PROFiTEST 0100S-II Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROFiTEST 0100S-II Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC 364-6-61"

Transkriptio

1 Käyttöohje PROFiTEST 0100S-II Asennustarkastustesteri SFS 6000, A2-94, DIN VDE 0100, IEC /6.05

2 PROFiTEST 0100S-II Mittalaitteeseen: Saa lisävarusteena seuraavia muisti/ tulostinyksiköitä: Muisti/tulostin yksikkö Kuittikirjoitin Viivakoodinlukija PROFiTEST PSI-BC PROFiTEST PSI-E PROFITEST SI-BC 2 GOSSEN METRAWATT GMBH

3 Kuvateksti Printterissä oleva muisti toiminnassa! 1 Nestekide (LCD)-näyttö 2 I N / i-painike 3 Aloitus (Start)-painike 4 Valikko (Menu)-painike 5 PE-merkkivalo 6 Verkkomerkkivalo (NETZ/MAINS) 7 U L /R L -merkkivalo 8 FI/RCD-merkkivalo (vikavirtasuoja) 9 Mittaustoiminnon valitsin 10 Kantohihna 11 Testimittapään pidin 12 Mittausadapteri (2-napainen) 13 Shukopistotulppa (maakohtainen) 14 Testipistoke (lukitusrenkaalla) 15 Hauenleuka -liittimet 16 Mittauspäät 17 Aloitus (Start)-painike 18 Painike I 19 Kosketuspinnat 20 Sondin liitäntä (maadoitusmittausapuelektrodi) 21 Korvakkaet 22 Laitteen nivel-liitos 23 Varasulakkeet 24 Sulakkeet 25 Tukijalka 26 Tyyppikilpi 27 Paristojen pidin 28 Paristokotelon kansi 29 Mitattavaa suuretta 1 kuvaava lyhenne 30 Valittua alimittaustoimintoa kuvaava lyhenne 31 3-numeroinen näyttö: mittausarvo 1 lyhenteineen 32 3-numeroinen näyttö: mittausarvo 2 lyhenteineen 33 Valitun alimittaustoiminnon lyhenne, varoitukset ja ilmoitukset 34 Mitattavaa suuretta 2 kuvaava lyhenne 35 Latausliitäntä/ Virtapihtiliitäntä 36 Infrapunaliitäntä GOSSEN METRAWATT GMBH 3

4 Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1 Käyttösovellukset Turvallisuusohjeet ja varoitukset Käyttöönotto Paristojen asettaminen ja vaihto Kielivalinta, perus- ja alimittaustoimintojen asetukset Paristojen/akkujen testaus Akkujen jälleenlataus Ohjelmistoversion päivitys, Raporttien teko Pikakäyttöohjeet Yleisohjeet Mittalaitteen kytkentä verkkoon Automaattiasetukset, valvonta ja katkaisu Mittausarvojen näyttö ja tallennus SHUKO-pistorasioiden kytkentöjen tarkastus Apu (help) -toiminto AC-jännite- ja taajuusmittaus Jännite L- ja N-johtimien välillä (U L-N ) Jännite L- ja PE-, N- ja PE- sekä L- ja N-johtimien välillä Jännite mittauskoettimen (sondin) ja PE-johtimen välillä (U S-PE ) Virtamittaus virtapihdin avulla Lämpötila- ja kosteusmittausadapteri Z541A Vikavirtasuojapiirien testaus Kosketusjännitteen mittaus (verrattuna nimellisvirtaan) käyttäen 1 / 3 osaa nimellisvikavirrasta, sekä vikavirtasuojakytkimen laukaisun testaus nimellisvikavirralla Kojeistojen ja vikavirtasuojien erikoistestaus Vikavirtasuojilla varustettujen systeemien testaaminen nousevalla vikavirralla Vikavirtasuojien testaaminen virralla 5 I N (10 ma ja 30 ma) Sykkivälle DC vikavirralle tarkoitettujen vikavirtakytkimien testaus Vikavirtasuojien erikoistestaus Selektiivisten vikavirtasuojakytkinten testaus Epälineaariset siirrettävät vikavirtasuojakytkimet SRCD, PRCD (SCHUKOMAT, SIDOS tai vastaavan sarjan suojat) Tyypin G vikavirtasuojakytkimet Testaus säädettävissä olevalla vikavirralla Vikavirtasuojien testaus IT-verkossa Vikavirtasuojakytkentöjen (FI-) testaaminen TN-S-verkoissa Ylivirtasuojien laukaisuarvojen koestus, silmukkaimpedanssin Z Loop ja oikosulkuvirran I k mittaus Mittaus positiivisella tai negatiivisella puoliaallolla Mittaustulosten arviointi Silmukkaimpedanssin mittaus mittaus vikavirtasuojan takaa kwh-mittarin käynnistystestaus mittausadapteria käyttäen Verkon sisäimpedanssin Z I mittaus kwh-mittareiden käynnistymisen testaus shukopistotulppa-adapteria käyttäen Maadoitusresistanssin R E mittaus Mittaukset maadoituskoetinta (sondia) apuna käyttäen Automaattinen mittausalueen valinta Mittausalueen käsivalinta Mittaukset ilman maadoituskoetinta (sondia) Mittaustulosten arviointi Maadoituselektrodin maadoitusjännitteen U E mittaus Eristävien lattioiden ja seinien vastuksen (eristysimpedanssin Z ST ) mittaus GOSSEN METRAWATT GMBH

5 Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 12 Eristysvastuksen R ISO mittaus Maavuotoresistanssin R E(ISO) mittaus Eristysvastusmittaus säädettävällä koestusjännitteellä Eristysvastusmittaus nousevalla koestusjännitteellä Mittaustulosten arviointi Raja-arvojen asetus Pienresistanssimittaukset (suojamaajohtimet sekä potentiaalintasausjohtimet) 100 Ω saakka Pienresistanssin R LO mittaus Alle 10 Ω lisämittausjatkojohtojen kompensointi Yleisimpien kuparijohtimien pituuksien laskeminen Raja-arvon asetus Vaihejärjestyksen testaus Käyttöpainikkeet ja osoituselementit Tekniset tiedot Merkkivalotoiminnot Ylläpito Itsetestaus Paristojen/akkujen toiminta ja lataus NiMH- tai NiCd-akkujen lataaminen ensi kertaa testerissä Sulakkeet Puhdistus Liitteet Taulukko Taulukko Taulukko Taulukko Taulukko Taulukko Käytetyt symbolit ja niiden merkitys Laitteiden korjaus ja huolto Laitteiden kalibrointi PC ohjelmisto WinProfi PROFiTEST 0100S-II:lle PS3 CD-ROM sisältää WinProfi ohjelmiston, jossa on seuraavat ominaisuudet: Mittalaitteen firmwaren päivitys Tietojen lukeminen PSI muistiyksiköltä PC:lle. Pöytäkirjojen valmistelu ja tulostus PSI muistiyksikölle tallennetuista mittaustuloksista. Tarvittavia lisävarusteita: Firmwaren päivitys IrDa-USB adapteri (Z501J) Pöytäkirjojen teko PROFiTEST PSI ja Z3241 RS 232 kaapeli. GOSSEN METRAWATT GMBH 5

6 1 Käyttösovellukset PROFiTEST 0100S-II mahdollistaa lakien ja määräysten A2-94, IEC , DIN VDE 0100, ÖVE-EN 1 (Itävalta), SEV 3569 (Sveitsi) mukaisten turvamittausten tekemisen nopeasti ja tehokkaasti. Mikroprosessoriohjattu mittalaite on normien IEC 61557/ EN 61557/VDE 0413 määräysten mukainen: Osa 1: Yleisohjeet Osa 3: Eristysvastustesterit Osa 4: Silmukkavastustesterit Osa 5: Maadoitus-, suoja- ja liitosjohtimien vastusmittauksiin tarkoitetut mittalaitteet Osa 6: Mittalaitteet vikavirtasuojakytkinten (FI) toiminnan testaukseen TN ja TT verkoissa. Osa 7: Vaihejärjestystesterit Mittalaite soveltuu erityisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin: Mittaukset asennustyövaiheessa Valmiin asennuksen testaus Toistuvat mittaukset Vikojen etsintä sähköjärjestelmissä. PROFiTEST 0100S-II:n käyttöalue kattaa kaikki AC ja 3-vaiheverkot nimellisjännitteillä 230V / 400 V (300 V / 500 V) ja nimellistaajuuksilla 16 2 / 3 / 50 / 60 / 200 ja 400 Hz. PROFiTEST 0100S-II:lla voidaan tehdä seuraavia mittauksia ja testauksia: Jännitemittaus Taajuusmittaus Vaihejärjestystestaus Silmukkaimpedanssimittaus Sähköverkon lähderesistanssi Vikavirtasuojakytkinten testaus Maadoitusvastusmittaus Maadoituselektrodin jännitemittaus Lattian ja seinän eristysvastus Eristysvastusmittaukset Maavuotoresistanssin mittaus Pienresistanssimittaukset (potentiaalintasaus) Vuotovirtamittaukset virtapihtiä apuna käyttäen kwh-mittarin käynnistystestaus Kaapelin pituuden mittaus Kaikki hyväksymistodistuksen vaatimat mittaussuureet voidaan mitata tällä mittalaitteella. Kaikki mitatut tulokset voidaan tallentaa mittausmuodossa sekä tulostaa suoraan omalla tulostimella tai sarjaliitinportin välityksellä PC:n kautta.tällä on erityistä merkitystä silloin kun halutaan todistaa asennuksen toimivuus ja sähköturvallisuus. Hyväksymismerkinnät K EMA EUR 6 GOSSEN METRAWATT GMBH

7 2 Turvallisuusohjeet ja varoitukset Tämä mittalaite täyttää sille asetetut Euroopan Unionin ja kansalliset vaatimukset. Vakuutamme tämän CE merkillä. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus tarvittaessa GOSSEN METRAWATT GMBH:lta. Elektroninen mittaus- ja testauslaite PROFiTEST 0100S-II on suunniteltu ja testattu turvallisuusnormien IEC /EN /VDE mukaisesti. Mittalaitteen sekä käyttäjän turvallisuus on varmistettu silloin kun mittalaitetta käytetään sille suunnitelluissa käyttötarkoituksissa. Lue huolella koko käyttöohje ennen mittalaitteen käyttöä. Noudata kaikkia käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Mittaukset saa suorittaa vain sähköalan pätevyyden omaavan henkilön valvonnassa. Huomio Lääkintälaitteiden valmistajien ja maahantuojien on osoitettava työohjeet mittausten tekemiseen laitteilleen. Ota tukeva ote mittapäistä kun ne on asetettu testikohteeseen. Vaaratilanne voi syntyä kierrejohdosta vedettäessä. Mittaus- ja testauslaitetta ei saa käyttää: Paristokotelon kannen ollessa auki Kun laitteessa on ulkoisia vaurioita Mittajohtojen tai -päiden ollessa vahingoittuneena Kun mittalaite ei toimi moitteettomasti Pitkän äärimmäisissä olosuhteissa tapahtuneen varastointiajan jälkeen (esim. kosteus, pöly, suuri lämpötila). Seuraavien kuviomerkintöjen merkitys käyttöohjeessa: Varoitus vaarasta! (Huomio: Lue tarkennukset käyttöohjeesta!) Kaksoiseristys II + 9 V DC latausliitäntä (NA 0100S laturille) Vastuuvelvollisuuden poissulkeminen Kun testataan vikavirtasuojilla varustettuja systeemejä, ne voivat kytkeytyä pois päältä. Näin voi käydä, vaikka testaus itsessään ei vikavirtasuojia laukaisisikaan. Testivirran kanssa yhtä aikaa esiintyvät vuotovirrat voivat ylittää vikavirtasuojan laukaisukynnyksen. Testattavan vikavirtajärjestelmän läheisyydessä olevat PC:t saattavat kytkeytyä pois päältä ja tallentamattomat tiedot hävitä. Ennen testauksen aloittamista kannattaa kaiken varalta varmistaa, että tiedot ja ohjelmat on tallennettu, ja sulkea tietokone, jos tarpeen. Mittalaitteen valmistaja ei vastaa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, jota on saattanut aiheutua laitteistolle, tietokoneille, etälaitteille ja tietokannoille, kun testauksia tehdään. Mittaustietojen tallennus Mittaustiedot ja testattujen ryhmien tiedot voidaan tallentaa PROFiTEST PSI, muistiyksikön RAM muistiin. Tietojen säilyvyys riippuu käytettävistä pattereista. Kehotamme purkamaan mittaustulokset PC:lle säännöllisesti. Emme vastaa tietojen häviämisestä muistiyksiköstä. Suosittelemme seuraavia PC ohjelmistoja tietojen hallintaan. WinProfi (vakiovaruste) pöytäkirjojen tulostus PC.doc -WORD (lisävaruste) Pöytäkirjojen tulostus ja sähköinen arkistointi. GOSSEN METRAWATT GMBH 7

8 3 Käyttöönotto 3.1 Paristojen asettaminen ja vaihto! Varoitus! Irroita mittalaitteen johtimet mitattavasta piiristä (verkko) ennen paristokotelon avaamista! PROFiTEST 0100S-II käyttää kuutta kaupallista normin IEC LR 6:n mukaista 1,5V sormiparistoa tai vaihtoehtoisesti ladattavia akkuja. Mittalaitteessa tulee käyttää vain normin IEC LR 6:n mukaisia alkaali-mangaani-paristoja. Sinkki-hiili paristojen käyttö ei ole suositeltavaa niiden lyhyen käyttöiän vuoksi. Huomio Mittalaitteessa voidaan käyttää myöskin ladattavia NiCdtai NiMH-akkuja. Lue lataamista ja paristolaturia koskeva kappale katso 17.2 sivulta 69. Vaihda aina kerralla kaikki paristot. Kaikkien paristojen tulee olla saman tyyppisiä. Paristot ovat ongelmajätettä, joten ne tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.! Avaa paristokotelon kansi (28).! Vedä ulos paristojen pidin (27) vetämällä nauhasta ja aseta kuusi 1,5 V paristoa oikein päin pitimen +/ merkkien mukaisesti.! Työnnä paristojen pidin (27) takaisin paristokoteloon (nauha asetettuna paristopitimen alle). Paristopidin voidaan asentaa vain oikeassa asennossa paikoilleen.! Aseta paristokotelon kansi paikalleen ja kiristä ruuvi. 3.2 Kielivalinta, perus- ja alimittaustoimintojen asetukset Valikko (Menu)-painikkeella (4) painamalla saadaan valittua tarjolla olevista kielistä haluttu. U L-N! Varoitus! Mittalaitetta ei saa käyttää, jollei paristokotelon kansi ole kiristetty ruuvillaan paikoilleen! 8 GOSSEN METRAWATT GMBH

9 Valikko (Menu)-painikkeella (4) voidaan valita perusmittaustoiminnot tai vaihtoehtoisesti viimeksi käytetty mittaustoiminto, joka on jatkossa toiminnassa heti mittalaitteen päällelaiton jälkeen. Huomio Perustoiminto tulee automaattisesti valituksi, kun käännetään mittaustoiminnon valitsinta (9). Kun mittalaite on itsetestaustoiminnossa, täytyy testaustoiminto lopettaa ensin. Näytön valaistus Näytönvalaistus voidaan sammuttaa painamalla valikko (Menu)- painiketta (4) paristojen käyttöiän pidentämiseksi. 3.3 Paristojen/akkujen testaus U L-N Päälläoloaika Päälläoloaika jonka jälkeen mittalaite sammuttaa itsensä automaattisesti voidaan valita valikko (Menu)-painikkeella (4). Huomio Paristojen tai akkujen testaus suoritetaan kuormittamalla. Testauksessa merkkivalot NETZ/MAINS (verkko), U L ja FI/ RCD (vikavirtasuoja) syttyvät hetkeksi start-painiketta (3 tai 17) painettaessa. Valittu päälläoloaika vaikuttaa huomattavasti paristojen käyttöikään. GOSSEN METRAWATT GMBH 9

10 Oikealla oleva symboli ilmestyy nestekidenäytölle kun paristojännite on pudonnut alle hyväksyttävän arvon: Mittalaite ei toimi paristojännitteen ollessa kovin alhainen, tällöin myöskin näyttö on pimeänä. 3.4 Akkujen jälleenlataus! Varoitus! Käytä NA 0100S laturia, 9 V DC nimellisjänniteasennossa ladattaessa akkuja. Varmista ennen laturin latausliitäntään kytkemistä, että: Paristokotelossa on asennettuna akut (ei vakioparistoja) Mittalaite on irroitettu kaikista mittauskohteista. Kytke laturin NA 0100S 3.5 mm jakkiliitin mittalaitteen latausliitäntään. Aseta NA 0100S:n jännitevalintakytkin 9 V asentoon. Akkujen lataus käynnistetään samalla tavalla kuin paristotestaus. Mittalaite tunnistaa kytketyn laturin ja aloittaa akkujen latauksen. Tyhjät akut (näytöllä < 6 V) vaativat noin 4 tuntia latautuakseen täysin. Mittalaite ei mene päälle jos akut ovat täysin tyhjät.tällaisessa tapauksessa anna laturin olla mittalaitteeseen kytkettynä ja odota noin 30 minuuttia. Toimi tämän jälkeen edellä mainittujen latausohjeiden mukaisesti. 3.5 Ohjelmistoversion päivitys, Raporttien teko Jos tarvitset testerin ohjelmistoversion päivityksen, se voidaan tehdä Winprofi ohjelmistolla. Ohjelmisto ladataan testeriin sarjaportin kautta. Aiemmin asennettu kielipaketti korvataan uudella. Huomio Tämä ohjelmisto sisältää kaiken tarpeellisen tiedonsiirtoon the PROFiTEST 0100S-II testerin ja PC:n välillä. Lisäohjeet Win-Profin Online ohjeissa joihin pääsee ohjel miston HELP valikosta. Ohjekirja ladattavissa WinProfi Ohjelmisto 10 GOSSEN METRAWATT GMBH

11 A Asenna WinProfi PC:lle ja käynnistä ohjelmisto! Ohjelmiston asennus PC:lle. Laita CD asemaan ja käynnistä sieltä E:\GMCDEMO.! Klikkaa maapalloikonia! Seuraa ohjeita. Jos haluat suomenkieliset pöytäkirjat valitse asennuskieleksi Suomi. Ohjelma lisätään käynnistä valikkoon. Käyttöohjeiden lukeminen ja tulostus Ohjelmiston online ohjekirja sisältää tietoa jota ei ole voitu laittaa tähän ohjekirjaan tilanpuutteen takia. Suomenkielinen kuvallinen käyttöohje ladattavissa Huomio Jos olet tekemässä pöytäkirjoja etkä päivittämässä testeriä, siirry kohtaan d.! Ohjelmalla voi ottaa yhteyden PROFiTEST 0100S-II mittalaitteeseen IrDa-USB adapterilla.! Käynnistä WinProfi! Käynnistä mittalaite painamalla Menu näppäintä! Aseta PROFiTEST 0100S-II:n päälläoloajaksi 90s, jotta se ei sammu kesken päivityksen, katso kappale 3.2. GOSSEN METRAWATT GMBH 11

12 B Ennen tiedonsiirron aloittamista! Tunnistetaan tiedonsiirtoportti johon PROFiTEST 0100S-II on kytketty. C Ohjelmistopäivityksen lataus testeriin Huomio Tee aina tämä toimenpide ennen päivitystä tai raporttipohjien muutosta testerille. Kun tama toiminto käynnistetään Winprofi osaa hakea tälle mittalaitteelle tarkoitetut tiedostot. Koska WinProfi tukee muitakin mittalaitteita, ilman tunnistusta testeriin voidaan ladata virheellisiä pohjia tai toimintoja.! PC: Valitse Update All valikosta Update. Seuraa ruudulle tulevia ohjeita. Riippuen käytettävästä tietokoneesta operaation kestää 1-2 minuuttia. NETZ/MAINS LED PROFiTEST 0100S-II testerissä palaa vihreänä ilmaisten, että Laite on valmis vastaanottamaan tietoja. Kun yhteys muodostuu sama ledi syttyy Keltaiseksi. Tiedonsiirron aikana U L /R L ja FI/RCD LEDit palavat punaisina ja NETZ/MAINS LED vilkuttaa keltaista. Kun tiedonsiirto on valmis muuttuu NETZ/MAINS vihreäksi ja sen jälkeen kaikki sammuvat. "Tiedonsiirto valmis" teksti tulee tietokoneen ruudulle.! Ohjelmistoversion haku.! Varoitus! Tiedonsiirron aikana ei missään tapauksessa saa sammuttaa testeriä tai tietokonetta eikä irroittaa IrDa USB adapteria. 12 GOSSEN METRAWATT GMBH

13 D Pöytäkirjat Seuraava kappaleen ohjeet koskevat tiedonsiirtoa PC:n ja PSI muistiyksikön välillä. Mittaustulokset tallennetaan SI yksikköön eikä testeriin. Yksityiskohtaiset ohjeet Kytke PSI muistiyksikkö PC:hen Z3241 kaapelilla (Suora RS 232 kaapeli) PSI yksikön ei tarvitse olla kiinni mittalaitteessa. Editoi pöytäkirjapohjia! Lataa tiedot ohjelmistoon! Tulosta tiedot GOSSEN METRAWATT GMBH 13

14 4 Pikakäyttöohjeet Mittaaminen ja testaaminen PROFiTEST 0100S-II:lla on nopeaa ja helppoa. Mittalaitteen näytöltä näkyvät opasteet ja pikakäyttöohjeet (luku 4) riittävät suurimpaan osaan mittauksista. Kuitenkin on hyvin suositeltavaa, että luet tätä pikakäyttöohjekappaletta seuraavat kappaleet tarkasti. Perusmittaustoiminnon tai alimittaustoiminnnon valinnan jälkeen mittauskytkennän kuva näkyy nestekidenäytöllä (1) painiketta I N / i (2 tai 18) painettaessa. ➌ Valitse valikko (Menu)-painike (4) perus- tai alimittaustoiminto Valikko (Menu) -painikkeen (4) ensi painalluksella laite käynnistyy. Perustoiminto ja siihen liittyvät alitoiminnot esitetään näytössä: Terminologiaa Perusmittaustoiminnot Alimittaustoiminnot Valinnat tehdään mittaustoiminnon valitsimella (9). Valittu perustoiminto näkyy näyttöruudun ylärivillä. Alimittaustoiminnot näytetään näyttöruudulla valikossa perusmittaustoimintojen alapuolella. Alimittaustoiminnon valinta tehdään keltaisella valikko (Menu)-painikkeella (4), joka siirtää kohdistin-nuolen halutun alimittaustoiminnon kohdalle. Mittausmenettelytapa on seuraava kaikilla mittauksilla: U L-N U L-PE ➊ Valitse perusmittaustoiminnon valitsimella (9)! Käännä mittaustoiminnon valitsin (9) halutun mittaustoiminnon kohdalle. ➋ Kytke mittalaite! Työnnä testipistoke (14) shukopistotulpan (13) kanssa verkkojännitteiseen pistorasiaan tai kytke mittalaite Mittausadapteri (2-napainen) (12) kahdella mittapäällä suoraan mittauskohteeseen. I N I N 10 ma 30 ma 14 GOSSEN METRAWATT GMBH

15 I N I N I N 100 ma 300 ma 500 ma R ISO Z Loop R LO Z I! Paina valikko (Menu)-painiketta (4) toistuvasti, kunnes kohdistinnuoli osoittaa haluttua toimintoa. Näytölle saatavat opasteet saadaan mistä tahansa valitusta toiminnosta painamalla painiketta I N / i (2 tai 18). Toiminnon valintaa ei tarvita, jos perustoiminto tai vastaavasti alitoiminto on ennalta asetettu aiemmin selitetyllä tavalla. R E ➍ Aloita mittaus aloituspainikkeella (Start ) (3 tai 17) ja lue mittaustulos näytöltä! Paina I N (2 tai 18) näppäintä päälläoloajan sisällä (ennen kuin testeri sammuttaa itsensä automaattisesti). Vikavirtasuojakytkimen laukaisu testausta tehtäessä. GOSSEN METRAWATT GMBH 15

16 5 Yleisohjeet 5.1 Mittalaitteen kytkentä verkkoon Mittalaite kytketään verkkoon suojamaakosketinpistorasioissa (Shuko) testipistokkeella (lukitusrenkaalla) (14) ja siihen liitetyllä shukopistotulppa-adapteri (13). Vaihejohtimen (L) ja suojamaajohtimen (PE) välinen jännite ei saa olla yli 253 V! Pistotulpan asennolla (napaisuudella) ei ole merkitystä. Mittalaite erottaa vaihejohtimen (L) nollajohtimesta (N) sekä suorittaa tarpeen vaatiessa automaattisesti napaisuuden vaihdon. Poikkeukset edellämainittuun ovat: Jännittemittaus valitsimen ollessa asennossa U L-PE Eristysvastusmittaukset Pienresistanssimittaukset Vaihejärjestyksen testaus Vaihejohtimen L ja maajohtimen N asemat on merkitty shukopistotulppaan (13). Testipistoke (14) täytyy liittää mittausadapteriin (2-napainen) (12), jos mittauksia suoritetaan 3-vaiheisissa pistorasioissa, jakokeskuksissa tai kiinteissä kytkennöissä (katso taulukko (16.1)). Kytkentä suoritetaan mittausadapteri (2-napainen) (12) mittapäillä, joista toinen liitetään PE- tai N-johtimeen ja toinen vaihejohtimeen L. 2-napainen mittausadapteri (2-napainen) (12) täytyy muuttaa 3-napaiseksi lisämittauskaapelilla tehtäessä vaihejärjestystestejä. Mittausadapterilla (2-napainen) (12) ei voida suorittaa mittauksia mittaustoiminnon valitsimen (9) asennoissa U L-N ja Z I. Mittaukset voidaan tehdä valitsimen asennoissa U L-PE tai Z Loop. Kosketusjännitteet (vikavirtasuojamittauksissa) ja maadoitusresistanssit voidaan, ja maadoitusjännitteet, eristystasomittaukset ja vikavirtasuojien toiminta IT-verkoissa täytyy mitata koestuskärkeä apuna käyttäen. 4 mm banaanipistokkeella tämä sondi liitetään maadoituskoskettimen liitäntään (maadoitusmittausapuelektrodi) (20). 5.2 Automaattiasetukset, valvonta ja katkaisu PROFiTEST 0100S-II asettaa automaattisesti kaikki toimintaasetukset, jotka se voi itse päätellä. Mittalaite mittaa verkkoon kytkettäessä jännitteen ja taajuuden. Jos mittausarvot ovat nimellisjännitealueella, ne näkyvät näytöllä. Jännitteiden (U) ja taajuuksien (f) todelliset arvot osoitetaan nimellisarvojen U N ja f N sijasta arvojen ollessa nimellisalueen ulkopuolella. Verkkojännitevaihtelut eivät vaikuta mittaustuloksiin. Mittausvirran aiheuttamaa kosketusjännitettä tarkkaillaan jokaisella mittausjaksolla. Kosketusjännitteen ylittäessä 25 V tai 50 V, keskeytyy mittaus välittömästi ja punainen merkkivalo U L (7) syttyy. Mittalaitetta ei voida käynnistää, tai se kytkee itsensä välittömästi pois, jos paristojännite on laskenut alle hyväksyttävän rajan. Mittaus katkaistaan automaattisesti tai mittaustapahtuma estetään (lukuunottamatta jännitemittausta ja vaihejärjestystestausta), jos Mittaustapahtuman tarvitsema verkkojännite ei ole hyväksyttävällä alueella (< 60 V, > 253 V / > 330 V / > 440 V tai > 550 V). Ulkopuolista häiriöjännitettä esiintyy eristysvastusmittauksessa tai pienresistanssimittauksessa. Mittalaite on ylikuumentunut. Ylikuumenemista esiintyy vasta silloin, kun on suoritettu 500 mittausta 5 sekunnin välein mittaustoiminnon valitsin (9) ollessa asennossa R LOOP tai R I. Jos mittauksia yritetään jatkaa, näyttöön (1) ilmestyy ylikuumenemisesta kertova viesti. 16 GOSSEN METRAWATT GMBH

17 Mittalaite sammuttaa itsensä automaattisesti esiasetetun päälläoloajan jälkeen (katso kappale 3.2). Päälläoloajan laskenta alkaa alusta, jos jotain painiketta on painettu tai mittaustoiminnon valitsinta (9) on käännetty. Mittalaite pysyy esiasetun ajan lisäksi päällä noin 75 s suoritettaessa mittauksia kasvavalla vikavirralla järjestelmissä joissa on selektiiviset vikavirtasuojakytkimet. Mittalaite sammuttaa aina automattisesti itsensä! 5.3 Mittausarvojen näyttö ja tallennus Seuraavat asiat esitetään näytöllä (1): Mittausarvot, arvojen lyhenteet ja yksiköt. valittu toiminto nimellisjännite nimellistaajuus virheilmoitukset Ne arvot jotka saadaan automaattisen mittausjakson aikana, tallennetaan ja osoitetaan digitaalisina arvoina kunnes uusi mittausjakso aloitetaan tai mittalaite sammuttaa itse itsensä. Kun mittausalue ylitetään, ilmoitetaan loppuarvo näytöllä merkin > jälkeen. 5.4 SHUKO-pistorasioiden kytkentöjen tarkastus Shuko-rasioiden kytkentöjen tarkastus ennen suojamittausten tekoa on helppoa ja havainnollista mittalaitteen yksinkertaisen virhe-esitystavan ansiosta. Mittalaite havaitsee virheellisen kytkennän ja esittää sen seuraavasti: Verkkojännite ei ole sallitun suuruinen (< 60 V tai >253 V): Verkkomerkkivalo (NETZ/MAINS) (6) vilkuttaa punaista ja mittauksen kulku keskeytetään. Suojamaajohdin kytkemättä tai sen potentiaali maata vasten on 100 V f > 45 Hz: PE-merkkivalon (5) punainen palaa, kosketuspintoja (19) koskettaessa. PE-merkkivalon (5) palaminen ei estä mittausten tekoa. Merkkivalo ei syty palamaan, ts. ole toiminnassa, mittauskytkimen ollessa asennoissa U L-N tai Z I (lue Merkkivalotoiminnot sivu 66). Huomio Punainen PE-merkkivalo voi syttyä mittalaitteen ollessa sammutettuna ja valintakytkimen ollessa U L-N tai Z l - asennossa, jos kosketuspintoihin kosketaan ja pistokkeen N:llä merkitty napa on kytketty pistorasian vaihejohtimeen. Nollajohdin N kytkemättä: Vihreä NETZ/MAINS-merkkivalo (6) vilkkuu (lue Merkkivalotoiminnot sivu 66). Toinen suojamaakontakteista kytkemättä: FI, Z l, Z Loop, ja R E - mittauksissa mittalaite tarkistaa automaattisesti ovatko molemmat suojamaadoituskontaktit johdotettu. Huonon kontaktin ilmetessä pistotulpan asennosta (napaisuudesta) riippuen ilmestyy näytölle: Jännitelukema joka on noin puolet verkon nimellisjännitteestä. STOP merkki ja varoitus Tarkista mittausasetelma! Varoitus! Vikavirtasuojattomissa systeemeissä N- ja PE-johtimien vaihtumista ei voida havaita. Vikavirtasuojallisessa systeemissä vikavirtasuoja laukeaa Z I -mittauksessa N- ja PE-johtimien ollessa asennettuna väärinpäin. GOSSEN METRAWATT GMBH 17

18 5.5 Apu (help) -toiminto Mittausta vastaavat kytkennät ja aputekstit saadaan esiin näytölle kaikille perusmittaustoiminnoille ja alimittaustoiminnoille. Apu-toiminto voidaan käynnistää sen jälkeen kun valikossa ollaan askellettu halutun mittaustoiminnon kohdalle. Mittauskytkentä saadaan näytölle painamalla I N /i-näppäintä (2 tai 18) kerran. Painamalla samaa näppäintä I N uudelleen voidaan pomppia mittausta vastaavan Mittauskytkentä ja aputekstin välillä. 6 AC-jännite- ja taajuusmittaus 6.1 Jännite L- ja N-johtimien välillä (U L-N ) Mittauskytkentä Painamalla Menu-näppäintä (4) poistutaan aputoiminnosta. U L-N Huomio Jännitettä UL-N ei voida mitata mittausadapterilla (12)! 18 GOSSEN METRAWATT GMBH

19 6.2 Jännite L- ja PE-, N- ja PE- sekä L- ja N-johtimien välillä Mittauskytkentä I N U L-PE Mittaustulokset pistorasiasta mitatuille kahdelle muulle jännitteelle saadaan näytölle painamalla I N / i-painiketta. Edellinen näyttämä saadaan esiin uudelleen painamalla -näppäintä. GOSSEN METRAWATT GMBH 19

20 6.3 Jännite mittauskoettimen (sondin) ja PE-johtimen välillä (U S-PE ) Mittauskytkentä 6.4 Virtamittaus virtapihdin avulla Virtapihdin Clip 0100S avulla voidaan mitata vuoto- ja tasausvirtoja. Virtapihti kiinnitetään mittalaitteen latausliitäntään. Esi-, vuoto- ja tasausvirtoja voidaan mitata 1 A saakka ja työvirtoja 150 A saakka latausliittimeen liitetyn erityisen pihtivirtamuuntimen Clip 0100S avulla. U L-PE! Varoitus! Korkea jännite! Käytä vain virtapihtiä Clip 0100S. Muiden virtapihtien toisiota ei ole suljettu vakiokuormalla. Ja näin voidaan saada aikaan korkea jännite, joka vaarantaa käyttäjän turvallisuuden ja voi rikkoa mittalaitteen. Virtapihdin suurin toimintajännite on yhtä suuri kuin nimellisjännite. Virtamittaustuloksia tulkittaessa tulee ottaa huomioon näytöntarkkuudesta johtuva lisävirhe.! Varoitus! Älä kytke missään olosuhteissa latausliitäntään muita kuin valmistajan suosittelemia lisälaitteita. Muutoin käyttäjä voi vahingoittua ja mittalaite vaurioitua. Jos virtapihti tai laturi on kytketty, kaikki mittalaitteen testaus-/mittaustoiminnot ovat lukossa. Näytölle ilmestyy teksti Poista adapteri/remove adapter, jos jotain mittaustoimintoa yritetään käynnistää. Tällöin mittalaite ei suorita mittausta/testausta. Virtapihdin tai laturin poistamisen jälkeen teksti katoaa näytöltä jatkuvien mittausten kohdalla (esim. jännitemittaukset). Muilla mittauksilla viesti katoaa mittauksen alettua tai uuden toiminnon valinnan jälkeen. 20 GOSSEN METRAWATT GMBH

21 Jos virtapihtiä ei ole kytketty I L - tai I AMP -toimintoa käynnistettäessä, ilmestyy näytölle teksti: Käytä virtapihtiä. Mittauskytkentä Valitse oikea mitta-alue virtapihdin vaihtokytkimellä I L tai I AMP mittaukseen. CLIP0100s I L I AMP. U L-PE Mittausalue Testeri CLIP0100S Z3512A * I L 5 ma A 1 ma A d: 1 ma... 1 A I AMP A 1 A A a: A * Kytkentä CLIP-ON adapterilla (Z501G). Alueita b ja c ei voida käyttää. GOSSEN METRAWATT GMBH 21

22 6.5 Lämpötila- ja kosteusmittausadapteri Z541A Lisävarusteena toimitettavan adapterin avulla testerin mittausalue laajenee tuntuvasti lattiamittausten osalta. Toiminnon Temp/F.Rel. esiinkutsuminen tapahtuu valitsemalla kiertokytkimen asennossa U L-PE valikon viimeinen kohta. Adapterin ollessa paikoillaan tulevat huoneen lämpötila ja suhteellinen kosteus superponoiduiksi (= sekoitetuksi yhtenäiseksi tiedoksi). Tilarivillä näkyy viesti Z541A O.K.. Lämpötilan tai kosteuden mittaustoiminnosta poistuminen tapahtuu painamalla testerin valikko-painiketta (n. 1 sekunnin ajan) tai kiertämällä toiminnonvalintakytkin toiseen asentoon. Tälle toiminnolle ei ole käytettävissä avustetekstiä. Lämpötila näytetään aina celsiusasteina. Kun PROFiTEST 0100S-II-testerissä on käytetty Z541A-adapteria, ei siinä voi käyttää PSI-moduulia tai IrDa-adapteria ennen kuin testeri on käynnistetty uudelleen, ts. kytketty pois päältä ja uudelleen päälle. Liitäntä U L-PE Infrapunaliityntä Lämpötila- ja kosteusmittausadapteri Z541A Testerissä näkyvät vikailmoitukset Vikailmoituksen Z541A????? syynä voi olla jokin seuraavista: auringonvalon vaikutus adapterin Z541A paristot heikentyneet adapteri ei ole kunnolla paikoillaan tai on viallinen Tahattoman (infrapunasäteilystä johtuvan) päällekytkennän ja siitä johtuvan paristojen turhan kulumisen välttämiseksi ei adapteria Z541A tule saattaa alttiiksi voimakkaalle auringonvalolle. 22 GOSSEN METRAWATT GMBH

23 7 Vikavirtasuojapiirien testaus Vikavirtasuojapiirien testaus sisältää: Silmämääräisen kunnon tarkastuksen Testauksen Mittaukset PROFiTEST 0100S-II on tarkoitettu testaus- ja mittauskäyttöön. Mittaukset voidaan suorittaa maadoituskoettimen kanssa tai ilman sitä. Kuitenkin IT-verkoissa maadoituskoetinta (maadoitusmittauksen apueletrodia) tulee käyttää aina. Välttämätön edellytys maadoituskoettimen käyttämiseksi on että koetin on vertailumaan potentiaalissa. Tämä tarkoittaa sitä että koetin täytyy asettaa vikavirtasuojakytkimen maadoituselektrodin R E jännitekentän ulkopuolelle. Maadoituselektrodin ja maadoituskoettimen välimatka pitää olla vähintään 20 m. Maadoituskoetin liitetään mittalaitteeseen 4 mm eristetyllä pistokkeella. Suurin osa mittauksista voidaan tehdä ilman maadoituskoetinta.! Varoitus! Maadoituskoetin on osa mittauspiiriä ja siinä voi kulkea jopa 3.5 ma virta normin VDE 0413 mukaisesti. Maadoituskoettimen jännitteettömyys voidaan tarkistaa toiminnolla U SONDE, ks. myös kappale katso 6.3 sivulta Kosketusjännitteen mittaus (verrattuna nimellisvirtaan) käyttäen 1 / 3 osaa nimellisvikavirrasta, sekä vikavirtasuojakytkimen laukaisun testaus nimellisvikavirralla Mittauskytkentä Mittausmenetelmä Normin DIN VDE 0100 mukaisesti vikavirtasuojakytkimien tulee toimia seuraavasti: Kosketusjännite ei ylitä nimellisvikavirralla asennukselle hyväksyttyä maksimiarvoa. Vikavirtasuojakytkimen pitää laueta 400 ms:ssa (selektiiviset vikavirtasuojakytkimet 1000 ms:ssa ) nimellisvikavirralla. Mittalaite käyttää nimellisvikavirralla esiintyvän kosketusjännitteen U I N mittaamiseen vain 1/3 osaa nimellisvikavirrasta. Tämä mittausmenetelmä mahdollistaa mittausten tekemisen ilman vikavirtasuojakytkinten laukeamista. Tällä edistyksellisellä menetelmällä kosketusjännite saadaan mitattua nopeasti ja helposti ilman vikavirtasuojakytkinten laukeamista. GOSSEN METRAWATT GMBH 23

24 Kosketusjännite U I N sekä laskettu maadoitusresistanssi R E esitetään näytöllä (1). Huomio Maadoitusresistanssi RE on mitattu suhteellisen pienellä virralla ja näin ollen sen tarkkuus pienillä arvoilla voi olla riittämätön. Tarkan mittaustuloksen saa valintakytkimen R E -asennossa. Kosketusjännitteen mittaamisen jälkeen voidaan testata laukeaako vikavirtasuojakytkin nimellisvikavirralla 400 tai 1000 ms:ssa. Kun vikavirtasuojakytkin laukeaa nimellisvikavirralla, laukaisuaika sekä maadoitusvastus ilmoitetaan näytöllä. Jos vikavirtasuojakytkin ei laukea nimellisvikavirralla syttyy punainen FI/RCD-merkkivalo (8). Laukaisukoestus tarvitsee tehdä vain yhdestä pisteestä kullekin vikavirtasuojakytkimelle. Huomio Suojamaajohtimessa PE, maadoituselektrodissa tai oikein kytketyssä maadoituskoettimessa (maadoituksen mittauksen apuelektrodi) esiintyvät häiriöjännitteet eivät vaikuta mittaustulokseen. Nämä häiriöjännitteet voidaan mitata jännitemittaustoiminnolla käyttämällä mittausadapteria (2-napainen) (12). Esiintyvät vuotovirrat voidaan mitata virtapihdillä kappaleen katso 6.4 sivulta 20 mukaisesti. Vikavirtasuojakytkin voi laueta testauksien aikana jos systeemissä on vuotovirtoja tai jos valittu testivirta on liian suuri. Tällaisissa tapauksissa näytölle ilmestyy viesti Tarkista mittauskytkentä. I N I N 10 ma 30 ma! Varoitus! Normaalisti vikavirtasuoja ei laukea 30% nimellisvirralla, mutta yhdessä olemassa olevien vikavirtojen kanssa vikavirtasuoja voi laueta. Estääksesi tärkeän tiedon tuhoutumisen PC:ltä taltioi aina tiedostot ja sulje ohjelmistot ennen mittausta. Tarvittaessa sulje myös muut laitteet jotka voivat vahingoittua sähkökatkoksesta. 24 GOSSEN METRAWATT GMBH

25 I N I N I N 100 ma 300 ma 500 ma Huomio Maadoitusresistanssi RE on mitattu suhteellisen pienellä virralla ja näin ollen sen tarkkuus pienillä arvoilla voi olla riittämätön. Tarkan mittaustuloksen saa valintakytkimen R E -asennossa. Suorita mittaus vikavirtasuojien etupuolelta jottei ne laukea mittausvirrasta. Yläraja jatkuvalle kosketusjännitteelle: Raja jatkuvalle sallitulle kosketusjännitteelle on U L =50V AC (kansainvälisten sopimusten mukaisesti). Matalampia arvoja on määritelty erikoistarkoituksiin (esim. maatalousasennuksissa U L =25V). Huomio Suojaus: Mikäli jännite ylittää 70 V, suojauspiiri lopettaa mittauksen kolmen sekunnin kuluessa IEC mukaisesti. Jos kosketusjännite U I N on > 50 V (> 25 V) syttyy punainen U L / R L -merkkivalo (7) palamaan. Kosketusjännite on mitattu 1/3 nimellisvikavirralla ja tulos on muunnettu vastaamaan nimellisvikavirtaa I N. Jos kosketusjännite saavuttaa mittauksen aikana tason U I N > 50 V (> 25 V), katkeaa mittaus automaattisesti. Katso myös huomio Suojaus sivulta 25. Kosketusjännitteet U I N näytetään 70 V saakka. Suuremmat arvot osoitetaan näytöllä seuraavasti; U I N > 70 V. Kosketusjännitemittauksen jälkeen tehtävä laukaisutesti:! Paina painiketta I N (2 tai 18) ennen kuin mittalaite ennättää sammuttaa itsensä. Jos vikavirtasuojakytkin laukeaa nimellisvikavirralla, vilkkuu punainen Verkko-merkkivalo (NETZ/MAINS) (6). Laukaisuaika t A sekä maadoitusvastus R E ilmoitetaan näytöllä (1). I N GOSSEN METRAWATT GMBH 25

26 Jos I N -näppäintä ((2) tai (18)) painetaan uudelleen, näkyy näytöllä edellinen mittausnäyttö noin 3 sekunnin ajan. Punainen FI/RCD-merkkivalo (8) syttyy jos vikavirtasuojakytkin ei laukea nimellisvikavirralla.! Varoitus! Sähköasennukset täytyy korjata mikäli kosketusjännite on liian korkea tai jos vikavirtasuojakytkin ei laukea (esim. maadoitusvastus on liian suuri, viallinen vikavirtasuojakytkin jne). Kolmivaiheasennuksissa vikavirtasuojakytkimen laukaisutesti täytyy tehdä jokaiselle vaiheelle (L1, L2, ja L3) erikseen, jotta tarkistus olisi täysin luotettava. Huomio Induktiivisen kuorman pois kytkentä testauksen aikana voi aiheuttaa jännitepiikkejä ja aiheuttaa virheilmoituksen "Tarkista mittauskytkentä". Mikäli näin käy, kytke kaikki tällaiset kuormat pois käytöstä ennen mittausta. Äärimmäisessä tapauksessa testerin sulake voi palaa. 7.2 Kojeistojen ja vikavirtasuojien erikoistestaus Vikavirtasuojilla varustettujen systeemien testaaminen nousevalla vikavirralla Mittausmenetelmä Vikavirtasuojakytkimen testauksessa mittalaite muodostaa nousevan vikavirran verkkoon, joka on (0,3... 1,3) I N (nimellisvikavirrasta). Mittalaite tallentaa laukaisuhetkellä esiintyvän kosketusjännitteen ja laukaisuvirran sekä esittää ne näytöllä. Koestettaessa nousevalla vikavirralla voidaan kosketusjännitteen yläraja-arvoksi valita joko U L = 25 V tai U L = 50 V. Mittauskytkentä I N I N 10 ma 30 ma 26 GOSSEN METRAWATT GMBH

27 I N I N I N 100 ma 300 ma 500 ma! Varoitus! Mittaustapahtumassa kaikki kojeiston vuotovirrat summautuvat mittalaitteen kehittämään vikavirtaan ja tämä vaikuttaa mitattuihin kosketusjännite- ja laukaisuaikoihin. Katso myös Huomio sivulta 24. Normin DIN VDE 0100, Osa 610, mukaisesti vikavirtasuojakytkinten koestus voidaan suorittaa nousevalla vikavirralla ja nimellisvikavirralla I N saatava kosketusjännite voidaan laskea mittaustuloksista. Tätä nopeampaa ja helpompaa mittausmenetelmää suositellaan käytettävän (katso kappale 7.1) Vikavirtasuojien testaaminen virralla 5 I N (10 ma ja 30 ma) Laukeamisajan mittaus suoritetaan tässä mittauksessa viisinkertaisella nimellisvikavirralla. Mittausjakso Mittausjakson alkaessa kasvaa mittalaitteen muodostama vikavirta, alkaen arvosta 0,3 kertaa vikavirtasuojakytkimen nimellisvikavirta, siihen saakka kunnes vikavirtasuojakytkin laukeaa. Vikavirran kasvua kuvaa näytön alaosassa oleva vaakasuuntainen mittauksen edistyessä kasvava palkki. Mittausjakso keskeytyy ja punainen merkkivalo U L / R L (7) syttyy, jos kosketusjännite kuitenkin saavuttaa asetetun yläraja-arvon (U L = 25 V tai 50 V) ennen vikavirtasuojakytkimen laukeamista. Katso myös huomio Suojaus sivulta 25. Punainen FI/RCD-merkkivalo (8) syttyy, jos vikavirtasuojakytkin ei laukea ennen kuin nouseva vikavirta saavuttaa vikavirtasuojakytkimen nimellisvirran I N. Huomio Tuotantoprosessissa vikavirtasuojat tulee testata viisinkertaisella nimellisvikavirralla. Niitä käytetään myös ihmisten suojaamiseen. Mittaus voidaan aloittaa positiivisella 0 tai negatiivisella 180 puoliaallolla. Mittaus on syytä suorittaa kummallakin puoliaallolla. Saaduista tuloksista pidempi laukeamisaika on merkitsevä. Kummankin mittausarvon tulee olla alle 40 ms. GOSSEN METRAWATT GMBH 27

28 I N I N 10 ma 30 ma Sykkivälle DC vikavirralle tarkoitettujen vikavirtakytkimien testaus Tyypin vikavirtasuojat voidaan testata positiivisella tai negatiivisella puolijaksolla. Normin mukainen laukaisutestaus suoritetaan 1.4 kertaisella nimellisvikavirralla. + I N Paina ja pidä * pohjassa painettuna! + I N Paina ja pidä * pohjassa painettuna! Huomio Valmistuksen yhteydessä vikavirtasuojat testataan positiivisella- ja negatiivisella vikavirralla. Sykkivä tasavirta voi kyllästää vikavirtakytkimet ja näin estää niiden laukeamisen. Testaus sykkivällä DC vikavirralla varmistaa vikavirtakytkimien toiminnan myös näissä tilanteissa. * Paina näppäintä toistuvasti kunnes positiivisesta tai negatiivisesta sykkivästä DC virrasta kertova merkki ilmestyy näytölle. 28 GOSSEN METRAWATT GMBH

29 7.3 Vikavirtasuojien erikoistestaus Selektiivisten vikavirtasuojakytkinten testaus Selektiivisiä vikavirtasuojakytkimiä käytetään silloin, kun useita vikavirtasuojakytkimiä on kytketty sarjaan ja kun ei haluta suojien laukeavan vian ilmetessä samanaikaisesti. Tämän tyypin vikavirtasuojakytkimet toimivat viivästetyllä laukaisulla ja ne on merkitty symbolilla S. Mittausmenetelmä Mittausmenetelmä on samanlainen kuin tavallisilla vikavirtasuojakytkimillä (katso 7.1 sivulta 23 ja katso sivulta 26). Selektiivisiä vikavirtasuojakytkimiä käytettäessä saa maadoitusvastus olla puolet siitä mitä vastaaville tavallisille vikavirtasuojakytkimille sallitaan. Tämän takia mittalaite näyttää mitatun kosketusjännitteen kaksinkertaisena. I N I N I N 100 ma 300 ma 500 ma Laukaisutesti! Painetaan näppäintä I N (2 tai 18). Vikavirtasuojakytkimet laukeavat. Näytöllä (1) näytetään tiimalasi ja sen jälkeen laukaisuaika t A ja maadoitusresistanssi R E. Huomio Selektiivisille vikavirtasuojakytkimille on ominaista viivästetty laukaisu. Kosketusjännitemittaus vaikuttaa vääristävästi kytkinten laukeamisaikaan. Tämän takia vaaditaan kosketusjännitemittauksesta johtuvan esikuormituksen eliminoimiseksi pieni odotusaika (< 30 s) ennen laukaisutestin suorittamista. Tiimalasi esitetään näytöllä (1) mittauksen aloituksen jälkeen (laukaisutesti). Laukaisuajat 1000 ms saakka ovat sallittuja. GOSSEN METRAWATT GMBH 29

30 7.3.2 Epälineaariset siirrettävät vikavirtasuojakytkimet Käsitteet (DIN VDE 0661 mukaisesti) Siirrettävät suojalaitteet ovat suojakytkimiä, jotka voidaan kytkeä vakiopistotulppaliitännöillä käyttölaitteen ja kiinteästi asennetun pistorasian välille. Siirrettävä suojalaite on suunniteltu sellaiseksi että sitä voidaan käyttää kaapeleilla syötettävien laitteiden kanssa. Mittauksia tehtäessä tulee huomioida siirrettävien vikavirtasuojakytkimien epälineaariset ominaisuudet. Näiden seurauksena suurin sallittu kosketusjännite U I N ylittyy (U I N > 50V). Siirrettävät vikavirtasuojakytkimet joissa ei esiinny epälineaarisia ominaisuuksia on testattava kappaleen sivulta 32 mukaisesti. Näppäimen I N ((2) tai (18)) uudelleen painaminen vaihtaa näytön takaisin edelliseen mittausnäyttöön U I N. Käyttöalue (DIN VDE 0661) Siirrettäviä suojalaitteita käytetään henkilöiden ja esineiden suojaamiseksi. Ne aikaansaavat parantuneen henkilösuojauksen sähköiskujen osalta normin DIN VDE 0100 Osa 410 mukaisesti. Mittausmenetelmä Mittausmenetelmästä riippuen voidaan tehdä seuraavat mittaukset: Laukaisuajan t A mittaus nimellisvikavirralla I N. Laukaisuvirran I mittaus nousevalla vikavirralla I F. 30 GOSSEN METRAWATT GMBH

31 Mittauskytkentä I N I N 10 ma 30 ma Menu-sivu 2 GOSSEN METRAWATT GMBH 31

32 7.3.3 SRCD, PRCD (SCHUKOMAT, SIDOS tai vastaavan sarjan suojat) SCHUKOMAT, SIDOS tai sähköteknisesti vastaavien sarjojen vikavirtasuojien testaus täytyy tehdä tässä valintakytkimen asennossa. PE-johtimessa kulkevaa virtaa tarkkaillaan tämän tyypin suojilla. Jos vikavirta kulkee L-johtimesta PE-johtimeen, laukaisuvirta puolitetaan ts. laukaisu suoritetaan 50% nimellisvikavirralla. Riippumatta siitä ovatko PRCD:t ja selektiiviset vikavirtasuojat sähköteknisesti samanlaisia vai erilaisia, voidaan suorittaa kosketusjännitemittaus U I N. Jos muuten häiriöttömässä systeemissä PRCD:n mitattu kosketusjännite on >70 V, PRCD on suurella varmuudella epälineaarinen. I N I N I N 10 ma 30 ma Menu-sivu 2 32 GOSSEN METRAWATT GMBH

33 7.3.4 Tyypin G vikavirtasuojakytkimet Tavallisten ja selektiivisten vikavirtasuojien lisäksi voidaan testata tyypin G vikavirtasuojia.! Asetetaan valintakytkin asentoon I N = 30 ma tai 10 ma, ja valitaan I N valikosta.! Valitaan 5 x I N valikosta ja toistetaan laukaisutesti positiivisella 0 ja negatiivisella 180 puoliaallolla. Saaduista tuloksista pidempi laukeamisaika on merkitsevä. I N I N 10 ma 30 ma Kosketusjännite ja laukaisuaika mitataan samalla tavalla kuin tavallisilla vikavirtasuojakytkimillä. Kummankin mittausarvon tulee olla 10 ms (pienin laukaisuviive tyypin G vikavirtasuojille!) ja 40 ms väliltä. Tyypin G vikavirtasuojat, joilla on jokin muu nimellisvirta, täytyy testata toimintovalitsinkytkimen ollessa nimellisvikavirtaa vastaavassa asennossa. Punaisen merkkivalon FI/RCD toimintaan ei tällöinkään tule kiinnittää huomiota. Huomio Laukaisuaika voi olla jopa 1000 ms tyypin G vikavirtasuojille kun laukaisu tehdään nimellisvikavirralla. Punaisen merkkivalon toimintaan FI/RCD ei tällöin tule kiinnittää huomiota. Huomio Selektiivisille vikavirtasuojille tarkoitettuja testejä (merkitty valikossa S:llä) ei voida käyttää tyypin G vikavirtasuojille. GOSSEN METRAWATT GMBH 33

34 7.4 Testaus säädettävissä olevalla vikavirralla Kappaleen 7.1 mukaiset testaukset voidaan suorittaa valikon valikkoyksikön I VAR /R E kautta. Tällöin vikavirta on valittavissa 3 ma 550 ma välillä. Tällä toiminnolla voidaan tutkia vikavirtasuojien ominaisuuksia, mitata kosketusjännite laukaisupisteen tuntumassa ja maadoitusvastus vikavirtasuojallisissa kojeistoissa jos vikavirtasuojien ohitukseen käytettävää laitetta PROFiTEST DC-II ei ole käytössä. Toiminnolla voidaan tutkia vain 10 ma ja 30 ma vikavirtasuojia. Vikavirran säätämiseksi menetellään seuraavasti:! Valitaan valikosta I VAR /R E! Painetaan I N / i näppäintä. Näytölle ilmestyy kenttä virran suuruuden määrittämiseksi. Kosketusjännitteen mittaus ja laukaisuajan koestus suoritetaan valitun suuruisella vikavirralla. Jos valittu vikavirta on lähellä vikavirtakytkimen laukeamisvirtaa, vastaa mitattu kosketusjännite laukeamispisteessä saatavaa kosketusjännitettä. 7.5 Vikavirtasuojien testaus IT-verkossa Kaikki kappaleiden testit voidaan suorittaa PROFiTEST 0100S-II:lla IT-systeemeissä. Ainoa vaatimus on se, että testi- ja laukaisuvirrat pystyvät kulkemaan verkossa maahan. Mittauskytkentä I N! Kytke mittalaite vaihejohtimeen, jossa on suurin potentiaali maan suhteen. Virtalukema kasvaa 1 ma:lla jokaisella I N / i -näppäimen painalluksella. Virtalukema kasvaa jatkuvasti jos I N / i-näppäintä pidetään pohjassa. Lukema laskee vastaavasti jos Menu-näppäintä painetaan I N / i-näppäimen ollessa pohjaan painettuna. Itse mittaus aloitetaan painamalla Start-näppäintä Kappaleen 7.1 annettujen ohjeiden mukaisesti. Testaus alkaa positiivisella puoliaallolla. Jos testaus halutaan aloittaa negatiivisella puoliaallolla, valitaan valikosta Käynnistys negatiivisella puoliaallolla. Valikko katoaa näytöltä jos virtalukemakenttään ei tehdä muutoksia 10 sekuntiin. Valikko katoaa myös, jos Menu-näppäintä painetaan. 34 GOSSEN METRAWATT GMBH

35 ! Varoitus! Vikavirtasuojien testausta IT-verkoissa ei voida tehdä ilman maadoituskoetinta! Maadoituskoettimen ja vertailumaan tulee olla samassa potentiaalissa. I N I N I N I N I N 10 ma 30 ma 100 ma 300 ma 500 ma Huomio MAINS-valolla (6) ei ole merkitystä testauksissa IT-verkoissa (IT-toiminnolla). + I N Paina ja pidä pohjassa painettuna! * IT-toiminnosta poistutaan manuaalisesti seuraavasti: + I N Painetaan Menu-näppäin pohjaan ja samanaikaisesti painetaan toistuvasti I N /I näppäintä kunnes IT-merkki ja puoliaalto häviävät näytöltä. IT-toiminnosta poistutaan automaattisesti jos: Jos mittaus yritetään suorittaa ilman maadoituskoetinta tai jos koettimen resistanssi on yli 50 kω. Ei sallittu vuotovirta esiintyy maadoituskoettimen ja maan välillä. Mittaustoiminnon valitsin (9) käännetään. Mittalaite sammuttaa itsensä automaattisesti. * Paina näppäintä toistuvasti kunnes IT-merkki ilmestyy näytölle GOSSEN METRAWATT GMBH 35

36 7.6 Vikavirtasuojakytkentöjen (FI-) testaaminen TN-Sverkoissa Liitäntä Kosketusjännite näkyy näytöllä yleensä myös lukemana 0,0 V, koska nimellisvikavirta 30 ma yhdessä vähäisen silmukkavastuksen kanssa kehittää erittäin pienen jännitteen: Vikavirtasuojaa (vikavirtasuojakytkintä) voidaan käyttää vain TN-Sverkossa. TN-C-verkossa vikavirtasuoja ei toimisi, koska suojamaata (PE) ei ole viety mukana vikavirtasuojan ohitse vaan se on yhdistetty suoraan pistorasian nollajohtoon (N). Niinpä vikavirta kulkisi vikavirtasuojan kautta takaisin tuottamatta vikavirtasuojan laukaisevaa erovirtaa. UI N = R E I N = 1Ω 30mA = 30mV = 0, 03V Mittausresoluutio on 100 mv, joten arvo pyöristyy ja näytölle saadaan lukema 0,0 V. Kosketusjännitettä ja maadoitusresistanssia selvitettäessä on huomioitava, ettei selvitetyksi tule maadoitusresistanssi R E vaan silmukkaimpedanssi Z Loop. Mittausvirran vähäisyyden (esim. 30 ma -vikavirtasuojan yhteydessä 10 ma) johdosta on R E (= Z Loop ) - mittauksen resoluutio vain 3 Ω. Koska silmukkaimpedanssi on yleensä pienempi, esim. 1 Ω, tulee näytölle useimmissa tapauksissa lukema 0 Ω. 36 GOSSEN METRAWATT GMBH

37 8 Ylivirtasuojien laukaisuarvojen koestus, silmukkaimpedanssin Z Loop ja oikosulkuvirran I k mittaus Ylivirtasuojakatkaisijoiden koestus koostuu silmämääräisestä tarkastuksesta sekä mittauksista. PROFiTEST 0100S-II:sta käytetään mittausten suorittamiseen. Mittausmenetelmä Silmukkaimpedanssi Z Loop mitataan sekä oikosulkuvirta I K määritellään jotta voidaan tarkistaa suojien laukaisuehtojen toteutuminen. Silmukkaimpedanssi on virtasilmukan vaihtovirtavastus (sähkönjakeluyksiköt vaihejohdin suojamaajohdin PE ) oikosulun aikana (johtava yhteys vaiheen ja suojamaajohtimen PE välillä). Silmukkaimpedanssi määrää oikosulkuvirran suuruuden. Normin DIN VDE 0100 mukaisesti oikosulkuvirta Ik ei saa pudota määrätyn rajan alle, jotta suojalaitteet (sulake, automaattinen katkaisin) toimivat varmasti. Tämän vuoksi silmukkaimpedanssin täytyy olla pienempi kuin sallittu maksimiarvo. Kappaleessa 18 s. 71 Liitteet on esitetty taulukoituina sallitut silmukkaimpedanssit ja minimi oikosulkuvirrat nimellisvirraltaan erilaisille sulakkeille ja automaateille. Normin DIN VDE 0413 mukaisesti suurin mittausvirhe on otettu taulukoiduissa arvoissa huomioon. Katso myös kappale 8.2. Silmukkaimpedanssimittauksissa Z Loop mittalaite käyttää koestusvirtaa välillä 0,83 4 A verkkojännitteestä ja -taajuudesta riippuen. Mittausjakso kestää maksimissaan 600 ms. Mittaus keskeytyy, jos mittausten aikana syntyy vaarallisen suuri kosketusjännite (> 50 V). Mittalaite laskee oikosulkuvirran I k mitatusta silmukkaimpedanssista Z Loop sekä verkkojännitteestä. Oikosulkuvirta lasketaan nimellisverkkojännitteestä, jos se on nimellisverkkojännitteen rajoissa 120 V, 230 V ja 400 V verkoissa. Jos verkkojännite on näiden alueiden ulkopuolella, laskee mittalaite oikosulkuvirran I k suoraan mitatusta verkkojännitteestä ja mitatusta silmukkaimpedanssista Z Loop. Silmukkaimpedanssi voidaan mitata positiivisella tai negatiivisella puoliaallolla. Tämä mittaustapa mahdollistaa verkon silmukkaimpedanssin mittauksen vikavirtasuojallisissa järjestelmissä lisälaitteen PROFiTEST DC-II kanssa. Testipistokkeen (14) mittajohto on toteutettu 4-johdinperiaatteella. Johdinten ja mittausadapteri (12) vastukset kompensoidaan automaattisesti mittauksen aikana, jolloin ne eivät vaikuta mittaustulokseen. GOSSEN METRAWATT GMBH 37

38 Mittauskytkentä 8.1 Mittaus positiivisella tai negatiivisella puoliaallolla Silmukkaimpedanssi voidaan mitata positiivisella tai negatiivisella puoliaallolla. Tämä mittaustapa mahdollistaa verkon silmukkaresistanssin mittauksen vikavirtasuojallisissa laitteistoissa lisälaitteen PROFiTEST DC-II kanssa. Mittauskytkentä Z Loop Z Loop Ylivirtasuojien tarkastus 3-vaihesyötöissä edellyttää, että silmukkaimpedanssi täytyy mitata kaikilla kolmella vaihejohtimella (L1, L2 ja L3). Mikäli tutkittavassa piirissä esiintyy tasakomponentti, joudutaan käyttämään negatiivista tai positiivista puoliaaltoa. Jos vikavirtasuoja laukeaa tietyllä puoliaallolla, testaus suoritetaan toisella puoliaallolla. 38 GOSSEN METRAWATT GMBH

Käyttöohje. PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01

Käyttöohje. PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01 Käyttöohje PROFiTEST PSI-BC DA-II 3-349-146-08 3/12.01 9 1 2 10 3 11 4 5! Print 12 13 6 7 Store Menu 14 15 16 8 2 GOSSEN-METRAWATT GMBH 1 Paperirulla 2 Värinauha 3 RS232-liitin 4 Paperin ulostulo terävällä

Lisätiedot

METRISO PRIME Korkeajännite-eristysvastusmittari paristo- tai kampi-induktorikäyttö

METRISO PRIME Korkeajännite-eristysvastusmittari paristo- tai kampi-induktorikäyttö Käyttöohje METRISO PRIME Korkeajännite-eristysvastusmittari paristo- tai kampi-induktorikäyttö 3-349-820-38 2/4.15 Optio Z580A Kampi-induktori 11 8 3 1 12 Leadex 5000-5 m pidennysjohdot saa kytkeä vain

Lisätiedot

Fluke 434/435. Käyttöohje. Kolmivaiheinen sähkönlaatuanalysaattori

Fluke 434/435. Käyttöohje. Kolmivaiheinen sähkönlaatuanalysaattori Fluke 434/435 Kolmivaiheinen sähkönlaatuanalysaattori Käyttöohje FIN Toukokuu 2006, Rev. 3, 12/2008 2006, 2007, 2008 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Hollannissa. Kaikki tuotenimet

Lisätiedot

WCM-control. Versio 4.0. Käyttäjän opas

WCM-control. Versio 4.0. Käyttäjän opas WCM-control Versio 4.0 Käyttäjän opas Sisältö 1. Johdanto..............................................................3 2. Osat...................................................................3 2.1

Lisätiedot

Ohjeita tämän oppaan käyttämiseen

Ohjeita tämän oppaan käyttämiseen Ohjeita tämän oppaan käyttämiseen Pidä tätä opasta aina saatavilla PC:n lähellä. Säilytä opasta ja pakkausta hyvin voidaksesi antaa ne jälleen uudelle omistajalle luovuttaessasi PC:n. Olemme pyrkineet

Lisätiedot

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II 3-vaiheinen energia- ja sähkönlaatuanalysaattori FI Toukokuu 2012 2012 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu EU:ssa Kaikki tuotenimet ovat kullekin yhtiölle

Lisätiedot

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila...

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 3 Liittäminen...

Lisätiedot

Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö

Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö Käyttöohje WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä koskee erityisesti oikeutta tämän käyttöohjekirjan monistamiseen, jakeluun ja kääntämiseen. Ohjekirjan osittainenkin

Lisätiedot

Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger

Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger Fluke-1735 Power Logger Käyttöohje Helmikuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tuotemerkit ovat kullekin yhtiölle kuuluvia tuotemerkkejä. 1 Rajoitettu takuu ja valmistajan

Lisätiedot

ScopeMeter 190 Series II

ScopeMeter 190 Series II ScopeMeter 190 Series II Fluke 190-062, -102, -104, -202, -204, -502, -504 Käyttöohje Tammikuu 2011, Rev. 2, 1/14 (Finnish) 2011-2014 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjetta voidaan

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B

Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Käyttöohje Höyryautoklaavi PS 1201B PS 1202B Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr. 07 994

Lisätiedot

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 R40Li symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

ScopeMeter 190 series II

ScopeMeter 190 series II ScopeMeter 190 series II Fluke 190-062, -102, -104, -202, -204, -502 Käyttöohje Tammikuu 2012 @2012 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjetta voidaan muuttaa ilmoittamatta. Kaikki tuotenimet

Lisätiedot

Nimike: Ovaterm. Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje

Nimike: Ovaterm. Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje Käyttöohje Nimike: Tulostettu: 26-Sep-2013 13:22 Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje 2 Sisältö 1 6 2 Päivittäinen käyttö 7 2.1 Käynnistäminen ja sammuttaminen 7 2.2 Käyttäjän valinta 7 2.3

Lisätiedot

SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila...

SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila... SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 4 Liittäminen...

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...6

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

Tobii I-Series I 12 I 15

Tobii I-Series I 12 I 15 K ä yt t ä jä n o pa s To b i i I- S er i es I 12 I 15 Tobii I-Series Käyttäjän opas Versio 1.3 01/2014 Kaikki oikeudet pidätetään. Tobii Technology AB Tämän asiakirjan tiedot ovat Tobii Technology -yhtiön

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

INVERTEC 300TPX & 400TPX

INVERTEC 300TPX & 400TPX IM2041 02/2015 REV03 INVERTEC 300TPX & 400TPX KÄYTTÖOHJE FINNISH Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Vakuutus yhteensopivuudesta

Lisätiedot

Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katso Tobiin sivustolta osoitteesta www.tobii.com, onko tästä oppaasta päivitettyä

Lisätiedot

0 ElfaLogic:in käsikirjasta

0 ElfaLogic:in käsikirjasta ElfaLogic käsikirja - sivu 1-9/12/2003 0 ElfaLogic:in käsikirjasta Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestä hankkia ElfaLogic. ElfaLogic logiikkayksikkö on ISO 9001:n korkeiden

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot