Toteutuuko muistisairaan ihmisen yhdenvertaisuus?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toteutuuko muistisairaan ihmisen yhdenvertaisuus?"

Transkriptio

1 Toteutuuko muistisairaan ihmisen yhdenvertaisuus? Helsinki Projektijohtaja Henna Nikumaa Suomen muistiasiantuntijat ry Sosionomi (YAMK), tohtorikoulutettava Helsingin #sumukehittää #sumu25

2 Sumu on moniammatillinen asiantuntijajärjestö, joka toimii muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseksi. Perustettu 1990 Henkilöjäseniä runsaat Yhteisöjäseniä noin 130 Maksuton Muistikonsultti-palvelu: ammattilaisille interaktiivinen konsultaatiokanava laaja asiantuntijaverkosto vastaa 2

3 Materiaalivinkkeihin koottu keskeisiä linkkejä hoitotahdosta, edunvalvontavaltuutuksesta, edunvalvonnasta, kirjallisuutta, lainsäädäntöä yms. Tuotokset alasivulla termilista ja tiivistelmät hoitotahdosta, edunvalvontavaltuutuksesta ja edunvalvonnasta Blogi 3

4 TULOSSA UUSI OPAS keväällä 2016 Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Opas oikeudelliseen ennakointiin Kuka asioista päättää, jos ei itse enää pysty? Miten turvata oma tulevaisuus ja varmistaa oman tahdon toteutuminen? vinkkejä ja keinoja, joiden avulla on hyvä varautua tilanteeseen, jossa ei pysty enää omia asioitaan hoitamaan keskeiset oikeudellisen ennakoinnin keinot selityksineen ja malleineen yleisimpien hoitotahtolomakkeiden esittelyt hyödyllinen edunvalvontavaltuutuksen mallilomake edunvalvontavaltuutuksen ja edunvalvonnan erot runsaasti tapausesimerkkejä Seuraa ilmestymisen aikataulua: muistiasiantuntijat.fi/edunvalvontablogi Suomen muistiasiantuntijat ry Muistisairaan ihmisen edunvalvonta yhteistyönä projekti

5 MUISTISAIRAAN IHMISEN YHDENVERTAISUUS 1. Muistisairaat ja muu väestö 2. Muistisairaat ja muut sairaus- ja vammaryhmät 3. Muistisairaat ja muistisairaat Kts. mm. Mäki-Petäjä-Leinonen 2013, Mäki-Petäjä-Leinonen & Nikumaa

6 Muistisairaat ja muu väestö Liittyykö muistisairauksiin edelleen leima, stigma? Ovatko muistisairaat iso homogeeninen ryhmä vai ryhmä yksilöitä? Vaikuttaako pelkkä tieto siitä, että jollakin on muistisairauden diagnoosi, siihen, miten hänen oletetaan olevan kykenevä päätöksentekoon omissa asioissaan? Muistisairauden diagnoosi ei poista itsemääräämisoikeutta Päätöksenteossa tukeminen Ohjaaminen ja kannustaminen oikeudelliseen ennakointiin Sallittava myös irrationaalisia päätöksiä 6

7 Muistisairaat ja muut sairaus- ja vammaryhmät Vaikka etenevät muistisairaudet ovat neurologisia sairauksia, mielletään ne edelleen kuuluvaksi normaaliin ikääntymiseen käytännön haasteet erityisesti vammais- ja kuntoutuspalveluiden yhdenvertaisessa saatavuudessa: Onko muistisairauden aiheuttama toimintakyvyn haitta riittävä peruste vammaispalveluiden tai kuntoutuksen yhdenvertaiselle saamiselle? Minähän pääsin sinne kurssille vasta sitten kun tuli nuo muut vaivat, ensin sanoivat ettei teille järjestetä (S5) alueellinen epätasa-arvoisuus jako alle 65-vuotiaisiin muistisairaisiin ja yli 65-vuotiaisiin muistisairaisiin tukipalvelujen tarpeellisuuden tulkinta fyysisen toimintakyvyn perusteella edelleen tietämättömyyttä muistisairauden luonteesta, oireista ja erityiskysymyksistä (Nikumaa 2010) 7

8 KUNTOUTUSSUUNNITELMA Tulee tehdä henkilölle, jolle diagnosoidaan etenevä muistisairaus Vain noin 5 %:lle muistisairaista tehdään kuntoutussuunnitelma (Muistiliitto ry, REPEATseurantatutkimus, Nikumaa 2013) Tehdäänkö teidän kunnassanne muistisairaalle ihmiselle kuntoutussuunnitelma? 8

9 Viikkosuunnitelma tukee muistisairaan ihmisen orientaatiota ja osallisuutta kuntoutusprosessissa (www.muistiliitto.fi) 9

10 ONKO MUISTISAIRAALLA OIKEUS VAMMAISPALVELUIHIN? EI jos ei palvelun tarvetta jos saa riittävästi muun lain nojalla (esim. SHL) jos palvelun myöntökriteerit ei täyty KYLLÄ jos on palvelun tarve jos ei saa riittävästi muun lain nojalla jos palvelun myöntökriteerit täyttyvät 10

11 Lähtökohtia Perustuslaki 6 : ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä Vammaispalvelulaissa ei ole suljettu mitään sairaus- tai vammaryhmää lain soveltamisen ulkopuolelle Vammaispalvelulaissa ei ole ikään perustuvia rajoituksia VPL eikä VPA sisällä vamma- tai sairausluetteloa 11

12 Palvelukohtaiset määritelmät Kuljetuspalvelut VPA 5 vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia 12

13 SHL uusi 23 Liikkumisen tuki Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Liikkumisen tukea järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen, tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä: 1) julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla; 2) saattajapalveluna; 3) ryhmäkuljetuksina; 4) korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset; 5) muulla soveltuvalla tavalla. Yksilöllisiä kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka on oikeutettu kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla. 13

14 Pyläläperusteluissa 23 : (SHL HE 164/2014) etenkin sellaisille ikääntyneille, jotka tarvitsevat liikkumisen tukea ikääntymiseen liittyvän toimintakyvyn heikentymisen johdosta sekä muille liikkumisessa tukea tarvitseville henkilöille, jotka eivät olisi oikeutettuja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista annetun lainsäädännön mukaisiin (vaikeavammaisten) kuljetuspalveluihin. Eli ei koske muistisairaita, koska muistisairaudethan eivät kuulu tavanomaiseen ikääntymiseen muistisairailla siis oikeus VPL? - Kunta voi järjestää kunnan päättämillä eri tavoilla - Tuen määrästä ei tarkempia säännöksiä vaan laajuus riippuisi asiakkaan yksilöllisestä palvelutarpeesta 14

15 Kuljetuspalvelut palvelun tarpeessa oleva ikääntynyt ei usein saa riittävästi SHL:n nojalla katsotaanko etenevää muistisairautta sairastava vaikeavammaiseksi? vikkelä kintuistaan muttei selviä lipun ostamisesta tai muista millä pysäkillä piti jäädä pois? diagnoosikohtaisia periaatepäätöksiä EI VOI tehdä 15

16 Vaikeavammaisuus voi olla myös muista kuin fyysisestä vammasta johtuvaa KHO (1998 T 2524) Mielenterveysongelmaista henkilöä, jolla oli lisäksi ylipainoa, pidettiin vaikeavammaisena suhteessa kuljetuspalveluihin. Hämeenlinnan HAO ( nro 07/0182/3) Psyykkisestä sairaudesta kärsivä hlö voi olla kuljetuspalvelujen järjestämisvelvollisuuden suhteen VPL:ssä ja VPA:ssä tarkoitettu vaikeavammainen hlö sen estämättä, että hänellä ei ole liikkumista vaikeuttavaa fyysistä vammaa tai sairautta. 16

17 Vaikeavammaisuus ja Alzhemerin tauti tai dementia KHO ( T 1399) dementoitunut vanhus, alzheimer ja astma ei sellaista ruumiillista sairautta, jonka vuoksi estynyt käyttämästä julkisia liikennevälineitä KHO ( T 1400) Sairasti dementiaa (?) ja verenpainetautia, henkinen suorituskyky huono ei sellaista vammaa tai sairautta, jonka vuoksi olisi estynyt käyttämässä julkisia liikennevälineitä KHO ( T 52) sairasti alzheimerin tautia ja kärsi huimauksesta katsottiin vaikeavammaiseksi suhteessa kuljetuspalveluihin KHO ( T 442) Vanhus oli dementoitunut, vasemman lonkan murtuma, käveli taluttaen katsottiin vaikeavammaiseksi suhteessa kuljetuspalveluihin 17

18 Vaikeavammaisuus ja Alzheimerin tauti tai dementia TUORE RATKAISU SUOSIOLLINEN KHO ( ) Sairasti Alzheimerin tautia, liikkui apuvälineittä Ei fyysistä sairautta tai vamma, joka estää julkisten joukkoliikennevälineiden käytön muttei kuitenkaan kykene itsenäisesti käyttämään julkista joukkoliikennettä Alzheimerin taudista johtuvien orientaatio-, hahmottamis- ja muistivaikeuksien vuoksi. Kuljetuspalvelun saaminen ei edellytä fyysistä vammaa. Palvelu voidaan myöntää myös henkisen toimintakyvyn alentumisen perusteella. Sillä seikalla, miten henkilö mahdollisesti selviytyy avustettuna, ei ole tässä asiassa merkitystä. 18

19 Ikä ei myöskään este EOA ( Dnro 929/4/05) Vaikeavammaisuutta arvioitaessa henkilön iällä ei ole merkitystä. Yli 65-vuotiailla on samanlainen oikeus kuljetuspalveluihin kuin muillakin vaikeavammaisilla henkilöillä KHO ( /134) Vaikeavammaisen ikä ja hänen saamansa kotipalvelut eivät olleet kulj.palv. Esteenä KHO (2012:60) 88-vuotias monisairas katsottiin vaikeavammaiseksi, jolle järjestettävä VPL-kuljetuspalvelu 19

20 Henkilökohtainen apu VPL 8c Edellytys: voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa Vaikeavammaisuuden määritelmä: Henkilö, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua EIKÄ avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista tai toimintarajoitteista 20

21 Muistisairaan henkilökohtainen apu Yksilöllinen tilanne ratkaisee! Diagnoosikohtaisia päätöksiä ei voi tehdä, Ikä ei ole este Saaminen ei edellytä täydellisiä kognitiivisia taitoja tai kommunikaatiokykyä Jos hakija ei sairauden vuoksi pysty itse ilmaisemaan mielipidettään, on se selvitettävä yhteistyössä laillisen edustajan tai omaisen kanssa Edunvalvoja-määräys ei estä Erotetaan avustaminen ja hoitaminen: jos avun tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon tai valvontaan, hlökoht. apu ei tarkoituksenmukainen Hlökoht. avustajana ei voi toimia omainen ellei Äkillinen avuntarve Avustajaa vaikea saada (pienet paikkakunnat) Sairaus/vamma vaatii läheisen ihmisen Omainen ei voi olla lain tarkoittama omaishoitaja ja henkilökohtainen avustaja yhtäaikaa 21

22 Ajankohtaista Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistäminen uudeksi laiksi työryhmän loppuraportti keväällä 2015 Ehdotetaan rajausta, jonka mukaan lakia ei sovellettaisi henkilöön, jonka toimintakyky on heikentynyt pääasiassa ikääntymiseen liittyvien sairauksien ja toimintarajoitteiden johdosta Perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, syrjintää tukeva YK:n vammaisten yleissopimus, jonka Suomi allekirjoittanut jo 2007 Myös muistisairaat ihmiset kuuluvat sopimuksen piiriin Ratifiointi viivästynyt koska lainsäädäntömme ei vastaa sopimuksen artikloja Nyt menossa mm. kehitysvammalain uudistus ratifioinnin edistämiseksi Itsemääräämisoikeuslain valmistelu edelleen kesken (HE rauennut) Ovatko muistisairaan yhdenvertaiset oikeudet unohdettu? Jos vammaissopimus ratifioidaan ennen uuden itsemääräämisoikeuslain voimaan tuloa, ovat käytännöt muistisairaan ihmisen vapauden rajoittamisessa Suomessa edelleen sekä perustuslain, mutta nyt myös YK:n vammaissopimuksen vastaisia 22

23 Muistisairaat ja muistisairaat Eri-ikäiset muistisairaat Eri muistisairauksien ryhmät 23

24 Lopuksi Etenevää muistisairautta sairastavien ihmisten yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi tulee tehdä laajaa ja monitahoista vaikuttamis-, kehittämis- ja uudistustyötä. Jokaisella muistisairaalla ihmisellä, oli hän minkä ikäinen tahansa tai oli hänen diagnoosinumeronsa mikä hyvänsä, on takana aina merkityksellinen menneisyys ja edessä tärkeä tulevaisuus, johon kuuluvat yhdenvertaiset oikeudet. 24

25 KIITOS! 25

26 Pienillä teoilla täyttä elämää. Myös huomenna. Fredriksberginkatu Helsinki (09) muistiasiantuntijat.fi 26

Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa

Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa Kuinka lakia luetaan omaishoitotilanteisiin liittyvää lainsäädäntöä Omaishoitajat ja Läheiset liitto ry Turku, 26.3.2014 OTM Jukka Kumpuvuori Lakiasiaintoimisto

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Miten tuen muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja oikeudellista toimintakykyä?

Miten tuen muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja oikeudellista toimintakykyä? Miten tuen muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja oikeudellista toimintakykyä? Porvoo 6.2.2015 Projektijohtaja Henna Nikumaa Suomen muistiasiantuntijat ry Sosionomi (YAMK), tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.

Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl. Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtaisen avun muutokset VPL:ssa 1.9.2009 Henkilökohtaisesta avusta

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Kokemuksia kuljetuspalveluiden ja julkisen liikenteen toimivuudesta, Kuljetuspalvelut Osallisuutta mahdollistavia palveluita

Kokemuksia kuljetuspalveluiden ja julkisen liikenteen toimivuudesta, Kuljetuspalvelut Osallisuutta mahdollistavia palveluita Kokemuksia kuljetuspalveluiden ja julkisen liikenteen toimivuudesta, Kuljetuspalvelut Osallisuutta mahdollistavia palveluita Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 17. 18.1.2013, Helsinki, Elina Akaan-Penttilä,

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Janakkalassa Paula Suonpää Aspa-kartoituksia 2/2014 ISBN 978-952-5680-95-9 (sid.) ISBN 978-952-5680-96-6

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien Äänekosken kaupunki perusturvalautakunta 15.12.2010 liite nro 4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAKI JA ASETUS Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 FSHKY Vammaispalveluohje Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VAMMAISPALVELUISTA... 3 1.1. PALVELUIDEN HAKEMINEN... 4 1.2. PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen ihmisen avustamista

Lisätiedot

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 2 (27) Sisältö 1 Tiivistelmä 3 2 Lähtökohta 5 3 Vammaisten henkilöiden liikkuminen perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta 6 3.1 Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Opas muistisairaan perheelle ja läheisille Tänään on tärkeä päivä, sillä elän vain tässä päivässä. Eilistä en voi muuttaa, huomisesta en tiedä. Huominen on huomisen

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Sisältö Esipuhe... 1 1 Järjestämisvelvollisuus... 1 2 Toissijaisuus... 1 3 Kotikunta... 1 4 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIEDOTTAMINEN... 4 3. ELINYMPÄRISTÖ, RAKENTAMINEN JA LIIKKUMINEN... 5 4. ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKIPALVELUT...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot