Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmat"

Transkriptio

1 Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmat Seuraaviin listoihin on koottu keskisuuren teollisuuden sopimusyritysten raportoimat säästötoimenpiteet vuodelta Toimenpiteiden nimet ovat raportoidussa muodossa. Mahdolliset toimipaikan tunnistetiedot on poistettu toimenpiteistä. Toimenpiteiden jaottelu on suuntaa-antava ja perustuu toimenpiteiden nimiin.

2 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma 1. Tuotantolaitteisiin ja prosesseihin liittyvät tehostamistoimenpiteet Juustomaidon pastör.pakan muutos Pölynpoistojärjestelmaän poisto Sähköuunin vaihtaminen maakaasu-uuniksi 2. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 2.1 Paineilma Paineilmavuotojen tukkiminen Paineilmajärjestelmän vuodot Paineilman käyttö Paineilmaverkoston painetason laskeminen viikonloppuisin 2.2 Höyry ja lauhde Pumppulauhteepoistin lämpökaappiin, pilotti 2.3 Vesikierrot Prosessivesien käytön tehostaminen Vesijäähdytysaltaan vesijohtoon kertasäätöventtiili ja vesimäärän minimointi Vesipaineen lasku ennen NANO suodatusta. 5,4 bar 4,5 bar 2.4 Jäähdytys Jäähdytyslämpötila-asetuksen nosto 18 C 20 C Jäähdytyskompressorin pumppujen pysäytys jäähdytyskauden ulkopuolelle Jäähdytyspumppujen käynnissäolon vähentäminen Kylmälaitoksen lauhdutuspaineen säätömuutos 3. Lämmöntalteenottoon liittyvät tehostamistoimenpiteet LTO:n lisäkehitys Jäteveden lämpöenergian hyödyntäminen lämpöpumpulla 4. Talotekniikkaan liittyvät tehostamistoimenpiteet 4.1 Lämmitys Ulkovarastotilojen lämmitysmuutokset Aluelämpöverkoston säädettävyyden parantaminen 4.2 Valaistus ECO loislamppuihin siirtyminen vaiheittain Valaistuksen ohjausmuutokset LED valaistus loisteputkien tilalle ja valaistustehon pienentäminen Liiketunnistimien käyttöönotto

3 Loisteputkien vaihto energiatehokkaampiin 4.3 Ilmanvaihto Ilmanvaihdon pienet säätö-, asetusarvo- ja käyntiaikamuutokset Sosiaalitilojen ja tiloja palvelevan IV-konehuoneen sisälämpötilan alentaminen 5. Taajuusmuuttajiin liittyvät tehostamistoimenpiteet Alipaineimurin varustamine taajuusmuuttajalla ja paineanturilla Pesukeskuksen lämminvesivaraajan pumpun ohjaus invertterillä 6. Rakenteisiin ja eristyksiin liittyvät tehostamistoimenpiteet Hajukaasupesurin hönkälinjan eristys Pakastamon oven korjaaminen Pakastamon oville ilmaverhot Pakastevarastojen ovihäviöiden pienentäminen Tuotevarston lastausovien vanhojen ilmaverhojen saneeraus 7. Muut Blancherin uusiminen Energiansäästötoiminto sterilisaattoreille Glygolilämmönvaihtimen uusiminen Kuljettimien kuivavoitelu TIP käyntiajaksi arkisin 5-22

4 Kemianteollisuuden toimenpideohjelma 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 1.1 Paineilma Hankitaan pyörimisnopeussäätöinen paineilmakompressori Kanavoidaan kompressoreiden ilmanotto suoraan ulkoa Korjataan paineilmavuodot säännöllisesti Paineilmakompressorit imuilman lämpötila Paineilmatuotannon energiatehokkuuden parantaminen Paineilmavuotojen korjaus Taajuusmuuttuja kompressoriin 1.2 Höyry- ja lauhdejärjestelmä Höyry- ja lauhdejärjestelmän kartoitus ja parantaminen Höyry- ja lauhdejärjestelmän kartoitus ja perusparannukset Johdetaan lämmitysjärjestelmän lauhteet VIV-vesiksi Tehdas, lauhdejärjestelmä Vedenjäähdytin lauhdelämmön hyödyntäminen 1.3 Jäähdytys Jäähdytyskompressorit, parannetaan käynninohjausta säätöteknisin toimin Jäähdytysvesijärjestelmä, JV- järjestelmä pumput Jäähdytysvesijärjestelmä, JV- säiliön lämpötilansäätö Vapaajäähdytys, yhdistäminen, jäähd.patteri 2. Lämmöntalteenottoon liittyvät tehostamistoimenpiteet Kompressorin tuottaman lämmön LTO Kuumien vesien talteenotto Rakennuksen ilmanvaihdon LTO:n korjaus 3. Talotekniikkaan liittyvät tehostamistoimenpiteet 3.1 Lämmitys Rakennuksen sisälämpötilan alentaminen (x 2) Alennetaan varaston sisälämpötilaa (x 5) Alennetaan tehtaan sisälämpötilaa säätötapamuutoksin ja laskemalla tuloilman lämpötilaa Rakennuksen tuotantotilojen sisälämpötilan alentaminen Käydään kaikki laatta- ja putkistolämmitysten asetusarvot läpi ja säädetään ne mahdollisimman alhaisiksi toimintoja vaarantamatta 3.2 Valaistus Lisätään liiketunnistin erillisvaraston valaistuksen ohjaukseen Materiaalivaraston valaistusjärjestelmän muutos Ulkovalaistuksen muuttaminen LEDeiksi Valaistuksen ohjaus ja modernisointi, pilottihanke Yhdyskäytävän valaistus

5 3.3 Ilmanvaihto Ilmanvaihdon käyntiajan lyhentäminen Ilmanvaihtokertoimen pienentäminen Jälkikäsittelytilat ilmanvaihto Ilmanvaihdon muutokset ja LTO:n lisääminen Korjataan tuloilman lämpötilan säätö Muutetaan tuloilmakoneen lämpötilan säätötapa ja alennetaan sisälämpöt Pakkauslinjan pi-puhalluksen muutos 4. Pumput Järjestelmäpumppu Jäähdytyspumppujen pysäytys Tehdas merivesipumpun lämpötilasäätö 5. Rakenteisiin ja eristyksiin liittyvät tehostamistoimenpiteet Hallin elementtien saumojen uusiminen Infapunakuivaimien yläpuolisten osien lämpövuodon minimointi Jälkikuivaimen yläosan eristyksen kunnostus Rakennuksen ikkunoiden vaihto 6. Huolto ja kunnossapito Höyrykattilan nuohous ja tarkistus Höyrykattilan polttimen huolto Kattilan happimittaus 8. Muut Kuivalietesäiliöiden sekoittaja Oman kattilalaitoksen korvaaminen Sulatusuunien määrän vähentäminen Sähköenergian muuntamokohtainen mittausjärjestelmä Tehdaskierto paluulinjan säätöventtiilit Uuden modifiointitekniikan käyttöönotto

6 Muoviteollisuuden toimenpideohjelma 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 1.1 Paineilma Paineilmakompressori Paineilmajärjestelmän korjaus Paineilmakompressoreiden käynninoptimointi 1.2 Jäähdytys Vapaajäähdytysjärjestelmä 1.3 Vesikierrot Vesikalusteiden virtaamanrajoittaminen 2. Lämmöntalteenottoon liittyvät tehostamistoimenpiteet Purunpoiston lämmöntalteenottolaitos 3. Talotekniikkaan liittyvät tehostamistoimenpiteet 3.1 Lämmitys Tilojen lämmitys 3.2 Valaistus IV-koneh. valaistuksen käyttö Lastaussillan luiskanlämmitys ohj. uusinta Loisteputket 58W tilalle 51W pitkäikä Salin valaistuksen modernisointi (SoN-lamput elohopelamppujen tilalle) Salin valaistuksen modernisointi (T8-valaisimien tilalle T5) 3.3 Ilmanvaihto Tehdashallin kierrätysilmakoneiden termostaattien asetusarvot tasolle o C 4. Rakenteisiin ja eristyksiin liittyvät tehostamistoimenpiteet Sulatussylinterien eristäminen 5. Muut Keskusimureiden ohjaus Muutetaan lämpökäsittely säteilylämmityksellä tapahtuvaksi Reunanauhajärjestelmän modernisointi Sulatuksen ja kuivauksen uusi halli

7 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelma 1. Tuotantolaitteisiin ja prosesseihin liittyvät tehostamistoimenpiteet Hakkurin käynnin ohjaus sen palvelemien sahojen käynnin mukaan Huuvan/jenkin ilmavirtojen säätö Jauhinterien optimointi Jenkin ilmavirtojen säätö Joutokäyntien poisto prosesista Katkaisijat vannesahalla ja palkkihöylälle purunpoistoon Kattiloiden palamisilman laadun parantaminen 2. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 2.1 Lämmitys Ilmalämpöpumppuja sähkölämmityskohteisiin Lämpövoimalaitoksen ja lämmonjakelun automaation parantaminen Lämmitysjärjestelmän paluuveden lämpötilan laskeminen 2.2 Ilmanvaihto Kanavapeltien säätö/ilmamäärän optimointi (x 10) Kanavien poistoilma-aukon rajoittaminen TK korvaaminen Tuulikaapin muutos 2.3 Valaistus Tarpeettoman ulko- sekä varastovalaistuksen sammuttaminen Ulkovalaistuksen ohjaus viikkokellolla Valaistuksen uusinta LED-tekniikalla 2.4 Vesikierrot Allasvedenpuhdistamone ilmastuksen saneeraus Vesivuodon (mahdollisen) paikallistaminen ja korjaus 2.5 Paineilma Paineilmakompressorin päivitys Paineilmakuivaimen päivitys Paineilmasäiliöihin vedenerotinkammiolla varustetut lauhteenerottimet Paineilmaverkon tarkistus 3. Pumppuihin liittyvät tehostamistoimenpiteet 11 MW siirtimen lämpöjohtopumppu TAMU 13 MW siirtimen lämpöjohtopumppu TAMU

8 4. Lämmöntalteenottoon liittyvät tehostamistoimenpiteet Hukkalämmön hyötykäyttö kuivauksessa Kanavan uusi LTO Kanava LTO-patterin optimointi Kuivaamon poistohöyryn lämmöntalteenoton kehittäminen kanavissa Lämmontalteenotto allavedenpudistamo Tasaamon poistopuhaltimen LTO 5. Rakenteisiin ja eristyksiin liittyvät tehostamistoimenpiteet Jalostusrakennuksen eristäminen Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen Rullavaraston halliovi Tehdashallin ulko-ovi

9 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 1.1 Paineilma Paineilmaverkon vuotojen korjaus (x 8) Painenilmaverkoston vuotokartoitus Paineilmaputkiston saneeraus ja tiivistys Paineilmaverkon vuotojen viikottainen seuranta, sisältäen paineilmaverkon jakaminen sulkuventtiilein osiin Korihitsaamon p-ilmakomp. sammuttaminen tuotannon ulkop. ajaksi Lasketaan paineilman asetusarvo 6,2 6,1 bariin Lasketaan paineilman asetusarvo 6,3 6,2 bariin Paineilmatuotanto järjestelmän modernisointi Paineilmakompressorien ja säätöautomatiikan korvaaminen uusilla laitteilla Paineilmakompressorien vaihto ja säätöjärjestelmä Paineilmakompressorikoneiston uusiminen Paineilmakompressorin kevennysjärjestelmän korjaus Paineilmakompressorin käyntijärjestyksen tarkistaminen Paineilmakompressorin käytön muutos Paineilmaverkon painetason alentaminen Suljetaan paineilmaverkon turhat haarat ja korjataan vuodot säännöllisesti 1.2 Vesikierrot Uuden moottoriventtiilin hankinta veden säiliöön Vesiverkon paineenalennus 1.3 Jäähdytys Jäähdytyksen kiertovesipumpun taajuusmuuttuja Jäähdytyskompressorin käyntilupa tasolta 12 o C tasolle 15 o C Jäähdytyskoneen uusinta Uunin jäähdytysvesikiertojen oikea käyttö Pistehitsausjäähdytyksen aikaohjelmien muuttaminen 1.4 Höyry- ja lauhde Pintakäsittelylaitoksen höyrynkehittimen lauhdeveden jäähdytyksen poisto 2. Lämmöntalteenottoon liittyvät tehostamistoimenpiteet Koestuslämmön talteenotto ilmanvaihdon avulla Kylmäkoneen lauhdelämmön LTO Lauhdelämmön talteenotto tuotantohallissa Lämmön talteenotto koeajosolussa Lämmön talteenotto kompressorihuoneesta Lämmöntalteenoton ja vapaajäähdytyksen optimointi (x 2) Paineilmakompresoreiden LTO käyttöön Ruokalarakennuksen lämmönsiirtimien uusinta TK LTO lisäys TK lämmöntalteenoton korjaus

10 3. Talotekniikkaan liittyvät tehostamistoimenpiteet 3.1 Lämmitykset Höyryejektorijärjestelmän lauhdutinhuoneen sähkölämmittimet Ilmalämpöpumppu Lisälämmittimen käytön rajoittaminen (x 2) Lisälämmityspatterien tilakohtainen ohjaus Lämmityskäyrien pudotukset Lämmitysverkoston menoveden lämpötilan alentaminen yön ja viikonlopun ajaksi Lämpöverkoston säätöventtiili Pattereiden vaihtaminen kupariydinpattereihin Patteritermostaattien uusiminen Tuloilman lämpötilan alentaminen (x 4) Sisälämpötilan alentaminen käyttöajan ulkopuolella Sisälämpötilan alentaminen uuden rak. tyhjissä toimistotiloissa Tuotantotilojen sisälämpötilan alentaminen Markkinointi- ja näyttelyrakennuksen lämpötilan alentaminen yön ja viikonlopun ajaksi Uuden putsaamon sisälämpötilan alentaminen Yhtäaikaisen lämmityksen ja jäähdytyksen vähentäminen Toimiston patteriventtiilien uusinta ja verkoston tasapainotus Yölämmityksen asetusarvojen alentaminen 3.2 Valaistus IV-tason valaistuksen varustaminen liiketunnistimilla Käytävävalaistuksen ohjausmuutos liiketunnistukselle Liikuntasalin valaistuksen ja ilmanvaihdon ohjaus liiketunnistimilla Liikuntasalin valaistuksen ohjaustapamuutos liiketunnistimille Rappukäytävien valaistuksen ohjausmuutos liiketunnistimille Valaistuksen liiketunnistus atk-salieihin Valaistuksen liiketunnistus jätehuoneisiin Valaistuksen liiketunnistus toimistojen kopiohuoneisiin Valaistuksen liiketunnistus toimistojen wc-tiloihin LED-valaistushanke Muutos mainosvalon neonvaloon (LED) Pihavalaistuksen uusinta LED-valoiksi Ajoluiskan alapuolisen tilan valaistuksen ohjaus muutokset Hallin valaistuksen muutokset Kokoonpano-osaston valaistusmuutokset Valaistusmuutokset Ruokalan ja toimiston valaistusmuutos Ruokalan valaistusmuutokset PK valaisimien ryhmitys ja autom sammutus Radan varren valaistusremontti Hallin valojen muutos Ruokasalin valaisimien 250 W halogeenilamppujen nimellistehon pienentäminen Elohopealamppuvalaisimien käytön rajoittaminen (x2) Tuotannon valaistuksen uusiminen energiatehokkaaksi Ulkovalaistusohjausten korjaus Valaistuksen automatisointi Valaistuksen käyttötottumisten muuttaminen Valaistuksen ohjeistaminen tuotannon kuormituksen mukaan Valaistuksen parantaminen tehdasalueella Valaistuksen sammutusimpulssin aikaistaminen sekä liiketunnistimien hankkiminen autohalleihin säätelemään valaistusta Valaistuksenohjausjärjestelmän muutokset avotoimistoalueilla

11 Valaistuksenohjausjärjestelmän muutokset hissien auloissa Valaistuksenohjausjärjestelmän muutokset talojen porraskäytävissä 3.3 Ilmanvaihto Hallin ilmanvaihdon pienentäminen (x 2) Varaosavaraston ilmanvaihdon pienentäminen Ilmanvaihdon käyntiaikamuutokset (x 11) TK käyntiaikamuutos (x 14) IV ohjausmuutokset (x 3) IV- lämpöautomatiikan uusinta (x 2) IV-koneen automaation korjaus Päätalon ilmanvaihdon automatisointi Koekentän ilmastoinnin säätäminen Ilmanvaihdon ohjaus muutokset Ilmanvaihtokoneen säätötavan muutos Tuloilmakoneen LTO:n säädön ja toiminnan tarkistus Tuotantotilojen ilmavirran säätö tarpeen mukaiseksi TK-lähettämö viikonlopuiksi seis Oikea-aikainen maalaustilojen ilmastointi Ilmanpuhdistuslaitteiden automaattinen poiskytkentä viikonlopuksi Ykköshallin ilmastointilaitteen korvaaminen Tuotantohallin tuloilmakonen uusiminen Toimisto-osan tuloilmakoneen uusiminen Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän kunnostus Hitsauskaasujen poistojärjestelmän saneeraus Maalaamon ilmanvaihtosäleiköiden tukkiminen Maalaamon ilmanvaihdon vähentäminen Kuntosali sisäänpuhalluslämpötila ja kellokytkin Tuloilmakone, tuloilman lämpötilan säätö Konttorin ilmanvaihdon ja lämmityksen toimenpiteet IV-koneen kiertoilmakanavan lisäys 4. Ajoneuvoihin liittyvät tehostamistoimenpiteet Ajoneuvojen käyttöohjeistus 5. Moottoreihin liittyvät tehostamistoimenpiteet Kelakoneeseen energiaa säästävät sähkömoottorit 6. Rakenteisiin ja eristyksiin liittyvät tehostamistoimenpiteet Hallien ovien uusiminen Ilmanvastaisen alapohjan lisäeristys Käyttövesiputkien eristäminen Lastauslaiturin tuulikaapin rakentaminen Nosto-ovien uusiminen Oviverhopuhallin nosto-ovi Palveluhallin nosto-oven ilmaverho Sulaton katon ilmanpoistoaukkoihin moottoripellit

12 7. Muut Kannen lisääminen ASEA-uunille Kattilaveden pintapuhalluksen automatisointi Lämmönsäätö Padan kansien rakentaminen ja tehokas käyttö Paineenalennusventtiilin asentaminen Palvelimen sammuttaminen Piipun puhaltimien liittäminen VAK:iin ja aikaohjelmien käyttö PM-LUFT käyntiaikamuutos Rakennusautomaation trendiseurantaohjelma RST-linja jarrutusenergian talteenotto Saunojen käyttöaikojen lyhentäminen Toisen raskasöljykattilan sammutus kesäajaksi Yleispoistojen vähentäminen viikonloppuina Ylätehtaan lämmönsäätölaitteiston uusiminen

13 Teollisuuden yleisen toimenpideohjelma 1. Talotekniikkaan liittyvät tehostamistoimenpiteet 1.1 Lämmitys Tehtaan lämmitysjärjestelmän uusiminen Sisälämpötila muutokset kevät/syksy (x 8) Tilalämmittimien asetusarvomuutos (x 17) Turbo-lämmitysjärjestelmä 1.2 Ilmanvaihto Ilmastointikoneen lämmöntalteenottokennojen uusinta IV-koneen aikaohjelma muutos (x 3) IV-koneiden ohjausmuutokset Keittiön ja ruokasalin ilmastoinnin ohjauksen eriytys Kiertoilmapuhaltimien automatisointi Toimistotilojen tarpeen mukainen ilmastoinnin ohjaus Tuotannon ilmastoinnin ohjaustapamuutokset 1.3 Käyttövesi Vedensäästö toimenpiteet 2. Rakenteisiin ja eristyksiin liittyvät tehostamistoimenpiteet Betonimyllyn suuaukon sulkeminen tuotannon ulkopuolella (x 20) Ovien uusiminen (x 7) Rakenteiden tiivistäminen (x 6) Tuotantohallin ikkunoiden kalvotus 3. Muut Automaation lisääminen Kompressorien uusinta (x 7) Kondensaattoriputken vaihto Loistehon kompensointi Sähkölaitteiden kartoitus

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013 Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmat Seuraaviin listoihin on koottu keskisuuren teollisuuden sopimusyritysten

Lisätiedot

ESIMERKKIRAPORTTI. Yhteyshenkilö: Arttu Asiakas Puhelin: 012 3456 789. Katselmoija: Katri Katselmoija Puhelin: 12345678

ESIMERKKIRAPORTTI. Yhteyshenkilö: Arttu Asiakas Puhelin: 012 3456 789. Katselmoija: Katri Katselmoija Puhelin: 12345678 Asiakas: Oy Yritys Ab Yhteyshenkilö: Arttu Asiakas Puhelin: 012 3456 789 Kohde: Esimerkkikauppa Osoite: Esimerkkikaupantie 1 Katselmoija: Katri Katselmoija Puhelin: 12345678 Yritys: Esimerkkiyritys Oy

Lisätiedot

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet 1 Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Harri Mustasilta, Air-ix Talotekniikka Oy Janne Hietaniemi, Timo Husu, Pertti

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA

Lisätiedot

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14 1 2 Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4 Nykytilanne 6 Sähkön hankinta 10 Rinteiden kunnostus ja huolto 12 Lumitykit 14 Veden pumppaus ja jäähdytys 16 Paineilma 17 Hissit 18 Valaistus 20 Rinnesuunnittelu

Lisätiedot

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä

Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Laskentaohje IV-kuntotutkimukseen 16.1.2014 1 (23) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee rakennuksen

Lisätiedot

Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2

Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2 Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2 Paineilmajärjestelmän energiatehokas käyttö Koulutusmateriaali Olemassa olevan paineilmajärjestelmän energiatehokas käyttö Paineilmajärjestelmän energiatehokas

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 05.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen

Lisätiedot

Jäähallien energiatehokkuuden nykytilatutkimusraportti

Jäähallien energiatehokkuuden nykytilatutkimusraportti TKK/RY/ATK Jäähallien energiatehokkuuden nykytilatutkimusraportti [Type the document subtitle] Author [Pick the date] Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Nykytilatutkimusraportti Mitä ja miksi?... 2

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT

TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT 20.03.2015 Granlund Oy / Lassi Loisa, Erja Reinikainen,

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.4.2013

Kuntoarvio Start. Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa. Tarkastuspäivä 18.4.2013 Kuntoarvio Start Martinkyläntie 3 01670 Vantaa Kuntoarvio Start 2/23 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 5 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 6 2.3.

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25 Johnson Controls-ohjaus FX16x Tasavirtapuhaltimilla 1 Pohjolan Maalämpö Oy Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 8 PILOTTIKOHTEIDEN KOKEMUKSIA

TAUSTARAPORTTI 8 PILOTTIKOHTEIDEN KOKEMUKSIA Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 8 PILOTTIKOHTEIDEN KOKEMUKSIA 20.03.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen Sisältö 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut. Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.fi Järjestelmävaihtoehdot Asuinrakennuksiin on valittavissa seuraavat

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 1 IV KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tulevan käytön tarpeet ja tavoitteet... 4 3 Nykytilanteen analysointi, järjestelmien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU LVIA RAKENNUSTAPASELOSTUS Muutos/Uudisrakennus Asiakirja n:o LVI 001 Projekti n:o 01274.P000 Viimeisin muutos Laadittu 27.12.2013 Laatija RB Tark./Hyv.

Lisätiedot

Kiinteistösähkönkulutus ja energiansäästömahdollisuudet, 20.10.2014 Kari Kallioharju, Tampereen ammattikorkeakoulu

Kiinteistösähkönkulutus ja energiansäästömahdollisuudet, 20.10.2014 Kari Kallioharju, Tampereen ammattikorkeakoulu Kiinteistösähkönkulutus ja energiansäästömahdollisuudet, 20.10.2014 Kari Kallioharju, Tampereen ammattikorkeakoulu Kiinteistösähkönkulutus taloyhtiöissä noin neljä prosenttia taloyhtiön hoitokuluista tyypillisesti

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 Kannessa Eduskuntatalon pääaulan

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

LIITE 11 LIITE 11 YLEISET POIKKEUS- JA HÄIRIÖTILANNEOHJEET

LIITE 11 LIITE 11 YLEISET POIKKEUS- JA HÄIRIÖTILANNEOHJEET Sivu 1/15 Sivu 2/15 SISÄLLYS 1 POIKKEUSTILANNEOHJEET...3 1.1 KOVA PAKKASJAKSO...3...3 Lämmitysverkosto...3 Kylmän veden verkosto...3 Viemäriverkosto...3 Ilmanvaihto...3 1.2 PITKÄ VESISADEJAKSO...3...3

Lisätiedot

Voimalaitoksen energia-analyysi

Voimalaitoksen energia-analyysi Voimalaitoksen energia-analyysi 1 Voimalaitoksen energia-analyysi Tekijät: Pertti Koski, Tuomas Timonen, Kimmo Kohtamäki ja Markku Suominen, Electrowatt-Ekono Oy ISBN 952-5304-15-9 ISSN 1456-4483 Copyright

Lisätiedot

Kiinteistöliitto 31.3.2011 Oulu. Lampöpumput ja IV:n LTO. Petri Kuisma Ramk

Kiinteistöliitto 31.3.2011 Oulu. Lampöpumput ja IV:n LTO. Petri Kuisma Ramk Kiinteistöliitto 31.3.2011 Oulu Lampöpumput ja IV:n LTO Petri Kuisma Ramk 1 Sisältö Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU Lämpöpumpun toiminta Lämpöpumppujärjestelmien valintaan vaikuttavia asioita Maalämpöpumppu,

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

Helppo LÄMMITYSOPAS. Säästä sähköä, lämmitä oikein. helppo lämmitysopas SÄÄSTÄ SÄHKÖÄ, LÄMMITÄ OIKEIN 1

Helppo LÄMMITYSOPAS. Säästä sähköä, lämmitä oikein. helppo lämmitysopas SÄÄSTÄ SÄHKÖÄ, LÄMMITÄ OIKEIN 1 Helppo LÄMMITYSOPAS Säästä sähköä, lämmitä oikein helppo lämmitysopas SÄÄSTÄ SÄHKÖÄ, LÄMMITÄ OIKEIN 1 Sisällys 3 Suurin Lämmitys 4 4 4 5 SEURAAMALLA osa kodin energiasta kuluu LÄMMITYKSEEN. VEDÄ VILLASUKAT

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

FinZEB-kustannuslaskenta

FinZEB-kustannuslaskenta FinZEB-kustannuslaskenta Kustannusten muodostuminen Asuinkerrostalo ja toimisto 20.11.2014 Optiplan Oy 1 Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, hajautettu Asuinkerrostalo Perustapaus, LTO vuosihyötysuhde 69 %

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Keravalla 12.10.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Keravalla 12.10.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Keravalla 12.10.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot