Loviisan suomenkielinen koulukeskus Hankesuunnitelma. Loviisan kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "22.9.2010. Loviisan suomenkielinen koulukeskus Hankesuunnitelma. Loviisan kaupunki"

Transkriptio

1 Loviisan suomenkielinen koulukeskus Hankesuunnitelma Loviisan kaupunki

2 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. Hanke Hankesuunnitelman laatijat Toteutus ja aikataulu Rahoitus Laajuudet ja kustannukset Tilat Tilat ja toimijat Koulukeskuksen muunneltava ydin Kädentaitojen ja taiteen alue Esikoulu ja ap-/ip-toiminta Luokkamuotoinen erityisopetus Pienryhmäopetus EHA 2-opetus Opistotoiminta Muut käyttäjät Keittiö ja ruokahuolto Oppilashuollon tilat Väestönsuoja Tontinkäyttö Kaupunkikuvalliset ja arkkitehtoniset tavoitteet Toteutus Selvitetyt vaihtoehdot Toteutusmuoto Rahoituslähteet Valtionavustuksen määrittämisperusteet Toteutuksen vaikutukset Toteuttamisaikataulu Riskit ja epävarmuudet Liitteet...13 Loviisan kaupunki 2

3 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 3(13) 1. Hanke Hankkeen nimi on Loviisan suomenkielinen koulukeskus. Harjuntaustan koulurakennus sekä Länsiharjun koulun tilat, lukuun ottamatta teknisen työn rakennuksia, on poistettu käytöstä tilojen kosteusongelmien takia. Korvaavat tilat Länsiharjun alakoululle ja Harjuntaustan koululle toteutetaan suomenkielisen koulukeskuksen tontille rakennettavalla uudisrakennuksella, korjaamalla Myllyharjun koulun tiloja sekä perusparantamalla tontilla sijaitsevan Länsiharjun koulun rakennus 2C. Rakennuspaikan muodostava YO-kortteli sijaitsee Ratakadun, Brandensteininkadun ja Kirkkokadun rajaamalla alueella Loviisan keskustassa. Uudisrakennus sijoittuu olemassa olevalle Länsiharjun koulun tontille yläkoulun tilojen jatkeeksi. Hankkeessa toteutetaan tilat alakoululle, luokkamuotoisen erityisopetuksen luokkaasteille 1-9, EHA 2 opetukselle, Valkon kansalaisopistolle, oppilashuollolle ja esiopetukselle. Lisäksi rakennetaan koulukeskukselle uusi keittiö, ruokasali ja monitoimisali sekä perusparannetaan kattavasti 2C-rakennus. Hankkeeseen liittyy myös toiminnallisia muutoksia lukion ja yläkoulun tiloissa. Käytöstä poistetut heikkokuntoisten rakennukset 2a1 ja 2a2 puretaan. Hankkeen yhteydessä koulupihalle toteutetaan lähiliikuntapaikka, perusopetuksen välituntipihat sekä yhteinen piha EHA 2-opetukselle, esiopetukselle ja ap/ip-toiminnalle. Myös tontin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt uudistetaan. Kunnanvaltuusto on myöntänyt joulukuussa 2009 rahoituksen uudisrakennuksen toteuttamiselle. Toteutuksen oletuksena on, että hankkeelle saadaan valtionavustusta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriölle rahoitussuunnitelmaesityksensä oppilaitosten rakentamishankkeista vuosiksi Ehdotus sisältää hanke-ehdotukset kuuden maakunnan eli Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta- Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla. ELY-keskus on jättänyt ehdotuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle ja ehdotuksen mukaan Loviisan hankkeen laajuus on 3350 m2. Muita tietoja ehdotuksesta: Aloitus on 5/11 Loviisan kaupunki 3

4 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 4(13) Kustannusarvio: 7,64 milj. Valtionosuus: 46 % eli 3,51 milj. Rahoitusmuoto: Jälkirahoitteinen Peruskorjaamisen ja uudisrakentamisen vaihtoehdot kustannusvaikutuksineen on selvitetty vuonna Päätös heikkokuntoisten tilojen purkamisesta ja korvaamisesta uudisrakennuksella on tehty teknis-taloudellisilla perusteilla Hankesuunnitelman laatijat Hankesuunnitelma on laadittu konsulttiavusteisesti. Toimeksiantaja Loviisan kaupunki Tilapäällikkö Antti Kinnunen Konsultti Tilakonsultit TM2 Oy Mikko Marja-aho Hankesuunnittelun projektiryhmä Päivi Melamies, pj Olavi Kaleva Tuula Åminne, vpj Nina Pere Sonja Ilvetsalo-Koskinen Veikko Ekström Ismo Kokko Thomas Grönholm, siht Marko Luukkonen Siv Gustafsson Timo Tenhunen Antti Kinnunen Sari Hakulinen Maaret Pakarinen Laura Ståhl Kaisa Ryöppy Veli-Matti Malinen Eija Temmes-Silvonen Loviisan kaupunki: Tilapalvelut Tilapäällikkö Antti Kinnunen Suunnitteluinsinööri Mikko Mattinen Opetus ja koulutus Sivistysjohtaja Thomas Grönholm Koulutuspäällikkö Timo Tenhunen Sari Hakulinen / Länsiharjun koulu Loviisan kaupunki 4

5 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 5(13) Päivi Outinen /Myllyharjun koulu Muut asiantuntijat: Muita asiantuntijoita on kuultu tarpeen mukaan Toteutus ja aikataulu Hankkeen on määrä valmistua kesäkuussa Hankkeen kalustaminen ja käyttöönotto tapahtuu 7-8/2012. Kohdetta ei ole mahdollista toteuttaa asetetun aikataulun puitteissa perinteisellä urakkamuodolla. Tämän vuoksi hanke on päätetty toteuttaa suunnittelua sisältävällä urakkamuodolla. Kohteen urakkamuotona tulevat kysymykseen suunnittelua sisältävät urakkamuodot. KH on päättänyt valita urakkamuodoksi kokonaisvastuurakentamisen (KVR) siten, että urakkakyselyaineistoon liitetään ennalta laaditut arkkitehtiviitesuunnitelmat Rahoitus Kunnan taloussuunnitelmassa koululle on varaus rahoitukseksi seuraavasti: toteutusrahoitus toteutusrahoitus toteutusrahoitus Kokonaisrahoitus on Hinnat ovat arvonlisäverottomia Laajuudet ja kustannukset Uudisrakennuksen hyötyala on noin 2954 hym2. Tämän lisäksi tehdään olevissa tiloissa vähäisiä muutos- ja korjaustöitä noin 1500 m2. Uudisrakennuksen kokonaislaajuus on noin brm2. Kouluhankkeesta on selvitetty myös vaihtoehto, jossa liikuntasalin laajuus on perusvaihtoehtoa 300 m2 laajempi. Laajemman liikuntasalin vaihtoehdossa uudisrakennuksen hyötyala on noin 3254 hym2. Uudisrakennuksen tavoitehinta on alustavasti noin alv 0%. Olevien tilojen korjausten tavoitehinta on noin alv 0%. Tämän lisäksi on varattu käytöstä Loviisan kaupunki 5

6 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 6(13) 2. Tilat poistettujen rakennusten purkamiseen alv 0%. Koulun osalta väistötiloina toimivat koulun pihalle rakennushankkeen ajaksi sijoitettavat siirtokelpoiset opetustilat. Laajemman liikuntasalin vaihtoehdossa uudisrakennuksen tavoitehinta on noin Tässä vaihtoehdossa tavoitehinta ylittyy noin :lla. Laajemman liikuntasalin toteutukseen on haettavissa ELY-keskuksen liikuntapaikka-avustusta, jota on mahdollista saada max 25 % Tilat ja toimijat Hankkeessa toteutetaan tilat ensisijaisesti seuraaville toimijoille: - 1 esiopetusryhmä, max 21 oppilasta - alakoulu (1 6 luokat), 10 por, max 250 oppilasta - 7 erityisopetusryhmää (1-9 luokat), max 70 oppilasta - molempia kieliryhmiä palveleva EHA 2-opetus (max 6+6 oppilasta) - kansalaisopistotoiminta - Valkon kansalaisopiston hallinto 4 hlöä Hankkeen myötä syntyy suomenkielinen koulukeskus, jossa toimii lukio, yhtenäinen peruskoulu (1 9 luokat), luokkamuotoinen erityisopetus, esiopetus, EHA 2-opetus, ap-/iptoiminta, kansalaisopistot, musiikkiopisto sekä kansalaistoiminta. Koulu on ilmaisupainotteinen. Toiminnalla ja tilojen käytöllä pyritään lisäksi toteuttamaan yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen tavoitteita. Oppilaat opiskelevat pääasiassa omissa kotisoluissaan kaikilla luokka-asteilla. Opetustilat ryhmitellään kotisoluiksi luokka-asteilla 1 6. Yläkoulun osalla aineopetustilat pyritään kokoamaan solumaisiksi tilaryhmiksi, joissa toisiaan tukevat oppiaineet sijaitsevat lähekkäin ja jakavat yhteiset aputilat. Soluihin sijoittuu myös osa luokkamuotoisesta erityisopetuksesta. Hankkeessa toteutettavat aineopetustilat: musiikki tekstiilityö kuvataide tietotekniikka (kirjaston yhteydessä) tekninen työ liikunta Loviisan kaupunki 6

7 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 7(13) Muut oppiaineet opetetaan pääsääntöisesti oppilassoluissa, jotka varustetaan eri aineiden opetukseen soveltuviksi. Tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi, muunneltaviksi ja toiminnallisesti yleispäteviksi Koulukeskuksen muunneltava ydin Koulukeskuksen ytimen muodostaa laaja muunneltava tilaryhmä, joka palvelee suurten ryhmien vaihtelevia kokoontumis-, toiminta- ja opetustarpeita. Muunneltavien kokoontumistilojen ryhmään kuuluvat ruokala, monitoimisali, musiikkiluokka sekä kahdesta OT 3- luokasta muodostuva auditoriotila. Muita tiloja korkeammalla sijaitsevaa musiikkiluokkaa voidaan hyödyntää näyttämönä. Lisäksi käytettävissä on siirrettävä näyttämö, joka voidaan sijoittaa esitystilanteen tarpeiden mukaan vapaasti Kädentaitojen ja taiteen alue Käsityön (= tekstiilityö ja tekninen työ) ja kuvaamataidon opetukseen varatut tilat suunnitellaan kokonaisuudeksi, jossa on erilaisia työpajoja usealle opetusryhmälle samaan aikaan. Tilaryhmä muodostaa luovan toiminnan yksikön Esikoulu ja ap-/ip-toiminta Uudisrakennukseen toteutetaan tilat esikoululle, joka toimii tiiviissä yhteistyössä peruskoulun alkuopetuksen kanssa. Ap- ja ip-toiminta sijoitetaan uudisrakennukseen ja se käyttää samaa piha-aluetta EHA 2-opetuksen ja esiopetuksen kanssa Luokkamuotoinen erityisopetus Suomenkieliseen koulukeskukseen sijoittuvalla luokkamuotoisella erityisopetuksella tuetaan yksilöllisesti oppilaan oppimista. Luokkamuotoinen erityisopetus kattaa vuosiluokat 1-9. Vuosiluokat jaetaan seitsemään perusopetusryhmään Pienryhmäopetus Loviisan kaupunki 7

8 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 8(13) Yleisopetuksen eriyttävä opetus vuosiluokilla 1-6 tapahtuu kahdessa pienryhmässä, yhteistyössä yleisopetuksen kanssa. Pienryhmätoiminta on yksi oppimisen tehostetun tuen muoto EHA 2-opetus Koulukeskukseen toteutetaan tilat EHA 2-opetukselle molemmille kieliryhmille. EHA 2- opetus sijoitetaan pihan tasossa olevaan 2c-rakennukseen. EHA 2-oppilaille suunnitellaan oma piha-alue, joka palvelee myös esiopetusta ja ap-/ip-toimintaa Opistotoiminta Valkon kansalaisopiston toiminta on pääsääntöisesti iltakäytön piirissä. Opistot käyttävät opetukseen koulukeskuksen tiloja. Näiden lisäksi kansalaisopisto tarvitsee hallintotiloja, kielistudiota sekä varastotiloja, jotka tukevat koulukeskuksen tilojen iltakäyttöä Muut käyttäjät Kaupungin muut hallintokunnat, nuoriso- ja kansalaisjärjestöt, vammaisjärjestöt, musiikkiopisto, seniorikerho, perhekeskus, viikonloppukäyttäjät yms. voivat käyttää koulun tiloja esim. liikunta-,opetus- tai kerhotoimintaan Keittiö ja ruokahuolto Koulukeskuksen vanha keittiö ja ruokala poistetaan käytöstä ja korvataan uudisrakennukseen toteutettavilla tiloilla, jotka palvelevat kaikkia ikäryhmiä. Ruokala sijaitsee pääsisäänkäynnin yhteydessä. Keittiö on tyypiltään jakelukeittiö. Esiopetuksen ruoka ja astiat toimitetaan kärryllä keittiöstä ryhmiin. Ruuan jakelu suunnitellaan siten, että se voidaan eristää ruokalasta ruokailujen välillä. Ruokailun päätyttyä ruokalaa voidaan käyttää opetustilana ja oleskelualueena Oppilashuollon tilat Loviisan kaupunki 8

9 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 9(13) Oppilashuollon tiloja ovat terveydenhoitotilat, psykologin ja kuraattorin tilat, erityisopettajan tila, osa-aikaisen erityisopettajan tila, terapiatilat ja sensomotorinen keskus. Oppilashuollon tilat on kerätty yhteisen, muista koulutiloista erotetun aulatilan yhteyteen, joka sijaitsee lähellä alakoulua. Oppilashuollon tilat muodostavat oman kokonaisuuden. Tiloihin pitää olla helppo käynti myös ulkoa. Koululaiselle ja huoltajalle järjestetään hyvä intimiteetti tapaamisen aikana Väestönsuoja Väestönsuoja mitoitetaan henkilöperusteisena rakennuksessa arkisin 8 16 keskimäärin oleskelevan henkilömäärän mukaan. Suoja on S1-luokan väestönsuoja. Väestönsuojaan voidaan sijoittaa rauhanajan toimintoina liikuntasalin puku- ja pesutiloja, henkilöstötiloja sekä siivoustiloja. 3. Tontinkäyttö Pihajärjestelyjen periaate on esitetty tontinkäyttöluonnoksessa. Koulupihaa jäsennöidään eri ikäryhmille soveltuviksi turvallisiksi toiminta-, leikki- ja oleskelualueiksi varusteiden, istutusten ja rakennelmien avulla. Koulun piha kehitetään lähiliikuntapaikaksi. Suunnittelussa varaudutaan rakennuksen myöhempään laajentamiseen. Ajoneuvoliikenne tontille tapahtuu pääasiassa Ratakadun kautta. Huoltoliikenteen liittymä tontille on Kirkkokadulta. Periaatteena on ajoneuvo- ja henkilöliikenteen erottaminen toisistaan siten, että huolto, pysäköinti ja liikenne jäävät Kirkkokadun tuntumaan. Leikki- ja välituntipihat sijaitsevat silloin täysin erillään ajoneuvoliikenteestä. Koulukeskuksen tontille rakennetaan yhteensä 65 autopaikkaa sekä mopo- ja polkupyöräpaikkoja. Pysäköinnin yhteyteen tehdään yhteinen saatto- ja noutopysäköintialue koululle. Huoltopihalla tapahtuu keittiön ruoka- ja jätekuljetukset sekä teknisen työn materiaalikuljetukset ja purunpoiston huolto. Jätehuolto toteutetaan ns. syväkeräimillä. Tontilla sijaitsee suojeltava Almin talo sekä tontinkäyttösuunnitelmassa esitetyt säilyvät koulurakennukset. Nykyiset koulurakennukset palvelevat pääasiassa lukion ja perusopetuksen yläkoulun toimintaa. Almin talo on suojeltu korkeimman oikeuden päätöksellä. Ra- Loviisan kaupunki 9

10 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 10(13) kennuksen saa siirtää, mutta museovirasto ei suosittele sitä. Almin talon kaupunkikuvallinen arvo tulee ottaa huomioon tontinkäytön suunnittelussa. Päätökset rakennuksen käytöstä ja toimenpiteistä tehdään erikseen myöhemmin. Kohde sijaitsee tärkeällä tai vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Tämä asettaa vaatimuksia rakentamiseen, tontin pinnoittamiseen, viemäröintiin sekä kemiallisten jätteiden, öljyn ja muiden pohjavesille haitallisten aineiden varastointiin. 4. Kaupunkikuvalliset ja arkkitehtoniset tavoitteet Suomenkielisen koulukeskuksen kortteli sijaitsee Loviisan keskustan pääakselin jatkeella Loviisan kirkon vieressä. Tontin ohi kulkee Helsingintie, joka on keskustan tärkein saapumisreitti. Kortteli sijaitsee aivan vanhan ruutukaava-alueen vieressä ja osallistuu olennaisesti vanhan keskustan kaupunkikuvan muodostumiseen. Kohde sijaitsee kaupunkikuvallisesti poikkeuksellisen haastavalla paikalla, mikä asettaa korkeita vaatimuksia arkkitehtisuunnittelun laadulle. Tavoitteena on se, että uudisrakennus ja piharakentaminen muodostavat koulukeskuksesta kaupunkikuvallisesti eheän ja kauniin arkkitehtonisen kokonaisuuden, joka liittyy luontevasti keskustan kaupunkikuvaan. Almin talo liitetään ympäristösuunnittelun avulla osaksi koulukorttelia ja keskustan kaupunkirakennetta. 5. Toteutus Historiallisesta ympäristöstä huolimatta rakennuksen tulee edustaa nykypäivän arkkitehtuuria. Arkkitehtuurilla tuetaan myönteisen oppimisympäristön kokemuksia sekä turvallisuuden, sosiaalisuuden ja orientoitavuuden tavoitteita. Arkkitehtisuunnittelussa otetaan huomioon eri ikä- ja käyttäjäryhmien kognitiiviset ja toiminnalliset tarpeet Selvitetyt vaihtoehdot Kohde on päätetty toteuttaa uudisrakennuksena alakoulun koulutilojen kosteusongelmien takia. Kosteusongelmien vuoksi tilat on poistettu käytöstä ja päätetty purkaa Toteutusmuoto Loviisan kaupunki 10

11 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 11(13) KH on päättänyt valita urakkamuodoksi kokonaisvastuurakentamisen (KVR) Rahoituslähteet Loviisan SKK-hanke toteutetaan ensisijaisesti lain 1705/2009, 39 mukaisesti Valtionavustuksen määrittämisperusteet Kohteelle haetaan valtionavustusta ensisijaisesti viitaten lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, 1705/ 2009, 39 ( Aloittamislupa). ELY-keskukselta haetaan liikuntapaikka-avustusta lähiliikuntapaikan ja mahdollisesti laajemman liikuntasalin toteuttamiseen Toteutuksen vaikutukset Rakennushanke aiheuttaa jossain määrin häiriötä lähimmille asunnoille. Koska toteutus edellyttää paalutusta ja mahdollisesti louhintaa, varaudutaan lähellä sijaitsevien asuntojen varustamiseen tärinämittarein. Kohteen toteutus edellyttää vanhojen rakennusten purkamista ja väistötilojen käyttöä Toteuttamisaikataulu Hankkeen on määrä valmistua elokuussa Toiminnan tarpeet Koulun osalta tarve tiloille on jatkuva. Uudisosaa rakennettaessa Myllyharjun koulu toimii omissa tiloissaan koko hankkeen ajan. Tästä johtuen hankkeen toteuttaminen edellyttää huolellista yhteensovittamista koulun toiminnan kanssa. Osa tontin rakennuksista puretaan. Myös osassa säilytettävistä tiloista toteutetaan perusparannus- sekä muita muutostoimenpiteitä. Nykyisten tilojen käytettävyys Myllyharjun koulun nykyisiä tiloja voidaan käyttää hankkeen aikana, mutta tilojen käyttö edellyttää perusparannuksen vaiheistamista. Käytöstä poistettujen koulutilojen väistötiloina toimivista tilapäisistä koulutiloista luovutaan syksyllä Väistötilat ja toiminta rakennusaikana Loviisan kaupunki 11

12 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 12(13) Koulun osalta väistötiloina toimivat koulun pihalle rakennushankkeen ajaksi sijoitetut siirtokelpoiset opetustilat. Suunnittelun ja rakentamisen aikataulu Taloussuunnitelmassa on varaus rahoitukselle seuraavasti: Kokonaisrahoitus Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Kohteen toteutusaikataulu perustuu käyttöönottoon lukukauden alkaessa syksyllä Aikataulu on tiivis ja edellyttää suunnittelun ja toteutuksen limittämistä. Aikataulun edellytyksenä on se, että rakentaminen alkaa keväällä Suhdanteet Rakentamisen urakkahinnat ovat nousussa varsinkin asuntorakentamisen vilkastumisen takia. Rakennuskustannusten indeksitarkistukseen joudutaan varautumaan. Vuodenaikojen vaikutus Työmaan käynnistyminen keväällä 2011 ja valmistuminen syksyllä 2012 ovat ihanteellisia töiden aikataulutuksen kannalta. Tontin rakennettavuus On odotettavissa, että maaperä on pääsääntöisesti kantavaa. Osa rakennuksesta perustetaan teräsbetonisille lyöntipaaluille. Vaiheistus Rakentamista ja purkua joudutaan vaiheistamaan ja sovittamaan yhteen koulutoiminnan kanssa Riskit ja epävarmuudet Taantumasta johtuva verokertymän väheneminen saattaa vaikeuttaa kunnan rahoitusmahdollisuuksia. Opetusministeriön päätös valtionavustuksesta saattaa poiketa ELYkeskuksen laatimasta rahoitussuunnitelmaehdotuksesta. Loviisan kaupunki 12

13 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 13(13) 6. Liitteet 1. Tontinkäyttöluonnos 2. Tilaohjelma 3. Tavoitehintalaskelma (tarkistetaan) 4. Viitesuunnitelma (laaditaan myöhemmin) 5. Toimintakaaviot Loviisan kaupunki 13

14 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma LIITE 1 Tilakonsultit TM2 Oy

15

16 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma LIITE 2 Tilakonsultit TM2 Oy

17 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki Suomenkielinen koulukeskus Tilaohjelma Koulun oppilasmäärä noin 300, joista noin 70 luokkamuotoisessa erityisopetuksessa ja 12 EHA2-opetuksessa Huonetila Teoreettinen tilatarve Nyk.tilat Tilatarve Huom. Yht. a' kpl Yhteensä Uusi tila 1 Hallintotilat Rehtori Kanslia Vahtimestari Opettajienhuone ja työskentelytilat sisältää neuvotteluhuoneen Avustajien tilat avustajien ja opettajien tilat yhdessä TV- ja keskusradiotila ATK-tukihenkilön työhuone Opinto-ohjaaja kirjaston lähellä Arkisto tai varasto Monistamo- ja materiaalihuone Kirjastotilat Koulukirjasto ruokalan yhteydessä 3 Liikuntatilat Liikuntasali Näyttämö yhdistetään monitoimisaliin Liikuntavälinevarasto Ulkoiluvälinevarasto Tuolivarasto Oppilaiden puku- ja pesutilat Liikunnanopettajan puku- ja pesutila 11 5, Opetustilat Opetustila I OT1 20 hym OT2 40 hym OT3 perusopetus 60 hym Musiikkiluokka varastoineen Tekstiilityön luokka varastoineen EHA2-opetustilat 0 lepotila kouluterveydenhuollon yht. kotiluokka monitoimitila Inva-wc vaatehuolto märkäeteinen opetusvälinevarasto terapiatila taukotila Opetustila III Kuvaamataito varastoineen Luonnontieteet, mt/b+f/k Tekninen käsityö Varastotilat Instrumenttivarasto Opetusvälinevarasto Apuvälinevarasto Oppilashuolto- ja sosiaalitilat Oppilaiden vaatesäilytys Terveydenhoitototilat terveydenhoitaja lääkäri näyte-wc lepohuone Sensomotorinen keskus odotus työhuoneet äänieristetty huone Psykologi /puheterapeutti Kuraattori Erityisopettaja Kuntoutus ja terapiahuone Terapia-allas Liikunnan opettajan puku- ja pesutilat WC-tilat /opettajat WC-tilat /oppilaat Inva-WC

18 Puku- ja pesutilat /opettajat HT Puku- ja pesutilat /EHA 2:n hlökunta Keittiö- ja siivoushenkilökunnan tilat Oppilastilat Oppilaskunnan huone Ruokailutilat Ruokasali Jakelukeittiö aputiloineen Huoltotoimen tilat Kiinteistönhuoltotilat Siivouskeskus ja siivoushuoneet Koulutilat yhteensä Muut toimijat Esiopetus yksi esiopetusryhmä, 21 lasta ryhmätila alkuopetuksen solun yhteydessä pienryhmätila yhdistettävissä ryhmätilaan eteinen pesuhuone märkäeteinen varasto henkilökunnan sosiaalitilat inva-wc tauko-/toimistotila siivoushuone vaatehuolto Kansalaisopisto opettajienhuone ja työskentely hallintotilojen yhteydessä taukotila hallintotilojen yhteydessä varastotilat käytettävien tilojen yhteydessä kielistudio yhteiskäytössä koulun kanssa Kaikki yhteensä Uudisrakennuksen kokonaislaajuus tehokkuus 1, Vaihtoehto laajempi liikuntasali 300 Hyötyala yhteensä 3254

19 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma LIITE 5 Tilakonsultit TM2 Oy

20

21

22 LOVIISAN SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS OPPILASHUOLLON POHJAKAAVIO LEPOH WC KUR./SOS. PUKU- TILA TH/LÄÄK/PS. SH TERAPIA- ALLAS ODOTUS TH TERAPIA- HUONE SENSO ÄÄNIER. H SENSO ERITYIS- OPETTAJA OSA-AIKAINEN ERITYIS- OPETTAJA SIJOITUS UUDISRAKENNUKSEEN

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

S I P O O N K U N T A N I K K I L Ä N S Y D Ä N

S I P O O N K U N T A N I K K I L Ä N S Y D Ä N S I P O O N K U N T A N I K K I L Ä N S Y D Ä N VAIHTOEHTOTARKASTELU 27.4.2011 Sisällysluettelo Johdanto Johdanto 2 Nykytilanne 3 Vaihtoehtotarkastelu 4 EHA-tilojen tarkastelu 9 Sipoon kunnan opetusjohtaja

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 3.2.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Luumi Jari Olsson Birgitta

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat...

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat... KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014 Tekninen lautakunta 1 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki MIT-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTAA... 4 2.1 Kouluverkostosuunnitelma... 4 2.2 Tarkasteltavat vaihtoehdot...

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 3 43800 KIVIJÄRVI HANKESUUNNITELMA VERSIO.5 7.0.04 HANKESUUNNITELMA 7.0.04 Versio.5 Sivu (0) Sisällys. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4... YHDYSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014

HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014 1 HANKESUUNNITELMA Lyceiparkens skola 21.11.2014 2 LYCEIPARKENS SKOLA, HANKESUUNNITELMA 18.08.2014 1. YHTEENVETO HANKKEESTA... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAADINTA... 4 2.1 Hankesuunnitteluun osallistuneet

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SIJAINTIVAIHTOEHDOT... 4 2.1 Toiminnalliset lähtökohdat soveltuvuuden

Lisätiedot

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma Nikkilän Sydän Iso Kylätie 12, 04130 SIPOO Nikkilän Sydän Tiivistelmä 1 (4) TIIVISTELMÄ Nykyiset Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolan tilat ovat huonokuntoisia; niissä on esiintynyt sisäilmaongelmia,

Lisätiedot

JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS

JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS Hankesuunnitelman päivitystyöryhmä: Oulussa 9.4.2014 Jarmo Järvelä (pj) Hannu Kuusela Johanna Leipälä (siht.) Rami Tuominen Lucina Väärälä

Lisätiedot

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yhteenveto hankkeesta... 3 2. Hankesuunnitelman laadinta... 4 3. Hankkeesta aiemmin

Lisätiedot

ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA

ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA Tilaaja: ALANGON PÄIVÄKOTI-KOULU HANKKEEN HANKESUUNNITELMA 1 HANKESUUNNITELMAN TAUSTAA Hankesuunnitelma on selvitys rakennuksen tarvittavasta laajuudesta, laadusta sekä käytössä olevista menetelmistä.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMARAPORTTI

HANKESUUNNITELMARAPORTTI Keuruun kaupunki PL 65 42701 Keuruu JUKOJÄRVEN ALA-ASTE HANKESUUNNITELMARAPORTTI 29.1.2014 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4 1.1. YHDYSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT 4 2. HANKKEEN TOTEUTTAMISEN

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU

JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU Kilpailuohjelma 1. vaihe 18.02. - 21.04.2015 2. vaihe 16.06. - 14.09.2015 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto,

Lisätiedot

Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö

Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö Tarveselvitys Kirkkonummen kunta 13.8.2014 Sisällys 1 Tarveselvityksen tiivistelmä 1 1.1 Yhteenveto Pinta-alat ja tilatehokkuus 1 2 Tarveselvitysprosessi

Lisätiedot

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA 1 EURAN KUNNAN KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2020 10.5.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus 2.2 Perusopetus 2.3 Toisen asteen koulutus 2.4 Yleistä 2.5 Koulukiinteistöt

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 1.1 OPPILAITOS... 4 1.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI

TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI 1(28) 2.10.12 TUUSULAN KUNNANTALON TYÖYMPÄRISTÖSUUNNITELMA LOPPURAPORTTI 2(28) Sisällysluettelo 0 TIIVISTELMÄ... 3 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 Hankkeen lähtökohdat... 4 1.2 Hankkeen tausta... 4 1.3

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS 2007 Opetushallitus Moniste 1/2007 Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN: 978-952-13-3106-0 (nid.) ISBN: 978-952-13-3107-7

Lisätiedot

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LOKAKUU 2005 2 SISÄLTÖ 1. KOULUVERKON SELVITYSTYÖN TAUSTAA 3 2. NYKYINEN KOULUVERKKO 3 3. OPPILASENNUSTEET V. 2006 2012 12 4. ERITYISOPETUS 15 5.

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Kuntoutuksen uudisrakennus. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Sari Mehtälä / Rauni Väliranta 5.6.2015

Hankesuunnitelma. Kuntoutuksen uudisrakennus. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Sari Mehtälä / Rauni Väliranta 5.6.2015 VV Hankesuunnitelma Kuntoutuksen uudisrakennus Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Sari Mehtälä / Rauni Väliranta 5.6.2015 S i v u 1 Yhteenveto 2 1. Hankkeen tausta ja perustelut 2 2. Toiminnan kuvaus

Lisätiedot

EURAN KOULUTUSPALVELUT

EURAN KOULUTUSPALVELUT EURAN KOULUTUSPALVELUT Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja 2010-2020 Rehtorikokous 13.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunan seminaari 26.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.3.2011/

Lisätiedot

VUOREKSEN KOULU- JA PÄIVÄHOITOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN VAIHTOEHDOT

VUOREKSEN KOULU- JA PÄIVÄHOITOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN VAIHTOEHDOT RAPORTTI 18.09.2006 1 VUOREKSEN KOULU- JA PÄIVÄHOITOPALVELUJEN SISÄLTÖ ESIPUHE...3 TIIVISTELMÄ...4 1. JOHDANTO...5 1.1. ALUEEN SIJAINTI...5 1.2. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA AIKATAULUTUS...5 2. JULKISTEN

Lisätiedot