ACCESSIBLE BALTICS MATKAPALVELUEHDOT alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACCESSIBLE BALTICS MATKAPALVELUEHDOT 23.02.2015 alkaen"

Transkriptio

1 ACCESSIBLE BALTICS MATKAPALVELUEHDOT alkaen 1. Yleistä: Matkapalvelusopimus ja vastuu sopimuksen noudattamisesta 1.1. Matkanjärjestäjä Accessible Baltics OÜ 1.2. Matkustaja Matkanjärjestäjän laatiman matkapaketin ostaja 1.3. Välittäjä Henkilö, joka välittää Matkanjärjestäjän laatimaa matkapakettia. Võlaõigusseadus (Viron velvoiteoikeuslaki) 866 p. 4 mukaan: henkilö, joka on vastuussa Matkustajalle tarkoitetun tiedon välityksestä sekä Matkapalvelusopimuksesta johtuvien sääntöjen noudattamisesta solidaarisesti Matkanjärjestäjän kanssa. Eli Välittäjä ja Matkanjärjestäjä jakavat vastuun Varausvahvistus Matkanjärjestäjän antama matkan varausta vahvistava asiakirja, joka vastaa Võlaõigusseadus 869 p. 2 esitettyihin vaatimuksiin Matkapalvelusopimus on Matkanjärjestäjän ja Matkustajan välinen sopimus, jonka perusteella Matkanjärjestäjä on velvollinen osoittamaan Matkustajalle matkapalveluita ja Matkustaja on velvollinen maksamaan palveluista Tässä esitetyissä Matkaehdoissa, jäljempänä Ehdoissa, mainitut matkapalvelut tarkoittavat vain Matkanjärjestäjän osoittamia matkapalvelukokonaisuuksia eli pakettimatkoja. Ehdot eivät säätele Matkanjärjestäjän osoittamia yksittäisiä matkapalveluita eikä yksittäisten matkapalveluiden tarjoamista Matkanjärjestäjällä on yksipuolisesti oikeus muuttaa Ehtoja osittain ja/tai jättää Ehdot osittain soveltamatta myös kertatuotteina tarjottavien ja/tai määrätyn ajanjakson aikana markkinoitavien matkapalveluiden osalta, erityisesti viime hetken tarjoukset, myynninedistämiskampanjoiden sisällä tehdyt alennus- tai erikoistarjoukset. 2. Matkapalvelusopimuksen solmiminen ja voimaantulon seuraukset 2.1. Matkapalvelusopimus katsotaan alkaneeksi, kun seuraavat ehdot ovat täyttyneet Matkanjärjestäjä tai Välittäjä on esittänyt Matkustajalle matkakuvauksen sekä ehdot, Matkustajalle on annettu Varausvahvistus ja Matkustaja on maksanut Ehdoissa mainitun ennakkomaksun tai koko matkan hinnan Matkapalvelusopimuksen solmimisen seurauksena tulee Matkanjärjestäjälle sitova velvoite osoittaa Matkustajalle viimeksi mainitun valitsemat matkapalvelut. Matkapalvelusopimuksen solmimisen seurauksena Matkanjärjestäjällä on sitova velvoite osoittaa Matkustajalle tämän valitsemat matkapalvelut. Jos Matkanjärjestäjä ja Matkustaja eivät sovi kirjallisesti uudelleen esitettävässä olevassa muodossa toisin, on Matkanjärjestäjän velvoite matkakuvauksen ohella osoittaa matkapalvelut kyseessä olevan Matkanjärjestäjän puolelta oman kotisivun, matkaesitteen tai räätälöidyn tarjouksen avulla tiettäväksi Matkustajalle. 3. Matkapalveluiden maksaminen Jos matkapalveluiden valitsemisesta (varaamisesta) on niiden osoittamiseen jäänyt enemmän kuin 30 kalenteripäivää, maksaa Matkustaja viimeistään varausvahvistuksen 1

2 esittämisen jälkeisenä arkipäivänä Matkanjärjestäjälle ennakkomaksuna vähintään 25% matkapalvelun kokonaishinnasta. Tällaisessa tapauksessa Matkustaja maksaa jäljelle jäävän osuuden (75 %) hinnasta viimeistään 30 kalenteripäivää ennen matkapalveluiden käyttöä. Jos matkapalvelut varataan siten, että niiden osoittamiseen on jäänyt 30:stä 7:ään kalenteripäivää, maksaa Matkustaja koko matkapalvelun hinnan varausvahvistuksen esittämisen jälkeisenä arkipäivänä. Jos Matkapalvelut varataan siten, että niiden osoittamiseen on jäänyt vähemmän kuin 7 kalenteripäivää, on Matkustaja velvoitettu maksamaan heti kokonaishinnan Jos Matkustaja ei ole maksanut eräpäivään mennessä, on Matkanjärjestäjällä oikeus purkaa matkapalvelusopimus ja pitää Matkustajan maksama ennakkomaksu itsellään sakkona sopimusrikkomuksesta. 4. Matkapalveluiden hinta ja hinnannousu 4.1. Matkapalveluiden hintaan kuuluvat Varausvahvistukseen ja laskuun merkityt palvelut, Matkanjärjestäjän esitteessä, matkaesityksessä, kirjallisessa tarjouksessa tai muussa muodossa esitetty tarjous kuten Matkustaja ja Matkanjärjestäjä ovat sopineet. Jos Matkustaja jättää jonkin hintaan sisältyvän matkapalvelun käyttämättä, hänellä ei ole oikeutta vaatia alennettua hintaa matkapalveluista eikä kyseisen palvelun korvaamista. Jos ei ole toisin sovittu, matkavakuutus, laivaliput, lentoliput eivät sisälly matkapalveluiden hintaan Matkanjärjestäjän tekemät mainos- ja myyntikampanjan tarjoukset ovat voimassa ainoastaan uusille varauksille eivätkä allennustarjoukset tule voimaan taannehtivasti Matkanjärjestäjällä on matkapalvelusopimuksen solmimisen jälkeen ja tilanteessa, jossa matkustajalle tiedotetaan 21 kalenteripäivää ennen matkan alkamista, oikeus nostaa matkapalveluiden hintaa jos, Viron tasavallan tai kohdemaan verotus ja palvelumaksut muuttuvat ja jos muutos vaikuttaa matkapalveluiden hintaan; Kuljetus- ja majoituskustannukset muuttuvat, sillä ehdolla, että ne eivät ole Matkanjärjestäjän hallinnassa eikä niitä ollut mahdollista ennakoida matkapalvelusopimusta solmittaessa; Matkapalveluissa sovellettavien valuuttojen valuuttakurssit muuttuvat; 4.4. Matkapalveluiden hinnannousu perustuu Matkapalvelusopimuksen jälkeiseen matkapalveluiden hintaan, johon lisätään Ehtojen kohdissa mainitut palveluiden ja/tai maksujen nousu ja/tai valuuttakurssin muutos siltä osin, jota ei ole etukäteen otettu huomioon matkapalveluiden hinnassa Matkustaja on velvoitettu viipymättä Matkanjärjestäjältä Ehtojen kohdassa 4.3. mainitun tiedon saamisesta: maksamaan Matkanjärjestäjälle matkapalveluiden hinnannousun jälkeisen matkapalveluiden hinnan tai ilmoittamaan Matkanjärjestäjälle halustaan purkaa Matkapalvelusopimus tai ilmoittamaan sopimuksen purkamisen sijaan halustaan korvata matkapalvelut vähintään samanhintaisilla matkapalveluilla. Jos tämä osoittautuu mahdottomaksi, on Matkustajalla oikeus vaatia matkapalveluiden korvaamista edullisemman hintaisilla matkapalveluilla ja ylimääräisenä maksetun summan palauttamista tai Matkapalvelusopimuksen purkua Jos Matkapalvelusopimus puretaan Ehtojen kohdassa 4.3. mainituista syistä, on 2

3 Matkanjärjestäjä velvoitettu palauttamaan Matkustajalle matkapalvelumaksun kokonaisuudessaan, paitsi kulut, jotka Matkanjärjestäjä on jo maksanut: Matkatoimiston kulut (30 euroa/matkustaja; laivaliput, ajoneuvon vuokrakulut, majoitus jne) Jos Matkustaja ei ilmoita Matkanjärjestäjälle viipymättä, muttei myöhemmin kuin 2 arkipäivän aikana Matkanjärjestäjältä tulleen tiedon saamisesta lukien halustaan käyttää Ehtojen kohdissa säädettyjä oikeuksia, katsoo Matkanjärjestäjä, että Matkustaja on purkanut Matkapalvelusopimuksen ja palauttaa Matkustajalle matkapalvelumaksun kokonaisuudessaan, paitsi kulut, jotka Matkanjärjestäjä on jo maksanut: Matkatoimiston kulut (30 euroa/matkustaja; laivaliput, ajoneuvon vuokrakulut, majoitus jne). 5. Matkapalveluista vetäytyminen tai matkapalveluiden muuttaminen seuraavilla ehdoilla: 5.1. Ehtojen kohdassa 4 säädetyn lisäksi on Matkustajalla ennen matkan alkamista oikeus Matkanjärjestäjälle korvausta maksamatta vetäytyä Matkapalvelusopimuksesta, jos matkapalveluissa on tapahtunut oleellinen muutos (1,5 kertainen hinnan nousu) sekä tilanteessa, jossa Matkustaja on viipymättä, muttei myöhemmin kuin 2 arkipäivän aikana Matkanjärjestäjältä samansisältöisen tiedon saamisesta esittänyt Matkanjärjestäjälle kirjallisesti uudelleen esitettävässä olevassa muodossa Matkapalveluista vetäytymistä koskevan ilmoituksen. Oleellisena matkapalveluiden muuttumisena ei pidetä ylivoimaisen esteen ilmenemistä tehden Matkanjärjestäjälle mahdottomaksi täyttää Matkapalvelusopimuksessa säädettyjä velvoitteita Matkustajalla on Ehtojen kohdassa 5.1. mainitun syyn ilmaantuessa oikeus Matkapalveluista vetäytymisen sijaan vaatia matkapalveluiden korvaamista vähintään samanhintaisilla matkapalveluilla. Jos tämä osoittautuu mahdottomaksi, on Matkustajalla oikeus vaatia matkapalveluiden korvaamista edullisemman hintaisilla matkapalveluilla ja ylimääräisenä maksetun summan palauttamista; 5.3. Matkan tilaamisesta ei kulunut yhtä viikkoa (7 vrk) ja matkaa peruessa on matkan alkuun jäänyt vähintään 30 päivää; 5.4. Matkan tilaamisen peruminen tapahtuu 24 tunnin kuluessa matkan varaamisesta; 5.5. Matkustajalla on oikeus toivestaan peruuttaa matka ja saada takaisin matkasta maksettu hinta vähennettynä toimistokuluilla (30 EUR) ja Matkanjärjestäjän jo eteenpäin maksamilla kuluilla (laivaliput, kuljetus, majoitus tms.), jos olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle sen vuoksi, että a) hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa matkustaja on yhdessä varannut matkan ja jonka majoitus on sovittu samaan huoneeseen tai huoneistoon, tai b) hänelle tai matkakumppanille, jonka kanssa hän on yhdessä varannut matkan, sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma, jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle. Matkakumppanina pidetään kyseisen matkustajan lasta tai vanhempaa taikka muuta henkilöä, jonka majoitus on sovittu 3

4 samaan huoneeseen tai huoneistoon kyseisen matkustajan kanssa. Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo. Matka tulee perua viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua. Matkanjärjestäjä suosittelee matkavakuutuksen hankkimista ylivoimaisen esteen varalle Matkustajan puolelta tapahtuvassa matkapalveluista vetäytymisessä muissa kuin Ehdoissa mainituissa tilanteissa on Matkustaja velvoitettu maksamaan Matkanjärjestäjälle korvausta seuraavasti: % matkapalveluiden hinnasta, jos vetäytymisestä matkan alkamiseen on jäänyt enemmän kuin 30 kalenteripäivää; % matkapalveluiden hinnasta, jos vetäytymisestä matkan alkamiseen on jäänyt 30:stä 15:een kalenteripäivää; % matkapalveluiden hinnasta, jos vetäytymisestä matkan alkamiseen on jäänyt 14:stä 11:een kalenteripäivään; % matkapalveluiden hinnasta, jos vetäytymisestä matkan alkamiseen on jäänyt 10 kalenteripäivää tai vähemmän; % matkapalveluiden hinnasta, jos Matkapalvelusopimus on solmittu Ehtojen kohdassa 1.7. mainitun tarjouksen pohjalta ja jos tarjouksen ehdoissa ei ole toisin mainittu Matkustajan puolelta tapahtuvaksi Matkapalvelusopimuksesta vetäytymiseksi katsotaan myös tilanne, jossa Matkustaja ei ole, ilman aiempaa vetäytymistä osoittavaa anomusta, saapunut ilmoitettuun aikaan matkan aloituspaikkaan ja/tai Matkustaja ei voi aloittaa matkaa puuttuvien tai vaatimustenvastaisten matkustusasiakirjojen takia. Tällaisessa tilanteessa sovelletaan vastaavasti Ehtojen kohdassa 5.6. säädettyä Jos Matkustaja ei pääse matkalle, koska on kadottanut passin/id-kortin, rahoja matkasta ei palauteta Matkustajalla on oikeus kirjallisella ilmoituksella vaihtaa Matkapalvelusopimuksessa mainittua Matkustajan nimeä, varattua hotellia ja/tai matkan ajankohtaa (mm. kestoa) korvaten Matkanjärjestäjälle matkan valmisteluun ja järjestelyyn liittyvät kulut (toimistokulut) euroa henkilöä kohden, jos vaihdosta matkan alkamiseen on jäänyt enemmän kuin 30 kalenteripäivää; euroa henkilöä kohden, jos vaihdosta matkan alkamiseen on jäänyt 30:sta 21:een kalenteripäivää Ehtojen kohdassa 5.9 mainittujen kulujen lisäksi Matkustaja on velvollinen korvaamaan Matkanjärjestäjälle muutoshetkeen mennessä Matkanjärjestäjältä veloitetut kulut (kuljetuksen, ruokailun, ohjelman ja/tai hotellin varausmaksun maksaminen). Ehtoja rikottaessa tulkitsee Matkanjärjestäjä tehdyt muutokset Matkapalvelusopimuksesta vetäytymiseksi ja soveltaa Ehtojen kohdassa 5.6. säädettyä Matkapalvelusopimuksen muuttaminen muissa tilanteissa velvoittaa Matkustajaa korvaamaan Matkanjärjestäjälle kaikki muutoksiin liittyvät kulut, joiden suuruuden ja eräpäivät Matkanjärjestäjä ilmoittaa Matkustajalle viimeistään 3 päivän aikana vastaavansisältöisen tiedon saamisesta. 4

5 5.12. Mahdollisista matkankeskeytyksistä syntyvien vahinkojen korvaamiseksi Matkanjärjestäjä suosittelee hankkimaan matkavakuutuksen Jos yhdessä matkustavan perheen tai ryhmän matkan hinta perustuu siihen, että tietty määrä matkustajia yöpyy samassa huoneessa tai matkustavat yhdessä, ja yksi Matkustajista peruu matkansa, on Matkanjärjestäjällä oikeus vaatia ja Matkustajalla velvollisuus maksaa Matkanjärjestäjälle muutoksista aiheutuneet lisäkulut Jos kyseessä on erikoistilaus (erillinen ohjelma, hotelli, lisätilaukset tms.), korvaa Matkustaja matkan peruessaan kyseisen ohjelman laatimisesta aiheutuneet lisäkulut. 6. Matkustajan velvoitteet ja vastuu 6.1. Matkustaja on velvoitettu: tutustumaan näihin Ehtoihin ja hotelleja ja tarjottuja palveluita koskeviin tietoihin ja oleellisiin tietoihin, jotka on nähtävissä joko Matkanjärjestäjän esitteessä, aikaisemmin lähetetyn matkaohjelman kuvauksessa tai Matkanjärjestäjän kotisivulla matkustusasiakirjoja vastaanottaessaan tarkistamaan välittömästi niiden vastaavuuden tilatuille ja mahdollisten virheiden ilmetessä ilmoittamaan niistä viipymättä Välittäjälle tai Matkanjärjestäjälle matkan aikana seuraamaan hotellien ja kulkuvälineiden järjestyssääntöjä ja matkan kohdemaan viranomaisten määräyksiä; olemaan häiritsemättä kanssamatkustajia. Häiritsevältä Matkustajalta voidaan evätä pääsy matkalle tai hänet voidaan poistaa matkan aikana, eikä hänellä ole oikeutta matkapalveluista maksetun summan palautukseen Matkustaja vastaa: vahingosta, jonka hänen tahallinen tai huolimaton toimintansa tai toimettomuutensa aiheuttaa Matkanjärjestäjälle, kanssamatkustajille tai kolmannelle osapuolelle; matkavakuutuksen hankkimisesta, säilyttämisestä ja voimassaolosta; omista matkustusasiakirjoistaan. Matkustaja on velvoitettu huolehtimaan oman passin ym. matkustusasiakirjojen vaatimuksenmukaisuudesta Tilanteessa, jossa Matkustajaa ei päästetä mainitun maan rajan yli, vastaa Matkustaja kaikista omaan paluumatkaan liittyvistä kuluista eikä hänellä ole oikeutta vaatia takaisin käyttämättä jäänyttä Matkapalveluista maksettua summaa ja/tai sen korvaamista. 7. Matkanjärjestäjän vastuu 7.1. Matkanjärjestäjä on vastuussa siitä, että matkapalvelut vastaavat Matkustajalle annettua matkakuvausta Matkanjärjestäjä ei vastaa: ylivoimaisesta esteestä (erityisesti luonnonkatastrofit, poliittiset selkkaukset, lakot yms.) aiheutuvasta vahingosta; Matkustajan omasta toiminnasta tai toimettomuudesta aiheutuvasta vahingosta; Matkustajan sairastumisen, rikoksen uhriksi joutumisen tai muun Matkustajalle tapahtuvan onnettomuuden sattuessa aiheutuneesta vahingosta. Tällaisessa tilanteessa on Matkanjärjestäjä velvoitettu osoittamaan Matkustajalle tarvittavien asioiden hoitamiseen apua, kuten sairaanhoito ja ennenaikaiseen paluuseen liittyvät järjestelyt. Matkustaja on velvollinen maksamaan Matkanjärjestäjälle järjestelyistä aiheutuneet 5

6 lisäkulut viimeistään 14 kalenteripäivän sisällä kotiinsaapumispäivästä; Matkustajan valitseman hotellin ja/tai matkan aikana käytettävien kulkuvälineiden teknisistä virheistä, samoin hotellihenkilökunnan tai kulkuvälineiden kuljettajien laittomasta käytöksestä aiheutuvista vahingoista; tilanteista, joissa Matkanjärjestäjän vastuu on rajoitettu kansainvälisin sopimuksin Matkanjärjestäjää ei sido Välittäjän puolelta matkapalveluiden myynnin yhteydessä esitetyt tiedot, jotka eivät ilmene matkaesitteessä tai Matkanjärjestäjän puolelta esitetyssä tarjouksessa Matkanjärjestäjä ei vastaa siitä, jos Matkanjärjestäjän välittämiä palveluja tarjoama yritys (paikallinen matkatoimisto, hotelli jne.) menee konkurssiin, nostaa oleellisesti hintoja tai osoittautuu muulla tavalla sopimattomaksi. Matkanjärjestäjällä on kuitenkin velvollisuus tehdä voitavansa, jotta edellä mainitut ongelmat vaikuttaisivat Matkustajaan mahdollisimman vähän. Tällaisessa tilanteessa Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa matkaohjelmassa mainittu hotelli toiseen saman tasoiseen hotelliin. Muutoksista tulee ilmoittaa Matkustajille viipymättä. 8. Matkanjärjestäjän oikeus tehdä matkamuutoksia 8.1. Jos Matkanjärjestäjä ei voi omasta toiminnastaan riippumattomista syistä toteuttaa matkaa matkakuvauksessa esitetyllä tavalla, on järjestäjällä oikeus vaihtaa hotellia tai kulkuvälinettä, muuttaa aikataulua tai tehdä matkassa muita muutoksia, sillä ehdolla, että matkan laatu ja luonne ei muutu oleellisesti. Muutoksista tulee ilmoittaa Matkustajille viipymättä Jos matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi Matkustajia, Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa kulkuvälinettä, hotellia, matkaohjelmaa ja matkareittiä sillä ehdolla, että matkan luonne ei oleellisesti muutu. Muutoksista tulee ilmoittaa Matkustajille viipymättä. 9. Matkanjärjestäjän oikeus perua matka 9.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus perua matka, jos: matkakohteesssa tapahtuvan kulkuvälineen (linja-auto, auto tms.) istumapaikkojen määrästä on täytetty vähemmän kuin 70% Matkanjärjestäjän varaamista paikoista. Matkan peruuntumisesta tulee ilmoittaa Matkustajille viipymättä; liikennöitsijä, joka järjestää Matkustajien kuljetuksen perille ja takaisin kohteesta, peruuttaa linja-autokuljetuksensa siten, että niitä ei ole mahdollista korvata Tilanteessa, jossa matka on peruttu Ehtojen kohdissa mainituista syistä, on Matkustajalla oikeus vaatia matkapalveluiden korvaamista vähintään samanhintaisilla matkapalveluilla. Jos tämä osoittautuu mahdottomaksi, on Matkustajalla oikeus vaatia matkapalveluiden korvaamista edullisemman hintaisilla matkapalveluilla ja ylimääräisenä maksetun summan palauttamista tai vetäytyä Matkapalvelusopimuksesta Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa Matkapalvelusopimus, jos Matkustaja tai Välittäjä ei ole sovittuun aikaan mennessä maksanut matkaa Jos matkanjärjestäjä joutuu hänestä riippumattomista syistä perumaan matkan, Matkustajalla on oikeus vaatia takaisin vain summa, jota Matkajärjestäjä ei vielä ole käyttänyt (mm. hotelli-, kuljetuskulut (bussi, auto ym.), sommitelukultud (dokumentide 6

7 vormistamine, nt viisa, leping, kindlustus jms). Matkustajalla ei ole oikeutta vaatia lisäkorvauksia. 10. Matkapalvelusopimuksen irtisanominen ylivoimaisen esteen takia Ylivoimaisen esteen sattuessa, minkä seurauksena matkapalveluiden osoittaminen tulee mahdottomaksi tai vaikeammaksi, voi niin Matkanjärjestäjä kuin Matkustaja irtisanoa Matkapalvelusopimuksen millä hetkellä hyvänsä Jos Matkapalvelusopimus irtisanotaan tilanteessa, jossa matkapalveluita ei ole vielä osoitettu, on Matkanjärjestäjä velvoitettu palauttamaan Matkustajalle matkapalveluista maksetun summan, josta vähennetään korvaus Matkanjärjestäjälle matkan valmisteluun ja järjestämiseen liittyvistä kuluista (hallintokulut) suuruudessa 30 euroa henkilöä kohden ja Matkanjärjestäjältä veloitetut kulut Matkustajan valitseman hotellin varausmaksun maksaminen, kuljetuksen varaaminen ja etumaksu tms.) Jos Matkapalvelusopimus irtisanotaan tilanteessa, jossa Matkustaja jo käyttää matkapalveluita, auttaa Matkanjärjestäjä (tarvittaessa) ennenaikaiseen paluuseen liittyvissä järjestelyissä. Matkustaja on velvollinen maksamaan Matkanjärjestäjälle järjestelyistä aiheutuneet lisäkulut viimeistään 14 kalenteripäivän sisällä kotiinsaapumispäivästä. 11. Puutteet matkanjärjestelyissä ja niistä tiedottaminen Puutteeksi matkanjärjestelyissä katsotaan matkapalveluiden vastaamattomuus esitettyyn matkakuvaukseen Puutteeksi matkanjärjestelyissä ei voi pitää: Matkakokonaisuutta ajatellen epäolennaisia muutoksia tai sellaisia esille tulevia seikkoja, joiden syntyminen on oletettavissa ottaen huomioon matkakohteen, mukaan lukien kulttuuriset erot ja luonteenpiirteet; kohteeseen ja/tai kohteesta lähtevän lennon ja laivan aikataulumuutosta, jos siitä seuraa matkan kokonaiskeston muutos (enintään 8 tuntia) verrattuna ennalta sovittuun; hotellin vaihtumista juuri ennen lähtöä tai matkan aikana, jos perusteena on hotellien ylivaraus, joka ei riipu Matkanjärjestäjästä ja tilanteessa, jossa Matkanjärjestäjä korvaa Matkustajan valitseman hotellin samanarvoisella hotellilla; Matkustajan valitseman hotellin ja sen tarjoamien palveluiden vastaamattomuutta Matkustajan odotuksiin. Tällaisessa tilanteessa hotellin vaihdosta aiheutuvista lisäkuluista vastaa Matkustaja; juuri ennen lähtöä tai matkan aikana hotellissa tai sen välittömässä läheisyydessä alkaneita rakennustöitä; palveluiden osoittamiseen liittyviä puutteita, joiden olemassaolosta tai mahdollisesta ilmenemisestä on Matkustajalle ilmoitettu ennen Matkapalvelusopimuksen solmimista Matkustaja on velvoitettu viipymättä ja kirjallisesti ilmoittamaan Matkanjärjestäjän edustajille kohteessa ilmenevistä puutteista tai vaatimuksista matkajärjestelyihin liittyen. Mikäli puutteista ei ilmoiteta, Matkustaja ei voi mahdollisten korvausvaatimusten esittämisen yhteydessä vedota niihin myöhemmin Jos vaatimuksiin vastataan tyydyttävästi ja aiheutunut vahinko korvataan 7

8 kohteessa, Matkustajalla ei ole oikeutta vaatia toista korvausta tai puutteellisten palveluiden hinnan alennusta matkan jälkeen. Vahinko korvataan tai puutteellisen palvelun hintaa alennetaan suhteellisesti puutteen oleellisuus ja puutteellisen palvelun hinta huomioiden Jos vaatimuksen ratkaiseminen kohteessa osoittautuu mahdottomaksi, tulee Matkustajan viimeistään 10 päivän aikana Matkustajan paluun jälkeen esittää Matkanjärjestäjälle kirjallisesti uudelleen esitettävissä olevassa muodossa oleva valitus. Samoin tulee mainitun aikavälin sisällä esittää kaikki mahdolliset valitukset ja anomukset, Valitukseen tulee lisätä valituksen perusteena olevat asiakirjat. Saamatta jääneen palvelun osalta todistuksen voi kirjoittaa myös Matkanjärjestäjän edustaja Matkanjärjestäjä ei vastaa Matkustajan matkatavaroiden kuljetuksesta eikä säilytyksestä. Mahdollisten vahinkojen välttämiseksi on sen vuoksi suositeltavaa ottaa vakuutusyhtiön matkatavaravakuutus. 12. Erimielisyyksien ratkaiseminen Matkaehtojen tulkinnasta aiheutuvat erimielisyydet yritetään ratkaista ennen kaikkea Matkanjärjestäjän ja Matkustajan välisten neuvotteluiden kautta. Jos ratkaisua ei synny, on Matkustajalla oikeus viedä erimielisyys käsittelyyn kuluttajansuojaviranomaiselle tai esittää kanne (omien oikeuksiensa puolesta)<- võiks ära jätta oikeuteen Viron tasavallan lainsäädännössä määrätyllä tavalla. 13. Henkilötiedot Matkanjärjestäjällä on oikeus käsitellä vain Matkapalvelusopimuksen täyttämiseen vaadittavia ja Matkustajan aiemmin antamia henkilötietoja. Tämä oikeus käsittää myös Matkanjärjestäjän sopimuksenalaiset yhteistyökumppanit, joille Matkanjärjestäjällä on oikeus välittää henkilötietoja ja jotka ovat välittömässä yhteydessä matkapalveluiden osoittamiseen Matkustajalle. Muissa tilanteissa saa Matkustajan henkilötietoja välittää kolmansille osapuolille vain silloin, kun tällaisen velvoitteen olemassaolo perustuu lainsäädäntöön Matkapalvelusopimuksen solmimisen yhteydessä antaa Matkustaja Matkanjärjestäjälle peruuttamattoman suostumuksen omien henkilötietojen käsittelyyn ja välittämiseen kolmansille osapuolille kohdassa mainittujen velvoitteiden täyttämiseksi. Accessible Baltics OÜ Jaama 21-1 Tartu Y-tunnus: KMKR: Pole Puhelin: EE , LHV Pank 8

YLEISET VALMISMATKAEHDOT 1. SOVELTAMISALA

YLEISET VALMISMATKAEHDOT 1. SOVELTAMISALA YLEISET VALMISMATKAEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin yli kolme vuorokautta kestäviin valmismatkoihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT

YLEISET VALMISMATKAEHDOT YLEISET VALMISMATKAEHDOT Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja- asiamiehen neuvottelemat. 1. SOVELTAMISALA 1.1. Yleiset

Lisätiedot

Yleiset valmismatkaehdot

Yleiset valmismatkaehdot Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT

YLEISET VALMISMATKAEHDOT YLEISET VALMISMATKAEHDOT STS Kielimatkat Oy on asettanut toiminnalleen valmismatkalain edellyttämän ja Kuluttajaviraston valvoman vakuuden. STS on sitoutunut Yleisiin valmismatkaehtoihin. Sopimusehdot

Lisätiedot

Matkaehdot. Seat24 Erityisehdot

Matkaehdot. Seat24 Erityisehdot Matkaehdot Seat24 Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevfat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Seat24, me, Seat24.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Supersaverin erityisehdot

Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Supersaver, me, Supersaver.fi) ostettuihin

Lisätiedot

TravelPartner erityisehdot

TravelPartner erityisehdot TravelPartner erityisehdot TravelPartnerin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (TravelPartner, me, TravelPartner.fi)

Lisätiedot

BudJetin erityisehdot

BudJetin erityisehdot BudJetin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, Budjet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Edellytämme,

Lisätiedot

Travelstartin Erityisehdot

Travelstartin Erityisehdot Travelstartin Erityisehdot Travelstartin Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin

Lisätiedot

Supersaverin erityisehdot

Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Supersaver, me, Supersaver.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot Järjestäjä kehottaa asiakasta erityisesti tutustumaan huolella peruutusehtoihin, kohta 7, ja kohdan 5 asiakkaan vastuu kohtiin,

Lisätiedot

Seat24 - Erityisehdot 11.11.2011 alkaen

Seat24 - Erityisehdot 11.11.2011 alkaen Seat24 - Erityisehdot 11.11.2011 alkaen Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Seat24, me, Seat24.fi) ostettuihin tuotteisiin ja

Lisätiedot

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Travelstartin Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

aquablue purjehdusten yleiset toimitusehdot yksittäisille asiakkaille

aquablue purjehdusten yleiset toimitusehdot yksittäisille asiakkaille aquablue purjehdusten yleiset toimitusehdot yksittäisille asiakkaille Järjestäjä kehottaa asiakasta erityisesti tutustumaan huolella asiakkaan vastuu kohtiin, jotka käsittelevät kapteenin oikeutta keskeyttää

Lisätiedot

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Koska tarjoamme matkoja vain

Lisätiedot

Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) Voimassa 1.2.2013 lukien

Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) Voimassa 1.2.2013 lukien Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) ENTER HOUSING OY:N (WWW.VUOKRAHUONE.COM) MAJOITUSPALVELUITA KOSKEVAT YLEISET VARAUS- JA SOPIMUSEHDOT 1. Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan Enter Housing

Lisätiedot

Asiakkaan tulee varausta tehdessään tallentaa ja/tai tulostaa kopio näistä ehdoista tulevaisuuden tarpeita varten.

Asiakkaan tulee varausta tehdessään tallentaa ja/tai tulostaa kopio näistä ehdoista tulevaisuuden tarpeita varten. Yleiset varausehdot Expedian tarjoamia Palveluja (kuten määritelty alla) voivat käyttää ainoastaan Asiakkaat, jotka ovat ensin tutustuneet näihin Yleisiin ehtoihin ja hyväksyneet ne ehdoitta klikkaamalla

Lisätiedot

Matkaehdot Lowcosttravelgroup ltd (markkinoidaan nimellä Apolloflexkaupunkilomat)

Matkaehdot Lowcosttravelgroup ltd (markkinoidaan nimellä Apolloflexkaupunkilomat) Matkaehdot Lowcosttravelgroup ltd (markkinoidaan nimellä Apolloflexkaupunkilomat) Yleisten valmismatkasääntöjen lisäksi sovellamme näitä erityisehotoja. Apolloflex viittaa Apollomatkojen (Kuoni Nordic

Lisätiedot

Hinnasto. Kaupunki- ja kiertomatkat 2010

Hinnasto. Kaupunki- ja kiertomatkat 2010 Hinnasto Kaupunki- ja kiertomatkat 2010 1 Sisällysluettelo KIERTOMATKAT Alppien aatelia UUTUUS!... 4 Islannin jalokivet UUTUUS!... 4 Amsterdam UUTUUS!...4 Alsace viinien valtiatar UUTUUS!... 4 Adrianmeren

Lisätiedot

Yleiset Kuljetusehdot. SAS Scandinavian airlines. Marraskuu 2012

Yleiset Kuljetusehdot. SAS Scandinavian airlines. Marraskuu 2012 Yleiset Kuljetusehdot SAS Scandinavian airlines Marraskuu 2012 Sisältö Johdanto 1 1. Artikla Eri määritelmien merkitys näissä kuljetusehdoissa 1 2. Artikla: Soveltamisala 4 3. Artikla: Lentoliput 4 4.

Lisätiedot

MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT

MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT 1 ARTIKLA MÄÄRITELMIÄ Lukuun ottamatta sellaista asiayhteyttä, jossa vaaditaan muuta tulkintaa, tai jossa erityisesti on muulla tavalla ilmoitettu, näissä

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT 27.1.2011 MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT Nämä 1.3.2011 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1. Soveltamisala

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUSEHDOT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA. Personförsäkring

MATKAVAKUUTUSEHDOT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA. Personförsäkring MATKAVAKUUTUSEHDOT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA 2011 Personförsäkring Alandian Matkavakuutusehdot 2011 Yleiset sopimusehdot sisältävät olennaisilta osin vakuutussopimuslain (543/94) määräyksiä. Lain

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Lisälomien ehdot. Pyydämme huomioimaan, että nämä ehdot koskevat vain lomamajoituksen vuokrausta, eivät vaihtoja tai RCI-jäsenyyttänne.

Lisälomien ehdot. Pyydämme huomioimaan, että nämä ehdot koskevat vain lomamajoituksen vuokrausta, eivät vaihtoja tai RCI-jäsenyyttänne. Lisälomien ehdot Nämä varausehdot yhdessä sivustomme evästeiden ja tietosuojamenettelyjen sekä kaiken sen kirjallisen informaation kanssa, jonka olemme saattaneet tietoonne, ennen kuin vahvistimme varauksenne,

Lisätiedot