Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 20.8.2014 klo 17.15 20.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 7/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (22) 142 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Mc Leod Smith Jasmina Orenius Aija Pallonen Jouni Rantala Kyllikki Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja pj läsnä MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Hämäläinen Visa ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri kiinteistöpäällikkö Pöytäkirjanpitäjä , 174, 175 PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Tuula Karhunen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Pekka Kiuttu Jasmina McLeod Smith

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 165. Kokouksen avaus 166. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 167. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 168. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 169. Vehkojan seurakuntakeskuksen piharakennuksen kerhotilan ja asunnon LVIjärjestelmän perusparannus sekä asunnon kosteusvaurioiden korjaus 170. Uudenmaan kehitysvammaistyön johtokunnan pöytäkirja 2/ Lausunto Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin tiedustelu V seurakuntapastorin viran erityisistä tarpeista 172. Diakoniatyöntekijän viransijaisuuden täyttäminen 173. Kirkkoherranvirastoon määräaikainen toimistovirkailija 174. Kaukasten palvelutalon lainatakaus sitoumuskirje Hyvinkään kaupungille 175. Vehkojan lahjoitusasunnon myynti 176. Lapsityön vuoden 2014 henkilöstökehyksen talousarvioylitys 177. Sijoituskonsultointisopimus, arvo-osuustilin avaaminen ja omaisuudenhoitovaltuudet Keski-Uudenmaan Osuuspankin kanssa 178. Sääksin emännän irtisanoutuminen ja tehtävän hoitaminen jatkossa 179. Seurakunnan pääemännän Aino Kurosen irtisanoutuminen 180. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 181. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 182. Muita asioita 183. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilu 184. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 443 ja rukouksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 167 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Kiuttu ja Jasmina McLeod Smith. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 168 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten muutettuna, että 174 ja 175 käsitellään heti 169 jälkeen. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilu päätettiin käsitellä viimeisenä asiana ennen kokouksen päättämistä. Muissa asioissa, 182, päätettiin käsitellä: - Hyvinkään Seudun Espanjan Ystävät ry:n lahjoitus seurakunnalle sekä - Diakoniapäivystyksen siirtyminen ajanvaraukseen.

4 Kirkkoneuvosto Vehkojan seurakuntakeskuksen piharakennuksen kerhotilan ja asunnon LVI-järjestelmän perusparannus sekä asunnon kosteusvaurioiden korjaus (Hämäläinen) Vehkojan piharakennus on valmistunut Rakennuksessa on alkuperäinen ilmalämmitysjärjestelmä, jossa ilmanvaihto ja lämmitys ovat yhdistetty. Kerholla ja asunnolla on omat erilliset ilmalämmityskoneet/- puhaltimet. Ilma puhalletaan tiloihin pääsääntöisesti lattiakanavien kautta. Järjestelmä käyttää kiertoilmaa normaalia suuremman ilmavirtatarpeen vuoksi. Tämän tyyppisen järjestelmän ilmanvaihtuvuus on huonompi kuin tulo-/poistojärjestelmän, joka vaikuttaa selkeästi ilman laatuun tiloissa. Järjestelmä on tyypillinen 80-luvun alun pientalorakentamiselle eikä ao. järjestelmiä enää poikkeuksia lukuun ottamatta rakenneta. Tämän tyyppisiin laitteisiin on myös vaikea saada varaosia ja uusien vastaavien laitteiden valikoima on erittäin suppea. Työterveyslääkäri on huomauttanut kerhotilan huonosta ilmanlaadusta Kerhotilan käyttäjät ovat ilmoittaneet talvella vetoisuudesta ja kylmyydestä. Kuuma ja kostea ilma on laskenut asunnon ilmanlaadun erittäin heikoksi. Asunto on tällä hetkellä asumiskelvoton huonon sisäilman takia. Vehkojan seurakuntakeskuksessa tehdään käyttövesiputkiston uusiminen ja samassa yhteydessä on luontevaa korjata lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä. Remontin yhteydessä tuulikaapin sisäverhouslevyt ja ulko-ovi uusitaan. Remontin valmistuttua tarkistetaan sisäilman laatu ja tarvittaessa remonttia jatketaan, esim. muovimatot uusitaan. Suunnitellulla muutoksella lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät eriytetään toisistaan. Tiloihin lisään lämmitysradiaattorit, jotka varustetaan termostaattisilla patteriventtiileillä. Ilmanvaihto toteutetaan koneellisella tulo- /poistoilmajärjestelmällä, joka varustetaan lämmöntalteenotolla. Tuloilmakanavisto rakennetaan uudelleen, mutta olemassa olevaa poistoilmakanavistoa hyödynnetään muutoksessa. Ilmanvaihdon jälkilämmitys toteutetaan vesikiertoisella järjestelmällä. Uudella järjestelmällä poistetaan kiertoilman käyttö, joten ilmanlaatu tiloissa paranee huomattavasti. Myös ongelmiksi osoittautuneet tuulikaapit saadaan lämpimiksi sijoittamalla niihin lämmitysradiaattorit. IV-järjestelmän huoltaminen helpottuu (ei kiertoilmaa) ja "perustekniikkaa" olevien laitteiden varaosien saatavuus on parempi myös tulevaisuudessa. Lämmitysenergia otetaan kaukolämmöstä. Putki-Valtti Oy on tarjonnut lvi-järjestelmän uusimista hintaan (alv. 24 %). Tarjous perustuu Granlund Oy:n laatimiin lvi-suunnitelmiin. Tarjouksesta käytiin keskustelu vs. kirkkoherran Virpi Koiviston ja Tuula Karhusen kanssa Keskustelussa todettiin, että lvi-järjestelmän uusiminen voidaan tehdä. Lvi-muutostyö tilattiin urakoitsijalta. Lisätyö rahoitetaan v varatuilla investointimäärärahoilla käyttämällä muualla säästyviä varoja lvi-korjausten rahoittamiseen.

5 Kirkkoneuvosto Vehkojan, Puolimatkan ja Vanhan kirkon lvikorjauksiin on käytettävissä talousarviossa lvis-korjauksiin varattu euroa. Urakoitsijan valinnan yhteydessä kirkkoneuvostossa todettiin, että urakkasumma rakennustöineen ylittää talousarvion eurolla. Lvi-lisätyöurakka tarvittavine aputöineen kohoaa arviolta euroon (alv. 24 %). Lviskorjausten ylitys on siten yhteensä euroa ja se voidaan rahoittaa kirkon katon korjauksen vuodelle 2014 varatusta euron määrärahasta säästyvällä osuudella. Seurakunnan hankintaohjeiden mukaan rakennusurakoiden lisätöitä on oikeutettu tilaamaan kirkkoneuvosto, kun lisätyön arvo on yli euroa. Kesälomien ja hankkeen aikataulun vuoksi lisätyöt tilattiin viranhaltijan päätöksellä. Menettelystä sovittiin etukäteen myös kirkkoherra Ilkka Järvisen ja talousjohtaja Jouni Lätin kanssa. 1. LVI-muutostyöt ja tarvittavat rakennustyöt saatetaan loppuun syksyn 2014 aikana. 2. Hyväksytään suoritettu lisätyötilaus ja esittelyssä selostettu lvishankkeiden määrärahaylityksen kattaminen investointimäärärahoin muista kohteista säästyvillä varoilla. Kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläisen suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 170 Uudenmaan kehitysvammaistyön johtokunnan pöytäkirja 2/2014 Liitteenä 1 on Uudenmaan kehitysvammaistyön johtokunnan pöytäkirja 2/2014, toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013, toimintasuunnitelma vuosille sekä vuoden 2015 talousarvio. Merkitään pöytäkirja liitteineen tiedoksi. Pöytäkirja liitteineen merkittiin tiedoksi.

6 Kirkkoneuvosto Lausunto Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille V seurakuntapastorin viran erityisistä tarpeista Todettuaan pastori Pauliina Kuokan irtisanoutumisen Hyvinkään seurakunnan V seurakuntapastorin virasta oli Espoon hiippakunnan tuomiokapituli pitämässään istunnossa päättänyt tiedustella ennen viran täyttämiseen ryhtymistä kirkkoneuvoston näkemystä viran tehtävistä ja erityisistä tarpeista. Kirkkoneuvosto merkitsi edellisessä kokouksessaan tuomiokapitulin tiedustelun tiedoksi ja päätti palata asiaan kokouksessaan V seurakuntapastorin virkaa hoitanut pastori Pauliina Kuokka irtisanoutui virasta lukien hänen opintovapaansa päätyttyä. Virkavapaalla opintoja varten Pauliina Kuokka on ollut lukien. V seurakuntapastorin virka on kuulunut kasvatuksen sektorille ja työalana siinä on ollut mm. oppilaitostyö ja nuoret aikuiset. Oppilaitostyöstä vastanneet papit ovat viime vuosina vaihtuneet tiheästi, joka on vaikuttanut seurakunnan oppilaitostyön kehittämiseen ja tuloksellisuuteen. V seurakuntapastorin virka on ollut täyttämättä tänä vuonna. Oppilaitostyötä ovat hoitaneet muut kasvatuksen papit. Seurakunnan kasvatuksen sektorilla olevasta viidestä seurakuntapapin virasta on tällä hetkellä sijaisia kolme (kaksi hoitovapaiden ja yksi muun virkavapauden johdosta). Pitkäjänteisemmän työn turvaamiseksi kasvatuksen sektorilla, on nyt harkittu V seurakuntapastorin viran täyttämistä julkista hakumenettelyä käyttäen. Näin voidaan selkeästi määritellä seurakunnan tarpeet ja toiveet ja hakea soveltuvaa, tietylle työalalle sitoutunutta pappia. Kirkkoneuvosto lausuu näkemyksenään tuomiokapitulille, että Hyvinkään seurakunnan V seurakuntapastorin virka täytetään. Viran työalana tulee olemaan mm. oppilaitostyö ja nuorten aikuisten toiminta. Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntapastorin virka täytetään. Viran työalana on nuorten aikuisten toiminta ja mm. oppilaitostyö. Virkamiehet sopivat tuomiokapitulin kanssa viran haettavaksi julistamisen aikataulusta. Hakijoiden haastattelutyöryhmään puheenjohtajan lisäksi nimettiin kasvatuksen vt. vastuukappalainen Merja Telsavaara, kasvatusjohtokunnassa kirkkoneuvoston edustajana toimiva Jasmina McLeod Smith sekä kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Karoliina Purola.

7 Kirkkoneuvosto Diakoniatyöntekijän viransijaisuuden täyttäminen Vs. diakoniatyöntekijä Petra Teittinen on irtisanoutunut diakoniatyöntekijän viransijaisuudesta lukien tultuaan valituksi vakituiseen virkaan Keravan seurakuntaan (liite 2). Petra Teittinen palkattiin Hyvinkään seurakuntaan kirkkoherran päätösluettelon päätöksellä 43/2013 diakoniatyöntekijä Suvi Kurikan äitiysloman sijaiseksi Työalana hänellä on ollut vapaaehtoistyö ja Mummon Kammarin toiminta. Suvi Kurikka on nyt hakenut hoitovapaata äitiyslomansa jatkoksi saakka. Perhe- ja vanhustyöstä vastaava diakoniatyöntekijä Päivi Lievonen palaa vuoden virkavapaaltaan työhön Hänen sijaisenaan toimii nyt diakoni Nana Lindholm. Koska Nana Lindholmin työt Hyvinkään seurakunnassa päättyisivät nykyisten päätösten mukaan , on hän tiedustellut mahdollisuutta siirtyä hoitamaan Suvi Kurikan sijaisuutta Petra Teittisen siirtyessä Keravan seurakuntaan. Kirkkoherra on käynyt tilanteesta neuvottelut palvelun vastuukappalaisen Virpi Koiviston ja diakoniasihteeri Tuija Mattilan kanssa. Neuvotteluissa on päädytty diakoniasihteeri Tuija Mattilan esityksen mukaiseen ratkaisuun (liite 3), jonka mukaan Nana Lindholm siirtyisi hoitamaan Suvi Kurikan äitiys- ja hoitovapaan sijaisuutta Päivi Lievosen viran tehtäviä perhe- ja vanhustyössä ilman sijaista jäävänä noin kolmen kuukauden aikana hoidettaisiin oman väen ja mahdollisesti lyhytaikaisten ulkopuolisten sijaisten voimin. Merkitään vs. diakoniatyöntekijä Petra Teittisen irtisanoutuminen lukien tiedoksi. Valitaan sosionomi/diakoni AMK Nana Lindholm Suvi Kurikan äitiys- ja hoitovapaan sijaiseksi Palkkauksen vaativuusryhmä on 502 ja palkka tämänhetkisen palkkauksen mukainen. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Kirkkoneuvosto Kirkkoherranvirastoon määräaikainen toimistovirkailija Kirkonkirjojen pidossa siirryttiin vuoden 2012 aikana kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään, Kirjuriin. Aluksi järjestelmä oli käytössä paikallisin oikeuksin. Vuonna 2013 saatiin hakea valtakunnallisia selailuoikeuksia, jotka Hyvinkään seurakunnassa nyt ovat. Kirjuriin liittyvä Digi-hanke Kirjuri-järjestelmän käyttöönottoon liittyi myös seurakunnissa olevan jäsentietoaineiston digitoiminen 1860-luvulta lähtien. Hyvinkäällä digitoitava aineisto alkaa vuodesta Aineisto Hyvinkäällä käsittää pääkirjat, 17 kpl (ns. vanhat kirjat) ja niihin liittyvät noin hakukorttia, yli perhelehteä sekä mm. kastekirjat, muuttaneiden, kuolleiden ja vihittyjen kirjat. Kaikki digitoitu aineisto on kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti tarkistettava seurakunnissa. Tarkistustyö on erittäin mittava työ. Tarkistustyön käynnistäneet jotkut seurakunnat ovat kirkkohallituksen suosituksen mukaan palkanneet virastoihin lisätyövoimaa ja jotkut ovat tehneet myös viraston aukioloaikoihin muutoksia tarkistustyön toteuttamiseksi. Hyvinkäällä digitointi käynnistettiin vuonna 2011, työ valmistui 2012 ja viime vuonna 2013 kirkkohallitus ilmoitti, että tarkistustyö on mahdollista aloittaa. Työtä on tehty hyvin pienessä määrin normaaliin virastotyöhön liittyen eli on korjattu tietoja, kun virheitä on muun työskentelyn ohessa havaittu. Laajemmin työtä ei ole Hyvinkään virastossa nykyisellä työntekijämäärällä mahdollista tehdä. Alun perin suunnitelma oli, että vasta ensi vuoden 2015 talousarvioon olisi kirkkoherranvirastoon esitetty määrärahaa määräaikaiseen työvoimaan systemaattista digiaineiston tarkistustyötä varten. Kun digitoitua aineistoa on nyt käytetty työssä, on huomattu, että aineiston tarkistaminen olisi mahdollisimman pian aloitettava, koska aineistossa, erityisesti perhelehtimateriaalissa, on virheitä, jotka hankaloittavat jokapäiväistä työtä. Virastossa on ollut kevään ja kesän 2014 aikana sairausloman sijainen sekä kolmen kuukauden kesätyöntekijä, jotka ovat päässeet perehtymään kuukausien aikana osaan laajasta virastotyön kokonaisuudesta. Toisella sijaisella kesätyö on päättynyt ja toisella sairausloman sijaisuus on elokuun lopulla päättymässä. Virastotyön osaajia ei juuri ole saatavilla vapailla markkinoilla, joten nyt virastossa ollut työvoima ja osaaminen olisi järkevää hyödyntää. Siksi on päädytty esittämään, että tarkistustyöhön voitaisiin palkata jo tästä syksystä alkaen yksi henkilö virastossa sijaisina olleista työntekijöistä, joilla nyt jo on arvokasta osaamista jäsenrekisteritehtävistä.

9 Kirkkoneuvosto Määrärahatarve toimistovirkailijan palkkaamiseksi olisi noin euroa. Rahoitusjärjestelyä selvitetään kokoukseen mennessä. Varataan määräraha lisätyövoiman palkkaamiseksi kirkkoherranvirastoon seurakunnan digitoidun jäsentietoaineiston tarkistamista varten. Ehdotus hyväksyttiin. Tarvittava määräraha siirretään talousarviomuutoksena diakoniatyön palkkausmäärärahoista, liite 3a. 174 Kaukasten palvelutalon lainatakaus sitoumuskirje Hyvinkään kaupungille (Lätti)) Kirkkoneuvosto valtuutti ( 158/2013) talousjohtaja Jouni Lätin neuvottelemaan kaupungin kanssa Kaukasten palvelutalon kosteusvaurioiden korjauskulujen rahoitus- ja takausjärjestelyistä siten, että seurakunnan kustannusvastuu rajoittuisi seurakunnan käytön mukaiseen osuuteen. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että korjauskulut rahoitetaan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Kaukasten Palvelutalo Oy:n omistajia ovat Hyvinkään kaupunki (59,5 %) ja Hyvinkään seurakunta (40,5 %). Yhtiö on kaupungin tytäryhtiö. Kaukasten Palvelutalo Oy on lähettänyt seuraavansisältöisen kirjeen seurakunnalle: Kaukasten Palvelutalo Oy:n kiinteistölle kesällä 2013 tehtyjen mittavien korjausten kustannusten kattamiseksi on Hyvinkään kaupungilta haettu ja saatu euron suuruinen kassalaina. Tämä kassalaina maksetaan kesällä 2014 Hyvinkään kaupungille takaisin Kuntarahoitus Oyj:ltä haettavalla euron suuruisella pitkäaikaisella lainalla. Laina on kilpailutettu Hyvinkään kaupungin talousosaston toimesta 15 vuoden laina-ajalle. Kiinteistölle ei ole mahdollista hakea kiinnityksiä panttikirjoja varten, koska kiinteistön maa-alueiden vuokrasopimus ei salli vuokrasopimuksen siirtämistä kolmannelle osapuolelle lainan vakuudeksi. Haemme kiinteistön omistavilta Hyvinkään kaupungilta sekä Hyvinkään seurakunnalta lainan vakuudeksi omavelkaista takausta omistussuhteiden mukaisilla osuuksilla. Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjouksen voimassaoloon on saatu jatkoaika asti.

10 Kirkkoneuvosto Kiinnityksiä ja panttikirja-asioita hoitava maanmittauslaitos edellyttää maanvuokrasopimuksissa selkeää mainintaa mahdollisuudesta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle lainan vakuudeksi, jotta kiinnityksen ja panttikirjan voi saada. Yhtiön nykyisen vuokrasopimuksen uusiminen nykyistä tarvetta vastaavaksi on mahdollista. Se kuitenkin merkitsisi käytännössä yhtiölle merkittävää vuokrankorotusta, koska nykyinen maanomistaja ei ole tyytyväinen Vanutehtaan aikanaan tekemään vuokrasopimukseen. Näin ollen yhtiö ei voi antaa takaukselle vastavakuutta. Hyvinkään seurakunta ei kelpaa Kuntarahoitus Oyj:lle lainan takaajaksi. Käytännössä tästä seuraa, että Hyvinkään kaupungin tulee yksin taata laina. Hyvinkään seurakunta on ilmoittanut Hyvinkään kaupungille, että se on Kaukasten Palvelutalo Oy:n osakkaana valmis kantamaan takausvastuun omistusmäärän suhteessa. Tämä voi tapahtua siten, että Hyvinkään seurakunta antaa Hyvinkään kaupungille euron suuruisen lainapääoman vastatakauksen. Tämän lisäksi vastatakaukseen tulee sisältyä osuus koroista ja muista kuluista. Vastatakaus on takaus, joka on annettu takausmiehen vastasaamisen vakuudeksi. Se annetaan päätakaajalle. Tässä tapauksessa vastatakaus on sitoumus, jolla Hyvinkään seurakunta sitoutuu korvaamaan Hyvinkään kaupungille omistusosuuttaan vastaavan määrän, mikäli Kaukasten Palvelutalo Oy ei pystyisi hoitamaan velvoitteitaan pankille. Liitteessä 4 on Hyvinkään kaupungin laatima luonnos vastatakaukseksi. Hyvinkään seurakunta antaa Hyvinkään kaupungille vastatakauksen, joka kohdistuu euron suuruisen omistusosuuden mukaisen lainapääoman lisäksi vastaavassa suhteessa korko- ja muihin kuluihin (liite 4). Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan Hyvinkään seurakunta antaa Hyvinkään kaupungille vastatakauksen, joka kohdistuu euron suuruisen omistusosuuden mukaisen lainapääoman lisäksi vastaavassa suhteessa korko- ja muihin kuluihin. Vastatakaussitoumukseen voidaan tehdä vähäisiä teknisiä sitoumukseen vaikuttamattomia muutoksia. Hyvinkään kaupungin kiinteistötoimelta talousjohtajalle tulleen yhteydenoton perusteella kirkkoneuvosto myös keskusteli seurakunnan halusta myydä kiinteistö. Kirkkoneuvosto kirjasi näkemyksenään, että seurakunta on kiinteistön myymisen kannalla.

11 Kirkkoneuvosto Vehkojan lahjoitusasunnon myynti (Lätti) Kirkkoneuvosto valitsi OP-Kiinteistökeskus Uusimaa Oy:n lahjoituksena saadun osakehuoneiston (As. Oy Honkaharju, C 16, osakkeet ) välittäjäksi. Seurakunnan alkuperäinen velaton hintapyyntö oli euroa. Talousjohtaja hyväksyi huoneistosta jätetyn euron tarjouksen. Kauppakirja allekirjoitetaan Valtuutetaan talousjohtaja Jouni Lätti allekirjoittamaan Hyvinkään seurakunnan puolesta osakehuoneiston As. Oy Honkaharju, huoneisto C 16, osakkeet , kauppakirja. Huoneiston velaton myyntihinta on euroa. Ehdotus hyväksyttiin. 176 Lapsityön vuoden 2014 henkilöstökehyksen talousarvioylitys (Lätti) Lastenohjaajien määräksi on vahvistettu talousarviossa lukien enintään 22 lastenohjaajaa ja 792 viikoittaista työtuntia (syksyllä 2013 mitoitus oli enintään 23 lastenohjaajaa ja 830 työtuntia). Elokuussa 2014 on palkattu 23 lastenohjaajaa, joiden viikkotuntimäärä on yhteensä 810 tuntia. Johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen esittää, että tämä 18 viikkotunnin ylitys voisi jatkua saakka. Terhi Makkonen perustelee ylitystarvetta sillä, että iltapäivätoimintaan on tullut yksi ryhmä lisää Marttiin ja lisäksi tarvitaan pieni (noin 4 viikkotyötuntia) lisätyöpanos sylimuskareihin ja kahden uuden päiväkodin seurakuntahetkiin. Kirkkoherra Ilkka Järvinen puoltaa johtavan lapsityönohjaajan ylitysesitystä. Laskennallisesti syksyn 2014 ylitystarve voidaan kattaa seuraavasti: kevätkaudella 2014 oli käytössä noin 20 viikkotuntia vähemmän kuin enimmäiskehys olisi mahdollistanut. Lisäksi syksyllä 2014 lapsityönohjaaja Anna-Mari Tukeva on kaksi kuukautta opintovapaalla ja tuona aikana on tarkoitus käyttää sijaistyövoimaa vain noin 12 tuntia viikossa.

12 Kirkkoneuvosto Annetaan lapsityölle oikeus ylittää talousarviossa määritelty lastenohjaajien kehys välisenä aikana siten, että lastenohjaajia on enintään 23 ja viikoittainen työtuntimäärä on enintään 810 tuntia. Ylitys katetaan esittelyssä kuvatuilla säästöillä. Kevään 2015 osalta henkilöstökehys vahvistetaan vuoden 2015 talousarviossa. Ehdotus hyväksyttiin. 177 Sijoituskonsultointisopimus, arvo-osuustilin avaaminen ja omaisuudenhoitovaltuudet Keski-Uudenmaan Osuuspankin kanssa (Lätti) Seurakunnan uusittujen sijoitusohjeiden mukainen sijoitusvarallisuuden käytännön hoitaminen edellyttää, että sijoittamiseen liittyviä sopimuksia, tilejä ja valtuuksia täsmennetään Keski-Uudenmaan Osuuspankin kanssa. 1) Hyväksytään talousjohtaja Jouni Lätin Keski-Uudenmaan Osuuspankissa allekirjoittama sijoituskonsultointisopimus kaikkine liitteineen (liite 5, salainen). 2) Avataan seurakunnalle Keski-Uudenmaan Osuuspankkiin arvopaperisäilytys ja arvo-osuustili. Avataan lisäksi RM-säilytys Pohjola Pankkiin. 3) Hyväksytään talousjohtaja Jouni Lätille käyttöoikeus avattaviin säilytyksiin ja valtuutetaan hänet myös jatkossa hoitamaan itsenäisesti sijoitusvarallisuutta ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset sekä sijoittajakuvan kartoitukset seurakunnan puolesta. Ehdotus hyväksyttiin. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

13 Kirkkoneuvosto Sääksin emännän irtisanoutuminen ja tehtävän hoitaminen jatkossa (Lätti) Sääksin emäntä Kirsi Marttila-Laurila on irtisanoutunut Sääksin emännän tehtävästä Sääksin emännän tehtävää on hoidettu sijaisuusjärjestelyin vuodesta 2010 lähtien. Talousarviossa 2014 on seuraavat ohjeet tehtävien uudelleen täyttämisestä: * Näköpiirissä olevien rakennemuutosten vuoksi avoimeksi tulevia tehtäviä täytetään vakinaisesti vain erityisen perustelluista syistä vuoden 2014 aikana. * Kirkkoneuvosto ratkaisee jokaisen avoimeksi tulevan viran ja toimen osalta ennen haettavaksi julistamista, onko tehtävän täyttäminen uudelleen välttämätöntä, voidaanko tehtävät hoitaa toisin tai onko syytä tarkistaa tehtävän johtosääntöä/toimenkuvaa. Tarkastelut on tehtävä kirjallisesti perustellen. Sääksin vakiintunut toiminnan taso ja leirikeskuksen ruokapalvelujen sujuva hoito edellyttää edelleen kokoaikaisen emännän työpanosta. Talvikaudella Sääksin emäntä työskentelee hiljaisimpina aikoina pitopalvelussa yhteensä 1 2 kuukauden työpanosta vastaavan ajan. Menossa olevien rakennemuutosprosessien vuoksi Sääksin emännän tehtävä on perusteltua hoitaa toistaiseksi määräaikaisin sijaisuuksin. Vakinainen tehtävän täyttäminen on perusteltua ratkaista vasta sen jälkeen, kun rakennemuutosprosessin tulokset ovat tiedossa. Hoidetaan Sääksin emännän tehtävää määräaikaisin sijaisuuksin vuoden 2015 loppuun. Ehdotus hyväksyttiin. 179 Seurakunnan pääemännän Aino Kurosen irtisanoutuminen (Lätti) Seurakunnan pääemäntä Aino Kuronen on irtisanoutunut tehtävästään lukien, liite 6. Aino Kuronen siirtyy eläkkeelle pääemännän tehtävästä. Merkitään Aino Kurosen irtisanoutuminen seurakunnan pääemännän tehtävästä lukien tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 Kirkkoneuvosto Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 15/ Kirkon kielistrategia Puhetta Jumalalle ja Jumalasta omalla kielellä on julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirje 16/ Vaaleja koskeva kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos sekä uusi kirkon vaalijärjestys Työmarkkinalaitoksen yleiskirje A12/ Sopimuskorotukset Muuta KirVESTES täytäntöönpanoon liittyvää 3. Tilastotietoja palkoista kesäkuulta Koulutustilaisuudet uusista työaikamääräyksistä 5. Toimiston muutto ja kesäaukiolo Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi. 181 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 34 35/ Vs. diakonian viranhaltijan Petra Teittisen vuosilomamuutos 35. Maksuvapautushakemus Talousjohtajan päätösluettelon asialista 61 75/ Määräaikainen työsopimus, Keskitalo 62. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu A 63. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Hämeenkatu Pesukoneen myynti 65. Lahjoitusasunnon myyntisopimusajan ja myyntihinnan tarkistukset 66. Rahavarojen sijoituspäätöksiä 67. Rahavarojen sijoituspäätös kasvutuottotilin sopimus 68. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Hagel 69. Sairauspäivärahapäätöksen muutos Kalervo Laakso 70. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Helenenkatu A

15 Kirkkoneuvosto Vuosilomamuutoksen hyväksyminen: Hyvärinen, Sorvari 72. Virkavapaus, Kurikka 73. Palkkauksen määräaikainen erityisperusta lapsityön oppisopimusopiskelijan työpaikkaohjauksesta 74. Sääksin emännän Kirsi Marttila-Laurilan irtisanoutuminen Vuokrasopimus, puolustusvoimat. Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi. 182 Muita asioita 1. Hyvinkään Seudun Espanjan ystävät ry:n lahjoitus seurakunnalle Hyvinkään Seudun Espanjan ystävät ry ilmoittaa päiväämässään kirjeessä lahjoittavansa Hyvinkään evankelisluterilaiselle seurakunnalle seimiasetelman, joka on kahtena jouluna ollut esillä Hyvinkään kirkon eteisaulassa (liite 7). Espanjan ystävät toivovat kirjeessään, että Hyvinkään seurakunta vastaanottaisi lahjoituksen ja asettaisi seimen vuosittain jouluaikana seurakuntalaisten ihailtavaksi ja tutkittavaksi Hyvinkään kirkon eteisaulaan. Kirkkoneuvosto kirjasi ottavansa lahjoituksen kiitollisuudella vastaan. 2. Diakoniapäivystyksen siirtyminen ajanvaraukseen Kirkkoneuvostossa tiedusteltiin Aamupostissa olleen diakoniapäivystyksestä kertoneen artikkelin johdosta, miksi seurakunta on tehnyt päätöksen diakoniapäivystyksen siirtymisestä ajanvaraukseen lukien ja kuka päätöksen on tehnyt. Uuden käytännön koettiin jälleen nostavan seurakuntalaisille kirkon kynnystä. Kirkkoneuvostossa esitettiin toive, että edelleen olisi kuitenkin myös joku aika, jolloin asiakkaat voivat tulla vastaanotolle ilman ajanvarausta.

16 Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja kertoi, että vastaanottokäytännön muutos on seurakunnassa ollut keskusteluissa noin vuoden päivät, mutta asiasta informoiminen ja artikkelin julkaiseminen tässä vaiheessa ei kulkenut aivan ohjeistuksen mukaisesti. Asiaa ei ollut käsitelty palvelujohtokunnassa eikä näin ollen myöskään kirkkoneuvostolle ollut asia tullut tiedoksi. Kirkkoneuvostossa käydyssä keskustelussa kuitenkin todettiin myös, että ajanvarauskäytäntö on yleinen monessa seurakunnassa ja sen on kerrottu toimivan hyvin. Käytännön uskotaan tuovan etua asiakkaille, mm. pitkien jonotusaikojen jäädessä pois. Samoin käytäntö tuo lisää työskentelyaikaa ja -rauhaa työntekijöille paneutua entistä paremmin jokaiseen asiakkaaseen. 3. Seuraavat kokoukset Kirkkoneuvosto 24.9., , 5.11., , Kirkkovaltuusto 8.10.,

17 Kirkkoneuvosto Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilu Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen (KiT) ja pääsopijajärjestöjen kesken. Asiasta on annettu Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A7/2014. Sopimus on tullut voimaan ja on voimassa saakka. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan kirkkoherran virkaa ja sen haltijaa sekä työnantajaa edustavaa johtavaa talous- ja henkilöstöhallinnon virkaa ja sen haltijaa. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden palkkauksen siirtämisestä lukien sovellettavan järjestelmän piiriin huolehtivat seurakunnat. Samassa yhteydessä on pantu täytäntöön Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen 20 suuruinen viranhaltijoiden peruspalkkojen tarkistus. Palkkausjärjestelmän vaihtumisesta ei joitain yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta seuraa muita palkantarkistuksia, jollei seurakunta niistä erikseen päätä. Kokeilusopimuksen mukaan ylimmän johdon varsinainen palkka muodostuu K- tai J-hinnoitteluryhmään ja kokonaisharkintaan perustuvasta peruspalkasta (= kokonaispalkka). KiT on ja antanut päätöksensä, mihin hinnoitteluryhmään kunkin seurakunnan kirkkoherra ja johtava talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaava viranhaltija kuuluvat. Erillisiä lisiä ei em. viranhaltijoille makseta eikä palkkaa jaeta eri palkanosiin. Vuosilomamääräysten takia on kuitenkin johtaville viranhaltijoille vahvistettava vuosisidonnainen aika. Hyvinkään seurakunnan osalta vaihdettaessa entisestä virkaehtosopimuksesta uuteen kokeilusopimukseen ei tule arvioitavaksi palkanosista johtuvia muutoksia, koska kirkkoherralla on jo määrävuosilisät ja talousjohtajalla on kaikki vuosisidonnaiset osat. Myöskään luontaisetuja ei ole. Sopimuksen 3 4 mom. mukaan seurakunta voi palvelussuhteen aikana tarkistaa kirkkoherran ja talousjohtajan peruspalkkaa viralle määritellyn hinnoitteluryhmän palkka-asteikolla, kun se arvioi viran tehtävien vaativuuden tai viran haltijan ammatinhallinnan tai työssä suoriutumisen muuttuneen niin olennaisesti, että peruspalkan tarkistaminen on perusteltua. Myös määräaikainen tarkistaminen on mahdollista, jos perusteet ovat voimassa määräajan. Arviointi perustuu kokonaisharkintaan (tehtävien vaativuus, laaja-alaisuus, vastuullisuus sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuus). Peruspalkan tarkistamisesta palvelussuhteen aikana päättää seurakunnan asiassa toimivaltainen viranomainen. Hyvinkään seurakunnassa toimivaltainen viranomainen on kirkkoneuvosto. Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 mukaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja valmistelee ja tekee esityksen kirkkoherran ja talousjohtajan palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä. Päätöksen tekee kirkkoneuvosto.

18 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi edellisessä kokouksessaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Tuula Karhusen ilmoituksen, että hän valmistelee ylimmän johdon palkkausasiaa yhdessä kirkkovaltuuston puheenjohtajan Pentti Helttusen ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan Sinikka Ala-Paavolan kanssa. Hyvinkään seurakunnan kirkkoherra kuuluu hinnoitteluryhmään K40, jossa palkkaus määräytyy euron välillä. Palkka on nyt 5.779,37. Talousjohtaja kuuluu hinnoitteluryhmään J50, jossa palkkaus määräytyy euron välillä. Palkka on nyt 5.000,63. Kirkkoneuvosto 1. Merkitsee tiedoksi uuden virkaehtosopimuksen seurakuntien siirtymisestä ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeiluun Päättää kirkkoherran viranhaltijan peruspalkaksi lukien euroa (perustelut liitteessä 8, ei julkinen). 3. Päättää talousjohtajan viran haltijan peruspalkaksi lukien euroa (perustelut liitteessä 8, ei julkinen). 4. Toimitetaan peruspalkkojen tarkistamista koskeva päätös ennen sen täytäntöönpanoa Kirkon työmarkkinalaitokselle tiedoksi. Kirkkoherra ja talousjohtaja poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn alkaessa. Kokousta tuli johtamaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Karhunen. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto 1. Merkitsi tiedoksi uuden virkaehtosopimuksen seurakuntien siirtymisestä ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeiluun Päätti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan esityksestä kirkkoherran viranhaltijan peruspalkaksi lukien euroa (perustelut liitteessä 6, ei julkinen). 3. Päätti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan esityksestä talousjohtajan viran haltijan peruspalkaksi lukien euroa (perustelut liitteessä 6, ei julkinen). 4. Toimittaa peruspalkkojen tarkistamista koskevan päätöksen ennen sen täytäntöönpanoa Kirkon työmarkkinalaitokselle tiedoksi.

19 Kirkkoneuvosto Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Varapuheenjohtaja antoi valitusosoituksen. Kokous päätettiin virteen 332.

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA Nro 1/2008 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(7) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 11.2.2008 klo 18.30 19.15 Kahvi klo 18 alkaen Seurakuntakeskus, iso sali, Hämeenkatu

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kirkkoneuvosto 21.05.2014

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kirkkoneuvosto 21.05.2014 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Karjalainen Esa Kantola Pentti, kn

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 19.8.2014 klo 17.30 18.40 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2014 26.8.2014 Aika 26.8.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Lindström Sari,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Keskiviikko 5.11.2014 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 5.11.2014 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 10/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) 211 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 5.11.2014 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 113 - Kokouksen avaus 114 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kirkkoneuvosto 12.06.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kirkkoneuvosto 12.06.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.50 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Kantola

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kokousaika 14.10.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen avaus 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 56 Kirkkoneuvosto 6/2014 15.9.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 56 Kirkkoneuvosto 6/2014 15.9.2014 56 51 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 15.9.2014 51 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2013 Kokousaika klo 17.30 18.56 Kokouspaikka Kalkkirannan Kievari, Kalkkirannantie 556-2, Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Kokous 6/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, , klo

Kokous 6/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, , klo 14.10.2013 Kokous 6/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 14.10.2013, klo 18 20.30 Läsnäolevat jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Hickey Hanna-Leena Lemberg

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 2 (8)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 2 (8) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 2 (8) 178 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 179 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 2/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 2/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto 21.4.2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika torstaina 21.4.2016 klo 18 - Paikka Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Osallistujat Jäsenet

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 52 KIRKKONEUVOSTO 24.9.2014

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 52 KIRKKONEUVOSTO 24.9.2014 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 52 Aika Keskiviikko 24.9.2014 klo 18-20.20 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola Marja Himanka Ismo Iso-Heiniemi, poistui

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen.

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Kirkkoneuvosto 24.04.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 2013 Aika: Keskiviikkona 24.04.2013 klo 17.30 18.45 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015 AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 PAIKKA Eräjärven seurakuntakoti, os. Eräjärventie 1553 LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Ahava

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KIRKKONEUVOSTO Kokous 6.3.2013. Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KIRKKONEUVOSTO Kokous 6.3.2013. Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 31 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 28. Kokouksen avaus 29. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30. Pöytäkirjan tarkastus 31. Ääntenlaskijat 32. Työjärjestys 33. Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA maanantaina 31.8.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Petri Thuren pj Sirpa Kangas vpj Harri Auranen Ilkka Ali-Rontti Matti Kaurila

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto 17.04.2012 Sivu 30

UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto 17.04.2012 Sivu 30 ESITYSLISTA UURAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto 17.04.2012 Sivu 30 Kokousaika Ti 17.04.2012 klo 17.00 19.50 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto, Multiantie 3, 41230 Uurainen Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015 TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja kuulutus Tuuloksen seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään Tuuloksen srk:n Seurakuntakeskuksessa, Pappilantie 15, 14820Tuulos, tiistaina 2.6.2015

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjantarkastajien valinta 138. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 09.06.2015 kello 18.00 19.10 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 9/2016 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 9/2016 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 7.6.2016, klo 17.30 19.47 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 89 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 24/2013 AIKA Perjantai 17.5.2013 klo 9 10.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot