METSÄT Kainuun maakuntaohjelma :ssä. Jyrki Haataja Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄT Kainuun maakuntaohjelma 2009-2014:ssä. Jyrki Haataja Kajaani 8.12.2011"

Transkriptio

1 METSÄT Kainuun maakuntaohjelma :ssä Jyrki Haataja Kajaani Planner of Regional Development M.Sc. Forestry Joint Authority of Kainuu Region/ Planning and Development Division/ Regional Development Unit

2 Maakuntien aluekehitysjärjestelmä

3 Kainuun maakuntaohjelma : Tavoitteet ja elinkeinopolitiikan kärjet

4 Kainuun maakuntaohjelma Kainuun elinkeinopolitiikan ja aluekehittämisen suuntaviivat lähivuosille

5 Toimintaympäristön kehitys Globalisaatio epävarmuus ja nopeat vaihtelut talouden painopiste on siirtymässä USA:sta ja Euroopasta Aasiaan menestyksen edellytyksenä on pitkälle erikoistunut osaaminen Poliittiset muutostekijät Euroopan Unioni Venäjän kehityssuunta ja valinnat jatkossa julkisten palvelujen uudelleenjärjestelyt Taloudelliset muutostekijät työn tuottavuuden kasvu jatkuva teknologioiden ja osaamisen kehittäminen erikoistuminen energiatehokkuutta on parannettava tietotekniikka on läsnä kaikkialla Sosiaaliset muutostekijät yksilön vastuu kasvaa yhteiskunnan vastuu yksilöstä vähenee eriarvoisuus lisääntyy vanhusikäluokat kasvavat nuorisoikäluokka pienenee palvelutarve kasvaa monikulttuurisuus Keskittymiskehitys tiivistyvä yhdyskuntarakenne saavutettavuus Ilmastonmuutos koko maailman yhteinen ponnistus energian käyttö ja sen lähteet muuttuvat energiatehokkuus on huomioitava kaikkialla

6 Toimintaympäristön kehitys Globalisaatio (kansainvälistyminen) Kestävä kehitys (ilmasto, energia, vesi) Väestön ikääntyminen ja väestöryhmien erilaistuminen (koko konserni) Työvoiman saatavuus ja ikääntyminen Innovaatiot (tietoyhteiskunta ja uudet teknologiat) Korkea-asteen koulutustarjonta Aluehallinnon kehitys Keskittävä kehitys (Kajaani-Sotkamo vs. muu Kainuu) Talvivaara, UPM-Kymmene Oyj

7 Ohjelman tavoitteet (1/2) Ohjelman päätavoite: kainuulaisten hyvinvoinnin parantaminen Hyvinvointi = sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi + ympäristön hyvä tila Perusta ja resurssit: Maan keskimääräistä nopeampi aluetalouden kasvu Keskeisen osan kasvusta luovat kehittämisen kärjiksi valitut alat, joiden kasvuhakuiset ja kasvuhaluiset, erikoisosaamiseen perustuvat yritykset toimivat kehityksen vetureina Luonnonvaroihin perustuvat kasvavat elinkeinot huomioivat luonnonvarojen kestävän käytön periaatteet. Kainuu on jatkossa energiaomavarainen ja ilmastovastuullinen maakunta.

8 Ohjelman tavoitteet (2/2) Tavoitteena on maakunnan tasapainoinen kehittäminen. Palvelut turvataan koko maakunnan asukkaille. Sosiaali- ja terveyspalveluissa pyritään erityisesti terveyserojen kaventamiseen. Nuoret ovat kehittämistoimien erityisenä kohteena ohjelman kaikilla toimintalinjoilla. Toimenpiteet tukevat nuorten tekemisen intoa, innovatiivisuutta, yrittäjyyttä ja halua elää Kainuussa. Maakuntakeskuksen liikenteellisen saavutettavuuden pitää pysyä vähintään samalla tasolla Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntakeskusten kanssa.

9 Ohjelman määrälliset tavoitteet (1/3) Väestö ja työllisyys VÄESTÖ (henkeä) TYÖVOIMA (henkeä) TYÖVOIMAOSUUS (% v:sta) 66,2 68,5 68,7 68,6 68,2 69,7 71,6 72,2 TYÖPAIKAT TYÖTTÖMÄT (henkeä) TYÖTTÖMYYSASTE (%) 27,1 22,2 19,4 18,4 16,1 12,4 9,9 8,8 TYÖLLISYYSASTE (työlliset v:ista,%) 48,4 53,5 55,7 56,3 57,7 61,9 65,8 67,2 TALOUDELL. HUOLTOSUHDE (Ei-työll/työll) 2,14 1,85 1,77 1,76 1,71 1,68 1,69 1,75 Aluetalous ARVONLISÄYS (ph), Meuro ARVONLISÄYS (ph), Kainuu, kasvu%/vuosi 0,40 2,65 8,42 2,3 3,3 2,5 2,4 ARVONLISÄYS (ph), Suomi, kasvu%/vuosi 4,89 1,74 5,00 3,0 2,7 2,5 2,3

10 Ohjelman määrälliset tavoitteet (2/3) Päätoimialojen kehitys (Alueella työssä käyvät): Maa- ja metsätalous Kaivostoiminta Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja vesih Rakennustoiminta Kauppa, maj. ja rav. toiminta Liikenne Rahoitus Yht.kunn.palvelut Elinkeino tuntematon Kaikki elinkeinot yht

11 Ohjelman määrälliset tavoitteet (3/3) (Alueella työssä käyvät): A 01,B Maa-, riista- ja kalatalous A 02 Metsätalous C Mineraalien kaivu D Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus D 17-18Tekstiili-, nahkatuotteiden ja nahan valmistus D 20 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus D Massan, paperin yms valm; kust. ja pain D Koksin, öljy-, kem.-, kumi- ja muovituot. valm D 26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus D Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus D 29 Koneiden ja laitteiden valmistus D Sähköteknisten tuotteiden yms. valmistus D Kulkuneuvojen valmistus D Muu valmistus ja kierrätys E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Majoitus- ja ravitsemistoiminta I Kuljetus ja varastointi I 64 Tietoliikenne J Rahoitus- ja vakuutustoiminta K pl.70 Kiinteistö-, vuokraus-, tutk-, liike-eläm. palv.(pl. 70) K 70 Asuntojen omistus ja vuokraus L Julkinen hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus M Koulutus N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut O,P,Q Muut yht.kunnalliset ja henk.koht. palvelut X Toimialoittain erittelemätön, välilliset rah. palv Työpaikat yhteensä

12 Ohjelman strategia Visio Kainuu on hyvinvointia ja elämisen laatua, jotka tehdään osaamisella, yrittämisellä ja yhteistyöllä Missio Edistetään Kainuun uudistumista

13 TAVOITE: MAAN KESKIMÄÄRÄISTÄ NOPEAMPI TALOUDEN KASVU KILPAILUKYKY OHJELMAN TOIMINTALINJAT OSAAMINEN ELINKEINOT JA YRITTÄJYYS MAASEUTU HYVINVOINTI TOIMINTA- YMPÄRISTÖ MITTAUSTEKNIIKKA KASVUYRITYKSET AJONEUVOTIETOJÄRJESTELMÄT METALLI ICT JA ELEKTRONIIKKA VAPAA-AIKA KULTTUURI ELÄMYS MATKAILU KOKOUS METSÄ KÄRKIALAT LÄHIRUOKA KAIVANNAISET LUONNONVARAT ENERGIA RAHOITUSKOHTEENA KASVUHALUINEN, PÄÄOSIN MAAKUNNAN ULKOPUOLELTA LIIKEVAIHTONSA HANKKIVA LIIKETOIMINTA INNOVAATIOJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN LISÄÄMINEN YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN TOIMIALOJEN KEHITTÄMINEN OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUS MONIPUOLINEN ELINKEINOTOIMINTA ELÄMISEN LAATU KEHITTÄJÄVERKOSTO JA OSAAMINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN HV-PALVELUJEN UUDET TOIMINTATAVAT KOLMAS SEKTORI INFRASTRUKTUURI (LIIKENNE, TIETOL.) YMPÄRISTÖ VUOROVAIKUTUS JA YHTEISTYÖ ASUKKAAT TAVOITE: IHMISTEN HYVINVOINTI

14 Luonnonvarat / METSÄ Kainuun maakuntaohjelmassa Metsäalan keskeisiä tunnuslukuja Metsien kasvu m 3 /v., kokonaistilavuus m 3 Kestävä hakkuumahdollisuus ~ m 3 /v. Keskimääräiset hakkuut viime vuosina ~ m 3 /v. Puuvarannon kasvu > m 3 /v. => huomattava CO 2 nielu Klusterin liikevaihto (2009) Työvoima (2009) ~1600 (900 metsätalous, 700 teollisuus) Osuus BKT:sta (2009): 10% (oli ,3%, (paperi!)) Keskeiset tavoitteet 1. Kestävän hakkuumahdollisuuden täysimääräinen hyödyntäminen 2. Paikallisen jatkojalostuksen kehittäminen 3. Kainuulaisen puuraaka-aineen kysynnän turvaaminen (~100% PEFC).

15 METSÄ Kainuun maakuntaohjelmassa 1. METSÄT JA METSÄTALOUS (Kainuun metsäohjelma) valmisteltu Kainuun metsäneuvoston kanssa Kainuun metsäohjelma :n pohjalta 2. PUUTUOTETEOLLISUUS (Kainuun puutuotealan kehittämistoimenpideohjelma) valmisteltu Kainuun puutuotealan neuvottelukunnan kanssa Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelman tavoitteita mukaillen 3. BIOENERGIA (Kainuun bioenergia teemaohjelma, Itä- Suomen bioenergiaohjelma) valmisteltu Kainuun Bioenergianeuvottelukunnan kanssa Kainuun Bioenergiaohjelman ja bioenergiateemaohjelman tavoitteita päivittäen

16 METSÄ / METSÄTALOUS Visio: Metsästä kasvavaa hyvinvointia kasvua nuorista metsistä, puu- ja luonnontuotealalta ja luontomatkailusta, kannattavuutta kustannustehokkuudesta, voimaa energiapuusta ja uusiutuvasta metsäosaamisesta sekä tasapainoista hyvinvointia yhteen sovitettavista tavoitteista Tavoite Kainuun metsien hakkuutavoite voidaan nostaa 2010-luvulla 4,0 milj. m3/v tuntumaan. Liikevaihtoennuste 3,65 milj. m3:n hakkuumäärällä ja metsähakkeen hankinnan kaksinkertaistamisella vuonna 2010 on 250 milj. ja vuonna milj.. Toimenpiteet Metsäenergian hankinnan sujuvuus/ puunhankinnan logistiikan ja verkostoituneen toimintatavan kehittäminen Työvoiman saatavuus Suometsien hoito Kainuun yksityistieverkon kunnossapito Yhteismetsien perustaminen / muita uusia omistusmuotoja Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen Kainuun metsäohjelma

17 METSÄ / METSÄTALOUS Metsätoimialan meneillään olevat kehittämishankkeet Hankkeen nimi Toteutusaika Kustannusarvio Kainuun metsä- ja puutalouden ,00 teemaohjelma II Robinwood Plus ,00 osallistava metsäsuunnittelu Kainuun yksityistieverkoston ,00 kehittäminen Yhteensä ,00 Metsätoimialalle suunnitteilla olevat kehittämishankkeet Hankkeen nimi Toteutusaika Kustannusarvio Bioenergialiiketoiminnan ,00 kehittäminen Uusi toimintamalli metsäkoneiden ,00 siirtokuljetuksiin Terminaaliverkoston kehittäminen ,00 Yhteensä ,00

18 METSÄ / PUUTUOTETEOLLISUUS Visio: Kainuun metsä- ja puutalous vuonna 2014 on kansainvälisesti kilpailukykyinen osaamiseen perustuva asiakaslähtöinen toimiala. Kainuussa on menestyvä, kannattavasti ja kestävästi toimiva metsäklusteri, jonka tuotteet ja palvelut ovat maailmalla haluttuja. Tavoite Jalostusasteen olennainen nostaminen ja erikoistuminen ovat välttämättömyys. Valmiiden puutuotteiden merkittävä valmistus- ja vientitoiminta saadaan käyntiin. Kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen korostuu Keskitytään erityisesti männystä valmistettavien rakentamisen tuotteiden kehittämiseen ja jalostusarvon kohottamiseen ja vahvistetaan olemassa olevia puunjalostuskeskittymiä. Määrällisenä tavoitteena on, että vuoden 2014 loppuun mennessä Puutuoteteollisuuden liikevaihto nousee vuoden => 220 milj. :n Toimialalla on 125 yritystä Vienti nousee 50 %:iin puunjalostuksen liikevaihdosta Liikevaihto nousee v. 2006:n 48 milj. :sta v milj. :n. Toimenpiteet Kainuun Etu Oy / Kainuun puutuotealan kehittämistoimenpideohjelma Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma ja Puutuotealan neuvottelukunta linjaa Mekaanisen puunjalostuksen tutkimus Woodpoliksen puurakentamisen oppimis- ja innovaatioympäristö Yhteistyöverkostojen ja osaamiskeskittymien kehittäminen

19 METSÄ / PUUTUOTETEOLLISUUS Puutuoteteollisuuden meneillään olevat kehittämishankkeet Hankkeen nimi Toteutusaika Kustannusarvio Kainuun metsä- ja puutalouden ,00 teemaohjelma II Piha- ja ympäristörakentamisen ,00 liiketoiminnan kehittäminen Kainu huonekaluteollisuuden ,00 kehittämishanke ReindeerWood ,00 Pro Eco, Woodpolis ,00 Eco Training, Woodpolis ,00 Woodpolis INNO ,00 Yhteensä ,00 Puutuoteteollisuuteen suunnitteilla olevat kehittämishankkeet Hankkeen nimi Toteutusaika Kustannusarvio Puurakentamisen uudet ,00 liiketoimintaketjut Kansainvälisen liiketoiminnan ,00 kehittäminen Yhteensä ,00

20 METSÄ / BIOENERGIA Tavoite: Kainuu on energiaomavarainen sähkön ja lämpöenergian osalta. (Määrälliset tavoitteet) v v Metsäenergian tuotanto, GWh Biokaasulaitosten määrä, kpl 0 5 Puupelletin käyttökohteita, kpl Puupelletin käyttömäärä, t/v Lämmitysöljyn käyttö, Gwh Lämpöyrittäjyyskohteita, kpl 5 12 Tuulivoimala (<1MW), kpl 0 3 Toimenpiteet Paikallisten energialähteidenhyötykäyttöä edistetään ja pyritään irtaantumaan tuontipolttoaineista. Nuorten kasvatusmetsien hoito => energiapuuta Biomassaterminaaliverkoston rakentaminen Julkiset toimijat uusiutuvan energian käyttäjiksi omissa kiinteistöissään. Järjestetään tiedotus-, neuvonta- ja konsulttipalvelut uusiutuvien energiamuotojen käytöstä. Parannetaan energiatehokkuutta ja tuetaan aktiivisesti energiansäästöä Kunnat: energiatehokkuussopimukset, kaukolämmön käyttö taajamissa ja uusilla asuinalueilla. Bioenergian tutkimus Kainuun koulutusorganisaatioihin energia-alan koulutusohjelmat Kainuun bioenergia -teemaohjelman toteuttaminen. Työtä ohjaa Kainuun bioenergianeuvottelukunta. Myös Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020.

21 METSÄ / BIOENERGIA Hanke Kainuun bioenergian teemahanke II Biokaasu ja peltoenergia Kainuussa Metsäenergia Kainuussa Eloperäiset jätteet kiertoon Ekoteko Vuokatti Seppälän biokaasulaitos - selvitys KantriKoulutus WENET Centre Hallinnoija KYK MTT Metsäkeskus ELY-keskus Snowpolis KAO KAO Josek

22 Maakuntaohjelman toteuttamisjärjestelyt Ohjelman rahoitus ja rahoittajat Esitetään maakuntaohjelman toteuttamissuunnitemassa (TOTSU) Julkinen rahoitus ja yksityinen rahoitus , arvio suuntaamisesta Julkinen Yksityinen TL 1. Osaaminen 15 % 5 % TL 2. Elinkeinot 37 % 85 % TL 3. Maaseutu (sis. alkutuotannon yritys- ja kehittämistuet) 6 % 5 % TL 4. Hyvinvointi 6 % 2 % TL 5. Toimintaympäristö 36 % 3 % 100 % 100%

23 Kehittämisrahoituksen suuntaaminen Julkinen rahoitus ja yksityinen rahoitus , Julkinen Yksityinen arvio suuntaamisesta (Maakuntaohjelman tavoite) TL 1. Osaaminen 15 % 5 % TL 2. Elinkeinot 37 % 85 % TL 3. Maaseutu (sis. alkutuotannon yritys- ja kehittämistuet) 6 % 5 % TL 4. Hyvinvointi 6 % 2 % TL 5. Toimintaympäristö 36 % 3 % 100 % 100%

24 Työmarkkinoille tuleva/poistuva ikäl Vuonna 2015 keskimääräinen eläköityvä ikäluokka 6913/5=1383 ja keskimääräinen työmarkkinoille tuleva ikäluokka 4164/5=833 Erotus =550 /v.! Tilanne jatkuu samankaltaisena 2020 saakka. (Lähde: Tilastokeskus, Statfin/Altika,Väestöennuste 2009)

25 Aluetalouden kehitys/ työpaikkojen kehitys 01/ /2011

26 Aluetalouden kehitys/ liikevaihdon kehitys 01/ /2011

27

28 Henkilöstö Kainuun kärkialoilla * Metsä ja puu Kaivannaiset ICT ja elektroniikka Metalli Matkailu Elintarvike Energia Lähde: Tilastokeskus, Kainuun kärkialojen suhdannetiedot, rakenneselvitys, Jyrki Haataja 11/2011

29

30 Liikevaihto Kainuun kärkialoilla * Metsä ja puu Kaivannaiset ICT ja elektroniikka Metalli Matkailu Elintarvike Energia Lähde: Tilastokeskus, Kainuun kärkialojen suhdannetiedot, rakenneselvitys, Jyrki Haataja 11/2011

31 Aluetalouden kehitys/ kärkialojen liikevaihdon ja työpaikkojen kehitys Kainuussa

32 Aluetalouden kehitys/ kärkialojen liikevaihdon ja työpaikkojen kehitys Kainuussa

33 Aluetalouden kehitys/ kärkialojen liikevaihdon ja työpaikkojen kehitys Kainuussa

34 Metsä- ja puutoimialan laskennassa mukanaolevat toimialat Metsä ja Puu 021 Metsänhoito 022 Puunkorjuu 024 Metsätaloutta palveleva toiminta 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 31 Huonekalujen valmistus Lähde: Tilastokeskus, Kainuun kärkialojen suhdannetiedot, rakenneselvitys, Jyrki Haataja 11/2011

35 Aluetalouden kehitys/ Metsä- ja puualan liikevaihdon ja työpaikkojen kehitys Kainuussa

36 Aluetalouden kehitys/ Metsä- ja puualan liikevaihdon ja työpaikkojen kehitys Kainuussa

37 WOOD PRODUCTS Woodpolis: (Pictures: and Kyösti Heino)

38

39

40

41 MATKAILU EKOTEKO Vuokatti:

42

43 BIOENERGY / terminal network

44 BIOENERGY / terminal network

45

46

47 Miksi Kainuun ilmastostrategia? Kainuun maakuntaohjelma Tavoite Kainuu on jatkossa energiaomavarainen ja ilmastovastuullinen kestävän kehityksen maakunta Toimenpiteet Kainuun ilmastostrategian ja kuntakohtaisten toimenpideohjelmien laatiminen Kuntien energiatehokkuussopimukset Yksilön toiminnan ilmastotietoisuuden ja -vastuullisuuden edistäminen Valtioneuvosto (2008) edellyttää Suomen maakuntien ja kaupunkiseutujen laativan omat ilmasto- ja energiastrategiansa ja niiden toteutusohjelmat Mustonen, Verna & Ponnikas, Jouni (2009): Kestävän kehityksen ja ilmastovastuullisuuden nykytila sekä kehittämistarpeet Kainuussa

48 Kainuun kasvihuonekaasutase 2009 Kainuun kasvihuonekaasupäästöt 2009 (ihmisen toiminnasta) Liikenne 39 % (josta tieliikenne 79 %) Energia 27 % Maatalous 14 % Rakennusten erillislämmitys 10 % Energiantuotannon ja teollisuuden päästöt pienet Liikenteen päästöt keskimääräistä suuremmat Kainuun kasvihuonekaasupäästöt (ilman maankäyttösektoria) vuonna 2009 asukasta kohti laskettuna 8,7 t co2-ekv (Suomessa keskimäärin 12,3 t co2-ekv/asukas) Maankäyttösektorin nielu on lähes viisinkertainen verrattuna muiden sektoreiden tuotantoperusteisiin päästöihin

49 Kainuun kasvihuonekaasutase 2009 Kasvihuonekaasupäästöt, kt CO2-ekv 30,0 25,0 26,9 TOTAL LIIKENNE 20, , ,3 10,0 8,7 5,0 2,8 2,7 3,1 4,5 2,4 0,0 PP KAI LAPPI SATA SUOMI

50 Kainuun ilmastotavoitteet 2020 Kainuussa vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 25 prosenttia vuoden 2009 tasosta vuoteen 2020 mennessä Indikaattori: Kasvihuonekaasupäästöt (CO2-ekv) Kainuu on liikenteen polttoaineita lukuun ottamatta nettoenergiaomavarainen maakunta vuoteen 2020 mennessä Indikaattori: Paikallisen uusiutuvan energian osuus energiankokonaiskulutuksesta Kainuu on valtakunnallisesti merkittävä hiilinielu myös vuonna 2020 Indikaattori: Metsien hiilinielut (CO2-ekv) Kommentti: Toteuttamismahdollisuudet ovat hyvät. Pelkästään Kainuun maakuntaohjelmassa ja Kainuun bioenergiaohjelmassa esitetyt bioenergian käytön lisäämistavoitteet toteuttamalla voidaan leikata yli 12 prosenttia vuoden 2009 ilmastopäästöistä!

51 Tulevaisuuden näkymiä

52 Kainuun metsäklusterin näköalat kysymyksiä 1 Metsäteollisuus vetäytyy Suomesta mistä kysyntä kaikelle tuotetulle ja kestävästi hakattavalle puulle? Jatkojalostus Kainuussa: hakkuut 3 milj. m 3 /v., mutta paikallinen jalostus vain 1milj. m 3 /v => biotalous - suuren luokan biojalostamo paikallisen jalostusasteen nostamiseksi kuka ja minne, onko mahdollinen? Logistiikan (puutavara, koneet) tehostaminen kuljetusten kustannusten pienentämiseksi (terminaalit Kontiomäki ja Pesiö) Työttömyys, työvoimapula vai koneellistaminen? Metsähallituksen uusi toimintamalli? Metsähallituksen omistajaohjaus: tuottotavoitteen realistisuus? Uudet metsienkäsittelyohjeet ja metsänomistajat vaikutus puun tarjontaan? Yhtiöiden omien metsien hakkuupolitiikka kaikki hakkuukypsä nurin ja sitten tehtaat kiinni? EU:n valmisteilla oleva metsästrategia keppiä vai porkkanaa?

53 Kainuun metsäklusterin näköalat kysymyksiä 2 Tarvitaan selvityksiä ja esityksiä siitä, miten metsäomaisuuden arvo ja tuotto turvataan, esimerkkejä: Monikäytölle lisää painoarvoa verrattuna aiempaan, miten monikäytön arvo määritellään ja voitaisiinko asettaa joillekin käyttömuodoille korvaukset maanomistajalle (kun muu metsätulo pienenee ja vanhan metsän määrä kasvaa )? Metsien kasvatuksen ilmastovaikutuksista/ hiilinielusta ja muista ekosysteemipalveluista myytävä tuote metsänomistajille miten ja kuka tuotteistaa (kun muu metsätulo pienenee ja tulee aina vain uusia suojeluvaatimuksia)? Luontoarvokaupan laajentaminen (maisemat, matkailukeskukset, jne.)? Metsälöiden pirstoutumisen lopettaminen ja yhteisomistuksen kehittäminen? Uuden maakuntasuunnitelman ja ohjelman laatiminen v : Arvio metsäklusterin tilasta / tulevaisuudesta pitkällä tähtäyksellä, myös uhka - skenaariot, nollaraja ja uhkien torjuntatoimet? (V valmistunut Kainuun metsäohjelma hyvä lähtökohta keskeisen luonnonvaran vaalimiselle tulevina vuosina ja maakuntaohjelman linjausten pohjaksi) Ilmasto- ja ympäristövastuullisuus, Ekotehokkuus, Elinkaari-ajattelu, Kestävyys, jne. nousevat vahvasti esiin (?) Foorumit valmistelun pohjana (?) (Metsäneuvosto, Puutuotealan neuvottelukunta, Bioenergianeuvottelukunta)

54 KIITOS! Jyrki Haataja

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntahallitus 16.9.2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 16.9.2013 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2014 2015

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014. Seurantaraportti 2011

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014. Seurantaraportti 2011 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Seurantaraportti 2011 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2011 Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 4 3. OHJELMAN TAVOITTEET... 5 4. STRATEGISET

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSIN LIITTEET. Työterveyslaitos Lappeenrannan aluetoimipiste

LAPPEENRANNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSIN LIITTEET. Työterveyslaitos Lappeenrannan aluetoimipiste 1 LAPPEENRANNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSIN LIITTEET Työterveyslaitos Lappeenrannan aluetoimipiste 2006 2 LIITELUETTELO 1 Valtakunnalliset strategiat ja ohjelmat 3 2 Maakuntaprofiilit ja väestöennusteet

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS

PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS Kainuun Etu Oy PALVELUALOJEN ESISELVITYS 1 (80) PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS Loppuraportti Toteutetut yritysanalyysihaastattelut Tammi Toukokuu 2009 Kehityskohteet toimialoittain Kainuussa Harri

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 Liite 4 IS SKOM 9.6.2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 Luonnos 11.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ JA ENERGIATEHOKKUUDEN

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

LIITE 2a POHJOIS-SUOMEN KEHITYS JA TULEVAN OHJELMAKAUDEN MAHDOLLISUUDET 11.5.2012

LIITE 2a POHJOIS-SUOMEN KEHITYS JA TULEVAN OHJELMAKAUDEN MAHDOLLISUUDET 11.5.2012 LIITE 2a POHJOIS-SUOMEN KEHITYS JA TULEVAN OHJELMAKAUDEN MAHDOLLISUUDET 11.5.2012 POHJOIS-SUOMI Osaavaa ohjelma- ja yhteistyötä, työvoimareservi hyödynnettävissä Pohjois-Suomen maakunnat (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot

Yhteenveto kansallisista ja alueellista biotaloutta koskevista ohjelmista, strategioista ja selvityksistä

Yhteenveto kansallisista ja alueellista biotaloutta koskevista ohjelmista, strategioista ja selvityksistä Yhteenveto kansallisista ja alueellista biotaloutta koskevista ohjelmista, strategioista ja selvityksistä Biotalous Pohjois Savossa Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää biologisia luonnonvaroja

Lisätiedot

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015 Etelä-Savon metsäohjelma 2012-2015 2 Suomen metsäkeskus, Julkiset Palvelut, Etelä-Savo Toimittajat: Pertti Vento (Etelä-Savo), Seppo Repo (Kaakkois-Suomi), Heikki Karppinen (Pohjois-Karjala), Markku Granander

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 4 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN, POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

KESKI-SUOMEN, POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI KESKI-SUOMEN, POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Anna-Liisa Pasanen ja Tuula Hotti Työterveyslaitos, Kuopion aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen

Lisätiedot