Loviisan suomenkielinen koulukeskus Hankesuunnitelma. Loviisan kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "22.9.2010. Loviisan suomenkielinen koulukeskus Hankesuunnitelma. Loviisan kaupunki"

Transkriptio

1 Loviisan suomenkielinen koulukeskus Hankesuunnitelma Loviisan kaupunki

2 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. Hanke Hankesuunnitelman laatijat Toteutus ja aikataulu Rahoitus Laajuudet ja kustannukset Tilat Tilat ja toimijat Koulukeskuksen muunneltava ydin Kädentaitojen ja taiteen alue Esikoulu ja ap-/ip-toiminta Luokkamuotoinen erityisopetus Pienryhmäopetus EHA 2-opetus Opistotoiminta Muut käyttäjät Keittiö ja ruokahuolto Oppilashuollon tilat Väestönsuoja Tontinkäyttö Kaupunkikuvalliset ja arkkitehtoniset tavoitteet Toteutus Selvitetyt vaihtoehdot Toteutusmuoto Rahoituslähteet Valtionavustuksen määrittämisperusteet Toteutuksen vaikutukset Toteuttamisaikataulu Riskit ja epävarmuudet Liitteet...13 Loviisan kaupunki 2

3 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 3(13) 1. Hanke Hankkeen nimi on Loviisan suomenkielinen koulukeskus. Harjuntaustan koulurakennus sekä Länsiharjun koulun tilat, lukuun ottamatta teknisen työn rakennuksia, on poistettu käytöstä tilojen kosteusongelmien takia. Korvaavat tilat Länsiharjun alakoululle ja Harjuntaustan koululle toteutetaan suomenkielisen koulukeskuksen tontille rakennettavalla uudisrakennuksella, korjaamalla Myllyharjun koulun tiloja sekä perusparantamalla tontilla sijaitsevan Länsiharjun koulun rakennus 2C. Rakennuspaikan muodostava YO-kortteli sijaitsee Ratakadun, Brandensteininkadun ja Kirkkokadun rajaamalla alueella Loviisan keskustassa. Uudisrakennus sijoittuu olemassa olevalle Länsiharjun koulun tontille yläkoulun tilojen jatkeeksi. Hankkeessa toteutetaan tilat alakoululle, luokkamuotoisen erityisopetuksen luokkaasteille 1-9, EHA 2 opetukselle, Valkon kansalaisopistolle, oppilashuollolle ja esiopetukselle. Lisäksi rakennetaan koulukeskukselle uusi keittiö, ruokasali ja monitoimisali sekä perusparannetaan kattavasti 2C-rakennus. Hankkeeseen liittyy myös toiminnallisia muutoksia lukion ja yläkoulun tiloissa. Käytöstä poistetut heikkokuntoisten rakennukset 2a1 ja 2a2 puretaan. Hankkeen yhteydessä koulupihalle toteutetaan lähiliikuntapaikka, perusopetuksen välituntipihat sekä yhteinen piha EHA 2-opetukselle, esiopetukselle ja ap/ip-toiminnalle. Myös tontin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt uudistetaan. Kunnanvaltuusto on myöntänyt joulukuussa 2009 rahoituksen uudisrakennuksen toteuttamiselle. Toteutuksen oletuksena on, että hankkeelle saadaan valtionavustusta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriölle rahoitussuunnitelmaesityksensä oppilaitosten rakentamishankkeista vuosiksi Ehdotus sisältää hanke-ehdotukset kuuden maakunnan eli Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta- Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla. ELY-keskus on jättänyt ehdotuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle ja ehdotuksen mukaan Loviisan hankkeen laajuus on 3350 m2. Muita tietoja ehdotuksesta: Aloitus on 5/11 Loviisan kaupunki 3

4 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 4(13) Kustannusarvio: 7,64 milj. Valtionosuus: 46 % eli 3,51 milj. Rahoitusmuoto: Jälkirahoitteinen Peruskorjaamisen ja uudisrakentamisen vaihtoehdot kustannusvaikutuksineen on selvitetty vuonna Päätös heikkokuntoisten tilojen purkamisesta ja korvaamisesta uudisrakennuksella on tehty teknis-taloudellisilla perusteilla Hankesuunnitelman laatijat Hankesuunnitelma on laadittu konsulttiavusteisesti. Toimeksiantaja Loviisan kaupunki Tilapäällikkö Antti Kinnunen Konsultti Tilakonsultit TM2 Oy Mikko Marja-aho Hankesuunnittelun projektiryhmä Päivi Melamies, pj Olavi Kaleva Tuula Åminne, vpj Nina Pere Sonja Ilvetsalo-Koskinen Veikko Ekström Ismo Kokko Thomas Grönholm, siht Marko Luukkonen Siv Gustafsson Timo Tenhunen Antti Kinnunen Sari Hakulinen Maaret Pakarinen Laura Ståhl Kaisa Ryöppy Veli-Matti Malinen Eija Temmes-Silvonen Loviisan kaupunki: Tilapalvelut Tilapäällikkö Antti Kinnunen Suunnitteluinsinööri Mikko Mattinen Opetus ja koulutus Sivistysjohtaja Thomas Grönholm Koulutuspäällikkö Timo Tenhunen Sari Hakulinen / Länsiharjun koulu Loviisan kaupunki 4

5 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 5(13) Päivi Outinen /Myllyharjun koulu Muut asiantuntijat: Muita asiantuntijoita on kuultu tarpeen mukaan Toteutus ja aikataulu Hankkeen on määrä valmistua kesäkuussa Hankkeen kalustaminen ja käyttöönotto tapahtuu 7-8/2012. Kohdetta ei ole mahdollista toteuttaa asetetun aikataulun puitteissa perinteisellä urakkamuodolla. Tämän vuoksi hanke on päätetty toteuttaa suunnittelua sisältävällä urakkamuodolla. Kohteen urakkamuotona tulevat kysymykseen suunnittelua sisältävät urakkamuodot. KH on päättänyt valita urakkamuodoksi kokonaisvastuurakentamisen (KVR) siten, että urakkakyselyaineistoon liitetään ennalta laaditut arkkitehtiviitesuunnitelmat Rahoitus Kunnan taloussuunnitelmassa koululle on varaus rahoitukseksi seuraavasti: toteutusrahoitus toteutusrahoitus toteutusrahoitus Kokonaisrahoitus on Hinnat ovat arvonlisäverottomia Laajuudet ja kustannukset Uudisrakennuksen hyötyala on noin 2954 hym2. Tämän lisäksi tehdään olevissa tiloissa vähäisiä muutos- ja korjaustöitä noin 1500 m2. Uudisrakennuksen kokonaislaajuus on noin brm2. Kouluhankkeesta on selvitetty myös vaihtoehto, jossa liikuntasalin laajuus on perusvaihtoehtoa 300 m2 laajempi. Laajemman liikuntasalin vaihtoehdossa uudisrakennuksen hyötyala on noin 3254 hym2. Uudisrakennuksen tavoitehinta on alustavasti noin alv 0%. Olevien tilojen korjausten tavoitehinta on noin alv 0%. Tämän lisäksi on varattu käytöstä Loviisan kaupunki 5

6 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 6(13) 2. Tilat poistettujen rakennusten purkamiseen alv 0%. Koulun osalta väistötiloina toimivat koulun pihalle rakennushankkeen ajaksi sijoitettavat siirtokelpoiset opetustilat. Laajemman liikuntasalin vaihtoehdossa uudisrakennuksen tavoitehinta on noin Tässä vaihtoehdossa tavoitehinta ylittyy noin :lla. Laajemman liikuntasalin toteutukseen on haettavissa ELY-keskuksen liikuntapaikka-avustusta, jota on mahdollista saada max 25 % Tilat ja toimijat Hankkeessa toteutetaan tilat ensisijaisesti seuraaville toimijoille: - 1 esiopetusryhmä, max 21 oppilasta - alakoulu (1 6 luokat), 10 por, max 250 oppilasta - 7 erityisopetusryhmää (1-9 luokat), max 70 oppilasta - molempia kieliryhmiä palveleva EHA 2-opetus (max 6+6 oppilasta) - kansalaisopistotoiminta - Valkon kansalaisopiston hallinto 4 hlöä Hankkeen myötä syntyy suomenkielinen koulukeskus, jossa toimii lukio, yhtenäinen peruskoulu (1 9 luokat), luokkamuotoinen erityisopetus, esiopetus, EHA 2-opetus, ap-/iptoiminta, kansalaisopistot, musiikkiopisto sekä kansalaistoiminta. Koulu on ilmaisupainotteinen. Toiminnalla ja tilojen käytöllä pyritään lisäksi toteuttamaan yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen tavoitteita. Oppilaat opiskelevat pääasiassa omissa kotisoluissaan kaikilla luokka-asteilla. Opetustilat ryhmitellään kotisoluiksi luokka-asteilla 1 6. Yläkoulun osalla aineopetustilat pyritään kokoamaan solumaisiksi tilaryhmiksi, joissa toisiaan tukevat oppiaineet sijaitsevat lähekkäin ja jakavat yhteiset aputilat. Soluihin sijoittuu myös osa luokkamuotoisesta erityisopetuksesta. Hankkeessa toteutettavat aineopetustilat: musiikki tekstiilityö kuvataide tietotekniikka (kirjaston yhteydessä) tekninen työ liikunta Loviisan kaupunki 6

7 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 7(13) Muut oppiaineet opetetaan pääsääntöisesti oppilassoluissa, jotka varustetaan eri aineiden opetukseen soveltuviksi. Tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi, muunneltaviksi ja toiminnallisesti yleispäteviksi Koulukeskuksen muunneltava ydin Koulukeskuksen ytimen muodostaa laaja muunneltava tilaryhmä, joka palvelee suurten ryhmien vaihtelevia kokoontumis-, toiminta- ja opetustarpeita. Muunneltavien kokoontumistilojen ryhmään kuuluvat ruokala, monitoimisali, musiikkiluokka sekä kahdesta OT 3- luokasta muodostuva auditoriotila. Muita tiloja korkeammalla sijaitsevaa musiikkiluokkaa voidaan hyödyntää näyttämönä. Lisäksi käytettävissä on siirrettävä näyttämö, joka voidaan sijoittaa esitystilanteen tarpeiden mukaan vapaasti Kädentaitojen ja taiteen alue Käsityön (= tekstiilityö ja tekninen työ) ja kuvaamataidon opetukseen varatut tilat suunnitellaan kokonaisuudeksi, jossa on erilaisia työpajoja usealle opetusryhmälle samaan aikaan. Tilaryhmä muodostaa luovan toiminnan yksikön Esikoulu ja ap-/ip-toiminta Uudisrakennukseen toteutetaan tilat esikoululle, joka toimii tiiviissä yhteistyössä peruskoulun alkuopetuksen kanssa. Ap- ja ip-toiminta sijoitetaan uudisrakennukseen ja se käyttää samaa piha-aluetta EHA 2-opetuksen ja esiopetuksen kanssa Luokkamuotoinen erityisopetus Suomenkieliseen koulukeskukseen sijoittuvalla luokkamuotoisella erityisopetuksella tuetaan yksilöllisesti oppilaan oppimista. Luokkamuotoinen erityisopetus kattaa vuosiluokat 1-9. Vuosiluokat jaetaan seitsemään perusopetusryhmään Pienryhmäopetus Loviisan kaupunki 7

8 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 8(13) Yleisopetuksen eriyttävä opetus vuosiluokilla 1-6 tapahtuu kahdessa pienryhmässä, yhteistyössä yleisopetuksen kanssa. Pienryhmätoiminta on yksi oppimisen tehostetun tuen muoto EHA 2-opetus Koulukeskukseen toteutetaan tilat EHA 2-opetukselle molemmille kieliryhmille. EHA 2- opetus sijoitetaan pihan tasossa olevaan 2c-rakennukseen. EHA 2-oppilaille suunnitellaan oma piha-alue, joka palvelee myös esiopetusta ja ap-/ip-toimintaa Opistotoiminta Valkon kansalaisopiston toiminta on pääsääntöisesti iltakäytön piirissä. Opistot käyttävät opetukseen koulukeskuksen tiloja. Näiden lisäksi kansalaisopisto tarvitsee hallintotiloja, kielistudiota sekä varastotiloja, jotka tukevat koulukeskuksen tilojen iltakäyttöä Muut käyttäjät Kaupungin muut hallintokunnat, nuoriso- ja kansalaisjärjestöt, vammaisjärjestöt, musiikkiopisto, seniorikerho, perhekeskus, viikonloppukäyttäjät yms. voivat käyttää koulun tiloja esim. liikunta-,opetus- tai kerhotoimintaan Keittiö ja ruokahuolto Koulukeskuksen vanha keittiö ja ruokala poistetaan käytöstä ja korvataan uudisrakennukseen toteutettavilla tiloilla, jotka palvelevat kaikkia ikäryhmiä. Ruokala sijaitsee pääsisäänkäynnin yhteydessä. Keittiö on tyypiltään jakelukeittiö. Esiopetuksen ruoka ja astiat toimitetaan kärryllä keittiöstä ryhmiin. Ruuan jakelu suunnitellaan siten, että se voidaan eristää ruokalasta ruokailujen välillä. Ruokailun päätyttyä ruokalaa voidaan käyttää opetustilana ja oleskelualueena Oppilashuollon tilat Loviisan kaupunki 8

9 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 9(13) Oppilashuollon tiloja ovat terveydenhoitotilat, psykologin ja kuraattorin tilat, erityisopettajan tila, osa-aikaisen erityisopettajan tila, terapiatilat ja sensomotorinen keskus. Oppilashuollon tilat on kerätty yhteisen, muista koulutiloista erotetun aulatilan yhteyteen, joka sijaitsee lähellä alakoulua. Oppilashuollon tilat muodostavat oman kokonaisuuden. Tiloihin pitää olla helppo käynti myös ulkoa. Koululaiselle ja huoltajalle järjestetään hyvä intimiteetti tapaamisen aikana Väestönsuoja Väestönsuoja mitoitetaan henkilöperusteisena rakennuksessa arkisin 8 16 keskimäärin oleskelevan henkilömäärän mukaan. Suoja on S1-luokan väestönsuoja. Väestönsuojaan voidaan sijoittaa rauhanajan toimintoina liikuntasalin puku- ja pesutiloja, henkilöstötiloja sekä siivoustiloja. 3. Tontinkäyttö Pihajärjestelyjen periaate on esitetty tontinkäyttöluonnoksessa. Koulupihaa jäsennöidään eri ikäryhmille soveltuviksi turvallisiksi toiminta-, leikki- ja oleskelualueiksi varusteiden, istutusten ja rakennelmien avulla. Koulun piha kehitetään lähiliikuntapaikaksi. Suunnittelussa varaudutaan rakennuksen myöhempään laajentamiseen. Ajoneuvoliikenne tontille tapahtuu pääasiassa Ratakadun kautta. Huoltoliikenteen liittymä tontille on Kirkkokadulta. Periaatteena on ajoneuvo- ja henkilöliikenteen erottaminen toisistaan siten, että huolto, pysäköinti ja liikenne jäävät Kirkkokadun tuntumaan. Leikki- ja välituntipihat sijaitsevat silloin täysin erillään ajoneuvoliikenteestä. Koulukeskuksen tontille rakennetaan yhteensä 65 autopaikkaa sekä mopo- ja polkupyöräpaikkoja. Pysäköinnin yhteyteen tehdään yhteinen saatto- ja noutopysäköintialue koululle. Huoltopihalla tapahtuu keittiön ruoka- ja jätekuljetukset sekä teknisen työn materiaalikuljetukset ja purunpoiston huolto. Jätehuolto toteutetaan ns. syväkeräimillä. Tontilla sijaitsee suojeltava Almin talo sekä tontinkäyttösuunnitelmassa esitetyt säilyvät koulurakennukset. Nykyiset koulurakennukset palvelevat pääasiassa lukion ja perusopetuksen yläkoulun toimintaa. Almin talo on suojeltu korkeimman oikeuden päätöksellä. Ra- Loviisan kaupunki 9

10 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 10(13) kennuksen saa siirtää, mutta museovirasto ei suosittele sitä. Almin talon kaupunkikuvallinen arvo tulee ottaa huomioon tontinkäytön suunnittelussa. Päätökset rakennuksen käytöstä ja toimenpiteistä tehdään erikseen myöhemmin. Kohde sijaitsee tärkeällä tai vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Tämä asettaa vaatimuksia rakentamiseen, tontin pinnoittamiseen, viemäröintiin sekä kemiallisten jätteiden, öljyn ja muiden pohjavesille haitallisten aineiden varastointiin. 4. Kaupunkikuvalliset ja arkkitehtoniset tavoitteet Suomenkielisen koulukeskuksen kortteli sijaitsee Loviisan keskustan pääakselin jatkeella Loviisan kirkon vieressä. Tontin ohi kulkee Helsingintie, joka on keskustan tärkein saapumisreitti. Kortteli sijaitsee aivan vanhan ruutukaava-alueen vieressä ja osallistuu olennaisesti vanhan keskustan kaupunkikuvan muodostumiseen. Kohde sijaitsee kaupunkikuvallisesti poikkeuksellisen haastavalla paikalla, mikä asettaa korkeita vaatimuksia arkkitehtisuunnittelun laadulle. Tavoitteena on se, että uudisrakennus ja piharakentaminen muodostavat koulukeskuksesta kaupunkikuvallisesti eheän ja kauniin arkkitehtonisen kokonaisuuden, joka liittyy luontevasti keskustan kaupunkikuvaan. Almin talo liitetään ympäristösuunnittelun avulla osaksi koulukorttelia ja keskustan kaupunkirakennetta. 5. Toteutus Historiallisesta ympäristöstä huolimatta rakennuksen tulee edustaa nykypäivän arkkitehtuuria. Arkkitehtuurilla tuetaan myönteisen oppimisympäristön kokemuksia sekä turvallisuuden, sosiaalisuuden ja orientoitavuuden tavoitteita. Arkkitehtisuunnittelussa otetaan huomioon eri ikä- ja käyttäjäryhmien kognitiiviset ja toiminnalliset tarpeet Selvitetyt vaihtoehdot Kohde on päätetty toteuttaa uudisrakennuksena alakoulun koulutilojen kosteusongelmien takia. Kosteusongelmien vuoksi tilat on poistettu käytöstä ja päätetty purkaa Toteutusmuoto Loviisan kaupunki 10

11 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 11(13) KH on päättänyt valita urakkamuodoksi kokonaisvastuurakentamisen (KVR) Rahoituslähteet Loviisan SKK-hanke toteutetaan ensisijaisesti lain 1705/2009, 39 mukaisesti Valtionavustuksen määrittämisperusteet Kohteelle haetaan valtionavustusta ensisijaisesti viitaten lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, 1705/ 2009, 39 ( Aloittamislupa). ELY-keskukselta haetaan liikuntapaikka-avustusta lähiliikuntapaikan ja mahdollisesti laajemman liikuntasalin toteuttamiseen Toteutuksen vaikutukset Rakennushanke aiheuttaa jossain määrin häiriötä lähimmille asunnoille. Koska toteutus edellyttää paalutusta ja mahdollisesti louhintaa, varaudutaan lähellä sijaitsevien asuntojen varustamiseen tärinämittarein. Kohteen toteutus edellyttää vanhojen rakennusten purkamista ja väistötilojen käyttöä Toteuttamisaikataulu Hankkeen on määrä valmistua elokuussa Toiminnan tarpeet Koulun osalta tarve tiloille on jatkuva. Uudisosaa rakennettaessa Myllyharjun koulu toimii omissa tiloissaan koko hankkeen ajan. Tästä johtuen hankkeen toteuttaminen edellyttää huolellista yhteensovittamista koulun toiminnan kanssa. Osa tontin rakennuksista puretaan. Myös osassa säilytettävistä tiloista toteutetaan perusparannus- sekä muita muutostoimenpiteitä. Nykyisten tilojen käytettävyys Myllyharjun koulun nykyisiä tiloja voidaan käyttää hankkeen aikana, mutta tilojen käyttö edellyttää perusparannuksen vaiheistamista. Käytöstä poistettujen koulutilojen väistötiloina toimivista tilapäisistä koulutiloista luovutaan syksyllä Väistötilat ja toiminta rakennusaikana Loviisan kaupunki 11

12 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 12(13) Koulun osalta väistötiloina toimivat koulun pihalle rakennushankkeen ajaksi sijoitetut siirtokelpoiset opetustilat. Suunnittelun ja rakentamisen aikataulu Taloussuunnitelmassa on varaus rahoitukselle seuraavasti: Kokonaisrahoitus Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Kohteen toteutusaikataulu perustuu käyttöönottoon lukukauden alkaessa syksyllä Aikataulu on tiivis ja edellyttää suunnittelun ja toteutuksen limittämistä. Aikataulun edellytyksenä on se, että rakentaminen alkaa keväällä Suhdanteet Rakentamisen urakkahinnat ovat nousussa varsinkin asuntorakentamisen vilkastumisen takia. Rakennuskustannusten indeksitarkistukseen joudutaan varautumaan. Vuodenaikojen vaikutus Työmaan käynnistyminen keväällä 2011 ja valmistuminen syksyllä 2012 ovat ihanteellisia töiden aikataulutuksen kannalta. Tontin rakennettavuus On odotettavissa, että maaperä on pääsääntöisesti kantavaa. Osa rakennuksesta perustetaan teräsbetonisille lyöntipaaluille. Vaiheistus Rakentamista ja purkua joudutaan vaiheistamaan ja sovittamaan yhteen koulutoiminnan kanssa Riskit ja epävarmuudet Taantumasta johtuva verokertymän väheneminen saattaa vaikeuttaa kunnan rahoitusmahdollisuuksia. Opetusministeriön päätös valtionavustuksesta saattaa poiketa ELYkeskuksen laatimasta rahoitussuunnitelmaehdotuksesta. Loviisan kaupunki 12

13 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma 13(13) 6. Liitteet 1. Tontinkäyttöluonnos 2. Tilaohjelma 3. Tavoitehintalaskelma (tarkistetaan) 4. Viitesuunnitelma (laaditaan myöhemmin) 5. Toimintakaaviot Loviisan kaupunki 13

14 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma LIITE 1 Tilakonsultit TM2 Oy

15

16 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma LIITE 2 Tilakonsultit TM2 Oy

17 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki Suomenkielinen koulukeskus Tilaohjelma Koulun oppilasmäärä noin 300, joista noin 70 luokkamuotoisessa erityisopetuksessa ja 12 EHA2-opetuksessa Huonetila Teoreettinen tilatarve Nyk.tilat Tilatarve Huom. Yht. a' kpl Yhteensä Uusi tila 1 Hallintotilat Rehtori Kanslia Vahtimestari Opettajienhuone ja työskentelytilat sisältää neuvotteluhuoneen Avustajien tilat avustajien ja opettajien tilat yhdessä TV- ja keskusradiotila ATK-tukihenkilön työhuone Opinto-ohjaaja kirjaston lähellä Arkisto tai varasto Monistamo- ja materiaalihuone Kirjastotilat Koulukirjasto ruokalan yhteydessä 3 Liikuntatilat Liikuntasali Näyttämö yhdistetään monitoimisaliin Liikuntavälinevarasto Ulkoiluvälinevarasto Tuolivarasto Oppilaiden puku- ja pesutilat Liikunnanopettajan puku- ja pesutila 11 5, Opetustilat Opetustila I OT1 20 hym OT2 40 hym OT3 perusopetus 60 hym Musiikkiluokka varastoineen Tekstiilityön luokka varastoineen EHA2-opetustilat 0 lepotila kouluterveydenhuollon yht. kotiluokka monitoimitila Inva-wc vaatehuolto märkäeteinen opetusvälinevarasto terapiatila taukotila Opetustila III Kuvaamataito varastoineen Luonnontieteet, mt/b+f/k Tekninen käsityö Varastotilat Instrumenttivarasto Opetusvälinevarasto Apuvälinevarasto Oppilashuolto- ja sosiaalitilat Oppilaiden vaatesäilytys Terveydenhoitototilat terveydenhoitaja lääkäri näyte-wc lepohuone Sensomotorinen keskus odotus työhuoneet äänieristetty huone Psykologi /puheterapeutti Kuraattori Erityisopettaja Kuntoutus ja terapiahuone Terapia-allas Liikunnan opettajan puku- ja pesutilat WC-tilat /opettajat WC-tilat /oppilaat Inva-WC

18 Puku- ja pesutilat /opettajat HT Puku- ja pesutilat /EHA 2:n hlökunta Keittiö- ja siivoushenkilökunnan tilat Oppilastilat Oppilaskunnan huone Ruokailutilat Ruokasali Jakelukeittiö aputiloineen Huoltotoimen tilat Kiinteistönhuoltotilat Siivouskeskus ja siivoushuoneet Koulutilat yhteensä Muut toimijat Esiopetus yksi esiopetusryhmä, 21 lasta ryhmätila alkuopetuksen solun yhteydessä pienryhmätila yhdistettävissä ryhmätilaan eteinen pesuhuone märkäeteinen varasto henkilökunnan sosiaalitilat inva-wc tauko-/toimistotila siivoushuone vaatehuolto Kansalaisopisto opettajienhuone ja työskentely hallintotilojen yhteydessä taukotila hallintotilojen yhteydessä varastotilat käytettävien tilojen yhteydessä kielistudio yhteiskäytössä koulun kanssa Kaikki yhteensä Uudisrakennuksen kokonaislaajuus tehokkuus 1, Vaihtoehto laajempi liikuntasali 300 Hyötyala yhteensä 3254

19 Loviisan suomenkielinen koulukeskus, hankesuunnitelma LIITE 5 Tilakonsultit TM2 Oy

20

21

22 LOVIISAN SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS OPPILASHUOLLON POHJAKAAVIO LEPOH WC KUR./SOS. PUKU- TILA TH/LÄÄK/PS. SH TERAPIA- ALLAS ODOTUS TH TERAPIA- HUONE SENSO ÄÄNIER. H SENSO ERITYIS- OPETTAJA OSA-AIKAINEN ERITYIS- OPETTAJA SIJOITUS UUDISRAKENNUKSEEN

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU L O V I I S A N K A U P U N K I S U O M E N K I E L I N E N K O U L U K E S K U S SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 28.4.2010 SIJOITUSVAIHTOEHTO A SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS SIJOITUSVAIHTOEHTO B GENERALSHAGENS

Lisätiedot

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE Opetushallitus 2006 Liite TILANTARVESELVITYS TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE 1) Nykyiset tilat KUNTA:Pyhäranta Mitoitusperuste (oppilasmäärä ja ryhmien määrä): KOULU Ihode vuosiluokat 1-6: 68 4 > 76 (5) vuosiluokat

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(5) OHJEET Täytetään keltaiset solut tarvittaessa. Tarvittaessa rivejä ja sarakkeita voi lisätä, muistettava kaavojen kopiointi. Erityisopetuksen kohdalla käytetty vanhoja lyhenteitä, voidaan muuttaa

Lisätiedot

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5)

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5) 1(5) SIPOONLAHDEN KOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMAN LIITE 4, TILAOHJELMA Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 475 oppilasta 1-9 koulu, 475 oppilasta, rehtori + n. 30 opettajaa 5 koulunkäynnin-/aamu-

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 740 oppilasta 7-9 koulu, 740 oppilasta, 2 rehtoria, n.80 opettajaa Muu henkilökunta n.30 henkeä HANKESUUNNITELMAN

Lisätiedot

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150 Leppävaaran koulukeskus - koulut ja päiväkodit LUONNOS Koulut oppilasmäärä /por por mitoitusoppilasmäärä esiopetusryhmät 18 0 Vera Schulman, Kaisa Peltonen, Johanna Andsten, Eija Riikonen, Jaana Hellinen

Lisätiedot

MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA

MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA 30.5.2017 13.6.2017 / Muutettu erityisvarusteltujen oppimistilojen hyötyala s.4 20.6.2017 / Lisätty tiedot väestönsuojasta ja teknisistä varauksista s.6 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TOIMISTOTILAT VARASTOINEEN JA TYÖTILAT SEKÄ HENKILÖKUNNAN TILAT Toimistotilat

TOIMISTOTILAT VARASTOINEEN JA TYÖTILAT SEKÄ HENKILÖKUNNAN TILAT Toimistotilat Vesalan alueen peruskoulu, huonetilaohjelma (tarveselvitys) Ilari Suomalainen 08.03.26.10.16 tarkennuksia Vesalan alueen peruskoulu huonetilaohjelma, Sivu 1/8 lähtökohta: - opetusvirasto luopuu Ruudin

Lisätiedot

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VALTUUSTOSEMINAARI 17.8.2017 Suunnittelutalo PPG Oy Työryhmä Hankesuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet: Rehtori Heikki Kangasluoma Rantatien koulu

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

S I P O O N K U N T A N I K K I L Ä N S Y D Ä N

S I P O O N K U N T A N I K K I L Ä N S Y D Ä N S I P O O N K U N T A N I K K I L Ä N S Y D Ä N VAIHTOEHTOTARKASTELU 27.4.2011 Sisällysluettelo Johdanto Johdanto 2 Nykytilanne 3 Vaihtoehtotarkastelu 4 EHA-tilojen tarkastelu 9 Sipoon kunnan opetusjohtaja

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu tiiviissä kaupunkirakenteessa Diplomityö, Saana Karala, Tarkastaja professori Ilmari Lahdelma, 16.12.2009. Asemapiirros 1:500

Yhtenäiskoulu tiiviissä kaupunkirakenteessa Diplomityö, Saana Karala, Tarkastaja professori Ilmari Lahdelma, 16.12.2009. Asemapiirros 1:500 +6.30 +7.00 +6.90 vaunusuoja Diplomityöni perustuu todelliseen suunnitteluhankkeeseen, jossa on pyritty löytämään raaisuja sijoittaa päiväkoti- ja koulutoiminta olemassa oleviin kiinteistöihin. Uudisrakentamisen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Koulunmäen yhtenäiskoulu

Koulunmäen yhtenäiskoulu Kasvun ja oppimisen lautakunta..0 liite nro (/5) Kaupunginhallitus 5..0 liite nro 5 (/5) Kaupunginvaltuusto..0 liite nro (/5) Koulunmäen yhtenäiskoulu Hankesuunnitelma.5.0 Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä

Lisätiedot

ALUSTAVA TILAOHJELMA, Kirstin koulu, esiopetus ja luokka-asteet 1-6

ALUSTAVA TILAOHJELMA, Kirstin koulu, esiopetus ja luokka-asteet 1-6 ALUSTAVA TILAOHJELMA, Kirstin koulu, esiopetus ja luokka-asteet 1-6 Koulut perukoulu luokat 1-6 ja esiopetus 21.5.2015 oppilasmäärä /por por mitoitusoppilasmäärä esiopetusryhmät 18 2 36 1-2 luokat 21 6

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Puolalan koulun peruskorjauksen aikaiset väistötilajärjestelyt kesäkuu 2018 kesäkuu 2020

Puolalan koulun peruskorjauksen aikaiset väistötilajärjestelyt kesäkuu 2018 kesäkuu 2020 Puolalan koulun peruskorjauksen aikaiset väistötilajärjestelyt kesäkuu 2018 kesäkuu 2020 Puolalan koulun Kauppiaskadun koulurakennus peruskorjataan kesäkuun 2018 ja kesäkuun 2020 välisenä aikana. Vuosiluokkien

Lisätiedot

KIRJASTO-OPTIO ASEMAPIIRUSTUSLUONNOS L1 1:500 RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE SSC-HANKE, LOVIISA MITTAKAAVA

KIRJASTO-OPTIO ASEMAPIIRUSTUSLUONNOS L1 1:500 RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE SSC-HANKE, LOVIISA MITTAKAAVA KIRJASTO-OPTIO RAKENNUKSEN ALA n. 560 m² RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE ASEMAPIIRUSTUSLUONNOS L1 1:500 Juho Ojala 0400 708 125 23.08.2017, 06.09.2017, 06.10.2017 TERASSI HUOLTOPIHA LAAT.VAR. 7.0 m² TK

Lisätiedot

KASTELLIN MONITOIMITALON KUMPPANUUSMALLIN KILPAILUTUS. Tilaohjelma

KASTELLIN MONITOIMITALON KUMPPANUUSMALLIN KILPAILUTUS. Tilaohjelma KASTELLIN MONITOIMITALON KUMPPANUUSMALLIN KILPAILUTUS B3 ohjelma Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy Kastellin monitoimitalo Huoneluettelo Luonnos 19.4.2011 Peruskoulu 1-2 Luokat 3-6 Luokat 7-9

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Kiviniemen koulun peruskorjaus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

Kiviniemen koulun peruskorjaus ja laajennus HANKESUUNNITELMA HAUKIPUTAAN KUNTA KIVINIEMEN KOULU Kiviniemen koulun peruskorjaus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 20.4.2010 Sivu 1/12 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppilaitos ja koulutuksen järjestäjä... 4 1.1. Oppilaitoksen nimi

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Perus- ja esiopetuksen tilantarpeen tunnusluvut

Perus- ja esiopetuksen tilantarpeen tunnusluvut Perus- Tunnusluvut pitävät sisällään kaikki perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 ja esiopetuksen toiminnan vaatimat sekä liikenne ja tekniset. Tunnusluvut on laadittu tasasuuruiseen ikäluokkaan perustuen.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen

MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Sivistyslautakunta 55 21.06.2016 Tekninen lautakunta 52 17.08.2016 MONNINKYLÄN KOULUN RAKENNUSHANKKEEN TARVESELVITYS SIVLTK 55 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen Askolan kunnan hallintosäännön

Lisätiedot

KANGASALAN TOIMIPISTE

KANGASALAN TOIMIPISTE KANGASALAN TOIMIPISTE Sijainti: Toiminnot: Sahalahdentie 22, 36270 Kangasala Elintarvikealan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kone- ja metallialan perustutkinto Matkailualan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksesta päiväys

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksesta päiväys Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 6 319/2016 10.03.02 40 Lausunto Karhusuon koulun ja kirjaston hankesuunnitelman muutoksesta päiväys 18.1.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 212 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2015-013974

Lisätiedot

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien

Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien Ylöjärven kaupunki Opettajien tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteet 1.8.2011 lukien 1. Laaja-alainen pedagoginen ja/tai muu kunnallinen kehittämistehtävä 1.1. Erityisopetuksen ja/tai oppilashuollon kunnallinen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI

HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI. Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA VUONTEEN ALUEKOULU. Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI VUONTEEN ALUEKOULU HANKESUUNNITELMA/VÄLIRAPORTTI PVM 14.10.2014 Sivu 1/13 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: VUONTEEN ALUEKOULU Tarvaalantie 22 41330 VIHTAVUORI Gummeruksenkatu

Lisätiedot

Nilsiän Hyvinvointikeskus

Nilsiän Hyvinvointikeskus K o u l u p o l k u KIRJTO U k k o - p a a v o n t i e +108,0 +108,3 ENSIAU SAATTO K o u l u t i e +108,6 UINKERROSTALO UOLTO UOLTO +109,6 OLESKELU +109,0 VALTION VIRTOTALO +109,7 n yvinvointikeskus TORI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3843/12.01.01/2014 178 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Auroran koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Auroran koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen 16.02.2012 Sivu 1 / 1 747/10.03.02/2012 25 Auroran koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh 20.05.2015 Sivu 1 / 1 2271/02.08.00/2015 69 Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh. 043 824 8456 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Antinkankaan monitoimitalo 9.9.2015

Antinkankaan monitoimitalo 9.9.2015 Antinkankaan monitoimitalo 9.9.2015 Tilaluettelo Kerros Nimi Pinta-ala Lämmin/kylmä Osasto 1 Hallinto 05 3. krs APULAISJ 15.0 m² lämmin 1 Hallinto APULAISJ: 1 15.0 m² 05 3. krs HENKK.TYÖT 30.0 m² lämmin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs 13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso:

Lisätiedot

PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO LIITE 3 15.10.2014

PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO LIITE 3 15.10.2014 PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO LIITE 3 toimisto@arkboehm.fi HUONESELOSTUS p. 09 170 787 1001 TK 10.5 m² T1 +R3 Kipsi/kiinteä Akryylibetoni Syvennyksessä tuulikaappimatto 1002 PÄÄAULA 169.0 m² T1+R4 Akusto/Focus

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen 8.10.2014 Outi Salo linjanjohtaja Peruskoulut Helsingissä 1.8.2014 yhteensä 143 Peruskoulun oppilasmäärät Helsingissä 20.9.2014

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk Liite 1 Kohde: YSAO Peltosalmi Toimiala Mitoitin Ryhmäkoko Yksikkö YSAO AIK Maarakennusala* 302 12 koulutuspäivää YSAO AIK Maatalousala 202 12 koulutuspäivää YSAO Eläintenhoitaja (perusk ja yo) 90 18 opisk

Lisätiedot

Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus

Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus Yleisötilaisuus 2.12.2013 - Porlammin koulukeskus Miten asioissa edetty Kattopalkista löydetty ongelmia alkukesästä 2013 Kuntotutkimus valmistunut 27.8.2013 Raportti lähetetty terveydensuojelulle 27.8.2013

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN TILAT Liite 6 1(74)

KIINTEISTÖJEN TILAT Liite 6 1(74) 1(74) ANTTILAN PÄIVÄKOTI Siivottava pinta-ala 484 Tiedot ovat puutteellisia Numero Tila m² Ikkuna 123 Käytävä 13,5 5 x vko Upofloor, Lifeline ei ei ei 3 Siivoustiheys lattiamateriaali Lamput iv-päät. Matto

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN MONITOIMITALO L1-SUUNNITELMAT, YHTEISTYÖSSÄ

NURMIJÄRVEN MONITOIMITALO L1-SUUNNITELMAT, YHTEISTYÖSSÄ NURMI JÄRVENMONI TOI MI TALO L1SUUNNI TELMAT 30. 01. 2014 HUOLTOALUE URHEILUKENTTIEN LAAJENNUSVARAUS MONITOIMIKENTTÄ URHEILUHALLI TENNISKENTÄT 95 AP KEVYTLIIKENNE TELTAT URHEILUKENTTÄ TEKONURMIKENTTÄ "ESITTELY-

Lisätiedot

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5)

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) hankenumero: MATINKYLÄN ELÄ JA ASU SENIORIKESKUS Asuntoja: 1 x 23 + 5 x 28 163 (yksiöitä a 25m2) Henkilökunta: yhteensä noin 145, luku sisältää alueellisen kotihoidon ja tukipalvelujen

Lisätiedot

MONIKKO. Mänttä-Vilppula 12.12.2011. London City Farmhouse by Catrina Stewart 12.12.2011

MONIKKO. Mänttä-Vilppula 12.12.2011. London City Farmhouse by Catrina Stewart 12.12.2011 MONIKKO Mänttä-Vilppula 12.12.2011 London City Farmhouse by Catrina Stewart 12.12.2011 esityslista 1. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Läsnäolijat 3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 8380/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 8380/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 4 Asianro 8380/10.03.02.01/2016 Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto Tila- ja hankintapalvelut Hiltulanlahti

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

Saukonpuiston koulun laajentaminen Asemakaavatyö Viitesuunnitelmavaihtoehdot

Saukonpuiston koulun laajentaminen Asemakaavatyö Viitesuunnitelmavaihtoehdot Saukonpuiston koulun laajentaminen Asemakaavatyö 8569 Viitesuunnitelmavaihtoehdot Tilatakomo Oy 31.1.2017 108,9 106 1 UUDSVAHTOEHTO/ LAAJUUS: 4 3. KRS: 1155 kem2 2. KRS: 2520 kem2 1. KRS: 2950 kem2 Yht.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 12 Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelma HEL 2015-013974 T 10 06 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut päättää

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 89 09.12.2014 Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen 42/10.03.02.00/2014 Tekninen lautakunta 89

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

HAAGAN PERUSKOULU HANKESUUNNITELMA PERUSPARANNUS (LÄNSI-HELSINGIN LUKION LAKKAUTTAMISEEN JA SIIRTYMISEEN LIITTYVÄT TYÖT)

HAAGAN PERUSKOULU HANKESUUNNITELMA PERUSPARANNUS (LÄNSI-HELSINGIN LUKION LAKKAUTTAMISEEN JA SIIRTYMISEEN LIITTYVÄT TYÖT) HAAGAN PERUSKOULU HANKESUUNNITELMA PERUSPARANNUS (LÄNSI-HELSINGIN LUKION LAKKAUTTAMISEEN JA SIIRTYMISEEN LIITTYVÄT TYÖT) 30.3.2011 PÄIVITETTY 31.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1(13) 1.1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen 29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 30 Asianro 459/10.03.02.04/2017 Eteneminen Melalahden koulun tilaratkaisussa Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET 1.8.2009 LUKIEN Tva-perusteista on tehty päätökset -Kauphall 17.12.2007 662 -Kauphall 19.5.2008 256 -Kaup.joht. 9.6.2009 71 -OVTES Tva-työryhmä

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 Näkymä lukion mediateekin sisäänkäynnistä GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA, VAIHTOEHTO B Lukion mediateekille rakennetaan uudisrakennusosa E-

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E.

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E. OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat 2008 Opettajan tiedot A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa (1.3.2008

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi Valtuusto 72 10.09.2012 Söderkullan koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 281/10.03.02/2012 281/10.03.02/2012 KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto 23.4.2012 Valmistelija: opetusjohtaja Annelie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 14.06.2016 Sivu 1 / 1 3411/2015 02.08.00 31 Kulttuurilautakunnan lausunto Meri-Matin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017- Vanhempainilta 8.12.2016 Illan runko Klo 18-18.45 7.-9.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu aiheesta Klo 18.45-19.30 1.-6.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

sr sr Nuolialan koulun laajennus Rakennusoikeuslaskelma: tontilla + kirjasto n.300 kem2 suunnitelman kerrosala (ilman iv-koneh.

sr sr Nuolialan koulun laajennus Rakennusoikeuslaskelma: tontilla + kirjasto n.300 kem2 suunnitelman kerrosala (ilman iv-koneh. Rakennusoikeuslaskelma: rakennusoikeus tontilla etty rak.oik. purettava rakennus 9521 kem2 9523 kem2 4483 kem2 + kirjasto n.300 kem2 rak.oik. jää (mahd. ylitys 5% yht. 4781 kem2 476 kem2) 5257 kem2 suunnitelman

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (5) 386 V 23.4.2014, Eläintarhan ala-asteen koulun, Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Alppilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 146

Espoon kaupunki Pöytäkirja 146 23.09.2015 Sivu 1 / 1 2647/10.03.02/2015 146 Lausunnon antaminen Viherlaakson koulun ja lukion perusparannus ja laajennus 4.9.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen,

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

lpv Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 Yleistä Aurinkotuulenkatu 11, 00990 Helsinki Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

lpv Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 Yleistä Aurinkotuulenkatu 11, 00990 Helsinki Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 31 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Pääsuunnittelijat: Tarmo Peltonen, Arto Aho Muut suunnittelijat: Anna Björn, Juho Leskelä, Jarkko Rauvanlahti Tilaaja:

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointi Yritysvaikutusten tunnistamiseen liittyvät kysymykset Kyllä Ei EOS Vaikuttaako päätös yritysten

Yritysvaikutusten arviointi Yritysvaikutusten tunnistamiseen liittyvät kysymykset Kyllä Ei EOS Vaikuttaako päätös yritysten Sivistyslautakunta 79 28.10.2014 Sivistyslautakunta 24 08.03.2016 Ehnroosin koulun hankesuunnitelma / sivistyslautakunnan lausunto 439/10/2014 Sivistyslautakunta 28.10.2014 79 Tekniset palvelut on järjestänyt

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 16.02.2017 Sivu 1 / 1 510/2017 12.01.03 26 Aarnivalkean koulun opetuksen järjestäminen kevätkauden 2017 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 046 877

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot