Tekninen lautakunta Kokousaika Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta Kokousaika Maanantai 17.11.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima jäsen Alpo Peltovuoma jäsen Hannu Ranta jäsen Antti Tonteri jäsen Petri Pettissalo jäsen Saila Kuukasjärvi varajäsen Muut saapuvilla Mikko Kärnä kunnanjohtaja olleet Birgitta Eira khall:n edustaja Sari Keskitalo khall. puheenjohtaja Kimmo Lämsä esitt.-pöytäk.pitäjä Eino Mäkelä esitt.-pöytäk.pitäjä Kalevi Keskitalo esitt.-pöytäk.pitäjä Asiat Pöytäkirjan allekirjoitus Paula Ahopelto Kimmo Lämsä puheenjohtaja esitt.-pöytäk.pitäjä Kalevi Keskitalo esitt.-pöytäk.pitäjä Eino Mäkelä esitt.-pöytäk.pitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Petri Pettissalo Hannu Ranta Pöytäkirja on nähtävänä / 2014 Enontekiön virastotalolla

2 Tekninen lautakunta Asialista: 104 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 105 SAANANJUUREN ASEMAKAAVOITUKSEN JATKOTOIMENPITEET 106 ENONTEKIÖN KUNNAN TUULIVOIMARAKENTAMISTA OHJAAVA YLEISKAAVA 107 MÄÄRÄRAHAN SIIRTO MOMENTILTA KIINTEISTÖJEN KUNNOSTUS MOMENTILLE TERVEYSASEMAN KUNNOSTUS 108 ANNI-MARJA VALKEAPÄÄN KIRJE KUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLE 109 TEKNISEN LAUTAKUNNAN SEURANTARAPORTTI ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE TAMMI-LOKAKUULTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN YLITYSOIKEUSANOMUKSEN ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE JA EDELLEEN ENONTEKIÖN KUNNANVALTUUSTOLLE 111 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄJAKO, TEKNISEN LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA, VIRANHALTIJOIDEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 112 TEKNISEN LAUTAKUNNAN BSC-KORTTI TEKNISEN LAUTAKUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 114 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 115 ENONTEKIÖN KUNNAN MAAPOLIITTINEN OHJELMA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET 117 ILMOITUSASIAT 118 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT 119 RAKENTAMISEN AJANKOHDAN SIIRTO TS. JATKOAIKAHAKEMUS RAKENNUSVELVOITTEELLE, KIINTEISTÖILLE: 1.) LAATUTOKKA 1 2.) LAATUTOKKA 2 3.) LAATUTOKKA 6 4.) LAATUTOKKA 4 SEKÄ 5.) KO32 TONTTI 2, HAKIJANA LULAS OY

3 Tekninen lautakunta Tekn.ltk. 104 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Ehdotus: Teknisen lautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta valitsee kaksi teknisen lautakunnan jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. Edelleen tekninen lautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen esityslistan työjärjestykseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Ranta ja Petri Pettissalo Esityslista hyväksyttiin ehdotuksen mukaisena. Lisäpykälänä käsittelyyn päätettiin ottaa 119

4 Tekninen lautakunta Tekn.ltk. 105 SAANANJUUREN ASEMAKAAVOITUKSEN JATKOTOIMENPITEET Päätöksenteon historiaa: Enontekiön kunta on käynnistänyt Kilpisjärven ns. Saananjuuren alueella asemakaavoitustyön kunnanvaltuuston päätöksellä Enontekiön kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavaehdotuksen Rovaniemen Hallinto-oikeus kumosi kunnanvaltuuston päätöksen antamallaan päätöksellä. Hallinto-oikeus katsoi, että asemakaavaa laadittaessa ei ollut maankäyttö- ja rakennuslain 9 :ssä ja vastaavan asetuksen 1 :ssä säädetyllä tavalla riittävästi selvitetty kaavan vaikutuksia luonnonympäristön osalta. Hallinto-oikeus ei ottanut päätöksessään käsiteltäväksi muita valitukseen liittyviä kysymyksiä. Saanajuuren asemakaavoitus kuulutettiin uudelleen vireille Luonnonympäristöä koskevia oli täydennetty ja Naturaarvio kaavahankkeen vaikutuksista oli laadittu. Enontekiön kunnanvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen Kaavoitustyön kanssa samaan aikaan oli vireillä Kilpisjärvi kehittämissuunnitelman laatiminen. Kilpisjärven alueen osayleiskaavan laatiminen käynnistettiin valtuuston päätöksellä Osayleiskaavan osallistumisja arviointikuulutus asetettiin nähtäville ja kaavoitustyö eteni niin, että nyt ollaan luonnosvaiheessa. Enontekiön kunnanvaltuuston :stä 14 valitettiin Rovaniemen Hallinto-oikeuteen, joka kumosi kunnanvaltuuston päätöksen tekemällään päätöksellä. Enontekiön kunnanhallitus päätti valittaa Hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen, joka teki kunnanhallitukselle kielteisen päätöksen pysyttäen Rovaniemen Hallinto-oikeuden päätöksen. Saananjuuren alueen maanomistajien ja kunnan välillä on tehty kaavoituksesta ns. maankäyttösopimuksia joista osa maksuista on maksettu kunnalle, osan ollessa pankkitakuita. Kaavan tämän hetkinen tilanne: Enontekiön kunnanvaltuusto ei ole muuttanut päätöstään laatia asemakaavaa Saananjuuren alueelle, joten kaavoitustyö on

5 Tekninen lautakunta käynnistettävä uudelleen koska kunnanvaltuuston päätöksenteon pohjana ollut ko. alueen kehittämiselle ei ole muita vaihtoehtoja kuin alueen asemakaavoittaminen. Asemakaavan laatimisella voidaan mahdollistaa alueen yrittäjien yritystoiminnan pitkän aikajänteen kehittäminen vastaamaan nykyajan palvelun tuottajan tarpeita. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kilpisjärven kylän ns. Saananjuuren alueen asemakaavoitustyö käynnistetään uudelleen ja kaavoitustyön käynnistämiseen varataan :n investointimääräraha vuoden 2015 talousarvioon.

6 Tekninen lautakunta Tekn.ltk. 106 ENONTEKIÖN KUNNAN TUULIVOIMARAKENTAMISTA OHJAAVA YLEISKAAVA Enontekiön kunnan tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava on vireilletulo kuulutettu ja asetettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville väliseksi ajaksi. Yleisötilaisuudet on pidetty Kilpisjärven koululla klo ja Hetassa kunnanvirastolla klo Nähtävillä olevaan aineistoon voi tutustua myös Enontekiön kunnan kotisivuilla WWW:enontekio.fi Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kaavan laatimistilanteen.

7 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 107 MÄÄRÄRAHAN SIIRTO MOMENTILTA KIINTEISTÖJEN KUNNOSTUS MOMENTILLE TERVEYSASEMAN KUNNOSTUS Tekn. ltk TERVEYSASEMAN TOIMENPIDE- JA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOHUONEEN LATTIOIDEN KAPSELOINTI JA KALUSTEIDEN UUSIMINEN Hetan terveysaseman lattioiden muovimaton pehmitteet ja käytetyt liimat aiheuttavat VOC-yhdisteiden muodostumisen mattojen alle ja sieltä edelleen terveysaseman sisäilmaan. Vuonna 2013 korjattiin lattiat kapseloimalla terveysaseman laboratoriosta, vastaanottohuoneesta ja ilmoittautumistilasta. Näissä huoneissa parani huoneilman laatu henkilökunnan tuntemusten mukaan. Terveysasemalla pidettyjen palaverien tuloksena nyt on tarkoitus kapseloida toimenpide- ja lääkärin vastaanottotilojen lattiat sekä uusia vastaanottotilan kalusteet täyttämään tämän päivän hygieniavaatimukset. Toimenpiteiden kustannusarvio: Kirvesmiehen työt 25 tpv 4500 Mattotyöt Lapin lattiamestareiden tarjous 4500 Kapseloinnin materiaalit 3000 Teräskaapisto 3415 Kustannukset yhteensä alv.0% Ehdotus:KK Tekninen lautakunta hyväksyy em. suunnitelman ja kustannusarvion. Kustannukset katetaan investointimäärärahasta momentilta Lisäksi lautakunta päättää hakea investoinnin aloituslupaa kunnanhallitukselta. Vastuuviranhaltijana kohteessa toimii Kalevi Keskitalo. Käsittely: Käsittelyn kuluessa lautakunta totesi, että asiaselvitystä tulee täydentää siten, että investointiosan momentin kokonaismääräraha sekä määrärahan käyttö kirjataan esitykseen

8 Tekninen lautakunta Tekn. ltk Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan hyväksyä määrärahan käytön menokohdasta kiinteistöjen kunnostus terveysaseman toimenpide- ja lääkärin vastaanottohuoneen lattioiden kapselointi ja kalusteiden uusiminen investointiin. Terveysaseman kunnostukseen, koskien vesikattotöitä on varattu määräraha menokohtaan Kunnan kirjanpitäjän mukaan samaan työkohteeseen ei ole mahdollista antaa omaa menokohtaa, vaan määrärahan siirto tulee tehdä menokohtaan terveysaseman kunnostus. Ehdotus: KK Tekninen lautakunta siirtää menokohdasta (kiinteistön kunnostus) euroa menokohtaan (terveysaseman kunnostus) käytettäväksi toimenpide- ja lääkärin vastaanottohuoneen lattioiden kapselointiin ja kalusteiden uusimiseen. Menokohtaan kiinteistöjen kunnostus on varattu Määrärahasta on siirretty 9000 palotarkastajan työhuoneen siirtoon kellarista 1 kerrokseen ja terveysaseman töihin. Menokohtaan jää vielä 5585.

9 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 108 ANNI-MARJA VALKEAPÄÄN KIRJE KUNNAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLE Anni-Marja Valkeapää on lähestynyt kirjeellään kunnan ympäristölautakuntaa (liite 1/108 ). Kirjeessä Valkeapää pyytää ympäristölautakuntaa puuttumaan kelkkailun mönkijäliikenteen aiheuttamaan meluongelmaan määräämällä viranomaispäätöksellä aidan rakennettavaksi siten kuin hän on sopinut Laila Ylitalon ja Henny Alajärven kanssa. Ehdotus:KK Tekninen lautakunta, jolle ympäristöasiat kuuluvat, toteaa seuraavaa. Kunnan teknisellä lautakunnalla ei ole valtuuksia tehdä päätöstä yksityismaiden aitaamisesta, ellei maanomistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö lupaa aidan rakentamiseksi erikseen hae. Voimassa olevassa kunnan rakennusjärjestyksessä kiinteän aidan rakentaminen on ns. ilmoitusmenettelyn mukainen toimenpide. Aidan malli tulee rakentamisen ilmoitusvaiheessa esittää rakennuslautakunnalle (myöhemmin delegoitu rakennusvalvonnalle).

10 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN SEURANTARAPORTTI ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE TAMMI-LOKAKUULTA 2014 ``TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE Talouden ja toiminnan seuranta ja raportointi Hallintokuntien tulee noudattaa valtuuston hyväksymää talousarviota toiminnassaan. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto talousarviovuoden aikana. Määrärahojen käytön valvonnasta vastaavat ensisijaisesti vastuuviranhaltijat, jotka nimeää se lautakunta, jonka alaisuudessa ovat ao. kustannuspaikan määrärahat. Vastuuviranhaltijoiden on kiinnitettävä erityistä huomiota talousarvion seurantaan ja sitovuuteen, jotta vältytään nettomenojen ylitysoikeuksien hakemiselta. Lautakunnat valvovat alaisiaan kustannuspaikkoja ja antavat tarvittaessa sitovia ohjeita määrärahojen käytön osalta. Koko kunnan taloutta ja hallintoa valvoo kunnanhallitus. Talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien on toimitettava tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle kirjanpitäjän toimittaman päävastuualueittaisen raportin pohjalta talouden seurantaraportti kaksi kertaa vuodessa: tammi kesäkuulta ja tammi lokakuulta. Raportit on toimitettava kunnanhallitukselle elokuun ja marraskuun puoliväliin mennessä. Seurantaraportissa selvitetään lyhyesti talousarvion toteutuminen ja kunkin talousarviossa asetetun toiminnallisen tavoitteen toteutumistilanne. Raportissa annetaan myös selvitys poikkeamista, saatavien määrästä, henkilöstötilanteesta jne. Kunnansihteeri vastaa, että raportit tulevat toimitetuiksi.`` Talouden tarkastelu Teknisen lautakunnan käyttötalousbudjetin toteuma 1-10/2014 on liitteenä 1/110, tässä toteutuneena vuosikatteena on 104,3%. Käyttökatteen ylityksen aiheuttaa toimintatuottojen (laskutuksen viive mm. huone- ja maavuokrat, kaukolämpö) sekä tulojen kehitys ei ole budjetoidun mukainen. Tuottojen toteutuma on 70,9% joka on ,47 budjetoidusta joka ei tule ennusteen mukaan toteutumaan vuonna Toimintakulujen osalta toteutuma on 84,0% joka on ,85 budjetoidusta, toimintakulut tulevat ylittymään vuonna Seuraavaan on kustannuspaikkakohtaisesti eritelty ennusteen mukaisesti vuoden 2014 toteutuvat ylitykset sekä alituksen vrt. budjettiin Teknisen toimen auto YHT Tuloa ei budjetoitu

11 Tekninen lautakunta Ytyä ympäristöön Pasmajärvestä budjetoimatonta tuloa Kaavoitus ja mittaus Tulo ei toteudu Tekninen hallinto Palkkamenojen säästö Talonmiesrengas Taloyhtiöiden oman talonmiehen laskuttamaton osuus Kiinteistöyhtiöt/hallinto Isännöitsijää ei ole ollut ½-vuoteen Jätehuolto Ei määrärahaa, eläkemaksu Rivitalo Vuoden 2013 lopussa ollut vesivahinko, laskut vuodelle Vuokratalo (kerrostalo) Vesivuotojen korjausta, kiukaan uusiminen Rinteentalo Sähkö Eläinlääkäritalo Vuokratulo Kilpisjärven koetalo Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Asuntoyhtiöt Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Koulujen asunnot Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Hetan koulu (vanha) Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Maa- ja vesialueet Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Puistot ja yleiset alueet Toimintakulu ylitys Vene- ja lentosatama Maksamaton vuokra Lähiliikuntapaikat ja ladut Polttoaine / tampparihuolto Moottorikelkkareitit Rakenteiden kunnossapito Rivitalo I Sähkö ylitse, vuokratuotto alitse Kaukolämpö Entisen Enontekiön kunnan sähkölaitoksen työntekijöiden eläkemaksu, ei budjetoitu. Käyttökatteen ylitykseen suurimpina tekijöinä vaikuttaa

12 Tekninen lautakunta Vuokratulojen kehitys ei ole budjetoidun mukainen Myytävät isännöintipalvelut loppuneet Kaavoitustuloja ei tule (mm. Saananjuuren asemakaavan KHO:n päätös) Ennakoimattomat eläkeperusteiset maksut, mm. Karesuvannon kaatopaikanhoitajan ja sähkölaitoksen työntekijöiden eläkemaksut Ennakoimattomat kiinteistöjen korjaukset Talousarvio ylittyy ennusteen mukaan Toiminnan toteuman tarkastelu Toteuma 2014 ASIAKAS Tavoitteet Mittarit Toteuma Teknisen Kunnan alueella Tonttien 2013 toimen on riittävästi määrä ja 0kpl. palvelut ja ekologisesti myydyt mahdollist avat asumisen ja viihtyvyyd en paikkakunn alla. Asiointi teknisissä asioissa hoituu ilman turhia viivytyksi ä. oikein sijoitettuna kaavoitettuja tontteja eri toiminnoille. Eri puolilla kuntaa on kohtuulliset liikuntamahdoll isuudet. tontit. Talvi- ja kesäliikun tapaikat hoidettuin a. Liikunta paikat hoidettu sopimust en mukaises ti. Asiointi on tapahtun ut ilman ylimäärä isiä viivytyk siä. Saa opastusta teknisissä asioissa. Kiinteistönhoit o toimii Valitusten määrä Ei kirjalli sia valituks ia. 2 kpl tontteja 1 kpl kiinteistö Liikuntapaikat on hoidettu Lupakäsittely jouhevaa Ei kirjallisia valituksia, reagointinopeute en kiinnitettävä huomiota

13 Tekninen lautakunta Toteuma 2014 PROSESSI Tavoitteet Mittarit Toteuma Tarkkaill aan palveluid en kehittymi stä ja ennakoida an tuleva tarve Toimitaan siten, että infrastruktuu ri kehittyy kunnan tarpeita silmällä pitäen. Toimitaan rakentamisess a kestävä kehitys ja luontoarvot huomioiden. Infra rakennettu kysynnän mukaan. Rakennuste n energianta rve toteutettu uusiutuval la energialla. Arvokkaat luontokoht eet jätetty rakentamat ta. Ahmatien osa Kilpisjärvell ä rakennettu. Kohteissa ei ole ollut energian osalta muutostöitä. Saanan juuren asemakaava edelleen kho:ssa, Kilpisjärven osayleiskaava työn alla. Tuulivoimaa ohjaava yleiskaavoitu s aloitettu. Karessuvannon asemakaavan pohjakartan laatimistyö käynistetty. Muutostyö neuvottelut Marjavaaran rantaasemakaavan muuttamiseksi asemakaavaksi aloitettu. Ahmakuja ja Ahmapolku on rakennettu loppuun Energian osalta ei ole ollut kohteita Saana juuren asemakaavasta tullut hylkäävä KHO:n päätös Tuulivoimaa ohjaava yleiskaava tekeillä, OAS nähtävillä. Pumppuvoimalan hankeselvitys tehty. Karessuvannon asemakaavan pohjakartta on hyväksytty Marjavaaran omistaja ei ole käynnistänyt prosessia Kunnan maapoliittineno hjelma vahvistettavaks i vuoden 2014 lopulla

14 Tekninen lautakunta Toteuma 2014 TALOUS Tavoitteet Mittarit Toteuma Realistinen budjetointi, talouden hallinta ja budjetissa pysyminen Toteutetaan kaavoittaminen ja rakentaminen osa-alueittain tarpeen mukaan. Laaditussa budjetissa pysytty. Käyttötalou s budjetin ylitys vuonna 2013 n Investointi kohteiden budjetoinni ssa ja kustannuste n hallinnassa saatu parannusta. Käyttötalo usbudjetin ylitys vuodelle 2014 n Investoint ikohteet toteutunee t budjetoidu sti Ulkopuolisen kehittämisraho ituksen hankkiminen Infran rakentaminen ulkopuolisen rahoituksen myötävaikutuksel la. Rahoitusta saaneiden hankkeiden määrä Vuoden 2013 aikana ulkopuolist a rahoitusta saatu: Kilpisjärve n pururadan tekemiseen. Liikuntaha llin ulkopuolin en remontti rahoitus ka Toteutus Tuulivoima aohjaava kaava rahoitus ka Valmistumi nen 2015

15 Tekninen lautakunta Toteuma 2014 HENKILÖSTÖ Tavoitteet Mittarit Toteuma Teknisen toimen henkilöstö on teknisen johtajan palkkaamise n jälkeen hyvällä tasolla. Työhyvinvoi nti Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö, joka toimii yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Pidetään työpaikkapalaver eita säännöllisesti. Henkilöstön työpanos on mitoitettu tasapuolisest i toimijoiden kesken. Sairaslomien määrä Tasapai notus ja tehtävi enkuvau kset kesken. Neuvont a toimii. Henkilö stön ikäänty essä pitkät sairaus poissao lot lisäänt yvät. Muuten hyvällä tasolla. Palaver eita ei ole pidetty. Toimenkuvat vahvistettavik si loppuvuonna 2014 Toimii Ei ns. aiheettomia sairauspoissao loja. Osastokohtaisi a palavereita ei ole pidetty Ehdotus:KL Tekninen lautakunta merkitsee talouden ja toiminnan toteutumisen 1-10/2014 tarkastelun tiedoksi ja esittää sen edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle.

16 Tekninen lautakunta Muutettu ehdotus:kl Enontekiön kunnan omistaman latukoneen ennakoimattomien huolto- ja korjauskustannusten vuoksi menokohdan: Lähiliikuntapaikat ja ladut Polttoaine / tampparihuolto Ylitykseksi muodostuu sekä tästä johtuen käyttötalousbudjetin ylitykseksi vuodelle Tekninen lautakunta merkitsee talouden ja toiminnan toteutumisen 1-10/2014 tarkastelun tiedoksi ja esittää sen edelleen Enontekiön kunnanhallitukselle. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

17 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 110 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN YLITYSOIKEUSANOMUKSEN ESITTÄMINEN ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUKSELLE JA EDELLEEN ENONTEKIÖN KUNNANVALTUUSTOLLE Teknisen lautakunnan käyttötalousbudjetin ylitys tulee olemaan vuodelle joka muodostuu kustannuspaikkakohtaisesti vrt. budjetti 2014, seuraavasti: Teknisen toimen auto YHT Tuloa ei budjetoitu Ytyä ympäristöön Pasmajärvestä budjetoimatonta tuloa Kaavoitus ja mittaus Tulo ei toteudu Tekninen hallinto Palkkamenojen säästö Talonmiesrengas Taloyhtiöiden oman talonmiehen laskuttamaton osuus Kiinteistöyhtiöt/hallinto Isännöitsijää ei ole ollut ½-vuoteen Jätehuolto Ei määrärahaa, eläkemaksu Rivitalo Vuoden 2013 lopussa oleva vesivahinko, laskut vuodelle Vuokratalo (kerrostalo) Vesivuotojen korjausta, kiukaan uusiminen Rinteentalo Sähkö Eläinlääkäritalo Vuokratulo Kilpisjärven koetalo Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Asuntoyhtiöt Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Koulujen asunnot Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Hetan koulu (vanha) Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Maa- ja vesialueet Vuokratulo ei toteudu budjetoidusti Puistot ja yleiset alueet Toimintakulu ylitys Vene- ja lentosatama Maksamaton vuokra Lähiliikuntapaikat ja ladut Polttoaine / tampparihuolto

18 Tekninen lautakunta Moottorikelkkareitit Rakenteiden kunnossapito Rivitalo I Sähkö ylitse, vuokratuotto alitse Kaukolämpö Entisen Enontekiön kunnan sähkölaitoksen työntekijöiden eläkemaksu, ei budjetoitu. Ehdotus:KL Tekninen lautakunta esittää ylitysoikeusanomuksen Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle teknisen lautakunnan käyttötalousbudjettiin. Muutettu ehdotus:kl Enontekiön kunnan omistaman latukoneen ennakoimattomien huolto- ja korjauskustannusten vuoksi menokohdan: Lähiliikuntapaikat ja ladut Polttoaine / tampparihuolto Ylitykseksi muodostuu sekä tästä johtuen käyttötalousbudjetin ylitykseksi vuodelle Tekninen lautakunta esittää ylitysoikeusanomuksen Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle teknisen lautakunnan käyttötalousbudjettiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

19 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 111 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄJAKO, TEKNISEN LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA, VIRANHALTIJOIDEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Virkanimikkeiden muutoksien sekä yleisten muiden muutoksien johdosta on syytä tarkentaa teknisen lautakunnan toiminta-ajatus ja tehtävienjako, teknisen lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta sekä viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta. Liitteenä 1/111 on luonnos tekniselle lautakunnalle em. tehtävistä. Ehdotus:KL Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen, Teknisen lautakunnan toiminta-ajatuksen ja tehtävienjaon, teknisen lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvallan sekä viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvallan. Ja esittää nämä Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää Enontekiön kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle muutettavaksi ja hyväksyttäväksi tarvittavat hallintosäännön ja johtosäännön kohdat. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

20 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 112 TEKNISEN LAUTAKUNNAN BSC-KORTTI 2015 Enontekiön kunnassa on vuonna 2013 hallintokunnittain siirrytty BSCtuloskorttijärjestelmän käyttöön, joka on tärkeä strategisen johtamisen väline, Enontekiön kunnanhallitukselle ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle. BSC-korttien tavoitteiden tarkoituksena on tukea Enontekiön kuntastrategioita ja niiden tavoitteiden täyttymistä. Liitteessä 1/112 on päivitetty Enontekiön kunnan teknisen lautakunnan BSC-kortti. Ehdotus:KL Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen BSC-kortin liitettäväksi teknisen lautakunnan talousarvioesitykseen Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

21 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 113 TEKNISEN LAUTAKUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Liitteessä 1/113 on päivitetty Enontekiön kunnan teknisen lautakunnan henkilöstösuunnitelma Ehdotus:KL Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen henkilöstösuunnitelman liitettäväksi teknisen lautakunnan talousarvioesitykseen Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

22 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 114 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA Liitteessä 1/114 on Enontekiön kunnan teknisen lautakunnan koulutussuunnitelma. Ehdotus:KL Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen koulutussuunnitelman liitettäväksi teknisen lautakunnan talousarvioesitykseen Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

23 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 115 ENONTEKIÖN KUNNAN MAAPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Enontekiön kunnanvaltuusto on vuoden 2014 talousarvion vahvistamisen yhteydessä asettanut toimikunnan valmistelemaan Enontekiön kunnalle maapoliittisen ohjelman kuluvana talousarviovuonna, jonka Enontekiön kunnanvaltuusto hyväksyy ja vahvistaa. Maapoliittisella ohjelmalla varmistetaan maapolitiikan keinojen tehokas ja linjakas hyödyntäminen ja se liitetään osaksi Enontekiön kunnan kuntastrategiaa. Enontekiön kunnan maapoliittista ohjelmaa on ollut laatimassa toimikunta jossa jäseninä toimivat kunnanvaltuuston- ja kunnanhallituksen puheenjohtajat, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja, tekninen johtaja sekä Kehitys Oy:n toimitusjohtaja. Lisäksi luonnosvaiheen-ohjelma on käsitelty kunnanjohtoryhmässä. Liitteessä 1/115 on luonnos: Enontekiön kunnan maapoliittinen ohjelma Ehdotus:KL Tekninen lautakunta hyväksyy: Enontekiön kunnan maapoliittinen ohjelman 2030, ja esittää sen Enontekiön kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen Enontekiön kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

24 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 116 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET Rakennustarkastaja - rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta Rakennustarkastaja Mäkelän ja rakennusmestarirakennustarkastaja Keskitalon lausunto Tukesin (Turvallisuusja kemikaalivirasto) pyytämään lausuntopyyntöön GTK:n malminetsintälupahakemuksesta. - Pasmajärven pohjapadon rakennustyöt on saatettu valmiiksi ja patotyön loppukokous on pidetty Rakennusmestari-rakennustarkastaja - Terveysaseman rakenteista on tehty kosteuskartoitus ja ilmanvaihdon puhdistus-, huolto- ja säätötyöstä on pyydetty tarjous. Ilmanvaihdon työt aloitetaan Puheenjohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja -ilmoitukset.

25 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 117 ILMOITUSASIAT Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: Kirjeet: Enontekiön kunnanhallitus: - Khall Kielilisän maksamisen perusteet ja määrä - Khall Päiväkodin rakennusåpaikan ostaminen Enontekiön seurakunnalta - Khall Kiinteistön määräalan kaupan hyväksyminen Enontekiön kunnan sekä Kilpisjärven Tunturimajat Oy/Nils-Matti Vasaran välillä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Tiedoksi: Ympäristöministeriölle osoitettu lausunto , Yhteistyötarve valtioiden rajan ylittävien ympäristövaikutusten arvioimiseksi Enontekiön kunnan tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa laadittaessa Kiinteistönluovutusilmoitukset: ; Enontekiö/Kelottijärvi RN:o 42:28 Kilpissaana 6087 m 2 määräala, asuinrakennuspaikka ; Enontekiö/Kyrö RN:o 2:212 Jaakkola, 1650 m 2 määräala, lomarakennuspaikka ; Enontekiö/Peltovuoma RN:o 49:4 Välitalo, m 2 tilan jakosopimus ; Enontekiö/Kelottijärvi RN:o 5:15 Ahmanpesä koko kiinteistö 4100 m 2 rakennuksineen, lomarakennuspaikka; ; Enontekiö/Peltovuoma RN:o 16:38 Ruskamaa ; Enontekiö/Hetta RN:o 5:47 Saivoranta, 2000 m 2 määräala/puolet tilasta rakennuksineen, lomarakennuspaikka; ; Enontekiö/Palojoensuu RN:o 132: m 2 määräala, maa- ja metsätalous Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoon saatetuksi.

26 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 118 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT Pettissalo -Kilpisjärven valaistun ladun ajastin ei toimi. Kultima -Kilpisjärven koulun ympäriajon estämiseksi ajoneuvolla ajo kielletty merkin tarpeellisuus tarkastetaan. -Hannu Ranta toi esille huolen Luovuoman kaatopaikasta ja savikiekkoammunnasta.

27 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 119 RAKENTAMISEN AJANKOHDAN SIIRTO TS. JATKOAIKAHAKEMUS RAKENNUSVELVOITTEELLE, KIINTEISTÖILLE: 1.) LAATUTOKKA 1 2.) LAATUTOKKA 2 3.) LAATUTOKKA 6 4.) LAATUTOKKA 4 SEKÄ 5.) KO32 TONTTI 2, HAKIJANA LULAS OY Selostus: Enontekiön kunnanhallitukselle on saapunut jatkoaikapyyntö rakennusvelvoitteelle (liite 119 /1), jolla LULAS OY, y hakee jatkoaikaa saakka, seuraaville kiinteistöille: LAATUTOKKA LAATUTOKKA LAATUTOKKA LAATUTOKKA KO32 TONTTI 2 Kiinteistöt sijaitsevat Kilpisjärvellä, Harjutiellä kaavamerkintä kaikissa on RA, lomarakennusten korttelialue, liite 119 /2. Ainoastaan LAATUTOKKA 2 kiinteistölle on voimassa rakennuslupa , jonka mukaisesti työt on aloitettava ja työt oltava valmiit mennessä. Muut kiinteistöt ovat rakentamattomia. Ehdotus: KL Tekninen lautakunnan päättää puoltaa kunnanhallitukselle jatkoajan myöntämistä rakennusvelvoitteelle seuraaville kiinteistöille saakka: LAATUTOKKA LAATUTOKKA LAATUTOKKA KO32 TONTTI 2 Kiinteistön: LAATUTOKKA 2, osalle voimassa olevaan rakennuslupaan tulee hakea jatkoaikaa. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 24.11.2015 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Torstai 2.10.2014 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 29.01.2013 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja et Virpi Väisänen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma ESITYSLISTA Tekninen lautakunta 22.3.2017 Kokousaika Tiistai 22.03.2017 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma. Petri Pettissalo

Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma. Petri Pettissalo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 16.08.2016 klo 17.00 18.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma. Petri Pettissalo

Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma. Petri Pettissalo ESITYSLISTA Tekninen lautakunta Kokousaika Torstai 10.09.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma. Petri Pettissalo

Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma. Petri Pettissalo ESITYSLISTA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 13.09.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja. Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja. Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 16.02.2016 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 03.11.2015 klo 17.00 19.36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 22.3.2017 Kokousaika Tiistai 22.03.2017 klo 17.00 18.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 16.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja jäsenet Virpi

Lisätiedot

Tuomas Keskitalo j,saapui klo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. Seppo Alatörmänen

Tuomas Keskitalo j,saapui klo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Tiistai 7.10.2014 klo 11.00-11.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila I vpj Birgitta

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tekninen lautakunta 1.3.2017 Kokousaika Keskiviikko 01.03.2017 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Ahopelto Paula jäsenet Virpi Väisänen varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Ahopelto Paula jäsenet Virpi Väisänen varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 16.04.2013 klo 17.00 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Ahopelto Paula puheenjohtaja et Virpi Väisänen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko klo 13:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Keskiviikko klo 13:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015 Kokousaika Keskiviikko klo 13:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla olleet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 14.12.2015 klo 17.40-17.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.12.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 13.12.2017 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2017 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistai 15.8.2017 klo 18.00

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 24.11.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.11.2011 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 88 55

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/ Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi khall.

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/ Paju Pekka, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi khall. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 5/2017 48 Kokousaika 3.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Pajula Tapio, Kiertonen Sanna, Auramaa Ville Kankare Tarmo Koivusaari

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika: 16.11.2015 klo 13.00 15.40 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 22.2.2010, klo 14.45-15.15. Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Tuula Kultima pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Karri Angeli Lauri Orava Sirpa-Liisa

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS

HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUS- KATSAUS 2017 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2017 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia

Lisätiedot

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 01.11.2011 kello 17.00 20.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat

Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.03.2015 klo 18.00 19.15 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 8 9 Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 19/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 05.12.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 11.12.2017 kello 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Jämi Areena 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo,

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 15/2011 Tekninen lautakunta sivu 189 Kokousaika 14.12.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA TERVEYDENHUOLON KY. Kokousaika [Ti klo17. 00-18.50 Paikka Muonion kunnanvirasto, alakerran kahvio Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 09.09.2014 klo 17.00 19.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 7/2010 74 Tekninen lautakunta. Torstai 02.09.2010 klo 18.00 19.50. Kotalahden leirikeskus, Kotalahdentie 136a.

LEMIN KUNTA 7/2010 74 Tekninen lautakunta. Torstai 02.09.2010 klo 18.00 19.50. Kotalahden leirikeskus, Kotalahdentie 136a. 7/2010 74 Tekninen lautakunta Torstai 02.09.2010 klo 18.00 19.50 Kotalahden leirikeskus, Kotalahdentie 136a Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

5/5 5/5 2/5 3/5 0/5 4/5 4/5

5/5 5/5 2/5 3/5 0/5 4/5 4/5 ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 5/2016 Kokousaika Torstai 7.7.2016 klo 18:00 Kokouspaikka Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo, Sari Keskitalo, Ari Laakkonen, Janne Juuso, Per-Oula

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot