PROFiTEST 0100S-II Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROFiTEST 0100S-II Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC 364-6-61"

Transkriptio

1 Käyttöohje PROFiTEST 0100S-II Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC /6.05

2 PROFiTEST 0100S-II Mittalaitteeseen: Saa lisävarusteena seuraavia muisti/ tulostinyksiköitä: Muisti/tulostin yksikkö Kuittikirjoitin Viivakoodinlukija PROFiTEST PSI-BC PROFiTEST PSI-E PROFITEST SI-BC 2 GOSSEN METRAWATT GMBH

3 Kuvateksti Printterissä oleva muisti toiminnassa! 1 Nestekide (LCD)-näyttö 2 I N / i-painike 3 Aloitus (Start)-painike 4 Valikko (Menu)-painike 5 PE-merkkivalo 6 Verkkomerkkivalo (NETZ/MAINS) 7 U L /R L -merkkivalo 8 FI/RCD-merkkivalo (vikavirtasuoja) 9 Mittaustoiminnon valitsin 10 Kantohihna 11 Testimittapään pidin 12 Mittausadapteri (2-napainen) 13 Shukopistotulppa (maakohtainen) 14 Testipistoke (lukitusrenkaalla) 15 Hauenleuka -liittimet 16 Mittauspäät 17 Aloitus (Start)-painike 18 Painike I 19 Kosketuspinnat 20 Sondin liitäntä (maadoitusmittausapuelektrodi) 21 Korvakkaet 22 Laitteen nivel-liitos 23 Varasulakkeet 24 Sulakkeet 25 Tukijalka 26 Tyyppikilpi 27 Paristojen pidin 28 Paristokotelon kansi 29 Mitattavaa suuretta 1 kuvaava lyhenne 30 Valittua alimittaustoimintoa kuvaava lyhenne 31 3-numeroinen näyttö: mittausarvo 1 lyhenteineen 32 3-numeroinen näyttö: mittausarvo 2 lyhenteineen 33 Valitun alimittaustoiminnon lyhenne, varoitukset ja ilmoitukset 34 Mitattavaa suuretta 2 kuvaava lyhenne 35 Latausliitäntä/ Virtapihtiliitäntä 36 Infrapunaliitäntä GOSSEN METRAWATT GMBH 3

4 Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1 Käyttösovellukset Turvallisuusohjeet ja varoitukset Käyttöönotto Paristojen asettaminen ja vaihto Kielivalinta, perus- ja alimittaustoimintojen asetukset Paristojen/akkujen testaus Akkujen jälleenlataus Ohjelmistoversion päivitys, Raporttien teko Pikakäyttöohjeet Yleisohjeet Mittalaitteen kytkentä verkkoon Automaattiasetukset, valvonta ja katkaisu Mittausarvojen näyttö ja tallennus SHUKO-pistorasioiden kytkentöjen tarkastus Apu (help) -toiminto AC-jännite- ja taajuusmittaus Jännite L- ja N-johtimien välillä (U L-N ) Jännite L- ja PE-, N- ja PE- sekä L- ja N-johtimien välillä Jännite mittauskoettimen (sondin) ja PE-johtimen välillä (U S-PE ) Virtamittaus virtapihdin avulla Lämpötila- ja kosteusmittausadapteri Z541A Vikavirtasuojapiirien testaus Kosketusjännitteen mittaus (verrattuna nimellisvirtaan) käyttäen 1 / 3 osaa nimellisvikavirrasta, sekä vikavirtasuojakytkimen laukaisun testaus nimellisvikavirralla Kojeistojen ja vikavirtasuojien erikoistestaus Vikavirtasuojilla varustettujen systeemien testaaminen nousevalla vikavirralla Vikavirtasuojien testaaminen virralla 5 I N (10 ma ja 30 ma) Sykkivälle DC vikavirralle tarkoitettujen vikavirtakytkimien testaus Vikavirtasuojien erikoistestaus Selektiivisten vikavirtasuojakytkinten testaus Epälineaariset siirrettävät vikavirtasuojakytkimet SRCD, PRCD (SCHUKOMAT, SIDOS tai vastaavan sarjan suojat) Tyypin G vikavirtasuojakytkimet Testaus säädettävissä olevalla vikavirralla Vikavirtasuojien testaus IT-verkossa Vikavirtasuojakytkentöjen (FI-) testaaminen TN-S-verkoissa Ylivirtasuojien laukaisuarvojen koestus, silmukkaimpedanssin Z Loop ja oikosulkuvirran I k mittaus Mittaus positiivisella tai negatiivisella puoliaallolla Mittaustulosten arviointi Silmukkaimpedanssin mittaus mittaus vikavirtasuojan takaa kwh-mittarin käynnistystestaus mittausadapteria käyttäen Verkon sisäimpedanssin Z I mittaus kwh-mittareiden käynnistymisen testaus shukopistotulppa-adapteria käyttäen Maadoitusresistanssin R E mittaus Mittaukset maadoituskoetinta (sondia) apuna käyttäen Automaattinen mittausalueen valinta Mittausalueen käsivalinta Mittaukset ilman maadoituskoetinta (sondia) Mittaustulosten arviointi Maadoituselektrodin maadoitusjännitteen U E mittaus Eristävien lattioiden ja seinien vastuksen (eristysimpedanssin Z ST ) mittaus GOSSEN METRAWATT GMBH

5 Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 12 Eristysvastuksen R ISO mittaus Maavuotoresistanssin R E(ISO) mittaus Eristysvastusmittaus säädettävällä koestusjännitteellä Eristysvastusmittaus nousevalla koestusjännitteellä Mittaustulosten arviointi Raja-arvojen asetus Pienresistanssimittaukset (suojamaajohtimet sekä potentiaalintasausjohtimet) 100 Ω saakka Pienresistanssin R LO mittaus Alle 10 Ω lisämittausjatkojohtojen kompensointi Yleisimpien kuparijohtimien pituuksien laskeminen Raja-arvon asetus Vaihejärjestyksen testaus Käyttöpainikkeet ja osoituselementit Tekniset tiedot Merkkivalotoiminnot Ylläpito Itsetestaus Paristojen/akkujen toiminta ja lataus NiMH- tai NiCd-akkujen lataaminen ensi kertaa testerissä Sulakkeet Puhdistus Liitteet Taulukko Taulukko Taulukko Taulukko Taulukko Taulukko Käytetyt symbolit ja niiden merkitys Laitteiden korjaus ja huolto Laitteiden kalibrointi PC ohjelmisto WinProfi PROFiTEST 0100S-II:lle PS3 CD-ROM sisältää WinProfi ohjelmiston, jossa on seuraavat ominaisuudet: Mittalaitteen firmwaren päivitys Tietojen lukeminen PSI muistiyksiköltä PC:lle. Pöytäkirjojen valmistelu ja tulostus PSI muistiyksikölle tallennetuista mittaustuloksista. Tarvittavia lisävarusteita: Firmwaren päivitys IrDa-USB adapteri (Z501J) Pöytäkirjojen teko PROFiTEST PSI ja Z3241 RS 232 kaapeli. GOSSEN METRAWATT GMBH 5

6 1 Käyttösovellukset PROFiTEST 0100S-II mahdollistaa lakien ja määräysten A2-94, IEC , DIN VDE 0100, ÖVE-EN 1 (Itävalta), SEV 3569 (Sveitsi) mukaisten turvamittausten tekemisen nopeasti ja tehokkaasti. Mikroprosessoriohjattu mittalaite on normien IEC 61557/ EN 61557/VDE 0413 määräysten mukainen: Osa 1: Yleisohjeet Osa 3: Eristysvastustesterit Osa 4: Silmukkavastustesterit Osa 5: Maadoitus-, suoja- ja liitosjohtimien vastusmittauksiin tarkoitetut mittalaitteet Osa 6: Mittalaitteet vikavirtasuojakytkinten (FI) toiminnan testaukseen TN ja TT verkoissa. Osa 7: Vaihejärjestystesterit Mittalaite soveltuu erityisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin: Mittaukset asennustyövaiheessa Valmiin asennuksen testaus Toistuvat mittaukset Vikojen etsintä sähköjärjestelmissä. PROFiTEST 0100S-II:n käyttöalue kattaa kaikki AC ja 3-vaiheverkot nimellisjännitteillä 230V / 400 V (300 V / 500 V) ja nimellistaajuuksilla 16 2 / 3 / 50 / 60 / 200 ja 400 Hz. PROFiTEST 0100S-II:lla voidaan tehdä seuraavia mittauksia ja testauksia: Jännitemittaus Taajuusmittaus Vaihejärjestystestaus Silmukkaimpedanssimittaus Sähköverkon lähderesistanssi Vikavirtasuojakytkinten testaus Maadoitusvastusmittaus Maadoituselektrodin jännitemittaus Lattian ja seinän eristysvastus Eristysvastusmittaukset Maavuotoresistanssin mittaus Pienresistanssimittaukset (potentiaalintasaus) Vuotovirtamittaukset virtapihtiä apuna käyttäen kwh-mittarin käynnistystestaus Kaapelin pituuden mittaus Kaikki hyväksymistodistuksen vaatimat mittaussuureet voidaan mitata tällä mittalaitteella. Kaikki mitatut tulokset voidaan tallentaa mittausmuodossa sekä tulostaa suoraan omalla tulostimella tai sarjaliitinportin välityksellä PC:n kautta.tällä on erityistä merkitystä silloin kun halutaan todistaa asennuksen toimivuus ja sähköturvallisuus. Hyväksymismerkinnät K EMA EUR 6 GOSSEN METRAWATT GMBH

7 2 Turvallisuusohjeet ja varoitukset Tämä mittalaite täyttää sille asetetut Euroopan Unionin ja kansalliset vaatimukset. Vakuutamme tämän CE merkillä. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus tarvittaessa GOSSEN METRAWATT GMBH:lta. Elektroninen mittaus- ja testauslaite PROFiTEST 0100S-II on suunniteltu ja testattu turvallisuusnormien IEC /EN /VDE mukaisesti. Mittalaitteen sekä käyttäjän turvallisuus on varmistettu silloin kun mittalaitetta käytetään sille suunnitelluissa käyttötarkoituksissa. Lue huolella koko käyttöohje ennen mittalaitteen käyttöä. Noudata kaikkia käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Mittaukset saa suorittaa vain sähköalan pätevyyden omaavan henkilön valvonnassa. Huomio Lääkintälaitteiden valmistajien ja maahantuojien on osoitettava työohjeet mittausten tekemiseen laitteilleen. Ota tukeva ote mittapäistä kun ne on asetettu testikohteeseen. Vaaratilanne voi syntyä kierrejohdosta vedettäessä. Mittaus- ja testauslaitetta ei saa käyttää: Paristokotelon kannen ollessa auki Kun laitteessa on ulkoisia vaurioita Mittajohtojen tai -päiden ollessa vahingoittuneena Kun mittalaite ei toimi moitteettomasti Pitkän äärimmäisissä olosuhteissa tapahtuneen varastointiajan jälkeen (esim. kosteus, pöly, suuri lämpötila). Seuraavien kuviomerkintöjen merkitys käyttöohjeessa: Varoitus vaarasta! (Huomio: Lue tarkennukset käyttöohjeesta!) Kaksoiseristys II + 9 V DC latausliitäntä (NA 0100S laturille) Vastuuvelvollisuuden poissulkeminen Kun testataan vikavirtasuojilla varustettuja systeemejä, ne voivat kytkeytyä pois päältä. Näin voi käydä, vaikka testaus itsessään ei vikavirtasuojia laukaisisikaan. Testivirran kanssa yhtä aikaa esiintyvät vuotovirrat voivat ylittää vikavirtasuojan laukaisukynnyksen. Testattavan vikavirtajärjestelmän läheisyydessä olevat PC:t saattavat kytkeytyä pois päältä ja tallentamattomat tiedot hävitä. Ennen testauksen aloittamista kannattaa kaiken varalta varmistaa, että tiedot ja ohjelmat on tallennettu, ja sulkea tietokone, jos tarpeen. Mittalaitteen valmistaja ei vastaa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, jota on saattanut aiheutua laitteistolle, tietokoneille, etälaitteille ja tietokannoille, kun testauksia tehdään. Mittaustietojen tallennus Mittaustiedot ja testattujen ryhmien tiedot voidaan tallentaa PROFiTEST PSI, muistiyksikön RAM muistiin. Tietojen säilyvyys riippuu käytettävistä pattereista. Kehotamme purkamaan mittaustulokset PC:lle säännöllisesti. Emme vastaa tietojen häviämisestä muistiyksiköstä. Suosittelemme seuraavia PC ohjelmistoja tietojen hallintaan. WinProfi (vakiovaruste) pöytäkirjojen tulostus PC.doc -WORD (lisävaruste) Pöytäkirjojen tulostus ja sähköinen arkistointi. GOSSEN METRAWATT GMBH 7

8 3 Käyttöönotto 3.1 Paristojen asettaminen ja vaihto! Varoitus! Irroita mittalaitteen johtimet mitattavasta piiristä (verkko) ennen paristokotelon avaamista! PROFiTEST 0100S-II käyttää kuutta kaupallista normin IEC LR 6:n mukaista 1,5V sormiparistoa tai vaihtoehtoisesti ladattavia akkuja. Mittalaitteessa tulee käyttää vain normin IEC LR 6:n mukaisia alkaali-mangaani-paristoja. Sinkki-hiili paristojen käyttö ei ole suositeltavaa niiden lyhyen käyttöiän vuoksi. Huomio Mittalaitteessa voidaan käyttää myöskin ladattavia NiCdtai NiMH-akkuja. Lue lataamista ja paristolaturia koskeva kappale katso 17.2 sivulta 69. Vaihda aina kerralla kaikki paristot. Kaikkien paristojen tulee olla saman tyyppisiä. Paristot ovat ongelmajätettä, joten ne tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.! Avaa paristokotelon kansi (28).! Vedä ulos paristojen pidin (27) vetämällä nauhasta ja aseta kuusi 1,5 V paristoa oikein päin pitimen +/ merkkien mukaisesti.! Työnnä paristojen pidin (27) takaisin paristokoteloon (nauha asetettuna paristopitimen alle). Paristopidin voidaan asentaa vain oikeassa asennossa paikoilleen.! Aseta paristokotelon kansi paikalleen ja kiristä ruuvi. 3.2 Kielivalinta, perus- ja alimittaustoimintojen asetukset Valikko (Menu)-painikkeella (4) painamalla saadaan valittua tarjolla olevista kielistä haluttu. U L-N! Varoitus! Mittalaitetta ei saa käyttää, jollei paristokotelon kansi ole kiristetty ruuvillaan paikoilleen! 8 GOSSEN METRAWATT GMBH

9 Valikko (Menu)-painikkeella (4) voidaan valita perusmittaustoiminnot tai vaihtoehtoisesti viimeksi käytetty mittaustoiminto, joka on jatkossa toiminnassa heti mittalaitteen päällelaiton jälkeen. Huomio Perustoiminto tulee automaattisesti valituksi, kun käännetään mittaustoiminnon valitsinta (9). Kun mittalaite on itsetestaustoiminnossa, täytyy testaustoiminto lopettaa ensin. Näytön valaistus Näytönvalaistus voidaan sammuttaa painamalla valikko (Menu)- painiketta (4) paristojen käyttöiän pidentämiseksi. 3.3 Paristojen/akkujen testaus U L-N Päälläoloaika Päälläoloaika jonka jälkeen mittalaite sammuttaa itsensä automaattisesti voidaan valita valikko (Menu)-painikkeella (4). Huomio Paristojen tai akkujen testaus suoritetaan kuormittamalla. Testauksessa merkkivalot NETZ/MAINS (verkko), U L ja FI/ RCD (vikavirtasuoja) syttyvät hetkeksi start-painiketta (3 tai 17) painettaessa. Valittu päälläoloaika vaikuttaa huomattavasti paristojen käyttöikään. GOSSEN METRAWATT GMBH 9

10 Oikealla oleva symboli ilmestyy nestekidenäytölle kun paristojännite on pudonnut alle hyväksyttävän arvon: Mittalaite ei toimi paristojännitteen ollessa kovin alhainen, tällöin myöskin näyttö on pimeänä. 3.4 Akkujen jälleenlataus! Varoitus! Käytä NA 0100S laturia, 9 V DC nimellisjänniteasennossa ladattaessa akkuja. Varmista ennen laturin latausliitäntään kytkemistä, että: Paristokotelossa on asennettuna akut (ei vakioparistoja) Mittalaite on irroitettu kaikista mittauskohteista. Kytke laturin NA 0100S 3.5 mm jakkiliitin mittalaitteen latausliitäntään. Aseta NA 0100S:n jännitevalintakytkin 9 V asentoon. Akkujen lataus käynnistetään samalla tavalla kuin paristotestaus. Mittalaite tunnistaa kytketyn laturin ja aloittaa akkujen latauksen. Tyhjät akut (näytöllä < 6 V) vaativat noin 4 tuntia latautuakseen täysin. Mittalaite ei mene päälle jos akut ovat täysin tyhjät.tällaisessa tapauksessa anna laturin olla mittalaitteeseen kytkettynä ja odota noin 30 minuuttia. Toimi tämän jälkeen edellä mainittujen latausohjeiden mukaisesti. 3.5 Ohjelmistoversion päivitys, Raporttien teko Jos tarvitset testerin ohjelmistoversion päivityksen, se voidaan tehdä Winprofi ohjelmistolla. Ohjelmisto ladataan testeriin sarjaportin kautta. Aiemmin asennettu kielipaketti korvataan uudella. Huomio Tämä ohjelmisto sisältää kaiken tarpeellisen tiedonsiirtoon the PROFiTEST 0100S-II testerin ja PC:n välillä. Lisäohjeet Win-Profin Online ohjeissa joihin pääsee ohjel miston HELP valikosta. Ohjekirja ladattavissa WinProfi Ohjelmisto 10 GOSSEN METRAWATT GMBH

11 A Asenna WinProfi PC:lle ja käynnistä ohjelmisto! Ohjelmiston asennus PC:lle. Laita CD asemaan ja käynnistä sieltä E:\GMCDEMO.! Klikkaa maapalloikonia! Seuraa ohjeita. Jos haluat suomenkieliset pöytäkirjat valitse asennuskieleksi Suomi. Ohjelma lisätään käynnistä valikkoon. Käyttöohjeiden lukeminen ja tulostus Ohjelmiston online ohjekirja sisältää tietoa jota ei ole voitu laittaa tähän ohjekirjaan tilanpuutteen takia. Suomenkielinen kuvallinen käyttöohje ladattavissa Huomio Jos olet tekemässä pöytäkirjoja etkä päivittämässä testeriä, siirry kohtaan d.! Ohjelmalla voi ottaa yhteyden PROFiTEST 0100S-II mittalaitteeseen IrDa-USB adapterilla.! Käynnistä WinProfi! Käynnistä mittalaite painamalla Menu näppäintä! Aseta PROFiTEST 0100S-II:n päälläoloajaksi 90s, jotta se ei sammu kesken päivityksen, katso kappale 3.2. GOSSEN METRAWATT GMBH 11

12 B Ennen tiedonsiirron aloittamista! Tunnistetaan tiedonsiirtoportti johon PROFiTEST 0100S-II on kytketty. C Ohjelmistopäivityksen lataus testeriin Huomio Tee aina tämä toimenpide ennen päivitystä tai raporttipohjien muutosta testerille. Kun tama toiminto käynnistetään Winprofi osaa hakea tälle mittalaitteelle tarkoitetut tiedostot. Koska WinProfi tukee muitakin mittalaitteita, ilman tunnistusta testeriin voidaan ladata virheellisiä pohjia tai toimintoja.! PC: Valitse Update All valikosta Update. Seuraa ruudulle tulevia ohjeita. Riippuen käytettävästä tietokoneesta operaation kestää 1-2 minuuttia. NETZ/MAINS LED PROFiTEST 0100S-II testerissä palaa vihreänä ilmaisten, että Laite on valmis vastaanottamaan tietoja. Kun yhteys muodostuu sama ledi syttyy Keltaiseksi. Tiedonsiirron aikana U L /R L ja FI/RCD LEDit palavat punaisina ja NETZ/MAINS LED vilkuttaa keltaista. Kun tiedonsiirto on valmis muuttuu NETZ/MAINS vihreäksi ja sen jälkeen kaikki sammuvat. "Tiedonsiirto valmis" teksti tulee tietokoneen ruudulle.! Ohjelmistoversion haku.! Varoitus! Tiedonsiirron aikana ei missään tapauksessa saa sammuttaa testeriä tai tietokonetta eikä irroittaa IrDa USB adapteria. 12 GOSSEN METRAWATT GMBH

13 D Pöytäkirjat Seuraava kappaleen ohjeet koskevat tiedonsiirtoa PC:n ja PSI muistiyksikön välillä. Mittaustulokset tallennetaan SI yksikköön eikä testeriin. Yksityiskohtaiset ohjeet Kytke PSI muistiyksikkö PC:hen Z3241 kaapelilla (Suora RS 232 kaapeli) PSI yksikön ei tarvitse olla kiinni mittalaitteessa. Editoi pöytäkirjapohjia! Lataa tiedot ohjelmistoon! Tulosta tiedot GOSSEN METRAWATT GMBH 13

14 4 Pikakäyttöohjeet Mittaaminen ja testaaminen PROFiTEST 0100S-II:lla on nopeaa ja helppoa. Mittalaitteen näytöltä näkyvät opasteet ja pikakäyttöohjeet (luku 4) riittävät suurimpaan osaan mittauksista. Kuitenkin on hyvin suositeltavaa, että luet tätä pikakäyttöohjekappaletta seuraavat kappaleet tarkasti. Perusmittaustoiminnon tai alimittaustoiminnnon valinnan jälkeen mittauskytkennän kuva näkyy nestekidenäytöllä (1) painiketta I N / i (2 tai 18) painettaessa. ➌ Valitse valikko (Menu)-painike (4) perus- tai alimittaustoiminto Valikko (Menu) -painikkeen (4) ensi painalluksella laite käynnistyy. Perustoiminto ja siihen liittyvät alitoiminnot esitetään näytössä: Terminologiaa Perusmittaustoiminnot Alimittaustoiminnot Valinnat tehdään mittaustoiminnon valitsimella (9). Valittu perustoiminto näkyy näyttöruudun ylärivillä. Alimittaustoiminnot näytetään näyttöruudulla valikossa perusmittaustoimintojen alapuolella. Alimittaustoiminnon valinta tehdään keltaisella valikko (Menu)-painikkeella (4), joka siirtää kohdistin-nuolen halutun alimittaustoiminnon kohdalle. Mittausmenettelytapa on seuraava kaikilla mittauksilla: U L-N U L-PE ➊ Valitse perusmittaustoiminnon valitsimella (9)! Käännä mittaustoiminnon valitsin (9) halutun mittaustoiminnon kohdalle. ➋ Kytke mittalaite! Työnnä testipistoke (14) shukopistotulpan (13) kanssa verkkojännitteiseen pistorasiaan tai kytke mittalaite Mittausadapteri (2-napainen) (12) kahdella mittapäällä suoraan mittauskohteeseen. I N I N 10 ma 30 ma 14 GOSSEN METRAWATT GMBH

15 I N I N I N 100 ma 300 ma 500 ma R ISO Z Loop R LO Z I! Paina valikko (Menu)-painiketta (4) toistuvasti, kunnes kohdistinnuoli osoittaa haluttua toimintoa. Näytölle saatavat opasteet saadaan mistä tahansa valitusta toiminnosta painamalla painiketta I N / i (2 tai 18). Toiminnon valintaa ei tarvita, jos perustoiminto tai vastaavasti alitoiminto on ennalta asetettu aiemmin selitetyllä tavalla. R E ➍ Aloita mittaus aloituspainikkeella (Start ) (3 tai 17) ja lue mittaustulos näytöltä! Paina I N (2 tai 18) näppäintä päälläoloajan sisällä (ennen kuin testeri sammuttaa itsensä automaattisesti). Vikavirtasuojakytkimen laukaisu testausta tehtäessä. GOSSEN METRAWATT GMBH 15

16 5 Yleisohjeet 5.1 Mittalaitteen kytkentä verkkoon Mittalaite kytketään verkkoon suojamaakosketinpistorasioissa (Shuko) testipistokkeella (lukitusrenkaalla) (14) ja siihen liitetyllä shukopistotulppa-adapteri (13). Vaihejohtimen (L) ja suojamaajohtimen (PE) välinen jännite ei saa olla yli 253 V! Pistotulpan asennolla (napaisuudella) ei ole merkitystä. Mittalaite erottaa vaihejohtimen (L) nollajohtimesta (N) sekä suorittaa tarpeen vaatiessa automaattisesti napaisuuden vaihdon. Poikkeukset edellämainittuun ovat: Jännittemittaus valitsimen ollessa asennossa U L-PE Eristysvastusmittaukset Pienresistanssimittaukset Vaihejärjestyksen testaus Vaihejohtimen L ja maajohtimen N asemat on merkitty shukopistotulppaan (13). Testipistoke (14) täytyy liittää mittausadapteriin (2-napainen) (12), jos mittauksia suoritetaan 3-vaiheisissa pistorasioissa, jakokeskuksissa tai kiinteissä kytkennöissä (katso taulukko (16.1)). Kytkentä suoritetaan mittausadapteri (2-napainen) (12) mittapäillä, joista toinen liitetään PE- tai N-johtimeen ja toinen vaihejohtimeen L. 2-napainen mittausadapteri (2-napainen) (12) täytyy muuttaa 3-napaiseksi lisämittauskaapelilla tehtäessä vaihejärjestystestejä. Mittausadapterilla (2-napainen) (12) ei voida suorittaa mittauksia mittaustoiminnon valitsimen (9) asennoissa U L-N ja Z I. Mittaukset voidaan tehdä valitsimen asennoissa U L-PE tai Z Loop. Kosketusjännitteet (vikavirtasuojamittauksissa) ja maadoitusresistanssit voidaan, ja maadoitusjännitteet, eristystasomittaukset ja vikavirtasuojien toiminta IT-verkoissa täytyy mitata koestuskärkeä apuna käyttäen. 4 mm banaanipistokkeella tämä sondi liitetään maadoituskoskettimen liitäntään (maadoitusmittausapuelektrodi) (20). 5.2 Automaattiasetukset, valvonta ja katkaisu PROFiTEST 0100S-II asettaa automaattisesti kaikki toimintaasetukset, jotka se voi itse päätellä. Mittalaite mittaa verkkoon kytkettäessä jännitteen ja taajuuden. Jos mittausarvot ovat nimellisjännitealueella, ne näkyvät näytöllä. Jännitteiden (U) ja taajuuksien (f) todelliset arvot osoitetaan nimellisarvojen U N ja f N sijasta arvojen ollessa nimellisalueen ulkopuolella. Verkkojännitevaihtelut eivät vaikuta mittaustuloksiin. Mittausvirran aiheuttamaa kosketusjännitettä tarkkaillaan jokaisella mittausjaksolla. Kosketusjännitteen ylittäessä 25 V tai 50 V, keskeytyy mittaus välittömästi ja punainen merkkivalo U L (7) syttyy. Mittalaitetta ei voida käynnistää, tai se kytkee itsensä välittömästi pois, jos paristojännite on laskenut alle hyväksyttävän rajan. Mittaus katkaistaan automaattisesti tai mittaustapahtuma estetään (lukuunottamatta jännitemittausta ja vaihejärjestystestausta), jos Mittaustapahtuman tarvitsema verkkojännite ei ole hyväksyttävällä alueella (< 60 V, > 253 V / > 330 V / > 440 V tai > 550 V). Ulkopuolista häiriöjännitettä esiintyy eristysvastusmittauksessa tai pienresistanssimittauksessa. Mittalaite on ylikuumentunut. Ylikuumenemista esiintyy vasta silloin, kun on suoritettu 500 mittausta 5 sekunnin välein mittaustoiminnon valitsin (9) ollessa asennossa R LOOP tai R I. Jos mittauksia yritetään jatkaa, näyttöön (1) ilmestyy ylikuumenemisesta kertova viesti. 16 GOSSEN METRAWATT GMBH

17 Mittalaite sammuttaa itsensä automaattisesti esiasetetun päälläoloajan jälkeen (katso kappale 3.2). Päälläoloajan laskenta alkaa alusta, jos jotain painiketta on painettu tai mittaustoiminnon valitsinta (9) on käännetty. Mittalaite pysyy esiasetun ajan lisäksi päällä noin 75 s suoritettaessa mittauksia kasvavalla vikavirralla järjestelmissä joissa on selektiiviset vikavirtasuojakytkimet. Mittalaite sammuttaa aina automattisesti itsensä! 5.3 Mittausarvojen näyttö ja tallennus Seuraavat asiat esitetään näytöllä (1): Mittausarvot, arvojen lyhenteet ja yksiköt. valittu toiminto nimellisjännite nimellistaajuus virheilmoitukset Ne arvot jotka saadaan automaattisen mittausjakson aikana, tallennetaan ja osoitetaan digitaalisina arvoina kunnes uusi mittausjakso aloitetaan tai mittalaite sammuttaa itse itsensä. Kun mittausalue ylitetään, ilmoitetaan loppuarvo näytöllä merkin > jälkeen. 5.4 SHUKO-pistorasioiden kytkentöjen tarkastus Shuko-rasioiden kytkentöjen tarkastus ennen suojamittausten tekoa on helppoa ja havainnollista mittalaitteen yksinkertaisen virhe-esitystavan ansiosta. Mittalaite havaitsee virheellisen kytkennän ja esittää sen seuraavasti: Verkkojännite ei ole sallitun suuruinen (< 60 V tai >253 V): Verkkomerkkivalo (NETZ/MAINS) (6) vilkuttaa punaista ja mittauksen kulku keskeytetään. Suojamaajohdin kytkemättä tai sen potentiaali maata vasten on 100 V f > 45 Hz: PE-merkkivalon (5) punainen palaa, kosketuspintoja (19) koskettaessa. PE-merkkivalon (5) palaminen ei estä mittausten tekoa. Merkkivalo ei syty palamaan, ts. ole toiminnassa, mittauskytkimen ollessa asennoissa U L-N tai Z I (lue Merkkivalotoiminnot sivu 66). Huomio Punainen PE-merkkivalo voi syttyä mittalaitteen ollessa sammutettuna ja valintakytkimen ollessa U L-N tai Z l - asennossa, jos kosketuspintoihin kosketaan ja pistokkeen N:llä merkitty napa on kytketty pistorasian vaihejohtimeen. Nollajohdin N kytkemättä: Vihreä NETZ/MAINS-merkkivalo (6) vilkkuu (lue Merkkivalotoiminnot sivu 66). Toinen suojamaakontakteista kytkemättä: FI, Z l, Z Loop, ja R E - mittauksissa mittalaite tarkistaa automaattisesti ovatko molemmat suojamaadoituskontaktit johdotettu. Huonon kontaktin ilmetessä pistotulpan asennosta (napaisuudesta) riippuen ilmestyy näytölle: Jännitelukema joka on noin puolet verkon nimellisjännitteestä. STOP merkki ja varoitus Tarkista mittausasetelma! Varoitus! Vikavirtasuojattomissa systeemeissä N- ja PE-johtimien vaihtumista ei voida havaita. Vikavirtasuojallisessa systeemissä vikavirtasuoja laukeaa Z I -mittauksessa N- ja PE-johtimien ollessa asennettuna väärinpäin. GOSSEN METRAWATT GMBH 17

18 5.5 Apu (help) -toiminto Mittausta vastaavat kytkennät ja aputekstit saadaan esiin näytölle kaikille perusmittaustoiminnoille ja alimittaustoiminnoille. Apu-toiminto voidaan käynnistää sen jälkeen kun valikossa ollaan askellettu halutun mittaustoiminnon kohdalle. Mittauskytkentä saadaan näytölle painamalla I N /i-näppäintä (2 tai 18) kerran. Painamalla samaa näppäintä I N uudelleen voidaan pomppia mittausta vastaavan Mittauskytkentä ja aputekstin välillä. 6 AC-jännite- ja taajuusmittaus 6.1 Jännite L- ja N-johtimien välillä (U L-N ) Mittauskytkentä Painamalla Menu-näppäintä (4) poistutaan aputoiminnosta. U L-N Huomio Jännitettä UL-N ei voida mitata mittausadapterilla (12)! 18 GOSSEN METRAWATT GMBH

19 6.2 Jännite L- ja PE-, N- ja PE- sekä L- ja N-johtimien välillä Mittauskytkentä I N U L-PE Mittaustulokset pistorasiasta mitatuille kahdelle muulle jännitteelle saadaan näytölle painamalla I N / i-painiketta. Edellinen näyttämä saadaan esiin uudelleen painamalla -näppäintä. GOSSEN METRAWATT GMBH 19

20 6.3 Jännite mittauskoettimen (sondin) ja PE-johtimen välillä (U S-PE ) Mittauskytkentä 6.4 Virtamittaus virtapihdin avulla Virtapihdin Clip 0100S avulla voidaan mitata vuoto- ja tasausvirtoja. Virtapihti kiinnitetään mittalaitteen latausliitäntään. Esi-, vuoto- ja tasausvirtoja voidaan mitata 1 A saakka ja työvirtoja 150 A saakka latausliittimeen liitetyn erityisen pihtivirtamuuntimen Clip 0100S avulla. U L-PE! Varoitus! Korkea jännite! Käytä vain virtapihtiä Clip 0100S. Muiden virtapihtien toisiota ei ole suljettu vakiokuormalla. Ja näin voidaan saada aikaan korkea jännite, joka vaarantaa käyttäjän turvallisuuden ja voi rikkoa mittalaitteen. Virtapihdin suurin toimintajännite on yhtä suuri kuin nimellisjännite. Virtamittaustuloksia tulkittaessa tulee ottaa huomioon näytöntarkkuudesta johtuva lisävirhe.! Varoitus! Älä kytke missään olosuhteissa latausliitäntään muita kuin valmistajan suosittelemia lisälaitteita. Muutoin käyttäjä voi vahingoittua ja mittalaite vaurioitua. Jos virtapihti tai laturi on kytketty, kaikki mittalaitteen testaus-/mittaustoiminnot ovat lukossa. Näytölle ilmestyy teksti Poista adapteri/remove adapter, jos jotain mittaustoimintoa yritetään käynnistää. Tällöin mittalaite ei suorita mittausta/testausta. Virtapihdin tai laturin poistamisen jälkeen teksti katoaa näytöltä jatkuvien mittausten kohdalla (esim. jännitemittaukset). Muilla mittauksilla viesti katoaa mittauksen alettua tai uuden toiminnon valinnan jälkeen. 20 GOSSEN METRAWATT GMBH

21 Jos virtapihtiä ei ole kytketty I L - tai I AMP -toimintoa käynnistettäessä, ilmestyy näytölle teksti: Käytä virtapihtiä. Mittauskytkentä Valitse oikea mitta-alue virtapihdin vaihtokytkimellä I L tai I AMP mittaukseen. CLIP0100s I L I AMP. U L-PE Mittausalue Testeri CLIP0100S Z3512A * I L 5 ma A 1 ma A d: 1 ma... 1 A I AMP A 1 A A a: A * Kytkentä CLIP-ON adapterilla (Z501G). Alueita b ja c ei voida käyttää. GOSSEN METRAWATT GMBH 21

22 6.5 Lämpötila- ja kosteusmittausadapteri Z541A Lisävarusteena toimitettavan adapterin avulla testerin mittausalue laajenee tuntuvasti lattiamittausten osalta. Toiminnon Temp/F.Rel. esiinkutsuminen tapahtuu valitsemalla kiertokytkimen asennossa U L-PE valikon viimeinen kohta. Adapterin ollessa paikoillaan tulevat huoneen lämpötila ja suhteellinen kosteus superponoiduiksi (= sekoitetuksi yhtenäiseksi tiedoksi). Tilarivillä näkyy viesti Z541A O.K.. Lämpötilan tai kosteuden mittaustoiminnosta poistuminen tapahtuu painamalla testerin valikko-painiketta (n. 1 sekunnin ajan) tai kiertämällä toiminnonvalintakytkin toiseen asentoon. Tälle toiminnolle ei ole käytettävissä avustetekstiä. Lämpötila näytetään aina celsiusasteina. Kun PROFiTEST 0100S-II-testerissä on käytetty Z541A-adapteria, ei siinä voi käyttää PSI-moduulia tai IrDa-adapteria ennen kuin testeri on käynnistetty uudelleen, ts. kytketty pois päältä ja uudelleen päälle. Liitäntä U L-PE Infrapunaliityntä Lämpötila- ja kosteusmittausadapteri Z541A Testerissä näkyvät vikailmoitukset Vikailmoituksen Z541A????? syynä voi olla jokin seuraavista: auringonvalon vaikutus adapterin Z541A paristot heikentyneet adapteri ei ole kunnolla paikoillaan tai on viallinen Tahattoman (infrapunasäteilystä johtuvan) päällekytkennän ja siitä johtuvan paristojen turhan kulumisen välttämiseksi ei adapteria Z541A tule saattaa alttiiksi voimakkaalle auringonvalolle. 22 GOSSEN METRAWATT GMBH

23 7 Vikavirtasuojapiirien testaus Vikavirtasuojapiirien testaus sisältää: Silmämääräisen kunnon tarkastuksen Testauksen Mittaukset PROFiTEST 0100S-II on tarkoitettu testaus- ja mittauskäyttöön. Mittaukset voidaan suorittaa maadoituskoettimen kanssa tai ilman sitä. Kuitenkin IT-verkoissa maadoituskoetinta (maadoitusmittauksen apueletrodia) tulee käyttää aina. Välttämätön edellytys maadoituskoettimen käyttämiseksi on että koetin on vertailumaan potentiaalissa. Tämä tarkoittaa sitä että koetin täytyy asettaa vikavirtasuojakytkimen maadoituselektrodin R E jännitekentän ulkopuolelle. Maadoituselektrodin ja maadoituskoettimen välimatka pitää olla vähintään 20 m. Maadoituskoetin liitetään mittalaitteeseen 4 mm eristetyllä pistokkeella. Suurin osa mittauksista voidaan tehdä ilman maadoituskoetinta.! Varoitus! Maadoituskoetin on osa mittauspiiriä ja siinä voi kulkea jopa 3.5 ma virta normin VDE 0413 mukaisesti. Maadoituskoettimen jännitteettömyys voidaan tarkistaa toiminnolla U SONDE, ks. myös kappale katso 6.3 sivulta Kosketusjännitteen mittaus (verrattuna nimellisvirtaan) käyttäen 1 / 3 osaa nimellisvikavirrasta, sekä vikavirtasuojakytkimen laukaisun testaus nimellisvikavirralla Mittauskytkentä Mittausmenetelmä Normin DIN VDE 0100 mukaisesti vikavirtasuojakytkimien tulee toimia seuraavasti: Kosketusjännite ei ylitä nimellisvikavirralla asennukselle hyväksyttyä maksimiarvoa. Vikavirtasuojakytkimen pitää laueta 400 ms:ssa (selektiiviset vikavirtasuojakytkimet 1000 ms:ssa ) nimellisvikavirralla. Mittalaite käyttää nimellisvikavirralla esiintyvän kosketusjännitteen U I N mittaamiseen vain 1/3 osaa nimellisvikavirrasta. Tämä mittausmenetelmä mahdollistaa mittausten tekemisen ilman vikavirtasuojakytkinten laukeamista. Tällä edistyksellisellä menetelmällä kosketusjännite saadaan mitattua nopeasti ja helposti ilman vikavirtasuojakytkinten laukeamista. GOSSEN METRAWATT GMBH 23

24 Kosketusjännite U I N sekä laskettu maadoitusresistanssi R E esitetään näytöllä (1). Huomio Maadoitusresistanssi RE on mitattu suhteellisen pienellä virralla ja näin ollen sen tarkkuus pienillä arvoilla voi olla riittämätön. Tarkan mittaustuloksen saa valintakytkimen R E -asennossa. Kosketusjännitteen mittaamisen jälkeen voidaan testata laukeaako vikavirtasuojakytkin nimellisvikavirralla 400 tai 1000 ms:ssa. Kun vikavirtasuojakytkin laukeaa nimellisvikavirralla, laukaisuaika sekä maadoitusvastus ilmoitetaan näytöllä. Jos vikavirtasuojakytkin ei laukea nimellisvikavirralla syttyy punainen FI/RCD-merkkivalo (8). Laukaisukoestus tarvitsee tehdä vain yhdestä pisteestä kullekin vikavirtasuojakytkimelle. Huomio Suojamaajohtimessa PE, maadoituselektrodissa tai oikein kytketyssä maadoituskoettimessa (maadoituksen mittauksen apuelektrodi) esiintyvät häiriöjännitteet eivät vaikuta mittaustulokseen. Nämä häiriöjännitteet voidaan mitata jännitemittaustoiminnolla käyttämällä mittausadapteria (2-napainen) (12). Esiintyvät vuotovirrat voidaan mitata virtapihdillä kappaleen katso 6.4 sivulta 20 mukaisesti. Vikavirtasuojakytkin voi laueta testauksien aikana jos systeemissä on vuotovirtoja tai jos valittu testivirta on liian suuri. Tällaisissa tapauksissa näytölle ilmestyy viesti Tarkista mittauskytkentä. I N I N 10 ma 30 ma! Varoitus! Normaalisti vikavirtasuoja ei laukea 30% nimellisvirralla, mutta yhdessä olemassa olevien vikavirtojen kanssa vikavirtasuoja voi laueta. Estääksesi tärkeän tiedon tuhoutumisen PC:ltä taltioi aina tiedostot ja sulje ohjelmistot ennen mittausta. Tarvittaessa sulje myös muut laitteet jotka voivat vahingoittua sähkökatkoksesta. 24 GOSSEN METRAWATT GMBH

25 I N I N I N 100 ma 300 ma 500 ma Huomio Maadoitusresistanssi RE on mitattu suhteellisen pienellä virralla ja näin ollen sen tarkkuus pienillä arvoilla voi olla riittämätön. Tarkan mittaustuloksen saa valintakytkimen R E -asennossa. Suorita mittaus vikavirtasuojien etupuolelta jottei ne laukea mittausvirrasta. Yläraja jatkuvalle kosketusjännitteelle: Raja jatkuvalle sallitulle kosketusjännitteelle on U L =50V AC (kansainvälisten sopimusten mukaisesti). Matalampia arvoja on määritelty erikoistarkoituksiin (esim. maatalousasennuksissa U L =25V). Huomio Suojaus: Mikäli jännite ylittää 70 V, suojauspiiri lopettaa mittauksen kolmen sekunnin kuluessa IEC mukaisesti. Jos kosketusjännite U I N on > 50 V (> 25 V) syttyy punainen U L / R L -merkkivalo (7) palamaan. Kosketusjännite on mitattu 1/3 nimellisvikavirralla ja tulos on muunnettu vastaamaan nimellisvikavirtaa I N. Jos kosketusjännite saavuttaa mittauksen aikana tason U I N > 50 V (> 25 V), katkeaa mittaus automaattisesti. Katso myös huomio Suojaus sivulta 25. Kosketusjännitteet U I N näytetään 70 V saakka. Suuremmat arvot osoitetaan näytöllä seuraavasti; U I N > 70 V. Kosketusjännitemittauksen jälkeen tehtävä laukaisutesti:! Paina painiketta I N (2 tai 18) ennen kuin mittalaite ennättää sammuttaa itsensä. Jos vikavirtasuojakytkin laukeaa nimellisvikavirralla, vilkkuu punainen Verkko-merkkivalo (NETZ/MAINS) (6). Laukaisuaika t A sekä maadoitusvastus R E ilmoitetaan näytöllä (1). I N GOSSEN METRAWATT GMBH 25

26 Jos I N -näppäintä ((2) tai (18)) painetaan uudelleen, näkyy näytöllä edellinen mittausnäyttö noin 3 sekunnin ajan. Punainen FI/RCD-merkkivalo (8) syttyy jos vikavirtasuojakytkin ei laukea nimellisvikavirralla.! Varoitus! Sähköasennukset täytyy korjata mikäli kosketusjännite on liian korkea tai jos vikavirtasuojakytkin ei laukea (esim. maadoitusvastus on liian suuri, viallinen vikavirtasuojakytkin jne). Kolmivaiheasennuksissa vikavirtasuojakytkimen laukaisutesti täytyy tehdä jokaiselle vaiheelle (L1, L2, ja L3) erikseen, jotta tarkistus olisi täysin luotettava. Huomio Induktiivisen kuorman pois kytkentä testauksen aikana voi aiheuttaa jännitepiikkejä ja aiheuttaa virheilmoituksen "Tarkista mittauskytkentä". Mikäli näin käy, kytke kaikki tällaiset kuormat pois käytöstä ennen mittausta. Äärimmäisessä tapauksessa testerin sulake voi palaa. 7.2 Kojeistojen ja vikavirtasuojien erikoistestaus Vikavirtasuojilla varustettujen systeemien testaaminen nousevalla vikavirralla Mittausmenetelmä Vikavirtasuojakytkimen testauksessa mittalaite muodostaa nousevan vikavirran verkkoon, joka on (0,3... 1,3) I N (nimellisvikavirrasta). Mittalaite tallentaa laukaisuhetkellä esiintyvän kosketusjännitteen ja laukaisuvirran sekä esittää ne näytöllä. Koestettaessa nousevalla vikavirralla voidaan kosketusjännitteen yläraja-arvoksi valita joko U L = 25 V tai U L = 50 V. Mittauskytkentä I N I N 10 ma 30 ma 26 GOSSEN METRAWATT GMBH

27 I N I N I N 100 ma 300 ma 500 ma! Varoitus! Mittaustapahtumassa kaikki kojeiston vuotovirrat summautuvat mittalaitteen kehittämään vikavirtaan ja tämä vaikuttaa mitattuihin kosketusjännite- ja laukaisuaikoihin. Katso myös Huomio sivulta 24. Normin DIN VDE 0100, Osa 610, mukaisesti vikavirtasuojakytkinten koestus voidaan suorittaa nousevalla vikavirralla ja nimellisvikavirralla I N saatava kosketusjännite voidaan laskea mittaustuloksista. Tätä nopeampaa ja helpompaa mittausmenetelmää suositellaan käytettävän (katso kappale 7.1) Vikavirtasuojien testaaminen virralla 5 I N (10 ma ja 30 ma) Laukeamisajan mittaus suoritetaan tässä mittauksessa viisinkertaisella nimellisvikavirralla. Mittausjakso Mittausjakson alkaessa kasvaa mittalaitteen muodostama vikavirta, alkaen arvosta 0,3 kertaa vikavirtasuojakytkimen nimellisvikavirta, siihen saakka kunnes vikavirtasuojakytkin laukeaa. Vikavirran kasvua kuvaa näytön alaosassa oleva vaakasuuntainen mittauksen edistyessä kasvava palkki. Mittausjakso keskeytyy ja punainen merkkivalo U L / R L (7) syttyy, jos kosketusjännite kuitenkin saavuttaa asetetun yläraja-arvon (U L = 25 V tai 50 V) ennen vikavirtasuojakytkimen laukeamista. Katso myös huomio Suojaus sivulta 25. Punainen FI/RCD-merkkivalo (8) syttyy, jos vikavirtasuojakytkin ei laukea ennen kuin nouseva vikavirta saavuttaa vikavirtasuojakytkimen nimellisvirran I N. Huomio Tuotantoprosessissa vikavirtasuojat tulee testata viisinkertaisella nimellisvikavirralla. Niitä käytetään myös ihmisten suojaamiseen. Mittaus voidaan aloittaa positiivisella 0 tai negatiivisella 180 puoliaallolla. Mittaus on syytä suorittaa kummallakin puoliaallolla. Saaduista tuloksista pidempi laukeamisaika on merkitsevä. Kummankin mittausarvon tulee olla alle 40 ms. GOSSEN METRAWATT GMBH 27

28 I N I N 10 ma 30 ma Sykkivälle DC vikavirralle tarkoitettujen vikavirtakytkimien testaus Tyypin vikavirtasuojat voidaan testata positiivisella tai negatiivisella puolijaksolla. Normin mukainen laukaisutestaus suoritetaan 1.4 kertaisella nimellisvikavirralla. + I N Paina ja pidä * pohjassa painettuna! + I N Paina ja pidä * pohjassa painettuna! Huomio Valmistuksen yhteydessä vikavirtasuojat testataan positiivisella- ja negatiivisella vikavirralla. Sykkivä tasavirta voi kyllästää vikavirtakytkimet ja näin estää niiden laukeamisen. Testaus sykkivällä DC vikavirralla varmistaa vikavirtakytkimien toiminnan myös näissä tilanteissa. * Paina näppäintä toistuvasti kunnes positiivisesta tai negatiivisesta sykkivästä DC virrasta kertova merkki ilmestyy näytölle. 28 GOSSEN METRAWATT GMBH

29 7.3 Vikavirtasuojien erikoistestaus Selektiivisten vikavirtasuojakytkinten testaus Selektiivisiä vikavirtasuojakytkimiä käytetään silloin, kun useita vikavirtasuojakytkimiä on kytketty sarjaan ja kun ei haluta suojien laukeavan vian ilmetessä samanaikaisesti. Tämän tyypin vikavirtasuojakytkimet toimivat viivästetyllä laukaisulla ja ne on merkitty symbolilla S. Mittausmenetelmä Mittausmenetelmä on samanlainen kuin tavallisilla vikavirtasuojakytkimillä (katso 7.1 sivulta 23 ja katso sivulta 26). Selektiivisiä vikavirtasuojakytkimiä käytettäessä saa maadoitusvastus olla puolet siitä mitä vastaaville tavallisille vikavirtasuojakytkimille sallitaan. Tämän takia mittalaite näyttää mitatun kosketusjännitteen kaksinkertaisena. I N I N I N 100 ma 300 ma 500 ma Laukaisutesti! Painetaan näppäintä I N (2 tai 18). Vikavirtasuojakytkimet laukeavat. Näytöllä (1) näytetään tiimalasi ja sen jälkeen laukaisuaika t A ja maadoitusresistanssi R E. Huomio Selektiivisille vikavirtasuojakytkimille on ominaista viivästetty laukaisu. Kosketusjännitemittaus vaikuttaa vääristävästi kytkinten laukeamisaikaan. Tämän takia vaaditaan kosketusjännitemittauksesta johtuvan esikuormituksen eliminoimiseksi pieni odotusaika (< 30 s) ennen laukaisutestin suorittamista. Tiimalasi esitetään näytöllä (1) mittauksen aloituksen jälkeen (laukaisutesti). Laukaisuajat 1000 ms saakka ovat sallittuja. GOSSEN METRAWATT GMBH 29

30 7.3.2 Epälineaariset siirrettävät vikavirtasuojakytkimet Käsitteet (DIN VDE 0661 mukaisesti) Siirrettävät suojalaitteet ovat suojakytkimiä, jotka voidaan kytkeä vakiopistotulppaliitännöillä käyttölaitteen ja kiinteästi asennetun pistorasian välille. Siirrettävä suojalaite on suunniteltu sellaiseksi että sitä voidaan käyttää kaapeleilla syötettävien laitteiden kanssa. Mittauksia tehtäessä tulee huomioida siirrettävien vikavirtasuojakytkimien epälineaariset ominaisuudet. Näiden seurauksena suurin sallittu kosketusjännite U I N ylittyy (U I N > 50V). Siirrettävät vikavirtasuojakytkimet joissa ei esiinny epälineaarisia ominaisuuksia on testattava kappaleen sivulta 32 mukaisesti. Näppäimen I N ((2) tai (18)) uudelleen painaminen vaihtaa näytön takaisin edelliseen mittausnäyttöön U I N. Käyttöalue (DIN VDE 0661) Siirrettäviä suojalaitteita käytetään henkilöiden ja esineiden suojaamiseksi. Ne aikaansaavat parantuneen henkilösuojauksen sähköiskujen osalta normin DIN VDE 0100 Osa 410 mukaisesti. Mittausmenetelmä Mittausmenetelmästä riippuen voidaan tehdä seuraavat mittaukset: Laukaisuajan t A mittaus nimellisvikavirralla I N. Laukaisuvirran I mittaus nousevalla vikavirralla I F. 30 GOSSEN METRAWATT GMBH

31 Mittauskytkentä I N I N 10 ma 30 ma Menu-sivu 2 GOSSEN METRAWATT GMBH 31

32 7.3.3 SRCD, PRCD (SCHUKOMAT, SIDOS tai vastaavan sarjan suojat) SCHUKOMAT, SIDOS tai sähköteknisesti vastaavien sarjojen vikavirtasuojien testaus täytyy tehdä tässä valintakytkimen asennossa. PE-johtimessa kulkevaa virtaa tarkkaillaan tämän tyypin suojilla. Jos vikavirta kulkee L-johtimesta PE-johtimeen, laukaisuvirta puolitetaan ts. laukaisu suoritetaan 50% nimellisvikavirralla. Riippumatta siitä ovatko PRCD:t ja selektiiviset vikavirtasuojat sähköteknisesti samanlaisia vai erilaisia, voidaan suorittaa kosketusjännitemittaus U I N. Jos muuten häiriöttömässä systeemissä PRCD:n mitattu kosketusjännite on >70 V, PRCD on suurella varmuudella epälineaarinen. I N I N I N 10 ma 30 ma Menu-sivu 2 32 GOSSEN METRAWATT GMBH

33 7.3.4 Tyypin G vikavirtasuojakytkimet Tavallisten ja selektiivisten vikavirtasuojien lisäksi voidaan testata tyypin G vikavirtasuojia.! Asetetaan valintakytkin asentoon I N = 30 ma tai 10 ma, ja valitaan I N valikosta.! Valitaan 5 x I N valikosta ja toistetaan laukaisutesti positiivisella 0 ja negatiivisella 180 puoliaallolla. Saaduista tuloksista pidempi laukeamisaika on merkitsevä. I N I N 10 ma 30 ma Kosketusjännite ja laukaisuaika mitataan samalla tavalla kuin tavallisilla vikavirtasuojakytkimillä. Kummankin mittausarvon tulee olla 10 ms (pienin laukaisuviive tyypin G vikavirtasuojille!) ja 40 ms väliltä. Tyypin G vikavirtasuojat, joilla on jokin muu nimellisvirta, täytyy testata toimintovalitsinkytkimen ollessa nimellisvikavirtaa vastaavassa asennossa. Punaisen merkkivalon FI/RCD toimintaan ei tällöinkään tule kiinnittää huomiota. Huomio Laukaisuaika voi olla jopa 1000 ms tyypin G vikavirtasuojille kun laukaisu tehdään nimellisvikavirralla. Punaisen merkkivalon toimintaan FI/RCD ei tällöin tule kiinnittää huomiota. Huomio Selektiivisille vikavirtasuojille tarkoitettuja testejä (merkitty valikossa S:llä) ei voida käyttää tyypin G vikavirtasuojille. GOSSEN METRAWATT GMBH 33

34 7.4 Testaus säädettävissä olevalla vikavirralla Kappaleen 7.1 mukaiset testaukset voidaan suorittaa valikon valikkoyksikön I VAR /R E kautta. Tällöin vikavirta on valittavissa 3 ma 550 ma välillä. Tällä toiminnolla voidaan tutkia vikavirtasuojien ominaisuuksia, mitata kosketusjännite laukaisupisteen tuntumassa ja maadoitusvastus vikavirtasuojallisissa kojeistoissa jos vikavirtasuojien ohitukseen käytettävää laitetta PROFiTEST DC-II ei ole käytössä. Toiminnolla voidaan tutkia vain 10 ma ja 30 ma vikavirtasuojia. Vikavirran säätämiseksi menetellään seuraavasti:! Valitaan valikosta I VAR /R E! Painetaan I N / i näppäintä. Näytölle ilmestyy kenttä virran suuruuden määrittämiseksi. Kosketusjännitteen mittaus ja laukaisuajan koestus suoritetaan valitun suuruisella vikavirralla. Jos valittu vikavirta on lähellä vikavirtakytkimen laukeamisvirtaa, vastaa mitattu kosketusjännite laukeamispisteessä saatavaa kosketusjännitettä. 7.5 Vikavirtasuojien testaus IT-verkossa Kaikki kappaleiden testit voidaan suorittaa PROFiTEST 0100S-II:lla IT-systeemeissä. Ainoa vaatimus on se, että testi- ja laukaisuvirrat pystyvät kulkemaan verkossa maahan. Mittauskytkentä I N! Kytke mittalaite vaihejohtimeen, jossa on suurin potentiaali maan suhteen. Virtalukema kasvaa 1 ma:lla jokaisella I N / i -näppäimen painalluksella. Virtalukema kasvaa jatkuvasti jos I N / i-näppäintä pidetään pohjassa. Lukema laskee vastaavasti jos Menu-näppäintä painetaan I N / i-näppäimen ollessa pohjaan painettuna. Itse mittaus aloitetaan painamalla Start-näppäintä Kappaleen 7.1 annettujen ohjeiden mukaisesti. Testaus alkaa positiivisella puoliaallolla. Jos testaus halutaan aloittaa negatiivisella puoliaallolla, valitaan valikosta Käynnistys negatiivisella puoliaallolla. Valikko katoaa näytöltä jos virtalukemakenttään ei tehdä muutoksia 10 sekuntiin. Valikko katoaa myös, jos Menu-näppäintä painetaan. 34 GOSSEN METRAWATT GMBH

35 ! Varoitus! Vikavirtasuojien testausta IT-verkoissa ei voida tehdä ilman maadoituskoetinta! Maadoituskoettimen ja vertailumaan tulee olla samassa potentiaalissa. I N I N I N I N I N 10 ma 30 ma 100 ma 300 ma 500 ma Huomio MAINS-valolla (6) ei ole merkitystä testauksissa IT-verkoissa (IT-toiminnolla). + I N Paina ja pidä pohjassa painettuna! * IT-toiminnosta poistutaan manuaalisesti seuraavasti: + I N Painetaan Menu-näppäin pohjaan ja samanaikaisesti painetaan toistuvasti I N /I näppäintä kunnes IT-merkki ja puoliaalto häviävät näytöltä. IT-toiminnosta poistutaan automaattisesti jos: Jos mittaus yritetään suorittaa ilman maadoituskoetinta tai jos koettimen resistanssi on yli 50 kω. Ei sallittu vuotovirta esiintyy maadoituskoettimen ja maan välillä. Mittaustoiminnon valitsin (9) käännetään. Mittalaite sammuttaa itsensä automaattisesti. * Paina näppäintä toistuvasti kunnes IT-merkki ilmestyy näytölle GOSSEN METRAWATT GMBH 35

36 7.6 Vikavirtasuojakytkentöjen (FI-) testaaminen TN-Sverkoissa Liitäntä Kosketusjännite näkyy näytöllä yleensä myös lukemana 0,0 V, koska nimellisvikavirta 30 ma yhdessä vähäisen silmukkavastuksen kanssa kehittää erittäin pienen jännitteen: Vikavirtasuojaa (vikavirtasuojakytkintä) voidaan käyttää vain TN-Sverkossa. TN-C-verkossa vikavirtasuoja ei toimisi, koska suojamaata (PE) ei ole viety mukana vikavirtasuojan ohitse vaan se on yhdistetty suoraan pistorasian nollajohtoon (N). Niinpä vikavirta kulkisi vikavirtasuojan kautta takaisin tuottamatta vikavirtasuojan laukaisevaa erovirtaa. UI N = R E I N = 1Ω 30mA = 30mV = 0, 03V Mittausresoluutio on 100 mv, joten arvo pyöristyy ja näytölle saadaan lukema 0,0 V. Kosketusjännitettä ja maadoitusresistanssia selvitettäessä on huomioitava, ettei selvitetyksi tule maadoitusresistanssi R E vaan silmukkaimpedanssi Z Loop. Mittausvirran vähäisyyden (esim. 30 ma -vikavirtasuojan yhteydessä 10 ma) johdosta on R E (= Z Loop ) - mittauksen resoluutio vain 3 Ω. Koska silmukkaimpedanssi on yleensä pienempi, esim. 1 Ω, tulee näytölle useimmissa tapauksissa lukema 0 Ω. 36 GOSSEN METRAWATT GMBH

37 8 Ylivirtasuojien laukaisuarvojen koestus, silmukkaimpedanssin Z Loop ja oikosulkuvirran I k mittaus Ylivirtasuojakatkaisijoiden koestus koostuu silmämääräisestä tarkastuksesta sekä mittauksista. PROFiTEST 0100S-II:sta käytetään mittausten suorittamiseen. Mittausmenetelmä Silmukkaimpedanssi Z Loop mitataan sekä oikosulkuvirta I K määritellään jotta voidaan tarkistaa suojien laukaisuehtojen toteutuminen. Silmukkaimpedanssi on virtasilmukan vaihtovirtavastus (sähkönjakeluyksiköt vaihejohdin suojamaajohdin PE ) oikosulun aikana (johtava yhteys vaiheen ja suojamaajohtimen PE välillä). Silmukkaimpedanssi määrää oikosulkuvirran suuruuden. Normin DIN VDE 0100 mukaisesti oikosulkuvirta Ik ei saa pudota määrätyn rajan alle, jotta suojalaitteet (sulake, automaattinen katkaisin) toimivat varmasti. Tämän vuoksi silmukkaimpedanssin täytyy olla pienempi kuin sallittu maksimiarvo. Kappaleessa 18 s. 71 Liitteet on esitetty taulukoituina sallitut silmukkaimpedanssit ja minimi oikosulkuvirrat nimellisvirraltaan erilaisille sulakkeille ja automaateille. Normin DIN VDE 0413 mukaisesti suurin mittausvirhe on otettu taulukoiduissa arvoissa huomioon. Katso myös kappale 8.2. Silmukkaimpedanssimittauksissa Z Loop mittalaite käyttää koestusvirtaa välillä 0,83 4 A verkkojännitteestä ja -taajuudesta riippuen. Mittausjakso kestää maksimissaan 600 ms. Mittaus keskeytyy, jos mittausten aikana syntyy vaarallisen suuri kosketusjännite (> 50 V). Mittalaite laskee oikosulkuvirran I k mitatusta silmukkaimpedanssista Z Loop sekä verkkojännitteestä. Oikosulkuvirta lasketaan nimellisverkkojännitteestä, jos se on nimellisverkkojännitteen rajoissa 120 V, 230 V ja 400 V verkoissa. Jos verkkojännite on näiden alueiden ulkopuolella, laskee mittalaite oikosulkuvirran I k suoraan mitatusta verkkojännitteestä ja mitatusta silmukkaimpedanssista Z Loop. Silmukkaimpedanssi voidaan mitata positiivisella tai negatiivisella puoliaallolla. Tämä mittaustapa mahdollistaa verkon silmukkaimpedanssin mittauksen vikavirtasuojallisissa järjestelmissä lisälaitteen PROFiTEST DC-II kanssa. Testipistokkeen (14) mittajohto on toteutettu 4-johdinperiaatteella. Johdinten ja mittausadapteri (12) vastukset kompensoidaan automaattisesti mittauksen aikana, jolloin ne eivät vaikuta mittaustulokseen. GOSSEN METRAWATT GMBH 37

38 Mittauskytkentä 8.1 Mittaus positiivisella tai negatiivisella puoliaallolla Silmukkaimpedanssi voidaan mitata positiivisella tai negatiivisella puoliaallolla. Tämä mittaustapa mahdollistaa verkon silmukkaresistanssin mittauksen vikavirtasuojallisissa laitteistoissa lisälaitteen PROFiTEST DC-II kanssa. Mittauskytkentä Z Loop Z Loop Ylivirtasuojien tarkastus 3-vaihesyötöissä edellyttää, että silmukkaimpedanssi täytyy mitata kaikilla kolmella vaihejohtimella (L1, L2 ja L3). Mikäli tutkittavassa piirissä esiintyy tasakomponentti, joudutaan käyttämään negatiivista tai positiivista puoliaaltoa. Jos vikavirtasuoja laukeaa tietyllä puoliaallolla, testaus suoritetaan toisella puoliaallolla. 38 GOSSEN METRAWATT GMBH

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit

Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit TEKNISET TIEDOT Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit Lyhennä testaamiseen kuluvaa aikaa jopa 40 %: lla Auto Test-toiminnon avulla Auto Test-toiminto tekee viisi vaadittua mittausta peräkkäin yhdellä

Lisätiedot

PROFITEST 2 Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC

PROFITEST 2 Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC Käyttöohje PROFITEST 2 Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC 364-6-61 3-349-491-08 1/9.08 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 35 20 19 18 17 2 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 29

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Käyttöohjeet METRISO 1000A 3-348-773-38 8/5.15. Eristysvastusmittari

Käyttöohjeet METRISO 1000A 3-348-773-38 8/5.15. Eristysvastusmittari Käyttöohjeet METRISO 1000A Eristysvastusmittari 3-348-773-38 8/5.15 0 200 400 600 800 1000 12 13 Kantohihnan kiinnitys laukkuun METRISO 1000A 8 8 MΩ Ω V R3 R2 R1 Ω V Kotelo METRISO 1000A BATT 1000V 4Ω

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 SISÄLTÖ 1. Johdanto a. Yleistä... 3 b. Erityisominaisuuksia... 3 c. Pakkauksesta poistaminen ja tarkastus... 3 2. Tekniset tiedot

Lisätiedot

MACROTEST HT5035. Käyttöohje

MACROTEST HT5035. Käyttöohje MACROTEST HT5035 Käyttöohje Copyright HT-ITALIA 2004 Release EN 1.02 of 04/02/2004 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 4 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ... 4 1.2. KÄYTÖN AIKANA... 5 1.3. KÄYTÖN JÄLKEEN... 5 2. YLEISTÄ... 6

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA OAMK / Tekniikan yksikkö MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4 LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA Tero Hietanen ja Heikki Kurki TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Työn tehtävänä

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde Ohjevihko Johdanto Kuituoptinen tehomittari (Fiber Optic Power Meter, FOM) mittaa optista tehoa kuituoptisissa johtimissa.

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E4201248 Turvallisuusohjeita Kansainväliset turvallisuussymbolit Varoitus vaarallisesta jännitteestä, lue käyttöopas. Varoitus! Vaarallinen jännite. Sähköiskun vaara.

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Johdanto Extech 430 -yleismittari (osanumero EX430) on varustettu automaattisella aluevalinnalla. Mittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta, resistanssi,

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE EXI-1000/RVK EXI-2000/RVK VALVONTAKESKUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valvontakeskus RVK Valvontakeskus on tarkoitettu turvavalokeskusten EXI-1000, 2000 ryhmien automaattiseen valvontaan. Keskus mittaa kunkin

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Powerware 5110 UPS Käyttöohje

Powerware 5110 UPS Käyttöohje Powerware 5110 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja.

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja. Liikennevalot Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Liikennevalon toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle. Ledit ja muut komponentit asetetaan koekytkentälevylle. Arduino toimii laitteen aivoina.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER. Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi. Puhdasilmaratkaisut

KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER. Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi. Puhdasilmaratkaisut KÄYTTÖOHJE PM1 TRACKER Tekee näkymättömästä näkyvän: mittaa ja paranna sisäilmanlaatuasi Puhdasilmaratkaisut Käyttöohje PM1 Tracker SISÄLTÖ 1. Johdanto...3 2. Laitteen käynnistys/pysäytys...4 3. PM 1ndex

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Turvapuhelin GMED-2G Pikaopas Helpmeans Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS... 3 1.1. TURVAPUHELINLAITTEEN OSIEN TUNNISTAMINEN... 3 1.2. VIRTALÄHDE... 6 2. GMED-ASENNUS...

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot