OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja"

Transkriptio

1 -1, KALA :00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen Jani Savolainen Kai Suursoho Soile Tyster-Pöhö Terttu Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Hannonen Markku kaupunkisuunnittelujohtaja Heikkilä Maarit controller Kukkonen Marja asemakaava-arkkitehti Laakkonen Päivi hallintosihteeri, sihteeri Masalin Tom maankäyttöinsinööri Ruutiainen Kirsti kaupungingeodeetti Laasanen Nina nuorisovaltuutettu Laaksonen Petteri toimitusjohtaja, TuuliSaimaa Oy Metsä-Simola Klaus asianajaja, Hannes Snellman Oy Kuivalainen Harri alueidenkäyttöpäällikkö, Kaakkois- Suomen ELY-keskus Perttola Pertti ylitarkastaja, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Matti Koski Päivi Laakkonen PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät 43 PÖYTÄKIRJAN Kaupungintalossa asianhallintayksikössä, 5. krs TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupungintalossa asianhallintayksikössä, 5. krs Sihteeri Päivi Laakkonen

2 43, KALA :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimusohjeet

3 44, KALA :00 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 45, KALA :00 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 46, KALA :00 TETA: 131/2014 Viranhaltijoiden mennessä saapuneet päätökset Kala Kaupunkisuunnittelujohtajan päätökset Kaavoitussopimus Kotkan Energia Oy:n kanssa Asemakaava-arkkitehdin päätökset Karhulan Pitkäsaaren ranta-asemakaavan luontoselvitys Kotkan Karhulan keskusta-alueen eteläisen osan sekä Karhulanniemen asuin- ja teollisuusalueen kaavarungon (kaava 0613) laadintaan liittyvät luontoselvitykset 2014 Kaupungingeodeetin päätökset Kiinteistöjen ja tonttijaon muutoksen hyväksyminen Kaavayksiköiden ja sekä kiinteistön tonttijaon muutoksen hyväksyminen Oman auton käyttöoikeus Kiinteistöjen ja tonttijaon muutoksen hyväksyminen Maankäyttöinsinöörin päätökset Määräalan ostaminen Otsolasta Alueen vuokraaminen Sikosaaresta Tontinosan myyminen Rauhalasta Lupa puiston käyttöön Kotkan InsinööriOpiskelijat ry:lle Lupa katualueen käyttöön Kouvolan Automaalit T.Keräselle Lupa kesäterassin pitoon Konditoria Cocolle Jäätelökioskipaikkojen vuokraaminen Eufloris Oy:lle Lupa kesäterassin pitoon FC KTP ry:lle Omakotitontin varaaminen Lupa Santalahden pysäköintialueen käyttöön Suomen Bullterrieriyhdistys ry:lle Sapokan laululavan käyttölupa Kotkan Laulumiehet ry:lle Lupa mainostauluille Sirkus Finlandialle Alueen vuokraaminen Petäjäsuolta Lupa alueen käyttöön Katariinassa asukastoimikunnalle Grillikioskipaikan vuokraaminen Fuksinniityltä Mastopaikan vuokraaminen KYMP Oy:lle Määräosan ostaminen Hirssaaresta Omakotitontin varaaminen Rakennusvelvoiteajan jatkaminen Lupa alueen käyttöön Kotkan sos.dem.ty:lle Tontin vuokrasopimuksen purkaminen Taulupaikkalupa Kymijoen Lohisoitolle Katualueen aitaamislupa Kymera Oy:lle Lupa Ystävyydenpuiston käyttöön Kotkan Selkä ry:lle Lupa kesäterassin pitoon Bar Merikotkalle Lupa kesäterassin pitoon Ravintola Tai Hingille Lupa johtomuutoksiin Kymenlaakson Sähkö Oy:lle Lupa mittauskaivon sijoittamiseen Kymen Vesi Oy:lle Lupa alueiden käyttöön Kalamaratoniin Kotka Maretarium Oy:lle Taulupaikkalupa Kymi Sinfonietalle Taulupaikkalupa Kymi Sinfonietalle Klami sävellyskilpailua varten Alueen käyttölupa Kymin Suunnistajille Sapokan laululavan käyttölupa Pelastusarmeijan Kotkan osastolle

6 46, KALA :00 TETA: 131/ Katualueen aitaamislupa Rakennuspartio Oy:lle Lupa puisto- ja pysäköintialueiden käyttöön Alueen vuokraaminen Palaslahdesta Alueen vuokraaminen Tiutisesta Lupa puiston käyttöön Tuuli Training Lupa puiston käyttöön Nanda Palmulle Lupa puiston käyttöön David Arthur Haganille Alueen vuokraaminen Mussalon satamasta Vuokrasopimuksen purkaminen Mussalosta Lisäalueen vuokraaminen Kari Lampiselle Alueen vuokraaminen Kuljetusliike P Pykäläiselle Eurovaalien ulkomainonta Opastelupa Kotkan FK-kerholle Katualueen käyttölupa Pihlavan Ikkuna Oy:lle Sapokan laululavan käyttölupa Kotkan Helluntaiseurakunnalle Lupa alueen käyttöön Katariinanniemessä Heini Pitkäselle Lupa alueen käyttöön kalakilpailuihin Kotkan seudun invalidit ry:lle Lupa alueen käyttöön Katariinassa Kotkan Sotaveteraanit ry:lle Taulupaikkalupa Kotka Seura ry:lle Asuntosihteerin päätökset Enimmäishinnan vahvistaminen Suomen Asumisoikeus Oy, Huvipurrentie Asumisoikeuden haltijan hyväksyminen asumisoikeustaloon Lavansaarentie Enimmäishinnan vahvistaminen Suomen Asumisoikeus Oy, Huvipurrentie Enimmäishinnan vahvistaminen Suomen Asumisoikeus Oy, Kalliorinne Enimmäishinnan vahvistaminen Suomen Asumisoikeus Oy, Tornatorintie 13 Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, ettei esiteltyjen päätöspöytäkirjojen johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tarkoitettua otto-oikeutta. Ei oikaisuvaatimusohjetta

7 47, KALA :00 TETA: 470/2012 Hallan tuulivoimaosayleiskaava ja kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä jätetty oikaisuvaatimus Kala Valmistelija: Asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen, puh TuuliSaimaa Oy:n toimitusjohtaja Petteri Laaksonen pitää yleisesittelyn Hallan tuulivoimahankkeesta ja sen taustoista. Asianajaja Klaus Metsä-Simola Hannes Snellman Oy:stä esittelee TuuliSaimaa Oy:n oikaisuvaatimuksen keskeisen sisällön. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Esittely merkitään tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

8 48, KALA :00 TETA: 881/2014 Kotkan kaupunkisuunnittelun ja Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen yhteistoiminta Kala Valmistelija: Asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen, puh Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. Ne edistävät hyvän elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja tukevat kansalaisten hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä maakunnissa. Kotkan kaupunkisuunnittelu tekee yhteistyötä jatkuvasti eri tavoin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa erityisesti kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tästä yhteistyöstä ja toimijoiden rooleista tulevat kertomaan alueidenkäyttöpäällikkö Harri Kuivalainen ja ylitarkastaja Pertti Perttola. Molemmat heistä työskentelevät Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueella Kouvolassa. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Esittely ja käytävä keskustelu merkitään tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

9 49, KALA :00 TETA: 364/2012 Kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma Kala Valmistelija: Asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen, puh Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan kaupunkisuunnittelun tavoitteita kaupunkistrategian ja hyväksytyn talousarvion perusteella, maakuntakaavoitusta sekä vireillä olevia hankkeita. Kaavoitusohjelmassa kerrotaan eri kaavahankkeiden vaiheista sekä siinä on esitetty vuosille kaavatarkasteluun suunnittelut kaavakohteet. Kaavoitettavien kohteiden lista voi vuoden mittaan vaihdella hankkeiden etenemisen mukaan. Toisaalta tarkasteluun voi nousta uusia kohteita, jotka vaativat kaavallista tarkastelua. Kaavoituksen resurssien puitteissa on pääosin keskitytty kehittämään elinkeinohankkeita, jotka omalta osaltaan edistävät työpaikkojen syntymistä sekä tukeutuvat E18-moottoritiehen. Varsinaisia asuinaluekaavoja työlistalla ei toistaiseksi ole, mutta keskusteluja maanomistajien kanssa käydään uusien asuinalueiden hankkimisesta. Varsinaisten vireillä olevien asema- ja yleiskaavahankkeiden lisäksi kaavoitus osallistuu maakunnalliseen ja seudulliseen suunnitteluun. Rakennusperinnön vaaliminen, kaupunkikuvan kehittäminen, poikkeuslupa- ja suunnittelutarveasioiden valmistelu sekä kaavoitukseen liittyvä liikenteen suunnittelu ovat myös kaavoituksen keskeisiä tehtäviä../. Kotkan kaupungin Kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee kaavoituskatsauksen 2014 tiedoksi ja hyväksyy kaavoitusohjelman ohjeellisesti noudatettavaksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

10 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma KOTKAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA

11 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 3 KAAVOITUSKATSAUS... 3 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTAA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT STRATEGISET TAVOITTEET VUODELLE KAUPUNKISUUNNITTELUA KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE EKOTEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN... 6 TUULIVOIMARAKENTAMINEN... 7 MAAKUNTAKAAVOITUS... 7 SEUTUSUUNNITTELU... 7 KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO... 8 KAAVOITUSOHJELMA YLEISKAAVAT... 8 HYVÄKSYTYT YLEISKAAVAT... 8 HYVÄKSYMISMENETTELYSSÄ OLEVAT YLEISKAAVAT... 8 VALMISTELUSSA OLEVAT YLEISKAAVAT... 9 ASEMAKAAVAT VUONNA 2013 JA ALKUVUONNA 2014 LAINVOIMAN SAANEET KAAVAT HYVÄKSYMISMENETTELYSSÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT VALMISTELUSSA OLEVAT ASEMAKAAVAT VANHENTUNEET ASEMAKAAVAT UUDET ASEMAKAAVAKOHTEET KEHITTÄMISKOHTEITA KAAVOITUKSEN KULKU UUSIA OMAKOTITALOTONTTEJA KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT... 19

12 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma JOHDANTO Kaavoituskatsaus kertoo Kotkan kaavoituskohteista vuosilta Kaavoituskatsaus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 7 ). Katsaus tulee laatia vähintään kerran vuodessa ja siinä tulee tarkastella vireillä olevia ja lähiaikoina vireille tulevia kaavoja, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa on esitetty kaupunkisuunnittelulle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle esitetyt strategiset tavoitteet. Kaavoituskatsauksessa on kerrottu myös ekotehokkuuden edistämisestä kaupunkisuunnittelussa sekä meneillään olevista tuulivoimahankkeista. Katsaus sisältää myös tietoa maakuntakaavoituksesta ja seudullisen strategisen yleiskaavan laadinnasta. Kaavoituskatsauksessa esitellään merkittävimmät kaavoituskohteet ja kohteita, joiden arvioidaan alkavan lähivuosina. Kaavoituskohteista esitellään lyhyesti sisältö ja kaavoituksen vaihe. Kaavoituskatsauksen jatkona on kaavoitusohjelma vuodelle Ohjelmaan on koottu aloitettavaksi suunnitellut kaavoitushankkeet, sekä esitellään meneillään olevat kaavoitushankkeet, joita viedään eteenpäin. Kaavoitusohjelmaan voidaan tarvittaessa ottaa vuoden aikana uusia kohteita. KAAVOITUSKATSAUS Kaupunkisuunnittelun toimintaa kehitetään ennakoivaksi. Tämä edellyttää yleiskaavoituksen ajan tasalle saattamista tulevina vuosina. Tällä luodaan perusta tuottavalle maapolitiikalle ja sujuvalle asemakaavoitukselle. Uusista kaavahankkeista tehdään ennakkoon kaavataloudellinen tarkastelu. Kaavoituksen resursseja pyritään parantamaan, tarvittaessa työssä keskitytään vain kriittisiin kohteisiin. Kaupungin maanhankinta ja -luovutus kohdistuvat satama-alueisiin ja elinkeinopoliittisesti tärkeisiin alueisiin sekä kaupunkirakennetta edelleen tiivistäviin ja olemassa olevaa kunnallisteknistä verkkoa hyödyntäviin kohteisiin. Jumalniemen kaupallisen alueen uudistaminen on ajankohtainen hanke. Valmistuvan moottoritien luoma potentiaali voidaan hyödyntää vain riittävän vetovoimaisella kohteella. Kaupunki investoi tätä varten huomattavasti itäramppeihin, joten kaupallisen rakenteen vetovoiman tulee myös olla kunnossa. Hanke toteutetaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Hanke edellyttää myös asemakaavoitusta. Kantasataman kehittämistä jatketaan. Asemakaavoitusta tehdään vuorovaikutteisesti asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Kantasataman väliaikaiskäyttöjä edistetään. Karhulanniemen aluetta kehitetään yhteistyössä A. Ahlström Osakeyhtiön kanssa. Alueen osayleiskaavoitus käynnistetään, rinnalla laaditaan ensimmäistä asemakaavaa. Kanjonin kattamista ja Karhulan keskusta-alueen kehittämistä edistetään.

13 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma Tällä hetkellä varattavissa olevien omakotitonttien lisäksi Räskissä tulee elokuussa varattavaksi 48 omakoti- ja 2 asuinpientalotonttia sekä Hortolaan 15 omakotitonttia. Rakentamaan Räskissä pääsee vuonna Kaavoitetaan erityisesti E18 moottoritiehen tukeutuvia työpaikka-alueita. Kaavoituskohteissa on myös kaupungin omaisuuden myyntiä edistäviä kohteita kuten Pitkäsaareen kaavoitettavat 8-10 lomarakennustonttia ja 2013 puutalousoppilaitoksen asuintalojen kaavamuutos, joka mahdollisti olemassa olevien rakennusten myymisen sekä kahden uuden asuinpientalotontin muodostumisen. Kymijoen matkailu- ja virkistyskäyttöä edistetään Kymijoen kaavoituksella, kansallisella kaupunkipuistolla sekä kalastuksen edellytysten kehittämisellä. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTAA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT STRATEGISET TAVOITTEET VUODELLE Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Palvelut laadukkaita ja Kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusta Internet-sivuston uudistus käyttäjälähtöisiä kehitetään Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Asuinalueiden kevyenliikenteen yhteyksiä kehitetään Karhulan kevyenliikenteen verkoston kehittämissuunnitelma laadittu 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Kotka on vetovoimainen ja Toiminnallisesti kiinnostavien Placemaking-kokeiluhanke omaleimainen kaupunki, jossa paikkojen kehittäminen tapahtuu käynnissä; menetelmällä kehitetään kaupunkitilojen monipuolista käytettävyyttä yhdessä käyttäjien kanssa Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Kaupunkisuunnittelun yhteistyö muiden elinkeinopolitiikan toimijoiden kanssa saumatonta, monipuolista tonttitarjontaa erilaisille yrityksille Elinkeinohankkeiden yhteistyötiimi nimetty ja tonttimarkkinoinnin internet-sivusto käytössä 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Keskusta-alueilla käynnissä kaupan ja asumisen kehittämishankkeita Karhulanniemen kaavarunko luonnosvaiheessa, Kantasataman asemakaava luonnosvaiheessa Arkkitehtuuristrategian laatiminen Laatiminen käynnissä Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudun strateginen yleiskaavoitus etenee Yleiskaavan hankkeistus ja perusselvitykset käynnissä

14 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Henkilöstö osaava ja oikein Kaupunkisuunnittelun prosessit Työprosessit eivät hidastu ja mitoitettu, esimiestyö on toimivat sujuvasti ja vastaavat yleiskaavoitus voidaan laadukasta toimintaympäristön haasteisiin käynnistää Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Vastuualueen sisäistä tiedotusta kehitetään ja työhyvinvoinnista huolehditaan Vastuualueen yhteistapaamiset säännöllisesti, koko henkilöstö osallistuu työhyvinvoinnin kehittämiseen 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Talous on tasapainossa Tonttituotantoprosessin ja toteutuksen pitkäntähtäimen suunnittelu Pitkäntähtäimen suunnittelun ensimmäinen versio otetaan käyttöön yhdessä kuntatekniikan kanssa 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Ympäristö, kestävä kehitys ja Kotkan ilmasto- ja energiaohjelman Tarkastelu kaikkien asumista turvallisuus huomioidaan tavoitteet huomioidaan tai palveluita sisältävien kaikessa toiminnassa kaavoituksessa kaavojen selostuksissa Vähähiilisen rakentamisen edistäminen Edistämistä on tutkittu vähintään puolessa laajoista kaavahankkeista KAUPUNKISUUNNITTELUA KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014 Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Lautakuntaan ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat yhteneväiset. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Kaupungin maanhankinnan ja -luovutuksen osalta keskitytään edelleen satamaja elinkeinopoliittisesti tärkeisiin alueisiin sekä teollisuusalueiden laajentamiseen. Suurimpina yksittäisinä kohteina ovat Mussalon satama, kaasuputkihankkeen käynnistymistä odotetaan kesällä 2014, ja Ristinkallion teollisuusalueen laajennus. Omakotitontteja on tarjolla useilta alueilta yhteensä vajaat 40 kpl. Räskin alueen tontit saadaan varattaviksi vuoden 2014 aikana ja rakentajat pääsevät alueelle vuonna Kaavoitetaan erityisesti E18 moottoritiehen tukeutuvia työpaikka-alueita, Jumalniemen kehittämistä tuetaan tarvittaessa kaavoituksella. Kantasataman kehittämistä jatketaan. Kehitetään kaupungin myyntilistalla olevista kiinteistöistä myyntikohteita yhteistyössä tilapalvelun kanssa. Jatketaan A. Ahlström Oy:n Karhulan alueiden kaavarunkotyötä, edetään mahdollisuuksien mukaan myös ensimmäisten kohteiden asemakaavoitukseen.

15 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma Työstetään meneillään olevia tuulivoimahankkeita vuorovaikutuksessa eri osapuolten kanssa. Käynnistetään kaupunkirakennetarkastelu tulevaisuuden kaupunkirakenteen hahmottamiseksi. EKOTEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN Kaupunkistrategian mukaisesti kaupunkisuunnittelussa kehitetään malleja edistämään ekotehokkuutta sekä vähähiilisyyttä. Yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa vuonna 2013 pidettiin mm. ekotyöpajoja, joissa käsiteltiin mm. kestävän liikenteen edistämistä kaupunkisuunnittelussa. Räskin pientaloalueen yhtenä teemana on energiatehokkuus. Kotkan kaupunki sai Räskiin liittyvistä suunnitelmista pääpalkinnon Motivan Vuoden 2013 uusiutuva energiateko -kilpailussa. Räskin tulossa oleviin toimiin sisältyvät mm. rakentajille tulossa oleva energia- ja sisäilma-asioihin keskittyvä koulutus sekä tontinvuokrakannuste energiatehokkuuteen. Kantasataman suunnittelussa ekotehokkuus on yksi keskeisiä elementtejä. Elinkeinostrategian mukaisesti edistetään mm. clean tech-yrityshankkeiden mahdollistamista Kantasatamassa. Kotka on aktiivisesti mukana yhdessä tutkimuslaitosten sekä 15 muun kaupungin kanssa Kuntien ja kaupunkien ekolaskurit (KEKO B) -hankkeen tuottaman kaavoituksen ekotehokkuuden arviointityökalun kehittämisessä. Laskuria sovelletaan lähiaikoina tarkemmin ainakin Karhulanniemen kaavarungossa. Kotkassa kesällä 2013 kaavoituksessa olleiden uusien asuinalueiden liikenteen päästöjen vertailu. Vertailussa laskettiin liikenteen kasvihuonekaasupäästöt (CO 2 -ekv) alueelle muuttavaa uutta asukasta kohden vuodessa VTT:n kehittämällä KURKE-laskurilla. Kuvassa poikkeamat keskiarvosta, joka laskettiin alueiden uusien rakennusten osalta ilman Karhulanniemeä. *Karhulanniemen tulos on eniten suuntaa antava suunnitelmien varhaisen vaiheen vuoksi.

16 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma TUULIVOIMARAKENTAMINEN Kymenlaakson kuntien yhteinen tavoite on löytää sopivat paikat 100 tuulivoimalan rakentamiseen vuoteen 2015 mennessä. Tuulivoimalat edistävät uusiutuvan energian käyttöönoton lisäämistä ja Kotkan elinkeinorakenteen uudistumista. Tuulivoimalat vaikuttavat Kotkan alueen investointeihin ja työllisyyteen niin rakentamis- kuin toiminta-aikana. Kotkassa on meneillään useita tuulivoimahankkeita, jotka ovat prosessin eri vaiheissa. Kotkan Energia Oy:n kaksi tuulivoimalaa Mussaloon ovat valmistuneet, Hallan neljän tuulivoimalan hanke pysähtyi yleiskaavan luonnosvaiheessa kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja Mäyränmäen tuulivoimahanke 40 voimalaa (osa Haminan puolella), jonka ympäristövaikutusten arviointi on valmistumassa ja tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä. Puolustusvoimien kanta rannikon tuulivoimahankkeisiin ei ole ollut myönteinen. MAAKUNTAKAAVOITUS KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA, TAAJAMAT JA NIIDEN YMPÄRISTÖT YM on vahvistanut kaavan ja KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA, MAASEUTU JA LUONTO YM on vahvistanut kaavan ENERGIAMAAKUNTAKAAVA Ympäristöministeriö on vahvistanut energiamaakuntakaavan Maakuntakaavan ajankohtainen täydennystarve koskee energiahuollon kokonaisuutta. Maakuntakaavan tavoitteena on valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden edellyttämällä tavalla turvata alueidenkäytössä energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia sekä osoittaa Kymenlaakson maakuntakaavoituksessa tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. KAUPPA JA MERIALUE Maakuntahallitus päätti uuden vaihemaakuntakaavan laatimisesta. Maakuntakaavassa käsitellään ensisijaisesti Kymenlaakson kauppaan sekä meri- ja rannikkoaluesuunniteluun liittyviä aihealueita. Kaavassa esitetään myös lakiuudistuksen vaatima seudullinen kaupallinen mitoitus. Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt kauppa- ja merialuekaavan SEUTUSUUNNITTELU Kotkan-Haminan seudun kehityskuvan 2040 ja Kaakko kasvuun - Kaakon kasvuohjelman toteuttamiseksi ollaan aloittamassa seudun strategisen yleiskaavan laadintaa. Vuoden 2014 aikana selvitetään työn rahoitusmahdollisuudet ja tavoitteena on, että suunnittelu aloitetaan vuoden loppupuolella. Seudun strategisen yleiskaavan laatiminen kestää noin kolme vuotta. Seutusuunnittelusta vastaa seudun kuntien edustajista koostuva Kassu-työryhmä.

17 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO Kotkan kaupunginhallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt, että kaupunki hakee ympäristöministeriöltä Kansallisen kaupunkipuiston statusta. Samalla kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen Äijänvuoren, Katariinan Meripuiston, Meriniemen ns. kylpylähotellin korttelin ja Kymenlaakson keskussairaalan rannan alueille siten, että alueet osoitetaan virkistys- tai puistoalueiksi. Kaavamuutokset pyritään tekemään mahdollisten alueita koskevien kaavahankkeiden yhteydessä. Hakemus jätetään vuonna Kaupunkipuistoa varten laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka hyväksyy ympäristöministeriö. KAAVOITUSOHJELMA YLEISKAAVAT HYVÄKSYTYT YLEISKAAVAT KYMIJOEN ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVA, Y19 Kymijoen eteläosan osayleiskaava on lainvoimainen lukuun ottamatta kahta tilaa, joista on valitettu Kouvolan hallinto-oikeuteen. HYVÄKSYMISMENETTELYSSÄ OLEVAT YLEISKAAVAT KYMIJOEN POHJOISOSAN OSAYLEISKAAVA, Y16 Kymijoen osayleiskaavan pohjoisosa on ollut ehdotuksena nähtävillä keväällä Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava

18 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma VALMISTELUSSA OLEVAT YLEISKAAVAT HALLAN TUULIVOIMA, OSAYLEISKAAVA, Y18 Tuulisaimaa Oy on laadituttanut Hallan tuulivoimayleiskaavaluonnoksen ja kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kokouksessaan luonnoksen asettamisen nähtäville. Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta annettiin paljon kielteistä palautetta. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti , ettei tuulivoimayleiskaavan suunnittelua jatketa. Tuulisaimaa Oy on jättänyt lautakunnan päätöksestä oikaisuvaatimuksen. KOTKAN ITÄINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA MÄYRÄNMÄKI, Y20 Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimalaitosten, niihin liittyvien sähköverkostojen, sähköasemien ja huoltoteiden rakentaminen Kotkan ja Haminan rajalla sijaitsevalle Mäyränmäen alueelle. Tuulivoimayleiskaavaa laaditaan samanaikaisesti Haminan puolella. Hankkeesta vastaava Ilmatar Oy suunnittelee enintään 40 tuulivoimalan rakentamista. Osa yleiskaavan suunnittelualueesta on maakuntakaavan tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta. Ympäristövaikutusten arviointi sekä yleiskaavaluonnos ovat valmistumassa. Kotkan itäinen tuulivoimayleiskaava Mäyränmäki

19 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma ASEMAKAAVAT VUONNA 2013 JA ALKUVUONNA 2014 LAINVOIMAN SAANEET KAAVAT 1. RÄSKI 1, 1210 Uusi pientaloalue Räskiin. Rakentamisen suunnitellaan voivan alkaa syksyllä Kaava sai Motivan Vuoden 2013 uusiutuva energiatekopalkinnon ja kotkalaisille rakentajille suunnattavan koulutuksen. 2. HOVINSAARI VALKAMAKATU, 0812 Kaava mahdollistaa 6 kerrostalon rakentamisen Valkamakadun alkuun Hovinsaarelle. Ensimmäisen kerrostalon koemarkkinointi on meneillään ja rakentaminen alkanee syksyllä HOVINSAARI PYSÄKÖINTIJÄRJESTELYT, 0412 Kaavan avulla järjestettiin Hovinsaaren Valkamakadun pysäköinti tarpeita vastaavaksi. 4. KATARIINAN KALLIO, 0512 Katariinan kaupunginosaan Puistotien varteen kaavoitettiin rakennuspaikat 5 kerrostalolle, joista kaksi 12-kerroksista ja kolme 8-kerroksista. Rakennussuunnittelu alkaa vuonna TOMMONPOLKU LANKILA, 0213 Täydennysrakennuskaava, jolla saatiin 6 erillispientalotonttia sekä kolme kerrostalojen rakennuspaikkaa. Yhtä kerrostaloista voi käyttää myös palveluasumiseen. Alueen leikkipuisto kunnostetaan ajanmukaiseksi kaavamuutoksen yhteydessä. 6. KIERIKKALAN KALASTUSKESKUS, 0112 Kaavalla muodostettiin matkailua palvelevien rakennusten korttelialue kalastusmatkailun edellytysten vahvistamiseksi Korkeakosken haarassa. 7. LANKILA, AITTAKORPI MUSSALONTIEN ALUE, 0712 Kaava mahdollistaa Mussalontien liikennejärjestelyjen ja asuinalueiden meluntorjunnan parantamisen Sutelan - Aittakorven alueella. 8. PUUTALOUSOPPILAITOKSEN ASUNTOLAT, 0513 Entisen puutalousoppilaitoksen asuintalot kaavoitettiin asuinkäyttöön, kun ne entisessä asemakaavassa kuuluivat yleisten rakennusten korttelialueeseen. Kaavamuutoksella muodostettiin kaksi uutta rakennuspaikkaa rivitaloille entisten lisäksi. Kaavamuutos mahdollistaa kaupungin omistamien rakennusten ja rakennuspaikkojen myymisen edelleen. 9. KATARIINAN PÄIVÄKOTI, 0113 Kaava mahdollistaa päiväkodin rakentamisen Katariinan kaupunginosaan urheilukeskuksen uimahallin tontista erotetulle alueelle. Päiväkodin rakennussuunnittelu käynnistyy kesän 2014 aikana. 10. KOTKAN ENERGIA KORKEAKOSKI, 0413 Asemakaavalla muodostettiin teollisuustontti Kotkan Energian omistamalle alueelle Korkeakoskelle. Kaava on saamassa lainvoiman toukokuussa 2014, ellei valtuuston päätöksestä jätetä valitusta.

20 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma ,3 4,9 Vuonna 2013 ja alkuvuonna 2014 lainvoiman saaneet asemakaavat. HYVÄKSYMISMENETTELYSSÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT 11. MUNSAARI SIKOSAARI KOIVUNIEMI, 0909 Kaava odottaa vielä Kouvolan hallinto-oikeuden päätöstä kaavasta tehtyyn valitukseen. 12. SATAMAKATU-RUUKINKATU, 0311 Satamakadun, Ruukinkadun ja Vuorikadun alueelle laadittiin asemakaavan muutos, jossa entistä satama-aluetta muutettiin asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja Stevecon omistamalla tontilla rakennusoikeutta lisättiin. Kaava laadittiin osin kaupungin, osin Steveco Oy:n omistamalle maalle. Kaavassa suojeltiin Laivurinkatu 10 sijaitseva entinen Savo-Karjalan Tukku Oy:n rakennus sekä Vuorikadulla entinen verstasrakennus. Kaava odottaa kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksymistä. VALMISTELUSSA OLEVAT ASEMAKAAVAT 13. KARHULAN PUUKOULU, 0110 Karhulan vanha puukoulu Helilän keskustassa on tarkoitus suojella asemakaavalla. Kaavan yhteydessä parannetaan koulukorttelin pysäköintijärjestelyjä. Tilapalvelu on teettänyt rakennuksesta kuntoselvityksen. Rakennuksen tulevaisuudesta ja kaavan etenemisestä päätetään lisäselvitysten jälkeen.

21 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN LAAJEN- NUS, 1012 Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Kymenlaakson keskussairaalan laajentaminen nykyisellä tontillaan. Kaavamuutoksella on tarkoitus lisätä alueen rakennusoikeutta laajennuksen mahdollistamiseksi. Samalla tutkitaan keskussairaalan ja sitä ympäröivän katuverkon liikennejärjestelyjä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä joulukuussa Kaava etenee keskussairaalan suunnitelmien edetessä. 15. KORKEAKOSKEN KIERIKKALAN ALUE, 0313 Kymintien, Kierikkalankadun ja Kymijoentien risteyksen alueelle on pantu vireille kaavamuutos, joka mahdollistaa matkailupalvelujen kehittämisen tukemaan alueen kalastusmatkailua. Kaavaluonnos tulee nähtäville toukokuussa RASINKYLÄN ALUE, 0214 Mussalontien, Sutelantien, E18-tien ja Kymijoen Langinkosken haaran väliin jäävä alue. Kaavan tarkoituksena on kaavoittaa liikerakennusten korttelialue Sutelantien ja Mussalontien risteyksessä olevalle käyttämättömälle alueelle. Kaavaluonnos oli nähtävillä huhtikuussa KARHUVUOREN KOULU, 0114 Tilapalvelu on valmistellut hankesuunnitelman Karhuvuoren nykyisen kosteus- ja sisäilmaongelmaisen koulun korvaamiseksi uudisrakennuksella. Hankesuunnitelman mukaisen koulun rakentaminen ei ole mahdollista voimassa olevan asemakaavan puitteissa, vaan hanke edellyttää asemakaavan muuttamista. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä huhti- toukokuussa 2014.

22 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma KORKEAKOSKI VEIKKOLA, 0811 Veikkolan nykyisen asuinalueen pohjoispuolelle on laadittu asemakaavaluonnos, joka oli nähtävillä. Kaavan tarkoituksena on laajentaa erillispientalojen korttelialuetta, jossa on 30 omakotitonttia. Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti kaavaluonnoksen valmisteluun liikennejärjestelyjen lisätarkasteluja varten vuoden 2013 lopulla HYVÄKSYMISMENETTELYSSÄ VALMISTELUSSA Hyväksymismenettelyssä ja valmistelussa olevat asemakaavat

23 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma VANHENTUNEET ASEMAKAAVAT MERINIEMEN HOTELLITONTTI Meriniemen Pookinmäellä sijaitseva liikerakennuksen korttelialueen kaava, joka mahdollistaa hotellin rakentamisen. Tontti kaupungin omistuksessa. Päätös kaavan muuttamisesta sisältyy kaupunkipuistosta tehtyyn päätökseen. KOSKENRANNANTIE KYMINLINNA Koskenrannantiellä voimassa oleva asemakaava on vuodelta Tontti on kaavoitettu kolmelle III-kerroksiselle asuin- tai liikerakennukselle. Hyväksymismenettelyssä olevassa Kymijoen eteläosan osayleiskaavassa alue on esitetty luonnonsuojelu- ja muinaismuistoalueeksi. Alue on yksityisessä omistuksessa. MONIKULTTUURIKESKUS MYLLYN NYKYINEN TONTTI Gutzeitintien ja Merikadun välissä oleva tontti, jolla sijaitsevat monikulttuurikeskus Mylly ja Muistojen talo, on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty pysäköintitalon korttelialueeksi. Alue on kaupungin omistuksessa. Kaavan yhteydessä tulee tutkia alueella sijaitsevan P.O. Nymanin suunnitteleman nykyisin Muistojen talona toimivan rakennuksen suojelu. UUDET ASEMAKAAVAKOHTEET A. KANTASATAMAN ASEMAKAAVA, 0314 Kantasataman suunnittelua on tarkoitus jatkaa asemakaavatarkasteluna, jonka yhteydessä tehdään yleiskaavalliset selvitykset. Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Kantasataman vireillä olevan Design Outlet Centren rakentaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä huhti- toukokuussa B. MÄNTYKANKAAN KAARNIEMEN LIIKERAKEN- TAMISALUE E18-tien risteykseen tutkitaan mahdollisuutta kaavoittaa liikerakentamista. Alue sijoittuu Kaarniementien ja moottoritien itäisten ramppien alueelle. Alueen kehittämisestä tehdään sopimus maanomistajien kanssa. Kaavan aikataulu tarkentuu maanomistajien kanssa käytävien neuvottelujen mukaan.

24 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma C. POHJOLA-TALO Kotkan kauppatorin laidalla sijaitsevalle Pohjolantalolle on haettu kaavamuutosta. Muutoksessa on tarkoitus tarkastella nykyisen rakennuksen purkamista ja sen korvaamista asuin- ja liikerakennuksella. Ennen hakemuksen jättöä on asiaa valmisteltu yhteistyössä hakijan ja Kymenlaakson museon kanssa. D. KATARIINAN KYLPYLÄHOTELLI Öljysatamalta vapautuneelle brownfield- alueelle Katariinan Meripuiston laitaan tutkitaan mahdollisuutta kaavoittaa rakennuspaikka kylpylähotellille. Suunnittelun lähtökohtana on kunnioittaa sekä tuoda esiin alueella olevaa Katariinan merilinnoitusta. Viereisen Katariinan meripuiston alue on tarkoitus samassa kaavamuutoksessa muuttaa teollisuusalueesta puistoksi. Kaava käynnistetään, kun hotellihankkeen toteuttamisedellytykset ovat olemassa. E. KAUPAN KAAVAT, JUMALNIEMI-KELTAKALLIO Jumalniemen ja Keltakallion alueella tutkitaan kaupan kaavojen uudistamista vastaamaan Maakuntakaavan seudullisesti merkittävien kauppapaikkojen merkintöjä ja määräyksiä. F. PITKÄSAARI, KARHULA Pitkäsaari on noin 43 ha:n suuruinen saari Itärannasta itään. Kaupunki omistaa saaressa kuusi kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 13,2 ha. Kolmen kiinteistön alueella on vaatimattomia vuokramökkejä, joista osa on vuokrattu lyhytaikaisin vuokrasopimuksin. Pitkäsaaressa on voimassa vahvistettu yleiskaava, jossa viisi kaupungin omistamaa kiinteistöä on merkitty RA = tiiviin loma-asutuksen alue ja yksi kiinteistö SL3 = maisemansuojelualue. Pitkäsaaren kaavassa tarkastellaan uusien lomarakennuspaikkojen muodostamista niiden luovuttamista varten.

25 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma G. HEINSUO E18 moottoritie-hankkeen myötä rakennettava Heinsuon eritasoliittymä muodostuu tulevaisuudessa tärkeäksi osaksi Kotkan läntistä porttia. Asemakaavoituksen avulla tutkitaan alueen kehittymismahdollisuuksia tulevaisuuden liikerakentamispaikkana sekä monipuolisena pienteollisuusalueena. Havainnekuva ideakilpailun voittaneesta ratkaisusta H. Kotkan seurakuntakeskus Kotkan seurakuntakeskus on tullut murrosvaiheeseen rakennusteknisesti, kaupunkikuvallisesti sekä toiminnan kehittämisen kannalta. Keskus on rakennuksena saavuttanut iän, jossa väistämättömänä edessä on täydellinen peruskorjaaminen sekä tilojen ja niiden mahdollistaman toiminnan uudelleen arviointi. Kustannusarvioiden mukaan, peruskorjaaminen vaatii taloudellisen sietokyvyn ylittävää investointia, vaikka tavoitteena olisikin vain olevien tilojen kunnostaminen. Vaikeaa yhtälöä pyritään ratkaisemaan ideakilpailun avulla, jossa seurakuntakeskukselle etsitään keinoja kehittyä laaja-alaisesti rakennuksena, toimintakeskuksena sekä rakennuskulttuurisesti merkittävänä osana Kotkan kaupunkikuvaa. Ideakilpailun sekä laajan kehityshankkeen tulosten mahdollistamiseksi tullaan voimassa olevaa asemakaavaa muuttamaan tarvittaessa. I. Hovinsaari, Oy Shipstore Nyman & Co Ltd Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on selvittää alueen käyttötarkoitusta ja vähittäiskaupan sijoittumismahdollisuuksia. J. Korsulankatu, Karhula Tutkitaan Kotka-Kymin seurakuntayhtymän aloitteesta tontin kerrosluvun ja rakennusoikeuden lisäämistä. Kaavamuutoksella mahdollistettaisiin III-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen. Tällä hetkellä asemakaava sallii II-kerroksisen kerrosalaltaan 1550 m 2 :n asuinrakennuksen rakentamisen.

26 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma B J G E F I A C H D Uudet asemakaavakohteet vuonna 2014 KEHITTÄMISKOHTEITA Kotkassa on vireillä runsaasti erilaisia kohteita ja alueita, joiden kehittäminen on meneillään tai jotka vaativat kehittämistä. Kaupunkisuunnittelu osallistuu valmistelutyöhön omalla panoksellaan usein jo hankkeen varhaisessa vaiheessa. Kehittämistyön edetessä tulee usein tarve laatia tai muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa. Kaavoitusohjelma on tämän vuoksi joustava, jotta tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin. Töiden priorisointi on kuitenkin tärkeää. Tällaisia kohteita ovat mm. Jumalniemen alue Karhulan keskusta Kotkansaaren sisääntulotien tarkastelu Kotkansaaren keskusta Kirkonmaa, Rankki, Kuusinen Katariinan torin alue Teboilin tontti Kotkansaarella Kotkan Energian alue ja kaupungin varikko Kotkansaarella Ankkurin kiinteistö Kotkansaarella Kyminlinnan kilpailu

27 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma KAAVOITUKSEN KULKU VIREILLETULO Kaavoitusohjelma Ilmoitus lehdessä OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) NÄHTÄVILLÄ Ilmoitus lehdessä Kirje osallisille Mielipiteet valmistelijalle KAAVALUONNOS NÄHTÄVILLÄ Ilmoitus lehdessä Kirje osallisille Mielipiteet valmistelijalle KAAVAEHDOTUS KAUPUNKISUUNNITTELU- LAUTAKUNTA (KALA) KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ Ilmoitus lehdessä Kirje ulkopaikkakuntalaisille Muistutukset kaupunginhallitukselle KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINVALTUUSTO Valitukset Itä-Suomen hallinto-oikeudelle KAAVA LAINVOIMAINEN n. 37 vrk valtuuston päätöksestä jos ei valitusta

28 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma UUSIA OMAKOTITALOTONTTEJA KAUPUNGILLE YKSITYISILLE Vuonna 2013 lainvoiman saaneissa kaavoissa 115 Hyväksymismenettelyssä olevissa kaavoissa 9 6 Valmistelussa olevissa kaavoissa YHT Uusissa kaavoituskohteissa loma-asuntotontteja 8-10 Tällä hetkellä varattavissa olevia omakotitontteja Räskistä varattavaksi tulevat Hortolasta varattavaksi tulevat 15 YHT. 95 KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Kaavoituksen toimipiste Kotkan kaupungintalo 4. kerros Kustaankatu Kotka puh. (05) 2341 Markku Hannonen kaupunkisuunnittelujohtaja p Kaavoituksen henkilökunta: Marja Kukkonen asemakaava-arkkitehti p Jarkko Puro kaavoitusarkkitehti p Patricia Broas kaavoitusarkkitehti p Marja Nevalainen kaavoitusinsinööri p Elina Masalin kaavasuunnittelija p Esa Partanen energia- ja ilmastoasiantuntija p Hannele Teittinen kaavoitusassistentti p Satu von Zansen kaavoitusassistentti p Antti Harju suunnitteluharjoittelija p Sähköposti: Internet:

29 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma

30 50, KALA :00 TETA: 882/2014 Tonttien luovutusperiaatteet ja hinnoittelu kaupungin tonteille Kala Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Tom Masalin, puh Kaupunginvaltuusto on päättänyt Kotkan kaupungin tonttihinnoittelusta on edellisen kerran maaliskuussa Tämän jälkeen on hinnoittelua muutettu vuosittain elinkustannusindeksin mukaan. Vuoden 1989 hinnoittelussa selvitettiin useiden vertailukaupunkien hintataso ja Kotkan hinnat päätettiin laittaa hieman keskiarvon alapuolelle. Hinnoittelu perustuu vyöhykkeisiin, joissa hinta laskee mentäessä kauemmaksi keskustoista (Kotkansaari, Karhula). Kaupunkisuunnittelu on selvittänyt tonttien hintatasoja muissa kaupungeissa (mm. Hamina, Loviisa, Kouvola, Mikkeli, Lappeenranta, Imatra, Joensuu, Lahti, Tampere Pori). Vertailu osoittaa, että Kotkan hinnat ovat jääneet selkeästi jälkeen. Keskihinnat ovat n % alle vertailukuntien keskitason. Tästä vertailuista on jätetty pois selvästi korkeampia hintoja pitävät kaupungit kuten Lahti ja Tampere, joissa vuokrien keskihinnat tämän vuoden luovutuksissa ovat n euroa/v. Noin tuhannen euron vuokratasoon päästään esim. Tampereen alueella vasta Ylöjärven puolella. Kotkassa esityksen mukaisilla uusilla hinnoilla keskihinta liikkuu euron tasolla. Teollisuusalueiden osalta hinnoittelussa ollaan myös jääty jälkeen, muttei niin paljon kuin asuintonteissa. Tämä selittyy tietysti kuntien halulla saada uusia yrityksiä pitämällä teollisuustonttien hinnat alhaalla. Tehtyjen selvitysten perusteella kaupunkisuunnittelu esittää Kotka kaupungin tonttihinnoitteluun n. 35 % korotusta omakoti- ja rivitalotontien osalta. Kerrostalotontit esitetään Kotkansaarella luovutettaviksi edelleen käyvän hinnan mukaan ja samaan hinnoitteluperiaatteeseen lisättäisiin Katariina, Hovinsaari ja Karhula. Muissa kaupunginosissa kerrostalotonttien hinnoiksi esitetään n. 30 % yli alueen ARA-hinnan. Teollisuustonttien osalta korotus olisi vain n. 10 % ja uudeksi hinnoitteluluokaksi esitetään liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden tontit, joiden hinta olisi kaksinkertainen alueen teollisuustonttiin nähden. Näille tonteille sijoittuisivat autoliikkeet ja vastaavat tilaa vievän kaupan yritykset. Jumalniemen kauppakeskuksen ja moottoritien vaikutusalueella olevien tonttien hinnoittelu on myös perustunut käypään hintaan. Lisäksi esityksessä on syksyllä varattaviksi tulevien Räskin ja Hortola II:n alueille esitetyt erityishinnat sekä myytäväksi esitetyt tontit. Räskin alueella on yhtenä teemana energiatehokkuus, ja selvästi vaatimustasoa energiatehokkaammille rakennuksille on esitetty kannusteeksi määräaikaista alennusta tontinvuokrasta. Vastaava käytäntö on otettu käyttöön Tampereella. Räskin energiatehokkuus-teemaan liittyen on lisäksi neuvoteltu alustavasti joidenkin rakennusalan yritysten kanssa, että yrityksille varattaisiin tontteja, joissa ne rakentavat kehittäen tehokkaita ja turvallisia pientaloratkaisuja ennakoimaan EU-tason tiukentuvia energiamääräyksiä. Yrityksille tarjottava kehitysalue-konsepti mukailee Oulun Hiukkavaarassa käynnissä olevaa hanketta, joka on edennyt menestyksellisesti./. Tonttien varausperusteet ja hinnoitteluesitys liitteenä. Esittelijä: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen

31 50, KALA :00 TETA: 882/2014 Ehdotus: Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen tonttihinnoittelun. Hinnoittelu otetaan käyttöön välittömästi. Hinnoittelu ei koske mennessä tehtyjä tonttivarauksia. Toimeenpano: Asiakirjat ja ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

32 50, KALA :00 / Pykälän liite: tonttien varausperusteet ja hinnoitteluesitys TONTTIEN LUOVUTUSPERUSTEET JA TONTTIHINNOITTELU Pääasiassa asuntorakentamiseen tarkoitettujen tonttien vuokrausperusteet Luovutettaessa kaupungin omistamia asuntorakentamiseen tarkoitettuja tontteja vuokralle, toimitetaan vuokraus maanvuokralain (258/66) 3 luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana. 1. Vuokra-aika on 50 vuotta. Sopimusta uusittaessa on noudatettava maanvuokralain 100 vuoden enimmäisvuokra-aikaa. 2. Vuosivuokra on 5 % siitä tontin pääoma-arvosta, jonka laskemisperusteet kaupunginvaltuusto on kullekin alueelle hyväksynyt. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että vuokra kunkin kalenterivuoden alussa korotetaan tai alennetaan niin monella prosentilla kuin edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi on perusindeksiä suurempi tai pienempi. 3. Vuosivuokra maksetaan kalenterivuosittain kahdessa erässä, puolet huhtikuussa ja puolet lokakuussa, ellei vuokramiehen kanssa erikseen toisin sovita. Vuokranmaksun viivästyessä, on vuokramies velvollinen suorittamaan erääntyneelle määrälle korkolain 4 :n mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään asti. 4. Mikäli kaupunki katsoo velvollisuudekseen rakentaa yleisin viemärin ja vesijohdon yhteydessä vuokratonttia palvelevan, yleisestä viemäristä ja vesijohdosta tontin sisäpuolelle ulottuvan talohaaran, sitoutuu vuokramies maksamaan kaupungille tästä aiheutuvat, hyväksyttävien perusteiden mukaan lasketut kustannukset (liittymämaksu). 5. Mikäli alueen asemakaavamääräyksissä on rakennukselle kaukolämpöverkkoon liittymisvelvoite, on vuokramies velvollinen liittämään rakennuksensa kaukolämpöverkkoon, mikäli se rakentamisvaiheessa on mahdollista. Mikäli vuokramies ei noudata tätä velvoitetta, tulee hänen maksaa kaupungille sopimussakkona liittymämaksun suuruinen korvauksen. Poikkeuksena maankäyttö - ja rakennuslain 57a :ssä esitetyt säännökset vähän energiaa kuluttavien tai uusiutuviin energialähteisiin perustuvalla lämmitysjärjestelmällä toimivan rakennusten rakentamisesta. 6. Vuokramies on velvollinen maksamaan kaupungille tontin luovuttamishetkellä voimassa olevan taksan mukaisen tontinlohkomismaksun. 7. Vuokramiehellä on etuoikeus saada tontti vuokrakauden päättyessä uudelleen vuokralle, mikäli tontti luovutetaan uudestaan samanlaisen tarkoitukseen vuokralle. 8. Kun vuokrasuhde päättyy, on kaupunki velvollinen lunastamaan itselleen tontilla olevat vuokramiehen rakennukset. Lunastusta maksetaan 60 % rakennusten rakennusteknisestä arvosta päättymisen ajankohtana. 9. Vuokramiehellä on rakennusvelvoite, jonka mukaan asemakaavan mukainen rakentaminen on aloitettava yhden (1) vuoden kuluessa ja saatettava loppuun kolmen (3) vuoden kuluessa vuokraamisesta uhalla, että vuokrasopimus muutoin irtisanotaan. 10. Vuokramiehellä on III ja IV -vyöhykkeillä sekä Hirssaaressa oikeus lunastaa tontti omakseen tässä hinnastossa määrätyllä hinnalla, kun asemakaavan mukaisesti rakennettava asuinrakennus on valmis. Lisäksi vuokralle luovuttamisen yhteydessä sovitaan sopimuksen kirjaamisesta ja siirrosta, panttikirjan hankkimisesta kaupungille, tontin käytöstä asemakaavan mukaisesti, irtisanomisehdoista, sopimussakosta sekä tontin ja rakennusten kunnossapidosta.

33 50, KALA :00 / Pykälän liite: tonttien varausperusteet ja hinnoitteluesitys Tonttihinnat Nyt: Esitys: I vyöhyke, Kotkansaari, Karhula Kerrostalotontti, käyvän hinnan mukaan Käyvän hinnan mukaan ARA hinta130,00 /kem 2 ARA hinta 130,00 /kem 2 Sopimuksen uusinta: Käytetty rakennusoikeus, -20 % käyvästä hinnasta ========================================================================= I B vyöhyke, Hirssaari, Helilä,radan länsipuoli Kerrostalotontti 71,98/95,00 /kem 2 käypä hinta ARA hinta 95,00 /kem 2 95,00 /kem 2 Vuokraus 5% pääoma-arvosta. ========================================================================= II vyöhyke, Hovinsaari Nyt: Esitys: Kerrostalotontti 71,98 /kem 2 käypä hinta ARA hinta 76 /kem 2 76,00 /kem 2 Rivitalotontti Maapohja 17,28 /m 2 24,00 /m 2 Rakennusoikeus 28,79/ kem 2 39,00 /kem 2 Puistoraja 86,38 /m 117,00 /m Omakotitontti Maapohja 8,64 /m 2 11,60 /m 2 Rakennusoikeus 14,40 /kem 2 19,50 /kem 2 Puistoraja 86,38 /m 117,00 /m ========================================================================= III vyöhyke, Metsola, Korela, Lankila, Takakylä, Etukylä, Räski, Helilä, radan itäpuoli, Rauhala, Kalliokoski (lukuun ottamatta Jumalniemi), Hovila, Eskola Kerrostalotontti 57,59 /kem 2 85,00 /kem 2 ARA hinta 59,00 /kem 2 59,00 /kem 2

34 50, KALA :00 / Pykälän liite: tonttien varausperusteet ja hinnoitteluesitys Rivitalotontti Nyt: Esitys: Maapohja 14,40 /m 2 19,50 /m 2 Rakennusoikeus 23,03 /kem 2 31,00 /kem 2 Puistoraja 71,98 /m 97,00 /m Omakotitontti Maapohja 7,20 /m 2 9,70 /m 2 Rakennusoikeus 8,64 /kem 2 11,60 /kem 2 Puistoraja 71,98 /m 97,00 /m Myyntihinta 11,52 /m 2 + puistoraja 15,50 /m 2 + puistoraja ========================================================================= IV vyöhyke, muut kaavoitetut alueet Kerrostalotontti Rivitalotontti 43,18 /kem 2 66,00 /kem 2 ARA hinta 46,00 /kem 2 46,00 /kem 2 Maapohja 11,52 /m 2 15,50 /m 2 Rakennusoikeus 17,28 kem 2 23,50 /kem 2 Puistoraja 57,59 /m 78,00 /m Omakotitontti Maapohja 5,76 m 2 7,80 /m 2 Rakennusoikeus 7,20 kem 2 9,70 /kem 2 Puistoraja 57,59 /m 78,00 /m Myyntihinta 8,64 /m 2 + puistoraja 11,60 /m 2 + puistoraja ========================================================================= Muut ehdot: Kerrostalotonttien hintoja sovelletaan myös liike- ja yleistenrakennusten tontteihin. Varausmaksu omakotitonteilla on 150 ja muilla tonteilla 150 /alkava 100 kem 2. Varausmaksu palautetaan tonttikaupan yhteydessä tai hyvitetään ensimmäisessä vuokrassa. Mikäli varaus peruuntuu, ei varausmaksua palauteta. Valtion ARA -rahoituksella rakennettavilta tonteilta ei peritä varausmaksua. Asemakaavan ja tonttijaon toteuttamiseksi tehtävissä järjestelykaupoissa noudatetaan edellä mainittuja hintoja. Omakoti- ja rivitalotonttien hinnoittelussa käytettävään puistorajaan huomioidaan yli 10 metriä syvät puisto- tai vastaavat vapaa-alueet.

35 50, KALA :00 / Pykälän liite: tonttien varausperusteet ja hinnoitteluesitys TEOLLISUUSTONTIT Teollisuustonttien vuokrausperusteet Luovutettaessa kaupungin omistamia teollisuusrakentamiseen tarkoitettuja tontteja vuokralle, toimitetaan vuokraus maanvuokralain (285/66) 5 luvun tarkoittamana muuna maan vuokrana. 1. Vuokra-aika on pääsääntöisesti 50 vuotta. Vuokrasopimusta uusittaessa on noudatettava maanvuokralain (285/66) 100 vuoden enimmäisvuokra-aikaa. 2. Vuokramiehellä on rakennusvelvoite, jonka mukaan asemakaavan mukainen rakentaminen on aloitettava kuuden (6) kuukauden kuluessa ja saatettava loppuun kahden (2) vuoden kuluessa vuokraamisesta uhalla, että vuokrasopimus muutoin irtisanotaan. 3. Vuokramies on velvollinen vuokrasuhteen päättyessä viemään pois omistamansa rakennukset ja laitteet. 4. Vuosivuokra maksetaan kalenterivuosittain kahdessa erässä, puolet huhtikuussa ja puolet lokakuussa, ellei vuokramiehen kanssa erikseen toisin sovita. Vuokranmaksun viivästyessä, on vuokramies velvollinen suorittamaan erääntyneelle määrälle korkolain 4 :n mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään asti. 5. Mikäli kaupunki katsoo velvollisuudekseen rakentaa yleisin viemärin ja vesijohdon yhteydessä vuokratonttia palvelevan, yleisestä viemäristä ja vesijohdosta tontin sisäpuolelle ulottuvan talohaaran, sitoutuu vuokramies maksamaan kaupungille tästä aiheutuvat, hyväksyttävien perusteiden mukaan lasketut kustannukset (liittymämaksu). 6. Mikäli alueen asemakaavamääräyksissä on rakennukselle kaukolämpöverkkoon liittymisvelvoite, on vuokramies velvollinen liittämään rakennuksensa kaukolämpöverkkoon, mikäli se rakentamisvaiheessa on mahdollista. Mikäli vuokramies ei noudata tätä velvoitetta, tulee hänen maksaa kaupungille sopimussakkona liittymämaksun suuruinen korvauksen. Poikkeuksena maankäyttö - ja rakennuslain 57a :ssä esitetyt säännökset vähän energiaa kuluttavien tai uusiutuviin energialähteisiin perustuvalla lämmitysjärjestelmällä toimivan rakennusten rakentamisesta. 7. Vuokramies on velvollinen maksamaan kaupungille tontin luovuttamishetkellä voimassa olevan taksan mukaisen tontinlohkomismaksun. 8. Vuokramiehellä on etuoikeus saada tontti vuokrakauden päättyessä uudelleen vuokralle, mikäli tontti luovutetaan uudestaan samanlaisen tarkoitukseen vuokralle. Lisäksi vuokralle luovuttamisen yhteydessä sovitaan sopimuksen kirjaamisesta ja siirrosta, panttikirjan hankkimisesta kaupungille, tontin käytöstä asemakaavan mukaisesti, irtisanomisehdoista, sopimussakosta sekä tontin ja rakennusten kunnossapidosta.

Pääasiassa asuntorakentamiseen tarkoitettujen tonttien vuokrausperusteet

Pääasiassa asuntorakentamiseen tarkoitettujen tonttien vuokrausperusteet TONTTIEN LUOVUTUSPERUSTEET JA TONTTIHINNOITTELU Pääasiassa asuntorakentamiseen tarkoitettujen tonttien vuokrausperusteet Luovutettaessa kaupungin omistamia asuntorakentamiseen tarkoitettuja tontteja vuokralle,

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2014-2015

KOTKAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2014-2015 KOTKAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2014-2015 2 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 3 KAAVOITUSKATSAUS... 3 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTAA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT STRATEGISET TAVOITTEET

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2016

KOTKAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2016 KOTKAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 3 KAAVOITUSKATSAUS... 3 EKOTEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN... 4 TUULIVOIMARAKENTAMINEN... 5 MAAKUNTAKAAVOITUS...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Oikaisuvaatimusohjeet -1, KALA 14.4.2015 17:00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen

Lisätiedot

KARHUVUOREN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KARHUVUOREN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARHUVUOREN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 15. KAUPUNGINOSA KARHUVUORI, KORTTELI 8, TONTIT 2 JA 3 VALMISTELIJA MARJA KUKKONEN, ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI, PUH. 040 7236112 KAAVA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOTKAN KAUPUNKI 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 35, TONTTI 7 KORSULANKATU 4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOTKAN KAUPUNKI 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 35, TONTTI 7 KORSULANKATU 4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOTKAN KAUPUNKI 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 35, TONTTI 7 KORSULANKATU 4 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJEKTINUMERO 0115 12.4.2015 LARS OLSSON ARKKITEHTI KOTKAN KAUPUNKI

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE Asemakaava ja asemakaavan muutos 0313 Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu ilmakuva asemakaava-alueesta ALOITE Pekka Kierikka, Kotkan

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Sisällysluettelo KALA, 12.5.2015 13:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KALA, 12.5.2015 13:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KALA, 12.5.2015 13:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 35 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 36 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

MITÄ ON TEHTY JA MITÄ AIOITAAN TEHDÄ

MITÄ ON TEHTY JA MITÄ AIOITAAN TEHDÄ KOTKA KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2016 MITÄ ON TEHTY JA MITÄ AIOITAAN TEHDÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kaupungintalon 5. krs, kokoushuone 1

Kaupungintalon 5. krs, kokoushuone 1 KOKOUSKUTSU Nro 6/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 15:00 Kaupungintalon 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijasivu... 1 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 59 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 19.01.2016 klo 17:00 Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijasivu... 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Maaningalla sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Tonttipalveluyksikkö Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Ympäristöministeriö on 16.6.2005 vahvistanut Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan.

Ympäristöministeriö on 16.6.2005 vahvistanut Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan. KAAVOITUSKATSAUS Kaavoitusasioita valmistelee tekninen lautakunta. Kaavoitukseen kuuluu eriasteisten kaavojen ja niihin liittyvien selvitysten laatiminen, kaavaasioiden valmistelu luottamusmiehille, vuorovaikutteisuuden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 25.11.2013 Päivitetty

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 5.12.2012, PÄIVITETTY 6.2.2013

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 5.12.2012, PÄIVITETTY 6.2.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(9) KORTTELIN 86 JA 87 ASEMAKAAVAN MUUTOS (TORVENSOITTAJANKADUN JA KELLONSOITTAJANKADUN VÄLINEN ALUE) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Alakaupungin

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014

KAAVOITUSKATSAUS 2014 YHTEYSTIEDOT KAAVOITUSASIOISSA: Tekninen virasto Mittaus- ja kaavoitusosasto Hovilankatu 2, 83500 Outokumpu puh. (013) 5591 www.outokummunkaupunki.fi e-mail. etunimi.sukunimi@outokummunkaupunki.fi Va.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1602/02.07.00/2015 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

K A A V O I T U S K A T S A U S 2014

K A A V O I T U S K A T S A U S 2014 1 PYHTÄÄN KUNTA Kunnaninsinööri 27.05.2014 K A A V O I T U S K A T S A U S 2014 YLEISTÄ Maankäyttö ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vuosittain laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ.

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ. SODANKYLÄ KUULUTTAA HAETTAVAKSI TONTTEJA Sodankylän kunta vuokraa yhdeksän uutta pientalotonttia Savikankaalta. Tontit on rakennettava kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta alkaen.

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Asuntotontin 297-33-33-2 (Lehtoniementie 114) vuokraaminen / Lakea Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot