Jarmo Kortet ILMALÄMPÖPUMPUN IR-OHJAUKSEN LIITTÄMINEN KOTIAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄÄN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jarmo Kortet ILMALÄMPÖPUMPUN IR-OHJAUKSEN LIITTÄMINEN KOTIAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄÄN"

Transkriptio

1 Jarmo Kortet ILMALÄMPÖPUMPUN IR-OHJAUKSEN LIITTÄMINEN KOTIAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄÄN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Syyskuu 2007

2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Työn tekijä: Jarmo Kortet Työn nimi: Ilmalämpöpumpun IR- ohjauksen liittäminen kotiautomaatiojärjestelmään Päivämäärä: Sivumäärä: liitteet Työn valvoja: Lehtori Joni Jämsä Työn ohjaaja: Lehtori Mika Luimula Kauko-ohjaimella ohjataan sähköisiä laitteita. Yleisesti kauko-ohjaimen signaalin lähettämiseen käytetään infrapuna-aaltoa. Kauko-ohjaimessa on infrapunadiodi, joka värähtelee tietyssä tahdissa tuottaen infrapuna- aaltoa. Tahdin määrää protokolla, joka on yksilöllinen jokaiselle kaukoohjaimelle. Jokaiselle kauko-ohjaimen napille on erilainen infrapuna-aalto, jonka infrapunavastaanotin ymmärtää ja toteuttaa tietyn toiminnon kauko-ohjaimesta riippumatta. Infrapuna-aalto on sähkömagneettista säteilyä, joka on yleisessä käytössä teollisuudessa kuin kuluttajillakin. Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus tutkia onnistuuko ilmalämpöpumpun kaukoohjaimesta rakentaa oppivaa ja pyrkiä selvittämään mitä protokollia ilmalämpöpumput käyttävät. Opinnäytetyön tilaajana oli Centria tutkimus & kehitys, joka on Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva tutkimus- ja kehitysyksikkö. Päättötyön aihe kuului Centrian MobiMedia projektiin. Avainsanat: Kauko-ohjain, Infrapuna, Protokolla, Ilmalämpöpumppu

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree Programme for information technology ABSTRACT Author: Jarmo Kortet Name of Thesis: Air conditioner IR-Control attachment with homeautomation system Date: 13 August 2007 Pages: Appendix Supervisor: Joni Jämsä Instructor: Mika Luimula Remote control drive the electrical devices. Universaly transmitting the remote control signal you need infrared wave. Remote control have infrared diode, which virbrate different cycle to produce infrared wave. Protocol orders the cycle, which is individual every remote controls. Every remote control buttons produce different infrared wave, which infared receiver understand and carry out specific function. Infrared wave is electromagnetic radiation, which Universally uses in industry as consumers. I check out for this thesis, that can i make Mitsubishi air conditioner remote control learning and aim determine what protocols Panasonic and Mitsubishi air conditioners use. This thesis was made for Centrial Research & Development which is a research and development unit connected to the Polytechnic of Cetral Ostrobothnia. the subject of thesis belong to MobiMedia project, which Centria explore. Key words: Remote control, Infrared, Protocol, Air conditioner

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 YLEISTÄ INFRAPUNA SÄTEILYSTÄ Sovelluksia 2 3 SULAUTETUT JÄRJESTELMÄT Langaton kauko-ohjaus infrapunavalon avulla IR-kauko-ohjain RC-5-IR-koodi 4 4 PROTOKOLLIEN SELVITTÄMINEN Panasonic Mitsubishi 8 5 MITSUBISHI-IR-KAUKO-OHJAIN RATKAISU YRITYKSET Medion md4689-yleiskaukosäädin RU-930 Pronto Neo-yleiskaukosäädin Kauko-ohjaimen suunnittelu Mikro-ohjain Infrapunavastaanotin Piirilevyn suunnittelu Piirilevyn valmistaminen Piirilevyn rakentaminen 13 6 OHJELMOINTI Infrapunan kirjoitus ohjelmamuistiin Infrapunan lukeminen ohjelmamuistista 15 7 JOHTOPÄÄTÖKSET 17 LÄHTEET LIITTEET

5 1 1 JOHDANTO Päättötyön aiheen sain Joni Jämsältä, joka on Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun lehtori. Työni kuului MobiMedia- projektiin. Päättötyöni tavoitteena oli tutkia, mitä IR- protokollaa Panasonic- ja Mitsubishiilmalämpöpumpun kaukosäätimet käyttävät. Tutkin myös voiko Mitsubishi-kaukoohjaimen koodin tuottaa omalla laitteella. Minulla oli tarkoituksena ottaa ylös neljän eri näppäimen infrapunapulssi kaukosäätimestä ja pyrkiä tekemään neljän toiminnon infrapunaohjain. Yritin aluksi ratkaista opinnäytetyöni käyttämällä Medion- ja Pronto Neo ru-930- yleiskaukosäätimien oppimistoimintoa. Valitettavasti yleiskaukosäätimien opettamistoiminnot ovat suunnattu vain peruslaitteille, kuten televisiolle, eikä ilmalämpöpumpun kaukosäätimen lähettämälle pitkälle infrapuna-aallolle. Vaikka Pronto Neon ohjeissa kerrotaan, että säädin tukisi pitkää infrapunakoodia. Näiden kokeilujen jälkeen päätin tehdä oppivan kaukosäätimen itse. Tavoitteenani oli tehdä oppiva kaukosäädin, joka tallentaa ilmalämpöpumpun kaukosäätimen neljältä näppäimeltä tulevan infrapunasignaalin ohjelmamuistiin ja sieltä sen voisi lukea tiettyä näppäintä painamalla. Kytkennän suunnittelin Proteuksella. Kytkentään tuli infrapunavastaanotin (TSOP1738) tulevaa vastaanottoa varten. Neljän painonapin avulla saataisiin lähetettyä infrapunasignaali ilmalämpöpumpulle. Mikrokontrollerin avulla saisin tallennettua tulevan infrapunasignaalin ohjelmamuistiin ja lähetettyä sieltä. Yritin ohjelmallisesti saada aikaan 37,4 khz:n kanto-aallon, mutta en onnistunut. Päätin saada ajastinpiirin avulla (NE555) aikaan 37,4 khz:n kanto-aallon lähettämistä varten. Tein suunnitelmastani piirilevyn, jota käytin saadakseni aikaan oppivan kauko-ohjaimen, jota tarvitsin työssäni.

6 2 2 YLEISESTÄ INFRAPUNASÄTEILYSTÄ Infrapunasäteily on sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on suurempi kuin näkyvän valon, mutta pienempi kuin mikroaaltojen. Infrapunasäteilyn aallonpituus on siis väliltä 700 nm.-1 mm. Auringosta maan ilmakehään saapuvasta lyhytaaltoisesta säteilystä yli puolet on infrapunasäteilyä (53 % kokonaisenergiasta). Ultraviolettisäteilyä on 8 % ja näkyvää valoa 39 %. Infrapunasäteilyä kutsutaan myös lämpösäteilyksi, koska huoneenlämpöiset kappaleet säteilevät infrapuna-alueella sitä voimakkaammin, mitä lämpimämpiä ne ovat. Takka, keittolevy, aurinko ja muut kuumat kappaleet ovat voimakkaita infrapunalähteitä (Wikipedia-projektin osanottajat 2007.) 2.1 Sovelluksia Erilaisten viihde-elektroniikkalaitteiden kaukosäätimet lähettävät infrapunasäteilypulsseja, joilla ohjataan laitteiden toimintoja. Säteilylähteenä on infrapunadiodi, jonka teho on niin pieni ja säteilykeila niin leveä, ettei säteily missään tilanteessa aiheuta silmävaurioita. Infrapunasäteilyn mittaamista käytetään esimerkiksi kadonneiden ihmisten etsimiseen helikopterista käsin, sotilaallisissa tähtäin- ja maalinetsinlaitteissa sekä talojen lämpövuodon määrityksessä.(wikipedia-projektin osanottajat 2007.)

7 3 3 SULAUTETUT JÄRJESTELMÄT Jari Koskisen Mikrotietotekniikka Sulautetut järjestelmät -teoksessa sulautetuksi järjestelmäksi kutsutaan sellaisia laitteita, joissa tietokone on osana jotakin elektroniikkajärjestelmää. Ne eivät ole yleiskäyttöisiä, vaan niitä käytetään johonkin erityistarkoitukseen. Koskisen mukaan laitteissa oleva muisti jakaantuu kahteen osaan: ohjelmamuistiin (program memory) ja käyttömuistiin (Data memory). Koska nämä laitteet ovat erikoistuneet vain jonkin tietyn, ennalta hyvinkin tarkkaan ennustettavan tehtävän suorittamiseen, niiden tarvittava ohjelma on tallennettu kiinteään ROM- muistiin (Read only memory). Koskinen kertoo, että ROM- muistissa tieto pysyy tallessa, vaikka käyttöjännite katkeaisi, siksi apumuistilaitteita ei yleensä tarvita tallentamista varten. Sulautetuissa järjestelmissä komponenttien valmistuserät ovat yleensä jonkin verran pienempiä kuin tietokoneissa. Koskinen uskoo, että vielä tehdään kymmenestä muutamaan sataan kotimaisia laitteita joiden hinta on kallis ja laitteiden korjaus tulee kannattavaksi. Koskisen arvelee vielä ympäristöstä löytyvän uusia soveltamiskohteita, joita voitaisiin toteuttaa laitteilla, joissa käytettäisiin tietokonetta. Laitteiden suunnittelu ja rakentaminen olisi kannattavaa Suomessa, koska laitteiden kehittelyyn tarvittavat työkalut ovat melko halpoja ja helppoja käyttää. Siksi monet yritykset, jotka valmistavat sulautettuja järjestelmiä ovat saaneet alkunsa harrastuksen kautta. (Jari Koskinen: Mikrotietotekniikka Sulautetut järjestelmät 1.uudistettu painos, Keuruu, 2004, Kustannusosakeyhtiö Otava, 7). 3.1 Langaton kauko-ohjaus infrapunavalon avulla Jari Koskisen mukaan langaton kauko-ohjaus on helpointa toteuttaa infrapunavalon avulla (Infra-Red, IR). IR- kauko-ohjaus soveltuu parhaiten käytettäväksi sisätiloissa, kuten TV:n kaukosäätimessä. Ulkotiloissa auringon voimakas infrapunasäteily aiheuttaa joskus ongelmia ja siksi ulkona käytetään kauko-ohjaukseen yleensä radiolähetintä ja vastaanotinta, kuten autojen murtohälyttimien päälle ja pois kytkennässä. (Jari Koskinen: Mikrotietotekniikka Sulautetut järjestelmät 1.uudistettu painos, Keuruu 2004, Kustannusosakeyhtiö Otava, 266.)

8 4 3.2 IR- kauko-ohjain Kuvassa 1. on Jari Koskisen teoksesta esimerkkinä yksinkertainen neljällä ohjausnäppäimellä toteutettu IR- kauko-ohjain. Laitteessa käytetään PIC16F84- mikro-ohjainta, joka soveltuu hyvin paristo- ja akkukäyttöisiin laitteisiin, koska sen virrankulutus lepotilassa on vain yhden mikroampeerin luokkaa. KUVA1. Yksinkertainen 4-näppäiminen IR- kauko-ohjain Näppäimet on kytketty mikro-ohjaimen PB- portin neljään ylimpään bittiin. Nämä liitännät pystyvät aiheuttamaan keskeytyksen, jos niiden tila muuttuu (interrupt on change). Näissä liitännöissä on myös ylösvetovastukset, jolloin näppäimet voidaan kytkeä suoraan liitännästä maahaan, ilman ulkoisia ylösvetovastuksia. Infrapunavalo muodostetaan IR- valoa säteilevällä LEDillä. IR- LEDin lähettämää valoa ei voi havaita silmällä. Kauko-ohjaukseen käytetään hyvin lyhyitä ja voimakkaita IRpulsseja. IR- LEDin loistaessa sen hetkellinen virrankulutus saattaa kohota yli yhden ampeerin. Tällöin valopulssin pituus on tyypillisesti alle millisekunnin. Koska IR-LEDin virrankulutus on hyvin suuri, se on kytketty transistorin avulla mikroohjaimen lähtöliitäntään. Kytkentä on hieman poikkeuksellinen, sillä transistori toimii kytkennässä samalla vakiovirtageneraattorina. Tällöin IR- LEDin läpi kulkee aina sama virta, vaikka pariston antama syöttöjännite Vcc laskee ajan myötä. Kun mikro-ohjaimen lähtö RA4 on ylätilassa, vastus R2 ja zener- diodi muodostavat transistorin kannalla 2,3V vakiojännitteen (zener- diodin Uz=2,4V). Tällöin transistori johtaa, sen U on n. 0,7V ja emitterivastuksen yli oleva jännite U on n. 1,7V BE (U = U + U ). Emitterivirta E ja IR- LEDin virta määrätään vastuksen R3 arvolla z BE E I E

9 5 (Jari Koskinen: Mikrotietotekniikka Sulautetut järjestelmät 1.uudistettu painos, Keuruu 2004, Kustannusosakeyhtiö Otava, 267). 3.3 RC-5-IR-koodi Koodi muodostuu 14-bitistä. Aluksi lähetetään kaksi bittiä (run bits), joiden aikana IRvastaanottimen automaattinen tasonsäätö asettaa demodulaattorille menevän signaalin sopivaan tasoon. Seuraava bitti on aloitusbitti. Tämän jälkeen tulee 5-bittinen systeemiosoite ja 6- bittinen komento, jotka lähetetään molemmat järjestyksessä eniten merkitsevä bitti ensin (Jari Koskinen: Mikrotietotekniikka Sulautetut järjestelmät 1.uudistettu painos, Keuruu 2004, Kustannusosakeyhtiö Otava, 269).

10 6 4 PROTOKOLLIEN SELVITTÄMINEN Minulla oli tarkoituksena selvittää, mitä protokollia Mitsubishi- ja Panasonicilmalämpöpumppujen kauko-ohjaimet käyttävät. Tehtävä oli todella haastava, koska ilmalämpöpumppujen kauko-ohjainten lähettämästä protokollista ei löytynyt paljoa tietoa. Sain kuitenkin selville Panasonic-kauko-ohjaimen protokollan. Mitsubishi-kaukoohjaimesta en ole täysin varma, koska tietoa kauko-ohjaimen protokollasta ei löytynyt mistään, joten jouduin tutkimaan ja tekemään sen mukaan omat johtopäätökseni. 4.1 Panasonic Sain selville, että Panasonic-ilmalämpöpumpun kaukosäädin käyttää REC-80- Standardin protokollaa (LIITE 4), joka on aika yleinen protokolla maailmalla. Panasonicilmalämpöpumpun kaukosäätimen lähettämään infrapunasignaalin on lisätty ilmalämpöpumpun asetuksia niin paljon, että signaali kasvaa todella pitkäksi. Sain otettua kuvan (KUVA 2.) signaalista infrapunavastaanottimen avulla. Liitin vastaanottimen äänikortin mikrofoni liitäntään ja nauhoitin signaalin EXPStudio Audio Editor-ohjelman avulla, joka on äänen muokkaamisohjelma. Kuten kuvasta 2. nähdään niin Panasonic- ilmalämpöpumppu käyttää IR- koodauksessaan samaa standardia kuin Panasonic yleensä laitteissaan. Pulssijono alkaa kahdella erottuvalla otsikkosignaalilla ensin ylös ja sitten alas. Sen jälkeen jatkuu tasainen joukko varsinaisen databittejä kiinteän erotuksen kera.

11 7 KUVA 2. Panasonic-infrapunakoodi alusta Kuvasta 3. nähdään otsikoiden H1 ja H2 muodot ja kestot sekä seuraava pulssijono. Tässä ohjelmistossa lepotilat erottuvat aina datavirrassa huippuina ylös ja databitit ovat pituudeltaan vaihtelevia kuoppia alas. Tästä tarkkuudesta jo näkee, että lepotilat näyttävät suunnilleen yhtä pitkiltä kuin "0" bittien kuopat. Tämä muistuttaa taas kauko-ohjaimen standardia tässäkin kohtaa. Joten Panasonic ilmalämpöpumpun kaukosäädin lähettää REC- 80 tyypin protokollaa. KUVA 3. Panasonic-infrapunakoodi tarkempana

12 8 4.2 Mitsubishi Kuvasta 4. nähdään kuinka pitkä signaali Mitsubishi- kauko-ohjaimella on. Yksi bitti on 100 mikrosekuntia ja kokonaiskesto on 3 millisekuntia eli bittien määräksi tulee 3000 bittiä. Näyttäisi siltä, että kauko-ohjain lähettäisi varmistukseksi saman koodin kahteen kertaan. KUVA 4. Mitsubishi-infrapunakoodi Mitsubishi- protokollasta oli vain vähän yleistä tietoa internetissä tai kirjallisuudessa. Löysin vain Pdf-tiedoston (LIITE 3), jossa näkyi, minkälainen Mitsubishiinfrapunaprotokolla voisi olla. Mitsubishi- protokolla löytyy liitteistä. Uskon että Mitsubishi käyttää omaa protokollaansa laitteissaan. Mitsubishi käyttää ilmalämpöpumpun kauko-ohjaukseen todennäköisesti Mitsubishiprotokollaa, koska protokollassa on bittien toistoa alussa. Kuten kuvassa 5. nähdään, bitit näyttävät toistavaan toinen toisiaan alussa. Tietysti protokollaa on paljon muuteltu, että saadaan mahtumaan kaikki 3000 bittiä.

13 KUVA 5. Mitsubishi-infrapunakoodi alusta 9

14 10 5 MITSUBISHI-IR-KAUKO-OHJAIMEN RATKAISU YRITYKSET Tarkoituksenani oli tutkia voiko infrapunakauko-ohjaimen signaalin saada talteen yleiskaukosäätimen avulla. Signaali voitaisiin sitten tiettyä näppäintä painamalla lähettää ilmalämpöpumpun vastaanottimelle. Minulla oli tarkoitus saada Mitsubishi-kaukoohjaimen neljän toiminnon infrapunasignaalit ylös yleiskauko-ohjaimelle. Ensimmäiseen toimintoon sisältyi 16 asteen lämpötila ja tuuletin asetuksella kaksi. Toiseen moodiin tuli 23 asteen lämpötila ja tuletin asetuksella kaksi. Kolmanteen toimintoon tuli poispäältä toiminto. 5.1 Medion md4689-yleiskaukosäädin Tilasin internetistä Medion md468-yleiskaukosäätimen ja ohjelmoin siihen ilmalämpöpumpun kaukosäätimien koodit tietyille näppäimille. Ohjelmoinnista huolimatta ilmalämpöpumppu ei ymmärtänyt oppivaa kaukosäädintä. Todennäköisesti Panasonic- ja Mitsubishi- ilmalämpöpumpun koodi oli liian iso yleiskaukosäätimen käsiteltäväksi. 5.2 RU-930 Pronto Neo-yleiskaukosäädin Tilasin toisenkin yleiskaukosäätimen (LIITE 2), jossa oli 1 MB ohjelma muistia ja eräällä sivustolla luvattiin jopa, että Pronto Neo Ru-930 avulla pitäisi pystyä ohjamaan ilmalämpöpumppua. Ajattelin, että Pronto Neon avulla saisin varmasti Mitsubishiilmalämpöpumpun neljän moodin koodit talteen. Joten tilasin kaukosäätimen. Kaukosäätimessä oli kyllä paljon toimintoja, kuten kosketusnäyttö ja yleiskaukosäätimen pystyi liittämään tietokoneeseen sarjaportin kautta ja muokkaamaan omia asetuksia ja rakentamaan omanlaisensa kokoonpanon eri laitteille. Tietokone ohjelmana toimi Neoedit, joka oli tarkoitettu vain Pronto Neon käyttöön. Ensimmäiseksi minun piti suunnitella Neoedit ohjelman avulla ilmalämpöpumpulle oma makro, johon tuli neljälle toiminnolle omat näppäimet. Sen jälkeen käynnistin Pronto Neossa opetustoiminnon ja aloin opettamaan Mitsubishi- kauko-ohjaimen koodeja. Aluksi oli hankaluuksia saada infrapunakoodia talteen yleiskaukosäätimelle. Usein tuli virhe

15 11 ilmoituksia, kun yritin opettaa yleiskaukosäädintä. Lopulta huomasin, että yleiskaukosäätimen pattereissa ei ollut paljoa virtaa joten vaihdoin ne. Sen jälkeen yleiskaukosäädin alkoi oppia paljon paremmin Mitsubishi- kauko-ohjaimen koodeja. Kun olin saanut koodit ylös, niin sen jälkeen yhdistin yleiskaukosäätimen tietokoneeseen ja latasin tiedot Neoedit ohjelman avulla. Neoedit ohjelman makroissa jokaiselle napille tallennettu Infrapunakoodi oli muunnettu ohjelmassa Hex- koodiksi. Joten sain tietää neljän toiminnon Hex- koodit. Ajattelin, että Hex-koodin avulla saisin tietää mitä taajuutta ja protokollaa Mitsubishi- kaukosäädin käyttää. Hex- koodin analysointi työkaluna toimi IRtools, joka on melko yleinen Hex- koodin analysointi työkalu. IRtoolsin avulla sain tietää, että Mitsubishi käyttää 37,4kHz:n taajuutta ja protokollana todennäköisesti toimii Mitsubishi- protokolla. 5.3 Kauko-ohjaimen suunnittelu Tarkoituksena oli suunnitella Infrapunalähetin/-vastaanotin yksikkö, joka tulisi Mitsubishiilmalämpöpumpulle. Kytkennän suunnittelin Proteuksella, joka on piirilevyn simulointi ja suunnitteluohjelma. Työssäni mikrokontrollerina toimi PIC16F870, joka on hyvä perus mikrokontrolleri. Infrapunavastaanottimena toimi TSOP1738, joka ottaa vastaan infrapuna-aaltoa ja muuntaa sen paremmin ymmärrettävään muotoon Mikro-ohjain Mikro-ohjaimena toimi PIC16F870 (LIITE 8/1, LIITE 8/2). Tämän mikro-ohjaimen valitsin, koska se on kohtuullisen halpa ja silti tarpeisiini sopiva mikro-ohjain. Mikro-ohjaimen tärkeimmät ominaisuudet ovat: 2 KB Flash- ohjelmamuisti B SRAM- käyttömuisti -128 EEPROM- muisti - yksi 8 bittinen ajastin/ laskuri - Yksi 16- bittinen ajastin/ laskuri - sarjaliitäntä

16 Infrapunavastaanotin Infrapunavastaanottimena toimii TSOP1738 (LIITE 7/1). Vastaanotin ottaa vastaan 38 khz:n taajuisen infrapunasignaalin. Vastaanotin osaa itse tehdä signaalin tason säädön, joka helpottaa signaalin käsittelyä. Infrapunavastaanotin sisältää vahvistimen ja suodattimen signaalin vahvistamista ja suodatusta varten. Lisäksi vastaanottimessa on suoja elektronista häiriötä varten. Ilman tällaista vastaanotinta infrapunasignaalin vastaanottaminen ohjelmamuistiin olisi ollut erittäin vaikeaa toteuttaa. Vastaanottimen maksimi ja minimi arvot jännitteelle, virralle ja lämpötilalle löytyy liitteistä (LIITE 7/2) Piirilevyn suunnittelu Suunnittelin piirilevyä Proteuksella. Ensimmäiseksi käynnistin ISI:ksen ja lisäsin mikrokontrollerin. Mikrokontrolleri tarvitsi virtaa toimiakseen, joten lisäsin jänniteliittimen johon tulisi 9 volttia ja jänniteregulaattori muuttaisi sen 5 voltiksi. Lisäsin 10 MHz kiteen kahden kondensaattorin kanssa, koska mikrokontrolleri tarvitsee kellon toimiakseen. Laitoin infrapunavastaanottimen (TSOP1738) infrapunavastaanottoa varten prosessorin nastaan 21 (RB0/INT). Lisäsin neljä painonappia infrapunan lähettämistä varten nastoihin 22 (RB1), 23 (RB2), 24 (RB3), 25(RB4). Infrapunadiodi tuli nastaan 8(RB8). Lisäsin kytkentään ajastinpiirin NE555 saadakseni aikaan 37,4 khz:n pulssin. Yritin ohjelmallisesti saada aikaan 37,4 khz:n pulssin, mutta en onnistunut siinä joten päätin tehdä sen käyttäen NE555-ajastinpiiriä. Minun tuli laskea R1, R2, R3 ja C1 komponenttien arvot oikein saadakseni oikean taajuuden. Infrapunadiodille lisäsin transistorin BC337 saadakseni suuremman virran. Sen jälkeen kun piirikaavio oli valmis (LIITE 5), niin siirsin tiedot piirilevyn suunnitteluun ja aloin suunnitella miten saan komponentit mahdollisimman pieneen tilaan. Minulla meni aika paljon aikaa komponenttien sijoittelussa ja niiden yhdistämisessä. Halusin saada suunnitelmastani aikaan yksipuoleisen piirilevyn. Komponenttien sijoittelu kaksipuoliselle piirilevylle olisi ollut paljon helpompaa suuremman tilan vuoksi, mutta olisi ollut vaikeampi toteuttaa. Kun suunnitelmani oli valmis (LIITE 6), niin tulostin sen kahdelle kalvolle ja valmistin piirilevyn.

17 Piirilevyn valmistaminen Tein piirilevyssä olevat johtimet syövyttämällä ylimääräisen kuparin levystä pois. Valmistin piirilevyn valottamalla, joka on erittäin tärkeä vaihe piirilevyn onnistumisen kannalta. Liian lyhyt valotusaika jättää levylle ylimääräistä kuparia ja liian pitkä valotus aiheuttaa johtimien liiallista syöpymistä ja katkoksia. Epätasaisen valotuksen jäljiltä samalla piirilevyllä voi esiintyä molempia. Käytin piirtoheitinkalvoa, jolle johtimet olivat tulostettu. Johdinliuskojen piti olla valoa läpäisemättömiä, joten tämän varmistamiseksi laitoin kaksi kalvoa päällekkäin. Piirilevyn valotusaika oli 300 sekuntia. Pimiössä oli salkkumainen valotuskone, joka alipaineen avulla piti kalvon paikoillaan. Valotettu piirilevy kehitettiin noin 1-prosenttisessa natriumhydroksidi-liuoksessa. Valottamaton johdotus näkyy kehityksen jälkeen ruskeina kohtina piirilevyllä, kun taas valotetut kohdat liukenevat NaOH- liuokseen. Kehitys kesti pari minuuttia. Käytin ferrikloridia ylimääräisen kuparin syövyttämiseen piirilevyltä. Ferrikloridi on edullista, mutta sen haittapuolena on voimakas tahraavuus ja lisäksi se ruostuttaa kaikki lähiympäristössä olevat rauta- ja teräsesineet. Suojakäsineet ja lasit olivat tarpeen näitä aineita käsitellessä. Syöpyminen tapahtui nopeimmin liuoksen ollessa noin 50 asteista. Kytkin altaaseen myös ilmapumpun, jonka syöttämä ilma sekoittaa liuosta. Seurasin tarkasti syövyttämisen etenemistä. Syöpyminen alkoi melko hitaasti. Jouduin odottamaan lähes puoli tuntia ennen kuin syövytys oli valmis. Kun kaikki ylimääräinen kupari oli hävinnyt piirilevyltä, niin sen jälkeen huuhtelin piirilevyn kylmällä vedellä ja kuivasin sen. Piirilevylle jääneiden kuparijohtimien päällä oli edelleen lakkakerros. Joten irrotin lakkakerroksen asetonia käyttäen Piirilevyn rakentaminen Sen jälkeen kuin piirilevy oli valmis, niin porasin piirilevylle reiät komponentteja varten ja aloin asentamaan komponentteja piirilevylle. Kun olin saanut komponentit asennettua piirilevylle, niin lisäsin virran kauko-ohjaimelle ja aloin tutkia minkälaisia jännitearvoja komponenteille meni. Kuvassa 6. nähdään piirilevyn rakenne.

18 KUVA 6. Infrapunakauko-ohjain 14

19 15 6 OHJELMOINTI Minulla oli tarkoituksena kirjoittaa Mitsubishi-ilmalämpöpumpun kaukosäätimen infrapunakoodi ohjelmamuistiin infrapunavastaanotin moduulin (TSOP1738) avulla. Ohjelmassa ensimmäiseksi määriteltiin rekisterit ja niiden sijainti muistiavaruudessa (LIITE 1/1). Sen jälkeen kuin rekisterit oli määritelty mikropiirille, niin määriteltiin portit. Mikropiirin Sisääntuloksi tuli portti B, johon tuli neljä nappia infrapunan lähettämistä ja vastaanottoa varten. Infrapunadiodille ulostuloksi tuli portti B:stä portti kahdeksan (LIITE 1/2, LIITE 1/3). Hyväksyttiin ylöstulot, laskevat reunat, keskeytykset ja valmisteltiin laskuri viiveeseen ja tallentamista varten, tulevan infrapunapulssin vuoksi, joka tuli porttiin nolla (LIITE 1/3, LIITE 1/4). Muistiin kirjoitus oli todella haastava toteuttaa, koska valmiita esimerkkejä en löytänyt mistään. Sain kuitenkin ohjelman tehtyä, mutta en saanut kauko-ohjainta toimimaan. 6.1 Infrapunan kirjoitus ohjelmamuistiin Minulla oli tavoitteena tehdä sellainen ohjelma. joka tallennetaan 3000 bittiä pitkän infrapunasignaalin ohjelmamuistiin. Ohjelmamuistin tallennusta varten olivat valmiit ohjeet mikro-ohjaimen manuaalissa (LIITE 8/3). Ohjelmamuistin tallentamista varten tarvitsin tietyt rekisterit käyttööni (LIITE 1/4, LIITE 1/5), jotka määrittävät mihin lohkoon kirjoitetaan data. Ohjelmamuistiin tallennus hoitui niin, että tulevasta infrapuna-aallosta otettaisiin näytteitä 900 kellopulssin nousevalla ja laskevalla reunalla ja tallennetaan tiettyyn muistilohkoon. Napit ja infrapuna-vastaanotin ja infrapuna-diodi piti ohjelmassa määrittää, jotta ne saataisiin käyttöön. Vastaanotin tuli INT-nastaan, jota yleisesti käytetään sisääntulona. En kuitenkaan yrityksistä huolimatta saanut tallennettua näytteitä mikro-ohjaimen muistiin. Ongelmana voisi olla virhe ohjelmassa tai kytkennän suunnittelussa. 6.2 Infrapunan lukeminen ohjelmamuistista Tarkoituksena oli tehdä ohjelma, joka lukee 3000 bittiä ohjelmamuistista kellopulssin nousevalla ja laskevalla reunalla, kun painetaan nappia ja lähettää ne infrapunalähettimelle. Ohjelmamuistin lukemista varten olivat valmiit ohjeet mikro-ohjaimen manuaalissa (LIITE

20 16 8/4). Ohjelmamuistin lukemista varten piti määritellä tietyt rekisterit käyttööni ja osoittaa mistä luetaan (LIITE 1/5, LIITE 1/6). En saanut luettua ohjelmamuistista infrapuna-aaltoa, vaikka yritin useita kertoja ratkaista ongelman. Otin oskilloskoopin käyttööni ja koetin katsoa mitä tulee ulos infrapunalähettimestä, mutta en saanut näkymään muuta kuin sen aallon mikä ajastinpiiri tekee. Luulenpa, että tekemäni ohjelma ei osaa lukea muistista tai kytkennässä on jotain vikaa.

21 17 7 JOHTOPÄÄTÖKSET Mielestäni opinnäytetyö oli melko haasteellinen toteuttaa, koska ilmalämpöpumppujen kauko-ohjaimien protokollista ei löytynyt julkista tietoa ja Mitsubishi- kauko-ohjaimen bittimäärä oli todella suuri. Mielestäni kauko-ohjaimen suunnittelu onnistui hyvin, mutta ohjelmoinnissa oli paljon vaikeuksia. En osannut alussa ohjelmoida, muuta kuin mitä koulussa olin aikaisemmin oppinut, joten aluksi oli vähän vaikeuksia. Harjoittelun myötä ohjelmointi alkoi sujua paremmin ja aloin samaan tulosta aikaiseksi. En saanut kytkentää kuitenkaan toimimaan. Vika voisi olla ohjelmassa tai kytkennän suunnittelussa, mutta melkeinpä aina kun aletaan suunnitella kytkentää, niin ongelmia tulee paljon vastaan. Mielestäni päättötyön tekemisessä hankalinta oli epätietoisuus. Aihe oli sen verran uusi, että kenelläkään ei ollut tarjota paljoa tietoa aiheesta, joten opettajatkaan eivät osanneet ohjata minua kovin paljoa työn ratkaisemisessa. Mielestäni hoidin päättötyön asettamat tavoitteet melko hyvin, mutta piirilevyn tekeminen samaan aikaan vei paljon enemmän aikaa kirjallisen osuuden valmiiksi saamiselta kuin osasin kuvitella. Olisi ollut mukava saada tekemäni työ toimimaan, mutta toimivan kaukoohjaimen tekeminen osoittautui lopulta todella vaikeaksi.

22 18 LÄHTEET Julkaisut lähteet: Jari Koskinen: Mikrotietotekniikka Sulautetut järjestelmät 1.uudistettu painos, Keuruu 2004, Kustannusosakeyhtiö Otava Sähköiset lähteet: De Vleeschauwer David Panasonic's old infrared remote protocol.wwwdokumentti. Saatavissa: Mitsubishi Infrared protocol WWW-dokumentti. Saatavissa: IR-Protocol.pdf. Luettu Microchip, Pic16f870/871. WWW-dokumentti. Saatavissa: Luettu Philips Pronto Neo RU-930,ominaisuudet. WWW-dokumentti. Saatavissa: Luettu Wikipedia-projektin osanottajat, Infrapunasäteily. (2007, syyskuun 5). Wikipedia. WWW dokumentti. Saatavissa:http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Infrapunas%C3%A4teily&oldid= Luettu

23 LIITTEET LIITE 1/1 Infrapunakauko-ohjaimen koodi: #include <p16f870.inc> CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_OFF & _HS_OSC & _LVP_ON & _CPD_OFF ;Omat rekisterit cblock 0x20 ;Vapaa muisti alkaa osoitteesta 0x20 luku hex-arvona. ARVOL ARVOS FLASHLIPPUJA d1 d2 d3 endc ;Flash muistiin kirjoittamisen ja lukemisen ARVO rekisteri ;Flash muistiin kirjoittamisen ja lukemisen ARVO rekisteri ;FLASH muistiin kirjoitus lippurekisteri ;Omien rekistereiden määrittely loppuu tähän. w_temp EQU 0x71 ; muuttuja käyttää konteksti tallennusta status_temp EQU 0x72 pclath_temp EQU 0x73 ADDR equ 0x110 ;Nämä rekisterit täytyy määritellä Pankki3:een VALUE equ 0x111 ;Koska näitä rekistereitä käyttää EEPROMI, ;jonka rekisterit toimivat vain pankki 3:ssa. OSOITEL equ 0x112 ;osoitetieto korkein tavu OSOITES equ 0x113 ;osoitetieto matalin tavu RAM EQU 0x0C CNT EQU RAM+4 ylos_laskin EQU RAM+0 fraja equ 0x0 ;FLASHLIPUT rekisterin muistipaikan rajalle tulo lippu.

24 LIITE 1/2 ;********************************************************************** ORG 0x000 ; prosessorin uudelleen käynnistys vektori nop goto PORTIT ; mene ohjelman alkuun ORG 0x004 ; vektorin sijainti movwf w_temp movf STATUS, w movwf status_temp movf PCLATH, w movwf pclath_temp ; tallenna pois perus W rekisterin sisältö ; siirrä status rekisteri W rekisteriin ; tallenna pois status rekisterin sisältö ; siirrä pclath rekisteri W rekisteriin ; tallenna pois pclath rekisterin sisältö movf pclath_temp, w movwf PCLATH movf status_temp, w movwf STATUS swapf w_temp, f swapf w_temp, w retfie ; palauta pclath rekisterin sisältö ; peruuta status rekisterin sisältö ; palauta status rekisterin sisältö ; palauta W rekisterin sisältö ; palaa keskeytyksestä PORTIT bsf STATUS, RP0 ;-> Pankki 1 ; siirrä pankkiin 1 ;porttien bitit movlw b'11111' movwf TRISA movlw b' ' movwf TRISB ;siirrä w rekisteriin '11111'. ;porta = output kaikki pinnit. ;siirrä w rekisteriin' ' ;portb = input kaikki pinnit

25 movlw b' ' ;movlw b' ' LIITE 1/3 ;siirrä w sisääntulo PORTB=0,NAPIT=PORTB 4,5,6,7,ulostulo PORTB8. IR EQU 0x00 ;infrapuna sisääntulo IR_ulos EQU 0x08 ;infrapuna ulostulo bcf STATUS,RP0 ;-> Pankki 0 clrf PORTA clrf PORTB aloitus BSF STATUS,RP0 MOVLW 0x3F MOVWF TRISB MOVLW 0x00 MOVWF TRISA BCF OPTION_REG, T0CS ;käyttää oskillaattoria kellon sisääntulona BSF OPTION_REG, PSA BCF OPTION_REG, NOT_RBPU ;hyväksytty ylöstulot BCF OPTION_REG, INTEDG ;int laskevat reunat BCF STATUS, RP0 ;mennään takaisin pankkiin 0 BSF INTCON, T0IE ;hyväksytty ajastimen keskeykset bsf INTCON, GIE ;laitetaan päälle keskeytykset btfsc STATUS, Z clrf ylos_laskin clrf CNT ;valmistelee ajastimen viiveeseen int_viive movlw 0x0F subwf CNT,w

26 btfss STATUS, Z goto int_viive ;odottaa 500 millisekuntia bcf INTCON, INTF bsf INTCON, INTE ;hyväksyy RB0 (IR) keskeytyksen LIITE 1/4 sublw 0x00 btfss STATUS, Z call FLASHL ;Tallennetaan infrapunakoodi ohjelmamuistiin. ;********************************************************* ;FLASH muistiin kirjoitus aliohjelma ;OSOITEL ;osoitetieto korkein tavu ;OSOITES ;osoitetieto matalin tavu ;ARVOL ;tieto osoitteesta korkein tavu ;ARVOS ;tieto osoitteesta matalin tavu FLASHL BSF STATUS, RP1 BCF STATUS, RP0 ;Pankki 2 MOVF OSOITES, W ;Kirjoita osoite MOVWF EEADR ;Haluttuun MOVF OSOITEL, W ;Ohjelmamuisti MOVWF EEADRH ;Sijainti BANKSEL PORTA ;Valitse pankki MOVF ARVOS, W ;Kirjoita arvo BSF STATUS, RP1 BCF STATUS, RP0 ;Pankki 2 MOVWF EEDATA ;Ohjelma josta BANKSEL PORTA ;Valitse pankki MOVF ARVOL, W ;Haluttu muisti BSF STATUS, RP1 BCF STATUS, RP0 ;Pankki 2 MOVWF EEDATH ;Sijainti

27 BSF STATUS, RP0 ;Pankki 3 BSF EECON1, EEPGD ;Osoita ohjelmamuistista BSF EECON1, WREN ;Aktivoi kirjoitus ;Käytöstä pois vain keskeytykset BCF INTCON, GIE ;Jos valmiiksi aktivoitu, MOVLW 0x55 ;Kirjoita 55h EECON2 MOVWF EECON2 ;EECON2 MOVLW 0xAA ;kirjoita AAh EECON2 MOVWF EECON2 ;EECON2 BSF EECON1, WR ;Aloita kirjoitusoperaatio NOP ;Kaksi NOPS NOP ;Sallien vain keskeytykset BSF INTCON, GIE ;Jos käytetään keskeytyksiä, ;muuten hylkää BCF EECON1, WREN ;Ota pois käytöstä tallennus LIITE 1/5 BANKSEL PORTA ; Valitse pankki return ;************************************************************************ ;FLASH muistin lukeminen. FLASHS BANKSEL EEADR ;Pankkiin jossa sijaitsee EEDATH ;rekisteri. MOVF OSOITES, W ;Kirjoita MOVWF EEADR ;Osoite bitti MOVF OSOITEL,W ;Haluttu MOVWF EEADRH ;osoite josta luetaan BSF STATUS, RP0 ;Pankki 3 BSF EECON1,EEPGD ;Osoitettu ohjelmamuistiin

28 LIITE 1/6 BSF EECON1,RD ;Aloita luku operaatio NOP ;pitää olla kaksi NOP toimintoa NOP BANKSEL EEDATA ;Pankkiin jossa sijaitsee EEDATA rekisteri. MOVF EEDATA, W ;DATAL = EEDATA BANKSEL PORTA ; Valitse pankki MOVWF ARVOS; BANKSEL EEDATH ;Pankkiin jossa sijaitsee EEDATH rekisteri. MOVF EEDATH,W ;DATAH = EEDATH BANKSEL PORTA ; Valitse pankki MOVWF ARVOL ; return ;************************************************************************ FLASHALUSTUS BANKSEL OSOITEL ;Pankkiin jossa sijaitsee OSOITEK rekisteri. clrf OSOITEL ; osoitetieto korkein tavu movlw 0x01 end

29 Pronto Neo Ru-930- Yleiskauko-ohjain LIITE 2 Philips Pronto Neo Touch-Screen Programmable Remote with Macros. Combine all of your remote controls into this easy-to-use touch-screen model. You can program macros to simultaneously activate several functions/components with the push of a button.universal database for easy programming; upgradable via PC Link; unique customizable user interface; 160 x 100 touch-screen LCD with backlight. FOXTEL TM Digital compatible. We have setup the remote so it looks just like the Foxtel remote & we have even put in the codes for you Customisable touchscreen lets you rename or change the shape or the location of any button. Import or create your own custom button logos, ie Foxtel or custom button shapes. Programmable macros let you activate several functions on several components simultaneously by pushing 1 button Dynamic backlit LCD with easy-to-use touch screen for quick, easy operation Upgradable via PC Link, so it's future-proof 1MB non-volatile flash memory Adjustable/programmable piezo buzzer Comprehensive database of remote codes, plus learning function, allow the Pronto Neo to control virtually any component (stereo, TV, DVD player, cable box, etc.) or appliance (air conditioner, fan, lighting) that has an infrared remote control Clock with time/day/date display PC editing software allows you to download files; add, delete and move devices and buttons; load graphics for display; and download software updates and upgrades ( includes RS232 connector cable for PC ) 160 x 100 touch-screen LCD with EL backlight Based on the powerful platform and functionality of the original Pronto

30 Mitsubishi-prokolla LIITE 3

31 Panasonic-protokolla LIITE 4

32 Infrapunakauko-ohjain, ISIS LIITE 5

33 Infrapunakauko-ohjain, ARES LIITE 6

34 LIITE 7/1

35 LIITE 7/2

36 LIITE 8/1

37 LIITE 8/2

38 LIITE 8/3

39 LIITE 8/4

Mikrokontrollerit. Mikrokontrolleri

Mikrokontrollerit. Mikrokontrolleri Mikrokontrollerit S-108.2010 Elektroniset mittaukset 18.2.2008 Mikrokontrolleri integrointi säästää tilaa piirilevyllä usein ratkaisu helpompi ja nopeampi toteuttaa ohjelmallisesti prosessori 4-64 bittinen

Lisätiedot

Tampereen ammattiopisto Pyynikin ammattioppilaitos KÄVIJÄLASKURI

Tampereen ammattiopisto Pyynikin ammattioppilaitos KÄVIJÄLASKURI Tampereen ammattiopisto Pyynikin ammattioppilaitos KÄVIJÄLASKURI Opinnäytetyö Sähköalan perustutkinto/lukio Elektroniikka-asentaja Marko Viitanen 31.10.2003 SISÄLLYS 1 Johdanto.. 1 2 Miten kävijälaskuri

Lisätiedot

Nopeuden mittaaminen

Nopeuden mittaaminen Nopeuden mittaaminen Tavoitteet Tarkka PALLON nopeuden mittaaminen Ei siis esim. mailan, jota tutka myös mittaisi Mittaaminen aina samalta kohdalta Anturit Yhdessä portissa 25 ir-lediä ja diodia -> 100

Lisätiedot

Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin

Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin Ohjelmointitehtävänä on laatia ohjelma jääkaapin ovihälyttimelle. Hälytin toimii 3 V litium paristolla ja se sijoitetaan jääkaapin sisälle. Hälyttimen

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät 1. Yleistä SerIO on mittaus ja ohjaustehtäviin tarkoitettu prosessorikortti. Se voi ohjemistosta riippuen toimia itsenäisenä yksikkönä tai tietokoneen ohjaamana. Jälkimmäisessä tapauksessa mittaus ja ohjauskomennot

Lisätiedot

Taitaja2005/Elektroniikka. 1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä

Taitaja2005/Elektroniikka. 1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä 1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä 2) Kahdesta rinnankytketystä sähkölähteestä a) kuormittuu enemmän se, kummalla on

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietokonetekniikan koulutusohjelma Tietokonetekniikka. Tutkintotyö. Lassi Hakala

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietokonetekniikan koulutusohjelma Tietokonetekniikka. Tutkintotyö. Lassi Hakala TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietokonetekniikan koulutusohjelma Tietokonetekniikka Tutkintotyö Sukelluslampun valonohjaus PIC 16F690 prosessorilla Työn ohjaaja Ilkka Tervaoja Työn teettäjä Tampere 2007

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA KOODILUKKO

KAUKO-OHJATTAVA KOODILUKKO TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietokonetekniikka Tutkintotyö KAUKO-OHJATTAVA KOODILUKKO Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2008 Yliopettaja Mauri Inha TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

6.3. AVR_rauta. EEPROM-muisti 09.12.2007 pva

6.3. AVR_rauta. EEPROM-muisti 09.12.2007 pva 6.3. AVR_rauta. EEPROM-muisti 09.12.2007 pva Experience is what causes people to make new mistakes instead of old ones... - Unknown Sisältö Yleistä EEPROM-rekisterit Protoilu-ohje EEPROMmista ja Fuse-biteistä

Lisätiedot

MUISTIPIIRIT H. Honkanen

MUISTIPIIRIT H. Honkanen MUISTIPIIRIT H. Honkanen Puolijohdemuistit voidaan jaotella käyttötarkoituksensa mukaisesti: Puolijohdemuistit Luku- ja kirjoitusmuistit RAM, Random Access Memory - Käytetään ohjelman suorituksen aikaisen

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi Hammastankohissin modernisointi Heikki Laitasalmi Loppudemossa Mitä oltiinkaan tekemässä V-malli Modbus viestintä (PLC VFD) Esitellään laitteet Lopuksi Modbusia käytännössä Hammastankohissi Arkkitehtuuri

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietokonetekniikka. Tutkintotyö. Jouni Sukanen KAUKO-OHJATTAVA A/V-JAKAJA

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietokonetekniikka. Tutkintotyö. Jouni Sukanen KAUKO-OHJATTAVA A/V-JAKAJA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietokonetekniikka Tutkintotyö KAUKO-OHJATTAVA A/V-JAKAJA Työn ohjaaja Tampere 2008 Yliopettaja Kai Poutanen TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU INSINÖÖRITYÖN

Lisätiedot

Tehtävä 5. ECIO dataloggeri lämpötila-anturilla

Tehtävä 5. ECIO dataloggeri lämpötila-anturilla Tehtävä 5. ECIO dataloggeri lämpötila-anturilla Tehtävänä on rakentaa lämpötilamittausjärjestelmän prototyyppi verolevylle ja yhdistää se tietokoneen sarjaterminaaliohjelmaan. Käytettävissä on mikro-ohjaimen

Lisätiedot

Arduino. Kimmo Silvonen (X)

Arduino. Kimmo Silvonen (X) Arduino Kimmo Silvonen (X) Arduino, toimiva oma versio (osat Pajalla) ATmega 328P IC DIL-kotelossa (DIP) päältä katsottuna, Arduinon pinnit +5 V TX RX DTR FT232 10k 22p 22p Reset 1 RX D0 TX D1 D2 PWM D3

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma. M-koodit Omron servojen ohjauksessa. Luovutettu. Hyväksytty

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma. M-koodit Omron servojen ohjauksessa. Luovutettu. Hyväksytty SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma M-koodit Omron servojen ohjauksessa Tekijän nimi Ryhmätunnus Syventävä työ Jouni Lamminen EE01POS 4. vuosikurssin syventävä Luovutettu Hyväksytty

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

Piirilevyohjelma ARES

Piirilevyohjelma ARES Piirilevyohjelma ARES Ohjelman käyttöliittymä on seuraavanlainen: Valikot Yleisikkuna Työkaluvalikko Valintaruutu C1 yläkupari, C10 alakupari Pikanäppäimet: F1 = Ohje F2-F4 = Snap(grid) tuuman tuhannesosia.

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietokonetekniikan suuntautumisvaihtoehto. Miika Kaatrasalo GSM-RELE

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietokonetekniikan suuntautumisvaihtoehto. Miika Kaatrasalo GSM-RELE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietokonetekniikan suuntautumisvaihtoehto Miika Kaatrasalo GSM-RELE Työn valvoja: Työn ohjaaja: Yliopettaja Mauri Inha Yliopettaja Mauri Inha

Lisätiedot

Arduino ohjelmistokehitys

Arduino ohjelmistokehitys Arduino ohjelmistokehitys http://www.arduino.cc/ jak Sisältö Mikä on Arduino? Ohjelmistonkehitysympäristö (Arduino IDE) Ohjelmointikieli Esimerkkejä Lähteitä Arduino -ohjelmistokehitys/ jak 2 Mikä on Arduino?

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Ohjelmointia Arduinolla

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Ohjelmointia Arduinolla Ohjelmointia Arduinolla Kyösti Blinnikka, Olarin koulu ja lukio LUMA-keskus Aalto Mikä on Arduino? Open Source Electronics Prototyping Platform Arduino on avoimeen laitteistoon ja ohjelmistoon perustuva

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja.

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja. Liikennevalot Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Liikennevalon toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle. Ledit ja muut komponentit asetetaan koekytkentälevylle. Arduino toimii laitteen aivoina.

Lisätiedot

Asennusohje. EasyLine GSM

Asennusohje. EasyLine GSM Asennusohje EasyLine GSM Laitteen kuvaus EasyLine GSM on puhelinlijasimulaattori, joka simuloi analogista PSTN linjaa GSM verkossa ja sitä voidaan käyttää ContactID protokollan lähettämiseen hälytinjärjestelmiltä.

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

PIC16F690-POHJAINEN LÄMPÖMITTARI JA TIEDONKERÄIN

PIC16F690-POHJAINEN LÄMPÖMITTARI JA TIEDONKERÄIN TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietokonetekniikan koulutusohjelma Tietokonetekniikka Tutkintotyö Timo Kuni PIC16F690-POHJAINEN LÄMPÖMITTARI JA TIEDONKERÄIN Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2006 Kai Poutanen

Lisätiedot

Taitaja2010, Iisalmi Suunnittelutehtävä, teoria osa

Taitaja2010, Iisalmi Suunnittelutehtävä, teoria osa Taitaja2010, Iisalmi Suunnittelutehtävä, teoria osa Nimi: Pisteet: Koulu: Lue liitteenä jaettu artikkeli Solar Lamp (Elector Electronics 9/2005) ja selvitä itsellesi laitteen toiminta. Tätä artikkelia

Lisätiedot

ELEC-A4010 Sähköpaja Arduinon ohjelmointi. Jukka Helle

ELEC-A4010 Sähköpaja Arduinon ohjelmointi. Jukka Helle ELEC-A4010 Sähköpaja Arduinon ohjelmointi Jukka Helle Arduino UNO R3 6-20VDC 5VDC muunnin 16 MHz kideoskillaattori USB-sarjamuunnin (ATmega16U2) ATmega328 -mikro-ohjain 14 digitaalista I/O väylää 6 kpl

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-03 USB-käyttöinen syvyysanturi 5op 13.9.2011-29.11.2011 Johan Backlund Ohjaaja: Johan Grönholm Johdanto Projektin tavoitteena oli suunnitella

Lisätiedot

Taitaja2008, Elektroniikkalajin semifinaali 24.1.2008

Taitaja2008, Elektroniikkalajin semifinaali 24.1.2008 Taitaja2008, Elektroniikkalajin semifinaali 24.1.2008 Kilpailijan nimi: 1) Oheisen kytkennän kokonaisresistanssi on n. 33 Ohm 150 Ohm a) 70 Ohmia b) 100 Ohmia c) 120 Ohmia 120 Ohm 2) Oheisen kytkennän

Lisätiedot

BL40A1810 & BL40A1820 Mikroprosessorit A/B. Luento 6: Väylät ja keskeytykset

BL40A1810 & BL40A1820 Mikroprosessorit A/B. Luento 6: Väylät ja keskeytykset BL40A1810 & BL40A1820 Mikroprosessorit A/B Luento 6: Väylät ja keskeytykset 2 5.3.2012 Johdanto Sulautettua järjestelmää voidaan ajatella sen toiminnallisuuden kannalta: Prosessointi Tiedonkäsittelyoperaatiot

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Taitaja2007/Elektroniikka

Taitaja2007/Elektroniikka 1. Jännitelähteiden sarjakytkentä a) suurentaa kytkennästä saatavaa virtaa b) rikkoo jännitelähteet c) pienentää kytkennästä saatavaa virtaa d) ei vaikuta jännitelähteistä saatavan virran suuruuteen 2.

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV5405 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä vastaanotin Nauti Wireless TV link SLV5400 Wireless TV link EN EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV5405 SLV5400/00 Pakkauksen sisältö A.

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

7.3. Oheisrautaa. DS1820 30.10.2007

7.3. Oheisrautaa. DS1820 30.10.2007 7.3. Oheisrautaa. DS1820 30.10.2007 Miksi eteenpäin pyrkivällä insinööriopettajalla rehtoriksi tullessaan, on aina päässään paljon muutakin kuin järkeä? - Mr Maple Sisältö Yleistä 1-Wire-väylän lyhyt esittely

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2015

Radioamatöörikurssi 2015 Radioamatöörikurssi 2015 Polyteknikkojen Radiokerho Radiotekniikka 5.11.2015 Tatu Peltola, OH2EAT 1 / 25 Vahvistimet Vahvistin ottaa signaalin sisään ja antaa sen ulos suurempitehoisena Tehovahvistus,

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV30 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin 3 Nauti Wireless TV link SLV300 Wireless TV link NL NL FR FR NL NL FR FR SLV30 Pakkauksen sisältö SLV30 WIRELESS

Lisätiedot

1 Muutokset piirilevylle

1 Muutokset piirilevylle 1 Muutokset piirilevylle Seuraavat muutokset täytyvät olla piirilevylle tehtynä, jotta tätä käyttöohjetta voidaan käyttää. Jumppereiden JP5, JP6, JP7, sekä JP8 ja C201 väliltä puuttuvat signaalivedot on

Lisätiedot

P I C A X E O H J E L M O I N T I

P I C A X E O H J E L M O I N T I PICAXE OHJELMOINTI Tämä materiaalipaketti on tehty PICAXE piireihin perustuvaa elektroniikan opetusta varten. Tarkoituksena on opettaa ohjelmoitavan mikropiirin käyttöä erilaisissa sovellutuksissa. Lisää

Lisätiedot

Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa. Ryhmä: Mikko Haavisto Ilari Pihlajisto Marko Vesala Joona Hasu

Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa. Ryhmä: Mikko Haavisto Ilari Pihlajisto Marko Vesala Joona Hasu Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa Ryhmä: Mikko Haavisto Ilari Pihlajisto Marko Vesala Joona Hasu Yleisesti Muisti on yksi keskeisimmistä tietokoneen komponenteista Random Access Memory on yleistynyt

Lisätiedot

Älykännykät ovat pieneen tilaan paketoituja, mutta suuret ominaisuudet omaavia tietokoneita.

Älykännykät ovat pieneen tilaan paketoituja, mutta suuret ominaisuudet omaavia tietokoneita. Mikä on tietokone PUNOMO NETWORKS OY 22.7.2016 pva, piirroskuvat J. Mansikkaviita Henkilökohtaisesti olen aina valmis oppimaan, vaikka en välitäkään tulla opetetuksi. - Winston Churchill Tietokone on elektroninen

Lisätiedot

HÄMEEN RADIOHARRASTAJAT OH3ACA 1/14

HÄMEEN RADIOHARRASTAJAT OH3ACA 1/14 OH3ACA 1/14 TP6000-RADION MODIFIOINTI 70MHz BANDILLE 1. YLEISTÄ Tämä ohje on vielä luonnosasteella, joten virheitä varmaan löytyy. En ota vastuuta tämän materiaalin pohjalta aiheutuneista vahingoista.

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op Assembly ja konekieli Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan prosessori ja muistit Prosessorin rakenne

Lisätiedot

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen

Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Mene sovelluksen etusivulle. Broadlink RM-Pro Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Broadlink RM-Pro:n koodikirjastossa on valmiina tuhansien laitteiden infrapunakauko-ohjainten ohjainkoodit,

Lisätiedot

GSM robottimodeemi. Versio 4.06. GSM-4 Ohjelma PIKAKÄYTTÖOHJE GDAŃSK

GSM robottimodeemi. Versio 4.06. GSM-4 Ohjelma PIKAKÄYTTÖOHJE GDAŃSK GSM robottimodeemi Versio 4.06 GSM-4 Ohjelma PIKAKÄYTTÖOHJE GDAŃSK 1. GSM-4 MODULIN OMINAISUUDET Analogisen puhelinlinjan simulointi GSM yhteyden avulla mahdollistaa hälytyksen siirron kohteesta silloinkin

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. Taitaja2002, Imatra Teollisuuselektroniikkatyö Protorakentelu 1.1 PROJEKTIN TARKOITUS

1 YLEISTÄ. Taitaja2002, Imatra Teollisuuselektroniikkatyö Protorakentelu 1.1 PROJEKTIN TARKOITUS Taitaja2002, Imatra Teollisuuselektroniikkatyö Protorakentelu 1 YLEISTÄ 1.1 PROJEKTIN TARKOITUS Tämä projekti on mikrokontrollerilla toteutettu lämpötilan seuranta kortti. Kortti kerää lämpöantureilta

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi LOPPURAPORTTI 19.11.2007 Lämpötilahälytin 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET... 3 JOHDANTO... 4 1. ESISELOSTUS... 5 1.1 Diodi anturina... 5 1.2 Lämpötilan ilmaisu...

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV5400 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin Nauti Wireless TV link SLV5400/00 SLV5400/05 Wireless TV link EN EN NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV5400 SLV5400/00

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

KOHINASALPAKORTTI BX58 JA RX58

KOHINASALPAKORTTI BX58 JA RX58 KOHINASALPAKORTTI BX58 JA RX58 Pekka T. Pussinen, OH8HBG Tämä dokumentti käsittelee Nokia/Mobira B- ja R-58 -sarjan radiolaitteisiin soveltuvan kohinasalpakortin valmistamista ja asentamista. Radioamatöörikäytössä

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV300 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin 3 Nauti Wireless TV link SLV300 Wireless TV link EN EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV300 SLV5400 Pakkauksen sisältö

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

LOAD R1, =2 Sijoitetaan rekisteriin R1 arvo 2. LOAD R1, 100

LOAD R1, =2 Sijoitetaan rekisteriin R1 arvo 2. LOAD R1, 100 Tiedonsiirtokäskyt LOAD LOAD-käsky toimii jälkimmäisestä operandista ensimmäiseen. Ensimmäisen operandin pitää olla rekisteri, toinen voi olla rekisteri, vakio tai muistiosoite (myös muuttujat ovat muistiosoitteita).

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op Assembly ja konekieli Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan prosessori ja muistit Prosessorin rakenne

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Multivibraattorit. Bistabiili multivibraattori:

Multivibraattorit. Bistabiili multivibraattori: Multivibraattorit Elektroniikan piiri jota käytetään erilaisissa kahden tason systeemeissä kuten oskillaattorit, ajastimet tai kiikkut. Multivibraattorissa on vahvistava elementtti ja ristiinkytketyt rvastukset

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Projektityöt. Sami Alaiso, Jyri Lujanen 30. marraskuuta 2009

Projektityöt. Sami Alaiso, Jyri Lujanen 30. marraskuuta 2009 Projektityöt Sami Alaiso, Jyri Lujanen 30. marraskuuta 2009 1 1 Yleistä Projektityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa yleiskäyttöinen CAN-ohjain, jolla voidaan vastaanottaa viestejä CAN-väylältä,

Lisätiedot

MINI-DISK. 1. MINI-DISK levykkeen asentaminen levyke-asemaan

MINI-DISK. 1. MINI-DISK levykkeen asentaminen levyke-asemaan 1 MINI-DISK MINI-DISK soittimella voidaan tallentaa ääntä ulkopuolisen mikrofonin tai toisen äänilähteen ulostulon kautta. MINI-DISK nauhurilla (ei ole varsinainen nauhuri vaan digitaalinen äänitys- ja

Lisätiedot

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 30.10.2014 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2013 Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Radiotekniikka 21.11.2013 Tatu, OH2EAT 1 / 19 Vahvistimet Vahvistin ottaa signaalin sisään ja antaa sen ulos suurempitehoisena Tehovahvistus, db Jännitevahvistus

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Elektroniikan kokoonpano Moottoriohjain. http://www.elwis.fi

Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Elektroniikan kokoonpano Moottoriohjain. http://www.elwis.fi Sähköautoprojekti Pienoissähköauto Elektroniikan kokoonpano Moottoriohjain http://www.elwis.fi Sisällys Elektroniikan osalista... 3 Tarvittavat työkalut... 3 Elektroniikan rakentaminen... 4 1. Piirilevyn

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

ELEKTRONISET TOIMINNOT

ELEKTRONISET TOIMINNOT LUENTO 2 ALUKSI OLI... EHKÄ MIELENKIINTOISIN SUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄ ON TOTEUTTAA LAITE (JA EHKÄ MENETELMÄKIN) JONKIN ONGELMAN RATKAISEMISEEN PUHTAALTA PÖYDÄLTÄ EI (AINAKAAN SAMALLA PERIAATTEELLA) VALMIITA

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteita o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232)

Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232) Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232) Oheinen kuvasarja selitysteksteineen opastaa sinut onnistuneesti päivittämään Topfield -vastaanottimesi. - Lataa sarjaportti -päivitystyökalu -sivustolta

Lisätiedot

Peltorobotin akselimoduulin kontrolleri

Peltorobotin akselimoduulin kontrolleri Peltorobotin akselimoduulin kontrolleri Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt B.Sc. Joni Rannisto (Mech.) Janne Hafrén (Mech.) Matti Koskinen (Mech.) Esitelmän rakenne 1. Tehtävänanto ja vaatimukset

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

ICE IN-CAR ENTERTAINMENT SYSTEM. Vianmääritysopas. Manual Ref. no. ATM 000 004-0-fin

ICE IN-CAR ENTERTAINMENT SYSTEM. Vianmääritysopas. Manual Ref. no. ATM 000 004-0-fin ICE IN-CAR ENTERTAINMENT SYSTEM Vianmääritysopas Manual Ref. no. ATM 000 004-0-fin IN-CAR ENTERTAINMENT SYSTEM Vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Ongelmatilanteen yleiskuvaus: LC120... 2 Ongelmatilanteen

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 14.11.2013 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt:

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitysohje

Ohjelmistopäivitysohje Johdanto Topfield-vastaanottimet toimitetaan testatulla, vakaasti toimivalla ja helppokäyttöisellä ohjelmistolla varustettuina. Päivitämme ohjelmistoja kuitenkin ajoittain lisäämällä ja parantamalla niiden

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Harjoitustyö - Mikroprosessorit Liikennevalot

Harjoitustyö - Mikroprosessorit Liikennevalot Saku Chydenius tammikuu 2004 Asko Ikävalko Harjoitustyö - Mikroprosessorit Liikennevalot Työn valvoja: Kimmo Saurén RAPORTTI 1(8) 1. Alkuperäinen tehtävänanto 2. Määritelmä valojen vaihtumiselle Muodosta

Lisätiedot