Suunnittelija Emilia Tommila, Tampereen kaupunki TOPTEN-kokous Vantaalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnittelija Emilia Tommila, Tampereen kaupunki TOPTEN-kokous Vantaalla 27.-28.4.2015"

Transkriptio

1 * Suunnittelija Emilia Tommila, Tampereen kaupunki TOPTEN-kokous Vantaalla

2 * Toimistohenkilöstö ONKO OSA RAKENNUSVALVONNAN OMAA ORGANISAATIOTA VAI MITEN TEHTÄVÄT ON ORGANISOITU? VIRKANIMIKKEET SEKÄ NIIHIN SOVELLETTAVAT VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET. HELSINKI 12 Kyllä Kaupunkikuvaosasto/lupayksikkö: Lupasihteerit 9 htv (KVTES): lupahakemusten esivalmistelu, asiakasneuvonta, ajanvaraus. ESPOO 9 Kyllä Lupa-assistentti 5 htv (KVTES) Tekninen sihteeri 2 htv (TS) Palveluneuvoja 2 htv (KVTES) Yleinen osasto/hallintoyksikkö: Osastosihteerit 3 htv (KVTES): lupahakemusten loppuvalmistelu, päätöspöytäkirjat, otteet, rakennuslautakunnan esityslistat. TAMPERE 3 Kyllä Toimistosihteeri 2 htv (KVTES): Lupahakemusten esi- ja loppuvalmistelu, asiakasneuvonta. Toimistoesimies 1 htv (KVTES): Sama kuin yllä ja lisäksi toimiston esimiestehtävät. VANTAA 7 Kyllä Lupasihteerit 4 htv (KVTES): lupien tekninen valmistelu, RH. Asiakasneuvojat 3 htv (KVTES): asiakasneuvonta, ajanvaraus, kirjaamo, kirjanpito, laskutus. OULU 7 Ei. Hallinto- ja tukipalvelut toimiston osalta ostetaan Oulun konttori -liikelaitokselta, jonne rakennusvalvonnan toimistohenkilökunta siirrettiin TURKU 7,4 Osa kyllä, osa ympäristötoimialan hallintoa. Rakennusvalvonnan palkkalistoilla: Lupasihteerit 3 htv (KVTES): lupahakemusten kirjaamistehtävät. Palvelusihteeri 1 htv (KVTES): erityissuunnitelmien käsittely. Ympäristötoimialan hallinnossa: Palvelusihteerit 2,4 htv (KVTES): asiakaspalvelutehtävät. Toimistosihteeri 1 htv (KVTES): pöytäkirjat ja päätökset. JYVÄSKYLÄ 3 Kyllä. Lupasihteerit 3 htv (KVTES) LAHTI 3 Kyllä. Lupasihteerit 3 htv (TS) KUOPIO 5,5 Osa rakennusvalvonnan omassa organisaatiossa, osa hallinnollisesti kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelujen henkilökuntaa (hoitavat osittain sijaisuuksia myös ympäristönsuojelupalvelujen ja ympäristöterveydenhuollon tukipalvelutehtävissä). Käytännössä toimivat kuitenkin samoissa toimitiloissa rakennusvalvonnan teknisen henkilökunnan kanssa. KOUVOLA 3,5 Kyllä. Lupasihteeri 2,5 htv (KVTES) Rekisterivastaava 1 htv (TS) Rakennusvalvonnan palkkalistoilla: Lupasihteeri 0,5 htv (KVTES): lupapäätösten loppuvalmistelu, RH-tilastointi. Kaupunkiympäristön palvelualueella: Hallintosihteeri 1 htv (KVTES): rakennusrasitepäätösten valmistelu, ympäristö- ja rakennuslautakunnan asioihin ja rakennetun ympäristön valvontaan liittyvä toimistotyö, rakennusvalvonnan hallinnolliset ja henkilöstöasiat. Rakennusvalvontasihteerit 4 htv (KVTES): lupahakemusten alustava tarkistaminen, asiakasneuvonta, katselmusvaraukset, laskutus, rakennusrekisterin ylläpito, lupapäätösten skannaus.

