Soveltavaa tutkimusta fysiikan laitoksella. Markku Kataja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Soveltavaa tutkimusta fysiikan laitoksella. Markku Kataja"

Transkriptio

1 Soveltavaa tutkimusta fysiikan laitoksella Markku Kataja

2 Jyväskylän yliopisto Lontoo Pariisi Berliini perustettu 1934 Suomen suurimpia yliopistoja kokonaisrahoitus 182,3 M 7 tiedekuntaa n opiskelijaa henkilöstöä n Madrid Rooma Ateena

3 Organisaatio HALLITUS REHTORI HALLINTOVIRASTO TIEDEKUNNAT ERILLISLAITOKSET HUMANISTINEN TIEDEKUNTA 5 laitosta Soveltavan kielentutkimuksen keskus INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 3 laitosta KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 2 laitosta Normaalikoulu LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 3 laitosta MATEMAATTIS-LUONNON- TIETEELLINEN TIEDEKUNTA 4 laitosta Konneveden tutkimusasema TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA 2 laitosta AGORA CENTER AVOIN YLIOPISTO KIELIKESKUS KIRJASTO KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS KOULUTUKSEN ARVIOINTISIHTEERISTÖ KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS MUSEO TIETOHALLINTOKESKUS TÄYDENNYSKOULUTUSKESKUS YMPÄRISTÖNTUTKIMUSKESKUS

4 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Laitokset: Bio- ja ympäristötieteiden laitos Fysiikan laitos Kemian laitos Matematiikan ja tilastotieteen laitos Perustettu 1965 Henkilökunta: ~530 Professorit 47 Muut opettajat 100 Tutkijat 270 Muu henkilöstö 90 Opiskelu: Opiskelijat 2600 Maisterin tutkinnot/v 190 Tohtorin tutkinnot/v 30 Suomen Akatemian nimeämät huippututkimusyksiköt: Evoluutiotutkimus Geometrinen analyysi ja matemaattinen fysiikka Virologia Ydin- ja kiihdytinfysiikka

5 Fysiikan laitos (JYFL) Tunnuslukuja (2006): Henkilökuntaa 166 (professoreja 12, hallinnossa 4) Maisteriopiskelijoita 530, jatko-opiskelijoita 70 Valmistuneita maistereita 38, tohtoreita 14 Budjetti 11.3 M, n. 45 % ulkopuolelta Fysiikan laitos harjoittaa kokeellista ja teoreettista perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta. Päätutkimusalat: Ydinfysiikka Materiaalifysiikka Suurenergiafysiikka (=hiukkasfysiikkaa ja kosmologiaa) Soveltava tutkimus: Kiihdytinpohjaiset sovellukset Nanoteknologia Teollisuusfysiikka

6 Kiihdytinlaboratorion resurssit ja sovellukset Yhteyshenkilöt: Ari Virtanen Timo Sajavaara

7 Henkilöresurssit Perustutkimuksessa Kokeellinen ja teoreettinen ydinja kiihdytinfysiikka 6 tiimiä, joissa 4 prof. ja 14 tohtoritason tutkijaa 16 jatko-opiskelijaa Soveltavassa tutkimuksessa Kokeellinen materiaalifysiikka Valmius myös teoll. sovelluksiin 1 tiimi, jossa 1 prof. ja 2 tohtoritason tutkijaa 5 jatko-opiskelijaa Teollisissa sovelluksissa Tutkimuslaitteiden, -tulosten ja osaamisen hyödyntäminen 1 tiimi, jossa 2 tohtoritason tutkijaa 5 jatko-opiskelijaa Kiihdyttimien operoinnista huolehtii 9 teknistä henkilöä. Lisäksi laitoksen yhteisissä mekaniikan ja elektroniikan työpajoissa työskentelee 13 teknisen alan henkilöä

8 Teolliset sovellukset Elektroniikan säteilynkeston testaus Radioisotooppituotanto Suodatinkalvojen valmistus Materiaalien analyysit Muu palvelututkimus: Paperiteollisuus Sädehoito, dosimetria Energia, ympäristö Yhteyshenkilö: Ari Virtanen

9 Esimerkkejä sovelluksista Kiihdytinlaboratoriossa tuotetaan viikoittain 123-jodia, jonka lääkeyritys jalostaa sairaalakäyttöön. Gamma-/PET -kamerakuva Sädehoitokenttää mittaavan ilmaisimen kehittäminen johti patenttiin Neutronisäteilyn avulla voidaan tutkia mm. puun tai turpeen kosteutta sekä biopolttoaineiden epäpuhtauksia Betasäteilyä voidaan soveltaa mm. paperin neliömassamittauksiin.

10 Mikrofiltterikalvot Hiukkassuihkulla voidaan kontrolloidusti porata reikiä ohuisiin kalvoihin. Näin voidaan tuottaa mikrometrin kokoluokassa (bakteerit, pienhiukkaset) toimia suodattimia. Esimerkki: kosteus ja lämpö poistuvat auton valokotelosta, mutta vesi ja pöly eivät pääse sisään. Breather

11 Pelletron kiihdytin Lahjoitus VTT:ltä syyskuussa 2006 Käytössä olevat analyysimenetelmät: Alkuainekoostumus syvyyden suhteen Kalvon paksuuden mittaus Vetypitoisuus näytteessä Protonisuihkulitografia Ominaisuuksia: Nopea Raskaille ioneille syvyys useita µm Havaitaan jopa ppm-pitoisuudet Yhteyshenkilö: Timo Sajavaara

12 Nanotiedekeskus (NSC) Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Kemia Fysiikka Bio- ja ympäristötieteet Nanoscience Center Yhteyshenkilö: RIIKKA REITZER, Manager, industrial services

13 NSC: Poikkitieteellistä tutkimusta 14 professoria, ~ 100 tutkijaa kattava laitekanta puhdastila 200 m 2 (< 100 ple/ft 3 ) häiriösuojatut mittaushuoneet optiset laboratoriot solu- ja virusviljelylaboratoriot nelikantayhteistyö JY, TKK, VTT, TTY

14 Tutkimusalat nanotieteissä Teoreettinen nanotiede Esim. erittäin kylmien kaasujen tai molekyyli-metalli liitosten tutkimus Spektroskopia Esim. kehittyneen laser-teknologian osaaminen (UV-IR + fs aikaskaala) Nanoelektroniikka Esim. yksittäisten molekyylien (DNA, hiilinanoputki) käyttö sensoreina Supramolekyylit ja nanokemia Esim. itsejärjestyvät rakenteet, rakenteellisen kemian tutkimus Pehmeiden materiaalien ominaisuudet Esim. orgaanisten materiaalien mekaaniset ominaisuudet Mesoskooppinen fysiikka Esim. erittäin herkkien lämpötila- tai säteilyantureiden kehitys Molekyylien tunnistus Esim. proteiinien atomirakenne

15 Mittausympäristöjä: Mikroskoopit - elektroni, atomivoima, optiset, fluoresenssi, Raman, röntgen, Filmin paksuus ja pinnan karkeus Spektrometria - Optiset -, massa-, fs-laser spektrometrit, röntgendifraktio, NMR, Litografialaitteistot ja alustalle kasvatus Kattavat perusfysiikan mittaukset - esim. sähköiset, magneettiset ja termiset ominaisuudet Kylmäfysiikan ja tyhjiötekniikan osaaminen - esim. kryostaatit, heliumvuotojen mittarit, alle 10 K tyhjiöympäristöt

16 Yritystoimintaa nanotalossa NSC haluaa edistää nanoteknologian (teollisten) sovellusten kehittymistä ja käyttöönottoa toimintatilat ja apua markkinoinnissa (pienille) spin-off yrityksille asiantuntijapalvelut yrityksille (mittaukset, osaaminen, toimistotilat) Esimerkki: Amroy Europe Ltd. kehitti uuden epoksimateriaalin (Hybtonite), jota on lujitettu hiilinanoputkien avulla. Käyttökohteita: Montreal jääkiekkomailat Karhu pesäpallomailat Peltonen sukset yli 200 muuta asiakasta Paras nanotuote 2006

17 Teollisuusfysiikka Yhteyshenkilöt: Markku Kataja Jussi Timonen

18 Teollisuusfysiikan tutkimusalat Pehmeän ja epäjärjestyneen aineen fysiikka Monifaasivirtaukset Teollisten prosessien mallinnus Monifaasivirtaukset: Numeerinen analyysi Mittausmenetelmien kehittäminen Huokoiset materiaalit: Kuljetusilmiöiden suora numeerinen simulointi Röntgenmikrotomografia: aineiden 3D rakenne µm skaalassa Kokeelliset menetelmät: huokoisuus, diffusiviteetti, permeabiliteetti, Epäjärjestyneen (kuitumaisen) aineen rakenne: Suorat tilastolliset simuloinnit Tilastollinen mallinnus

19 Röntgentomografian sovellukset heterogeenisten materiaalien tutkimuksessa.

20 Heterogeenisten aineiden sovellusten kannalta tärkeitä ominaisuuksia: Mekaaniset ominaisuudet Lujuus Kimmo-ominaisuudet Dynaamiset ominaisuudet (esim. äänen eteneminen) Kuljetusominaisuudet Virtausominaisuudet Diffuusio Lämmönjohtuminen Sähkönjohtuminen

21 Tarkkuusröntgentomografia Materiaalia vahingoittamaton menetelmä, joka sopii monien heterogeenisten materiaalien mikrorakenteen 3D kuvantamiseen. Mittausperiaate: Näytettä pyöritetään röngensäteessä Lähes pistemäinen röntgenlähde Röntgen CCD kamera Suurennus/resoluutio määräytyy näytteen paikasta lähteen ja kameran välissä. Kuvaus Projektiokuvat Rekonstruoitu 3D rakenne

22 Röntgentomografiatekniikat 1) Synkrotronisäteilyyn perustuva menetelmä (esim. European Synchrotron Radiation Facility, ESRF, Grenoble) -Erittäin hyvä kuvan laatu -Paras resoluutio alle 1 µm -Kallis. ESRF - The European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble 2) Kaupalliset laitteet -Hyvä kuvan laatu -Resoluutio alle. 1 µm, parhaissa jopa ~50 nm! -Suhteellisen halpa hinta

23 Käyttö teollisuuden laadunvalvonnassa

24 Päällystetty kartonki. Tasonsuuntaiset halkileikkauskuvat (kuvan resoluutio ~0.9 µm, ESRF_ID19) Pintakerros Keskikerros 1.4 mm Päällyste (savipartikkeleita). Puukuituja Täyteainepartikkeleita (savi)

25 Päällystetty kartonki. Sivusuuntainen halkileikkauskuva (kuvan resoluutio ~0.9 µm, ESRF_ID19)

26 Esim: Pohjapaperin ja päällystekerroksen vuorovaikutus Segmentointi Eri tiheyden omaavat materiaalit voidaan erotella ja analysoida erikseen kuvankäsittelyn keinoin Päällysteen paksuuskartta (+reikäanalyysi) Paperin pintakerroksen paksuuskartta Koko pohjapaperin paksuuskartta

27 Esim: Mineraalien jakautuminen geologisessa materiaalissa Geologinen näyte Uraanimalmin 3D jakautuma graniitissa

28 Esim: Röntgentomografia + Numeriikka Pisaran tunkeutuminen paperin rakenteeseen Koejärjestely Num. simulointi + paperin tomografiakuva

29

Kemian osaamisen kartoitus

Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Kemian osaamisen kartoitus Uusia tuotteita Hilkka Knuuttila koneenrakennusalalle Hilkka Knuuttila Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Mittaus- ja sensoritekniikka

Mittaus- ja sensoritekniikka Mittaus- ja sensoritekniikka Pohjois-Savon teemaohjelma 2007 2010 TIIVISTELMÄ Pohjois-Savon mittaus- ja sensoritekniikan teemaohjelma on kirjoitettu helpottamaan julkisrahoitteisten tutkimuksen painopistealueiden

Lisätiedot

BIG DATAN TUTKIMUS JA OPETUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

BIG DATAN TUTKIMUS JA OPETUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA BIG DATAN TUTKIMUS JA OPETUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Lausunto Valtiovarainministeriölle big data-strategiasta 3.7.2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2014 2 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Suomalainen. tutkimuksen. huippuyksikköohjelma

Suomalainen. tutkimuksen. huippuyksikköohjelma Suomalainen tutkimuksen huippuyksikköohjelma 1 HUIPPUYKSIKÖT 2000 2005 Millainen on luova tutkimusympäristö? L uova tutkimusympäristö syntyy usein saman ongelman tai samantyyppisten kysymysten ratkaisemiseen

Lisätiedot

Työryhmän loppuraportti

Työryhmän loppuraportti Strategia- ja vaikuttavuushanke: Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Työryhmän loppuraportti 27.2.2015 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Toimeksianto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005 MIKES siirtyy uuteen aikaan 1 2005 Sisältö 3 4 8 Pääkirjoitus......................................... 3 4 MIKES oleellinen osa Otaniemen tiedeyhteisöä............

Lisätiedot

State of art selvitys puun kosteusmittauksesta

State of art selvitys puun kosteusmittauksesta TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-013325-07 8.5.2007 State of art selvitys puun kosteusmittauksesta Kirjoittajat Timo Järvinen Jouko Malinen Markku Tiitta Pekka Teppola Luottamuksellisuus julkinen 2 (90) Raportin

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

NANOMATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET PAKKAUSTEOLLISUUDESSA

NANOMATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET PAKKAUSTEOLLISUUDESSA NANOMATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET PAKKAUSTEOLLISUUDESSA Anna Karvo, Heidi Kanala-Salminen, Hanna-Kaisa Koponen 36-52/2009 TEKNOLOGIAKESKUS Korpintie 8 Puh. (0)6 825 3255 info@ketek.fi KETEK OY

Lisätiedot

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006. Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12. Alumnille aukeni ura Brysselissä s.

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006. Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12. Alumnille aukeni ura Brysselissä s. VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006 Sähköä johtava muste tulostuu k ank a alle ja paperille Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12 Alumnille aukeni ura Brysselissä s. 20 Näkymätön

Lisätiedot

KEMIA Kemi. Kokonaisratkaisut TIE- KARTTA AIKA ON BIOKONE SURMATTU. yliopistojen kemiaan. nesteytetyn maakaasun puolella. syntyy dnapalikoista

KEMIA Kemi. Kokonaisratkaisut TIE- KARTTA AIKA ON BIOKONE SURMATTU. yliopistojen kemiaan. nesteytetyn maakaasun puolella. syntyy dnapalikoista KEMIA Kemi 3/2015 TIE- KARTTA yliopistojen kemiaan Kokonaisratkaisut välinehuoltoon, PESuun ja StErilointiin AIKA ON nesteytetyn maakaasun puolella BIOKONE syntyy dnapalikoista Autoklaavit Pysty- ja vaakamallit

Lisätiedot

Käyttöliittymä. biomittaus- alan huippututkimukseen. BCC Biosensing Competence Centre

Käyttöliittymä. biomittaus- alan huippututkimukseen. BCC Biosensing Competence Centre Käyttöliittymä biomittaus- alan huippututkimukseen BCC Biosensing Competence Centre BCC Biosensing Competence Centre Tampereella vuonna 2007 aloittanut biomittaus - teknologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus

Lisätiedot

Nanoteknologia ja elintarvikkeet

Nanoteknologia ja elintarvikkeet Nanoteknologia ja elintarvikkeet Alkusanat Kirjallisuusselvitys on aloitettu kesäkuussa 2009 Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa. Työ on kirjoitettu Eviran riskinarviointiyksikössä korkeakouluharjoittelussa

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

Tervetuloa. oulun yliopistoon. Uuden työntekijän opas

Tervetuloa. oulun yliopistoon. Uuden työntekijän opas Tervetuloa oulun yliopistoon Uuden työntekijän opas Tervetuloa Oulun yliopistoon Uuden työntekijän opas 5. painos 2007 Tervetuloa Oulun yliopistoon Tervetuloa Oulun yliopistoon 1. painos 1996 Toimitus:

Lisätiedot

HaKIJaN OPaS 2015. JYVãSKYLãn YLIOPISTOOn

HaKIJaN OPaS 2015. JYVãSKYLãn YLIOPISTOOn HaKIJaN OPaS 2015 JYVãSKYLãn YLIOPISTOOn Erikoisuuksiamme liikuntatieteet ainoana Suomen yliopistoista fysioterapia gerontologia ja kansanterveys yritysten ympäristöjohtaminen terveyskasvatus yrittäjyys

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YLIOPISTOJEN ICT-KYSELYN TULOKSISTA

TIIVISTELMÄ YLIOPISTOJEN ICT-KYSELYN TULOKSISTA TIIVISTELMÄ YLIOPISTOJEN ICT-KYSELYN TULOKSISTA YLEISET HUOMIOT OKM:n asettama OKM-ICT-2015-hankeryhmä (puheenjohtaja Heikki Mannila) muodostaa kokonaiskuvan ICT-alan koulutuksesta ja tutkimuksesta sekä

Lisätiedot

Etukansi erillisessä tiedostossa

Etukansi erillisessä tiedostossa VTT luo teknologiasta liiketoimintaa VTT-katsaus 2009 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-katsaus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminta-ajatus VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus-

Lisätiedot

Biolaakso - esiselvityshanke

Biolaakso - esiselvityshanke 1 Biolaakso - esiselvityshanke Taustaraportti 2/2014 2 Biolaakso - esiselvityshanke Taustaraportti Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO 6 2.1. LUONNONVARAKESKUKSEN STRATEGINEN TOIMIPAIKKA JA

Lisätiedot

Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt. TKO-ympäristöt

Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt. TKO-ympäristöt Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt TKO-ympäristöt 2014 4 10 20 26 30 38 Energia- ja ympäristöteknologia Energiatekniikan laboratorio (Savonia-ammattikorkeakoulu) Vesilaboratorio

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Big datan tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa

Big datan tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 17/2014 Martti Lehto, Pekka Neittaanmäki Big datan tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 17/2014

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 VAALITIEDOTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 Vaalijohtosäännössä määrätyn lisäksi vaalilautakunta tiedottaa, että yliopiston hallituksen, neuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit 1.8.2008

Lisätiedot

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ Pro gradu -tutkielma Turun Yliopisto Fysiikan ja tähtitieteen laitos Materiaalitiede 2012 LuK Jere Manni Tarkastajat: FL Jyrki Juhanoja

Lisätiedot

PISARAN LEVIÄMINEN HUOKOISESSA MATERIAALISSA

PISARAN LEVIÄMINEN HUOKOISESSA MATERIAALISSA FYSIIKAN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LAITOSRAPORTTI No. 5/2003 PISARAN LEVIÄMINEN HUOKOISESSA MATERIAALISSA JUSSI YLINEN Lisensiaattitutkielma FYSIIKAN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LAITOSRAPORTTI No. 5/2003

Lisätiedot

CEMIS. Centre for Measurement and Information Systems

CEMIS. Centre for Measurement and Information Systems CEMIS Centre for Measurement and Information Systems Sisällys Puheenjohtajien katsaus... Johdanto... Johtajan katsaus... CEMIS-kehittämisohjelma... Oulun yliopiston toiminta... Kajaanin ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Menorajan periaate. Ennen ja nyt. Maksimimateriaali, vähimmäsmateriaali ja. Mihin standardilla pyritää. ään LIITE 10 1(4)

Menorajan periaate. Ennen ja nyt. Maksimimateriaali, vähimmäsmateriaali ja. Mihin standardilla pyritää. ään LIITE 10 1(4) LIITE 10 1(4) Menorajan periaate Maksimimateriaalin, vähimmv himmäismateriaalin ismateriaalin ja vastavuoroinen materiaalivaatimus Heikki Lehto Maksimimateriaali, vähimmäsmateriaali ja vastavuoroinen materiaalivaatimus

Lisätiedot

asiakas- ja tarvelähtöisyys tiede innovaatioiksi

asiakas- ja tarvelähtöisyys tiede innovaatioiksi VUOSIKERTOMUS 2002 Luomalla ja soveltamalla teknologiaa lisäämme aktiivisesti teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä yhteiskunnan hyvinvointia. VTT:N PERUSARVOT aito yhteistyö asiakas-

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim.

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot