Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 20.8.2014 klo 17.15 20.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 7/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (22) 142 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Mc Leod Smith Jasmina Orenius Aija Pallonen Jouni Rantala Kyllikki Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja pj läsnä MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Hämäläinen Visa ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri kiinteistöpäällikkö Pöytäkirjanpitäjä , 174, 175 PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Tuula Karhunen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Pekka Kiuttu Jasmina McLeod Smith

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 165. Kokouksen avaus 166. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 167. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 168. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 169. Vehkojan seurakuntakeskuksen piharakennuksen kerhotilan ja asunnon LVIjärjestelmän perusparannus sekä asunnon kosteusvaurioiden korjaus 170. Uudenmaan kehitysvammaistyön johtokunnan pöytäkirja 2/ Lausunto Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin tiedustelu V seurakuntapastorin viran erityisistä tarpeista 172. Diakoniatyöntekijän viransijaisuuden täyttäminen 173. Kirkkoherranvirastoon määräaikainen toimistovirkailija 174. Kaukasten palvelutalon lainatakaus sitoumuskirje Hyvinkään kaupungille 175. Vehkojan lahjoitusasunnon myynti 176. Lapsityön vuoden 2014 henkilöstökehyksen talousarvioylitys 177. Sijoituskonsultointisopimus, arvo-osuustilin avaaminen ja omaisuudenhoitovaltuudet Keski-Uudenmaan Osuuspankin kanssa 178. Sääksin emännän irtisanoutuminen ja tehtävän hoitaminen jatkossa 179. Seurakunnan pääemännän Aino Kurosen irtisanoutuminen 180. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 181. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 182. Muita asioita 183. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilu 184. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 443 ja rukouksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 167 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Kiuttu ja Jasmina McLeod Smith. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 168 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten muutettuna, että 174 ja 175 käsitellään heti 169 jälkeen. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilu päätettiin käsitellä viimeisenä asiana ennen kokouksen päättämistä. Muissa asioissa, 182, päätettiin käsitellä: - Hyvinkään Seudun Espanjan Ystävät ry:n lahjoitus seurakunnalle sekä - Diakoniapäivystyksen siirtyminen ajanvaraukseen.

4 Kirkkoneuvosto Vehkojan seurakuntakeskuksen piharakennuksen kerhotilan ja asunnon LVI-järjestelmän perusparannus sekä asunnon kosteusvaurioiden korjaus (Hämäläinen) Vehkojan piharakennus on valmistunut Rakennuksessa on alkuperäinen ilmalämmitysjärjestelmä, jossa ilmanvaihto ja lämmitys ovat yhdistetty. Kerholla ja asunnolla on omat erilliset ilmalämmityskoneet/- puhaltimet. Ilma puhalletaan tiloihin pääsääntöisesti lattiakanavien kautta. Järjestelmä käyttää kiertoilmaa normaalia suuremman ilmavirtatarpeen vuoksi. Tämän tyyppisen järjestelmän ilmanvaihtuvuus on huonompi kuin tulo-/poistojärjestelmän, joka vaikuttaa selkeästi ilman laatuun tiloissa. Järjestelmä on tyypillinen 80-luvun alun pientalorakentamiselle eikä ao. järjestelmiä enää poikkeuksia lukuun ottamatta rakenneta. Tämän tyyppisiin laitteisiin on myös vaikea saada varaosia ja uusien vastaavien laitteiden valikoima on erittäin suppea. Työterveyslääkäri on huomauttanut kerhotilan huonosta ilmanlaadusta Kerhotilan käyttäjät ovat ilmoittaneet talvella vetoisuudesta ja kylmyydestä. Kuuma ja kostea ilma on laskenut asunnon ilmanlaadun erittäin heikoksi. Asunto on tällä hetkellä asumiskelvoton huonon sisäilman takia. Vehkojan seurakuntakeskuksessa tehdään käyttövesiputkiston uusiminen ja samassa yhteydessä on luontevaa korjata lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä. Remontin yhteydessä tuulikaapin sisäverhouslevyt ja ulko-ovi uusitaan. Remontin valmistuttua tarkistetaan sisäilman laatu ja tarvittaessa remonttia jatketaan, esim. muovimatot uusitaan. Suunnitellulla muutoksella lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät eriytetään toisistaan. Tiloihin lisään lämmitysradiaattorit, jotka varustetaan termostaattisilla patteriventtiileillä. Ilmanvaihto toteutetaan koneellisella tulo- /poistoilmajärjestelmällä, joka varustetaan lämmöntalteenotolla. Tuloilmakanavisto rakennetaan uudelleen, mutta olemassa olevaa poistoilmakanavistoa hyödynnetään muutoksessa. Ilmanvaihdon jälkilämmitys toteutetaan vesikiertoisella järjestelmällä. Uudella järjestelmällä poistetaan kiertoilman käyttö, joten ilmanlaatu tiloissa paranee huomattavasti. Myös ongelmiksi osoittautuneet tuulikaapit saadaan lämpimiksi sijoittamalla niihin lämmitysradiaattorit. IV-järjestelmän huoltaminen helpottuu (ei kiertoilmaa) ja "perustekniikkaa" olevien laitteiden varaosien saatavuus on parempi myös tulevaisuudessa. Lämmitysenergia otetaan kaukolämmöstä. Putki-Valtti Oy on tarjonnut lvi-järjestelmän uusimista hintaan (alv. 24 %). Tarjous perustuu Granlund Oy:n laatimiin lvi-suunnitelmiin. Tarjouksesta käytiin keskustelu vs. kirkkoherran Virpi Koiviston ja Tuula Karhusen kanssa Keskustelussa todettiin, että lvi-järjestelmän uusiminen voidaan tehdä. Lvi-muutostyö tilattiin urakoitsijalta. Lisätyö rahoitetaan v varatuilla investointimäärärahoilla käyttämällä muualla säästyviä varoja lvi-korjausten rahoittamiseen.

5 Kirkkoneuvosto Vehkojan, Puolimatkan ja Vanhan kirkon lvikorjauksiin on käytettävissä talousarviossa lvis-korjauksiin varattu euroa. Urakoitsijan valinnan yhteydessä kirkkoneuvostossa todettiin, että urakkasumma rakennustöineen ylittää talousarvion eurolla. Lvi-lisätyöurakka tarvittavine aputöineen kohoaa arviolta euroon (alv. 24 %). Lviskorjausten ylitys on siten yhteensä euroa ja se voidaan rahoittaa kirkon katon korjauksen vuodelle 2014 varatusta euron määrärahasta säästyvällä osuudella. Seurakunnan hankintaohjeiden mukaan rakennusurakoiden lisätöitä on oikeutettu tilaamaan kirkkoneuvosto, kun lisätyön arvo on yli euroa. Kesälomien ja hankkeen aikataulun vuoksi lisätyöt tilattiin viranhaltijan päätöksellä. Menettelystä sovittiin etukäteen myös kirkkoherra Ilkka Järvisen ja talousjohtaja Jouni Lätin kanssa. 1. LVI-muutostyöt ja tarvittavat rakennustyöt saatetaan loppuun syksyn 2014 aikana. 2. Hyväksytään suoritettu lisätyötilaus ja esittelyssä selostettu lvishankkeiden määrärahaylityksen kattaminen investointimäärärahoin muista kohteista säästyvillä varoilla. Kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläisen suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 170 Uudenmaan kehitysvammaistyön johtokunnan pöytäkirja 2/2014 Liitteenä 1 on Uudenmaan kehitysvammaistyön johtokunnan pöytäkirja 2/2014, toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013, toimintasuunnitelma vuosille sekä vuoden 2015 talousarvio. Merkitään pöytäkirja liitteineen tiedoksi. Pöytäkirja liitteineen merkittiin tiedoksi.

6 Kirkkoneuvosto Lausunto Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille V seurakuntapastorin viran erityisistä tarpeista Todettuaan pastori Pauliina Kuokan irtisanoutumisen Hyvinkään seurakunnan V seurakuntapastorin virasta oli Espoon hiippakunnan tuomiokapituli pitämässään istunnossa päättänyt tiedustella ennen viran täyttämiseen ryhtymistä kirkkoneuvoston näkemystä viran tehtävistä ja erityisistä tarpeista. Kirkkoneuvosto merkitsi edellisessä kokouksessaan tuomiokapitulin tiedustelun tiedoksi ja päätti palata asiaan kokouksessaan V seurakuntapastorin virkaa hoitanut pastori Pauliina Kuokka irtisanoutui virasta lukien hänen opintovapaansa päätyttyä. Virkavapaalla opintoja varten Pauliina Kuokka on ollut lukien. V seurakuntapastorin virka on kuulunut kasvatuksen sektorille ja työalana siinä on ollut mm. oppilaitostyö ja nuoret aikuiset. Oppilaitostyöstä vastanneet papit ovat viime vuosina vaihtuneet tiheästi, joka on vaikuttanut seurakunnan oppilaitostyön kehittämiseen ja tuloksellisuuteen. V seurakuntapastorin virka on ollut täyttämättä tänä vuonna. Oppilaitostyötä ovat hoitaneet muut kasvatuksen papit. Seurakunnan kasvatuksen sektorilla olevasta viidestä seurakuntapapin virasta on tällä hetkellä sijaisia kolme (kaksi hoitovapaiden ja yksi muun virkavapauden johdosta). Pitkäjänteisemmän työn turvaamiseksi kasvatuksen sektorilla, on nyt harkittu V seurakuntapastorin viran täyttämistä julkista hakumenettelyä käyttäen. Näin voidaan selkeästi määritellä seurakunnan tarpeet ja toiveet ja hakea soveltuvaa, tietylle työalalle sitoutunutta pappia. Kirkkoneuvosto lausuu näkemyksenään tuomiokapitulille, että Hyvinkään seurakunnan V seurakuntapastorin virka täytetään. Viran työalana tulee olemaan mm. oppilaitostyö ja nuorten aikuisten toiminta. Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntapastorin virka täytetään. Viran työalana on nuorten aikuisten toiminta ja mm. oppilaitostyö. Virkamiehet sopivat tuomiokapitulin kanssa viran haettavaksi julistamisen aikataulusta. Hakijoiden haastattelutyöryhmään puheenjohtajan lisäksi nimettiin kasvatuksen vt. vastuukappalainen Merja Telsavaara, kasvatusjohtokunnassa kirkkoneuvoston edustajana toimiva Jasmina McLeod Smith sekä kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Karoliina Purola.

7 Kirkkoneuvosto Diakoniatyöntekijän viransijaisuuden täyttäminen Vs. diakoniatyöntekijä Petra Teittinen on irtisanoutunut diakoniatyöntekijän viransijaisuudesta lukien tultuaan valituksi vakituiseen virkaan Keravan seurakuntaan (liite 2). Petra Teittinen palkattiin Hyvinkään seurakuntaan kirkkoherran päätösluettelon päätöksellä 43/2013 diakoniatyöntekijä Suvi Kurikan äitiysloman sijaiseksi Työalana hänellä on ollut vapaaehtoistyö ja Mummon Kammarin toiminta. Suvi Kurikka on nyt hakenut hoitovapaata äitiyslomansa jatkoksi saakka. Perhe- ja vanhustyöstä vastaava diakoniatyöntekijä Päivi Lievonen palaa vuoden virkavapaaltaan työhön Hänen sijaisenaan toimii nyt diakoni Nana Lindholm. Koska Nana Lindholmin työt Hyvinkään seurakunnassa päättyisivät nykyisten päätösten mukaan , on hän tiedustellut mahdollisuutta siirtyä hoitamaan Suvi Kurikan sijaisuutta Petra Teittisen siirtyessä Keravan seurakuntaan. Kirkkoherra on käynyt tilanteesta neuvottelut palvelun vastuukappalaisen Virpi Koiviston ja diakoniasihteeri Tuija Mattilan kanssa. Neuvotteluissa on päädytty diakoniasihteeri Tuija Mattilan esityksen mukaiseen ratkaisuun (liite 3), jonka mukaan Nana Lindholm siirtyisi hoitamaan Suvi Kurikan äitiys- ja hoitovapaan sijaisuutta Päivi Lievosen viran tehtäviä perhe- ja vanhustyössä ilman sijaista jäävänä noin kolmen kuukauden aikana hoidettaisiin oman väen ja mahdollisesti lyhytaikaisten ulkopuolisten sijaisten voimin. Merkitään vs. diakoniatyöntekijä Petra Teittisen irtisanoutuminen lukien tiedoksi. Valitaan sosionomi/diakoni AMK Nana Lindholm Suvi Kurikan äitiys- ja hoitovapaan sijaiseksi Palkkauksen vaativuusryhmä on 502 ja palkka tämänhetkisen palkkauksen mukainen. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Kirkkoneuvosto Kirkkoherranvirastoon määräaikainen toimistovirkailija Kirkonkirjojen pidossa siirryttiin vuoden 2012 aikana kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään, Kirjuriin. Aluksi järjestelmä oli käytössä paikallisin oikeuksin. Vuonna 2013 saatiin hakea valtakunnallisia selailuoikeuksia, jotka Hyvinkään seurakunnassa nyt ovat. Kirjuriin liittyvä Digi-hanke Kirjuri-järjestelmän käyttöönottoon liittyi myös seurakunnissa olevan jäsentietoaineiston digitoiminen 1860-luvulta lähtien. Hyvinkäällä digitoitava aineisto alkaa vuodesta Aineisto Hyvinkäällä käsittää pääkirjat, 17 kpl (ns. vanhat kirjat) ja niihin liittyvät noin hakukorttia, yli perhelehteä sekä mm. kastekirjat, muuttaneiden, kuolleiden ja vihittyjen kirjat. Kaikki digitoitu aineisto on kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti tarkistettava seurakunnissa. Tarkistustyö on erittäin mittava työ. Tarkistustyön käynnistäneet jotkut seurakunnat ovat kirkkohallituksen suosituksen mukaan palkanneet virastoihin lisätyövoimaa ja jotkut ovat tehneet myös viraston aukioloaikoihin muutoksia tarkistustyön toteuttamiseksi. Hyvinkäällä digitointi käynnistettiin vuonna 2011, työ valmistui 2012 ja viime vuonna 2013 kirkkohallitus ilmoitti, että tarkistustyö on mahdollista aloittaa. Työtä on tehty hyvin pienessä määrin normaaliin virastotyöhön liittyen eli on korjattu tietoja, kun virheitä on muun työskentelyn ohessa havaittu. Laajemmin työtä ei ole Hyvinkään virastossa nykyisellä työntekijämäärällä mahdollista tehdä. Alun perin suunnitelma oli, että vasta ensi vuoden 2015 talousarvioon olisi kirkkoherranvirastoon esitetty määrärahaa määräaikaiseen työvoimaan systemaattista digiaineiston tarkistustyötä varten. Kun digitoitua aineistoa on nyt käytetty työssä, on huomattu, että aineiston tarkistaminen olisi mahdollisimman pian aloitettava, koska aineistossa, erityisesti perhelehtimateriaalissa, on virheitä, jotka hankaloittavat jokapäiväistä työtä. Virastossa on ollut kevään ja kesän 2014 aikana sairausloman sijainen sekä kolmen kuukauden kesätyöntekijä, jotka ovat päässeet perehtymään kuukausien aikana osaan laajasta virastotyön kokonaisuudesta. Toisella sijaisella kesätyö on päättynyt ja toisella sairausloman sijaisuus on elokuun lopulla päättymässä. Virastotyön osaajia ei juuri ole saatavilla vapailla markkinoilla, joten nyt virastossa ollut työvoima ja osaaminen olisi järkevää hyödyntää. Siksi on päädytty esittämään, että tarkistustyöhön voitaisiin palkata jo tästä syksystä alkaen yksi henkilö virastossa sijaisina olleista työntekijöistä, joilla nyt jo on arvokasta osaamista jäsenrekisteritehtävistä.

9 Kirkkoneuvosto Määrärahatarve toimistovirkailijan palkkaamiseksi olisi noin euroa. Rahoitusjärjestelyä selvitetään kokoukseen mennessä. Varataan määräraha lisätyövoiman palkkaamiseksi kirkkoherranvirastoon seurakunnan digitoidun jäsentietoaineiston tarkistamista varten. Ehdotus hyväksyttiin. Tarvittava määräraha siirretään talousarviomuutoksena diakoniatyön palkkausmäärärahoista, liite 3a. 174 Kaukasten palvelutalon lainatakaus sitoumuskirje Hyvinkään kaupungille (Lätti)) Kirkkoneuvosto valtuutti ( 158/2013) talousjohtaja Jouni Lätin neuvottelemaan kaupungin kanssa Kaukasten palvelutalon kosteusvaurioiden korjauskulujen rahoitus- ja takausjärjestelyistä siten, että seurakunnan kustannusvastuu rajoittuisi seurakunnan käytön mukaiseen osuuteen. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että korjauskulut rahoitetaan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Kaukasten Palvelutalo Oy:n omistajia ovat Hyvinkään kaupunki (59,5 %) ja Hyvinkään seurakunta (40,5 %). Yhtiö on kaupungin tytäryhtiö. Kaukasten Palvelutalo Oy on lähettänyt seuraavansisältöisen kirjeen seurakunnalle: Kaukasten Palvelutalo Oy:n kiinteistölle kesällä 2013 tehtyjen mittavien korjausten kustannusten kattamiseksi on Hyvinkään kaupungilta haettu ja saatu euron suuruinen kassalaina. Tämä kassalaina maksetaan kesällä 2014 Hyvinkään kaupungille takaisin Kuntarahoitus Oyj:ltä haettavalla euron suuruisella pitkäaikaisella lainalla. Laina on kilpailutettu Hyvinkään kaupungin talousosaston toimesta 15 vuoden laina-ajalle. Kiinteistölle ei ole mahdollista hakea kiinnityksiä panttikirjoja varten, koska kiinteistön maa-alueiden vuokrasopimus ei salli vuokrasopimuksen siirtämistä kolmannelle osapuolelle lainan vakuudeksi. Haemme kiinteistön omistavilta Hyvinkään kaupungilta sekä Hyvinkään seurakunnalta lainan vakuudeksi omavelkaista takausta omistussuhteiden mukaisilla osuuksilla. Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjouksen voimassaoloon on saatu jatkoaika asti.

10 Kirkkoneuvosto Kiinnityksiä ja panttikirja-asioita hoitava maanmittauslaitos edellyttää maanvuokrasopimuksissa selkeää mainintaa mahdollisuudesta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle lainan vakuudeksi, jotta kiinnityksen ja panttikirjan voi saada. Yhtiön nykyisen vuokrasopimuksen uusiminen nykyistä tarvetta vastaavaksi on mahdollista. Se kuitenkin merkitsisi käytännössä yhtiölle merkittävää vuokrankorotusta, koska nykyinen maanomistaja ei ole tyytyväinen Vanutehtaan aikanaan tekemään vuokrasopimukseen. Näin ollen yhtiö ei voi antaa takaukselle vastavakuutta. Hyvinkään seurakunta ei kelpaa Kuntarahoitus Oyj:lle lainan takaajaksi. Käytännössä tästä seuraa, että Hyvinkään kaupungin tulee yksin taata laina. Hyvinkään seurakunta on ilmoittanut Hyvinkään kaupungille, että se on Kaukasten Palvelutalo Oy:n osakkaana valmis kantamaan takausvastuun omistusmäärän suhteessa. Tämä voi tapahtua siten, että Hyvinkään seurakunta antaa Hyvinkään kaupungille euron suuruisen lainapääoman vastatakauksen. Tämän lisäksi vastatakaukseen tulee sisältyä osuus koroista ja muista kuluista. Vastatakaus on takaus, joka on annettu takausmiehen vastasaamisen vakuudeksi. Se annetaan päätakaajalle. Tässä tapauksessa vastatakaus on sitoumus, jolla Hyvinkään seurakunta sitoutuu korvaamaan Hyvinkään kaupungille omistusosuuttaan vastaavan määrän, mikäli Kaukasten Palvelutalo Oy ei pystyisi hoitamaan velvoitteitaan pankille. Liitteessä 4 on Hyvinkään kaupungin laatima luonnos vastatakaukseksi. Hyvinkään seurakunta antaa Hyvinkään kaupungille vastatakauksen, joka kohdistuu euron suuruisen omistusosuuden mukaisen lainapääoman lisäksi vastaavassa suhteessa korko- ja muihin kuluihin (liite 4). Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan Hyvinkään seurakunta antaa Hyvinkään kaupungille vastatakauksen, joka kohdistuu euron suuruisen omistusosuuden mukaisen lainapääoman lisäksi vastaavassa suhteessa korko- ja muihin kuluihin. Vastatakaussitoumukseen voidaan tehdä vähäisiä teknisiä sitoumukseen vaikuttamattomia muutoksia. Hyvinkään kaupungin kiinteistötoimelta talousjohtajalle tulleen yhteydenoton perusteella kirkkoneuvosto myös keskusteli seurakunnan halusta myydä kiinteistö. Kirkkoneuvosto kirjasi näkemyksenään, että seurakunta on kiinteistön myymisen kannalla.

11 Kirkkoneuvosto Vehkojan lahjoitusasunnon myynti (Lätti) Kirkkoneuvosto valitsi OP-Kiinteistökeskus Uusimaa Oy:n lahjoituksena saadun osakehuoneiston (As. Oy Honkaharju, C 16, osakkeet ) välittäjäksi. Seurakunnan alkuperäinen velaton hintapyyntö oli euroa. Talousjohtaja hyväksyi huoneistosta jätetyn euron tarjouksen. Kauppakirja allekirjoitetaan Valtuutetaan talousjohtaja Jouni Lätti allekirjoittamaan Hyvinkään seurakunnan puolesta osakehuoneiston As. Oy Honkaharju, huoneisto C 16, osakkeet , kauppakirja. Huoneiston velaton myyntihinta on euroa. Ehdotus hyväksyttiin. 176 Lapsityön vuoden 2014 henkilöstökehyksen talousarvioylitys (Lätti) Lastenohjaajien määräksi on vahvistettu talousarviossa lukien enintään 22 lastenohjaajaa ja 792 viikoittaista työtuntia (syksyllä 2013 mitoitus oli enintään 23 lastenohjaajaa ja 830 työtuntia). Elokuussa 2014 on palkattu 23 lastenohjaajaa, joiden viikkotuntimäärä on yhteensä 810 tuntia. Johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen esittää, että tämä 18 viikkotunnin ylitys voisi jatkua saakka. Terhi Makkonen perustelee ylitystarvetta sillä, että iltapäivätoimintaan on tullut yksi ryhmä lisää Marttiin ja lisäksi tarvitaan pieni (noin 4 viikkotyötuntia) lisätyöpanos sylimuskareihin ja kahden uuden päiväkodin seurakuntahetkiin. Kirkkoherra Ilkka Järvinen puoltaa johtavan lapsityönohjaajan ylitysesitystä. Laskennallisesti syksyn 2014 ylitystarve voidaan kattaa seuraavasti: kevätkaudella 2014 oli käytössä noin 20 viikkotuntia vähemmän kuin enimmäiskehys olisi mahdollistanut. Lisäksi syksyllä 2014 lapsityönohjaaja Anna-Mari Tukeva on kaksi kuukautta opintovapaalla ja tuona aikana on tarkoitus käyttää sijaistyövoimaa vain noin 12 tuntia viikossa.

12 Kirkkoneuvosto Annetaan lapsityölle oikeus ylittää talousarviossa määritelty lastenohjaajien kehys välisenä aikana siten, että lastenohjaajia on enintään 23 ja viikoittainen työtuntimäärä on enintään 810 tuntia. Ylitys katetaan esittelyssä kuvatuilla säästöillä. Kevään 2015 osalta henkilöstökehys vahvistetaan vuoden 2015 talousarviossa. Ehdotus hyväksyttiin. 177 Sijoituskonsultointisopimus, arvo-osuustilin avaaminen ja omaisuudenhoitovaltuudet Keski-Uudenmaan Osuuspankin kanssa (Lätti) Seurakunnan uusittujen sijoitusohjeiden mukainen sijoitusvarallisuuden käytännön hoitaminen edellyttää, että sijoittamiseen liittyviä sopimuksia, tilejä ja valtuuksia täsmennetään Keski-Uudenmaan Osuuspankin kanssa. 1) Hyväksytään talousjohtaja Jouni Lätin Keski-Uudenmaan Osuuspankissa allekirjoittama sijoituskonsultointisopimus kaikkine liitteineen (liite 5, salainen). 2) Avataan seurakunnalle Keski-Uudenmaan Osuuspankkiin arvopaperisäilytys ja arvo-osuustili. Avataan lisäksi RM-säilytys Pohjola Pankkiin. 3) Hyväksytään talousjohtaja Jouni Lätille käyttöoikeus avattaviin säilytyksiin ja valtuutetaan hänet myös jatkossa hoitamaan itsenäisesti sijoitusvarallisuutta ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset sekä sijoittajakuvan kartoitukset seurakunnan puolesta. Ehdotus hyväksyttiin. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

13 Kirkkoneuvosto Sääksin emännän irtisanoutuminen ja tehtävän hoitaminen jatkossa (Lätti) Sääksin emäntä Kirsi Marttila-Laurila on irtisanoutunut Sääksin emännän tehtävästä Sääksin emännän tehtävää on hoidettu sijaisuusjärjestelyin vuodesta 2010 lähtien. Talousarviossa 2014 on seuraavat ohjeet tehtävien uudelleen täyttämisestä: * Näköpiirissä olevien rakennemuutosten vuoksi avoimeksi tulevia tehtäviä täytetään vakinaisesti vain erityisen perustelluista syistä vuoden 2014 aikana. * Kirkkoneuvosto ratkaisee jokaisen avoimeksi tulevan viran ja toimen osalta ennen haettavaksi julistamista, onko tehtävän täyttäminen uudelleen välttämätöntä, voidaanko tehtävät hoitaa toisin tai onko syytä tarkistaa tehtävän johtosääntöä/toimenkuvaa. Tarkastelut on tehtävä kirjallisesti perustellen. Sääksin vakiintunut toiminnan taso ja leirikeskuksen ruokapalvelujen sujuva hoito edellyttää edelleen kokoaikaisen emännän työpanosta. Talvikaudella Sääksin emäntä työskentelee hiljaisimpina aikoina pitopalvelussa yhteensä 1 2 kuukauden työpanosta vastaavan ajan. Menossa olevien rakennemuutosprosessien vuoksi Sääksin emännän tehtävä on perusteltua hoitaa toistaiseksi määräaikaisin sijaisuuksin. Vakinainen tehtävän täyttäminen on perusteltua ratkaista vasta sen jälkeen, kun rakennemuutosprosessin tulokset ovat tiedossa. Hoidetaan Sääksin emännän tehtävää määräaikaisin sijaisuuksin vuoden 2015 loppuun. Ehdotus hyväksyttiin. 179 Seurakunnan pääemännän Aino Kurosen irtisanoutuminen (Lätti) Seurakunnan pääemäntä Aino Kuronen on irtisanoutunut tehtävästään lukien, liite 6. Aino Kuronen siirtyy eläkkeelle pääemännän tehtävästä. Merkitään Aino Kurosen irtisanoutuminen seurakunnan pääemännän tehtävästä lukien tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 Kirkkoneuvosto Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 15/ Kirkon kielistrategia Puhetta Jumalalle ja Jumalasta omalla kielellä on julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirje 16/ Vaaleja koskeva kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos sekä uusi kirkon vaalijärjestys Työmarkkinalaitoksen yleiskirje A12/ Sopimuskorotukset Muuta KirVESTES täytäntöönpanoon liittyvää 3. Tilastotietoja palkoista kesäkuulta Koulutustilaisuudet uusista työaikamääräyksistä 5. Toimiston muutto ja kesäaukiolo Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi. 181 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 34 35/ Vs. diakonian viranhaltijan Petra Teittisen vuosilomamuutos 35. Maksuvapautushakemus Talousjohtajan päätösluettelon asialista 61 75/ Määräaikainen työsopimus, Keskitalo 62. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu A 63. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Hämeenkatu Pesukoneen myynti 65. Lahjoitusasunnon myyntisopimusajan ja myyntihinnan tarkistukset 66. Rahavarojen sijoituspäätöksiä 67. Rahavarojen sijoituspäätös kasvutuottotilin sopimus 68. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Hagel 69. Sairauspäivärahapäätöksen muutos Kalervo Laakso 70. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Helenenkatu A

15 Kirkkoneuvosto Vuosilomamuutoksen hyväksyminen: Hyvärinen, Sorvari 72. Virkavapaus, Kurikka 73. Palkkauksen määräaikainen erityisperusta lapsityön oppisopimusopiskelijan työpaikkaohjauksesta 74. Sääksin emännän Kirsi Marttila-Laurilan irtisanoutuminen Vuokrasopimus, puolustusvoimat. Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi. 182 Muita asioita 1. Hyvinkään Seudun Espanjan ystävät ry:n lahjoitus seurakunnalle Hyvinkään Seudun Espanjan ystävät ry ilmoittaa päiväämässään kirjeessä lahjoittavansa Hyvinkään evankelisluterilaiselle seurakunnalle seimiasetelman, joka on kahtena jouluna ollut esillä Hyvinkään kirkon eteisaulassa (liite 7). Espanjan ystävät toivovat kirjeessään, että Hyvinkään seurakunta vastaanottaisi lahjoituksen ja asettaisi seimen vuosittain jouluaikana seurakuntalaisten ihailtavaksi ja tutkittavaksi Hyvinkään kirkon eteisaulaan. Kirkkoneuvosto kirjasi ottavansa lahjoituksen kiitollisuudella vastaan. 2. Diakoniapäivystyksen siirtyminen ajanvaraukseen Kirkkoneuvostossa tiedusteltiin Aamupostissa olleen diakoniapäivystyksestä kertoneen artikkelin johdosta, miksi seurakunta on tehnyt päätöksen diakoniapäivystyksen siirtymisestä ajanvaraukseen lukien ja kuka päätöksen on tehnyt. Uuden käytännön koettiin jälleen nostavan seurakuntalaisille kirkon kynnystä. Kirkkoneuvostossa esitettiin toive, että edelleen olisi kuitenkin myös joku aika, jolloin asiakkaat voivat tulla vastaanotolle ilman ajanvarausta.

16 Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja kertoi, että vastaanottokäytännön muutos on seurakunnassa ollut keskusteluissa noin vuoden päivät, mutta asiasta informoiminen ja artikkelin julkaiseminen tässä vaiheessa ei kulkenut aivan ohjeistuksen mukaisesti. Asiaa ei ollut käsitelty palvelujohtokunnassa eikä näin ollen myöskään kirkkoneuvostolle ollut asia tullut tiedoksi. Kirkkoneuvostossa käydyssä keskustelussa kuitenkin todettiin myös, että ajanvarauskäytäntö on yleinen monessa seurakunnassa ja sen on kerrottu toimivan hyvin. Käytännön uskotaan tuovan etua asiakkaille, mm. pitkien jonotusaikojen jäädessä pois. Samoin käytäntö tuo lisää työskentelyaikaa ja -rauhaa työntekijöille paneutua entistä paremmin jokaiseen asiakkaaseen. 3. Seuraavat kokoukset Kirkkoneuvosto 24.9., , 5.11., , Kirkkovaltuusto 8.10.,

17 Kirkkoneuvosto Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilu Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen (KiT) ja pääsopijajärjestöjen kesken. Asiasta on annettu Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A7/2014. Sopimus on tullut voimaan ja on voimassa saakka. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan kirkkoherran virkaa ja sen haltijaa sekä työnantajaa edustavaa johtavaa talous- ja henkilöstöhallinnon virkaa ja sen haltijaa. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden palkkauksen siirtämisestä lukien sovellettavan järjestelmän piiriin huolehtivat seurakunnat. Samassa yhteydessä on pantu täytäntöön Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen 20 suuruinen viranhaltijoiden peruspalkkojen tarkistus. Palkkausjärjestelmän vaihtumisesta ei joitain yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta seuraa muita palkantarkistuksia, jollei seurakunta niistä erikseen päätä. Kokeilusopimuksen mukaan ylimmän johdon varsinainen palkka muodostuu K- tai J-hinnoitteluryhmään ja kokonaisharkintaan perustuvasta peruspalkasta (= kokonaispalkka). KiT on ja antanut päätöksensä, mihin hinnoitteluryhmään kunkin seurakunnan kirkkoherra ja johtava talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaava viranhaltija kuuluvat. Erillisiä lisiä ei em. viranhaltijoille makseta eikä palkkaa jaeta eri palkanosiin. Vuosilomamääräysten takia on kuitenkin johtaville viranhaltijoille vahvistettava vuosisidonnainen aika. Hyvinkään seurakunnan osalta vaihdettaessa entisestä virkaehtosopimuksesta uuteen kokeilusopimukseen ei tule arvioitavaksi palkanosista johtuvia muutoksia, koska kirkkoherralla on jo määrävuosilisät ja talousjohtajalla on kaikki vuosisidonnaiset osat. Myöskään luontaisetuja ei ole. Sopimuksen 3 4 mom. mukaan seurakunta voi palvelussuhteen aikana tarkistaa kirkkoherran ja talousjohtajan peruspalkkaa viralle määritellyn hinnoitteluryhmän palkka-asteikolla, kun se arvioi viran tehtävien vaativuuden tai viran haltijan ammatinhallinnan tai työssä suoriutumisen muuttuneen niin olennaisesti, että peruspalkan tarkistaminen on perusteltua. Myös määräaikainen tarkistaminen on mahdollista, jos perusteet ovat voimassa määräajan. Arviointi perustuu kokonaisharkintaan (tehtävien vaativuus, laaja-alaisuus, vastuullisuus sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuus). Peruspalkan tarkistamisesta palvelussuhteen aikana päättää seurakunnan asiassa toimivaltainen viranomainen. Hyvinkään seurakunnassa toimivaltainen viranomainen on kirkkoneuvosto. Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 mukaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja valmistelee ja tekee esityksen kirkkoherran ja talousjohtajan palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä. Päätöksen tekee kirkkoneuvosto.

18 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi edellisessä kokouksessaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Tuula Karhusen ilmoituksen, että hän valmistelee ylimmän johdon palkkausasiaa yhdessä kirkkovaltuuston puheenjohtajan Pentti Helttusen ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan Sinikka Ala-Paavolan kanssa. Hyvinkään seurakunnan kirkkoherra kuuluu hinnoitteluryhmään K40, jossa palkkaus määräytyy euron välillä. Palkka on nyt 5.779,37. Talousjohtaja kuuluu hinnoitteluryhmään J50, jossa palkkaus määräytyy euron välillä. Palkka on nyt 5.000,63. Kirkkoneuvosto 1. Merkitsee tiedoksi uuden virkaehtosopimuksen seurakuntien siirtymisestä ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeiluun Päättää kirkkoherran viranhaltijan peruspalkaksi lukien euroa (perustelut liitteessä 8, ei julkinen). 3. Päättää talousjohtajan viran haltijan peruspalkaksi lukien euroa (perustelut liitteessä 8, ei julkinen). 4. Toimitetaan peruspalkkojen tarkistamista koskeva päätös ennen sen täytäntöönpanoa Kirkon työmarkkinalaitokselle tiedoksi. Kirkkoherra ja talousjohtaja poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn alkaessa. Kokousta tuli johtamaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Karhunen. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto 1. Merkitsi tiedoksi uuden virkaehtosopimuksen seurakuntien siirtymisestä ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeiluun Päätti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan esityksestä kirkkoherran viranhaltijan peruspalkaksi lukien euroa (perustelut liitteessä 6, ei julkinen). 3. Päätti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan esityksestä talousjohtajan viran haltijan peruspalkaksi lukien euroa (perustelut liitteessä 6, ei julkinen). 4. Toimittaa peruspalkkojen tarkistamista koskevan päätöksen ennen sen täytäntöönpanoa Kirkon työmarkkinalaitokselle tiedoksi.

19 Kirkkoneuvosto Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Varapuheenjohtaja antoi valitusosoituksen. Kokous päätettiin virteen 332.

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 14/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(19) 290 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.8.2009 2 168. Kokouksen asialista

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.8.2009 2 168. Kokouksen asialista ESITYSLISTA N:o 7/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 167 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.8.2009 klo 17.15 20.40 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00. Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00. Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 13/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 260 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00 Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 6/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (22) 149 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 6/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 110 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(20) 70 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 269 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) 255 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 90 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.5.2010 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 89 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 8/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (19) 172 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 201 KOKOUKSEN AVAUS... 283 202 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.4.2015 klo 18.46 21.54 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot