KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT."

Transkriptio

1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LATAAMALLA, ASENTAMALLA, KOPIOIMALLA TAI AVAAMALLA TÄMÄN OHJELMISTON TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ OHJELMISTOA HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. JOS HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT TOISEN HENKILÖN, YRITYKSEN TAI MUUN JURIDISEN TAHON PUOLESTA, ILMOITAT JA VAKUUTAT, ETTÄ SINULLA TÄYDET VALTUUDET SITOA TÄMÄ HENKILÖ, YRITYS TAI JURIDINEN TAHO NÄIHIN EHTOIHIN. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ÄLÄ LATAA, ASENNA, KOPIOI, AVAA TAI KÄYTÄ OHJELMISTOA. PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT. 1) Määritelmät. a) "Valtuutettu yhteistyökumppani" tarkoittaa McAfeen jakelijoita, jälleenmyyjiä tai muita liikekumppaneita. b) "Lupakirje" tarkoittaa McAfeen myöntämää sähköistä vahvistusilmoitusta, joka vahvistaa käyttäjän tekemän ohjelmisto- ja tukihankinnan, soveltuvan tuotteen käyttöoikeus mukaan lukien, kuten tuotteen käyttöoikeusmääritelmissä on määritelty (kuvattu yksityiskohtaisemmin alla olevassa kohdassa 3(a)). Lupakirje sisältää myös lataustiedot. c) "Dokumentaatio" tarkoittaa ohjelmiston mukana tulevia englanninkielisiä tai mahdollisesti muunkielisiä ohjemateriaaleja, jotka ovat painetussa tai sähköisessä muodossa tai Internetissä. d) "McAfee" tarkoittaa (a) McAfee, Inc:iä, Delawaren osavaltiossa toimivaa yhtiötä, jonka toimisto sijaitsee osoitteessa 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, jos ohjelmisto on ostettu Yhdysvalloissa, Meksikossa, Väli-Amerikassa, Etelä-Amerikassa tai Karibianmeren alueella; (b) McAfee Ireland Limitediä, jonka päätoimisto sijaitsee osoitteessa 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, jos ohjelmisto on ostettu Kanadassa, Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa, Aasiassa (muualla kuin Japanissa) tai Tyynenmeren alueella ja (c) McAfee Co., Ltd:iä, jonka toimisto sijaitsee osoitteessa Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan, jos ohjelmisto on ostettu Japanissa. e) "Solmu" tarkoittaa mitä tahansa tietojenkäsittelyyn soveltuvaa laitetta. Seuraavan tyyppiset tietokoneet ovat solmuja: kiintolevyttömät työasemat, PC-tietokoneet, verkkotyöasemat, etätyöntekijöiden kotijärjestelmät, tiedosto- ja tulostuspalvelimet, sähköpostipalvelimet, Internet-yhdyskäytävien laitteet, tallennusverkon palvelimet (SANS), päätepalvelimet ja kannettavat työasemat, jotka ovat yhteydessä tai voivat muodostaa yhteyden palvelimiin tai verkkoon. f) "Ohjelmisto" tarkoittaa jokaista McAfeen ohjelmistoa kohdekoodimuodossa, jolle McAfee on myöntänyt käyttöoikeuden ja joka on hankittu McAfeelta tai sen valtuutetuilta yhteistyökumppaneilta, mukaan lukien versiopäivitykset. g) "Tytäryhtiö" viittaa tahoon, jota käyttäjän yritys hallitsee yli viidenkymmenen prosentin (50 %) äänivaltaisten arvopapereiden omistajuudella. h) "Tuki" tai "tekninen tuki" tarkoittaa McAfeen tarjoamia ohjelmistojen ja McAfee-laitteistojen tueksi ja ylläpitoon tarkoitettuja tukipalveluita, jotka on määritelty tarkemmin McAfeen teknisen tuen ja ylläpidon ehdoissa. i) "Päivitykset" liittyvät sisältöön ja sisältävät rajoituksetta kaikki ohjelmiston DAT-tiedostot, allekirjoitussarjat, tietokantojen päivitykset, joita McAfeen asiakkaat voivat käyttää osana hankittua tukea ja joita McAfee ei hinnoittele tai markkinoi erikseen. j) "Versiopäivitys" tarkoittaa ohjelmiston parannuksia, joita McAfeen asiakkaat voivat käyttää osana hankittua tukea ja joita McAfee ei hinnoittele tai markkinoi erikseen. 2) Lisenssin myöntäminen. Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti McAfee myöntää yleisen yrityskohtaisen käyttöoikeuden (tässä sopimuksessa ohjelmiston käyttö tarkoittaa avaamista, asentamista, lataamista, kopioimista tai muuta ohjelmiston käyttämisestä hyötymistä) lupakirjeessä ilmoitettuun ohjelmistoon ja vain yrityksen omiin sisäisiin liiketoimintoihin. Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto ja siihen liittyvät tiedot ovat McAfeen ja sen toimittajien omaisuutta. Käyttäjällä ei ole käyttöoikeuksia päivityksiin ja versiopäivityksiin, jos hän ei ole ostanut tuki- tai palvelusopimusta. 3) Kopiointi- ja käyttöehdot. a) Käyttöoikeus: Ohjelmiston käyttö riippuu hankituista käyttöoikeuksista (esim. solmut). Ohjelmiston käyttöön sovelletaan tuotteen käyttöoikeusmääritelmiä, jotka on esitetty osoitteessa sinä päivänä, kun lupakirje tuli voimaan. Yritysten käyttöoikeussopimus Sivu 1/6 1/2015

2 b) Useat käyttöympäristöt/ohjelmistopaketit: Jos ohjelmisto tukee useita käyttöympäristöjä tai jos käyttäjä saa ohjelmiston jonkin ohjelmistopaketin osana, yhteenlaskettu laitteiden määrä, joihin ohjelmiston jokin versio on asennettu, ei saa ylittää tuotteen käyttöoikeusmäärää. Joidenkin ohjelmistopaketteihin sisältyvien McAfeetuotteiden käyttöön on ehkä hankittava erillinen McAfee-palvelinkäyttöoikeus, jotta ohjelmistoa voi käyttää tietyntyyppisissä palvelimissa. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät dokumentaatiosta. c) Voimassaoloaika: Käyttöoikeus on voimassa rajoitetun ajan ("voimassaoloaika"), jos sellainen voimassaoloaika on määritetty lupakirjeessä. Muutoin käyttöoikeudet ovat ikuisia. d) Kopioiminen: Käyttäjä voi kopioida ohjelmistoa tarpeen mukaan varmuuskopiointia, arkistointia tai vakavasta virhetilanteesta palauttamista varten. e) Tytäryhtiöt: Asiakas voi sallia ohjelmiston käytön tytäryhtiölle tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti vain niin kauan kuin kyseinen taho on asiakkaan tytäryhtiö. Käyttäjä on täysin vastuussa jokaisesta tytäryhtiöstä ja siitä, noudattavatko ne vai rikkovatko ne tämän sopimuksen ehtoja. f) Hallitseva osapuoli: Jos käyttäjä solmii kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen, jonka perusteella kolmas osapuoli hallitsee käyttäjän tietotekniikkaresursseja ("hallitseva osapuoli"), käyttäjä voi siirtää ohjelmiston kaikki käyttöoikeudet hallitsevalle osapuolelle. Edellytyksenä on, että (a) hallitseva osapuoli käyttää ohjelmistoa vain käyttäjän sisäisissä toiminnoissa eikä muun kolmannen osapuolen tai hallitsevan osapuolen etujen nimissä, (b) hallitseva osapuoli sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen käyttöehtoja ja (c) käyttäjä toimittaa McAfeelle kirjallisen ilmoituksen siitä, että hallitseva osapuoli käyttää ohjelmistoa käyttäjän puolesta. g) Yleiset rajoitukset: Käyttäjä ei saa tehdä itse eikä antaa kolmannen osapuolen tehdä seuraavaa: (i) purkaa, hajottaa tai tutkia ohjelmiston valmistustapaa, paitsi sovellettavan lain sallimissa määrin, ilman McAfeen ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa, (ii) poistaa ohjelmiston tai dokumentaation tuotetunnusta tai omistusoikeustunnisteita, (iii) vuokrata, lainata tai jakaa ohjelmiston käyttöaikaa tai käyttää sitä palvelutoimintoihin, (iv) muokata tai luoda ohjelmistoon perustuvia uusia ohjelmistoja, (v) julkaista (paitsi McAfeen etukäteisellä kirjallisella luvalla) ohjelmistoon liittyviä tehokkuus- tai suorituskykytestejä tai analyysejä tai (vi) muuten käyttää tai kopioida ohjelmistoa muutoin kuin tässä sopimuksessa on nimenomaisesti myönnetty. 4) Tekninen tuki ja ylläpito. McAfeen teknisen tuen ja ylläpidon ehdot ovat voimassa, jos käyttäjä on hankkinut tuen. McAfeen teknisen tuen ja ylläpidon käyttöehdot on liitetty viitteeksi, ja ne voi lukea osoitteessa Lupakirjeessä määritetyn tuki- tai palvelusopimuksen päätyttyä käyttäjä ei ole oikeutettu tukeen, mukaan lukien versiopäivitykset, päivitykset ja puhelintuki. 5) Rajoitettu takuu ja vastuunrajoitukset. a) Rajoitettu takuu: McAfee takaa, että tässä lisensoidun ohjelmiston (mukaan lukien takuuaikana tehdyt versiopäivitykset takuun jäljellä olevan ajan) toiminta vastaa dokumentaatiota kuudenkymmenen (60) päivän ajan ostopäivästä ("takuuaika"). b) Rajatut oikeudet: Edellä mainitun rajoitetun takuun rikkomistapauksissa McAfee (a) korjaa tai vaihtaa ohjelmiston tai (b) jos korjaus tai vaihtaminen on McAfeen mielestä taloudellisesti kohtuutonta, McAfee korvaa käyttäjän kyseisestä ohjelmistosta maksaman hinnan. c) Takuun rajoitukset: Yllä mainittu rajoitettu takuu ei ole voimassa, jos (i) ohjelmistoa ei käytetä tämän sopimuksen tai dokumentaation mukaisesti, (ii) joku muu taho kuin McAfee on mukauttanut ohjelmistoa tai sen osaa tai (iii) ohjelmiston häiriö on aiheutunut laitteesta tai ohjelmistosta, jota McAfee ei ole toimittanut. d) Vastuunrajoitus: EDELLÄ MAINITUT TAKUUT OVAT RAJOITETTUJA TAKUITA JA NE KORVAAVAT KAIKKI MUUT SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT TAI EHDOT, MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUSTA TAKUUT TAI EHDOT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, NIMIKKEESTÄ JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MAINITTUA RAJOITETTUA TAKUUTA LUKUUN OTTAMATTA OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN", EIKÄ MCAFEE MYÖNNÄ MITÄÄN OHJELMISTON KÄYTETTÄVYYTEEN TAI TOIMIVUUTEEN LIITTYVIÄ TAKUITA EIKÄ TAKAA OHJELMISTON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ TOIMINTAA TAI OHJELMISTON SUOJAAMISTA KAIKKIA MAHDOLLISIA UHKIA VASTAAN. e) Poikkeukset: Eräät valtiot tai lainsäädäntöalueet eivät salli rajoituksia nimenomaisiin tai oletettuihin takuisiin, joten edellä mainittu vastuunrajoituslauseke ei koske kaikkia käyttäjiä. SIINÄ TAPAUKSESSA SELLAISTEN SUORIEN TAI EPÄSUORIEN TAKUIDEN KESTO RAJOITTUU TAKUUAIKAAN (TAI SOVELLETTAVAN LAIN VAATIMAAN VÄHIMMÄISAIKAAN). 6) Oikeuksien ja vahinkojen rajoitus. MINKÄÄN VAHINGONTEKOON, SOPIMUKSEEN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN ASIAAN LIITTYVÄN LAIN TULKINNAN MUKAISESTI KUMPIKAAN OSAPUOLI EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA TOISELLE TAHOLLE AIHEUTUNEESTA EPÄSUORASTA, ERITYISESTÄ, SATUNNAISESTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, TUOTON ALENEMISESTA, LIIKEMAINEEN MENETTÄMISESTÄ, HENKILÖKUNNAN PALKKOJEN MENETTÄMISESTÄ, TYÖN KESKEYTYMISESTÄ JA/TAI TIETOKONEONGELMISTA TAI -HÄIRIÖISTÄ JA/TAI KORVAAVAN OHJELMISTON TAI PALVELUJEN HANKINTAKULUISTA. Yritysten käyttöoikeussopimus Sivu 2/6 1/2015

3 Riippumatta siitä, perustuuko vahingonkorvausvaatimus sopimukseen, vahingontekoon ja/tai mihinkään muuhun asiaan liittyvän lain tulkintaan, kummankaan osapuolen sopimusvastuu toiselle osapuolelle suorista vahingoista ei missään tapauksessa saa ylittää seuraavista summista pienempää: a) korkeintaan yhtä suuri summa kuin minkä käyttäjä on maksanut tai joutuu maksamaan ohjelmistosta vaatimusta edeltäneen 12 kuukauden aikana tai b) käyttäjän ohjelmistosta maksama käypä McAfee-listahinta ostopäivänä vaatimusta edeltäneen 12 kuukauden aikana, vaikka toiselle osapuolelle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Tämän sopimuksen ehdot eivät sulje pois tai rajoita millään tapaa (i) kummankaan osapuolen vastuuta laiminlyönnistä johtuvasta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta tai (ii) käyttäjän vastuuta liiallisesta käytöstä ja/tai McAfeen ohjelmiston immateriaalioikeuksien rikkomisesta. TÄMÄN KOHDAN VASTUURAJOITUS PERUSTUU SIIHEN, ETTÄ LOPPUKÄYTTÄJÄT KÄYTTÄVÄT TIETOKONEITAAN ERI TARKOITUKSIIN. SIKSI VAIN ASIAKAS VOI TOTEUTTAA VARMUUSKOPIOINTISUUNNITELMIA JA OMIIN TARPEISIINSA SOPIVIA SUOJAUSTOIMENPITEITÄ SILTÄ VARALTA, ETTÄ OHJELMISTOSSA TAPAHTUU VIRHE, JOKA AIHEUTTAA TIETOKONEONGELMIA JA OHJELMISTOON LIITTYVIEN TIETOJEN MENETYKSIÄ. NÄIDEN LIIKETALOUDELLISTEN SYIDEN TAKIA KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY TÄSSÄ KOHDASSA OLEVAT VASTUURAJOITUKSET JA SEN, ETTÄ ILMAN SOPIMUKSEN TÄMÄN KOHDAN HYVÄKSYNTÄÄ TÄSTÄ OHJELMISTOSTA VELOITETTAVA SUMMA OLISI SUUREMPI. 7) Immateriaaliomaisuuden vahingonkorvaukset. a) Kolmannen osapuolen vaatimukset: Jos joku kolmas osapuoli väittää ohjelmiston rikkovan patenttiaan, tekijänoikeuksiaan tai liikesalaisuuksiaan, McAfee puolustaa käyttäjää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: (i) käyttäjä ilmoittaa asiasta McAfeelle viivytyksettä tai viimeistään 14 päivän kuluttua vaatimuksen vastaanottamisesta (ii) käyttäjä tekee kohtuullista yhteistyötä McAfeen kanssa, jotta yhtiö voi hoitaa velvoitteensa, ja (iii) McAfee voi hoitaa puolustuksen ja kaikki asian sopimiseen tai kompromissiin liittyvät neuvottelut itsenäisesti. McAfeen edellä mainittu velvollisuus ei koske ohjelmistoa, sen osia tai komponentteja, (i) joita McAfee ei ole toimittanut, (ii) joita ei ole käytetty tässä sopimuksessa tai asianmukaisessa dokumentaatiossa nimenomaisesti määritettyyn tapaan, (iii) joita ei ole tehty käyttäjän määritelmien mukaisiksi, (iv) joita joku muu kuin McAfee on mukauttanut, jos väitetty rikkomus liittyy sellaiseen mukautukseen, (v) joita on yhdistetty muihin tuotteisiin, prosesseihin tai materiaaleihin, joissa väitetty rikkomus voi olla olemassa vain sellaisessa yhdistelmässä, tai (vi) jos käyttäjä jatkaa väitettyä rikkomustoimintaa sen jälkeen, kun siitä on ilmoitettu ja siihen on toimitettu mukautukset, jotka olisivat välttäneet väitetyn rikkeen. b) Oikeudet ja velvoitteet: Jos laillinen tuomioistuin toteaa ohjelmiston loukkaavan oikeuksia tai kieltää ohjelmiston käytön, McAfee voi valintansa mukaan tehdä jonkin seuraavista: (i) turvata käyttäjälle oikeuden ohjelmiston käyttöön, (ii) muuttaa ohjelmistoa siten, ettei sen käyttäminen ole rikkomus, (iii) vaihtaa ohjelmiston toiminnoiltaan ja suorituskyvyltään suurin piirtein vastaavaan ohjelmistoon tai (iv) jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole kohtuudella käytettävissä, McAfee palauttaa ohjelmiston ostohinnan loppuosan, joka lasketaan tasapoistomenetelmällä kolmen (3) vuoden ajalta ohjelmiston toimituspäivästä lukien. Tämä kohta 7 ilmoittaa McAfeen ainoan velvoitteen ja käyttäjän yksinomaisen oikeuden immateriaaliomaisuuden rikkomusvaatimuksiin. 8) Sopimuksen päättyminen. Maksuvelvollisuuksiin katsomatta käyttäjä voi päättää käyttöoikeuden milloin tahansa poistamalla ohjelmiston asennuksen. McAfee voi päättää käyttäjän käyttöoikeuden, jos käyttäjä olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja ja jos käyttäjä ei korjaa rikkomusta kolmenkymmenen (30) päivän aikana vastaanotettuaan ilmoituksen rikkomuksesta. Sopimuksen päättyessä käyttäjän tulee palauttaa tai tuhota kaikki ohjelmiston ja dokumentaation kopiot. 9) Lisäehdot. a) Arviointiohjelmistot: Jos ohjelmisto on "arviointiohjelmisto", tämän kohdan ehdot ovat voimassa ja ne korvaavat tämän sopimuksen kaikki muut ristiriitaiset ehdot. Käyttäjän maksuton, henkilökohtainen, rajoitettu käyttöoikeus arviointiohjelmiston käyttöön on tarkoitettu vain arviointitarkoituksiin. Käyttöoikeus on rajoitettu kolmeenkymmeneen (30) päivään, jos McAfee ei ole kirjallisesti ilmoittanut muuta. Arviointiohjelmisto voi sisältää virheitä tai muita ongelmia, jotka voivat aiheuttaa järjestelmävirheitä tai muita virheitä ja tietojen menettämisen. Näin ollen arviointiohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan", ja McAfee kiistää kaikki takuu- tai vastuuvelvollisuutensa käyttäjää kohtaan. Kaikki arviointiohjelmiston käytöstä kerätyt tiedot käytetään vain arviointitarkoituksiin eikä niitä ei anneta kolmansille osapuolille. Kohdassa 3 g) kuvatut rajoitukset ovat voimassa. Yritysten käyttöoikeussopimus Sivu 3/6 1/2015

4 Jos käyttäjä ei tuhoa arviointiohjelmistoa arviointijakson päätyttyä, McAfee voi oman harkintansa mukaan laskuttaa käyttäjältä McAfeen arviointiohjelmiston listahintaa vastaavan summan, ja käyttäjän tulee maksaa lasku saatuaan sen. JOS LAILLISTA VASTUUTA EI VOI SULKEA POIS, MUTTA SITÄ VOI RAJOITTAA, MCAFEEN, SEN TOIMITTAJIEN JA SEN VALTUUTETTUJEN YHTEISTYÖKUMPPANIEN VASTUU RAJOITTUU YHTEENSÄ VIITEENKYMMENEEN YHDYSVALTAIN DOLLARIIN (50 $) TAI VASTAAVAAN SUMMAAN PAIKALLISESSA VALUUTASSA. b) Betaohjelmistot: Jos käyttäjän vastaanottama ohjelmisto on "betaohjelmisto", kohdan 9 a) ehdot ovat voimassa. McAfeella ei ole velvollisuutta kehittää tai julkisesti julkaista betaohjelmistoa. McAfeen niin pyytäessä käyttäjä sitoutuu antamaan McAfeelle betaohjelmiston testaamiseen ja käyttöön liittyvää palautetta, kuten virhe- tai toimintahäiriöraportteja. Käyttäjä myöntää McAfeelle myös ajallisesti rajoittamattoman, ei-yksinoikeudellisen, maksuttoman ja maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, kopioida ja jaella palautetta sekä valmistaa siihen perustuvia tuotteita tai hyödyntää sitä missä tahansa McAfeen tuotteessa McAfeen oman harkinnan mukaan. Jos käyttäjä saa McAfeelta betaohjelmiston myöhemmän julkaisemattoman version tai betaohjelmiston julkisesti julkaistun kaupallisen version, käyttäjä sitoutuu palauttamaan tai hävittämään betaohjelmiston kaikki McAfeelta saadut aikaisemmat versiot. c) Veloituksetta jaettava ohjelmisto tai avoimen lähdekoodin ohjelmisto: Tuotteeseen voi sisältyä ohjelmia tai koodeja, jotka on lisensoitu avoimen lähdekoodin ohjelmiston ("OSS") käyttöoikeusmalliin. OSS-ohjelmia ja - ohjelmakoodeja koskevat sovellettavan OSS-lisenssin käyttöehdot ja velvollisuudet, EIKÄ NIITÄ KOSKE MIKÄÄN TAKUU- TAI TUKIVELVOLLISUUS, JOKA ON KUVATTU MUUALLA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA. 10) Ilmoitus Yhdysvaltain hallinnon loppukäyttäjille. Ohjelmistoa ja sen mukana toimitettavaa dokumentaatiota pidetään kaupallisena tietokoneohjelmana ja kaupallisena tietokoneohjelman dokumentaationa Yhdysvaltain DFAR Section ja FAR Section säännösten nojalla. Ohjelmiston ja dokumentaation käyttöön, muokkaamiseen, jäljentämiseen, julkistamiseen, esittämiseen tai paljastamiseen Yhdysvaltain hallituksen toimesta sovelletaan ainoastaan tämän sopimuksen määräyksiä, ja kaikki edellä mainitut toimet ovat kiellettyjä muuten kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallituksi mainituilta osin. 11) Tietosuoja ja tiettyjen järjestelmätietojen kerääminen a) Ohjelmistoon ja tuki- tai palvelusopimukseen voi sisältyä sovelluksia ja työkaluja, joilla kerätään käyttäjien henkilökohtaisia tietoja sekä arkaluonteisia tietoja ja muita tietoja yrityksestä, käyttäjistä (mukaan lukien rajoituksetta yrityksen ja käyttäjien nimet, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja maksutiedot), käyttäjien tietokoneista, tietokoneisiin tallennetuista tiedostoista ja tietokoneiden välisestä liikenteestä (mukaan lukien rajoituksetta tiedot, jotka liittyvät verkkoon, käytettyihin käyttöoikeuksiin, laitteiston tyyppiin ja malliin, kiintolevyn kokoon, keskusyksikön tyyppiin, levytyyppiin, RAM-muistin kokoon, 32- tai 64-bittiseen arkkitehtuuriin, käyttöjärjestelmän tyyppiin, versioihin, aluekohtaisiin asetuksiin, BIOS-versioon, BIOS-malliin, käytettyjen skannereiden yhteismäärään, tietokannan kokoon, järjestelmän telemetriaan, laitetunnukseen, IP-osoitteeseen, sijaintiin, sisältöön, asennettuihin McAfee-tuotteisiin sekä McAfee-komponentteihin, prosesseihin ja palveluihin, McAfeekomponenttien päivityksiin ja päivitysväliin, asennettuihin kolmansien osapuolten tuotteisiin, McAfeen lokitiedostoihin, McAfeen tuotteiden ja tiettyjen ominaisuuksien käyttöön jne.) (yhdessä "tiedot"). b) Näiden tietojen kerääminen on ehkä tarpeen, jotta McAfee voi toimittaa yritykselle ja käyttäjille tilaukseen sisältyvät ohjelmiston ja tuki- tai palvelusopimuksen toiminnot (mukaan lukien rajoituksetta yrityksen ja käyttäjän tietokoneverkon uhkien ja tietoturva-aukkojen tunnistaminen ja niistä raportoiminen). Lisäksi McAfee tarvitsee tietoja ohjelmiston, tuen ja palvelusopimuksen kehittämiseen (mukaan lukien rajoituksetta sisällön synkronointi, laitteen seuranta, vianmääritys jne.) ja käyttäjien yleisen suojauksen parantamiseen. Jos haluat lopettaa näitä toimintoja tukevien tietojen keräämisen, ohjelmiston asennus on ehkä poistettava tai tuen tai sen palvelusopimuksen käyttö on lopetettava. c) Hyväksymällä tämän sopimuksen tai käyttämällä ohjelmistoa, tukea tai palvelusopimusta asiakkaat ja käyttäjät hyväksyvät McAfeen tietosuojakäytännön, joka on julkaistu McAfeen sivustossa (www.mcafee.com), sekä antavat McAfeelle ja sen palveluntarjoajille luvan tietojen keräämiseen, käsittelyyn, kopiointiin, varmuuskopiointiin, tallentamiseen ja käyttämiseen Yhdysvalloissa, Euroopassa tai muualla oman valtion ja lainsäädäntöalueen ulkopuolella sekä tietojen siirtämiseen edellä mainittujen alueiden välillä siltä osin kuin tämä toiminta liittyy ohjelmistoon, tukeen tai palvelusopimukseen. Ostaja vastaa kaikista tietosuojaan liittyvistä asioista ja paikallisen lain tai yrityksen käytäntöjen mukaisten lupien hankkimisesta käyttäjiltä. McAfee kerää, käsittelee, kopioi, varmuuskopioi, tallentaa, siirtää ja käyttää henkilökohtaisia tietoja oman tietosuojakäytäntönsä mukaan. Sen voi lukea McAfeen sivustossa (www.mcafee.com). 12) Tarkastus. McAfee voi omalla kustannuksellaan ja ilmoittamalla siitä hyvissä ajoin etukäteen tehdä käyttäjän luona tarkastuksen enintään kerran vuodessa normaalina työaikana varmistaakseen, että tämän sopimuksen ehtoja noudatetaan. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että McAfee käyttää useita menetelmiä, joiden avulla se tarkistaa ja tukee asiakkaiden hallussa olevien ohjelmistojen käyttöä. Näihin menetelmiin voi kuulua ohjelmistossa olevia teknisiä ominaisuuksia, jotka estävät ohjelmiston luvattoman käytön ja antavat mahdollisuuden ohjelmiston käyttöönoton Yritysten käyttöoikeussopimus Sivu 4/6 1/2015

5 vahvistamiseen. Kohtuullisesta pyynnöstä käyttäjä sitoutuu toimittamaan järjestelmän luoman raportin, joka vahvistaa käyttöönotetut ohjelmistot. Tällaisia pyyntöjä esitetään enintään kaksi (2) kertaa vuodessa. McAfee ei puutu kohtuuttomasti asiakkaan liiketoimintaan. 13) Vientirajoitukset Käyttäjä hyväksyy sen, että ohjelmistoa koskevat Yhdysvaltain ja tarvittaessa Euroopan unionin vientisäännökset. Käyttäjän on noudatettava ohjelmiston tuonti- ja/tai vientipaikan lainkäyttöalueen sovellettavia vienti- ja tuontilakeja ja -säännöksiä. Käyttäjä ei saa viedä ohjelmistoa yksityishenkilölle, taholle tai maahan, joille ohjelmiston toimittaminen on kiellettyä sovellettavien lakien tai säännösten mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa omalla kustannuksellaan paikallisen hallituksen luvista, käyttöoikeuksista tai hyväksynnöistä, joita vaaditaan ohjelmiston tuontiin ja/tai vientiin. Lisätietoja ohjelmiston tuonnista ja viennistä on osoitteessa (valitse kohta U.S. Export Compliance). McAfee pidättää oikeuden päivittää tätä web-sivustoa aika ajoin oman harkintansa mukaan. 14) Sovellettava laki. Tähän sopimukseen sovelletaan voimassa olevia lakeja seuraavasti: (a) New Yorkin osavaltion lakia, jos ohjelmisto on ostettu Yhdysvalloista, Meksikosta, Väli-Amerikasta, Etelä-Amerikasta tai Karibianmeren alueelta, (b) Irlannin tasavallan lakia, jos ohjelmisto on ostettu Kanadasta, Euroopasta, Lähi-idästä, Afrikasta, Aasiasta (muualta kuin Japanista) tai Tyynenmeren alueelta ja (c) Japanin lakia, jos ohjelmisto on ostettu Japanista. Jos Ohjelmisto on ostettu jostakin muusta maasta, Irlannin tasavallan lakia sovelletaan, ellei jotakin muuta paikallista lakia ole sovellettava. Tämä sopimus ei ole minkään tuomiovallan lakien ristiriitoja koskevien säännösten tai Yhdistyneiden kansakuntien kauppalain (Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) alainen. Uniform Computer Information Transactions Act -laki ei ole voimassa. United States District Court for the Southern District of New York -tuomioistuimella, kun New Yorkin lakia sovelletaan, Irlannin tasavallan tuomioistuimilla, kun Irlannin lakia sovelletaan, Japanin tuomioistuimilla, kun Japanin lakia sovelletaan, on rajoittamaton tuomiovalta tähän sopimukseen liittyvissä erimielisyyksissä. 15) Salassapito Kumpikin osapuoli hyväksyy, että osapuolien välillä on suhde, jonka vuoksi kumpikin voi päästä käsiksi toistensa liiketoimintaa, teknologiaa ja/tai tuotteita koskeviin luottamuksellisiin tietoihin tai aineistoihin, joilla on merkittävä arvo toiselle osapuolelle, ja että tämä arvo voisi heikentyä, jos kyseiset tiedot paljastettaisiin kolmansille osapuolille ("luottamukselliset tiedot"). Kirjalliset tai muut konkreettiset luottamukselliset tiedot on ilmaistava ja nimettävä tiedot ilmoittavalle osapuolelle kuuluviksi luottamuksellisiksi tiedoiksi. Jos luottamukselliset tiedot kuullaan tai nähdään, kyseisten tietojen on ilmaistava olevan luottamuksellisia niiden tullessa ilmi ja tämä ilmoitus on vahvistettava kirjallisesti viidentoista (15) päivän kuluessa tietojen ilmitulemisesta. Kumpikin osapuoli suostuu olemaan käyttämättä omasta tai kolmannen osapuolen puolesta kyseisiä luottamuksellisia tietoja muutoin kuin tämän sopimuksen sallimalla tavalla ja suojelemaan luottamuksellisia tietoja ainakin siinä määrin kuin omia luottamuksellisia tietoja suojellaan ja siinä määrin kuin luottamuksellisia tietoja voidaan odottaa kohtuudella suojeltavan. Kumpikaan osapuoli ei saa käyttää toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja muutoin kuin tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamiseen. Luottamuksellisia tietoja koskevat rajoitukset eivät koske luottamuksellisia tietoja, jotka (i) ovat jo vastaanottavan osapuolen tiedossa, (ii) tulevat yleiseen käyttöön ilman, että vastaanottava osapuoli on toiminut lainvastaisesti, (iii) vastaanottava osapuoli on kehittänyt itsenäisesti hyötymättä paljastavan osapuolen luottamuksellisista tiedoista, (iv) on saatu laillisesti kolmannelta osapuolelta, jota luottamuksellisuus ei koske, tai (v) on lainsäädännön mukaan ilmoitettava siinä tapauksessa, että osapuoli, jonka on paljastettava luottamuksellisia tietoja, ilmoittaa luottamukselliset tiedot omistavalle osapuolelle ennalta kirjallisesti tietojen paljastamisesta riittävän ajoissa, jotta omistava osapuoli voi suorittaa kohtuullisia toimia paljastumisen estämiseksi silloin, kun se on kohtuudella mahdollista. Elleivät osapuolet toisin sovi, sopimuksen tai soveltuvan lisäyksen päättyessä kumpikin osapuoli palauttaa toisen osapuolen luottamukselliset tiedot. 16) Muut ehdot. a) Maksamattomuudesta tai McAfeen ohjelmiston ja dokumentaation immateriaalioikeuksien rikkomisesta johtuvia toimia lukuun ottamatta kumpikaan osapuoli ei voi tuoda esiin muita tätä sopimusta koskevia toimia yli 2 vuotta myöhemmin kuin osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää vaatimuksesta, olivatpa ne missä muodossa tahansa. b) Tämän sopimuksen ehdot, joiden luonteensa vuoksi täytyy pysyä voimassa tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen, pysyvät voimassa irtisanomisen jälkeen. c) Tämä sopimus, mukaan lukien kaikki viitteeksi liitetyt asiakirjat, edustaa koko sopimusta osapuolten välillä ja nimenomaisesti korvaa ja peruu kaikki muut näihin aiheisiin liittyvät tiedonannot, esitykset ja mainokset, olivatpa ne suullisia tai kirjallisia. Jos asiakas tekee tilauksen valtuutetulta yhteistyökumppanilta tai McAfeelta ja jos tilauksen ehdot ovat ristiriidassa a) tämän sopimuksen tai b) lupakirjeen ehtojen kanssa, silloin tämän Yritysten käyttöoikeussopimus Sivu 5/6 1/2015

6 sopimuksen ja lupakirjeen ehdot ovat voimassa. Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti McAfeen valtuutetun edustajan antamalla lisäyksellä. Mikään sopimuksen kohta ei ole mitätön, ellei McAfee ole toimittanut kohdan mitätöimisestä kirjallista ja allekirjoitettua ilmoitusta. Mikäli jokin tämän sopimuksen ehdoista olisi pätemätön, pysyvät kaikki muut sopimuksen ehdot voimassa. d) Kaikki tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset, pyynnöt, vaatimukset ja päätökset (muut kuin käyttöön liittyvät viestit) tulee lähettää McAfeelle tämän sopimuksen ensimmäisellä sivulla mainittuun aluekohtaiseen osoitteeseen varustettuna merkinnällä "Attention: Legal Department". Yritysten käyttöoikeussopimus (tammikuu 2015) Yritysten käyttöoikeussopimus Sivu 6/6 1/2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen ( sopimus ) osapuolet ovat ( asiakas ), jonka päätoimipaikka on, ja Promethean-yksikkö ( Promethean

Lisätiedot

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express TÄRKEÄÄ LUE TÄMÄ HUOLELLA! Tämä ohjelmiston käyttöoikeussopimus (jäljempänä "Käyttöoikeussopimus") on edellä mainitun HansaWorldin ohjelmiston

Lisätiedot

SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI

SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI: TÄMÄ ON SINUN JA SAP BUSINESSOBJECTSIN VÄLINEN OIKEUDELLINEN SOPIMUS MUKANA SEURAAVASTA SAP BUSINESSOBJECTSIN OHJELMISTOSTA, JOHON SAATTAA

Lisätiedot

3. Tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja sisältävän ohjelmiston käyttäminen ja korvausvelvollisuus.

3. Tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja sisältävän ohjelmiston käyttäminen ja korvausvelvollisuus. Kiitos, että valitsit Toshiba-tietokoneen. Seuraavassa sopimuksessa kuvataan oikeutesi käyttää tiettyjä tietokoneeseen valmiiksi asennettuja ohjelmistoja. Kun hyväksyt tämän sopimuksen tai käytät ohjelmistoa,

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE: LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. KOPIOIMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI SEN OSAN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA HYVÄKSYTTE

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Studio

NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Studio NORTON-LISENSSISOPIMUS Norton Studio TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄN LISENSSISOPIMUKSEN ( LISENSSISOPIMUS ) EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÄMISTÄ (MÄÄRITELTY ALLA). AMERIKAN MANTEREELLA ASUVILLE SYMANTEC

Lisätiedot

BUSINESS OBJECTSIN LISENSSISOPIMUS BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE XI 3.1 OHJELMISTOPAKETTI

BUSINESS OBJECTSIN LISENSSISOPIMUS BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE XI 3.1 OHJELMISTOPAKETTI BUSINESS OBJECTSIN LISENSSISOPIMUS BUSINESS OBJECTS ENTERPRISE XI 3.1 OHJELMISTOPAKETTI TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI: TÄMÄ ON SINUN (JÄLJEMPÄNÄ "LISENSSINSAAJA") JA BUSINESS OBJECTSIN VÄLINEN OIKEUDELLINEN

Lisätiedot

JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS JOHN DEERE NETWORK -VERKKO. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS JOHN DEERE NETWORK ( JDN ) VIITTAA MIHIN TAHANSA JOHN DEEREN TIETOJENKÄSITTELYRESURSSEIHIN TAI MIHIN TAHANSA JOHN DEEREN SOVELLUKSIIN, JOTKA OVAT KÄYTETTÄVISSÄ

Lisätiedot

1. VASTUUVAPAUSLAUSEKE, SITOVA SOPIMUS, LISÄEHDOT JA -SOPIMUKSET.

1. VASTUUVAPAUSLAUSEKE, SITOVA SOPIMUS, LISÄEHDOT JA -SOPIMUKSET. ADOBE Tietokoneohjelmiston käyttöoikeussopimus 1. VASTUUVAPAUSLAUSEKE, SITOVA SOPIMUS, LISÄEHDOT JA -SOPIMUKSET. 1.1 VASTUUVAPAUSLAUSEKE. OHJELMISTO JA MUUT TIEDOT TOIMITETAAN SELLAISENAAN JA KAIKKINE

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

Kaspersky Mobile Security 9.0 KÄYTTÄJÄN OPAS

Kaspersky Mobile Security 9.0 KÄYTTÄJÄN OPAS Kaspersky Mobile Security 9.0 KÄYTTÄJÄN OPAS O H J E L M A V E R S I O : 9. 0 Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä dokumentaatio auttaa sinua työssäsi ja tarjoaa vastauksia

Lisätiedot

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA )

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) A. Sopimuksen määritelmät Te viittaa henkilöön tai organisaatioon, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen ( sopimus ) ja tilannut Oraclen

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Kaspersky Small Office Security 2 Asennusopas

Kaspersky Small Office Security 2 Asennusopas Kaspersky Small Office Security 2 Asennusopas SOVELLUSVERSIO: 9.1 Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä asiakirja on hyödyllinen ja tarjoaa vastaukset useimpiin esille tuleviin

Lisätiedot

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA.

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA. Käyttöehdot Tulosta Tallenna PDF Päivitetty: 2 marraskuu 2011 1. JOHDANTO Tervetuloa Club Penguiniin ("Sivusto"). Sivustoa ylläpitää ja edustaa Disney Online Studios Canada Inc. (aikaisemmin tunnettu nimellä

Lisätiedot

UPS-TEKNIIKKAA KOSKEVA SOPIMUS

UPS-TEKNIIKKAA KOSKEVA SOPIMUS UPS-TEKNIIKKAA KOSKEVA SOPIMUS Yleiset ehdot Loppukäyttäjän oikeudet UPS-TEKNIIKKAA KOSKEVA SOPIMUS Versio UTA05072014 LUKEKAA TARKKAAN TÄMÄN UPS-TEKNIIKKAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN EHDOT. OSOITTAMALLA ALLA

Lisätiedot

Maventa -asiakassopimus

Maventa -asiakassopimus Maventa -asiakassopimus Päivitetty 1.5.2008 1. Sopimuksen soveltamisala Tämä suomenkielinen sopimus ( Asiakassopimus ) on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta ( Customer Agreement ). Asiakassopimus

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Palvelukuvaus Fast-Track Dispatch

Palvelukuvaus Fast-Track Dispatch FAST-TRACK DISPATCH -OHJELMAN (FTD tai Ohjelma ) KÄYTTÖEHDOT Osapuolet sopivat tässä Sopimuksessa kuvatuista asioista seuraavaa: Tämän Sopimuksen osalta sovelletaan seuraavia määritelmiä: "Loppukäyttäjä"

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa):.

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa):. HPE OY - YLEISET SOPIMUSEHDOT Sopimuksen numero: HPE: Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa):. HPE OY - YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Osapuolet. Nämä

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot