Tekninen lautakunta Kokousaika Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta Kokousaika Maanantai 17.11.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima jäsen Alpo Peltovuoma jäsen Hannu Ranta jäsen Antti Tonteri jäsen Petri Pettissalo jäsen Saila Kuukasjärvi varajäsen Muut saapuvilla Mikko Kärnä kunnanjohtaja olleet Birgitta Eira khall:n edustaja Sari Keskitalo khall. puheenjohtaja Kimmo Lämsä esitt.-pöytäk.pitäjä Eino Mäkelä esitt.-pöytäk.pitäjä Kalevi Keskitalo esitt.-pöytäk.pitäjä Asiat Pöytäkirjan allekirjoitus Paula Ahopelto Kimmo Lämsä puheenjohtaja esitt.-pöytäk.pitäjä Kalevi Keskitalo esitt.-pöytäk.pitäjä Eino Mäkelä esitt.-pöytäk.pitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Petri Pettissalo Hannu Ranta Pöytäkirja on nähtävänä / 2014 Enontekiön virastotalolla

2 Tekninen lautakunta Asialista: 104 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 105 SAANANJUUREN ASEMAKAAVOITUKSEN JATKOTOIMENPITEET 106 ENONTEKIÖN KUNNAN TUULIVOIMARAKENTAMISTA OHJAAVA YLEISKAAVA 107 MÄÄRÄRAHAN SIIRTO MOMENTILTA KIINTEISTÖJEN KUNNOSTUS MOMENTILLE TERVEYSASEMAN KUNNOSTUS 108 ANNI-MARJA VALKEAPÄÄN KIRJE KUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLE 109 TEKNISEN LAUTAKUNNAN SEURANTARAPORTTI ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE TAMMI-LOKAKUULTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN YLITYSOIKEUSANOMUKSEN ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE JA EDELLEEN ENONTEKIÖN KUNNANVALTUUSTOLLE 111 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄJAKO, TEKNISEN LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA, VIRANHALTIJOIDEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 112 TEKNISEN LAUTAKUNNAN BSC-KORTTI TEKNISEN LAUTAKUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 114 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 115 ENONTEKIÖN KUNNAN MAAPOLIITTINEN OHJELMA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET 117 ILMOITUSASIAT 118 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT 119 RAKENTAMISEN AJANKOHDAN SIIRTO TS. JATKOAIKAHAKEMUS RAKENNUSVELVOITTEELLE, KIINTEISTÖILLE: 1.) LAATUTOKKA 1 2.) LAATUTOKKA 2 3.) LAATUTOKKA 6 4.) LAATUTOKKA 4 SEKÄ 5.) KO32 TONTTI 2, HAKIJANA LULAS OY

3 Tekninen lautakunta Tekn.ltk. 104 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Ehdotus: Teknisen lautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta valitsee kaksi teknisen lautakunnan jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. Edelleen tekninen lautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen esityslistan työjärjestykseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Ranta ja Petri Pettissalo Esityslista hyväksyttiin ehdotuksen mukaisena. Lisäpykälänä käsittelyyn päätettiin ottaa 119

4 Tekninen lautakunta Tekn.ltk. 105 SAANANJUUREN ASEMAKAAVOITUKSEN JATKOTOIMENPITEET Päätöksenteon historiaa: Enontekiön kunta on käynnistänyt Kilpisjärven ns. Saananjuuren alueella asemakaavoitustyön kunnanvaltuuston päätöksellä Enontekiön kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavaehdotuksen Rovaniemen Hallinto-oikeus kumosi kunnanvaltuuston päätöksen antamallaan päätöksellä. Hallinto-oikeus katsoi, että asemakaavaa laadittaessa ei ollut maankäyttö- ja rakennuslain 9 :ssä ja vastaavan asetuksen 1 :ssä säädetyllä tavalla riittävästi selvitetty kaavan vaikutuksia luonnonympäristön osalta. Hallinto-oikeus ei ottanut päätöksessään käsiteltäväksi muita valitukseen liittyviä kysymyksiä. Saanajuuren asemakaavoitus kuulutettiin uudelleen vireille Luonnonympäristöä koskevia oli täydennetty ja Naturaarvio kaavahankkeen vaikutuksista oli laadittu. Enontekiön kunnanvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen Kaavoitustyön kanssa samaan aikaan oli vireillä Kilpisjärvi kehittämissuunnitelman laatiminen. Kilpisjärven alueen osayleiskaavan laatiminen käynnistettiin valtuuston päätöksellä Osayleiskaavan osallistumisja arviointikuulutus asetettiin nähtäville ja kaavoitustyö eteni niin, että nyt ollaan luonnosvaiheessa. Enontekiön kunnanvaltuuston :stä 14 valitettiin Rovaniemen Hallinto-oikeuteen, joka kumosi kunnanvaltuuston päätöksen tekemällään päätöksellä. Enontekiön kunnanhallitus päätti valittaa Hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen, joka teki kunnanhallitukselle kielteisen päätöksen pysyttäen Rovaniemen Hallinto-oikeuden päätöksen. Saananjuuren alueen maanomistajien ja kunnan välillä on tehty kaavoituksesta ns. maankäyttösopimuksia joista osa maksuista on maksettu kunnalle, osan ollessa pankkitakuita. Kaavan tämän hetkinen tilanne: Enontekiön kunnanvaltuusto ei ole muuttanut päätöstään laatia asemakaavaa Saananjuuren alueelle, joten kaavoitustyö on

5 Tekninen lautakunta käynnistettävä uudelleen koska kunnanvaltuuston päätöksenteon pohjana ollut ko. alueen kehittämiselle ei ole muita vaihtoehtoja kuin alueen asemakaavoittaminen. Asemakaavan laatimisella voidaan mahdollistaa alueen yrittäjien yritystoiminnan pitkän aikajänteen kehittäminen vastaamaan nykyajan palvelun tuottajan tarpeita. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kilpisjärven kylän ns. Saananjuuren alueen asemakaavoitustyö käynnistetään uudelleen ja kaavoitustyön käynnistämiseen varataan :n investointimääräraha vuoden 2015 talousarvioon.

6 Tekninen lautakunta Tekn.ltk. 106 ENONTEKIÖN KUNNAN TUULIVOIMARAKENTAMISTA OHJAAVA YLEISKAAVA Enontekiön kunnan tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava on vireilletulo kuulutettu ja asetettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville väliseksi ajaksi. Yleisötilaisuudet on pidetty Kilpisjärven koululla klo ja Hetassa kunnanvirastolla klo Nähtävillä olevaan aineistoon voi tutustua myös Enontekiön kunnan kotisivuilla WWW:enontekio.fi Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kaavan laatimistilanteen.

7 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 107 MÄÄRÄRAHAN SIIRTO MOMENTILTA KIINTEISTÖJEN KUNNOSTUS MOMENTILLE TERVEYSASEMAN KUNNOSTUS Tekn. ltk TERVEYSASEMAN TOIMENPIDE- JA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOHUONEEN LATTIOIDEN KAPSELOINTI JA KALUSTEIDEN UUSIMINEN Hetan terveysaseman lattioiden muovimaton pehmitteet ja käytetyt liimat aiheuttavat VOC-yhdisteiden muodostumisen mattojen alle ja sieltä edelleen terveysaseman sisäilmaan. Vuonna 2013 korjattiin lattiat kapseloimalla terveysaseman laboratoriosta, vastaanottohuoneesta ja ilmoittautumistilasta. Näissä huoneissa parani huoneilman laatu henkilökunnan tuntemusten mukaan. Terveysasemalla pidettyjen palaverien tuloksena nyt on tarkoitus kapseloida toimenpide- ja lääkärin vastaanottotilojen lattiat sekä uusia vastaanottotilan kalusteet täyttämään tämän päivän hygieniavaatimukset. Toimenpiteiden kustannusarvio: Kirvesmiehen työt 25 tpv 4500 Mattotyöt Lapin lattiamestareiden tarjous 4500 Kapseloinnin materiaalit 3000 Teräskaapisto 3415 Kustannukset yhteensä alv.0% Ehdotus:KK Tekninen lautakunta hyväksyy em. suunnitelman ja kustannusarvion. Kustannukset katetaan investointimäärärahasta momentilta Lisäksi lautakunta päättää hakea investoinnin aloituslupaa kunnanhallitukselta. Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kalevi Keskitalo. Käsittely: Käsittelyn kuluessa lautakunta totesi, että asiaselvitystä tulee täydentää siten, että investointiosan momentin kokonaismääräraha sekä määrärahan käyttö kirjataan esitykseen

8 Tekninen lautakunta Tekn. ltk Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan hyväksyä määrärahan käytön menokohdasta kiinteistöjen kunnostus terveysaseman toimenpide- ja lääkärin vastaanottohuoneen lattioiden kapselointi ja kalusteiden uusiminen investointiin. Terveysaseman kunnostukseen, koskien vesikattotöitä on varattu määräraha menokohtaan Kunnan kirjanpitäjän mukaan samaan työkohteeseen ei ole mahdollista antaa omaa menokohtaa, vaan määrärahan siirto tulee tehdä menokohtaan terveysaseman kunnostus. Ehdotus: KK Tekninen lautakunta siirtää menokohdasta (kiinteistön kunnostus) euroa menokohtaan (terveysaseman kunnostus) käytettäväksi toimenpide- ja lääkärin vastaanottohuoneen lattioiden kapselointiin ja kalusteiden uusimiseen. Menokohtaan kiinteistöjen kunnostus on varattu Määrärahasta on siirretty 9000 palotarkastajan työhuoneen siirtoon kellarista 1 kerrokseen ja terveysaseman töihin. Menokohtaan jää vielä 5585.

9 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 108 ANNI-MARJA VALKEAPÄÄN KIRJE KUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLE Anni-Marja Valkeapää on lähestynyt kirjeellään kunnan ympäristölautakuntaa (liite 1/108 ). Kirjeessä Valkeapää pyytää ympäristölautakuntaa puuttumaan kelkkailun mönkijäliikenteen aiheuttamaan meluongelmaan määräämällä viranomaispäätöksellä aidan rakennettavaksi siten kuin hän on sopinut Laila Ylitalon ja Henny Alajärven kanssa. Ehdotus:KK Tekninen lautakunta, jolle ympäristöasiat kuuluvat, toteaa seuraavaa. Kunnan teknisellä lautakunnalla ei ole valtuuksia tehdä päätöstä yksityismaiden aitaamisesta, ellei maanomistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö lupaa aidan rakentamiseksi erikseen hae. Voimassa olevassa kunnan rakennusjärjestyksessä kiinteän aidan rakentaminen on ns. ilmoitusmenettelyn mukainen toimenpide. Aidan malli tulee rakentamisen ilmoitusvaiheessa esittää rakennuslautakunnalle (myöhemmin delegoitu rakennusvalvonnalle).

10 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN SEURANTARAPORTTI ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE TAMMI-LOKAKUULTA 2014 ``TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE Talouden ja toiminnan seuranta ja raportointi Hallintokuntien tulee noudattaa valtuuston hyväksymää talousarviota toiminnassaan. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto talousarviovuoden aikana. Määrärahojen käytön valvonnasta vastaavat ensisijaisesti vastuuviranhaltijat, jotka nimeää se lautakunta, jonka alaisuudessa ovat ao. kustannuspaikan määrärahat. Vastuuviranhaltijoiden on kiinnitettävä erityistä huomiota talousarvion seurantaan ja sitovuuteen, jotta vältytään nettomenojen ylitysoikeuksien hakemiselta. Lautakunnat valvovat alaisiaan kustannuspaikkoja ja antavat tarvittaessa sitovia ohjeita määrärahojen käytön osalta. Koko kunnan taloutta ja hallintoa valvoo kunnanhallitus. Talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien on toimitettava tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle kirjanpitäjän toimittaman päävastuualueittaisen raportin pohjalta talouden seurantaraportti kaksi kertaa vuodessa: tammi kesäkuulta ja tammi lokakuulta. Raportit on toimitettava kunnanhallitukselle elokuun ja marraskuun puoliväliin mennessä. Seurantaraportissa selvitetään lyhyesti talousarvion toteutuminen ja kunkin talousarviossa asetetun toiminnallisen tavoitteen toteutumistilanne. Raportissa annetaan myös selvitys poikkeamista, saatavien määrästä, henkilöstötilanteesta jne. Kunnansihteeri vastaa, että raportit tulevat toimitetuiksi.`` Talouden tarkastelu Teknisen lautakunnan käyttötalousbudjetin toteuma 1-10/2014 on liitteenä 1/110, tässä toteutuneena vuosikatteena on 104,3%. Käyttökatteen ylityksen aiheuttaa toimintatuottojen (laskutuksen viive mm. huone- ja maavuokrat, kaukolämpö) sekä tulojen kehitys ei ole budjetoidun mukainen. Tuottojen toteutuma on 70,9% joka on ,47 budjetoidusta joka ei tule ennusteen mukaan toteutumaan vuonna Toimintakulujen osalta toteutuma on 84,0% joka on ,85 budjetoidusta, toimintakulut tulevat ylittymään vuonna Seuraavaan on kustannuspaikkakohtaisesti eritelty ennusteen mukaisesti vuoden 2014 toteutuvat ylitykset sekä alituksen vrt. budjettiin Teknisen toimen auto YHT Tuloa ei budjetoitu

11 Tekninen lautakunta Ytyä ympäristöön Pasmajärvestä budjetoimatonta tuloa Kaavoitus ja mittaus Tulo ei toteudu Tekninen hallinto Palkkamenojen säästö Talonmiesrengas Taloyhtiöiden oman talonmiehen laskuttamaton osuus Kiinteistöyhtiöt/hallinto Isännöitsijää ei ole ollut ½-vuoteen Jätehuolto Ei määrärahaa, eläkemaksu Rivitalo Vuoden 2013 lopussa ollut vesivahinko, laskut vuodelle Vuokratalo (kerrostalo) Vesivuotojen korjausta, kiukaan uusiminen Rinteentalo Sähkö Eläinlääkäritalo Vuokratulo Kilpisjärven koetalo Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Asuntoyhtiöt Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Koulujen asunnot Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Hetan koulu (vanha) Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Maa- ja vesialueet Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Puistot ja yleiset alueet Toimintakulu ylitys Vene- ja lentosatama Maksamaton vuokra Lähiliikuntapaikat ja ladut Polttoaine / tampparihuolto Moottorikelkkareitit Rakenteiden kunnossapito Rivitalo I Sähkö ylitse, vuokratuotto alitse Kaukolämpö Entisen Enontekiön kunnan sähkölaitoksen työntekijöiden eläkemaksu, ei budjetoitu. Käyttökatteen ylitykseen suurimpina tekijöinä vaikuttaa

12 Tekninen lautakunta Vuokratulojen kehitys ei ole budjetoidun mukainen Myytävät isännöintipalvelut loppuneet Kaavoitustuloja ei tule (mm. Saananjuuren asemakaavan KHO:n päätös) Ennakoimattomat eläkeperusteiset maksut, mm. Karesuvannon kaatopaikanhoitajan ja sähkölaitoksen työntekijöiden eläkemaksut Ennakoimattomat kiinteistöjen korjaukset Talousarvio ylittyy ennusteen mukaan Toiminnan toteuman tarkastelu Toteuma 2014 ASIAKAS Tavoitteet Mittarit Toteuma Teknisen Kunnan alueella Tonttien 2013 toimen on riittävästi määrä ja 0kpl. palvelut ja ekologisesti myydyt mahdollist avat asumisen ja viihtyvyyd en paikkakunn alla. Asiointi teknisissä asioissa hoituu ilman turhia viivytyksi ä. oikein sijoitettuna kaavoitettuja tontteja eri toiminnoille. Eri puolilla kuntaa on kohtuulliset liikuntamahdoll isuudet. tontit. Talvi- ja kesäliikun tapaikat hoidettuin a. Liikunta paikat hoidettu sopimust en mukaises ti. Asiointi on tapahtun ut ilman ylimäärä isiä viivytyk siä. Saa opastusta teknisissä asioissa. Kiinteistönhoit o toimii Valitusten määrä Ei kirjalli sia valituks ia. 2 kpl tontteja 1 kpl kiinteistö Liikuntapaikat on hoidettu Lupakäsittely jouhevaa Ei kirjallisia valituksia, reagointinopeute en kiinnitettävä huomiota

13 Tekninen lautakunta Toteuma 2014 PROSESSI Tavoitteet Mittarit Toteuma Tarkkaill aan palveluid en kehittymi stä ja ennakoida an tuleva tarve Toimitaan siten, että infrastruktuu ri kehittyy kunnan tarpeita silmällä pitäen. Toimitaan rakentamisess a kestävä kehitys ja luontoarvot huomioiden. Infra rakennettu kysynnän mukaan. Rakennuste n energianta rve toteutettu uusiutuval la energialla. Arvokkaat luontokoht eet jätetty rakentamat ta. Ahmatien osa Kilpisjärvell ä rakennettu. Kohteissa ei ole ollut energian osalta muutostöitä. Saanan juuren asemakaava edelleen kho:ssa, Kilpisjärven osayleiskaava työn alla. Tuulivoimaa ohjaava yleiskaavoitu s aloitettu. Karessuvannon asemakaavan pohjakartan laatimistyö käynistetty. Muutostyö neuvottelut Marjavaaran rantaasemakaavan muuttamiseksi asemakaavaksi aloitettu. Ahmakuja ja Ahmapolku on rakennettu loppuun Energian osalta ei ole ollut kohteita Saana juuren asemakaavasta tullut hylkäävä KHO:n päätös Tuulivoimaa ohjaava yleiskaava tekeillä, OAS nähtävillä. Pumppuvoimalan hankeselvitys tehty. Karessuvannon asemakaavan pohjakartta on hyväksytty Marjavaaran omistaja ei ole käynnistänyt prosessia Kunnan maapoliittineno hjelma vahvistettavaks i vuoden 2014 lopulla

14 Tekninen lautakunta Toteuma 2014 TALOUS Tavoitteet Mittarit Toteuma Realistinen budjetointi, talouden hallinta ja budjetissa pysyminen Toteutetaan kaavoittaminen ja rakentaminen osa-alueittain tarpeen mukaan. Laaditussa budjetissa pysytty. Käyttötalou s budjetin ylitys vuonna 2013 n Investointi kohteiden budjetoinni ssa ja kustannuste n hallinnassa saatu parannusta. Käyttötalo usbudjetin ylitys vuodelle 2014 n Investoint ikohteet toteutunee t budjetoidu sti Ulkopuolisen kehittämisraho ituksen hankkiminen Infran rakentaminen ulkopuolisen rahoituksen myötävaikutuksel la. Rahoitusta saaneiden hankkeiden määrä Vuoden 2013 aikana ulkopuolist a rahoitusta saatu: Kilpisjärve n pururadan tekemiseen. Liikuntaha llin ulkopuolin en remontti rahoitus ka Toteutus Tuulivoima aohjaava kaava rahoitus ka Valmistumi nen 2015

15 Tekninen lautakunta Toteuma 2014 HENKILÖSTÖ Tavoitteet Mittarit Toteuma Teknisen toimen henkilöstö on teknisen johtajan palkkaamise n jälkeen hyvällä tasolla. Työhyvinvoi nti Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö, joka toimii yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Pidetään työpaikkapalaver eita säännöllisesti. Henkilöstön työpanos on mitoitettu tasapuolisest i toimijoiden kesken. Sairaslomien määrä Tasapai notus ja tehtävi enkuvau kset kesken. Neuvont a toimii. Henkilö stön ikäänty essä pitkät sairaus poissao lot lisäänt yvät. Muuten hyvällä tasolla. Palaver eita ei ole pidetty. Toimenkuvat vahvistettavik si loppuvuonna 2014 Toimii Ei ns. aiheettomia sairauspoissao loja. Osastokohtaisi a palavereita ei ole pidetty Ehdotus:KL Tekninen lautakunta merkitsee talouden ja toiminnan toteutumisen 1-10/2014 tarkastelun tiedoksi ja esittää sen edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle.

16 Tekninen lautakunta Muutettu ehdotus:kl Enontekiön kunnan omistaman latukoneen ennakoimattomien huolto- ja korjauskustannusten vuoksi menokohdan: Lähiliikuntapaikat ja ladut Polttoaine / tampparihuolto Ylitykseksi muodostuu sekä tästä johtuen käyttötalousbudjetin ylitykseksi vuodelle Tekninen lautakunta merkitsee talouden ja toiminnan toteutumisen 1-10/2014 tarkastelun tiedoksi ja esittää sen edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

17 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 110 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN YLITYSOIKEUSANOMUKSEN ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE JA EDELLEEN ENONTEKIÖN KUNNANVALTUUSTOLLE Teknisen lautakunnan käyttötalousbudjetin ylitys tulee olemaan vuodelle joka muodostuu kustannuspaikkakohtaisesti vrt. budjetti 2014, seuraavasti: Teknisen toimen auto YHT Tuloa ei budjetoitu Ytyä ympäristöön Pasmajärvestä budjetoimatonta tuloa Kaavoitus ja mittaus Tulo ei toteudu Tekninen hallinto Palkkamenojen säästö Talonmiesrengas Taloyhtiöiden oman talonmiehen laskuttamaton osuus Kiinteistöyhtiöt/hallinto Isännöitsijää ei ole ollut ½-vuoteen Jätehuolto Ei määrärahaa, eläkemaksu Rivitalo Vuoden 2013 lopussa oleva vesivahinko, laskut vuodelle Vuokratalo (kerrostalo) Vesivuotojen korjausta, kiukaan uusiminen Rinteentalo Sähkö Eläinlääkäritalo Vuokratulo Kilpisjärven koetalo Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Asuntoyhtiöt Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Koulujen asunnot Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Hetan koulu (vanha) Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Maa- ja vesialueet Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Puistot ja yleiset alueet Toimintakulu ylitys Vene- ja lentosatama Maksamaton vuokra Lähiliikuntapaikat ja ladut Polttoaine / tampparihuolto

18 Tekninen lautakunta Moottorikelkkareitit Rakenteiden kunnossapito Rivitalo I Sähkö ylitse, vuokratuotto alitse Kaukolämpö Entisen Enontekiön kunnan sähkölaitoksen työntekijöiden eläkemaksu, ei budjetoitu. Ehdotus:KL Tekninen lautakunta esittää ylitysoikeusanomuksen Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle teknisen lautakunnan käyttötalousbudjettiin. Muutettu ehdotus:kl Enontekiön kunnan omistaman latukoneen ennakoimattomien huolto- ja korjauskustannusten vuoksi menokohdan: Lähiliikuntapaikat ja ladut Polttoaine / tampparihuolto Ylitykseksi muodostuu sekä tästä johtuen käyttötalousbudjetin ylitykseksi vuodelle Tekninen lautakunta esittää ylitysoikeusanomuksen Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle teknisen lautakunnan käyttötalousbudjettiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

19 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 111 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄJAKO, TEKNISEN LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA, VIRANHALTIJOIDEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Virkanimikkeiden muutoksien sekä yleisten muiden muutoksien johdosta on syytä tarkentaa teknisen lautakunnan toiminta-ajatus ja tehtävienjako, teknisen lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta sekä viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta. Liitteenä 1/111 on luonnos tekniselle lautakunnalle em. tehtävistä. Ehdotus:KL Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen, Teknisen lautakunnan toiminta-ajatuksen ja tehtävienjaon, teknisen lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvallan sekä viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvallan. Ja esittää nämä Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle muutettavaksi ja hyväksyttäväksi tarvittavat hallintosäännön ja johtosäännön kohdat. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

20 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 112 TEKNISEN LAUTAKUNNAN BSC-KORTTI 2015 Enontekiön kunnassa on vuonna 2013 hallintokunnittain siirrytty BSCtuloskorttijärjestelmän käyttöön, joka on tärkeä strategisen johtamisen väline, Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle. BSC-korttien tavoitteiden tarkoituksena on tukea Enontekiön kuntastrategioita ja niiden tavoitteiden täyttymistä. Liitteessä 1/112 on päivitetty Enontekiön kunnan teknisen lautakunnan BSC-kortti. Ehdotus:KL Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen BSC-kortin liitettäväksi teknisen lautakunnan talousarvioesitykseen Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

21 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 113 TEKNISEN LAUTAKUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Liitteessä 1/113 on päivitetty Enontekiön kunnan teknisen lautakunnan henkilöstösuunnitelma Ehdotus:KL Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen henkilöstösuunnitelman liitettäväksi teknisen lautakunnan talousarvioesitykseen Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

22 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 114 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Liitteessä 1/114 on Enontekiön kunnan teknisen lautakunnan koulutussuunnitelma. Ehdotus:KL Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen koulutussuunnitelman liitettäväksi teknisen lautakunnan talousarvioesitykseen Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

23 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 115 ENONTEKIÖN KUNNAN MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Enontekiön kunnanvaltuusto on vuoden 2014 talousarvion vahvistamisen yhteydessä asettanut toimikunnan valmistelemaan Enontekiön kunnalle maapoliittisen ohjelman kuluvana talousarviovuonna, jonka Enontekiön kunnanvaltuusto hyväksyy ja vahvistaa. Maapoliittisella ohjelmalla varmistetaan maapolitiikan keinojen tehokas ja linjakas hyödyntäminen ja se liitetään osaksi Enontekiön kunnan kuntastrategiaa. Enontekiön kunnan maapoliittista ohjelmaa on ollut laatimassa toimikunta jossa jäseninä toimivat kunnanvaltuuston- ja kunnanhallituksen puheenjohtajat, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja, tekninen johtaja sekä Kehitys Oy:n toimitusjohtaja. Lisäksi luonnosvaiheen-ohjelma on käsitelty kunnanjohtoryhmässä. Liitteessä 1/115 on luonnos: Enontekiön kunnan maapoliittinen ohjelma Ehdotus:KL Tekninen lautakunta hyväksyy: Enontekiön kunnan maapoliittinen ohjelman 2030, ja esittää sen Enontekiön kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

24 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 116 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET Rakennustarkastaja - rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta Rakennustarkastaja Mäkelän ja rakennusmestarirakennustarkastaja Keskitalon lausunto Tukesin (Turvallisuusja kemikaalivirasto) pyytämään lausuntopyyntöön GTK:n malminetsintälupahakemuksesta. - Pasmajärven pohjapadon rakennustyöt on saatettu valmiiksi ja patotyön loppukokous on pidetty Rakennusmestari-rakennustarkastaja - Terveysaseman rakenteista on tehty kosteuskartoitus ja ilmanvaihdon puhdistus-, huolto- ja säätötyöstä on pyydetty tarjous. Ilmanvaihdon työt aloitetaan Puheenjohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja -ilmoitukset.

25 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 117 ILMOITUSASIAT Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: Kirjeet: Enontekiön kunnanhallitus: - Khall Kielilisän maksamisen perusteet ja määrä - Khall Päiväkodin rakennusåpaikan ostaminen Enontekiön seurakunnalta - Khall Kiinteistön määräalan kaupan hyväksyminen Enontekiön kunnan sekä Kilpisjärven Tunturimajat Oy/Nils-Matti Vasaran välillä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Tiedoksi: Ympäristöministeriölle osoitettu lausunto , Yhteistyötarve valtioiden rajan ylittävien ympäristövaikutusten arvioimiseksi Enontekiön kunnan tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa laadittaessa Kiinteistönluovutusilmoitukset: ; Enontekiö/Kelottijärvi RN:o 42:28 Kilpissaana 6087 m 2 määräala, asuinrakennuspaikka ; Enontekiö/Kyrö RN:o 2:212 Jaakkola, 1650 m 2 määräala, lomarakennuspaikka ; Enontekiö/Peltovuoma RN:o 49:4 Välitalo, m 2 tilan jakosopimus ; Enontekiö/Kelottijärvi RN:o 5:15 Ahmanpesä koko kiinteistö 4100 m 2 rakennuksineen, lomarakennuspaikka; ; Enontekiö/Peltovuoma RN:o 16:38 Ruskamaa ; Enontekiö/Hetta RN:o 5:47 Saivoranta, 2000 m 2 määräala/puolet tilasta rakennuksineen, lomarakennuspaikka; ; Enontekiö/Palojoensuu RN:o 132: m 2 määräala, maa- ja metsätalous Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoon saatetuksi.

26 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 118 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT Pettissalo -Kilpisjärven valaistun ladun ajastin ei toimi. Kultima -Kilpisjärven koulun ympäriajon estämiseksi ajoneuvolla ajo kielletty merkin tarpeellisuus tarkastetaan. -Hannu Ranta toi esille huolen Luovuoman kaatopaikasta ja savikiekkoammunnasta.

27 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 119 RAKENTAMISEN AJANKOHDAN SIIRTO TS. JATKOAIKAHAKEMUS RAKENNUSVELVOITTEELLE, KIINTEISTÖILLE: 1.) LAATUTOKKA 1 2.) LAATUTOKKA 2 3.) LAATUTOKKA 6 4.) LAATUTOKKA 4 SEKÄ 5.) KO32 TONTTI 2, HAKIJANA LULAS OY Selostus: Enontekiön kunnanhallitukselle on saapunut jatkoaikapyyntö rakennusvelvoitteelle (liite 119 /1), jolla LULAS OY, y hakee jatkoaikaa saakka, seuraaville kiinteistöille: LAATUTOKKA LAATUTOKKA LAATUTOKKA LAATUTOKKA KO32 TONTTI 2 Kiinteistöt sijaitsevat Kilpisjärvellä, Harjutiellä kaavamerkintä kaikissa on RA, lomarakennusten korttelialue, liite 119 /2. Ainoastaan LAATUTOKKA 2 kiinteistölle on voimassa rakennuslupa , jonka mukaisesti työt on aloitettava ja työt oltava valmiit mennessä. Muut kiinteistöt ovat rakentamattomia. Ehdotus: KL Tekninen lautakunnan päättää puoltaa kunnanhallitukselle jatkoajan myöntämistä rakennusvelvoitteelle seuraaville kiinteistöille saakka: LAATUTOKKA LAATUTOKKA LAATUTOKKA KO32 TONTTI 2 Kiinteistön: LAATUTOKKA 2, osalle voimassa olevaan rakennuslupaan tulee hakea jatkoaikaa. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 15.04.2014 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Torstai 13.02.2014 klo 17.00 20.02 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.4.2014 klo 14.00-15.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Kunnanhallitukselle tiedoksi Neiliköntien omakotitalon

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.3.2014 klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 40 Hammashoitolan rakentaminen, lisämääräraha... 2 41 Tontin vuokraaminen Artun Hoiva-asunnot Oy:lle... 3 42 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai 13.3.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 10.00-15.32 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot