LIIKEHALLINNAN ARVIOINTI URHEILIJALLA FOKUKSESSA ALASELKÄ Juha Kois9nen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKEHALLINNAN ARVIOINTI URHEILIJALLA FOKUKSESSA ALASELKÄ Juha Kois9nen"

Transkriptio

1 LIIKEHALLINNAN ARVIOINTI URHEILIJALLA FOKUKSESSA ALASELKÄ Juha Kois9nen Vastaava urheilufysioterapeuc, OMT Suomen Olympiakomitea, Huippu- urheiluyksikkö Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia URHEA Kehitysjohtaja DBC Trainer Oy DBC Solu9ons Ltd

2 RASITUSKIPUTILAT LISÄÄNTYNEET NUORILLA URHEILIJOILLA Lasten kova treenaus lisännyt rasitusvammoja hwp://yle.fi/uu9set/ lasten_kova_treenaus_lisannyt_rasit usvammoja/ (yle.fi ) Liikaa tai liian vähän liikkuvat lapset aldita rasitusvammoille lähefeiden määrä kasvanut hwp://www.hs.fi/ko9maa/ a (hs.fi )

3 Miksi liikehallinta on tärkeää urheilijalle vammojen ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa? RASITUSVAMMOJEN SYITÄ Yksipuolinen harjoiwelu PuuWeellinen harjoiwelun rytmitys Harjoitusmäärien nopea lisäys Huono suoritustekniikka Ei- opkmaalinen liikemalli Lihasepätasapaino Kesken jäänyt kuntoutus edellisen vamman jälkeen Epäsopivat välineet Huono suoritusalusta Liian suuret harjoitusmäärät, alipalautuminen TAPATURMIEN SYITÄ Ei- kontak9vamma PuuWeellinen lämmiwely PuuFeellinen koordinaako ja liikehallinta Lihasepätasapaino Kesken jäänyt kuntoutus edellisen vamman jälkeen Olosuhteet (liukkaus jne.) Turha riskinowo Kontak9vamma Vahinko Turha väkivaltaisuus

4 LOKOMOTORINEN SYSTEEMI Lajin suoritus- tekniikka Liike- hallinta Liikkuvuus Voiman- tuowo Liikeketju Tuki- lihasten kunto

5 TERMISTÖSTÄ Liikemalli Liikehallinta Toimintahäiriö Liikehäiriö Hallintahäiriö Movement pawern Motor control Movement control Dysfunc9on, movement disorder Movement impairment Motor control impairment Mukautunut Mukautumaton Adap9ve (esim. spinaalistenoosi) Maladap9ve (virhetoiminta lisää oireita)

6 KENTÄLTÄ KOHTI KARTOITUKSIA JA KOHDENNETTUJA HARJOITUKSIA I. HarjoiWelun yhteydessä havaiwu tapa käyfää kehoa (lan9o/alaselkä, har9arengas, alaraajalinjaukset) II. Hallintahäiriön tarkennefu tunnistaminen (liikehallinnnan testaus) III. Liikeketjun huomioiminen hallintahäiriön tunnistamisessa (lihastasapaino) Ø Ryh9 Ø Lihastoiminta Ø Liikkuvuus IV. Kohdennetut harjoitusohjeet (valmentaja mukana) V. Seuranta

7 HÄIRIÖTEKIJÖITÄ LIIKEKETJUSSA PuuFeellinen nivelliikkuvuus ja lihasten elasksuus ( liikehäiriö ) mm. Nilkan koukistusliikkuvuus Takareisien ja pakara- alueen kireydet Etureiden, etu- ulkoreiden ja lonkan koukistajien kireydet Lonkan vapaa koukistusliikkuvuus. Lannerangan segmentaalinen jäykkyys Rintarangan ojennus- ja kiertoliikkuvuus Olan etuosan lihaskireydet, rajoiwunut horinsontaaliabduk9o (rintalihakset) Olan takaosan kireydet, rajoiwunut sisäkierto ( takakapselikireys ) Olan rajoiwunut ulkokierto Tukilihasten puufeellinen suorituskyky ( hallintahäiriö ) Nilkan alueen tukilihakset (ylipronaa9o,. inversioherkkyys) Nelipäisen reisilihaksen sisäosan ak9vaa9o Lan9on sivutukilihasten hallinta/voima Kylkilihasten hallinta/voima Syvien vatsalihasten ak9vaa9o ja pitokyky Selän ojentajalihasten ak9vaa9o ja lihaskunto. Keski- /alatrapeziuksen ak9vaa9o Etummaisen sahalihaksen ak9vaa9o Kiertäjäkalvosimen lihaskunto/voima

8 Lan9on sivuliikkeen määrän ja puolieron arvioin9 yhdelle jalalle seisomaan siirtyessä (polven nosto) Jalat yhdessä S1 okahaarake merkawu (keskilinja) Painonsiirto vasemmalle jalalle Lan9on sivuliikkeen määrä mitataan, kun liike on pysähtynyt Sama oikealle jalalle Puoliero rekisteröidään > 2cm puoliero merkiwävä Oirepuolen sivusiirtymä yleensä suurempi > 8-10 cm sivusiirtymän merkitys?

9 LIIKEMALLIT ALASELKÄ HalliWu, neutraali Ekstensiomalli Fleksiomalli Rotaa9omalli Ekstensio- rotaa9omalli Fleksio- rotaa9omalli Mul9direk9onaalinen malli Mukailtuna: O Sullivan, Sahrman

10 ALASELKÄ FLEKSIOMALLI TAPA KÄYTTÄÄ KEHOA Istuessa kumaraan pyrkivä ryh9 kyykistymistä vaa9vissa liikkeissä kyykistyminen ei tapahdu alaraajoista vaan selkä pyrkii pyöristymään varsinaisissa kyykkyliikkeissä (takakyykky, etukyykky, maastavedon alkuasento jne.) alaselkä pyrkii pyöristymään takareisivenytyksissä on vaikeuksia pitää selkää keskiasennossa OIREKUVAAN LIITTYY oireet saawavat lisääntyä asennoissa tai liikkeissä liiwyen alaselän fleksioon (esim. istuminen, ajaminen, eteentaivutus) oireita ei ole tai ne lievenevät asennoissa tai liikkeissä liiwyen alaselän fleksion vähentymiseen (esim. seisominen, käveleminen) ligamencarkuus okahaarakkeiden välissä? diskogeenisiä oireita?

11 FLEKSIOLIIKEMALLI Mitchell T, O Sullivan P, Burne5 A. Motor control retraining of of athletes with low back pain. A revised context. Aspetar Sports Medicine Journal. March 2015

12 ALASELKÄ FLEKSIOMALLI HALLINTAHÄIRIÖN TARKENNETTU TUNNISTAMINEN Polven suoristus istuen Eteenkumarrus suoralla selällä (waiter s bow) Tasakyykky sormet lacaan suoralla selällä Seisoessa polven nosto koh9 rintaa Vartalon eteentaivutus Alaselän pyöristyminen Ris9luun taso suhteessa horisontaalitasoon MUUN LIIKEKETJUN HUOMIOIMINEN Ryh9 (lan9on post. 9lt?) Lihastoiminta Selän ekstensoreiden toiminta Liikkuvuus Takareisien elas9suus (ASLR) Lonkan fleksioliikkuvuus Polven fleksioliikkuvuus (tapa käywää polvea) Nilkan dorsifleksioliikkuvuus Lannerangan liikkuvuus ekstensiosuuntaan

13 TEE TASAKYYKKY, VIE SORMET LATTIAAN, PIDÄ SELKÄ SUORANA Onko nilkkojen koukistusliikkuvuus rajoiwunut? Mikä on säärikulma? Kuinka lan9o kallistuu? Mitä tapahtuu alaselässä? Mitä tapahtuu rintarangassa? Pysyykö vartalon painopiste tukialueen päällä?

14 LANTION JA ALASELÄN HALLINNAN ARVIO Jalan ojennus taakse ja polven nosto koh9 rintaa Lan9on kiertohallinta Lan9on AP- hallinta Alaselän fleksiohallinta Lonkan ak9ivinen koukistusliikkuvuus

15 ALASELÄN EKSTENSIOMALLI TAPA KÄYTTÄÄ KEHOA Jalkakyykyissä yms. alaselkä pyrkii ohjautumaan notkoasentoon (ns. lukkoasento) HeiWoliikkeissä (kuntopallo, kuula, keihäs) alaselkä pyrkii ohjautumaan notkoasentoon Lonkan ojennuksissa (kävely, juoksu, ponnistukset, alastulot, potkut, spagaac) alaselkä pyrkii ohjautumaan notkoasentoon Punnerruksissa, lankkupidossa jne. alaselän lordoosi pyrkii voimistumaan OIREKUVAAN LIITTYY Paikallinen alaselkäkipu saawaa lisääntyä asennoissa tai liikkeissä liiwyen alaselän ekstensioon (esim. seisominen, selinmakuu jalat suorina, käsien nosto pään yläpuolelle, selän taaksetaivutus) oireita ei ole tai ne lievenevät asennoissa tai liikkeissä liiwyen alaselän ekstension vähentymiseen (esim. istuminen, vatsalihasliike)

16 EKSTENSIOLIIKEMALLI Mitchell T, O Sullivan P, Burne5 A. Motor control retraining of of athletes with low back pain. A revised context. Aspetar Sports Medicine Journal. March 2015

17 ALASELÄN EKSTENSIOMALLI HALLINTAHÄIRIÖN TARKENNETTU TUNNISTAMINEN Lan9on eteenvien9 nelinkon9nasennossa Polvipunnerrus Etunojapunnerrus Kyykky Vatsamakuulla polven/- ien koukkuunveto MUUN LIIKEKETJUN HUOMIOIMINEN Ryh9 (lan9on eteenkallistuminen?) Lihastoiminta Syvien vatsalihasten toiminta Pakaralihasten toiminta Lan9on sivuwais- ja kiertohallinta Liikkuvuus Lonkan ojennusliikkuvuus Etureisien elas9suus Rintarangan ojennus- ja kiertoliikkuvuus Olkanivelen koukistusliikkuvuus

18 TEE KYYKKY KÄDET YLHÄÄLLÄ, YRITÄ PITÄÄ KEPPI PÄÄN PÄÄLLÄ JA SELKÄ SUORANA Onko nilkkojen koukistusliikkuvuus rajoiwunut? Mikä on säärikulma? Kuinka lan9o kallistuu? Mitä tapahtuu alaselässä? Mitä tapahtuu rintarangassa? Pysyykö vartalon painopiste tukialueen päällä?

19 HYVÄ LINJAUS TUKIALUEEN KESKELLE

20 ALASELÄN EKSTENSIO- HALLINTAHÄIRIÖN TUNNISTAMINEN Lonkan ja etureiden lihaskireyksien vaikutus lan9on kallistumiseen Selän taaksetaivutus, liikkeen kulmautuminen segmenctasolla

21 LIIKKUVUUDEN TESTAUS Lonkan koukistus- ja ojennusliikkuvuuden testaus Takareisien elasksuuden testaus (ASLR, ASLR vauhdilla)

22 LIIKKUVUUDEN TESTAUS Etu- ulkoreiden elasksuuden arvio Lonkan ulkokiertäjien elasksuuden arvio

23 LIIKKUVUUDEN TESTAUS Lonkan kiertoliikkuvuuden mifaus Ulko- sisäkiertovoifoisuus? Summarotaa9o >90 astewa Keskimäärin ulkorotaa9on määrä noin 2:3 Mikäli päinmakuulla mitawuna SR>UR Ns. anteversiolonkka Reiden sisärotaa9oalcus Polvivaivoja?

24 TUTKIMUSNÄYTÖSTÄ VAMMOJEN EHKÄISY / JALKAPALLO

25 The absence of evidence is not the evidence of absence Kyse on monisäikeisestä asiasta Suoran tutkimusnäytön tuowaminen liikehallinnan testaamisen hyödystä urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä on vielä paljon työtä Tärkeää on saada järkeenkäypä työkalu tukiharjoiwelun systema9soin9in ja kohdentamiseen Nuorilla, tavoiweellisilla kilpaurheilijoilla ja huippu- urheilijoilla kartoitukset antavat lisähyötyä, mikäli työkalua osataan hyödyntää Lapsilla ja nuorilla panostukset kannawaa laiwaa mieluummin liikehallinnan, tukilihasten suorituskyvyn ja liikkuvuuden kehiwämiseen (=opewamiseen) monipuolises9 kuin kartoituksiin

26 KARTOITUKSESTA ON HYÖTYÄ, MIKÄLI: Urheilija saa selkeän palauween Urheilija saa kohdennetut harjoitusohjeet tai täsmennyksiä harjoiweluun Urheilija ymmärtää harjoiweiden oikean suoritustavan ja pyrkii tekemään harjoiweet laadukkaas9 Valmentaja ohjelmoi tukiharjoiweet osaksi harjoitusohjelmaa AlkulämmiWelyt Erilliset tukiharjoiweet Kartoituksilla on olemassa vuosikello ja/tai liikehallinnan parantaminen on jatkuva, systemaacnen valmennusprosessi

27 SUOMEN OLYMPIAKOMITEA HUIPPU- URHEILUYKSIKKÖ FYSIOTERAPIA TAVOITTEENA VAMMOJA ENNALTAEHKÄISEVÄN VALMENNUSKULTTUURIN VAHVISTAMINEN Juha Kois9nen / #betterresults #betterbydata #physiogym #dbc

TOIMINNALLISTA TEORIAA

TOIMINNALLISTA TEORIAA TOIMINNALLISTA TEORIAA -Teoria 1- Toiminnallisuuden 368 koodi 3 = Kolme liikkeen tasoa tai suuntaa Toiminnallinen harjoittelu korostaa liikkeen harjoittelua useammassa suunnassa. Nämä tasot ovat sagitaalitaso,

Lisätiedot

Olympianostojen eli klassisen painonnoston hyödyt: tempaus ja työntö

Olympianostojen eli klassisen painonnoston hyödyt: tempaus ja työntö 1 Kirjoittaja: Jyrki Kononen & Mari Paananen, maripaa@hotmail.com Olympianostojen eli klassisen painonnoston hyödyt: tempaus ja työntö Tässä tarkastellaan olympialaisten ainoan voimalajin eli klassisen

Lisätiedot

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri Lämmittele kuntopiirin ensimmäinen kierros eli tee liikkeet huomattavasti kevyemmin kuin kolme muuta kierrosta. -työ osuus per liike 30sek -Palautus liikkeiden välissä

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

KORIPALLOLIITON HARJOITTELUPAKETTI C- JA B-JUNIOREILLE

KORIPALLOLIITON HARJOITTELUPAKETTI C- JA B-JUNIOREILLE KORIPALLOLIITON HARJOITTELUPAKETTI C- JA B-JUNIOREILLE Sisällysluettelo: 1. Ohjeita materiaalin käyttäjälle (siirry tästä) s. 3 2. Ikäkausivalmennuksen erityispiirteitä (siirry tästä) s. 4 3. Harjoitteet

Lisätiedot

NUKKUMISERGONOMIAN KARTOITUS JA -OPAS

NUKKUMISERGONOMIAN KARTOITUS JA -OPAS NUKKUMISERGONOMIAN KARTOITUS JA -OPAS FAKTA TUNNISTATKO? RATKAISU HYÖTY Huono nukkumisergonomia aiheuttaa öistä heräilyä ja levotonta liikehdintää heikentäen unen laatua, päiväaikaista vireyttä sekä kehon

Lisätiedot

TESTAAMINEN LENTOPALLOSSA 2013

TESTAAMINEN LENTOPALLOSSA 2013 TESTAAMINEN LENTOPALLOSSA 2013 TAUSTAA: Tässä kokonaisuudessa käydään läpi lentopallossa tällä hetkellä käytetty testipatteristo, testien kuvaukset ja viitearvot testeihin junioreista aikuisiin. Testipatteristoa

Lisätiedot

AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat

AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat AKILLESJÄNTEEN YLIRASITUSVAMMAN KUNTOUTUS -Polttopisteessä kenialaiset kestävyysjuoksijat Kuva 1. Lapset seuraavat St. Patric High Schoolin juoksijoita Itenissä Turun ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

4/2014 HCM & HCR. Ohjeet talvikauden. harjoitteluun. HCMreitin. Alle viisi kuukautta HCR:lle. kohokohdat. ilmoittaudu nyt! JUOKSU

4/2014 HCM & HCR. Ohjeet talvikauden. harjoitteluun. HCMreitin. Alle viisi kuukautta HCR:lle. kohokohdat. ilmoittaudu nyt! JUOKSU 4/2014 HCM & HCR Ohjeet talvikauden harjoitteluun Alle viisi kuukautta HCR:lle ilmoittaudu nyt! HCMreitin kohokohdat JUOKSU Samuli Vasala Harrasteliikuntajohtaja Suomen Urheiluliitto Miksi juokset? Tuo

Lisätiedot

olk apä än hoito - opas

olk apä än hoito - opas olkapään hoito-opas Oy STADA Pharma Ab PL 1310, 00101 Helsinki Puh. 0207 416 888 Fax 0207 416 889 www.mobilat.fi www.stada.fi Hoito-oppaiden tilaukset: stada@stada.fi Tekijät: Kuvat: Ulkoasu: Seppo Pehkonen,

Lisätiedot

KUNTOSALILLA TEHTÄVÄ LIHASKUNTOHARJOITUS ENSIMMÄISET 12 VIIKKOA

KUNTOSALILLA TEHTÄVÄ LIHASKUNTOHARJOITUS ENSIMMÄISET 12 VIIKKOA KUNTOSALI -OHJELMA KUNTOSALILLA TEHTÄVÄ LIHASKUNTOHARJOITUS ENSIMMÄISET 12 VIIKKOA Treeni 1 Ikäisesi nuoren suositellaan harrastavan vähintään 3 kertaa viikossa lihaskuntoa, liikkuvuutta ja luiden terveyttä

Lisätiedot

ALUSTAN KOVUUDEN VAIKUTUKSET JUOKSUN MUUTTUJIIN 30 METRILLÄ

ALUSTAN KOVUUDEN VAIKUTUKSET JUOKSUN MUUTTUJIIN 30 METRILLÄ ALUSTAN KOVUUDEN VAIKUTUKSET JUOKSUN MUUTTUJIIN 30 METRILLÄ 011i Tikkanen VTE.208 Johdatus omatoimiseen tutkimustyöhön Seminaarityö Syksy 2003 Kevät 2004 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Työn

Lisätiedot

Potilaan avustaminen luonnollisia liikemalleja tukien. Eija Olkkonen

Potilaan avustaminen luonnollisia liikemalleja tukien. Eija Olkkonen Potilaan avustaminen luonnollisia liikemalleja tukien Eija Olkkonen Potilassiirrot kuormittavat hoitajia fyysisesti Käsin tehtävät potilasnostot ja kumarat työasennot selittävät osaltaan hoitohenkilökunnan

Lisätiedot

STPS 06-JOUKKUEEN PELAAJIEN OMATOIMINEN HARJOITTELU

STPS 06-JOUKKUEEN PELAAJIEN OMATOIMINEN HARJOITTELU STPS 06-JOUKKUEEN PELAAJIEN OMATOIMINEN HARJOITTELU SISÄLLYSLUETTELO 1. Sisällysluettelo 2 2. Alkusanat 3 3. Koordinaatio-, ketteryys- ja kehonhallintaharjoitteita 4 3.1 Naruhyppely 4 3.2 Kuperkeikka eteen

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ Henna Nevala, Miira Palovaara, 2012

OPINNÄYTETYÖ Henna Nevala, Miira Palovaara, 2012 OPINNÄYTETYÖ Henna Nevala, Miira Palovaara, 2012 SEN KÄYNTIASENNON OON JO OTTANU OMAKSENI - Potilassiirtojen Ergonomiakortti -koulutuksen käyneiden hoitotyöntekijöiden siirtotaito, fyysinen kuormittuvuus,

Lisätiedot

SI-nivelen eli risti-suoliluunivelen eli sakroiliakanivelen kivusta ja diagnosoinnista Toni Rintala, 6.1.2006

SI-nivelen eli risti-suoliluunivelen eli sakroiliakanivelen kivusta ja diagnosoinnista Toni Rintala, 6.1.2006 SI-nivelen eli risti-suoliluunivelen eli sakroiliakanivelen kivusta ja diagnosoinnista Toni Rintala, 6.1.2006 Määritelmä OMT-fysioterapeutti, kouluttaja, Markku Paatelma [15]: "Koska SI-niveleen kohdistuu

Lisätiedot

Urheilu ja runsas liikunta kasvuiässä voivat

Urheilu ja runsas liikunta kasvuiässä voivat Liikuntalääketiede Kasvuikäisen urheilijan ongelmat Olli J Heinonen ja Urho M Kujala Varhain omaksutulla liikunnallisella elämäntavalla on monia positiivisia vaikutuksia tulevaan terveydentilaan ja elämänlaatuun.

Lisätiedot

Opaslehtinen alle yksivuotiaan lapsen sensomotorisesta kehityksestä ja sen tukemisesta

Opaslehtinen alle yksivuotiaan lapsen sensomotorisesta kehityksestä ja sen tukemisesta Opaslehtinen alle yksivuotiaan lapsen sensomotorisesta kehityksestä ja sen tukemisesta Käsikirjoitus: Anna-Sofia Luhta, fysioterapian opiskelija AMK Anniina Pajala, fysioterapian opiskelija AMK Sisällys:

Lisätiedot

ITSENÄISESTI ARJESSA Parkinson tautia sairastavan arkiselviytyminen ja avustaminen

ITSENÄISESTI ARJESSA Parkinson tautia sairastavan arkiselviytyminen ja avustaminen ITSENÄISESTI ARJESSA Parkinson tautia sairastavan arkiselviytyminen ja avustaminen Itsenäisesti arjessa Parkinsonin tautia sairastavan arkiselviytyminen ja avustaminen Teksti: fysioterapeutit Ulla Ehrlund,

Lisätiedot

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Vauvamatkalla Opas synnyttäneelle Toimitus Kuvaajat Taitto Heta Kolanen, Katja Koskinen, Niina Kauppinen, Mirkka Kujala Tero Hanski, Mikko Hinkkanen, Jarmo Nummenpää, Heta Kolanen Mirkka Kujala Painopaikka

Lisätiedot

SENTIT JA SEKUNNIT - OPPILAIDEN KOKEMUKSIA MITTAAMISESTA KOULULIIKUNNASSA

SENTIT JA SEKUNNIT - OPPILAIDEN KOKEMUKSIA MITTAAMISESTA KOULULIIKUNNASSA MYLLY, JYRKI OHTONEN, KIMMO SENTIT JA SEKUNNIT - OPPILAIDEN KOKEMUKSIA MITTAAMISESTA KOULULIIKUNNASSA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä Työsuojelujulkaisuja 83 Kati Karhula Tuija Rönnholm Tuulikki Sjögren Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä Työsuojeluhallinto Tampere 2007 Asiantuntijat: Kati Karhula, TtM, tft, Jyväskylän

Lisätiedot

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS Pyörän Omistajan Opas 9:s painos, 2007 Tämä opas täyttää EN Standardit 14764, 14765, 14766 ja 14781. TÄRKEÄÄ: Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat pyörän

Lisätiedot

Selkä, seksuaalisuus ja seksi

Selkä, seksuaalisuus ja seksi Selkä, seksuaalisuus ja seksi Työryhmä Kirjoittajat: Jari Kannisto, THM, projektipäällikkö, Suomen Selkäliitto ry Kirsi Töyrylä-Aapio, TtM, selkäneuvoja, Suomen Selkäliitto ry Anu Parantainen, fysioterapeutti,

Lisätiedot

KUINKA VOIN VASTATA, JOS EN YMMÄRRÄ KYSYMYSTÄ... 5 Yksi vihje, yksi toiminto... 5 Koiran näkemys kouluttamisesta... 5 Tiimi sinä ja koirasi...

KUINKA VOIN VASTATA, JOS EN YMMÄRRÄ KYSYMYSTÄ... 5 Yksi vihje, yksi toiminto... 5 Koiran näkemys kouluttamisesta... 5 Tiimi sinä ja koirasi... KUINKA VOIN VASTATA, JOS EN YMMÄRRÄ KYSYMYSTÄ... 5 Yksi vihje, yksi toiminto... 5 Koiran näkemys kouluttamisesta... 5 Tiimi sinä ja koirasi... 5 UUSI TALUTIN ELÄMÄSSÄ (NEW LEASH ON LIFE)... 5 Harjoitteluvarusteet...

Lisätiedot

Pallopelejä ja pelisovelluksia

Pallopelejä ja pelisovelluksia Terhi Huovinen, Virpi Remahl ja Sari Turunen Pallopelejä ja pelisovelluksia www.kll.fi Pallopelejä ja pelisovelluksia Terhi Huovinen, Virpi Remahl ja Sari Turunen Koulun liikuntakerhovihko on osa Opetushallituksen

Lisätiedot