OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja"

Transkriptio

1 -1, KALA :00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen Jani Savolainen Kai Suursoho Soile Tyster-Pöhö Terttu Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Hannonen Markku kaupunkisuunnittelujohtaja Heikkilä Maarit controller Kukkonen Marja asemakaava-arkkitehti Laakkonen Päivi hallintosihteeri, sihteeri Masalin Tom maankäyttöinsinööri Ruutiainen Kirsti kaupungingeodeetti Laasanen Nina nuorisovaltuutettu Laaksonen Petteri toimitusjohtaja, TuuliSaimaa Oy Metsä-Simola Klaus asianajaja, Hannes Snellman Oy Kuivalainen Harri alueidenkäyttöpäällikkö, Kaakkois- Suomen ELY-keskus Perttola Pertti ylitarkastaja, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Matti Koski Päivi Laakkonen PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät 43 PÖYTÄKIRJAN Kaupungintalossa asianhallintayksikössä, 5. krs TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupungintalossa asianhallintayksikössä, 5. krs Sihteeri Päivi Laakkonen

2 43, KALA :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimusohjeet

3 44, KALA :00 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 45, KALA :00 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 46, KALA :00 TETA: 131/2014 Viranhaltijoiden mennessä saapuneet päätökset Kala Kaupunkisuunnittelujohtajan päätökset Kaavoitussopimus Kotkan Energia Oy:n kanssa Asemakaava-arkkitehdin päätökset Karhulan Pitkäsaaren ranta-asemakaavan luontoselvitys Kotkan Karhulan keskusta-alueen eteläisen osan sekä Karhulanniemen asuin- ja teollisuusalueen kaavarungon (kaava 0613) laadintaan liittyvät luontoselvitykset 2014 Kaupungingeodeetin päätökset Kiinteistöjen ja tonttijaon muutoksen hyväksyminen Kaavayksiköiden ja sekä kiinteistön tonttijaon muutoksen hyväksyminen Oman auton käyttöoikeus Kiinteistöjen ja tonttijaon muutoksen hyväksyminen Maankäyttöinsinöörin päätökset Määräalan ostaminen Otsolasta Alueen vuokraaminen Sikosaaresta Tontinosan myyminen Rauhalasta Lupa puiston käyttöön Kotkan InsinööriOpiskelijat ry:lle Lupa katualueen käyttöön Kouvolan Automaalit T.Keräselle Lupa kesäterassin pitoon Konditoria Cocolle Jäätelökioskipaikkojen vuokraaminen Eufloris Oy:lle Lupa kesäterassin pitoon FC KTP ry:lle Omakotitontin varaaminen Lupa Santalahden pysäköintialueen käyttöön Suomen Bullterrieriyhdistys ry:lle Sapokan laululavan käyttölupa Kotkan Laulumiehet ry:lle Lupa mainostauluille Sirkus Finlandialle Alueen vuokraaminen Petäjäsuolta Lupa alueen käyttöön Katariinassa asukastoimikunnalle Grillikioskipaikan vuokraaminen Fuksinniityltä Mastopaikan vuokraaminen KYMP Oy:lle Määräosan ostaminen Hirssaaresta Omakotitontin varaaminen Rakennusvelvoiteajan jatkaminen Lupa alueen käyttöön Kotkan sos.dem.ty:lle Tontin vuokrasopimuksen purkaminen Taulupaikkalupa Kymijoen Lohisoitolle Katualueen aitaamislupa Kymera Oy:lle Lupa Ystävyydenpuiston käyttöön Kotkan Selkä ry:lle Lupa kesäterassin pitoon Bar Merikotkalle Lupa kesäterassin pitoon Ravintola Tai Hingille Lupa johtomuutoksiin Kymenlaakson Sähkö Oy:lle Lupa mittauskaivon sijoittamiseen Kymen Vesi Oy:lle Lupa alueiden käyttöön Kalamaratoniin Kotka Maretarium Oy:lle Taulupaikkalupa Kymi Sinfonietalle Taulupaikkalupa Kymi Sinfonietalle Klami sävellyskilpailua varten Alueen käyttölupa Kymin Suunnistajille Sapokan laululavan käyttölupa Pelastusarmeijan Kotkan osastolle

6 46, KALA :00 TETA: 131/ Katualueen aitaamislupa Rakennuspartio Oy:lle Lupa puisto- ja pysäköintialueiden käyttöön Alueen vuokraaminen Palaslahdesta Alueen vuokraaminen Tiutisesta Lupa puiston käyttöön Tuuli Training Lupa puiston käyttöön Nanda Palmulle Lupa puiston käyttöön David Arthur Haganille Alueen vuokraaminen Mussalon satamasta Vuokrasopimuksen purkaminen Mussalosta Lisäalueen vuokraaminen Kari Lampiselle Alueen vuokraaminen Kuljetusliike P Pykäläiselle Eurovaalien ulkomainonta Opastelupa Kotkan FK-kerholle Katualueen käyttölupa Pihlavan Ikkuna Oy:lle Sapokan laululavan käyttölupa Kotkan Helluntaiseurakunnalle Lupa alueen käyttöön Katariinanniemessä Heini Pitkäselle Lupa alueen käyttöön kalakilpailuihin Kotkan seudun invalidit ry:lle Lupa alueen käyttöön Katariinassa Kotkan Sotaveteraanit ry:lle Taulupaikkalupa Kotka Seura ry:lle Asuntosihteerin päätökset Enimmäishinnan vahvistaminen Suomen Asumisoikeus Oy, Huvipurrentie Asumisoikeuden haltijan hyväksyminen asumisoikeustaloon Lavansaarentie Enimmäishinnan vahvistaminen Suomen Asumisoikeus Oy, Huvipurrentie Enimmäishinnan vahvistaminen Suomen Asumisoikeus Oy, Kalliorinne Enimmäishinnan vahvistaminen Suomen Asumisoikeus Oy, Tornatorintie 13 Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, ettei esiteltyjen päätöspöytäkirjojen johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tarkoitettua otto-oikeutta. Ei oikaisuvaatimusohjetta

7 47, KALA :00 TETA: 470/2012 Hallan tuulivoimaosayleiskaava ja kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä jätetty oikaisuvaatimus Kala Valmistelija: Asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen, puh TuuliSaimaa Oy:n toimitusjohtaja Petteri Laaksonen pitää yleisesittelyn Hallan tuulivoimahankkeesta ja sen taustoista. Asianajaja Klaus Metsä-Simola Hannes Snellman Oy:stä esittelee TuuliSaimaa Oy:n oikaisuvaatimuksen keskeisen sisällön. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Esittely merkitään tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

8 48, KALA :00 TETA: 881/2014 Kotkan kaupunkisuunnittelun ja Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen yhteistoiminta Kala Valmistelija: Asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen, puh Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. Ne edistävät hyvän elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja tukevat kansalaisten hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä maakunnissa. Kotkan kaupunkisuunnittelu tekee yhteistyötä jatkuvasti eri tavoin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa erityisesti kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tästä yhteistyöstä ja toimijoiden rooleista tulevat kertomaan alueidenkäyttöpäällikkö Harri Kuivalainen ja ylitarkastaja Pertti Perttola. Molemmat heistä työskentelevät Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueella Kouvolassa. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Esittely ja käytävä keskustelu merkitään tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

9 49, KALA :00 TETA: 364/2012 Kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma Kala Valmistelija: Asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen, puh Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan kaupunkisuunnittelun tavoitteita kaupunkistrategian ja hyväksytyn talousarvion perusteella, maakuntakaavoitusta sekä vireillä olevia hankkeita. Kaavoitusohjelmassa kerrotaan eri kaavahankkeiden vaiheista sekä siinä on esitetty vuosille kaavatarkasteluun suunnittelut kaavakohteet. Kaavoitettavien kohteiden lista voi vuoden mittaan vaihdella hankkeiden etenemisen mukaan. Toisaalta tarkasteluun voi nousta uusia kohteita, jotka vaativat kaavallista tarkastelua. Kaavoituksen resurssien puitteissa on pääosin keskitytty kehittämään elinkeinohankkeita, jotka omalta osaltaan edistävät työpaikkojen syntymistä sekä tukeutuvat E18-moottoritiehen. Varsinaisia asuinaluekaavoja työlistalla ei toistaiseksi ole, mutta keskusteluja maanomistajien kanssa käydään uusien asuinalueiden hankkimisesta. Varsinaisten vireillä olevien asema- ja yleiskaavahankkeiden lisäksi kaavoitus osallistuu maakunnalliseen ja seudulliseen suunnitteluun. Rakennusperinnön vaaliminen, kaupunkikuvan kehittäminen, poikkeuslupa- ja suunnittelutarveasioiden valmistelu sekä kaavoitukseen liittyvä liikenteen suunnittelu ovat myös kaavoituksen keskeisiä tehtäviä../. Kotkan kaupungin Kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee kaavoituskatsauksen 2014 tiedoksi ja hyväksyy kaavoitusohjelman ohjeellisesti noudatettavaksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

10 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma KOTKAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA

11 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 3 KAAVOITUSKATSAUS... 3 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTAA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT STRATEGISET TAVOITTEET VUODELLE KAUPUNKISUUNNITTELUA KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE EKOTEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN... 6 TUULIVOIMARAKENTAMINEN... 7 MAAKUNTAKAAVOITUS... 7 SEUTUSUUNNITTELU... 7 KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO... 8 KAAVOITUSOHJELMA YLEISKAAVAT... 8 HYVÄKSYTYT YLEISKAAVAT... 8 HYVÄKSYMISMENETTELYSSÄ OLEVAT YLEISKAAVAT... 8 VALMISTELUSSA OLEVAT YLEISKAAVAT... 9 ASEMAKAAVAT VUONNA 2013 JA ALKUVUONNA 2014 LAINVOIMAN SAANEET KAAVAT HYVÄKSYMISMENETTELYSSÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT VALMISTELUSSA OLEVAT ASEMAKAAVAT VANHENTUNEET ASEMAKAAVAT UUDET ASEMAKAAVAKOHTEET KEHITTÄMISKOHTEITA KAAVOITUKSEN KULKU UUSIA OMAKOTITALOTONTTEJA KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT... 19

12 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma JOHDANTO Kaavoituskatsaus kertoo Kotkan kaavoituskohteista vuosilta Kaavoituskatsaus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 7 ). Katsaus tulee laatia vähintään kerran vuodessa ja siinä tulee tarkastella vireillä olevia ja lähiaikoina vireille tulevia kaavoja, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa on esitetty kaupunkisuunnittelulle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle esitetyt strategiset tavoitteet. Kaavoituskatsauksessa on kerrottu myös ekotehokkuuden edistämisestä kaupunkisuunnittelussa sekä meneillään olevista tuulivoimahankkeista. Katsaus sisältää myös tietoa maakuntakaavoituksesta ja seudullisen strategisen yleiskaavan laadinnasta. Kaavoituskatsauksessa esitellään merkittävimmät kaavoituskohteet ja kohteita, joiden arvioidaan alkavan lähivuosina. Kaavoituskohteista esitellään lyhyesti sisältö ja kaavoituksen vaihe. Kaavoituskatsauksen jatkona on kaavoitusohjelma vuodelle Ohjelmaan on koottu aloitettavaksi suunnitellut kaavoitushankkeet, sekä esitellään meneillään olevat kaavoitushankkeet, joita viedään eteenpäin. Kaavoitusohjelmaan voidaan tarvittaessa ottaa vuoden aikana uusia kohteita. KAAVOITUSKATSAUS Kaupunkisuunnittelun toimintaa kehitetään ennakoivaksi. Tämä edellyttää yleiskaavoituksen ajan tasalle saattamista tulevina vuosina. Tällä luodaan perusta tuottavalle maapolitiikalle ja sujuvalle asemakaavoitukselle. Uusista kaavahankkeista tehdään ennakkoon kaavataloudellinen tarkastelu. Kaavoituksen resursseja pyritään parantamaan, tarvittaessa työssä keskitytään vain kriittisiin kohteisiin. Kaupungin maanhankinta ja -luovutus kohdistuvat satama-alueisiin ja elinkeinopoliittisesti tärkeisiin alueisiin sekä kaupunkirakennetta edelleen tiivistäviin ja olemassa olevaa kunnallisteknistä verkkoa hyödyntäviin kohteisiin. Jumalniemen kaupallisen alueen uudistaminen on ajankohtainen hanke. Valmistuvan moottoritien luoma potentiaali voidaan hyödyntää vain riittävän vetovoimaisella kohteella. Kaupunki investoi tätä varten huomattavasti itäramppeihin, joten kaupallisen rakenteen vetovoiman tulee myös olla kunnossa. Hanke toteutetaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Hanke edellyttää myös asemakaavoitusta. Kantasataman kehittämistä jatketaan. Asemakaavoitusta tehdään vuorovaikutteisesti asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Kantasataman väliaikaiskäyttöjä edistetään. Karhulanniemen aluetta kehitetään yhteistyössä A. Ahlström Osakeyhtiön kanssa. Alueen osayleiskaavoitus käynnistetään, rinnalla laaditaan ensimmäistä asemakaavaa. Kanjonin kattamista ja Karhulan keskusta-alueen kehittämistä edistetään.

13 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma Tällä hetkellä varattavissa olevien omakotitonttien lisäksi Räskissä tulee elokuussa varattavaksi 48 omakoti- ja 2 asuinpientalotonttia sekä Hortolaan 15 omakotitonttia. Rakentamaan Räskissä pääsee vuonna Kaavoitetaan erityisesti E18 moottoritiehen tukeutuvia työpaikka-alueita. Kaavoituskohteissa on myös kaupungin omaisuuden myyntiä edistäviä kohteita kuten Pitkäsaareen kaavoitettavat 8-10 lomarakennustonttia ja 2013 puutalousoppilaitoksen asuintalojen kaavamuutos, joka mahdollisti olemassa olevien rakennusten myymisen sekä kahden uuden asuinpientalotontin muodostumisen. Kymijoen matkailu- ja virkistyskäyttöä edistetään Kymijoen kaavoituksella, kansallisella kaupunkipuistolla sekä kalastuksen edellytysten kehittämisellä. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTAA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT STRATEGISET TAVOITTEET VUODELLE Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Palvelut laadukkaita ja Kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusta Internet-sivuston uudistus käyttäjälähtöisiä kehitetään Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Asuinalueiden kevyenliikenteen yhteyksiä kehitetään Karhulan kevyenliikenteen verkoston kehittämissuunnitelma laadittu 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Kotka on vetovoimainen ja Toiminnallisesti kiinnostavien Placemaking-kokeiluhanke omaleimainen kaupunki, jossa paikkojen kehittäminen tapahtuu käynnissä; menetelmällä kehitetään kaupunkitilojen monipuolista käytettävyyttä yhdessä käyttäjien kanssa Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Kaupunkisuunnittelun yhteistyö muiden elinkeinopolitiikan toimijoiden kanssa saumatonta, monipuolista tonttitarjontaa erilaisille yrityksille Elinkeinohankkeiden yhteistyötiimi nimetty ja tonttimarkkinoinnin internet-sivusto käytössä 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Keskusta-alueilla käynnissä kaupan ja asumisen kehittämishankkeita Karhulanniemen kaavarunko luonnosvaiheessa, Kantasataman asemakaava luonnosvaiheessa Arkkitehtuuristrategian laatiminen Laatiminen käynnissä Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudun strateginen yleiskaavoitus etenee Yleiskaavan hankkeistus ja perusselvitykset käynnissä

14 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Henkilöstö osaava ja oikein Kaupunkisuunnittelun prosessit Työprosessit eivät hidastu ja mitoitettu, esimiestyö on toimivat sujuvasti ja vastaavat yleiskaavoitus voidaan laadukasta toimintaympäristön haasteisiin käynnistää Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Vastuualueen sisäistä tiedotusta kehitetään ja työhyvinvoinnista huolehditaan Vastuualueen yhteistapaamiset säännöllisesti, koko henkilöstö osallistuu työhyvinvoinnin kehittämiseen 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Talous on tasapainossa Tonttituotantoprosessin ja toteutuksen pitkäntähtäimen suunnittelu Pitkäntähtäimen suunnittelun ensimmäinen versio otetaan käyttöön yhdessä kuntatekniikan kanssa 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Ympäristö, kestävä kehitys ja Kotkan ilmasto- ja energiaohjelman Tarkastelu kaikkien asumista turvallisuus huomioidaan tavoitteet huomioidaan tai palveluita sisältävien kaikessa toiminnassa kaavoituksessa kaavojen selostuksissa Vähähiilisen rakentamisen edistäminen Edistämistä on tutkittu vähintään puolessa laajoista kaavahankkeista KAUPUNKISUUNNITTELUA KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014 Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Lautakuntaan ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat yhteneväiset. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Kaupungin maanhankinnan ja -luovutuksen osalta keskitytään edelleen satamaja elinkeinopoliittisesti tärkeisiin alueisiin sekä teollisuusalueiden laajentamiseen. Suurimpina yksittäisinä kohteina ovat Mussalon satama, kaasuputkihankkeen käynnistymistä odotetaan kesällä 2014, ja Ristinkallion teollisuusalueen laajennus. Omakotitontteja on tarjolla useilta alueilta yhteensä vajaat 40 kpl. Räskin alueen tontit saadaan varattaviksi vuoden 2014 aikana ja rakentajat pääsevät alueelle vuonna Kaavoitetaan erityisesti E18 moottoritiehen tukeutuvia työpaikka-alueita, Jumalniemen kehittämistä tuetaan tarvittaessa kaavoituksella. Kantasataman kehittämistä jatketaan. Kehitetään kaupungin myyntilistalla olevista kiinteistöistä myyntikohteita yhteistyössä tilapalvelun kanssa. Jatketaan A. Ahlström Oy:n Karhulan alueiden kaavarunkotyötä, edetään mahdollisuuksien mukaan myös ensimmäisten kohteiden asemakaavoitukseen.

15 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma Työstetään meneillään olevia tuulivoimahankkeita vuorovaikutuksessa eri osapuolten kanssa. Käynnistetään kaupunkirakennetarkastelu tulevaisuuden kaupunkirakenteen hahmottamiseksi. EKOTEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN Kaupunkistrategian mukaisesti kaupunkisuunnittelussa kehitetään malleja edistämään ekotehokkuutta sekä vähähiilisyyttä. Yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa vuonna 2013 pidettiin mm. ekotyöpajoja, joissa käsiteltiin mm. kestävän liikenteen edistämistä kaupunkisuunnittelussa. Räskin pientaloalueen yhtenä teemana on energiatehokkuus. Kotkan kaupunki sai Räskiin liittyvistä suunnitelmista pääpalkinnon Motivan Vuoden 2013 uusiutuva energiateko -kilpailussa. Räskin tulossa oleviin toimiin sisältyvät mm. rakentajille tulossa oleva energia- ja sisäilma-asioihin keskittyvä koulutus sekä tontinvuokrakannuste energiatehokkuuteen. Kantasataman suunnittelussa ekotehokkuus on yksi keskeisiä elementtejä. Elinkeinostrategian mukaisesti edistetään mm. clean tech-yrityshankkeiden mahdollistamista Kantasatamassa. Kotka on aktiivisesti mukana yhdessä tutkimuslaitosten sekä 15 muun kaupungin kanssa Kuntien ja kaupunkien ekolaskurit (KEKO B) -hankkeen tuottaman kaavoituksen ekotehokkuuden arviointityökalun kehittämisessä. Laskuria sovelletaan lähiaikoina tarkemmin ainakin Karhulanniemen kaavarungossa. Kotkassa kesällä 2013 kaavoituksessa olleiden uusien asuinalueiden liikenteen päästöjen vertailu. Vertailussa laskettiin liikenteen kasvihuonekaasupäästöt (CO 2 -ekv) alueelle muuttavaa uutta asukasta kohden vuodessa VTT:n kehittämällä KURKE-laskurilla. Kuvassa poikkeamat keskiarvosta, joka laskettiin alueiden uusien rakennusten osalta ilman Karhulanniemeä. *Karhulanniemen tulos on eniten suuntaa antava suunnitelmien varhaisen vaiheen vuoksi.

16 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma TUULIVOIMARAKENTAMINEN Kymenlaakson kuntien yhteinen tavoite on löytää sopivat paikat 100 tuulivoimalan rakentamiseen vuoteen 2015 mennessä. Tuulivoimalat edistävät uusiutuvan energian käyttöönoton lisäämistä ja Kotkan elinkeinorakenteen uudistumista. Tuulivoimalat vaikuttavat Kotkan alueen investointeihin ja työllisyyteen niin rakentamis- kuin toiminta-aikana. Kotkassa on meneillään useita tuulivoimahankkeita, jotka ovat prosessin eri vaiheissa. Kotkan Energia Oy:n kaksi tuulivoimalaa Mussaloon ovat valmistuneet, Hallan neljän tuulivoimalan hanke pysähtyi yleiskaavan luonnosvaiheessa kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja Mäyränmäen tuulivoimahanke 40 voimalaa (osa Haminan puolella), jonka ympäristövaikutusten arviointi on valmistumassa ja tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä. Puolustusvoimien kanta rannikon tuulivoimahankkeisiin ei ole ollut myönteinen. MAAKUNTAKAAVOITUS KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA, TAAJAMAT JA NIIDEN YMPÄRISTÖT YM on vahvistanut kaavan ja KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA, MAASEUTU JA LUONTO YM on vahvistanut kaavan ENERGIAMAAKUNTAKAAVA Ympäristöministeriö on vahvistanut energiamaakuntakaavan Maakuntakaavan ajankohtainen täydennystarve koskee energiahuollon kokonaisuutta. Maakuntakaavan tavoitteena on valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden edellyttämällä tavalla turvata alueidenkäytössä energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia sekä osoittaa Kymenlaakson maakuntakaavoituksessa tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. KAUPPA JA MERIALUE Maakuntahallitus päätti uuden vaihemaakuntakaavan laatimisesta. Maakuntakaavassa käsitellään ensisijaisesti Kymenlaakson kauppaan sekä meri- ja rannikkoaluesuunniteluun liittyviä aihealueita. Kaavassa esitetään myös lakiuudistuksen vaatima seudullinen kaupallinen mitoitus. Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt kauppa- ja merialuekaavan SEUTUSUUNNITTELU Kotkan-Haminan seudun kehityskuvan 2040 ja Kaakko kasvuun - Kaakon kasvuohjelman toteuttamiseksi ollaan aloittamassa seudun strategisen yleiskaavan laadintaa. Vuoden 2014 aikana selvitetään työn rahoitusmahdollisuudet ja tavoitteena on, että suunnittelu aloitetaan vuoden loppupuolella. Seudun strategisen yleiskaavan laatiminen kestää noin kolme vuotta. Seutusuunnittelusta vastaa seudun kuntien edustajista koostuva Kassu-työryhmä.

17 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO Kotkan kaupunginhallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt, että kaupunki hakee ympäristöministeriöltä Kansallisen kaupunkipuiston statusta. Samalla kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen Äijänvuoren, Katariinan Meripuiston, Meriniemen ns. kylpylähotellin korttelin ja Kymenlaakson keskussairaalan rannan alueille siten, että alueet osoitetaan virkistys- tai puistoalueiksi. Kaavamuutokset pyritään tekemään mahdollisten alueita koskevien kaavahankkeiden yhteydessä. Hakemus jätetään vuonna Kaupunkipuistoa varten laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka hyväksyy ympäristöministeriö. KAAVOITUSOHJELMA YLEISKAAVAT HYVÄKSYTYT YLEISKAAVAT KYMIJOEN ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVA, Y19 Kymijoen eteläosan osayleiskaava on lainvoimainen lukuun ottamatta kahta tilaa, joista on valitettu Kouvolan hallinto-oikeuteen. HYVÄKSYMISMENETTELYSSÄ OLEVAT YLEISKAAVAT KYMIJOEN POHJOISOSAN OSAYLEISKAAVA, Y16 Kymijoen osayleiskaavan pohjoisosa on ollut ehdotuksena nähtävillä keväällä Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava

18 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma VALMISTELUSSA OLEVAT YLEISKAAVAT HALLAN TUULIVOIMA, OSAYLEISKAAVA, Y18 Tuulisaimaa Oy on laadituttanut Hallan tuulivoimayleiskaavaluonnoksen ja kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kokouksessaan luonnoksen asettamisen nähtäville. Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta annettiin paljon kielteistä palautetta. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti , ettei tuulivoimayleiskaavan suunnittelua jatketa. Tuulisaimaa Oy on jättänyt lautakunnan päätöksestä oikaisuvaatimuksen. KOTKAN ITÄINEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA MÄYRÄNMÄKI, Y20 Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimalaitosten, niihin liittyvien sähköverkostojen, sähköasemien ja huoltoteiden rakentaminen Kotkan ja Haminan rajalla sijaitsevalle Mäyränmäen alueelle. Tuulivoimayleiskaavaa laaditaan samanaikaisesti Haminan puolella. Hankkeesta vastaava Ilmatar Oy suunnittelee enintään 40 tuulivoimalan rakentamista. Osa yleiskaavan suunnittelualueesta on maakuntakaavan tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta. Ympäristövaikutusten arviointi sekä yleiskaavaluonnos ovat valmistumassa. Kotkan itäinen tuulivoimayleiskaava Mäyränmäki

19 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma ASEMAKAAVAT VUONNA 2013 JA ALKUVUONNA 2014 LAINVOIMAN SAANEET KAAVAT 1. RÄSKI 1, 1210 Uusi pientaloalue Räskiin. Rakentamisen suunnitellaan voivan alkaa syksyllä Kaava sai Motivan Vuoden 2013 uusiutuva energiatekopalkinnon ja kotkalaisille rakentajille suunnattavan koulutuksen. 2. HOVINSAARI VALKAMAKATU, 0812 Kaava mahdollistaa 6 kerrostalon rakentamisen Valkamakadun alkuun Hovinsaarelle. Ensimmäisen kerrostalon koemarkkinointi on meneillään ja rakentaminen alkanee syksyllä HOVINSAARI PYSÄKÖINTIJÄRJESTELYT, 0412 Kaavan avulla järjestettiin Hovinsaaren Valkamakadun pysäköinti tarpeita vastaavaksi. 4. KATARIINAN KALLIO, 0512 Katariinan kaupunginosaan Puistotien varteen kaavoitettiin rakennuspaikat 5 kerrostalolle, joista kaksi 12-kerroksista ja kolme 8-kerroksista. Rakennussuunnittelu alkaa vuonna TOMMONPOLKU LANKILA, 0213 Täydennysrakennuskaava, jolla saatiin 6 erillispientalotonttia sekä kolme kerrostalojen rakennuspaikkaa. Yhtä kerrostaloista voi käyttää myös palveluasumiseen. Alueen leikkipuisto kunnostetaan ajanmukaiseksi kaavamuutoksen yhteydessä. 6. KIERIKKALAN KALASTUSKESKUS, 0112 Kaavalla muodostettiin matkailua palvelevien rakennusten korttelialue kalastusmatkailun edellytysten vahvistamiseksi Korkeakosken haarassa. 7. LANKILA, AITTAKORPI MUSSALONTIEN ALUE, 0712 Kaava mahdollistaa Mussalontien liikennejärjestelyjen ja asuinalueiden meluntorjunnan parantamisen Sutelan - Aittakorven alueella. 8. PUUTALOUSOPPILAITOKSEN ASUNTOLAT, 0513 Entisen puutalousoppilaitoksen asuintalot kaavoitettiin asuinkäyttöön, kun ne entisessä asemakaavassa kuuluivat yleisten rakennusten korttelialueeseen. Kaavamuutoksella muodostettiin kaksi uutta rakennuspaikkaa rivitaloille entisten lisäksi. Kaavamuutos mahdollistaa kaupungin omistamien rakennusten ja rakennuspaikkojen myymisen edelleen. 9. KATARIINAN PÄIVÄKOTI, 0113 Kaava mahdollistaa päiväkodin rakentamisen Katariinan kaupunginosaan urheilukeskuksen uimahallin tontista erotetulle alueelle. Päiväkodin rakennussuunnittelu käynnistyy kesän 2014 aikana. 10. KOTKAN ENERGIA KORKEAKOSKI, 0413 Asemakaavalla muodostettiin teollisuustontti Kotkan Energian omistamalle alueelle Korkeakoskelle. Kaava on saamassa lainvoiman toukokuussa 2014, ellei valtuuston päätöksestä jätetä valitusta.

20 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma ,3 4,9 Vuonna 2013 ja alkuvuonna 2014 lainvoiman saaneet asemakaavat. HYVÄKSYMISMENETTELYSSÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT 11. MUNSAARI SIKOSAARI KOIVUNIEMI, 0909 Kaava odottaa vielä Kouvolan hallinto-oikeuden päätöstä kaavasta tehtyyn valitukseen. 12. SATAMAKATU-RUUKINKATU, 0311 Satamakadun, Ruukinkadun ja Vuorikadun alueelle laadittiin asemakaavan muutos, jossa entistä satama-aluetta muutettiin asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja Stevecon omistamalla tontilla rakennusoikeutta lisättiin. Kaava laadittiin osin kaupungin, osin Steveco Oy:n omistamalle maalle. Kaavassa suojeltiin Laivurinkatu 10 sijaitseva entinen Savo-Karjalan Tukku Oy:n rakennus sekä Vuorikadulla entinen verstasrakennus. Kaava odottaa kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksymistä. VALMISTELUSSA OLEVAT ASEMAKAAVAT 13. KARHULAN PUUKOULU, 0110 Karhulan vanha puukoulu Helilän keskustassa on tarkoitus suojella asemakaavalla. Kaavan yhteydessä parannetaan koulukorttelin pysäköintijärjestelyjä. Tilapalvelu on teettänyt rakennuksesta kuntoselvityksen. Rakennuksen tulevaisuudesta ja kaavan etenemisestä päätetään lisäselvitysten jälkeen.

21 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN LAAJEN- NUS, 1012 Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Kymenlaakson keskussairaalan laajentaminen nykyisellä tontillaan. Kaavamuutoksella on tarkoitus lisätä alueen rakennusoikeutta laajennuksen mahdollistamiseksi. Samalla tutkitaan keskussairaalan ja sitä ympäröivän katuverkon liikennejärjestelyjä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä joulukuussa Kaava etenee keskussairaalan suunnitelmien edetessä. 15. KORKEAKOSKEN KIERIKKALAN ALUE, 0313 Kymintien, Kierikkalankadun ja Kymijoentien risteyksen alueelle on pantu vireille kaavamuutos, joka mahdollistaa matkailupalvelujen kehittämisen tukemaan alueen kalastusmatkailua. Kaavaluonnos tulee nähtäville toukokuussa RASINKYLÄN ALUE, 0214 Mussalontien, Sutelantien, E18-tien ja Kymijoen Langinkosken haaran väliin jäävä alue. Kaavan tarkoituksena on kaavoittaa liikerakennusten korttelialue Sutelantien ja Mussalontien risteyksessä olevalle käyttämättömälle alueelle. Kaavaluonnos oli nähtävillä huhtikuussa KARHUVUOREN KOULU, 0114 Tilapalvelu on valmistellut hankesuunnitelman Karhuvuoren nykyisen kosteus- ja sisäilmaongelmaisen koulun korvaamiseksi uudisrakennuksella. Hankesuunnitelman mukaisen koulun rakentaminen ei ole mahdollista voimassa olevan asemakaavan puitteissa, vaan hanke edellyttää asemakaavan muuttamista. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä huhti- toukokuussa 2014.

22 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma KORKEAKOSKI VEIKKOLA, 0811 Veikkolan nykyisen asuinalueen pohjoispuolelle on laadittu asemakaavaluonnos, joka oli nähtävillä. Kaavan tarkoituksena on laajentaa erillispientalojen korttelialuetta, jossa on 30 omakotitonttia. Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti kaavaluonnoksen valmisteluun liikennejärjestelyjen lisätarkasteluja varten vuoden 2013 lopulla HYVÄKSYMISMENETTELYSSÄ VALMISTELUSSA Hyväksymismenettelyssä ja valmistelussa olevat asemakaavat

23 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma VANHENTUNEET ASEMAKAAVAT MERINIEMEN HOTELLITONTTI Meriniemen Pookinmäellä sijaitseva liikerakennuksen korttelialueen kaava, joka mahdollistaa hotellin rakentamisen. Tontti kaupungin omistuksessa. Päätös kaavan muuttamisesta sisältyy kaupunkipuistosta tehtyyn päätökseen. KOSKENRANNANTIE KYMINLINNA Koskenrannantiellä voimassa oleva asemakaava on vuodelta Tontti on kaavoitettu kolmelle III-kerroksiselle asuin- tai liikerakennukselle. Hyväksymismenettelyssä olevassa Kymijoen eteläosan osayleiskaavassa alue on esitetty luonnonsuojelu- ja muinaismuistoalueeksi. Alue on yksityisessä omistuksessa. MONIKULTTUURIKESKUS MYLLYN NYKYINEN TONTTI Gutzeitintien ja Merikadun välissä oleva tontti, jolla sijaitsevat monikulttuurikeskus Mylly ja Muistojen talo, on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty pysäköintitalon korttelialueeksi. Alue on kaupungin omistuksessa. Kaavan yhteydessä tulee tutkia alueella sijaitsevan P.O. Nymanin suunnitteleman nykyisin Muistojen talona toimivan rakennuksen suojelu. UUDET ASEMAKAAVAKOHTEET A. KANTASATAMAN ASEMAKAAVA, 0314 Kantasataman suunnittelua on tarkoitus jatkaa asemakaavatarkasteluna, jonka yhteydessä tehdään yleiskaavalliset selvitykset. Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Kantasataman vireillä olevan Design Outlet Centren rakentaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä huhti- toukokuussa B. MÄNTYKANKAAN KAARNIEMEN LIIKERAKEN- TAMISALUE E18-tien risteykseen tutkitaan mahdollisuutta kaavoittaa liikerakentamista. Alue sijoittuu Kaarniementien ja moottoritien itäisten ramppien alueelle. Alueen kehittämisestä tehdään sopimus maanomistajien kanssa. Kaavan aikataulu tarkentuu maanomistajien kanssa käytävien neuvottelujen mukaan.

24 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma C. POHJOLA-TALO Kotkan kauppatorin laidalla sijaitsevalle Pohjolantalolle on haettu kaavamuutosta. Muutoksessa on tarkoitus tarkastella nykyisen rakennuksen purkamista ja sen korvaamista asuin- ja liikerakennuksella. Ennen hakemuksen jättöä on asiaa valmisteltu yhteistyössä hakijan ja Kymenlaakson museon kanssa. D. KATARIINAN KYLPYLÄHOTELLI Öljysatamalta vapautuneelle brownfield- alueelle Katariinan Meripuiston laitaan tutkitaan mahdollisuutta kaavoittaa rakennuspaikka kylpylähotellille. Suunnittelun lähtökohtana on kunnioittaa sekä tuoda esiin alueella olevaa Katariinan merilinnoitusta. Viereisen Katariinan meripuiston alue on tarkoitus samassa kaavamuutoksessa muuttaa teollisuusalueesta puistoksi. Kaava käynnistetään, kun hotellihankkeen toteuttamisedellytykset ovat olemassa. E. KAUPAN KAAVAT, JUMALNIEMI-KELTAKALLIO Jumalniemen ja Keltakallion alueella tutkitaan kaupan kaavojen uudistamista vastaamaan Maakuntakaavan seudullisesti merkittävien kauppapaikkojen merkintöjä ja määräyksiä. F. PITKÄSAARI, KARHULA Pitkäsaari on noin 43 ha:n suuruinen saari Itärannasta itään. Kaupunki omistaa saaressa kuusi kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 13,2 ha. Kolmen kiinteistön alueella on vaatimattomia vuokramökkejä, joista osa on vuokrattu lyhytaikaisin vuokrasopimuksin. Pitkäsaaressa on voimassa vahvistettu yleiskaava, jossa viisi kaupungin omistamaa kiinteistöä on merkitty RA = tiiviin loma-asutuksen alue ja yksi kiinteistö SL3 = maisemansuojelualue. Pitkäsaaren kaavassa tarkastellaan uusien lomarakennuspaikkojen muodostamista niiden luovuttamista varten.

25 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma G. HEINSUO E18 moottoritie-hankkeen myötä rakennettava Heinsuon eritasoliittymä muodostuu tulevaisuudessa tärkeäksi osaksi Kotkan läntistä porttia. Asemakaavoituksen avulla tutkitaan alueen kehittymismahdollisuuksia tulevaisuuden liikerakentamispaikkana sekä monipuolisena pienteollisuusalueena. Havainnekuva ideakilpailun voittaneesta ratkaisusta H. Kotkan seurakuntakeskus Kotkan seurakuntakeskus on tullut murrosvaiheeseen rakennusteknisesti, kaupunkikuvallisesti sekä toiminnan kehittämisen kannalta. Keskus on rakennuksena saavuttanut iän, jossa väistämättömänä edessä on täydellinen peruskorjaaminen sekä tilojen ja niiden mahdollistaman toiminnan uudelleen arviointi. Kustannusarvioiden mukaan, peruskorjaaminen vaatii taloudellisen sietokyvyn ylittävää investointia, vaikka tavoitteena olisikin vain olevien tilojen kunnostaminen. Vaikeaa yhtälöä pyritään ratkaisemaan ideakilpailun avulla, jossa seurakuntakeskukselle etsitään keinoja kehittyä laaja-alaisesti rakennuksena, toimintakeskuksena sekä rakennuskulttuurisesti merkittävänä osana Kotkan kaupunkikuvaa. Ideakilpailun sekä laajan kehityshankkeen tulosten mahdollistamiseksi tullaan voimassa olevaa asemakaavaa muuttamaan tarvittaessa. I. Hovinsaari, Oy Shipstore Nyman & Co Ltd Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on selvittää alueen käyttötarkoitusta ja vähittäiskaupan sijoittumismahdollisuuksia. J. Korsulankatu, Karhula Tutkitaan Kotka-Kymin seurakuntayhtymän aloitteesta tontin kerrosluvun ja rakennusoikeuden lisäämistä. Kaavamuutoksella mahdollistettaisiin III-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen. Tällä hetkellä asemakaava sallii II-kerroksisen kerrosalaltaan 1550 m 2 :n asuinrakennuksen rakentamisen.

26 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma B J G E F I A C H D Uudet asemakaavakohteet vuonna 2014 KEHITTÄMISKOHTEITA Kotkassa on vireillä runsaasti erilaisia kohteita ja alueita, joiden kehittäminen on meneillään tai jotka vaativat kehittämistä. Kaupunkisuunnittelu osallistuu valmistelutyöhön omalla panoksellaan usein jo hankkeen varhaisessa vaiheessa. Kehittämistyön edetessä tulee usein tarve laatia tai muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa. Kaavoitusohjelma on tämän vuoksi joustava, jotta tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin. Töiden priorisointi on kuitenkin tärkeää. Tällaisia kohteita ovat mm. Jumalniemen alue Karhulan keskusta Kotkansaaren sisääntulotien tarkastelu Kotkansaaren keskusta Kirkonmaa, Rankki, Kuusinen Katariinan torin alue Teboilin tontti Kotkansaarella Kotkan Energian alue ja kaupungin varikko Kotkansaarella Ankkurin kiinteistö Kotkansaarella Kyminlinnan kilpailu

27 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma KAAVOITUKSEN KULKU VIREILLETULO Kaavoitusohjelma Ilmoitus lehdessä OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) NÄHTÄVILLÄ Ilmoitus lehdessä Kirje osallisille Mielipiteet valmistelijalle KAAVALUONNOS NÄHTÄVILLÄ Ilmoitus lehdessä Kirje osallisille Mielipiteet valmistelijalle KAAVAEHDOTUS KAUPUNKISUUNNITTELU- LAUTAKUNTA (KALA) KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ Ilmoitus lehdessä Kirje ulkopaikkakuntalaisille Muistutukset kaupunginhallitukselle KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINVALTUUSTO Valitukset Itä-Suomen hallinto-oikeudelle KAAVA LAINVOIMAINEN n. 37 vrk valtuuston päätöksestä jos ei valitusta

28 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma UUSIA OMAKOTITALOTONTTEJA KAUPUNGILLE YKSITYISILLE Vuonna 2013 lainvoiman saaneissa kaavoissa 115 Hyväksymismenettelyssä olevissa kaavoissa 9 6 Valmistelussa olevissa kaavoissa YHT Uusissa kaavoituskohteissa loma-asuntotontteja 8-10 Tällä hetkellä varattavissa olevia omakotitontteja Räskistä varattavaksi tulevat Hortolasta varattavaksi tulevat 15 YHT. 95 KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Kaavoituksen toimipiste Kotkan kaupungintalo 4. kerros Kustaankatu Kotka puh. (05) 2341 Markku Hannonen kaupunkisuunnittelujohtaja p Kaavoituksen henkilökunta: Marja Kukkonen asemakaava-arkkitehti p Jarkko Puro kaavoitusarkkitehti p Patricia Broas kaavoitusarkkitehti p Marja Nevalainen kaavoitusinsinööri p Elina Masalin kaavasuunnittelija p Esa Partanen energia- ja ilmastoasiantuntija p Hannele Teittinen kaavoitusassistentti p Satu von Zansen kaavoitusassistentti p Antti Harju suunnitteluharjoittelija p Sähköposti: Internet:

29 49, KALA :00 / Pykälän liite: kaavoituskatsaus 2014 ja kaavoitusohjelma

30 50, KALA :00 TETA: 882/2014 Tonttien luovutusperiaatteet ja hinnoittelu kaupungin tonteille Kala Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Tom Masalin, puh Kaupunginvaltuusto on päättänyt Kotkan kaupungin tonttihinnoittelusta on edellisen kerran maaliskuussa Tämän jälkeen on hinnoittelua muutettu vuosittain elinkustannusindeksin mukaan. Vuoden 1989 hinnoittelussa selvitettiin useiden vertailukaupunkien hintataso ja Kotkan hinnat päätettiin laittaa hieman keskiarvon alapuolelle. Hinnoittelu perustuu vyöhykkeisiin, joissa hinta laskee mentäessä kauemmaksi keskustoista (Kotkansaari, Karhula). Kaupunkisuunnittelu on selvittänyt tonttien hintatasoja muissa kaupungeissa (mm. Hamina, Loviisa, Kouvola, Mikkeli, Lappeenranta, Imatra, Joensuu, Lahti, Tampere Pori). Vertailu osoittaa, että Kotkan hinnat ovat jääneet selkeästi jälkeen. Keskihinnat ovat n % alle vertailukuntien keskitason. Tästä vertailuista on jätetty pois selvästi korkeampia hintoja pitävät kaupungit kuten Lahti ja Tampere, joissa vuokrien keskihinnat tämän vuoden luovutuksissa ovat n euroa/v. Noin tuhannen euron vuokratasoon päästään esim. Tampereen alueella vasta Ylöjärven puolella. Kotkassa esityksen mukaisilla uusilla hinnoilla keskihinta liikkuu euron tasolla. Teollisuusalueiden osalta hinnoittelussa ollaan myös jääty jälkeen, muttei niin paljon kuin asuintonteissa. Tämä selittyy tietysti kuntien halulla saada uusia yrityksiä pitämällä teollisuustonttien hinnat alhaalla. Tehtyjen selvitysten perusteella kaupunkisuunnittelu esittää Kotka kaupungin tonttihinnoitteluun n. 35 % korotusta omakoti- ja rivitalotontien osalta. Kerrostalotontit esitetään Kotkansaarella luovutettaviksi edelleen käyvän hinnan mukaan ja samaan hinnoitteluperiaatteeseen lisättäisiin Katariina, Hovinsaari ja Karhula. Muissa kaupunginosissa kerrostalotonttien hinnoiksi esitetään n. 30 % yli alueen ARA-hinnan. Teollisuustonttien osalta korotus olisi vain n. 10 % ja uudeksi hinnoitteluluokaksi esitetään liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden tontit, joiden hinta olisi kaksinkertainen alueen teollisuustonttiin nähden. Näille tonteille sijoittuisivat autoliikkeet ja vastaavat tilaa vievän kaupan yritykset. Jumalniemen kauppakeskuksen ja moottoritien vaikutusalueella olevien tonttien hinnoittelu on myös perustunut käypään hintaan. Lisäksi esityksessä on syksyllä varattaviksi tulevien Räskin ja Hortola II:n alueille esitetyt erityishinnat sekä myytäväksi esitetyt tontit. Räskin alueella on yhtenä teemana energiatehokkuus, ja selvästi vaatimustasoa energiatehokkaammille rakennuksille on esitetty kannusteeksi määräaikaista alennusta tontinvuokrasta. Vastaava käytäntö on otettu käyttöön Tampereella. Räskin energiatehokkuus-teemaan liittyen on lisäksi neuvoteltu alustavasti joidenkin rakennusalan yritysten kanssa, että yrityksille varattaisiin tontteja, joissa ne rakentavat kehittäen tehokkaita ja turvallisia pientaloratkaisuja ennakoimaan EU-tason tiukentuvia energiamääräyksiä. Yrityksille tarjottava kehitysalue-konsepti mukailee Oulun Hiukkavaarassa käynnissä olevaa hanketta, joka on edennyt menestyksellisesti./. Tonttien varausperusteet ja hinnoitteluesitys liitteenä. Esittelijä: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen

31 50, KALA :00 TETA: 882/2014 Ehdotus: Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen tonttihinnoittelun. Hinnoittelu otetaan käyttöön välittömästi. Hinnoittelu ei koske mennessä tehtyjä tonttivarauksia. Toimeenpano: Asiakirjat ja ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

32 50, KALA :00 / Pykälän liite: tonttien varausperusteet ja hinnoitteluesitys TONTTIEN LUOVUTUSPERUSTEET JA TONTTIHINNOITTELU Pääasiassa asuntorakentamiseen tarkoitettujen tonttien vuokrausperusteet Luovutettaessa kaupungin omistamia asuntorakentamiseen tarkoitettuja tontteja vuokralle, toimitetaan vuokraus maanvuokralain (258/66) 3 luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana. 1. Vuokra-aika on 50 vuotta. Sopimusta uusittaessa on noudatettava maanvuokralain 100 vuoden enimmäisvuokra-aikaa. 2. Vuosivuokra on 5 % siitä tontin pääoma-arvosta, jonka laskemisperusteet kaupunginvaltuusto on kullekin alueelle hyväksynyt. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että vuokra kunkin kalenterivuoden alussa korotetaan tai alennetaan niin monella prosentilla kuin edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi on perusindeksiä suurempi tai pienempi. 3. Vuosivuokra maksetaan kalenterivuosittain kahdessa erässä, puolet huhtikuussa ja puolet lokakuussa, ellei vuokramiehen kanssa erikseen toisin sovita. Vuokranmaksun viivästyessä, on vuokramies velvollinen suorittamaan erääntyneelle määrälle korkolain 4 :n mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään asti. 4. Mikäli kaupunki katsoo velvollisuudekseen rakentaa yleisin viemärin ja vesijohdon yhteydessä vuokratonttia palvelevan, yleisestä viemäristä ja vesijohdosta tontin sisäpuolelle ulottuvan talohaaran, sitoutuu vuokramies maksamaan kaupungille tästä aiheutuvat, hyväksyttävien perusteiden mukaan lasketut kustannukset (liittymämaksu). 5. Mikäli alueen asemakaavamääräyksissä on rakennukselle kaukolämpöverkkoon liittymisvelvoite, on vuokramies velvollinen liittämään rakennuksensa kaukolämpöverkkoon, mikäli se rakentamisvaiheessa on mahdollista. Mikäli vuokramies ei noudata tätä velvoitetta, tulee hänen maksaa kaupungille sopimussakkona liittymämaksun suuruinen korvauksen. Poikkeuksena maankäyttö - ja rakennuslain 57a :ssä esitetyt säännökset vähän energiaa kuluttavien tai uusiutuviin energialähteisiin perustuvalla lämmitysjärjestelmällä toimivan rakennusten rakentamisesta. 6. Vuokramies on velvollinen maksamaan kaupungille tontin luovuttamishetkellä voimassa olevan taksan mukaisen tontinlohkomismaksun. 7. Vuokramiehellä on etuoikeus saada tontti vuokrakauden päättyessä uudelleen vuokralle, mikäli tontti luovutetaan uudestaan samanlaisen tarkoitukseen vuokralle. 8. Kun vuokrasuhde päättyy, on kaupunki velvollinen lunastamaan itselleen tontilla olevat vuokramiehen rakennukset. Lunastusta maksetaan 60 % rakennusten rakennusteknisestä arvosta päättymisen ajankohtana. 9. Vuokramiehellä on rakennusvelvoite, jonka mukaan asemakaavan mukainen rakentaminen on aloitettava yhden (1) vuoden kuluessa ja saatettava loppuun kolmen (3) vuoden kuluessa vuokraamisesta uhalla, että vuokrasopimus muutoin irtisanotaan. 10. Vuokramiehellä on III ja IV -vyöhykkeillä sekä Hirssaaressa oikeus lunastaa tontti omakseen tässä hinnastossa määrätyllä hinnalla, kun asemakaavan mukaisesti rakennettava asuinrakennus on valmis. Lisäksi vuokralle luovuttamisen yhteydessä sovitaan sopimuksen kirjaamisesta ja siirrosta, panttikirjan hankkimisesta kaupungille, tontin käytöstä asemakaavan mukaisesti, irtisanomisehdoista, sopimussakosta sekä tontin ja rakennusten kunnossapidosta.

33 50, KALA :00 / Pykälän liite: tonttien varausperusteet ja hinnoitteluesitys Tonttihinnat Nyt: Esitys: I vyöhyke, Kotkansaari, Karhula Kerrostalotontti, käyvän hinnan mukaan Käyvän hinnan mukaan ARA hinta130,00 /kem 2 ARA hinta 130,00 /kem 2 Sopimuksen uusinta: Käytetty rakennusoikeus, -20 % käyvästä hinnasta ========================================================================= I B vyöhyke, Hirssaari, Helilä,radan länsipuoli Kerrostalotontti 71,98/95,00 /kem 2 käypä hinta ARA hinta 95,00 /kem 2 95,00 /kem 2 Vuokraus 5% pääoma-arvosta. ========================================================================= II vyöhyke, Hovinsaari Nyt: Esitys: Kerrostalotontti 71,98 /kem 2 käypä hinta ARA hinta 76 /kem 2 76,00 /kem 2 Rivitalotontti Maapohja 17,28 /m 2 24,00 /m 2 Rakennusoikeus 28,79/ kem 2 39,00 /kem 2 Puistoraja 86,38 /m 117,00 /m Omakotitontti Maapohja 8,64 /m 2 11,60 /m 2 Rakennusoikeus 14,40 /kem 2 19,50 /kem 2 Puistoraja 86,38 /m 117,00 /m ========================================================================= III vyöhyke, Metsola, Korela, Lankila, Takakylä, Etukylä, Räski, Helilä, radan itäpuoli, Rauhala, Kalliokoski (lukuun ottamatta Jumalniemi), Hovila, Eskola Kerrostalotontti 57,59 /kem 2 85,00 /kem 2 ARA hinta 59,00 /kem 2 59,00 /kem 2

34 50, KALA :00 / Pykälän liite: tonttien varausperusteet ja hinnoitteluesitys Rivitalotontti Nyt: Esitys: Maapohja 14,40 /m 2 19,50 /m 2 Rakennusoikeus 23,03 /kem 2 31,00 /kem 2 Puistoraja 71,98 /m 97,00 /m Omakotitontti Maapohja 7,20 /m 2 9,70 /m 2 Rakennusoikeus 8,64 /kem 2 11,60 /kem 2 Puistoraja 71,98 /m 97,00 /m Myyntihinta 11,52 /m 2 + puistoraja 15,50 /m 2 + puistoraja ========================================================================= IV vyöhyke, muut kaavoitetut alueet Kerrostalotontti Rivitalotontti 43,18 /kem 2 66,00 /kem 2 ARA hinta 46,00 /kem 2 46,00 /kem 2 Maapohja 11,52 /m 2 15,50 /m 2 Rakennusoikeus 17,28 kem 2 23,50 /kem 2 Puistoraja 57,59 /m 78,00 /m Omakotitontti Maapohja 5,76 m 2 7,80 /m 2 Rakennusoikeus 7,20 kem 2 9,70 /kem 2 Puistoraja 57,59 /m 78,00 /m Myyntihinta 8,64 /m 2 + puistoraja 11,60 /m 2 + puistoraja ========================================================================= Muut ehdot: Kerrostalotonttien hintoja sovelletaan myös liike- ja yleistenrakennusten tontteihin. Varausmaksu omakotitonteilla on 150 ja muilla tonteilla 150 /alkava 100 kem 2. Varausmaksu palautetaan tonttikaupan yhteydessä tai hyvitetään ensimmäisessä vuokrassa. Mikäli varaus peruuntuu, ei varausmaksua palauteta. Valtion ARA -rahoituksella rakennettavilta tonteilta ei peritä varausmaksua. Asemakaavan ja tonttijaon toteuttamiseksi tehtävissä järjestelykaupoissa noudatetaan edellä mainittuja hintoja. Omakoti- ja rivitalotonttien hinnoittelussa käytettävään puistorajaan huomioidaan yli 10 metriä syvät puisto- tai vastaavat vapaa-alueet.

35 50, KALA :00 / Pykälän liite: tonttien varausperusteet ja hinnoitteluesitys TEOLLISUUSTONTIT Teollisuustonttien vuokrausperusteet Luovutettaessa kaupungin omistamia teollisuusrakentamiseen tarkoitettuja tontteja vuokralle, toimitetaan vuokraus maanvuokralain (285/66) 5 luvun tarkoittamana muuna maan vuokrana. 1. Vuokra-aika on pääsääntöisesti 50 vuotta. Vuokrasopimusta uusittaessa on noudatettava maanvuokralain (285/66) 100 vuoden enimmäisvuokra-aikaa. 2. Vuokramiehellä on rakennusvelvoite, jonka mukaan asemakaavan mukainen rakentaminen on aloitettava kuuden (6) kuukauden kuluessa ja saatettava loppuun kahden (2) vuoden kuluessa vuokraamisesta uhalla, että vuokrasopimus muutoin irtisanotaan. 3. Vuokramies on velvollinen vuokrasuhteen päättyessä viemään pois omistamansa rakennukset ja laitteet. 4. Vuosivuokra maksetaan kalenterivuosittain kahdessa erässä, puolet huhtikuussa ja puolet lokakuussa, ellei vuokramiehen kanssa erikseen toisin sovita. Vuokranmaksun viivästyessä, on vuokramies velvollinen suorittamaan erääntyneelle määrälle korkolain 4 :n mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään asti. 5. Mikäli kaupunki katsoo velvollisuudekseen rakentaa yleisin viemärin ja vesijohdon yhteydessä vuokratonttia palvelevan, yleisestä viemäristä ja vesijohdosta tontin sisäpuolelle ulottuvan talohaaran, sitoutuu vuokramies maksamaan kaupungille tästä aiheutuvat, hyväksyttävien perusteiden mukaan lasketut kustannukset (liittymämaksu). 6. Mikäli alueen asemakaavamääräyksissä on rakennukselle kaukolämpöverkkoon liittymisvelvoite, on vuokramies velvollinen liittämään rakennuksensa kaukolämpöverkkoon, mikäli se rakentamisvaiheessa on mahdollista. Mikäli vuokramies ei noudata tätä velvoitetta, tulee hänen maksaa kaupungille sopimussakkona liittymämaksun suuruinen korvauksen. Poikkeuksena maankäyttö - ja rakennuslain 57a :ssä esitetyt säännökset vähän energiaa kuluttavien tai uusiutuviin energialähteisiin perustuvalla lämmitysjärjestelmällä toimivan rakennusten rakentamisesta. 7. Vuokramies on velvollinen maksamaan kaupungille tontin luovuttamishetkellä voimassa olevan taksan mukaisen tontinlohkomismaksun. 8. Vuokramiehellä on etuoikeus saada tontti vuokrakauden päättyessä uudelleen vuokralle, mikäli tontti luovutetaan uudestaan samanlaisen tarkoitukseen vuokralle. Lisäksi vuokralle luovuttamisen yhteydessä sovitaan sopimuksen kirjaamisesta ja siirrosta, panttikirjan hankkimisesta kaupungille, tontin käytöstä asemakaavan mukaisesti, irtisanomisehdoista, sopimussakosta sekä tontin ja rakennusten kunnossapidosta.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 22. KAUPUNGINOSA ETUKYLÄ, KORTTELIN 17 TONTTI 1, KORTTELIN 16 KIINTEISTÖT 285-407-2-243 JA 285-407-8-0 SEKÄ PUISTOALUE VALMISTELIJA PATRICIA

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.3.2014 RASINKYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 17. KAUPUNGINOSA SUTELA, OSA TILASTA 9:0, KATUALUEET JA LIIKENNEALUE VALMISTELIJA PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI,

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MITÄ ON TEHTY JA MITÄ AIOITAAN TEHDÄ

MITÄ ON TEHTY JA MITÄ AIOITAAN TEHDÄ KOTKA KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2016 MITÄ ON TEHTY JA MITÄ AIOITAAN TEHDÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 19.01.2016 klo 17:00 Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijasivu... 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 20.10.2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 04.02.2008 53 YLEISKAAVOITUS Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2005. Työn tavoitteena

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 25.11.2013 Päivitetty

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 5.12.2012, PÄIVITETTY 6.2.2013

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 5.12.2012, PÄIVITETTY 6.2.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(9) KORTTELIN 86 JA 87 ASEMAKAAVAN MUUTOS (TORVENSOITTAJANKADUN JA KELLONSOITTAJANKADUN VÄLINEN ALUE) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Alakaupungin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014

KAAVOITUSKATSAUS 2014 YHTEYSTIEDOT KAAVOITUSASIOISSA: Tekninen virasto Mittaus- ja kaavoitusosasto Hovilankatu 2, 83500 Outokumpu puh. (013) 5591 www.outokummunkaupunki.fi e-mail. etunimi.sukunimi@outokummunkaupunki.fi Va.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 51 21 5, SAMMONKATU 1 d ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVATYÖN TARKASTELUALUE KOKKOLAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 20.3.2002 1 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD.DDYRLWXNVHQNRKGH Asemakaavoitettava alue sijaitsee 22.

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot