1. MUUTTO SUOMI REKISTERÖINTI POSTI ASUMINEN SOSIAALITURVA LASKUT JA MAKSUT 16 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. MUUTTO 4 5 2. SUOMI 6 7 3. REKISTERÖINTI 8 9 4. POSTI 10 11 5. ASUMINEN 12 13 6. SOSIAALITURVA 14 15 7. LASKUT JA MAKSUT 16 17"

Transkriptio

1 SELKOARKIOPAS

2 SELKOARKIOPAS SISÄLTÖ: 1. MUUTTO SUOMI REKISTERÖINTI POSTI ASUMINEN SOSIAALITURVA LASKUT JA MAKSUT HÄTÄTILANTEET KOULU JA OPISKELU ARKI

3 SELKOARKIOPAS Selkoarki on Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalveluiden hanke ajalla 7/10 12/11. Se on osa valtakunnallista Sisäasiainministeriön hallinnoimaa HAAPA -hanketta, jonka tarkoituksena on ollut edistää haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittumista. Jyväskylässä kiintiöpakolaisia on vastaanotettu vuodesta Haapahankkeen kautta vastaanottovaiheen työtä erityisryhmille on voitu kehittää. Selkoarkihankkeen yhteydessä on järjestetty ns. selkoarkiryhmiä, joissa on opetettu yhteiskuntaoppia luku- ja kirjoitustaidottomille tai muuten erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille. Selkoarkiopas on näin syntynyt arjen tarpeista. Näitä ovat esille tuoneet selkoarkiryhmäläiset ja kaupungin työntekijöiden pitkä kokemus vastaanottovaiheen työstä. Näiden tarpeiden ja pidettyjen ryhmien oppituntien pohjalta on käsikirjoitettu selkoarkiopas. Sen ja viestienvaihdon perusteella Markku Sipi on kuvittanut oppaan. Oppaan on painanut Kopijyvä. Selkoarkioppaassa on 10 kokonaisuutta. Samoista aiheista on myös opintokokonaisuudet, joilla ryhmiä on pidetty. Opintokokonaisuudet ja oppaan nettiversio tulevat sivulle Alkuvaiheen opastuksessa on satoja huomioitavia asioita, ja kaikkia ei ole voitu oppaaseen sisällyttää. Nämä kymmenen kokonaisuutta ovat Selkoarkioppaaseen päätyneet kokemuksen kautta. Oppaan kuvat on numeroitu. Lopussa on numeroiden mukainen sanasto. Sanasto on suahilin, ranskan, burman, persian, arabian ja venäjän kielellä. Selkoarkihanke on ollut opettava matka. Saman kuvan ja asian voi käsittää erilailla, ja kuitenkin kaikki ovat omalla tavallaan oikeassa. Kiitokset kaikille mukana kulkeneille! Pirjo Kainulainen Selkoarkihankkeen projektityöntekijä Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalvelut 3

4 1. MUUTTO 1.1. MAAiLMA 1.2. LeNtOKONe 1.3. SuOMi 1.4. KOtiMAA 4

5 1.5. PASSi 1.6. OLeSKeLuLuPA 5

6 2. SUOMI 2.1. SuOMi 6

7 2.2. KuNtA 2.3. KOtiKuNtA 2.4. OSOite 7

8 3. REKISTERÖINTI 3.1. MAiStrAAtti 8

9 3.2. HeNKiLötuNNuS 3.3. KeLAKOrtti 9

10 4. POSTI 4.1. KirJeKuOri 4.2. POStiMerKKi 10

11 4.3. LÄHteVÄ POSti 4.4. SAAPuVA POSti 4.5. POStit 11

12 5. ASUMINEN 5.1. MeteLi 5.2. SuiHKu 5.3. Kuu 5.4. HieKKALAAtiKKO 12

13 5.5. POrtAAt 5.6. JÄtteet 5.7. HeLLA 13

14 6. SOSIAALITURVA 6.1. televisio 6.2. VAAtteet 6.3. ruoka 6.4. PuHeLiN 14

15 6.5. SÄHKö 6.6. ASuMiNeN 6.7. LÄÄKe 6.8. PerHe 15

16 7. LASKUT JA MAKSUT 7.1. LASKu 7.2. eräpäivä 7.3. ViiVAKOOdi 16

17 7.2. Kuitti 17

18 8. HÄTÄ 8.1. HÄtÄNuMerO 8.2. ONNettOMuuS 18

19 8.3. tulipalo 8.4. MYrKYtYS 19

20 9. KOULU JA OPISKELU 9.1. KeLLO 9.2. LuOKKA 20

21 9.3. OPiSKeLuVÄLiNeet 9.4. KÄSi 9.5. Suu 21

22 10. ARKI KALeNteri LÄMPöMittAri KeLLO 22

23 10.4. bussikortti AiKAtAuLu 23

24 هرمزور حيصف یاه هژاو / SELKOARKISANASTO PERSIA لاقتنا و لقن / MUUTTO.1 ناهج / Maailma 1.1. اميپاوه / Lentokone 1.2. دنالنف / Suomi 1.3. نطو / Kotimaa 1.4. همانرذگ / Passi 1.5. تماقا هزاجا / Oleskelulupa 1.6. دنالنف / SUOMI 2. دنالنف / Suomi 2.1. تيالو شخب / Kunta 2.2. ینوکسم شخب / Kotikunta 2.3. سردآ / Osoite 2.4. لاوحا تبث / REKISTERÖINTI 3. لاوحا تبث هرادا / Maistraatti.3.1 یئاسانش هرامش / Henkilötunnus 3.2. یعامتجا یاه هميب تراک / Kelakortti.3.3 هناختسپ / POSTI 4. همان تکاپ / Kirjekuori 4.1. ربمت / Postimerkki 4.2. یلاسرا تسپ / posti 4.3. Lähtevä یتفايرد تسپ / posti 4.4. Saapuva یتسپ تالسارم / Postit 4.5. تنوکس / ASUMINEN 5. ادص و رس / Meteli.5.1 شود / Suihku 5.2. هام / Kuu 5.3. یزاب نش هبعج / Hiekkalaatikko.5.4 هلپ هار / Portaat 5.5. هلابز / Jätteet 5.6. یزپکاروخ قاجا / Hella

25 یعامتجا نيمأت / SOSIAALITURVA 6. نويزيولت / Televisio 6.1. کاشوپ / Vaatteet 6.2. اذغ / Ruoka 6.3. نفلت / Puhelin 6.4. قرب / Sähkö 6.5. تنوکس / Asuminen 6.6. وراد / Lääke 6.7. هداوناخ / Perhe 6.8. اهنآ تخادرپ و اهباسح تروص / MAKSUT.7 LASKUT JA باسح تروص / Lasku 7.1. تخادرپ تلهم نيرخآ / Eräpäivä.7.2 یرتويپماک دک / Viivakoodi 7.3. ديسر / Kuitti 7.4. تارارطضا / HÄTÄ 8. یرارطضا نفلت هرامش / Hätänumero.8.1 هثداح / Onnettomuus 8.2. قيرح / Tulipalo 8.3. تيمومسم / Myrkytys 8.4. شزومآ و هسردم / OPISKELU 9. KOULU JA تعاس / Kello 9.1. سالک / Luokka 9.2. ليصحت مزاول / Opiskeluvälineet 9.3. تسد / Käsi 9.4. ناهد / Suu 9.5. هرمزور / ARKI 10. ميوقت / Kalenteri جنس امد / Lämpömittari تعاس / Kello سوبوتا تراک / Bussikortti دمآ و تفر همانرب / Aikataulu

26 RANSKA VOCABULAIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE EN LANGUE SIMPLIFIÉE 1. MUUTTO / ÉMIGRATION, IMMIGRATION 1.1. Maailma / Le monde 1.2. Lentokone / Un avion 1.3. Suomi / La Finlande 1.4. Kotimaa / La patrie 1.5. Passi / Un passeport 1.6. Oleskelulupa / Un permis de séjour 2. SUOMI / LA FINLANDE 2.1. Suomi / La Finlande 2.2. Kunta / Une commune 2.3. Kotikunta / La commune de résidence 2.4. Osoite / Une adresse 3. REKISTERÖINTI / IMMATRICULATION 3.1. Maistraatti / Une mairie 3.2. Henkilötunnus / Le numéro d identification national 3.3 Kelakortti / Une carte de sécurité sociale 4. POSTI / LA POSTE 4.1. Kirjekuori / Une enveloppe 4.2 Postimerkki / Un timbre 4.3. Lähtevä posti / Le courrier en partance 4.4. Saapuva posti / Le courrier reçu / arrivé 4.5. Postit / Les bureaux de poste 5. ASUMINEN / HABITATION 5.1. Meteli / Le bruit 5.2. Suihku / Une douche 5.3. Kuu / La lune / un mois 5.4. Hiekkalaatikko / Un bac à sable 5.5. Portaat / Les escaliers 5.6. Jätteet / Les déchets / les ordures 5.7. Hella / Une cuisinière 26

27 6. SOSIAALITURVA / LA SÉCURITE SOCIALE 6.1. Televisio / Un poste de télévision 6.2. Vaatteet / Les vêtements 6.3. Ruoka / La nourriture 6.4. Puhelin / Le téléphone 6.5. Sähkö / L électricité 6.6. Asuminen / L habitation 6.7. Lääke / Un médicament 6.8. Perhe/ La famille 7. LASKUT JA MAKSUT / FACTURES ET FRAIS 7.1. Lasku / Une facture 7.2. Eräpäivä / Une date d échéance 7.3. Viivakoodi / Un code barre 7.4. Kuitti / Une quittance / un reçu / un récépissé / un ticket de caisse 8. HÄTÄ / URGENCE 8.1. Hätänumero / Le numéro d appel d urgence 8.2. Onnettomuus / Un accident 8.3. Tulipalo / Un incendie 8.4. Myrkytys / Une intoxication 9. KOULU JA OPISKELU / LA SCOLARITÉ ET LES ÉTUDES 9.1. Kello / Une horloge / l heure 9.2. Luokka / Une salle de classe 9.3. Opiskeluvälineet / Les fournitures scolaires 9.4. Käsi / Une main 9.5. Suu / La bouche 10. ARKI / LA VIE AU QUOTIDIEN Kalenteri / Un calendrier / un agenda Lämpömittari / Un thermomètre Kello / Une horloge / l heure Bussikortti / Une carte de bus Aikataulu / Les horaires 27

28 SELKOARKISANASTO / MANENO YA SELKOARKI SWAHILI MUUTTO / KUHAMA 1.1. Maailma / Dunia 1.2. Lentokone / Ndege 1.3. Suomi / Finland 1.4. Kotimaa / Nchi ya nyumbani 1.5. Passi / Pasipoti 1.6. Oleskelulupa / Viza 2. SUOMI / FINLAND 2.1. Suomi / Finland 2.2. Kunta / Manispaa 2.3. Kotikunta / Manispaa au mji unapoishi 2.4. Osoite / Anwani 3. REKISTERÖINTI / UANDIKISHAJI/ USAJILI 3.1. Maistraatti / Ofisi ya kujiandikisha 3.2. Henkilötunnus / Namba ya binafsi 3.3 Kelakortti / Kadi ya Kela 4. POSTI / POSTA 4.1. Kirjekuori / Bahasha 4.2. Postimerkki / Stempu 4.3. Lähtevä posti / Posta inavyo ondoka 4.4. Saapuva posti / Posta inavyo fika 4.5. Postit / Mabarua 5. ASUMINEN / KUISHI 5.1. Meteli / Kelele 5.2. Suihku / Kuoga 5.3. Kuu / Mwezi 5.4. Hiekkalaatikko / Sehemu pa kucheza na mchanga 5.5. Portaat / Ngazi 5.6. Jätteet / Takataka 5.7. Hella / Jiko 28

29 6. SOSIAALITURVA / HUDUMA ZA JAMII 6.1. Televisio / TV 6.2. Vaatteet / Nguo 6.3. Ruoka / Chakula 6.4. Puhelin / Simu 6.5. Sähkö / Umeme 6.6. Asuminen / Kuishi 6.7. Lääke / Dawa 6.8. Perhe / Familia 7. LASKUT JA MAKSUT / BILI NA MALIPO 7.1. Lasku / Bili 7.2. Eräpäivä / Tarehe mwisho wa kulipa 7.3. Viivakoodi / Alama ya kodi 7.4. Kuitti / Risiti 8. HÄTÄ / TAABU/ SHIDA 8.1. Hätänumero / Namba ya dharura 8.2. Onnettomuus / Ajali 8.3. Tulipalo / Moto 8.4. Myrkytys / Sumu 9. KOULU JA OPISKELU / SHULE NA MASOMO 9.1. Kello / Saa 9.2. Luokka / Darasa 9.3. Opiskeluvälineet / Vifaa vya masomo 9.4. Käsi / Mkono 9.5. Suu / Mdomo 10. ARKI / MAISHA YA KILA SIKU Kalenteri / Kalenda Lämpömittari / Kipimo cha ujoto Kello / Saa Bussikortti / Kadi ya basi Aikataulu / Ratiba 29

30 SELKOARKISANASTO &Sif;vif;vG,fulonfhaeUpOfoHk; \ &Sif;vif;vG,fulonfhaeUpOfoHk; Saapuva posti Saapuva vufch&&sdonfhpm posti vufch&&sdonfhpm 4.5. a0g[m&pum;vhk;rsm; 4.5. Postit Postit pmwdkufrsm; Myanmar(Burmese) a0g[m&pum;vhk;rsm; pmwdkufrsm; SELKOARKISANASTO &Sif;vif;vG,fulonfhaeUpOfoHk; a0g[m&pum;vhk;rsm; SELKOARKISANASTO SELKOARKISANASTO &Sif;vif;vG,fulonfhaeUpOfoHk; &Sif;vif;vG,fulonfhaeUpOfoHk; a0g[m&pum;vhk;rsm; a0g[m&pum;vhk;rsm; BURMA Lähtevä posti Lähtevä ay;ydkurnfhpm posti ay;ydkurnfhpm Saapuva Postit posti Saapuva Postit vufch&&sdonfhpm pmwdkufrsm; posti Myanmar(Burmese) vufch&&sdonfhpm pmwdkufrsm; Myanmar(Burmese) Postit ASUMINEN Postit ASUMINEN aexdkifjcif; pmwdkufrsm; aexdkifjcif; pmwdkufrsm; MUUTTO MUUTTO ajymif;vjjcif; ajymif;vjjcif; ASUMINEN ASUMINEN aexdkifjcif; aexdkifjcif; Maailma MUUTTO Maailma MUUTTO urçm ajymif;vjjcif; urçm ajymif;vjjcif; ASUMINEN Meteli Meteli ASUMINEN aexdkifjcif; qlnhoh aexdkifjcif; qlnhoh Lentokone Maailma Lentokone Maailma urçm av,mofysh urçm av,mofysh Suomi Suomi zifvefekdifih zifvefekdifih Lentokone Lentokone av,mofysh av,mofysh Suomi Kotimaa Suomi Kotimaa rdcifekdifih zifvefekdifih rdcifekdifih zifvefekdifih Meteli Kuu Meteli Kuu qlnhoh v qlnhoh v Suihku Hiekkalaatikko Suihku Hiekkalaatikko uav;i,frsm;upm;&ef a&yef; ^a&cskd;jcif; uav;i,frsm;upm;&ef a&yef; ^a&cskd;jcif; xm;onfhojuef xm;onfhojuef Kuu Kuu v v Passi Oleskelulupa Passi Oleskelulupa ekdifihul;vufrswf aexdkifcgifhygrpf ekdifihul;vufrswf aexdkifcgifhygrpf Hiekkalaatikko Hiekkalaatikko uav;i,frsm;upm;&ef uav;i,frsm;upm;&ef xm;onfhojuef xm;onfhojuef Portaat Jätteet Portaat Jätteet avscg;xpfrsm; tridufrsm; avscg;xpfrsm; tridufrsm; Jätteet Jätteet tridufrsm; tridufrsm; Hella Hella rd;zkd rd;zkd Hella SOSIAALITURVA Hella SOSIAALITURVA rd;zkd vlrizlvhka&; rd;zkd vlrizlvhka&; SOSIAALITURVA SOSIAALITURVA vlrizlvhka&; vlrizlvhka&; SOSIAALITURVA SOSIAALITURVA vlrizlvhka&; vlrizlvhka&; Televisio Televisio &kyfjrifohmum;puf &kyfjrifohmum;puf Vaatteet Vaatteet t0wftpm;rsm; t0wftpm;rsm; Puhelin Ruoka Ruoka Puhelin w,fvdzkef; tpm;tpm w,fvdzkef; tpm;tpm Ruoka Ruoka tpm;tpm tpm;tpm Sähkö Puhelin Puhelin Sähkö w,fvdzkef; vqyfppf w,fvdzkef; vqyfppf Myanmar(Burmese) Kotimaa Passi Kotimaa Passi rdcifekdifih ekdifihul;vufrswf rdcifekdifih ekdifihul;vufrswf Portaat Hiekkalaatikko Portaat Hiekkalaatikko uav;i,frsm;upm;&ef avscg;xpfrsm; uav;i,frsm;upm;&ef avscg;xpfrsm; xm;onfhojuef xm;onfhojuef Oleskelulupa Oleskelulupa aexdkifcgifhygrpf aexdkifcgifhygrpf Portaat Hella Portaat Hella avscg;xpfrsm; rd;zkd avscg;xpfrsm; rd;zkd SUOMI SUOMI zifvefekdifih zifvefekdifih SUOMI Suomi SUOMI Suomi zifvefekdifih zifvefekdifih Kunta Kunta jrdkue,f jrdkue,f Suomi Suomi zifvefekdifih zifvefekdifih Kotikunta Kotikunta vuf&sdaexdkifonfhjrdkue,f Televisio Televisio &kyfjrifohmum;puf &kyfjrifohmum;puf Kunta Kunta jrdkue,f jrdkue,f Osoite Osoite vdyfpm vdyfpm Kotikunta Kotikunta vuf&sdaexdkifonfhjrdkue,f Televisio Televisio &kyfjrifohmum;puf &kyfjrifohmum;puf Osoite Osoite vdyfpm vdyfpm REKISTERÖINTI REKISTERÖINTI pm&if;ogif;rswfyhkwifjcif; REKISTERÖINTI REKISTERÖINTI pm&if;ogif;rswfyhkwifjcif; Maistraatti Maistraatti rswfyhkwif&hk; rswfyhkwif&hk; Puhelin Puhelin w,fvdzkef; w,fvdzkef; Asuminen Sähkö Sähkö Asuminen vqyfppf aexdkifjcif; vqyfppf aexdkifjcif; Maistraatti Henkilötunnus Maistraatti Henkilötunnus rswfyhkwif&hk; udk,fydkifehygwf rswfyhkwif&hk; udk,fydkifehygwf Kelakortti Henkilötunnus Kelakortti Henkilötunnus udk,fydkifehygwf ujvmu'fjym; udk,fydkifehygwf ujvmu'fjym; Sähkö Sähkö vqyfppf vqyfppf Lääke Asuminen Asuminen Lääke aexdkifjcif; aq;0g; aexdkifjcif; aq;0g; 6.6. Asuminen Asuminen aexdkifjcif; aexdkifjcif; Perhe Lääke Lääke Perhe aq;0g; rdom;pk aq;0g; rdom;pk Kelakortti Kelakortti ujvmu'fjym; ujvmu'fjym; Lääke 6.8. Perhe Lääke aq;0g; Perhe rdom;pk aq;0g; rdom;pk POSTI POSTI pmwdkuf pmwdkuf Perhe Perhe rdom;pk rdom;pk POSTI Kirjekuori POSTI Kirjekuori pmwdkuf pmtdyf pmwdkuf pmtdyf Kirjekuori Postimerkki Kirjekuori Postimerkki whqdyfacgif; pmtdyf whqdyfacgif; pmtdyf Postimerkki Lähtevä posti Postimerkki Lähtevä whqdyfacgif; ay;ydkurnfhpm posti whqdyfacgif; ay;ydkurnfhpm Saapuva posti Saapuva vufch&&sdonfhpm posti vufch&&sdonfhpm Postit Postit pmwdkufrsm; pmwdkufrsm; Lähtevä Saapuva posti Lähtevä Saapuva vufch&&sdonfhpm ay;ydkurnfhpm posti vufch&&sdonfhpm ay;ydkurnfhpm Suihku Suihku a&yef; ^a&cskd;jcif; a&yef; ^a&cskd;jcif; Meteli Meteli qlnhoh qlnhoh Suihku Suihku a&yef; ^a&cskd;jcif; a&yef; ^a&cskd;jcif; Kuu Kuu v v Jätteet Jätteet tridufrsm; tridufrsm; Vaatteet Vaatteet t0wftpm;rsm; t0wftpm;rsm; Ruoka Vaatteet Ruoka Vaatteet t0wftpm;rsm; tpm;tpm t0wftpm;rsm; tpm;tpm ASUMINEN ASUMINEN aexdkifjcif; aexdkifjcif;

31 7. LASKUT JA MAKSUT ajypmrsm;esifhaigay;acsjcif; 7. LASKUT JA MAKSUT ajypmrsm;esifhaigay;acsjcif; 7.1. Lasku ajypm 7.1. Lasku ajypm 7.2. Eräpäivä aigacs&rnfhaemufqhk;&uf Eräpäivä Viivakoodi aigacs&rnfhaemufqhk;&uf aigacs&efjykvkyfxm;onfhbm;oaufw 7.4. Kuitti jzwfydkif; 7.3. Viivakoodi aigacs&efjykvkyfxm;onfhbm;oaufw 7.4. Kuitti jzwfydkif; 8. HÄTÄ ta&;ay: 8. HÄTÄ ta&;ay: 8.1. Hätänumero ta&;ay:ehygwf 8.2. Onnettomuus rawmfwqxdcdkufri 8.1. Hätänumero ta&;ay:ehygwf Onnettomuus Tulipalo rawmfwqxdcdkufri rd;avmifjcif; Tulipalo Myrkytys rd;avmifjcif; tqdyfoifhjcif; 8.4. Myrkytys tqdyfoifhjcif; 9. KOULU JA OPISKELU ausmif;esifhynma&; 9.1. Kello em&d 9. KOULU JA OPISKELU ausmif;esifhynma&; Kello Luokka em&d twef; 9.3. Opiskeluvälineet oifmum;&eftaxmuftulypönf;rsm; 9.2. Luokka twef; 9.4. Käsi vuf 9.3. Opiskeluvälineet oifmum;&eftaxmuftulypönf;rsm; Käsi Suu vuf yg;pyf 9.5. Suu yg;pyf 10. ARKI aeupoftohk;jykri 10. ARKI aeupoftohk;jykri Kalenteri jyu 'def Kalenteri Lämpömittari jyu 'def jy'g;wdkif Lämpömittari Kello jy'g;wdkif tcsdefem&d Bussikortti bwf(pf)um;u'fjym; Kello tcsdefem&d Aikataulu tcsdefz,m; Bussikortti bwf(pf)um;u'fjym; Aikataulu tcsdefz,m; 31

32 SELKOARKISANASTO \ SELKOARKISANASTO 1. MUUTTO 1.1. Maailma 1.2. Lentokone 1.3. Suomi 1.4. Kotimaa 1.5. Passi 1.6. Oleskelulupa 2. SUOMI 2.1. Suomi 2.2. Kunta 2.3. Kotikunta 2.4. Osoite 3. REKISTERÖINTI 3.1. Maistraatti 3.2. Henkilötunnus 3.3. Kelakortti 4. POSTI 4.1. Kirjekuori 4.2. Postimerkki 4.3. Lähtevä posti 4.4. Saapuva posti 4.5. Postit ARABIA مفردات و مصطلحات الحياة اليومية البسيطة مفردات و مصطلحات الحياة اليومية البسيطة الا نتقال و التغير العالم, الا رض, الدنيا طاي رة فنلندا أرض الوطن جواز السفر تصريح الا قامة فنلندا فنلندا بلدية, محلة بلدية أو محل الا قامة/السكن عنوان السكن التسجيل مكتب التسجيل المدني الرقم المدني الشخصي بطاقة مو سسة الضمان والرفاه الا جتماعية االوطنية البريد ظرف بريد طابع بريد بريد صادر/مرسل بريد وارد/مستقبل رساي ل بريدية 5. ASUMINEN 5.1.Meteli 5.2.Suihku 5.3.Kuu 5.4.Hiekkalaatikko 5.5.Portaat 5.6.Jätteet 5.7.Hella 6. SOSIAALITURVA Televisio 6.2.Vaatteet السكن/الا قامة ضوضا ء/إزعاج مكان الا ستحمام/الحمام القمر صندوق الرمل / مكان اللعب للا طفال الدرج النفايات/الزبالة الطباخ الكهرباي ي الضمان الا جتماعي التلفاز ملابس

33 5.3.Kuu 5.3.Kuu 5.4.Hiekkalaatikko 5.5.Portaat 5.5.Portaat 5.6.Jätteet 5.6.Jätteet 5.7.Hella 5.7.Hella القمر القمر صندوق صندوق الرمل / الرمل مكان / اللعب مكان اللعب للا طفال للا طفال الدرج الدرج النفايات/الزبالة النفايات/الزبالة الطباخ الطباخ الكهرباي ي الكهرباي ي SOSIAALITURVA التلفاز التلفاز 6.1.Televisio ملابس ملابس 6.2.Vaatteet 6.2.Vaatteet 6.3.Ruoka 6.3.Ruoka طعام/أآل طعام/أآل هاتف/تلفون هاتف/تلفون 6.4.Puhelin 6.4.Puhelin 6.5.Sähkö 6.5.Sähkö آهرباء آهرباء سكن سكن 6.6.Asuminen 6.7.Lääke 6.7.Lääke دوا ء/علاج دوا ء/علاج 6.8.Perhe 6.8.Perhe عاي لة/أسرة عاي لة/أسرة الضمان الضمان الا جتماعي الا جتماعي JA MAKSUT 7. LASKUT JA MAKSUT 7.1.Lasku 7.2.Eräpäivä di 7.3.Viivakoodi 7.4.Kuitti الفواتير و الا قساط فاتورة تاريخ نهاي ي للدفع الرمز المخطط/المقطع وصل دفع الفواتير و الا قساط فاتورة تاريخ نهاي ي للدفع الرمز المخطط/المقطع وصل دفع ero uus 8. HÄTÄ 8.1.Hätänumero 8.2.Onnettomuus 8.3.Tulipalo 8.4.Myrkytys طوارئ رقم الطوارئ حادث حريق تسمم طوارئ رقم الطوارئ حادث حريق تسمم JA OPISKELU 9. KOULU JA OPISKELU 9.1.Kello 9.2.Luokka välineet 9.3.Opiskeluvälineet 9.4.Käsi 9.5.Suu المدرسة و التعلم ساعة صف / فصل دراسي أدوات دراسية يد فم المدرسة و التعلم ساعة صف / فصل دراسي أدوات دراسية يد فم ri mittari rtti lu 10. ARKI Kalenteri Lämpömittari Kello Bussikortti Aikataulu يوميات / حياة يومية يوميات / حياة يومية رزنامة / تقويم سنوي مقياس درجات الحرارة ساعة بطاقة باص جدول أوقات/مواعيد رزنامة / تقويم سنوي مقياس درجات الحرارة ساعة بطاقة باص جدول أوقات/مواعيد 33

34 SELKOARKISANASTO VENÄJÄ 1. MUUTTO / ПЕРЕЕЗД 1.1. Maailma / Мир 1.2. Lentokone / Самолет 1.3. Suomi / Финляндия 1.4. Kotimaa / Родина 1.5. Passi / Паспорт 1.6. Oleskelulupa / Разрешение на пребывание 2. SUOMI / ФИНЛЯНДИЯ 2.1. Suomi / Финляндия 2.2. Kunta / Муниципалитет 2.3. Kotikunta / Муниципалитет жительства 2.4. Osoite / Адрес 3. REKISTERÖINTI / РЕГИСТРАЦИЯ 3.1. Maistraatti / Магистрат 3.2. Henkilötunnus / Личный код социального страхования 3.3 Kelakortti / Кела-карточка 4. POSTI / ПОЧТА 4.1. Kirjekuori / Конверт 4.2. Postimerkki / Почтовая марка 4.3. Lähtevä posti / Отправление почтовой корреспонденции 4.4. Saapuva posti / Получение почтовой корреспонденции 4.5. Postit / Почтовые отделения 5. ASUMINEN / ПРОЖИВАНИЕ 5.1. Meteli / Шум 5.2. Suihku / Душ 5.3. Kuu / Месяц 5.4. Hiekkalaatikko / Песочница 5.5. Portaat / Лестница 5.6. Jätteet / Отходы 5.7. Hella / Плита 34

35 6. SOSIAALITURVA / СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 6.1. Televisio / Телевизор 6.2. Vaatteet / Одежда 6.3. Ruoka / Питание 6.4. Puhelin / Телефон 6.5. Sähkö / Электричество 6.6. Asuminen / Проживание 6.7. Lääke / Лекарство 6.8. Perhe / Семья 7. LASKUT JA MAKSUT / СЧЕТА И ОПЛАТА 7.1. Lasku / Счета 7.2. Eräpäivä / Срок оплаты 7.3. Viivakoodi / Штрих-код 7.4. Kuitti / Чек 8. HÄTÄ / ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 8.1. Hätänumero / Телефон службы спасения 8.2. Onnettomuus / Несчастный случай 8.3. Tulipalo / Пожар 8.4. Myrkytys / Отравление 9. KOULU JA OPISKELU / ШКОЛА И УЧЕБА 9.1. Kello / Часы 9.2. Luokka / Класс 9.3. Opiskeluvälineet / Учебные принадлежности 9.4. Käsi / Рука 9.5. Suu / Рот 10. ARKI / БУДНИ Kalenteri / Календарь Lämpömittari / Градусник Kello / Часы Bussikortti / Автобусная карточка Aikataulu / Расписание 35

36 36

Valmis viestintämalli monikieliseen kuntatiedotukseen

Valmis viestintämalli monikieliseen kuntatiedotukseen Valmis viestintämalli monikieliseen kuntatiedotukseen Kuntamarkkinat 9.9.2015 Eija Kyllönen-Saarnio, päätoimittaja Helsingin kaupunki Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language Финляндия на твоём

Lisätiedot

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Minulla on paljon taitoja ja Minä osaan jo paljon asioita! Nuoruus on aikuisena olemisen harjoittelua. Itsenäistyminen tarkoittaa sellaisten taitojen kehittymistä, jotka

Lisätiedot

Infopankki.fi neuvonnan työkaluna

Infopankki.fi neuvonnan työkaluna Infopankki.fi neuvonnan työkaluna ALPO Oikeilla neuvoilla, oikeaan paikkaan 28.4.2014 Eija Kyllönen-Saarnio Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language Финляндия на твоём языке www.infopankki.fi

Lisätiedot

Moduuli 1. Opiskelijan kielipassi

Moduuli 1. Opiskelijan kielipassi Moduuli 1 Opiskelijan kielipassi Arviointi A1.3 - kaikki hyvin, hyvää työtä A1.2. - treenaa vielä A1.1 - tämä on alku, lisää treeniä! 0 - ei voi arvioida Ihminen ja lähipiiri: minä ja perhe. Ihminen ja

Lisätiedot

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Eija Kyllönen-Saarnio 28.1.2016 Viestintä turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja maahanmuuttajien kotouttamisesta -seminaari

Lisätiedot

Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa. Kari Kivinen

Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa. Kari Kivinen Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa Kari Kivinen 18.11.2016 FAKTAT Valtion koulu Suomen ja Ranskan välillä sopimus Vanhempainyhdistyksen ylläpitämä lastentarha

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Mistä löydän lomakkeen varten? Où se trouve le formulaire pour? Kysyt, mistä löydät lomakkeen Milloin [dokumenttisi] on myönnetty? Quand votre [document] a-t-il été délivré? Kysyt, milloin dokumentti

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Parlez-vous anglais? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Puhutteko _[kieltä]_? Parlez-vous

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Avun pyytäminen Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Parlez-vous

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Infopankin kävijäanalyysin tulokset

Infopankin kävijäanalyysin tulokset Infopankin kävijäanalyysin tulokset Yhteenveto 1.9.2016 Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language Финляндия на твоём языке www.infopankki.fi Tarkasteltava ajanjakso 1.5.2015-31.4.2016 Huomioitavaa:

Lisätiedot

Nuoren nimi: HETU: Lukkarilan työntekijä: Kunnan sosiaalitoimen edustaja:

Nuoren nimi: HETU: Lukkarilan työntekijä: Kunnan sosiaalitoimen edustaja: Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy Sopimus 18-21-vuotiaan nuoren jälkiseurannasta 1. Sopijaosapuolet Nuoren nimi: HETU: Lukkarilan työntekijä: Kunnan sosiaalitoimen edustaja: 2. Sopimuksen alkaminen

Lisätiedot

compte personnel compte commun livret jeune compte en devise étrangère compte professionnel compte pour les étudiants Y a-t-il des frais mensuels pour

compte personnel compte commun livret jeune compte en devise étrangère compte professionnel compte pour les étudiants Y a-t-il des frais mensuels pour - Yleistä Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission? Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja Quels sont les frais si je retire de l'argent

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

ITINERAIRE FINLANDE 2010 CNDB FORMATION ET NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE

ITINERAIRE FINLANDE 2010 CNDB FORMATION ET NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE ITINERAIRE FINLANDE 2010 PROGRAMME VERSION A 04-03-2010 MERCREDI 26 MAI PARIS 15H25 Départ de l aéroport de Roissy HELSINKI 19h15 Arrivée à l aéroport d Helsinki 20h15 Départ de l aéroport d Helsinki 21h05

Lisätiedot

Juuret ja Siivet Kainuussa

Juuret ja Siivet Kainuussa Juuret ja Siivet Kainuussa Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa 2008-2012 Kainuun Nuotta ry 19.-20.5.2011 Anneli Vatula Kansainvälistyvä Kainuu Kuva: Vuokko Moilanen 2010 Toimintaympäristö

Lisätiedot

ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE. Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5.

ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE. Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5. ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5.2014 ALPO-rekisterin käyttäjät 2011 yhteensä 10 hanketta (ALIPI,

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

Yritys täyttää 1. Yrityksen nimi 2. Katuosoite, postinumero, paikkakunta

Yritys täyttää 1. Yrityksen nimi 2. Katuosoite, postinumero, paikkakunta N:o 64 607 LIITE ASETUKSEN (EY) N:o 561/2006 TAI AETR-SOPIMUKSEN MUKAINEN TODISTUS TOIMINNASTA APPENDIX 3 OF THE ANNEX TO THE AETR ATTESTATION OF ACTIVITIES * / (REGULATION (EC) 561/2006 OR THE AETR **

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer 0 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 0 - Safety of Services - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Työnteon monet muodot, kommentti. Jouko Nätti Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Työnteon monet muodot, kommentti. Jouko Nätti Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Työnteon monet muodot, kommentti Jouko Nätti Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Sisällys Työ elämän kokonaisuudessa Työsuhteiden ajalliset muutokset Työn laatu osa- ja määräaikaistyössä

Lisätiedot

International Staff Services - TAVOITTEENA ULKOMAINEN TYÖNTEKIJÄ SUJUVASTI TYÖN PARIIN

International Staff Services - TAVOITTEENA ULKOMAINEN TYÖNTEKIJÄ SUJUVASTI TYÖN PARIIN International Staff Services - TAVOITTEENA ULKOMAINEN TYÖNTEKIJÄ SUJUVASTI TYÖN PARIIN Tiina Kosunen www.helsinki.fi/intstaff/ Int-staff@helsinki.fi 19.5.2009 Tarjolla tänään KV-henkilöstöhallinto Helsingin

Lisätiedot

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO Opiskelu ulkomailla Maailmalle! 15.11.2016 Linda Tuominen, CIMO Opiskelu Työharjoittelu Nuorisotoiminta Vaihtoehtoja kansainvälistymiseen Tutkintoopiskelu Ammatillinen koulutus Vapaaehtoistyö Vaihtoopiskelu

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Je suis perdu. Et tiedä missä olet. Je suis perdu. Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Où puis-je trouver?

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa Ylöjärven kaupunki Vammaispalvelu Kuruntie 10 33470 Ylöjärvi p. 03 565 30 000 Kuljetuspalveluhakemus Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten Pvm 1 HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (Alleviivatkaa kutsumanimi)

Lisätiedot

Suomen uusi perustuslaki tuli voimaan Perustuslaki on tärkeä laki. Perustuslaki kertoo, mitä ihmiset saavat Suomessa tehdä.

Suomen uusi perustuslaki tuli voimaan Perustuslaki on tärkeä laki. Perustuslaki kertoo, mitä ihmiset saavat Suomessa tehdä. KANSALAISEN OIKEUDET (opettajan tukiaineisto) Suomen uusi perustuslaki tuli voimaan 1.3.2000. Perustuslaki on tärkeä laki. Perustuslaki kertoo, mitä ihmiset saavat Suomessa tehdä. Suomessa asuvat ulkomaalaiset

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

Maailmalle lähtijän muistilista

Maailmalle lähtijän muistilista Maailmalle lähtijän muistilista Ulkomaille lähtöön tarvitaan rohkeutta ja sisukkuutta. Arki rullaa ulkomailla helpommin, kun lähtöä suunnittelee jo ennakkoon. Muistilista auttaa ulkomaille opiskelemaan

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais - Bases Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Demander de l'aide Parlez-vous anglais? Demander si une personne parle anglais Voisitko auttaa minua? Puhutko englantia? Parlez-vous _[langue]_? Demander si

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Kriisityön organisointi opiskelijoita koskettavissa suuronnettomuuksissa

Kriisityön organisointi opiskelijoita koskettavissa suuronnettomuuksissa Tiede- ja taidekorkeakoulujen opiskelijoita koskeviin suuronnettomuus- ja poikkeustilanteisiin varautuminen 18.11.2011 Kriisityön organisointi opiskelijoita koskettavissa suuronnettomuuksissa Salli Saari

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Kotostartti. Kiintiöpakolaiset. Tavoite: antaa perustietoja ja taitoja Suomesta ja tutustuttaa suomen kieleen

Kotostartti. Kiintiöpakolaiset. Tavoite: antaa perustietoja ja taitoja Suomesta ja tutustuttaa suomen kieleen 2009-2013 Kotostartti Kiintiöpakolaiset Tavoite: antaa perustietoja ja taitoja Suomesta ja tutustuttaa suomen kieleen Mahdollistaa nopean ja tehokkaan kotoutumisprosessin aloituksen Kotostartti Materiaali:

Lisätiedot

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein.

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein. 1 EU-kansalaisen tulo Vantaalle SYKSY 2013 EU maita ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,

Lisätiedot

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN Sofian vastaanottokoti LIITE 1: Tulotietolomake 1 Päivämäärä Keskusteluissa läsnä LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA LAPSEN PERHE Lapsen vanhemmat Sisarukset Isovanhemmat Muita

Lisätiedot

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää.

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. 2. NUMERO (EI 1) + PARTITIIVI o Minulla on kaksi autoa. o Kadulla seisoo

Lisätiedot

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Luetaan yhdessä verkoston seminaari 17.11.2012, hankevastaava Kotoutumiskoulutuksen kolme polkua 1. Työmarkkinoille suuntaavat ja

Lisätiedot

Pietarin omatoimimatkat junalla

Pietarin omatoimimatkat junalla Pietarin omatoimimatkat junalla Allegro-juna vie Kouvolasta Pietariin vain 2 tunnissa 20 minuutissa keskustasta keskustaan ja passi- ja tullimuodollisuudet hoituvat kätevästi junassa, omalla paikalla istuen.

Lisätiedot

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa?

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? VAIKO-projekti, Lapin ELY-keskus Mirva Petäjämaa MAKO-verkostojen kokoukset 12. - 13.9.2012 Strategian rakenneluonnos Esipuhe NYKYTILA *Lappi maahanmuuton

Lisätiedot

Uusi koti Pudasjärvellä

Uusi koti Pudasjärvellä Uusi koti Pudasjärvellä Pudasjärvi sininen ajatus - vihreä elämys 2 Sisällysluettelo Tervetuloa Pudasjärvelle!... 4 Tietoa elämästä Suomessa... 5 Suomeen muuttajan muistilista... 6 Kun muutat Suomeen...

Lisätiedot

ARMAS LAUNIS SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET

ARMAS LAUNIS SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET LUETTELO 133 ARMAS LAUNIS SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET Signum: Ms.Mus.Launis KANSALLISKIRJASTO KÄSIKIRJOITUSYKSIKKÖ Luettelo Armas Launiksen sävellyskokoelmasta Materiaali on lunastettu yliopiston kirjastoon

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Je suis perdu. Et tiedä missä olet. Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Où puis-je trouver? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu... des toilettes?...

Lisätiedot

ZA5886. Flash Eurobarometer 368 (The European Emergency Number 112, wave 6) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5886. Flash Eurobarometer 368 (The European Emergency Number 112, wave 6) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA886 Flash Eurobarometer 68 (The European Emergency Number, wave 6) Country Questionnaire Finland (Finnish) European Emergency Number - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI

Lisätiedot

Oppitunti 9 - osa 1. lihaa ja perunasose perunasose = perunamuusi perunasoseuttaja ja kolme perunaa perunamuusi ja kanaa (kanankoipi) kurpitsasose

Oppitunti 9 - osa 1. lihaa ja perunasose perunasose = perunamuusi perunasoseuttaja ja kolme perunaa perunamuusi ja kanaa (kanankoipi) kurpitsasose Oppitunti 9 - osa 1 numeroita ehjä - rikki sata kaksisataa kolmesataa neljäsataa tuhat kaksituhatta kolmetuhatta neljätuhatta kymmenentuhatta kaksikymmentätuhatta satatuhatta miljoona 1 lihaa ja perunasose

Lisätiedot

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu.

Jos vaatteesi syttyvät palamaan, heittäydy maahan tai lattialle ja kieri kunnes tuli sammuu. Lain mukaan joka kodissa täytyy olla palovaroitin. Tulipalo alkaa usein keittiöstä. Jos rasva syttyy palamaan, laita kansi päälle. Älä koskaan käytä vettä. Huolehdi palavasta kynttilästä. Älä tupakoi sängyllä

Lisätiedot

kaupungin tukiasunnot 07.10.2011

kaupungin tukiasunnot 07.10.2011 ASUNTOJA on kaikkiaan 270 kpl. Omistaja on Y-säätiö ja vuokranantajana asuntopalvelut Asunnot sijaitsevat eri puolilla Espoota, Espoonlahti: 103 asuntoa Espoon keskus ja Tapiola: 25 + 6 asuntoa Leppävaara

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Oulun yliopisto (tiedot 31.12. 2011)

Oulun yliopisto (tiedot 31.12. 2011) Oulun yliopisto (tiedot 31.12. 2011) Henkilökunta yhteensä 2800 henkilöä Opetus- ja tutkimushenkilökunta 1588 Hallintohenkilökunta 448 (17%), muu henkilökunta 657 Kansainvälinen henkilökunta yhteensä 305

Lisätiedot

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat KUN TARVITSET APUA Hätätilanne Kun tarvitset apua, soita hätäkeskuksen hätänumeroon 112. Kun soitat hätänumeroon, et tarvitse suuntanumeroa. Yleisestä puhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

Min demhewê sefer kem bo Îngilîstan_ê. Detanhewê: Haluatte / Demhewê: Haluan

Min demhewê sefer kem bo Îngilîstan_ê. Detanhewê: Haluatte / Demhewê: Haluan I ف ربوونی زمانی کوردی O [ BO KIWÊ? / LE KIWÊ? / LEKIWÊ ŘA ] / [ بۆ کوێ / له کوێ / له کوێ ڕا ] / [ (MINNE? / MIHIN) / MISSÄ / MISTÄ ] Le ç wiļatêk?: Missä maassa? FERHENGOK / فهرههنگۆک / SANASTO : Le kiwêy?

Lisätiedot

VIRANOMAISET, joiden palveluista maahanmuuttajan pitää tietää

VIRANOMAISET, joiden palveluista maahanmuuttajan pitää tietää VIRANOMAISET, joiden palveluista maahanmuuttajan pitää tietää Pikku-koto kurssi MAISTRAATTI Suomeen rekisteröinti Jos asut vakinaisesti (vähintään vuoden) Suomessa, sinun täytyy rekisteröidä itsesi Suomessa

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

TERVETULOA JYVÄSKYLÄÄN!

TERVETULOA JYVÄSKYLÄÄN! TERVETULOA JYVÄSKYLÄÄN! Viranomaispalvelut ja yhteystiedot uudelle maahanmuuttajalle Poliisi Maistraatti Kela Työvoimatoimisto Sosiaali- ja terveyspalvelut Verotoimisto Työsuojelupiiri Jyväskylä 2008 POLIISI

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

الخريف 2016 اللغة الفنلندية في يوفاسكوال

الخريف 2016 اللغة الفنلندية في يوفاسكوال الخريف 2016 هذا الدليل يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بدراسة اللغة الفنلندية في مدينة يوفاسكوال, بعض الدورات تتطلب دفع رسوم دراسية والبعض مجاني. ال يتضمن الدليل دورات اللغة المقدمة من قبل مكتب العمل. تم

Lisätiedot

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Uusavuttomuus - uusi ilmiö Jorma Lehtojuuri Wikipedia määrittelee uusavuttomuuden varsinkin nuorten aikuisten

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa. Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto

Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa. Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto Peruskoulu osana Eiran aikuislukiota Peruskoulu toimii yleissivistävässä ympäristössä.

Lisätiedot

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Valmistava opetus Oulussa Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Turvapaikanhakija Turvapaikanhakija= Turvapaikanhakija on henkilö, joka on kotimaassaan joutunut

Lisätiedot

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Maailma haltuun Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla Tutkintoon johtavaa opiskelua, jonka kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta 2. asteen ammatilliset opinnot Alempi

Lisätiedot

TURVATAIDOT PUHEEKSI

TURVATAIDOT PUHEEKSI TURVATAIDOT PUHEEKSI Haastattelulomake Tekijät: Neuvolan perhetyöntekijä Merja Häyrynen, kodinhoitaja Pirjo Wihinen, lastensuojelun perhetyöntekijät Päivi Hölttä- Vikki, Eija Luontama ja Piia Järvinen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU Vanhan Musiikin Viikolle 27.7.-2.8.09 Tiedusteluihin vastaavat diplomiurkuri Anne-Marie Grundstén, puh. 050 520 4798. Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh. (02) 677 4698;

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

SEUDULLINEN OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Omaishoidon tukea anotaan hoidettavan henkilön kotikunnalta. Kotkan kaupunki

SEUDULLINEN OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Omaishoidon tukea anotaan hoidettavan henkilön kotikunnalta. Kotkan kaupunki SEUDULLINEN OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Omaishoidon tukea anotaan hoidettavan henkilön kotikunnalta. Kotkan kaupunki Hakemus saapunut _ Diaarinumero: Hakee hoitopalkkiota hoitopalkkion korotusta HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke Hankkeen esittely Hankkeen sisältö Tavoitteet Prosessi muutoksen

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus saapunut: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti ( eläkeläinen) Koulutus Perhesuhteet avioliitossa asumuserossa/erillään

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0176(COD) 3. maaliskuuta 2004 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta

Lisätiedot

Alankomaat, Groningen. Selviytymisopas vaihtoon lähteville

Alankomaat, Groningen. Selviytymisopas vaihtoon lähteville Alankomaat, Groningen Selviytymisopas vaihtoon lähteville Topi Dahlström & Janne Väänänen (LVI4SN) 2007 Matkat Helpoiten pääsee lentämällä Amsterdamiin ja sieltä junalla (n.2h) Groningeniin. Halvimmalla

Lisätiedot

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities 1/2 Ilmoitus vastaanotettu / 20 Vast.ottaja Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities 1 Lapsen tiedot Suku- ja etunimet Last and First s Lähiosoite Street Address

Lisätiedot

Ulkomaille muutto ja kotikunta

Ulkomaille muutto ja kotikunta Ulkomaille muutto ja kotikunta Kelan kv-kesätilaisuus 26./27.8.2016 Torbjörn Sandell Sisältö Väestökirjahallinnon lyhyt esittely Kotikunnan määräytyminen Pääsääntö ja poikkeukset Maastamuutto ja maahanmuutto

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85

Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85 Kasvatus- ja opetuslautakunta 85 17.11.2014 Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola Maahanmuuttajapalvelut Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola 17.6.2014 Pakolaisen polku - UNHCR:n rooli UNHCR YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu. Vastaa pakolaisten

Lisätiedot

Postin tunnistuspalvelu. Palvelun toimintamallin kuvaus. Tunnistuspalvelu 1 (8) Työohjeistus Myyntipisteet

Postin tunnistuspalvelu. Palvelun toimintamallin kuvaus. Tunnistuspalvelu 1 (8) Työohjeistus Myyntipisteet Tunnistuspalvelu 1 (8) Myyntipisteet Postin tunnistuspalvelu Tunnistuspalvelussa Posti tunnistaa Postin yritys/yhteisöasiakkaan puolesta ja lukuun tämän asiakkaita sovituista henkilöllisyyttä ilmentävistä

Lisätiedot

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt Asukas Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty Ammatti Äidinkieli Omalääkäri Yhteyshenkilöt Nimi Nimi Osoite Osoite Puhelin (koti) Puhelin (koti) Yhteys Yhteys Tietojen luovutus Omainen tai henkilö,

Lisätiedot

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais - Bases Can you help me, please? Demander de l'aide Do you speak English? Demander si une personne parle Voisitko auttaa minua? Puhutko englantia? Do you speak _[language]_? Demander si une personne parle

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Ilmoitus

Lisätiedot

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ylitarkastaja Tiina Pesonen SM/MMO/Kotouttamisyksikkö Oulu 18.3.2010 18.3.2010 Kotouttamislain kokonaisuudistus - soveltamisala Soveltamisala koskisi kaikkia

Lisätiedot

Asumisen opas Turvallista ja ohjattua arkea ympäri vuorokauden Punaportin toimipaikka

Asumisen opas Turvallista ja ohjattua arkea ympäri vuorokauden Punaportin toimipaikka Asumisen opas Turvallista ja ohjattua arkea ympäri vuorokauden Punaportin toimipaikka Kiipulan ammattiopisto Ammattiopisto Punaportti Tervetuloa asumaan Kiipulan ammattiopiston Punaportin toimipaikkaan

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. TerveysInfo Arjen aapinen Julkaisu muistuttaa yksinkertaisista keinoista, joilla jokainen voi huolehtia mielensä hyvinvoinnista ja jaksamisestaan. 2005 maksuton, 17,6 x 17,6 cm : 24 s. :piirr. : 2 vär.

Lisätiedot