3 * Arkistohenkilöstö ONKO OSA RAKENNUSVALVONNAN OMAA ORGANISAATIOTA VAI MITEN TEHTÄVÄT ON ORGANISOITU? VIRKANIMIKKEET SEKÄ NIIHIN SOVELLETTAVAT VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET. HELSINKI 16 Kyllä. Arkistoyksikkö: Arkistonhoitaja 1 htv (KVTES): viraston lakisääteinen arkistointi, tiedonohjaussuunnitelman valmisteluvastuu. Asiakaspalvelusihteeri 1 htv (KVTES): asiakaspalvelu, arkistointi. Arkistosihteerit 8 htv (KVTES): asiakaspalvelu, arkistointi, väliarkiston hoito, skannaus, tietopalvelupyynnöt. Tietopalvelusihteerit 3 htv (KVTES): arkistointi, asiakaspalvelu, skannaus. Mikrokuvaaja 1 htv (KVTES): aineiston valmistelu, asiakirjojen ja piirustusten skannaus. Mikrokuvaussihteeri 1 htv (KVTES): aineiston valmistelu, asiakirjojen ja piirustusten skannaus. Osastosihteeri 1 htv (KVTES): aineiston valmistelu, asiakirjojen ja piirustusten skannaus. ESPOO 4 Kyllä. Arkistohallinnon suunnittelija 1 htv (KVTES) Arkistohallinnon asiantuntija 1 htv (KVTES) Arkistoijat 2 htv (KVTES) TAMPERE 4,5 Tällä hetkellä kyllä. Rakennusvalvonnan arkistotehtävistä vastaava henkilökunta palautettiin vuoden 2015 alusta takaisin rakennusvalvonnan alaisuuteen. Jatkosta ei tietoa meneillään olevan organisaatiomuutoksen vuoksi. Tietopalvelusihteerit 2 htv (vakinaisia, KVTES): rakennusvalvonnan arkiston hoito ja tietopalvelupyynnöt. Arkistoavustaja 0,5 htv (määräaikainen, tukityöllistetty): rakennusvalvonnan arkiston hoito ja tietopalvelupyynnöt. Projektisihteeri 1 htv (määräaikainen, KVTES): digitointiprojekti. Paikantajan avustajat 0,5+0,5 htv (määräaikaisia, tukityöllistettyjä): digitointiprojekti. VANTAA 2 Kyllä. Tietopalvelusihteeri 1 htv (KVTES): arkisto, tietopalvelut. Arkistosihteeri 1 htv (KVTES): arkisto, tietopalvelu. OULU 2 Kyllä ja ei. Rakennusvalvonnassa yksi määräaikainen arkistotyöntekijä ja lisäksi Oulun konttorin yksi työntekijä vastaa arkistoinnista. TURKU 0,7 Ei. Ympäristötoimialan tietopalvelusihteeri vastaa arkistoinnista. Rakennusvalvonta: Arkistotyöntekijä 1 htv (määräaikainen saakka) Oulun konttori: Arkistotyöntekijä 1 htv Tietopalvelusihteeri 0,7 htv (KVTES): arkistopalvelut. JYVÄSKYLÄ 2 Kyllä. Lupasihteeri 1 htv (KVTES): lupien arkistointi, arkistotilaukset, asiakaspalvelu. Arkistosihteeri 1 htv (KVTES): lupien arkistointi, arkistotilaukset, asiakaspalvelu, tilastot. LAHTI 1 Kyllä. Tietopalvelusihteeri 1 htv (KVTES) KUOPIO 0 Ei. Kaupunginarkiston henkilökunta käsittelee rakennusvalvonnan päätearkistoon kohdistuvat tietopalvelupyynnöt. Lähiarkistosta tietoja luovuttavat ja käytännön arkistoinnista huolehtivat rakennusvalvontasihteerit. KOUVOLA 2,5 Kyllä. Toimistosihteeri 1,5 htv (KVTES) Lupasihteeri 1 htv (KVTES)

4 * Lakihenkilöstö ONKO OSA RAKENNUSVALVONNAN OMAA ORGANISAATIOTA VAI MITEN TEHTÄVÄT ON ORGANISOITU? KÄYTÖSSÄ OLEVAT VIRKANIMIKKEET SEKÄ NIIHIN SOVELLETTAVAT VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET. HELSINKI 4 Kyllä. Hallintoyksikkö: Rakennuslakimies 3 kpl (KVTES): viranhaltijoiden päätöksistä tehtyjen oikaisuvaatimusasioiden valmistelu rakennuslautakunnalle, rakennusrasitteiden perustaminen, velvoitepäätösten valmistelu rakennuslautakunnalle, lainopillinen neuvonta. Toimistopäällikkö 1 kpl (KVTES): edellä mainittujen rakennuslakimiehen tehtävien lisäksi hallintoyksikön päällikön tehtävät. ESPOO 2 Kyllä. Rakennuslakimies 1 kpl (KVTES) Lakimies 1 kpl (KVTES) TAMPERE 0,5 Ei, kaupungissa on keskitetty lakimiespalvelu. Ympäristölakimies kuitenkin istuu rakennusvalvonnan tiloissa kahtena päivänä viikossa. Ympäristölakimies 0,5 htv. Nimike todennäköisesti muuttumassa pelkäksi lakimieheksi vuoden 2015 aikana. VANTAA 2 Kyllä. Rakennuslakimies 1 htv (KVTES): lainopillinen neuvonta, rasitteet, osastopäällikön tehtävät. Lakimies 1 htv : jatkuva valvonta OULU 0,35-0,55 Kyllä ja ei alkaen konsernipalvelujen lakimies on avustanut hallintopäällikköä lautakuntaan menevien asioiden valmistelussa. Rakennusvalvonta: Hallintopäällikkö (osa-aikainen 50 %) 0,35 htv rakennusvalvonnan asioita ja 0,15 htv pysäköinninvalvonnan asioita: lainopillinen neuvonta ja asiakaspalvelu, rakennusrasitteet, jatkoaikapäätökset, rakennuslautakunnan valmistelijan ja sihteerin tehtävät ja omien asioiden esittely lautakaunnassa. Konsernihallinto: Lakimies noin 0,2 htv (lopullinen työpanos vielä määrittämättä): lautakuntaan menevien asioiden valmistelussa avustaminen. TURKU 0,8 Ei, lakimiehet kuuluvat ympäristötoimialan hallintoon. Hallintojohtaja 0,2 htv (KVTES): rakennuslautakunnan sihteerin tehtävät. Rakennuslakimies 0,6 htv (KVTES): rakennusvalvonnan lakiasiat. JYVÄSKYLÄ 0,1 Ei, kaupungissa on keskitetty lakimiespalvelu. Toimialueella on kaksi lakimiestä, joista toisen henkilöstöresursseista 0,1 htv kohdistuu rakennusvalvontaan. Lakimies 0,1 htv LAHTI 1 Kyllä. Rakennuslakimies 1 htv (TS) KUOPIO 0-0,1 Ei, käytössä on kuitenkin kaksi kaupunginlakimiestä, jotka antavat tarvittaessa neuvontaa. Kaupunginlakimies 0-0,1 htv KOUVOLA 0

5 * Muu hallinnollinen henkilöstö ONKO OSA RAKENNUSVALVONNAN OMAA ORGANISAATIOTA VAI MITEN TEHTÄVÄT ON ORGANISOITU? VIRKANIMIKKEET SEKÄ NIIHIN SOVELLETTAVAT VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET. HELSINKI 16 Kyllä. Hallintoyksikkö: Taloussuunnittelija 1 htv (KVTES): talousarvion valmistelu, seuranta, tilinpäätös, käytännön taloushallinnon tehtävät, henkilöstöhallinnon suunnittelutehtävät, osa käytännön henkilöstöhallinnon tehtävistä, virastopäällikön pöytäkirjat, hankinnat, tilaukset. Henkilöstösihteeri 1 htv (KVTES): henkilöstöhallinnon käytännön tehtävät, tilaukset, kulunvalvontajärjestelmän ylläpidon sijainen. Johdon sihteeri 1 htv (KVTES): virastopäällikön sihteerin tehtävät, johtoryhmän ja yhteistoimintaryhmän kokousten sihteerin tehtävät, rasiteasioiden pöytäkirjat, tilaukset, kokousjärjestelyt. Haastemies 1 htv (KVTES): virastomestarin tehtävät, postin käsittely, osa tiedoksiantojen käsittelyistä, ekotukitoiminta. Toimistosihteeri 1 htv (KVTES): lähetti- ja postitustehtävät, pienet korjaukset ym., toimistotarvikevaraston ylläpito. Osastosihteeri 1 htv (KVTES): lähetti- ja postitustehtävät, toimistotarvikevaraston ylläpito, taloussuunnittelijan sijainen juoksevissa asioissa, osastosihteereiden sijainen. ESPOO 3 Kyllä. Asiakaspalvelupäällikkö 1 htv (KVTES) Rakennuslautakunnan sihteeri 1 htv (KVTES) Toimistosihteeri 1 htv (KVTES) TAMPERE 0 VANTAA 3 Kyllä. Tietotekniikkayksikkö: Tietotekniikkapäällikkö 1 htv (KVTES): tietotekniikkayksikön päällikön tehtävät, projektien johto. IT-suunnittelijat 2 htv (KVTES): tietotekniikan suunnittelu, projekti- ja toteutustehtävät. ATK-suunnittelija 1 htv (KVTES): tietotekniikan suunnittelu, projekti- ja toteutustehtävät. Erityissuunnittelija 1 htv (KVTES): tietotekniikan suunnittelu, projekti- ja toteutustehtävät, atk-tuki. Rakennusmestari 1 htv (KVTES): tietotekniikan suunnittelu, projekti- ja toteutustehtävät, atk-tuki. Toimistosihteeri 1 htv (KVTES): atk-tuki tehtävät, kulunvalvontajärjestelmän vastuuhenkilö, puhelinvastuuhenkilö, nettisivujen ja palautejärjestelmän päivitys, digium-kyselyt. Tutkija 1 htv (KVTES): tilastojen ja rekisterien päivitys. Tiedottaja 1 htv (KVTES): tiedotuksen suunnittelu ja toteutus. Tiedotussihteeri 1 htv (KVTES): tiedotuksen toteutus, vuosikertomuksen kokoaminen, ekirjeen kokoaminen. OULU 0 TURKU 0 JYVÄSKYLÄ 0 LAHTI 1 Kyllä. Hallintosihteeri 1 htv (KVTES) KUOPIO 0 KOUVOLA 0

6 * Lupa-, tarkastus-, kehittämis- ja johtotehtävät 1/2 LUPAOSASTO (LVI-TEHTÄVÄT ML.) TARKASTUSOSASTO (LVI-TEHTÄVÄT ML.) RAKENNETUN YMPÄRISTÖN VALVONTA MUUT HELSINKI Kaupunkikuvaosaston Kaupunkitilayksikkö: Toimistopäällikkö (kaupunkikuvaarkkitehti) 1 kpl (TS) Arkkitehdit 2 kpl (TS) Maisema-arkkitehti 1 kpl (TS) Kaupunkikuvaosaston Lupayksikkö: Toimistopäällikkö 1 kpl (TS) Arkkitehdit 11 kpl (TS) Energia-arkkitehti 1 kpl (TS) Lupa-arkkitehdit 6 kpl (TS) Lupainsinööri 1 kpl (TS) Valvontainsinööri 1 kpl (TS) Rakennusmestarit 4 kpl (TS) Lähiöarkkitehdit 2 kpl (TS) Rakennusteknisen osaston Rakenneyksikkö: Toimistopäällikkö 1 kpl (TS) Tarkastusinsinöörit 14 kpl (TS) Rakennusmestarit 5 kpl (TS) Rakennusteknisen osaston Talotekniikkayksikkö (LVI): Toimistopäällikkö 1 kpl (TS) Tarkastusinsinöörit 9 kpl (TS) Asennustarkastaja 1 kpl (TS) Yleisen osaston Hallintoyksikkö: Rakennusmestarit 2 kpl (TS) Virastopäällikkö 1 kpl: rakennusvalvontaviraston päällikkö, esittelijä rakennuslautakunnassa Hallintopäällikkö 1 kpl: yleisen osaston päällikkö, esittelijä rakennuslautakunnassa Yliarkkitehti 1 kpl: kaupunkikuvaosaston päällikkö, esittelijä rakennuslautakunnassa Yli-insinööri 1 kpl: rakennusteknisen osaston päällikkö, esittelijä rakennuslautakunnassa ESPOO Kaupunkikuva-arkkitehti 1 kpl Lupa-arkkitehdit 8 kpl Lupatarkastajat 4 kpl Lupavalmistelijat 2 kpl Lupainsinöörit 2 kpl Rakenneinsinöörit 5 kpl Rakennetarkastajat 1 kpl Lvi-insinöörit 2 kpl Lvi-tarkastajat 2 kpl Valvontainsinööri 1 kpl Valvontatarkastaja 1 kpl Rakennusvalvontapäällikkö 1 kpl Rakennuslupapäällikkö 1 kpl Rakennepäällikkö 1 kpl TAMPERE Kaupunkikuva-arkkitehti 1 kpl Lupa-arkkitehdit 4 kpl (+1 kpl tulossa lisää) Lupainsinööri 1 kpl (+1 kpl tulossa lisää) Rakennustarkastusinsinööri 1kpl Tarkastusinsinöörit 4 kpl LVI-tarkastuinsinööri 1 kpl LVI-insinööri 1 kpl LVI-tarkastusteknikko 1 kpl Tarkastusinsinööri 1 kpl Rakennusvalvonnan päällikkö (rakennustarkastaja) 1 kpl (TS) Lupa-arkkitehti 1 kpl (TS): kehittämis- ja projektitehtävät. Suunnittelija 1 kpl (KVTES): asiantuntija- ja kehittämistehtävät, projektiluontoiset tehtävät. VANTAA Lupapäällikkö 1 kpl Lupa-arkkitehdit 7 kpl Tarkastusrakennusmestarit 4 kpl Tarkastuspäällikkö 1 kpl Tarkastusinsinöörit 6 kpl Lvi-tarkastusinsinöörit 3 kpl Lvi-tarkastajat 2 kpl Valvontatarkastaja 1 kpl Rakennusvalvontajohtaja 1 kpl

7 * Lupa-, tarkastus-, kehittämis- ja johtotehtävät 2/2 LUPAOSASTO (LVI-TEHTÄVÄT ML.) OULU Lupa-arkkitehdit 4 kpl Kaupunginarkkitehti 1 kpl Lupainsinöörit 2 kpl TARKASTUSOSASTO (LVI-TEHTÄVÄT ML.) RAKENNETUN YMPÄRISTÖN MUUT VALVONTA Tarkastuspäällikkö 1 kpl Rakennusvalvonnan johtaja 1 kpl (KVTES) Tarkastusinsinöörit 8 kpl (4 vakinaista, Laatupäällikkö 1 kpl (täytetään lähiaikoina) 4 määräaikaista) Projekti-insinöörit 2 kpl LVI -insinööri 1 kpl (+ toisen viran Kehitysinsinööri 1 kpl täyttölupaa päivitetään, tavoitteena Kehitysarkkitehdit 1-2 kpl saada täytettyä vuoden 2015 aikana) Kehityshankkeiden henkilöistä 2,5 vakinaista ja 3,5 Energiakorjausneuvoja/ määräaikaista. Kehityshankkeet: sähköinen asiointi ja Rakennusterveysasiantuntija1 kpl (nimike arkistointi, RV ja YM kosteudenhallinnan yhteishanke, korjausarkkitehti) korjausrakentamisen ohjauskonseptit, tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia- hanke. Uusien hankkeiden suunnittelu ja rahoituksen haku. TURKU Lupa-arkkitehdit 5 kpl Tarkastusinsinöörit 6 kpl LVI-tarkastusinsinöörit 2 kpl Rakennustarkastusinsinööri 1 kpl Tarkastusinsinöörit ja LVItarkastusinsinöörit hoitavat myös Hortonomi 1 kpl (puunkaatoasiat) Rakennusvalvontajohtaja 1 kpl jatkuvan valvonnan tehtävät Energianeuvoja 2 kpl (1,3 htv, tilapäisiä vuoden omilla alueillaan loppuun asti) JYVÄSKYLÄ lupa-arkkitehdit 2 kpl kaupunkikuva-arkkitehti 1 kpl lupainsinöörit 8 kpl toimistoinsinööri 1 kpl lvi-insinöörit 2 kpl korjausneuvoja 1 kpl Lupaosasto hoitaa myös tarkastustehtäviä. Yksi lupainsinööri hoitaa jatkuvan Johtava rakennustarkastaja 1 kpl valvonnan asioita lupa-asioiden ohessa. LAHTI Lupapäällikkö 1 kpl Lupa-arkkitehdit 3,6 kpl Valvontainsinöörit 4 kpl LVI-insinöörit 2 kpl Rakennusvalvonnan johtaja (rakennustarkastaja) 1 kpl KUOPIO Tarkastusarkkitehti 1 kpl Valvonta-arkkitehti 1 kpl Rakennuslupainsinöörit 2 kpl Tarkastusinsinöörit 3 kpl LVI-insinöörit 2 kpl Valvonta-arkkitehti ja rakennuslupainsinöörit hoitavat tehtäviä omilla toimialueillaan. Rakennusvalvonnan päällikkö (rakennustarkastaja) 1 kpl KOUVOLA Rakennustarkastaja 2 kpl (TS) Lupa-arkkitehti 2 kpl (TS) Tarkastusinsinööri 3 kpl (TS) Valvontainsinööri 1 kpl (0,5 htv, TS) LVI-tarkastusinsinööri 1 kpl (TS) Ei erikseen henkilöresursseja. Rakennusvalvontapäällikkö 1 kpl (TS)

Loppuraportti, 24.5.2011. VIDICO (A31003)

Loppuraportti, 24.5.2011. VIDICO (A31003) Rakennusvalvonnan ja rakennusluvan hakuprosessin vertailututkimus Espoon kaupungin, Jyväskylän kaupungin, Lahden kaupungin, Turun kaupungin, Oulun kaupungin ja Hämeenlinnan kaupungin välillä Loppuraportti,

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1.

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1. Kouvolan kaupunki Kaupunginhallitus 9.9.2013 Kouvolan kaupungin selvitys henkilöstöresursseista LIITTEET Liite 1 Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti Liite 2 Hallinto- ja

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot

2 Vaativuusarviointijärjestelmä ja tehtävien vaativuuden arviointi

2 Vaativuusarviointijärjestelmä ja tehtävien vaativuuden arviointi Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa tuomioistuinlaitoksessa, oikeusaputoimistoissa, syyttäjälaitoksessa sekä ulosottolaitoksessa koskevan oikeuslaitoksen yleisen tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirja,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Versio 0.5 Maakuntahallitus 29.9.2014 [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2014-2016]

Etelä-Karjalan liitto. Versio 0.5 Maakuntahallitus 29.9.2014 [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2014-2016] 2014 Etelä-Karjalan liitto Versio 0.5 Maakuntahallitus 29.9.2014 [HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS- SUUNNITELMA 2014-2016] Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset 2015 2016...

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys

Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Oikeuskanslerinviraston työjärjestys Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2007 Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain (193/2000) 12 :n 2 momentin ja oikeuskanslerinvirastosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 2 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 18 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 26 1 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen

Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 55/2012 Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen Lausuntotiivistelmä 55/2012 Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Hallinto-, henkilöstö- ja tukipalvelut -työryhmä Loppuraportti 1. Palveluiden nykytilakuvaus kunnittain 1. Palvelujen järjestämis- ja organisoitumistavat palveluittain

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty

TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty Voimaantulo 1.1.2013 Muutos KH 19.11.2012 voimaantulo 3.10.2014 Muutos

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA. TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013)

KÄYTTÖTALOUSOSA. TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013) OSA TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013) TP 2013 ja TA 2014 sarakkeissa on otettu huomioon (myös historiatiedot) - työllistämistoiminnan siirto tehtäväalueille Henkilöstön

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2014 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2014 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2014 Toimialakohtaiset ammattikoodit Kuukausipalkkaiset Palvelualojen henkilöstön ammattikoodit (B9, B0-B5) Rahoitusalan ammattikoodisto (B7) Tietotekniikan palvelualan

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 22.10.2012 135. Asiakirjahallinnon ohje

Hyväksytty johtokunta 22.10.2012 135. Asiakirjahallinnon ohje Hyväksytty johtokunta 22.10.2012 135 Asiakirjahallinnon ohje Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne... 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen... 2 1.3 Arkistotoimen hoito... 2 1.4 Arkistotoimen

Lisätiedot

Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen

Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 22/2012 Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen 22/2012 Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen Oikeusministeriö,

Lisätiedot

PORIN JA NOORMARKUN KUNTALIITOS

PORIN JA NOORMARKUN KUNTALIITOS PORIN JA NOORMARKUN KUNTALIITOS Hallinto- ja tukipalvelut työryhmän raportti 9.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO (pääotsikot) Sivu 1. Johdanto 3 2. Nykytilanteen yleiskartoitus 4 3. Noormarkun hallinnon henkilöstön

Lisätiedot

ja vahvistaminen Ratkaisuja ja kokemuksia Salon, Hämeenlinnan ja Kouvolan seudun 22 kunnan yhdistymisessä vuonna 2009

ja vahvistaminen Ratkaisuja ja kokemuksia Salon, Hämeenlinnan ja Kouvolan seudun 22 kunnan yhdistymisessä vuonna 2009 Rakennusvalvontapalvelujen järjestäminen ja vahvistaminen Ratkaisuja ja kokemuksia Salon, Hämeenlinnan ja Kouvolan seudun 22 kunnan yhdistymisessä vuonna 2009 Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-612-1

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

01. 11. 2013. Asnro 35 Oo, O t 01 Oli YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN LAAJENTAMINEN. Markus Kannala Tekninen johtaja

01. 11. 2013. Asnro 35 Oo, O t 01 Oli YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN LAAJENTAMINEN. Markus Kannala Tekninen johtaja TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut 1.11.2013 Tornion kaupunki Kemin kaupunki Keminmaan kunta Tervolan kunta Simon kunta KEMIN KAUPUNKI Ympäristöjaosto 01. 11. 2013 Asnro 35 Oo, O t 01 Oli YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 3 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 17 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 23 2 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 16 KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) 1 Toimintatapa 2 Organisaatio

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Kaupunginhallitus 16.12.2008. Paikka Salon kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali, Tehdaskatu 1, 24100 Salo

SALON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Kaupunginhallitus 16.12.2008. Paikka Salon kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali, Tehdaskatu 1, 24100 Salo SALON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Kaupunginhallitus 16.12.2008 Aika 16.12.2008 klo 17:00-19:40 Paikka Salon kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali, Tehdaskatu 1, 24100 Salo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014 Kansliatoimikunta 12.3.2015 Dnro: 4/21/2015 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2014 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 19.12.2012 Kaupunginvaltuusto 27.12. 2012 1(49) Sisällysluettelo I LUKU YLEISTÄ...3 1 Soveltamisala... 3 2 Kaupungin organisaatio ja toiminnalliset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 9.3.2015 13:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. YTK, 9.3.2015 13:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO YTK, 9.3.2015 13:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNTA Hallintosääntöön lisäys valtuusto 12.12.2005 58 / 775/011/2005, Maankäyttöja rakennuslain 130 :n mukainen maisematyölupien käsittely siirretään johtavan rakennustarkastajan tehtäväksi Hallintosääntöön

Lisätiedot

Marita Miettinen KÄSIKIRJOITUS

Marita Miettinen KÄSIKIRJOITUS Marita Miettinen KÄSIKIRJOITUS YHTEENVETO TIEDEYLIOPISTOJEN TUTKIMUS- JA INNOVAATIOPALVELUISTA 1. Taustaa Suomalaisten yliopistojen tutkimus- innovaatiopalveluja on perusteellisemmin kartoitettu Veikko

Lisätiedot

**!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - *

**!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! -  *##%*%# - * ! "#$% #" && '(() **!$!!! *#+#! %!!*,*--! %#! -.-! - " *##%*%# - * Lähdeviite Laine, Terhi 2004: JUPA-projektin I-vaiheen loppuraportti. Rakennus- ja ympäristövalvonta palvelukokonaisuus. Hämeenlinnan

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot