Monitaideyhdistys Piste ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monitaideyhdistys Piste ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009"

Transkriptio

1 Monitaideyhdistys Piste ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Toimintasuunnitelmaa olivat työstämässä Joonas Martikainen, Marjo Selin, Matti Selin, Outi-Maria Takkinen, Riikka Vuorenmaa ja Mette Ylikorva. 1. Toiminnan tarkoitus 2. Jäsenet 3. Talous Sääntöjen mukaan "Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Lapin sirkus-, tanssi-, kuva- ja mediataiteen toimintaa, sekä toimia paikkakunnan ja lähiympäristön aktiivisena eri taidemuotojen tekijänä. Tarkoituksena on myös uudistaa ja kehittää kansalaisten käsitystä esitys-, kuva- ja mediataiteista." Toimintasuunnitelma kuvaa, miten tätä tarkoitusta käytännössä toteutetaan. Yhdistyksellä on vuoden 2009 alussa seitsemän jäsentä. Uusia jäseniä etsitään. Jäseniksi hyväksyttävien toivotaan olevan aktiivisia taiteen tai kulttuurin tekijöitä. Vuoden 2009 tavoite on vakiinnuttaa taloudellinen vakaus ja hyvät toimintatavat. Yhdistys on yleishyödyllinen, eikä sen tavoitteena ole tuottaa voittoa. Kohtalainen liikevaihto kuitenkin mahdollistaa korkeatasoisen taiteellisen toiminnan. Liittymis- (50e) ja jäsenmaksuilla (30e/vuosi) voidaan kattaa juoksevat kulut. Näitä ovat muun muassa pankin ja verkkopalvelun maksut ja toimistokulut. Rovaniemen kaupungin toiminta-avustuksen toivotaan jatkuvan. Piste hakee aktiivisesti myös uusia rahoituskanavia perustoiminnalleen. Huomattava osa liikevaihdosta tulee kursseista. Kouluttajille maksetaan palkkiot vähintään alan työehtosopimusten minimien suuruisina. Koulutuksia lukuunottamatta muu toiminta ei tuota taloudellisesti. Tavoitteena on, että koulutustoiminnalla saadaan kerättyä yhdistykselle hieman varoja muun toiminnan pyörittämiseen. Esityksistä ja julkaisutoiminnasta saadaan hieman tuloja, mutta niiden kulut ovat huomattavasti tuloja suuremmat. Projekteille haetaan apurahoja kustannusten peittämiseksi. Työpalkkiot arvioidaan hakemuksissa alan työehtosopimusten minimien mukaisiksi. Lapin Taikalamppu-verkoston kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa yhden tai kahden esityksen valmistamisen, kiertue-esitykset ja esityksiin liittyvän yleisökasvatuksen. Suomen Kulttuurirahaston Kohtaamisia-projektille myöntämä kolmivuotinen Myrsky-apuraha takaa projektin jatkuvuuden. Näyttelyt pyritään toteuttamaan niin, että niiden tulot ja menot ovat yhtäsuuret. Tavoitteenamme on päästä tulevaisuudessa valtionosuusjärjestelmän piiriin. Se vaatii toiminnan korkean tason ja jatkuvuuden todistamista useiden vuosien ajan. 1/8

2 4. Tilat Sopivien harjoitus- ja esitystilojen vähyys Rovaniemellä on yksi Pisteen suurimpia ongelmia. Yhdistys etsii edelleen uusia kiinnostavia esitystiloja ja yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi Taikalamppu on pyytänyt Pisteeltä uimahalliin sijoittuvaa esitystä. Kesällä järjestetään matalan kynnyksen toimintaa lapsiperheille mm. liikennepuistossa. Kulttuuritalo Wiljamia vuokrataan harjoitus- ja esitystilaksi talouden niin salliessa. Yhdistys osallistuu kaikkien Wiljamin käyttäjien yhteisen tapaamisen järjestämiseen. Kohtaamisia-projekti pyritään saamaan kokonaan Taika-Ajan tiloihin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Piste jatkaa yhteistyötä Rovaniemen taidemuseon kanssa, mikäli sopivia ideoita löytyy. Piste sai vuonna 2008 käyttöönsä varasto- ja rakennustilaa Lapin Nukketeatteriyhdistykseltä. Ratkaisu ei kuitenkaan ole kestävä pidemmän päälle, vaan Pisteen on löydettävä oma verstas. Esittävän taiteen aluekeskushankkeen edistyminen voi helpottaa Pisteen tilaongelmia. Piste osallistuu aktiivisesti myös lastenkulttuurikeskusta Rovaniemelle suunnittelevaan työhön. Näiden hankkeiden aikajänne on pitkä. 5. Työntekijät Vuonna 2009 toiminnan yksi tavoite on vähentää talkootyön osuutta ja maksaa ammattiosaamisesta palkkaa. Pisteellä tulee olemaan määräaikaisia työntekijöitä projektikohtaisesti. Vakituiseen työntekijään tuskin on varaa. Yhdistyksellä on jo tarve osa-aikaiselle tuottajalle. Vuonna 2009 selvitetään rahoitusmahdollisuuksia tuottajan palkkaamiseksi viimeistään vuonna Kaikilla Pisteen toiminta-aloilla ei ole täysin vastaavia työehtosopimuksia. Ala on murroksessa. Piste etsii kulttuurialan työ- ja virkaehtosopimuksista ne, jotka eniten vastaavat työntekijöidemme työsuhteita ja noudattaa niitä soveltuvin osin. Esimerkiksi sirkusohjaajien osalta sovelletaan tanssinopettajien työehtosopimusta. Piste levittää sopimusmalleista kokoamaansa tietoa omalla alueellaan. 6. Näkyvyys ja tunnettuus Ensimmäisenä kokonaisena toimintavuonnaan Piste näkyi paikallisesti. Vuoden 2009 tavoite onkin valtakunnallisen tunnettuuden lisääminen Profiloituminen Alkuvuonna 2009 selvitetään yhdessä millaisena Piste haluaa profiloitua. Luodaan kehykset ja toimintatavat, joilla tälläinen kuva Pisteestä välittyy. 2/8

3 6.2. Verkostuminen Sirkuksen tiedotuskeskuksen kautta pääsemme esille valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Lapin lasten Taikalamppu-verkoston kanssa tehtävä yhteistyö syvenee. Taikalampun kautta yhdistys voi tarjota esityksiään pohjoisen kunnille. Lapin taidetoimikunnan Esittävien taiteiden aluekeskushankkeessa mukana oleminen vahvistaa Pisteen pohjoista näkyvyyttä. Yhteistyö paikallisten kulttuurialan toimijoiden kanssa lisää tunnettuuttamme. Kontaktien kautta voimme saada mediajulkisuutta tai uusia esitysmahdollisuuksia Esitystoiminta Esitysvierailut festivaaleilla varmistavat, että meidän tunnetaan myös siellä, missä suurin osa rahoittajista pääasiallisesti toimii. Tunnettuttuus esitystaiteen ammattilaisten parissa on usein riippuvaista Etelä-Suomessa nähdyistä tuotannoista. Yhdistys tuodaan esille kaikessa toiminnassa. Esitysten ja näyttelyiden graafisessa materiaalissa annetaan tilaa yhdistyksen esittelylle. Koulutuksissa yhdistys mainitaan taustavaikuttajana Internet-sivut Sivustolle lisätään jatkuvasti materiaalia esityksistä ja muusta toiminnasta. Lehdistötiedotteet ja -kuvat jaetaan saataville nettisivuille. Yhdistyksen toimintakalenterista kävijät voivat tarkistaa esitysaikamme ja saada tietoa tulevasta toiminnasta. Tarjoamamme koulutukset on kuvailtu internet-sivuilla. Toimintasuunnitelma, toimintakertomus ja muut dokumentit ovat sivuilla ainakin rahoittajien saatavissa. Vuoden 2009 aikana sivuston ulkoasua kehitetään ja se käännetään ainakin englanniksi Medianäkyvyys Yleisön kannalta paikallinen medianäkyvyys on tärkeintä. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea lehdistöä ja radiota. Panostamme siihen, että lehdistötiedotteemme ja -kuvamme ovat laadukkaita ja kiinnostavia. Pyrimme saamaan kaikista projekteistamme ennakkokirjoittelua (puffeja). Kutsumme esityksiin paikallisten medioiden kriitikot. Joistain projekteista kannattanee pitää lehdistötilaisuuksia. Ne pyrimme järjestämään erottuviksi ja kiinnostaviksi. Jonkin pienen perinteen luominen lehdistötilaisuuksia varten voisi kannattaa. Valtakunnallisiin medioihin pyrimme saamaan henkilöihin tai yhdistykseen keskittyviä artikkeleita. Kirjoitamme myös itse kulttuurialan lehtiin Graafinen ilme Vuonna 2009 yhdistykselle luodaan yhtenäinen graafinen ilme. 3/8

4 7. Tuotannot 6.7. Tiedotteet ja toiminnan dokumentointi Hyvä, kiinnostava toimintakertomus kiinnostanee rahoittajiamme. Toimintakertomukseen liitetään kuvallista materiaalia ja kommentteja yhteistyökumppaneiltamme ja yleisöltämme. Valmiista esityksistä tehdään dvd-tallenteet, joissa on 3 5 minuutin mittainen esittelyvideo (traileri), koko esityksen taltiointi ja tietoa yhdistyksestä ja työryhmästä. Yhdistys painattaa postikortteja, joissa on tietoa esityksistä ja yhdistyksestä. Näitä jaetaan esitysten ja koulutusten yhteydessä. Teemme lehdistötiedotteita myös muista projekteista kuin esitys- ja näyttelytoiminnasta, esimerkiksi Kohtaamisia-projektista ja vauvatoiminnan kehittämisestä. Näiden avulla yhdistys pidetään näkyvillä myös ensi-iltojen välillä. Vuonna 2009 Piste pyrkii rauhoittamaan esitysten valmistamisen. Uusia esityksiä ei tarvitse tuottaa määrällisesti useita, kunhan valmistuvat esitykset ovat taiteellisesti korkeatasoisia. Pyrimme tekemään mielenkiintoisia, omaperäisiä ja huolellisesti valmistettuja esityksiä erilaisille yleisöille. Esitykset pidetään ohjelmistossa useiden vuosien ajan, jolloin ne ehtivät kehittyä ja kypsyä myös ensi-illan jälkeen. Jotta apurahoja ehdittäisiin anoa, vuonna 2009 toteuttavien esitysten pitää olla tiedossa vuoden alussa. Pieniä esityksiä, joille rahoituksen saaminen ei ole välttämätöntä, voidaan keksiä lyhyemmälläkin varoitusajalla. Kaikkiin esitystuotantoihin nimetään tuottaja, joka vastaa rahoituksen hankkimisesta, tiedottamisesta ja markkinoinnista, kulujen seuraamisesta sekä muista käytännön järjestelyistä. Tuottaja tekee kullekin esitykselle kiertue- ja markkinointisuunnitelman sekä varmistaa, että esityksestä saadaan esittelykelpoinen tallenne. Yhdistys pyrkii myös siihen, etteivät esiintyjät jäisi yksin taiteellisessa työssään, vaan että kaikissa esityksissä olisi myös ohjaaja/koreografi ja skenografi. Tuotannoista kerätään jälkikäteen arviointi, jossa kerrataan työn eteneminen sekä verrataan tavoitteita lopputulokseen. Siihen liitetään esityksen saamat kritiikit ja otteita yleisöltä saadusta palautteesta. Arviointiin kuuluu yhteenveto työmääristä ja taloudellisesta onnistumisesta. Työmääriä seuraamalla voidaan tulevat projektit mitoittaa koko ajan tarkemmin Kohti sua, yhteistyö Agit-Cirkin kanssa, ensi-ilta toukokuussa 2009 Akrobatiaa ja jongleerausta kohtauttavan esityksen esiintyjät ovat Marjo Ylikorva ja Sakari Männistö Agit Cirkistä. Pisteen jäsenet osallistuvat työryhmään. Taloudellinen vastuu on työryhmällä. 4/8

5 7.2. Pupu, ensi-esitys toukokuussa 2009 Outi-Maria Takkisen ja Reetta Hietasen esityksellinen runoleikkituokio Liikennepuisto, kesällä 2009 Usean yhteistyötahon yhteinen isohko tapahtuma, mukana paikallisia yrityksiä. Liikennepuistoon järjestetään autoja, työpajoja, matalan kynnyksen toimintaa lapsiperheille sekä pappojen ja mummojen kohtauttamista lasten kanssa. Tapahtumat ovat osallistujille ilmaisia. Apurahaa haetaan Taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuurijaostolta Vinski, ensi-ilta syyskuussa 2009 Visnki-kirjoihin perustuva tanssiteos, vähintään neljälle esiintyjälle. Koreografiksi on lupautunut Marjo Kuusela. Esitykseen kuuluu yleisökasvatusta. Ensi-ilta on Wiljamissa tai harjoittelukoulun tiloissa ja esityksiä järjestetään sen jälkeen kouluilla. Projektille on haettu apurahoja keväästä 2008 alkaen. Projekti alkaa keväällä 2009, jos rahoitus varmistuu. Mikäli rahoitus jää vajaaksi projektia siirretään vuodella eteenpäin Juna Rovaniemellä 100v, lokakuussa 2009 Juhlavuoden kunniaksi järjestettävään tapahtumaan voidaan tarjota esitystä Kaamosesitys, ensi-ilta marraskuussa 2009 Päiväkoti-ikäisille ja perheille suunnattu esitys tuotetaan yhdessä Taikalampun kanssa. Projekti toteutuu, mikäli Taikalamppu ostaa sen. Esitystä ehdotetaan ulkoilmaan. Helmikuun 2009 jälkeen Taikalampun kanssa päästään neuvottelemaan tarkemmin esitysten määrästä ja suuruudesta Ulkoilmaesitys Savonlinnaan tammi-helmikuussa 2010 Talvella 2009 Savonlinnan lumitapahtumaan käydään tutustumassa ja tekemässä pieni esitysnumero. Samalla neuvotellaan yhteistyön mahdollisuuksia vuodelle Silloin voitaisiin toteuttaa suurempi kokonaisuus ulkoilmaan. Pyritään liittämään jollain tavalla Kaamos-esitykseen Uimahalliesitys, kesällä 2010 Taikalamppu on ostamassa Pisteeltä uimahalliin sijoittuvan esityksen. Sitä ehdotetaan vuodelle Esitysvierailut ja kiertueet Yksittäisten keikkojen järjestäminen esityksille on henkisesti ja taloudellisesti raskasta. Tulevana vuonna pyritäänkin siihen että esityksille suunnitellaan kiertueita. Vierailuesitykset kohdennetaan festivaaleille. Mikäli esitysten välillä on pitkiä taukoja, pidetään tarvittava määrä lämmitysharjoituksia ennen keikkaa tai kiertuetta. 5/8

6 9. Koulutukset Esityksiä tarjotaan aktiivisesti alan festivaaleille eri puolella Suomea. Festivaaleilla esityksiä on katsomassa ostajia, joten niiden avulla voidaan saada lisää esitysmahdollisuuksia. Pisteen jäsenten vetämät koulutukset ja yleisökasvatus ovat yhdistykselle tärkeitä monesta syystä. Ne kasvattavat yleisöpohjaa ja kiinnostusta taiteisiin sekä tekevät yhdistystä tunnetuksi. Koulutukset antavat yhdistykselle tietoa kulttuurialan kysynnästä ja tarpeista. Koulutustarjonta esitellään yhdistyksen internet-sivuilla Kohtaamisia-projekti Syksyllä 2007 Ounaskosken yläasteen maahanmuuttajaluokkien kanssa aloitettu Kohtaamisia-projekti laajenee ja jatkuu. Projektiin liittyy säännöllisiä kerhoja ja erilaisia työpajoja. Suomen kulttuurirahasto myönsi kesällä 2008 projektille euron apurahan, jolla sen jatkuvuus on turvattu kolmeksi seuraavaksi vuodeksi Pessi ja Illusia -projekti Outi-Maria Takkisen jo aiemmin valmistama Pessi ja Illusia -kirjallisuusprojekti sisältää opettajien koulutuksen, oppimateriaalin ja taiteilijavierailuja kouluille Esityksiin liittyvä yleisökasvatus Kaikkiin Pisteen esityksiin valmistetaan yleisökasvatuspaketti. Paketteja markkinoidaan etenkin kiertue-esityksiin ja ryhmille. Kouluvierailuihin yleisökasvatus kuuluu jo luonnostaan. Aikuiset ovat haastava kohderyhmä yleisökasvatukselle Valokurssit Riikka Vuorenmaa jatkaa parin tunnin viikon mittaisten valokurssien pitämistä esiintyjille ja muille taideammattilaisille ja -harrastajille. Kurssit ovat muokattavissa erilaisille kohderyhmille Vanhukset Tutkitaan mahdollisuuksia järjestää eri taiteen alojen työpajoja vanhuksille. Etenkin eri ikäryhmien kohtaamiset piristäisivät molemminpuoleisesti. Tämä voisi muuan muassa Liikennepuisto-projektissa Vauvasirkukset Mette Ylikorva jatkaa vauvaperheille tarkoitettujen lyhytkurssien pitämistä sekä materiaalin keräämistä julkaisua varten. Vauvasirkuksen tausta-ajatuksesta tiedottamista jatketaan, jotta yleisö saisi selkeämmän käsityksen asiasta. Muitakin vauvaperheiden taidekasvatusmahdollisuuksia käynnistetään. Pisteellä on asiasta valtakunnallisesti ainutlaatuista asiantuntijuutta. 6/8

7 10. Näyttelyt 9.7. Nykytanssiharjoitukset taiteen ammattilaisille Marjo Selinin vetämät nykytanssiharjoitukset taiteen ammattilaisille käynnistyvät keväällä Klovnien tapaamiset Mette Ylikorva käynnisti Päivitä klovnisi tai luo uusi -tapaamiset syksyllä 2008 Taika-ajan tiloissa. Tapaamiset jatkuvat kerran tai pari kuukaudessa vuonna Valokuvauksen perusteet Joonas Martikainen on suunnitellut kurssia valokuvauksen perusteista lapsille. Kurssia varten valmistetaan mekaaninen kamera, jonka avulla lapset tutustuvat kameran toimintaan ja kuvauksen saloihin. Työpajaan pyydetään yhteistyökumppaniksi Arktikumia ja Veli Pernu -säätiötä. Vauvasirkusnäyttely on olemassa ja se voidaan liittää esityksiin tai työpajoihin. Kohtaamisia-projekti tuottaa valokuvanäyttelyn toiminnastaan. Myös valokuvauskurssin tuotoksista voidaan koota näyttely. 11. Monitaidefestivaalit marraskuussa Festivaalit järjestetään yhdessä muiden alueen pienten toimijoiden kanssa. Kestoltaan ne ovat 2 3 päivää. Kustannukset pidetään minimissä. Alustavana teemana on taide virallisessa ympäristössä. Ohjelmassa olisi improvisaatiota ja hetkellistä taidetta. Yhteistyötä voitaisiin tehdä vuonna 2009 esimerkiksi kuvataiteilijoiden kanssa. Ohjelmisto kootaan yhdistyksen jäsenten ammatillisia suhteita käyttämällä. Piste korvaa vieraileville taiteilijoille vähintään matkakulut ja päivärahat ja järjestää majoituksen. Mahdollisuuksien mukaan maksetaan myös esityspalkkiot. Festivaali rahoitetaan pääasiassa apurahoilla. 12. Julkaisutoiminta Julkaisuja ideoidaan ja niiden tuottamista suunnitellaan työryhmässä, jota vetää Outi-Maria Takkinen. Pisteen toiminnasta syntyy artikkeleita alan julkaisuihin. 13. Jäsenten osallistuminen tapahtumiin Yhdistyksen jäsenet voivat hakea taloudellista tukea osallistuakseen tapahtumiin, jotka hyödyttävät Pistettä. Tuki voi olla avustusta esimerkiksi osallistumismaksuihin tai matkakuluihin. Hallitus päättää aina tapauskohtaisesti myönnetäänkö avustusta ja kuinka paljon. Vuonna 2009 avustuksiin ei riittäne suuria summia. 7/8

8 14. Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa Liittyminen taiteen alojen valtakunnallisiin organisaatioihin avaa kontakteja muihin alalla toimijoihin ja auttaa tiedotusmateriaalimme levittämisessä. Piste hakee jäsenyyttä Sirkuksen tiedotuskeskukseen, Tanssin tiedotuskeskukseen, Pohjoisen valokuvakeskukseen ja Suomen sanataideopetuksen seuraan. Yhteistyöstä Lapin Taikalamppu-verkoston kanssa on jo neuvoteltu. Taikalamppu-yhteistyö voi auttaa pitkän aikavälin rahoituksen saamisessa joillekin toiminnan osa-alueillemme. Tärkeimmät paikalliset kulttuurialan yhteistyötahomme ovat vuonna 2009 Sirkus Taika-Aika, Lapin Nukketeatteriyhdistys, Rovaniemen kulttuuritoimi ja Lapin taidetoimikunta. Haemme yhteistyömahdollisuuksia myös Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja sen opiskelijoiden opiskelijajärjestö TAO:n kanssa. Etsimme sponsoriyhteistyötä. Jotta sponsorointi hyödyttäisi molempia osapuolia, tulisi sen olla kohtalaisen pitkäkestoista ja molempien perustoimintaan sopivaa. Kansainvälisiä yhteyksiä hahmotellaan. 15. Tiedon tallentaminen Jatkamme tiedon järjestelmällistä tallentamista. Kaikki omat dokumenttimme tehdään sähköisesti. Paperilla toimitetut tärkeät dokumentit skannataan. Sihteeri säilyttää allekirjoitettuja paperiversioita pöytäkirjoista ym. ja puheenjohtajalla on dokumenttien sähköinen arkisto. Jatkamme sähköisen arkiston kehittelyä. Siihen tallennetaan asiakirjojen lisäksi myös teosten tallenteet ja muu dokumentointi. Arkiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota tiedostojen nimeämiseen, tiedonhaun helppouteen ja varmuuskopiointiin. Arkistosta olisi hyvä saada tietoa jaeltavaksi yhteistyötahoillemme. 16. Toiminnan arviointi Jotta kokemukset keräytyisivät hyödyttämään tulevaisuutta, on yhdistyksen aktiivisesti tutkailtava toimiaan ja kerättävä palautetta yleisöiltään. Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus ovat arvioinnin apuvälineitä. Työryhmät pitävät työpäiväkirjaa projektien etenemisestä. Etenkin esitysten työstämiseen etsitään meille sopivia harjoitusmetodeja, jolloin kokeilujen seuraaminen työpäiväkirjan avulla on olennaista. Projektin päättyessä keskustellaan työtapojen toimivuudesta ja taiteellisesta ja tuotannollisesta onnistumisesta. Keskustelussa käsitellään saadut kritiikit ja yleisöpalaute. Kursseille ja yleisökasvatusprojekteihin osallistuneilta pyydetään palautetta tapahtuman onnistumisesta sekä tarpeellisuudesta tai merkityksestä heidän näkökulmastaan. Palautteesta kootaan yhteenveto johon tekijät liittävät omia huomioitaan. 8/8

Monitaideyhdistys Piste ry

Monitaideyhdistys Piste ry Monitaideyhdistys Piste ry TOIMINTAKERTOMUS 2008 Monitaideyhdistys Piste ry Vuoden 2008 toimintakertomus Toimintakertomuksen kirjoittivat Outi-Maria Takkinen ja Riikka Vuorenmaa. Matti Selin ja Mette Ylikorva

Lisätiedot

Monitaideyhdistys Piste ry Vuoden 2009 toimintakertomus 22.04.2010 y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org. Sisällys

Monitaideyhdistys Piste ry Vuoden 2009 toimintakertomus 22.04.2010 y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org. Sisällys Monitaideyhdistys Piste ry TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällys 1 Lyhyesti...3 2 Organisaatio...3 2.1 Jäsenet...3 2.2 Yleiskokoukset...4 2.3 Hallitus...4 2.4 Työntekijät...4 3 Toiminnan tavoitteet vuonna 2009...4

Lisätiedot

Monitaideyhdistys Piste ry TOIMINTAKERTOMUS 2007

Monitaideyhdistys Piste ry TOIMINTAKERTOMUS 2007 Monitaideyhdistys Piste ry TOIMINTAKERTOMUS 2007 Monitaideyhdistys Piste ry Vuoden 2007 toimintakertomus Toimintakertomuksen kirjoitti yhdistyksen puheenjohtaja Riikka Vuorenmaa. Mette Ylikorva kirjoitti

Lisätiedot

Monitaideyhdistys Piste ry

Monitaideyhdistys Piste ry Monitaideyhdistys Piste ry TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällys 1 Lyhyesti...3 2 Organisaatio...3 2.1 Jäsenet...3 2.2 Yleiskokoukset...3 2.3 Hallitus...4 2.4 Arviointi...4 3 Talous...4 3.1 Apurahat...5 3.2 Tilaajilta

Lisätiedot

Monitaideyhdistys Piste ry

Monitaideyhdistys Piste ry Monitaideyhdistys Piste ry TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällys 1 Lyhyesti...3 2 Organisaatio...3 3 Talous...4 3.1 Tilinpäätös...4 3.2 Tärkeimmät avustukset...4 4 Tuotannot...5 4.1 Vau vanne...5 4.2 Artturin

Lisätiedot

Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma

Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma Humanistinen Ammattikorkeakoulu Jyväskylän/Kauniaisten kampus Kulttuurituotannon koulutusohjelma

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015-2017 Natunen Juha-Pekka 16.12.2014 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015 2017 2 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYS RY: TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYS RY: TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYS RY: TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYKSEN TOIMINTA JA TARKOITUS Kustavin kirjallisuusyhdistys on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen

Lisätiedot

Liikkeellisiä kohtaamisia syksyllä 2008

Liikkeellisiä kohtaamisia syksyllä 2008 Liikkeellisiä kohtaamisia syksyllä 2008 Osapuolet ja yhteistyökumppanit Monitaideyhdistys Piste ry Vuonna 2007 perustettu Monitaideyhdistys Piste tuottaa esityksiä, näyttelyitä ja taidealojen koulutusta.

Lisätiedot

Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Sateenkaariperheet ry 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

TEKIJÄT TAPAHTUMIEN TAKANA

TEKIJÄT TAPAHTUMIEN TAKANA TEKIJÄT TAPAHTUMIEN TAKANA Raportti keskisuomalaisista kulttuuriyhdistyksistä Keski-Suomen taidetoimikunta 25.1.2011 Jussi Haatainen, tutkimusassistentti, YTM 1 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE..4 AINEISTO.5

Lisätiedot

Oulun kaupunki Kulttuuritalo Valve Taikalamppuhakemuksen toimintasuunnitelma vuosille 2009-2013

Oulun kaupunki Kulttuuritalo Valve Taikalamppuhakemuksen toimintasuunnitelma vuosille 2009-2013 Oulun kaupunki Kulttuuritalo Valve Taikalamppuhakemuksen toimintasuunnitelma vuosille 2009-2013 TAIKALAMPPU-VERKOSTON JÄSENYYS- JA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Toimintakaudelle 2009-2013 Hakija Oulun kaupunki

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS Esipuhe Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) tutkimuksesta ja jatkotutkintokoulutuksesta.

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

Teatterituottamisen toimintamalli. mistä tuotanto koostuu ja mitä työtehtäviä siihen kuuluu

Teatterituottamisen toimintamalli. mistä tuotanto koostuu ja mitä työtehtäviä siihen kuuluu Teatterituottamisen toimintamalli mistä tuotanto koostuu ja mitä työtehtäviä siihen kuuluu Kulttuurituottaja Maarit Koistinen Laitilan kaupunki 2013-2014 2 Teatterituottamisen toimintamalli. Laitilan kaupunki

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja luova ala 2010 Esiselvitysraportti Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehityshanke Sonja Munter-Mäkeläinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

ESITTÄVÄN TAITEEN OSTAJAMARKKINAKARTOITUS

ESITTÄVÄN TAITEEN OSTAJAMARKKINAKARTOITUS ESITTÄVÄN TAITEEN OSTAJAMARKKINAKARTOITUS TEKIJÄ - Teattereiden kiertuejärjestelmä - Turnénätverk för Teater Tutkivan teatterityön keskus 15.8.2013 Saara Moisio SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot