Sivu 1/4 KARTOITUSOHJEET KARTOITUSTYÖT KADUNRAKENNUSTYÖMAILLA JOHTOJEN JA VIEMÄRIEN KARTOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 1/4 KARTOITUSOHJEET 19.5.2015 KARTOITUSTYÖT KADUNRAKENNUSTYÖMAILLA JOHTOJEN JA VIEMÄRIEN KARTOITUS"

Transkriptio

1 KARTOITUSOHJEET Sivu 1/ KARTOITUSTYÖT KADUNRAKENNUSTYÖMAILLA JOHTOJEN JA VIEMÄRIEN KARTOITUS Kartoitus tehdään samassa koordinaattijärjestelmässä kuin suunnitelma. Tarvittaessa lisätietoja Maastomittaus ja pohjatutkimus-yksiköstä (puh tai s-posti Aloituskokouksessa työmaan urakoitsija ilmoittaa työkohteen kartoittajan nimen ja tämä tieto on myös toimitettava Maastomittaus ja pohjatutkimus-yksikölle (R. Vainikainen) sekä Joensuun Vedelle (S. Turtiainen). Kartoitustiedot toimitettava numeerisessa muodossa 3D-Win-formaatissa Maastomittaus ja pohjatutkimus-yksikölle, os. Salpakatu 1, Joensuu Työssä tarvittavan koodilistan saa Maastomittaus ja pohjatutkimus-yksiköstä. HUOM! Varmistettava, että käytössä on uusin versio koodilistasta, koska tämä lista muuttuu ajan kuluessa töissä ilmenevien uusien tarpeiden mukaisesti. Kun työt urakoitavassa kohteessa on aloitettu, ja kartoitettavia kohteita on olemassa, urakoitsijan käyttämän mittausryhmän on välittömästi kartoitettava em. kohteista ns. "koetyö" Maastomittaus ja pohjatutkimus-yksikön hyväksyttäväksi (työmaan valvoja seuraa tilanteen). Tällä varmistetaan se, että kartoitustiedot siirtyvät Joensuun kaupungin karttajärjestelmään asianmukaisesti. Johto-osat kartoitetaan viivoina, joiden pisteet sisältävät kaikki koordinaatit (x, y, z) ja johtojen materiaalin, halkaisijan ja rakennusvuoden sekä muut kohteet 3D-pisteinä (x, y, z), joihin on myös liitetty em. attribuuttitiedot (materiaali, halkaisija, rak.vuosi). Työvuoron aikana pysyvästi tai tilapäisesti käyttöön otetuista vesihuoltoverkoston osista pitää tehdä tarkepiirrokset, joista ilmenevät käyttöön jäävät kokonaisjärjestelyt ja johtojen sekä kaivojen sijainti likimääräisesti. Tarkepiirrokset voi tehdä esim. suunnitelmakartalle tai erilliselle karttapohjalle käsivaraispiirroksina. Nämä tarkepiirrokset on luovutettava työvuoron päättyessä Joensuun Vedelle tai erikseen nimetylle rakennuttajan edustajalle. Valmiit kartoitustiedot luovutetaan kohteista työmaan aloituskokouksessa sovittavina kokonaisuuksina. Kartoitettavat kohteet: kaivot (rakennusvaiheessa kaivon pohja) jätevesi-, sadevesi-, syöksy- ja salaojakaivot kartoitetaan ja numeroidaan kaikki vesi- ja viemärijohdot johdon tai viemärin juoksupinnan korkeusasema johdon tai viemärin materiaali johdon tai viemärin koko haarat, poraukset, porasulku (paineelliseen putkeen liitos) supistukset liitokset korjausmuhvit kaivon koko kaivon materiaali kulmatuet, muhvilukot sulkujen koko käyrät (muhvi, laippa) ja asteluvut putkien tulo- ja lähtöjuoksujen korkeusasema MAASTOMITTAUS JA POHJATUTKIMUS Maanmittausteknikko Rauno Vainikainen puh Salpakatu 1 FIN Joensuu tel +358 (0) fax +358 (0)

2 Sivu 2/4 kartoituksesta on tarpeellisista kohdista piirrettävä detaljipiirros (jossa mittakaava ja mitoitus, liite 3), johon merkitään johdon materiaali, johdon koko, kaivon materiaali, kaivon koko tai joku muu poikkeavuus (käyrä, supistus) sekä kartoitusvuosi. Lisäohjeita johtokartoitukseen: Työmaan lopussa tai sopivan tehdyn kokonaisuuden jälkeen työmaan urakoitsijan on kutsuttava koolle palaveri, johon osallistuvat urakoitsija, suunnittelija, Maastomittaus ja pohjatutkimus-yksikön edustaja (R. Vainikainen) ja Joensuun Veden edustaja (S. Turtiainen). Työmaan kohdeilmoitus - Työmaan kohdeilmoitus täytetään kohteen valmistuttua - Tarkoitus on merkitä kaikki lisäykset ja poistot, jotka työmaalla tehdään - Kohdeilmoitusten mukaan tehdään vuosiraportit - Muista kuittaukset tehdyistä toimenpiteistä Lisäykset-lomake (liite 1) - Lomakkeeseen merkitään o johtojen materiaali, koko ja juoksumetrit o toimenpide/menetelmä o sujutuksista mainittava mikä sujutus o kaivoista ilmoitetaan materiaali, koko ja kappalemäärät o sulkuja ei tarvitse ilmoittaa o talojohdoista kappalemäärät o rakennettavat palovesiasemat, huuhtelupalopostit, mittakaivot, pumppaamot Poistot-lomake (liite 2) - Lomakkeeseen merkitään o poistettavien johtojen materiaali ja juoksumetrit o poistettavien kaivojen materiaali o sulkuja ei tarvitse ilmoittaa o poistettavat palopostit, huuhtelupalopostit, mittakaivot, pumppaamot Detaljien toimittaminen Joensuun Vedelle: Työmaalla kartoitettava aineisto käsitellään 3D-Win-ohjelmalla tai muulla vastaavalla ohjelmalla - lisätään ominaisuustiedot, jos niitä ei ole jo maastossa merkitty. (liite 5) - ylimääräiset tiedot siivotaan pois aineistosta - tehdään aineistosta detaljipiirrokset mittakaavaan 1:100 tai 1:200 - lisätään otsikkotiedot - numeroidaan detaljit - detaljit toimitetaan PDF-tiedostoina - Johtojen ja viemärien rakennustöissä noudatettavia ohjeita ja varomääräyksiä saa Joensuun Vedeltä. Osoite: Muuntamontie 5, JOENSUU puh fax: MAASTOMITTAUS JA POHJATUTKIMUS Maanmittausteknikko Rauno Vainikainen puh Salpakatu 1 FIN Joensuu tel +358 (0) fax +358 (0)

3 Sivu 3/4 KAAPELIEN KARTOITUS Kartoitus tehdään samassa koordinaattijärjestelmässä kuin suunnitelma. Tarvittaessa lisätietoja Maastomittaus ja pohjatutkimus-yksiköstä (puh tai s-posti Kartoitustiedot toimitettava numeerisessa muodossa 3D-Win-formaatissa Maastomittaus ja pohjatutkimus-yksikölle, os. Salpakatu 1, Joensuu. Työssä tarvittavan koodilistan saa Maastomittaus ja pohjatutkimus-yksiköstä. HUOM! Varmistettava, että käytössä on uusin versio koodilistasta, koska tämä lista muuttuu ajan kuluessa töissä ilmenevien uusien tarpeiden mukaisesti. Kun työt urakoitavassa kohteessa on aloitettu, ja kartoitettavia kohteita on olemassa, urakoitsijan käyttämän mittausryhmän on välittömästi kartoitettava em. kohteista ns. "koetyö" Maastomittaus ja pohjatutkimus-yksikön hyväksyttäväksi (työmaan valvoja seuraa tilanteen). Tällä varmistetaan se, että kartoitustiedot siirtyvät Joensuun kaupungin karttajärjestelmään asianmukaisesti. Kartoittaminen tapahtuu kaapeliojan keskeltä, kaikki ko. ojaan sijoitetut kaapelit kartoitettava omilla koodeillaan. Poikkeus: kun kaapelimatto > 0,5 m leveä, kartoitetaan molemmat reunat kaivannosta. Kaapelit kartoitetaan viivoina, joiden pisteet sisältävät kaiken koordinaattitiedon (x, y ja z) Sähkö- ja puhelinkaapit kartoitetaan viivana (kartoitetaan kaikki nurkat maanpinnan tasolta) Varausputket ja kaapelit kartoitetaan erikseen (kartoitetaan omina koodeinaan putkien päät, reikä putkessa, jatkot ja kaapelikaivot) Kartoituksesta on piirrettävä selkeä käsivaraispiirros (liite 4), johon merkitään kaapelien materiaali, varausputkien materiaali ja poikkileikkauskuva putkista (onko putki tyhjä vai onko siinä kaapeleita ja kuinka monta) sekä varausputkien ja kaapelien omistajatieto. Valmiit kartoitustiedot kohteista luovutetaan työmaan aloituskokouksessa sovittavina kokonaisuuksina. Kaapelien kaivuutöissä noudatettavista ohjeista ja varomääräyksistä antavat yksityiskohtaista neuvontaa Elisa Oyj, Caruna Oy ja Teliasonera Oyj. Huomautamme lisäksi, että työmaa-alueella kartoittamatta jääneet jo peitetyt kaapelit on kuunneltava ja kartoitettava kartoitustyöstä vastuussa olevan kustannuksella. Tarkekartoitus rakennustyön valmistuttua Joensuun kaupungin Maastomittaus ja pohjatutkimus yksikön perustehtävä on ylläpitää kaavan pohjakarttaa. Tämän vuoksi on aina uusista rakennetuista katualueista ym. kohteista tehtävä työn valmistuttua tarkemittaukset näkyvistä kohteista, joiden sijaintitieto tallennetaan Joensuun kaupungin Trimble Locus ohjelman numeeriseen tietokantaan. Alla on lueteltu yleiset viiva- ja pistekohteet, jotka on ainakin pyrittävä kartoittamaan. Kartoitettaessa on käytettävä Joensuun kaupungin käyttämää kooditiedostoa (symbolit.dat), jonka saa sähköpostin välityksellä käyttöön joko soittamalla numeroon tai 3 MAASTOMITTAUS JA POHJATUTKIMUS Maanmittausteknikko Rauno Vainikainen puh Salpakatu 1 FIN Joensuu tel +358 (0) fax +358 (0)

4 Sivu 4/4 lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen Kartoitus on tehtävä ETRS-GK30 koordinaatistossa, jossa Y-koordinaatissa ei ole kaistanumeroa edessä. Kartoitus on toimitettava numeerisena yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen mielellään joko 3D-Win- tai Geonic-formaatissa. Kartoitettavat viivakohteet maastossa - päällysteen reuna - kantin ala ja yläreuna - soratien reuna - aidat (metalli-, puu-, pensas-, tiiliaidat) - jakokaapit viivoina - puuttuvat rakennukset ja rakenteet - laatoitukset - ojan reunat ja pohja - ajontien keskilinja - portaat - taiteviiva - kuvion rajat - tukimuurit, luiskat - sillat ja sillan rakenteet - ym. näkyvät rakenteet Kartoitettavat pistekohteet - maaston korko piste - kaikki kaivot, venttiilit - puut - valaisinpylväät, sähköpylväät, valonheittimet, valomainostaulut - pumppaamot - pensaat, pensaikot - ym. näkyvät rakenteet LIITTEET Työmaan kohdeilmoitus lisäykset, liite 1 Työmaan kohdeilmoitus poistot, liite 2 Malli detaljipiirroksesta (tehty 3D-Win ohjelmalla), liite 3 Malli kaapelikartoituksen kenttäpiirroksesta, liite 4 Ohjeet vesi- ja viemärijohtojen ominaisuustietojen täydentämisestä 3D-Win-ohjelmalla, liite 5 4 MAASTOMITTAUS JA POHJATUTKIMUS Maanmittausteknikko Rauno Vainikainen puh Salpakatu 1 FIN Joensuu tel +358 (0) fax +358 (0)

5 KOHDEILMOITUS / LISÄYKSET VUOSI: RAKENNUSPAIKKA: JÄTEVESI/PAINEVIEMÄRI Johdot Kaivot Tonttijohdot JV-Pump. Toimenpide/menetelmä /koko Jm /koko kpl kpl kpl SADEVESIVIEMÄRI Johdot Kaivot Tonttijohdot SV-Pump. Toimenpide/menetelmä /koko Jm /koko kpl kpl kpl VESIJOHTO Johdot Toimenpide/menetelmä Tonttijohdot Palovesiasemat Huuhtelupalopostit Mittakaivot /koko Jm kpl kpl kpl kpl Toimenpide: Uudisrakennettu = U Menetelmä: Saneerattu = Kaivamalla=SK Sujuttamalla 1. =Pätkäsujutus, 2. = Pitkäsujutus, 3. = Pakkosujutus, 4. = Sukkasujutus, 5. = Muotoputki, 6.= Muu. mikä Ilmoituksen antaja: Päivämäärä: Kohteen valvoja: Päivämäärä:

6 KOHDEILMOITUS / POISTOT VUOSI: RAKENNUSPAIKKA: JÄTEVESI/PAINEVIEMÄRI Johdot Kaivot Tonttijohdot JV-Pump. Toimenpide/menetelmä /koko Jm /koko kpl kpl kpl SADEVESIVIEMÄRI Johdot Kaivot Tonttijohdot SV-Pump. Toimenpide/menetelmä /koko Jm /koko kpl kpl kpl VESIJOHTO Johdot Toimenpide/menetelmä Tonttijohdot Palovesiasemat Huuhtelupalopostit Mittakaivot /koko Jm kpl kpl kpl kpl Toimenpide: Uudisrakennettu = U Menetelmä: Saneerattu = Kaivamalla=SK Sujuttamalla 1. =Pätkäsujutus, 2. = Pitkäsujutus, 3. = Pakkosujutus, 4. = Sukkasujutus, 5. = Muotoputki, 6.= Muu. mikä Ilmoituksen antaja: Päivämäärä: Kohteen valvoja: Päivämäärä:

7 =sulkuventtiili COMMENT=M110 =MUU COMMENT=40/50 =MUU COMMENT=Poraushaara =MUU COMMENT=Poraushaara =sulkuventtiili =MUU COMMENT=40/50 =MUU COMMENT=40/50 =sulkuventtiili =MUU COMMENT=T haaratoimiikulmana =MUU COMMENT=T haaratoimiikulmana =MUU COMMENT=Poraushaara Halkaisija=1000 =BETONI COMMENT=talokaivo Halkaisija=1000 =BETONI COMMENT=talokaivo Halkaisija=560 0 Halkaisija=560 Halkaisija=1000 =BETONI COMMENT=talokaivo Halkaisija=1000 =BETONI COMMENT=talokaivo Z= Halkaisija=560 SV Halkaisija=110 COMMENT=talohaara SV Halkaisija=200 SV Halkaisija=200 SV Halkaisija=160 SV Halkaisija=160 JV Halkaisija=110 COMMENT=talohaara JV Halkaisija=200 JV Halkaisija=200 JV Halkaisija=110 COMMENT=talohaara JV Halkaisija=110 COMMENT=talohaara VJ Halkaisija=100 =VALURAUTA VJ COMMENT=talohaara VJ COMMENT=VanhaM50 VJ COMMENT=talohaara VJ COMMENT=talohaara Z= Z= Z= Z= Z= Z= Z= Z= Z= Z= Z= Z= Z= Z= Z= Z= Z= Z= Z= =MUU COMMENT=Poraushaara Z= SV Halkaisija=110 COMMENT=Talohaara SV Halkaisija=110 COMMENT=Talohaara Halkaisija=160 =sulkuventtiili COMMENT=M300talokaivo Z= Z= Z= Joensuun kaupunki Tekninen virasto KOHDE Ruskealankatu Mittakaava 1:100 Päiväys Mittaaja Sairanen Pasi Piirto Arto Pöllänen

8

9 Ominaisuustietojen lisääminen vesi ja viemärikartoituksiin 3d-ohjelmalla Kartoitetuille pisteille ja viivoille voidaan lisätä tarkentavia ominaisuus tietoja. Listaus Joensuun kaupungin käyttämistä lajikoodeista ja niiden sisältämistä ominaisuustiedoista on tämän ohjeen lopussa. Ominaistietojen lisäämisessä kannattaa olla erityisen tarkkana, sillä aineiston muuttaminen väärillä tiedoilla olevaksi onnistuu todella helposti. Ryhmä käsite täytyy osata tai muuten menee varmasti pieleen. Ominaisuustiedot lisätään koodeittain. Jos kartoittamassasi aineistossa on esim. kahta halkaisijaltaan erilaista putkikokoa. Täytyy sinun poimia ensin toinen putkikoko omaksi ryhmäksi, lisätä ominaisuustiedot ja sitten toinen ryhmä, lisätä ominaisuustiedot jne. Esimerkissämme on muovinen 63mm runkovesijohto ja 40mm talohaarat, jotka haarautuvat 63 /40 T-haaroilla toisistaan. 1. Ominaisuustietojen käsittely avautuu Editointi, Koodit, Ominaisuuden editointi. 2. Avautuvan laatikon kanssa tulee olla tarkkana, että oikeat valinnat ovat päällä. Ensin valitaan Koodi eli mille pistelajille ominaisuus tietoja lisätään.

10 3. Avautuu koodilista, josta valitaan lajikoodi esim. vesijohto. Nyt ominaisuustietojen lisäys koskee vain 8401 (=vesijohto) lajikoodilla olevia pisteitä. Ominaisuustietoja pystyy lisäämään vain yhdelle lajikoodille kerrallaan. Jos aineistossa on vain yhtä vesijohto kokoa joka on samaa materiaalia voidaan valita Kaikki. Jos ei, niin laitetaan Valitut kohtaan musta piste. Silloin lisäys kohdistuu vain valittuun ryhmään. Lisää puuttuvat lisää ominaisuudet niille pisteille, joilta ko. ominaisuus puuttuu. (Tämä valinta kannattaa olla yleensä päällä.) Korvaa vanha korvaa vanhan ominaisuus tiedon uudella. (Tämä valinta päälle vain virheitä korjatessa, muuten se voi sotkea aiemmin lisätyt ominaisuudet.) Viivapisteet erikseen lisää jokaiselle viivalla olevalle pisteelle erikseen ominaisuuden. (Tämä valinta pitää olla päällä johtoja ja putkia käsiteltäessä.) Mistä osiosta valitaan Arvo päälle ja ruvetaan lisäämään ominaisuuksia oikean puoleisten valinta ikkunoiden opastuksella. Vesijohto esimerkissä valitaan DIA (=halkaisija)

11 Ja sille oikea koko. Sitten kerrotaan vielä minne ominaisuus viedään. Nyt ollaan siis lisäämässä 63mm vesijohdolle halkaisija ominaisuutta. Onko aineiston kaikki vesijohdot kokoa 63? Jos on; katso, että Kaikki valinta päällä ja paina Suorita. Jos ei; poimi ko. ryhmä ja katso, että Valitut valinta on päällä ja paina Suorita. Vilahtavassa ikkunassa näkyy kuinka monelle pisteelle ominaisuus lisättiin. Ryhmän valinta Editoi ominaisuuksia ikkuna kannattaa pitää näkyvissä koko ajan pisteitä yms. valitessa. Sillä tavalla valitut asetukset säilyvät samoina ja säästyy muutamilta ylimääräisiltä hiiren klikkauksilta. Ryhmiä voi koota pisteittäin, viivoittain, koodeilla, alueittain. Klikkaa hiiren oikeaa korvaa ja valitse tarkoitukseen sopiva hakutapa. Esimerkissämme sopivin tapa on taiteviiva. Valitaan taiteviiva ja ohjelman alareunassa olevasta palkista saadaan varmistus mikä hakutapa on milloinkin valittuna. Klikataan niitä vesijohto viivoja, joita haluamme käsitellä (63mm vesijohdot). Ohjelman alareunassa olevasta palkista nähdään kuinka monta pistettä ryhmään on valittu.

12 Kun kaikki 63mm vesijohto viivat on poimittu ryhmään, paina Suorita. Vilahtavassa ikkunassa näkyy kuinka monelle pisteelle ominaisuus lisättiin (21). Seuraavaksi kannattaa lisätä samalle ryhmälle materiaali- ja rakennusvuosi tiedot. Logiikka on sama mistä minne laatikoiden käytössä. Vuosiluvun saat kirjoittamalla sen tyhjään laatikkoon. Ryhmän nollaus Kun 63mm vesijohto on saanut kaikki ominaisuustietonsa, nollataan ryhmä. Se onnistuu kätevimmin painamalla Poista valinnat painiketta. Ja ryhmä nollautuu. Seuraavaksi valitaan 40mm vesijohtoviivat omaksi ryhmäksi ja lisätään ominaisuudet kuten edellä. Vesijohtohaarat olivat esimerkissämme kaikki samanlaisia, joten niiden poimintaan kannattaa käyttää koodia. Katso, että ryhmä on nollattu. Valitaan lajikoodiksi 8496 (=vesijohtohaara) Klikkaa hiiren oikeaa korvaa ja valitse Koodeilla. Laita avautuvaan kohtaan T3 lajikoodiksi sama 8496 koodi ja paina Suorita. Ryhmäksi muodostuu kaikki 8496 koodilla olevat pisteet.

13 Lisätään ominaisuudet kuten edellä. Tässä tapauksessa kannattaa käyttää myös kommentti riviä, johon voi kirjoittaa aina tarpeellista lisätietoa kartoitetusta kohteesta. Samalla tavoin käy koko aineisto läpi lajikoodeittain lisäten tarpeelliset ominaisuustiedot. Muodosta ryhmiä aina, kun jokin ominaisuus muuttuu ( koko, materiaali yms.) Valitse mieleisesi hakutapa ryhmälle ja lisää ominaisuus. Ominaisuuksien tarkastelu Jos haluat tarkastella mitä ominaisuuksia olet jo lisäillyt, saat ne näkymään piste kerrallaan. Valitse haluamasi piste (Hakutapa =lähin piste) Valitse Pisteen tiedot näppäin. Klikkaa Ominais- ruutua. Näet pisteen ominaisuustiedot.

14 Klikkaamalla seuraava pistettä pisteen tiedot päivittyvät ruudulla. Tai jos haluat tarkastella jotain tiettyä laajempaa kohdetta, poimi siitä ryhmä ja valitse työkalut, Näytä tiedosto. Saat näkyviin tiedosto listauksen ryhmästä, jossa näkyvät myös ominaisuustiedot. Koko tiedoston listaus (kaikki pisteet) tulee näkyviin kun ryhmä on nollattu ja valitaan työkalut, Näytä tiedosto.

15 Lajikoodit ja ominaisuustiedot 8028 rumpu DIA,Halkaisija,100,150,200,250,350,500,800,1000,2000, TERÄS 8401 Vesijohto DIA,Halkaisija,40,63,100,110,150,160,200,225,300,315,400,500 MAT,, MUOVI, TERÄS, VALURAUTA 8411 VJ -käyrä ANG,Kulma,11,15,22,30,45,60,90,Muu 8420 Vesijohtokaivo, pohja DIA,Halkaisija,400,600,1000, Ilmakello DIA,Halkaisija,40,50,63,110,200 MAT,, MUOVI, TERÄS, VALURAUTA 8426 Erikoiskohde/ VJ DIA,Halkaisija,40,63,110,160,200,300,315,400 MAT,, Supistus, Liitos, Korjausmuhvi, Muhvilukko 8431 Vesijohtorakenne DIA,Halkaisija,40,63,110,160,200,300,315,400 MAT,, Kulmatuki, Routaeriste 8433 vesijohto/pumppuasema DIA,Halkaisija,800,1000,2000 MAT,, TERÄS, VALURAUTA 8441 suojaputki/alku DIA,Halkaisija,200,250,400,600,muu MAT,, MUOVI, BETONI, TERÄS 8450 Venttiili

16 DIA,Halkaisija,40,63,110,160,200,300,315,400,500 MAT,, sulkuventtiili, tyhjennys, ilmanpoisto 8451 paloposti DIA,Halkaisija,100,160,200 MAT,, MUOVI, TERÄS, VALURAUTA 8452 palovesiasema DIA,Halkaisija,100,160,200 MAT,, MUOVI, TERÄS, VALURAUTA 8455 venttiili/ei korkeutta DIA,Halkaisija,40,63,110,160,200,300,315,400 MAT,, sulkuventtiili, tyhjennys, ilmanpoisto 8456 Päätetulppa 8494 Aha -liitos DIA,Halkaisija,40,63,110,160,200,300,315,400 MAT,, MUOVI, VALURAUTA, MUU 8495 Poraushaara DIA,Halkaisija,40,63,110,160,200,300,315,400 MAT,, MUOVI, VALURAUTA, MUU 8496 VJ haara DIA,Halkaisija,40,63,100,110,160,200,300,315,400,500 MAT,, MUOVI, VALURAUTA, MUU 8511 Jäteviemärijohto DIA,Halkaisija,110,160,200,250,315,350,400, Sadeviemärijohto DIA,Halkaisija,110,160,175,200,250,300,315,400,500,1000,1200,MUU, TERÄS, SINKITTYTERÄS 8513 Paineviemärijohto DIA,Halkaisija,110,160,225,250,300,400 MAT,, TERÄS, MUOVI

17 8514 Salaojajohto DIA,Halkaisija,100,110,160, JV -päätetulppa DIA,Halkaisija,110,160,200,250,315,350,400, JV -pumppaamo DIA,Halkaisija,800,1000,2000 MAT,, TERÄS, VALURAUTA, BETONI 8535 jätevesikaivo, kansi DIA,Halkaisija,400,560,600,800,1000, sadevesikaivo, kansi DIA,Halkaisija,400,560,600,800,1000, salaojakaivo, kansi DIA,Halkaisija,400,500,600, SV -ritiläkaivo, kansi DIA,Halkaisija,400,560,600,800,1000, Paineviemärikaivo, kansi DIA,Halkaisija,400,560,600,800, Muu kaivo, kansi DIA,Halkaisija,400,500,600,800, Jätevesikaivo, pohja DIA,Halkaisija,400,500,560,1000,1200

18 8566 Sadevesikaivo, pohja DIA,Halkaisija,400,560,600,800,1000,1200,1500, SINKITTYTERÄS 8568 Salaojakaivo, pohja DIA,Halkaisija,400,500,600, Sadevesiritiläkaivo, pohja DIA,Halkaisija,400,560,600,800,1000, Paineviemärikaivo, pohja DIA,Halkaisija,400,600,800, Muu johtokaivo, pohja DIA,Halkaisija,400,500,600,800, JV -tarkastusputki DIA,Halkaisija,160,200,300

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011)

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) 3D-Win 5.6 Käyttöönottomanuaali 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) Sisällysluettelo: 1 OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 MANUAALI... 3 1.3

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 1

Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 Vastuut... 2 Lisenssi- ja selainvaatimukset... 2 Termistöä... 3 Palveluun kirjautuminen... 3 Omat tiedot- välilehti... 4 Käyttäjän tiedot... 4 Salasanan

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) SISÄLLYSLUETTELO POWERPOINT-ESITYSGRAFIIKKAOHJELMA JA SEN

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ Sini-Jatta Suonio - 2010 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion selostustöissä

Lisätiedot

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava. 6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851 asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.fi Sisältö Sivu 1. Yleistä 2 2. Valikot ja niiden toiminta

Lisätiedot

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0 1 Metseri 8.0 Käyttöohje Metseri 8.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f D 22 00350 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email: timo.mattila@web-media.fi

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5 Johdatus - ohjelmistoon Versio 4.5 Sivu 1/37 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Yleistä ohjelmasta...3 2.1 Rakenne...3 2.2 Mitä alkuun pääsemiseksi tarvitaan?...3 3 Näin pääset sisään ohjelmaan...4 3.1

Lisätiedot

Metseri 7.0 Käyttöohje. Metseri 7.0

Metseri 7.0 Käyttöohje. Metseri 7.0 1 Metseri 7.0 Käyttöohje Metseri 7.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email:

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo ESY Q16.2/2007/43 28.8.2007 Espoo Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 28.08.2007 Tekijät Arto Korpisalo

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointi järjestelmä Käyttäjän opas SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointijärjestelmä Käyttäjän opas Sivu 1 Nyt käsilläsi oleva

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN - PICASA

DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN - PICASA DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN - PICASA SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN 2 1. JOHDANTO... 3 2. PICASAN

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

Tarjouslaskenta (Sähkö)

Tarjouslaskenta (Sähkö) Tarjouslaskenta (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tarjouslaskennan perusoletukset...3 1.1 Tarjouslaskennan perusoletukset. Laskennallinen tuntihinta...4 1.1.1

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Vid Civil, kysymyksiä ja vastauksia/vianova Systems Finland Support 1/26

Vid Civil, kysymyksiä ja vastauksia/vianova Systems Finland Support 1/26 Vid Civil, kysymyksiä ja vastauksia/vianova Systems Finland Support 1/26 Ohessa on koottuna internetsivuillamme (www.viasys.com) olleita usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia (FAQ) liittyen Vid Civil

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Suomen noutajakoirajärjestö ry

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Suomen noutajakoirajärjestö ry 1 JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Suomen noutajakoirajärjestö ry Päivitetty SISÄLLYS Jäsenmaksujen asettamisesta... 3 Jäsentyypit... 3 Suomen noutajakoirajärjestön maksuosuudet... 4 Esimerkkitapaus 1... 4 Esimerkkitapaus

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot