suosituksia jatkolle Keski-Pohjanmaan VI Hyvinvointifoorumi Kokkola 21.8.2014 Profy 65+ hanketuloksia ja suosituksia jatkolle Keski-Pohjanmaan VI Hyvinvointifoorumi Kokkola 21.8.2014 Magnus Björkgren Terveystieteen yksikön johtaja / projektipäällikkö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Lisätiedot

Mitä lasten ja nuorten liikkumisesta tiedetään?

Mitä lasten ja nuorten liikkumisesta tiedetään? Liikuntatutkimuksen suuntaviivat 27.5.2009 Helsinki Mitä lasten ja nuorten liikkumisesta tiedetään? Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Esityksen sisältöä Mitä lasten ja nuorten

Lisätiedot

Ylikuormitus varusmiespalveluksen 8-viikon peruskoulutuskauden aikana

Ylikuormitus varusmiespalveluksen 8-viikon peruskoulutuskauden aikana Liikuntalääketieteen päivät 10.-11.11.2010, Helsinki Ylikuormitus varusmiespalveluksen 8-viikon peruskoulutuskauden aikana Tanskanen Minna 1, Uusitalo Arja 2, Atalay Mustafa 3, Kyröläinen Heikki 1, Häkkinen

Lisätiedot

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys Kaikki liikkeelle yhdessä Miksi HYKKI HERÄÄ? Liikunta ja fyysinen aktiivisuus parantaa / kehittää / lisää muisti, tarkkaavaisuus, tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaidot

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

LIIKUNTALATURIN KÄYTTÄJÄKYSELY 2014

LIIKUNTALATURIN KÄYTTÄJÄKYSELY 2014 1 LIIKUNTALATURIN KÄYTTÄJÄKYSELY 2014 Hyvä asia että tälläsiä järjestetään muuten en olis kokeillut mitään Hieno järjestelmä tehty nuorille! Huonoa palautetta ei ole. On vain hienoa, että meille nuorille

Lisätiedot

Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti

Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti Mitä kuuluu nuorten liikkumiselle ja miten liikettä voidaan edistää? Tommi Vasankari UKK-instituutti Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) 2009 (THL) 15 64-vuotiaiden suomalaisten

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Miten lapset ja nuoret liikkuvat liikunnallisuuden edut tulevaisuudessa

Miten lapset ja nuoret liikkuvat liikunnallisuuden edut tulevaisuudessa Miten lapset ja nuoret liikkuvat liikunnallisuuden edut tulevaisuudessa Liikkuva koulu -seminaari 24.3.2010 Tommi Vasankari Prof., LT UKK-instituutti & THL Sisältö Lasten ja nuorten liikunta Lasten ja

Lisätiedot

Suunnistus kunto- ja terveysliikuntana Suunnistuksen terveysprofiilityö

Suunnistus kunto- ja terveysliikuntana Suunnistuksen terveysprofiilityö Suunnistus kunto- ja terveysliikuntana Suunnistuksen terveysprofiilityö Yhteenveto keväällä 2011 kuntosuunnistajille tehdystä kyselystä Kyselyn toteutustapa Verkkokysely (Webropol), jonka linkki oli noin

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa Valeria Denisenko, Petroskoin pedagogisen opiston johtaja PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Pietarin valtiollisen

Lisätiedot

Reservin fyysisen suorituskyvyn tutkimus 2015 MATINE: 2500M-0049 /

Reservin fyysisen suorituskyvyn tutkimus 2015 MATINE: 2500M-0049 / Reservin fyysisen suorituskyvyn tutkimus 2015 MATINE: 2500M-0049 / 60 000 Heikki Kyröläinen, PhD, FACSM, Professori Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Pääesikunta, Maanpuolustuskorkeakoulu,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Nuoret Pohjoisessa - nuorten miesten palveluskelpoisuuden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja viranomaisyhteistyön kehittäminen

Nuoret Pohjoisessa - nuorten miesten palveluskelpoisuuden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja viranomaisyhteistyön kehittäminen Nuoret Pohjoisessa - nuorten miesten palveluskelpoisuuden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja viranomaisyhteistyön kehittäminen Terveystieteiden laitos, Oulun yliopisto Puolustusvoimat Hankkeelle myönnetty

Lisätiedot

MOPO-hankkeen tutkijat ja käytännön toimijat yhteistyössä nuorten miesten hyvinvointia edistämässä

MOPO-hankkeen tutkijat ja käytännön toimijat yhteistyössä nuorten miesten hyvinvointia edistämässä MOPO-hankkeen tutkijat ja käytännön toimijat yhteistyössä nuorten miesten hyvinvointia edistämässä Riitta Pyky, Oulun Diakonissalaitos, Liikuntaklinikka Tiina Pekkala, Oulun kaupungin liikuntapalvelut

Lisätiedot

TULOSLIITE JULKAISUUN

TULOSLIITE JULKAISUUN TULOSLIITE JULKAISUUN Tuija Tammelin, Jouni Kallio, Katja Rajala, Harto Hakonen ja Kaarlo Laine. Muutoksia Liikkuvissa kouluissa 0 0. Oppilaat liikkujina ja koulun ak!vitee"en suunni#elijoina. LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Sisältö Eri liikuntalajeja monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet.

Sisältö Eri liikuntalajeja monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet. Kuvaukset 1 (6) (päivitetty 10.6.2014) Liikuntaa monipuolisesti 1, 1 ov, (YV7LI1) (HUOM! 1. vuoden opiskelijoille) kokeilee erilaisia liikuntalajeja hikoillen ja hengästyen saa kokemuksia eri liikuntalajien

Lisätiedot

Kymenlaakson terveysliikuntastrategia terveydenhoitajan työn näkökulmasta

Kymenlaakson terveysliikuntastrategia terveydenhoitajan työn näkökulmasta Kymenlaakson terveysliikuntastrategia terveydenhoitajan työn näkökulmasta Valtakunnalliset terveydenhoitajapäivät 30.-31.1.2014 Jyväskylä Asta Saario terveysjohtaja, TtM, th, sh Hamina, Kotka, Kouvola,

Lisätiedot

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Summary1/2 59 vastausta (vastanneista naisia 8 ja miehiä 51) Kysely oli avoinna 2 viikkoa (11.2. 25.2.2015) 78% vastanneista kuului ikäryhmään 18-39 49% vastanneista

Lisätiedot

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2017 Hei, vuosi sitten lähetin kouluusi kyselyn, mitä sinä ja muut oppilaat haluaisitte harrastaa koulussa iltapäivisin. Kyselyyn

Lisätiedot

ENNAKKOMATERIAALI 2015

ENNAKKOMATERIAALI 2015 ENNAKKOMATERIAALI 2015 TERVETULOA KANSALLISEEN LIIKUNTAFOORUMIIN! Graafinen suunnittelu: Pirita Tolvanen HARRASTAMISEN HINTA Ei 6% Ei 5% 6 547 vastaajaa EOS 11% 56 vaikuttajaa Kyllä 94% Kyllä 86% Ovatko

Lisätiedot

Lasten ja nuorten urheilun kustannukset tilaisuus 15.5. ylitarkastaja Sari Virta

Lasten ja nuorten urheilun kustannukset tilaisuus 15.5. ylitarkastaja Sari Virta Lasten ja nuorten urheilun kustannukset tilaisuus 15.5. ylitarkastaja Sari Virta Arviointituloksia (VLN 2013) Hallituskaudella (2007-2011) valtion liikuntatoimen resursointi kasvoi 100 milj. eurosta 140

Lisätiedot

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille

Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihanke 2016-2018 Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM 30.5.2017 Hallitusohjelman kärkihanke:

Lisätiedot

ASEVELVOLLISIA JOHTAJIA JA JOHDETTAVIA JO VIIDENNESSÄ POLVESSA

ASEVELVOLLISIA JOHTAJIA JA JOHDETTAVIA JO VIIDENNESSÄ POLVESSA ASEVELVOLLISIA JOHTAJIA JA JOHDETTAVIA JO VIIDENNESSÄ POLVESSA Suunta 2011 Johdettavana Y-sukupolvi tulevaisuuden johtajat Kenraalimajuri Jukka Pennanen Suunta 2011 Johdettavana Y-sukupolvi tulevaisuuden

Lisätiedot

277. Pelisääntökysely 26.3.2013

277. Pelisääntökysely 26.3.2013 277. Pelisääntökysely 26.3.2013 Kysely urheilevan lapsen vanhemmalle 1. Laji? Aikido Ammunta Autourheilu Hiihto ITF taekwondo Jääpallo Jousiammunta Karate Kaukalopallo Koripallo Lentopallo Lumilautailu

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Suunnistajan fyysisen kunnon testaus kokemuksia ja havaintoja 30 vuoden ajalta. Turun Seudun Urheiluakatemia Turku 1.2.2015

Suunnistajan fyysisen kunnon testaus kokemuksia ja havaintoja 30 vuoden ajalta. Turun Seudun Urheiluakatemia Turku 1.2.2015 Suunnistajan fyysisen kunnon testaus kokemuksia ja havaintoja vuoden ajalta Turun Seudun Urheiluakatemia Turku.. Jukka Kapanen Liikuntatieteen maisteri Jyväskylän yliopistosta 9 Testauspäällikkönä Oulun

Lisätiedot

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN Urheiluakatemiatapaaminen 20..204 Mäkelänrinteen uintikeskus Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Timo Manninen SISÄLTÖ. Tarkoitus ja tavoitteet 2. Vastaajat akatemioittain

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet

Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet Kainuun hyvinvointifoorumi 20.9.2011 Kajaani Kestävyyskunto ja työkykyisyyden haasteet Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus 20.9.2011 Alustuksen sisält ltö Kestävyyskunnon merkitys terveyden

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta?

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Tunti liikettä koulupäivään/lisää liikettä Monipuoliset liikuntamahdollisuudet

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie Kotka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie Kotka 1 Liite 3 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SAATE SOSIAALI- JA TERVEYSALA 30.08.2010 Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie 1 48220 Kotka Hyvä kyselyyn vastaaja Olen Ensihoitaja (AMK)-opiskelija Kymenlaakson

Lisätiedot

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana?

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana? LIITE 1 1(8) FIRST WEEK FESTIVAL PALAUTEKYSELY VAMOK järjesti lukuvuoden alussa First Week Festivalin, joka piti sisällään 5 erilaista tapahtumaa. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoiden

Lisätiedot

Taustatietolomake. Yhteystiedot: MUUTA HUOMIOITAVAA: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI:

Taustatietolomake. Yhteystiedot: MUUTA HUOMIOITAVAA: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI: Taustatietolomake Yhteystiedot: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI: PITUUS/PAINO: MUUTA HUOMIOITAVAA: 1 Liikuntahistoria ❶ Arvioi yleinen liikunnan

Lisätiedot

Riittäkö opiskelijoiden työkunto?

Riittäkö opiskelijoiden työkunto? Riittäkö opiskelijoiden työkunto? Tuloksia ja ennusteita Stadin AO:n Kehon kuntoindeksi - testeistä vuosilta 2014 ja 2015 LIIKKUVA KOULU LAAJENEE KOHTI AKTIIVISIA OPISKELUYHTEISÖJÄ torstai 1.12.2016 Paasitorni,

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011 Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.211 Pauliina Husu TtT, tutkija UKK-instituutti, Terveysliikuntayksikkö 16.5.211 1 Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikunnan riittävyys. Suomalaisten

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Keskimäärin 700 900 nuorta miestä keskeyttää

Keskimäärin 700 900 nuorta miestä keskeyttää Teksti: HENRI TAANILA, JAANA SUNI, JARI PARKKARI Huono kunto, lihavuus sekä aiemmat TULE-vaivat ennustavat tuki- ja liikuntaelinvaivojen ilmaantumista varusmiespalveluksen aikana. Puolen vuoden asepalveluksen

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Erkki Vartiainen, ylijohtaja, professori

Erkki Vartiainen, ylijohtaja, professori Lihavuus Suomessa Erkki Vartiainen, ylijohtaja, professori 28.12.2011 Esityksen nimi / Tekijä 1 Lihavuus 70-80 % ylimääräisestä energiasta varastoituu rasvana. Loput varastoituu proteiineina ja niihin

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Mäntsälän Voimistelijat

Mäntsälän Voimistelijat 1 Mäntsälän Voimistelijat Jäsenkyselyn tulokset 2015 Vastaajia N=47 Harrastaja itse Huoltaja 6 henk 41 henk Harrastajan ikä Alle 7v 15 henk 7-10v 17 henk 11-13v 6 henk yli 13v 9 henk Mukana seurassa Alle

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Sompion koulun liikuntapainotusluokka

Sompion koulun liikuntapainotusluokka Sompion koulun liikuntapainotusluokka Kohderyhmä Liikuntaluokalle otetaan oppilaita koko Keravan kaupungin alueelta. Ulkokuntalaisia voidaan ottaa vain, jos keravalaisia hakijoita ei ole riittävästi aloituspaikkoihin

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Erilainen tapa ikääntyä hyvin: liikkumisen monet merkitykset

Erilainen tapa ikääntyä hyvin: liikkumisen monet merkitykset Erilainen tapa ikääntyä hyvin: liikkumisen monet merkitykset Hyvää ikääntymistä yhteistyössä seminaari 10.5.2011, Kajaani Arto Tiihonen, FT, LitL Sisältö Erilainen tapa ikääntyä hyvin: esimerkkeinä liikuntaa

Lisätiedot

Suomen Dartsliitto Etela inen Piiri ry

Suomen Dartsliitto Etela inen Piiri ry Suomen Dartsliitto Etela inen Piiri ry Raportti Darts- esitttelyillasta Tuusulan Riihikallion nuorisotalolla 4.11.2015 Suomen Dartsliitto Eteläinen Piiri ry on aloittanut yhteistyön eteläisen Suomen nuorisotalojen

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Seminaari Helsinki Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus

Liikkuva koulu hanke. Seminaari Helsinki Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Liikkuva koulu hanke Ttki Tutkimustuloksia tlki Seminaari Helsinki 5.10.2011 Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Pilottihankkeiden tutkimus ja seuranta Tavoitteena on selvittää miten hanke

Lisätiedot

Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke. Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS

Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke. Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS Nuoret luukulla Nuorisotutkimusseuran ja THL:n konsortiohanke Nuorten ja palveluntarjoajien kohtaamiset / NTS Tärkeimmät tulokset Työntekijät painottivat luottamuksellisen suhteen syntymistä asiakkaisiin,

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

OSAAMISPOLKU SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS - NOUSUJOHTEISUUS

OSAAMISPOLKU SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS - NOUSUJOHTEISUUS OSAAMISPOLKU SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS - NOUSUJOHTEISUUS SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS NOUSUJOHTEISUUS SUUNNITELMALLISUUS PITKÄJÄNTEISYYS NOUSUJOHTEISUUS SUUNNITELMALLISUUS Seuran arvopohja

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - EMK / zoom - EMK - EMK - Vihreät - Sininen - Punainen - EMK juniorit - ZOOM - zoom8 - EMK

Lisätiedot

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Sami Kalaja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kuntotestauspäivät 2015 Kisakallio OPS2016 Käyttöönotto lukuvuoden 2016 alusta Keskiössä

Lisätiedot

MIKÄ SAA NUORET LIIKKUMAAN? LIIKUNTAMOTIVAATION YHTEYS LIIKUNNAN HARRASTAMISEEN KUUDEN LIIKKUVA KOULU -HANKKEEN KOULUN 7. JA 8.

MIKÄ SAA NUORET LIIKKUMAAN? LIIKUNTAMOTIVAATION YHTEYS LIIKUNNAN HARRASTAMISEEN KUUDEN LIIKKUVA KOULU -HANKKEEN KOULUN 7. JA 8. MIKÄ SAA NUORET LIIKKUMAAN? LIIKUNTAMOTIVAATION YHTEYS LIIKUNNAN HARRASTAMISEEN KUUDEN LIIKKUVA KOULU -HANKKEEN KOULUN 7. JA 8. LUOKKALAISILLA Anna Rautarae ja Jenni Salo Jyväskylän Yliopisto, Lauri Laakso

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi

Liikkuva koulu hanke. Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikkuva koulu hanke Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina 2010-2012 koulupäivän liikunnallistamiseksi Havaintoja ja uutisia ympäröivästä maailmasta Liikkumattomuus vie hyödyn

Lisätiedot

Tutkimus etäkuntoutuksesta

Tutkimus etäkuntoutuksesta Tutkimus etäkuntoutuksesta Pihla Vilén Raportti Toukokuu Sosiaali- ja terveysala Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 1 Sisältö Johdanto... 2 1 Pohdintaa ennen kyselyä... 3 2 Tulokset... 3 2.1 Kuntoutujien kommentteja...

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Lihavuus laskuun seminaari 26.10.2012 Jukka Karvinen, Nuori Suomi ry www.nuorisuomi.fi Miksi liikuntaa? Liikkumaan oppiminen on

Lisätiedot

Kysely Kaikukortin haltijoille

Kysely Kaikukortin haltijoille 1 Kysely Kaikukortin haltijoille Hyvä Kaikukortin haltija! Kaikukortti-toimintaa on kokeiltu Lappeenrannassa nyt 1.6.2017 lähtien. Tämän kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten käyttökelpoisena

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Kunnossa kaiken ikää SuomiMiesseikkailee

Kunnossa kaiken ikää SuomiMiesseikkailee Kunnossa kaiken ikää SuomiMiesseikkailee Kuntotestauspäivät 20.-21.3.2013, UKK-instituutti, Tampere Testauspäällikkö Jarmo Heiskanen, LIKES-tutkimuskeskus Taustaa SuomiMiehenseikkailuille Pirkanmaalaisesta

Lisätiedot

Jyväskylän Yliopiston opiskelijoille suunnattu Liikkumisen startti-ryhmä, syksy 2005 (hanke 0517)

Jyväskylän Yliopiston opiskelijoille suunnattu Liikkumisen startti-ryhmä, syksy 2005 (hanke 0517) Jyväskylän Yliopiston opiskelijoille suunnattu Liikkumisen startti-ryhmä, syksy 2005 (hanke 0517) Ryhmän tarkoitus ja tavoitteet Jyväskylän Yliopiston Yliopistoliikunta ja YTHS toteuttavat yhteistyössä

Lisätiedot

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson LAPSET JA LIIKUNTA Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari 20.11.2007 Teemu Japisson Lasten ja nuorten osalta terveyttä edistävä liikunta kiteytyy päivittäisen liikunnan

Lisätiedot

Lisää liikkumista. Tutkimustuloksia Liikkuva koulu ohjelman pilottivaiheesta 2010-2012

Lisää liikkumista. Tutkimustuloksia Liikkuva koulu ohjelman pilottivaiheesta 2010-2012 Lisää liikkumista ja vähemmän istumista Tutkimustuloksia Liikkuva koulu ohjelman pilottivaiheesta 2010-2012 Matti Hakamäki Henna Haapala Kaarlo Laine Katja Rajala Tuija Tammelin SallaTurpeinen Liikkuva

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Kotkan malli. Tavoitteena toimintakyvyn ylläpitäminen ja kaatumisten ehkäisy. Alhainen kaatumisvaara. KaatumisSeula klinikka

Kotkan malli. Tavoitteena toimintakyvyn ylläpitäminen ja kaatumisten ehkäisy. Alhainen kaatumisvaara. KaatumisSeula klinikka Kotkan malli Itsearviointilomake 3. sektori Liikuntatoimi Sote Ei kaatumisen vaaratekijöitä Tavoitteena toimintakyvyn ylläpitäminen ja kaatumisten ehkäisy Aktiivisuuden tukeminen Ohjaus liikuntaryhmiin

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Terveys 2011 -tutkimus ja sen päätulokset

Terveys 2011 -tutkimus ja sen päätulokset Terveys 2011 -tutkimuksen perustulosten julkistamistilaisuus 21.11.2012 Terveys 2011 -tutkimus ja sen päätulokset Seppo Koskinen Miksi tarvittiin Terveys 2011 -tutkimus? Yhteiskuntapolitiikan keskeisiin

Lisätiedot