Etteplan Oyj. Sijoitus Invest tapahtuma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etteplan Oyj. Sijoitus Invest 2012 -tapahtuma"

Transkriptio

1 Etteplan Oyj Kone- ja laitesuunnittelun edelläkävijä Sijoitus Invest tapahtuma

2 Etteplan Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien joukossa Ruotsissa Perustettu vuonna 1983 Euroopan suurimpiin kuuluva teknisen dokumentoinnin ratkaisuihin erikoistunut yritys Kiinassa suurin pohjoismaisista suunnittelupalveluja tarjoavista yrityksistä Liikevaihto 2011: 119,4 miljoonaa euroa Toimipaikat: 23 Suomessa, 14 Ruotsissa, 2 Kiinassa ja 1 Hollannissa Henkilöstö: lähes Etteplan on listattu tt NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V

3 Etteplan on monipuolinen kone- ja laitesuunnittelun osaaja Tuotesuunnittelu Muotoilu ja käytettävyys Sulautetut järjestelmät Analysointi & testaus Tekninen dokumentaatio Automaatio Teolliset ja tekniset infrastruktuurit Sähköjärjestelmät Tehdassuunnittelu Suunnittelunhallinta Ohjausjärjestelmät Mekaniikkasuunnittelu Järjestelmäsuunnittelu Tekninen IT

4 Tuotepäivitykset Ohjelmistopäivitykset Komponenttipäivitykset Tuoteinnovaatiot Koneen tai laitteen prototyypit Koneen tai laitteen modernisointi Uuden koneen tai laitteen konseptin kehitys Huoltoliiketoiminnan menetelmät ja tuki Huoltoliiketoiminta Tuotekehitys Prototyypistä valmistettavaksi tuotteeksi Tuotemallit Tuoteautomaatio Tuotanto Käyttöohjeet Sähköiset dokumentointija jakelu järjestelmät Varaosakirjat Tuoteräätälöinti loppuasiakkaan vaatimusten mukaisesti Laitekohtaiset valmistuspiirustukset Laitekohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet

5 Suunnittelutoimiala on kasvuala

6 Tekniset suunnittelupalvelumarkkinat kasvavat Teollisuustekniikan globaalit markkinat noin 30 mrd Alan palveluiden l kysyntä kasvaa nopeammin kuin globaali BKT Toimialan kasvu vuonna 2011 Suomessa oli 7 % ja Ruotsissa 3 % *) Etteplanin pääasiallinen markkina Teolliset prosessit Prosessilaitteiden suunnittelu Prosessisuunnittelu Teolliset koneet ja laitteet Energialaitokset Energiatuotannon laitteiden suunnittelu Energiatuotantoprosessin suunnittelu Infrastruktuuri Liikerakentaminen *) Teknologiateollisuus: Tilanne ja näkymät 1/2012 ja ALMEGA: Sector Review, 11/2011

7 Kasvua ohjaavat trendit Kestävä kehitys, globalisaatio, energiatehokkuus ja ikääntyminen lisäävät teknologian käyttöä ja sovelluksia maailmanlaajuisesti Kasvava koneiden ja laitteiden määrä lisää suunnittelu- palveluiden kysyntää Tuotteiden lyhentyneet elinkaaret Ympäristöystävälliset ratkaisut Kehittyvät markkinat Ikääntyvä väestö Tuotteiden lisääntynyt älykkyys Parantunut valmistettavuus Kehittyneet teknologiset ratkaisut Kierrätettävyys Ekotehokkuus Teknologian siirto, käänteinen innovaatio Sopeuttaminen paikalliseen lainsäädäntöön Lääketieteen tekniikan ratkaisut Tuotteiden uudistaminen

8 Kilpailijakenttä keskittyy Suunnittelutoimiala t i i l on sirpaloitunut it t ja kilpailijakenttä muodostuu suuresta määrästä erikokoisia kilpailijoita Toimialalla on käynnissä keskittymiskehitys ja asiakkaat vauhdittavat tätä kehitystä vähentämällä kumppaniensa määrää Suuret toimijat kasvavat markkinoita nopeammin

9 Edelläkävijyys kasvattaa yhtiön arvoa

10 Etteplanin strategia yhtiön arvon kasvattamiseksi Asiakaskeskeisyys Teollisuuden edelläkävijä innovatiivisten palvelu- tuotteiden ja -ratkaisujen kehittämisessä Etteplanin koko palvelutarjonnan myyminen olemassa oleville asiakkaille asiakkuuksien kasvattamiseksi Palveluratkaisut Yksi Etteplan Sisäisten synergioitten hyödyntäminen ja kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen henkilöstölle Suunnittelu- menetelmät Markkinajohtaja edistyksellisten suunnittelumenetelmien ja toimintatapojen kehittämisessä

11 Asiakaskeskeisyys k k i Etteplanin koko palvelutarjonnan myyminen olemassa oleville asiakkaille asiakkuuksien kasvattamiseksi Etteplanin liiketoiminta pohjautuu pitkäaikaisiin globaaleihin avainasiakkuuksiin Etteplan on menestynyt asiakkaiden keskittämispäätöksissä ja uusien tuoteratkaisujen myynnissä Etteplan on lähes kaikissa asiakkuuksissa Preferred Supplier Helsingin pörssissä listatuista konepajayhtiöistä 72 prosenttia on Etteplanin asiakkaita

12 Palveluratkaisut l t Etteplan INFO Etteplan CORE Teollisuuden edelläkävijä innovatiivisten palvelutuotteiden ja -ratkaisujen kehittämisessä Koneen tai laitteen modernisointi Huoltoliiketoiminta Uuden koneen tai laitteen konseptin kehitys Tuotekehitys Etteplan INNO Etteplan INFO Etteplan siirtyy vaiheittain korkean lisäarvon palveluihin ja ratkaisuliiketoimintaan Etteplanin palveluratkaisut kattavat asiakkaan tuotteen koko elinkaaren Offshoring-palvelut ovat vakiintunut osa avainasiakkaille tuotettavista palveluista Etteplan toimittaa asiakkailleen 24/5-palvelua valituilla palvelualueilla Etteplan ITEM Tuotanto Etteplan EASY Etteplan CSC Etteplan LEAN

13 Yksi Etteplan Sisäisten synergioitten hyödyntäminen ja kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen henkilöstölle Sisäisen kustannustehokkuuden paraneminen Yhtenäiset toimintatavat ja tietojärjestelmät luovat Etteplanille edellytyksiä tuottaa asiakkaille entistä tä laajempia palvelukokonaisuuksia Yhdenmukainen yrityskuva ja toimintatavat globaaleille asiakkaille

14 Suunnittelumenetelmät t l Markkinajohtaja edistyksellisten suunnittelumenetelmien ja toimintatapojen kehittämisessä Osaamista suunnitteluprosesseista, tuotteista ja teknologioista hyödynnetään tehokkaasti asiakastoimeksiannoissa Suunnittelumenetelmäosaaminen erottaa Etteplanin kilpailijoistaan Etteplanin osaaminen S mart way Suunnitteluprosessiosaaminen Teknologiaosaaminen Tuoteosaaminen Suunnittelualueosaaminen Smart produ cts

15 Tavoitteena kasvu

16 Etteplanin kasvun lähteet t Etteplanin orgaanisen kasvun lähteinä toimivat Vahvat globaalit asiakkuudet: loppuasiakkaat ovat kasvumarkkinoilla Markkinaosuuden kasvu: menestys asiakkaiden suunnittelupalveluiden keskittämisessä Kilpailukykyiset palveluratkaisut: offshoring osa ratkaisuja Markkinoiden kasvu: suunnitteluala on kasvuala Etteplanin epäorgaanisessa kasvussa keskitytään yritysosoihin, jotka kasvattavat yhtiön osaamispääomaa

17 Johtava asema teknisen tuoteinformaation alalla STE (Simplified Technical English) on kehitetty ilmailuteollisuuden vaativiin tarpeisiin Etteplan osti hollantilaisen Tedopres International B.V.:n koko osakekannan Kaupan jälkeen Etteplan on johtava teknisen tuoteinformaation tuottaja Euroopassa, jolla on yli 300 teknisen tuoteinformaation asiantuntijaa (mukaan lukien Kiinan yksiköiden henkilöstön) Etteplanilla on johtavia menetelmiä ja kehittyneitä teknologioita asiakkaidensa kasvavan huoltoliiketoiminnan vauhdittamiseen Etteplanin asiakkaat saavat mm. merkittäviä kustannussäästöjä ja jakeluteknologiaa mobiililaitteisiin

18 Taloudelliset tiedot

19 Liikevaihto 1-9/2012: 99,5 miljoonaa euroa (1-9/2011: 86,7 miljoonaa euroa) * 2009* 2010* /2012 *) jatkuvista toiminnoista

20 Liikevoitto (EBIT) ja EBIT % 1-9/2012: 6,8 miljoonaa euroa, 6,9 % (1-9/2011: 4,9 miljoonaa euroa, 5,6 %) EBIT % 15,0 10,0 5 5, * 2009* 2010* /2012 0,0 5,0, *) jatkuvista toiminnoista

21 Rahavirta Liiketoiminnan rahavirta 1-9/2012: 2,8 miljoonaa euroa (1-9/2011: -1,0 miljoonaa euroa) Rahavirta investointien jälkeen 1-9/2012: -2,4 miljoonaa euroa (1-9/2011: -4,2 miljoonaa euroa) 15,0 10,0 5,0 0,0 5, * 2009* 2010* /2012 Liiketoiminnan rahavirta Rahavirta investointien jälkeen *) jatkuvista toiminnoista

22 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 1-9/2012: 20,8 % (1-9/2011: 15,8 %) * 2009* 2010* /2012 *) jatkuvista toiminnoista

23 Osakekohtainen tulos (euroa) ja osingot (euroa/osake) Osakekohtainen tulos 1-9/2012: 0,23 euroa (1-9/2011: 0,15 euroa) 0,50 0,45 0,40 0,30 0,23 Osakekohtainen tulos 0,19 0,20 0,20 Osingot 0,08 0,10 0,10 0,10 0,04 0,00 0, * 2009* 2010* 2011* 1 9/2012* 0,20 0,30 0,17 *) jatkuvista toiminnoista

24 Henkilöstömäärä ä keskimäärin ki i 1-9/2012: (1-9/2011: 1 612) * 2009* 2010* 2011* 1 9/2012* *) jatkuvista t toiminnoista i i t

25 Avainluvut (1 000 EUR) 2008* 2009* 2010* / 2012 Liikevaihto Tulos ennen rahoituseriä, veroja, poistoja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta (EBITDA) EBITDA, % 11,5-2,0 72 7,2 71 7,1 86 8,6 Liikevoitto (EBIT) EBIT, % 10,3-3,6 5,8 5,8 6,9 Tulos/osake, EUR 045 0,45-0, , , ,23 Omavaraisuusaste, % 34,2 38,5 43,6 31,1 31,4 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 31,8-8,6 17,0 17,6 20,8 Henkilöstö kauden lopussa , *) jatkuvista toiminnoista

26 Avainluvut Q3/2012 (1 000 EUR) 7-9 / / 2011 Muutos % 1-9 / / 2011 Muutos % 1-12 / 2011 Liikevaihto , , Tulos ennen rahoituseriä, veroja, poistoja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta (EBITDA) , , EBITDA, % 8,7 8,5 8,6 7,0 7,1 Liikevoitto (EBIT) , , EBIT, % 6,5 7,0 6,9 5,6 5,8 Tulos/osake, EUR 0,05 0,06-16,7 0,23 0,15 53,3 0,20 Omavaraisuusaste, % 31,4 44,3 31,4 44,3 31,1 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 15,9 17,7 20,8 15,8 17,6 Henkilöstö kauden lopussa , ,1 1659

27 Näkymät 2012 Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden lopussa hyvällä tai tyydyttävällä tasolla. Arvioimme markkina-asemamme asemamme säilyvän vahvana ja tuoteratkaisujemme myynnin kehittyvän positiivisesti. Odotamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2011 verrattuna.

28 Siirtyminen ratkaisuliiketoimintaan parantaa kasvua, kannattavuutta ja kassavirtaa Kasvu Tavoite Keskimäärin 10 %:n vuotuinen orgaaninen kasvu Kasvua tukevat yritysjärjestelyt strategian mukaisesti Toimenpide Korkeamman lisäarvon palvelut Kasvu avainasiakkuuksissa Vahvan markkina-aseman tarjoama markkinoita nopeampi kasvu Kannattavuus Liikevoitto 10 % Liiketoimintamallin muutos Markkinajohtajuus Kassavirta Kassavirran parantaminen taseen vahvistamiseksi Hinnoittelumallien kehitys Myyntisaamisten myynti ja tehostunut käsittely

29

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products Smart way to smart products Etteplan Oyj Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiak kaamme ovat

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot

201 V 0 uosikertomus

201 V 0 uosikertomus 2010 Vuosikertomus 3 Vuosikertomus 2010 4 Teleste lyhyesti 32 Tilinpäätös 6 Vuoden 2010 tapahtumia 34 Hallituksen toimintakertomus 8 Strategia ja visio 38 Konsernin tilinpäätös VIDEO AND BROADBAND SOLUTIONS

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TeliaSonera lyhyesti 3 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan kirje 5 Markkinat ja brändit 7

Sisällysluettelo. TeliaSonera lyhyesti 3 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan kirje 5 Markkinat ja brändit 7 Vuosikertomus Sisällysluettelol Sisällysluettelo TeliaSonera lyhyesti 3 Vuosi lyhyesti 4 Toimitusjohtajan kirje 5 Markkinat ja brändit 7 Hallituksen toimintakertomus 9 Corporate Governance -selostus 22

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2014: Tulosparannustoimet käänsivät tuloksen kasvuun; Q4 liikevoitto parani merkittävästi

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2014: Tulosparannustoimet käänsivät tuloksen kasvuun; Q4 liikevoitto parani merkittävästi Cargotecin tilinpäätöstiedote 2014: Tulosparannustoimet käänsivät tuloksen kasvuun; Q4 liikevoitto parani merkittävästi Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

ASSA ABLOY aloitti vuoden vahvasti

ASSA ABLOY aloitti vuoden vahvasti ASSA ABLOYn osavuosikatsauksen suomennos 28.4.2015 1 (5) ASSA ABLOY aloitti vuoden vahvasti 28.4.2015 No. 08/15 Vuosineljänneksen aikana liikevaihto kasvoi 24 % ja oli 15 252 miljoonaa SEK (12 305). Kasvusta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö

Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö VUOSIKERTOMUS 2010 1 Vuosikertomus 2010 SISÄLTÖ VUOSIKATSAUS 2010 Vuosi 2010 lyhyesti 2 Missio ja strateginen tavoite 3 Outotec lyhyesti 4 Teknologia- ja palvelutarjonta

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 4-5 6-7 8-9 10-23 24-93 25 26 27 28 29 29 29 40 42 46 52 55 68 74

SISÄLLYSLUETTELO 4-5 6-7 8-9 10-23 24-93 25 26 27 28 29 29 29 40 42 46 52 55 68 74 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Uuden Ruukin esittely... Puheenjohtajan kirje... Mineraalivarat ja -varannot... Hallituksen toimintakertomus... Konsernitilinpäätös (IFRS)... Tuloslaskelma ja laaja

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

F-SECURE OYJ OSAVUOSIKATSAUS KESKITYMME TIETOTURVAAN VAKAA TALOUDELLINEN TULOS

F-SECURE OYJ OSAVUOSIKATSAUS KESKITYMME TIETOTURVAAN VAKAA TALOUDELLINEN TULOS F-SECURE OYJ OSAVUOSIKATSAUS KESKITYMME TIETOTURVAAN VAKAA TALOUDELLINEN TULOS TAMMIKUU 1 MAALISKUU 31, 2015 Vuoden 2015 alusta lähtien Synchronoss Technologiesille 60 miljoonalla USA:n dollarilla helmikuussa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM Tilinpäätös 2010 Sisällys Avainluvut... 3 Liikevaihto liiketoiminnoittain...4 Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin...5 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin...5 Toimintakertomus...6 Konsernin tuloslaskelma...

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

F-Secure Suojaa korvaamattoman. Vuosikertomus 2010. f-secure.fi

F-Secure Suojaa korvaamattoman. Vuosikertomus 2010. f-secure.fi F-Secure Suojaa korvaamattoman Vuosikertomus 2010 f-secure.fi SISÄLTÖ F-Secure lyhyesti 3 Tietoja sijoittajille 4 Vuosikooste 4 Liiketoiminnan kehitys lukuina 5 Toimitusjohtajan katsaus 2010 6 Hallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot