~1 Tuottaja Helkama Oy Helsinki ~ l Uuden Caprin omistajalle~ ; Tama ohjekirjanen selostaa Teille" name="description"> ~1 Tuottaja Helkama Oy Helsinki ~ l Uuden Caprin omistajalle~ ; Tama ohjekirjanen selostaa Teille">

3 KEVYTMOOTTORIPYORA 98 cm. Kaytto- ja huolto-ohje. Tuottaja Helkama Oy Helsinki ~

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 KEVYTMOOTTORIPYORA 98 cm. Kaytto- ja huolto-ohje. Tuottaja Helkama Oy Helsinki ~"

Transkriptio

1 I' CAPRI 3 KEVYTMOOTTORIPYORA 98 cm : '~ ~.::~~ Kaytto- ja huolto-ohje. '~\ :~'';': -~ " > ~1 Tuottaja Helkama Oy Helsinki ~ l Uuden Caprin omistajalle~ ; Tama ohjekirjanen selostaa Teille ajoneuvonne rakenteen ja antaa tarkeimrniit \ kayttoohjeet joita noudattamalla varmistatte koneen moitteettoman toiminnan. Oman etunne vuoksi kehoitamme: luk.el<.aa ensin ajakaa sitten' f~" Ajoneuvon viril"eeuinen kasittelyaih$1ltt~a tarp'eettcu:piav'aurio'ita! j*j~~i;~kutl - ' "-" -' -;' -.;:;~-;:: '. ei vastaa. Niiden valtt«miaeksi ~~j.tl~}(~ ohjeideninukainen ajatni.~ h'ensiit\f ~t maisesta kaynnistykses1:~:1iihti~lt.' '. '~ ' ' " '/ ~1 " ~\\ DsaL ""'V> ---~.-<-.-; -.. TEKNILLISET TIEDOT.A RAK-&NNE':-'~~\." on vapaalla. Rungossa istuimen etuosan alapuolella:: Kaasuttimen kuristin. Vedetaan ul9s ainoastaan kllynnistettaessa m0:o.tt8 kylmana. ~. - Valmistenumerot ".">..'::~~~:% ":" "' ': ' ' " " Y.almistenumerot skooterip. tunnistamiseksi sijaitsevat mootto\:~$'8. ja:"4:~g'o&sa." Nama numerot esiintyvat myos takuutodistuksessa ja rekisteroiilnissa ja~il~: tulee rnainita varaosatilausten yhteydessa. Ohjaus - ja saatolaitteet: " Ohjaimessa: Kytkinvipu Waihdekahva " l.' ':'::"::4" '\!~ t ::i -1 Etujarruvipu. /;:~:' r Kaasukahva or ':~~~~ {~ ~~.~ j " jf ~..-~! Valonkatkaisija maadoitus- ja aanimerkinnasta ':~ 1 Oikealla sivulla: ~akajarrupoljin Kaynnistyspoljin. Ennen kaynnistarpista varmistuttava siiui etta vaihde :;~ ~ -{ ; )j

2 F... r -../ ~ - z- --=-.---"" ; 9. ~... ;:}' c.~~... til..~..~.. '":':".07 '--~'-... Rertkaat: Mitat: Generaattori nimellinen teho 6 V 28 W. Etuvalo: 1 pysakointiva1o: 6 v 5 W (sauvapo1tin 10 x 41). 1 kauko- ja Ia.hivalot poltin 6 V Jarru- ja takava1o: 6 V 3/15 W. Aanimerkkilaite. Koko /25 W Bosch istukalla. Renkaan paine: 2 Eturengas l kg/em 2 Takarengas I-heng. kuorm kg/em 2 Takarengas 2-heng. kuorm kg/em Suurin pituus mm Suurin Ieveys mm Maavara mm Akselivali mm Paino ajokunnos sa kg Polttoainesailion tilavu~s ltr Suurin ncpeus krn/t Polttoaineen ku1utus... ' Moottori: n. 2 Itr / 1 00 km Carelli yksisylinterinen malli 374 kaksitahtinen ilmajaahdytys k e skipak0 puha1timella. Iskutilavuus Sy1interin halkaisija... Iskunpituus em 50 mm 48 mm / Puristussuhde Suurin teho hv Suurinta tehoa vastaava kierros1uku kierr. Imino Sytytys vauhtipyoramagneetolla joka kehittaa myos 6 V:n valaistusvirran 28 W. Sytytysennakko on 24 mm (23 0 ) ennen y1akuo1okohtaa. Ne1ivaihteinen vaihdelaatikko jossa hammaspyoraparit ovat jatkuvasti toistensa yhteydessa. Vaihteet valitaan ohjalmen vaihdekahvalla. Valityssuhteet kampiakselin ja takapyoranakselin valilla ovat: I IV I vaihde :

3 -; - I!lP. ~" -~~-' ~'"-"-'.:;.::...;: >''';:~-::::~:-:---~--::':::: 3 -.-~-~ Moottorin ketjupyort:l.n hammas1uku Z = 15. ketju 1/2!! x 49 IDID. fj 78 mm:n rullilla. Kaasutin: Dell'Orto ME 18 BS. Ky1makt:l.ynnistystt:l. varten on kaasuttimessa kuristin. joka pa1autuu normaaliasentoon kun kaasu avat.c'tan. Kaasuttimen saadot: paasuutin Tyhjakayntisuutin Seosputki A ~ t Kart:..oneula G3.1 1 Tyhjakaynnin saatoruuvi avoinna 1/2-1 kierrosta. 'I i Vauhtipyoramagneetto: t Vauhtipyoramagneetto sijaitsee moottorin oikealla puo1ella. Katkojan karki 1 vali voidaan tarkistaa ja saataa poistamalla kansi joka on kiinnitetty sen keskustassa olevalla ruuvilla. Katkojan st:l.atamiseksi Ioysataan 1ukitusruuvi tyonnetaan ruuvitaltta saatorakoon ja saadetaan karkivali ohjeiden mukaiseksi. Saadon jaikeen kiristetaan lukitusruuvi. Katkojan karkivalin tulee olla " t mm karkien ollessa taysin avautuneet. Sytytysennakko on oikein kun karjet al- ~ "---~" l kavat avautua vauhtipyorassa ja magneettokopa!l: ~~!.!!i:i:t"i?-~~.p12jois;a rnerkkien.()llessa ---' - - toistensa kohdalla ja manta on 24 mm ennen yiakuolokohtaa. Sytytystulppa: Tulpan lampoarvon tu1ee olla 240 (Boschin mukaan). Tulpan kierre on C/J 14 x 125 mm kierrepituus 12 5 mm tulpan karkivali 0 5 mm. Sytytystulppavoidaan puhdistaa sisaltt:l. teravareunaisella raapalla. Parhaiten tulppa puhdistetaan huoitoasemilla ja korjaamoilla olevin hiekkapuhalluslaittein. Suosittelemme Lodge 'IBN tulppaa. Kytkin: Kytkin sijaitsee moottorin vasemmalla puolella ja toimii oljykylvyssa. Vasemmanpuo1einen kansi poistetaan jolloin paastaan kasiksi kytkimeen. Ensin on voite1uoljy poistettava. Kytkinpuikon saataminen suoritetaan keskella sijaitsevan lukitus ~ ~' mutterilla lukitun saatoruuvin avulla. Kytkinlevyjen painetta voidaan muuttaa neljan ruuvin avulla joilla saadetaan niiden ana olevat jouset. ti f J r

4 ~/ I ~ Osa. AJO-OHJEET Po1ttoaineseos: Kayttakaa 4 'Yo:n o1jy-bensiiniseosta (SAE 3L). Kaytettava ainoastaan tavallista bensiinia ei korkeaoktaanista. Tarkistakad.. vaihde1aatikon o1jypinta mittapuikoha. Kaynnistys: Avatkaa po1ttoainehana joka sijaitsee istuimen etupaan a1apuo1ella. Kaantakaa vaihdekahvaa kaynnistysasentoon O. On edullista hiukan liikuttaa ajoneuvoa vaihdekahvaa kafj.nnethiessa. Jos moottori on kuuma kuristinta ei kayteta. Avattava kaasu n. 1/3 kaasukahvan liikkeesta. MOOTTORI KAYNNISTETAAN POLKUKAYNNISTIMEN AVULLA JOTA ENSIN ON PAINETTAVA VAROVAISESTI KUNNES SE ALKAA PYORITTAi\ MOOT ~ TORIA SEN JALKEEN LUJA LOPPUNYKAlSY. ALMA POLKAISKO ALUSTA -It i ALKAEN T A YDELLA VOIlvIALLA. Jos moottori on saanut liikaa polttoainetta kaynnistimen liiallisesta kaytosta on seurattava osa IV:n ohjeita: viat niiden syyt ja korjaukset kohta A2. Moottorin pysaytuiminen: "\ Sulkekaa kaasu ja painakaa va10katkaisijassa olevaa maadoitusnastaa. Jos moot tori joutuu o1emaan pysaytettyna jonkin aikaa on suosite1tavaa su1kea po1ttoaine hana. Kytkimen ja vaihteiston kaytto: Kun moottori on kaynnistetty on liikkeelle1ahdettaessa meneteltava seuraavasti: 1 Painakaa kytkinvipu pohjaan ja kaantakaa vaihdekahva asentoon 1. Lisatkaa kaasua ja paastakt:.. hitaasti kytkinvipu. Vaihdetta muuttaes sanne ykkosesta-kakkoseen tai kakkosesta-kolmoseen paina kaa kevyesti kytkinvipua ja sulkekaa k<.asu samanaikaisesti kaantakaa vaihde ~ ljkahva haluttuun asentoon paasuikaa kytkinvipu ja lisatkaa jal1een kaasua. Vaihdetta muuttaessanne kolmosesta-kakkoseen tai kakkosesta-ykkoseen painakaa kytkinvipua kaantakaa vaihdekahva ha1uttuun asentoon ja lisatkaa hiukan kaasua samaha. Paastakaa kytkinvipu. Totutusajo-ohjeet: Totutusajo Capri- skootte rilla on 2000 km. Alkaa ylittako ensimmaisten 2000 km:n aikana seuraavia nopeuksia: I-vaihde kmft -vaihde km/t I-vaihde km/t.:;~ ~j --1 ft I" j "'.' 1

5 r Alkaa yllapitako pitklui aikaa mainittuja nopeuksia alkali ajako taydellli kaasulla. Kun vahennatte nopeutta vaihtakaa samanaikaisestl pienemmalle vaihteelle. Osa lii. MAARAAIKAISHUOLLOT./ Ajoneuvon omistaja voi itse suorittaa seuraavassa mainitut yksinkertalsimmat huoltotoimenpiteet edellyttaen. etta hanella on jonkinverran kokemusta tarvitta vien tyokalujen kaytossa. Muussa tapauksessa huolto on annettava Capri-skoot terin jalleenmyyjan toimeksi. Skootterin saatuanne tarkistakaa vaihdelaatikon oljypinta mittapuikon avulla. Ensimmaisten 500 km:n jalkeen: Tarkistakaa etta kaikki ruuvit ja mutterit ovat tiukalla. Erikoisen tarkeaa on tarkistaa syhnterin kannen ja pakoputken mutterit. Tarkistakaa kytkinvaijerin vapaa Hike ja vaihdevaijerien saato. Tyhjentakaa vaihdelaatikko 51jysta ja kaatakaa sinne 04 Itr uutta SAE 30 5ljya. Puhdistakaa kaasuttimen ilmasuodatin. Saatakaa moottorin tyhjakaynti suuttimen vieressa olevan ruuvin avulla. Kiertakaa sytytystulppa irti puhdistakaa se ja tarkistakaa i'!:.ttakarkivali '4~~"1:'" ~ ~-~: ~~ T'~~~=_ on O~5 mm. :~ 2000 km:n valein: Yllamainittujen toimenpiteitten lisaksi: Tarkistakaa katkojan karkivali mm. Voidelkaa kaynnistyshammaspyoran sappipy5ra muutamalla oljypisaralla km:n valein: Irroittakaa sylinterinkansi pakoputki ja aanenvaimentaja. Poistakaa tarkoin noki ja karsta jota on muodostunut: sylinterinkannen sisapuolelle mannlinpaahan sylinterissa olevlin kanaviin Puhdistettaessa mannan paata - joka on valmistettu kevytmetallista - on varottava aiheuttamasta naarmuja ja vahinkoja mannlille. Pakoaukon puhdistamista varten on mannan oltava alimmassa pisteessaan jolloin pakoaukko j: f: voidaan puhdistaa. Sylinterinkantta paikoilleen asetettaessa on mutterit \4 vahitellen kiristettava ristikkain. Puhdistakaa kaasutin poittoainesuo?atin."""..l.l )114 uimurikammio ilmanpuhdistaja y. m. )... d ~.~.. l l "fl i...~. H ~ 7

6 "" Osa IV. VIAT. NllDEN SYYT JA KORJAttKSET ji.. ) Moottori ei kaynnisty tai Iakkaa kaymasta I) Polttoainehana on kiinni tai tankki tyhja. Z) Moottori on saanut liikaa polttoainetta Aukaiskaa hana tai kaa.ntiikaa se "reserville" tai Uiyttakaa tankki oikealla polttoainesekoituksella. Sulkekaa polttoainehana. nostakaa ylas ilmansaatopuikko kaantakaa kokonaan auki kaasuvipu ja painakaa polkukaynnistinta niin monta kertaa kunnes moottori kaynnistyy. Jollei tama obnistu. poistakaa sytytystulppa ja puhdistakaa s e. Ennenkuin asetatte tulpan paikoilleen pyorittakaa moottoria saadaksenne liian polttoaineen pois. 3) Poittoaineputki on tukossa tai suodatin likainen. Puhdistakaa putki ja suodatin. Ennen paiknilleen asettamista varmistaiuduttava. "- ~. ~o-.tta pelttqii:i.nellirjmj.~pja.sti aukosta -r--' -- ~ ~_. _---~aukaisemalla hana hetkeksi. 4) Sytytystulppa on likainen. Puhdistakac ja saatakaa sytytystuippa B) Kone ei veda eika saavuta normaalinopeutta. ohjeiden mukaan. Asettaessanne sytytystulpan ja sen tiivisteen paikoiueen 1Qer 1 Uikaa kohtisuoraan oikeisiin kierteisiin. \~ I) Pakoaani on heikko. Moottori kay "4-tahtisena" 2) Moottori kay epatasaisesti ja silloin talloin sytytuui epasaannollisesti. 3) Moottori sytyttaa epasaannollisesti ja Iya takaisin kaasuttajaan. Moottori kaipaa puhdistusta. Sylinterin aukot OVO.t osittain tukossa tai Naimentaja likainen. Tee kuten 4000 km:n huollosta sanotaan. Huono tulppa tai karjet eivat avaudu tarpeeksi. Tarkistakaa tulppa ja saatakaa karjet. Kondensaattori tai sytytyskeia on huono. Paasuutin on Iikainen. Vaihtakaa suurempaan suuttimeen sen jalkeen kun olette tarkastaneet:...~.!"

7 - 1 4) Pakoalini on epatasainen. SIDe orninainen tilini kuuluu vain"auh kiibdytettiiess4 ja yliirniiiss' _.~" ;\ J;."' 1) ettei suuti tl ole osakai tukossa tai bapettunut 2) ettei sytytystulppa ole ej~dossa tai likainen 3) etta kaasutin on sisapuol (poistakaa uimuri). 4) etta polttoaine valuu vapaasti kaasuttajaan. -:..5) ettei ole ilmavuotoja kaasuttajan sisiiantuloputken valillii tai sisaan!uloputken ja sylinterin tai sylinterin ja karnpikammion viililla. Tarkastakaa kaikki mutterit ja ruuvit ja tarkastakaa ettii tiivisteet myos sylinterin kannen tiiviste. ovat hyvassa kunnosjf~# $~..... # a.al:lutlnlu.nlill~t1 oil ill. iu~. Yaihta ~ ;'~t "\''~' 'i>~.-~'. ~ ~l~~.dalpaan~unnes -. kaasuttajassa olevan polttoaineen maaraa saatavan venttiihn. Talloin kaasuttaja vuotaa yli tai ainakin polttoaineen pinta nousee (poista uimurikammion kansi ja puhdista venttiilin istukka). Sama tapahtuu jos neulaventtiili ja sen istukka ovat kuluneet eivatkii enaa polttoainetta pitavia. Tassii tapauksessa on uimuri ja uimurikarnmion kansi uusittava. r";;".~ ~ ;.:; ~.:'-i "

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy Piaggio Fly 50 4t 4v Käyttöohjekirja SGN Group / SGN Motors Oy PIAGGIO HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman

Lisätiedot

JC 50 Q-7 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

JC 50 Q-7 OMISTAJAN KÄSIKIRJA JC 50 Q-7 OMISTAJAN KÄSIKIRJA ONNEKSI OLKOON HIENOSTA VALINNASTASI Olet nyt hyvin suunnitellun ja laadukkaasti valmistetun JINCHENG:n omistaja. Jotta voisit nauttia parhaiten uudesta mopostasi, lue tämä

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja runner04kansi_2.indd 3 06/17/04, 4:46 PM Maahantuoja: SUMEKO OY Kytömaantie 14, 04200 KERAVA Puh. (09) 502 812 fax (09) 2587 7922 Sähköposti: etunimi.sukunimi@sgn.fi

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA!

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA! ESIPUHE Kiitos että valitsitte yrityksemme valmistaman ajoneuvon. Olemme varmoja, että valintasi oli oikea. Ennen ensimmäistä ajoonlähtöä suosittelemme, että luet tämän omistajan käsikirjan huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B 30141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS 6 MOOTTORIN

Lisätiedot

TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA

TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA TOHATSU MD 40,50B MD 70,90B MD 115 A OMISTAJAN KÄSIKIRJA MD 40B MD 50B MD 70B MD 90B MD 115A 40507090115141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C

TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C 1520141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

BT49QT-12A. Käyttäjän käsikirja

BT49QT-12A. Käyttäjän käsikirja BT49QT-12A Käyttäjän käsikirja JOHDANTO Kiitoksia, kun olet hankkinut JIANGMEN SINO-HONGKONG BAOTIAN MOTORCYCLE INDUSTRIAL CO., LTD:n valmistaman ja ROKOMERA TUKKU OY:n Suomeen maahantuoman skootterin

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702 703 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702, 703 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

EURO STAR EV-97 EVEKTOR - AEROTECHNIC. Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech Republic tel.: 00420 (0) 632 537 111 fax: 00420 (0) 632 537 900

EURO STAR EV-97 EVEKTOR - AEROTECHNIC. Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech Republic tel.: 00420 (0) 632 537 111 fax: 00420 (0) 632 537 900 EVEKTOR - AEROTECHNIC Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech Republic tel.: 00420 (0) 632 537 111 fax: 00420 (0) 632 537 900 muutos: 0 i EVEKTOR - AEROTECHNIK Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech

Lisätiedot

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Symbolit MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS! Moottorisahat saattavat olla vaarallisia!

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot