1. MUUTTO SUOMI REKISTERÖINTI POSTI ASUMINEN SOSIAALITURVA LASKUT JA MAKSUT 16 17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. MUUTTO 4 5 2. SUOMI 6 7 3. REKISTERÖINTI 8 9 4. POSTI 10 11 5. ASUMINEN 12 13 6. SOSIAALITURVA 14 15 7. LASKUT JA MAKSUT 16 17"

Transkriptio

1 SELKOARKIOPAS

2 SELKOARKIOPAS SISÄLTÖ: 1. MUUTTO SUOMI REKISTERÖINTI POSTI ASUMINEN SOSIAALITURVA LASKUT JA MAKSUT HÄTÄTILANTEET KOULU JA OPISKELU ARKI

3 SELKOARKIOPAS Selkoarki on Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalveluiden hanke ajalla 7/10 12/11. Se on osa valtakunnallista Sisäasiainministeriön hallinnoimaa HAAPA -hanketta, jonka tarkoituksena on ollut edistää haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittumista. Jyväskylässä kiintiöpakolaisia on vastaanotettu vuodesta Haapahankkeen kautta vastaanottovaiheen työtä erityisryhmille on voitu kehittää. Selkoarkihankkeen yhteydessä on järjestetty ns. selkoarkiryhmiä, joissa on opetettu yhteiskuntaoppia luku- ja kirjoitustaidottomille tai muuten erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille. Selkoarkiopas on näin syntynyt arjen tarpeista. Näitä ovat esille tuoneet selkoarkiryhmäläiset ja kaupungin työntekijöiden pitkä kokemus vastaanottovaiheen työstä. Näiden tarpeiden ja pidettyjen ryhmien oppituntien pohjalta on käsikirjoitettu selkoarkiopas. Sen ja viestienvaihdon perusteella Markku Sipi on kuvittanut oppaan. Oppaan on painanut Kopijyvä. Selkoarkioppaassa on 10 kokonaisuutta. Samoista aiheista on myös opintokokonaisuudet, joilla ryhmiä on pidetty. Opintokokonaisuudet ja oppaan nettiversio tulevat sivulle Alkuvaiheen opastuksessa on satoja huomioitavia asioita, ja kaikkia ei ole voitu oppaaseen sisällyttää. Nämä kymmenen kokonaisuutta ovat Selkoarkioppaaseen päätyneet kokemuksen kautta. Oppaan kuvat on numeroitu. Lopussa on numeroiden mukainen sanasto. Sanasto on suahilin, ranskan, burman, persian, arabian ja venäjän kielellä. Selkoarkihanke on ollut opettava matka. Saman kuvan ja asian voi käsittää erilailla, ja kuitenkin kaikki ovat omalla tavallaan oikeassa. Kiitokset kaikille mukana kulkeneille! Pirjo Kainulainen Selkoarkihankkeen projektityöntekijä Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalvelut 3

4 1. MUUTTO 1.1. MAAiLMA 1.2. LeNtOKONe 1.3. SuOMi 1.4. KOtiMAA 4

5 1.5. PASSi 1.6. OLeSKeLuLuPA 5

6 2. SUOMI 2.1. SuOMi 6

7 2.2. KuNtA 2.3. KOtiKuNtA 2.4. OSOite 7

8 3. REKISTERÖINTI 3.1. MAiStrAAtti 8

9 3.2. HeNKiLötuNNuS 3.3. KeLAKOrtti 9

10 4. POSTI 4.1. KirJeKuOri 4.2. POStiMerKKi 10

11 4.3. LÄHteVÄ POSti 4.4. SAAPuVA POSti 4.5. POStit 11

12 5. ASUMINEN 5.1. MeteLi 5.2. SuiHKu 5.3. Kuu 5.4. HieKKALAAtiKKO 12

13 5.5. POrtAAt 5.6. JÄtteet 5.7. HeLLA 13

14 6. SOSIAALITURVA 6.1. televisio 6.2. VAAtteet 6.3. ruoka 6.4. PuHeLiN 14

15 6.5. SÄHKö 6.6. ASuMiNeN 6.7. LÄÄKe 6.8. PerHe 15

16 7. LASKUT JA MAKSUT 7.1. LASKu 7.2. eräpäivä 7.3. ViiVAKOOdi 16

17 7.2. Kuitti 17

18 8. HÄTÄ 8.1. HÄtÄNuMerO 8.2. ONNettOMuuS 18

19 8.3. tulipalo 8.4. MYrKYtYS 19

20 9. KOULU JA OPISKELU 9.1. KeLLO 9.2. LuOKKA 20

21 9.3. OPiSKeLuVÄLiNeet 9.4. KÄSi 9.5. Suu 21

22 10. ARKI KALeNteri LÄMPöMittAri KeLLO 22

23 10.4. bussikortti AiKAtAuLu 23

24 هرمزور حيصف یاه هژاو / SELKOARKISANASTO PERSIA لاقتنا و لقن / MUUTTO.1 ناهج / Maailma 1.1. اميپاوه / Lentokone 1.2. دنالنف / Suomi 1.3. نطو / Kotimaa 1.4. همانرذگ / Passi 1.5. تماقا هزاجا / Oleskelulupa 1.6. دنالنف / SUOMI 2. دنالنف / Suomi 2.1. تيالو شخب / Kunta 2.2. ینوکسم شخب / Kotikunta 2.3. سردآ / Osoite 2.4. لاوحا تبث / REKISTERÖINTI 3. لاوحا تبث هرادا / Maistraatti.3.1 یئاسانش هرامش / Henkilötunnus 3.2. یعامتجا یاه هميب تراک / Kelakortti.3.3 هناختسپ / POSTI 4. همان تکاپ / Kirjekuori 4.1. ربمت / Postimerkki 4.2. یلاسرا تسپ / posti 4.3. Lähtevä یتفايرد تسپ / posti 4.4. Saapuva یتسپ تالسارم / Postit 4.5. تنوکس / ASUMINEN 5. ادص و رس / Meteli.5.1 شود / Suihku 5.2. هام / Kuu 5.3. یزاب نش هبعج / Hiekkalaatikko.5.4 هلپ هار / Portaat 5.5. هلابز / Jätteet 5.6. یزپکاروخ قاجا / Hella

25 یعامتجا نيمأت / SOSIAALITURVA 6. نويزيولت / Televisio 6.1. کاشوپ / Vaatteet 6.2. اذغ / Ruoka 6.3. نفلت / Puhelin 6.4. قرب / Sähkö 6.5. تنوکس / Asuminen 6.6. وراد / Lääke 6.7. هداوناخ / Perhe 6.8. اهنآ تخادرپ و اهباسح تروص / MAKSUT.7 LASKUT JA باسح تروص / Lasku 7.1. تخادرپ تلهم نيرخآ / Eräpäivä.7.2 یرتويپماک دک / Viivakoodi 7.3. ديسر / Kuitti 7.4. تارارطضا / HÄTÄ 8. یرارطضا نفلت هرامش / Hätänumero.8.1 هثداح / Onnettomuus 8.2. قيرح / Tulipalo 8.3. تيمومسم / Myrkytys 8.4. شزومآ و هسردم / OPISKELU 9. KOULU JA تعاس / Kello 9.1. سالک / Luokka 9.2. ليصحت مزاول / Opiskeluvälineet 9.3. تسد / Käsi 9.4. ناهد / Suu 9.5. هرمزور / ARKI 10. ميوقت / Kalenteri جنس امد / Lämpömittari تعاس / Kello سوبوتا تراک / Bussikortti دمآ و تفر همانرب / Aikataulu

26 RANSKA VOCABULAIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE EN LANGUE SIMPLIFIÉE 1. MUUTTO / ÉMIGRATION, IMMIGRATION 1.1. Maailma / Le monde 1.2. Lentokone / Un avion 1.3. Suomi / La Finlande 1.4. Kotimaa / La patrie 1.5. Passi / Un passeport 1.6. Oleskelulupa / Un permis de séjour 2. SUOMI / LA FINLANDE 2.1. Suomi / La Finlande 2.2. Kunta / Une commune 2.3. Kotikunta / La commune de résidence 2.4. Osoite / Une adresse 3. REKISTERÖINTI / IMMATRICULATION 3.1. Maistraatti / Une mairie 3.2. Henkilötunnus / Le numéro d identification national 3.3 Kelakortti / Une carte de sécurité sociale 4. POSTI / LA POSTE 4.1. Kirjekuori / Une enveloppe 4.2 Postimerkki / Un timbre 4.3. Lähtevä posti / Le courrier en partance 4.4. Saapuva posti / Le courrier reçu / arrivé 4.5. Postit / Les bureaux de poste 5. ASUMINEN / HABITATION 5.1. Meteli / Le bruit 5.2. Suihku / Une douche 5.3. Kuu / La lune / un mois 5.4. Hiekkalaatikko / Un bac à sable 5.5. Portaat / Les escaliers 5.6. Jätteet / Les déchets / les ordures 5.7. Hella / Une cuisinière 26

27 6. SOSIAALITURVA / LA SÉCURITE SOCIALE 6.1. Televisio / Un poste de télévision 6.2. Vaatteet / Les vêtements 6.3. Ruoka / La nourriture 6.4. Puhelin / Le téléphone 6.5. Sähkö / L électricité 6.6. Asuminen / L habitation 6.7. Lääke / Un médicament 6.8. Perhe/ La famille 7. LASKUT JA MAKSUT / FACTURES ET FRAIS 7.1. Lasku / Une facture 7.2. Eräpäivä / Une date d échéance 7.3. Viivakoodi / Un code barre 7.4. Kuitti / Une quittance / un reçu / un récépissé / un ticket de caisse 8. HÄTÄ / URGENCE 8.1. Hätänumero / Le numéro d appel d urgence 8.2. Onnettomuus / Un accident 8.3. Tulipalo / Un incendie 8.4. Myrkytys / Une intoxication 9. KOULU JA OPISKELU / LA SCOLARITÉ ET LES ÉTUDES 9.1. Kello / Une horloge / l heure 9.2. Luokka / Une salle de classe 9.3. Opiskeluvälineet / Les fournitures scolaires 9.4. Käsi / Une main 9.5. Suu / La bouche 10. ARKI / LA VIE AU QUOTIDIEN Kalenteri / Un calendrier / un agenda Lämpömittari / Un thermomètre Kello / Une horloge / l heure Bussikortti / Une carte de bus Aikataulu / Les horaires 27

28 SELKOARKISANASTO / MANENO YA SELKOARKI SWAHILI MUUTTO / KUHAMA 1.1. Maailma / Dunia 1.2. Lentokone / Ndege 1.3. Suomi / Finland 1.4. Kotimaa / Nchi ya nyumbani 1.5. Passi / Pasipoti 1.6. Oleskelulupa / Viza 2. SUOMI / FINLAND 2.1. Suomi / Finland 2.2. Kunta / Manispaa 2.3. Kotikunta / Manispaa au mji unapoishi 2.4. Osoite / Anwani 3. REKISTERÖINTI / UANDIKISHAJI/ USAJILI 3.1. Maistraatti / Ofisi ya kujiandikisha 3.2. Henkilötunnus / Namba ya binafsi 3.3 Kelakortti / Kadi ya Kela 4. POSTI / POSTA 4.1. Kirjekuori / Bahasha 4.2. Postimerkki / Stempu 4.3. Lähtevä posti / Posta inavyo ondoka 4.4. Saapuva posti / Posta inavyo fika 4.5. Postit / Mabarua 5. ASUMINEN / KUISHI 5.1. Meteli / Kelele 5.2. Suihku / Kuoga 5.3. Kuu / Mwezi 5.4. Hiekkalaatikko / Sehemu pa kucheza na mchanga 5.5. Portaat / Ngazi 5.6. Jätteet / Takataka 5.7. Hella / Jiko 28

29 6. SOSIAALITURVA / HUDUMA ZA JAMII 6.1. Televisio / TV 6.2. Vaatteet / Nguo 6.3. Ruoka / Chakula 6.4. Puhelin / Simu 6.5. Sähkö / Umeme 6.6. Asuminen / Kuishi 6.7. Lääke / Dawa 6.8. Perhe / Familia 7. LASKUT JA MAKSUT / BILI NA MALIPO 7.1. Lasku / Bili 7.2. Eräpäivä / Tarehe mwisho wa kulipa 7.3. Viivakoodi / Alama ya kodi 7.4. Kuitti / Risiti 8. HÄTÄ / TAABU/ SHIDA 8.1. Hätänumero / Namba ya dharura 8.2. Onnettomuus / Ajali 8.3. Tulipalo / Moto 8.4. Myrkytys / Sumu 9. KOULU JA OPISKELU / SHULE NA MASOMO 9.1. Kello / Saa 9.2. Luokka / Darasa 9.3. Opiskeluvälineet / Vifaa vya masomo 9.4. Käsi / Mkono 9.5. Suu / Mdomo 10. ARKI / MAISHA YA KILA SIKU Kalenteri / Kalenda Lämpömittari / Kipimo cha ujoto Kello / Saa Bussikortti / Kadi ya basi Aikataulu / Ratiba 29

30 SELKOARKISANASTO &Sif;vif;vG,fulonfhaeUpOfoHk; \ &Sif;vif;vG,fulonfhaeUpOfoHk; Saapuva posti Saapuva vufch&&sdonfhpm posti vufch&&sdonfhpm 4.5. a0g[m&pum;vhk;rsm; 4.5. Postit Postit pmwdkufrsm; Myanmar(Burmese) a0g[m&pum;vhk;rsm; pmwdkufrsm; SELKOARKISANASTO &Sif;vif;vG,fulonfhaeUpOfoHk; a0g[m&pum;vhk;rsm; SELKOARKISANASTO SELKOARKISANASTO &Sif;vif;vG,fulonfhaeUpOfoHk; &Sif;vif;vG,fulonfhaeUpOfoHk; a0g[m&pum;vhk;rsm; a0g[m&pum;vhk;rsm; BURMA Lähtevä posti Lähtevä ay;ydkurnfhpm posti ay;ydkurnfhpm Saapuva Postit posti Saapuva Postit vufch&&sdonfhpm pmwdkufrsm; posti Myanmar(Burmese) vufch&&sdonfhpm pmwdkufrsm; Myanmar(Burmese) Postit ASUMINEN Postit ASUMINEN aexdkifjcif; pmwdkufrsm; aexdkifjcif; pmwdkufrsm; MUUTTO MUUTTO ajymif;vjjcif; ajymif;vjjcif; ASUMINEN ASUMINEN aexdkifjcif; aexdkifjcif; Maailma MUUTTO Maailma MUUTTO urçm ajymif;vjjcif; urçm ajymif;vjjcif; ASUMINEN Meteli Meteli ASUMINEN aexdkifjcif; qlnhoh aexdkifjcif; qlnhoh Lentokone Maailma Lentokone Maailma urçm av,mofysh urçm av,mofysh Suomi Suomi zifvefekdifih zifvefekdifih Lentokone Lentokone av,mofysh av,mofysh Suomi Kotimaa Suomi Kotimaa rdcifekdifih zifvefekdifih rdcifekdifih zifvefekdifih Meteli Kuu Meteli Kuu qlnhoh v qlnhoh v Suihku Hiekkalaatikko Suihku Hiekkalaatikko uav;i,frsm;upm;&ef a&yef; ^a&cskd;jcif; uav;i,frsm;upm;&ef a&yef; ^a&cskd;jcif; xm;onfhojuef xm;onfhojuef Kuu Kuu v v Passi Oleskelulupa Passi Oleskelulupa ekdifihul;vufrswf aexdkifcgifhygrpf ekdifihul;vufrswf aexdkifcgifhygrpf Hiekkalaatikko Hiekkalaatikko uav;i,frsm;upm;&ef uav;i,frsm;upm;&ef xm;onfhojuef xm;onfhojuef Portaat Jätteet Portaat Jätteet avscg;xpfrsm; tridufrsm; avscg;xpfrsm; tridufrsm; Jätteet Jätteet tridufrsm; tridufrsm; Hella Hella rd;zkd rd;zkd Hella SOSIAALITURVA Hella SOSIAALITURVA rd;zkd vlrizlvhka&; rd;zkd vlrizlvhka&; SOSIAALITURVA SOSIAALITURVA vlrizlvhka&; vlrizlvhka&; SOSIAALITURVA SOSIAALITURVA vlrizlvhka&; vlrizlvhka&; Televisio Televisio &kyfjrifohmum;puf &kyfjrifohmum;puf Vaatteet Vaatteet t0wftpm;rsm; t0wftpm;rsm; Puhelin Ruoka Ruoka Puhelin w,fvdzkef; tpm;tpm w,fvdzkef; tpm;tpm Ruoka Ruoka tpm;tpm tpm;tpm Sähkö Puhelin Puhelin Sähkö w,fvdzkef; vqyfppf w,fvdzkef; vqyfppf Myanmar(Burmese) Kotimaa Passi Kotimaa Passi rdcifekdifih ekdifihul;vufrswf rdcifekdifih ekdifihul;vufrswf Portaat Hiekkalaatikko Portaat Hiekkalaatikko uav;i,frsm;upm;&ef avscg;xpfrsm; uav;i,frsm;upm;&ef avscg;xpfrsm; xm;onfhojuef xm;onfhojuef Oleskelulupa Oleskelulupa aexdkifcgifhygrpf aexdkifcgifhygrpf Portaat Hella Portaat Hella avscg;xpfrsm; rd;zkd avscg;xpfrsm; rd;zkd SUOMI SUOMI zifvefekdifih zifvefekdifih SUOMI Suomi SUOMI Suomi zifvefekdifih zifvefekdifih Kunta Kunta jrdkue,f jrdkue,f Suomi Suomi zifvefekdifih zifvefekdifih Kotikunta Kotikunta vuf&sdaexdkifonfhjrdkue,f Televisio Televisio &kyfjrifohmum;puf &kyfjrifohmum;puf Kunta Kunta jrdkue,f jrdkue,f Osoite Osoite vdyfpm vdyfpm Kotikunta Kotikunta vuf&sdaexdkifonfhjrdkue,f Televisio Televisio &kyfjrifohmum;puf &kyfjrifohmum;puf Osoite Osoite vdyfpm vdyfpm REKISTERÖINTI REKISTERÖINTI pm&if;ogif;rswfyhkwifjcif; REKISTERÖINTI REKISTERÖINTI pm&if;ogif;rswfyhkwifjcif; Maistraatti Maistraatti rswfyhkwif&hk; rswfyhkwif&hk; Puhelin Puhelin w,fvdzkef; w,fvdzkef; Asuminen Sähkö Sähkö Asuminen vqyfppf aexdkifjcif; vqyfppf aexdkifjcif; Maistraatti Henkilötunnus Maistraatti Henkilötunnus rswfyhkwif&hk; udk,fydkifehygwf rswfyhkwif&hk; udk,fydkifehygwf Kelakortti Henkilötunnus Kelakortti Henkilötunnus udk,fydkifehygwf ujvmu'fjym; udk,fydkifehygwf ujvmu'fjym; Sähkö Sähkö vqyfppf vqyfppf Lääke Asuminen Asuminen Lääke aexdkifjcif; aq;0g; aexdkifjcif; aq;0g; 6.6. Asuminen Asuminen aexdkifjcif; aexdkifjcif; Perhe Lääke Lääke Perhe aq;0g; rdom;pk aq;0g; rdom;pk Kelakortti Kelakortti ujvmu'fjym; ujvmu'fjym; Lääke 6.8. Perhe Lääke aq;0g; Perhe rdom;pk aq;0g; rdom;pk POSTI POSTI pmwdkuf pmwdkuf Perhe Perhe rdom;pk rdom;pk POSTI Kirjekuori POSTI Kirjekuori pmwdkuf pmtdyf pmwdkuf pmtdyf Kirjekuori Postimerkki Kirjekuori Postimerkki whqdyfacgif; pmtdyf whqdyfacgif; pmtdyf Postimerkki Lähtevä posti Postimerkki Lähtevä whqdyfacgif; ay;ydkurnfhpm posti whqdyfacgif; ay;ydkurnfhpm Saapuva posti Saapuva vufch&&sdonfhpm posti vufch&&sdonfhpm Postit Postit pmwdkufrsm; pmwdkufrsm; Lähtevä Saapuva posti Lähtevä Saapuva vufch&&sdonfhpm ay;ydkurnfhpm posti vufch&&sdonfhpm ay;ydkurnfhpm Suihku Suihku a&yef; ^a&cskd;jcif; a&yef; ^a&cskd;jcif; Meteli Meteli qlnhoh qlnhoh Suihku Suihku a&yef; ^a&cskd;jcif; a&yef; ^a&cskd;jcif; Kuu Kuu v v Jätteet Jätteet tridufrsm; tridufrsm; Vaatteet Vaatteet t0wftpm;rsm; t0wftpm;rsm; Ruoka Vaatteet Ruoka Vaatteet t0wftpm;rsm; tpm;tpm t0wftpm;rsm; tpm;tpm ASUMINEN ASUMINEN aexdkifjcif; aexdkifjcif;

31 7. LASKUT JA MAKSUT ajypmrsm;esifhaigay;acsjcif; 7. LASKUT JA MAKSUT ajypmrsm;esifhaigay;acsjcif; 7.1. Lasku ajypm 7.1. Lasku ajypm 7.2. Eräpäivä aigacs&rnfhaemufqhk;&uf Eräpäivä Viivakoodi aigacs&rnfhaemufqhk;&uf aigacs&efjykvkyfxm;onfhbm;oaufw 7.4. Kuitti jzwfydkif; 7.3. Viivakoodi aigacs&efjykvkyfxm;onfhbm;oaufw 7.4. Kuitti jzwfydkif; 8. HÄTÄ ta&;ay: 8. HÄTÄ ta&;ay: 8.1. Hätänumero ta&;ay:ehygwf 8.2. Onnettomuus rawmfwqxdcdkufri 8.1. Hätänumero ta&;ay:ehygwf Onnettomuus Tulipalo rawmfwqxdcdkufri rd;avmifjcif; Tulipalo Myrkytys rd;avmifjcif; tqdyfoifhjcif; 8.4. Myrkytys tqdyfoifhjcif; 9. KOULU JA OPISKELU ausmif;esifhynma&; 9.1. Kello em&d 9. KOULU JA OPISKELU ausmif;esifhynma&; Kello Luokka em&d twef; 9.3. Opiskeluvälineet oifmum;&eftaxmuftulypönf;rsm; 9.2. Luokka twef; 9.4. Käsi vuf 9.3. Opiskeluvälineet oifmum;&eftaxmuftulypönf;rsm; Käsi Suu vuf yg;pyf 9.5. Suu yg;pyf 10. ARKI aeupoftohk;jykri 10. ARKI aeupoftohk;jykri Kalenteri jyu 'def Kalenteri Lämpömittari jyu 'def jy'g;wdkif Lämpömittari Kello jy'g;wdkif tcsdefem&d Bussikortti bwf(pf)um;u'fjym; Kello tcsdefem&d Aikataulu tcsdefz,m; Bussikortti bwf(pf)um;u'fjym; Aikataulu tcsdefz,m; 31

32 SELKOARKISANASTO \ SELKOARKISANASTO 1. MUUTTO 1.1. Maailma 1.2. Lentokone 1.3. Suomi 1.4. Kotimaa 1.5. Passi 1.6. Oleskelulupa 2. SUOMI 2.1. Suomi 2.2. Kunta 2.3. Kotikunta 2.4. Osoite 3. REKISTERÖINTI 3.1. Maistraatti 3.2. Henkilötunnus 3.3. Kelakortti 4. POSTI 4.1. Kirjekuori 4.2. Postimerkki 4.3. Lähtevä posti 4.4. Saapuva posti 4.5. Postit ARABIA مفردات و مصطلحات الحياة اليومية البسيطة مفردات و مصطلحات الحياة اليومية البسيطة الا نتقال و التغير العالم, الا رض, الدنيا طاي رة فنلندا أرض الوطن جواز السفر تصريح الا قامة فنلندا فنلندا بلدية, محلة بلدية أو محل الا قامة/السكن عنوان السكن التسجيل مكتب التسجيل المدني الرقم المدني الشخصي بطاقة مو سسة الضمان والرفاه الا جتماعية االوطنية البريد ظرف بريد طابع بريد بريد صادر/مرسل بريد وارد/مستقبل رساي ل بريدية 5. ASUMINEN 5.1.Meteli 5.2.Suihku 5.3.Kuu 5.4.Hiekkalaatikko 5.5.Portaat 5.6.Jätteet 5.7.Hella 6. SOSIAALITURVA Televisio 6.2.Vaatteet السكن/الا قامة ضوضا ء/إزعاج مكان الا ستحمام/الحمام القمر صندوق الرمل / مكان اللعب للا طفال الدرج النفايات/الزبالة الطباخ الكهرباي ي الضمان الا جتماعي التلفاز ملابس

33 5.3.Kuu 5.3.Kuu 5.4.Hiekkalaatikko 5.5.Portaat 5.5.Portaat 5.6.Jätteet 5.6.Jätteet 5.7.Hella 5.7.Hella القمر القمر صندوق صندوق الرمل / الرمل مكان / اللعب مكان اللعب للا طفال للا طفال الدرج الدرج النفايات/الزبالة النفايات/الزبالة الطباخ الطباخ الكهرباي ي الكهرباي ي SOSIAALITURVA التلفاز التلفاز 6.1.Televisio ملابس ملابس 6.2.Vaatteet 6.2.Vaatteet 6.3.Ruoka 6.3.Ruoka طعام/أآل طعام/أآل هاتف/تلفون هاتف/تلفون 6.4.Puhelin 6.4.Puhelin 6.5.Sähkö 6.5.Sähkö آهرباء آهرباء سكن سكن 6.6.Asuminen 6.7.Lääke 6.7.Lääke دوا ء/علاج دوا ء/علاج 6.8.Perhe 6.8.Perhe عاي لة/أسرة عاي لة/أسرة الضمان الضمان الا جتماعي الا جتماعي JA MAKSUT 7. LASKUT JA MAKSUT 7.1.Lasku 7.2.Eräpäivä di 7.3.Viivakoodi 7.4.Kuitti الفواتير و الا قساط فاتورة تاريخ نهاي ي للدفع الرمز المخطط/المقطع وصل دفع الفواتير و الا قساط فاتورة تاريخ نهاي ي للدفع الرمز المخطط/المقطع وصل دفع ero uus 8. HÄTÄ 8.1.Hätänumero 8.2.Onnettomuus 8.3.Tulipalo 8.4.Myrkytys طوارئ رقم الطوارئ حادث حريق تسمم طوارئ رقم الطوارئ حادث حريق تسمم JA OPISKELU 9. KOULU JA OPISKELU 9.1.Kello 9.2.Luokka välineet 9.3.Opiskeluvälineet 9.4.Käsi 9.5.Suu المدرسة و التعلم ساعة صف / فصل دراسي أدوات دراسية يد فم المدرسة و التعلم ساعة صف / فصل دراسي أدوات دراسية يد فم ri mittari rtti lu 10. ARKI Kalenteri Lämpömittari Kello Bussikortti Aikataulu يوميات / حياة يومية يوميات / حياة يومية رزنامة / تقويم سنوي مقياس درجات الحرارة ساعة بطاقة باص جدول أوقات/مواعيد رزنامة / تقويم سنوي مقياس درجات الحرارة ساعة بطاقة باص جدول أوقات/مواعيد 33

34 SELKOARKISANASTO VENÄJÄ 1. MUUTTO / ПЕРЕЕЗД 1.1. Maailma / Мир 1.2. Lentokone / Самолет 1.3. Suomi / Финляндия 1.4. Kotimaa / Родина 1.5. Passi / Паспорт 1.6. Oleskelulupa / Разрешение на пребывание 2. SUOMI / ФИНЛЯНДИЯ 2.1. Suomi / Финляндия 2.2. Kunta / Муниципалитет 2.3. Kotikunta / Муниципалитет жительства 2.4. Osoite / Адрес 3. REKISTERÖINTI / РЕГИСТРАЦИЯ 3.1. Maistraatti / Магистрат 3.2. Henkilötunnus / Личный код социального страхования 3.3 Kelakortti / Кела-карточка 4. POSTI / ПОЧТА 4.1. Kirjekuori / Конверт 4.2. Postimerkki / Почтовая марка 4.3. Lähtevä posti / Отправление почтовой корреспонденции 4.4. Saapuva posti / Получение почтовой корреспонденции 4.5. Postit / Почтовые отделения 5. ASUMINEN / ПРОЖИВАНИЕ 5.1. Meteli / Шум 5.2. Suihku / Душ 5.3. Kuu / Месяц 5.4. Hiekkalaatikko / Песочница 5.5. Portaat / Лестница 5.6. Jätteet / Отходы 5.7. Hella / Плита 34

35 6. SOSIAALITURVA / СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 6.1. Televisio / Телевизор 6.2. Vaatteet / Одежда 6.3. Ruoka / Питание 6.4. Puhelin / Телефон 6.5. Sähkö / Электричество 6.6. Asuminen / Проживание 6.7. Lääke / Лекарство 6.8. Perhe / Семья 7. LASKUT JA MAKSUT / СЧЕТА И ОПЛАТА 7.1. Lasku / Счета 7.2. Eräpäivä / Срок оплаты 7.3. Viivakoodi / Штрих-код 7.4. Kuitti / Чек 8. HÄTÄ / ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 8.1. Hätänumero / Телефон службы спасения 8.2. Onnettomuus / Несчастный случай 8.3. Tulipalo / Пожар 8.4. Myrkytys / Отравление 9. KOULU JA OPISKELU / ШКОЛА И УЧЕБА 9.1. Kello / Часы 9.2. Luokka / Класс 9.3. Opiskeluvälineet / Учебные принадлежности 9.4. Käsi / Рука 9.5. Suu / Рот 10. ARKI / БУДНИ Kalenteri / Календарь Lämpömittari / Градусник Kello / Часы Bussikortti / Автобусная карточка Aikataulu / Расписание 35

36 36

Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa. Kari Kivinen

Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa. Kari Kivinen Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa Kari Kivinen 18.11.2016 FAKTAT Valtion koulu Suomen ja Ranskan välillä sopimus Vanhempainyhdistyksen ylläpitämä lastentarha

Lisätiedot

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Eija Kyllönen-Saarnio 28.1.2016 Viestintä turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja maahanmuuttajien kotouttamisesta -seminaari

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Mistä löydän lomakkeen varten? Où se trouve le formulaire pour? Kysyt, mistä löydät lomakkeen Milloin [dokumenttisi] on myönnetty? Quand votre [document] a-t-il été délivré? Kysyt, milloin dokumentti

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

ITINERAIRE FINLANDE 2010 CNDB FORMATION ET NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE

ITINERAIRE FINLANDE 2010 CNDB FORMATION ET NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE ITINERAIRE FINLANDE 2010 PROGRAMME VERSION A 04-03-2010 MERCREDI 26 MAI PARIS 15H25 Départ de l aéroport de Roissy HELSINKI 19h15 Arrivée à l aéroport d Helsinki 20h15 Départ de l aéroport d Helsinki 21h05

Lisätiedot

Infopankin kävijäanalyysin tulokset

Infopankin kävijäanalyysin tulokset Infopankin kävijäanalyysin tulokset Yhteenveto 1.9.2016 Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language Финляндия на твоём языке www.infopankki.fi Tarkasteltava ajanjakso 1.5.2015-31.4.2016 Huomioitavaa:

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO Opiskelu ulkomailla Maailmalle! 15.11.2016 Linda Tuominen, CIMO Opiskelu Työharjoittelu Nuorisotoiminta Vaihtoehtoja kansainvälistymiseen Tutkintoopiskelu Ammatillinen koulutus Vapaaehtoistyö Vaihtoopiskelu

Lisätiedot

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN Sofian vastaanottokoti LIITE 1: Tulotietolomake 1 Päivämäärä Keskusteluissa läsnä LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA LAPSEN PERHE Lapsen vanhemmat Sisarukset Isovanhemmat Muita

Lisätiedot

Yritys täyttää 1. Yrityksen nimi 2. Katuosoite, postinumero, paikkakunta

Yritys täyttää 1. Yrityksen nimi 2. Katuosoite, postinumero, paikkakunta N:o 64 607 LIITE ASETUKSEN (EY) N:o 561/2006 TAI AETR-SOPIMUKSEN MUKAINEN TODISTUS TOIMINNASTA APPENDIX 3 OF THE ANNEX TO THE AETR ATTESTATION OF ACTIVITIES * / (REGULATION (EC) 561/2006 OR THE AETR **

Lisätiedot

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa?

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? VAIKO-projekti, Lapin ELY-keskus Mirva Petäjämaa MAKO-verkostojen kokoukset 12. - 13.9.2012 Strategian rakenneluonnos Esipuhe NYKYTILA *Lappi maahanmuuton

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Työnteon monet muodot, kommentti. Jouko Nätti Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Työnteon monet muodot, kommentti. Jouko Nätti Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Työnteon monet muodot, kommentti Jouko Nätti Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Sisällys Työ elämän kokonaisuudessa Työsuhteiden ajalliset muutokset Työn laatu osa- ja määräaikaistyössä

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer 0 (Safety of Services) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 0 - Safety of Services - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

International Staff Services - TAVOITTEENA ULKOMAINEN TYÖNTEKIJÄ SUJUVASTI TYÖN PARIIN

International Staff Services - TAVOITTEENA ULKOMAINEN TYÖNTEKIJÄ SUJUVASTI TYÖN PARIIN International Staff Services - TAVOITTEENA ULKOMAINEN TYÖNTEKIJÄ SUJUVASTI TYÖN PARIIN Tiina Kosunen www.helsinki.fi/intstaff/ Int-staff@helsinki.fi 19.5.2009 Tarjolla tänään KV-henkilöstöhallinto Helsingin

Lisätiedot

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Valmistava opetus Oulussa Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Turvapaikanhakija Turvapaikanhakija= Turvapaikanhakija on henkilö, joka on kotimaassaan joutunut

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke Hankkeen esittely Hankkeen sisältö Tavoitteet Prosessi muutoksen

Lisätiedot

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU Vanhan Musiikin Viikolle 27.7.-2.8.09 Tiedusteluihin vastaavat diplomiurkuri Anne-Marie Grundstén, puh. 050 520 4798. Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh. (02) 677 4698;

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014 Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut Annukka Muuri 18.11.2014 Maahanmuuttajataustaiset oppilaat Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut seitsemässä vuodessa noin

Lisätiedot

OLS for refugees webinaari

OLS for refugees webinaari OLS for refugees webinaari SISÄLTÖ: 1. OLS for refugees, tausta 2. OLS-testin ja kurssin esitttely 3. OLS for refugees, erityistä huomioitavaa OLS for refugees Objective: make OLS assessment and courses

Lisätiedot

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu

Lisätiedot

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. TerveysInfo Arjen aapinen Julkaisu muistuttaa yksinkertaisista keinoista, joilla jokainen voi huolehtia mielensä hyvinvoinnista ja jaksamisestaan. 2005 maksuton, 17,6 x 17,6 cm : 24 s. :piirr. : 2 vär.

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ylitarkastaja Tiina Pesonen SM/MMO/Kotouttamisyksikkö Oulu 18.3.2010 18.3.2010 Kotouttamislain kokonaisuudistus - soveltamisala Soveltamisala koskisi kaikkia

Lisätiedot

Alankomaat, Groningen. Selviytymisopas vaihtoon lähteville

Alankomaat, Groningen. Selviytymisopas vaihtoon lähteville Alankomaat, Groningen Selviytymisopas vaihtoon lähteville Topi Dahlström & Janne Väänänen (LVI4SN) 2007 Matkat Helpoiten pääsee lentämällä Amsterdamiin ja sieltä junalla (n.2h) Groningeniin. Halvimmalla

Lisätiedot

KIELITIETEEN ELEKTRONINEN SANAST0: Hankkeen esittelyä. Sirpa Leppänen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos/ englanti

KIELITIETEEN ELEKTRONINEN SANAST0: Hankkeen esittelyä. Sirpa Leppänen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos/ englanti KIELITIETEEN ELEKTRONINEN SANAST0: Hankkeen esittelyä Sirpa Leppänen Jyväskylän yliopisto Kielten laitos/ englanti sleppane@cc.jyu.fi Sanastohankkeen taustavoimat Kielten laitos Soveltavan kielentutkimuksen

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Päivitetty 13.2.2015 Väestörakenne Helsingin seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2013, % 1,8 1,6 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Sosiaalisten verkostojen merkitys työllistymisessä, Kemi 2012 Terhi Jantunen Maahanmuuttotyön ja monikulttuurisuuden

Lisätiedot

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestörakenne Hli Helsingin i seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2012, % 1,8 1,6 14 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 04 0,4 0,2 0,0 1990

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1 (4)

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1 (4) JUHLARAHALAUTAKUNTA 1 (4) KILPAILUOHJELMA SUOMEN PANKKI 200 VUOTTA Juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana kilpailun Suomen Pankki 200 vuotta -juhlarahan taiteellisen suunnittelun

Lisätiedot

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys Tuntijakotyöryhmä 28.09.2009 Oppimistulosarvioinneista Arvioinnit antavat tietoa osaamisen tasosta perusopetuksen nivel- ja päättövaiheissa. Tehtävänä selvittää

Lisätiedot

Ulkomaille muutto ja kotikunta

Ulkomaille muutto ja kotikunta Ulkomaille muutto ja kotikunta Kelan kv-kesätilaisuus 26./27.8.2016 Torbjörn Sandell Sisältö Väestökirjahallinnon lyhyt esittely Kotikunnan määräytyminen Pääsääntö ja poikkeukset Maastamuutto ja maahanmuutto

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt aluejaot: Pääkaupunkiseutu:, Espoo, Vantaa, Kauniainen KUUMA kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0176(COD) 3. maaliskuuta 2004 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta

Lisätiedot

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille

Maailma haltuun. Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Maailma haltuun Tutkinto-opiskelijaksi ulkomaille Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla Tutkintoon johtavaa opiskelua, jonka kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta 2. asteen ammatilliset opinnot Alempi

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais - Bases Can you help me, please? Demander de l'aide Do you speak English? Demander si une personne parle Voisitko auttaa minua? Puhutko englantia? Do you speak _[language]_? Demander si une personne parle

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 4/2014 2.12.2014 Asiat VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 VANH 26 TUTUSTUMINEN MAIJALAN LAAJENNUSOSAAN MATTILAAN 26 VANH 27 TIETOA KANGASALAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 1/2015 Talous- ja tukipalvelut Tukipalvelut 04.09.2015 Palvelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 1/2015 Talous- ja tukipalvelut Tukipalvelut 04.09.2015 Palvelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 1 Sosiaali- ja terveysviraston palvelupäällikön pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2015 Päätös Päätöksen perustelut -osaston tukipalvelut -yksikön palvelupäällikkö

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Käsikirjoituskokoelmat

Käsikirjoituskokoelmat SISÄLLYS Armas Launiksen arkisto sivu Biographica 2 Kirjeenvaihto Saapuneet kirjeet 2 Kirjekonseptit/Lähetetyt kirjeet 7 Muiden henkilöiden kirjeenvaihto 8 Kirjallinen toiminta Libretot 9 Artikkelit 10

Lisätiedot

Saksaan! Dina Heegen DAAD-Lektorin, Turku

Saksaan! Dina Heegen DAAD-Lektorin, Turku Saksaan! Dina Heegen DAAD-Lektorin, Turku Saksa tänään Yli 80 miljoonaa asukasta 16 osavaltiota -> federalismi Pääkaupunki Berliini, 3,4 Miljoonaa asukasta EU-maista suurin asukasluvultaan ja taloudeltaan

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020 IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN Marja Heikkilä Saarijärvi 19.4.2016 Keski-Suomen SOTE 2020 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut

Lisätiedot

Hyvä tietää. Espanja. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä

Hyvä tietää. Espanja. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Espanja Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Espanjasta Pääkaupunki Kieli Asukasluku Madrid Katolilaisia noin 94%, muita uskontoja noin 6% Espanja (pääkieli), katalaani (català), galicia

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

Infopankin verkkopalvelu-uudistus Syvällisempää tietoa, käyttäjälähtöisesti

Infopankin verkkopalvelu-uudistus Syvällisempää tietoa, käyttäjälähtöisesti Infopankin verkkopalvelu-uudistus Syvällisempää tietoa, käyttäjälähtöisesti Oulussa 18.3.2010 Henni Ahvenlampi Helsingin kulttuurikeskus Infopankki-toimitus Mikä onkaan Infopankki? Infopankki on vuonna

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään: tutkittua tietoa ja toimivia ratkaisuja

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään: tutkittua tietoa ja toimivia ratkaisuja Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään: tutkittua tietoa ja toimivia ratkaisuja KV-KEVÄTPÄIVÄT 2014 Study Life Go Abroad kv-viestintä kampanja > lähtökohdat ja tavoitteet > konkreettiset toimet/

Lisätiedot

Selkokeskus 2014. Selkoa selkokielestä Kuka sitä tarvitsee? Mitä se on?

Selkokeskus 2014. Selkoa selkokielestä Kuka sitä tarvitsee? Mitä se on? Selkoa selkokielestä Kuka sitä tarvitsee? Mitä se on? Copyright: Selkokeskus 2014 Onko tämä selkokieltä? Kuntayhtymän kotihoitokeskuksen hoitohenkilökunta tukee monella tavalla kotiaskareissa sekä antaa

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 Kokousaika 8:00-9:01 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Hirvikallio, Matti B.Berner, Michael Kalliola, Markus Laitinen, Ritva Salin, Olli Taivaloja, Tina Ihanus,

Lisätiedot

SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS

SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS sisäkumeja engl. naisten kilpa-ajokärryihin SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS PUHELIN: 11 60 TURKU Sähköos.: MERILÄ, TURKU Tavaraos.: TURKU ITÄINEN TEHDAS ja TUKKULIIKE: KAARINA MYYMÄLÖITÄ: TURKU.. Puhelin

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

KUNTAVAALIT. Ennakkoäänestys Vaalipäivä sunnuntai Selkoesite

KUNTAVAALIT. Ennakkoäänestys Vaalipäivä sunnuntai Selkoesite KUNTAVAALIT 2017 Ennakkoäänestys 29.3. 4.4.2017 Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017 Selkoesite Miksi kuntavaaleissa kannattaa äänestää? Suomi jakautuu kuntiin, joilla on itsehallinto. Kunnat päättävät monista

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Työelämän kansanopisto Nuoret turvapaikan hakijat kansanopistossa Sivistystyön Vapaus ja Vastuu Pirkanmaa Studia Generalia Murikka 12.11.2015 1 Vapaa sivistystyö Suomessa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Edellisen hallituskauden satoa - mikä kaikki on muuttumassa? Keskeisimmät meneillään

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-ranska

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-ranska Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset

Lisätiedot

PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2

PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2 PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2 Transcription Module -ohjelmiston ominaisuudet FI Transcription Module -ohjelmiston ominaisuudet Toistaa DSS-, DSS Pro-, WMA-, MP3- ja WAV/AIFF-muodossa

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

TONTTIHAKEMUS. Tervamäki 4, Espoo (49-72-101-9)

TONTTIHAKEMUS. Tervamäki 4, Espoo (49-72-101-9) TONTTHAEMU Tervamäki 4, Espoo (49-7--9) TONTTHAEMU Tervamäki 4, Espoo ievitalo Oy esittää, että Espoon kaupunki vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella perustettavalle asunto-osakeyhtiölle kiinteistön

Lisätiedot

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ARITERM ÖLJYLÄMMITYS Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ÖLJYLÄMMITYS ON LUOTETTAVA JA VAIVATON LÄMMITYSTAPA! Lämmityksen hyötysuhde on vanhoissa kattiloissa yleensä nykyaikaisia

Lisätiedot

Kuopion kaupungin kotihoito. Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena. Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle

Kuopion kaupungin kotihoito. Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena. Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle Kuopion kaupungin kotihoito Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle Sisältö 1. Teknologia kotona asumisen tukena...................... 3 2. Hyvinvointiteknologisten

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Eu-avustajat 30.11.2015

Eu-avustajat 30.11.2015 Eu-avustajat 30.11.2015 Mikä on Maaseudun tukihenkilöverkko? Maaseudun tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa keskusteluapua kaikille maaseudun asukkaille toimialasta

Lisätiedot

Tutkimuksen näkökulma SISUun

Tutkimuksen näkökulma SISUun Tutkimuksen näkökulma SISUun Seija Ilmakunnas Johtaja, Palkansaajien tutkimuslaitos Puheenvuoro Tilastokeskuksen seminaarissa 23.4.2013 Tässä esityksessä Mikrosimulointimallien merkityksestä sosiaaliturvan

Lisätiedot

Opiskelijan materiaali. Juha Mäkirinta

Opiskelijan materiaali. Juha Mäkirinta Opiskelijan materiaali Juha Mäkirinta 4 4 5 1. Kuka sinä olet? Minä olen Som Wang. Minä olen thaimaalainen. Nyt minä asun Suomessa, Hämeenlinnassa. Ennen minä asuin Thaimaassa. Minä asuin Bangkokissa.

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot