1. MUUTTO SUOMI REKISTERÖINTI POSTI ASUMINEN SOSIAALITURVA LASKUT JA MAKSUT 16 17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. MUUTTO 4 5 2. SUOMI 6 7 3. REKISTERÖINTI 8 9 4. POSTI 10 11 5. ASUMINEN 12 13 6. SOSIAALITURVA 14 15 7. LASKUT JA MAKSUT 16 17"

Transkriptio

1 SELKOARKIOPAS

2 SELKOARKIOPAS SISÄLTÖ: 1. MUUTTO SUOMI REKISTERÖINTI POSTI ASUMINEN SOSIAALITURVA LASKUT JA MAKSUT HÄTÄTILANTEET KOULU JA OPISKELU ARKI

3 SELKOARKIOPAS Selkoarki on Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalveluiden hanke ajalla 7/10 12/11. Se on osa valtakunnallista Sisäasiainministeriön hallinnoimaa HAAPA -hanketta, jonka tarkoituksena on ollut edistää haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittumista. Jyväskylässä kiintiöpakolaisia on vastaanotettu vuodesta Haapahankkeen kautta vastaanottovaiheen työtä erityisryhmille on voitu kehittää. Selkoarkihankkeen yhteydessä on järjestetty ns. selkoarkiryhmiä, joissa on opetettu yhteiskuntaoppia luku- ja kirjoitustaidottomille tai muuten erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille. Selkoarkiopas on näin syntynyt arjen tarpeista. Näitä ovat esille tuoneet selkoarkiryhmäläiset ja kaupungin työntekijöiden pitkä kokemus vastaanottovaiheen työstä. Näiden tarpeiden ja pidettyjen ryhmien oppituntien pohjalta on käsikirjoitettu selkoarkiopas. Sen ja viestienvaihdon perusteella Markku Sipi on kuvittanut oppaan. Oppaan on painanut Kopijyvä. Selkoarkioppaassa on 10 kokonaisuutta. Samoista aiheista on myös opintokokonaisuudet, joilla ryhmiä on pidetty. Opintokokonaisuudet ja oppaan nettiversio tulevat sivulle Alkuvaiheen opastuksessa on satoja huomioitavia asioita, ja kaikkia ei ole voitu oppaaseen sisällyttää. Nämä kymmenen kokonaisuutta ovat Selkoarkioppaaseen päätyneet kokemuksen kautta. Oppaan kuvat on numeroitu. Lopussa on numeroiden mukainen sanasto. Sanasto on suahilin, ranskan, burman, persian, arabian ja venäjän kielellä. Selkoarkihanke on ollut opettava matka. Saman kuvan ja asian voi käsittää erilailla, ja kuitenkin kaikki ovat omalla tavallaan oikeassa. Kiitokset kaikille mukana kulkeneille! Pirjo Kainulainen Selkoarkihankkeen projektityöntekijä Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalvelut 3

4 1. MUUTTO 1.1. MAAiLMA 1.2. LeNtOKONe 1.3. SuOMi 1.4. KOtiMAA 4

5 1.5. PASSi 1.6. OLeSKeLuLuPA 5

6 2. SUOMI 2.1. SuOMi 6

7 2.2. KuNtA 2.3. KOtiKuNtA 2.4. OSOite 7

8 3. REKISTERÖINTI 3.1. MAiStrAAtti 8

9 3.2. HeNKiLötuNNuS 3.3. KeLAKOrtti 9

10 4. POSTI 4.1. KirJeKuOri 4.2. POStiMerKKi 10

11 4.3. LÄHteVÄ POSti 4.4. SAAPuVA POSti 4.5. POStit 11

12 5. ASUMINEN 5.1. MeteLi 5.2. SuiHKu 5.3. Kuu 5.4. HieKKALAAtiKKO 12

13 5.5. POrtAAt 5.6. JÄtteet 5.7. HeLLA 13

14 6. SOSIAALITURVA 6.1. televisio 6.2. VAAtteet 6.3. ruoka 6.4. PuHeLiN 14

15 6.5. SÄHKö 6.6. ASuMiNeN 6.7. LÄÄKe 6.8. PerHe 15

16 7. LASKUT JA MAKSUT 7.1. LASKu 7.2. eräpäivä 7.3. ViiVAKOOdi 16

17 7.2. Kuitti 17

18 8. HÄTÄ 8.1. HÄtÄNuMerO 8.2. ONNettOMuuS 18

19 8.3. tulipalo 8.4. MYrKYtYS 19

20 9. KOULU JA OPISKELU 9.1. KeLLO 9.2. LuOKKA 20

21 9.3. OPiSKeLuVÄLiNeet 9.4. KÄSi 9.5. Suu 21

22 10. ARKI KALeNteri LÄMPöMittAri KeLLO 22

23 10.4. bussikortti AiKAtAuLu 23

24 هرمزور حيصف یاه هژاو / SELKOARKISANASTO PERSIA لاقتنا و لقن / MUUTTO.1 ناهج / Maailma 1.1. اميپاوه / Lentokone 1.2. دنالنف / Suomi 1.3. نطو / Kotimaa 1.4. همانرذگ / Passi 1.5. تماقا هزاجا / Oleskelulupa 1.6. دنالنف / SUOMI 2. دنالنف / Suomi 2.1. تيالو شخب / Kunta 2.2. ینوکسم شخب / Kotikunta 2.3. سردآ / Osoite 2.4. لاوحا تبث / REKISTERÖINTI 3. لاوحا تبث هرادا / Maistraatti.3.1 یئاسانش هرامش / Henkilötunnus 3.2. یعامتجا یاه هميب تراک / Kelakortti.3.3 هناختسپ / POSTI 4. همان تکاپ / Kirjekuori 4.1. ربمت / Postimerkki 4.2. یلاسرا تسپ / posti 4.3. Lähtevä یتفايرد تسپ / posti 4.4. Saapuva یتسپ تالسارم / Postit 4.5. تنوکس / ASUMINEN 5. ادص و رس / Meteli.5.1 شود / Suihku 5.2. هام / Kuu 5.3. یزاب نش هبعج / Hiekkalaatikko.5.4 هلپ هار / Portaat 5.5. هلابز / Jätteet 5.6. یزپکاروخ قاجا / Hella

25 یعامتجا نيمأت / SOSIAALITURVA 6. نويزيولت / Televisio 6.1. کاشوپ / Vaatteet 6.2. اذغ / Ruoka 6.3. نفلت / Puhelin 6.4. قرب / Sähkö 6.5. تنوکس / Asuminen 6.6. وراد / Lääke 6.7. هداوناخ / Perhe 6.8. اهنآ تخادرپ و اهباسح تروص / MAKSUT.7 LASKUT JA باسح تروص / Lasku 7.1. تخادرپ تلهم نيرخآ / Eräpäivä.7.2 یرتويپماک دک / Viivakoodi 7.3. ديسر / Kuitti 7.4. تارارطضا / HÄTÄ 8. یرارطضا نفلت هرامش / Hätänumero.8.1 هثداح / Onnettomuus 8.2. قيرح / Tulipalo 8.3. تيمومسم / Myrkytys 8.4. شزومآ و هسردم / OPISKELU 9. KOULU JA تعاس / Kello 9.1. سالک / Luokka 9.2. ليصحت مزاول / Opiskeluvälineet 9.3. تسد / Käsi 9.4. ناهد / Suu 9.5. هرمزور / ARKI 10. ميوقت / Kalenteri جنس امد / Lämpömittari تعاس / Kello سوبوتا تراک / Bussikortti دمآ و تفر همانرب / Aikataulu

26 RANSKA VOCABULAIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE EN LANGUE SIMPLIFIÉE 1. MUUTTO / ÉMIGRATION, IMMIGRATION 1.1. Maailma / Le monde 1.2. Lentokone / Un avion 1.3. Suomi / La Finlande 1.4. Kotimaa / La patrie 1.5. Passi / Un passeport 1.6. Oleskelulupa / Un permis de séjour 2. SUOMI / LA FINLANDE 2.1. Suomi / La Finlande 2.2. Kunta / Une commune 2.3. Kotikunta / La commune de résidence 2.4. Osoite / Une adresse 3. REKISTERÖINTI / IMMATRICULATION 3.1. Maistraatti / Une mairie 3.2. Henkilötunnus / Le numéro d identification national 3.3 Kelakortti / Une carte de sécurité sociale 4. POSTI / LA POSTE 4.1. Kirjekuori / Une enveloppe 4.2 Postimerkki / Un timbre 4.3. Lähtevä posti / Le courrier en partance 4.4. Saapuva posti / Le courrier reçu / arrivé 4.5. Postit / Les bureaux de poste 5. ASUMINEN / HABITATION 5.1. Meteli / Le bruit 5.2. Suihku / Une douche 5.3. Kuu / La lune / un mois 5.4. Hiekkalaatikko / Un bac à sable 5.5. Portaat / Les escaliers 5.6. Jätteet / Les déchets / les ordures 5.7. Hella / Une cuisinière 26

27 6. SOSIAALITURVA / LA SÉCURITE SOCIALE 6.1. Televisio / Un poste de télévision 6.2. Vaatteet / Les vêtements 6.3. Ruoka / La nourriture 6.4. Puhelin / Le téléphone 6.5. Sähkö / L électricité 6.6. Asuminen / L habitation 6.7. Lääke / Un médicament 6.8. Perhe/ La famille 7. LASKUT JA MAKSUT / FACTURES ET FRAIS 7.1. Lasku / Une facture 7.2. Eräpäivä / Une date d échéance 7.3. Viivakoodi / Un code barre 7.4. Kuitti / Une quittance / un reçu / un récépissé / un ticket de caisse 8. HÄTÄ / URGENCE 8.1. Hätänumero / Le numéro d appel d urgence 8.2. Onnettomuus / Un accident 8.3. Tulipalo / Un incendie 8.4. Myrkytys / Une intoxication 9. KOULU JA OPISKELU / LA SCOLARITÉ ET LES ÉTUDES 9.1. Kello / Une horloge / l heure 9.2. Luokka / Une salle de classe 9.3. Opiskeluvälineet / Les fournitures scolaires 9.4. Käsi / Une main 9.5. Suu / La bouche 10. ARKI / LA VIE AU QUOTIDIEN Kalenteri / Un calendrier / un agenda Lämpömittari / Un thermomètre Kello / Une horloge / l heure Bussikortti / Une carte de bus Aikataulu / Les horaires 27

28 SELKOARKISANASTO / MANENO YA SELKOARKI SWAHILI MUUTTO / KUHAMA 1.1. Maailma / Dunia 1.2. Lentokone / Ndege 1.3. Suomi / Finland 1.4. Kotimaa / Nchi ya nyumbani 1.5. Passi / Pasipoti 1.6. Oleskelulupa / Viza 2. SUOMI / FINLAND 2.1. Suomi / Finland 2.2. Kunta / Manispaa 2.3. Kotikunta / Manispaa au mji unapoishi 2.4. Osoite / Anwani 3. REKISTERÖINTI / UANDIKISHAJI/ USAJILI 3.1. Maistraatti / Ofisi ya kujiandikisha 3.2. Henkilötunnus / Namba ya binafsi 3.3 Kelakortti / Kadi ya Kela 4. POSTI / POSTA 4.1. Kirjekuori / Bahasha 4.2. Postimerkki / Stempu 4.3. Lähtevä posti / Posta inavyo ondoka 4.4. Saapuva posti / Posta inavyo fika 4.5. Postit / Mabarua 5. ASUMINEN / KUISHI 5.1. Meteli / Kelele 5.2. Suihku / Kuoga 5.3. Kuu / Mwezi 5.4. Hiekkalaatikko / Sehemu pa kucheza na mchanga 5.5. Portaat / Ngazi 5.6. Jätteet / Takataka 5.7. Hella / Jiko 28

29 6. SOSIAALITURVA / HUDUMA ZA JAMII 6.1. Televisio / TV 6.2. Vaatteet / Nguo 6.3. Ruoka / Chakula 6.4. Puhelin / Simu 6.5. Sähkö / Umeme 6.6. Asuminen / Kuishi 6.7. Lääke / Dawa 6.8. Perhe / Familia 7. LASKUT JA MAKSUT / BILI NA MALIPO 7.1. Lasku / Bili 7.2. Eräpäivä / Tarehe mwisho wa kulipa 7.3. Viivakoodi / Alama ya kodi 7.4. Kuitti / Risiti 8. HÄTÄ / TAABU/ SHIDA 8.1. Hätänumero / Namba ya dharura 8.2. Onnettomuus / Ajali 8.3. Tulipalo / Moto 8.4. Myrkytys / Sumu 9. KOULU JA OPISKELU / SHULE NA MASOMO 9.1. Kello / Saa 9.2. Luokka / Darasa 9.3. Opiskeluvälineet / Vifaa vya masomo 9.4. Käsi / Mkono 9.5. Suu / Mdomo 10. ARKI / MAISHA YA KILA SIKU Kalenteri / Kalenda Lämpömittari / Kipimo cha ujoto Kello / Saa Bussikortti / Kadi ya basi Aikataulu / Ratiba 29

30 SELKOARKISANASTO &Sif;vif;vG,fulonfhaeUpOfoHk; \ &Sif;vif;vG,fulonfhaeUpOfoHk; Saapuva posti Saapuva vufch&&sdonfhpm posti vufch&&sdonfhpm 4.5. a0g[m&pum;vhk;rsm; 4.5. Postit Postit pmwdkufrsm; Myanmar(Burmese) a0g[m&pum;vhk;rsm; pmwdkufrsm; SELKOARKISANASTO &Sif;vif;vG,fulonfhaeUpOfoHk; a0g[m&pum;vhk;rsm; SELKOARKISANASTO SELKOARKISANASTO &Sif;vif;vG,fulonfhaeUpOfoHk; &Sif;vif;vG,fulonfhaeUpOfoHk; a0g[m&pum;vhk;rsm; a0g[m&pum;vhk;rsm; BURMA Lähtevä posti Lähtevä ay;ydkurnfhpm posti ay;ydkurnfhpm Saapuva Postit posti Saapuva Postit vufch&&sdonfhpm pmwdkufrsm; posti Myanmar(Burmese) vufch&&sdonfhpm pmwdkufrsm; Myanmar(Burmese) Postit ASUMINEN Postit ASUMINEN aexdkifjcif; pmwdkufrsm; aexdkifjcif; pmwdkufrsm; MUUTTO MUUTTO ajymif;vjjcif; ajymif;vjjcif; ASUMINEN ASUMINEN aexdkifjcif; aexdkifjcif; Maailma MUUTTO Maailma MUUTTO urçm ajymif;vjjcif; urçm ajymif;vjjcif; ASUMINEN Meteli Meteli ASUMINEN aexdkifjcif; qlnhoh aexdkifjcif; qlnhoh Lentokone Maailma Lentokone Maailma urçm av,mofysh urçm av,mofysh Suomi Suomi zifvefekdifih zifvefekdifih Lentokone Lentokone av,mofysh av,mofysh Suomi Kotimaa Suomi Kotimaa rdcifekdifih zifvefekdifih rdcifekdifih zifvefekdifih Meteli Kuu Meteli Kuu qlnhoh v qlnhoh v Suihku Hiekkalaatikko Suihku Hiekkalaatikko uav;i,frsm;upm;&ef a&yef; ^a&cskd;jcif; uav;i,frsm;upm;&ef a&yef; ^a&cskd;jcif; xm;onfhojuef xm;onfhojuef Kuu Kuu v v Passi Oleskelulupa Passi Oleskelulupa ekdifihul;vufrswf aexdkifcgifhygrpf ekdifihul;vufrswf aexdkifcgifhygrpf Hiekkalaatikko Hiekkalaatikko uav;i,frsm;upm;&ef uav;i,frsm;upm;&ef xm;onfhojuef xm;onfhojuef Portaat Jätteet Portaat Jätteet avscg;xpfrsm; tridufrsm; avscg;xpfrsm; tridufrsm; Jätteet Jätteet tridufrsm; tridufrsm; Hella Hella rd;zkd rd;zkd Hella SOSIAALITURVA Hella SOSIAALITURVA rd;zkd vlrizlvhka&; rd;zkd vlrizlvhka&; SOSIAALITURVA SOSIAALITURVA vlrizlvhka&; vlrizlvhka&; SOSIAALITURVA SOSIAALITURVA vlrizlvhka&; vlrizlvhka&; Televisio Televisio &kyfjrifohmum;puf &kyfjrifohmum;puf Vaatteet Vaatteet t0wftpm;rsm; t0wftpm;rsm; Puhelin Ruoka Ruoka Puhelin w,fvdzkef; tpm;tpm w,fvdzkef; tpm;tpm Ruoka Ruoka tpm;tpm tpm;tpm Sähkö Puhelin Puhelin Sähkö w,fvdzkef; vqyfppf w,fvdzkef; vqyfppf Myanmar(Burmese) Kotimaa Passi Kotimaa Passi rdcifekdifih ekdifihul;vufrswf rdcifekdifih ekdifihul;vufrswf Portaat Hiekkalaatikko Portaat Hiekkalaatikko uav;i,frsm;upm;&ef avscg;xpfrsm; uav;i,frsm;upm;&ef avscg;xpfrsm; xm;onfhojuef xm;onfhojuef Oleskelulupa Oleskelulupa aexdkifcgifhygrpf aexdkifcgifhygrpf Portaat Hella Portaat Hella avscg;xpfrsm; rd;zkd avscg;xpfrsm; rd;zkd SUOMI SUOMI zifvefekdifih zifvefekdifih SUOMI Suomi SUOMI Suomi zifvefekdifih zifvefekdifih Kunta Kunta jrdkue,f jrdkue,f Suomi Suomi zifvefekdifih zifvefekdifih Kotikunta Kotikunta vuf&sdaexdkifonfhjrdkue,f Televisio Televisio &kyfjrifohmum;puf &kyfjrifohmum;puf Kunta Kunta jrdkue,f jrdkue,f Osoite Osoite vdyfpm vdyfpm Kotikunta Kotikunta vuf&sdaexdkifonfhjrdkue,f Televisio Televisio &kyfjrifohmum;puf &kyfjrifohmum;puf Osoite Osoite vdyfpm vdyfpm REKISTERÖINTI REKISTERÖINTI pm&if;ogif;rswfyhkwifjcif; REKISTERÖINTI REKISTERÖINTI pm&if;ogif;rswfyhkwifjcif; Maistraatti Maistraatti rswfyhkwif&hk; rswfyhkwif&hk; Puhelin Puhelin w,fvdzkef; w,fvdzkef; Asuminen Sähkö Sähkö Asuminen vqyfppf aexdkifjcif; vqyfppf aexdkifjcif; Maistraatti Henkilötunnus Maistraatti Henkilötunnus rswfyhkwif&hk; udk,fydkifehygwf rswfyhkwif&hk; udk,fydkifehygwf Kelakortti Henkilötunnus Kelakortti Henkilötunnus udk,fydkifehygwf ujvmu'fjym; udk,fydkifehygwf ujvmu'fjym; Sähkö Sähkö vqyfppf vqyfppf Lääke Asuminen Asuminen Lääke aexdkifjcif; aq;0g; aexdkifjcif; aq;0g; 6.6. Asuminen Asuminen aexdkifjcif; aexdkifjcif; Perhe Lääke Lääke Perhe aq;0g; rdom;pk aq;0g; rdom;pk Kelakortti Kelakortti ujvmu'fjym; ujvmu'fjym; Lääke 6.8. Perhe Lääke aq;0g; Perhe rdom;pk aq;0g; rdom;pk POSTI POSTI pmwdkuf pmwdkuf Perhe Perhe rdom;pk rdom;pk POSTI Kirjekuori POSTI Kirjekuori pmwdkuf pmtdyf pmwdkuf pmtdyf Kirjekuori Postimerkki Kirjekuori Postimerkki whqdyfacgif; pmtdyf whqdyfacgif; pmtdyf Postimerkki Lähtevä posti Postimerkki Lähtevä whqdyfacgif; ay;ydkurnfhpm posti whqdyfacgif; ay;ydkurnfhpm Saapuva posti Saapuva vufch&&sdonfhpm posti vufch&&sdonfhpm Postit Postit pmwdkufrsm; pmwdkufrsm; Lähtevä Saapuva posti Lähtevä Saapuva vufch&&sdonfhpm ay;ydkurnfhpm posti vufch&&sdonfhpm ay;ydkurnfhpm Suihku Suihku a&yef; ^a&cskd;jcif; a&yef; ^a&cskd;jcif; Meteli Meteli qlnhoh qlnhoh Suihku Suihku a&yef; ^a&cskd;jcif; a&yef; ^a&cskd;jcif; Kuu Kuu v v Jätteet Jätteet tridufrsm; tridufrsm; Vaatteet Vaatteet t0wftpm;rsm; t0wftpm;rsm; Ruoka Vaatteet Ruoka Vaatteet t0wftpm;rsm; tpm;tpm t0wftpm;rsm; tpm;tpm ASUMINEN ASUMINEN aexdkifjcif; aexdkifjcif;

31 7. LASKUT JA MAKSUT ajypmrsm;esifhaigay;acsjcif; 7. LASKUT JA MAKSUT ajypmrsm;esifhaigay;acsjcif; 7.1. Lasku ajypm 7.1. Lasku ajypm 7.2. Eräpäivä aigacs&rnfhaemufqhk;&uf Eräpäivä Viivakoodi aigacs&rnfhaemufqhk;&uf aigacs&efjykvkyfxm;onfhbm;oaufw 7.4. Kuitti jzwfydkif; 7.3. Viivakoodi aigacs&efjykvkyfxm;onfhbm;oaufw 7.4. Kuitti jzwfydkif; 8. HÄTÄ ta&;ay: 8. HÄTÄ ta&;ay: 8.1. Hätänumero ta&;ay:ehygwf 8.2. Onnettomuus rawmfwqxdcdkufri 8.1. Hätänumero ta&;ay:ehygwf Onnettomuus Tulipalo rawmfwqxdcdkufri rd;avmifjcif; Tulipalo Myrkytys rd;avmifjcif; tqdyfoifhjcif; 8.4. Myrkytys tqdyfoifhjcif; 9. KOULU JA OPISKELU ausmif;esifhynma&; 9.1. Kello em&d 9. KOULU JA OPISKELU ausmif;esifhynma&; Kello Luokka em&d twef; 9.3. Opiskeluvälineet oifmum;&eftaxmuftulypönf;rsm; 9.2. Luokka twef; 9.4. Käsi vuf 9.3. Opiskeluvälineet oifmum;&eftaxmuftulypönf;rsm; Käsi Suu vuf yg;pyf 9.5. Suu yg;pyf 10. ARKI aeupoftohk;jykri 10. ARKI aeupoftohk;jykri Kalenteri jyu 'def Kalenteri Lämpömittari jyu 'def jy'g;wdkif Lämpömittari Kello jy'g;wdkif tcsdefem&d Bussikortti bwf(pf)um;u'fjym; Kello tcsdefem&d Aikataulu tcsdefz,m; Bussikortti bwf(pf)um;u'fjym; Aikataulu tcsdefz,m; 31

32 SELKOARKISANASTO \ SELKOARKISANASTO 1. MUUTTO 1.1. Maailma 1.2. Lentokone 1.3. Suomi 1.4. Kotimaa 1.5. Passi 1.6. Oleskelulupa 2. SUOMI 2.1. Suomi 2.2. Kunta 2.3. Kotikunta 2.4. Osoite 3. REKISTERÖINTI 3.1. Maistraatti 3.2. Henkilötunnus 3.3. Kelakortti 4. POSTI 4.1. Kirjekuori 4.2. Postimerkki 4.3. Lähtevä posti 4.4. Saapuva posti 4.5. Postit ARABIA مفردات و مصطلحات الحياة اليومية البسيطة مفردات و مصطلحات الحياة اليومية البسيطة الا نتقال و التغير العالم, الا رض, الدنيا طاي رة فنلندا أرض الوطن جواز السفر تصريح الا قامة فنلندا فنلندا بلدية, محلة بلدية أو محل الا قامة/السكن عنوان السكن التسجيل مكتب التسجيل المدني الرقم المدني الشخصي بطاقة مو سسة الضمان والرفاه الا جتماعية االوطنية البريد ظرف بريد طابع بريد بريد صادر/مرسل بريد وارد/مستقبل رساي ل بريدية 5. ASUMINEN 5.1.Meteli 5.2.Suihku 5.3.Kuu 5.4.Hiekkalaatikko 5.5.Portaat 5.6.Jätteet 5.7.Hella 6. SOSIAALITURVA Televisio 6.2.Vaatteet السكن/الا قامة ضوضا ء/إزعاج مكان الا ستحمام/الحمام القمر صندوق الرمل / مكان اللعب للا طفال الدرج النفايات/الزبالة الطباخ الكهرباي ي الضمان الا جتماعي التلفاز ملابس

33 5.3.Kuu 5.3.Kuu 5.4.Hiekkalaatikko 5.5.Portaat 5.5.Portaat 5.6.Jätteet 5.6.Jätteet 5.7.Hella 5.7.Hella القمر القمر صندوق صندوق الرمل / الرمل مكان / اللعب مكان اللعب للا طفال للا طفال الدرج الدرج النفايات/الزبالة النفايات/الزبالة الطباخ الطباخ الكهرباي ي الكهرباي ي SOSIAALITURVA التلفاز التلفاز 6.1.Televisio ملابس ملابس 6.2.Vaatteet 6.2.Vaatteet 6.3.Ruoka 6.3.Ruoka طعام/أآل طعام/أآل هاتف/تلفون هاتف/تلفون 6.4.Puhelin 6.4.Puhelin 6.5.Sähkö 6.5.Sähkö آهرباء آهرباء سكن سكن 6.6.Asuminen 6.7.Lääke 6.7.Lääke دوا ء/علاج دوا ء/علاج 6.8.Perhe 6.8.Perhe عاي لة/أسرة عاي لة/أسرة الضمان الضمان الا جتماعي الا جتماعي JA MAKSUT 7. LASKUT JA MAKSUT 7.1.Lasku 7.2.Eräpäivä di 7.3.Viivakoodi 7.4.Kuitti الفواتير و الا قساط فاتورة تاريخ نهاي ي للدفع الرمز المخطط/المقطع وصل دفع الفواتير و الا قساط فاتورة تاريخ نهاي ي للدفع الرمز المخطط/المقطع وصل دفع ero uus 8. HÄTÄ 8.1.Hätänumero 8.2.Onnettomuus 8.3.Tulipalo 8.4.Myrkytys طوارئ رقم الطوارئ حادث حريق تسمم طوارئ رقم الطوارئ حادث حريق تسمم JA OPISKELU 9. KOULU JA OPISKELU 9.1.Kello 9.2.Luokka välineet 9.3.Opiskeluvälineet 9.4.Käsi 9.5.Suu المدرسة و التعلم ساعة صف / فصل دراسي أدوات دراسية يد فم المدرسة و التعلم ساعة صف / فصل دراسي أدوات دراسية يد فم ri mittari rtti lu 10. ARKI Kalenteri Lämpömittari Kello Bussikortti Aikataulu يوميات / حياة يومية يوميات / حياة يومية رزنامة / تقويم سنوي مقياس درجات الحرارة ساعة بطاقة باص جدول أوقات/مواعيد رزنامة / تقويم سنوي مقياس درجات الحرارة ساعة بطاقة باص جدول أوقات/مواعيد 33

34 SELKOARKISANASTO VENÄJÄ 1. MUUTTO / ПЕРЕЕЗД 1.1. Maailma / Мир 1.2. Lentokone / Самолет 1.3. Suomi / Финляндия 1.4. Kotimaa / Родина 1.5. Passi / Паспорт 1.6. Oleskelulupa / Разрешение на пребывание 2. SUOMI / ФИНЛЯНДИЯ 2.1. Suomi / Финляндия 2.2. Kunta / Муниципалитет 2.3. Kotikunta / Муниципалитет жительства 2.4. Osoite / Адрес 3. REKISTERÖINTI / РЕГИСТРАЦИЯ 3.1. Maistraatti / Магистрат 3.2. Henkilötunnus / Личный код социального страхования 3.3 Kelakortti / Кела-карточка 4. POSTI / ПОЧТА 4.1. Kirjekuori / Конверт 4.2. Postimerkki / Почтовая марка 4.3. Lähtevä posti / Отправление почтовой корреспонденции 4.4. Saapuva posti / Получение почтовой корреспонденции 4.5. Postit / Почтовые отделения 5. ASUMINEN / ПРОЖИВАНИЕ 5.1. Meteli / Шум 5.2. Suihku / Душ 5.3. Kuu / Месяц 5.4. Hiekkalaatikko / Песочница 5.5. Portaat / Лестница 5.6. Jätteet / Отходы 5.7. Hella / Плита 34

35 6. SOSIAALITURVA / СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 6.1. Televisio / Телевизор 6.2. Vaatteet / Одежда 6.3. Ruoka / Питание 6.4. Puhelin / Телефон 6.5. Sähkö / Электричество 6.6. Asuminen / Проживание 6.7. Lääke / Лекарство 6.8. Perhe / Семья 7. LASKUT JA MAKSUT / СЧЕТА И ОПЛАТА 7.1. Lasku / Счета 7.2. Eräpäivä / Срок оплаты 7.3. Viivakoodi / Штрих-код 7.4. Kuitti / Чек 8. HÄTÄ / ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 8.1. Hätänumero / Телефон службы спасения 8.2. Onnettomuus / Несчастный случай 8.3. Tulipalo / Пожар 8.4. Myrkytys / Отравление 9. KOULU JA OPISKELU / ШКОЛА И УЧЕБА 9.1. Kello / Часы 9.2. Luokka / Класс 9.3. Opiskeluvälineet / Учебные принадлежности 9.4. Käsi / Рука 9.5. Suu / Рот 10. ARKI / БУДНИ Kalenteri / Календарь Lämpömittari / Градусник Kello / Часы Bussikortti / Автобусная карточка Aikataulu / Расписание 35

36 36

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

OPETUKSEN OPAS 2012-2013

OPETUKSEN OPAS 2012-2013 qwmaiertyuipasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui MAI -OMAN ÄIDINKIELEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa OPETUKSEN OPAS sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

Lisätiedot

1. TERVETULOA KV. TUUTORIKSI!

1. TERVETULOA KV. TUUTORIKSI! 1. TERVETULOA KV. TUUTORIKSI! Olet aloittamassa kv. tuutorin uraa ja jos et ole aiemmin toiminut kv. tuutorina, saatat olla tietämätön työnkuvastasi, velvollisuuksistasi ja oikeuksistasi. Tämän oppaan

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan Invalidiliiton järjestötoiminta Aluksi 3 Vammaisjärjestöt maahan muuttajien osallistumisen tukena 4 Kulttuurierojen tunnistaminen

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

(Arkkiteh?)tuurilla ne isotkin laivat seilaa! ***** Sytyke ry:n jäsenristeily 2000

(Arkkiteh?)tuurilla ne isotkin laivat seilaa! ***** Sytyke ry:n jäsenristeily 2000 (Arkkiteh?)tuurilla ne isotkin laivat seilaa! ***** Sytyke ry:n jäsenristeily 2000 On tuo jutun otsikko ehkä vähän kaukaa haettu, mutta yhdistää jollakin tavalla lehden tämän numeron teeman ja kolmannen

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock Suomeen työhön Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille Anton Ivanov/Shutterstock te-palvelut.fi Työ- ja elinkeinoministeriö, 11/2014 Taitto: Edita Publishing Oy Paino: Edita Prima Oy

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut 1. Työnte kijän (EU:n kansalainen ) muutto Suomeen EU -alueelta Oleskelu Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa. Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 tiivistelmä 2 Saatesanat Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion aluehallintoviranomainen,

Lisätiedot

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7 1 ABIOPPAAN SISÄLLYS Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3 Tärkeä tietää 5 YO-tutkinnon rakenne 5 YO-tutkinnon suorittaminen 5 YO-kirjoitusten aloittaminen 7 Arvostelu ja tulokset 9 Kokeen uusiminen ja

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa 168 Gerontologia 28(3), 2014 Artikkelit Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa Sari J. Heikkinen ja Kirsi Lumme-Sandt Tampereen yliopisto, terveystieteiden

Lisätiedot

Näin ollen esimerkiksi kolme lastaan ja puolisonsa Suomeen haluavalta perheenkokoajalta edellytetään 2880 euron kuukausituloja.

Näin ollen esimerkiksi kolme lastaan ja puolisonsa Suomeen haluavalta perheenkokoajalta edellytetään 2880 euron kuukausituloja. 20.6.2010 Pakolaisneuvonta Suomen Pakolaisapu PERHEIDEN YHDISTÄMINEN TAUSTASELVITYS 1. Mitä perheiden yhdistäminen tarkoittaa? Lähes kaikki oleskeluluvan Suomesta saaneet henkilöt saavat samalla perheenyhdistämisoikeuden.

Lisätiedot

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Toimittaneet: Aila Kantojärvi & Sanna Välkkilä, Soilikki Alanne & Anne Grönroos Kehitysvammaisten Tukiliitto 2009 1 Kirjan

Lisätiedot

Napon merkilliset merkit Oppitunti 2 Määräys- ja pelastusmerkit

Napon merkilliset merkit Oppitunti 2 Määräys- ja pelastusmerkit Napon merkilliset merkit Oppitunti 2 Määräys- ja pelastusmerkit (7 9-vuotiaat) Opettajan ohjeet Milloinkaan ei ole liian varhaista tutustuttaa lapsia turvallisuuden peruskäsitteisiin, jotka liitetään aikuisten

Lisätiedot