Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2012"

Transkriptio

1 Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2012 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmat Seuraaviin listoihin on koottu keskisuuren teollisuuden sopimusyritysten raportoimia säästötoimenpiteitä vuodelta Toimenpiteiden nimet ovat siinä muodossa, kuin ne on raportoitu, eikä niitä ei ole tässä yhteydessä tarkemmin selitetty. Mahdolliset toimipaikan tunnistetiedot on poistettu toimenpiteistä. Toimenpiteiden jaottelu on suuntaa-antava ja perustuu pelkästään toimenpiteiden nimiin. Taulukko 1 Vuonna 2012 toteutettujen toimenpiteiden lukumäärän ja säästöjen jakautuminen eri prosessien kesken keskisuuren teollisuuden toimnepideohjelmissa. Prosessi Toimenpit. lkm Sähkön säästö Osuus sähkön säästöistä Lämmön+pa säästö Osuus lämmön+pa säästöistä kpl GWh/a % GWh/a % Tuotantolaitteet ja prosessi 26 9,0 16,4 % 11,3 15,8 % Käyttöhyödykejärjestelmät Paineilma % 0 0 % Höyry ja lauhde 3 1,6 3,0 % 1,7 2,3 % Pumppaus % 0 0 % Jäähdytys % 0,1 0,1 % LTO 28 34,8 63 % 48,3 68 % Talotekniikka Lämmitys 32 2,6 4,8 % 3,2 4,5 % Valaistus % 0 0 % Ilmanvaihto 42 3,3 6,0 % 3,3 4,6 % Talotekniikka/rakennusautomaatio 5 0,8 1,5 % 0,8 1,2 % Rakenteet ja eristykset 30 1,1 2,1 % 1,2 1,7 % Muut/ei pystytä luokittelemaan 11 1,5 2,7 % 1,5 2,1 %

2 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma 1. Tuotantolaitteisiin ja prosesseihin liittyvät tehostamistoimenpiteet Kattilan hyötysuhteen parantuminen 5 % siirryttäessä polttoöljystä maakaasuun Kattilalämpöjen lasku Keittokattilan pesun optimointi Kuumasteriloinnin korvaaminen kylmästeriloinnilla Pesukeskuksen kuumadesinfioinista kylmään kemikaalidesinfiointiin Pakkauskoneiden vacuum- järjestelmän muutos Kivikuorinta 2. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 2.1 Paineilma Paineilman painetason lasku, 0,25 bar Paineilmavuotojen tukkiminen (x 3) 3. Lämmöntalteenottoon liittyvät tehostamistoimenpiteet Tehtaan LTO-verkon rakentaminen Paineilmajärjestelmän LTO Ohjataan paineilmakompressoreiden jäähdytysilmaa kattilakonttiin NH3 kuumakaasuenergian siirto 55 C veteen. Kuuman käyttöveden esilämmitys heramilkillä 4. Talotekniikkaan liittyvät tehostamistoimenpiteet 4.1 Lämmitys Materiaalivaraston lämpötilan lasku Lämmityskäyrien optimointi Hallin lämmitys osittain sähköllä Siirtyminen maalämpöön 4.2 Valaistus Valaistuksen ohjaus Hallin käytävävalot Varaston valaistusmuutos Valomainoksen leditys 4.3 Ilmanvaihto Käyntiajan lyhennys (x 7) Hallin ilmanvaihdon optimointi Ilmavirran pienentäminen tuotantoajan ulkopuolella Huippuimurien pysäytys

3 4.4 Talotekniikka/rakennusautomaatio Rakennusautomaatiojärjestelmän toiminnan parantaminen 5. Rakenteisiin ja eristyksiin liittyvät tehostamistoimenpiteet Nosto-ovien köyttötapojen tehostaminen Pikarullaovet kylmävarastoon Reiän paikkaaminen seinässä 6. Muut /ei pysty lajittelemaan LVI säädöt Manuaaliset käyttöaikamuutokset ilmanvaihtoon ja valaistukseen vastaamaan tarvetta

4 Kemianteollisuuden toimenpideohjelma 1. Tuotantolaitteisiin ja prosesseihin liittyvät tehostamistoimenpiteet Prosessien läpimenoaikojen optimointi Hapon syöttö liettosäiliöihin Kakunpesun kehittäminen Taajuusmuuttaja, kuivaajan märänp. tulo Taajuusmuuttaja, kuivaajan märänp. poisto 2. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 2.1 Paineilma Paineilmajärjestelmän vuotojen korjaus Paineilmakartoitus Kompressorien painetason laskeminen Paineilmakoneen käynnin ohjausmuutokset ja uusiminen Paineilmakuivainten käyttö 2.2 Höyry ja lauhde Höyrykattilan polttimen huolto 2.3 Jäähdytys BFS-koneiden jäähdytysmuutos 3. Lämmöntalteenottoon liittyvät tehostamistoimenpiteet Paineilman lauhdelämmön talteenoton käyttöönotto Kompressorin tuottaman lämmön LTO Höyryjärjestelmän lämmöntalteentot Kuumien vesien talteenotto 2 TASU:n LTO LTO patterien höyrypesu vuosihuollossa 4. Talotekniikkaan liittyvät tehostamistoimenpiteet 4.1 Lämmitys Päällekkäisen jäähdytyksen ja lämmityksen vähentäminen Sulanapitolämmityksen ohjausmuutos Lämpötilan pudotus tyhjässä siivessä Asuintalon maalämpö Säädön parantaminen ja lämpötilan alentaminen Uusi lämmönjakohuone 4.2 Valaistus Valaistuksen käytön tehostaminen Loisteputkien korvaus LED valaisimilla Pihavalojen uusiminen ledeiksi Varastojen valaistuksen liiketunnistimet

5 4.3 Ilmanvaihto IV-koneen käytön muutos IV-koneen tuloilman lämpötilan muutos (x 2) IV-koneiden minimiraitisilmamäärän vähentäminen ja tuloilman maksimiasetuksen muutos Käyntiaikamuutos ja taajuusmuuttajaohjaus IV-koneiden käyntiaikamuutokset IV-koneiden ohjaustapamuutos IV uusinta 4.4 Jäähdytys Konttorin vedenjäähdytyskoneen ohjausten tarkistus ja palkkiverkostojen pumppujen pysäytys 4.5 Talotekniikka/rakennusautomaatio ISS etävalvonnan hyödyntäminen, pienkorjauksia 5. Rakenteisiin ja eristyksiin liittyvät tehostamistoimenpiteet Pakkaamon katon lämpövuotojen tukkiminen Lämmönerityksen parannus kartanorakennuksessa Rakennuksen kattoeristys (x 2) Tutkimuskeskuksen ikkunoiden tiivistys Päätoimiston ikkunoiden uusinta Varaston ovien käyttötapamuutos 6. Muut Tutkimuskeskuksen olosuhteiden optimointi Raaka-ainevarasto Meriveden hyödyntäminen VOC-laitoksella Muuntajien vähentäminen

6 Muoviteollisuuden toimenpideohjelma 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 1.1 Pumppaus Prosessivesipumpun ohjausmuutos 1.2 Jäähdytys Kylmän veden jäähdytyslaitteiston uusiminen 2. Lämmöntalteenottoon liittyvät tehostamistoimenpiteet Poistoilman polttolaitoksen LTO-laitteet LTO VOC-polttolaitos Uusi paineilmakompressori ja sen hukkalämmön talteenotto 3. Talotekniikkaan liittyvät tehostamistoimenpiteet 3.1 Lämmitys Sali-ilman osittainen sisäänpuhalluslämpötilan lasku 3.2 Valaistus Aluevalaistuksen lampputyyppien vaihto Loisteputkivalaisimien korvaaminen LED-putkilla Valaistuksen parantaminen 4. Rakenteisiin ja eristyksiin liittyvät tehostamistoimenpiteet Toimiston välikaton eristäminen

7 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelma 1. Tuotantolaitteisiin ja prosesseihin liittyvät tehostamistoimenpiteet 8-kanavan kuivauslämpötilan alentaminen 2. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 2.1 Paineilma Kompressorin vaihtaminen taajuusohjattuun 2.2 Höyry- ja lauhdejärjestelmä Höyry- ja lauhdemittausten uusinta 3. Lämmöntalteenottoon liittyvät tehostamistoimenpiteet PK paloilmalle LTO-kenno Economaiser lämpölaitokseen Uusi tulo-/poistokone LTO:lla 4. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 4.1 Lämmitys Kuivaamoiden pattereiden puhdistus vuosittain Pakkaamon lämmitysverkon menovesikäyrän uudelleen asettelu 4.2 Valaistus Käytetään lämpölaitoksen valaistusta tarpeen mukaan Pakkaamohallin valaistuksen tarpeenmukainen käyttö Höylän valaistuksen vaihtaminen led-valaistukseen Valaistuksen uusiminen 4.3 Ilmanvaihto Kattopuhaltimien lisääminen 5. Rakenteisiin ja eristyksiin liittyvät tehostamistoimenpiteet Tehtaan oviaukkoon oviverho Kuivaamoiden ovien kunnostus Ovien lisäeristys Ison oven ilmaverho Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen

8 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelma 1. Tuotantolaitteisiin ja prosesseihin liittyvät tehostamistoimenpiteet Kartioputkihallin kuivaimen käytön lopettaminen Lämpimän rasvanpoiston muuttaminen huoneenlämpöiseksi Maalaamon kuivaus- ja polttouunin korvausinvestointi 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 1.1 Paineilma Paineilmavuotojen korjaus (x 3) Paineilmaverkon vuotojen viikottainen seuranta PI-painetason alennus Lasketaan paineilman asetusarvoa 6,1 baarista 6,0 baariin Kompressorien paineenalennus Kompressoreiden vuorotteluautomatiikan korjaus Paineilmakompressoreiden ohjauksen muutos Paineilmaan virtausmittaukset, käyttö hallintaan paremmin Paineilmakompressorien ohjauksen liittäminen kiinteistöautomaatioon Kompressorin lisä ilmakuivaimen poisto Vuokrattu pienenpi paineilmakompressori Uusi paineilmakompressori (x 3) 1.2 Pumppaus Taajuusmuuttajat vesipumpuille 1.3 Jäähdytys Uunin jäähdytysjärjestelmän asetusten korjaaminen Vapaajäähdytys uuteen jäähdytyskoneeseen Jäähdytyskammion lämpötilan automatisointi 2. Lämmöntalteenottoon liittyvät tehostamistoimenpiteet LTO:n huolto (x 2) Hukkalämmön palauttainen halliin LTO happilaitoksen prosessista kaivosilman lämmitykseen ATK-tilan lämmön siirto muihin tiloihin Paineilmakompressorihuoneen hukkalämmön palautus tehdashallin Hukkalämmön talteenenotto, paineilmakompressorit Hitsaamon IV-koneen vaihtaminen lämmöntalteenotolliseen laitteeseen LTO Tuloilmakoneen ja ohjauslärjestelmän hankinta Syrjäyttävä ilmanvaihto ja LTO 3. Talotekniikkaan liittyvät tehostamistoimenpiteet 3.1 Lämmitykset Halli sisälämpötilan alentaminen (x 3) Toteutetut tuotannonaikaiset puhalluslämpötilan laskut

9 Yhtaikaisen lämmityksen/jäähdytyksen esto Ilmalämpöpumput sorvaamoon ja varastoon Ilmalämpöpumppuihin kello-ohjaukset Lisälämmityspatterien tilakohtainen ohjaus Lämmitysverkoston lämpötilan säädön parantaminen Ajoluiskan lämmityksen ohjaus Autolämmityspistorasioiden uudistus Kaukolämmön paluulinjaan lineaarinen paineenleikkausventtiili ja painemittari 3.2 Valaistus Valaistuksen ohjaustapamuutos (x 5) Valaistustuksen aikamuutos Rakennuksen valaistukseen ajastimet Ulkoalueiden valaistus ohjaus astrologisten kellojen taakse Hehkulamppujen korvaaminen energiansäästölampuilla (x 2) LED-lamppujen käyttö kohdevalaistuksessa Ulkoseinävalaistus LED-valoiksi Pukuhuone, valaistuksen uusinta Valaistuksen ja automaation uusinta Piha-alueiden valaisimien korvaaminen uudentyyppisillä ja paremman hyötysuhteen omaavilla valaisimilla Valaistuksen liiketunnistusohjaus sosiaalitiloissa ja varastotiloissa Trukkiliikenteen tuulikaappien valaistus liiketunnustuksen taakse ja LED valaisimille (x 2) Sisävalaistuksen liiketunnistinohjaus 3.3 Ilmanvaihto IV ilmamäärien optimointi Ilmastointien, tulolämpöjen, käyntiaikojen ja virtausten optimointi Ilmanvaihdon tarpeenmukaistaminen (x 2) TK käyntiaikamuutokset (x 3) IV-koneiden käyntiaikojen lyhentäminen (x 2) Aikaohjelmamuutos (x 2) Kohdepoistojen käyntiaikarajoitus Kuntosalin IV-koneen CO2-ohjauksen lisäys Alpohallin ilmastoinnin ohjaus CO2-antureilla Toimiston IV-koneiden kiertoilman tehostaminen Kiertoilmanpuhaltimien säätötavan muutos Kierrätysilmakojeiden käytön ohjaus ja magn.venttiilien asennus Valimon ilmanpoiston keskittäminen sekä taajuusmuuttajaohjaus Taajuusmuuttajia asennettu vanhoihin ilmastointikoneisiin Hartsaamon poisto- ja tuloilman kompensointi IV-koneiden uusiminen Suodatetun ilman palauttaminen halliin 3.4 Talotekniikka/rakennusautomaatio Taloautomaatiojärjestelmän parantaminen Rakennusautomaation tarkistus (x 2) 4. Rakenteisiin ja eristyksiin liittyvät tehostamistoimenpiteet Puolioviautomatiikka

10 Ilmaverho oveen Tuulikaapin toiminnan tehostaminen Vuotoilmanvaihdon pienentäminen (x 2) Lisäeristäminen (x 2) Kiinteistöjen tiivistäminen 5. Muut Katso Energiaryhmän säästöseurantaluetteloa Tehostettu käyttöä Kattilaveden pintapuhalluksen automatisointi Vanhojen savukaasuimrijärjestelmien uusinta Tehtaan veden, kaukolämmön ja sähkön sisäisen mittausjärjestelmän rakentaminen

11 Teollisuuden yleisen toimenpideohjelma 1. Tuotantolaitteisiin ja prosesseihin liittyvät tehostamistoimenpiteet Kiviaineslämmityksen säätö, savukaasulämpö paremmin talteen. Kompressorin sammuttaminen tuotannon ulkopuolella (x 4) Uuden Turbomaticin-hankinta Öljykattilan korvaaminen Turbomatic-järjestelmällä Höyrykattilan vaihto Turbomaticiksi (x 2) Lämmityskattila korvaamaan sähkölämmitystä 2. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet 2.1 Paineilma Paineilmaverkon painetason alentaminen Paineilmakompressorin kello-ohjaus Paineilmajärjestelmän kokonaisvaltainen energiankäytön tarkastus 2.2 Höyty ja lauhde Lauhdejärjestelmän toiminnan parantaminen 3. Lämmöntalteenottoon liittyvät tehostamistoimenpiteet Lämmöntalteenottojärjestelmän säätö 4. Talotekniikkaan liittyvät tehostamistoimenpiteet 4.1 Lämmitys Lämpöpuhallin säädetty 15C -> 0C Kattilakontin sähkölämmitysten asetusarvomuutokset Betoniaseman sisälämpötilan alentaminen leudommilla ilmoilla Lämmitetyn varastotilan muuttaminen kylmäksi tilaksi Lämpötilojen lasku kiinteistössä Maataskun lämmityksen säätömuutos Lämmitysputkien uudelleen reititys, turhan tilalämmityksen lopettaminen ja eristäminen 4.2 Valaistus Ulkovalaistuksessa olleiden halogeenien vaihto monimetalleihin Led valojen asennus pesuhalliin Käytävä ja pihalue valaisimien uusiminen, LED 4.2 Ilmanvaihto Saunan IV-koneen lisäaikapainike 5. Rakenteisiin ja eristyksiin liittyvät tehostamistoimenpiteet Seinien lisäeristäminen Finnfoam-eristelevyillä (x 2) Myllynsuuaukon ja seinän välisen raon tiivistäminen

12 Seinien tai yläpohjan lisäeristäminen Korjataan kuumavesisäiliön eristykset Siilojen kansiston uusiminen

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013 Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmat Seuraaviin listoihin on koottu keskisuuren teollisuuden sopimusyritysten

Lisätiedot

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmat

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmat Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmat Seuraaviin listoihin on koottu keskisuuren teollisuuden sopimusyritysten

Lisätiedot

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2012

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2012 Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2012 Energiatehokkuussopimuksen toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma Seuraaviin listoihin on koottu toimitilakiinteistöjen sopimusyritysten raportoimia

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma Raportoidut energiansäästöön ja sen käytön tehostamiseen vaikuttavat toimenpiteet vuonna 2010 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen keskisuuren teollisuuden toimenpideohjelmat Elintarviketeollisuuden

Lisätiedot

Raportoidut energiatehokuustoimenpiteet vuonna 2011 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmat

Raportoidut energiatehokuustoimenpiteet vuonna 2011 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmat Raportoidut energiatehokuustoimenpiteet vuonna 2011 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmat Seuraaviin listoihin on koottu palvelualan sopimusyritysten raportoimat toteutetut

Lisätiedot

Raportoidut energiatehokuustoimenpiteet vuonna 2012

Raportoidut energiatehokuustoimenpiteet vuonna 2012 Raportoidut energiatehokuustoimenpiteet vuonna 2012 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmat Seuraaviin listoihin on koottu palvelualan sopimusyritysten raportoimia toteutettuja

Lisätiedot

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013 Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2013 Kuntien energiatehokkuussopimus ja energiaohjelma Seuraavaan listaan on koottu kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) ja energiaohjelmaan (KEO)

Lisätiedot

Raportoidut energiatehokuustoimenpiteet vuonna 2013

Raportoidut energiatehokuustoimenpiteet vuonna 2013 Raportoidut energiatehokuustoimenpiteet vuonna 2013 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmat Seuraaviin listoihin on koottu palvelualan sopimusyritysten raportoimia toteutettuja

Lisätiedot

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011

Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011 Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011 Energiatehokkuussopimuksen toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma Seuraavaan listaan on koottu toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan liittyneiden

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelma. 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet

Kaupan alan toimenpideohjelma. 1. Käyttöhyödykejärjestelmiin liittyvät tehostamistoimet Raportoidut energiansäästöön ja sen käytön tehostamiseen vaikuttavat toimenpiteet vuonna 2010 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan toimenpideohjelmat Kaupan alan toimenpideohjelma 1.

Lisätiedot

HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN

HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN Oulunkaaren kuntayhtymä/ Uusiutuvan energian yrityskeskus Piisilta 1, 91100 II AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus 0957613-7, Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot internet-sivuiltamme

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

ESIMERKKIRAPORTTI. Yhteyshenkilö: Arttu Asiakas Puhelin: 012 3456 789. Katselmoija: Katri Katselmoija Puhelin: 12345678

ESIMERKKIRAPORTTI. Yhteyshenkilö: Arttu Asiakas Puhelin: 012 3456 789. Katselmoija: Katri Katselmoija Puhelin: 12345678 Asiakas: Oy Yritys Ab Yhteyshenkilö: Arttu Asiakas Puhelin: 012 3456 789 Kohde: Esimerkkikauppa Osoite: Esimerkkikaupantie 1 Katselmoija: Katri Katselmoija Puhelin: 12345678 Yritys: Esimerkkiyritys Oy

Lisätiedot

Kiinteistön energiakatselmointi

Kiinteistön energiakatselmointi Kiinteistön energiakatselmointi Asko Ojaniemi Benet Oy 1 Katselmustoiminta Katselmustoimintaa tehdään sekä liikekiinteistöille, toimistoille, asuinkiinteistöille sekä teollisuudelle Motiva on julkaissut

Lisätiedot

Jaakko Vihola & Juhani Heljo Toteutettavissa olevat energiansäästöpotentiaalit Tampereen kaupungin asuinrakennuskannassa

Jaakko Vihola & Juhani Heljo Toteutettavissa olevat energiansäästöpotentiaalit Tampereen kaupungin asuinrakennuskannassa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 5 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet 1 Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Harri Mustasilta, Air-ix Talotekniikka Oy Janne Hietaniemi, Timo Husu, Pertti

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Oittisen tila Oy

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Oittisen tila Oy RAPORTTI 16ENN31.1-Q7-1 1.7.211 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Oittisen tila Oy Energiakatselmus Sivu 2 (38) Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU TILAKESKUKSEN SUUNNITTELUOHJE LVI-SUUNNITTELU LVI2010 Nimikkeistö PÄIVITETTY MARRASKUU 2013 JOHDANTO YLEISTÄ Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa

Lisätiedot

1(30) UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE DNro: UUDELY/0543/05.02.09/2010 Päätöksen pvm: 29.10.2010 KARKKILAN KAUPUNKI TILAKESKUS

1(30) UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE DNro: UUDELY/0543/05.02.09/2010 Päätöksen pvm: 29.10.2010 KARKKILAN KAUPUNKI TILAKESKUS 1(30) UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE DNro: UUDELY/0543/05.02.09/2010 Päätöksen pvm: 29.10.2010 KARKKILAN KAUPUNKI TILAKESKUS ENERGIAKATSASTUSRAPORTTI MARJAANAKOTI 03600 KARKKILA 224-2-11-5

Lisätiedot

MAALÄMPÖ SAIRAALAN ENERGIALÄHTEENÄ

MAALÄMPÖ SAIRAALAN ENERGIALÄHTEENÄ MAALÄMPÖ SAIRAALAN ENERGIALÄHTEENÄ MEILAHDEN SAIRAALAN POTILASTORNI SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 7.2.2013 PORI MEILAHDEN POTILASTORNI YLEISTÄ JULKISIVU - vaipan lämmöneristys - ikkunat ILMANVAIHDON LÄMMÖN

Lisätiedot

TERÄSVALIMON ENERGIA-ANALYYSI

TERÄSVALIMON ENERGIA-ANALYYSI LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja ympäristötekniikan osasto TERÄSVALIMON ENERGIA-ANALYYSI Diplomityön aihe on hyväksytty Energia- ja ympäristötekniikan osastoneuvoston kokouksessa 4.10.2006.

Lisätiedot

Kiinteistökannan energiansäästömahdollisuudet, Kaj Karumaa, Eneron Oy

Kiinteistökannan energiansäästömahdollisuudet, Kaj Karumaa, Eneron Oy Kiinteistökannan energiansäästömahdollisuudet, Kaj Karumaa, Eneron Oy Kiinteistökannan energiansäästömahdollisuudet 8,5 G = 8,5 Oasis Of The Seas Rakennuksien on tarkoitus kuluttaa energiaa Kaikkien rakennuksien

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

Oulun keskustan terveysasema, Suomi

Oulun keskustan terveysasema, Suomi Oulun keskustan terveysasema, Suomi Energiatehokkuuden parantaminen Total Concept -menetelmällä Tilaaja: Hankkeen toteuttaja: Oulun kaupungin tilakeskus Bionova Oy Versio: Versio 1 Päivämäärä: 24.4.2015

Lisätiedot

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14 1 2 Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4 Nykytilanne 6 Sähkön hankinta 10 Rinteiden kunnostus ja huolto 12 Lumitykit 14 Veden pumppaus ja jäähdytys 16 Paineilma 17 Hissit 18 Valaistus 20 Rinnesuunnittelu

Lisätiedot

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA

Lisätiedot

18. Laatija(t) yhteystietoineen Mika Rantala, p.816 82953, mika.j.rantala@espoo.fi Stefan Lindholm p. 816 84776, stefan.lindholm@espoo.

18. Laatija(t) yhteystietoineen Mika Rantala, p.816 82953, mika.j.rantala@espoo.fi Stefan Lindholm p. 816 84776, stefan.lindholm@espoo. LIITE 1 2013 Vuosi Lomake 6 Hankesuunnitelma 1. Hankkeen nimi Keskuspaloasema, peruskorjaus ja laajennus 2. Toimiala / tulosyksikkö Länsi-Uudenmaan pelastulaitos 3. Kaupunginosa 55 5. Käyntiosoite Palomiehentie

Lisätiedot

Talotekniikkaopas. Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. Talotekniikkateollisuus ry

Talotekniikkaopas. Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. Talotekniikkateollisuus ry Talotekniikkaopas Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä Talotekniikkateollisuus ry Sisällys Esipuhe...3 Mitä talotekniikka on...4 Lämmitys...5 Lämmöntuotanto ja lämmönkehitys...5 Kaukolämpö...5

Lisätiedot

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus

Lisätiedot