Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013"

Transkriptio

1 Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmat Seuraaviin listoihin on koottu keskisuuren teollisuuden sopimusyritysten raportoimia säästötoimenpiteitä vuodelta Toimenpiteiden nimet ovat siinä muodossa, kuin ne on raportoitu, eikä niitä ei ole tässä yhteydessä tarkemmin selitetty. Mahdolliset toimipaikan tunnistetiedot on poistettu toimenpiteistä. Toimenpiteiden jaottelu on suuntaa-antava ja perustuu pelkästään toimenpiteiden nimiin. Taulukko 1 Vuonna 2013 toteutettujen toimenpiteiden lukumäärän ja säästöjen jakautuminen eri prosessien kesken keskisuuren teollisuuden toimnepideohjelmissa. Prosessi Toimenpit. lkm Sähkön säästö Osuus sähkön säästöistä Lämmön+pa säästö Osuus lämmön+pa säästöistä kpl GWh/a % GWh/a % Tuotantolaitteet ja prosessi % 3 2 % Käyttöhyödykejärjestelmät Paineilma % 0,5 0,4 % Höyry ja lauhde % 9 7 % Pumppaus 4 0,2 1 % 0,9 0,7 % Vesikierrot 4 0,1 0,7 % 0,6 0,5 % Kylmäjärjestelmät 3 0,8 4 % 4 3 % LTO 23 0,2 1 % % Talotekniikka Lämmitys 42 0,5 2 % 3 3 % Valaistus % 0 0 % Ilmanvaihto % % Käyttövesi % 0 0 % Jäähdytys 6 0,4 2 % 0 0 % Eristykset ja rakenteet 16 0,04 0,2 % 0,7 0,6 % Automaatiojärjestelmät 10 0,7 4 % 3 2 % Muut/ei pystytä luokittelemaan 22 1,0 0, %

2 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma 1. Tuotantolaitteisiin ja prosesseihin liittyvät tehostamistoimenpiteet Esikypsytysuunien modernisointi Linjan uudet säädöt 2. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 2.1 Paineilma Paineilmakompressoreiden tehostettu ohjaus Paineilmakompressorien käytön optimointi Paineilmaverkoston painetason lasku Paineilmavuotojen pienentäminen 2.2 Höyry ja lauhde Hönkähöyryn lämmöntalteenotto Keittimien lauhteen paineistaminen ja hyödyntäminen 2.3 Pumppaus Öljynjäähdytyspiirin pumpun muutos 2.4 Vesikierrot Veden (55 C) esilämmityspiirin muutos 2.5 Kylmäjärjestelmät Kylmäkompressoreiden öljynlauhdutuksen liuospiirien lämpötilatasojen nosto Kylmälaitoksen uudistaminen/saneeraus 3. Lämmöntalteenottoon liittyvät tehostamistoimenpiteet LTO järjestelmien optimointi LTO järjestelmän uusinta LTO-piiriin esilämmitysvaihtimen lisäys Lämmöntalteenoton toteutus x 2 Lämpöpumppu broilerteurastamolle NH3 lauhteen lämmöntalteenotto lämpöpumpulla Prosessilämmön talteenotto x 2 Savukaasun lämmön talteenotto, ekonomaiseri Tehdas LTO-verkosto sekä hera- ja paineilma lämpöpumppu 4. Talotekniikkaan liittyvät tehostamistoimenpiteet 4.1 Lämmitys Hallille älykkäämpiä lämmityspaikkoja lisää

3 4.2 Valaistus 50 W halogeenilamppuja 5,5 W LED-valoiksi (210 kpl) Hallin elohopeavalojen korvaus LED-valoilla x 2 Hallin LED-loisteputket Kylmävarastojen LED-valaisimet x 2 Liiketunnistimet varastoihin ja käytäviin Logistiikan loisteputkia LED-putkiksi (446 kpl) 4.3 Ilmanvaihto IV-koneen käyntiajan muutos Taajuusmuuttajakäytöt etanoliosaston ilmanvaihtoon TK käyntiajan lyhennys x 3 Tuloilman lämpötilan alentaminen x Käyttövesi Hanojen virtaamien rajoitus 5. Rakenteisiin ja eristyksiin liittyvät tehostamistoimenpiteet Nosto-ovien köyttötapojen tehostaminen 6. Muut /ei pysty lajittelemaan Laatikonpesukoneen uusiminen Suolahuoneen kuivaus Öljykattilan nuohous ja säätö x 2

4 Kemianteollisuuden toimenpideohjelma 1. Tuotantolaitteisiin ja prosesseihin liittyvät tehostamistoimenpiteet Silikaattilaimennus 2. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 2.1 Paineilma Paineilmakoneen käynnin ohjausmuutokset ja uusiminen Paineilmaverkon painetason alennus 7 baraarista 6 bariin Paineilmavuotojen korjaaminen 2.2 Höyry ja lauhde Höyry-/ lauhteidenkäytön uudistus Höyrykattilan nuohous ja tarkistus Höyrykattilan polttimen huolto Tislaamo lauhde 2.3 Pumppaus Kattilakierron pumpun taajuusmuuttaja 2.4 Vesikierrot Pesualtaiden vähentäminen ja kanavan tulppaus RO-veden esilämmitys lauhdesäiliön lämmöntalteenotolla 3. Lämmöntalteenottoon liittyvät tehostamistoimenpiteet Lämpökeskuksen LTO Lämpöpumput energiatehokkuuden nostamiseen 4. Talotekniikkaan liittyvät tehostamistoimenpiteet 4.1 Lämmitys Kellarin sisälämpötilan alentaminen Lattialämmityksen rajoittaminen saunaosastolla ja sosiaalitiloissa Luiskasulatuksen käytön tehostaminen Lämpöverkon laajennus Paineentasausventtiili kaukolämmön paluulinjaan Rakennuksen sisälämpötilan alentaminen x 3 Tehtaan uusi lämmönjakohuone 4.2 Valaistus Kellarin valaistuksen käyttöaikojen tarpeenmukaistaminen Korkeavaraston valaistuksen muutos LED valaistukseksi Loisteputkien korvaus LED:llä varastossa Pääkäytävän valaistuksen modernisointi

5 Varaston valaistukset liiketunnistimien ohjaamaksi x Ilmanvaihto Hallin IV-koneen käytön muutos käsiohjauksesta automatiikkaohjaukselle Ilmanvaihdon käyntiaikamuutokset IV-koneiden käyntiaikamuutos ja tuloilman lämpötilan muutos Koulutuskeskuksen poistoilman LTO Pesulan yleisilmanvaihto pois VOC laitoksesta TK LTO Varasto ilmanvaihdon puolittaminen 5. Rakenteisiin ja eristyksiin liittyvät tehostamistoimenpiteet Eristysprojekti Huoltorakennuksen ovien eristyksen parantaminen Kattoläpivientien korjaus Tehtaan konttorinikkunoiden uusiminen 6. Muut Kattila öljypolttimen uusiminen Kuivurin paloilman esilämmitys Tukimuskeskuksen olosuhteiden optimointi

6 Muoviteollisuuden toimenpideohjelma 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 1.1 Paineilma Kompressorin uusinta Taajuusmuuttajaohjatun paineilmakompressorin hankinta 1.2 Kylmäjärjestelmät Hankitaan uudeksi kylmäntuotoratkaisuksi lämpöpumppu 2. Lämmöntalteenottoon liittyvät tehostamistoimenpiteet Hukkalämpö kesällä säilöön LTO-järjestelmän säätö 3. Talotekniikkaan liittyvät tehostamistoimenpiteet 3.1 Lämmitys Lisälämmittimen asentaminen lämmityskauden lyhentämiseksi Lämmön toimittaminen toisen yrityksen varastolle 3.2 Valaistus Loisteputket korvattu LED valaisimilla Toimistorakennuksen ja tehdasrakennuksen sosiaalitilojen hehkulamput pienloistelampuiksi 3.3 Ilmanvaihto Ilmanvaihdon kunnostus IV-koneen ohjausmuutos Lisätään taajuusmuuttajat TK puhaltimiin Muutokset TK käytössä Poistoilman lämmöntalteenotto TK muut toimenpiteet 4. Muut Pölynpoistojen sammuttaminen viikonlopuiksi

7 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelma 1. Tuotantolaitteisiin ja prosesseihin liittyvät tehostamistoimenpiteet Hakkurin poisto Hakkurin vaihto taajuusohjattuun malliin Jauhimen syöttökairojen poisto Kuivaamon kanavien patterien uusinta Puristimelle uusi varaaja Sahan kompressoreiden uusinta Siilon purkuhydrauliikan taajuusmuuttaja Tasaamon lämmönvaihtimen asennus Tukkialtaan lämpöenergian käytön optimointi alku talvesta Tukkikiramon ja varastopöydän käyttölaitteiden tehostus 2. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 2.1 Paineilma Paineilmakompressorien uusiminen Paineilman vuotojen korjaaminen koko tuotantolaitoksen alueella 2.2 Pumppaus Kaarisihdin pumppu taajuusmuuttaja Reunamassakyypin pumppujen taajuusmuuttajat 3. Lämmöntalteenottoon liittyvät tehostamistoimenpiteet Haihduttamon tisleellä lämmitettävä tuloilmapatteri LTO:n uusinta Kuivaamon poistohöyryn hyödyntäminen Veistosahan hydrauliöljyn jäähdytyksen LTO 4. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 4.1 Lämmitys Lämmityslaitteiden puhdistus 4.2 Valaistus Led-valaistus Valaistuksen uusiminen 5. Rakenteisiin ja eristyksiin liittyvät tehostamistoimenpiteet Kuivapään oven tiivistys Lämmitettävien rakennuksien eristäminen Tuotantorakennuksen oviverhopuhallus Valmistuotevaraston oviverhopuhallus

8 6. Automaatiojärjestelmät Kiinteistön ohjeus VAK Lämmönjakokeskusten säätöautomaation parannus

9 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma 1. Tuotantolaitteisiin ja prosesseihin liittyvät tehostamistoimenpiteet Koestuspaikan öljyn lämpötilaa tiputettu Maakaasu-lämpökäsittelyuunin katselmus ja säätö, käyttötavan muutos Metallimaalaamon esikäsittelyn muutos 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 1.1 Paineilma Paineilmakompressorien ohjaus Paineilmakompressorin uusiminen, käyttöveden lämmitys kompressorin LTO:lla Paineilmakompressorin ylilämmön hyödyntäminen Paineilmakompuroiden energiatehokkuutta parannettu vedenpoistimilla Paineilmakompuroiden käyntiaikoja säädetty Paineilman käytön tehostaminen ja vuotojen seuranta Paineilman LTO Paineilman tuotannon tarpeenmukaistaminen Paineilmavuodot x 7 Painetason lasku x Vesikierrot Prosessiveden paineenlasku 2. Lämmöntalteenottoon liittyvät tehostamistoimenpiteet HT-piirin varustaminen lämmöntalteenotolla Jäähdytyslämmön hyödyntäminen hallin hiekkapäässä Lämmön talteenottojärjstelmän asennus Lämmöntalteenotto 3. Talotekniikkaan liittyvät tehostamistoimenpiteet 3.1 Lämmitykset Ajoluiskan sääennusteohjaus Autolämmityspaikkojen ( 70 kpl ) päälläolo-ohjauksen saneeraus 2h-kelloilla Hallin sisälämpötilan alentaminen x 12 Lämmitysverkoston paineenleikkausventtiili Lämmöntuotanto Ruokalan öljylämmityslaitteiden uusiminen Saattolämmitysten asetusarvon muuttaminen Senkanlämmittimien maakaasunmittaus ja automatisointi Siirrettävien sähkölämmittimien käytön vähentäminen Sisälämpötilojen lasku x 4 Sosiaalitilojen lattialämmiyksen säätö Sulanapitolämmitysten asetusarvomuutos Uudet autolämmityspistorasiakotelot tehtaan sisäparkkipaikoille Varastohalli sähkölämmityksen vähentäminen Ölylämmitys kaukolämpöön

10 3.2 Valaistus Hallien valaisimien uusinta Hallin LED valaistus Hallin valaistuksen uusinta, energiasäästövalaisimet Hehkulamppujen vaihto energiansäästölamppuihin Hitsaamon valaistusmuutokset Koneistamon yleisvalaistuksen uusinta Konesalien valaistuksen ohjausmuutos Käytävävalaistuksen ohjausmuutos x 2 Käytävävalaistuksen vähentäminen sammuttamalla joka 3. valaisin x 5 Lamppujen vaihto Lastaushallin valaistuksen vähentäminen LED valaisimet x 4 Loisteputkien sovittaminen tuotantotilojen vanhoihin loisteputkivalaisimiin adaptereilla Loisteputkien vaihtaminen ledeiksi x 3 Metalliosaston valaistusmuutos, syväsäteilijät vaihdettu LED-valaisimiin Porraskäytävien valaistuksen ohjausmuutos Pukuhuonetilojen ja saniteettilojen valaistuksen ohjaus liiketunnistimilla Päätehtaan valaisinten uusinta Sosiaalitilan valaistus SpNa valaisimet maalaamon Hg-valaisimien tilalle Tehtaan tuotannon valaistuksen uusinta Tuotantilan valaistuksen automaattinen ohjaus KNX-järjestelmällä Tuotantohallin valojen käyntiaikoja säädetty Ulkovalaistuksen aikaohjelmamuutos Valaistuksen automaattinen sammutus puristamossa Valaistuksen käyttöohjeistuksen muutos Valaistuksen ohjauksen lisäys x 2 Valaistuksen tarpeenmukainen käyttö 3.3 Ilmanvaihto Aikaohjelmamuutos x 8 Alahallin ilman kierrätys yllhäältä lattiatasolle Hallien ilmanvaihtolaitteiden uusiminen Hallin aikaohjelmamuutos, yölämmityksen käyttöönotto ja kiertoilman hyödyntäminen myös päivisin Hallin ilmanvaihdon pienentäminen Hallin kiertoilman CO2/VOC-ohjaus, yölämmitysohjelman käyttöönotto ja sisäänpuhalluslämpötilamuutos x 3 Hitsaamon yölämmitysohjelman käyttöönotto Huippuimurien pysäyttäminen Huonelämpötilan mittaus ja yölämmitysohjelman käyttöönotto Ilmamäärän tarpeenmukaistaminen Ilmanvaihto -50 % Ilmastoinnin ohjaukseen CO2-anturit x 3 IV-koneen aikaohjelmamuutos, kiertoilmapellin CO2-ohjaus ja sisäänpuhalluslämpötilamuutos IV-verkoston huuhtelu ja kuuden pumpun vaihto Kaivoksen tuuletuksen ohjaus tarpeeseen perustuen Kierrätysilmakojeiden käytön ohjaus ja magn.venttiilien asennus Kompessorihuoneen LTO Laboratorion ilmanvaihdon pienentäminen LTO toimistotilojen IV-koneisiin Maalaamon ilmamäärän tarpeenmukaistaminen Maalaamon kiertoilmakäytön tehostaminen x 2 Neuvotteluhuoneiden ilamanvaihdon säätö

11 Pikasivurullaovien lisäys, aukioloaika lyhentyi 60% Poistoilma halliin puhallettavaksi Puristinhallin LTO uusinta Sosiaalitilan ja taukotilan LTO Sosiaalitilon ilmanvaihdon tarpeenmukaistaminen Taajuusmuuttajia vanhoihin IV-koneisiin Taajuusmuuttajien asennus ja kiertoilman säätö hiilidioksidipitoisuuden mukaan Taajuusmuuttajien asennus, jotta yöt ja viikonloput voidaan ajaa pienemmillä ilmamäärillä TK varustaminen LTO:lla Toimistojen yölämmitysohjelman käyttöönotto ja sisäänpuhalluslämpötilamuutos Toimiston aikaohjelmamuutos x 2 Toimiston huippuimurien kello-ohjaus Toimiston ilmanvaihdon säätö Toimiston ilmastoinnin lämmön talteenotto Toimiston ja varastojen yölämmitysohjelman käyttöönotto ja sisäänpuhalluslämpötilan ohjaus huonelämpötilan mukaan. Toimistotilojen ilmanvaihdon käyttötapamuutokset x 2 Tuloilmakoneen tuloilman lämpötila Tuotannon oviverhopuhaltimien saneeraus, moottorit taajuusmuuttajakäyttöisiksi Väestönsuojan ilmastointikoneen automatisointi Yölämmitysohjelman käyttöönotto ja sisäänpuhalluslämpötilamuutokset x 2 Yölämmitysohjelman käyttöönotto x Käyttövesi Hanavirtaamien säätö Lämpimänkäyttöveden lämmitystapamuutos kesäaikana; polttimot sammutettuina 3,5 kk, jolloin käyttövesi lämmitetään kolmella sähkävaraajalla 3.5 Jäähdytys ATK vapaajäähdytys Jäähdytyslaitoksen vapaakäytön automaatio Jäähdytysverkoston pumpumppujen ohjelmamuutos Tarpeettoman jäädytyskoneen sammuttaminen Vakioilmastointikoneiden jäähdytystehon säätö Vapaajäähdytyksen lämpötilan nosto laboratoriossa 4. Rakenteisiin ja eristyksiin liittyvät tehostamistoimenpiteet Hallintorakennuksen yläpohjan lisäeristys Ikkunoiden vaihto Kattoeristeiden korjaukset Nosto-ovien aukioloajan lyhentäminen kauko-ohjauksen avulla 5. Automaatiojärjestelmät Kiinteistöautomaatiojärjestelmän hankinta Kiinteistöteknisten järjestelmien optimointi Ohjelmamuutos autolämmityspistorasioille kiinteistöautomaatiojärjestelmään 6. Muut Kiukaiden vaihto

12 KL pysäytys taukojen ajaksi Kompessorin vaihto Lyhennetään saunan käyttöaikoja Moottoriventtiili Paluuradan oven sulkeminen ja valojen sammuttaminen Pikkukompressorin käyttö levytyökeskukselle Suodattimien käyntiaikamuutokset Taajuusmuuttajakäyttöinen kompressori Uuden energiatehokkaamman ilmakuivaimen käyttöönotto Öljysäiliöiden hukkalämmön vähentäminen

13 Teollisuuden yleisen toimenpideohjelma 1. Talotekniikkaan liittyvät tehostamistoimenpiteet 1.1 Valaistus Konttorin valaistuksen uusinta Laboratoriovalaistus liiketutkaohjatuksi Valaistuksen uudelleen ryhmittely 1.2 Ilmanvaihto Ilmanvaihdon asetusarvo muutokset x 2 Ilmanvaihdon aikaohjelma ja asetusarvo muutokset x 4 Ilmanvaihdon aikaohjelma muutos x 2 Ilmanvaihtokojeen puhaltimet Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenotto IV-koneen käyntiaika ja säätömuutos Kirjapainon tuuletuksen parantaminen ja tehostaminen Rotaatiohallin tuuletuksen parantaminen ja tehostaminen 2. Rakenteisiin ja eristyksiin liittyvät tehostamistoimenpiteet Kiinteistön ikkunoiden aurinkosuojakalvotus Säiliöiden ja putkistojen uudelleeneristyksiä Tuotantohallin ikkunoiden umpeenlaitto, eristyksen lisääminen 3. Automaatiojärjestelmät Automaation optimointia x 3 Automaation uusiminen x 2 4. Muut Jumissa olevien venttiilien korjaaminen Öljykattilan korvaaminen Turbomaticilla

ESIMERKKIRAPORTTI. Yhteyshenkilö: Arttu Asiakas Puhelin: 012 3456 789. Katselmoija: Katri Katselmoija Puhelin: 12345678

ESIMERKKIRAPORTTI. Yhteyshenkilö: Arttu Asiakas Puhelin: 012 3456 789. Katselmoija: Katri Katselmoija Puhelin: 12345678 Asiakas: Oy Yritys Ab Yhteyshenkilö: Arttu Asiakas Puhelin: 012 3456 789 Kohde: Esimerkkikauppa Osoite: Esimerkkikaupantie 1 Katselmoija: Katri Katselmoija Puhelin: 12345678 Yritys: Esimerkkiyritys Oy

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14 1 2 Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4 Nykytilanne 6 Sähkön hankinta 10 Rinteiden kunnostus ja huolto 12 Lumitykit 14 Veden pumppaus ja jäähdytys 16 Paineilma 17 Hissit 18 Valaistus 20 Rinnesuunnittelu

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 8 PILOTTIKOHTEIDEN KOKEMUKSIA

TAUSTARAPORTTI 8 PILOTTIKOHTEIDEN KOKEMUKSIA Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 8 PILOTTIKOHTEIDEN KOKEMUKSIA 20.03.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen Sisältö 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN

ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN TA-Yhtymä Espoo, päätoimipiste Helsinki Hämeenlinna Jyväskylä Kittilä Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku Asiakaspalvelukeskus Sinikalliontie 14, 02630 Espoo Kivikonkaari

Lisätiedot

Esimerkkejä hyvistä energiaa ja ympäristöä. Euroopan uimahalleissa ja kylpylöissä. säästävistä ratkaisuista Keskipohjolan ja

Esimerkkejä hyvistä energiaa ja ympäristöä. Euroopan uimahalleissa ja kylpylöissä. säästävistä ratkaisuista Keskipohjolan ja Esimerkkejä hyvistä energiaa ja ympäristöä säästävistä ratkaisuista Keskipohjolan ja Euroopan uimahalleissa ja kylpylöissä ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 82:2007 Julkaisu rahoitettu osittain Euroopan

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 1 IV KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tulevan käytön tarpeet ja tavoitteet... 4 3 Nykytilanteen analysointi, järjestelmien

Lisätiedot

Voimalaitoksen energia-analyysi

Voimalaitoksen energia-analyysi Voimalaitoksen energia-analyysi 1 Voimalaitoksen energia-analyysi Tekijät: Pertti Koski, Tuomas Timonen, Kimmo Kohtamäki ja Markku Suominen, Electrowatt-Ekono Oy ISBN 952-5304-15-9 ISSN 1456-4483 Copyright

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25 Johnson Controls-ohjaus FX16x Tasavirtapuhaltimilla 1 Pohjolan Maalämpö Oy Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma. Energiaa viisaasti maatilalla

Maatilojen energiaohjelma. Energiaa viisaasti maatilalla Maatilojen energiaohjelma Energiaa viisaasti maatilalla 2 MAATILOJEN ENERGIAOHJELMA Maatilojen oma energiaohjelma Koneet ja laitteet ovat korvanneet lihastyötä kaikilla tuotannon ja elämän alueilla, ja

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut. Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.fi Järjestelmävaihtoehdot Asuinrakennuksiin on valittavissa seuraavat

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Kiinteistöliitto 31.3.2011 Oulu. Lampöpumput ja IV:n LTO. Petri Kuisma Ramk

Kiinteistöliitto 31.3.2011 Oulu. Lampöpumput ja IV:n LTO. Petri Kuisma Ramk Kiinteistöliitto 31.3.2011 Oulu Lampöpumput ja IV:n LTO Petri Kuisma Ramk 1 Sisältö Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU Lämpöpumpun toiminta Lämpöpumppujärjestelmien valintaan vaikuttavia asioita Maalämpöpumppu,

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja LVIkorjaukset. Tampereen kaupunki Rakennusvalvonta LVI-tark.ins Juha Brunnila

Energiatehokkuus ja LVIkorjaukset. Tampereen kaupunki Rakennusvalvonta LVI-tark.ins Juha Brunnila Energiatehokkuus ja LVIkorjaukset Tampereen kaupunki Rakennusvalvonta LVI-tark.ins Juha Brunnila Korjausten luvanvaraisuus Rakennuslupa edellytetään rakennuksen rakentaminen tai laajentaminen käyttötarkoitusmuutos

Lisätiedot

Kiinteistösähkönkulutus ja energiansäästömahdollisuudet, 20.10.2014 Kari Kallioharju, Tampereen ammattikorkeakoulu

Kiinteistösähkönkulutus ja energiansäästömahdollisuudet, 20.10.2014 Kari Kallioharju, Tampereen ammattikorkeakoulu Kiinteistösähkönkulutus ja energiansäästömahdollisuudet, 20.10.2014 Kari Kallioharju, Tampereen ammattikorkeakoulu Kiinteistösähkönkulutus taloyhtiöissä noin neljä prosenttia taloyhtiön hoitokuluista tyypillisesti

Lisätiedot

Tutki pientalosi energiankäyttö

Tutki pientalosi energiankäyttö Tutki pientalosi energiankäyttö Tee se itse -kotikatselmus Tämä testi auttaa löytämään ja välttämään turhaa energiankäyttöä. Käännä sivua ja siirry kysymyksiin! Mikä on asumistyylisi energiatehokkuus?

Lisätiedot

Tutki pientalosi energiankäyttö

Tutki pientalosi energiankäyttö Tutki pientalosi energiankäyttö Tee se itse -kotikatselmus Tämä testi auttaa löytämään ja välttämään turhaa energiankäyttöä. Käännä sivua ja siirry kysymyksiin! Tee se itse -katselmuksen valmistelut ja

Lisätiedot

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 Kannessa Eduskuntatalon pääaulan

Lisätiedot

PIENTALOJEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JÄRJESTELMIEN UUSIMINEN JA SANEERAUS

PIENTALOJEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JÄRJESTELMIEN UUSIMINEN JA SANEERAUS PIENTALOJEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JÄRJESTELMIEN UUSIMINEN JA SANEERAUS Pientalojen lämmitys ja ilmastonmuutos Vuonna 2009 Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat 66,4 milj. tonnia hiilidioksidia 30 % Suomen

Lisätiedot

Sähköenergiansäästön potentiaali kotitalouksissa

Sähköenergiansäästön potentiaali kotitalouksissa AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Faculty of Electronics, Communications and Automation Department of Electrical Engineering Publications in Power Systems and High Voltage Engineering 2010

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

tehostaminen konesaleissa

tehostaminen konesaleissa 1 Suomi on monestakin syystä kiinnostava maa kansainvälisille konesaliyrityksille. Sähkö on eurooppalaisittain halpaa ja teknistä osaamista on riittävästi. Tietoturva on hyvällä tasolla ja sähköverkko

Lisätiedot

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu Juha Pasila Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa Energiansäästö ja ilmanlaatu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Hinnasto 2015 Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Hinnasto 2015 Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Hinnasto 2015 Ilmanvaihtoratkaisut SISÄLLYSLUETTELO PERUSILMANVAIHTOLAITTEET 4 Ilmanvaihtolaitteet MD-ohjausjärjestelmällä 5 Ilmanvaihtolaitteet ECC-ohjausjärjestelmällä 8 HP

Lisätiedot

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Harri Metsälä Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro

Lisätiedot