Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 20.8.2014 klo 17.15 20.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 7/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (22) 142 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Mc Leod Smith Jasmina Orenius Aija Pallonen Jouni Rantala Kyllikki Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja pj läsnä MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Hämäläinen Visa ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri kiinteistöpäällikkö Pöytäkirjanpitäjä , 174, 175 PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Tuula Karhunen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Pekka Kiuttu Jasmina McLeod Smith

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 165. Kokouksen avaus 166. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 167. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 168. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 169. Vehkojan seurakuntakeskuksen piharakennuksen kerhotilan ja asunnon LVIjärjestelmän perusparannus sekä asunnon kosteusvaurioiden korjaus 170. Uudenmaan kehitysvammaistyön johtokunnan pöytäkirja 2/ Lausunto Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin tiedustelu V seurakuntapastorin viran erityisistä tarpeista 172. Diakoniatyöntekijän viransijaisuuden täyttäminen 173. Kirkkoherranvirastoon määräaikainen toimistovirkailija 174. Kaukasten palvelutalon lainatakaus sitoumuskirje Hyvinkään kaupungille 175. Vehkojan lahjoitusasunnon myynti 176. Lapsityön vuoden 2014 henkilöstökehyksen talousarvioylitys 177. Sijoituskonsultointisopimus, arvo-osuustilin avaaminen ja omaisuudenhoitovaltuudet Keski-Uudenmaan Osuuspankin kanssa 178. Sääksin emännän irtisanoutuminen ja tehtävän hoitaminen jatkossa 179. Seurakunnan pääemännän Aino Kurosen irtisanoutuminen 180. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 181. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 182. Muita asioita 183. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilu 184. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 443 ja rukouksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 167 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Kiuttu ja Jasmina McLeod Smith. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 168 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten muutettuna, että 174 ja 175 käsitellään heti 169 jälkeen. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilu päätettiin käsitellä viimeisenä asiana ennen kokouksen päättämistä. Muissa asioissa, 182, päätettiin käsitellä: - Hyvinkään Seudun Espanjan Ystävät ry:n lahjoitus seurakunnalle sekä - Diakoniapäivystyksen siirtyminen ajanvaraukseen.

4 Kirkkoneuvosto Vehkojan seurakuntakeskuksen piharakennuksen kerhotilan ja asunnon LVI-järjestelmän perusparannus sekä asunnon kosteusvaurioiden korjaus (Hämäläinen) Vehkojan piharakennus on valmistunut Rakennuksessa on alkuperäinen ilmalämmitysjärjestelmä, jossa ilmanvaihto ja lämmitys ovat yhdistetty. Kerholla ja asunnolla on omat erilliset ilmalämmityskoneet/- puhaltimet. Ilma puhalletaan tiloihin pääsääntöisesti lattiakanavien kautta. Järjestelmä käyttää kiertoilmaa normaalia suuremman ilmavirtatarpeen vuoksi. Tämän tyyppisen järjestelmän ilmanvaihtuvuus on huonompi kuin tulo-/poistojärjestelmän, joka vaikuttaa selkeästi ilman laatuun tiloissa. Järjestelmä on tyypillinen 80-luvun alun pientalorakentamiselle eikä ao. järjestelmiä enää poikkeuksia lukuun ottamatta rakenneta. Tämän tyyppisiin laitteisiin on myös vaikea saada varaosia ja uusien vastaavien laitteiden valikoima on erittäin suppea. Työterveyslääkäri on huomauttanut kerhotilan huonosta ilmanlaadusta Kerhotilan käyttäjät ovat ilmoittaneet talvella vetoisuudesta ja kylmyydestä. Kuuma ja kostea ilma on laskenut asunnon ilmanlaadun erittäin heikoksi. Asunto on tällä hetkellä asumiskelvoton huonon sisäilman takia. Vehkojan seurakuntakeskuksessa tehdään käyttövesiputkiston uusiminen ja samassa yhteydessä on luontevaa korjata lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä. Remontin yhteydessä tuulikaapin sisäverhouslevyt ja ulko-ovi uusitaan. Remontin valmistuttua tarkistetaan sisäilman laatu ja tarvittaessa remonttia jatketaan, esim. muovimatot uusitaan. Suunnitellulla muutoksella lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät eriytetään toisistaan. Tiloihin lisään lämmitysradiaattorit, jotka varustetaan termostaattisilla patteriventtiileillä. Ilmanvaihto toteutetaan koneellisella tulo- /poistoilmajärjestelmällä, joka varustetaan lämmöntalteenotolla. Tuloilmakanavisto rakennetaan uudelleen, mutta olemassa olevaa poistoilmakanavistoa hyödynnetään muutoksessa. Ilmanvaihdon jälkilämmitys toteutetaan vesikiertoisella järjestelmällä. Uudella järjestelmällä poistetaan kiertoilman käyttö, joten ilmanlaatu tiloissa paranee huomattavasti. Myös ongelmiksi osoittautuneet tuulikaapit saadaan lämpimiksi sijoittamalla niihin lämmitysradiaattorit. IV-järjestelmän huoltaminen helpottuu (ei kiertoilmaa) ja "perustekniikkaa" olevien laitteiden varaosien saatavuus on parempi myös tulevaisuudessa. Lämmitysenergia otetaan kaukolämmöstä. Putki-Valtti Oy on tarjonnut lvi-järjestelmän uusimista hintaan (alv. 24 %). Tarjous perustuu Granlund Oy:n laatimiin lvi-suunnitelmiin. Tarjouksesta käytiin keskustelu vs. kirkkoherran Virpi Koiviston ja Tuula Karhusen kanssa Keskustelussa todettiin, että lvi-järjestelmän uusiminen voidaan tehdä. Lvi-muutostyö tilattiin urakoitsijalta. Lisätyö rahoitetaan v varatuilla investointimäärärahoilla käyttämällä muualla säästyviä varoja lvi-korjausten rahoittamiseen.

5 Kirkkoneuvosto Vehkojan, Puolimatkan ja Vanhan kirkon lvikorjauksiin on käytettävissä talousarviossa lvis-korjauksiin varattu euroa. Urakoitsijan valinnan yhteydessä kirkkoneuvostossa todettiin, että urakkasumma rakennustöineen ylittää talousarvion eurolla. Lvi-lisätyöurakka tarvittavine aputöineen kohoaa arviolta euroon (alv. 24 %). Lviskorjausten ylitys on siten yhteensä euroa ja se voidaan rahoittaa kirkon katon korjauksen vuodelle 2014 varatusta euron määrärahasta säästyvällä osuudella. Seurakunnan hankintaohjeiden mukaan rakennusurakoiden lisätöitä on oikeutettu tilaamaan kirkkoneuvosto, kun lisätyön arvo on yli euroa. Kesälomien ja hankkeen aikataulun vuoksi lisätyöt tilattiin viranhaltijan päätöksellä. Menettelystä sovittiin etukäteen myös kirkkoherra Ilkka Järvisen ja talousjohtaja Jouni Lätin kanssa. 1. LVI-muutostyöt ja tarvittavat rakennustyöt saatetaan loppuun syksyn 2014 aikana. 2. Hyväksytään suoritettu lisätyötilaus ja esittelyssä selostettu lvishankkeiden määrärahaylityksen kattaminen investointimäärärahoin muista kohteista säästyvillä varoilla. Kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläisen suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 170 Uudenmaan kehitysvammaistyön johtokunnan pöytäkirja 2/2014 Liitteenä 1 on Uudenmaan kehitysvammaistyön johtokunnan pöytäkirja 2/2014, toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013, toimintasuunnitelma vuosille sekä vuoden 2015 talousarvio. Merkitään pöytäkirja liitteineen tiedoksi. Pöytäkirja liitteineen merkittiin tiedoksi.

6 Kirkkoneuvosto Lausunto Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille V seurakuntapastorin viran erityisistä tarpeista Todettuaan pastori Pauliina Kuokan irtisanoutumisen Hyvinkään seurakunnan V seurakuntapastorin virasta oli Espoon hiippakunnan tuomiokapituli pitämässään istunnossa päättänyt tiedustella ennen viran täyttämiseen ryhtymistä kirkkoneuvoston näkemystä viran tehtävistä ja erityisistä tarpeista. Kirkkoneuvosto merkitsi edellisessä kokouksessaan tuomiokapitulin tiedustelun tiedoksi ja päätti palata asiaan kokouksessaan V seurakuntapastorin virkaa hoitanut pastori Pauliina Kuokka irtisanoutui virasta lukien hänen opintovapaansa päätyttyä. Virkavapaalla opintoja varten Pauliina Kuokka on ollut lukien. V seurakuntapastorin virka on kuulunut kasvatuksen sektorille ja työalana siinä on ollut mm. oppilaitostyö ja nuoret aikuiset. Oppilaitostyöstä vastanneet papit ovat viime vuosina vaihtuneet tiheästi, joka on vaikuttanut seurakunnan oppilaitostyön kehittämiseen ja tuloksellisuuteen. V seurakuntapastorin virka on ollut täyttämättä tänä vuonna. Oppilaitostyötä ovat hoitaneet muut kasvatuksen papit. Seurakunnan kasvatuksen sektorilla olevasta viidestä seurakuntapapin virasta on tällä hetkellä sijaisia kolme (kaksi hoitovapaiden ja yksi muun virkavapauden johdosta). Pitkäjänteisemmän työn turvaamiseksi kasvatuksen sektorilla, on nyt harkittu V seurakuntapastorin viran täyttämistä julkista hakumenettelyä käyttäen. Näin voidaan selkeästi määritellä seurakunnan tarpeet ja toiveet ja hakea soveltuvaa, tietylle työalalle sitoutunutta pappia. Kirkkoneuvosto lausuu näkemyksenään tuomiokapitulille, että Hyvinkään seurakunnan V seurakuntapastorin virka täytetään. Viran työalana tulee olemaan mm. oppilaitostyö ja nuorten aikuisten toiminta. Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntapastorin virka täytetään. Viran työalana on nuorten aikuisten toiminta ja mm. oppilaitostyö. Virkamiehet sopivat tuomiokapitulin kanssa viran haettavaksi julistamisen aikataulusta. Hakijoiden haastattelutyöryhmään puheenjohtajan lisäksi nimettiin kasvatuksen vt. vastuukappalainen Merja Telsavaara, kasvatusjohtokunnassa kirkkoneuvoston edustajana toimiva Jasmina McLeod Smith sekä kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Karoliina Purola.

7 Kirkkoneuvosto Diakoniatyöntekijän viransijaisuuden täyttäminen Vs. diakoniatyöntekijä Petra Teittinen on irtisanoutunut diakoniatyöntekijän viransijaisuudesta lukien tultuaan valituksi vakituiseen virkaan Keravan seurakuntaan (liite 2). Petra Teittinen palkattiin Hyvinkään seurakuntaan kirkkoherran päätösluettelon päätöksellä 43/2013 diakoniatyöntekijä Suvi Kurikan äitiysloman sijaiseksi Työalana hänellä on ollut vapaaehtoistyö ja Mummon Kammarin toiminta. Suvi Kurikka on nyt hakenut hoitovapaata äitiyslomansa jatkoksi saakka. Perhe- ja vanhustyöstä vastaava diakoniatyöntekijä Päivi Lievonen palaa vuoden virkavapaaltaan työhön Hänen sijaisenaan toimii nyt diakoni Nana Lindholm. Koska Nana Lindholmin työt Hyvinkään seurakunnassa päättyisivät nykyisten päätösten mukaan , on hän tiedustellut mahdollisuutta siirtyä hoitamaan Suvi Kurikan sijaisuutta Petra Teittisen siirtyessä Keravan seurakuntaan. Kirkkoherra on käynyt tilanteesta neuvottelut palvelun vastuukappalaisen Virpi Koiviston ja diakoniasihteeri Tuija Mattilan kanssa. Neuvotteluissa on päädytty diakoniasihteeri Tuija Mattilan esityksen mukaiseen ratkaisuun (liite 3), jonka mukaan Nana Lindholm siirtyisi hoitamaan Suvi Kurikan äitiys- ja hoitovapaan sijaisuutta Päivi Lievosen viran tehtäviä perhe- ja vanhustyössä ilman sijaista jäävänä noin kolmen kuukauden aikana hoidettaisiin oman väen ja mahdollisesti lyhytaikaisten ulkopuolisten sijaisten voimin. Merkitään vs. diakoniatyöntekijä Petra Teittisen irtisanoutuminen lukien tiedoksi. Valitaan sosionomi/diakoni AMK Nana Lindholm Suvi Kurikan äitiys- ja hoitovapaan sijaiseksi Palkkauksen vaativuusryhmä on 502 ja palkka tämänhetkisen palkkauksen mukainen. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Kirkkoneuvosto Kirkkoherranvirastoon määräaikainen toimistovirkailija Kirkonkirjojen pidossa siirryttiin vuoden 2012 aikana kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään, Kirjuriin. Aluksi järjestelmä oli käytössä paikallisin oikeuksin. Vuonna 2013 saatiin hakea valtakunnallisia selailuoikeuksia, jotka Hyvinkään seurakunnassa nyt ovat. Kirjuriin liittyvä Digi-hanke Kirjuri-järjestelmän käyttöönottoon liittyi myös seurakunnissa olevan jäsentietoaineiston digitoiminen 1860-luvulta lähtien. Hyvinkäällä digitoitava aineisto alkaa vuodesta Aineisto Hyvinkäällä käsittää pääkirjat, 17 kpl (ns. vanhat kirjat) ja niihin liittyvät noin hakukorttia, yli perhelehteä sekä mm. kastekirjat, muuttaneiden, kuolleiden ja vihittyjen kirjat. Kaikki digitoitu aineisto on kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti tarkistettava seurakunnissa. Tarkistustyö on erittäin mittava työ. Tarkistustyön käynnistäneet jotkut seurakunnat ovat kirkkohallituksen suosituksen mukaan palkanneet virastoihin lisätyövoimaa ja jotkut ovat tehneet myös viraston aukioloaikoihin muutoksia tarkistustyön toteuttamiseksi. Hyvinkäällä digitointi käynnistettiin vuonna 2011, työ valmistui 2012 ja viime vuonna 2013 kirkkohallitus ilmoitti, että tarkistustyö on mahdollista aloittaa. Työtä on tehty hyvin pienessä määrin normaaliin virastotyöhön liittyen eli on korjattu tietoja, kun virheitä on muun työskentelyn ohessa havaittu. Laajemmin työtä ei ole Hyvinkään virastossa nykyisellä työntekijämäärällä mahdollista tehdä. Alun perin suunnitelma oli, että vasta ensi vuoden 2015 talousarvioon olisi kirkkoherranvirastoon esitetty määrärahaa määräaikaiseen työvoimaan systemaattista digiaineiston tarkistustyötä varten. Kun digitoitua aineistoa on nyt käytetty työssä, on huomattu, että aineiston tarkistaminen olisi mahdollisimman pian aloitettava, koska aineistossa, erityisesti perhelehtimateriaalissa, on virheitä, jotka hankaloittavat jokapäiväistä työtä. Virastossa on ollut kevään ja kesän 2014 aikana sairausloman sijainen sekä kolmen kuukauden kesätyöntekijä, jotka ovat päässeet perehtymään kuukausien aikana osaan laajasta virastotyön kokonaisuudesta. Toisella sijaisella kesätyö on päättynyt ja toisella sairausloman sijaisuus on elokuun lopulla päättymässä. Virastotyön osaajia ei juuri ole saatavilla vapailla markkinoilla, joten nyt virastossa ollut työvoima ja osaaminen olisi järkevää hyödyntää. Siksi on päädytty esittämään, että tarkistustyöhön voitaisiin palkata jo tästä syksystä alkaen yksi henkilö virastossa sijaisina olleista työntekijöistä, joilla nyt jo on arvokasta osaamista jäsenrekisteritehtävistä.

9 Kirkkoneuvosto Määrärahatarve toimistovirkailijan palkkaamiseksi olisi noin euroa. Rahoitusjärjestelyä selvitetään kokoukseen mennessä. Varataan määräraha lisätyövoiman palkkaamiseksi kirkkoherranvirastoon seurakunnan digitoidun jäsentietoaineiston tarkistamista varten. Ehdotus hyväksyttiin. Tarvittava määräraha siirretään talousarviomuutoksena diakoniatyön palkkausmäärärahoista, liite 3a. 174 Kaukasten palvelutalon lainatakaus sitoumuskirje Hyvinkään kaupungille (Lätti)) Kirkkoneuvosto valtuutti ( 158/2013) talousjohtaja Jouni Lätin neuvottelemaan kaupungin kanssa Kaukasten palvelutalon kosteusvaurioiden korjauskulujen rahoitus- ja takausjärjestelyistä siten, että seurakunnan kustannusvastuu rajoittuisi seurakunnan käytön mukaiseen osuuteen. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että korjauskulut rahoitetaan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Kaukasten Palvelutalo Oy:n omistajia ovat Hyvinkään kaupunki (59,5 %) ja Hyvinkään seurakunta (40,5 %). Yhtiö on kaupungin tytäryhtiö. Kaukasten Palvelutalo Oy on lähettänyt seuraavansisältöisen kirjeen seurakunnalle: Kaukasten Palvelutalo Oy:n kiinteistölle kesällä 2013 tehtyjen mittavien korjausten kustannusten kattamiseksi on Hyvinkään kaupungilta haettu ja saatu euron suuruinen kassalaina. Tämä kassalaina maksetaan kesällä 2014 Hyvinkään kaupungille takaisin Kuntarahoitus Oyj:ltä haettavalla euron suuruisella pitkäaikaisella lainalla. Laina on kilpailutettu Hyvinkään kaupungin talousosaston toimesta 15 vuoden laina-ajalle. Kiinteistölle ei ole mahdollista hakea kiinnityksiä panttikirjoja varten, koska kiinteistön maa-alueiden vuokrasopimus ei salli vuokrasopimuksen siirtämistä kolmannelle osapuolelle lainan vakuudeksi. Haemme kiinteistön omistavilta Hyvinkään kaupungilta sekä Hyvinkään seurakunnalta lainan vakuudeksi omavelkaista takausta omistussuhteiden mukaisilla osuuksilla. Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjouksen voimassaoloon on saatu jatkoaika asti.

10 Kirkkoneuvosto Kiinnityksiä ja panttikirja-asioita hoitava maanmittauslaitos edellyttää maanvuokrasopimuksissa selkeää mainintaa mahdollisuudesta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle lainan vakuudeksi, jotta kiinnityksen ja panttikirjan voi saada. Yhtiön nykyisen vuokrasopimuksen uusiminen nykyistä tarvetta vastaavaksi on mahdollista. Se kuitenkin merkitsisi käytännössä yhtiölle merkittävää vuokrankorotusta, koska nykyinen maanomistaja ei ole tyytyväinen Vanutehtaan aikanaan tekemään vuokrasopimukseen. Näin ollen yhtiö ei voi antaa takaukselle vastavakuutta. Hyvinkään seurakunta ei kelpaa Kuntarahoitus Oyj:lle lainan takaajaksi. Käytännössä tästä seuraa, että Hyvinkään kaupungin tulee yksin taata laina. Hyvinkään seurakunta on ilmoittanut Hyvinkään kaupungille, että se on Kaukasten Palvelutalo Oy:n osakkaana valmis kantamaan takausvastuun omistusmäärän suhteessa. Tämä voi tapahtua siten, että Hyvinkään seurakunta antaa Hyvinkään kaupungille euron suuruisen lainapääoman vastatakauksen. Tämän lisäksi vastatakaukseen tulee sisältyä osuus koroista ja muista kuluista. Vastatakaus on takaus, joka on annettu takausmiehen vastasaamisen vakuudeksi. Se annetaan päätakaajalle. Tässä tapauksessa vastatakaus on sitoumus, jolla Hyvinkään seurakunta sitoutuu korvaamaan Hyvinkään kaupungille omistusosuuttaan vastaavan määrän, mikäli Kaukasten Palvelutalo Oy ei pystyisi hoitamaan velvoitteitaan pankille. Liitteessä 4 on Hyvinkään kaupungin laatima luonnos vastatakaukseksi. Hyvinkään seurakunta antaa Hyvinkään kaupungille vastatakauksen, joka kohdistuu euron suuruisen omistusosuuden mukaisen lainapääoman lisäksi vastaavassa suhteessa korko- ja muihin kuluihin (liite 4). Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan Hyvinkään seurakunta antaa Hyvinkään kaupungille vastatakauksen, joka kohdistuu euron suuruisen omistusosuuden mukaisen lainapääoman lisäksi vastaavassa suhteessa korko- ja muihin kuluihin. Vastatakaussitoumukseen voidaan tehdä vähäisiä teknisiä sitoumukseen vaikuttamattomia muutoksia. Hyvinkään kaupungin kiinteistötoimelta talousjohtajalle tulleen yhteydenoton perusteella kirkkoneuvosto myös keskusteli seurakunnan halusta myydä kiinteistö. Kirkkoneuvosto kirjasi näkemyksenään, että seurakunta on kiinteistön myymisen kannalla.

11 Kirkkoneuvosto Vehkojan lahjoitusasunnon myynti (Lätti) Kirkkoneuvosto valitsi OP-Kiinteistökeskus Uusimaa Oy:n lahjoituksena saadun osakehuoneiston (As. Oy Honkaharju, C 16, osakkeet ) välittäjäksi. Seurakunnan alkuperäinen velaton hintapyyntö oli euroa. Talousjohtaja hyväksyi huoneistosta jätetyn euron tarjouksen. Kauppakirja allekirjoitetaan Valtuutetaan talousjohtaja Jouni Lätti allekirjoittamaan Hyvinkään seurakunnan puolesta osakehuoneiston As. Oy Honkaharju, huoneisto C 16, osakkeet , kauppakirja. Huoneiston velaton myyntihinta on euroa. Ehdotus hyväksyttiin. 176 Lapsityön vuoden 2014 henkilöstökehyksen talousarvioylitys (Lätti) Lastenohjaajien määräksi on vahvistettu talousarviossa lukien enintään 22 lastenohjaajaa ja 792 viikoittaista työtuntia (syksyllä 2013 mitoitus oli enintään 23 lastenohjaajaa ja 830 työtuntia). Elokuussa 2014 on palkattu 23 lastenohjaajaa, joiden viikkotuntimäärä on yhteensä 810 tuntia. Johtava lapsityönohjaaja Terhi Makkonen esittää, että tämä 18 viikkotunnin ylitys voisi jatkua saakka. Terhi Makkonen perustelee ylitystarvetta sillä, että iltapäivätoimintaan on tullut yksi ryhmä lisää Marttiin ja lisäksi tarvitaan pieni (noin 4 viikkotyötuntia) lisätyöpanos sylimuskareihin ja kahden uuden päiväkodin seurakuntahetkiin. Kirkkoherra Ilkka Järvinen puoltaa johtavan lapsityönohjaajan ylitysesitystä. Laskennallisesti syksyn 2014 ylitystarve voidaan kattaa seuraavasti: kevätkaudella 2014 oli käytössä noin 20 viikkotuntia vähemmän kuin enimmäiskehys olisi mahdollistanut. Lisäksi syksyllä 2014 lapsityönohjaaja Anna-Mari Tukeva on kaksi kuukautta opintovapaalla ja tuona aikana on tarkoitus käyttää sijaistyövoimaa vain noin 12 tuntia viikossa.

12 Kirkkoneuvosto Annetaan lapsityölle oikeus ylittää talousarviossa määritelty lastenohjaajien kehys välisenä aikana siten, että lastenohjaajia on enintään 23 ja viikoittainen työtuntimäärä on enintään 810 tuntia. Ylitys katetaan esittelyssä kuvatuilla säästöillä. Kevään 2015 osalta henkilöstökehys vahvistetaan vuoden 2015 talousarviossa. Ehdotus hyväksyttiin. 177 Sijoituskonsultointisopimus, arvo-osuustilin avaaminen ja omaisuudenhoitovaltuudet Keski-Uudenmaan Osuuspankin kanssa (Lätti) Seurakunnan uusittujen sijoitusohjeiden mukainen sijoitusvarallisuuden käytännön hoitaminen edellyttää, että sijoittamiseen liittyviä sopimuksia, tilejä ja valtuuksia täsmennetään Keski-Uudenmaan Osuuspankin kanssa. 1) Hyväksytään talousjohtaja Jouni Lätin Keski-Uudenmaan Osuuspankissa allekirjoittama sijoituskonsultointisopimus kaikkine liitteineen (liite 5, salainen). 2) Avataan seurakunnalle Keski-Uudenmaan Osuuspankkiin arvopaperisäilytys ja arvo-osuustili. Avataan lisäksi RM-säilytys Pohjola Pankkiin. 3) Hyväksytään talousjohtaja Jouni Lätille käyttöoikeus avattaviin säilytyksiin ja valtuutetaan hänet myös jatkossa hoitamaan itsenäisesti sijoitusvarallisuutta ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset sekä sijoittajakuvan kartoitukset seurakunnan puolesta. Ehdotus hyväksyttiin. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

13 Kirkkoneuvosto Sääksin emännän irtisanoutuminen ja tehtävän hoitaminen jatkossa (Lätti) Sääksin emäntä Kirsi Marttila-Laurila on irtisanoutunut Sääksin emännän tehtävästä Sääksin emännän tehtävää on hoidettu sijaisuusjärjestelyin vuodesta 2010 lähtien. Talousarviossa 2014 on seuraavat ohjeet tehtävien uudelleen täyttämisestä: * Näköpiirissä olevien rakennemuutosten vuoksi avoimeksi tulevia tehtäviä täytetään vakinaisesti vain erityisen perustelluista syistä vuoden 2014 aikana. * Kirkkoneuvosto ratkaisee jokaisen avoimeksi tulevan viran ja toimen osalta ennen haettavaksi julistamista, onko tehtävän täyttäminen uudelleen välttämätöntä, voidaanko tehtävät hoitaa toisin tai onko syytä tarkistaa tehtävän johtosääntöä/toimenkuvaa. Tarkastelut on tehtävä kirjallisesti perustellen. Sääksin vakiintunut toiminnan taso ja leirikeskuksen ruokapalvelujen sujuva hoito edellyttää edelleen kokoaikaisen emännän työpanosta. Talvikaudella Sääksin emäntä työskentelee hiljaisimpina aikoina pitopalvelussa yhteensä 1 2 kuukauden työpanosta vastaavan ajan. Menossa olevien rakennemuutosprosessien vuoksi Sääksin emännän tehtävä on perusteltua hoitaa toistaiseksi määräaikaisin sijaisuuksin. Vakinainen tehtävän täyttäminen on perusteltua ratkaista vasta sen jälkeen, kun rakennemuutosprosessin tulokset ovat tiedossa. Hoidetaan Sääksin emännän tehtävää määräaikaisin sijaisuuksin vuoden 2015 loppuun. Ehdotus hyväksyttiin. 179 Seurakunnan pääemännän Aino Kurosen irtisanoutuminen (Lätti) Seurakunnan pääemäntä Aino Kuronen on irtisanoutunut tehtävästään lukien, liite 6. Aino Kuronen siirtyy eläkkeelle pääemännän tehtävästä. Merkitään Aino Kurosen irtisanoutuminen seurakunnan pääemännän tehtävästä lukien tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 Kirkkoneuvosto Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 15/ Kirkon kielistrategia Puhetta Jumalalle ja Jumalasta omalla kielellä on julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirje 16/ Vaaleja koskeva kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos sekä uusi kirkon vaalijärjestys Työmarkkinalaitoksen yleiskirje A12/ Sopimuskorotukset Muuta KirVESTES täytäntöönpanoon liittyvää 3. Tilastotietoja palkoista kesäkuulta Koulutustilaisuudet uusista työaikamääräyksistä 5. Toimiston muutto ja kesäaukiolo Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi. 181 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 34 35/ Vs. diakonian viranhaltijan Petra Teittisen vuosilomamuutos 35. Maksuvapautushakemus Talousjohtajan päätösluettelon asialista 61 75/ Määräaikainen työsopimus, Keskitalo 62. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu A 63. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Hämeenkatu Pesukoneen myynti 65. Lahjoitusasunnon myyntisopimusajan ja myyntihinnan tarkistukset 66. Rahavarojen sijoituspäätöksiä 67. Rahavarojen sijoituspäätös kasvutuottotilin sopimus 68. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Hagel 69. Sairauspäivärahapäätöksen muutos Kalervo Laakso 70. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Helenenkatu A

15 Kirkkoneuvosto Vuosilomamuutoksen hyväksyminen: Hyvärinen, Sorvari 72. Virkavapaus, Kurikka 73. Palkkauksen määräaikainen erityisperusta lapsityön oppisopimusopiskelijan työpaikkaohjauksesta 74. Sääksin emännän Kirsi Marttila-Laurilan irtisanoutuminen Vuokrasopimus, puolustusvoimat. Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi. 182 Muita asioita 1. Hyvinkään Seudun Espanjan ystävät ry:n lahjoitus seurakunnalle Hyvinkään Seudun Espanjan ystävät ry ilmoittaa päiväämässään kirjeessä lahjoittavansa Hyvinkään evankelisluterilaiselle seurakunnalle seimiasetelman, joka on kahtena jouluna ollut esillä Hyvinkään kirkon eteisaulassa (liite 7). Espanjan ystävät toivovat kirjeessään, että Hyvinkään seurakunta vastaanottaisi lahjoituksen ja asettaisi seimen vuosittain jouluaikana seurakuntalaisten ihailtavaksi ja tutkittavaksi Hyvinkään kirkon eteisaulaan. Kirkkoneuvosto kirjasi ottavansa lahjoituksen kiitollisuudella vastaan. 2. Diakoniapäivystyksen siirtyminen ajanvaraukseen Kirkkoneuvostossa tiedusteltiin Aamupostissa olleen diakoniapäivystyksestä kertoneen artikkelin johdosta, miksi seurakunta on tehnyt päätöksen diakoniapäivystyksen siirtymisestä ajanvaraukseen lukien ja kuka päätöksen on tehnyt. Uuden käytännön koettiin jälleen nostavan seurakuntalaisille kirkon kynnystä. Kirkkoneuvostossa esitettiin toive, että edelleen olisi kuitenkin myös joku aika, jolloin asiakkaat voivat tulla vastaanotolle ilman ajanvarausta.

16 Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja kertoi, että vastaanottokäytännön muutos on seurakunnassa ollut keskusteluissa noin vuoden päivät, mutta asiasta informoiminen ja artikkelin julkaiseminen tässä vaiheessa ei kulkenut aivan ohjeistuksen mukaisesti. Asiaa ei ollut käsitelty palvelujohtokunnassa eikä näin ollen myöskään kirkkoneuvostolle ollut asia tullut tiedoksi. Kirkkoneuvostossa käydyssä keskustelussa kuitenkin todettiin myös, että ajanvarauskäytäntö on yleinen monessa seurakunnassa ja sen on kerrottu toimivan hyvin. Käytännön uskotaan tuovan etua asiakkaille, mm. pitkien jonotusaikojen jäädessä pois. Samoin käytäntö tuo lisää työskentelyaikaa ja -rauhaa työntekijöille paneutua entistä paremmin jokaiseen asiakkaaseen. 3. Seuraavat kokoukset Kirkkoneuvosto 24.9., , 5.11., , Kirkkovaltuusto 8.10.,

17 Kirkkoneuvosto Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilu Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen (KiT) ja pääsopijajärjestöjen kesken. Asiasta on annettu Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A7/2014. Sopimus on tullut voimaan ja on voimassa saakka. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan kirkkoherran virkaa ja sen haltijaa sekä työnantajaa edustavaa johtavaa talous- ja henkilöstöhallinnon virkaa ja sen haltijaa. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden palkkauksen siirtämisestä lukien sovellettavan järjestelmän piiriin huolehtivat seurakunnat. Samassa yhteydessä on pantu täytäntöön Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen 20 suuruinen viranhaltijoiden peruspalkkojen tarkistus. Palkkausjärjestelmän vaihtumisesta ei joitain yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta seuraa muita palkantarkistuksia, jollei seurakunta niistä erikseen päätä. Kokeilusopimuksen mukaan ylimmän johdon varsinainen palkka muodostuu K- tai J-hinnoitteluryhmään ja kokonaisharkintaan perustuvasta peruspalkasta (= kokonaispalkka). KiT on ja antanut päätöksensä, mihin hinnoitteluryhmään kunkin seurakunnan kirkkoherra ja johtava talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaava viranhaltija kuuluvat. Erillisiä lisiä ei em. viranhaltijoille makseta eikä palkkaa jaeta eri palkanosiin. Vuosilomamääräysten takia on kuitenkin johtaville viranhaltijoille vahvistettava vuosisidonnainen aika. Hyvinkään seurakunnan osalta vaihdettaessa entisestä virkaehtosopimuksesta uuteen kokeilusopimukseen ei tule arvioitavaksi palkanosista johtuvia muutoksia, koska kirkkoherralla on jo määrävuosilisät ja talousjohtajalla on kaikki vuosisidonnaiset osat. Myöskään luontaisetuja ei ole. Sopimuksen 3 4 mom. mukaan seurakunta voi palvelussuhteen aikana tarkistaa kirkkoherran ja talousjohtajan peruspalkkaa viralle määritellyn hinnoitteluryhmän palkka-asteikolla, kun se arvioi viran tehtävien vaativuuden tai viran haltijan ammatinhallinnan tai työssä suoriutumisen muuttuneen niin olennaisesti, että peruspalkan tarkistaminen on perusteltua. Myös määräaikainen tarkistaminen on mahdollista, jos perusteet ovat voimassa määräajan. Arviointi perustuu kokonaisharkintaan (tehtävien vaativuus, laaja-alaisuus, vastuullisuus sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuus). Peruspalkan tarkistamisesta palvelussuhteen aikana päättää seurakunnan asiassa toimivaltainen viranomainen. Hyvinkään seurakunnassa toimivaltainen viranomainen on kirkkoneuvosto. Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 mukaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja valmistelee ja tekee esityksen kirkkoherran ja talousjohtajan palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä. Päätöksen tekee kirkkoneuvosto.

18 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi edellisessä kokouksessaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Tuula Karhusen ilmoituksen, että hän valmistelee ylimmän johdon palkkausasiaa yhdessä kirkkovaltuuston puheenjohtajan Pentti Helttusen ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan Sinikka Ala-Paavolan kanssa. Hyvinkään seurakunnan kirkkoherra kuuluu hinnoitteluryhmään K40, jossa palkkaus määräytyy euron välillä. Palkka on nyt 5.779,37. Talousjohtaja kuuluu hinnoitteluryhmään J50, jossa palkkaus määräytyy euron välillä. Palkka on nyt 5.000,63. Kirkkoneuvosto 1. Merkitsee tiedoksi uuden virkaehtosopimuksen seurakuntien siirtymisestä ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeiluun Päättää kirkkoherran viranhaltijan peruspalkaksi lukien euroa (perustelut liitteessä 8, ei julkinen). 3. Päättää talousjohtajan viran haltijan peruspalkaksi lukien euroa (perustelut liitteessä 8, ei julkinen). 4. Toimitetaan peruspalkkojen tarkistamista koskeva päätös ennen sen täytäntöönpanoa Kirkon työmarkkinalaitokselle tiedoksi. Kirkkoherra ja talousjohtaja poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn alkaessa. Kokousta tuli johtamaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Karhunen. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto 1. Merkitsi tiedoksi uuden virkaehtosopimuksen seurakuntien siirtymisestä ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeiluun Päätti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan esityksestä kirkkoherran viranhaltijan peruspalkaksi lukien euroa (perustelut liitteessä 6, ei julkinen). 3. Päätti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan esityksestä talousjohtajan viran haltijan peruspalkaksi lukien euroa (perustelut liitteessä 6, ei julkinen). 4. Toimittaa peruspalkkojen tarkistamista koskevan päätöksen ennen sen täytäntöönpanoa Kirkon työmarkkinalaitokselle tiedoksi.

19 Kirkkoneuvosto Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Varapuheenjohtaja antoi valitusosoituksen. Kokous päätettiin virteen 332.

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto. PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016. Päivämäärä klo Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2

Kirkkoneuvosto. PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016. Päivämäärä klo Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2 PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 15.12.2016 klo 17.15 17.21 Paikka Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Miettinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 113 - Kokouksen avaus 114 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kokousaika 14.10.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen avaus 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 3/2011 Sivu 1

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 3/2011 Sivu 1 Kokous 3/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, sali 3, klo 18.00-21.00 Läsnä Poissa Muut Posti Timo, puheenjohtaja Miettinen Virpi Nuottanen Jaana Lemberg Raija Lumijärvi Johanna Kaurila Tuija

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Torstaina 15.9.2016 klo 18.15-21.15 Paikka Ylöjärven seurakuntakeskus, neuvotteluhuone Arkki Jorma Rienoja Risto Holma Olli

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 2/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 2/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto 21.4.2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika torstaina 21.4.2016 klo 18 - Paikka Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Osallistujat Jäsenet

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2013 Kokousaika klo 17.30 18.56 Kokouspaikka Kalkkirannan Kievari, Kalkkirannantie 556-2, Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA maanantaina 31.8.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Petri Thuren pj Sirpa Kangas vpj Harri Auranen Ilkka Ali-Rontti Matti Kaurila

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen.

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Kirkkoneuvosto 24.04.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 2013 Aika: Keskiviikkona 24.04.2013 klo 17.30 18.45 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 14-26 29.03.2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 29.03.2016 kello 18.00 19.53 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Kokous 6/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, , klo

Kokous 6/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, , klo 14.10.2013 Kokous 6/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 14.10.2013, klo 18 20.30 Läsnäolevat jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Hickey Hanna-Leena Lemberg

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 7/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 7/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Pöytäkirja 7/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika: torstaina 15.12.2016 klo 17 17.50 Paikka: Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet:

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KIRKKONEUVOSTO Kokous 6.3.2013. Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KIRKKONEUVOSTO Kokous 6.3.2013. Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 31 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 sivut 58-64 KOKOUSAIKA klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 28. Kokouksen avaus 29. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30. Pöytäkirjan tarkastus 31. Ääntenlaskijat 32. Työjärjestys 33. Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 9/2016 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 9/2016 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 7.6.2016, klo 17.30 19.47 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 89 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31 24.08.2011 31 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 24. päivänä elokuuta 2011 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Eskelinen Sanna Haataja Markku Huttunen Markku Huuskonen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Lauantai klo Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Lauantai klo Paikka Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Lauantai 24.1.2015 klo 16.30 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Musiikki- ja rippikoulusali

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 1/2017 Kokousaika Tiistai 17.1.2017 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti, kokoushuone Käsiteltävät asiat 80 Kokouksen avaus 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 28.3.2014 Sivu 37 Kokousaika Keskiviikko 2.4.2014 kello 16.00 Kokouspaikka Lievestuoreen kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kokousaika 04.01.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot