ACCESSIBLE BALTICS MATKAPALVELUEHDOT alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACCESSIBLE BALTICS MATKAPALVELUEHDOT 23.02.2015 alkaen"

Transkriptio

1 ACCESSIBLE BALTICS MATKAPALVELUEHDOT alkaen 1. Yleistä: Matkapalvelusopimus ja vastuu sopimuksen noudattamisesta 1.1. Matkanjärjestäjä Accessible Baltics OÜ 1.2. Matkustaja Matkanjärjestäjän laatiman matkapaketin ostaja 1.3. Välittäjä Henkilö, joka välittää Matkanjärjestäjän laatimaa matkapakettia. Võlaõigusseadus (Viron velvoiteoikeuslaki) 866 p. 4 mukaan: henkilö, joka on vastuussa Matkustajalle tarkoitetun tiedon välityksestä sekä Matkapalvelusopimuksesta johtuvien sääntöjen noudattamisesta solidaarisesti Matkanjärjestäjän kanssa. Eli Välittäjä ja Matkanjärjestäjä jakavat vastuun Varausvahvistus Matkanjärjestäjän antama matkan varausta vahvistava asiakirja, joka vastaa Võlaõigusseadus 869 p. 2 esitettyihin vaatimuksiin Matkapalvelusopimus on Matkanjärjestäjän ja Matkustajan välinen sopimus, jonka perusteella Matkanjärjestäjä on velvollinen osoittamaan Matkustajalle matkapalveluita ja Matkustaja on velvollinen maksamaan palveluista Tässä esitetyissä Matkaehdoissa, jäljempänä Ehdoissa, mainitut matkapalvelut tarkoittavat vain Matkanjärjestäjän osoittamia matkapalvelukokonaisuuksia eli pakettimatkoja. Ehdot eivät säätele Matkanjärjestäjän osoittamia yksittäisiä matkapalveluita eikä yksittäisten matkapalveluiden tarjoamista Matkanjärjestäjällä on yksipuolisesti oikeus muuttaa Ehtoja osittain ja/tai jättää Ehdot osittain soveltamatta myös kertatuotteina tarjottavien ja/tai määrätyn ajanjakson aikana markkinoitavien matkapalveluiden osalta, erityisesti viime hetken tarjoukset, myynninedistämiskampanjoiden sisällä tehdyt alennus- tai erikoistarjoukset. 2. Matkapalvelusopimuksen solmiminen ja voimaantulon seuraukset 2.1. Matkapalvelusopimus katsotaan alkaneeksi, kun seuraavat ehdot ovat täyttyneet Matkanjärjestäjä tai Välittäjä on esittänyt Matkustajalle matkakuvauksen sekä ehdot, Matkustajalle on annettu Varausvahvistus ja Matkustaja on maksanut Ehdoissa mainitun ennakkomaksun tai koko matkan hinnan Matkapalvelusopimuksen solmimisen seurauksena tulee Matkanjärjestäjälle sitova velvoite osoittaa Matkustajalle viimeksi mainitun valitsemat matkapalvelut. Matkapalvelusopimuksen solmimisen seurauksena Matkanjärjestäjällä on sitova velvoite osoittaa Matkustajalle tämän valitsemat matkapalvelut. Jos Matkanjärjestäjä ja Matkustaja eivät sovi kirjallisesti uudelleen esitettävässä olevassa muodossa toisin, on Matkanjärjestäjän velvoite matkakuvauksen ohella osoittaa matkapalvelut kyseessä olevan Matkanjärjestäjän puolelta oman kotisivun, matkaesitteen tai räätälöidyn tarjouksen avulla tiettäväksi Matkustajalle. 3. Matkapalveluiden maksaminen Jos matkapalveluiden valitsemisesta (varaamisesta) on niiden osoittamiseen jäänyt enemmän kuin 30 kalenteripäivää, maksaa Matkustaja viimeistään varausvahvistuksen 1

2 esittämisen jälkeisenä arkipäivänä Matkanjärjestäjälle ennakkomaksuna vähintään 25% matkapalvelun kokonaishinnasta. Tällaisessa tapauksessa Matkustaja maksaa jäljelle jäävän osuuden (75 %) hinnasta viimeistään 30 kalenteripäivää ennen matkapalveluiden käyttöä. Jos matkapalvelut varataan siten, että niiden osoittamiseen on jäänyt 30:stä 7:ään kalenteripäivää, maksaa Matkustaja koko matkapalvelun hinnan varausvahvistuksen esittämisen jälkeisenä arkipäivänä. Jos Matkapalvelut varataan siten, että niiden osoittamiseen on jäänyt vähemmän kuin 7 kalenteripäivää, on Matkustaja velvoitettu maksamaan heti kokonaishinnan Jos Matkustaja ei ole maksanut eräpäivään mennessä, on Matkanjärjestäjällä oikeus purkaa matkapalvelusopimus ja pitää Matkustajan maksama ennakkomaksu itsellään sakkona sopimusrikkomuksesta. 4. Matkapalveluiden hinta ja hinnannousu 4.1. Matkapalveluiden hintaan kuuluvat Varausvahvistukseen ja laskuun merkityt palvelut, Matkanjärjestäjän esitteessä, matkaesityksessä, kirjallisessa tarjouksessa tai muussa muodossa esitetty tarjous kuten Matkustaja ja Matkanjärjestäjä ovat sopineet. Jos Matkustaja jättää jonkin hintaan sisältyvän matkapalvelun käyttämättä, hänellä ei ole oikeutta vaatia alennettua hintaa matkapalveluista eikä kyseisen palvelun korvaamista. Jos ei ole toisin sovittu, matkavakuutus, laivaliput, lentoliput eivät sisälly matkapalveluiden hintaan Matkanjärjestäjän tekemät mainos- ja myyntikampanjan tarjoukset ovat voimassa ainoastaan uusille varauksille eivätkä allennustarjoukset tule voimaan taannehtivasti Matkanjärjestäjällä on matkapalvelusopimuksen solmimisen jälkeen ja tilanteessa, jossa matkustajalle tiedotetaan 21 kalenteripäivää ennen matkan alkamista, oikeus nostaa matkapalveluiden hintaa jos, Viron tasavallan tai kohdemaan verotus ja palvelumaksut muuttuvat ja jos muutos vaikuttaa matkapalveluiden hintaan; Kuljetus- ja majoituskustannukset muuttuvat, sillä ehdolla, että ne eivät ole Matkanjärjestäjän hallinnassa eikä niitä ollut mahdollista ennakoida matkapalvelusopimusta solmittaessa; Matkapalveluissa sovellettavien valuuttojen valuuttakurssit muuttuvat; 4.4. Matkapalveluiden hinnannousu perustuu Matkapalvelusopimuksen jälkeiseen matkapalveluiden hintaan, johon lisätään Ehtojen kohdissa mainitut palveluiden ja/tai maksujen nousu ja/tai valuuttakurssin muutos siltä osin, jota ei ole etukäteen otettu huomioon matkapalveluiden hinnassa Matkustaja on velvoitettu viipymättä Matkanjärjestäjältä Ehtojen kohdassa 4.3. mainitun tiedon saamisesta: maksamaan Matkanjärjestäjälle matkapalveluiden hinnannousun jälkeisen matkapalveluiden hinnan tai ilmoittamaan Matkanjärjestäjälle halustaan purkaa Matkapalvelusopimus tai ilmoittamaan sopimuksen purkamisen sijaan halustaan korvata matkapalvelut vähintään samanhintaisilla matkapalveluilla. Jos tämä osoittautuu mahdottomaksi, on Matkustajalla oikeus vaatia matkapalveluiden korvaamista edullisemman hintaisilla matkapalveluilla ja ylimääräisenä maksetun summan palauttamista tai Matkapalvelusopimuksen purkua Jos Matkapalvelusopimus puretaan Ehtojen kohdassa 4.3. mainituista syistä, on 2

3 Matkanjärjestäjä velvoitettu palauttamaan Matkustajalle matkapalvelumaksun kokonaisuudessaan, paitsi kulut, jotka Matkanjärjestäjä on jo maksanut: Matkatoimiston kulut (30 euroa/matkustaja; laivaliput, ajoneuvon vuokrakulut, majoitus jne) Jos Matkustaja ei ilmoita Matkanjärjestäjälle viipymättä, muttei myöhemmin kuin 2 arkipäivän aikana Matkanjärjestäjältä tulleen tiedon saamisesta lukien halustaan käyttää Ehtojen kohdissa säädettyjä oikeuksia, katsoo Matkanjärjestäjä, että Matkustaja on purkanut Matkapalvelusopimuksen ja palauttaa Matkustajalle matkapalvelumaksun kokonaisuudessaan, paitsi kulut, jotka Matkanjärjestäjä on jo maksanut: Matkatoimiston kulut (30 euroa/matkustaja; laivaliput, ajoneuvon vuokrakulut, majoitus jne). 5. Matkapalveluista vetäytyminen tai matkapalveluiden muuttaminen seuraavilla ehdoilla: 5.1. Ehtojen kohdassa 4 säädetyn lisäksi on Matkustajalla ennen matkan alkamista oikeus Matkanjärjestäjälle korvausta maksamatta vetäytyä Matkapalvelusopimuksesta, jos matkapalveluissa on tapahtunut oleellinen muutos (1,5 kertainen hinnan nousu) sekä tilanteessa, jossa Matkustaja on viipymättä, muttei myöhemmin kuin 2 arkipäivän aikana Matkanjärjestäjältä samansisältöisen tiedon saamisesta esittänyt Matkanjärjestäjälle kirjallisesti uudelleen esitettävässä olevassa muodossa Matkapalveluista vetäytymistä koskevan ilmoituksen. Oleellisena matkapalveluiden muuttumisena ei pidetä ylivoimaisen esteen ilmenemistä tehden Matkanjärjestäjälle mahdottomaksi täyttää Matkapalvelusopimuksessa säädettyjä velvoitteita Matkustajalla on Ehtojen kohdassa 5.1. mainitun syyn ilmaantuessa oikeus Matkapalveluista vetäytymisen sijaan vaatia matkapalveluiden korvaamista vähintään samanhintaisilla matkapalveluilla. Jos tämä osoittautuu mahdottomaksi, on Matkustajalla oikeus vaatia matkapalveluiden korvaamista edullisemman hintaisilla matkapalveluilla ja ylimääräisenä maksetun summan palauttamista; 5.3. Matkan tilaamisesta ei kulunut yhtä viikkoa (7 vrk) ja matkaa peruessa on matkan alkuun jäänyt vähintään 30 päivää; 5.4. Matkan tilaamisen peruminen tapahtuu 24 tunnin kuluessa matkan varaamisesta; 5.5. Matkustajalla on oikeus toivestaan peruuttaa matka ja saada takaisin matkasta maksettu hinta vähennettynä toimistokuluilla (30 EUR) ja Matkanjärjestäjän jo eteenpäin maksamilla kuluilla (laivaliput, kuljetus, majoitus tms.), jos olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle sen vuoksi, että a) hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa matkustaja on yhdessä varannut matkan ja jonka majoitus on sovittu samaan huoneeseen tai huoneistoon, tai b) hänelle tai matkakumppanille, jonka kanssa hän on yhdessä varannut matkan, sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma, jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle. Matkakumppanina pidetään kyseisen matkustajan lasta tai vanhempaa taikka muuta henkilöä, jonka majoitus on sovittu 3

4 samaan huoneeseen tai huoneistoon kyseisen matkustajan kanssa. Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo. Matka tulee perua viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua. Matkanjärjestäjä suosittelee matkavakuutuksen hankkimista ylivoimaisen esteen varalle Matkustajan puolelta tapahtuvassa matkapalveluista vetäytymisessä muissa kuin Ehdoissa mainituissa tilanteissa on Matkustaja velvoitettu maksamaan Matkanjärjestäjälle korvausta seuraavasti: % matkapalveluiden hinnasta, jos vetäytymisestä matkan alkamiseen on jäänyt enemmän kuin 30 kalenteripäivää; % matkapalveluiden hinnasta, jos vetäytymisestä matkan alkamiseen on jäänyt 30:stä 15:een kalenteripäivää; % matkapalveluiden hinnasta, jos vetäytymisestä matkan alkamiseen on jäänyt 14:stä 11:een kalenteripäivään; % matkapalveluiden hinnasta, jos vetäytymisestä matkan alkamiseen on jäänyt 10 kalenteripäivää tai vähemmän; % matkapalveluiden hinnasta, jos Matkapalvelusopimus on solmittu Ehtojen kohdassa 1.7. mainitun tarjouksen pohjalta ja jos tarjouksen ehdoissa ei ole toisin mainittu Matkustajan puolelta tapahtuvaksi Matkapalvelusopimuksesta vetäytymiseksi katsotaan myös tilanne, jossa Matkustaja ei ole, ilman aiempaa vetäytymistä osoittavaa anomusta, saapunut ilmoitettuun aikaan matkan aloituspaikkaan ja/tai Matkustaja ei voi aloittaa matkaa puuttuvien tai vaatimustenvastaisten matkustusasiakirjojen takia. Tällaisessa tilanteessa sovelletaan vastaavasti Ehtojen kohdassa 5.6. säädettyä Jos Matkustaja ei pääse matkalle, koska on kadottanut passin/id-kortin, rahoja matkasta ei palauteta Matkustajalla on oikeus kirjallisella ilmoituksella vaihtaa Matkapalvelusopimuksessa mainittua Matkustajan nimeä, varattua hotellia ja/tai matkan ajankohtaa (mm. kestoa) korvaten Matkanjärjestäjälle matkan valmisteluun ja järjestelyyn liittyvät kulut (toimistokulut) euroa henkilöä kohden, jos vaihdosta matkan alkamiseen on jäänyt enemmän kuin 30 kalenteripäivää; euroa henkilöä kohden, jos vaihdosta matkan alkamiseen on jäänyt 30:sta 21:een kalenteripäivää Ehtojen kohdassa 5.9 mainittujen kulujen lisäksi Matkustaja on velvollinen korvaamaan Matkanjärjestäjälle muutoshetkeen mennessä Matkanjärjestäjältä veloitetut kulut (kuljetuksen, ruokailun, ohjelman ja/tai hotellin varausmaksun maksaminen). Ehtoja rikottaessa tulkitsee Matkanjärjestäjä tehdyt muutokset Matkapalvelusopimuksesta vetäytymiseksi ja soveltaa Ehtojen kohdassa 5.6. säädettyä Matkapalvelusopimuksen muuttaminen muissa tilanteissa velvoittaa Matkustajaa korvaamaan Matkanjärjestäjälle kaikki muutoksiin liittyvät kulut, joiden suuruuden ja eräpäivät Matkanjärjestäjä ilmoittaa Matkustajalle viimeistään 3 päivän aikana vastaavansisältöisen tiedon saamisesta. 4

5 5.12. Mahdollisista matkankeskeytyksistä syntyvien vahinkojen korvaamiseksi Matkanjärjestäjä suosittelee hankkimaan matkavakuutuksen Jos yhdessä matkustavan perheen tai ryhmän matkan hinta perustuu siihen, että tietty määrä matkustajia yöpyy samassa huoneessa tai matkustavat yhdessä, ja yksi Matkustajista peruu matkansa, on Matkanjärjestäjällä oikeus vaatia ja Matkustajalla velvollisuus maksaa Matkanjärjestäjälle muutoksista aiheutuneet lisäkulut Jos kyseessä on erikoistilaus (erillinen ohjelma, hotelli, lisätilaukset tms.), korvaa Matkustaja matkan peruessaan kyseisen ohjelman laatimisesta aiheutuneet lisäkulut. 6. Matkustajan velvoitteet ja vastuu 6.1. Matkustaja on velvoitettu: tutustumaan näihin Ehtoihin ja hotelleja ja tarjottuja palveluita koskeviin tietoihin ja oleellisiin tietoihin, jotka on nähtävissä joko Matkanjärjestäjän esitteessä, aikaisemmin lähetetyn matkaohjelman kuvauksessa tai Matkanjärjestäjän kotisivulla matkustusasiakirjoja vastaanottaessaan tarkistamaan välittömästi niiden vastaavuuden tilatuille ja mahdollisten virheiden ilmetessä ilmoittamaan niistä viipymättä Välittäjälle tai Matkanjärjestäjälle matkan aikana seuraamaan hotellien ja kulkuvälineiden järjestyssääntöjä ja matkan kohdemaan viranomaisten määräyksiä; olemaan häiritsemättä kanssamatkustajia. Häiritsevältä Matkustajalta voidaan evätä pääsy matkalle tai hänet voidaan poistaa matkan aikana, eikä hänellä ole oikeutta matkapalveluista maksetun summan palautukseen Matkustaja vastaa: vahingosta, jonka hänen tahallinen tai huolimaton toimintansa tai toimettomuutensa aiheuttaa Matkanjärjestäjälle, kanssamatkustajille tai kolmannelle osapuolelle; matkavakuutuksen hankkimisesta, säilyttämisestä ja voimassaolosta; omista matkustusasiakirjoistaan. Matkustaja on velvoitettu huolehtimaan oman passin ym. matkustusasiakirjojen vaatimuksenmukaisuudesta Tilanteessa, jossa Matkustajaa ei päästetä mainitun maan rajan yli, vastaa Matkustaja kaikista omaan paluumatkaan liittyvistä kuluista eikä hänellä ole oikeutta vaatia takaisin käyttämättä jäänyttä Matkapalveluista maksettua summaa ja/tai sen korvaamista. 7. Matkanjärjestäjän vastuu 7.1. Matkanjärjestäjä on vastuussa siitä, että matkapalvelut vastaavat Matkustajalle annettua matkakuvausta Matkanjärjestäjä ei vastaa: ylivoimaisesta esteestä (erityisesti luonnonkatastrofit, poliittiset selkkaukset, lakot yms.) aiheutuvasta vahingosta; Matkustajan omasta toiminnasta tai toimettomuudesta aiheutuvasta vahingosta; Matkustajan sairastumisen, rikoksen uhriksi joutumisen tai muun Matkustajalle tapahtuvan onnettomuuden sattuessa aiheutuneesta vahingosta. Tällaisessa tilanteessa on Matkanjärjestäjä velvoitettu osoittamaan Matkustajalle tarvittavien asioiden hoitamiseen apua, kuten sairaanhoito ja ennenaikaiseen paluuseen liittyvät järjestelyt. Matkustaja on velvollinen maksamaan Matkanjärjestäjälle järjestelyistä aiheutuneet 5

6 lisäkulut viimeistään 14 kalenteripäivän sisällä kotiinsaapumispäivästä; Matkustajan valitseman hotellin ja/tai matkan aikana käytettävien kulkuvälineiden teknisistä virheistä, samoin hotellihenkilökunnan tai kulkuvälineiden kuljettajien laittomasta käytöksestä aiheutuvista vahingoista; tilanteista, joissa Matkanjärjestäjän vastuu on rajoitettu kansainvälisin sopimuksin Matkanjärjestäjää ei sido Välittäjän puolelta matkapalveluiden myynnin yhteydessä esitetyt tiedot, jotka eivät ilmene matkaesitteessä tai Matkanjärjestäjän puolelta esitetyssä tarjouksessa Matkanjärjestäjä ei vastaa siitä, jos Matkanjärjestäjän välittämiä palveluja tarjoama yritys (paikallinen matkatoimisto, hotelli jne.) menee konkurssiin, nostaa oleellisesti hintoja tai osoittautuu muulla tavalla sopimattomaksi. Matkanjärjestäjällä on kuitenkin velvollisuus tehdä voitavansa, jotta edellä mainitut ongelmat vaikuttaisivat Matkustajaan mahdollisimman vähän. Tällaisessa tilanteessa Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa matkaohjelmassa mainittu hotelli toiseen saman tasoiseen hotelliin. Muutoksista tulee ilmoittaa Matkustajille viipymättä. 8. Matkanjärjestäjän oikeus tehdä matkamuutoksia 8.1. Jos Matkanjärjestäjä ei voi omasta toiminnastaan riippumattomista syistä toteuttaa matkaa matkakuvauksessa esitetyllä tavalla, on järjestäjällä oikeus vaihtaa hotellia tai kulkuvälinettä, muuttaa aikataulua tai tehdä matkassa muita muutoksia, sillä ehdolla, että matkan laatu ja luonne ei muutu oleellisesti. Muutoksista tulee ilmoittaa Matkustajille viipymättä Jos matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi Matkustajia, Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa kulkuvälinettä, hotellia, matkaohjelmaa ja matkareittiä sillä ehdolla, että matkan luonne ei oleellisesti muutu. Muutoksista tulee ilmoittaa Matkustajille viipymättä. 9. Matkanjärjestäjän oikeus perua matka 9.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus perua matka, jos: matkakohteesssa tapahtuvan kulkuvälineen (linja-auto, auto tms.) istumapaikkojen määrästä on täytetty vähemmän kuin 70% Matkanjärjestäjän varaamista paikoista. Matkan peruuntumisesta tulee ilmoittaa Matkustajille viipymättä; liikennöitsijä, joka järjestää Matkustajien kuljetuksen perille ja takaisin kohteesta, peruuttaa linja-autokuljetuksensa siten, että niitä ei ole mahdollista korvata Tilanteessa, jossa matka on peruttu Ehtojen kohdissa mainituista syistä, on Matkustajalla oikeus vaatia matkapalveluiden korvaamista vähintään samanhintaisilla matkapalveluilla. Jos tämä osoittautuu mahdottomaksi, on Matkustajalla oikeus vaatia matkapalveluiden korvaamista edullisemman hintaisilla matkapalveluilla ja ylimääräisenä maksetun summan palauttamista tai vetäytyä Matkapalvelusopimuksesta Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa Matkapalvelusopimus, jos Matkustaja tai Välittäjä ei ole sovittuun aikaan mennessä maksanut matkaa Jos matkanjärjestäjä joutuu hänestä riippumattomista syistä perumaan matkan, Matkustajalla on oikeus vaatia takaisin vain summa, jota Matkajärjestäjä ei vielä ole käyttänyt (mm. hotelli-, kuljetuskulut (bussi, auto ym.), sommitelukultud (dokumentide 6

7 vormistamine, nt viisa, leping, kindlustus jms). Matkustajalla ei ole oikeutta vaatia lisäkorvauksia. 10. Matkapalvelusopimuksen irtisanominen ylivoimaisen esteen takia Ylivoimaisen esteen sattuessa, minkä seurauksena matkapalveluiden osoittaminen tulee mahdottomaksi tai vaikeammaksi, voi niin Matkanjärjestäjä kuin Matkustaja irtisanoa Matkapalvelusopimuksen millä hetkellä hyvänsä Jos Matkapalvelusopimus irtisanotaan tilanteessa, jossa matkapalveluita ei ole vielä osoitettu, on Matkanjärjestäjä velvoitettu palauttamaan Matkustajalle matkapalveluista maksetun summan, josta vähennetään korvaus Matkanjärjestäjälle matkan valmisteluun ja järjestämiseen liittyvistä kuluista (hallintokulut) suuruudessa 30 euroa henkilöä kohden ja Matkanjärjestäjältä veloitetut kulut Matkustajan valitseman hotellin varausmaksun maksaminen, kuljetuksen varaaminen ja etumaksu tms.) Jos Matkapalvelusopimus irtisanotaan tilanteessa, jossa Matkustaja jo käyttää matkapalveluita, auttaa Matkanjärjestäjä (tarvittaessa) ennenaikaiseen paluuseen liittyvissä järjestelyissä. Matkustaja on velvollinen maksamaan Matkanjärjestäjälle järjestelyistä aiheutuneet lisäkulut viimeistään 14 kalenteripäivän sisällä kotiinsaapumispäivästä. 11. Puutteet matkanjärjestelyissä ja niistä tiedottaminen Puutteeksi matkanjärjestelyissä katsotaan matkapalveluiden vastaamattomuus esitettyyn matkakuvaukseen Puutteeksi matkanjärjestelyissä ei voi pitää: Matkakokonaisuutta ajatellen epäolennaisia muutoksia tai sellaisia esille tulevia seikkoja, joiden syntyminen on oletettavissa ottaen huomioon matkakohteen, mukaan lukien kulttuuriset erot ja luonteenpiirteet; kohteeseen ja/tai kohteesta lähtevän lennon ja laivan aikataulumuutosta, jos siitä seuraa matkan kokonaiskeston muutos (enintään 8 tuntia) verrattuna ennalta sovittuun; hotellin vaihtumista juuri ennen lähtöä tai matkan aikana, jos perusteena on hotellien ylivaraus, joka ei riipu Matkanjärjestäjästä ja tilanteessa, jossa Matkanjärjestäjä korvaa Matkustajan valitseman hotellin samanarvoisella hotellilla; Matkustajan valitseman hotellin ja sen tarjoamien palveluiden vastaamattomuutta Matkustajan odotuksiin. Tällaisessa tilanteessa hotellin vaihdosta aiheutuvista lisäkuluista vastaa Matkustaja; juuri ennen lähtöä tai matkan aikana hotellissa tai sen välittömässä läheisyydessä alkaneita rakennustöitä; palveluiden osoittamiseen liittyviä puutteita, joiden olemassaolosta tai mahdollisesta ilmenemisestä on Matkustajalle ilmoitettu ennen Matkapalvelusopimuksen solmimista Matkustaja on velvoitettu viipymättä ja kirjallisesti ilmoittamaan Matkanjärjestäjän edustajille kohteessa ilmenevistä puutteista tai vaatimuksista matkajärjestelyihin liittyen. Mikäli puutteista ei ilmoiteta, Matkustaja ei voi mahdollisten korvausvaatimusten esittämisen yhteydessä vedota niihin myöhemmin Jos vaatimuksiin vastataan tyydyttävästi ja aiheutunut vahinko korvataan 7

8 kohteessa, Matkustajalla ei ole oikeutta vaatia toista korvausta tai puutteellisten palveluiden hinnan alennusta matkan jälkeen. Vahinko korvataan tai puutteellisen palvelun hintaa alennetaan suhteellisesti puutteen oleellisuus ja puutteellisen palvelun hinta huomioiden Jos vaatimuksen ratkaiseminen kohteessa osoittautuu mahdottomaksi, tulee Matkustajan viimeistään 10 päivän aikana Matkustajan paluun jälkeen esittää Matkanjärjestäjälle kirjallisesti uudelleen esitettävissä olevassa muodossa oleva valitus. Samoin tulee mainitun aikavälin sisällä esittää kaikki mahdolliset valitukset ja anomukset, Valitukseen tulee lisätä valituksen perusteena olevat asiakirjat. Saamatta jääneen palvelun osalta todistuksen voi kirjoittaa myös Matkanjärjestäjän edustaja Matkanjärjestäjä ei vastaa Matkustajan matkatavaroiden kuljetuksesta eikä säilytyksestä. Mahdollisten vahinkojen välttämiseksi on sen vuoksi suositeltavaa ottaa vakuutusyhtiön matkatavaravakuutus. 12. Erimielisyyksien ratkaiseminen Matkaehtojen tulkinnasta aiheutuvat erimielisyydet yritetään ratkaista ennen kaikkea Matkanjärjestäjän ja Matkustajan välisten neuvotteluiden kautta. Jos ratkaisua ei synny, on Matkustajalla oikeus viedä erimielisyys käsittelyyn kuluttajansuojaviranomaiselle tai esittää kanne (omien oikeuksiensa puolesta)<- võiks ära jätta oikeuteen Viron tasavallan lainsäädännössä määrätyllä tavalla. 13. Henkilötiedot Matkanjärjestäjällä on oikeus käsitellä vain Matkapalvelusopimuksen täyttämiseen vaadittavia ja Matkustajan aiemmin antamia henkilötietoja. Tämä oikeus käsittää myös Matkanjärjestäjän sopimuksenalaiset yhteistyökumppanit, joille Matkanjärjestäjällä on oikeus välittää henkilötietoja ja jotka ovat välittömässä yhteydessä matkapalveluiden osoittamiseen Matkustajalle. Muissa tilanteissa saa Matkustajan henkilötietoja välittää kolmansille osapuolille vain silloin, kun tällaisen velvoitteen olemassaolo perustuu lainsäädäntöön Matkapalvelusopimuksen solmimisen yhteydessä antaa Matkustaja Matkanjärjestäjälle peruuttamattoman suostumuksen omien henkilötietojen käsittelyyn ja välittämiseen kolmansille osapuolille kohdassa mainittujen velvoitteiden täyttämiseksi. Accessible Baltics OÜ Jaama 21-1 Tartu Y-tunnus: KMKR: Pole Puhelin: EE , LHV Pank 8

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta. Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta. Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö Matkamessut 20.1.2017 1 Taustaa Korvaa direktiivin 1990/314/ETY Tarve ajantasaistaa

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen.

Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen. ISONKYRÖN KUNTA Edellytämme, että tarjoaja sitoutuu solmimaan mallin mukaisen sopimuksen.. OSTOSOPIMUS JA OSTOSOPIMUKSEN EHDOT - Perusturvatoimen kuljetuspalvelut Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto.

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Viking Line päiväristeily Tallinnaan Matka sisältää päiväristeilyn Päiväristeily alkaa aamupäivällä, jolloin voit nauttia lounaan Bistro Buffetissa. Päivässä ehtii vaikka mitä! Merimatka

Lisätiedot

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016 Sopijapuolet Tilaaja Tilaaja: Osoite: Yhteyshenkilö Laskutusosoite: Liikennöitsijä: Liikennöitsijän nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Liikenteestä vastaava henkilö: 1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä

Lisätiedot

Nämä ehdot koskevat Suomen Matkavaraukset Oy:n kautta tehtyjä lento- ja hotellivarauksia (päivätty ).

Nämä ehdot koskevat Suomen Matkavaraukset Oy:n kautta tehtyjä lento- ja hotellivarauksia (päivätty ). Matkaehdot Nämä ehdot koskevat Suomen Matkavaraukset Oy:n kautta tehtyjä lento- ja hotellivarauksia (päivätty 30.12.2014). Matkan varaaminen ja maksaminen Matkaehdot astuvat voimaan matkustajan varatessa

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Europa viihderisteily Tallinnaan. Esittely. Europan viihderisteily Tallinnaan. Miksi Europan viihderisteily? Matkustaminen. Matkan kesto.

Europa viihderisteily Tallinnaan. Esittely. Europan viihderisteily Tallinnaan. Miksi Europan viihderisteily? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Europan viihderisteily Tallinnaan Lähdöt päivittäin klo 18.30 Helsingistä. Matka sisältää Helsinki - Tallinna - Helsinki risteilyn valitussa hyttiluokassa. Alkuviikosta Europan 22h

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Varausvahvistus/lasku 03.02.2016. Tuotteet. Erikoishinta urheiluryhmille MOBERG TOMI. Varaus nimellä: HYPO POJAT 02

Varausvahvistus/lasku 03.02.2016. Tuotteet. Erikoishinta urheiluryhmille MOBERG TOMI. Varaus nimellä: HYPO POJAT 02 Sivu MOBERG TOMI Varausvahvistus/lasku 03.02.206 Varausnumero 5075095 Turvanumero 4395 Teitä palveli Henriikka T. Pakettialennukset Meno-paluu Tuotteet Erikoishinta urheiluryhmille Varaus nimellä: HYPO

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Tilaajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: SOPIMUS Toimintakeskus Palokin kuljetus 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Perusturvakeskus Savikontie 15 82500 Kitee xxxx Liikennöitsijä: xxx osoite puh. sähköposti: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Maksuton matkatavaramäärä on 15 kg/henkilö, jonka lisäksi matkustajalla saa olla enintään 15/ henkilö golf bagi ja 6 kg käsimatkatavaraa.

Maksuton matkatavaramäärä on 15 kg/henkilö, jonka lisäksi matkustajalla saa olla enintään 15/ henkilö golf bagi ja 6 kg käsimatkatavaraa. Matkaehdot Bulgarian golfpaketit Matkan erityisehdot Näiden erityisehtojen lisäksi noudatetaan 1.7.1995 voimaantulleita Yleisiä valmismatkaehtoja sekä Golf Unlimited/ Ski Unlimitedin erityisehtoja. Matkan

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Karvian kunta Oppilaskuljetus

Karvian kunta Oppilaskuljetus Karvian kunta 14.5.2013 Oppilaskuljetus OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X)

HANKINTASOPIMUS, REITTI X (X URJALAN MATKA- HUOLTO X) Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 D/52/08.01.01.02/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 19.1.2016 Urjalan kunnan torikuljetusten hankinta ajalla 1.4.2016 31.3.2019 + 1 + 1 optiovuotta

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS Puitesopimus 1 (7) RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS Puitesopimus 2 (7) Sisä llysluettelo 1. SOPIJAPUOLET... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja)

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja) 1 (7) OSAKEKAUPAN ESISOPIMUS Myyjä: Espoon Kaupunki Espoon kaupunki Tilakeskus-liikelaitos Y-tunnus 0101263-6 PL 6200 02070 Espoon kaupunki Päätös: Kaupunginhallitus..2015 Ostaja: Pohjola Rakennus Oy Uusimaa

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA Liite 2 1 (6)

RUOKOLAHDEN KUNTA Liite 2 1 (6) RUOKOLAHDEN KUNTA Liite 2 1 (6) Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa ole erikseen toisin

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Helsieni 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Helsieni 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Oy (Y-tunnus: 2741436-9) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Ytunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA

PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA 1 PALVELUSOPIMUS SÄHKÖN ALKUPERÄN VARMENTAMISESTA XXXX (jatkossa Asiakas) ja Fingrid Oyj (jatkossa Fingrid) ovat tehneet seuraavan sopimuksen Fingridin Asiakkaalle tuottamista palveluista liittyen sähkön

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 4

OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 4 Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostosopimusta. Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on mahdollisuuksien mukaan osoitettava

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT

YLEISET VALMISMATKAEHDOT YLEISET VALMISMATKAEHDOT Kun olet lähdössä yli 3 vuorokautta kestävälle valmismatkalle, kannattaa tutustua yleisiin valmismatkaehtoihin sekä matkanjärjestäjäsi erityisehtoihin. Yleiset valmismatkaehdot

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Miten yritysten tulee toimia?

Miten yritysten tulee toimia? 20.2.2013 Hyvä jäsenyritys! Matkustajien oikeuksia koskeva asetus voimaan 1.3.2013 Matkustajien oikeuksia koskeva EU-asetus astuu voimaan myös Suomessa 1.3.2013. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ). Luotettava Kumppani palvelu on riskienhallinnan työkalu,

Lisätiedot

Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry

Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry JÄSENMATKA ISLANNIN IHMEITÄ SAAGOJEN SAARELLA Matka-aika: la 7.9. ke 11.9.2013 Islanti on meille monelle pitkäaikainen haave pääsisinpä käymään. Nyt tämän haaveen

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN RYHMÄVARAUSEHDOT

METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN RYHMÄVARAUSEHDOT METSÄHALLITUKSEN LUONTOPALVELUIDEN RYHMÄVARAUSEHDOT voimassa 1.7.2014 alkaen 1. Varausehdot Nämä varausehdot koskevat ryhmävarauksia ja niitä sovelletaan asiakkaan (vuokralaisena) ja Metsähallituksen (vuokranantajana)

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne 1. Sopijapuolet... 2 2. Sopimuksen kohde... 2 3. Sopimusasiakirjat... 2 4. Liikennöintikorvaus ja lipputulojen

Lisätiedot

JOULUTOREJA JA BUDAPESTIN ADVENTTITUNNELMAA 30.11. 3.12.2016

JOULUTOREJA JA BUDAPESTIN ADVENTTITUNNELMAA 30.11. 3.12.2016 JOULUTOREJA JA BUDAPESTIN ADVENTTITUNNELMAA 30.11. 3.12.2016 MATKAOHJELMA (pidätämme oikeuden muutoksiin): Lentomatka: Finnair 30.11. AY753 Helsinki 09.30 Budapest 10.50 3.12. AY756 Budapest 19.10 Helsinki

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Kioskivaunupaikka Merelliset palvelut LUONNOS. Liikuntavirasto/Meri ,..

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Kioskivaunupaikka Merelliset palvelut LUONNOS. Liikuntavirasto/Meri ,.. HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) KIOSKIVAUNUPAIKKA RASTILAN LEIRINTÄALUEELTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2016 006812 Liikuntavirasto/Meri...6.2016,.. Vuokrakohde ja käyttötarkoitus Vuokranantaja

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen 1 (5) ALLMARINE OY:N KANSSA ISO-SARVASTOSSA SIJAITSEVASTA MAA-ALUEESTA Sopimuksen numero HEL 2016-011915 Kaupungin päätös Liv/ Meri osastopäällikkö, Vuokra-alueen käyttötarkoitus Työlautan ja asiakasveneiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot