KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT."

Transkriptio

1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LATAAMALLA, ASENTAMALLA, KOPIOIMALLA TAI AVAAMALLA TÄMÄN OHJELMISTON TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ OHJELMISTOA HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. JOS HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT TOISEN HENKILÖN, YRITYKSEN TAI MUUN JURIDISEN TAHON PUOLESTA, ILMOITAT JA VAKUUTAT, ETTÄ SINULLA TÄYDET VALTUUDET SITOA TÄMÄ HENKILÖ, YRITYS TAI JURIDINEN TAHO NÄIHIN EHTOIHIN. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ÄLÄ LATAA, ASENNA, KOPIOI, AVAA TAI KÄYTÄ OHJELMISTOA. PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT. 1) Määritelmät. a) "Valtuutettu yhteistyökumppani" tarkoittaa McAfeen jakelijoita, jälleenmyyjiä tai muita liikekumppaneita. b) "Lupakirje" tarkoittaa McAfeen myöntämää sähköistä vahvistusilmoitusta, joka vahvistaa käyttäjän tekemän ohjelmisto- ja tukihankinnan, soveltuvan tuotteen käyttöoikeus mukaan lukien, kuten tuotteen käyttöoikeusmääritelmissä on määritelty (kuvattu yksityiskohtaisemmin alla olevassa kohdassa 3(a)). Lupakirje sisältää myös lataustiedot. c) "Dokumentaatio" tarkoittaa ohjelmiston mukana tulevia englanninkielisiä tai mahdollisesti muunkielisiä ohjemateriaaleja, jotka ovat painetussa tai sähköisessä muodossa tai Internetissä. d) "McAfee" tarkoittaa (a) McAfee, Inc:iä, Delawaren osavaltiossa toimivaa yhtiötä, jonka toimisto sijaitsee osoitteessa 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, jos ohjelmisto on ostettu Yhdysvalloissa, Meksikossa, Väli-Amerikassa, Etelä-Amerikassa tai Karibianmeren alueella; (b) McAfee Ireland Limitediä, jonka päätoimisto sijaitsee osoitteessa 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, jos ohjelmisto on ostettu Kanadassa, Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa, Aasiassa (muualla kuin Japanissa) tai Tyynenmeren alueella ja (c) McAfee Co., Ltd:iä, jonka toimisto sijaitsee osoitteessa Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan, jos ohjelmisto on ostettu Japanissa. e) "Solmu" tarkoittaa mitä tahansa tietojenkäsittelyyn soveltuvaa laitetta. Seuraavan tyyppiset tietokoneet ovat solmuja: kiintolevyttömät työasemat, PC-tietokoneet, verkkotyöasemat, etätyöntekijöiden kotijärjestelmät, tiedosto- ja tulostuspalvelimet, sähköpostipalvelimet, Internet-yhdyskäytävien laitteet, tallennusverkon palvelimet (SANS), päätepalvelimet ja kannettavat työasemat, jotka ovat yhteydessä tai voivat muodostaa yhteyden palvelimiin tai verkkoon. f) "Ohjelmisto" tarkoittaa jokaista McAfeen ohjelmistoa kohdekoodimuodossa, jolle McAfee on myöntänyt käyttöoikeuden ja joka on hankittu McAfeelta tai sen valtuutetuilta yhteistyökumppaneilta, mukaan lukien versiopäivitykset. g) "Tytäryhtiö" viittaa tahoon, jota käyttäjän yritys hallitsee yli viidenkymmenen prosentin (50 %) äänivaltaisten arvopapereiden omistajuudella. h) "Tuki" tai "tekninen tuki" tarkoittaa McAfeen tarjoamia ohjelmistojen ja McAfee-laitteistojen tueksi ja ylläpitoon tarkoitettuja tukipalveluita, jotka on määritelty tarkemmin McAfeen teknisen tuen ja ylläpidon ehdoissa. i) "Päivitykset" liittyvät sisältöön ja sisältävät rajoituksetta kaikki ohjelmiston DAT-tiedostot, allekirjoitussarjat, tietokantojen päivitykset, joita McAfeen asiakkaat voivat käyttää osana hankittua tukea ja joita McAfee ei hinnoittele tai markkinoi erikseen. j) "Versiopäivitys" tarkoittaa ohjelmiston parannuksia, joita McAfeen asiakkaat voivat käyttää osana hankittua tukea ja joita McAfee ei hinnoittele tai markkinoi erikseen. 2) Lisenssin myöntäminen. Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti McAfee myöntää yleisen yrityskohtaisen käyttöoikeuden (tässä sopimuksessa ohjelmiston käyttö tarkoittaa avaamista, asentamista, lataamista, kopioimista tai muuta ohjelmiston käyttämisestä hyötymistä) lupakirjeessä ilmoitettuun ohjelmistoon ja vain yrityksen omiin sisäisiin liiketoimintoihin. Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto ja siihen liittyvät tiedot ovat McAfeen ja sen toimittajien omaisuutta. Käyttäjällä ei ole käyttöoikeuksia päivityksiin ja versiopäivityksiin, jos hän ei ole ostanut tuki- tai palvelusopimusta. 3) Kopiointi- ja käyttöehdot. a) Käyttöoikeus: Ohjelmiston käyttö riippuu hankituista käyttöoikeuksista (esim. solmut). Ohjelmiston käyttöön sovelletaan tuotteen käyttöoikeusmääritelmiä, jotka on esitetty osoitteessa sinä päivänä, kun lupakirje tuli voimaan. Yritysten käyttöoikeussopimus Sivu 1/6 1/2015

2 b) Useat käyttöympäristöt/ohjelmistopaketit: Jos ohjelmisto tukee useita käyttöympäristöjä tai jos käyttäjä saa ohjelmiston jonkin ohjelmistopaketin osana, yhteenlaskettu laitteiden määrä, joihin ohjelmiston jokin versio on asennettu, ei saa ylittää tuotteen käyttöoikeusmäärää. Joidenkin ohjelmistopaketteihin sisältyvien McAfeetuotteiden käyttöön on ehkä hankittava erillinen McAfee-palvelinkäyttöoikeus, jotta ohjelmistoa voi käyttää tietyntyyppisissä palvelimissa. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät dokumentaatiosta. c) Voimassaoloaika: Käyttöoikeus on voimassa rajoitetun ajan ("voimassaoloaika"), jos sellainen voimassaoloaika on määritetty lupakirjeessä. Muutoin käyttöoikeudet ovat ikuisia. d) Kopioiminen: Käyttäjä voi kopioida ohjelmistoa tarpeen mukaan varmuuskopiointia, arkistointia tai vakavasta virhetilanteesta palauttamista varten. e) Tytäryhtiöt: Asiakas voi sallia ohjelmiston käytön tytäryhtiölle tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti vain niin kauan kuin kyseinen taho on asiakkaan tytäryhtiö. Käyttäjä on täysin vastuussa jokaisesta tytäryhtiöstä ja siitä, noudattavatko ne vai rikkovatko ne tämän sopimuksen ehtoja. f) Hallitseva osapuoli: Jos käyttäjä solmii kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen, jonka perusteella kolmas osapuoli hallitsee käyttäjän tietotekniikkaresursseja ("hallitseva osapuoli"), käyttäjä voi siirtää ohjelmiston kaikki käyttöoikeudet hallitsevalle osapuolelle. Edellytyksenä on, että (a) hallitseva osapuoli käyttää ohjelmistoa vain käyttäjän sisäisissä toiminnoissa eikä muun kolmannen osapuolen tai hallitsevan osapuolen etujen nimissä, (b) hallitseva osapuoli sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen käyttöehtoja ja (c) käyttäjä toimittaa McAfeelle kirjallisen ilmoituksen siitä, että hallitseva osapuoli käyttää ohjelmistoa käyttäjän puolesta. g) Yleiset rajoitukset: Käyttäjä ei saa tehdä itse eikä antaa kolmannen osapuolen tehdä seuraavaa: (i) purkaa, hajottaa tai tutkia ohjelmiston valmistustapaa, paitsi sovellettavan lain sallimissa määrin, ilman McAfeen ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa, (ii) poistaa ohjelmiston tai dokumentaation tuotetunnusta tai omistusoikeustunnisteita, (iii) vuokrata, lainata tai jakaa ohjelmiston käyttöaikaa tai käyttää sitä palvelutoimintoihin, (iv) muokata tai luoda ohjelmistoon perustuvia uusia ohjelmistoja, (v) julkaista (paitsi McAfeen etukäteisellä kirjallisella luvalla) ohjelmistoon liittyviä tehokkuus- tai suorituskykytestejä tai analyysejä tai (vi) muuten käyttää tai kopioida ohjelmistoa muutoin kuin tässä sopimuksessa on nimenomaisesti myönnetty. 4) Tekninen tuki ja ylläpito. McAfeen teknisen tuen ja ylläpidon ehdot ovat voimassa, jos käyttäjä on hankkinut tuen. McAfeen teknisen tuen ja ylläpidon käyttöehdot on liitetty viitteeksi, ja ne voi lukea osoitteessa Lupakirjeessä määritetyn tuki- tai palvelusopimuksen päätyttyä käyttäjä ei ole oikeutettu tukeen, mukaan lukien versiopäivitykset, päivitykset ja puhelintuki. 5) Rajoitettu takuu ja vastuunrajoitukset. a) Rajoitettu takuu: McAfee takaa, että tässä lisensoidun ohjelmiston (mukaan lukien takuuaikana tehdyt versiopäivitykset takuun jäljellä olevan ajan) toiminta vastaa dokumentaatiota kuudenkymmenen (60) päivän ajan ostopäivästä ("takuuaika"). b) Rajatut oikeudet: Edellä mainitun rajoitetun takuun rikkomistapauksissa McAfee (a) korjaa tai vaihtaa ohjelmiston tai (b) jos korjaus tai vaihtaminen on McAfeen mielestä taloudellisesti kohtuutonta, McAfee korvaa käyttäjän kyseisestä ohjelmistosta maksaman hinnan. c) Takuun rajoitukset: Yllä mainittu rajoitettu takuu ei ole voimassa, jos (i) ohjelmistoa ei käytetä tämän sopimuksen tai dokumentaation mukaisesti, (ii) joku muu taho kuin McAfee on mukauttanut ohjelmistoa tai sen osaa tai (iii) ohjelmiston häiriö on aiheutunut laitteesta tai ohjelmistosta, jota McAfee ei ole toimittanut. d) Vastuunrajoitus: EDELLÄ MAINITUT TAKUUT OVAT RAJOITETTUJA TAKUITA JA NE KORVAAVAT KAIKKI MUUT SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT TAI EHDOT, MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUSTA TAKUUT TAI EHDOT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, NIMIKKEESTÄ JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MAINITTUA RAJOITETTUA TAKUUTA LUKUUN OTTAMATTA OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN", EIKÄ MCAFEE MYÖNNÄ MITÄÄN OHJELMISTON KÄYTETTÄVYYTEEN TAI TOIMIVUUTEEN LIITTYVIÄ TAKUITA EIKÄ TAKAA OHJELMISTON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ TOIMINTAA TAI OHJELMISTON SUOJAAMISTA KAIKKIA MAHDOLLISIA UHKIA VASTAAN. e) Poikkeukset: Eräät valtiot tai lainsäädäntöalueet eivät salli rajoituksia nimenomaisiin tai oletettuihin takuisiin, joten edellä mainittu vastuunrajoituslauseke ei koske kaikkia käyttäjiä. SIINÄ TAPAUKSESSA SELLAISTEN SUORIEN TAI EPÄSUORIEN TAKUIDEN KESTO RAJOITTUU TAKUUAIKAAN (TAI SOVELLETTAVAN LAIN VAATIMAAN VÄHIMMÄISAIKAAN). 6) Oikeuksien ja vahinkojen rajoitus. MINKÄÄN VAHINGONTEKOON, SOPIMUKSEEN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN ASIAAN LIITTYVÄN LAIN TULKINNAN MUKAISESTI KUMPIKAAN OSAPUOLI EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA TOISELLE TAHOLLE AIHEUTUNEESTA EPÄSUORASTA, ERITYISESTÄ, SATUNNAISESTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, TUOTON ALENEMISESTA, LIIKEMAINEEN MENETTÄMISESTÄ, HENKILÖKUNNAN PALKKOJEN MENETTÄMISESTÄ, TYÖN KESKEYTYMISESTÄ JA/TAI TIETOKONEONGELMISTA TAI -HÄIRIÖISTÄ JA/TAI KORVAAVAN OHJELMISTON TAI PALVELUJEN HANKINTAKULUISTA. Yritysten käyttöoikeussopimus Sivu 2/6 1/2015

3 Riippumatta siitä, perustuuko vahingonkorvausvaatimus sopimukseen, vahingontekoon ja/tai mihinkään muuhun asiaan liittyvän lain tulkintaan, kummankaan osapuolen sopimusvastuu toiselle osapuolelle suorista vahingoista ei missään tapauksessa saa ylittää seuraavista summista pienempää: a) korkeintaan yhtä suuri summa kuin minkä käyttäjä on maksanut tai joutuu maksamaan ohjelmistosta vaatimusta edeltäneen 12 kuukauden aikana tai b) käyttäjän ohjelmistosta maksama käypä McAfee-listahinta ostopäivänä vaatimusta edeltäneen 12 kuukauden aikana, vaikka toiselle osapuolelle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Tämän sopimuksen ehdot eivät sulje pois tai rajoita millään tapaa (i) kummankaan osapuolen vastuuta laiminlyönnistä johtuvasta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta tai (ii) käyttäjän vastuuta liiallisesta käytöstä ja/tai McAfeen ohjelmiston immateriaalioikeuksien rikkomisesta. TÄMÄN KOHDAN VASTUURAJOITUS PERUSTUU SIIHEN, ETTÄ LOPPUKÄYTTÄJÄT KÄYTTÄVÄT TIETOKONEITAAN ERI TARKOITUKSIIN. SIKSI VAIN ASIAKAS VOI TOTEUTTAA VARMUUSKOPIOINTISUUNNITELMIA JA OMIIN TARPEISIINSA SOPIVIA SUOJAUSTOIMENPITEITÄ SILTÄ VARALTA, ETTÄ OHJELMISTOSSA TAPAHTUU VIRHE, JOKA AIHEUTTAA TIETOKONEONGELMIA JA OHJELMISTOON LIITTYVIEN TIETOJEN MENETYKSIÄ. NÄIDEN LIIKETALOUDELLISTEN SYIDEN TAKIA KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY TÄSSÄ KOHDASSA OLEVAT VASTUURAJOITUKSET JA SEN, ETTÄ ILMAN SOPIMUKSEN TÄMÄN KOHDAN HYVÄKSYNTÄÄ TÄSTÄ OHJELMISTOSTA VELOITETTAVA SUMMA OLISI SUUREMPI. 7) Immateriaaliomaisuuden vahingonkorvaukset. a) Kolmannen osapuolen vaatimukset: Jos joku kolmas osapuoli väittää ohjelmiston rikkovan patenttiaan, tekijänoikeuksiaan tai liikesalaisuuksiaan, McAfee puolustaa käyttäjää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: (i) käyttäjä ilmoittaa asiasta McAfeelle viivytyksettä tai viimeistään 14 päivän kuluttua vaatimuksen vastaanottamisesta (ii) käyttäjä tekee kohtuullista yhteistyötä McAfeen kanssa, jotta yhtiö voi hoitaa velvoitteensa, ja (iii) McAfee voi hoitaa puolustuksen ja kaikki asian sopimiseen tai kompromissiin liittyvät neuvottelut itsenäisesti. McAfeen edellä mainittu velvollisuus ei koske ohjelmistoa, sen osia tai komponentteja, (i) joita McAfee ei ole toimittanut, (ii) joita ei ole käytetty tässä sopimuksessa tai asianmukaisessa dokumentaatiossa nimenomaisesti määritettyyn tapaan, (iii) joita ei ole tehty käyttäjän määritelmien mukaisiksi, (iv) joita joku muu kuin McAfee on mukauttanut, jos väitetty rikkomus liittyy sellaiseen mukautukseen, (v) joita on yhdistetty muihin tuotteisiin, prosesseihin tai materiaaleihin, joissa väitetty rikkomus voi olla olemassa vain sellaisessa yhdistelmässä, tai (vi) jos käyttäjä jatkaa väitettyä rikkomustoimintaa sen jälkeen, kun siitä on ilmoitettu ja siihen on toimitettu mukautukset, jotka olisivat välttäneet väitetyn rikkeen. b) Oikeudet ja velvoitteet: Jos laillinen tuomioistuin toteaa ohjelmiston loukkaavan oikeuksia tai kieltää ohjelmiston käytön, McAfee voi valintansa mukaan tehdä jonkin seuraavista: (i) turvata käyttäjälle oikeuden ohjelmiston käyttöön, (ii) muuttaa ohjelmistoa siten, ettei sen käyttäminen ole rikkomus, (iii) vaihtaa ohjelmiston toiminnoiltaan ja suorituskyvyltään suurin piirtein vastaavaan ohjelmistoon tai (iv) jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole kohtuudella käytettävissä, McAfee palauttaa ohjelmiston ostohinnan loppuosan, joka lasketaan tasapoistomenetelmällä kolmen (3) vuoden ajalta ohjelmiston toimituspäivästä lukien. Tämä kohta 7 ilmoittaa McAfeen ainoan velvoitteen ja käyttäjän yksinomaisen oikeuden immateriaaliomaisuuden rikkomusvaatimuksiin. 8) Sopimuksen päättyminen. Maksuvelvollisuuksiin katsomatta käyttäjä voi päättää käyttöoikeuden milloin tahansa poistamalla ohjelmiston asennuksen. McAfee voi päättää käyttäjän käyttöoikeuden, jos käyttäjä olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja ja jos käyttäjä ei korjaa rikkomusta kolmenkymmenen (30) päivän aikana vastaanotettuaan ilmoituksen rikkomuksesta. Sopimuksen päättyessä käyttäjän tulee palauttaa tai tuhota kaikki ohjelmiston ja dokumentaation kopiot. 9) Lisäehdot. a) Arviointiohjelmistot: Jos ohjelmisto on "arviointiohjelmisto", tämän kohdan ehdot ovat voimassa ja ne korvaavat tämän sopimuksen kaikki muut ristiriitaiset ehdot. Käyttäjän maksuton, henkilökohtainen, rajoitettu käyttöoikeus arviointiohjelmiston käyttöön on tarkoitettu vain arviointitarkoituksiin. Käyttöoikeus on rajoitettu kolmeenkymmeneen (30) päivään, jos McAfee ei ole kirjallisesti ilmoittanut muuta. Arviointiohjelmisto voi sisältää virheitä tai muita ongelmia, jotka voivat aiheuttaa järjestelmävirheitä tai muita virheitä ja tietojen menettämisen. Näin ollen arviointiohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan", ja McAfee kiistää kaikki takuu- tai vastuuvelvollisuutensa käyttäjää kohtaan. Kaikki arviointiohjelmiston käytöstä kerätyt tiedot käytetään vain arviointitarkoituksiin eikä niitä ei anneta kolmansille osapuolille. Kohdassa 3 g) kuvatut rajoitukset ovat voimassa. Yritysten käyttöoikeussopimus Sivu 3/6 1/2015

4 Jos käyttäjä ei tuhoa arviointiohjelmistoa arviointijakson päätyttyä, McAfee voi oman harkintansa mukaan laskuttaa käyttäjältä McAfeen arviointiohjelmiston listahintaa vastaavan summan, ja käyttäjän tulee maksaa lasku saatuaan sen. JOS LAILLISTA VASTUUTA EI VOI SULKEA POIS, MUTTA SITÄ VOI RAJOITTAA, MCAFEEN, SEN TOIMITTAJIEN JA SEN VALTUUTETTUJEN YHTEISTYÖKUMPPANIEN VASTUU RAJOITTUU YHTEENSÄ VIITEENKYMMENEEN YHDYSVALTAIN DOLLARIIN (50 $) TAI VASTAAVAAN SUMMAAN PAIKALLISESSA VALUUTASSA. b) Betaohjelmistot: Jos käyttäjän vastaanottama ohjelmisto on "betaohjelmisto", kohdan 9 a) ehdot ovat voimassa. McAfeella ei ole velvollisuutta kehittää tai julkisesti julkaista betaohjelmistoa. McAfeen niin pyytäessä käyttäjä sitoutuu antamaan McAfeelle betaohjelmiston testaamiseen ja käyttöön liittyvää palautetta, kuten virhe- tai toimintahäiriöraportteja. Käyttäjä myöntää McAfeelle myös ajallisesti rajoittamattoman, ei-yksinoikeudellisen, maksuttoman ja maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, kopioida ja jaella palautetta sekä valmistaa siihen perustuvia tuotteita tai hyödyntää sitä missä tahansa McAfeen tuotteessa McAfeen oman harkinnan mukaan. Jos käyttäjä saa McAfeelta betaohjelmiston myöhemmän julkaisemattoman version tai betaohjelmiston julkisesti julkaistun kaupallisen version, käyttäjä sitoutuu palauttamaan tai hävittämään betaohjelmiston kaikki McAfeelta saadut aikaisemmat versiot. c) Veloituksetta jaettava ohjelmisto tai avoimen lähdekoodin ohjelmisto: Tuotteeseen voi sisältyä ohjelmia tai koodeja, jotka on lisensoitu avoimen lähdekoodin ohjelmiston ("OSS") käyttöoikeusmalliin. OSS-ohjelmia ja - ohjelmakoodeja koskevat sovellettavan OSS-lisenssin käyttöehdot ja velvollisuudet, EIKÄ NIITÄ KOSKE MIKÄÄN TAKUU- TAI TUKIVELVOLLISUUS, JOKA ON KUVATTU MUUALLA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA. 10) Ilmoitus Yhdysvaltain hallinnon loppukäyttäjille. Ohjelmistoa ja sen mukana toimitettavaa dokumentaatiota pidetään kaupallisena tietokoneohjelmana ja kaupallisena tietokoneohjelman dokumentaationa Yhdysvaltain DFAR Section ja FAR Section säännösten nojalla. Ohjelmiston ja dokumentaation käyttöön, muokkaamiseen, jäljentämiseen, julkistamiseen, esittämiseen tai paljastamiseen Yhdysvaltain hallituksen toimesta sovelletaan ainoastaan tämän sopimuksen määräyksiä, ja kaikki edellä mainitut toimet ovat kiellettyjä muuten kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallituksi mainituilta osin. 11) Tietosuoja ja tiettyjen järjestelmätietojen kerääminen a) Ohjelmistoon ja tuki- tai palvelusopimukseen voi sisältyä sovelluksia ja työkaluja, joilla kerätään käyttäjien henkilökohtaisia tietoja sekä arkaluonteisia tietoja ja muita tietoja yrityksestä, käyttäjistä (mukaan lukien rajoituksetta yrityksen ja käyttäjien nimet, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja maksutiedot), käyttäjien tietokoneista, tietokoneisiin tallennetuista tiedostoista ja tietokoneiden välisestä liikenteestä (mukaan lukien rajoituksetta tiedot, jotka liittyvät verkkoon, käytettyihin käyttöoikeuksiin, laitteiston tyyppiin ja malliin, kiintolevyn kokoon, keskusyksikön tyyppiin, levytyyppiin, RAM-muistin kokoon, 32- tai 64-bittiseen arkkitehtuuriin, käyttöjärjestelmän tyyppiin, versioihin, aluekohtaisiin asetuksiin, BIOS-versioon, BIOS-malliin, käytettyjen skannereiden yhteismäärään, tietokannan kokoon, järjestelmän telemetriaan, laitetunnukseen, IP-osoitteeseen, sijaintiin, sisältöön, asennettuihin McAfee-tuotteisiin sekä McAfee-komponentteihin, prosesseihin ja palveluihin, McAfeekomponenttien päivityksiin ja päivitysväliin, asennettuihin kolmansien osapuolten tuotteisiin, McAfeen lokitiedostoihin, McAfeen tuotteiden ja tiettyjen ominaisuuksien käyttöön jne.) (yhdessä "tiedot"). b) Näiden tietojen kerääminen on ehkä tarpeen, jotta McAfee voi toimittaa yritykselle ja käyttäjille tilaukseen sisältyvät ohjelmiston ja tuki- tai palvelusopimuksen toiminnot (mukaan lukien rajoituksetta yrityksen ja käyttäjän tietokoneverkon uhkien ja tietoturva-aukkojen tunnistaminen ja niistä raportoiminen). Lisäksi McAfee tarvitsee tietoja ohjelmiston, tuen ja palvelusopimuksen kehittämiseen (mukaan lukien rajoituksetta sisällön synkronointi, laitteen seuranta, vianmääritys jne.) ja käyttäjien yleisen suojauksen parantamiseen. Jos haluat lopettaa näitä toimintoja tukevien tietojen keräämisen, ohjelmiston asennus on ehkä poistettava tai tuen tai sen palvelusopimuksen käyttö on lopetettava. c) Hyväksymällä tämän sopimuksen tai käyttämällä ohjelmistoa, tukea tai palvelusopimusta asiakkaat ja käyttäjät hyväksyvät McAfeen tietosuojakäytännön, joka on julkaistu McAfeen sivustossa (www.mcafee.com), sekä antavat McAfeelle ja sen palveluntarjoajille luvan tietojen keräämiseen, käsittelyyn, kopiointiin, varmuuskopiointiin, tallentamiseen ja käyttämiseen Yhdysvalloissa, Euroopassa tai muualla oman valtion ja lainsäädäntöalueen ulkopuolella sekä tietojen siirtämiseen edellä mainittujen alueiden välillä siltä osin kuin tämä toiminta liittyy ohjelmistoon, tukeen tai palvelusopimukseen. Ostaja vastaa kaikista tietosuojaan liittyvistä asioista ja paikallisen lain tai yrityksen käytäntöjen mukaisten lupien hankkimisesta käyttäjiltä. McAfee kerää, käsittelee, kopioi, varmuuskopioi, tallentaa, siirtää ja käyttää henkilökohtaisia tietoja oman tietosuojakäytäntönsä mukaan. Sen voi lukea McAfeen sivustossa (www.mcafee.com). 12) Tarkastus. McAfee voi omalla kustannuksellaan ja ilmoittamalla siitä hyvissä ajoin etukäteen tehdä käyttäjän luona tarkastuksen enintään kerran vuodessa normaalina työaikana varmistaakseen, että tämän sopimuksen ehtoja noudatetaan. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että McAfee käyttää useita menetelmiä, joiden avulla se tarkistaa ja tukee asiakkaiden hallussa olevien ohjelmistojen käyttöä. Näihin menetelmiin voi kuulua ohjelmistossa olevia teknisiä ominaisuuksia, jotka estävät ohjelmiston luvattoman käytön ja antavat mahdollisuuden ohjelmiston käyttöönoton Yritysten käyttöoikeussopimus Sivu 4/6 1/2015

5 vahvistamiseen. Kohtuullisesta pyynnöstä käyttäjä sitoutuu toimittamaan järjestelmän luoman raportin, joka vahvistaa käyttöönotetut ohjelmistot. Tällaisia pyyntöjä esitetään enintään kaksi (2) kertaa vuodessa. McAfee ei puutu kohtuuttomasti asiakkaan liiketoimintaan. 13) Vientirajoitukset Käyttäjä hyväksyy sen, että ohjelmistoa koskevat Yhdysvaltain ja tarvittaessa Euroopan unionin vientisäännökset. Käyttäjän on noudatettava ohjelmiston tuonti- ja/tai vientipaikan lainkäyttöalueen sovellettavia vienti- ja tuontilakeja ja -säännöksiä. Käyttäjä ei saa viedä ohjelmistoa yksityishenkilölle, taholle tai maahan, joille ohjelmiston toimittaminen on kiellettyä sovellettavien lakien tai säännösten mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa omalla kustannuksellaan paikallisen hallituksen luvista, käyttöoikeuksista tai hyväksynnöistä, joita vaaditaan ohjelmiston tuontiin ja/tai vientiin. Lisätietoja ohjelmiston tuonnista ja viennistä on osoitteessa (valitse kohta U.S. Export Compliance). McAfee pidättää oikeuden päivittää tätä web-sivustoa aika ajoin oman harkintansa mukaan. 14) Sovellettava laki. Tähän sopimukseen sovelletaan voimassa olevia lakeja seuraavasti: (a) New Yorkin osavaltion lakia, jos ohjelmisto on ostettu Yhdysvalloista, Meksikosta, Väli-Amerikasta, Etelä-Amerikasta tai Karibianmeren alueelta, (b) Irlannin tasavallan lakia, jos ohjelmisto on ostettu Kanadasta, Euroopasta, Lähi-idästä, Afrikasta, Aasiasta (muualta kuin Japanista) tai Tyynenmeren alueelta ja (c) Japanin lakia, jos ohjelmisto on ostettu Japanista. Jos Ohjelmisto on ostettu jostakin muusta maasta, Irlannin tasavallan lakia sovelletaan, ellei jotakin muuta paikallista lakia ole sovellettava. Tämä sopimus ei ole minkään tuomiovallan lakien ristiriitoja koskevien säännösten tai Yhdistyneiden kansakuntien kauppalain (Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) alainen. Uniform Computer Information Transactions Act -laki ei ole voimassa. United States District Court for the Southern District of New York -tuomioistuimella, kun New Yorkin lakia sovelletaan, Irlannin tasavallan tuomioistuimilla, kun Irlannin lakia sovelletaan, Japanin tuomioistuimilla, kun Japanin lakia sovelletaan, on rajoittamaton tuomiovalta tähän sopimukseen liittyvissä erimielisyyksissä. 15) Salassapito Kumpikin osapuoli hyväksyy, että osapuolien välillä on suhde, jonka vuoksi kumpikin voi päästä käsiksi toistensa liiketoimintaa, teknologiaa ja/tai tuotteita koskeviin luottamuksellisiin tietoihin tai aineistoihin, joilla on merkittävä arvo toiselle osapuolelle, ja että tämä arvo voisi heikentyä, jos kyseiset tiedot paljastettaisiin kolmansille osapuolille ("luottamukselliset tiedot"). Kirjalliset tai muut konkreettiset luottamukselliset tiedot on ilmaistava ja nimettävä tiedot ilmoittavalle osapuolelle kuuluviksi luottamuksellisiksi tiedoiksi. Jos luottamukselliset tiedot kuullaan tai nähdään, kyseisten tietojen on ilmaistava olevan luottamuksellisia niiden tullessa ilmi ja tämä ilmoitus on vahvistettava kirjallisesti viidentoista (15) päivän kuluessa tietojen ilmitulemisesta. Kumpikin osapuoli suostuu olemaan käyttämättä omasta tai kolmannen osapuolen puolesta kyseisiä luottamuksellisia tietoja muutoin kuin tämän sopimuksen sallimalla tavalla ja suojelemaan luottamuksellisia tietoja ainakin siinä määrin kuin omia luottamuksellisia tietoja suojellaan ja siinä määrin kuin luottamuksellisia tietoja voidaan odottaa kohtuudella suojeltavan. Kumpikaan osapuoli ei saa käyttää toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja muutoin kuin tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamiseen. Luottamuksellisia tietoja koskevat rajoitukset eivät koske luottamuksellisia tietoja, jotka (i) ovat jo vastaanottavan osapuolen tiedossa, (ii) tulevat yleiseen käyttöön ilman, että vastaanottava osapuoli on toiminut lainvastaisesti, (iii) vastaanottava osapuoli on kehittänyt itsenäisesti hyötymättä paljastavan osapuolen luottamuksellisista tiedoista, (iv) on saatu laillisesti kolmannelta osapuolelta, jota luottamuksellisuus ei koske, tai (v) on lainsäädännön mukaan ilmoitettava siinä tapauksessa, että osapuoli, jonka on paljastettava luottamuksellisia tietoja, ilmoittaa luottamukselliset tiedot omistavalle osapuolelle ennalta kirjallisesti tietojen paljastamisesta riittävän ajoissa, jotta omistava osapuoli voi suorittaa kohtuullisia toimia paljastumisen estämiseksi silloin, kun se on kohtuudella mahdollista. Elleivät osapuolet toisin sovi, sopimuksen tai soveltuvan lisäyksen päättyessä kumpikin osapuoli palauttaa toisen osapuolen luottamukselliset tiedot. 16) Muut ehdot. a) Maksamattomuudesta tai McAfeen ohjelmiston ja dokumentaation immateriaalioikeuksien rikkomisesta johtuvia toimia lukuun ottamatta kumpikaan osapuoli ei voi tuoda esiin muita tätä sopimusta koskevia toimia yli 2 vuotta myöhemmin kuin osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää vaatimuksesta, olivatpa ne missä muodossa tahansa. b) Tämän sopimuksen ehdot, joiden luonteensa vuoksi täytyy pysyä voimassa tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen, pysyvät voimassa irtisanomisen jälkeen. c) Tämä sopimus, mukaan lukien kaikki viitteeksi liitetyt asiakirjat, edustaa koko sopimusta osapuolten välillä ja nimenomaisesti korvaa ja peruu kaikki muut näihin aiheisiin liittyvät tiedonannot, esitykset ja mainokset, olivatpa ne suullisia tai kirjallisia. Jos asiakas tekee tilauksen valtuutetulta yhteistyökumppanilta tai McAfeelta ja jos tilauksen ehdot ovat ristiriidassa a) tämän sopimuksen tai b) lupakirjeen ehtojen kanssa, silloin tämän Yritysten käyttöoikeussopimus Sivu 5/6 1/2015

6 sopimuksen ja lupakirjeen ehdot ovat voimassa. Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti McAfeen valtuutetun edustajan antamalla lisäyksellä. Mikään sopimuksen kohta ei ole mitätön, ellei McAfee ole toimittanut kohdan mitätöimisestä kirjallista ja allekirjoitettua ilmoitusta. Mikäli jokin tämän sopimuksen ehdoista olisi pätemätön, pysyvät kaikki muut sopimuksen ehdot voimassa. d) Kaikki tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset, pyynnöt, vaatimukset ja päätökset (muut kuin käyttöön liittyvät viestit) tulee lähettää McAfeelle tämän sopimuksen ensimmäisellä sivulla mainittuun aluekohtaiseen osoitteeseen varustettuna merkinnällä "Attention: Legal Department". Yritysten käyttöoikeussopimus (tammikuu 2015) Yritysten käyttöoikeussopimus Sivu 6/6 1/2015

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

Microsoft Kinect for Windows

Microsoft Kinect for Windows Microsoft Kinect for Windows Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä.

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

M-Files Cloud Vault -sopimus

M-Files Cloud Vault -sopimus M-Files Cloud Vault -sopimus Viimeisin päivitys: 24.11.2014 M-FILES OY, päätoimipaikka osoitteessa Hermiankatu 1B, FI-33720 Tampere (Y-tunnus: 0686200-7), puhelin: +358 3 3138 7500, faksi: +358 3 3138

Lisätiedot

Uniblue suosittelee, että käyttäjä säilyttää tämän sopimuksen kappaleen myöhempää käyttöä varten.

Uniblue suosittelee, että käyttäjä säilyttää tämän sopimuksen kappaleen myöhempää käyttöä varten. Käyttöoikeussopimus Tämän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (jäljempänä käyttöoikeussopimus tai sopimus ) osapuolina ovat Uniblue Systems Ltd. (C32567), Maltalla rekisteröity osakeyhtiö rekisteröidyssä

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin Versio: 0.5 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot

Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 1 (6) Itella atarget verkkopalvelun käyttöehdot Käyttöehdot 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Määritelmiä... 3 3 Käyttöehtojen voimaantulo ja voimassaolo... 3 4 Palvelun huomioitavia

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SOPIMUKSEN TAI OSTOTODISTUKSEN REKISTERÖINTIÄ.

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SOPIMUKSEN TAI OSTOTODISTUKSEN REKISTERÖINTIÄ. PrimeSupport tukisopimus PS.UPA-PC700.123.1 / PS.UPA-PC700.12X.1 Version 1.0 10/2008 Tässä asiakirjassa on tietoja Sonyn kanssa solmimastasi PrimeSupporttukisopimuksesta. Lue asiakirja huolellisesti. Tukipalveluiden

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Novell-ohjelmiston käyttöoikeussopimus

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Novell-ohjelmiston käyttöoikeussopimus Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Novell-ohjelmiston käyttöoikeussopimus LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. ASENTAMALLA TAI LATAAMALLA TÄMÄN OHJELMISTON TAI MUUTOIN SITÄ KÄYTTÄMÄLLÄ ASIAKAS SITOUTUU TÄMÄN

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA)

IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA) IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA) Ellei IDEXX:n tai Vet Med Laborin ("IDEXX") allekirjoittamassa sopimuksessa ole toisin sovittu, IDEXX:n eläinlääkäreille tai biotutkimusasiakkaille

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LUKEKAA TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS ( LISENSSISOPIMUS ) HUOLELLISESTI. VALITSEMALLA HYVÄKSYN TAI RYHTYMÄLLÄ LATAAMAAN, ALOITTAMALLA ASENTAMAAN,

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen Salassapitosopimukset Varatuomari Krista Hytönen 29.10.2015 Mikä salassapitosopimus on? Non-Disclosure Agreement (NDA), Confidentiality Agreement. Sopimus, jossa osapuolet sopivat niistä ehdoista, joilla

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE

KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE KÄYTTÖEHDOT KULUTTAJALLE 1. Yleistä 1.1. Tämän palvelun kehittäjä on Foodiac Oy (jäljempänä Foodiac). 1.2. Näitä ehtoja sovelletaan Foodiac:n palveluihin. 1.3. Foodiac vastaa vain omista palveluistaan.

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

LISÄYS BLACKBERRY-RATKAISU KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("LISÄYS")

LISÄYS BLACKBERRY-RATKAISU KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (LISÄYS) LISÄYS BLACKBERRY-RATKAISU KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("LISÄYS") TÄRKEITÄ ILMOITUKSIA: Päästäksesi ja / tai käyttää Cloud Service (kuten määritelty jäljempänä) Sinun on

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Janne Järvenoja Olavi Köngäs Karolina Lehto Jussi Tokola Martin von Willebrand Kari Wirman JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Pro Helsinki 2015 Talentum Media Oy sekä tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot