Rakennusten ääneneristys ja meluntorjunta. Ylivieska Aikataulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusten ääneneristys ja meluntorjunta. Ylivieska 29.9.2010. Aikataulu"

Transkriptio

1 Rakennusten ääneneristys ja meluntorjunta Ylivieska Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, Työterveyslaitos rakennusakustiikan dosentti, Aalto-yliopisto Ääneneristyslaboratorio, Turku Aikataulu 9.-. Äänieristyksen ja meluntorjunnan perusteet Kaavamääräykset ja niiden asettamat vaatimukset tuotteille 11. Lounas Ilmaäänen eteneminen ja eristys Askeläänen eteneminen ja eristys 13:59 Juna Turkuun Hongisto/Ylivieska

2 Työterveyslaitos, Turku, akustiikkapalvelut TYÖTILOJEN ÄÄNIOLOT Selvitykset Teollisuus, toimistot, koulut... Melu ja värähtely Huone- ja rakennusakustiikka Sisäympäristökyselyt Parantaminen Mallintaminen ym. laskelmat parannusvaikutuksista Meluntorjuntasuunnittelu RAKENNUS- ja TUOTEAKUSTIIKKA Laboratorio Ilmaääneneristävyys* Äänen absorptio* IV-koneiden melupäästö Kanavaäänenvaimentimet Tuotearvojen mallintaminen * FINAS akkreditoituja Kenttätutkimus koneiden melupäästö akustinen kamera Yhteyshenkilö: Hongisto/Ylivieska Laboratoriotilat, Turku Hongisto/Ylivieska

3 Ääneneristävyyteen liittyvät palvelut ja tutkimukset Ilmaääneneristävyyden määritys ISO 14-3 ovet, ikkunat, levyrakenneseinät, läpivientielementit yms. akkreditoituna: virallinen testiseloste ilman: ei testiselostetta, pelkät numeroarvot Väliseinärankojen dynaaminen jäykkyys Lattianalusvillojen dynaaminen jäykkyys (askelääneneristyksen tarpeisiin) ääneneristävyyden määritys laskentaohjelman avulla tuotekehityskäyttöön tai markkinointikäyttöön Pientaajuisen ääneneristävyyden tarkkuusmittaus ISO Hz arvot Äänenabsorption määritykset Kenttätutkimukset Hongisto/Ylivieska Usein tuotekehitys- ja testaustilanteissa kysyttyjä asioita Ovet Mitä määräyksiä ja ohjeita on olemassa? Mihin arvoon tulisi kehityksessä pyrkiä? Mitä vaikuttaa, jos osa ovesta korvataan lasilla? Ääneneristyksestä yleensä? Minkälainen rakenne tuottaa hyvän ääneneristyksen? Mitä muuta keinoja on parantaa äänieristystä kuin massan lisääminen? Voiko tuotearvoja laskea ja mikä on niiden pätevyys verrattuna testausselosteisiin? Hongisto/Ylivieska

4 Äänieristyksen ja meluntorjunnan perusteet Hongisto/Ylivieska Äänenpainetaso L p Äänenvoimakkuutta määrätyllä alueella kuvaava suure Äänenpaineen suhde vertailuäänenpaineeseen p Vertailuäänenpaineena normaalikuuloisen kuulokynnys p =2 Pa p vastaa db äänitasoa Kipukynnys on 12 db Kuulovauriokynnys on 85 dba, kun sille altistutaan päivittäin 3 db kasvu merkitsee meluenergian tuplaantumista kuulon erottelukynnys on.5 1. db 3 db ero hyvin kuultavissa, ei suuri 6-8 db lasku koetaan puolittumisena L p 2log ~ p p Hongisto/Ylivieska

5 Taajuus f [Hz] ja aallonpituus [m] värähdysten määrä sekuntia kohti Ihmisen kuuloalue 2-2 Hz Rakennuksissa käytännön taajuusalue on 2- Hz, yleisimmin vain 63 Hz ylöspäin Rakennusakustiset mittaukset 1/3-oktaavikaistoittain (terssikaistoittain) -31 minimialue Hz yleisimmin käytössä Aallonpituus saadaan yhtälöstä c f c f missä c = äänen nopeus, 343 m/s f = äänen taajuus [Hz] Aallonpituus [m] Taajuus f [Hz] Kuuloalue Hongisto/Ylivieska Äänten taajuusalueet Hongisto/Ylivieska

6 Siniaalto (esimerkiksi viheltäminen) äänenpaineen vaihtelu ajan funktiona spektri eli äänenvoimakkuus taajuuden funktiona (taajuusjakauma) Kuvassa vain yksi taajuus, äänes, vrt. vihellys Hongisto/Ylivieska Laajakaistainen ääni (esimerkiksi ilmanvaihdon kohina) signaali aika-avaruudessa taajuusjakauma (=spektri) Hongisto/Ylivieska

7 Taajuusanalyysi rakennusakustiikassa terssit 2, 25,..., 2 Hz audioalueelle mahtuu 32 kpl oktaavit: 31, 63..., 16 Hz audioalueelle mahtuu kpl Hongisto/Ylivieska Nimelliset terssi- ja oktaavikaistat oktaavit harmaa neliö Kaista f m Terssikaista Oktaavikaista Kaista f m Terssikaista Oktaavikaista Hongisto/Ylivieska

8 A-painotus Äänitaso [db] 8 A-painotuksella melun spektri suodatetaan sellaiseksi, jollaisena ihminen sen kuulee ja kokee EN ja EN ISO liikennemeluspektri L A,eq=7 db, L L,eq=87 db Taajuus [Hz] f (Hz) Painotus Hongisto/Ylivieska A-painotettu Lineaarinen 4 Tärkeimmät LVIS-melusuureet Suomen Rakentamismääräyskokoelma, C1:1998 Yleensä tarkasteluajanjakso mittauksissa on T=3 sekuntia Hongisto/Ylivieska

9 Melumittarihankinta mielessä? Hyvää melumittaria hankittaessa tulee huomioida seuraavaa: IEC 6651 ja IEC 684 vaatimukset, Type 2 (ent. IEC 651 ja IE 84) myös hiljaista äänitasoa tulee pystyä mittaamaan luotettavasti; mittausalueen tulee yltää tasolle 28 dba!! mittarissa tulisi olla vähintään A-taajuuspainotus mutta sen lisäksi mielellään myös C-taajuuspainotus tai taajuuspainottamaton valinta melumittarin kanssa hankitaan aina kalibraattori, jolla mittarin toiminta tarkistetaan. Äänitasomittari tulee jäljitettävästi kalibroida ainakin 2 v välein kalibrointilaboratoriossa, esim. VTT, TTL, Mikes Sellaiset edulliset mittarit kannattaa unohtaa, jotka pystyvät mittaamaan vain yli 35 dba äänitasoja eivät täytä IEC 684 vaatimuksia, sillä L A,eq ei voida silloin mitata Hongisto/Ylivieska Kahden äänenpainetason yhteenlaskeminen Kahden äänenpainetason L p1 ja L p2 yhteenlaskeminen L p, tot lg L p,1 L p,2 Esim: Laske yhteen 55 db ja 55 db L p, tot lg lg( ) 58 db Hongisto/Ylivieska

10 Äänitasojen yhteenlaskeminen L tot lg lg i 1 L / 1 N L / i L 2 /... L N / inrs 26 Hongisto/Ylivieska Rakentamista koskevat määräykset ja ohjeet Tilan käyttötarkoitus RakMk C1 RakMk D2 SFS 597 STM 23 SIY 28 VnP 993/92 VnA Asuinhuoneistot M,O O S T S O Majoitustilat O O S T S O M Vanhusten palvelutalot O O S T S O M Toimistot O O S T S O M Koulut O O S T S O M Päiväkodit O O S T S O M Terveydenhoitoalan rakennukset O O S T S O M Teollisuustyöpaikat O S M Liiketilat O T O Teatterit, myymälät O O M Keittiöt, ravintolat O M Urheilutilat, uimahallit, kasarmit O M Kirjastot, näyttelytilat, kirkot O T O Laboratoriot, autokorjaamot O M Ympäristömelu piha-alueella M S S O M RakMk C1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa C1:1998 Ääneneristys RakMk D2* Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa D2:22 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto SFS 597 Rakennusten akustinen luokitus, Suomen standardisoimisliitto SFS r.y., 24 STM 23** Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohje. SIY 28 Sisäilmayhdistys r.y.:n julkaisu 5, Sisäilmastoluokitus, 28 VnP 993/92 Valtioneuvoston päätös 993 melutason ohjearvoista VnA X Valtioneuvoston asetus 85 työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta, 26 M = sisältää viranomaisen antaman määräyksen lukuarvon O = sisältää viranomaisen antaman ohjeen lukuarvon S = suosituslukuarvoja sisältävä dokumentti T = sisältää terveysvaikutusten kannalta tärkeitä lukuarvoja * Sisältää ainoastaan LVIS-äänitasoja. ** Sisältää ainoastaan ympäristöstä kuuluvia kokonaismelutasoja lähteestä riippumatta. X Koskee ainoastaan työtehtäviä, jossa altistutaan voimakkaalle melulle. Hongisto/Ylivieska

11 Lähteet löytyvät pääosin netissä RAkMk C1: RakMk D2: Asumisterveysohje: /passthru.pdf SFS 597: (maksullinen) Sisäilmastoluokitus: (maksullinen) VnA 85/26: VnP 993/1992: VnP 53/1997: VnP 1314/1994: VnA 621/21: VnA 48/25: Hongisto/Ylivieska Suomen rakentamismääräyskokoelma Osa C1:1998 sisältää ääneneristysmääräykset ja ohjeet Osa D2:23 lisäohjeita ilmastointimelulle Hongisto/Ylivieska

12 RIL 243 ohjeet Osa 1: Perusteet Osa 2: Oppilaitokset, auditoriot, liikuntatilat ja kirjastot Osa 3: Toimistot Osa 4: tuotantotilat, (tekeillä) Hongisto/Ylivieska SFS 597:24 valmistunut 24 akustisten konsulttien ja työterveyslaitoksen toimesta VTT, YM, STM, yritykset ohjausryhmässä täydentää ohjeita ja määräyksiä RakMk C1:1998 luokitus ABCD luokka C vastaa RakMk C tai 1985 tasoa, ns. minimitasoluokka, johon tulee aina pyrkiä uudiskohteissa luokka A on paras Hongisto/Ylivieska

13 Valtioneuvoston päätös N:o 993/1992 melutason ohjearvoista HUOM: Koskee ympäristöstä rakennukseen kohdistuvaa melua ei koske rakennusten LVIS laitteita. päiväsaikaan yöaikaan klo 7-22 klo 22-7 Melu kiinteistön tontilla oleskelualueella L A,eq,u (db) L A,eq,u (db) Asuinalueet, hoito- ja oppilaitosten alueet 55 - edelliset mutta uusilla alueilla Vapaa-ajan alueet, loma-asuntoalueet 45 Huoneistojen sisäpuolinen melu L A,eq,s (db) L A,eq,s (db) Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet päivällä 35 3 Opetus- ja kokoontumistilat Liike- ja toimistohuoneet Hongisto/Ylivieska Sisäilmastoluokitus 28 Hongisto/Ylivieska

14 Hongisto/Ylivieska Asumisterveysohje STM Oppaita 23:1 Hongisto/Ylivieska

15 Heijastuminen ja läpäisy absorptiosuhde arvot 1 suuri arvo: ääni imeytyy pieni arvo: ääni heijastuu läpäisysuhde arvot 1 suuri arvo: rakenteen läpäisee vähän ääntä pieni arvo: ääni heijastuu W W i Wt W W i i r Hongisto/Ylivieska Absorptiossa ja läpäisyssä tapahtuva äänenvaimennus äänenvaimennus: D log 1 Ilmaääneneristys: 1 Wi R lg lg W t Absorptiosuhde Heijastuneen äänen vaimennus db jne jne W t/w i db jne jne Hongisto/Ylivieska R 15

16 Absorptiosuhteita Tyypillinen absoptiosuhde, mm mineraalivilla, liimattu betonia vasten 7 mm mineraalivilla, liimattu betonia vasten 2 mm mineraalivilla, takana 2 mm ilmaväli Rei'itetty kipsilevy, takana 2 mm ilmaväli, reikäala 18 % Kokolattiamatto, kuidun paksuus 8 mm Pehmeä toimistotuoli, tyynyn paksuus 3 mm Puuvillaverhot, 33 gr/m2, laskostettu 75 % pinta-alasta Kevytväliseinä (kipsi + villa + kipsi) Taajuus f, Hz Betoni- tai tiiliseinä, kovapintainen lattia Kirjahylly, täynnä tavaraa Hongisto/Ylivieska Absorptioluokitus EN Absorptiosuhde luokittelematon Taajuus [Hz] A B C D E Hongisto/Ylivieska A B C D E Esimerkki Mitoitussääntö: Materiaali kuuluu luokkaan A, koska käyrään A verrattaessa ei-toivottujen poikkeamien summa on alle, (taajuudet ja 4 Hz). Tilastollinen absorptiosuhde 16

17 Huonevaimennuksen käytännön merkitys Tarkastellaan ilmastoinnin päätelaitteen melua, jonka äänitehotaso L W =32dB (absoluuttinen äänienergian määrä) Riippuen huoneen vaimennusmateriaalin määrästä, äänilähteen aiheuttama äänenpainetaso voi vaihdella db!! Kuva: M. Kylliäinen Hongisto/Ylivieska Ilmaääneneristävyys Ilmaääneneristävyys: 1 R log db Läpäisykerroin: Wt W W=energia p=paine i=incident t=transmitted tulokulmariippuva i Hongisto/Ylivieska

18 Mittaaminen painemenetelmällä R L p, 1 Lp,2 lg S A 2 Hongisto/Ylivieska Painemenetelmä, ISO 14-3 lähetyshuone vastaanottohuone mikrofoni kiertyvä mikrofonipuomi 36 r= pieni mittausaukko 2.5 m 2 mikrofoni 2 r= tärinäneristin Hongisto/Ylivieska LEIKKAUS A - A 18

19 Ilmaääneneristysluku ISO mukaan Laboratorio: R w, Rakennuksessa: R' w Käyrää siirretään 1 db pykälin ylimpään asentoon, jossa eitoivottujen poikkeamien (punaiset viivat) summa alittaa 32. db. Tällöin R w on vertailukäyrän arvo Hz:llä. Mittaustulos vertailukäyrä poikkeama ISO Ei-toivottu Taajuus 7 f (Hz) R (db) (db) (db) R W = db Mittaus-tulos ISO vertailukäyrä summa 32. f [Hz] Hongisto/Ylivieska R [db] Spektripainotustermit, ISO ilmaääneneristysluku R w on tarkoitettu pääasiassa kuvaamaan ääneneristystäå puheääniä vastaan liikennemelu sisältää hieman enemmän pientaajuisia ääniä kuin puhe, mitä varten on kehitetty spektripainotustermit termeistä tärkeimmät ovat taajuusalueen -31 Hz spektripainotustermit C ja C tr muita ei käytetä suomessa paljoakaan R A, tr R W C tr Spektripainotustermi Taajuusväli Sovellettava melutyyppi C -31 Asuntomelu, raide ja lentoliikennemelu C - - Asuntomelu, raide ja lentoliikennemelu C Asuntomelu, raide ja lentoliikennemelu C - - Asuntomelu, raide ja lentoliikennemelu Ctr -31 Tieliikennemelu C tr,- - Tieliikennemelu C tr, Tieliikennemelu C tr,- - Tieliikennemelu Hongisto/Ylivieska

20 Esimerkkitulos Ilmaääneneristävyys laboratoriossa R, db 7 R w (C; C tr) = (-2; -7) db 6 1 RAN2 profiilipelti (teräs.45 mm) 4 2 vaakaorsi mm k4, tuulettuva 3 3 Tuulensuojalevy 9 mm (GTS9) 4 pystyorsi TC175 k6 + mineraalivilla 2 5 höyrynsulkumuovi ja erikoiskova kipsilevy 13 mm (GEK13) Laboratoriomittaustulos ISO vertailukäyrä Äänen taajuus, Hz Hongisto/Ylivieska R w :n määritys oktaavikaista-arvoista Frequency ISO ref. curve Unfavorable deviation Measured sum Käyrää siirretään 1 db askelin ylöspäin asentoons jossa ei toivottujen poikkeamien summa (punaiset) on korkeintaan. db. Tällöin R w /R' w on vertailukäyrän arvo Hz:llä Measured ISO ref. curve [Hz] 2 4 Hongisto/Ylivieska

21 Esimerkkejä tuotteista Ilmaääneneristävyys [db] 8 Betoni 18 mm, 4 kg/m2, 6 db Teräs.6 mm, 5 kg/m2, 25 db EK-kipsi 13 mm, 11 kg/m2, 28 db Siporex 68 mm, 48 kg/m2, 34 db 3 2 Rannila Panel 2 mm, 31 kg/m2, 31 db Taajuus [Hz] GN13, kertopuu 66mm k6 + villa, GN13, 19 kg/m2, 37 db 3xGN13, AWS 2 mm k 6 + villa, 3xGN13, 63 kg/m2, 63 db Hongisto/Ylivieska Korvausilmaelementin ilmaääneneristyksen ilmoittaminen Koska pinta-alana ei käytetä venttiilin todellista alaa, ovat arvot melko suuria suhteessa siihen, miten hyvin ääni niiden kautta kantautuu. Esimerkiksi D n,e,w =45 db tarkoittaa, että yksi venttiili m 2 kokoisessa ulkoseinässä, jonka eristys on ääretön, tuottaa ilmaääneneristysluvuksi R w =45 db. Korva havaitsee kaiken äänen tulevan pienestä elementistä tämän häiritsevyysnäkökulman vuoksi elinten eristävyys on mitoitettava vähintään 5 db yläkanttiin. Hongisto/Ylivieska

22 Intensiteettimenetelmä, ISO Hongisto/Ylivieska Intensiteettimenetelmällä saatu oven ääneneristyskartta, Hz 2 2 Ilmaääneneristävyys R [db] Ennen, 36 db Jälkeen, 39 db Taajuus [Hz] laivan hyttiovirakenteen kehitys sähkölukon äänivuodon korjaus Hongisto/Ylivieska

23 Intensiteettimenetelmällä saatu sandwich-seinän ääneneristyskartta, 8 Hz sandwich rakenne mustissa kohdissa pelteihin liimattu villa kytkee pellit akustisesti toisiinsa Ääneneristys merkittävästi heikentynyt 8 Hz taajuudella Hongisto/Ylivieska Laboratoriotesti ja rakennuksessa tehty testi Laboratoriotestistä käytetään merkintäär vain suora ääni vaikuttaa tulokseen Kentällä tehdystä testistä käytetään merkintää R' ääntä säteilee sivutiesiirtyminä myös muista huonepinnoista Hongisto/Ylivieska

24 Laboratorio- ja kenttäarvojen erot - esimerkkejä Ovirakenne, laboratorioarvo R w =42 db Oikeuttaa ääneneristysluokkaan 35 db Tiivistys puutteellinen, karmi vinossa R' w =35 db Kynnys puuttuu R' w =22 db Hyvä asennus, ympäröivät seinärakenteet db ovea parempia R' w =42 db Betoni 18 mm HVS, R w =61 db Halkeama, R' w =53 db Hyvä asennus, ympäröivät rakenteet saman massaiset: R' w =58 db Hongisto/Ylivieska Laboratorio- ja kenttäarvojen erot Esimerkkinä puurakenteinen ovi Ilmaääneneristävyys [db] 4 Laboratororio, teipattu (36 db) 3 2 Laboratorio, normaaliasennus (33 db) Kenttä, teipattu (3 db) Kenttä, normaaliasennus (24 db) Taajuus [Hz] Hongisto/Ylivieska

25 d = 44 top 2 x P-seal bottom 2 x U-seal 46 db laivan ovi Teipattu arvo Rw46dB ilman tiivisteitä Rw24dB rs=kumitiiviste ts=teippaustiiviste pb=profiililista S1 DOOR LEAF S3 D = depth additional profile bar 1 b = 73 w = doorhandle side 2 x P-seal 1 1 DOOR LEAF S3 additional profile bar rock wool support 4 mm door hinge side 2 x P-seal steel.75 mm rock wool 2 mm air cavity 4 mm perforated steel.5 mm rock wool 2 mm steel.75 mm steel 2 mm rock wool Measured sound reduction index, db /3-octave band, Hz rs ts pb 24 db rs ts1 pb, 35 db rs ts2 pb 42 db rs1 ts pb 43 db rs2 ts pb 44 db rs2 ts2 pb 46 db rs ts pb1 29 db rs ts2 pb1 39 db rs2 ts pb1 45 db rs2 ts2 pb1 46 db W = width sill Hongisto/Ylivieska P-seal K-seal U-seal Tiiveyden ja rakenteen kehitys tasapainossa Ovet ja ikkunat testataan mielellään aina normaalisti asennettuna, R norm saumat teipattuna, R sealed jälkimmäinen kertoo tuotteen "rakenteellisen" ääneneristävyyden, koska äänivuodot on estetty Vuodot voivat aiheutua tiivistei Tuloksena testausraportissa voidaan ilmoittaa vain R nor Jos R norm -R sealed > 1 db, oven saumat vuotavat hieman tyypillinen tilanne Jos R norm -R sealed > 3 db, oven saumat vuotavat paljon 3 db ero merkitsee, että saumojen kautta siirtyy jo enemmän energiaa kuin rakenteen läpi rakenteen kehittäminen on tällöin tehotonta kehityksessä huomio pitää kiinnittää rakenteen sijaan tiiveyteen Hongisto/Ylivieska

26 Rakojen vaikutus ääneneristävyyteen Raon ja rakenteen yhteiseristävyys, Ryhteis (db) 7 6 R1=7 db R1= db R1=3 db Raon osuus väliseinän pinta-alasta % Hongisto/Ylivieska Ovien ääneneristysluokat db-ovien kauppa käydään kuivalla maalla useimmiten ääneneristysluokkien mukaan akustiset ohjearvot rakennustapaselostukset urakkatarjouspyynnöt» tarjouspyynnöt valmistajalle Ympäristöohje 99:23 ja SFS 597:24 antavat ohjeet, miten luokka määritetään laboratoriossa määritetyn testaustuloksen perusteella Luokkien käyttö ei ole pakollista mutta arkkitehdit ovat tottuneet niitä käyttämään Luokkien nimellisarvot ovat 5-7 db alempia kuin laboratorioarvot - luokat ottavat huomioon asennusvirheet Ääneneristysluokka [db] R w vähintään [db] Hongisto/Ylivieska

27 Kaavamääräykset ja niiden asettamat vaatimukset tuotteille Hongisto/Ylivieska Julkisivurakenteen mitoitusmenetelmä Julkisivurakenteiden valinta tapahtuu käytännössä yksilukuarvojen perusteella ulkomelun äänitaso L A,eq,u sisäpuolisen melutason sallittuun enimmäisarvo, L A,eq,s julkisivukomponenttien laboratorioarvo R w (C;C tr ) Hongisto/Ylivieska

28 Kaavamerkintä julkisivun ääneneristystarpeesta Ylempi merkintä on L ja alempi merkintä L A,eq,u. Hongisto/Ylivieska Melutason ohjearvot päiväsaikaan yöaikaan klo 7-22 klo 22-7 Melu kiinteistön tontilla oleskelualueella L A,eq,u (db) L A,eq,u (db) Asuinalueet, hoito- ja oppilaitosten alueet 55 - edelliset mutta uusilla alueilla Vapaa-ajan alueet, loma-asuntoalueet 45 Huoneistojen sisäpuolinen melu L A,eq,s (db) L A,eq,s (db) Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet päivällä 35 3 Opetus- ja kokoontumistilat Liike- ja toimistohuoneet Hongisto/Ylivieska

29 JULKISIVUN ÄÄNENERISTYKSEN MITOITUS ympäristöopas 8 1. Vaatimus ulkomelun ja sallittavan sisämelun erotukselle L: 2. Julkisivun ääneneristysvaatimus R tr,vaad : 3. Julkisivun kokonaisääneneristävyyden vaatimus R A,tr,kok : 4. Ikkunan ääneneristysvaatimus R A,tr : 5. Seinän ääneneristysvaatimus R A,tr,seinä : 6. Pienten elementtien ääneneristysvaatimus D n,e,a,tr : L L A, eq, u LA, eq, s R tr, vaad L K1 R A, tr, kok Rtr, vaad R 7 A, tr, ikk Rtr, vaad K2 R A R, tr, seinä tr, vaad D n R, e, A, tr tr, vaad 5 3 Hongisto/Ylivieska Korjauskertoimet K 1 ja K 2 S/S H K 1 (db) ( S i )/S K 2 (db) S = julkisivuseinän pinta-ala huoneessa, m 2 S H = huoneen lattiapinta-aa S i = julkisivussa olevien ovien ja ikkunoiden yhteispinta-ala Hongisto/Ylivieska

30 Esimerkkilaskelma Hongisto/Ylivieska Esimerkki jatkuu... Hongisto/Ylivieska

31 Mitoitusmenetelmän tuottamia tyypillisiä ääneneristysvaatimuksia Hongisto/Ylivieska Laskentatyökalu kehitteillä nettiin Hongisto/Ylivieska

32 Ilmaäänen eteneminen ja -eristys Hongisto/Ylivieska Yksinkertainen levyrakenne 6 massalaki, ääneneristävyys koinsidenssitaajuus m' f 47 db R( f ) 2log f c 2 m' m ' c Eh Eh R [db] f c/2 f c Frequency [Hz] Mass law KEK13 Hongisto/Ylivieska

33 Esimerkki: 4 mm teräksen ääneneristyslaskelma 4 mm teräs Youngin moduli: E 2.13E+11 Pa Paksuus: h.4 m Tiheys: 78 kg/m3 Pintamassa: m' 31.2 kg/m2 Koinsidenssitaajuus: f c 314 Hz Ilmaääneneristävyys [db] Massalaki Mittaustulos Massalaki Mittaustulos Taajuus [Hz] 2 4 Hongisto/Ylivieska erilaista rakennuslevyä Ilmaääneneristävyys, db teräs 2 mm (36 db) lastulevy 22 mm (29 db) 5 tuulensuojakipsi 9 mm (28 db) Taajuus, Hz Hongisto/Ylivieska

34 m' f c E R w kg/m Dataa Hz GPa db Kipsikartonki (Knauf) Saneeraus 6 mm Tuulensuoja 9 mm Normaali 13 mm Erikoiskova 13 mm Lattia 15 mm Selluloosasementti (Minerit) Tuulensuoja 4 mm Luja A 8 mm Tuulensuoja 8 mm Heavy duty 8 mm Pastel 8 mm Heavy duty mm Puupohjaiset Lastulevy 11 mm MDF 12 mm Vaneri 15 mm MDF 19 mm Lastulevy 22 mm Vaneri 21 mm Puukuitu (Leijona) Tuulensuojalevy 12 mm Tuulensuojalevy 25 mm Sementti (Aquapanel) Sisä ID 13 mm Ulko OD 13 mm Teräs 2 mm mm Muut monikomponenttilevyt MultiCo 8 mm Kalsiumsilikaatti mm (Master) Hongisto/YlivieskaUniCo mm Puukipsi lattia 18 mm (Sasmox) KAKSINKERTAINEN SEINÄRAKENNE Kytkemätön levy 1 liikuntasauma R 1 R 1 R 1 levy 2 Kytkentä kiskoin R 3 R 1 R 1 R 1 R 3 Kytkentä rangoin ja kiskoin R 3 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 3 MERKINNÄT: R 1 - äänieristys ilmavälin läpi R 2 - äänieristys pystyrankan välityksellä R 3 - äänieristys kiskon välityksellä Mielivaltainen rakenne johon levyseinä liittyy Hongisto/Ylivieska

35 KAKSINKERTAINEN SEINÄRAKENNE Kytkemätön rakenne: pintalevyjen välillä ei ole mekaanista kytkentää. Käytetään yleensä vain, kun halutaan suurta eristävyyttä, R w >65 db. Kytkemättömän rakenteen ääneneristävyyden hallinta on yksinkertaista. Eristävyys paranee, kun kokonaismassa kasvaa ilmavälin paksuus kasvaa ilmavälin materiaalin absorptiosuhde ja määrä kasvavat. Kytketty rakenne: pintalevyjä kytkevät rangat ja/tai kiskot vasemmalla olevat säännöt pätevät lievempänä. Kytkentöjen ominaisuudet vaikuttavat eristävyyteen eniten. Absorption tai ilmavälin paksuuden kasvatuksen vaikutus vähenee, jos levyjä yhdistää jäykät puurangat. Kytketyn kaksoisseinän ääneneristävyys paranee, kun kytkentöjen (rankojen ja kiskojen) määrä vähenee kytkentöjen joustavuus paranee eli dynaaminen jäykkyys pienenee levyn kiinnitys rankoihin heikkenee (ruuvien määrä pienenee tai ruuvauksen kireys pienenee) Hongisto/Ylivieska Tuoteesimerkkejä RW= db - rakennuslevy - ilmaväli 66 mm joustava teräsranka 66 mm k6 villatäyte yli 8 % tilavuudesta - rakennuslevy Rakennuslevy: - normaali 13 mm kipsi 9 kg/m 2 : RW=44 db - erikoiskova 13 mm kipsi 11 kg/m 2 : RW=46 db - lastulevy 12 mm 8 kg/m 2 : RW=42 db Ilman villatäytettä arvot ovat 6-8 db pienempiä. Ilmavälin kasvattaminen 95 mm:iin parantaa arvoja 2 db. RW= 36-4 db - rakennuslevy - ilmaväli 66 mm kertopuuranka 66 mm k6 villatäyte yli 8 % tilavuudesta - rakennuslevy Rakennuslevy: normaali 13 mm kipsi 9 kg/m 2 : RW=38 db erikoiskova 13 mm kipsi 11 kg/m 2 : RW=4 db lastulevy 12 mm 8 kg/m 2 : RW=36 db Ilman villatäytettä arvot ovat 2-4 db alempia. Ilmavälin kasvattaminen 95 mm:iin ei paranna äänieristystä. Hongisto/Ylivieska

36 Tuote esimerkkejä RW= db - 2 rakennuslevyä - ilmaväli 66 mm joustava teräsranka 66 mm k6 villatäyte yli 8 % tilavuudesta - 2 rakennuslevyä Rakennuslevy: - normaali 13 mm kipsi 9 kg/m 2 : 52 db - erikoiskova 13 mm kipsi 11 kg/m 2 : 55 db - lastulevy 12 mm 11 kg/m 2 : 49 db RW= db - rakennuslevy - ilmaväli 95 mm joustava teräsranka 95 mm k6 villatäyte yli 8 % tilavuudesta - rakennuslevy Rakennuslevy: normaali 13 mm kipsi 9 kg/m 2 : RW=46 db erikoiskova 13 mm kipsi 11 kg/m 2 : RW=49 db lastulevy xx mm 11 kg/m 2 : RW= 44 db Ilman villatäytettä arvot ovat 6-8 db alempia. Ilmavälin kasvattaminen 95 mm:iin ei paranna arvoja. RW= 64 db - 2 x kipsilevy 13 mm normaali 9 kg/m 2 - ilmaväli 145 mm kaksinkertainen runko k6 villatäyte yli 8 % tilavuudesta - 2 x kipsilevy 13 mm normaali 9 kg/m 2 Hongisto/Ylivieska KAKSINKERTAINEN SEINÄRAKENNE Äänieristys paranee kun massaa kasvatetaan ilmaväliä kasvatetaan levykerrokset siirretään laitaan ilmaväliin lisätään villaa kytkentöjä vähennetään Kaksinkertaisen rakenteen ongelmat, jotka heikentävät R w -arvoa eniten fmam: Massa-ilma-massa resonanssi, joka tapahtuu aina pientaajuuksilla sandwich rakenteilla vastaava ilmiö on ydinaineen aiheuttama dilataatioresonanssi f c : levyn koinsidenssitaajuus korkeilla taajuuksilla Ilmaääneneristävyys [db] f mam Taajuus [Hz] f c OVIRAKENNE - MDF12 - alumiini 1 mm - villa 2 mm - MDF Hongisto/Ylivieska

37 Massa-ilma-massaresonanssi maksimoimalla ilmavälin paksuus ja levyjen pintamassat saadaan massailma-massa resonanssi pieneksi resonanssi saadaan kaavasta f mam 8 m' 1 m' dm' m' 1 d=ilmavälin paksuus m' 1 =pintalevyn 1 pintamassa m' 2 =pintalevyn 2 pintamassa dm' RAKENNE ESIMERKKI m' d fmam [kg/m2] [m] [m] 1+1 kipsiä ja 66 mm ilmaväli kipsiä ja 175 mm ilmaväli f mam [Hz] Tulo dm' [kg/m] Hongisto/Ylivieska Ilmavälin paksuuden vaikutus kytkemättömässä rakenteessa (tyhjä väli) 9 8 d = 25 mm d = 25 mm 7 d = 42 mm d = 42 mm 6 d = 84 mm d = 84 mm R [db] 4 d = 125 mm d = 125 mm d = 2 mm mm 25 mm 42 mm 84 mm 125 mm 2 mm d = 2 mm Taajuus [Hz] Hongisto V. ym, TTL, 22 Hongisto/Ylivieska

38 Ilmavälin paksuuden vaikutus kytkemättömässä rakenteessa (absorboiva väli) 9 d = 25 mm 8 d = 42 mm 7 6 d = 84 mm R [db] 4 25 mm d = 125 mm 3 42 mm 2 84 mm 125 mm 2 mm d = 2 mm Taajuus [Hz] Hongisto V. ym, TTL, 22 Hongisto/Ylivieska Ilmavälin absorption vaikutus Jos ilmaväli on tyhjä, se alkaa kaikua ja ääneneristys heikkenee Lisäämällä ilmaväliin hyvin absorboivaa materiaalia, voidaan kaikuminen estää ja ääneneristys riippuu silloin muista tekijöistä Jos villa liimataan levyihin kiinni, äänieristys heikkenee dilataatioresonanssin vuoksi Jo pienikin määrä absorptiomateriaalia vaikuttaa paljon äänieristykseen Ääneneristävyyden huononema R abs [db] Hongisto/Ylivieska Absorptiosuhde eff

39 Absorptiomateriaalin täyttösuhteen FR vaikutus kytkemättömässä rakenteessa a% = % a% = 24% FR = R [db] bs = 68 mm % 24% 48% 88% a% = 48% a% = 88% FR = d = 125 mm Taajuus [Hz] Hongisto V. ym, TTL, 22 Hongisto/Ylivieska Ilmavälin absorptiomateriaalin virtausresistiivisyyden ja tiheyden vaikutus r = Pas/m2 kg/m3 9 8 r = 8 Pas/m2 17 kg/m3 7 6 r = 3 Pas/m2 61 kg/m3 R [db] Pas/m2 8 Pas/m2 3 Pas/m2 Pas/m2 3 Pas/m2 r = Pas/m2 118 kg/m3 r = 3 Pas/m2 217 kg/m Taajuus [Hz] 4 8 Kytkemätön rakenne, ilmaväli d = 125 mm Hongisto V. ym, TTL, 22 Hongisto/Ylivieska

40 Rankojen dynaaminen jäykkyys K' [N/m 2 ] Työterveyslaitoksen testijärjestelmä Nykyään käytetään yhä enemmän teräsrankoja, joiden jäykkyys vaikuttaa ääneneristykseen mitä löysempi sen parempi Akustista toimivuutta kuvaa dynaaminen jäykkyys Joustavimpien käyttökelpoisten teräsrankojen K'=.1 MPa ja jäykimpien 3 MPa. Hongisto/Ylivieska Kytkennän dynaamisen jäykkyyden K' vaikutus 9 a% = % 45 x 12 puu 8 a% = 24% 2.8 MN/m LR 12 mm 7 R [db] a% = 48% a% = 88% puu LR väliseinäranka TC termoranka AWS-ranka kytkemätön K'=.2 MN/m TC 125 mm AWS 125 mm Taajuus [Hz] Hongisto/Ylivieska Hongisto V. ym, TTL,

41 Kaksinkertaisen seinärakenteen kytkentöjen laboratoriotutkimus Tavoitteena oli selvittää, miten paljon tavallisella ulkoseinärakenteella kytkennät vaikuttavat ääneneristykseen miten ääni säteilee ranka-alueelta miten ääni säteilee laita-alueelta Hongisto/Ylivieska Perusrakenteet A-A A A välipohja Kytkemätön: Erilliskiskot liikuntasauman erottamina. Paras mahdollinen ilmaääneneristävyys. Heikosti kytketty: Erillisrangat erilliskiskoin. kytkentä syntyy ylä- ja alapohjan välityksellä. Hyvä eristävyys. Laidoilta kytketty: Yhteiskisko, johon rangat sijoiteltu siten, ettei kytkentää muodostu levyjen välillä (esim. kuvan siksak-asennus). Kytkentä tapahtuu vain laidoilla. Hyvä eristävyys. Kauttaaltaan kytketty: yhteiskisko, jolloin levyjen välille muodostuu kytkentä. Rankojen dynaaminen jäykkyys (joustavuus) määrää ääneneristävyyden. Joustavilla rangoilla jäykät laitakytkennät (kiskot) heikentävät äänieristystä. Hongisto/Ylivieska

42 Tulokset Ilmaääneneristävyys, db Kytkemätön 62 db Heikosti kytketty 57 db Laidoilta kytketty 53 db Näytekoko m Taajuus, Hz Kauttaaltaan kytketty, joustavat teräsrangat db Kauttaaltaan kytketty, jäykemmät teräsrangat 48 db Kauttaaltaan kytketty, puurangat 42 db ISO asennossa 52 db Seinärakenne: - EK kipsilevy 13 mm 11.7 kg/m 2 - ilmaväli 175 mm, mineraalivillatäyte - EK kipsilevy 13 mm 11.7 kg/m 2 Muuttuvat komponentit - kytkentöjä muuteltiin otsikoiden mukaan - pystyrankajako oli 6 mm Hongisto/Ylivieska Rankojen ja kiskojen sijainti rangat c/c 6 mm kiskot Hongisto/Ylivieska

43 Tulokset erilaisilla kytkennöillä Sound reduction index, db ISO 14-3 specimen m 2 dbuilding -research project (23-26) The study of purlins and rails. FINAL SUMMARY (July 22, 26) Separate steel purlins and rails, separate frames (construction joint) 62 db Separate steel purlins and rails, common frame, 57 db Separate steel purlins, common rails, 53 db Vertical wood purlins 1 mm, crosswise flexible purlin AP 25 mm, common rails, 52 db Flexible purlins (AWS), common rails, db Semiflexible purlins (Thermo), common rails, 48 db Constant structures: - plasterboard 13 mm 11.7 kg/m 2 - cavity 175 mm and mineral wool with varying purlins and rails (see labels) - plasterboard 13 mm 11.7 kg/m Frequency, Hz Vertical wood purlins 125 mm, crosswise wood purlins mm, 45 db Wood purlins, wood rails, 42 db ISO at 52 db Hongisto/Ylivieska Intensiteettikartta, puurangat, Hz Hz Hongisto/Ylivieska

44 Sandwich-rakenne pintalevy ydinaine liimattuna pintalevyihin - pintalevy lämpöeristeovet palo-ovet "hunajakennotäytteiset" ovet kelluva lattia Ongelmana dilataatioresonanssi f d, joka riippuu dynaamisesta jäykkyydestä ja pintalevyjen massasta taajuus on useimmiten hankalalla alueella Hz kieppeillä ja tekee sandwichrakenteista surkean äänieristeen useimmiten jäädään jopa massalain arvosta m' 1 s' pintalevy 1 liimakerros ydinaineen ja pintalevyn välissä joustava ydinaine, esim. paloeriste liimakerros pintalevy 2 f d 1 2 m' 2 m' 1 m' s' m' m' Hongisto/Ylivieska Ydinmateriaalin paksuuden vaikutus Ilmaääneneristävyys, db Ilmaääneneristävyys, db mm (3 db) mm (31 db) mm (31 db) 4 4 jäykempi ydinaine mm teräs villa kg/m 3 1 mm teräs 8 Taajuus, Hz 6 mm (33 db) 12 mm (35 db) 24 mm (36 db) mm teräs villa 125 kg/m 3.6 mm teräs 8 Taajuus, Hz Hongisto/Ylivieska

45 Mineraalivillan kuitujen suunnan vaikutus Ilmaääneneristävyys, db 8 Lomavilla (3 db) 7 Poikkivilla (29 db) Taajuus, Hz Poikkivillan dynaaminen jäykkyys oli 9 kertainen verrattuna lomavillaan. Hongisto/Ylivieska Sandwich oven ääneneristävyys laskenta edellyttää, että tunnetaan ydinaineen dynaaminen jäykkyys levyjen pintamassan ja Youngin modulin lisäksi door frame timber frame mm aluminium veneer (7 kg/m ) 2 56 mm EPS-isolation board (2 kg/m ) (a) 68 mm Lähde: V. Hongisto, A case study of flanking transmission through double structures, Applied Acoustics, 21. Airborne sound reduction index R (db) Measured 29 db Calculated 29 db Third octave frequency band f (Hz) Hongisto/Ylivieska

46 Yhteisääneneristävyys IV-kanava: S 6, R 6 katto: S 5, R 5 ovi: S 3, R 3 ikkuna: S 2, R 2 etuseinä: S 1, R 1 sivuseinä: S 4, R 4 R i i yhteis lg R S i i Hongisto/Ylivieska S ESIMERKKI 1 SEINÄ: Rannila Prowall IKKUNA: Fenestra MSE k4-12 TULOILMA: VELCO V-, avaus 22 mm 1. GYPSUM SHEET 13 (11 kg/m2) 2. Z-PURLIN 3. MINERAL WOOL (.9 kg/m2) 4. AQUAPANEL (17.8 kg/m2) 5. MINERAL WOOL (.9 kg/m2) 6. HAT PURLIN 7. TERMOPURLIN 3 8. MINERAL WOOL 3 (5.5 kg/m2) 9. RANNILA CASETTI (7.9 kg/m2). AQUAPANEL (17.8 kg/m2) Hongisto/Ylivieska

47 TULOS seinä ikkuna tuloilma TOTAL ala (m 2 ) R W C C tr Ilmaääneneristävyys, db Hongisto/Ylivieska seinä ikkuna tuloilma TOTAL R A,tr =38 db Taajuus, Hz Lasituksen vaikutus oven ääneneristävyyteen Ryhteis log Si i Ri Si Sumpi Slasi log Rumpi / Rlasi / Sumpi Slasi Ääneneristyksen muutos [db] Oven umpiosan ja lasiosan ääneneristyksen erotus Rumpi - Rlasi = Rumpi - Rlasi = 17 Rumpi - Rlasi = 15 Rumpi - Rlasi = 13 Rumpi - Rlasi = 1 Esimerkki: Rw4dB oveen tulee Rw35d lasitus lasitus kattaa % oven pinta-alasta Käyrän mukaan Lasituksen osuus ovesta [%] Hongisto/Ylivieska

48 Esimerkki ääneneristyksen ennustamisesta käytännön tuotekehityksessä (TTL) Hongisto/Ylivieska Ennuste vs. mittaus, parhaimmillaan Ilmaääneneristävyys, db mitattu ISO 14-3 mukaan (Rw=63 db) ennustettu uudella mallilla (Rw=63 db) S= m 2 Taajuus, Hz Hongisto/Ylivieska

49 Kehitetyn ennustemallin tarkkuus kaupall. tuotteille 17 kpl (22) Hongisto V, Monikerroksisen seinärakenteen ääneneristävyyden laskentamalli, Työympäristötutkimuksen raporttisarja 2, Työterveyslaitos, 23. Ennustettu-mitattu ilmaääneneristävyys Hongisto/Ylivieska N=17 Monikerrosrakenteet Koolauksen jäykkyyden vaikutus 7 6 Ilmaääneneristävyys R, db Jäykästi kytketty: 24mm, 42 kg/m2, 48 db profiilipelti 3 kg/m2 rakennuslevy 11 kg/m2 ilmaväli mm kasetissa 1 mm villa kasetissa, 4,5 kg/m2 2 mm peltikasetti 11,7 kg/m Jäykästi kytketty, 48 db Joustavasti kytketty, 54 db Laskettu 53 db Taajuus, Hz Joustavasti kytketty: 23mm, 41,2 kg/m2, 54 db profiilipelti 3,5 kg/m2 rakennuslevy 18 kg/m2 mm ilmaväli + joustava koolaus 1 mm villa kasetissa, 4,5 kg/m2 1 mm peltikasetti 7 kg/m2 Hongisto/Ylivieska

50 Kaksi kerrosta useamman sijaan 12 8 Ääneneristävyys, db Paksuus 22 mm, 77,5 kg/m2 peltikasetit 1 mm pinnoissa kipsilevyjä 4 kpl villatäytteet kipsilevyt erillään Taajuus, Hz kipsilevyt erillään, 62 db kipsilevyt laidoilla, 69 db LASKETTU, 72 db LASKETTU, 66 db kipsilevyt laidoilla Hongisto/Ylivieska Levyjärjestys ja lisämassa Ääneneristävyys, db db: 52 kg/m2, 3 mm peltiprofiili, kipsi, Z-ranka 1 mm + villatäyte, kipsi, U-ranka mm, ohutlevyprofiili Taajuus, Hz 66 db: 65 kg/m2, 4 mm Monikerroksinen rakenne, 47 db Kaksinkertainen rakenne, 66 db peltiprofiili, villa mm, 2 kipsiä, Z- LASKETTU 49 db ranka 1 mm + villatäyte, mm U- LASKETTU 66 db ranka ristikoolattuna + villatäyte, kipsi, Hongisto/Ylivieska ohutlevyprofiili

51 Ääneneristävyyden laskennasta Yleisesti ottaen testaustulosta suositellaan ensisijaisesti markkinointitarkoituksiin Laskenta-arvoja käytetään tuotekehitykseen turhien testien välttämiseksi markkinointitarkoituksiin ns. väliarvojen kohdalla kun on olemassa riittävän suuri määrä testaustuloksia, joiden perusteella laskentatuloksen varmuus saadaan yhtä suureksi kuin mittauksen Valmistaja/markkinoija vastaa tuotteen ääneneristävyydestä testitulos pätee vain testatulle näytteelle laadunvarmistusta tulisi tehdä määräajoin, jotta voidaan olla varmoja tuotteen ääniarvon pätevyydestä etenkin jos valmistusketjussa on alihankkijoita Hongisto/Ylivieska Askeläänen eteneminen ja -eristys Hongisto/Ylivieska

52 Askeläänitason määritelmä Askeläänikojeen tuottama normalisoitu askeläänitaso L n A=huoneen absorptiopintaala [m 2 -Sab] A = m 2 L 2 =askeläänitason tuottama äänitaso huoneessa 2 lg A 2 L n L db A Tulos edustaa absoluuttista äänitasoa, eli mitä alempi arvo, sitä parempi eristys Standardin ISO 14-6 mukaisessa askeläänikojeessa on viisi.5 kg painavaa vasaraa, jotka putoavat 4 mm korkeudelta lattialle. Kukin vasara aiheuttaa lattiaan iskun kahdesti sekunnissa. Lattiaan kohdistuu siis iskua sekunnissa. Hongisto/Ylivieska Askeläänitasoluku L n,w Taajuus Mittaustulos ISO vertailukäyrä Ei-toivottu poikkeama f (Hz) R (db) (db) (db) summa -3.3 L n [db] L n,w = db Mittaus-tulos ISO vertailukäyrä f [Hz] Ei-toivottujen poikkeamien summan oltava alle 32. db Ei-toivotut poikkeamat kuvassa pystyviivoilla ja katkoviivalla taulukossa. Kun käyrä on oikealla "korkeudellaan", L n,w otetaan kohdasta Hz. Hongisto/Ylivieska

53 Labra vs. kenttätilanne LABORATORIOSSA RAKENNUKSESSA huoneet irti toisistaan huoneet jäykästi toisissaan kiinni Lähetyshuone Näyte askeläänikoje Vastaanottohuone Hongisto/Ylivieska Ongelma Välipohjan kantavan rakenteen päällä olevan lattianpäällysteen ja siihen liittyvien rakenteiden ominaistaajuus on asuinrakennuksissa yleensä 3- Hz. Ominaistaajuuden ollessa alhainen kävelyn aiheuttama heräte voi johtaa siihen, että kävely kuuluu toisessa tilassa töminänä. Monet pitävät tällaista ääntä häiritsevänä mutta silti askeläänitasoluvun vaatimukset voivat täyttyä. Usein tämä ilmiö esiintyy matalammilla taajuuksilla kuin Hz, josta standardin mukainen mittausalue alkaa. Pelkästään L n,w tai L n,w perusteella ei siten saada arvioitua rakenteen subjektiivista laatua. Hongisto/Ylivieska

54 Askeläänikoje vs. kävely Askeläänitaso L' n [db] 7 6 Askeläänikojeen ja kävelyn aiheuttamat äänenpainetasot lautaparketilla ja joustavalla alustalla päällystetyn 3 mm paksun betonilaatan alapuolella olevassa huoneessa. Koje Kävely Taajuus [Hz] Hongisto/Ylivieska Spektripainotustermi Askeläänitasoluku L n,w on rajoittunut alueelle -31 Hz Myös todettu ongelmia erityisesti kelluvien lattioiden tapauksessa, koska lattian pientaajuinen mjmresonanssi herättyy helposti askelista Spektripainotustermi C I,-2 C I 2 i L / n, i lg 15 L' n,w L n,w + C I,-2 on vastaa paremmin ihmisten subjektiivista kokemusta askelääneneristyksestä kuin yksin L' n,w. Hongisto/Ylivieska

55 Spektripainotustermin vaikutus, jos resonanssi on pientaajuista Askeläänitaso L' n [db] 7 6 f = n. 8 Hz f = n. 4 Hz f = n. 8 Hz f = n. 4 Hz L'n,w C I,-2 6 L ' n,w+c I, Taajuus [Hz] Hongisto/Ylivieska Joustavat ja kevyet lattiapäällysteet Askelänitason parannus: L L n L, 1 n,2 L n,1 ja L n,2 ovat askeläänitasot ilman päällystettä ja sen kanssa Askeläänitaso L ' n [db] Taajuus [Hz] Ei päällystettä Muovimatto Askeläänenpainetason alenema Hongisto/Ylivieska

56 Askeläänitasoluvun paranema L [db] 7 6 Näyte asetetaan 12 2 mm raakavälipohjan päälle Vaahtomuovialustainen neulehuopamatto PVC-päällyste, alustana joustava polyesterihuopa 6 g/m2 PVC-päällyste, alustana joustava pe-huopa 3 g/m2 4 Parketti, alustana aaltopahvi, korkkiraehuopa tms. 3 Neulehuopamatto 4-5 mm ilman erityisalustaa 2 Korkkilaatta 3 m, alustana kova PVC-kalvo Kulunut ja vanha huopa-alustainen PVC-päällyste Parketti ilman alustaa, Linoleumi ilman aluskorkkia Taajuus [Hz] Hongisto/Ylivieska Askeläänitasoluvun mittaus risteilijällä Mittaus yläkannelta hyttiin Tutkittiin kokolattiamattopäällysteen vaikutusta askelääneneristävyyteen Rakenne: Tiikkilattia - kansirakenne 6 mm Fe, villa, hyttimodulin kattosandwich RAKENNE YLHÄÄLTÄ LUKIEN lattiapäällyste 6 mm teräskansi ilmaväli 6 mm, jossa villaa hytin peltikasettikatto hytti Askeläänitasoluku Ilman päällystettä L'n,w 58 db Taajuus Ilman päällystettä Päällysteen kanssa L' n,w 47 db Päällysteen kanssa Askeläänitaso Ln, db Ilman päällystettä Päällysteen kanssa Taajuus, Hz Hongisto/Ylivieska

57 Välipohjan päällystetutkimus toimitalosaneerauksessa Ei päällystettä, pelkkä valubetoni 2 mm Muovimatto edellisen päällä Muovimaton alla aaltopahvi L' n,w 78 db 64 db 59 db Ei päällystettä Muovimatto Muovimatto + aaltopahvi Hongisto/Ylivieska Vaakasuuntainen askeläänieristys paritalossa Sivuava laattarakenne: 16 mm massiivibetoni Parkettipäällyste: Parketti, jonka alla ohut huopa Kaakelipäällyste: Suoraan kiinni sivuavassa rakenteessa f Parketti Kaakeli L' n,w Askeläänitaso L'n, db Parketti Kaakeli Taajuus, Hz Hongisto/Ylivieska

58 Kelluva lattia kantavan rakenteen päällä on ohut joustava kerros ja sen päällä rakennuslevyjä tai pumpattava tasoite/betonilaatta + lattiapäällyste - Lattianpäällyste - Rakennuslevy (15 kg/m2) - Rakennuslevy (15 kg/m2) - Eristekerros, s' < 2 MN/m3 - Tasoite 5-2 mm - Kantava rakenne - Lattianpäällyste - Kelluva betonirakenne 8 mm - Eristekerros, s' < 2 MN/m3 - Tasoite 5-2 mm - Kantava rakenne Hongisto/Ylivieska Kelluva lattia, ydinaineen dynaaminen jäykkyys Kelluvan lattian ominaistaajuus f [Hz] riippuu kelluvan rakenteen pintamassasta m' 1 [kg/m 2 ] ja eristekerroksen dynaamisesta jäykkyydestä yksikköalaa kohti s' [N/m 3 ] sekä kantavan rakenteen pintamassasta m' 2 : Määritys Työterveyslaitoksen laboratoriossa 3x3 mm kokoiselle näytteelle f 1 2 m' 1 m' s' m' m' Hongisto/Ylivieska

59 Kelluvat lattiat, näkökulmia Kelluva lattia eristää sitä paremmin, mitä alhaisempi ominaistaajuus on. Ominaistaajuutta voidaan alentaa eristekerroksen dynaamista jäykkyyttä pienentämällä tai kelluvan pintakerroksen massaa lisäämällä. Asuinrakentamisessa käytettävien eristekerrosten dynaamiset jäykkyydet K'' ovat noin 8- MN/m 3. Asuinrakentamisessa kelluvan rakenteen ominaistaajuuden tulisi olla korkeintaan Hz ja mieluiten alle Hz, jotta askelääneneristys olisi subjektiivisesti hyväksyttävissä. Hongisto/Ylivieska Kelluvan rakenteen vaikutus askelääneneristävyyteen L' n,w A Lähtötilanne 6 B Lähtötilanne + mm betoni 6 C Lähtötilanne + styroxmatto + mm betoni D Lähtötilanne + neulehuopamatto + mm betoni E Lähtötilanne + mineraalivilla 2 mm + mm betoni Askeläänitaso, db A B C D E Taajuus, Hz Hongisto/Ylivieska

60 Kevytvälipohjat Rakenne 1 Rakenne 2 L ' n,w C I, L ' n,w +C I, Hongisto/Ylivieska Kirjallisuutta Rakennuksen julkisivun ääneneristävyyden mitoittaminen. 23. Helsinki, ympäristöministeriö, ympäristöopas 8. RIL 129. Ääneneristyksen toteuttaminen. 23. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. RIL Rakennusten akustinen suunnittelu. Perusteet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. RIL Rakennusten akustinen suunnittelu. Oppilaitokset. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. RIL Rakennusten akustinen suunnittelu. Toimistot. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Ääneneristys rakennuksessa. 23. Helsinki, ympäristöministeriö, ympäristöopas 99. Larm, P., Hakala, J. & Hongisto, V. 26. Sound insulation of Finnish building boards. Turku, Työterveyslaitos, Työympäristötutkimuksen raporttisarja 23. ISO 14-3:1995. Acoustics Measurement of sound insulation in buildings and of building elements Part 3: Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements. Genève, International Organization for Standardization. ISO 717-1:1996. Acoustics Rating of sound insulation in buildings and of building elements Part 1: Airborne sound insulation. Genève, International Organization for Standardization. Hongisto, V., Helenius, R. & Lindgren, M. 22. Kaksinkertaisen seinärakenteen ääneneristävyys laboratoriotutkimus. Helsinki, Työterveyslaitos, Työympäristötutkimuksen raporttisarja 1. Hongisto, V. 23. Monikerroksisen seinärakenteen ääneneristävyyden laskentamalli. Helsinki, Työterveyslaitos, Työympäristötutkimuksen raporttisarja 2. Hongisto/Ylivieska

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot

JULKISIVUN ÄÄNENERISTÄVYYDEN MITOITTAMISEN EPÄVARMUUS

JULKISIVUN ÄÄNENERISTÄVYYDEN MITOITTAMISEN EPÄVARMUUS JULKISIVUN ÄÄNENERISTÄVYYDEN MITOITTAMISEN EPÄVARMUUS Jukka Keränen, Valtteri Hongisto, David Oliva Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio Lemminkäisenkatu 14-18 B, 252 TURKU jukka.keranen@ttl.fi 1

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30 TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-01533-14 28.3.2014 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30 Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01533-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007 Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten v22.10.2007 Suunnitteluohjelma lyhyesti työkalun avulla voi arvioida avotoimistoon muodostuvat akustiset olosuhteet nopeasti

Lisätiedot

Kuva 1. Ikkunalle saatu tulos viidessä testilaboratoriossa painemenetelmällä mitattuna.

Kuva 1. Ikkunalle saatu tulos viidessä testilaboratoriossa painemenetelmällä mitattuna. PIENTJUUKSILL - INTENSITEETTI- VI PINEMENETELMÄ? Petra Virjonen, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio Lemminkäisenkatu 4 8 B, 0 Turku petra.virjonen@ttl.fi TUST J

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO

TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-01531-14 28.3.2014 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01531-14 1 (2) Tilaaja Tilaus

Lisätiedot

Rak-43.3415 Building physical design 2 - Acoustical design Autumn 2015 Exercise 2. Solutions.

Rak-43.3415 Building physical design 2 - Acoustical design Autumn 2015 Exercise 2. Solutions. 5 50 500 000 000 4000 Ilmaääneneristävyys, R [db] Rak-43.345 Building physical design - Acoustical design Autumn 05 Exercise. Solutions.. a) aske 4 mm paksun teräslevyn (tiheys 7850 kg/m3) ja 3 mm paksun

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-07739-10 5.10.2010. Silencio & Silencio Thermo pintalattiat Askelääneneristävyyden parannusvaikutus

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-07739-10 5.10.2010. Silencio & Silencio Thermo pintalattiat Askelääneneristävyyden parannusvaikutus TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-07739-10 5.10.2010 Silencio & Silencio Thermo pintalattiat Askelääneneristävyyden parannusvaikutus Tilaaja: Hunton Fiber AS TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-07739-10 1 (5) Tilaaja

Lisätiedot

db Fast lämpölattian askelääneneristys

db Fast lämpölattian askelääneneristys Lausunto 3733-5 1(5) Tilaaja: Knauf Oy Juha Raitio Kenttäkatu 4 38700 Kankaanpää juha.raitio@knauf.fi db Fast lämpölattian askelääneneristys 1 Rakenne Knauf Oy on tilannut lausunnon db Fast lämpölattian

Lisätiedot

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen. Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen. Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-03563-14 31.7.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste Tilaaja: TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03563-14

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-04123-13 10.6.2013 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen Sejotek EPS-askeläänieriste 20 mm / Knauf Lattiamassa FE 80 Tilaaja: Sejotek Oy TESTAUSSELOSTE NRO

Lisätiedot

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 15 mm KP-Floors kerrosrakenteinen lattialauta

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 15 mm KP-Floors kerrosrakenteinen lattialauta TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02166-14 5.5.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 15 mm KP-Floors kerrosrakenteinen lattialauta Tilaaja: Kampin Puu Oy / Suupohjan Elinkeinotoimen

Lisätiedot

S A S A. Rak Building physical design 2 - Acoustical design Autumn 2016 Exercise 3. Solutions. 33 db

S A S A. Rak Building physical design 2 - Acoustical design Autumn 2016 Exercise 3. Solutions. 33 db Rak-43.3415 Building physical design - Acoustical design Autumn 016 Exercise 3. olutions. 1. Asut kerrostalossa, jossa naapurihuoneistojen olohuoneiden välillä on betoniseinä, jonka mitat ovat 6,5 m x,8

Lisätiedot

Lattianpintarakenteen askel- ja ilmaäänen parannusluvun määrittäminen

Lattianpintarakenteen askel- ja ilmaäänen parannusluvun määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05824-15 4.12.2015 Lattianpintarakenteen askel- ja ilmaäänen parannusluvun määrittäminen Sejo Oy EPS-askeläänieriste 20 mm / Fescon Flow HS pumpputasoite 40 mm Tilaaja: Sejo Oy

Lisätiedot

Askeläänen parannusluvun määritys

Askeläänen parannusluvun määritys TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-03775-14 20.8.2014 Askeläänen parannusluvun määritys PROF 8 mm laminaatti / OPTI-STEP 1503 2 mm solumuovi tai OPTI-STEP 1003 2 mm solumuovi kalvolla Tilaaja: Sealed Air Svenska

Lisätiedot

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET Rakennusakustiikka Raportti PR3573-R01 Sivu 1 (6) Lämmittäjänkatu 2 7 Kaarina Turku 17.6.15 ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET, Kelluvan lattian mittaukset Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pintalattian askel- ja ilmaääneneristävyyden parannusvaikutuksen määrittäminen Fescon Termo lämpölattia

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pintalattian askel- ja ilmaääneneristävyyden parannusvaikutuksen määrittäminen Fescon Termo lämpölattia TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02771-11 20.4.2011 Pintalattian askel- ja ilmaääneneristävyyden parannusvaikutuksen määrittäminen Fescon Termo lämpölattia Tilaaja: Fescon Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02771-11

Lisätiedot

Yleistä äänestä. Ääni aaltoliikkeenä. (lähde

Yleistä äänestä. Ääni aaltoliikkeenä. (lähde Yleistä äänestä (lähde www.paroc.fi) Ääni aaltoliikkeenä Ilmaääntä voidaan ajatella paineen vaihteluna ilmassa. Sillä on aallonpituus, taajuus ja voimakkuus. Ääni etenee lähteestä kohteeseen väliainetta

Lisätiedot

Töölönkatu 4, Helsinki Puh , fax ,

Töölönkatu 4, Helsinki Puh , fax , 2 RIL 243-1-2007 JULKAISIJA JA KUSTANTAJA: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry MYYNTI: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Töölönkatu 4, 00100 Helsinki Puh. 0207 120 600, fax 0207 120 619, email

Lisätiedot

Ääneneristävyys mittaukset VTT Expert Services Oy:n tutkimushalli 1:ssä

Ääneneristävyys mittaukset VTT Expert Services Oy:n tutkimushalli 1:ssä MITTAUSTULOKSET Scan-Mikael Oy Ääneneristävyys mittaukset VTT Expert Services Oy:n tutkimushalli 1:ssä 26-27.11.13 Alustavat tulokset on esitetty taulukossa 1 Taulukko 1. Seinille on esitetty ilmaääneneristysluku

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

- Akustiikka, äänenvaimennus, jälkikaiunta-aika. - Akustik, Ijudabsorption, efterklangtid. - Acoustics, soundabsorption, reverberation time.

- Akustiikka, äänenvaimennus, jälkikaiunta-aika. - Akustik, Ijudabsorption, efterklangtid. - Acoustics, soundabsorption, reverberation time. HUONEAKUSTIIKKA: Hannu Hirsi - Akustiikka, äänenvaimennus, jälkikaiunta-aika. - Akustik, Ijudabsorption, efterklangtid. - Acoustics, soundabsorption, reverberation time. Lisää aiheesta : - Ääneneristys

Lisätiedot

on pinnan absorptiokerroin eli absorptiosuhde

on pinnan absorptiokerroin eli absorptiosuhde Huone- ja teollisuusakustiikka Äänen heijastuminen ja absorptio Doris, I think I ve finally got the acoustics sorted out! 25.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Kaiuton ja kaikuisa

Lisätiedot

Saimaankatu 29, Lahti

Saimaankatu 29, Lahti Lausunto 6265-1a 1(8) 30.1.2015 Meluselvitys Saimaankatu 29, Lahti Lausunnon muutokset Numero Päiväys Muutokset 6265-1a 30.1.2015 Ensimmäinen versio. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi

Lisätiedot

Mikonkeitaan tuulivoimaloiden matalataajuinen melu

Mikonkeitaan tuulivoimaloiden matalataajuinen melu SUUNNITTEU JA TEKNIIKKA OTSOTUUI OY Mikonkeitaan tuulivoimaloiden matalataajuinen melu Raportti FCG SUUNNITTEU JA TEKNIIKKA OY P20181 Raportti 1 (6) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Säädökset... 1 2 ähtötiedot...

Lisätiedot

3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1. Tsunamin synty. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.

3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1. Tsunamin synty. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut. Akustiikan perussuureita, desibelit. 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Tsunamin synty 3.1.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 2 1 Tasoaallon synty 3.1.2013

Lisätiedot

HUONEAKUSTIIKKA. Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan toteutukseen. Korvaa Ecophon hinnaston 12/2009 1.2.2003

HUONEAKUSTIIKKA. Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan toteutukseen. Korvaa Ecophon hinnaston 12/2009 1.2.2003 HUONEKUSTIIKK Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan toteutukseen 1 Ecophon 1.3.2004 Korvaa Ecophon hinnaston 12/2009 1.2.2003 HUONEKUSTIIKK - Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

LATTIAT - VÄRÄHTELYMITOITUS - Tero Lahtela

LATTIAT - VÄRÄHTELYMITOITUS - Tero Lahtela LATTIAT - VÄRÄHTELYMITOITUS - Tero Lahtela LATTIAN VÄRÄHTELY TYYPILLISET VÄRÄHTELYN AIHEUTTAJAT Kävely (yleisin), juokseminen, hyppiminen Pyykinpesukone Liikennetärinä VÄRÄHTELYN AISTIMINEN Kehon tuntemuksina

Lisätiedot

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU ATRI VALAN ATU JANNISBERGINTIE I II FREDRIA RUNEBERGIN ATU II +,0 II +7, +7, +, +, +7,0 +9, +0,0 +, +,0 +0, +7, +8,0 +8, +8, +7, VSS pihasauna PP ajo autotalliin +, 7 AP +,0 +, +,0 +,0 +, +7,0 +7, +, tomutus

Lisätiedot

Työ nro. Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita.

Työ nro. Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita. PINTAMATERIAALIEN VAIKUTUS VP 00 LIITE : VÄLIPOHJARAKENTEET SAATE Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita. Perinteisesti O7 päällä parhaana pinnoitusmateriaalina on pidetty

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD.

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. T001 Liite 1.08 / Appendix 1.08 Sivu / Page 1(6) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address www www T001, liite

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD.

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. T001 Liite 1.08 / Appendix 1.08 Sivu / Page 1(6) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address www www T001, liite

Lisätiedot

Ilmavaihtoäänen taajuusjakauma ja ääniympäristötyytyväisyys

Ilmavaihtoäänen taajuusjakauma ja ääniympäristötyytyväisyys Ilmavaihtoäänen taajuusjakauma ja ääniympäristötyytyväisyys David Oliva david.oliva@turkuamk.fi 040 0807 594 Turun ammattikorkeakoulu Sisäilmastoseminaari 16.3.2016 TAUSTA - Ilmanvaihtoäänet Ilmanvaihdon

Lisätiedot

PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA. Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394

PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA. Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394 PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394 A-Insinöörit lyhyesti Lähes 600 asiantuntijaa 5. Suurin rakennusalan suunnitteluja

Lisätiedot

MITEN ÄÄNTÄVAIMENTAVAT AKUSTIIKKALEVYT TEKEVÄT PORRASKÄYTÄVÄSTÄ PAREMMAN KUULOISEN.

MITEN ÄÄNTÄVAIMENTAVAT AKUSTIIKKALEVYT TEKEVÄT PORRASKÄYTÄVÄSTÄ PAREMMAN KUULOISEN. MITEN ÄÄNTÄVAIMENTAVAT AKUSTIIKKALEVYT TEKEVÄT PORRASKÄYTÄVÄSTÄ PAREMMAN KUULOISEN. Arto Rauta 1, Henri Kari 2, Joona Jäntti 2 1 Ecophon Strömberginkuja 2 00380 HELSINKI arto.rauta@saint-gobain.com 2 Insinööritoimisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S-03566-14 31.7.2014 Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen Tilaaja: Uponor Suomi Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03566-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat

Lisätiedot

Melun arviointi ja hallinta haasteet luvittajalle ja toiminnanharjoittajalle

Melun arviointi ja hallinta haasteet luvittajalle ja toiminnanharjoittajalle Melun arviointi ja hallinta haasteet luvittajalle ja toiminnanharjoittajalle Tapio Lahti TL akustiikka 2 Sisältöä Melun arviointi: laskenta ja mittaus menetelmät arviointisuure Lupaehdot BAT? melupäästö/melutaso

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

Jyrki Annala. Rivi- ja paritalojen ääneneristävyyden toteutus. Opinnäytetyö Kevät 2012 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma

Jyrki Annala. Rivi- ja paritalojen ääneneristävyyden toteutus. Opinnäytetyö Kevät 2012 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma Jyrki Annala Rivi- ja paritalojen ääneneristävyyden toteutus Opinnäytetyö Kevät 2012 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

CLT-KOETALON TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET

CLT-KOETALON TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET CLT-KOETALON TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET CLT-KOETALOPROJEKTI 2013 2015 EAKR-rahoitteinen kehittämisprojekti CLT-pientalon kokeellinen rakennushanke CLT-rakentamisen tiedonkeruuja esittelyhanke CLT-rakenteiden

Lisätiedot

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 1 Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 19.11.2015 2 Sisältö Vuosi 2016 Palomääräykset - YM asetusluonnos rakennusten paloturvallisuudesta Jatkuva sortuma - YM asetus rakenteiden onnettomuuskuormia

Lisätiedot

Yliopistonkatu (Kaava nro 8447), Tampere

Yliopistonkatu (Kaava nro 8447), Tampere Ramboll Finland Oy Rakennustoimisto Pohjola Oy Yliopistonkatu 50 52 (Kaava nro 8447), Tampere Meluselvitys 2.5.2013 Yliopistonkatu 50 52 (Kaava nro 8447),Tampere Rakennustoimisto Pohjola Oy Meluselvitys

Lisätiedot

Puukerrostalokoulutus

Puukerrostalokoulutus Puukerrostalokoulutus Pintaluokat & Suojaverhous Kouvola 12.6.2013 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Kivi Kipsilevyt Kipsilevyt

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Asumisterveys ja melu Sisämelun torjunnan ratkaisut

Asumisterveys ja melu Sisämelun torjunnan ratkaisut TERVETULOA, KUULTAVAAN TILAAN Asumisterveys ja melu Sisämelun torjunnan ratkaisut 1.12.2016 Heikki Helimäki DI, FISE PV akustiikka 1 Vaihe 1. Mitä mitataan? Usein asiakasvalituksen perusteella Koitetaan

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS

ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS Huhtikuu 2013 ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS Päivämäärä 2.4.2013 Laatija Olli-Matti Luhtinen Ramboll Säterinkatu 6 P.O.Box 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN 5/9/FI/9 Ilmamääräsäätimet vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puhelin 010 820 1100 Faksi 010 820 1101 Sinikellonkuja 4 sähköposti teknocalor@teknocalor.fi 01300 Vantaa www.teknocalor.fi

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_talo

Puu pintamateriaalina_talo 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla D-s2, d2- ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja B-s2, d0-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan

Lisätiedot

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy

Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys Projektinumero: WSP Finland Oy Tyrnävän Kivimaan tuulipuisto, meluselvitys 7.12.2015 Projektinumero: 306712 WSP Finland Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 2 Lähtötiedot ja menetelmät...1 2.1 Laskentamalli kokonaistasojen arvioinnissa...2

Lisätiedot

Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi

Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi Melumallinnus 367/2007 1(10) Tilaaja: Käsittelijä: Iisalmen kaupunki Vapaa-aikapalvelukeskus Liikuntapaikat ja nuorisotilat Laitospäällikkö Ilkka Pellikka Pohjolankatu 14 74100 Iisalmi Jussi Kärtevä Symo

Lisätiedot

PUUKERROSTALO - PALOMÄÄRÄYKSET - - Suojaverhoukset, pintaluokat, palokatkot. Tero Lahtela

PUUKERROSTALO - PALOMÄÄRÄYKSET - - Suojaverhoukset, pintaluokat, palokatkot. Tero Lahtela PUUKERROSTALO - PALOMÄÄRÄYKSET - - Suojaverhoukset, pintaluokat, palokatkot Tero Lahtela SPRINKLAUS SFS-5980 standardin 2-luokan sprinkleri Vähimmäisvaatimus 3 4 krs. P2-paloluokan asuinrakennukselle SFS-EN

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

AKUSTINEN SUUNNITTELU

AKUSTINEN SUUNNITTELU 4666111S Rakennusfysiikka, 5 op. AKUSTINEN SUUNNITTELU Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA (Linkit päivitetty 18.11.2015 RH) Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot

Kalevanrinteen asemakaava-alueiden 8477 ja 8478 laskennallinen meluselvitys, Tampere Projektinumero: ID:

Kalevanrinteen asemakaava-alueiden 8477 ja 8478 laskennallinen meluselvitys, Tampere Projektinumero: ID: Kalevanrinteen asemakaava-alueiden 87 ja 88 laskennallinen meluselvitys, Tampere 31.10.2013 Projektinumero: 3030 ID: 739 022 2 (8) Sisällysluettelo 1 Toimeksianto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3

Lisätiedot

Alkusanat RIL

Alkusanat RIL RIL 243-3-2008 3 Alkusanat Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry julkaisee rakennusten akustista suunnittelua käsittelevän julkaisusarjan, jonka kolmas osa on "RIL 243-3-2008 Rakennusten akustinen suunnittelu

Lisätiedot

huone pääte Rak Building physical design 2 - Acoustical design Autumn 2016 Exercise 5. Solutions.

huone pääte Rak Building physical design 2 - Acoustical design Autumn 2016 Exercise 5. Solutions. Rak-43.3415 Building physical design - Acoustical design Autumn 16 Exercise 5. Solutions. 1. Varastohuoneen seinällä on poistoilmakanavan avoin suuaukko, halkaisija 15 mm. Laske huoneeseen poistokanavan

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus EN ja EN mitä huomioitava kokeissa

Rakennustuotteiden paloluokitus EN ja EN mitä huomioitava kokeissa Rakennustuotteiden paloluokitus EN 13501-1 ja EN 13501-5 mitä huomioitava kokeissa Paloseminaari 19 Paloturvallisuus ja standardisointi 7.2.2017 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy 1 Rakennustuotteiden

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSELLA VOIDAAN VAIKUTTAA MYÖS RAKENNUSAKUSTIIKKAAN

JULKISIVUKORJAUKSELLA VOIDAAN VAIKUTTAA MYÖS RAKENNUSAKUSTIIKKAAN JULKISIVUKORJAUKSELLA VOIDAAN VAIKUTTAA MYÖS RAKENNUSAKUSTIIKKAAN, dipl.ins. 1 1 Alkuperäisen sandwich-elementin ulko- ja sisäkuoret toimivat ääneneristävyyden kannalta massiivisena monoliittisena rakenteena.

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS E26275 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Kaavarajat vaihdettu ja raportti päivitetty 5.1.2015 Hannele Kemppi Hannele

Lisätiedot

PALONSUOJAUS. Yleinen sääntö on, että ikkunan vaatimus on puolet seinän vaatimuksesta, eli EI60 seinä vaatii EI30 ikkunat.

PALONSUOJAUS. Yleinen sääntö on, että ikkunan vaatimus on puolet seinän vaatimuksesta, eli EI60 seinä vaatii EI30 ikkunat. PALONSUOJAUS Karmit erikoislaatuluokan (E) massiivimänty jiiriliitoksin. Useammasta lamellista liimattu. Pintakäsittely peittomaalattuna tai kuultovärjättynä ja lakattuina. Vakioväri NCS S 0502-Y valkoinen.

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Tuusulan kunta. Koskenmäki, Tuusula MELUSELVITYS

Ramboll Finland Oy. Tuusulan kunta. Koskenmäki, Tuusula MELUSELVITYS Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta MELUSELVITYS 10.4.2008 Meluselvitys Viite 82120535 Versio Pvm 10.4.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut TKk Ramboll PL 718, Pakkahuoneenaukio 2 33101 Tampere Finland

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA

Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Sälepeltiä käytetään ilmastointilaitoksissa ja -koneissa säätö-, sulku- ja sekoituspeltinä. Sälepellit liitetään suorakaidekanavistoon ja koneisiin työntölistaliitoksella

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Virtausalue < 50 l/s Pyöreä seinäaukko Yksinkertainen asennus Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O R w -A R V O 10

Lisätiedot

Puurakenteet. Tomi Toratti

Puurakenteet. Tomi Toratti 1 Puurakenteet Tomi Toratti 25.9.2014 2 SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat vaatimukset 2012 Toteutusasiakirjat Toteutusluokat TL1, TL2 ja TL3 Toleranssiluokat

Lisätiedot

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD

Ilmavirtasäädin BVAVd-LD säädin BVAVd-LD leistä Uusi ilmavirtasäädin perustuu hyväksi koettuun runkorakenteeseen, joka on varustettu uudella toimilaitteella. toimilaitteessa on säädin, paineanturi sekä ilmavirran jatkuva näyttö.

Lisätiedot

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys 6.10.2014 WSP:n projektinumero: 306365 ID: 1 206 972 XVII (Tulli) -316-2 sekä puisto- ja katualuetta, Yliopistonkatu 55, Hotelin rakentaminen

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

ILMANVAIHTOLAITOKSEN ÄÄNITEKNIIKKAA

ILMANVAIHTOLAITOKSEN ÄÄNITEKNIIKKAA ILMANVAIHTOLAITOKSEN ÄÄNITEKNIIKKAA Ilmanvaihtolaitokset turvallisuus, energiatehokkuus, puhtaus Lahti 23.3.2012 Tuomas Veijalainen ÄÄNI Ääni on kimmoisessa väliaineessa etenevää paineenvaihtelua. Se etenee

Lisätiedot

Akustiikasta. www.silentgliss.fi. Käsityksemme huoneista liittyy paljon huoneen akustiikkaan.

Akustiikasta. www.silentgliss.fi. Käsityksemme huoneista liittyy paljon huoneen akustiikkaan. Fokus akustiikkaan Akustiikasta Käsityksemme huoneista liittyy paljon huoneen akustiikkaan. Huoneet, joissa huono akustiikka ovat epämiellyttäviä ja tuntuvat kylmiltä. Kun näissä tiloissa on paljon väkeä,

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi.

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi. ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat Hannu Hirsi. SRakMK ja rakennusten energiatehokkuus : Lämmöneristävyys laskelmat, lämmöneristyksen termit, kertausta : Lämmönjohtavuus

Lisätiedot

LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA- ALUEEN MUUTOS, ESPOO MELUSELVITYS

LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA- ALUEEN MUUTOS, ESPOO MELUSELVITYS Vastaanottaja Espoon Asunnot Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.4.2016 Viite 1510025539-003 LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA- ALUEEN MUUTOS, ESPOO MELUSELVITYS LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA-ALUEEN MUUTOS, ESPOOMELUSELVITYS

Lisätiedot

LAK-alueen meluselvitys Veromiehen asemakaava-alueella

LAK-alueen meluselvitys Veromiehen asemakaava-alueella KALA 4.4.2011, Asia 53,, Liite 2.7a NCC Property Development Oy LAK-alueen meluselvitys Veromiehen asemakaava-alueella Jussi Jääoja, Jarno Kokkonen ja Anne Määttä Sito Oy marraskuu 2008 Kannen kuva: Sito

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Anni Mikkonen

Kommenttipuheenvuoro. Anni Mikkonen Kommenttipuheenvuoro Anni Mikkonen 30.9.2014 Tuulivoimatilanne Suomessa suhteessa tavoitteisiin Tilanne 31.12.2013 448 MW Tuotanto 777 GWh/a (2013) Suomen energia- ja ilmastostrategia 2020 tavoite: 6 TWh

Lisätiedot