KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT."

Transkriptio

1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LATAAMALLA, ASENTAMALLA, KOPIOIMALLA TAI AVAAMALLA TÄMÄN OHJELMISTON TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ OHJELMISTOA HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. JOS HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT TOISEN HENKILÖN, YRITYKSEN TAI MUUN JURIDISEN TAHON PUOLESTA, ILMOITAT JA VAKUUTAT, ETTÄ SINULLA TÄYDET VALTUUDET SITOA TÄMÄ HENKILÖ, YRITYS TAI JURIDINEN TAHO NÄIHIN EHTOIHIN. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ÄLÄ LATAA, ASENNA, KOPIOI, AVAA TAI KÄYTÄ OHJELMISTOA. PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT. 1) Määritelmät. a) "Valtuutettu yhteistyökumppani" tarkoittaa McAfeen jakelijoita, jälleenmyyjiä tai muita liikekumppaneita. b) "Lupakirje" tarkoittaa McAfeen myöntämää sähköistä vahvistusilmoitusta, joka vahvistaa käyttäjän tekemän ohjelmisto- ja tukihankinnan, soveltuvan tuotteen käyttöoikeus mukaan lukien, kuten tuotteen käyttöoikeusmääritelmissä on määritelty (kuvattu yksityiskohtaisemmin alla olevassa kohdassa 3(a)). Lupakirje sisältää myös lataustiedot. c) "Dokumentaatio" tarkoittaa ohjelmiston mukana tulevia englanninkielisiä tai mahdollisesti muunkielisiä ohjemateriaaleja, jotka ovat painetussa tai sähköisessä muodossa tai Internetissä. d) "McAfee" tarkoittaa (a) McAfee, Inc:iä, Delawaren osavaltiossa toimivaa yhtiötä, jonka toimisto sijaitsee osoitteessa 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, jos ohjelmisto on ostettu Yhdysvalloissa, Meksikossa, Väli-Amerikassa, Etelä-Amerikassa tai Karibianmeren alueella; (b) McAfee Ireland Limitediä, jonka päätoimisto sijaitsee osoitteessa 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, jos ohjelmisto on ostettu Kanadassa, Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa, Aasiassa (muualla kuin Japanissa) tai Tyynenmeren alueella ja (c) McAfee Co., Ltd:iä, jonka toimisto sijaitsee osoitteessa Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan, jos ohjelmisto on ostettu Japanissa. e) "Solmu" tarkoittaa mitä tahansa tietojenkäsittelyyn soveltuvaa laitetta. Seuraavan tyyppiset tietokoneet ovat solmuja: kiintolevyttömät työasemat, PC-tietokoneet, verkkotyöasemat, etätyöntekijöiden kotijärjestelmät, tiedosto- ja tulostuspalvelimet, sähköpostipalvelimet, Internet-yhdyskäytävien laitteet, tallennusverkon palvelimet (SANS), päätepalvelimet ja kannettavat työasemat, jotka ovat yhteydessä tai voivat muodostaa yhteyden palvelimiin tai verkkoon. f) "Ohjelmisto" tarkoittaa jokaista McAfeen ohjelmistoa kohdekoodimuodossa, jolle McAfee on myöntänyt käyttöoikeuden ja joka on hankittu McAfeelta tai sen valtuutetuilta yhteistyökumppaneilta, mukaan lukien versiopäivitykset. g) "Tytäryhtiö" viittaa tahoon, jota käyttäjän yritys hallitsee yli viidenkymmenen prosentin (50 %) äänivaltaisten arvopapereiden omistajuudella. h) "Tuki" tai "tekninen tuki" tarkoittaa McAfeen tarjoamia ohjelmistojen ja McAfee-laitteistojen tueksi ja ylläpitoon tarkoitettuja tukipalveluita, jotka on määritelty tarkemmin McAfeen teknisen tuen ja ylläpidon ehdoissa. i) "Päivitykset" liittyvät sisältöön ja sisältävät rajoituksetta kaikki ohjelmiston DAT-tiedostot, allekirjoitussarjat, tietokantojen päivitykset, joita McAfeen asiakkaat voivat käyttää osana hankittua tukea ja joita McAfee ei hinnoittele tai markkinoi erikseen. j) "Versiopäivitys" tarkoittaa ohjelmiston parannuksia, joita McAfeen asiakkaat voivat käyttää osana hankittua tukea ja joita McAfee ei hinnoittele tai markkinoi erikseen. 2) Lisenssin myöntäminen. Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti McAfee myöntää yleisen yrityskohtaisen käyttöoikeuden (tässä sopimuksessa ohjelmiston käyttö tarkoittaa avaamista, asentamista, lataamista, kopioimista tai muuta ohjelmiston käyttämisestä hyötymistä) lupakirjeessä ilmoitettuun ohjelmistoon ja vain yrityksen omiin sisäisiin liiketoimintoihin. Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto ja siihen liittyvät tiedot ovat McAfeen ja sen toimittajien omaisuutta. Käyttäjällä ei ole käyttöoikeuksia päivityksiin ja versiopäivityksiin, jos hän ei ole ostanut tuki- tai palvelusopimusta. 3) Kopiointi- ja käyttöehdot. a) Käyttöoikeus: Ohjelmiston käyttö riippuu hankituista käyttöoikeuksista (esim. solmut). Ohjelmiston käyttöön sovelletaan tuotteen käyttöoikeusmääritelmiä, jotka on esitetty osoitteessa sinä päivänä, kun lupakirje tuli voimaan. Yritysten käyttöoikeussopimus Sivu 1/6 1/2015

2 b) Useat käyttöympäristöt/ohjelmistopaketit: Jos ohjelmisto tukee useita käyttöympäristöjä tai jos käyttäjä saa ohjelmiston jonkin ohjelmistopaketin osana, yhteenlaskettu laitteiden määrä, joihin ohjelmiston jokin versio on asennettu, ei saa ylittää tuotteen käyttöoikeusmäärää. Joidenkin ohjelmistopaketteihin sisältyvien McAfeetuotteiden käyttöön on ehkä hankittava erillinen McAfee-palvelinkäyttöoikeus, jotta ohjelmistoa voi käyttää tietyntyyppisissä palvelimissa. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät dokumentaatiosta. c) Voimassaoloaika: Käyttöoikeus on voimassa rajoitetun ajan ("voimassaoloaika"), jos sellainen voimassaoloaika on määritetty lupakirjeessä. Muutoin käyttöoikeudet ovat ikuisia. d) Kopioiminen: Käyttäjä voi kopioida ohjelmistoa tarpeen mukaan varmuuskopiointia, arkistointia tai vakavasta virhetilanteesta palauttamista varten. e) Tytäryhtiöt: Asiakas voi sallia ohjelmiston käytön tytäryhtiölle tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti vain niin kauan kuin kyseinen taho on asiakkaan tytäryhtiö. Käyttäjä on täysin vastuussa jokaisesta tytäryhtiöstä ja siitä, noudattavatko ne vai rikkovatko ne tämän sopimuksen ehtoja. f) Hallitseva osapuoli: Jos käyttäjä solmii kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen, jonka perusteella kolmas osapuoli hallitsee käyttäjän tietotekniikkaresursseja ("hallitseva osapuoli"), käyttäjä voi siirtää ohjelmiston kaikki käyttöoikeudet hallitsevalle osapuolelle. Edellytyksenä on, että (a) hallitseva osapuoli käyttää ohjelmistoa vain käyttäjän sisäisissä toiminnoissa eikä muun kolmannen osapuolen tai hallitsevan osapuolen etujen nimissä, (b) hallitseva osapuoli sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen käyttöehtoja ja (c) käyttäjä toimittaa McAfeelle kirjallisen ilmoituksen siitä, että hallitseva osapuoli käyttää ohjelmistoa käyttäjän puolesta. g) Yleiset rajoitukset: Käyttäjä ei saa tehdä itse eikä antaa kolmannen osapuolen tehdä seuraavaa: (i) purkaa, hajottaa tai tutkia ohjelmiston valmistustapaa, paitsi sovellettavan lain sallimissa määrin, ilman McAfeen ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa, (ii) poistaa ohjelmiston tai dokumentaation tuotetunnusta tai omistusoikeustunnisteita, (iii) vuokrata, lainata tai jakaa ohjelmiston käyttöaikaa tai käyttää sitä palvelutoimintoihin, (iv) muokata tai luoda ohjelmistoon perustuvia uusia ohjelmistoja, (v) julkaista (paitsi McAfeen etukäteisellä kirjallisella luvalla) ohjelmistoon liittyviä tehokkuus- tai suorituskykytestejä tai analyysejä tai (vi) muuten käyttää tai kopioida ohjelmistoa muutoin kuin tässä sopimuksessa on nimenomaisesti myönnetty. 4) Tekninen tuki ja ylläpito. McAfeen teknisen tuen ja ylläpidon ehdot ovat voimassa, jos käyttäjä on hankkinut tuen. McAfeen teknisen tuen ja ylläpidon käyttöehdot on liitetty viitteeksi, ja ne voi lukea osoitteessa Lupakirjeessä määritetyn tuki- tai palvelusopimuksen päätyttyä käyttäjä ei ole oikeutettu tukeen, mukaan lukien versiopäivitykset, päivitykset ja puhelintuki. 5) Rajoitettu takuu ja vastuunrajoitukset. a) Rajoitettu takuu: McAfee takaa, että tässä lisensoidun ohjelmiston (mukaan lukien takuuaikana tehdyt versiopäivitykset takuun jäljellä olevan ajan) toiminta vastaa dokumentaatiota kuudenkymmenen (60) päivän ajan ostopäivästä ("takuuaika"). b) Rajatut oikeudet: Edellä mainitun rajoitetun takuun rikkomistapauksissa McAfee (a) korjaa tai vaihtaa ohjelmiston tai (b) jos korjaus tai vaihtaminen on McAfeen mielestä taloudellisesti kohtuutonta, McAfee korvaa käyttäjän kyseisestä ohjelmistosta maksaman hinnan. c) Takuun rajoitukset: Yllä mainittu rajoitettu takuu ei ole voimassa, jos (i) ohjelmistoa ei käytetä tämän sopimuksen tai dokumentaation mukaisesti, (ii) joku muu taho kuin McAfee on mukauttanut ohjelmistoa tai sen osaa tai (iii) ohjelmiston häiriö on aiheutunut laitteesta tai ohjelmistosta, jota McAfee ei ole toimittanut. d) Vastuunrajoitus: EDELLÄ MAINITUT TAKUUT OVAT RAJOITETTUJA TAKUITA JA NE KORVAAVAT KAIKKI MUUT SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT TAI EHDOT, MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUSTA TAKUUT TAI EHDOT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, NIMIKKEESTÄ JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MAINITTUA RAJOITETTUA TAKUUTA LUKUUN OTTAMATTA OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN", EIKÄ MCAFEE MYÖNNÄ MITÄÄN OHJELMISTON KÄYTETTÄVYYTEEN TAI TOIMIVUUTEEN LIITTYVIÄ TAKUITA EIKÄ TAKAA OHJELMISTON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ TOIMINTAA TAI OHJELMISTON SUOJAAMISTA KAIKKIA MAHDOLLISIA UHKIA VASTAAN. e) Poikkeukset: Eräät valtiot tai lainsäädäntöalueet eivät salli rajoituksia nimenomaisiin tai oletettuihin takuisiin, joten edellä mainittu vastuunrajoituslauseke ei koske kaikkia käyttäjiä. SIINÄ TAPAUKSESSA SELLAISTEN SUORIEN TAI EPÄSUORIEN TAKUIDEN KESTO RAJOITTUU TAKUUAIKAAN (TAI SOVELLETTAVAN LAIN VAATIMAAN VÄHIMMÄISAIKAAN). 6) Oikeuksien ja vahinkojen rajoitus. MINKÄÄN VAHINGONTEKOON, SOPIMUKSEEN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN ASIAAN LIITTYVÄN LAIN TULKINNAN MUKAISESTI KUMPIKAAN OSAPUOLI EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA TOISELLE TAHOLLE AIHEUTUNEESTA EPÄSUORASTA, ERITYISESTÄ, SATUNNAISESTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, TUOTON ALENEMISESTA, LIIKEMAINEEN MENETTÄMISESTÄ, HENKILÖKUNNAN PALKKOJEN MENETTÄMISESTÄ, TYÖN KESKEYTYMISESTÄ JA/TAI TIETOKONEONGELMISTA TAI -HÄIRIÖISTÄ JA/TAI KORVAAVAN OHJELMISTON TAI PALVELUJEN HANKINTAKULUISTA. Yritysten käyttöoikeussopimus Sivu 2/6 1/2015

3 Riippumatta siitä, perustuuko vahingonkorvausvaatimus sopimukseen, vahingontekoon ja/tai mihinkään muuhun asiaan liittyvän lain tulkintaan, kummankaan osapuolen sopimusvastuu toiselle osapuolelle suorista vahingoista ei missään tapauksessa saa ylittää seuraavista summista pienempää: a) korkeintaan yhtä suuri summa kuin minkä käyttäjä on maksanut tai joutuu maksamaan ohjelmistosta vaatimusta edeltäneen 12 kuukauden aikana tai b) käyttäjän ohjelmistosta maksama käypä McAfee-listahinta ostopäivänä vaatimusta edeltäneen 12 kuukauden aikana, vaikka toiselle osapuolelle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Tämän sopimuksen ehdot eivät sulje pois tai rajoita millään tapaa (i) kummankaan osapuolen vastuuta laiminlyönnistä johtuvasta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta tai (ii) käyttäjän vastuuta liiallisesta käytöstä ja/tai McAfeen ohjelmiston immateriaalioikeuksien rikkomisesta. TÄMÄN KOHDAN VASTUURAJOITUS PERUSTUU SIIHEN, ETTÄ LOPPUKÄYTTÄJÄT KÄYTTÄVÄT TIETOKONEITAAN ERI TARKOITUKSIIN. SIKSI VAIN ASIAKAS VOI TOTEUTTAA VARMUUSKOPIOINTISUUNNITELMIA JA OMIIN TARPEISIINSA SOPIVIA SUOJAUSTOIMENPITEITÄ SILTÄ VARALTA, ETTÄ OHJELMISTOSSA TAPAHTUU VIRHE, JOKA AIHEUTTAA TIETOKONEONGELMIA JA OHJELMISTOON LIITTYVIEN TIETOJEN MENETYKSIÄ. NÄIDEN LIIKETALOUDELLISTEN SYIDEN TAKIA KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY TÄSSÄ KOHDASSA OLEVAT VASTUURAJOITUKSET JA SEN, ETTÄ ILMAN SOPIMUKSEN TÄMÄN KOHDAN HYVÄKSYNTÄÄ TÄSTÄ OHJELMISTOSTA VELOITETTAVA SUMMA OLISI SUUREMPI. 7) Immateriaaliomaisuuden vahingonkorvaukset. a) Kolmannen osapuolen vaatimukset: Jos joku kolmas osapuoli väittää ohjelmiston rikkovan patenttiaan, tekijänoikeuksiaan tai liikesalaisuuksiaan, McAfee puolustaa käyttäjää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: (i) käyttäjä ilmoittaa asiasta McAfeelle viivytyksettä tai viimeistään 14 päivän kuluttua vaatimuksen vastaanottamisesta (ii) käyttäjä tekee kohtuullista yhteistyötä McAfeen kanssa, jotta yhtiö voi hoitaa velvoitteensa, ja (iii) McAfee voi hoitaa puolustuksen ja kaikki asian sopimiseen tai kompromissiin liittyvät neuvottelut itsenäisesti. McAfeen edellä mainittu velvollisuus ei koske ohjelmistoa, sen osia tai komponentteja, (i) joita McAfee ei ole toimittanut, (ii) joita ei ole käytetty tässä sopimuksessa tai asianmukaisessa dokumentaatiossa nimenomaisesti määritettyyn tapaan, (iii) joita ei ole tehty käyttäjän määritelmien mukaisiksi, (iv) joita joku muu kuin McAfee on mukauttanut, jos väitetty rikkomus liittyy sellaiseen mukautukseen, (v) joita on yhdistetty muihin tuotteisiin, prosesseihin tai materiaaleihin, joissa väitetty rikkomus voi olla olemassa vain sellaisessa yhdistelmässä, tai (vi) jos käyttäjä jatkaa väitettyä rikkomustoimintaa sen jälkeen, kun siitä on ilmoitettu ja siihen on toimitettu mukautukset, jotka olisivat välttäneet väitetyn rikkeen. b) Oikeudet ja velvoitteet: Jos laillinen tuomioistuin toteaa ohjelmiston loukkaavan oikeuksia tai kieltää ohjelmiston käytön, McAfee voi valintansa mukaan tehdä jonkin seuraavista: (i) turvata käyttäjälle oikeuden ohjelmiston käyttöön, (ii) muuttaa ohjelmistoa siten, ettei sen käyttäminen ole rikkomus, (iii) vaihtaa ohjelmiston toiminnoiltaan ja suorituskyvyltään suurin piirtein vastaavaan ohjelmistoon tai (iv) jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole kohtuudella käytettävissä, McAfee palauttaa ohjelmiston ostohinnan loppuosan, joka lasketaan tasapoistomenetelmällä kolmen (3) vuoden ajalta ohjelmiston toimituspäivästä lukien. Tämä kohta 7 ilmoittaa McAfeen ainoan velvoitteen ja käyttäjän yksinomaisen oikeuden immateriaaliomaisuuden rikkomusvaatimuksiin. 8) Sopimuksen päättyminen. Maksuvelvollisuuksiin katsomatta käyttäjä voi päättää käyttöoikeuden milloin tahansa poistamalla ohjelmiston asennuksen. McAfee voi päättää käyttäjän käyttöoikeuden, jos käyttäjä olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja ja jos käyttäjä ei korjaa rikkomusta kolmenkymmenen (30) päivän aikana vastaanotettuaan ilmoituksen rikkomuksesta. Sopimuksen päättyessä käyttäjän tulee palauttaa tai tuhota kaikki ohjelmiston ja dokumentaation kopiot. 9) Lisäehdot. a) Arviointiohjelmistot: Jos ohjelmisto on "arviointiohjelmisto", tämän kohdan ehdot ovat voimassa ja ne korvaavat tämän sopimuksen kaikki muut ristiriitaiset ehdot. Käyttäjän maksuton, henkilökohtainen, rajoitettu käyttöoikeus arviointiohjelmiston käyttöön on tarkoitettu vain arviointitarkoituksiin. Käyttöoikeus on rajoitettu kolmeenkymmeneen (30) päivään, jos McAfee ei ole kirjallisesti ilmoittanut muuta. Arviointiohjelmisto voi sisältää virheitä tai muita ongelmia, jotka voivat aiheuttaa järjestelmävirheitä tai muita virheitä ja tietojen menettämisen. Näin ollen arviointiohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan", ja McAfee kiistää kaikki takuu- tai vastuuvelvollisuutensa käyttäjää kohtaan. Kaikki arviointiohjelmiston käytöstä kerätyt tiedot käytetään vain arviointitarkoituksiin eikä niitä ei anneta kolmansille osapuolille. Kohdassa 3 g) kuvatut rajoitukset ovat voimassa. Yritysten käyttöoikeussopimus Sivu 3/6 1/2015

4 Jos käyttäjä ei tuhoa arviointiohjelmistoa arviointijakson päätyttyä, McAfee voi oman harkintansa mukaan laskuttaa käyttäjältä McAfeen arviointiohjelmiston listahintaa vastaavan summan, ja käyttäjän tulee maksaa lasku saatuaan sen. JOS LAILLISTA VASTUUTA EI VOI SULKEA POIS, MUTTA SITÄ VOI RAJOITTAA, MCAFEEN, SEN TOIMITTAJIEN JA SEN VALTUUTETTUJEN YHTEISTYÖKUMPPANIEN VASTUU RAJOITTUU YHTEENSÄ VIITEENKYMMENEEN YHDYSVALTAIN DOLLARIIN (50 $) TAI VASTAAVAAN SUMMAAN PAIKALLISESSA VALUUTASSA. b) Betaohjelmistot: Jos käyttäjän vastaanottama ohjelmisto on "betaohjelmisto", kohdan 9 a) ehdot ovat voimassa. McAfeella ei ole velvollisuutta kehittää tai julkisesti julkaista betaohjelmistoa. McAfeen niin pyytäessä käyttäjä sitoutuu antamaan McAfeelle betaohjelmiston testaamiseen ja käyttöön liittyvää palautetta, kuten virhe- tai toimintahäiriöraportteja. Käyttäjä myöntää McAfeelle myös ajallisesti rajoittamattoman, ei-yksinoikeudellisen, maksuttoman ja maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, kopioida ja jaella palautetta sekä valmistaa siihen perustuvia tuotteita tai hyödyntää sitä missä tahansa McAfeen tuotteessa McAfeen oman harkinnan mukaan. Jos käyttäjä saa McAfeelta betaohjelmiston myöhemmän julkaisemattoman version tai betaohjelmiston julkisesti julkaistun kaupallisen version, käyttäjä sitoutuu palauttamaan tai hävittämään betaohjelmiston kaikki McAfeelta saadut aikaisemmat versiot. c) Veloituksetta jaettava ohjelmisto tai avoimen lähdekoodin ohjelmisto: Tuotteeseen voi sisältyä ohjelmia tai koodeja, jotka on lisensoitu avoimen lähdekoodin ohjelmiston ("OSS") käyttöoikeusmalliin. OSS-ohjelmia ja - ohjelmakoodeja koskevat sovellettavan OSS-lisenssin käyttöehdot ja velvollisuudet, EIKÄ NIITÄ KOSKE MIKÄÄN TAKUU- TAI TUKIVELVOLLISUUS, JOKA ON KUVATTU MUUALLA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA. 10) Ilmoitus Yhdysvaltain hallinnon loppukäyttäjille. Ohjelmistoa ja sen mukana toimitettavaa dokumentaatiota pidetään kaupallisena tietokoneohjelmana ja kaupallisena tietokoneohjelman dokumentaationa Yhdysvaltain DFAR Section ja FAR Section säännösten nojalla. Ohjelmiston ja dokumentaation käyttöön, muokkaamiseen, jäljentämiseen, julkistamiseen, esittämiseen tai paljastamiseen Yhdysvaltain hallituksen toimesta sovelletaan ainoastaan tämän sopimuksen määräyksiä, ja kaikki edellä mainitut toimet ovat kiellettyjä muuten kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallituksi mainituilta osin. 11) Tietosuoja ja tiettyjen järjestelmätietojen kerääminen a) Ohjelmistoon ja tuki- tai palvelusopimukseen voi sisältyä sovelluksia ja työkaluja, joilla kerätään käyttäjien henkilökohtaisia tietoja sekä arkaluonteisia tietoja ja muita tietoja yrityksestä, käyttäjistä (mukaan lukien rajoituksetta yrityksen ja käyttäjien nimet, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja maksutiedot), käyttäjien tietokoneista, tietokoneisiin tallennetuista tiedostoista ja tietokoneiden välisestä liikenteestä (mukaan lukien rajoituksetta tiedot, jotka liittyvät verkkoon, käytettyihin käyttöoikeuksiin, laitteiston tyyppiin ja malliin, kiintolevyn kokoon, keskusyksikön tyyppiin, levytyyppiin, RAM-muistin kokoon, 32- tai 64-bittiseen arkkitehtuuriin, käyttöjärjestelmän tyyppiin, versioihin, aluekohtaisiin asetuksiin, BIOS-versioon, BIOS-malliin, käytettyjen skannereiden yhteismäärään, tietokannan kokoon, järjestelmän telemetriaan, laitetunnukseen, IP-osoitteeseen, sijaintiin, sisältöön, asennettuihin McAfee-tuotteisiin sekä McAfee-komponentteihin, prosesseihin ja palveluihin, McAfeekomponenttien päivityksiin ja päivitysväliin, asennettuihin kolmansien osapuolten tuotteisiin, McAfeen lokitiedostoihin, McAfeen tuotteiden ja tiettyjen ominaisuuksien käyttöön jne.) (yhdessä "tiedot"). b) Näiden tietojen kerääminen on ehkä tarpeen, jotta McAfee voi toimittaa yritykselle ja käyttäjille tilaukseen sisältyvät ohjelmiston ja tuki- tai palvelusopimuksen toiminnot (mukaan lukien rajoituksetta yrityksen ja käyttäjän tietokoneverkon uhkien ja tietoturva-aukkojen tunnistaminen ja niistä raportoiminen). Lisäksi McAfee tarvitsee tietoja ohjelmiston, tuen ja palvelusopimuksen kehittämiseen (mukaan lukien rajoituksetta sisällön synkronointi, laitteen seuranta, vianmääritys jne.) ja käyttäjien yleisen suojauksen parantamiseen. Jos haluat lopettaa näitä toimintoja tukevien tietojen keräämisen, ohjelmiston asennus on ehkä poistettava tai tuen tai sen palvelusopimuksen käyttö on lopetettava. c) Hyväksymällä tämän sopimuksen tai käyttämällä ohjelmistoa, tukea tai palvelusopimusta asiakkaat ja käyttäjät hyväksyvät McAfeen tietosuojakäytännön, joka on julkaistu McAfeen sivustossa (www.mcafee.com), sekä antavat McAfeelle ja sen palveluntarjoajille luvan tietojen keräämiseen, käsittelyyn, kopiointiin, varmuuskopiointiin, tallentamiseen ja käyttämiseen Yhdysvalloissa, Euroopassa tai muualla oman valtion ja lainsäädäntöalueen ulkopuolella sekä tietojen siirtämiseen edellä mainittujen alueiden välillä siltä osin kuin tämä toiminta liittyy ohjelmistoon, tukeen tai palvelusopimukseen. Ostaja vastaa kaikista tietosuojaan liittyvistä asioista ja paikallisen lain tai yrityksen käytäntöjen mukaisten lupien hankkimisesta käyttäjiltä. McAfee kerää, käsittelee, kopioi, varmuuskopioi, tallentaa, siirtää ja käyttää henkilökohtaisia tietoja oman tietosuojakäytäntönsä mukaan. Sen voi lukea McAfeen sivustossa (www.mcafee.com). 12) Tarkastus. McAfee voi omalla kustannuksellaan ja ilmoittamalla siitä hyvissä ajoin etukäteen tehdä käyttäjän luona tarkastuksen enintään kerran vuodessa normaalina työaikana varmistaakseen, että tämän sopimuksen ehtoja noudatetaan. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että McAfee käyttää useita menetelmiä, joiden avulla se tarkistaa ja tukee asiakkaiden hallussa olevien ohjelmistojen käyttöä. Näihin menetelmiin voi kuulua ohjelmistossa olevia teknisiä ominaisuuksia, jotka estävät ohjelmiston luvattoman käytön ja antavat mahdollisuuden ohjelmiston käyttöönoton Yritysten käyttöoikeussopimus Sivu 4/6 1/2015

5 vahvistamiseen. Kohtuullisesta pyynnöstä käyttäjä sitoutuu toimittamaan järjestelmän luoman raportin, joka vahvistaa käyttöönotetut ohjelmistot. Tällaisia pyyntöjä esitetään enintään kaksi (2) kertaa vuodessa. McAfee ei puutu kohtuuttomasti asiakkaan liiketoimintaan. 13) Vientirajoitukset Käyttäjä hyväksyy sen, että ohjelmistoa koskevat Yhdysvaltain ja tarvittaessa Euroopan unionin vientisäännökset. Käyttäjän on noudatettava ohjelmiston tuonti- ja/tai vientipaikan lainkäyttöalueen sovellettavia vienti- ja tuontilakeja ja -säännöksiä. Käyttäjä ei saa viedä ohjelmistoa yksityishenkilölle, taholle tai maahan, joille ohjelmiston toimittaminen on kiellettyä sovellettavien lakien tai säännösten mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa omalla kustannuksellaan paikallisen hallituksen luvista, käyttöoikeuksista tai hyväksynnöistä, joita vaaditaan ohjelmiston tuontiin ja/tai vientiin. Lisätietoja ohjelmiston tuonnista ja viennistä on osoitteessa (valitse kohta U.S. Export Compliance). McAfee pidättää oikeuden päivittää tätä web-sivustoa aika ajoin oman harkintansa mukaan. 14) Sovellettava laki. Tähän sopimukseen sovelletaan voimassa olevia lakeja seuraavasti: (a) New Yorkin osavaltion lakia, jos ohjelmisto on ostettu Yhdysvalloista, Meksikosta, Väli-Amerikasta, Etelä-Amerikasta tai Karibianmeren alueelta, (b) Irlannin tasavallan lakia, jos ohjelmisto on ostettu Kanadasta, Euroopasta, Lähi-idästä, Afrikasta, Aasiasta (muualta kuin Japanista) tai Tyynenmeren alueelta ja (c) Japanin lakia, jos ohjelmisto on ostettu Japanista. Jos Ohjelmisto on ostettu jostakin muusta maasta, Irlannin tasavallan lakia sovelletaan, ellei jotakin muuta paikallista lakia ole sovellettava. Tämä sopimus ei ole minkään tuomiovallan lakien ristiriitoja koskevien säännösten tai Yhdistyneiden kansakuntien kauppalain (Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) alainen. Uniform Computer Information Transactions Act -laki ei ole voimassa. United States District Court for the Southern District of New York -tuomioistuimella, kun New Yorkin lakia sovelletaan, Irlannin tasavallan tuomioistuimilla, kun Irlannin lakia sovelletaan, Japanin tuomioistuimilla, kun Japanin lakia sovelletaan, on rajoittamaton tuomiovalta tähän sopimukseen liittyvissä erimielisyyksissä. 15) Salassapito Kumpikin osapuoli hyväksyy, että osapuolien välillä on suhde, jonka vuoksi kumpikin voi päästä käsiksi toistensa liiketoimintaa, teknologiaa ja/tai tuotteita koskeviin luottamuksellisiin tietoihin tai aineistoihin, joilla on merkittävä arvo toiselle osapuolelle, ja että tämä arvo voisi heikentyä, jos kyseiset tiedot paljastettaisiin kolmansille osapuolille ("luottamukselliset tiedot"). Kirjalliset tai muut konkreettiset luottamukselliset tiedot on ilmaistava ja nimettävä tiedot ilmoittavalle osapuolelle kuuluviksi luottamuksellisiksi tiedoiksi. Jos luottamukselliset tiedot kuullaan tai nähdään, kyseisten tietojen on ilmaistava olevan luottamuksellisia niiden tullessa ilmi ja tämä ilmoitus on vahvistettava kirjallisesti viidentoista (15) päivän kuluessa tietojen ilmitulemisesta. Kumpikin osapuoli suostuu olemaan käyttämättä omasta tai kolmannen osapuolen puolesta kyseisiä luottamuksellisia tietoja muutoin kuin tämän sopimuksen sallimalla tavalla ja suojelemaan luottamuksellisia tietoja ainakin siinä määrin kuin omia luottamuksellisia tietoja suojellaan ja siinä määrin kuin luottamuksellisia tietoja voidaan odottaa kohtuudella suojeltavan. Kumpikaan osapuoli ei saa käyttää toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja muutoin kuin tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamiseen. Luottamuksellisia tietoja koskevat rajoitukset eivät koske luottamuksellisia tietoja, jotka (i) ovat jo vastaanottavan osapuolen tiedossa, (ii) tulevat yleiseen käyttöön ilman, että vastaanottava osapuoli on toiminut lainvastaisesti, (iii) vastaanottava osapuoli on kehittänyt itsenäisesti hyötymättä paljastavan osapuolen luottamuksellisista tiedoista, (iv) on saatu laillisesti kolmannelta osapuolelta, jota luottamuksellisuus ei koske, tai (v) on lainsäädännön mukaan ilmoitettava siinä tapauksessa, että osapuoli, jonka on paljastettava luottamuksellisia tietoja, ilmoittaa luottamukselliset tiedot omistavalle osapuolelle ennalta kirjallisesti tietojen paljastamisesta riittävän ajoissa, jotta omistava osapuoli voi suorittaa kohtuullisia toimia paljastumisen estämiseksi silloin, kun se on kohtuudella mahdollista. Elleivät osapuolet toisin sovi, sopimuksen tai soveltuvan lisäyksen päättyessä kumpikin osapuoli palauttaa toisen osapuolen luottamukselliset tiedot. 16) Muut ehdot. a) Maksamattomuudesta tai McAfeen ohjelmiston ja dokumentaation immateriaalioikeuksien rikkomisesta johtuvia toimia lukuun ottamatta kumpikaan osapuoli ei voi tuoda esiin muita tätä sopimusta koskevia toimia yli 2 vuotta myöhemmin kuin osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää vaatimuksesta, olivatpa ne missä muodossa tahansa. b) Tämän sopimuksen ehdot, joiden luonteensa vuoksi täytyy pysyä voimassa tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen, pysyvät voimassa irtisanomisen jälkeen. c) Tämä sopimus, mukaan lukien kaikki viitteeksi liitetyt asiakirjat, edustaa koko sopimusta osapuolten välillä ja nimenomaisesti korvaa ja peruu kaikki muut näihin aiheisiin liittyvät tiedonannot, esitykset ja mainokset, olivatpa ne suullisia tai kirjallisia. Jos asiakas tekee tilauksen valtuutetulta yhteistyökumppanilta tai McAfeelta ja jos tilauksen ehdot ovat ristiriidassa a) tämän sopimuksen tai b) lupakirjeen ehtojen kanssa, silloin tämän Yritysten käyttöoikeussopimus Sivu 5/6 1/2015

6 sopimuksen ja lupakirjeen ehdot ovat voimassa. Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti McAfeen valtuutetun edustajan antamalla lisäyksellä. Mikään sopimuksen kohta ei ole mitätön, ellei McAfee ole toimittanut kohdan mitätöimisestä kirjallista ja allekirjoitettua ilmoitusta. Mikäli jokin tämän sopimuksen ehdoista olisi pätemätön, pysyvät kaikki muut sopimuksen ehdot voimassa. d) Kaikki tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset, pyynnöt, vaatimukset ja päätökset (muut kuin käyttöön liittyvät viestit) tulee lähettää McAfeelle tämän sopimuksen ensimmäisellä sivulla mainittuun aluekohtaiseen osoitteeseen varustettuna merkinnällä "Attention: Legal Department". Yritysten käyttöoikeussopimus (tammikuu 2015) Yritysten käyttöoikeussopimus Sivu 6/6 1/2015

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaan

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Compaqin takuu Presario-tuotteille 1 Compaqin takuu Presario-tuotteille Compaq antaa tälle laitteistolle materiaali- tai valmistusviat kattavan takuun, joka sisältää seuraavat takuupalvelut 12 kuukauden korjaamotakuu (ilmaiset osat ja korjaustyö)

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Käyttöehdot ja evästekäytäntö

Käyttöehdot ja evästekäytäntö Käyttöehdot ja evästekäytäntö Evästekäytäntö Kaikki Lapti Group Oy:n (myöhemmin Lapti) verkkosivustot käyttävät evästeitä. Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat

SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat Kiitos SAMSUNG Solid State Drive -aseman ( Tuote ) hankinnasta. SAMSUNG arvostaa liiketoimintaasi ja pyrkii aina tarjoamaan sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

Microsoft Kinect for Windows

Microsoft Kinect for Windows Microsoft Kinect for Windows Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä.

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Osallistumissopimus. Finpro Oy

Osallistumissopimus. Finpro Oy 1 (7) Osallistumissopimus 2 (7) SOPIJAPUOLET JA SOPIJAPUOLTEN YHDYSHENKILÖT Sopijapuolet Osallistuvan yrityksen virallinen nimi: Y-tunnus: osoite: muut yhteystiedot: ja ( Finpro ), Export Finland Porkkalankatu

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Tietosuojaseloste (5)

Tietosuojaseloste (5) 1.10.2017 1(5) Tietosuojaseloste Tässä tietosuojaselosteesta (jäljempänä tietosuojaseloste ) on kuvattu henkilötietojen käsittelykäytännöt, mukaan lukien kuvaus kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelytavoista.

Lisätiedot

SMART Technologies Inc. Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöehdot

SMART Technologies Inc. Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöehdot SMART Technologies Inc. Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöehdot LUE HUOLELLISESTI NÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖEHDOT ( LISENSSI ) ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN OTTOA. OTTAMALLA OHJELMISTON KÄYTTÖÖN KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

RAJOITETTU TAKUU. (i) korjata BlackBerry-laitteen veloituksetta käyttäen uusia tai kunnostettuja osia;

RAJOITETTU TAKUU. (i) korjata BlackBerry-laitteen veloituksetta käyttäen uusia tai kunnostettuja osia; RAJOITETTU TAKUU Kuluttajansuojalakien antamat lisäoikeudet. Jos asiakas on kuluttaja, hänellä voi olla tässä rajoitetussa takuussa mainittujen oikeuksien lisäksi myös muita (lakisääteisiä) oikeuksia (kuten

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Xerox MicroServer -web-palvelimessa on haavoittuvuuksia, jotka saattavat mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen laitteiden tietojen

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista,

Lisätiedot

Safari-selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta

Safari-selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta -selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta Teknologiaoikeuden seminaari 2008 n rajaus Rajaus -selaimen lisenssisopimus kuluttajan näkökulmasta Lyhyellä etsimisellä ei löytynyt erityisemmin artikkeleita

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

Käyttämällä UPM:n WWW-palvelua sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Älä käytä palvelua, jos et hyväksy ehtoja ja suostu noudattamaan niitä.

Käyttämällä UPM:n WWW-palvelua sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Älä käytä palvelua, jos et hyväksy ehtoja ja suostu noudattamaan niitä. UPM METSÄMAAILMAN KÄYTTÖEHDOT YLEISET KÄYTTÖEHDOT Lue nämä ehdot huolellisesti, ennen kuin käytät WWW-palveluamme. Käyttämällä UPM:n WWW-palvelua sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Älä käytä palvelua,

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa.

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. E-kirjan latausohje Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. Pikaohjeet 1. Varmista että tietokoneellesi on asennettu Adobe Digital Editions ohjelma.

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin Versio: 0.5 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (rajoitettu käyttöoikeus) GroupWise Coexistence Solution for Exchange

GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (rajoitettu käyttöoikeus) GroupWise Coexistence Solution for Exchange GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (rajoitettu käyttöoikeus) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell -ohjelmiston käyttöoikeussopimus LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. ASENTAMALLA

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista, alla

Lisätiedot

Uniblue suosittelee, että käyttäjä säilyttää tämän sopimuksen kappaleen myöhempää käyttöä varten.

Uniblue suosittelee, että käyttäjä säilyttää tämän sopimuksen kappaleen myöhempää käyttöä varten. Käyttöoikeussopimus Tämän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (jäljempänä käyttöoikeussopimus tai sopimus ) osapuolina ovat Uniblue Systems Ltd. (C32567), Maltalla rekisteröity osakeyhtiö rekisteröidyssä

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS. TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN ("SOPIMUS") OSAPUOLINA OVAT MICROBIOLOGICS INC. ("YRITYS" TAI "MBL") JA YKSITYISHENKILÖ, YRITYS TAI MUU YHTEISÖ ("LOPPUKÄYTTÄJÄ" TAI "SINÄ").

Lisätiedot

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT...

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT... Käyttöopas fi 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista....................................... 5 2.1 JOHDANTO...................................................

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE

NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE HUOM! Tämä valmistajan rajoitettu takuu ( Takuu ) koskee vain aitoja Nokia-tuotteita, joissa on Windows Phone -käyttöjärjestelmä, jonka on myynyt

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS Toimi näin: 1. Tulosta tämä sivu ja liitteenä oleva sopimus. Hyväksy palvelun ehdot täyttämällä tyhjät kohdat ja allekirjoittamalla sopimus. 2.

Lisätiedot

Järjestelmänvalvontaopas

Järjestelmänvalvontaopas Järjestelmänvalvontaopas Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 (800-MiniMed) 818 576 5555 www.minimed.com Edustaja EU:n alueella Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Alankomaat

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

HUOMAUTUS: LAUSEKKEESSA 9.3 ESITETTY TAKUU EI OLE VOIMASSA SILLOIN, KUN OHJELMISTOA KÄYTETÄÄN MUIDEN VALMISTAJIEN TUOTTEIDEN TAI OHJELMISTOJEN KANSSA.

HUOMAUTUS: LAUSEKKEESSA 9.3 ESITETTY TAKUU EI OLE VOIMASSA SILLOIN, KUN OHJELMISTOA KÄYTETÄÄN MUIDEN VALMISTAJIEN TUOTTEIDEN TAI OHJELMISTOJEN KANSSA. VERSIO 1 AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU KÄYTTÖOIKEUS PROMETHEAN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS: Promethean ActivOfficen ( ohjelmisto ) AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU KÄYTTÖOIKEUS ( käyttöoikeus ) V1.1 (kesäkuu

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Ulkopuolisten teokset

Ulkopuolisten teokset Ulkopuolisten teokset SOPIMUS VERKKO-OPETUKSEN OPPIMATERIAALISTA 1. Sopijapuolet Sopimus koskee oppimateriaalia, jonka tekijä ei ole virka- tai työsuhteessa koulutuksen järjestäjään tai jonka työ- tai

Lisätiedot

Tämä EULA koskee sinua, jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella.

Tämä EULA koskee sinua, jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Tämä EULA koskee sinua, jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Tämä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus eli end-user license agreement ( EULA ) on laillinen sopimus sinun ja TomTom

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

TomTom-verkkosivustojen KÄYTTÖEHDOT

TomTom-verkkosivustojen KÄYTTÖEHDOT TomTom-verkkosivustojen KÄYTTÖEHDOT 1 Soveltamisala Nämä käyttöehdot koskevat TomTom-verkkosivustojen käyttöä. Ne sisältävät oikeuksia ja rajoïtuksia koskientomtom-verkkosivustoja. Jatkamalla tämän TomTom-verkkosivuston

Lisätiedot

M-Files Cloud Vault -sopimus

M-Files Cloud Vault -sopimus M-Files Cloud Vault -sopimus Viimeisin päivitys: 24.11.2014 M-FILES OY, päätoimipaikka osoitteessa Hermiankatu 1B, FI-33720 Tampere (Y-tunnus: 0686200-7), puhelin: +358 3 3138 7500, faksi: +358 3 3138

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot