Kansainvälinen yritysviestintä (30 op)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen yritysviestintä (30 op)"

Transkriptio

1 Kokemuksia oppisopimustyyppisestä täydennyskoulutuksesta Anne Karkulahti Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin yksikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus TYT, Seinäjoen yksikkö

2 Koulutuksen järjestäjät Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus vastasi koulutuksesta Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin ja Lahden yksiköt Svenska social och kommunalhögskolan Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus TYT

3 1.A Osaamistavoitteiden laatiminen Kuka, ketkä, miten ja milloin laativat? Viestintäexpert-ryhmä eli koulutuksen järjestäjät, lisäksi viestinnän asiantuntijoita Laatimisen tukena työelämästä hankittua tietoa, kuten kysely suurille kansainvälisille yrityksille viestinnän osaamistarpeista työnantajien haastatteluita, myös koulutuksesta kiinnostuneiden laaja-alainen kokemus viestinnän täydennyskoulutuksesta sekä ymmärrys yritysten kansainvälistymisestä ja muuttuvasta viestinnästä Koulutuksen järjestäjät hahmottivat tavoitteita omilta koulutusalueiltaan Asiantuntijat hahmottivat tavoitteita omista näkökulmistaan Neuvoteltiin asiantuntijoiden, kouluttajien ja kiinnostuneiden työnantajien kanssa Koulutuksen järjestäjät kokosivat osaamistavoitteet syksyllä 2008 hakemukseen Osaamistavoitteet määriteltiin hahmottelemalla tavoiteltavat viestinnälliset kompetenssit

4 1.B Osaamistavoitteiden laatiminen Kuka, ketkä, miten ja milloin laativat? Kompetenssit määriteltiin sellaisinaan, ei tasoja, kuten hyväksyttävää osaamistasoa kuvaten Koulutuksen jälkeen osallistuja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan luovalla tavalla organisaation viestintää eri kulttuureissa organisaation tavoitteiden ja strategian mukaisesti ja toiminnan tuloksellisuutta tukien hallitsee organisaation sisäisen ja ulkoisen viestinnän kansainvälisessä toimintaympäristössä ja osaa toimia median kanssa havaitsee ennalta muutoksia, niiden avaamia mahdollisuuksia, uhkia ja kriisejä sekä osaa varautua niiden huomioimiseen viestinnän keinoin pystyy siirtämään osaamista oman organisaationsa kansainväliseen työhön osallistuville osaa käyttää verkkoviestinnän mahdollisuuksia työssään pystyy tukemaan organisaation johtamista viestinnällisillä taidoilla ymmärtää viestinnän ja markkinoinnin keskinäisen yhteyden

5 2.A Työstä oppimisen ohjaaminen Kuka, ketkä, miten ja milloin ohjasivat työstä oppimista? Järjestäjät HEKS-määrittely opiskelijan kanssa, täsmensi oppimistavoitteet Prosessin kulku Moodle-oppimisympäristö Lukupiirien organisointi Oppimispäiväkirjaan johdattelu, muistutus, innostaminen Asiantuntijat Kehittämistehtävän aiheen ja toteutustavan täsmentäminen ja työstäminen Pienryhmäkeskustelut Sanallinen ja kirjallinen yksilöllinen välipalaute Työpaikkakäynnit Lähipäivien opetus Ennakkotehtävät: käsiteltävä aihe oman työn kannalta Lähiopetus: opiskelijakokemusten nivominen esitykseen Jälkikeskustelu: takaisinkytkentä omaan työhön

6 2.B Työstä oppimisen ohjaaminen Kuka, ketkä, miten ja milloin ohjasivat työstä oppimista? Työpaikkaohjaaja, usein lähiesimies HEKS-määrittelyllä työelämälähtöiset oppimistavoitteet Arjen työssä satunnaisesti, kehittämistehtävän parissa sovitusti Varmisti mahdollisuuden osallistua opintoihin Perehdytys ohjaukseen koulutuksen alussa (vapaaehtoinen) Lähipäiviin osallistuminen (vapaaehtoinen) Ning-yhteisössä kokemusten jakaminen (vapaaehtoinen) Vertaiset Opiskelijoiden pienryhmät ja tapaamiset lähipäivissä lukupiirit omaehtoiset työparit ja ryhmät Työpaikalla toiminta kollegoiden kanssa arjen työssä yhdessä tehden, selvittäen, kehittäen haastattelujen, kyselyjen, koulutusten kohteina ja kommentoijina selvitysten, esitysten, raporttien vastaanottajina ja kommentoijina

7 3.A Korkea-asteen tasoisen osaamisen arvioiminen Kuka, ketkä, miten ja milloin arvioivat? Missä kulkee ohjauksen ja arvioinnin raja? Näytössä koulutuksen järjestäjät ja opiskelija itse Työpaikan kollegat, työpaikkaohjaaja ja opiskelijoiden vertaisryhmä arvioivat näyttöä välitetysti Näyttötilaisuus eri paikkakunnilla sovittuina päivinä, 45 minuuttia/opiskelija Arviointiaineisto monipuolista koko koulutuksen ajalta kehittämistehtävän materiaali (kirjallinen, diasarja, video, esite, nettisivut) oppimispäiväkirjan tiivistelmä vertaisarviointi Kehittämistehtävän esittely opiskelijan valitsemalla tavalla Vapaata keskustelua muutamiin kysymyksiin tukeutuen: Mitä opin? Tuliko kaikki selväksi? Mitä ajatuksia pohdintani herättää minussa? Mitä oppimani merkitsee minulle itselleni? Miten työnantajani hyötyi opinnoistani? Vaikuttavuus! Koulutuksen järjestäjät keskustelivat kahdestaan keskustelun jälkeen: arviointi, perustelut, jatkoajatukset, kiinnostus esitellä työtään seuraavassa koulutuksessa Hyväksytty/hylätty (= täydennettävä sovitulla tavalla)

8 3.B Korkea-asteen tasoisen osaamisen arvioiminen Kuka, ketkä, miten ja milloin arvioivat? Koulutuksen kuluessa arviointia monin tavoin sovitusti ja satunnaisesti, mitkä kumpikin ovat yhtä arvokkaita Vertaisten kesken tapaamisissa, keskusteluissa, lukupiirissä Pienryhmissä Yksilöllisenä kehittämistehtävän arviointina sekä suullisesti että kirjallisesti eri vaiheissa asiantuntijoilta Työpaikoilla eri vaiheissa kehittämistehtävän parissa Työpaikkaohjaajan kanssa keskustellen sattumanvaraisesti ja ohjatusti Kollegoiden kanssa työtä yhdessä tehden, haastatellen Opiskelijan työn välituloksia eri vaiheissa kollegoille, johdolle etc. esitellen

9 4.A Mitä opittiin? Mitä tekisit/teet toisin ensi kerralla? Miten? Konkretiaa. Käytännössä. Osaamistavoitteet Kompetensseja tarkistettava jatkuvasti ja muutettava uuteen koulutukseen Tavoitteet laadittava täsmällisemmin, hyväksyttävällä tasolla HEKS Määrittelyyn sama henkilö, joka ohjaa kehittämistehtävää Koulutuksen järjestäjien oltava työpaikalla määrittelemässä Näyttö Osaamistavoitteet paremmin arvioinnin perustaksi Työnantajan arvio mukaan, mieluiten läsnäollen Painotettava työssä syntyvän aineiston merkitystä osana näyttöä Tietopohjan yhtenäistäminen heti opintojen alussa kirjallisuutta lukemalla Lähipäivät Vähemmän puhuvia päitä, enemmän käytännönläheisyyttä Keissejä, myös entisiltä ja nykyisiltä opiskelijoilta Enemmän vertaistyöskentelyä, -ohjausta ja -luentoja, myös työpaikkaohjaajilta ja muilta kollegoilta Etäyhteysvälineet käyttöön luennoijille ja opiskelijoille

10 4.B Mitä opittiin? Mitä tekisit/teet toisin ensi kerralla? Miten? Konkretiaa. Käytännössä. Opiskelijoiden asiantuntijuutta ja tietoa saatava paremmin oppimisen tueksi Kehittämistehtävien aiheista parihaku, vinkkaa kirjoista, opiskelijaluennot Kysytään tietotarpeista, keissi- ja luennoijavinkeistä, halusta kertoa työstään Oppimispäiväkirja on erinomainen oppimisen indikaattori Sitä voi täyttää muuallekin kuin verkkoon, kunhan sitä täyttää Lähipäiviin langattomat yhteydet, jotta päiväkirjaa voi täyttää saman tien omalle tietokoneelle Työpaikkaohjaajien kanssa yhteistyötä enemmän Syvempi perehdytys pakolliseksi HEKS-määrittely yhdessä kouluttajan tai järjestäjän kanssa Järjestäjien tai kouluttajien työpaikkakäyntejä enemmän Tiedotetaan koulutuksen kulusta säännöllisesti, sähköpostilla Opiskelijoiden valintakriteerejä punnittava Pienryhmien toiminta vaikeaa, jos opiskelijat eri puolilta Suomea Lähtötason hetegoreenisyys hankaloittaa koulutusta ja ryhmäohjausta Työssä oltava yhteisö, jonka kanssa työstä voi oppia ja kehittää työtä

11 4.C Mitä opittiin? Mitä tekisit/teet toisin ensi kerralla? Miten? Konkretiaa. Käytännössä. Asiantuntija- ja konsulttityö laadukasta, mutta kallista Osallistuminen koulutuksen suunnitteluun on tärkeää Pienryhmäohjauksen osuutta punnittava tarkkaan, koska ohjaukseen tarvitaan viestinnän asiantuntemusta Työnjako Koulutuksen järjestäjien työnjakoa punnittava. Pilotissa pyrittiin tasajakoon työn ja kustannusten osalta Työnjako määriteltävä selvästi ja tehtävä selväksi järjestäjille, kouluttajille, opiskelijoille ja työpaikkaohjaajille heti opintojen alussa Koulutuksen vastuutahoa voidaan vaihtaa tarpeen mukaan

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille Työelämälähtöinen täydennyskoulutus Opas työpaikkaohjaajille ja

Lisätiedot

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN 1 KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN Pilottikoulutuksen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012

Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus (2 pv), 9.-10.10.2012 FUTUREX Korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus 9.-10.10.2012 Tarita Tuomola, Metropolia

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto Tampereen ammattiopisto, Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Duunista opintopisteiksi

Duunista opintopisteiksi Duunista opintopisteiksi Opas työn opinnollistamisesta OSATAAN! Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana Lukijalle Duunista opintopisteiksi -opas on suunnattu ammattikorkeakouluopiskelijoille,

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena...

Lisätiedot

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Lukuvuosi 2014 2015 1 SOSIAALITYÖN KOULUTUS ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Työssäoppimisen toimintamalleja

Työssäoppimisen toimintamalleja Tarja Frisk Anne Teittinen Työssäoppimisen toimintamalleja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE SISÄLLYS 1 Ammatillisen koulutuksen uudet tuulet osaaminen ratkaisee... 4 2 Oppisopimuksen lähtökohdat ja edellytykset... 6 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus... 8 Yrittäjän oppisopimus... 9 3 Suomalainen

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Johtamisen erikoisammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hyväksytty, toimialajohtaja

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

INNOVAATIOKOMPETENSSEJA MITTAAMASSA

INNOVAATIOKOMPETENSSEJA MITTAAMASSA Meiju Räsänen (toim.) INNOVAATIOKOMPETENSSEJA MITTAAMASSA Opas innovaatiovalmiuksien arviointiin 441 729 Innovaatiokompetenssien mittaaminen -hankkeen on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto. Julkaisun

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS LATU - LAADUKAS TUTKINTOTILAISUUS Graafinen suunnittelu Eila Kivilompolo ISBN 978-952-99304-4-9 Painopaikka Nykypaino

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012

VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012 VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012 Koulutuksen tavoite ja tarkoitus Vastuullisen johtamisen täydennyskoulutus korostaa vastuullisen johtamisen tärkeyttä. Vastuullisuus näkyy organisaation kaikessa

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia!

TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia! TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia! Niitä vastaanottaa AHOT korkeakouluissa -hankkeen projektipäällikkö Tiina Anttila, s-posti tiina.anttila@utu.fi.

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot