PROFiTEST 0100S-II Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROFiTEST 0100S-II Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC 364-6-61"

Transkriptio

1 Käyttöohje PROFiTEST 0100S-II Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC /6.05

2 PROFiTEST 0100S-II Mittalaitteeseen: Saa lisävarusteena seuraavia muisti/ tulostinyksiköitä: Muisti/tulostin yksikkö Kuittikirjoitin Viivakoodinlukija PROFiTEST PSI-BC PROFiTEST PSI-E PROFITEST SI-BC 2 GOSSEN METRAWATT GMBH

3 Kuvateksti Printterissä oleva muisti toiminnassa! 1 Nestekide (LCD)-näyttö 2 I N / i-painike 3 Aloitus (Start)-painike 4 Valikko (Menu)-painike 5 PE-merkkivalo 6 Verkkomerkkivalo (NETZ/MAINS) 7 U L /R L -merkkivalo 8 FI/RCD-merkkivalo (vikavirtasuoja) 9 Mittaustoiminnon valitsin 10 Kantohihna 11 Testimittapään pidin 12 Mittausadapteri (2-napainen) 13 Shukopistotulppa (maakohtainen) 14 Testipistoke (lukitusrenkaalla) 15 Hauenleuka -liittimet 16 Mittauspäät 17 Aloitus (Start)-painike 18 Painike I 19 Kosketuspinnat 20 Sondin liitäntä (maadoitusmittausapuelektrodi) 21 Korvakkaet 22 Laitteen nivel-liitos 23 Varasulakkeet 24 Sulakkeet 25 Tukijalka 26 Tyyppikilpi 27 Paristojen pidin 28 Paristokotelon kansi 29 Mitattavaa suuretta 1 kuvaava lyhenne 30 Valittua alimittaustoimintoa kuvaava lyhenne 31 3-numeroinen näyttö: mittausarvo 1 lyhenteineen 32 3-numeroinen näyttö: mittausarvo 2 lyhenteineen 33 Valitun alimittaustoiminnon lyhenne, varoitukset ja ilmoitukset 34 Mitattavaa suuretta 2 kuvaava lyhenne 35 Latausliitäntä/ Virtapihtiliitäntä 36 Infrapunaliitäntä GOSSEN METRAWATT GMBH 3

4 Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1 Käyttösovellukset Turvallisuusohjeet ja varoitukset Käyttöönotto Paristojen asettaminen ja vaihto Kielivalinta, perus- ja alimittaustoimintojen asetukset Paristojen/akkujen testaus Akkujen jälleenlataus Ohjelmistoversion päivitys, Raporttien teko Pikakäyttöohjeet Yleisohjeet Mittalaitteen kytkentä verkkoon Automaattiasetukset, valvonta ja katkaisu Mittausarvojen näyttö ja tallennus SHUKO-pistorasioiden kytkentöjen tarkastus Apu (help) -toiminto AC-jännite- ja taajuusmittaus Jännite L- ja N-johtimien välillä (U L-N ) Jännite L- ja PE-, N- ja PE- sekä L- ja N-johtimien välillä Jännite mittauskoettimen (sondin) ja PE-johtimen välillä (U S-PE ) Virtamittaus virtapihdin avulla Lämpötila- ja kosteusmittausadapteri Z541A Vikavirtasuojapiirien testaus Kosketusjännitteen mittaus (verrattuna nimellisvirtaan) käyttäen 1 / 3 osaa nimellisvikavirrasta, sekä vikavirtasuojakytkimen laukaisun testaus nimellisvikavirralla Kojeistojen ja vikavirtasuojien erikoistestaus Vikavirtasuojilla varustettujen systeemien testaaminen nousevalla vikavirralla Vikavirtasuojien testaaminen virralla 5 I N (10 ma ja 30 ma) Sykkivälle DC vikavirralle tarkoitettujen vikavirtakytkimien testaus Vikavirtasuojien erikoistestaus Selektiivisten vikavirtasuojakytkinten testaus Epälineaariset siirrettävät vikavirtasuojakytkimet SRCD, PRCD (SCHUKOMAT, SIDOS tai vastaavan sarjan suojat) Tyypin G vikavirtasuojakytkimet Testaus säädettävissä olevalla vikavirralla Vikavirtasuojien testaus IT-verkossa Vikavirtasuojakytkentöjen (FI-) testaaminen TN-S-verkoissa Ylivirtasuojien laukaisuarvojen koestus, silmukkaimpedanssin Z Loop ja oikosulkuvirran I k mittaus Mittaus positiivisella tai negatiivisella puoliaallolla Mittaustulosten arviointi Silmukkaimpedanssin mittaus mittaus vikavirtasuojan takaa kwh-mittarin käynnistystestaus mittausadapteria käyttäen Verkon sisäimpedanssin Z I mittaus kwh-mittareiden käynnistymisen testaus shukopistotulppa-adapteria käyttäen Maadoitusresistanssin R E mittaus Mittaukset maadoituskoetinta (sondia) apuna käyttäen Automaattinen mittausalueen valinta Mittausalueen käsivalinta Mittaukset ilman maadoituskoetinta (sondia) Mittaustulosten arviointi Maadoituselektrodin maadoitusjännitteen U E mittaus Eristävien lattioiden ja seinien vastuksen (eristysimpedanssin Z ST ) mittaus GOSSEN METRAWATT GMBH

5 Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 12 Eristysvastuksen R ISO mittaus Maavuotoresistanssin R E(ISO) mittaus Eristysvastusmittaus säädettävällä koestusjännitteellä Eristysvastusmittaus nousevalla koestusjännitteellä Mittaustulosten arviointi Raja-arvojen asetus Pienresistanssimittaukset (suojamaajohtimet sekä potentiaalintasausjohtimet) 100 Ω saakka Pienresistanssin R LO mittaus Alle 10 Ω lisämittausjatkojohtojen kompensointi Yleisimpien kuparijohtimien pituuksien laskeminen Raja-arvon asetus Vaihejärjestyksen testaus Käyttöpainikkeet ja osoituselementit Tekniset tiedot Merkkivalotoiminnot Ylläpito Itsetestaus Paristojen/akkujen toiminta ja lataus NiMH- tai NiCd-akkujen lataaminen ensi kertaa testerissä Sulakkeet Puhdistus Liitteet Taulukko Taulukko Taulukko Taulukko Taulukko Taulukko Käytetyt symbolit ja niiden merkitys Laitteiden korjaus ja huolto Laitteiden kalibrointi PC ohjelmisto WinProfi PROFiTEST 0100S-II:lle PS3 CD-ROM sisältää WinProfi ohjelmiston, jossa on seuraavat ominaisuudet: Mittalaitteen firmwaren päivitys Tietojen lukeminen PSI muistiyksiköltä PC:lle. Pöytäkirjojen valmistelu ja tulostus PSI muistiyksikölle tallennetuista mittaustuloksista. Tarvittavia lisävarusteita: Firmwaren päivitys IrDa-USB adapteri (Z501J) Pöytäkirjojen teko PROFiTEST PSI ja Z3241 RS 232 kaapeli. GOSSEN METRAWATT GMBH 5

6 1 Käyttösovellukset PROFiTEST 0100S-II mahdollistaa lakien ja määräysten A2-94, IEC , DIN VDE 0100, ÖVE-EN 1 (Itävalta), SEV 3569 (Sveitsi) mukaisten turvamittausten tekemisen nopeasti ja tehokkaasti. Mikroprosessoriohjattu mittalaite on normien IEC 61557/ EN 61557/VDE 0413 määräysten mukainen: Osa 1: Yleisohjeet Osa 3: Eristysvastustesterit Osa 4: Silmukkavastustesterit Osa 5: Maadoitus-, suoja- ja liitosjohtimien vastusmittauksiin tarkoitetut mittalaitteet Osa 6: Mittalaitteet vikavirtasuojakytkinten (FI) toiminnan testaukseen TN ja TT verkoissa. Osa 7: Vaihejärjestystesterit Mittalaite soveltuu erityisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin: Mittaukset asennustyövaiheessa Valmiin asennuksen testaus Toistuvat mittaukset Vikojen etsintä sähköjärjestelmissä. PROFiTEST 0100S-II:n käyttöalue kattaa kaikki AC ja 3-vaiheverkot nimellisjännitteillä 230V / 400 V (300 V / 500 V) ja nimellistaajuuksilla 16 2 / 3 / 50 / 60 / 200 ja 400 Hz. PROFiTEST 0100S-II:lla voidaan tehdä seuraavia mittauksia ja testauksia: Jännitemittaus Taajuusmittaus Vaihejärjestystestaus Silmukkaimpedanssimittaus Sähköverkon lähderesistanssi Vikavirtasuojakytkinten testaus Maadoitusvastusmittaus Maadoituselektrodin jännitemittaus Lattian ja seinän eristysvastus Eristysvastusmittaukset Maavuotoresistanssin mittaus Pienresistanssimittaukset (potentiaalintasaus) Vuotovirtamittaukset virtapihtiä apuna käyttäen kwh-mittarin käynnistystestaus Kaapelin pituuden mittaus Kaikki hyväksymistodistuksen vaatimat mittaussuureet voidaan mitata tällä mittalaitteella. Kaikki mitatut tulokset voidaan tallentaa mittausmuodossa sekä tulostaa suoraan omalla tulostimella tai sarjaliitinportin välityksellä PC:n kautta.tällä on erityistä merkitystä silloin kun halutaan todistaa asennuksen toimivuus ja sähköturvallisuus. Hyväksymismerkinnät K EMA EUR 6 GOSSEN METRAWATT GMBH

7 2 Turvallisuusohjeet ja varoitukset Tämä mittalaite täyttää sille asetetut Euroopan Unionin ja kansalliset vaatimukset. Vakuutamme tämän CE merkillä. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus tarvittaessa GOSSEN METRAWATT GMBH:lta. Elektroninen mittaus- ja testauslaite PROFiTEST 0100S-II on suunniteltu ja testattu turvallisuusnormien IEC /EN /VDE mukaisesti. Mittalaitteen sekä käyttäjän turvallisuus on varmistettu silloin kun mittalaitetta käytetään sille suunnitelluissa käyttötarkoituksissa. Lue huolella koko käyttöohje ennen mittalaitteen käyttöä. Noudata kaikkia käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Mittaukset saa suorittaa vain sähköalan pätevyyden omaavan henkilön valvonnassa. Huomio Lääkintälaitteiden valmistajien ja maahantuojien on osoitettava työohjeet mittausten tekemiseen laitteilleen. Ota tukeva ote mittapäistä kun ne on asetettu testikohteeseen. Vaaratilanne voi syntyä kierrejohdosta vedettäessä. Mittaus- ja testauslaitetta ei saa käyttää: Paristokotelon kannen ollessa auki Kun laitteessa on ulkoisia vaurioita Mittajohtojen tai -päiden ollessa vahingoittuneena Kun mittalaite ei toimi moitteettomasti Pitkän äärimmäisissä olosuhteissa tapahtuneen varastointiajan jälkeen (esim. kosteus, pöly, suuri lämpötila). Seuraavien kuviomerkintöjen merkitys käyttöohjeessa: Varoitus vaarasta! (Huomio: Lue tarkennukset käyttöohjeesta!) Kaksoiseristys II + 9 V DC latausliitäntä (NA 0100S laturille) Vastuuvelvollisuuden poissulkeminen Kun testataan vikavirtasuojilla varustettuja systeemejä, ne voivat kytkeytyä pois päältä. Näin voi käydä, vaikka testaus itsessään ei vikavirtasuojia laukaisisikaan. Testivirran kanssa yhtä aikaa esiintyvät vuotovirrat voivat ylittää vikavirtasuojan laukaisukynnyksen. Testattavan vikavirtajärjestelmän läheisyydessä olevat PC:t saattavat kytkeytyä pois päältä ja tallentamattomat tiedot hävitä. Ennen testauksen aloittamista kannattaa kaiken varalta varmistaa, että tiedot ja ohjelmat on tallennettu, ja sulkea tietokone, jos tarpeen. Mittalaitteen valmistaja ei vastaa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, jota on saattanut aiheutua laitteistolle, tietokoneille, etälaitteille ja tietokannoille, kun testauksia tehdään. Mittaustietojen tallennus Mittaustiedot ja testattujen ryhmien tiedot voidaan tallentaa PROFiTEST PSI, muistiyksikön RAM muistiin. Tietojen säilyvyys riippuu käytettävistä pattereista. Kehotamme purkamaan mittaustulokset PC:lle säännöllisesti. Emme vastaa tietojen häviämisestä muistiyksiköstä. Suosittelemme seuraavia PC ohjelmistoja tietojen hallintaan. WinProfi (vakiovaruste) pöytäkirjojen tulostus PC.doc -WORD (lisävaruste) Pöytäkirjojen tulostus ja sähköinen arkistointi. GOSSEN METRAWATT GMBH 7

8 3 Käyttöönotto 3.1 Paristojen asettaminen ja vaihto! Varoitus! Irroita mittalaitteen johtimet mitattavasta piiristä (verkko) ennen paristokotelon avaamista! PROFiTEST 0100S-II käyttää kuutta kaupallista normin IEC LR 6:n mukaista 1,5V sormiparistoa tai vaihtoehtoisesti ladattavia akkuja. Mittalaitteessa tulee käyttää vain normin IEC LR 6:n mukaisia alkaali-mangaani-paristoja. Sinkki-hiili paristojen käyttö ei ole suositeltavaa niiden lyhyen käyttöiän vuoksi. Huomio Mittalaitteessa voidaan käyttää myöskin ladattavia NiCdtai NiMH-akkuja. Lue lataamista ja paristolaturia koskeva kappale katso 17.2 sivulta 69. Vaihda aina kerralla kaikki paristot. Kaikkien paristojen tulee olla saman tyyppisiä. Paristot ovat ongelmajätettä, joten ne tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.! Avaa paristokotelon kansi (28).! Vedä ulos paristojen pidin (27) vetämällä nauhasta ja aseta kuusi 1,5 V paristoa oikein päin pitimen +/ merkkien mukaisesti.! Työnnä paristojen pidin (27) takaisin paristokoteloon (nauha asetettuna paristopitimen alle). Paristopidin voidaan asentaa vain oikeassa asennossa paikoilleen.! Aseta paristokotelon kansi paikalleen ja kiristä ruuvi. 3.2 Kielivalinta, perus- ja alimittaustoimintojen asetukset Valikko (Menu)-painikkeella (4) painamalla saadaan valittua tarjolla olevista kielistä haluttu. U L-N! Varoitus! Mittalaitetta ei saa käyttää, jollei paristokotelon kansi ole kiristetty ruuvillaan paikoilleen! 8 GOSSEN METRAWATT GMBH

9 Valikko (Menu)-painikkeella (4) voidaan valita perusmittaustoiminnot tai vaihtoehtoisesti viimeksi käytetty mittaustoiminto, joka on jatkossa toiminnassa heti mittalaitteen päällelaiton jälkeen. Huomio Perustoiminto tulee automaattisesti valituksi, kun käännetään mittaustoiminnon valitsinta (9). Kun mittalaite on itsetestaustoiminnossa, täytyy testaustoiminto lopettaa ensin. Näytön valaistus Näytönvalaistus voidaan sammuttaa painamalla valikko (Menu)- painiketta (4) paristojen käyttöiän pidentämiseksi. 3.3 Paristojen/akkujen testaus U L-N Päälläoloaika Päälläoloaika jonka jälkeen mittalaite sammuttaa itsensä automaattisesti voidaan valita valikko (Menu)-painikkeella (4). Huomio Paristojen tai akkujen testaus suoritetaan kuormittamalla. Testauksessa merkkivalot NETZ/MAINS (verkko), U L ja FI/ RCD (vikavirtasuoja) syttyvät hetkeksi start-painiketta (3 tai 17) painettaessa. Valittu päälläoloaika vaikuttaa huomattavasti paristojen käyttöikään. GOSSEN METRAWATT GMBH 9

10 Oikealla oleva symboli ilmestyy nestekidenäytölle kun paristojännite on pudonnut alle hyväksyttävän arvon: Mittalaite ei toimi paristojännitteen ollessa kovin alhainen, tällöin myöskin näyttö on pimeänä. 3.4 Akkujen jälleenlataus! Varoitus! Käytä NA 0100S laturia, 9 V DC nimellisjänniteasennossa ladattaessa akkuja. Varmista ennen laturin latausliitäntään kytkemistä, että: Paristokotelossa on asennettuna akut (ei vakioparistoja) Mittalaite on irroitettu kaikista mittauskohteista. Kytke laturin NA 0100S 3.5 mm jakkiliitin mittalaitteen latausliitäntään. Aseta NA 0100S:n jännitevalintakytkin 9 V asentoon. Akkujen lataus käynnistetään samalla tavalla kuin paristotestaus. Mittalaite tunnistaa kytketyn laturin ja aloittaa akkujen latauksen. Tyhjät akut (näytöllä < 6 V) vaativat noin 4 tuntia latautuakseen täysin. Mittalaite ei mene päälle jos akut ovat täysin tyhjät.tällaisessa tapauksessa anna laturin olla mittalaitteeseen kytkettynä ja odota noin 30 minuuttia. Toimi tämän jälkeen edellä mainittujen latausohjeiden mukaisesti. 3.5 Ohjelmistoversion päivitys, Raporttien teko Jos tarvitset testerin ohjelmistoversion päivityksen, se voidaan tehdä Winprofi ohjelmistolla. Ohjelmisto ladataan testeriin sarjaportin kautta. Aiemmin asennettu kielipaketti korvataan uudella. Huomio Tämä ohjelmisto sisältää kaiken tarpeellisen tiedonsiirtoon the PROFiTEST 0100S-II testerin ja PC:n välillä. Lisäohjeet Win-Profin Online ohjeissa joihin pääsee ohjel miston HELP valikosta. Ohjekirja ladattavissa WinProfi Ohjelmisto 10 GOSSEN METRAWATT GMBH

11 A Asenna WinProfi PC:lle ja käynnistä ohjelmisto! Ohjelmiston asennus PC:lle. Laita CD asemaan ja käynnistä sieltä E:\GMCDEMO.! Klikkaa maapalloikonia! Seuraa ohjeita. Jos haluat suomenkieliset pöytäkirjat valitse asennuskieleksi Suomi. Ohjelma lisätään käynnistä valikkoon. Käyttöohjeiden lukeminen ja tulostus Ohjelmiston online ohjekirja sisältää tietoa jota ei ole voitu laittaa tähän ohjekirjaan tilanpuutteen takia. Suomenkielinen kuvallinen käyttöohje ladattavissa Huomio Jos olet tekemässä pöytäkirjoja etkä päivittämässä testeriä, siirry kohtaan d.! Ohjelmalla voi ottaa yhteyden PROFiTEST 0100S-II mittalaitteeseen IrDa-USB adapterilla.! Käynnistä WinProfi! Käynnistä mittalaite painamalla Menu näppäintä! Aseta PROFiTEST 0100S-II:n päälläoloajaksi 90s, jotta se ei sammu kesken päivityksen, katso kappale 3.2. GOSSEN METRAWATT GMBH 11

12 B Ennen tiedonsiirron aloittamista! Tunnistetaan tiedonsiirtoportti johon PROFiTEST 0100S-II on kytketty. C Ohjelmistopäivityksen lataus testeriin Huomio Tee aina tämä toimenpide ennen päivitystä tai raporttipohjien muutosta testerille. Kun tama toiminto käynnistetään Winprofi osaa hakea tälle mittalaitteelle tarkoitetut tiedostot. Koska WinProfi tukee muitakin mittalaitteita, ilman tunnistusta testeriin voidaan ladata virheellisiä pohjia tai toimintoja.! PC: Valitse Update All valikosta Update. Seuraa ruudulle tulevia ohjeita. Riippuen käytettävästä tietokoneesta operaation kestää 1-2 minuuttia. NETZ/MAINS LED PROFiTEST 0100S-II testerissä palaa vihreänä ilmaisten, että Laite on valmis vastaanottamaan tietoja. Kun yhteys muodostuu sama ledi syttyy Keltaiseksi. Tiedonsiirron aikana U L /R L ja FI/RCD LEDit palavat punaisina ja NETZ/MAINS LED vilkuttaa keltaista. Kun tiedonsiirto on valmis muuttuu NETZ/MAINS vihreäksi ja sen jälkeen kaikki sammuvat. "Tiedonsiirto valmis" teksti tulee tietokoneen ruudulle.! Ohjelmistoversion haku.! Varoitus! Tiedonsiirron aikana ei missään tapauksessa saa sammuttaa testeriä tai tietokonetta eikä irroittaa IrDa USB adapteria. 12 GOSSEN METRAWATT GMBH

13 D Pöytäkirjat Seuraava kappaleen ohjeet koskevat tiedonsiirtoa PC:n ja PSI muistiyksikön välillä. Mittaustulokset tallennetaan SI yksikköön eikä testeriin. Yksityiskohtaiset ohjeet Kytke PSI muistiyksikkö PC:hen Z3241 kaapelilla (Suora RS 232 kaapeli) PSI yksikön ei tarvitse olla kiinni mittalaitteessa. Editoi pöytäkirjapohjia! Lataa tiedot ohjelmistoon! Tulosta tiedot GOSSEN METRAWATT GMBH 13

14 4 Pikakäyttöohjeet Mittaaminen ja testaaminen PROFiTEST 0100S-II:lla on nopeaa ja helppoa. Mittalaitteen näytöltä näkyvät opasteet ja pikakäyttöohjeet (luku 4) riittävät suurimpaan osaan mittauksista. Kuitenkin on hyvin suositeltavaa, että luet tätä pikakäyttöohjekappaletta seuraavat kappaleet tarkasti. Perusmittaustoiminnon tai alimittaustoiminnnon valinnan jälkeen mittauskytkennän kuva näkyy nestekidenäytöllä (1) painiketta I N / i (2 tai 18) painettaessa. ➌ Valitse valikko (Menu)-painike (4) perus- tai alimittaustoiminto Valikko (Menu) -painikkeen (4) ensi painalluksella laite käynnistyy. Perustoiminto ja siihen liittyvät alitoiminnot esitetään näytössä: Terminologiaa Perusmittaustoiminnot Alimittaustoiminnot Valinnat tehdään mittaustoiminnon valitsimella (9). Valittu perustoiminto näkyy näyttöruudun ylärivillä. Alimittaustoiminnot näytetään näyttöruudulla valikossa perusmittaustoimintojen alapuolella. Alimittaustoiminnon valinta tehdään keltaisella valikko (Menu)-painikkeella (4), joka siirtää kohdistin-nuolen halutun alimittaustoiminnon kohdalle. Mittausmenettelytapa on seuraava kaikilla mittauksilla: U L-N U L-PE ➊ Valitse perusmittaustoiminnon valitsimella (9)! Käännä mittaustoiminnon valitsin (9) halutun mittaustoiminnon kohdalle. ➋ Kytke mittalaite! Työnnä testipistoke (14) shukopistotulpan (13) kanssa verkkojännitteiseen pistorasiaan tai kytke mittalaite Mittausadapteri (2-napainen) (12) kahdella mittapäällä suoraan mittauskohteeseen. I N I N 10 ma 30 ma 14 GOSSEN METRAWATT GMBH

15 I N I N I N 100 ma 300 ma 500 ma R ISO Z Loop R LO Z I! Paina valikko (Menu)-painiketta (4) toistuvasti, kunnes kohdistinnuoli osoittaa haluttua toimintoa. Näytölle saatavat opasteet saadaan mistä tahansa valitusta toiminnosta painamalla painiketta I N / i (2 tai 18). Toiminnon valintaa ei tarvita, jos perustoiminto tai vastaavasti alitoiminto on ennalta asetettu aiemmin selitetyllä tavalla. R E ➍ Aloita mittaus aloituspainikkeella (Start ) (3 tai 17) ja lue mittaustulos näytöltä! Paina I N (2 tai 18) näppäintä päälläoloajan sisällä (ennen kuin testeri sammuttaa itsensä automaattisesti). Vikavirtasuojakytkimen laukaisu testausta tehtäessä. GOSSEN METRAWATT GMBH 15

16 5 Yleisohjeet 5.1 Mittalaitteen kytkentä verkkoon Mittalaite kytketään verkkoon suojamaakosketinpistorasioissa (Shuko) testipistokkeella (lukitusrenkaalla) (14) ja siihen liitetyllä shukopistotulppa-adapteri (13). Vaihejohtimen (L) ja suojamaajohtimen (PE) välinen jännite ei saa olla yli 253 V! Pistotulpan asennolla (napaisuudella) ei ole merkitystä. Mittalaite erottaa vaihejohtimen (L) nollajohtimesta (N) sekä suorittaa tarpeen vaatiessa automaattisesti napaisuuden vaihdon. Poikkeukset edellämainittuun ovat: Jännittemittaus valitsimen ollessa asennossa U L-PE Eristysvastusmittaukset Pienresistanssimittaukset Vaihejärjestyksen testaus Vaihejohtimen L ja maajohtimen N asemat on merkitty shukopistotulppaan (13). Testipistoke (14) täytyy liittää mittausadapteriin (2-napainen) (12), jos mittauksia suoritetaan 3-vaiheisissa pistorasioissa, jakokeskuksissa tai kiinteissä kytkennöissä (katso taulukko (16.1)). Kytkentä suoritetaan mittausadapteri (2-napainen) (12) mittapäillä, joista toinen liitetään PE- tai N-johtimeen ja toinen vaihejohtimeen L. 2-napainen mittausadapteri (2-napainen) (12) täytyy muuttaa 3-napaiseksi lisämittauskaapelilla tehtäessä vaihejärjestystestejä. Mittausadapterilla (2-napainen) (12) ei voida suorittaa mittauksia mittaustoiminnon valitsimen (9) asennoissa U L-N ja Z I. Mittaukset voidaan tehdä valitsimen asennoissa U L-PE tai Z Loop. Kosketusjännitteet (vikavirtasuojamittauksissa) ja maadoitusresistanssit voidaan, ja maadoitusjännitteet, eristystasomittaukset ja vikavirtasuojien toiminta IT-verkoissa täytyy mitata koestuskärkeä apuna käyttäen. 4 mm banaanipistokkeella tämä sondi liitetään maadoituskoskettimen liitäntään (maadoitusmittausapuelektrodi) (20). 5.2 Automaattiasetukset, valvonta ja katkaisu PROFiTEST 0100S-II asettaa automaattisesti kaikki toimintaasetukset, jotka se voi itse päätellä. Mittalaite mittaa verkkoon kytkettäessä jännitteen ja taajuuden. Jos mittausarvot ovat nimellisjännitealueella, ne näkyvät näytöllä. Jännitteiden (U) ja taajuuksien (f) todelliset arvot osoitetaan nimellisarvojen U N ja f N sijasta arvojen ollessa nimellisalueen ulkopuolella. Verkkojännitevaihtelut eivät vaikuta mittaustuloksiin. Mittausvirran aiheuttamaa kosketusjännitettä tarkkaillaan jokaisella mittausjaksolla. Kosketusjännitteen ylittäessä 25 V tai 50 V, keskeytyy mittaus välittömästi ja punainen merkkivalo U L (7) syttyy. Mittalaitetta ei voida käynnistää, tai se kytkee itsensä välittömästi pois, jos paristojännite on laskenut alle hyväksyttävän rajan. Mittaus katkaistaan automaattisesti tai mittaustapahtuma estetään (lukuunottamatta jännitemittausta ja vaihejärjestystestausta), jos Mittaustapahtuman tarvitsema verkkojännite ei ole hyväksyttävällä alueella (< 60 V, > 253 V / > 330 V / > 440 V tai > 550 V). Ulkopuolista häiriöjännitettä esiintyy eristysvastusmittauksessa tai pienresistanssimittauksessa. Mittalaite on ylikuumentunut. Ylikuumenemista esiintyy vasta silloin, kun on suoritettu 500 mittausta 5 sekunnin välein mittaustoiminnon valitsin (9) ollessa asennossa R LOOP tai R I. Jos mittauksia yritetään jatkaa, näyttöön (1) ilmestyy ylikuumenemisesta kertova viesti. 16 GOSSEN METRAWATT GMBH

17 Mittalaite sammuttaa itsensä automaattisesti esiasetetun päälläoloajan jälkeen (katso kappale 3.2). Päälläoloajan laskenta alkaa alusta, jos jotain painiketta on painettu tai mittaustoiminnon valitsinta (9) on käännetty. Mittalaite pysyy esiasetun ajan lisäksi päällä noin 75 s suoritettaessa mittauksia kasvavalla vikavirralla järjestelmissä joissa on selektiiviset vikavirtasuojakytkimet. Mittalaite sammuttaa aina automattisesti itsensä! 5.3 Mittausarvojen näyttö ja tallennus Seuraavat asiat esitetään näytöllä (1): Mittausarvot, arvojen lyhenteet ja yksiköt. valittu toiminto nimellisjännite nimellistaajuus virheilmoitukset Ne arvot jotka saadaan automaattisen mittausjakson aikana, tallennetaan ja osoitetaan digitaalisina arvoina kunnes uusi mittausjakso aloitetaan tai mittalaite sammuttaa itse itsensä. Kun mittausalue ylitetään, ilmoitetaan loppuarvo näytöllä merkin > jälkeen. 5.4 SHUKO-pistorasioiden kytkentöjen tarkastus Shuko-rasioiden kytkentöjen tarkastus ennen suojamittausten tekoa on helppoa ja havainnollista mittalaitteen yksinkertaisen virhe-esitystavan ansiosta. Mittalaite havaitsee virheellisen kytkennän ja esittää sen seuraavasti: Verkkojännite ei ole sallitun suuruinen (< 60 V tai >253 V): Verkkomerkkivalo (NETZ/MAINS) (6) vilkuttaa punaista ja mittauksen kulku keskeytetään. Suojamaajohdin kytkemättä tai sen potentiaali maata vasten on 100 V f > 45 Hz: PE-merkkivalon (5) punainen palaa, kosketuspintoja (19) koskettaessa. PE-merkkivalon (5) palaminen ei estä mittausten tekoa. Merkkivalo ei syty palamaan, ts. ole toiminnassa, mittauskytkimen ollessa asennoissa U L-N tai Z I (lue Merkkivalotoiminnot sivu 66). Huomio Punainen PE-merkkivalo voi syttyä mittalaitteen ollessa sammutettuna ja valintakytkimen ollessa U L-N tai Z l - asennossa, jos kosketuspintoihin kosketaan ja pistokkeen N:llä merkitty napa on kytketty pistorasian vaihejohtimeen. Nollajohdin N kytkemättä: Vihreä NETZ/MAINS-merkkivalo (6) vilkkuu (lue Merkkivalotoiminnot sivu 66). Toinen suojamaakontakteista kytkemättä: FI, Z l, Z Loop, ja R E - mittauksissa mittalaite tarkistaa automaattisesti ovatko molemmat suojamaadoituskontaktit johdotettu. Huonon kontaktin ilmetessä pistotulpan asennosta (napaisuudesta) riippuen ilmestyy näytölle: Jännitelukema joka on noin puolet verkon nimellisjännitteestä. STOP merkki ja varoitus Tarkista mittausasetelma! Varoitus! Vikavirtasuojattomissa systeemeissä N- ja PE-johtimien vaihtumista ei voida havaita. Vikavirtasuojallisessa systeemissä vikavirtasuoja laukeaa Z I -mittauksessa N- ja PE-johtimien ollessa asennettuna väärinpäin. GOSSEN METRAWATT GMBH 17

18 5.5 Apu (help) -toiminto Mittausta vastaavat kytkennät ja aputekstit saadaan esiin näytölle kaikille perusmittaustoiminnoille ja alimittaustoiminnoille. Apu-toiminto voidaan käynnistää sen jälkeen kun valikossa ollaan askellettu halutun mittaustoiminnon kohdalle. Mittauskytkentä saadaan näytölle painamalla I N /i-näppäintä (2 tai 18) kerran. Painamalla samaa näppäintä I N uudelleen voidaan pomppia mittausta vastaavan Mittauskytkentä ja aputekstin välillä. 6 AC-jännite- ja taajuusmittaus 6.1 Jännite L- ja N-johtimien välillä (U L-N ) Mittauskytkentä Painamalla Menu-näppäintä (4) poistutaan aputoiminnosta. U L-N Huomio Jännitettä UL-N ei voida mitata mittausadapterilla (12)! 18 GOSSEN METRAWATT GMBH

19 6.2 Jännite L- ja PE-, N- ja PE- sekä L- ja N-johtimien välillä Mittauskytkentä I N U L-PE Mittaustulokset pistorasiasta mitatuille kahdelle muulle jännitteelle saadaan näytölle painamalla I N / i-painiketta. Edellinen näyttämä saadaan esiin uudelleen painamalla -näppäintä. GOSSEN METRAWATT GMBH 19

20 6.3 Jännite mittauskoettimen (sondin) ja PE-johtimen välillä (U S-PE ) Mittauskytkentä 6.4 Virtamittaus virtapihdin avulla Virtapihdin Clip 0100S avulla voidaan mitata vuoto- ja tasausvirtoja. Virtapihti kiinnitetään mittalaitteen latausliitäntään. Esi-, vuoto- ja tasausvirtoja voidaan mitata 1 A saakka ja työvirtoja 150 A saakka latausliittimeen liitetyn erityisen pihtivirtamuuntimen Clip 0100S avulla. U L-PE! Varoitus! Korkea jännite! Käytä vain virtapihtiä Clip 0100S. Muiden virtapihtien toisiota ei ole suljettu vakiokuormalla. Ja näin voidaan saada aikaan korkea jännite, joka vaarantaa käyttäjän turvallisuuden ja voi rikkoa mittalaitteen. Virtapihdin suurin toimintajännite on yhtä suuri kuin nimellisjännite. Virtamittaustuloksia tulkittaessa tulee ottaa huomioon näytöntarkkuudesta johtuva lisävirhe.! Varoitus! Älä kytke missään olosuhteissa latausliitäntään muita kuin valmistajan suosittelemia lisälaitteita. Muutoin käyttäjä voi vahingoittua ja mittalaite vaurioitua. Jos virtapihti tai laturi on kytketty, kaikki mittalaitteen testaus-/mittaustoiminnot ovat lukossa. Näytölle ilmestyy teksti Poista adapteri/remove adapter, jos jotain mittaustoimintoa yritetään käynnistää. Tällöin mittalaite ei suorita mittausta/testausta. Virtapihdin tai laturin poistamisen jälkeen teksti katoaa näytöltä jatkuvien mittausten kohdalla (esim. jännitemittaukset). Muilla mittauksilla viesti katoaa mittauksen alettua tai uuden toiminnon valinnan jälkeen. 20 GOSSEN METRAWATT GMBH

21 Jos virtapihtiä ei ole kytketty I L - tai I AMP -toimintoa käynnistettäessä, ilmestyy näytölle teksti: Käytä virtapihtiä. Mittauskytkentä Valitse oikea mitta-alue virtapihdin vaihtokytkimellä I L tai I AMP mittaukseen. CLIP0100s I L I AMP. U L-PE Mittausalue Testeri CLIP0100S Z3512A * I L 5 ma A 1 ma A d: 1 ma... 1 A I AMP A 1 A A a: A * Kytkentä CLIP-ON adapterilla (Z501G). Alueita b ja c ei voida käyttää. GOSSEN METRAWATT GMBH 21

22 6.5 Lämpötila- ja kosteusmittausadapteri Z541A Lisävarusteena toimitettavan adapterin avulla testerin mittausalue laajenee tuntuvasti lattiamittausten osalta. Toiminnon Temp/F.Rel. esiinkutsuminen tapahtuu valitsemalla kiertokytkimen asennossa U L-PE valikon viimeinen kohta. Adapterin ollessa paikoillaan tulevat huoneen lämpötila ja suhteellinen kosteus superponoiduiksi (= sekoitetuksi yhtenäiseksi tiedoksi). Tilarivillä näkyy viesti Z541A O.K.. Lämpötilan tai kosteuden mittaustoiminnosta poistuminen tapahtuu painamalla testerin valikko-painiketta (n. 1 sekunnin ajan) tai kiertämällä toiminnonvalintakytkin toiseen asentoon. Tälle toiminnolle ei ole käytettävissä avustetekstiä. Lämpötila näytetään aina celsiusasteina. Kun PROFiTEST 0100S-II-testerissä on käytetty Z541A-adapteria, ei siinä voi käyttää PSI-moduulia tai IrDa-adapteria ennen kuin testeri on käynnistetty uudelleen, ts. kytketty pois päältä ja uudelleen päälle. Liitäntä U L-PE Infrapunaliityntä Lämpötila- ja kosteusmittausadapteri Z541A Testerissä näkyvät vikailmoitukset Vikailmoituksen Z541A????? syynä voi olla jokin seuraavista: auringonvalon vaikutus adapterin Z541A paristot heikentyneet adapteri ei ole kunnolla paikoillaan tai on viallinen Tahattoman (infrapunasäteilystä johtuvan) päällekytkennän ja siitä johtuvan paristojen turhan kulumisen välttämiseksi ei adapteria Z541A tule saattaa alttiiksi voimakkaalle auringonvalolle. 22 GOSSEN METRAWATT GMBH

23 7 Vikavirtasuojapiirien testaus Vikavirtasuojapiirien testaus sisältää: Silmämääräisen kunnon tarkastuksen Testauksen Mittaukset PROFiTEST 0100S-II on tarkoitettu testaus- ja mittauskäyttöön. Mittaukset voidaan suorittaa maadoituskoettimen kanssa tai ilman sitä. Kuitenkin IT-verkoissa maadoituskoetinta (maadoitusmittauksen apueletrodia) tulee käyttää aina. Välttämätön edellytys maadoituskoettimen käyttämiseksi on että koetin on vertailumaan potentiaalissa. Tämä tarkoittaa sitä että koetin täytyy asettaa vikavirtasuojakytkimen maadoituselektrodin R E jännitekentän ulkopuolelle. Maadoituselektrodin ja maadoituskoettimen välimatka pitää olla vähintään 20 m. Maadoituskoetin liitetään mittalaitteeseen 4 mm eristetyllä pistokkeella. Suurin osa mittauksista voidaan tehdä ilman maadoituskoetinta.! Varoitus! Maadoituskoetin on osa mittauspiiriä ja siinä voi kulkea jopa 3.5 ma virta normin VDE 0413 mukaisesti. Maadoituskoettimen jännitteettömyys voidaan tarkistaa toiminnolla U SONDE, ks. myös kappale katso 6.3 sivulta Kosketusjännitteen mittaus (verrattuna nimellisvirtaan) käyttäen 1 / 3 osaa nimellisvikavirrasta, sekä vikavirtasuojakytkimen laukaisun testaus nimellisvikavirralla Mittauskytkentä Mittausmenetelmä Normin DIN VDE 0100 mukaisesti vikavirtasuojakytkimien tulee toimia seuraavasti: Kosketusjännite ei ylitä nimellisvikavirralla asennukselle hyväksyttyä maksimiarvoa. Vikavirtasuojakytkimen pitää laueta 400 ms:ssa (selektiiviset vikavirtasuojakytkimet 1000 ms:ssa ) nimellisvikavirralla. Mittalaite käyttää nimellisvikavirralla esiintyvän kosketusjännitteen U I N mittaamiseen vain 1/3 osaa nimellisvikavirrasta. Tämä mittausmenetelmä mahdollistaa mittausten tekemisen ilman vikavirtasuojakytkinten laukeamista. Tällä edistyksellisellä menetelmällä kosketusjännite saadaan mitattua nopeasti ja helposti ilman vikavirtasuojakytkinten laukeamista. GOSSEN METRAWATT GMBH 23

24 Kosketusjännite U I N sekä laskettu maadoitusresistanssi R E esitetään näytöllä (1). Huomio Maadoitusresistanssi RE on mitattu suhteellisen pienellä virralla ja näin ollen sen tarkkuus pienillä arvoilla voi olla riittämätön. Tarkan mittaustuloksen saa valintakytkimen R E -asennossa. Kosketusjännitteen mittaamisen jälkeen voidaan testata laukeaako vikavirtasuojakytkin nimellisvikavirralla 400 tai 1000 ms:ssa. Kun vikavirtasuojakytkin laukeaa nimellisvikavirralla, laukaisuaika sekä maadoitusvastus ilmoitetaan näytöllä. Jos vikavirtasuojakytkin ei laukea nimellisvikavirralla syttyy punainen FI/RCD-merkkivalo (8). Laukaisukoestus tarvitsee tehdä vain yhdestä pisteestä kullekin vikavirtasuojakytkimelle. Huomio Suojamaajohtimessa PE, maadoituselektrodissa tai oikein kytketyssä maadoituskoettimessa (maadoituksen mittauksen apuelektrodi) esiintyvät häiriöjännitteet eivät vaikuta mittaustulokseen. Nämä häiriöjännitteet voidaan mitata jännitemittaustoiminnolla käyttämällä mittausadapteria (2-napainen) (12). Esiintyvät vuotovirrat voidaan mitata virtapihdillä kappaleen katso 6.4 sivulta 20 mukaisesti. Vikavirtasuojakytkin voi laueta testauksien aikana jos systeemissä on vuotovirtoja tai jos valittu testivirta on liian suuri. Tällaisissa tapauksissa näytölle ilmestyy viesti Tarkista mittauskytkentä. I N I N 10 ma 30 ma! Varoitus! Normaalisti vikavirtasuoja ei laukea 30% nimellisvirralla, mutta yhdessä olemassa olevien vikavirtojen kanssa vikavirtasuoja voi laueta. Estääksesi tärkeän tiedon tuhoutumisen PC:ltä taltioi aina tiedostot ja sulje ohjelmistot ennen mittausta. Tarvittaessa sulje myös muut laitteet jotka voivat vahingoittua sähkökatkoksesta. 24 GOSSEN METRAWATT GMBH

25 I N I N I N 100 ma 300 ma 500 ma Huomio Maadoitusresistanssi RE on mitattu suhteellisen pienellä virralla ja näin ollen sen tarkkuus pienillä arvoilla voi olla riittämätön. Tarkan mittaustuloksen saa valintakytkimen R E -asennossa. Suorita mittaus vikavirtasuojien etupuolelta jottei ne laukea mittausvirrasta. Yläraja jatkuvalle kosketusjännitteelle: Raja jatkuvalle sallitulle kosketusjännitteelle on U L =50V AC (kansainvälisten sopimusten mukaisesti). Matalampia arvoja on määritelty erikoistarkoituksiin (esim. maatalousasennuksissa U L =25V). Huomio Suojaus: Mikäli jännite ylittää 70 V, suojauspiiri lopettaa mittauksen kolmen sekunnin kuluessa IEC mukaisesti. Jos kosketusjännite U I N on > 50 V (> 25 V) syttyy punainen U L / R L -merkkivalo (7) palamaan. Kosketusjännite on mitattu 1/3 nimellisvikavirralla ja tulos on muunnettu vastaamaan nimellisvikavirtaa I N. Jos kosketusjännite saavuttaa mittauksen aikana tason U I N > 50 V (> 25 V), katkeaa mittaus automaattisesti. Katso myös huomio Suojaus sivulta 25. Kosketusjännitteet U I N näytetään 70 V saakka. Suuremmat arvot osoitetaan näytöllä seuraavasti; U I N > 70 V. Kosketusjännitemittauksen jälkeen tehtävä laukaisutesti:! Paina painiketta I N (2 tai 18) ennen kuin mittalaite ennättää sammuttaa itsensä. Jos vikavirtasuojakytkin laukeaa nimellisvikavirralla, vilkkuu punainen Verkko-merkkivalo (NETZ/MAINS) (6). Laukaisuaika t A sekä maadoitusvastus R E ilmoitetaan näytöllä (1). I N GOSSEN METRAWATT GMBH 25

26 Jos I N -näppäintä ((2) tai (18)) painetaan uudelleen, näkyy näytöllä edellinen mittausnäyttö noin 3 sekunnin ajan. Punainen FI/RCD-merkkivalo (8) syttyy jos vikavirtasuojakytkin ei laukea nimellisvikavirralla.! Varoitus! Sähköasennukset täytyy korjata mikäli kosketusjännite on liian korkea tai jos vikavirtasuojakytkin ei laukea (esim. maadoitusvastus on liian suuri, viallinen vikavirtasuojakytkin jne). Kolmivaiheasennuksissa vikavirtasuojakytkimen laukaisutesti täytyy tehdä jokaiselle vaiheelle (L1, L2, ja L3) erikseen, jotta tarkistus olisi täysin luotettava. Huomio Induktiivisen kuorman pois kytkentä testauksen aikana voi aiheuttaa jännitepiikkejä ja aiheuttaa virheilmoituksen "Tarkista mittauskytkentä". Mikäli näin käy, kytke kaikki tällaiset kuormat pois käytöstä ennen mittausta. Äärimmäisessä tapauksessa testerin sulake voi palaa. 7.2 Kojeistojen ja vikavirtasuojien erikoistestaus Vikavirtasuojilla varustettujen systeemien testaaminen nousevalla vikavirralla Mittausmenetelmä Vikavirtasuojakytkimen testauksessa mittalaite muodostaa nousevan vikavirran verkkoon, joka on (0,3... 1,3) I N (nimellisvikavirrasta). Mittalaite tallentaa laukaisuhetkellä esiintyvän kosketusjännitteen ja laukaisuvirran sekä esittää ne näytöllä. Koestettaessa nousevalla vikavirralla voidaan kosketusjännitteen yläraja-arvoksi valita joko U L = 25 V tai U L = 50 V. Mittauskytkentä I N I N 10 ma 30 ma 26 GOSSEN METRAWATT GMBH

27 I N I N I N 100 ma 300 ma 500 ma! Varoitus! Mittaustapahtumassa kaikki kojeiston vuotovirrat summautuvat mittalaitteen kehittämään vikavirtaan ja tämä vaikuttaa mitattuihin kosketusjännite- ja laukaisuaikoihin. Katso myös Huomio sivulta 24. Normin DIN VDE 0100, Osa 610, mukaisesti vikavirtasuojakytkinten koestus voidaan suorittaa nousevalla vikavirralla ja nimellisvikavirralla I N saatava kosketusjännite voidaan laskea mittaustuloksista. Tätä nopeampaa ja helpompaa mittausmenetelmää suositellaan käytettävän (katso kappale 7.1) Vikavirtasuojien testaaminen virralla 5 I N (10 ma ja 30 ma) Laukeamisajan mittaus suoritetaan tässä mittauksessa viisinkertaisella nimellisvikavirralla. Mittausjakso Mittausjakson alkaessa kasvaa mittalaitteen muodostama vikavirta, alkaen arvosta 0,3 kertaa vikavirtasuojakytkimen nimellisvikavirta, siihen saakka kunnes vikavirtasuojakytkin laukeaa. Vikavirran kasvua kuvaa näytön alaosassa oleva vaakasuuntainen mittauksen edistyessä kasvava palkki. Mittausjakso keskeytyy ja punainen merkkivalo U L / R L (7) syttyy, jos kosketusjännite kuitenkin saavuttaa asetetun yläraja-arvon (U L = 25 V tai 50 V) ennen vikavirtasuojakytkimen laukeamista. Katso myös huomio Suojaus sivulta 25. Punainen FI/RCD-merkkivalo (8) syttyy, jos vikavirtasuojakytkin ei laukea ennen kuin nouseva vikavirta saavuttaa vikavirtasuojakytkimen nimellisvirran I N. Huomio Tuotantoprosessissa vikavirtasuojat tulee testata viisinkertaisella nimellisvikavirralla. Niitä käytetään myös ihmisten suojaamiseen. Mittaus voidaan aloittaa positiivisella 0 tai negatiivisella 180 puoliaallolla. Mittaus on syytä suorittaa kummallakin puoliaallolla. Saaduista tuloksista pidempi laukeamisaika on merkitsevä. Kummankin mittausarvon tulee olla alle 40 ms. GOSSEN METRAWATT GMBH 27

28 I N I N 10 ma 30 ma Sykkivälle DC vikavirralle tarkoitettujen vikavirtakytkimien testaus Tyypin vikavirtasuojat voidaan testata positiivisella tai negatiivisella puolijaksolla. Normin mukainen laukaisutestaus suoritetaan 1.4 kertaisella nimellisvikavirralla. + I N Paina ja pidä * pohjassa painettuna! + I N Paina ja pidä * pohjassa painettuna! Huomio Valmistuksen yhteydessä vikavirtasuojat testataan positiivisella- ja negatiivisella vikavirralla. Sykkivä tasavirta voi kyllästää vikavirtakytkimet ja näin estää niiden laukeamisen. Testaus sykkivällä DC vikavirralla varmistaa vikavirtakytkimien toiminnan myös näissä tilanteissa. * Paina näppäintä toistuvasti kunnes positiivisesta tai negatiivisesta sykkivästä DC virrasta kertova merkki ilmestyy näytölle. 28 GOSSEN METRAWATT GMBH

29 7.3 Vikavirtasuojien erikoistestaus Selektiivisten vikavirtasuojakytkinten testaus Selektiivisiä vikavirtasuojakytkimiä käytetään silloin, kun useita vikavirtasuojakytkimiä on kytketty sarjaan ja kun ei haluta suojien laukeavan vian ilmetessä samanaikaisesti. Tämän tyypin vikavirtasuojakytkimet toimivat viivästetyllä laukaisulla ja ne on merkitty symbolilla S. Mittausmenetelmä Mittausmenetelmä on samanlainen kuin tavallisilla vikavirtasuojakytkimillä (katso 7.1 sivulta 23 ja katso sivulta 26). Selektiivisiä vikavirtasuojakytkimiä käytettäessä saa maadoitusvastus olla puolet siitä mitä vastaaville tavallisille vikavirtasuojakytkimille sallitaan. Tämän takia mittalaite näyttää mitatun kosketusjännitteen kaksinkertaisena. I N I N I N 100 ma 300 ma 500 ma Laukaisutesti! Painetaan näppäintä I N (2 tai 18). Vikavirtasuojakytkimet laukeavat. Näytöllä (1) näytetään tiimalasi ja sen jälkeen laukaisuaika t A ja maadoitusresistanssi R E. Huomio Selektiivisille vikavirtasuojakytkimille on ominaista viivästetty laukaisu. Kosketusjännitemittaus vaikuttaa vääristävästi kytkinten laukeamisaikaan. Tämän takia vaaditaan kosketusjännitemittauksesta johtuvan esikuormituksen eliminoimiseksi pieni odotusaika (< 30 s) ennen laukaisutestin suorittamista. Tiimalasi esitetään näytöllä (1) mittauksen aloituksen jälkeen (laukaisutesti). Laukaisuajat 1000 ms saakka ovat sallittuja. GOSSEN METRAWATT GMBH 29

30 7.3.2 Epälineaariset siirrettävät vikavirtasuojakytkimet Käsitteet (DIN VDE 0661 mukaisesti) Siirrettävät suojalaitteet ovat suojakytkimiä, jotka voidaan kytkeä vakiopistotulppaliitännöillä käyttölaitteen ja kiinteästi asennetun pistorasian välille. Siirrettävä suojalaite on suunniteltu sellaiseksi että sitä voidaan käyttää kaapeleilla syötettävien laitteiden kanssa. Mittauksia tehtäessä tulee huomioida siirrettävien vikavirtasuojakytkimien epälineaariset ominaisuudet. Näiden seurauksena suurin sallittu kosketusjännite U I N ylittyy (U I N > 50V). Siirrettävät vikavirtasuojakytkimet joissa ei esiinny epälineaarisia ominaisuuksia on testattava kappaleen sivulta 32 mukaisesti. Näppäimen I N ((2) tai (18)) uudelleen painaminen vaihtaa näytön takaisin edelliseen mittausnäyttöön U I N. Käyttöalue (DIN VDE 0661) Siirrettäviä suojalaitteita käytetään henkilöiden ja esineiden suojaamiseksi. Ne aikaansaavat parantuneen henkilösuojauksen sähköiskujen osalta normin DIN VDE 0100 Osa 410 mukaisesti. Mittausmenetelmä Mittausmenetelmästä riippuen voidaan tehdä seuraavat mittaukset: Laukaisuajan t A mittaus nimellisvikavirralla I N. Laukaisuvirran I mittaus nousevalla vikavirralla I F. 30 GOSSEN METRAWATT GMBH

31 Mittauskytkentä I N I N 10 ma 30 ma Menu-sivu 2 GOSSEN METRAWATT GMBH 31

32 7.3.3 SRCD, PRCD (SCHUKOMAT, SIDOS tai vastaavan sarjan suojat) SCHUKOMAT, SIDOS tai sähköteknisesti vastaavien sarjojen vikavirtasuojien testaus täytyy tehdä tässä valintakytkimen asennossa. PE-johtimessa kulkevaa virtaa tarkkaillaan tämän tyypin suojilla. Jos vikavirta kulkee L-johtimesta PE-johtimeen, laukaisuvirta puolitetaan ts. laukaisu suoritetaan 50% nimellisvikavirralla. Riippumatta siitä ovatko PRCD:t ja selektiiviset vikavirtasuojat sähköteknisesti samanlaisia vai erilaisia, voidaan suorittaa kosketusjännitemittaus U I N. Jos muuten häiriöttömässä systeemissä PRCD:n mitattu kosketusjännite on >70 V, PRCD on suurella varmuudella epälineaarinen. I N I N I N 10 ma 30 ma Menu-sivu 2 32 GOSSEN METRAWATT GMBH

33 7.3.4 Tyypin G vikavirtasuojakytkimet Tavallisten ja selektiivisten vikavirtasuojien lisäksi voidaan testata tyypin G vikavirtasuojia.! Asetetaan valintakytkin asentoon I N = 30 ma tai 10 ma, ja valitaan I N valikosta.! Valitaan 5 x I N valikosta ja toistetaan laukaisutesti positiivisella 0 ja negatiivisella 180 puoliaallolla. Saaduista tuloksista pidempi laukeamisaika on merkitsevä. I N I N 10 ma 30 ma Kosketusjännite ja laukaisuaika mitataan samalla tavalla kuin tavallisilla vikavirtasuojakytkimillä. Kummankin mittausarvon tulee olla 10 ms (pienin laukaisuviive tyypin G vikavirtasuojille!) ja 40 ms väliltä. Tyypin G vikavirtasuojat, joilla on jokin muu nimellisvirta, täytyy testata toimintovalitsinkytkimen ollessa nimellisvikavirtaa vastaavassa asennossa. Punaisen merkkivalon FI/RCD toimintaan ei tällöinkään tule kiinnittää huomiota. Huomio Laukaisuaika voi olla jopa 1000 ms tyypin G vikavirtasuojille kun laukaisu tehdään nimellisvikavirralla. Punaisen merkkivalon toimintaan FI/RCD ei tällöin tule kiinnittää huomiota. Huomio Selektiivisille vikavirtasuojille tarkoitettuja testejä (merkitty valikossa S:llä) ei voida käyttää tyypin G vikavirtasuojille. GOSSEN METRAWATT GMBH 33

34 7.4 Testaus säädettävissä olevalla vikavirralla Kappaleen 7.1 mukaiset testaukset voidaan suorittaa valikon valikkoyksikön I VAR /R E kautta. Tällöin vikavirta on valittavissa 3 ma 550 ma välillä. Tällä toiminnolla voidaan tutkia vikavirtasuojien ominaisuuksia, mitata kosketusjännite laukaisupisteen tuntumassa ja maadoitusvastus vikavirtasuojallisissa kojeistoissa jos vikavirtasuojien ohitukseen käytettävää laitetta PROFiTEST DC-II ei ole käytössä. Toiminnolla voidaan tutkia vain 10 ma ja 30 ma vikavirtasuojia. Vikavirran säätämiseksi menetellään seuraavasti:! Valitaan valikosta I VAR /R E! Painetaan I N / i näppäintä. Näytölle ilmestyy kenttä virran suuruuden määrittämiseksi. Kosketusjännitteen mittaus ja laukaisuajan koestus suoritetaan valitun suuruisella vikavirralla. Jos valittu vikavirta on lähellä vikavirtakytkimen laukeamisvirtaa, vastaa mitattu kosketusjännite laukeamispisteessä saatavaa kosketusjännitettä. 7.5 Vikavirtasuojien testaus IT-verkossa Kaikki kappaleiden testit voidaan suorittaa PROFiTEST 0100S-II:lla IT-systeemeissä. Ainoa vaatimus on se, että testi- ja laukaisuvirrat pystyvät kulkemaan verkossa maahan. Mittauskytkentä I N! Kytke mittalaite vaihejohtimeen, jossa on suurin potentiaali maan suhteen. Virtalukema kasvaa 1 ma:lla jokaisella I N / i -näppäimen painalluksella. Virtalukema kasvaa jatkuvasti jos I N / i-näppäintä pidetään pohjassa. Lukema laskee vastaavasti jos Menu-näppäintä painetaan I N / i-näppäimen ollessa pohjaan painettuna. Itse mittaus aloitetaan painamalla Start-näppäintä Kappaleen 7.1 annettujen ohjeiden mukaisesti. Testaus alkaa positiivisella puoliaallolla. Jos testaus halutaan aloittaa negatiivisella puoliaallolla, valitaan valikosta Käynnistys negatiivisella puoliaallolla. Valikko katoaa näytöltä jos virtalukemakenttään ei tehdä muutoksia 10 sekuntiin. Valikko katoaa myös, jos Menu-näppäintä painetaan. 34 GOSSEN METRAWATT GMBH

35 ! Varoitus! Vikavirtasuojien testausta IT-verkoissa ei voida tehdä ilman maadoituskoetinta! Maadoituskoettimen ja vertailumaan tulee olla samassa potentiaalissa. I N I N I N I N I N 10 ma 30 ma 100 ma 300 ma 500 ma Huomio MAINS-valolla (6) ei ole merkitystä testauksissa IT-verkoissa (IT-toiminnolla). + I N Paina ja pidä pohjassa painettuna! * IT-toiminnosta poistutaan manuaalisesti seuraavasti: + I N Painetaan Menu-näppäin pohjaan ja samanaikaisesti painetaan toistuvasti I N /I näppäintä kunnes IT-merkki ja puoliaalto häviävät näytöltä. IT-toiminnosta poistutaan automaattisesti jos: Jos mittaus yritetään suorittaa ilman maadoituskoetinta tai jos koettimen resistanssi on yli 50 kω. Ei sallittu vuotovirta esiintyy maadoituskoettimen ja maan välillä. Mittaustoiminnon valitsin (9) käännetään. Mittalaite sammuttaa itsensä automaattisesti. * Paina näppäintä toistuvasti kunnes IT-merkki ilmestyy näytölle GOSSEN METRAWATT GMBH 35

36 7.6 Vikavirtasuojakytkentöjen (FI-) testaaminen TN-Sverkoissa Liitäntä Kosketusjännite näkyy näytöllä yleensä myös lukemana 0,0 V, koska nimellisvikavirta 30 ma yhdessä vähäisen silmukkavastuksen kanssa kehittää erittäin pienen jännitteen: Vikavirtasuojaa (vikavirtasuojakytkintä) voidaan käyttää vain TN-Sverkossa. TN-C-verkossa vikavirtasuoja ei toimisi, koska suojamaata (PE) ei ole viety mukana vikavirtasuojan ohitse vaan se on yhdistetty suoraan pistorasian nollajohtoon (N). Niinpä vikavirta kulkisi vikavirtasuojan kautta takaisin tuottamatta vikavirtasuojan laukaisevaa erovirtaa. UI N = R E I N = 1Ω 30mA = 30mV = 0, 03V Mittausresoluutio on 100 mv, joten arvo pyöristyy ja näytölle saadaan lukema 0,0 V. Kosketusjännitettä ja maadoitusresistanssia selvitettäessä on huomioitava, ettei selvitetyksi tule maadoitusresistanssi R E vaan silmukkaimpedanssi Z Loop. Mittausvirran vähäisyyden (esim. 30 ma -vikavirtasuojan yhteydessä 10 ma) johdosta on R E (= Z Loop ) - mittauksen resoluutio vain 3 Ω. Koska silmukkaimpedanssi on yleensä pienempi, esim. 1 Ω, tulee näytölle useimmissa tapauksissa lukema 0 Ω. 36 GOSSEN METRAWATT GMBH

37 8 Ylivirtasuojien laukaisuarvojen koestus, silmukkaimpedanssin Z Loop ja oikosulkuvirran I k mittaus Ylivirtasuojakatkaisijoiden koestus koostuu silmämääräisestä tarkastuksesta sekä mittauksista. PROFiTEST 0100S-II:sta käytetään mittausten suorittamiseen. Mittausmenetelmä Silmukkaimpedanssi Z Loop mitataan sekä oikosulkuvirta I K määritellään jotta voidaan tarkistaa suojien laukaisuehtojen toteutuminen. Silmukkaimpedanssi on virtasilmukan vaihtovirtavastus (sähkönjakeluyksiköt vaihejohdin suojamaajohdin PE ) oikosulun aikana (johtava yhteys vaiheen ja suojamaajohtimen PE välillä). Silmukkaimpedanssi määrää oikosulkuvirran suuruuden. Normin DIN VDE 0100 mukaisesti oikosulkuvirta Ik ei saa pudota määrätyn rajan alle, jotta suojalaitteet (sulake, automaattinen katkaisin) toimivat varmasti. Tämän vuoksi silmukkaimpedanssin täytyy olla pienempi kuin sallittu maksimiarvo. Kappaleessa 18 s. 71 Liitteet on esitetty taulukoituina sallitut silmukkaimpedanssit ja minimi oikosulkuvirrat nimellisvirraltaan erilaisille sulakkeille ja automaateille. Normin DIN VDE 0413 mukaisesti suurin mittausvirhe on otettu taulukoiduissa arvoissa huomioon. Katso myös kappale 8.2. Silmukkaimpedanssimittauksissa Z Loop mittalaite käyttää koestusvirtaa välillä 0,83 4 A verkkojännitteestä ja -taajuudesta riippuen. Mittausjakso kestää maksimissaan 600 ms. Mittaus keskeytyy, jos mittausten aikana syntyy vaarallisen suuri kosketusjännite (> 50 V). Mittalaite laskee oikosulkuvirran I k mitatusta silmukkaimpedanssista Z Loop sekä verkkojännitteestä. Oikosulkuvirta lasketaan nimellisverkkojännitteestä, jos se on nimellisverkkojännitteen rajoissa 120 V, 230 V ja 400 V verkoissa. Jos verkkojännite on näiden alueiden ulkopuolella, laskee mittalaite oikosulkuvirran I k suoraan mitatusta verkkojännitteestä ja mitatusta silmukkaimpedanssista Z Loop. Silmukkaimpedanssi voidaan mitata positiivisella tai negatiivisella puoliaallolla. Tämä mittaustapa mahdollistaa verkon silmukkaimpedanssin mittauksen vikavirtasuojallisissa järjestelmissä lisälaitteen PROFiTEST DC-II kanssa. Testipistokkeen (14) mittajohto on toteutettu 4-johdinperiaatteella. Johdinten ja mittausadapteri (12) vastukset kompensoidaan automaattisesti mittauksen aikana, jolloin ne eivät vaikuta mittaustulokseen. GOSSEN METRAWATT GMBH 37

38 Mittauskytkentä 8.1 Mittaus positiivisella tai negatiivisella puoliaallolla Silmukkaimpedanssi voidaan mitata positiivisella tai negatiivisella puoliaallolla. Tämä mittaustapa mahdollistaa verkon silmukkaresistanssin mittauksen vikavirtasuojallisissa laitteistoissa lisälaitteen PROFiTEST DC-II kanssa. Mittauskytkentä Z Loop Z Loop Ylivirtasuojien tarkastus 3-vaihesyötöissä edellyttää, että silmukkaimpedanssi täytyy mitata kaikilla kolmella vaihejohtimella (L1, L2 ja L3). Mikäli tutkittavassa piirissä esiintyy tasakomponentti, joudutaan käyttämään negatiivista tai positiivista puoliaaltoa. Jos vikavirtasuoja laukeaa tietyllä puoliaallolla, testaus suoritetaan toisella puoliaallolla. 38 GOSSEN METRAWATT GMBH

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

IEC 60364.6 / DIN VDE

IEC 60364.6 / DIN VDE Käyttöohje ja Asennustarkastustesteri IEC 60364.6 / DIN VDE 0100 3-349-470-03 5.9.09 Kontram Oy Mittaustekniikka Olarinluoma 12 PL 88 02201 ESPOO Puh. (09) 8866 4500 Fax. (09) 8866 4599 Sähköposti: etunimi.sukunimi@kontram.fi

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

PROFITEST 2 Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC

PROFITEST 2 Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC Käyttöohje PROFITEST 2 Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC 364-6-61 3-349-491-08 1/9.08 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 35 20 19 18 17 2 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 29

Lisätiedot

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen.

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen. TIETOA MITTAUKSESTA VERENPAINE Olet saanut käyttöösi Beurer-mittalaitteen ja puhelimen. Mittalaitteella mitataan verenpaine ja syke. Mittauksen jälkeen puhelin lähettää mitatut arvot hoitajalle. Käsittele

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE DP-CALC 5815 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen ja akkujen asennus... 3 3 Mittarin käyttö... 3 Näppäintoiminnot...

Lisätiedot

PROFiTEST C-SF Standardin A2-94, SFS 6000 (DIN VDE 0100) mukainen testeri

PROFiTEST C-SF Standardin A2-94, SFS 6000 (DIN VDE 0100) mukainen testeri Käyttäjän käsikirja PROFiTEST C-SF Standardin A2-94, SFS 6000 (DIN VDE 0100) mukainen testeri 3-349-074-08 4/2.02 Mittaus- ja testauslaite PROFiTEST C IrDa-liityntä L1 musta Käyttö- ja osoitusyksikkö L2

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0

KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 Trifitek Finland Oy 2011 1. YLEISTÄ TR-838 on monikäyttöinen LCD kaapelitesteri / hakulaite. Tuote koostuu lähettimestä, vastaanottimesta

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

vapaa vapaa nasta 3 nasta 2 nasta 1 (maadoitus)

vapaa vapaa nasta 3 nasta 2 nasta 1 (maadoitus) Käyttöohje Versio 1.0 maaliskuu 2001 www.behringer.com ENGLISH SUOMI DEUTSCH 1. JOHDANTO CABLE TESTER CT100 Onnittelut! CT100:n hankinnalla olet saanut korvaamattoman työkalun kaapelien ja pistokekytkentöjen

Lisätiedot

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA 1. TURVAOHJEET Toiminto V AC V DC ma DC Resistanssi Ω TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT Maksimi

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

Varausta poistavien lattioiden mittausohje. 1. Tarkoitus. 2. Soveltamisalue. 3. Mittausmenetelmät MITTAUSOHJE 1.6.2001 1 (5)

Varausta poistavien lattioiden mittausohje. 1. Tarkoitus. 2. Soveltamisalue. 3. Mittausmenetelmät MITTAUSOHJE 1.6.2001 1 (5) 1.6.2001 1 (5) Varausta poistavien lattioiden mittausohje 1. Tarkoitus Tämän ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää varausta poistavien lattioiden mittaamista ja mittaustulosten dokumentointia

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013

10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013 Kun tehdään sähköasennusten muutos-, laajennus- tai uudistöitä, asennuksille on aina ennen niiden käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkastus standardin SFS 6000-6-61 mukaisesti. 1 Käyttöönottotarkastuksesta

Lisätiedot

Kosteusanturi Langaton

Kosteusanturi Langaton Kosteusanturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 Kosteusmittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 2 3.1

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit

Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit TEKNISET TIEDOT Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit Lyhennä testaamiseen kuluvaa aikaa jopa 40 %: lla Auto Test-toiminnon avulla Auto Test-toiminto tekee viisi vaadittua mittausta peräkkäin yhdellä

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

Käyttöohje SmarTach D-Box 2

Käyttöohje SmarTach D-Box 2 Tuote D-Box 2 Versio Kaikki Pvm. 15.09.10 Käyttöohje SmarTach D-Box 2 Copyright Actia 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esittely...2 Toiminnot...3 2. Komponentit...3 3. Ominaisuudet...3 3.1 Tekniset ominaisuudet...

Lisätiedot

VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU

VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU Pikaopas VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU VT30 Asiakaspalvelu 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versio: MJC-1409-FI2 QRG3814d SISÄLLYSLUETTELO Kappale A - YLEISKUVAUS A1 - Etuosa sivu 3/10 A2 -Virtalähde sivu 4/10 A3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje testo 417 Siipipyörä anemometri Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeita...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Virtalähde...6 4.

Lisätiedot

Eristysvastuksen mittaus

Eristysvastuksen mittaus Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tuotenro. : 1731JE Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

PIKAOPAS E6000/8000-sarja

PIKAOPAS E6000/8000-sarja PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS

Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS FI Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS Pikaoppaassa kerrotaan, kuinka mobiililaite määritellään, Bluetooth-yhteys muodostetaan ja verenpaine mitataan. Noudata alla olevia ohjeita aloittaaksesi mittauksen.

Lisätiedot

UVS Kanavainen tärinämittari

UVS Kanavainen tärinämittari UVS 600 1-Kanavainen tärinämittari KÄYTTÖOHJEKIRJA SUOMI Ohjelmistoversio 1.1.6 ja uudemmat LCD näytön aktivointi Normaalisti UVS 600:n näyttö on suljettuna. Käynnistääksesi näytön paina vihreää LCD painiketta

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

SmashBass. Langattomat kuulokkeet

SmashBass. Langattomat kuulokkeet SmashBass Langattomat kuulokkeet FI Käyttöohje- SmashBass beta Langattomat kuulokkeet Tuotteen turvallinen käsittely Lue nämä ohjeet ennen käyttöä! 1. Pidä kuulokkeet ja niiden mukana tulevat varusteet

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

MACROTEST HT5035. Käyttöohje

MACROTEST HT5035. Käyttöohje MACROTEST HT5035 Käyttöohje Copyright HT-ITALIA 2004 Release EN 1.02 of 04/02/2004 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 4 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ... 4 1.2. KÄYTÖN AIKANA... 5 1.3. KÄYTÖN JÄLKEEN... 5 2. YLEISTÄ... 6

Lisätiedot

400-sarja. Käyttöohje. Iso410 - Speed418 - Combi419 - Combi420

400-sarja. Käyttöohje. Iso410 - Speed418 - Combi419 - Combi420 400-sarja Käyttöohje Iso410 - Speed418 - Combi419 - Combi420 Copyright HT ITALIA 2007 Release EN 1.04-10/10/2007 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...4 1.1. ENNEN MITTAUSTA...4 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...4 1.3. MITTAUKSEN

Lisätiedot

Tässä näet asennustestauksen tulevaisuuden. Fluke 1650 Sarjan Asennustesterit

Tässä näet asennustestauksen tulevaisuuden. Fluke 1650 Sarjan Asennustesterit Tässä näet asennustestauksen tulevaisuuden Fluke 650 Sarjan Asennustesterit Fluke 650 Sarja Turvallisempaa, helpompaa asennustestausta 650-sarjan testereillä tarkastetaan asuin-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot