IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisältöjä ja maksuja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisältöjä ja maksuja"

Transkriptio

1 IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisältöjä ja maksuja Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

2 Asumispalvelut ja laitoshoito Sosiaalihuoltolain mukainen (SHL 22, 23 ja 24 ) asumispalvelu ja laitoshoito ikäihmisten palveluissa Tampereella: Ympärivuorokautista hoitoa annetaan vanhainkodeissa (laitoshoito) sekä tehostetussa palveluasumisessa (asumispalvelu) Palveluasuminen (ei- ympärivuorokautista hoitoa, asumispalvelu) Tuettu asuminen, poistuva palvelu (asumispalvelu) T A M P E R E E N K A U P U N K I 2

3 Yleistä asumispalveluista: Asumispalvelulla tarkoitetaan asumisen ja hoidon yhdistämistä sekä tilan yhteisöllisyyttä ja mahdollisuutta yhteiseen ohjattuun toimintaan muiden asukkaiden kanssa Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksessa avo- ja laitoshoidon määrittelystä: Avohoidossa korostuu henkilön omaehtoinen vaikutusmahdollisuus palvelujen ja asumisensa järjestämiseksi henkilö asuu vuokra-asunnossa ja on oikeutettu mm. Kelan etuuksiin maksaa vuokran, elinkustannuksensa ja saamistaan palveluista STM:n ja Kuntaliiton vanhustenhuollon suositusten mukaisesti ikäihmisten palvelujen tavoitteena on tukea kaikkien ikääntyneiden itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista riippumatta heidän toimintakyvystään Kyse kotona asumisesta Palvelu- ja hoitosuunnitelma tärkeä asiakirja asukkaan saamasta palvelusta asukas maksaa saamistaan palveluista, vuokran ja elinkustannuksensa T A M P E R E E N K A U P U N K I 3

4 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen sisältää: - ympärivuorokautinen perusturva: henkilökohtaisten tarpeiden mukainen hoito, apu, ohjaus ja tuki kodin henkilöstöltä - palvelua vähintään 41 h/kk (palvelu-ja hoitosuunnitelma, johon perustuu 35% kotihoidon maksutaulukosta) - tarvittavat sairaanhoitopalvelut (mm. lääkehoidosta huolehtiminen) - saattohoitomahdollisuus asukkaan ja omaisen niin halutessa - henkilökohtaisesta päivittäishygieniasta ja puhtaudesta huolehtiminen, wc- käynneissä avustaminen tarpeen mukaan ympäri vuorokauden, tarvittava peseytymisapu - vaate- ja liinavaatehuollosta huolehtiminen,asuinympäristön siivouksesta huolehtiminen päivittäin, viikkosiivous ja vuosittainen suursiivous - geriatrin palvelut - sisältyy ateriat: aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala (ateriamaksu 270 /kk kaupunki perii asiakkaalta) - turvapalvelumaksu (kaupunki perii erillisen taulukon mukaan, s.8) henkilökohtaiset apuvälineet saa Tampereen apuvälinelainaamosta kotisairaala voi tarvittaessa käydä näissä yksiköissä, yksikön hoitava geriatri ja kotisairaalan lääkäri sopivat asian keskenään Geripoli: Rauhaniemen sairaalan poliklinikan palvelut (mm. jalkojenhoitajan ja haavahoitajan palvelut, kipsaukset, lastat) T A M P E R E E N K A U P U N K I 4

5 Palveluasuminen Palveluasuminen sisältää: - tarvittava tuki, ohjaus ja neuvonta kaikkina päivinä - tarvittava päivittäisissä toiminnoissa avustaminen klo 7-22, henkilökohtaiset palvelujen sisällöt, määrä ja ajankohdat, - asukkaalla ei säännöllistä yöhoidon tarvetta, hoitajakutsu on, jolla saa avun myös yöaikaan - tarvittavan lääkehuollon järjestäminen ja henkilökohtaisen lääkehoidon toteuttaminen - tarvittavat sairaanhoitopalvelut - avustaminen ja tuki asukkaan sekä kodin päivittäisen ympäristön siisteydessä mukaan lukien tarpeellinen liinavaate- ja vaatehuolto - kodin ylläpitosiivous kerran kuukaudessa, saunomispalvelu ja peseytymisapu - tukipalveluna turvapalvelu (kaupunki perii turvapalvelumaksun taulukon mukaan, s,8) - ei sisällä aterioita, asukas voi ostaa ateriat palvelutalosta palvelukeskuskortin hintaan tai palveluntuottajan määrittelemän hinnan mukaan henkilökohtaiset apuvälineet saa apuvälinelainaamosta kotisairaala voi tarvittaessa käydä näissä yksiköissä, hoitavien lääkäreiden sovittava asia keskenään Geripoli: Rauhaniemen sairaalan poliklinikan palvelut (mm. geriatrin, jalkojenhoitajan ja haavahoitajan palvelut, muistitutkimukset, kipsaukset, lastat) T A M P E R E E N K A U P U N K I 5

6 Asumispalvelumaksun perusteet Asiakasmaksut, joita kaupunki perii asiakkaalta: Noudatetaan kotona annettavan palvelun maksuperusteita Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/92) Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92) Lasketaan asiakkaan bruttotuloista (eläkkeet, hoitotuki, talletusten korot, ylimääräinen rintamalisä, metsän laskennallinen tuotto, vuokratulot vähennettynä yhtiövastikkeella, osinkotulot, sotavammalain mukainen huoltoeläke, vakuutusyhtiöitten maksama elinkorko, maataloustulo, osuus yhtymän tulosta esim. kuolinpesä, syytinki, liikenne- /tapaturmakorvaus) Tampereen kaupunki perii hoidosta kotihoidon maksun (taulukko s.7) turvapalvelumaksun (taulukko s 8) ja tehostetun palveluasumisen ateriamaksun (270 /kk) Turvapalvelu sisältää ympäristön turvallisuuteen teknologian keinoin saatavat apuvälineet: esim. tarvittaessa turvarannekkeen, hoitajakutsun, lukitut ovet, hoitajan valvonta 24/7 T A M P E R E E N K A U P U N K I 6

7 Jatkuvasti ja säännöllisesti kotona annettavan hoidon palvelumaksu alkaen perheen jäsenten lukumäärä maksuttomuuden yläraja 1-4h/kk 5-10h/kk 11-20h/kk 21-40h/kk 41h tai yli/kk ,5% 5% 15% 25% 35% tehostetussa palveluasumisessa aina tämä % 2 pariskunnat, kun muuttavat yhdessä samaan huoneistoon palvelutalossa 975 2,5% 5% 10% 15% 22% tehostetussa palveluasumisessa aina tämä % T A M P E R E E N K A U P U N K I 7

8 Turvapalvelumaksu Korvausluokka Bruttotulot/kk Euroa/kk /kk /kk /kk /kk ja yli 40 T A M P E R E E N K A U P U N K I 8

9 Mitä asiakas maksaa itse: Vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran suuruus riippuu mm. asunnon koosta. Lääkkeet (kelakorvaus, lisäkorvaus, kun omavastuu ylittää 670 /kalenterivuosi, v 2013) Hoitotarvikkeet (pois lukien asiakkaalle maksuttomat hoitotarvikejakelun piiriin kuuluvat tarvikkeet esim. vaipat, diabeteksen hoitoon liittyvät tarvikkeet) Poliklinikka-, terveyskeskus- ja sairaalamaksut, lääkärissä käynnit. (Tehostettuun palveluasumiseen sisältyvät geriatrin palvelut, joista ei peritä maksua asiakkaalta.) Muut henkilökohtaiset menot, kuten yleensäkin kotona asuvat: vaatteet, puhelinkulut, matkat, kampaaja Palvelutaloilla omia lisäpalveluhinnastoja niistä palveluista, joita asukas voi halutessaan ostaa ja jotka eivät kuulu kaupungin ostamaan palvelupakettiin. T A M P E R E E N K A U P U N K I 9

10 Mitä tukia mahdollisuus hakea ja saada: KELASTA: Eläkkeensaajan asumistuki Eläkkeensaajan hoitotuki (v 2013: perushoitotuki 61,83 /kk, korotettu hoitotuki 153,91 /kk ja ylin hoitotuki 325,46 7kk) Kela korvaukset lääkkeistä, lisäkorvaus jos omavastuu ylittyy 670,00 (v 2013) Muut kelakorvaukset, kuten muutkin kotona asuvat esim. yksityislääkäripalkkioista (silmälääkäri), matkakorvaukset. Muut: Maksukatto kertyy niistä säädetyistä palveluista (636 /kalenterivuosi) Maksualennus tai maksuvapautus Tampereen kaupungin perimiin asumispalvelumaksuihin Toimeentulotuki, viimesijainen tuki T A M P E R E E N K A U P U N K I 10

11 Maksualennus ja -vapautus asumispalveluissa Maksuvara Tampereen kaupungin perimiin asiakasmaksuihin lasketaan nettotuloista toimeentulotukinormistoa apuna käyttäen Tampereen kaupungin perimiin maksuihin (kotihoidon maksu, turvapalvelumaksu ja ateriamaksu) on mahdollista saada maksuvapautusta ja -alennusta ja sitä haetaan IKI-SAS:n sosiaalityöntekijältä. Maksualennusten ja -vapautusten yleisenä perusteena pidetään toimeentulotukinormeja. Kotihoidon maksuja alennettaessa sovelletaan toimeentulotukinormeja lievempiä periaatteita. Ikäihmisten palvelujen lautakunta on hyväksynyt noudatettavaksi lievemmän käytännön myös asumispalvelujen ja laitoshoidon asiakasmaksujen osalta. Ikila , 36 Ikäihmisten asumispalveluiden asiakasmaksujen maksuperusteiden muuttaminen Ikila , 131 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttaminen Sotela , 158 Vanhusten palvelujen asumispalvelujen asiakasmaksujen alentamista ja perimättä jättämisessä noudatettavat periaatteet T A M P E R E E N K A U P U N K I 11

12 Toimeentulotuki asumispalveluissa Toimeentulotuki on aina viimesijainen tuki ja sitä haetaan Koukkuniemen sosiaalityöntekijöiltä, kun ensin on haettu maksuvapautus tai maksualennus IKI-SAS:n sosiaalityöntekijältä. Maksualennus tai maksuvapautus on poistanut tarpeen säännölliseen toimeentulotukeen. Tilanne säännöllisen toimeentulotuen saajista tehostetussa palveluasumisessa maaliskuussa 2012: ei yhtään säännöllisen toimeentulotuen saajia eli sama tilanne kuin aiemminkin. Tilapäisiä toimeentulotuen saajia tehostetussa palveluasumisessa on ollut alkuvuodessa 6 henkilöä. Syitä tilapäisen (yksittäisiä kertoja, jolloin myönnetty toimeentulotukea) toimeentulotuen saantiin olivat: hammasremontti, muuttokulut, sairaalamaksut, ennen asumispalveluihin muuttoa olleet laskujen laiminlyönnit (ei ole osattu hoitaa raha-asioista). Eli samoja syitä, kuin muillakin kansalaisilla. T A M P E R E E N K A U P U N K I 12

13 Tehostettuun palveluasumiseen hakeutuvalle arviolaskelma malli: Bruttotulot (eli tulot ennen veroa) yhteensä: Laskentakaava kotihoidon maksuun (yksinasuvalle) Bruttotulot => x 0,35 => kotihoidon maksuksi /kk Ateriamaksu 270 /kk Turvapalvelumaksu taulukosta Tampereen kaupungin perimät maksut (kotihoidon maksu, ateria ja turva) yhteensä: Vuokra /kk Lääkkeet /kk (huom. muuttuu kun maksukatto täyttyy) T A M P E R E E N K A U P U N K I 13

14 Esimerkkilaskelma tehotetussa palveluasumisessa olevasta asukkaasta Tehostetussa palveluasumisessa asukas, jolla palvelu-ja hoitosuunnitelmassa tunteja 67h/kk eli 35% taulukon mukaan Bruttotulot 1250 /kk, josta määritellään asiakasmaksut (sisältää hoitotuen, mutta ei asumistukea, koska ei sitä ei oteta huomioon asiakasmaksuja määriteltäessä) Kotihoidon maksuksi kuukaudessa: ( ) x 0,35 = 252,70 /kk Turvapalvelumaksu taulukon mukaan 24 /kk Kiinteä ateriamaksu 270 /kk Tampereen kaupungin perimät maksut yhteensä 546,70 /kk T A M P E R E E N K A U P U N K I 14

15 esimerkkilaskelma jatkuu Maksuvaralaskelma: NETTOTULOT: 1420 /kk Sisältää nyt vielä asumistuen 250. MENOT: Vuokra 550 /kk, sisältää veden ja sähkön Lääkkeet 66 /kk (Kelan maksukatto täyttynyt) Tampereen kaupungin perimät maksut 546,7 Menot yhteensä: 1162,70 /kk 1420 /kk- 1162,70 /kk= asukkaalle jää muuhun käyttöön 257,30 /kk (toimeentulotuen perusnormi tehostetussa palveluasumisessa on 243,40 /kk eli asukkaalle jää tätä enemmän) T A M P E R E E N K A U P U N K I 15

16 Vanhainkotihoito Sisältö: - asuminen - ympärivuorokautinen hoito - ruoka - lääkkeet - hoitotarvikkeet - apuvälineet - lääkäripalveluita (geriatri, silmälääkäri) - kuljetukset lääkärin määräämiin hoitoihin - hammashoito T A M P E R E E N K A U P U N K I 16

17 Laitoshoidon maksuista pitkäaikaisessa laitoshoidossa (vanhainkodit, sairaalat) olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista, silloin kun laitoshoidossa on pienempituloinen puoliso, molemmat puolisot tai yksinäinen ihminen jos laitoshoidossa suurempituloinen puoliso, hoitomaksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on kuitenkin jäätävä kuukausittain vähintään 99 (= pitkäaikaisen laitoshoidon käyttövara) KELA:sta mahdollisuus hakea ja saada eläkkeensaajan hoitotukea Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92) ja asetukseen (912/92) Maksuesimerkki: Sama asiakas, kun tehostetun palveluasumisen maksuesimerkissä Nettotulot: 1170 /kk (ei sisällä asumistukea, sisältää korotetun hoitotuen) Pitkäaikaishoidon maksu: 1170 /kk x 0,85= 994, 50 /kk asiakkaalle jää omaan käyttöön 175,50 /kk T A M P E R E E N K A U P U N K I 17

18 Keskimääräiset tulot ja maksut tehostetussa palveluasumisessa Tiedot pegasos -potilastietojärjestelmästä toukokuulta 2012 tehostetussa palveluasumisessa olevista asukkaista Keskimääräinen bruttotulo 1812,22 /kk (sisältää ne tulot, joiden perusteella kotihoidon maksu ja turvapalvelumaksu määräytyvät) Keskimääräinen nettotulo 1512,72 /kk Keskimääräinen kotihoidon asiakasmaksu 392,48 /kk ja lisäksi ateriamaksu 270 /kk sekä turvapalvelumaksu taulukosta tulojen mukaan 40 /kk. Eli yhteensä maksut 702,48 /kk T A M P E R E E N K A U P U N K I 18

19 Keskimääräinen tulo ja maksu vanhainkotihoidossa Tiedot pegasos -potilastietojärjestelmästä toukokuulta 2012 vanhainkotihoidossa olevista asukkaista Keskimääräinen nettotulo 1426,46 /kk (sisältää ne tulot, joiden perusteella laitoshoidon maksu määräytyy) Bruttotuloja ei Pegasoksesta saatavilla Keskimääräinen laitoshoidon maksu vanhainkotihoidossa 1103,60 /kk T A M P E R E E N K A U P U N K I 19

20 Tehostetun palveluasumisen maksuvaralaskelmaesimerkkejä, kun tuloina vain kansaneläke: T A M P E R E E N K A U P U N K I 20

21 Maksuvaralaskelmaesimerkki 1: Tulot: samat summat sekä netto- että bruttotuloina - kansaneläke 630,02 /kk - takuueläke 108,80 /kk, jonka saa kelasta - eläkkeensaajan hoitotuki 325,46 /kk (ylin hoitotuki) Yhteensä: 1064,28 /kk, josta määräytyy Tampereen kaupungin asiakasmaksut. Lisäksi asumistuki 209,93 /kk Kaikki tulot yhteensä 1274,21 /kk T A M P E R E E N K A U P U N K I 21

22 Maksuvaralaskelmaesimerkki 1 jatkuu: Nettotulot: 1274,21 /kk (sisältää asumistuen, hoitotuen ja eläkkeet) Tampereen kaupungin kotihoidon maksu 261,17 /kk Tampereen kaupungin turvapalvelumaksu 24 /kk Ateriamaksu 270 /kk Vuokra sis. sähkön ja veden 380 /kk Lääkkeet 66 /kk Menot yhteensä 1001,17 /kk Jää muuhun käyttöön 273,04 /kk, joka enemmän kuin toimeentulotuen perusosa tehostetussa palveluasumisessa. Jos jäisi vähemmän kuin toimeentulotuen perusosa (243,40 /kk), niin silloin myönnettäisiin alennusta Tampereen perimiin asiakasmaksuihin. T A M P E R E E N K A U P U N K I 22

23 Maksuvaralaskelmaesimerkki 2: Tulot: samat summat sekä netto- että bruttotuloina - kansaneläke 740 /kk - eläkkeensaajan hoitotuki 153,91 /kk (korotettu hoitotuki) Yhteensä: 893,91 /kk, josta määräytyy Tampereen kaupungin asiakasmaksut. Lisäksi asumistuki 212,50 /kk Kaikki tulot yhteensä 1106,41 /kk T A M P E R E E N K A U P U N K I 23

24 Maksuvaralaskelmaesimerkki 2 jatkuu: Nettotulot: 1106,41 /kk (sisältää asumistuen, hoitotuen ja eläkkeet) Tampereen kaupungin kotihoidon maksu 202,44 /kk Tampereen kaupungin turvapalvelumaksu 24 /kk Ateriamaksu 270 /kk Vuokra sis. sähkön ja veden 388 /kk Lääkkeet 70 /kk Menot yhteensä 954,44 /kk Jää muuhun käyttöön 151,97 /kk, joka vähemmän kuin toimeentulotuen perusosa tehostetussa palveluasumisessa. Tällöin myönnetään alennusta Tampereen perimiin asiakasmaksuihin 91,43 /kk, jotta asukkaalle jäisi tehostetun palveluasumisen perusosan verran eli 243,40 /kk. T A M P E R E E N K A U P U N K I 24

25 Lisätietoa: palvelu- ja neuvontapiste asiakasmaksut asuminen palveluseteli T A M P E R E E N K A U P U N K I 25