OHJ-1160 Laaja Ohjelmointi 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJ-1160 Laaja Ohjelmointi 2"

Transkriptio

1 Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikan laitos OHJ1160 Laaja Ohjelmointi 2 Harjoitustyö Avaruusseikkailu Nyyti Kinnunen kinnune8 1

2 1 Ohjelman rakenne 1.1 Ohjelman tietorakenteet Ohjelma tallentaa kartan yksiulotteiseen Aurinkokunta vektoriin. Jokainen vektorin alkio vastaa yhtä aurinkokuntaa. vector <Aurinkokunta*> aurinkokunnat; Ohjelma tallentaa pelaajat yksiulotteiseen Pelaaja vektoriin. Jokainen vektorin alkio vastaa yhtä pelaajaa. vector <Pelaaja*> pelaajat; 1.2 Funktioiden kutsukaavio 2

3 2 Moduulit 2.1 Pääohjelma Pääohjelma huolehtii pelin pyörimisestä. Pelin alussa luodaan Peli joka sisältää itse pelin. Tämän jälkeen kutsutaan funktiota alustus, joka alustaa pelin. Ennen jokaista kierrosta kutsutaan funktioita loppunut ja pattitilanne. Mikäli pelaaja voi pelata vuoronsa, kutsutaan kierros funktiota, joka huolehtii vuorosta. Kutsuu Peliluokan funktioita loppuiko, pattitilanne, alustus ja vuoro. 2.2 Luokka Peli Luokan kuvaus Peli luokka pitää sisällään kaikki peliin liittyvät muuttujat, funktiot ja luokat Rajapinta vector<pelaaja*> pelaajat: Pelissä olevat pelaajat vector<aurinkokunta*> aurinkokunnat: Pelissä olevat aurinkokunnat unsigned int vuorossa: vuorossa olevan pelaajan paikka pelaajat vektorissa ifstream fin: Alustustiedosto string alustustiedosto: Alustustiedoston nimi Komentotulkki tulkki: Pelin käyttämä komentotulkki unsigned int x: Galaksin leveys unsigned int y: Galaksin korkeus string tagi_avaus: Alustustiedostosta luettava avaustagi string tagi_lopetus: Alustustiedostosta luettava lopetustagi int pelaajat_maara: Pelissä olevien pelaajien määrä pelin alussa static const int TYHJA_ASCII = 32: ASCII arvo välilyönnille static const int TAB_ASCII = 9: ASCII arvo tabille Funktio: alustus bool alustus(); true: Alustus onnistui false: Alustus epäonnistui Kutsuu funktioita jotka lukevat alustustiedoston ja alustavat pelin. Käytetään pelin alustamiseen Kutsutaan ennen pelin alkua mainista. 3

4 2.2.4 Funktio: loppuiko bool loppuiko(); true: Peli loppui. false: Peli ei loppunut. Tarkistaa, onko peli loppunut. Peli loppuu mikäli kaikki planeetat on asutettu, pelissä on vain yksi pelaaja, pelaaja syöttää lopeta komennon tai syöte loppuu. Tarkastaa loppuiko peli. Kutsutaan pääohjelmasta ennen jokaista vuoroa Funktio: pattitilanne bool pattitilanne(); true: Pelaaja on pattitilanteessa. false: Pelaaja ei ole pattitilanteessa. Tarkastaa voiko pelaaja tehdä vuoroa kuluttavaa toimintoa. Mikäli voi, tulee pelaajan vuoro normalisti. Muuten pelaaja poistetaan pelistä. Tarkastaa onko pelaaja pattitilanteessa Funktio: vuoro void vuoro(); void Hoitaa pelaajan vuoron. Kutsuu komentotulkkia, joka palauttaa käyttäjän antaman komennon ja parametrit. Komennon perusteella kutsutaan funktioita. Päivittää vuorossa olevaa pelaajaa. Kutsuu luokkien Aurinkokunta, Pelaaja ja Komentotulkki funktioita. 4

5 Hoitaa pelaajan vuoron. Kutsutaan pääohjelmasta mikäli peli ei ole loppunut Funktio: tulosta pelaajat void pelaajat(); void Tulostaa pelissä olevat pelaajat ja pelaajien pisteet. Tulostaa pelitilanteen. Kutsutaan funktiosta vuoro Funktio: tulosta kartta void tulosta_kartta(); void Tulostaa pelissä olevan kartan. Mikäli pelaaja on käynyt aurinkokunnassa, näytetään onko siellä pelaajaa. Mikäli pelaaja ei ole käynyt aurinkokunnassa tulostetaan?. Käytetään kartan tulostamiseen. Pelaaja saa tietoa galaksista, jossa pelataan Funktio: voittajan tulostus void voittajan_tulostus(); void Tulostaa pelin voittajan/voittajat pelin loputtua. Kutsutaan funktiosta loppuiko pelin loputtua. 5

6 Funktio: muistin vapautus void muistin_vapautus(); void Vapauttaa ohjelman varaaman muistin pelin loputtua. Kutsutaan mainista mikäli peli loppuu Funktio: poista pelaaja void poista_pelaaja(); void Poistaa pelaajan pelistä. Kutsutaan mikäli pelaaja luovuttaa tai jää jumiin. Kutsutaan funktioista vuoro ja pattitilanne Funktio: alustus yleiset bool alustus_yleiset(); true: yleisten alustus onnistui false: yleisten alustus ei onnistunut Lukee alustustiedostosta yleiset ja alustaa pelin niiden osalta. Kutsutaan alustusfunktiosta. Suorittaa osan pelin alustuksesta Funktio: alustus pelaajat 6

7 bool alustus_pelaajat(); true: Pelaajien alustus onnistui bool: Pelaajien alustus ei onnistunut Lukee alustustiedostosta pelaajat ja alustaa pelin niiden osalta. Kutsutaan alustusfunktiosta. Suorittaa osan pelin alustuksesta Funktio: alustus aurinkokunnat bool alustus_aurinkokunnat(); true: Aurinkokuntien alustus onnistui bool: Aurinkokuntien alustus ei onnistunut Lukee alustustiedostosta aurinkokunnat ja alustaa pelin niiden osalta. Kutsutaan alustusfunktiosta. Suorittaa osan pelin alustuksesta Funktio: valtaus void valtaus(); void Valloittaa aurinkokunnan. Pelaaja jolla on aurinkokunnan täyttyessä eniten planeettoja saa koko aurinkokunnan itselleen. Kutsutaan liiku funktiosta. 2.3 Luokka Pelaaja Luokan kuvaus Pelaaja luokka kuvaa pelin pelaajaa. Luokka sisältää pelaajan tiedot ja mahdollistaa pelaajan liikkumisen. 7

8 2.3.2 Rajapinta string nimi: Pelaajan nimi. int id: Pelaajan id. int pisteet: Pelaajan pisteet. vector<aurinkokunnat*> kaydyt: Aurinkokunnat, joissa pelaaja on käynyt. Aurinkokunta* sijainti: Aurinkokunta, jossa pelaaja sijaitsee Funktio: lenna bool lenna(aurinkokunta* kohde, vector<pelaaja*> pelaajat, bool liike); Aurinkokunta* kohde$: Aurinkokunta, johon pelaaja haluaa lentää. vector<pelaaja*> pelaajat: Pelissä olevat pelaajat. bool liike: Yritetäänkö liikkua vai tarkastetaanko vain voidaanko liikkua true: Pelaaja onnistui liikkumaan haluttuun kohteeseen. false: Pelaaja ei voinut liikkua haluttuun kohteeseen. Laskee, voiko pelaaja liikkua haluttuun aurinkokuntaan. Mikäli voi ja sitä on haluttu, pelaaja liikutetaan uuteen paikkaan. Käytetään ohjelmassa pelaajien liikuttamiseen ja pattitilanteen tarkastuksessa. Kutsutaan, kun pelaaja antaa komennon liiku, lenna, matkusta tai tutki ja pattitilanteesta Funktio: asuta bool asuta(int planeetta_kohde); int planeetta_kohde: Planeetta, joka halutaan asuttaa true: Pelaaja onnistui asuttamaan planeetan. false: Planeettaa ei voitu asuttaa. Tarkastaa voiko pelaaja asuttaa halutun planeetan ja asuttaa sen mikäli se onnistuu. Planeetan asuttamiseen. Kutsutaan funktiosta vuoro Funktio: kuutukikohta 8

9 bool kuutukikohta(int planeetta_kohde); int planeetta_kohde: Planeetta, jonka kuuhun halutaan tehdä kuutukikohta true: Pelaaja onnistui rakentamaan kuutukikohdan false: Planeetan kuuhun ei voitu rakentaa kuutukikohtaa. Tarkastaa voiko pelaaja rakentaa planeetan kuulle kuutukikohdan ja tekee sen mikäli se onnistuu. Kuutukikohdan rakentamiseen. Kutsutaan funktiosta vuoro 2.4 Luokka Aurinkokunta 2.5 Luokan kuvaus Luokka mallintaa aurinkokuntaa. Sisältää planeettoja ja niiden kuut. Sisältää funktiot planeettojen ja kuiden asuttamiseen Rajapinta string nimi: Aurinkokunnan nimi int x: Aurinkokunnan sijainnin xkoordinaatti. int y: Aurinkokunnan sijainnin ykoordinaatti. vector<planeetta> planeetat: Aurinkokunnassa sijaitseavt planeetat. struct Planeetta: Planeettaa kuvaava tietue Struct: Planeetta Muuttujat: string nimi: Planeetan asuttajan nimi. int id: Planeetan asuttajan id. bool kaasu: true: kaasu planeetta, false: asuttava planeetta. bool kuu: true: planeetalla on kuu, false: planeetalla ei ole kuuta. bool siirtokunta: true: planeetalle on perustettu siirtokunta, false: planeetalla ei ole siirtokuntaa. bool kuutukikohta: true: planeetan kuuhun on perustettu on kuutukikohta, false: planeetan kuuhun ei ole perustettu kuutukikohtaa. Kuvaa aurinkokunnassa olevaa planeettaa Funktio: muunna bool muunna(int planeetta); 9

10 int planeetta: Planeetta, jota pelaaja yrittää muuntaa asumiskelpoiseksi. true: Pelaaja onnistui muuttamaan planeetan asumiskelposeksi. false: Pelaaja ei onnistunut muuttamaan planeettaa. Muuttaa kaasuplaneetan asumiskelpoiseksi. Käytetään kaasuplaneettojen muuttamiseen asuinkelpoiseksi. Kutsutaan pelaajan syöttäessä komento muunna tai tuunaa Funktio: listaa void listaa(); void Listaa parametrina annetun aurinkokunnan planeetat, niiden siirtokunnat ja kuutukikohdat mikäli pelaaja on käynyt kyseisessä aurinkokunnassa. Käytetään aurinkokunnan sisällön tarkasteluun. Kutsutaan pelaajan syöttäessä komento kartta tai galaksi. 2.6 Luokka Komentotulkki 2.7 Luokan kuvaus Luokka toimii pelin komentotulkkina. Se kysyy käyttäjältä syötteen, selvittää sen ja parsii sen parametrit Rajapinta static const int KPL = 21: Pelissä olevien komentojen määrä string komennot[kpl]: Pelissä olevat komennot. string syote: Käyttäjän syöttämä teksti Komento komento: Lopullinen käyttäjän syöttämä komento ja parametrit Komento parsittu: Syötteestä erilleen parsitut komento ja parametrit, ei tulkittu. 10

11 2.7.2 Funktio: komento kayttajalta bool komento_kayttajalta(); true: Käyttäjältä onnistuttiin lukemaan syöte ja tulkitsemaan se false: Käyttäjältä ei onnistuttu lukemaan syötettä tai tulkitsemaan sitä. Lukee käyttäjältä syötteen ja tulkitsee sen. Kutsutaan vuorofunktiossa. Funktio kutsuu komentoa parsinta, joka suorittaa varsinaisen parsinnan Funktio: parsinta bool parsinta(); true: Käyttäjän antama syöte onnistuttiin parsimaan. false: Käyttäjän syötettä ei onnistuttu parsimaan. Parsii käyttäjän syötteestä komennon ja parametrit. Kutsuu komennon s elvitysfunktiota. Kutsutaan komento k ayttajaltafunktiosta Funktio: komennon selvitys bool komennon_selvitys(); true: Komento tunnistettiin pelin komennoksi false: Komentoa ei tunnistettu pelin komennoksi 11

12 Vertaa parsittua komentoa pelin oikeisiin komentoihin. Kutsutaan funktiosta parsinta. 12

13 3 Loppudokumentaatio 3.1 Muutokset alkuperäiseen suunnitelmaan Suurin rakenteelinen muutos tapahtui luokissa. Peliin lisättiin Peliluokka kokoamaan pelin tarvitsemat luokat ja tietorakenteet yhteen. Peli käyttää kaikkia muita harjoitustyön luokkia eli Pelaaja, Aurinkokunta ja Komentotulkki. Alkuperäisessä suunnitelmassa Aurinkokunta ja Pelaaja luokat riippuivat toisistaan. Luokkia muutettiin niin, että Pelaajaluokka riippuu Aurinkokuntaluokasta. Tästä johtuen luokkien funktioita jouduttiin siirtämään toiselle luokalle. Komentotulkki toteutettiin omana luokkanaan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Harjoitustyö käyttää pointtereita enemmän kuin alkuperäisessä suunnitelmassa oli ajateltu. Pointterit helpottivat tiedon säilytystä ja välitystä eri ohjelmien osien välillä. 3.2 Kuvaus harjoitustyön tekemisestä Alku oli kankea, sillä tajusin alkuperäisen suunnitelman luokkien virheelliset riippuvuussuhteet vasta koodauksen aloittamisen jälkeen, kun koodi ei suostunut millään kääntymään. Jouduin suunnitelemaan ohjelmaani uusiksi ja aloitin työn koodaamisen alusta, minkä jälkeen sain koodin kääntymään. Ohjelmointiin meni aikaa reilu viikko aktiivista koodausta. Ohjelmoinnissa tuli kiire, sillä en aloittanut tarpeeksi ajoissa ja vappu pääsi yllättämään. Ohjelman toiminnallisuudet ja viimeistely valmistuivat kaikki muutamassa päivässä, mikä näkyy koodin laadussa. Tiedän pystyväni tuottamaan parempaa koodia, kuin ohjelma monilta osin on. Tästä johtuen en ole täysin tyytyväinen harjoitustyöhöni. Varsinkin viimeistelyssä on parantamisen varaa. Harjoitustyö ei ollut vaikea koodattava ja jonkinlainen ratkaisu tuli mieleen kaikkiin ohjelman osien toteutukseen nopeasti. Opin työtä tehdessäni itsestäni koodarina, millaisia ratkaisuja teen, missä on kehitettävää ja miten kiireessä koodaaminen onnistuu. Etenkin pointterien käyttäminen ja muistinhallinta helpottuivat harjoitustyötä tehdessä. 3.3 Palautetta Harjoitustyön aihe ei ollut kiinnostava. Sen koodaaminen vei paljon aikaa, mutta itse peli on tylsä. Harjoitustyön tehtävänanto oli osittain sekava ja sitä lukiessa löysi usein asioita joita ei aikaisemmin ollut huomannut. Mielestäni se oli ryhmitelty huonosti, mikä aiheutti sekavuutta sillä tehtävänantoa joutui rullailemaan edestakaisin esimerkiksi yhtä toiminnallisuutta tehdessä. Kurssin irkkikanava, missä assarit ja muut opiskelijat vastaavat kysymyksiin on mielestäni yksin kurssin suurimmista vahvuuksista. Muiden virheistä oppiminen nopeutti useasti omaa koodausta ja muut tiesivät vastauksia omiin ongelmiin kunhan vain uskaltaa kysyä. Tulevaisuudessaki pitää uskaltaa myöntää tarvitsevansa apua, joten siltäkin kannalta irkkikanava toimii kurssissa hyvin. Välipalautusdokumentin dokumenttipohja nopeutti ja helpotti ainakin omaa työtäni. Palautuksesta tuli siistimpi ja tiesi että siihen tulee dokumentoitua halutut asiat. Muuten olisi varmasti jäänyt jotain tärkeää laittamatta. Varsinkin latexilla tehdyssä valmis dokumenttipohja nopeutti kun ei tarvinnu alkaa metsästää netistä komentoja. Valmis dokumenttipohja toimi ainakin itselläni ilman ongelmia. 13

14 Kurssin luennot olivat hyviä ja on hienoa että kurssin asioista on koottu kirja. Kirja ei kuitenkaan toimi minään muuna kuin luentojen tukena. Siitä on vaikea opiskella asioita ja kaikki on esitetty esimerkkien kautta. Tästä johtuen se on vaikea lukuinen ja asia on piilotettu esimerkkeihin. Kirjassa ei ole kunnollista hakemistoa ja avainsanat ovat lipsuneet johonkin tekstin sekaan. Mielestäni kurssikirjana toimisi paremmin jokin valmis c++ kirja. 14

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila EXCEL VBA-OHJELMOINTI Aki Taanila 27.9.2013 Sisältö Johdanto... 1 Varoitus... 2 Developer/Kehitystyökalut... 2 Makrosuojaus... 2 1 Nauhoitetut makrot... 3 1.1 Makron nauhoittaminen... 3 1.2 Makron suorittaminen...

Lisätiedot

Tutkimus noviisien olio-ohjelmien suoritusta koskevista mentaalisista malleista

Tutkimus noviisien olio-ohjelmien suoritusta koskevista mentaalisista malleista Tutkimus noviisien olio-ohjelmien suoritusta koskevista mentaalisista malleista Taina Tikansalo 12.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tässä pro gradu -tutkimuksessa

Lisätiedot

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003 R: Opas ekologeille Jari Oksanen Biologian laitos Oulun yliopisto c J. Oksanen, 2000 2003 Versio 1.0 21. tammikuuta 2003 Saatteeksi Tämä opas johdattaa lukijan toivottavasti lempeästi R-ohjelmaan. Opas

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle.

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle. 1 Tee ohjelma, joka tulostaa nimesi näytölle. Olli Opiskelija 2 Tee ohjelma, joka tulostaa näytölle nimesi ja osoitteesi. Olli Opiskelija Torikatu 19 90100 Oulu 3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan

Lisätiedot

Periytymisen käyttö C++:ssa

Periytymisen käyttö C++:ssa 19 Periytymisen käyttö C++:ssa Periytymisessä voi osoitin tai viittaus kantaluokkatyyppiin viitata johdetun luokkatyypin olioon. Ohjelmamme voidaan sitten kirjoittaa käsittelemään näitä osoittimia tai

Lisätiedot

Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä.

Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä. 3. Funktiot Modulaarisessa ohjelmoinnissa jaetaan ohjelma osiin (moduuleihin), jotka ovat yksinkertaisia ja lyhyitä. Modulaarisuudella pyritään parantamaan ohjelman ymmärrettävyyttä, testattavuutta sekä

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO)

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO) Renne Brandt Hakukoneoptimointi (SEO) TV09S1 Mediatekniikan seminaari Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Tutkielma 2.5.2012 1 Sisältö 1 Johdanto Error! Bookmark not defined. 2 Hakukoneet 2 3 Hakukoneiden

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä LOPPURAPORTTI Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Tietokantojen turvallisuus

Tietokantojen turvallisuus Tietokantojen turvallisuus Miro Holopainen Jenni Kallanto IIO30220 Database Management Raportti Huhtikuu 2014 Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, )

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) ALAKOULUT Luokat 1 2 Kuvasta tarinaksi Tarvikkeet: Sanoma- ja aikakauslehtiä, sakset 1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) 2. Oppilaat

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Alkusanat ja sisällysluettelo

Alkusanat ja sisällysluettelo Alkusanat ja sisällysluettelo Tässä ohjeessa käsitellään pintapuolisesti ohjelman sujuvan käytön aloittamiseksi tarvittavien pohjatietojen lisääminen. Useimmat ohjeessa käsitellyistä toimenpiteistä onnistuvat

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Sara Kapli Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä Insinöörityö 10.5.2005 Työn ohjaaja: Production

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla

Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla Parviälytekniikoita Staattisessa evaluointifunktiossa käytettävän neuroverkon optimointi PSO:lla Henrik Huttunen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Informaatioteknologian laitos TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Suunnitelmalliseen suolenhallintaan. Ohje Peristeen suolihuuhtelun käyttäjälle

Suunnitelmalliseen suolenhallintaan. Ohje Peristeen suolihuuhtelun käyttäjälle Suunnitelmalliseen suolenhallintaan Ohje Peristeen suolihuuhtelun käyttäjälle Opas Peristeen suolihuuhtelulaitteen käyttöön Sisältö Esittely 1 Suoliston anatomia 2 Suolentoimintahäiriö 3 Peristeen 4 Vastauksia

Lisätiedot