Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma. Petri Pettissalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma. Petri Pettissalo"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA Tekninen lautakunta Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima jäsen Alpo Peltovuoma jäsen Hannu Ranta jäsen Antti Tonteri jäsen Petri Pettissalo jäsen Muut saapuvilla Mauri Koskela kunnanjohtaja olleet Birgitta Eira khall:n edustaja Sari Keskitalo khall. puheenjohtaja Kimmo Lämsä esitt.-pöytäk.pitäjä Eino Mäkelä esitt.-pöytäk.pitäjä Kalevi Keskitalo esitt.-pöytäk.pitäjä Asiat 64 - Pöytäkirjan allekirjoitus Paula Ahopelto Kimmo Lämsä puheenjohtaja esitt.-pöytäk.pitäjä Kalevi Keskitalo esitt.-pöytäk.pitäjä Eino Mäkelä esitt.-pöytäk.pitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirja on nähtävänä / 2015 Enontekiön virastotalolla

2 Tekninen lautakunta Asialista: 64 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 65 HETAN PÄIVÄKODIN VARUSTAMINEN: Sivistysltk 84 VUODEN 2015 INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN/ PÄIVÄKOTI HETTA (UUDEN PÄIVÄKODIN VARUSTAMINEN) 66 TEKNISEN OSASTON 1-8/2014 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN TOTEUTUMINEN 67 TEKNISEN JOHTAJAN VALTUUTTAMINEN SUUNNITTELIJOIDEN VALITSIJAKSI INVESTOINTIKOHTEESEEN: KILPISJÄRVEN KOULU SEKÄ PROJEKTIOHJELMAN ESITTELY 68 TIETOIMITUKSESSA NO PERUSTETUN YKSITYISTIEN NIMEÄMINEN PERILÄKANKAALLA 69 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET 70 ILMOITUSASIAT 71 KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 72 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT

3 Tekninen lautakunta Tekn.ltk.64 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Ehdotus: Teknisen lautakunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta valitsee kaksi teknisen lautakunnan jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. Edelleen tekninen lautakunta päättää hyväksyä tämän kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

4 Tekninen lautakunta Tekn.ltk.65 HETAN PÄIVÄKODIN VARUSTAMINEN: Sivistysltk 84 VUODEN 2015 INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN/ PÄIVÄKOTI HETTA (UUDEN PÄIVÄKODIN VARUSTAMINEN) Selostus: Sivistyslautakunta on kokouksessaan käsitellyt asiaa alla olevan mukaisesti ja päättänyt esittää määrärahaa päiväkodin varustamiseksi, määräraha esitetään siirrettäväksi investointikohdasta rivitalo I. Sivistysltk 84 VUODEN 2015 INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN/ PÄIVÄKOTI HETTA (UUDEN PÄIVÄKODIN VARUSTAMINEN) Ehdotuksen mukaan. Päätösehdotus (vs. varhaiskasvatusohjaaja) Sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvion investointiosaa Hetan päiväkodin (099057) osalta muutetaan siten, että määrärahaa osoitetaan lisää euroa uuden päiväkodin varustamiseen. Määräraha euroa siirretään investointikohdasta rivitalo I (099056). Selostus Hetan päiväkoti avataan syys-lokakuun vaihteessa. Päiväkodissa on kolme osastoa. Päiväkotiin tulee suomenkielinen alle 3-vuotiaiden ryhmä ja yli 3-vuotiaiden ryhmä sekä saamenkielinen sisarusryhmä. Päiväkoti tulisi varustaa riittävällä ja monipuolisella leikki- ja liikuntavälineistöllä siten, että huomioidaan eri-ikäiset ja eri kehitystasolla olevat lapset. Tällä mahdollistetaan sisäleikkien lisäksi monipuoliset ulkoleikit, liikunta ja leikkiminen päiväkodin pihalla luonnonympäristössä. Liikuntakasvatus alle kouluikäisille on liikunnallisen ja toiminnallisen elämäntavan perusta. Ryhmäperhepäiväkodeista siirretään käyttökelpoinen varustus uuteen päiväkotiin mm. pihakeinut. Päiväkodin asianmukainen varustaminen edellyttää määrärahaa talousarvioon tälle vuodelle. Päiväkotiin on suunniteltu hankittavaksi mm. kiipeilyteline, hiekkalaatikko, laavu, kotileikkivarusteet, sisäliikuntavälineitä, liinavaatteita ja keittiövarusteita.

5 Tekninen lautakunta Ehdotus: Tekninen lautakunta puoltaa sivistyslautakunnan esitystä ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2015 talousarvion investointiosaa Hetan päiväkodin (099057) osalta muutetaan siten, että määrärahaa osoitetaan lisää euroa uuden päiväkodin varustamiseen. Sekä esittää määrärahaa lisättäväksi yllä olevien varusteiden asentamiseksi sekä näiden osalta pihatöiden ja välineiden turva-alustojen viimeistelemiseksi. Määrärahan lisäys on tällöin joka siirretään investointikohdalta: rivitalo I (099056). Tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa.

6 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 66 TEKNISEN OSASTON 1-8/2015 KÄYTTÖTALOUSBUDJETIN TOTEUTUMINEN Selostus: Kunnanhallitus edellyttää lautakunnilta neljännesvuosittain talousarvioseurantaraportin. Liitteessä 1/66 teknisen toteuma ajalta 1-8/2015. Toteumasta ilmenee menopuolen olevan budjetin raameissa, mutta tulopuolella tulee alitusta erityisesti maa- ja metsätilojen myynnin osalta. Tonttikauppa on ollut erittäin vähäistä vuoden 2015 aikana. Tämän myötä teknisen lautakunnan tulee varautua käyttötalouden ylitysoikeuden anomiseen loppuvuoden 2015 aikana. Ehdotus: KL Taloustilanne annetaan tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

7 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 67 TEKNISEN JOHTAJAN VALTUUTTAMINEN SUUNNITTELIJOIDEN VALITSIJAKSI INVESTOINTIKOHTEESEEN: KILPISJÄRVEN KOULU SEKÄ PROJEKTIOHJELMAN ESITTELY Selostus: Projektiaikataulu ja projektiohjelma esitellään kokouksessa. Ehdotus: KL Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi projektiohjelman sekä projektiaikataulun sekä valtuuttaa teknisen johtajan tekemään tarpeelliset suunnittelijavalinnat Kilpisjärven koulun osalta.

8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk. 68 TIETOIMITUKSESSA NO PERUSTETUN YKSITYISTIEN NIMEÄMINEN PERILÄKANKAALLA Perustetun yksityistien tiekunnan osakkaat ovat esittäneet tekniselle lautakunnalle, että lautakunta nimeäisi ko. tien Pitkäsaivon yksityistie nimiseksi tieksi liitteenä olevan tiekunnan perustamispöytäkirjan mukaisesti. Ehdotus: EM Lautakunta päättää nimetä perustetun yksityistien hakemuksen mukaisesti Pitkäsaivon yksityistie nimiseksi tieksi. Lisäksi lautakunta päättää, että alueen osoitteisto tulee selvittää ajantasalle.

9 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 69 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA ILMOITUKSET Tekninen johtaja Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kehittämiskeskustelu tiistaina ELY-keskus/Enontekiön kunta Rakennustarkastaja - rakentamiseen liittyvät päätökset ajalta Rakennusmestari-rakennustarkastaja - Lumityötarjouspyynnön julkipano Puheenjohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja -ilmoitukset.

10 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 70 ILMOITUSASIAT Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: Kirjeet: Kunnanhallitus Kuntalaisaloite: peltipoliisi Karesuvantoon Kunnanvaltuusto - Kvalt Tarkastuslautakunnan arviointikertomus - Kvalt Enontekiön kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus Kvalt Talousarvioraami 2016 Lapin ELY-keskus Rakentamista koskevat myönteiset poikkeamispäätökset; Paavali Jumppanen Kelottijärveen Muoniojoen ranta-alueelle ja Tuukka Poskiparta Peltovuomaan Kolatusjärven rannalle Lausunto: Tapahtuneet Vanhajoen ruoppaukset Peltovuoman kylällä Rakentamista koskeva myönteinen poikkeamispäätös; Eero Nenonen Käkkälöjoen ranta-alueelle Maanmittauslaitos Vuontisrannan yksityistien perustamistoimitus Metsähallitus Toimenpidepyyntö koskien luvattomia rakennustöitä Metsähallituksen maalla; Käsivarren erämaa-alue, Lätäseno, Toimenpidepyyntö koskien luvattomia rakennustöitä Metsähallituksen maalla; Käsivarren erämaa-alue, Urttasjärvi Liikkumislupa Mallan luonnonpuistossa kulkemiselle, Yleisradio Oy/Yle Asia Kyrön Loma Oy ja Kyrön kyläyhdistys ry Anomus Vesi- viemäriverkoston ulottamiseksi Kyrön kylän alueelle Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kohteet: Enontekiö/Hetta, Aittamaa RN:o 64:6, ½ määräosa Pinta-ala: Kohteet: Enontekiö/Suonttajärvi, Raunonmaa RN:o 6:11, pidätetty osuus yhteisiin Pinta-ala:

11 Tekninen lautakunta Kohteet: Enontekiö/Kyrö, Jaakkola RN:o 2:212 Pinta-ala: 2500 m 2 määräala Kohteet: Enontekiö/Yhteismetsä, Suonttajärvi RN:o 2:1 Pinta-ala: m 2 määräala Kohteet: Enontekiö/Palojoensuu, Venemäki RN:o 46:19 Pinta-ala: 1/6 määräosa Kohteet: Enontekiö/Kyrö, Kangas RN:o 2:100, lomarakennuksineen Pinta-ala: m 2 Kohteet: Enontekiö/Hetta, Riihelä RN:o 1:5, asuinrakennuksineen Pinta-ala: 4751 m 2 Kohteet: Enontekiö/Suonttajärvi, Pikkuniemi RN:o 25:4 asuinrakennuksineen Pinta-ala: m 2 määräala Kohteet: Enontekiö/Suonttajärvi, RN:o 25:5 koko kiinteistö lomarakennuksineen Pinta-ala: m 2 Kohteet: Enontekiö/Suonttajärvi, RN:o 25:4 Pikkuniemi, määräala lomarakennuksineen Pinta-ala: m 2 Kohteet: Enontekiö/Hetta, RN:o 16:9 Angeli, koko kiinteistö rakennuksineen Pinta-ala: 1905 m 2 Kohteet: Enontekiö/Peltovuoma, RN:o 47:34 Välipelto, ½ määräosa Pinta-ala: 9,720 ha Enontekiö/Peltovuoma, RN:o 44:6 Rovanvainio, 1/3 määräosa 9040 m 2 Enontekiö/Peltovuoma, RN:o 44:7 Jänkänranta, 1/3 määräosa 1,570 ha Enontekiö/Peltovuoma, RN:o 47:46 Järvensuu, määräala 15,82 ha - Luovutukseen kuuluu irtaimistoa ja talousrakennuksia Kohteet: Enontekiö/Palojoensuu, RN:o 21:29 Kaltio, määräala rakennuksineen Pinta-ala: 8450 m 2

12 Tekninen lautakunta Kohteet: Enontekiö/Palojoensuu, RN:o 61:5 Rantarahko, koko kiinteistö asuinrakennuksineen Pinta-ala: 2530 m 2 Kohteet: Enontekiö/Kelottijärvi, RN:o 3:12 Uusitalo, määräala Pinta-ala: 9300 m 2 Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

13 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 71 KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO- OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kohteet: Enontekiö/Palojoensuu, Metsäranta, koko kiinteistö rakennuksineen Pinta-ala: m 2 Kohteet: Enontekiö/Palojoensuu, Poikkimaa, koko kiinteistö rakennuksineen Pinta-ala: 7952 m 2 Kohteet: Enontekiö/Peltovuoma, Lähteenranta, määäräala Pinta-ala: m 2 Kohteet: Enontekiö/Suonttajärvi, Lammassaari, koko kiinteistö lomarakennuksineen Pinta-ala: 8800 m 2 Kohteet: Enontekiö/Hetta, Jokisuu, koko kiinteistö Pinta-ala: 2060 m 2 Kohteet: Enontekiö/Peltovuoma, Lainirova, koko kiinteistö rakennuksineen Pinta-ala: 5,0135 ha Kohteet: Enontekiö/Kyrö, Eskonranta, koko kiinteistö rakennuksineen Pinta-ala: m 2 Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.

14 Tekninen lautakunta Tekn. ltk 72 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT

Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 05.06.2013 klo 12.00 17.45

Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 05.06.2013 klo 12.00 17.45 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 05.06.2013 klo 12.00 17.45 Kokouspaikka Kilpisjärvi Saapuvilla olleet Ahopelto Paula puheenjohtaja jäsenet Virpi Väisänen varapuheenjohtaja Elli-Marja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Torstai 13.02.2014 klo 17.00 20.02 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokousaika Maanantai 17.11.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Tekninen lautakunta Kokousaika Maanantai 17.11.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Maanantai 17.11.2014 klo 17.00 20.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 15.04.2014 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.4.2014 klo 14.00-15.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.3.2014 klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 KOKOUSAIKA klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Pirjo Kotiranta Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 2//2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA 24.4.2013 klo 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 17.2.2010 klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 17.2.2010 klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 KOKOUSAIKA klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS Nro 1 Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 1/2006 Maanantaina klo 18.30 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011 Aika Maanantai 20.6.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 200 Hallintokuntien pöytäkirjat 201 Kehittyvä

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 24 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 24 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 24 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.11.2012, kello 17.00 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 No 2/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 21.04.2005 kello 12.00-15.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/7.11.2011 460 Kokousaika 7.11.2011 klo 17:00 19:08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot